Têmbung Kawi Mawi Têgêsipun, Wintêr, 1928, #1506 (Bagian 4: ma-nga)

Judul
1. Têmbung Kawi Mawi Têgêsipun, Wintêr, 1928, #1506 (Bagian 1: ha-ka). Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon.
2. Têmbung Kawi Mawi Têgêsipun, Wintêr, 1928, #1506 (Bagian 2: da-la). Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon.
3. Têmbung Kawi Mawi Têgêsipun, Wintêr, 1928, #1506 (Bagian 3: pa-nya). Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon.
4. Têmbung Kawi Mawi Têgêsipun, Wintêr, 1928, #1506 (Bagian 4: ma-nga). Kategori: Bahasa dan Budaya > Kamus dan Leksikon.
Citra

Pencarian Teks

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil, diakritik serta pungtuasi diabaikan; karakter [?] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau satu huruf sembarang; simbol wildcard [*] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau sejumlah karakter termasuk spasi; mengakomodasi variasi ejaan, antara lain [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

Ma

ma :
ing, dhatêng, sarta, kalayan, sira, kang, para
mi :
sa
mo :
berag, sira, sima
mu :
sira
mah :
ênya, lah, ayo, pakèwêd, sarêng
mêh :
rêmêk, mêrês
mèh :
cakêt, kirang sakêdhik
maha :
langkung, agêng, linangkung, sangêt, anjarag
mahi :
ngambah, ngidak, ambeda, nyanès, andhawahi, ambucali, nyawuri
mahe :
nyanès, ambedakakên
maho :
ngadhuh
mau :
wau
mèha :
nyukani
mèhi :
andungkapi
moha :
lumuh, nampik, murka, nêpsu, rai, riwut
mahah :
kuwur
mahi :
nusuni, mêwahi, anggunturi, ngambah, nyandhêt
mèha :
êmèh, cakêt, nyukanana
mèh-i :
nyukani
mahuhuhung :
anggarumung
mae -erang :
mêmirang
ma-ahyas :
apêpaès
ma-ahêm :
angginêm
mahan :
langkung, linangkung, kaluwihan
mohun :
nguwiti

--- 404 ---

muhun :
nangis, pamit
mèhana :
andungkap
mohana :
êsit, sadaya
muhuni :
nangisi
maenaka :
ngecani
mainaki :
ngecani
maandani :
nyaeni
mahendra :
rêdi agêng, rêdi, kaluwihaning ratu
mahindung :
pangling
mahanti :
nglangkungi, angantos
mahantin :
pangantèn
muhantên :
pêlabuhan
mahasasa :
maha kawasa
maundhi :
mundhi, aundhi
maendhan :
anggêgila
mahanjama :
nitis
mihanjuri :
mangajêngi
mahanjat :
minggah
mahinjêmi :
nyulihi
mahêning :
bêning, asuci, arêsik
mahanangkwa :
wèhna ing aku
mihênêngkês :
ngèndêlakên
mahacita :
manah agêng
mahacipta :
manah agêng
mahar :
noyani
mahir :
ngintên
mihêr :
ngancur
mahèr :
ngantos, ngêntosi
mahur :
milalu
mahra :
raos
mahara :
ngangkah
mahera :
ngantosi
muhara :
palabuhan, lêlêmês, wêkasan
mahur-huran :
jor-joran
mahurna :
bayawara
mahardika :
pandhita
mahrêt :
ngandhêg, akandhêg
maharta :
arta kathah
mahèr tambang :
mêtêng
maharsa :
ajêng, abingah
maharsi :
pandhitam agêng, pandhita, pangagênging dewa
miharsa :
mirêng
miharsi :
mirêng
maharas :
anggêpok
maharis :
ngalon-alon
maharsani :
ngajêngi
mahirsya :
nglimputi, ngubêngi

--- 405 ---

maharsaya :
nyambat
maharsayani :
ambingahi
maherêsmi :
rêmbulan, langkung asri, garwaning ratu
maharêp :
ajêng
mahirap :
kapatos
mahurip :
anggêsangi
mahirup :
ngubêngi, ngidêri
mahurup :
alintu
maharêpi :
ngajêngi
maharêpakên :
ngajêngakên
maharja :
nyaeni
miharja :
nyaeni
maharaja :
ratu
maharjaya :
ngawonakên
mahiryya :
intên linangkung
mahrêgu :
tumpang
mahirang :
wirang
maeka :
mitênah
mahakas :
agal
mahakwèh :
akathah
mahakalana :
ratu danawa
maedan :
agila
maudan :
ajawah
mahadana :
arta agung
maodana :
pêpagêr
maudara :
mumbul, lêpas, mêtêng
maudrasa :
nangis
mahadwija :
pandhita agêng, pandhita
mahadipa :
ratu
mahadyatmika :
pamêlêngan
mahat :
mêrês, mipid, ngêpuh, ngèstokakên, ngapit
mahut :
mêthik
mahêt :
andhêlik
mihat :
ningali
mohut :
ngalap
muhut :
mêthik, mêthèt, mambêng, mêndhêt, mêmengin
mohita :
susah
mahatnyaka :
tiyang tani
mahatirta :
toya agêng, patapan
mahatarêm :
tiyang tani
mihati :
ningali
muhuti :
mêthiki, ngambêngi

--- 406 ---

mohitasa :
susah
mahutsaha :
anggaota
mahotsawa :
anggaota
mahetala :
bumi
mahtali :
kusir
mahatali :
kusir, wastaning kusir
mahitala :
bumi
mahatalya :
kusir
maatap :
ajèjèr
mahatapa :
tapa agêng
mahatma :
wêkasana
mahas :
kesah, nusup, mêsat, lumampah, nglantur
mahis :
mili, tumètès, lumuntur
mahisa :
maesa
mahisi :
garwa padmi
mahasi :
kèsah
mahasini :
garwaning ratu
mahasara :
jêmparing linangkung
mahasura :
danawa, langkung kêndêl, dewa
mahesada :
jampi
mahasidyana :
pangagênging pangadilan
mahastra :
jêmparing
mahas-ahasi :
nglangkung-langkungi
mahuswan :
lêlêson
mahiswara :
ratu, garwaning ratu
mahiswari :
garwa padmi, garwaning ratu
mahèswara :
ratu, garwaning ratu
mahuswasa :
ngababi, andamoni
mahasiwesa :
sawêr
mahèswa bayangan :
wastaning sêkar kawi, maèsa giro
mahsila :
upami sela
mahasya :
gumujêng
mahosyan :
nyêbul
mahusyan :
lêlêson
mahèsthi :
nêdya
maiwu :
pintên-pintên èwu
maèwu :
pintên-pintên èwu
mahawan :
amargi, margèni, nitih, mahawanakên, margèkakên

--- 407 ---

mahuwan :
oncat
mahawira :
langkung prawira
mahuwus :
sampun
mahwastu :
mituhu, miturut
mahwisi :
mantuni
mahawêla :
anggêdhêg
mahal :
awis, nyakiti
mahala :
ngawonakên, langkung awon, ngawon-awon
miala :
ngawoni, miawon
mahêli :
amalih, lintu
mialah :
ngawon
mahêlên :
ngulu
mahuluna :
ngawula
mahalurakên :
nalarakên
mahaloka :
luhuring swarga
mahalês :
asri
mahalêp :
asri
mahulap :
nyawang, alintu, asulap
mihalêp :
nyaèni, ngrêngga
mihalpa :
nyuda, ngirangi
mahalêpi :
ngasrèni, ngrêspatèni
mahêlya :
êlo
mahalêm :
asri
mahêlêm :
ajênak
mahup :
mêmule
mahapi :
api- api
mahaprana :
manah agêng
mahapurusawira :
prajurit linangkung
mahapatyagnya :
parentah agêng
mihadha :
miangkah, miawoni
maedhan :
agila
mahadhana :
arta agung
mahodhana :
pagêr, bêbêd
mahadhika :
nglêlangkungi
mahaja :
mêdal, lair
mahajana :
tiyang linangkung, tiyang agêng
mahajapa :
puji linangkung
mahajêng :
nyaèni, mayu
ma-hya :
nyaèni
mahya :
mêdal
mahayu :
nyaèni, mayu, ngarjakakên, nyawabi, nyumbana
mahyun :
ajêng
mahiyun :
anggonjing, ambandul

--- 408 ---

mahayun :
ajêng
mahyuni :
ngajêngi
mahyar :
noyani
mahyatmani :
anggêsangi
mahyas :
maèsi, ngrêngga
mahyas-hyas :
maès-maèsi
mahyasi :
maèsi
mahiyasi :
maèsi
mahyasana :
ngrênggani
mahaywa :
nglêrêsakên, ngarjakakên, raharja
mahayya :
nyaèni
mihyum :
mèsêm
mahayagnya :
marentahi
mahyang :
alok, surak, nguwuh, wicantên sêru, sumbar, bêmbah
mohiyang :
eyang buyut
mahyang-hyang :
alok-alok
mahanyana :
budi linangkung
mahêm :
aginêm, angginêm, ngrêmbag, ngombe
mahom :
mujar
mahum :
mujar
mahoman :
kaluwihan, linuwih
mahamuni :
pandhita
mahamrêti :
wulang linangkung
maimpun :
ngumpulakên
mahambara :
mumbul
mahagne :
anggêdhêg
mahagnyana :
budi linangkung
mahabisan :
langkung, nglêlangkuni
mahang :
alêsu
mahung :
mambêng
mêhêng :
amung
mohang :
sungkan
muhung :
amung
mohèng :
mothèl
mahana :
mogok
mahangan :
mangan
mahungara :
sêsindhenan, ura-ura
mahingêt :
ningali
mahingêt-hingêt :
nêningali
man :
linangkung, langkung, kaluwihan
mun :
sampun, nyandèkakên, sira
mon :
sanajan, manawi

--- 409 ---

mana :
manah, pundi
mani :
musthika, sêsotya, manik, khalal
mane :
manah, mangke
mano :
nimbang
manu :
nêngêri
mina :
ulam toya, mirungga
mêne :
mangke, sumêne, sakêdhap
mèni :
ngadi-adi
mona :
ngucap
moni :
ngucap, mungêl
muni :
mungêl, nyimpên, pandhita
munu :
ngècèri
manah :
anjêmparing, galih, anggalih
manih :
abdi, para nyai
manêh :
abdi
manoh :
para nyai
mênuh :
ngèbêki
munah :
ngrisak, nglêbur
munuh :
mêjahi
manaha :
manah, anjêmparing, nyarănta, ngintên
manuhu :
ngèstokakên (tuhu)
manahi :
cipta
mênuhi :
ngêbêki, mêpêki
munahi :
nglêburi
munuhi :
mêjahi
manahan :
măngga, nyigêg, masrahakên
manahên :
mênggak
manuhanuhi :
ngaruh-aruhi
manêhêr :
anggêlak, nuntên, sanalika
manahur :
mangsuli, nyauri
manohor :
anggêlak, ngêndhak
manohara :
ngarih-arih, ngrungrum, nglêlêmêsi, tanduk manis, ngrêrêpa, ngasor-asor, wastaning garwanipun panêngahing pandhawa
manihara :
manik ing toya
manuhara :
ngarih-arih, ngrungrum, nglêlêmêsi, tanduk manis, ngrêrêpa, ngasor-asor, mêmanis, sabar

--- 410 ---

manoharani :
ngrungrumi
manuharani :
ngrungrumi
manuhuk :
nyuduk
monahkên :
ngrisakakên, nyirnakakên
manahut :
nyaut, nyarab
manêhasi :
ngepahi
manihyus :
nêbus
manih-manih :
para nyai
manêh-manêh :
para nyai
manigraha :
sêlir
mêne :
mangke
manon :
ningali, têtingalan
mênan :
mangke, utawi
manana :
nglêbur, ngamuk, ngrisak
manunu :
ambêsmi
manênun :
nganam, nyulam, ngonce
manoni :
ngatingali
manênêr :
ngêcuri
manunuka :
ambêbingahi
munindra :
raja pandhita
manindya :
nglangkungi, manindyakên, nglangkungakên
mananta :
nyaèni, nyarèhakên, nyirêp
manonton :
ningali
manantra :
ngiling-ilingi
manantya :
mênggak, nguwu
manintya :
mênging
manintyani :
ngrêmêni
manuntagi :
nyêntègakên
manantang :
nantang
minanis :
mêmanis
maniniswa :
agêgampil
manunwa :
ambêsmi
manacani :
ngapus-apusi
manindha :
nacad, maibên, mayu
manundha :
ngundha, nungsun
manandhêh :
anjujul
manandhahi :
nututi
manandhaharani :
ngicapi[1]
manundhukkên :
manggihakên
manindhya :
langkung
maninjo :
tuwi, mêthuk
maninjêm :
tuwi
manadya :
atakèn

--- 411 ---

mananumata :
maspaosakên
manunumpwa :
ambêbêdhag
manunungkên :
andèkèkakên
manunungsung :
anggangsa, êlêt
monce :
ngronce
munca :
ambuntut
mancah :
miyagah, mancas
manacah :
mangan, nacah, udamamah
manêcêhakên :
ngèwêdakên, ngribêdakên
mancana :
anggodha, ngrêngga
mêncana :
anggodha, ngrêngga
mancono :
malêthung
mancur :
sumorot
mêncir :
nyêmoni
muncar :
mubyar, mancur, mudal
mancuri :
nyidra
măncaradya :
măncanagari
muncak :
mucak, mêthit
mancas :
nugêl
măncaswara :
swara warna-warna
măncawarna :
rupa warna-warna
măncawara :
anjapani, ngetang
mêncil :
misah
manaca :
nyuthat
manicip :
nêsêp
muncang :
ambucal, nyoba
manèr :
ngartos, nèsèr
manor :
ngasor
mênêr :
mêndêng, ngênêr
mênur :
wastaning sêkar
manari :
nantun
manaru :
nyaru
maniru :
nelad
manêru :
mêlêng, nyrêmpêng
manarih :
ngêtog, nuntun
manaruh :
andunungakên
manirah :
minggir, tinjo
manêrêh :
nuruhi, dhumawah
manaruhi :
notohi
manruhkên :
andhawahakên, nuruhakên

--- 412 ---

manêrêhkên :
andhawahakên, nuruhakên
manruhakên :
ngrêntahakên
manurun :
nurun
manuruni :
nuruni
manrari :
nulari
manarik :
narik, ngikal
manaraki :
nyiyami
manarka :
nyana
manêrka :
nyana
manurut :
nurut
manrus :
nêrus
manêras :
nandhês
manêrus :
nêrus
maniruskên :
nipisakên
manirwa :
nelad
manarawang :
narawang
manrapi :
matrapi
manrapakên :
matrapakên
manèryanakên :
masrahakên
manrayani :
nulungi
manaramani :
ngrubani
mênêr-mênêr :
ambêbênêr
mênêr-mênêrakên :
mandêng-mandêngakên, ngênêr-ngênêrakên
manêrêb :
nyakot
manrang :
nraja,[2] nunjang, madhangakên, mingkasakên, andhanganakên
manarang :
narang, nyêngarakakên, madhangi
manêrang :
nrajang, nunjang, madhangakên, ningkasakên, andhanganakên
manik :
musthika, sêsotya, manik
manèk :
mènèk
manuk :
nuwêk, pêksi
minak :
eca
menak :
sakeca, mukti
mênuk :
mocot, andudut
maneka :
beda-beda, warni-warni, nyanès, miji
minaka :
minăngka, dumadi, dados
menaka :
wastaning widadari
manêkani :
murugi, andhatêngi

--- 413 ---

maneka-neka :
warni-warni
manêkêr :
nêngkêr
manakara :
nyikara
manut karta :
ngrêngga
menakak :
eca
minaki :
ngecani
menaka :
jênak
menaki :
ngecani
manêkakên :
andhatêngakên
manukitara :
ngrêmêni
manakiti :
nyakiti
manakuti :
ngajrihi
manukwinuk :
tuwêk-tinuwêk
manikwakên :
nglêpatakên
maneka warna :
mănca warni
minakala :
sawêr
manukma :
nitis, nêlak, nyamun
manikmaya :
musthika linangkung sêsotya gumilang, sêsotya linangkung
manêkung :
mêndêng, nyêrêng
manda :
alon, lirih, watawis, mănda-mănda, cahya, sumorot, nguwuh, rada
mandi :
linangkung, ampuh
mande :
adamêl
mănda :
alon, watawis, rada
mênêd :
ngrêngga
manada :
nyuwara
mandah :
luwih, măngsa
mendah :
endah
manêdah :
nêdahakên
mandaha :
ngadêg
manuduhi :
nêdahakên, nudingi
manuduhakên :
nêdahakên
manduhkitani :
mrihatosi
mandahut :
ambêdhêl
mandahwi :
mraduli, maèlu
mandon :
antuk, nglurug, mandana, ruwêd, bundhêt
mandani :
nyaèni
mandanur :
mulang ngèlmi

--- 414 ---

mandanayun :
susah, ruwêd ing kajêng
mandar :
malah
mindêr :
midih
mêndir :
mêncil, mêncir
mandra :
luwih, sugih
mendra :
oncad, lindri, istha, sêmu, mingit
măndra :
luwih, sugih
mundra :
sarat
manidra :
nyilib
mandara :
paès, konyoh, pangrêngga
mandari :
mimi
mandira :
kajêng wringin
mindara :
kapithing
mandranakên :
nyabarakên, nyarèhakên
munduran :
unduran
mandrasa :
anglangkungi, nêrus
mendrasana :
pajungutan
mandrawa; :
têbih, tangèh, misuwur
mandêrwa :
andarbèni
mandrawina :
ngombe
mandarwya :
adarbe
mandarwyala :
andarbala
mandrajit :
trahing linangkung, linangkung ing cipta
mandriya :
anggalih
mendra-mendra :
mingit-mingit
manduk :
nuju
mindaka :
midih, nindhih
mendaka :
cêmpe
munadika :
nyipta, ngangên- angên
mandakini :
balekambang
munadikani :
nyiptani
manadukara :
anjurungi, ambiyantoni, nyaèni, ngalêm, lirih, manis
manidikara :
muja măntra
manduki :
ngèngingi, nuju, nglêpasi
mandakiya :
balekambang
mandadal :
mancal
mandadya :
dumadi
manduta :
ngutus
mandasa :
nyadasa
mandasih :
ngawula

--- 415 ---

mandewasraya :
mêmuja ing dewa
mandewa puja :
mêmuja ing dewa
mindêl :
kèndêl, mindêli, ngèndêli
mêndil :
mêthil
mandêlwa :
èngêt
mandalya :
mandêng
mandêlêm :
kêndhi
mandipani :
madhangi
manaddha :
wicantên
manaddhawara :
matur
mandhya :
nglangkungi, sangêt
mandaya :
mirantos, maeka
manidyasani :
ngadili
manidyakên :
nglêrêsakên
mandyokarakên :
masajakakên
manudyat :
andudut
mandyopara :
mabêni
mandam :
kados dilah
mandama :
nisthakakên
mandêmak :
nubruk, nyandhak
mandaga :
anjêjak, mancal, mancad, ambalik
mandabagya :
ambagèkakên
măndabagya :
ambagèkakên
mundang :
ngundang, ngaturi
mêndêng :
muja
manut :
kèli,anut, katut
minat :
pêparing
mênêt :
mênêt
manta :
luwih, kaluwihan, putus, nglangkungi
minta :
nata, măntha, matah, nênggênah, anjaluk, nglugas
manita :
angraita
maniti :
gajah
manatih :
nimbang
mintuhun :
mituhu
mantihanta :
linangkung
mantihantya :
nglêlangkungi
mintuhya :
mituhu

--- 416 ---

mantan :
kaluwihan, karana, nata
mantên :
mantun, intên, sêsotya, jumantên
mantana :
jumantên
mintana :
mranata
mintuna :
mimi, kêmbar
mantoni :
ambantoni
mintonakên :
katingalakên, nêdahakên
mantar :
ambantêrakên, manjangakên, nglanturakên
mantêr :
manjêr
mintar :
kesah
mintêr :
anggunani
mêntar :
nyigar
mêntèr :
mangêt-mangêt
mêntur :
ambandhêm
mentar :
kesah
mantra :
ungêl, kêcap, gatra, japa
mantri :
mantri
măntra :
ungêl, kêcap, gatra, japa
mintir :
lumintu
manitra :
nyêrat
mêntura :
nglêlêmêsi, cêplok
manuturakên :
ngêtutakên
mastarakên :
ngantawisakên
mantrastungkara :
pandonga
mantrasamadi :
japa măntra
mantri wisesa :
patihing ratu
mantrya :
mantri
mantri muka :
patihing ratu
mantri mukya :
patihing ratu
mintaraga :
mêsu awak
muntrêng :
tiyang mêdêl
mantêk :
sangêt
mantuk :
mantuk
mantaka :
kaputusan
mintrik :
alus, ngrawit
manuti :
nuruti
mêntas :
nyabrang, mêntas
mantasa :
nyabrang, èstri
manêtês :
ngrujit
mêntasi :
nyabrangi
muntwani :
ngèbêki
mantwak :
mantuk

--- 417 ---

mantal :
sadhengah
muntap :
ngatêr, nungkak, ngungkak, mubal
manutup :
nutup
mantya :
langkung, sangêt, nglangkungi
mêntya :
nêlas
manteya :
ngluhurakên
mintaya :
nyênyambat
mantyan :
langkung
mantyani :
nglangkungi
mantyanta :
nglangkungi
mantiyanta :
nglangkungi
mantyantya :
nglangkungi
manatyakên :
mêdalakên
mintyaskên :
nguncupakên
manatmata :
ningali, ngidhêp, apratela
mantaga :
ambrêngkang
muntab :
mubal, murub, mancur, mancorong, ambèr
mantang :
ngèrèk, narik
manting :
nandhing, ambanting, adhawah
manis :
lêgi, èstri, nyilib, nyamur
manês :
andhêlik
manasi :
manasi
manusa :
tiyang, supe
manêsêhakên :
ngèwêdakên, ngribêdakên
manasani :
ngawasani
manasar :
nasar, nisip
mansud :
sumêdya
manèstyakên :
nyiyosakên
manuswa :
tiyang
muniswara :
raja pandhita, pandhita
manuswakên :
andhosokakên
manêsêl :
nalăngsa, nunjêl
manusup :
nusup, ngliwati
munisapa :
êsoting pandhita
manasya :
susah
manusya :
tiyang
manêsêb :
nêmpuh
manawa :
manawi
maniwi :
sowan
manêwah :
nêbak
maniwan :
nyewa, ngêlêt
manawur :
nyêbar
muniwara :
pandhita agêng, pandhita
manawak :
nyudhat, nglèmbèt

--- 418 ---

manwakên :
ngutahakên
manewakên :
nyowanakên
manwadani :
ngêlongi
manawadi :
maoni
manawat :
nyawat
manawawi :
ngrujuki
manawawani :
nyêmbadani, nglawan
manawawakên :
mrayogèkakên
manawawyakên :
nyumanggakakên
manwali :
nolih
manawyarkên :
nawèkakên
maniwyakên :
nyowanakên
manwagata :
nyuguh
manwab :
nêmpuh
manwabawa :
muktèkakên
manawang :
asawang, kados
manawung :
nganggit, ngambêt
manol :
mulêt, ngrangkul
manali :
ngapusi
manali-nali :
ngapus-apusi
manuluh :
andilahi
manolih :
nolih
manêlahi :
marabi, madhangi, ambalêrêngi
manêlêhi :
madhangi, nyoroti
manalahkên :
nyèlèhakên
manêlên :
ngulu
manalandangi :
nandangi
manular :
niru, nurun, nglabêti
manulak :
nyêngkah
manalikrama :
ambêbujuk
manilakrama :
apitakèn
manêlêd :
nyêlêd
manulad :
niru, nurun, nganggit, upami
manêlati :
marabi
manulusakên :
andumugèkakên
manulup :
nabuh
manalimur :
nyênyamur

--- 419 ---

manalimpang :
nalisip
manilib :
nyilib
manalang :
nanggêl
manulung :
wangsit
manêlangi :
anggêntosi
manèp :
nglimpe
manapa :
nyapa, nyupaosi
manapu :
ngrapu, ngulapi
manipi :
amăngsakalani
manipah :
numpang
manapih :
nyapih
manêpêr :
nusup, kasipêr-sipêr, kasusup-susup
manêpak :
nêbak, napuk
manupaka :
ngrêngga
manaput :
nungkêb
manipis :
nipis
manapwa :
ngulapi
manapalakên :
mrayogèkakên
mompyor :
mompyor
manapang :
nêmpuh
mandha :
asok
mandhi :
mandhi
mandhe :
gêguling, ngupamèni
mindha :
ngèmpêr, nganggit, mêtha, mirib, kados, prasasat, bodho, ngêjum
mendhe :
mêdhang
mundha :
ngundha
mundhi :
nyunggi
mundhu :
wastaning woh
mindhah :
ngalih, ngêlih, malih
mêndhih :
ngêndhih
mêndhuh :
apradapa, nyadham
mundhuh :
ngundhuh
manadhah :
mangan, atadhah, manadhahi, makani
manêdhuh :
nêruhi
mindhahi :
ngalihi, ngêlihi
mindhuhur :
manginggil
mendhan :
ngupamèni
mundhăndha :
ngundha-undha, nguncal- uncalakên
mandhiri :
ngadêg
mandhirya :
ngadêg
mandhiryyat :
ngirid
mandhika :
nukangi, andhukuni

--- 420 ---

mêndhak :
mêndhak
mêndhêk :
mêndhak
mêndhaki :
manggihi
mêndhêki :
manggihi
manêdhak :
nurun, nuruni
manadhukara :
anjurungi
mandhakakya :
sêkar măndhakaki
măndhakakya :
sêkar măndhakaki
mandhakiya :
sanggar pamujan, balekambang, pajungutan
mandhakyastuti :
sanggar pamujan
mandhakiyastuti :
sanggar pamujan
mindhit :
nyangking
mindhat :
mingkêd
mèndhit :
nyangking
mundhut :
mêndhêt
mandhata :
mabêni
mandhala :
pulo, jagat, ênggèn, pêpunthuk, sadaya, ubêng, prênah
mandhalika :
wastaning sêkar
măndhalika :
wastaning sêkar
mandhalêm :
mêtêk
mandhêmi :
ambêndhêmi
mandhaga :
pantês, asri
mandhegani :
nindhihi, mintêri
mandhêng :
nandhing
mandhung :
miji
mendhang :
nyumbana
mendhung :
nyumbana
mondhung :
numpang
mundhing :
maesa
mundhung :
numpuk, anggênêng, nunjêl
mênêdhêng :
nyêdhêng, birahi
manêdhêngi :
nêngahi
manija :
nêdya
manoja :
ngambah
panuji[3] :
nujèni, ngonce

--- 421 ---

manuju :
nuju, anjujug
mejuh :
misuh
menjuh majanjan :
cacah-cucah
manjana :
nitis
manjinah :
ngijir
manjanma :
nitis
manjor :
munggul, ngungkuli, ngêsorakên, nuju
manjur :
nglojok
manjara :
ngunjara, anggêdhong, ambêlok
manjuru :
masanggrahan, jagi
manjrah :
anggêlar, gumêlar
manjrahakên :
nganjrahakên, ngatingalakên
manjuri :
mangajêngi
manjarwa :
abêlaka
minjurag :
mingsêr
manjirêbi :
anggirèn-girèni
manjat :
minggah, mancad
manjuta :
andilahi, kados dilah
manjêtung :
anjêngêr
manojawani :
wartaning rata
manjawat :
anjawat
manjum asta :
anjum tangan
manjalma :
nitis
manjijit :
anjujut
manjum :
ngêlus
minjêm :
gumantos, anggêntosi, nyambut, atinjo
manjamalani :
anggêbagi
minjêmi :
anggêntosi, nyambuti
minjêmakên :
angêntosakên, nyambutakên
manjing :
malêbêt
manjung :
mancud, mangul
mènjèng :
lonthe, kênès
manjangi :
manjangakên
munya :
mungêl
manyaritakên :
nyariosakên
manyaritakna :
nyariyosakên

--- 422 ---

manyak-manyak :
mindhik-mindhik
manayut :
mambêngi
manayuti :
ngampah
manyasat :
niasat
manyasakên :
nyaosakên
manyawêhkên :
mêlèhakên
manyup :
andamu, nyêbul, nabuh, ngêpêti, napak, anjog
maniyup :
andamu, nyêbul, nabuh, ngêpêti, napak, anjog
maniyang :
ngadêg, ngadêgêkên
miniyung :
nyanggi, ngapit
manyangi :
nyuruhi
manyangêngi :
ngeram-erami
munnya :
mungêl
manêmu :
manggih
manomah :
nêtêpakên
manman :
kalangkung- langkung
manamun :
ngrawati, nyidhêm
manêh-manêh :
cèthi
manimantaka :
wastaning nagari Imaimantaka
manamak :
natcêp[4]
manmata :
sasmita
manumusi :
nulari
manêmwa :
manggih
manămpa :
nata, nyanggi
manumpah :
nguman-uman
manampar :
nyambêr, nyampar, nyaut, ambandhêm, nampar
manimprat :
nêpak
manimprut :
napuk
manampeka :
mitênah
manumpêt :
ngumpêt, ambalik, nungsang
manumpal :
nyarah
manampyakên :
andumugèkakên
manumpangakên :
nututakên
manêmya :
manggih
manimaya :
musthika linangkung, sêsotya, sanjata cundhamani
manam-manama :
nganam-anam, mêmantês
manambe :
mêling
manambah :
ngambah

--- 423 ---

manambêh :
mêwahi
manêmbah :
nyêmbah
manêmbaha :
nyêmbah
manêmbahi :
morosi
manimbun :
numpuk, ngurug
manambrama :
ambagèkakên
manambodana :
nêmbung
manambut :
nyandhak, nyêpêng
manimbat :
nglimbang
manimbal :
nglimbang, nglawan, nglunta
manambya :
nyambi, mêling
manambaya :
wangsit
manambiyat :
anggendhong
manambayang :
nglayang
manambang :
nangsuli, nyambêt, tuwi
manambêng :
ngalingi, nawingi
manambung :
nyambêt
manêmbang :
anggitik
manêmbung :
anggitik
manambangi :
nyambêti, nangsuli, nuwèni
manêgah :
nyêgah, nyuguh
manêguh :
nahanakên
manêgah-nêgahi :
nyênyampuri
managraha :
anênggani
manigraha :
nyukani, angganjar, maringi nugraha
manugraha :
nyukani, angganjar, maringi nugraha
manugrak :
mucak
manigas :
mancasi, nigas
munagya :
mujèkakên
manub :
nrajang, nêmpuh, ngrubung
manêbah :
nêbak, nêbih
manabda :
wicantên
manubada :
nyantosani, akêkah
manobawa :
osiking manah, ngatingalakên solah, muktèkakên
mênêb-mênêb :
nganam-anam
maninging :
nèthèk
manang :
anggarang, nimbali
minang :
nglining, milih, nyoba, pundi
minung :
anjêngglung

--- 424 ---

mênang :
unggul, misesa, kawasa
mêning :
ambêningi
mênêng :
antêng, kèndêl
menang :
nglining, nginang
monang :
ngucap
moning :
ningalai
monêng :
kangên, susah
manangi :
nêsêp
minangi :
ngundhangi
manangindriya :
hawaning manah
manungka :
nungkak
manungku :
mêlêng, mêndêng
minangka :
minăngka, dumadi, dumugi
maningkah :
atata-tata
minangkana :
mêkatên, kados makatên
minangkani :
andumugèni, andhatêngi
manêngkar :
mêncar
manêngkêr :
nugêl, ngurung
manêngkêri :
nugêli, ngurungi
manungkrak :
malangkring
manêngkêl :
nugêl, nêngkêl
manungkal :
andhungkar
manungkul :
nglimpe
manangkil :
sowan
manangkêp :
namplèk
manungkap :
andungkap
manangkêb :
nutup, minêb
manêngkung :
nyêrêng
maningid :
andhêlik
manangtang :
nantang
maningting :
pêksi puyuh
manangis :
nangis
manungsa :
tiyang
manangisi :
nangis, nangisi
manungsapada :
jagat
manungsêmara :
manungsmara, mêmuja, nyipta
manungsung :
mêthuk, nungsung, dhumatêng
maningali :
ningali
manangga :
nyanggi
mananggah :
nuju, nangkis, nyanggah
manangguh :
nuju, mambêngi
mananggêh :
nuju
mangguhi :
mambêngi
manênggahi :
ngampah
mananggêni :
magoli, ngandêlakên

--- 425 ---

mananggrahani :
ngrabèni
mananggul :
nangkis, mambêngi
mananggulangi :
mujadahi
managgap :
atampi
maninggyakên :
ngluhurakên
mananggama :
nyumbana
maninggug :
nyinggit
mananggung :
mambêngi, nanggêl, nyanggi, ambopong, manggul
manungi :
munjuli
monang-onang :
ngucap-ucap, mêmuni
maca :
ngungêlakên, maos
macu :
nyikut
mêca :
mêthèk
mucih :
malêri
macahi :
malêri
macuhi :
malêri
maca udrasa :
nangis
macintra :
ngrupa
macintya :
nyaèni, ngrêmêni
macondhang :
ngrisak
macundhang :
ngrisak
micondhang :
natoni, ngèngingi
macunyat :
mlothot
mêcir :
nyamur, panjila, nindhih
macari :
ngupados
macuri :
acidra, golong
macarana :
ngrêngga
macarita :
acariyos, matur, nyariyosakên
macuring :
anggêndhing
macarêngya :
ngradin
mêcuk :
mêcok
mocok :
nigas
mucak :
mucak, tapa wontên pucaking rêdi
macêki :
malêri, mambêngi
macèt :
towong, nowongakên
macetani :
nowongi
macatya :
mêdhar
macawi :
asawud
macawiri :
ngrêngga
macala :
mindha, malih

--- 426 ---

macêla :
acacad
micala :
nyumbana
macala-calan :
salin-salin
macêlor :
bandrèk
macalang :
masang
macalang tingal :
masang tingal, acêcala, kèngkènan rumiyin
mucap :
ngucap, nyêbut
macapi :
akudhung, acaping
macipa :
sêrat waosan
micapa :
nubruk
macapi-capi :
akêkudhung, acêcaping
mucapi :
micantêni
macapya :
akudhung
macêm :
ngungkêb, nyêlub
macamana :
rêraup
macêmêr :
linyok, arêgêd
mucang :
nginang
macangkrama :
amêng-amêng, pêpacangan
mar :
gumêtêr, êmar, kumêssar, lêsu, mibêr, ngambar, arum, sêdhih, mradini
mêr :
bacin
mèr :
ngantos
mor :
nunggil, amor
mur :
kesah, mibêr, mêsat, pêsat, ical, kendhang
mara :
supados, panalika, sakêdhap, amrih, kala, dhatêng, murugi, mangsah, ambagi, majêng, ingsun, ayo, sabarang, anggènipun, jumantên, mancorong, nyuda, dewa, mara nguni, kala rumiyin
mari :
mantun, ical, padhang
marê :
kumêsar
maru :
timbang, tandhing
miru :
nglêmpit
mèru :
rêdi, rêdi Mahamèru
mora :
amor, nunggil, ngêmori
mura :
kesah, ical
muri :
ngesahi, ngluluri

--- 427 ---

mure :
panjang, modot, moncèr, nglacèr, badhe, andudut, ngudhari, mudhar, mêdhar
muru :
ngêbang
mrih :
nêdya, murih, mêndhêt
marah :
ngangkah, abrit, nêdya, awarah, asanjang, nglowah, nakêr, mangkat, mulang
mirah :
mirah, murah, abrit, anggèr
murih :
amrih
mriha :
nêdya
marahi :
nanjangi
marih-arih :
ngrêrapu, ngasih -asih
marahakên :
nanjangakên
mrihan :
nêdya
mraharana :
mêlêng
marêhakên :
murugakên
mrahat :
kados tiyang urakan
mriawak :
piyambak
mrailang :
nyirnakakên
maraup :
araup, asêsuci, ngrangkul
marhyak :
kumêlun, kumêbul
mrih-mrih :
amrih
marah-marah :
nênancangi, ambranang
maran :
mantêp, têtêp, langkung, lajêng, supados, mangsah, lajêngan, nuntên
marên :
padhang
marna :
ngrupa, rêngga, ngrumpaka, nganggit
marana :
mrika, mapan, pamangsah
marêni :
murugi
marnani :
marnèni
mranani :
ngèngingi
mrancana :
anggodha
mrandani :
marnadani, ngayoni, nandangi
marindang :
anggorèng
marèndèngi :
mêmiringi
mranata :
nata, andum, ngabêkti
maruntus :
marêntul
marcu :
latu, latu upas

--- 428 ---

murca :
ical, kesah, pêjah, kalêngêr, dhawah, andhawah, mubyar, mancur, kapatos
maracana :
ngrêngga, nyêmbah, muji
mracăndha :
nglesus, angin, pangabaran
mracondhang :
natoni, ngèngingi
mracundhang :
natoni, ngèngingi
mracara :
micara, ngrêngga
mracura :
mrayogi
mracika :
kalajêngking
mrêcukundha :
jêjulukipun Bathara Guru, wastaning bale ing kadewatan
marcadi :
mracaya
mracadi :
mracaya
marcat :
malêsat
murcat :
pêjah
murcita :
kalêngêr, dhawah, sirna, musna, susah
mrêcita :
cacing
marcapada :
jagat
marcaya :
amracaya, ngandêlakên
marar :
malah, anjaluk
marir :
andalir
mirir :
nglingkab, nglèwèr, sumilir
mori :
nunggili
maruruhi :
andhawahi, andalèwèri
mariri-riri :
alon-alonan
mararakan :
lêlarikan
merakên :
ngantosakên, ngêntosi
marurut :
mrucut
mirurut :
mirut, anjêngkêrut, ambathuthut
mararas :
asri
mariris :
anjêjawah
marwa :
imbang, maro
maririwa :
api-api
mêrêwah :
andhawahi, ngrêbahi
marwana :
maro
mêruwat :
ngruwat
mêruwag :
nyêruwag
marya :
mantun
murya :
ngatingal
muryani :
miwiti
mararyyan :
kèndêl
mararyyani :
ngèndêli

--- 429 ---

muryang :
asumbar
mararêm :
ngrêrêpa, ngasih-asih
marêrêm :
sidhêm, lêrêm
marar-marar :
anjêjaluk, malah-malah
muriring :
marinding, kêkês
mariringin :
panglipu[5]
mrak :
pêksi mêrak
mrik :
ngambar, arum, wangi
mrêk :
nyakêt
marêk :
nyakêt, nyakêti, marak, sowan, ngadhêp, nêmpuh
marok :
ngrukêt, sundhul, srawungan
mirak :
sarêng
meruk :
menggok, ambalêrêt
murak :
ngrisak
murêk :
ngrukêt, rukêt, munggêl, nyêlaki
murka :
murka
marke :
ngumêsarakên
mraka :
nyêlak
murke :
nyirnakakên
marika :
mila, makatên punika
mareka :
nyêrat, mandamêl
mariku :
dhatêng ngriku
marakèh :
tiyang kundhi
mrakahyang :
asurak
marêka :
nyêlaki
marêki :
nyakêti, ngadhêpi, nyowani, ngampingi, nampêki, nyêpaki
murêki :
ngrukêti, munggêli
marêkan :
nyèthi
marêkakên :
ngêmpakakên, nyêlakakên, ngaturakên
markata :
murub, mancorong, sumorot
marakata :
murub, mancorong, sumorot
mraksa :
ngosikakên
maraksa :
ngrêksa
markawat :
ngrasuk
mrakosa :
gumludhug
mardi :
midih, mudhar, nêgês, nêgêsi
mardu :
lêmês, alus, arum
mêrdi :
midih, mudhar, nêgês, nêgêsi

--- 430 ---

mêrdu :
lêmês, alus, arum
murda :
sirah, pangajêng, nungkuli
murud :
mundur, musna, ical, kesah
marada :
mraos
miruda :
minglar, ajrih, oncat, minggat
mardana :
angganjar latra[6]
mêrdana :
angganjar yatra
mradana :
angganjar, murub, gumingsir
maradin :
nyaèni, ngradin
mradondi :
mabên
mardika :
miji, mijang, nêgêsi
mradika :
miji, mijang, nêgêsi
mêrdika :
miji, mijang, nêgêsi
mradaksa :
mikêkahi, anjênêngi, mantês
mradêksa :
mikêkahi, anjênêngi, mantês
mardata :
mabên
mêrdata :
mabên
mradata :
mabên
mêrdesa :
măncadhusun
mradesa :
măncadhusun
mardawa :
lêmbat, lêmês, nglêlêmêsi, ngêlus
mêrdawa :
lêmbat, lêmês, nglêlêmêsi, ngêlus
mardawani :
nglêlêmêsi
mêrdawani :
nglêlêmêsi
mradipta :
murub, gumêbyur[7]
mardya :
mêrdi
mêrdya :
mêrdi
mradya :
midih
mardaya :
anggalih
mêrdaya :
anggalih
mradongdi :
mabên
mardăngga :
gamêlan
mêrdangga :
gamêlan
mrêdangga :
gamêlan, têtabuhan
mradăngga :
gamêlan
mrat :
amot
mrêt :
nyêrêt
mirit :
ngurut, ngèmpêr, nulad
mirut :
katut, ngatut, kèlu
murit :
sêsupe
marta :
asrêp, toya, gêsang, mulang, wulang, tata, bêning, jampi, anggêsangi, anuntên

--- 431 ---

mrêta :
asrêp, toya, gêsang, mulang, wulang, tata, bêning, jampi, anggêsangi, anuntên, kasaenan, langkung
mrêti :
wêwarah, wêwulang, mulang, nanjangi, pawartos, mrêtosi
mêrta :
asrêp, toya, gêsang, mulang, wulang, tata, bêning, jampi, anggêsangi, anuntên, ngrapu
mêrti :
wêwarah, wêwulang, mulang, nanjangi, pawartos, mrêtosi
murta :
ical
murti :
sangêt, amor, gumolong, tunggil, linangkung, cêcak
mrata :
sangêt
mrati :
ngawrat-awrati
marata :
aradin, mradini, numpak rata
mirata :
maras
maruta :
angin, ngalih
murtaha :
marasêpuh
mratihatani :
nyantosani
martana :
kauripan, nglajur
martani :
anggêsangi, mituturi, nanjangi, ngasrêpi
mratanu :
ambêsmi
mrêtana :
kauripan, nglajur
maratra :
mêjahi
martaka :
sampurna
mratêksa :
maspaosakên
mrataksya :
maspaosakên
mratita :
nyantosani
maruta tarik :
prahara
mratisara :
mikêkahi
mratisura :
ngawasi
mratistha :
nglabur
maratistha :
metangi
marutowan :
angin
martalulut :
anggulung gêsang
mratapa :
atapa
mratapi :
atapa
marutpala :
angin silir-silir

--- 432 ---

martyu :
latu upas, latu, jêjulukipun Bathara Kala
mêrtyu :
latu upas, latu, jêjulukipun Bathara Kala
mrêtyu :
latu upas, latu, jêjulukipun Bathara Kala
murtya :
sangêt, amor, nunggil, ical
martyani :
nyaèni
martyakên :
martosakên
mratyaksya :
maspaosakên
mratyaksakên :
maspaosakên
mratyasya :
maspaosakên
mrêtyujihwa :
wastaning jêmparingipun Arjuna
mratyujiwa :
wastaning jêmparingipun Arjuna
martyuguna :
jêjulukipun Bathara Guru
martima :
mêtha golèk
martamwi :
maratamu
mrêtamaya :
langkung sae
maratab :
nêratab
mratêngga :
sumringah
maras :
nyukur, mawas, anggêpok, ambênthuk, nimbangi
miras :
nigas, merang, ngiras
mêrês :
mêsu
muras :
nglêbur
marus :
êrah
mrêsa :
mêrês
marasa :
ngraos
marusa :
mêksa, misesa
mirasa :
eca, miraos
murusa :
mêksa
mrasandhani :
mratandhani
mrascaya :
mracaya
marsuka :
rumêsêp, nyukani
marsada :
anggêdhong
mrasada :
anggêdhong
mêrsada :
anggêndhong
marsudi :
ngungsêd, mêsu
mrasadu :
mrasabêni
mrasidakên :
nglêstantunakên
marsudya :
ngungsêd, mêsu
mrasudya :
ngungsêd, mêsu
mrasadya :
mrasabêni

--- 433 ---

mrasidya :
nglastantunakên
mêrsudya :
ngungsêd, mêsu
mrasta :
ngrampungi
mrêsti :
kados lintang
mursita :
nyipta, ngandika, muja, pamujan, marna, nganggit
marusit :
asungil
mrastawakkên :
maspaosakên, nelakakên, anggênahakên
mrêsa :
ngêpuh
murasi :
ambrêsihi
mrasaswakên :
maspaosakên
mrasasulani :
mratikêli
miraswa :
miraos
muriswa :
wawratan
marswakakên :
nyêrêpakên
marusul :
andharusul
mrasapani :
malêri, ngipat-ipati
mrasayaka :
anjêmparing
marasma :
kirang budi
marisib :
nalisib
mrasthi :
nêdya
marsinggih :
ngluhurakên, ngèstokakên, aganjar kalênggahan
mêrsinggih :
ngluhurakên, ngèstokakên, angganjar kalênggahan
ma-rwa :
timbang, maro, wiwit, ngrêngga
mrawa :
sumorot
mêrwa :
ngrêngga
murwa :
miwiti, wiwit, nêmbe, ngrêngga, mangetan
mur-wa :
mêndêm
murawa :
mungêl, jêjêl
marwah :
andhawahi, ngrêbahi
marwana :
maro
marwani :
ngêmbari
mrawani :
nyoroti, nyawabi
mruwun :
anjêgrig, mrajak
mirwani :
ngaping kalihi
mirawani :
nyaèni
murwani :
miwiti
mruwuni :
anjêgrigi, mrajaki
marawur :
ngawur-awur

--- 434 ---

mriwara :
asanjang, mulang
mariwara :
asanjang, mulang
mariwa-riwa :
areka-reka
murwaka :
miwiti, wiwit, ngrêngga
mrawada :
nacad
marwata :
kados rêdi, awrat, amot
mêrwata :
kados rêdi, awrat, amot
mrawata :
kados rêdi, awrat, amot
maruwat :
ngruwat
mrawatyani :
ambêrkahi
marwasa :
ngrisak, nêmpuh, nrajang
mrawasa :
ngrisak, nêmpuh, nrajang
mêrwasa :
ngrisak, nêmpuh, nrajang
marawasa :
ngrisak, nêmpuh, nrajang
marawis :
ngrajang
mrawasani :
ngrisaki, niwasi
mêrwasani :
ngrisaki, niwasi
murwasarira :
ngangge sarwa anyar, agagănda
marawis-rawis :
ngrêrajang
marwaspa :
ngêmu êluh
mêrwaspa :
ngêmu êluh
marwwata :
kados rêdi, awrat,amot
marwwati :
mraboti, manganggèni
merawala :
magêri
mrawadha :
ngasor
marawaya :
mili, andrèwès
marawayan :
andrèwès, nrocos, daleweran
murwyani :
miwiti
marwyatên :
ngrêntahakên
marwyata :
amot
maruwag :
nyêruwag
murwagati :
nyumbana
mralina :
mêjahi
mralêkasi :
mratikêli
mêrlawan :
nglawani
marlupa :
êmar lêsu, kumêsar murinding
mêrlapa :
ngêngirangi têdha
mêrlepa :
nyakêti
mêrlopa :
anggumantosi, ngopèni
mêrlaju :
nglajêngakên
mralaya :
ngrisak, mêjahi, nyirnakakên

--- 435 ---

mrêlaya :
ngrisak, mêjahi, nyirnakakên
mêrlaya :
ngrisak, mêjahi, nyirnakakên
mralayah :
mêjahi
mêrlayat :
ngesahakên
mêrlayang :
ngibêrakên
mêrliyang :
nyèndhèkakên
marlampu :
mralalu
mralampitani :
nyêmoni
mralambèni :
nyêmoni
mralambang :
nilas, mraceka
mralambangi :
nyêmoni
mralaga :
nglawan, mêrangi
mraliga :
ngunus
mralagani :
mêrangi
mêrloba :
ngathah-ngathahakên
mrêp :
nampiling, nuju, nugêl, mronggol, ngrupêk
marêp :
madhêp, ngajêngakên, pangungsir
mirup :
ngêpang
mêrêp :
nampiling, nuju, nugêl, mronggol, ngrupêk
morup :
tumbas
murup :
lêlintonan
mripu :
nyatru
marapa :
aluwe
maripu :
nyatru
maripe :
ngrimuk
marupa :
awarni
marapuh :
asakit, nyakiti
maripih :
amrih
marapoh :
ngrapuh, nyakiti, rapih
marupuhi :
mropohi, nutuhi, munggêli
marpêk :
nyakêt, mokah
mêrpak :
nyakêt, andungkap
mêrpêk :
andungkap
mrêpak :
nyakêt, andungkap
marêpêk :
nyakêt
mêrpaki :
nyakêti
marpat :
ngumpul, ngalêmpak, pêpak, manakawan, gumêlar, agêlar, tata, mara sakawan
marput :
sumaput
marapit :
ngapit-apit
marêpat :
ngumpul, ngalêmpak, pêpak, manakawan, gumêlar, agêlar

--- 436 ---

marpitu :
mara pitu
mrapatahi :
mratikêli
mrapatani :
mratikêli
mrapati :
mara sakawani
marpatan :
pakumpulan
marêpatakên :
ngumpulakên, nglêmpakakên
marapwa :
supados
maripwa :
nyatra
marapwan :
supados
mrapal :
munggêl, mrogol[8]
marapal :
munggêl, mronggol
marpuluha :
mara sadasa
muripi :
anggêsangi
marêp-arêp :
ngajêng-ajêng
marêpakên :
ngajêngakên
morupakên :
nukarakên
marapya :
pawon, ububan
marêpyuk :
napuk, ngrubut, sumêmpyok
marpyati :
mêpêki
marpyas :
munggêl
mardha :
ngantawisakên
mardhu :
alus
mêrdhu :
alus
murdha :
sirah
mradhah :
ambêdhah, ambabar
mardhana :
angganjar
mardhika :
miji, anjarwani
mêrdhatêng, mardhatang :
mara tamu
mardhawa :
alus, lêmbat, lêmês
mêrdhayang :
bêbakulan
mrajaka :
ngutus
marêjit :
nyuwèk, ambibrah
marujit :
ngrujit, suwir
marjapa :
mêmuja
marjaya :
nandangi, nrajang, nêmpuh, natoni, ngrisak, misesa, ngèngingi, ambilaèni
mêrjaya :
nandangi, nrajang, nêmpuh, natoni, ngrisak, misesa, ngèngingi, ambilaèni

--- 437 ---

mrajaya :
nandangi, nrajang, nêmpuh, natoni, ngrisak, misesa, ngèngingi, ambilaèni
mrêjaya :
nandangi, nrajang, nêmpuh, natoni, ngrisak, misesa, ngèngingi, ambilaèni
marajaya :
nandangi, nrajang, nêmpuh, natoni, ngrisak, misesa, ngèngingi, ambilaèni
marjagantang :
awang-awang
mêrjagra :
rumêksa
ma-rya :
mantun
murya :
ngatingal
marya :
sumorot, amrih
murya :
ngatingal
mriya :
amrih
maraya :
majêng
muryan :
ngatingal
maryan :
suwawi
maryana :
ambudi
muryana :
ngatingal, miwiti
muryani :
miwiti
ma-ryani :
mantuni
ma-ryakên :
mantunakên
muryani :
miwiti, ningali
mrayukti :
mrayogi
mriywaki :
miyambaki
mriyatna :
mrayitnani
mriyawaki :
miyambaki
maryya :
mriki, mantun, kèndêl, mara, (pangatag)
miryya :
mingsêr
muryya :
mêdhar
maryyan :
labêt
mariyya :
mara, (pangatag)
mrayonyana :
ambudi, nêdya
mriyambada :
ngrungrum, amrih sih
mriyêmbada :
ngrungrum, amrih sih
mriyambadan :
ngrungrum, amrih sih
mriyêmbadan :
ngrungrum, amrih sih
mrayognyana :
ambudi, ajangji, nêdya
mriyanggani :
miyambaki
marênyah :
rênyah, ngrênyuh
mrêm :
tilêm, mêrêm

--- 438 ---

marêm :
tilêm
marum :
arum, manis, ngambung
marma :
mila, nugraha, wêlas
marmi :
mila
mirma :
ngowêl
miramana :
maras
marmanira :
milanipun
marmaniran :
milanipun
mramanêm :
ambungkêm
mar-mar :
kêsar-kêsar
mor-mor :
maya-maya, amor-amor
miru-miru :
miru-miru
marmaran :
sarsaran
marmarên :
êsar pasarên[9]
marimarma :
ngowêl
mramukani :
mangajêngi
mramukyani :
mangajêngi
marmadu :
èstri
marmat :
marbuk, mèdêm, ngêmu, golong
marmit :
nyilib
marmata :
amot, jêjulukipun Bathara Guru
marmita :
mila
mramês :
ngêjur
marmwat :
amot, marbuk, mêtêng
marimprêk :
ngalemprak
marampak :
arampak, nyambêr
marêmpak :
ngrisak
marêmya :
tumanduk
mrêmêmêng :
kamisêrêngên
marêmbèh :
prêmbèh- prêmbèh, prêbêng-prêbêng
marambahi :
ngrambahi, nyarambahi
marêmbun :
asêmi, ngrêmbaka
marambat :
nurut
marêmbag :
arêmbag
mrêg :
ngêsuk
marag :
nrajang, nêrak
marga :
margi, têturutan, lastantun
margu :
sato
mrêgu :
sato
mêrgu :
sato
maraga :
madhahi
marigi :
ngluwêng, nyêndhang, nyumbêr, nyumur
miroga :
nyakiti
margana :
jêmparing
mirguna :
kêwan

--- 439 ---

marguna :
mintêri
mrêganabi :
sima, ambêrêg, anggêlak
margadipa :
sima
mêrgadipa :
sima
margata :
ngrampungi
mragata :
ngrampungi
mêrgata :
ngrampungi
margawutma :
awang-awang, margi padhang
margil :
mêncar, mêncil, manjila, inglar, murugi, panggenan, umpêtan
mêrgil :
mêncar, mêncil, manjila, inglar, murugi, panggenan, umpêtan
marugul :
mugut, mruthul, mêthik, ngrisak
mragola :
ngrukêt
margapati :
sima
mêrgapati :
sima
mrêgapati :
sima
marab :
mulad
mirib :
ngemba
murub :
murub
morba :
nguwiti, miwiti, nitahakên
marba :
sumrambah
mraba :
sumorot
mrabani :
nyoroti
mrabantaka :
sumorot kapatos
marbandhung :
ambêlangkêp
marbuk :
sumrambah, amrik, ngambar
marbudi :
nyipta
mrabeda :
ambeda, nyanès
marêbut :
ngrêbat
marbata :
kados rêdi
mrabatang :
kados prabatang
marêbês :
andrèwès
mrabaswara :
sumorot, mancurat
maribawa :
nglindhih, ngapêsakên, mrabawani
morbya :
nguwiti
marab-marab :
mulad- mulad
marab-arab :
mulad-mulad
marbangun :
mêmangun
mrabangkara :
sumorot, murub
mêrang :
mêrang

--- 440 ---

mring :
mênyang, dhatêng ing
marang :
dhatêng, wastaning dêdamêl ing jaman kina, adhapur sabêt
maring :
dhatêng, aring, ngisis
marèng :
dhangan, adhèng, dhatêng
marong :
mancorong
mirong :
purik, susah, sumampir, masang, akêmul, ngrimong
miring :
ngiring, tumut
merang :
isin
morang :
menggok
morèng :
ngrangrang
murang :
nyimpan, kesah, nrajang, silib
mranga :
mêrang
mrangi :
mêrangi
maringa :
aring, andugi
murênga :
burêng
muringah :
pundirangan
marangên-angên :
ngangên-angên
marangarpa :
soroting srêngenge
muringring :
marinming,[10] kêkês
marèngki :
mriki
maringdwang :
miring
maringit :
ngringgit, mingit, ambêncah, mêcah
marêngut :
marêngut
maringut-ringut :
muring-muring
marungas :
mêrung
marêngwa :
nikêl
mirêngwa :
mirêng
murngwang :
burêng, ngrêmêng
murngya :
kesah nglangut
mirngyakên :
nilingakên
maring-maring :
ngaring- aring, ngisis-isis
mirungga :
miji
miranggo :
atapa wontên ing guwa
mrangguh :
mranggul
mirangguh :
mranggul
mrangguhi :
mrangguli, mrêgoki
mirangguhi :
mrangguli, mrêgoki
marunggul :
mronggol
marunggya :
ngrêngga
marênga :
nyarêngi
marêngi :
nyarêngi, marêngi
merangên :
isin
murangan :
simpangan
mirangrong :
nusahakên

--- 441 ---

miringakên :
ngiringakên
marêngang :
burêng
mêk :
nigas
muk :
ngamuk
maka :
dados. măngka, minăngka, karana, mragak, tandhing, tata, mapranga maka, apranga tandhing
maki :
nguman-uman
make :
ngangge
mako :
nglêrêmakên
maku :
mikêkahi
mêka :
nyakêt
meka :
numpak, numpuk, numpang
muka :
rai, ngajêng, pangajêng, ngajêngan
makêh :
maku
mêkuh :
ngrêngkuh, nganggêp, ambêkuh
mêkêhi :
ngêkahi
makan :
mangan, mênyang
makin :
sangsaya
makèn :
ngatag, atapih
makon :
akèn
mikênani :
mikantuki
mikanakên :
nguningakakên, nyêrêpakên
makunci :
nyimpên
makêcur :
akêncur, cumêngkung
makènkèn :
têtapihan
makantar :
mulad, mubal
makantar-kantar :
mulad-mulad, mubal-mubal
makundha :
gumêlar, atutup gêlung
makundhah :
angglasah, andhasar
makanjar :
mêdal, ngadêg, anjogèd
makêning :
bêning
makunêng :
akèndêl
makucur :
narocos, mancur
makêcap :
akêcap, rêraosan
makêcêp :
narêcêp, ngèngingi
makêcup :
nuju
makar :
nyakar
makir :
nyana
mêkar :
mêgar, mêlar, wigar

--- 442 ---

makara :
murub, mubyar, gêlar mangkara byuha
makire :
atata, nata, tata, agêlar, mandamêl
mikara :
nyikara, makèwêd
makirih :
atata-tata, mapan
makurih :
kirang
makurên :
ajodhon
makina :
anggêlar, nata
mikarani :
niwasi
makurên-kurênan :
ajodhon- jodhonan
makurcat :
mêsat
makurcyat :
mêsat
makarrwan :
ngalihi
makrak :
anjêrit, kagèt
makara-kara :
mubyar-mubyar, mulad-mulad, mancur-mancur, gêbyar- gêbya[11]
makrêta :
angsal
makarti :
adamêl
makirti :
adamêl
makartara :
têguh, timbul, katawis, mulad-mulad
makartya :
adamêl
makirtya :
adamêl, wangunan
makaras :
mapan
makiris :
katut, ngatut, kèlu
makuris :
acukur
makarasah :
nêrasah
makarwan :
nglawan
makral :
mêksa, kumêdah
makral-kral :
kumêdah-kêdah
makrêp :
akêrêp
makriya :
mandamêl
makaryya :
adamêl
mikaryya :
mandamêl
makaryyakên :
andamêlakên
makryatarta :
putus
makarma :
nyabêt
makrama :
nata, alaki rabi, akarêm
makirim :
akintun
makarang :
ambadhèni
makaring :
ngisis
makarêng :
andadak

--- 443 ---

makurang-kurangi :
ngêngirangi
mêkak :
nyandhêt
mêka :
nigas, sêkêl
mêki :
nigasi
makukur :
ngusap, ngêlus
makikikan :
ngakak
makêkês :
nglêbur, sabêt sapon
makadi :
kados, mèmpêr
makidyat :
akumbi, andhupak
mikêt :
nganggit, nangsuli
mikut :
nyêpêng, nyikêp
mukti :
mangan, mukti
makêtêr :
agiris, ajrih, gumêtêr
makatirah :
amyang
mikêti :
nangsuli
muktya :
mangan, ayêm, mukti, nandhang
muktyara :
mutyara
makas :
kiyat, santosa
makis :
mupus
maksa :
mêksa, nêdya
maksi :
ningali
mèksi :
ningali
moksa :
musna, ical, sirna, ngruwat, nyamur, kamuksan
muksa :
anglês, musna, ical, sirna, ngruwat, nyamur, kamuksan
makusa :
kumêpyar
maksih :
taksih
makêsar :
kumêsar
makusara :
nadhahi êbun
maksuk :
ingkang dipun birahèni
makusut :
akusut
makuswa :
ngambu, ngrasuk, rumakêt
moksil :
melik
moksèl :
nistha
makisil :
nyuthat
makusala :
mêlêng
muksapada :
swarga, dêlahan
muksapadan :
kaswargan
muksaya :
musnakakên
makusyara :
nadhahi êbun
maksama :
mundhi

--- 444 ---

makistha :
ngukêl, anggêlung
makèsthi :
nyipta
makuwu :
masanggrahan
makwèh :
kathah
makawih :
nglangkungi
makwan :
akèn, marentah
makuwon :
masanggrahan
makawês :
akawus
makuwwas :
mondhok[12]
makudhung-kudhung :
kêkuwung
makol :
atandhing, arukêt
mêkêl :
ngrangkul, mulêt
mèkêl :
nyêdhêng
makala :
kancil
makolih :
makantuk
makolihang :
nyauri ujar, mabêni
makêlun :
anggulung
makular kaliran :
plintar-plintiran
makilat :
gumêbyar, akêdhap, kumilat
makêlatani :
ngêkahi
makêlakên :
ambêtahakên
mikalpa :
nyuwalani, ngucap, ngêjum
makulêm :
atilêm
mêkul-mêkula :
ngêmak- êmak
makulingling :
mubêng
makulinglingan :
ubêng-ubêngan
makèpêr :
kalingan, kêthaha, asimpên
makiput :
ngêncêngi
makiput-kiput :
ngêncêng- êncêngi
makêdhik :
akêdhik
makidhupuh :
asêdhepok, asêdhopok, ngêdhêpêk
makèjêm :
kandhêm
mukya :
rai, pangajêng, pangagêng, adhêp
makayuh :
ngrangkul
makayuhan :
rêrangkulan
makyan :
akèn

--- 445 ---

makêm :
nigas, ngangge, anjêrum, nyêrot
mukmuk :
ngamuk
muka-muka :
senapati
makêmit :
rumêksa, ngandêl
makêmul :
akêmul
makèmpêr :
kasêngsêm
makêmbulan :
atandhingan, alêlawanan
makabaranang :
ambranang
makabwêtan :
lêlabêtan
makêbêl :
kandêl
makutha :
topong
makathik :
ngabdi dados gamêl
makothi-kothi :
akêthèn
makothya-kothya :
akêthèn
making :
aking
makung :
mêgêng
makingkin :
alêsah, asusah
makingking :
alêsah
makangsi :
awor, rukêt
mada :
nacad, cacad, anggêlar
madi :
rahsa, ngulah
made :
ambèn, têngah, griya, damêl
mado :
mandamêl
madu :
mabên, mêmanis, luwih
meda :
ulah, lageyan, cacad, kuciwa
mèdi :
luwih, silit
moda :
wêngku
muda :
ngliga, mindha
madoh :
têbih
madaha :
nêbih
mudahani :
nguningani
madahab :
adhêp
madan :
nuntên, ngrakit, rumantos
medan :
papan
madana :
apêparing, ambadhèni, matah, sêkar tunjung
madani :
nyaèni
midana :
andhêndha
modana :
ngrêrapu
madandan :
adandos
madandana :
andandosi
madandar :
nêgor
madandya :
nuntên, tumuntên

--- 446 ---

madar :
ngasorakên
madra :
măntra
midêr :
mubêng
madara :
selak, asomah, asor
madura :
lêgi
madruhakên :
ngawonakên
madran :
andhodhog
midrankên :
ngubêngakên
midranidran :
midêr-midêr
madêrêng :
ambêrêg
midrakênyêp :
tawaf
madrudruhakên :
ngawon-awonakên
madrêdya :
ngasihi
madêrdya :
ngasihi
madurêtna :
wastaning sêkar kawi
madrês :
akêras, dêrês, bantar,[13] lumintu, anggêlak
madrasa :
adêrês, bantêr
madêrsa :
lumintu
madrêsa :
bantêr
madarsana :
nulad
madarasana :
apêpaès
madrêsya :
lumintu
madrêstha :
adêrês
madrêsthi :
nyidrani, nyilib
madrawa :
alèlèh, mili, nglêmêsakên
madarwya :
anggadhahi
madêrwya :
anggadhahi
madrêwya :
anggadhahi
madarpa :
nglêlangkungi, kapidêrêng
mudramana :
pulung manah
madaragêni :
wastaning rêdi
madik :
ngumbulakên
midak :
ngabdi
midik :
muja
midêk :
nindhih
madaka :
mariksa
madukucing :
babal matêng, ngêmu mabên
madukara :
kombang, wastaning padalêmanipun panêngahing Pandhawa
madekambang :
balekambang
madudwan :
rêbat, rêbatan
madêdêl :
mancad
madadya :
dumadi, dados
madudyan :
rêbat, rêbatan
madêdêng :
andêdêr

--- 447 ---

madudung :
modot, aliya
madata :
mêmabên
midata :
mêmabên
madus :
adus
midosa :
ngukum
madusudana :
langkung sugih, jêjulukipun Krêsna
madustha :
ngawoni
midwasani :
ngukumi
midil :
nyuthat, mudul
mudal :
rêmbês
madala :
anjêjak
madulur :
ngiring, ulur-uluran, jumurung, asêlur, tumut, kanthi
madulur-dulur :
iring-iringan, ulur-uluran
maduludulur :
iring-iringan, lulur-uluran[14]
madêlwa :
ningali
madêlwan :
kèngêtan
madulya :
ningali
madalêm :
juru
madêlêng :
ningali
madapa :
leyad-leyod
maddha :
têngah
madudhug :
asundhul
madya :
têngah, sêdhêng, lambung, bale
mudya :
muji, mugi, têngah
madaya :
lincad, ambalenjani
madeya :
maleca
mudya amuddha :
mugi- mugi
madyana :
angganjar
madyantara :
awang-awang
mudyarcana :
andêdonga
mudyakên :
mujèkakên
madyadaryya :
midadarèni
madyus :
adus
mudyastungkara :
andêdonga
madyapantara :
awang-awang
madyapada :
jagat
madyama :
langkung nistha
mudya muddha :
mugi-mugi
madyumpakên :
mêthukakên
madum :
andum

--- 448 ---

mèdêm :
kuncup mèh mêkar, modot
madama :
nistha, miskin, ngasor, ambodhoni
madêmak :
nubruk, nyandhak
madumasa :
lêgi sêdhêng-sêdhêng, lêgi mêrasa, madu măngsa
madamêl :
mandamêl, nyambut damêl
made manguntur :
sitinggil
madumăngsa :
lêgi sêdhêng- sêdhêng, lêgi mêrasa
madêg :
ngadêg
madêgi :
anjênêngi
madugang :
andugang
madubrata :
kombang
modang :
mancud
madangdana :
adandos
madingding :
andingkik, andinding
madungdung :
aliya, sêsanèsan
mêt :
andhêlik
mèt :
mêndhêt, ngupadosi, amrih
mot :
amot
mata :
mripat, tingal
mati :
pêjah, mêjahi
mêta :
pangamuking gajah, galak, ngamuk
mêtu :
mêdal
muta :
pêjah,awrat
matah :
nugêl, ambêncah, nata, ngêmbari, minta, ngrakit, mranata, ngruktèni, anggêlung
matih :
marentah, matihi, matah, minta
matêh :
nglêbur, ngluluh
matoh :
atoh, matuh
matuh :
manggèn, matuh
mutih :
mutung, mêthak
matahu :
ningali
mituha :
nyêpuhi
mituhu :
mituhu
mutihi :
ngladosi
matahên :
ambêtahakên
matahun :
ningali
mituhên :
mituhu
matihanta :
nglêlangkungi
matêhêr :
aenggal, nuntên
matêhak :
tuwuk
matahwi :
ngrèwès
mituhwa :
mituhu

--- 449 ---

matahwan :
ningali
matuhwa-tuhwa :
satuhu-tuhu
mituhya :
mituhu
matihang :
ngadêg, ngadêgakên, gumêlar
matên :
ngarêp
matindak :
atindak
matindakkên :
nindakakên
matandha :
masang têtêngêran
matindha :
nacad, atarub, apayon
matindhih :
nindhih, tumindhih
matindhan :
payon
matanya :
apitakèn, milanipun
matanyan :
milanipun
matannya :
apitakèn, milanipun
matannyaniran :
milanipun
matanêm :
nanêm
matar :
ngikir
matêr :
nganjêr, anggrujug
matur :
ngupangi, ngatur
mitar :
kesah
metar :
kesah
mutêr :
mubêng, ngidêr, ngutêr, ngubêngakên, anggiling, ngêsol, nganjêr, andhungkar
matra :
kêdhik, kados godhong, thukul, ngentha-entha, wêtawis, sawatra,[15] sawatawis
mitra :
sanak, sadhèrèkan, rowang
mêtri :
mingit
mutra :
uyuh
mitrana :
prasanakan
maturakên :
ngupamèkakên, ngaturakên
matêrak :
nglunturakên
mitraka :
sanak kadang
mataruka :
muja
mitra kasih :
sanak rakêt
matirta :
atirakat
matras :
giris
maturwa :
atilêm
matirwa :
nulad

--- 450 ---

matreya :
wastaning pandhita
mitraya :
pawong sanak
matrêywat :
ngiwat
mitramatwang :
sanak matêng, besan
matrang :
têrang
matarang :
narang
matrênggana :
lintang
matak :
ngucapakên salêbêting manah, ambêngok, mêndhêm
matik :
ngabdi
matêk :
ngucapakên salêbêting manah, ambêngok, mêndhêm
matuk :
nucuk
mêtak :
mêndhêm, ambêngok
mêtêk :
mêndhêm, mijêt, mênêt
mêtik :
mangsit, misik, mêtik
mitik :
matah
mutik :
mutung
mutêk :
mumêt
mataka :
bilahi, ambilahèni
matika :
matah
matèki :
mundhi
matkenyan :
malorod, matukar, kêrah
mitukarakên :
nglintokakên
matakut :
ajrih
mataki-taki :
atirakat, atêtapa
matêkês :
akêmu
mataksi :
atakèn
matakwan :
atakèn, atêtakèn
matakapèn :
mripat kalingan
matèkya :
mundhi
matakyan :
atakèn
matakya-tatya[16] :
atirakat, atêtapa
matikêm :
nuwêk
matuduhakên :
nêdahakên
matudung :
akudhung
matut :
matut
mèta :
mêndhêt
mèti :
mêndhêti
matutur :
atumut
matuturi :
anut

--- 451 ---

mituturana :
nyangkramani
matitip :
ajêjêl
matatyakên :
mêdalakên
matatyatmaja :
rencang lare
matis :
asrêp
matus :
ngêtus, ngêpuh, mêrês
mêtis :
nyandu
motus :
akèn, mutus
mutus :
natas, mêdhot, mêpês, mutus, kèngkèn, marentah
matasak :
wowohan matêng, matêng
matsika :
kêlabang
matasat :
waspaos
matisayan :
kaluwihan
matwa :
nyumpêg
mêtwa :
mêdal
matawa :
mêthuk
matèwêh :
wêwah
matuwuh :
gêsang
matawan :
amboyong
matawan-tawan :
atêtêmahan, abêboyongan
matawur :
abêbantên
matwas :
anggalih
matwang :
urun-urunan, matêng, anggubêl
matawing :
nawingi
matali :
nangsuli
matalindhang :
nangsuli singsêt
matalar :
salasar
matilar :
atilar
matêlas :
têlas, rampung
matêlasan :
ambucal
matalalakwa :
malampah dharat
matalya :
nangsuli
matuluya :
rumasuk
matap :
ngêtap
matapa :
atapa
matapih :
atapih
matudhung :
atudhung
mataji :
makutha
matajêm :
antêng

--- 452 ---

matya :
pêjah, mêjahi, marentah, langkung
mitya :
luwih, bala, kawulawarga, linyok
mêtya :
mêdal, pêtak
motya :
mukti, pêjah
mutya :
mukti, mêthak
mataya :
ngigêl, suksma, sirna, mumbul, angawang-awang
matyana :
mêjahi
matyani :
mêjahi
matyanta :
kalangkung
mutyara :
mutyara
matyaka :
ngasorakên
mityaka :
bala santana
matyakkên :
mêdalakên, mêjahakên
matyata :
yaktos
mêtyat :
ngundur, mêdal
matyas :
anggalih
matyês :
anglês
matyang :
mawuh, ngadêg, matêng, kawawuhan
matiyang :
ngadêgakên, ngadêg, mawongan, tumindak
matamu :
nyuguh
matêmu :
apanggih, manggih
matimah :
tumumpang, numpang
matêmah :
atêmah, awêkasan
matêmahan :
atêmahan
matamakkên :
mêsu
mèt-mèti :
mêndhêti
matimpah :
tumumpang, tumpa-tumpa
matampuh :
acampuh
matimpuh :
atimpuh
matamya :
nyuguh
matamiy :
nyuguh
matamuy :
nyuguh
matambah :
awêwah, wêwah-wêwah
matambêh :
awêwah, wêwah-wêwah, alabuh
matambêhi :
ambantoni
matimbun :
tumpang tindhih
matimbunan :
tumpa-tumpa
matumang :
tumpang tindhih
matag :
akèn, ngatag
matiga :
matri, nginang
matagwa-tagwa :
magoli, ambakuhi

--- 453 ---

matagya-tagyana :
magolakên
matêgêg :
tahan
matêb :
matêng, wowohan nyadham, sumêdhêng
matêbi :
anjirap
matêbu :
ngrêngga mawi ros-rosan kados têbu
matang :
numbak,ambèr
matêng :
matêng
mêtang :
ambêndung
mutung :
mugut, nikêl
matangi :
milanipun
matangnira :
milanipun
matangnya :
milanipun
matingkah :
nata, ngrakit, anggêlar, nyolahakên, tumandang
matangkis :
atangkis
matangkil :
nyowan, sowan
matêngkêl :
nugêl, atugêl
matangkul :
nyangkul
matangkêp :
tumèmplèk
matangkêb :
atutup
matungtum :
apêpucuk, mucuk
matangwa :
milanipun
matangwan :
milanipun
matangya :
milanipun, anggugah
matangnya :
milanipun
matênggah :
gajah
matanggah :
nuju, mambêngi, mambêng, magol
matanggêh :
nuju, mambêngi
matangguh :
mambêng, nuju
matanggên :
magoli
matanggal :
tangi, mêlèk
matanggul :
nangkis
matinggil :
ninggil
matènggal :
oncat, nilar
matinggal :
nilar, atilar, singlar
matunggal :
ngumpul
matênggya :
gajah
matanggung :
mambêng
mas :
êmas
masa :
măngsa, sangat, wanci, kala
masi :
urup
masu :
warana
misa :
ngupasi
misu :
ngupasi

--- 454 ---

mèsi :
maèsi, isi, aisi, nguningani, ngopèni
musa :
kados kucing
musi :
tikus, ngungsi
masah :
nêdhas, mêgat, masah, atilar, inglar
masih :
asih, wêlas
masêh :
ngumbah, nyiram
masuh :
ngumbah
misih :
taksih
mosah :
prihatos, oncat, anggusah
musuh :
mêngsah
masiha :
asih
masuhi :
ngumbah
masêha :
ngumbah
masahên :
apradapa
masuhun :
mundhi
masahur :
mangsuli, nyauri
mashalah :
patakènan
masahaya :
akanthi
masan :
mangsan
misan :
sapisan, pisan, pangasahan
mêsên :
mêling
misana :
cadhangan, pacangan, sawangan, calon
masena :
mêngku
misani :
nyukani wisa, nyapisani
masandi :
asandi
masanti :
nguwuh, mêmuji
masantika :
muja
masantya :
nguwuh, muji
masinjang :
nyiwah, nyidhang, ngangge sinjang
masunnya :
nênêpi
misan-misan :
babar pisan
misanang :
misanaha, cêcadhanganing
masinang :
ambranang
masoca :
asêsuci, asêsotya
masir :
bingah
masor :
ngasor
mêsur :
ambosêni
musêr :
muwêr, kados wudêl, ngunyêr
musir :
ngungsir, ngubrês
musur :
nglorod, muruh
masru :
kadêrêng
masora :
ngasorakên

--- 455 ---

musara :
nangsuli, ngrante
masir-asir :
bingah-bingah
masarira :
ngrasuk, awak-awak, pangawak
musrik :
sakuthu
masurak :
asurak
masrêt :
asêrêt
masirat :
asaos
masirat-sirat :
asaos-saos
masraya :
nulungi, ngrencangi, nêdha pitulung
masiring :
aubêd, asingkir, atimbang
masering :
atut wingking
masak :
ulah, nata
masêk :
madhêt
misik :
mangsit, marahi, mrêgi, ngisik, nyandhing
mèsuk :
nêmbe
masuk :
manjing, lumêbêt
masoka :
asusah
musika :
tikus
misikakên :
ngulahakên, mangsitakên, nirokakên
masukan :
ambingahakên
masukannya :
ambingahakên
masêkar :
asêkar, mêkar, acundhuk sêkar, ngangge sêkar
masukêr :
asukêr
masuki :
nglêbêti
masukêt :
asukêr, ngrêmbaka
masukti :
raos, nikmat
maskèti :
wastaning sanjata
masaksati :
mrasasati
masaksya :
nguningani
misaksya :
nguningani, sumêrêp
masikêp :
ngrasuk
masakya-sakya :
atêtabuhan
misik-misik :
ngisik-isik
misik-misiki :
ulah
masêkung :
asrêng
masidi :
nglêrêsakên
misada :
misani, ngupasi
misuda :
nguhurakên[17]
misadah :
misani, ngupasi
masidaha :
asidua
masadana :
nyukani
masidêkung :
asidêkung

--- 456 ---

masadya :
nêdya
masêdya :
nêdya
masudya :
asudi
masadyakakên :
masajakakên
masat :
mêntas
masit :
ngubrês
mêsat :
minglar, mêcat, kesah
masma :
angkêr
mêstu :
nyêmbah, masthi
mèsti :
talendho
mèstu :
amrih, mituhu, nyêmbah
mastuna :
ing panyêmbah
mastri :
widadari
mastaka :
sirah, panunggul
mustaka :
panunggul
mastuti :
nyêmbah, anjurungi
mêstuti :
nyêmbah, anjurungi
mastatur :
masajur, maslêmês, mas
mastutya :
nyêmbah, anjurungi
mastawa :
mêmuja
mastwakên :
anjurungakên, nêtapakên
mastyakêndur :
nêtêpakên awon
masutya :
asêsuci
mastungkara :
nyêmbah puji, nyêmbah
mêsês :
midid, mêdêd, ngidid, udud
mèsès :
sumilak
musus :
nguyêk, muyêk, muwêr, mêdêd, ngrisak, kumusus
masisa :
ngantuni, kantun
misasa :
ngukum, ngrampungi
masisani :
ambabarpisani
masiswa :
nyabat
masoswambêk :
ngrêsula
masasaput :
awarana, akêmul
masusupan :
atalusupan, aliwatan
misusung :
mêthuk
maswa :
nêmên
maswi :
sêsuci, mêndêng, muja
miswa :
mubêng
masiwo :
ambêdhung
masewa :
asowan
masowe :
adangu
masiwah-siwah :
sanès-sanès

--- 457 ---

maswoca :
asêsuci
musawarat :
ginêm raos, têtêpangan
maswarasabda :
nywara sêru
maswak :
ambayar
masewaka :
asowan
maswikara :
mujamăntra
masawit :
asawit
masawita :
ngawula, ngèngèr
maswas :
maspaosakên, anggodha
masiwo-siwo :
ambêbedhung
masiwo-siwan :
abedhung-bedhungan
maswang :
nyukani
maswangkên :
nyukakakên
maswingkara :
mujamăntra
maswangi :
nyukani
misil :
misil, manggèn
mosil :
nistha
mosèl :
nistha
masila :
alênggah, kados sela
masula :
alantip, akêndêl
musala :
gada
masalah :
bab patakènan
masilih :
agantos
masuluh :
madhangi
misalah :
asèlèh
masilih-silih :
kagantos-gantos
masalin :
asalin, alintu
masilan :
alênggahan
masêlur :
ulur, ulêng
masilurupan :
atalusupan, rêpêt- rêpêt
masilulung :
ambêlulung
masilulungan :
abêlulungan
masaliya :
nyimpang
masulam :
asêlur
masulung :
kados rayap
masêlanga :
nyêling
masulung-sulung :
ngrayap
musap :
ngusap
masêpi :
asêpên
misapa :
nyupaosi, malêri
mêsapi :
wastaning lawon
masaput :
awarana, akêmul

--- 458 ---

masapwa :
ngusap, ambucal
misapwa :
ambucal
musapi :
ngusapi, ngambung
masapya :
nyapih
misapya :
nyapih
masadhara :
anggunggung
masaji :
asaos, acawis, nyuguh
masuji :
nyunduki, asêsuci
masaji-saji :
asêsaos
masujya :
angombèr
masya :
raras, asri, bibar
misaya :
mandamêl, maeka, ngupasi
misyan :
rampung
misyana :
misani, ngawoni
masyakte :
anggingsirakên
masayat :
nyangêti
masayat-sayat :
asangêt- sangêt
masayut :
mênggak, mambêng
mèsyuwal :
mèsiuwal, isi buthêk
masuyug :
ngoyog
masiyaga :
asadhiya
masyang :
asumbar
masyang-syang :
asumbar
masunya :
nênêpi
masanyut :
nglarut
masanyum :
ngêkum
masanyêb :
murinding
masanyub :
nyêlub, nyêmplung
masmu :
ragi-ragi, kados, prasasat
masêmu :
asêmu, ragi-ragi, kados, prasasat
masamaran :
asiluman
masamadi :
asêmadi, mêmuja
masamadya :
asêmadi, mêmuja
masimpên :
mingit
masamparan :
asepakan, jêjawatan
masumpêt :
ambalik, nyumpêt
masampal :
nganiaya
masimpul :
agundhul
masimpang :
sumingkir
masamaya :
arjangji, mêmuja
masambe :
mêling
masambrama :
ambagèkakên

--- 459 ---

masambit :
ngêmban, anggayuh
masambya :
nyambi
masambang :
nglanglang, atanduk
masiga :
apêngkuh
masêgra :
awahing
masugata :
nyuguh
masugya :
nawang
masugyan :
nawang
masibu :
nyibuk, adus, asilulup
masoba :
abingah, asri
masbun :
wastaning dêdamêl
mêsbok :
ngêmum, urun dariji
masabda :
awicantên, wicara
masubada :
nyantosani, akêkah
masibat :
ngiwat
musibat :
bêbêndu
masebya :
pancing
musthi :
nyêpêng, ngangge, manthêng, ngangkah
masthika :
nyandu, mathi, nganil
musthika :
musthika
masang :
nadhah, ngrakit
masing :
samubarang
masêng :
marakake, sumriwing
masung :
nyukani
masèng :
ngundang
musang :
ngêlu
musêng :
ngubrês, mubêng
musung :
mangkat
masangi :
ajangji
masênge :
anjêlèh
masunga :
nyukani
masinghanada :
anggêro, apêtak, kados gêroning sima
masinghanabda :
anggêro, apêtak, kados gêroning sima
masênghit :
murina
masinganada :
anggêro, apêtak, kados gêroning sima
masinganabda :
anggêro, apêtak, kados gêroning sima
masêngka :
murang
masungku :
mêndêng
masangkul :
nyangkul
masangkya :
anggêndhing
masangkya-sangkya :
atêtabuhan
masangadi :
api -api
masêngit :
murina

--- 460 ---

masêngsêng :
mêthuk
masèngsèng :
asilib, asasar, ngundang, singlar, cêluk-cêluk
misungsung :
ngaturi
masing-masing :
sabarang-barang, sabên-sabên, warni-warni
masinggih :
ngèstokakên
masênggah :
apêparab
masênggahi :
mêmarabi
masanggani :
abarung
masanggraha :
apêparing, masanggrahan
masanggaruhan :
ambal-ambalan
masanggya :
sakathahipun
masanggama :
nyumbana
masangêb :
ngaub
masingêb :
akêmul
masingub :
akêmul
masênge :
adahwèn
masêngêt :
ngantup
mwa :
sami, sira
mawa :
ngangge, ambêkta, sabab, mawi, birahi, lair, ngangge, sabab
mawi :
ngangge, sabab
mawe :
ngawe
mawo :
nyampe
mawu :
alok, nguwuh, rame, adhawah
miwa :
kalayan, ngrêngga, ambawahi pangantèn
mewa :
ewa
mèwu :
pintên-pintên èwu
mowa :
parêng
muwa :
kalayan, sakêp, anjrah, panjrah
mwah :
nampik
mawah :
ngawali, awêwah
mawêh :
ngrampèk, awêwah
mawèh :
nyukani, ngaturi
mawoh :
nginang
mawuh :
manuh, ambantoni, nyarub, ngundang, nginang, angsal
miwah :
sarta
miwêh :
ngrêngga, nyaèni, mulasara, ngangèlakên
mêwah :
ngêmohi, ngrêngga
mêwêh :
ngêmohi
mèwêh :
makèwêd, ambeka, anggodha, èwêd, angèl, kèwêdan

--- 461 ---

mewuh :
èwêd, ngèwêdi
muwah :
tumuntên, kesah, rahajêng, enggal, awrat, lumintu, wêwah, bingah, sangkêp, nyaèni, ngrêngga, oncat, sae, sadaya, malih, nusun, ambyah, ngêmohi, utawi
muwêh :
bingah
mwahi :
ngèngingi
mawahi :
ngemah-emahi
miwaha :
mikramakakên, ngrêngga, ambawahi pangantèn
mêwahi :
mêwahi
mêwêhi :
mêwahi
mèwêhi :
ngèwêd-èwêdi, ambeka, anggodha
muwaha :
gêbyar
muwahi :
mêwahi, ngrênggani, ngewahi, ngluwari
mawahana :
numpak têtumpakan, numpak
mawahana :
numpak têtumpakan, numpak
mawu-awu :
rame-rame
mawahyatmaja :
rèncèng[18] lare
muwah-muwah :
bingah- bingah
mawan :
adêdalan, amargi
miwên :
ngucapakên
mawani :
nyrawungi
mawuni :
wicantên
mawunu :
susun timbun
mawanêh :
abeda
mawunuh :
mêjahi
mawunuhan :
apêpanthan, bêbah-bêbahan, pêpêjahan, bêbakuhan
mawunkên :
nyandèkakên
mawanti :
wantos-wantos
mawantu :
abantu, amantu
mawuntu :
muntu
mawantah :
nunggil, pêpulih, lumintu, apagut, nglela, pasaja, abêlaka
mawantahkên :
masajakakên
mawantus :
ambêntus, bêbênthukan
mawanti-wanti :
awantos -wantos

--- 462 ---

mawênês :
mêlês, awênês
mawacana :
wicantên, matur
mawar :
anjaring
mawêr :
anggrantês, ngambêngi, mambêng, nadhahi
mawur :
sumêbar
mawor :
awor
miwir :
anjiwir, miwir
mêwêr :
anggulung, mingit
mowor :
momor
muwar :
mudhar
muwêr :
mubêng, muntir
mawra :
mradini, wradin, nyarambahi, udhar
mawara :
asanjang
mawira :
ngampil
muwara :
palabuhan, mungêl
mawruh :
uninga
mawarah :
apitutur, asanjang, mangsit, matur
mawêrêh :
asanjang
mawarahi :
nanjangi
mawurahan :
agègèran, asasaran, awalikan
mawrin :
nguningani
mawarna :
warni-warni, ngrumpaka, micantênakên
mawêrna :
warni-warni, ngrumpaka, micantênakên
miwarna :
ngrêngga
mawrankên :
mradinakên
mawrênti :
angso
mawêri :
mambêngi
mawori :
ngêmori
mawêrêh :
asanjang
mawêrana :
aling-alingan
mawêrit :
awêrit
mawurya :
ngantuni
mawêrêng :
udamamah, tau, misuwur
mawêrdi :
andados, atulus
mawurda :
pintên-pintên wurda, anggêlar, mudhar
mawêrdu :
ngêmot
mawêrta :
awêwartos
maworsih :
sanggama
mawêrdhi :
andados, atulus
mawurdha :
pintên-pintên wurda, anggêlar, mudhar

--- 463 ---

mawirya :
ngluhurakên
mawuryan :
ngatingalakên, mimiti, mêdhar, mudhar
mawuryani :
mimiti, mudhari
mawurywa :
ngatingal
mawiryawan :
langkung luhur
mawiryya :
mulya
mawuryyani :
ngrumiyini
mawrêg :
ambêrêg
mawrêga :
nyanak
mawêrga :
nyanak
mawrêgil :
mêncar, nyaut
mawring :
nguningani
mawrung :
mamprung
mawêrêng :
tau, misuwur, udamamah
mawrêngkên :
ngandikakakên
mawringut-ringut :
nguring-uring
mawak :
nyarirani
mawuk :
ngamuk, ngrisak, mandèkakên
mawaka :
laki (bojo jalêr)
miweka :
nyigèni
mweka :
numpuk
mawukkên :
ngrisakakên, nyandèkakên
mawikalpa :
mituturi
mawêkaja :
darbe lare, nganakakên
mawakya :
abêlaka
mawikya :
mandhita
mawod :
aoyod
mawada :
nacad
mawida :
akonyoh
maweda :
măntha
mawidiastuti :
mêmuja
mawidisraya :
mêmuja
mawidipuja :
mêmuja
mwat :
amrih, amot, momot
mwit :
pamit
mwita :
têdhak
mawèt :
jênak
mawot :
ambêkta, ngêmot, momot
mawatu :
asela
mawitrakên :
nucèkakên

--- 464 ---

mwatês :
nyilib
mawotsantun :
nyêmbah
mawotsari :
nyêmbah
mawotsêkar :
nyêmbah
mawatya :
arêmpid
mawitya :
nguwiti
mwas :
mituhu
mawas :
nyawang, nyatakakên, ningali, maspaosakên, masthèkakên, saèstu, ngantos
mawus :
sampun
mêwês :
mêjêk
muwus :
ngandika
mawesa :
misani
mawasêh :
ngumbah
mawasana :
mêkasi
mawusana :
mêkasi
mwasoca :
masuh, linangkung
mawisik :
anggêpok
mawasikên :
sukarakên
mawisik-wisik :
nyumbana
mawasita :
acariyos
mawusi :
nyampuni
muwasi :
ambosêni
mawasya :
ngèstokakên
mawisthi :
nêdya
mawèsthi :
makèwêd
muwah :
ngambah, êna
muwana :
miwiti
mawat :
momot, sagêd
mawuwus :
wicantên
mawuwusi :
micantêni
mawiwadha :
angrêrapu
mawal :
mambêng
miwal :
ngewahi, ngoncati, nangkil
miwil :
miwir
mawêlu :
asurêm, aburêng, nyurêng, abundêr
mawêlar :
mancorong, mêlar, sumilak
mawlara :
sumilak
mawulik :
ngubrês
mawulakan :
apancuran, mêdal

--- 465 ---

mawalikan :
awalikan
mawilêt :
ulêt, mulêt, awilêt, aliwêran
mawulat :
ningali
mawêlas :
mêmêlas, awêlas
mawala-wala :
mêmagêri
miwali :
ngewahi, ngoncati, nangkisi
mwalat :
ngajak
mawadha :
nacad
mawêdhak :
awêdhak
mawêdhak-wêdhak :
awêwêdhak
mawaju :
ngangge rasukan
mawijah :
abingah
mawujang :
alămba
mwiy :
kula
mawya :
ngangge
maweya :
apêpeka, nyukani
mawyat :
ngêmot, nguwot
mawyat-wyat :
nguwot-uwot
mawuyyangkên :
nyêrikakên
mawyang :
ambranang, amyang, nitis
mawyêng :
ngubrês
mawiyang :
awangkot
mawuyung :
abêndu, asusah
mawag :
ngawur
mawega :
mirantos
miwaga :
mirantosi
miwega :
mirantosi
mawêgil :
nyaut
mawugyat :
ngantuni
mwab :
umob
mawibuh :
anjog, awêwah
mwang :
sarta, miwah
mawang :
nyawang, pangêbang
mawèng :
ngêmban
mawong :
nitis, mawuh, manuh, nyèthi
mawung :
ngêmong, mawas, ninggil
muwung :
ninggil
mwinge :
mêthak
mawangi :
marabi, nyawangi
mawinga :
nyurêng
mawungu :
anggugah
mawungcyat :
amboncèng
mawingit :
asingêr, asusah
mawêngis :
abêngis
mwangsêh :
mara

--- 466 ---

mwangswang :
nantang
mwangsyang :
mangsah
mwangsang :
mangsah
mwangi :
ngêlongi
mawongan :
mara nyai
mala :
rêgêd, rêrêgêd, mêmala. sakit, rêrêngkêd, lêlamuk, anggitik, mrayogi
mali :
ambalik, maro, wangsul, mali
malo :
maro
malu :
anggitik, ambalik
mila :
mila
mili :
mili
milu :
tumut, kamilu, kalajêng tumut
mêla :
nyêla
mêlu :
nyurêng
mèlu :
tumut
mola :
niru
mole :
modot
mula :
wiwit, wiwitan, mila, rumiyin
mule :
arêruba, ngrubani, mulya
malah :
malah, ngawon, ngrisak, ngasor
malih :
maro, manèh, mindha, ngèmpêr, ngalih, ambalik
malêh :
mancing, anjêblogi, ambantoni, ambantu
maluh :
ambantoni, ngringêt
mêlah :
nyigar, kadoswêlah
mêlih :
anjabung
molah :
ngulah, ebah, apolah, ngubak
molih :
mantês, angsal, pantês, sêmbada, makantukakên
mulah :
ngulah, ulah
mulih :
mantuk, amrih, antuk, mêmulih
muluh :
ambalêrêngi, kados wuluh
maliha :
malih
mulahi :
miwiti
muliha :
malih, mantuk
molaha :
anggodha
maluhi :
ambiyantoni
milihi :
milihi

--- 467 ---

molih-ulih :
mikantuki
malihat :
ningali
malahyaran :
layar
malêh-malêh :
abêbantu
malon :
maron
malên :
manêngah
mêlên :
ngulu
mulun :
ngawula
malana :
anjajah, nêtêpi
malèni :
mangsuli
malanda :
ambayar
malandang :
nyêndhal, nyêbrak, tumandang
malandangi :
nyêndhali, nyêbraki, nandangi
mêlantah :
ambalonyo
malantih :
nênun
malantên :
mêthak
maluntar :
ambuntar
mêluntar :
ambuntar
malantas :
abuntas, ambacut
malintang :
alangkung
malintangi :
nglangkungi
malindhi :
nyoroti
malindhang :
nangsuli
malindhung :
ampungan
malindhungan :
aling-alingan
malanja :
ambalănja
malinang :
mabur
maleca :
cidra
malocita :
ngangên-angên, wicantên salêbêting manah
malaca-laca :
asêmbrana, nyêmbranani, anggosok-gosok
malar :
malah, nyuwun, kukupan, supados, lampus nora malar, pêjah tanpa kukupan
malir :
andalir
milar :
mêsat
milir :
ngèli
mêlar :
mêkar, mancorong
molar :
mothah
molir :
makolèh
molur :
mili
mular :
nangis
mulir :
muntir, anjèwèr
mulur :
modot, mulur, ngulur

--- 468 ---

malara :
nyakiti, asusah, asêdhih
malari :
lumajêng, nitik
malare :
mikênani
malaro :
nglêpatakên
malori :
anggada
maluru :
mancorong
milare :
mikênani
malèrèh :
mulusing abrit
malèri :
ngalèbi
malêra-lêran :
atampar-tamparan
malêro-lêran :
atampar-tamparan
malêrêk :
andêlurêk
maluruk-luruk :
ngrênggunuk
malaradan :
alaradan
malrat :
malêsat
malaris :
lumampah
malurwan :
aliyêpan
malaryya :
lumajêng
malar-malar :
malah-malah
malirang :
nyidhang
malêrêng :
tiyang mêmêlik
muliri :
murinding
malak :
nulak, kêthaha
malik :
mangsul, ambalik
malêk :
prihatos
milêk :
pangingsêp
mêlik :
ebor, ngebor
mêlêk :
ambalêdug, mulêk, ulêkan, andalêdêg, tan pêgat, anggêlak, ngambar
mêluk :
ngrangkul, ngukêl
mulêk :
mulêk
mulik :
ngosak-asik
molèk :
molèr
molêk :
ulêkan
malaku :
lumampah, nyuwun
maloka :
ngênggèni
malakun :
nyuwun, sakit kula
malukari :
mudhari
mlikitar :
ambalenjani
malaksa :
nglêpasi
malêksa :
nglêpasakên, lêksan
malaksakên :
nglampahakên, nglêpasakên

--- 469 ---

malaksita :
nglampahi
malaksya :
nglêpasi
malakwa :
lumampah, nyuwun
malaki-laki :
nglêlanangi
malakya :
lumampah, nyuwun, ambujêng
malukya :
malujêng
malikbumi :
ngraman
malad :
modot, nênangi, ngalad-alad, galak, landhêp
mêlad :
ngêrêsakên
mulad :
mubal
malada :
matawis
maladi :
mêndêng, mêmuja
malêdi :
mêlêng
mladati :
ngêrês
malat :
mulur, modot, mili, nênangi, mêrês, galak, landhêp
malit :
alêmbat
milêt :
tumut, anggubêl, mulêt, ambulêt, nyangkol, ngatut, wilêt, sêmu, sumriwêt
milut :
anggubêl
mêlat :
ambêsèt
mulat :
ningali, sêsotya
mulêt :
anggulêt, ambundhêt, mulêt
malata :
ngoyod
miluta :
mulasara, ngrakêt, rakêt
malatuh :
nglumut
mêlatah :
mangap
mêlatar :
ambalabar
mêlutar :
ambaludag
malutruh :
nêlêsi, jawah riwis-riwis
mêlutruh :
nêlêsi, jawah riwis-riwis
multak :
molo, mêdal, pêpêt, mêpat, andalêdêg
mlatuk :
nucuk
milêti :
ngiloni, mulêti
molata :
ningali
mulati :
ningali
malatsih :
kawêlas asih
malatu-latu :
mulad-mulad kados latu

--- 470 ---

malêtug :
ambalêdug
malês :
malês, mangsuli, lukar
mêlês :
mêngês, mêlês, riwis-riwis
mêlus :
kados ulam pêlus
molês :
anglès
mulês :
kêmul
malasa :
anggêlar, aparing
milasa :
wèwèh, maringi
mêlês asih :
mêlas asih
malisuh :
muwêr
mêlashyun :
mêlas asih
milasani :
maringi
malisak :
ngubrês, ngosak-asik
malêsêk :
nêsêr
malêsit :
malêsat
malistu :
amarna
malêsa :
panyaur
malêsi :
saya sêmu, malês
malèswani :
ngrêgêdi
malèswa-lèswana :
ngrêrêgêdi
mêlasarsa :
mêlas sih
mêlasarêp :
mêlas asih
mlasarêpi :
ngasih nrêsnani
mêlasajêng :
mêlas asih
mêlasyun :
mêlas asih
malêstha :
ngrampungakên
malwa :
dadosipun, anggitik, malèni, nyêlani, maro, malih
malwi :
anggitik
milwa :
tumut
malêwu :
ngluwihi
malwah :
abantu
malwih :
maru
malawih :
aluwih
malêwih :
ngluwihi
malwaha :
ambantoni
malwan :
alon
malawan :
nglawani
malawên :
sumorot
milawan :
nglawani
mêlawan :
nglawani
milwani :
ngiloni
malawên-lawên :
agêgănda, ngasrèn-asrèni

--- 471 ---

malwacita :
anggraita
maliwêr :
asriwêdan
malawad :
atinjo
malwat :
suguh
malawat :
nyawatakên
maliwat :
alangkung, ambacut, nglangkungi
mêluwat :
mêndhêm
malawas :
nglêlami, alami, alugas
malwab :
ngêrobi
malwang :
ngrisak, nyirnakakên, nyuda
malawang :
kados kori, nama dhapuring baita
malalu :
milih, nglampu
malila :
mupus, apasrah, tanpa punapa-punapa, nglêgèh
malela :
êlas
milala :
milih
mêlila :
pasrah
malêlêh :
aluluh
malalun :
ngliwati
mêlulun :
gumulung
malulana :
amangsuli
malalit :
alit, alêmbat
malalis :
mêjahi
malalya :
asupe
milalya :
malaur
maluluy :
manjing
malalayan :
apagêr banon
malilang :
nyirnakakên, nglêbur
mêliling :
malêdhing
malêlêng :
manthêlêng
malap :
mêndhêt
malapa :
aluwe
malapi :
ngulapi, mêndhêt
malipa :
nglapis
malupa :
nyupèkakên
malupu :
ngrêrêpi, nrajang
milupa :
nyênyupe
mêlupa :
nyênyupe
mulapi :
ambucali, ngulapi
malêpah :
nalăngsa
malupuh :
nalăngsa, nalindhêp, anggitik
malupta :
nowongakên
malêpas :
nglêpasakên, ambucal
malapya :
aluwe, mêndhêti
mêludha :
noyani

--- 472 ---

malidhah :
andilat
maludhaha :
noyani
malaju :
ambacut
malija :
ambakul
malajukên :
nglajêngakên
malajêng :
lumajêng
maluy :
wangsul, ambalik
malya :
mangsuli, wangsul, mangsul, maro, malih, andhêndha, kojur
milya :
tumut, mili
mèlya :
tumut
mulya :
adi, mulya, mantuk, saras
malaya :
rêdi, lumampah
malayu :
lumajêng
maliyo :
wastaning lawon
maluya :
mangsuli, wangsul, nyarasakên
malêya :
malês
maluyi :
wangsul, mangsuli
malêyêh :
mlèsèd
malyaakên :
ngantukakên
malayan :
lampahan, rêdèn, adhangan
maluyani :
mangsuli
malayar :
nglayang, ambabar
maluyakên :
mantunakên
malyat :
ningali
malayat :
akesah
maliyat :
ningali, nyawang
malayata :
lumampah
malyus :
alêmbat, atulus
maliyas :
lêpat
malaywa :
lumajêng
maluywa :
wangsul, ambalik
malaywan :
lumajêng
malayap :
nanjak
malayya :
ngangge, lumajêng
malyab :
ngêrobi
maliyang :
sumendhe
malim :
juru, juru baita
malêm :
dalu, mèdêm, riwut
malama :
adangu
malume :
alêsu, alum
malêmêh :
asungkan
malumèh :
acape
maliman :
nitih gajah

--- 473 ---

malimêr :
akêbluk
malumur :
andhepok
malumad :
alêmbah
malumud :
akêbês
malamad-lamad :
mega nyalèntrèng
malumat :
nglêmbatakên
malimutan :
pêtêngan
malumismata :
mrêbês mili
malamalar :
nyênyuwun
malampu :
ngêkahi
malampah :
lumampah, nyuwun
mêlampah :
lumampah, nyuwun
malampahan :
priman
malimput :
nglimputi
malimpung :
nglimpung
malimbe :
nyilib
malêmbe :
nglimpe
malambang :
alintu
malimbung :
atumpuk
milag :
anggiwar, lumajêng, minggat, minglar, kesah
mêlêg :
anjuju, ngambar
malaga :
nglawan, narungi
milaga :
mêrangi
malagar :
ambêsmi, nglarag
malêgawakên :
ngrilakakên
maligya :
malige
malaba :
aloma
maliba :
nalib
maloba :
akêthaha
malabu :
malêbêt
malêbu :
malêbêt, adhawah
milaba :
anjingga
mêlaba :
ngêbaki
malabuh :
adhawah, ambucal
molbêsar :
surung-sinurung
malabar :
ambalèbèr
mêlabar :
ambalabar
malabaran :
ambalabar
malêbêk :
andalêdêg
malêbit :
malêsat, mabit
malêbêg :
gumrêbêg, anggalêbêg, ambrêbêl, ambalêbêg
malang :
mambêng, nanggêl
maling :
pandung

--- 474 ---

malung :
ngoncati
malong :
ngrisak
milang :
mical, sirna
mêlêng :
muja, mêlêng
molang :
ngêmor, mêling, nglandhêpi
mulang :
ngupados, muruk, momor
muling :
mubêng
mulêng :
ngubrês
mulu :
ngracut, anggulung, ambanjut, nguculakên, nyêmêng, ngulungakên
milanga :
ngetang
mulinga :
berag, bêsus
malangêh :
asri
milangêh :
ngraras
malangên :
asri, nyumbana
malingan :
nguman-uman, colongan
malêngên :
ambribini, ambrêbêgi
milangêni :
ngasrèni, ambingahi, ambingahakên, mantêsi
malingir :
ngukir
milêngkêp :
mêpaki
malingkam :
mlocot
malingkunglulut :
pandung rêsmi
malungid :
mingit-mingit, alungid
malêngit :
alit
malingturidakung :
pandung rêsmi
malangês :
anjangês, malês[19]
malêngis :
apêpaès
malangsumirang :
malang megung, sawiyah-wiyah
maliga :
ngadêg
malanggana :
nanggoni
malênggêr :
anjêngêr
malangbong :
nama dhapuring baita
malêngi :
ambribini
mêlingi :
mêtiki, anggrêbêgi
mulangi :
ngupadosi, muruki
mulinga :
berag
mlangên[20] :
ambribini, ambrêbêgi, brêbêgên
milangakên :
nyirnakakên
mapa :
punapa, punapaa, kados pundi, kados punapa, nyakiti

--- 475 ---

mapi :
manasi, sêngadi, awad, api -api
mape :
punapa
mipi :
ngintip ing pipi kori
mèpi :
ngimpi-impi
mèpu :
panas, sumuk, mêmanasi, repot
mupa :
anggumatosi
mupu :
nyupit
mapah :
amapah, kados papah
mapêh :
mêrês
mapuh :
mêrês
mupuh :
anggitik
mapaha :
punapaa
mapuhi :
mêmanasi, mêrêsi
mapihên :
sêkêl
mapihêr :
mencok
mapuhara :
mêkasi
mapahat :
mipit, mêrês
mapihêt :
ngradon
mapahyas :
apêpaès
mapan :
mapan, awit, dhawah
mapèni :
adi
mapunah :
apunggêl, arisak
mapanas :
apanas
mapindha :
apindha, mèmpêr
mapindhah :
ngalih
mapandhan :
apandhan
mapunnya :
asugih
mapunnyawan :
kasugihan
mapunnya-punnya :
agêgadhah
mapinêng :
anjomblong
mapacêhan :
awêwalêran, acalunthangan
mapicala :
nyumbana
mapar :
ngradin, mandum
mipir :
minggir
mapara :
ambagi
mapira :
pintên-pintên
mapura :
ngapuntên
maparaita :
anggêguru
maporoita :
anggêguru
mapuroita :
anggêguru
mapuruita :
anggêguru
maparêk :
acakêt
mapurwa :
awiwit

--- 476 ---

mapurwaka :
awiwit
maprameya :
arame-rame
maprang :
mêrangi, apêrang
mapak :
ngarih-arih
mopêk :
apêgêl
mupak :
munggêl, nugêl, mêdhot, ambêthot
mapaka :
niksa
mupakara :
nyaèni, mulasara
mopaksama :
ngapuntên
mupaksama :
ngapuntên
mupadrawa :
mêmule, angganjar
mapit :
ngapit
mapèt :
mêndhêt
muput :
anjujug
mapata :
nglining
mapita :
akuning
mapitu :
mara pitu
mapatih :
marentah
mapatra :
abêksa, agodhong
maputêran :
ubêngan
maputus :
rampung, putus
maptya :
madhêp
mapas :
nyirêp, mapas, ngrisak, mugut, mancas, munggêl, nglugas
mipis :
mèpèd
mapasa :
ambungkêm
mapasah :
mêgat
mapasir :
asêgantên, sêgantên
mupasanta :
nyaèni
mopasanta :
ngarih-arih
mupasama :
ngapuntên, mulasara
mapwa :
sami
mapal :
mronggol, munggêl, mugut
mupul :
ngumpul, ngêpang, ngumpulakên
mapala :
mrayogi, awoh
mapulih :
apêpulih, malês, wêtah
mapuliha :
apêpulih, malês, wêtah
mapulihan :
apêpulihan, purpuran
mapulihkên :
mulihakên

--- 477 ---

mapêluk :
ngrangkul, ukêl
mapalupuy :
lumindhih
mapiling :
napuk
mapulang :
amor, kuthah, gubras, awangsul
mapulung :
anggulung, agulung, agolong
mapulangcêlor :
bandrèk
mapulung-pulung :
agulung-gulung, agolong-golong
mapap :
măngga
mapupur :
apupur
mapapatêhan :
akêkêmbaran
mapupul :
akumpul, agolong
mapuja :
ngalêm
mapajang :
apadhang, ngrêmba
mapajêng :
asongsong
mèpuy :
mêmanasi
mapya :
manasi
mèpya :
arepot
mapaya :
ngubrês
mapyuh :
sumyur
mapayah :
sayah
mapyuk :
ngêbyok
mapyatutan :
patutan
mapag :
mêthuk
mopêg :
nyompok, sumpêk
mupug :
munggêl, mugut
mapagut :
nuju, nrajang, atêmpuk
mapagutan :
têtêmpukan
mupugi :
mapaki
mapang :
êpang, aêpang, mêthuk, mogok, nyêmbadani
mapung :
abanjêl
mêpêng :
nyrêmpêng, mêndêng, puja măntra
mapangarêp :
pangajêng
mapanggêh :
akêkah, apanggih, santosa, amanggihi
madha :
nacad, nyênyami, montêni, ngawoni
madhi :
rahsa

--- 478 ---

madhe :
griya
madhu :
mabên
midha :
bodho
mudha :
ênèm, bodho, kirang
mudhe :
kirang
mudhu :
awudhu
madhaham :
adhèhèm
midhuhungakên :
anggêtunakên
madhana :
susah, anggubah
madhani :
nyamèni, nimbangi, nyaèni
midhana :
andhêndha
madhandha :
anggitik
midhêr :
mubêng
mêdhar :
mêlar, ngudhari, ambabar, nêmahi
madhara :
wêkasan
madhiri :
ngadêg
madhura :
lêgi, mêmanis
mudhari :
nguculi
madharat :
andharat
madhêk :
nyakêt
madhuk :
mathuk
mêdhêk :
nyakêt
mudhik :
nungsung
madhêki :
nyakêti, murugi
madhukara :
kombang
madhêki :
nyakêti, murugi
madhêkan :
mara nyai
madhêkakên :
nyakêtakên, murugakên
madhati :
numpak pêdhati
mudhati :
langkung bodho
mudhita :
luwih
madhusudhana :
tawon
mêdhêl :
ambêdhêl
mudhal :
ngudhal
mudhali :
nguculi
madhalêm :
alêbêt
midhêp :
ningali, mituhu
mèdhêp :
ngèdhêpakên
mudhodha :
nyênyawuk
madhudhuk :
nyumbana
midhudhuk :
nyumbana
madhya :
têngah
mêdhyat :
mêdhot
madham :
nyêdhêng matêng
madhêm :
mêjahi, nyirnakakên

--- 479 ---

madhama :
nêmaha
madhêmit :
alus, umpêtan
madhumasa :
lêgi sêdhêng-sêdhêng, lêgi mêrasa
madhêmi :
mêjahi, nyirêp, ngasrêpi, ngayêmi
madhubrata :
kombang
madhang :
mangan, nêrang, ngadhang, abaris, aglar, cumawis
madhèng :
andhanganakên
midhang :
ngangkat, merang, ngluwari
madhêngêr :
mirêng, ngrêtos
midhêngêrakên :
mirêngakên
madhangi :
madhangi
maja :
maja, mêdal
maji :
kidung, karantan, nyilib
maju :
ambanjêl, mogok, nyalumbat
mêja :
anak
moji :
mingkêm
muja :
ngalêm, mêndêng, muji
muji :
ngalêm, muji
mijah :
anjrah, abingah, migar
mêjahuh :
sumamar
mijahagirang :
ambêbingah
majahit :
anggarit, angraita
mijah-mijah :
ambêbingah, nyungga-nyungga
mêjani :
arêruba, epah
majaniane :
ngrêruba
majanjan :
acênthula, beca- bècu
majanma :
nitis, malih tiyang
manjanmi :
nitis, malih tiyang
majanma srimaya :
Dèwi Sri nitis
majar :
asanjang, wicantên
mojar :
wicantên, asanjang
mujar :
wicantên, asanjang
majuru :
alingir, atukang
majrah :
nata
majari :
nanjangi, micantêni
majori :
ngungkuli
mujari :
nanjangi, micantêni
majarakên :
nanjangakên, micantênakên
mojarakên :
micantênakên
majar-ajar :
asanjang-sanjang

--- 480 ---

majrak :
jênak
majarwa :
nêgêsi
majrêm :
angso
majarum :
nandukakên, ngêmpakakên, ngangsahakên
majurung :
muja
mêjêk :
ngucêk, mêcêk
mijêt :
mijêt
majatya :
anjatèni
majasta :
woh maja
mijil :
mêdal
mujil :
kados tiyang cebol
majala :
anjaring
majali :
mrucut
majêlag :
anjêlih, nglojok
majalungga :
Majapait
majapa :
mêmuja, atapa
majajar :
ajejar[21]
mijêjêr :
nyatu, nyênyuda
mijya :
milih
mujya :
ngalêm, muji
majaya-jaya :
mêmuji unggul
majum :
ngêlus
majêmur :
amor, pepe
maji-maji :
nyilib-nyilib, ngidung-ngidung, karantan-rantan
mujamuju :
wastaning woh
majambak :
anjambak
majambat :
bêndhal
majambatya :
ngundhamana
mêjêg :
anggujêg, ngucêk
majagra :
arumêksa, atapa
majagrakên :
anjagèkakên, napakakên
majagralagawa :
saos bêkti
majatha :
nyakot
majang :
madhang, ngrêngga, kêkadhar, nyumbana
majêng :
mara, majêng, ngurmati
mijang :
miji, merang, mardi
mijung :
kados cèlèng
mêjang :
mêdhar, mulang
mujêng :
nglămba, miji, ngandhang, mujang
majungkung :
muja
majêngi :
nongsongi, mayoni, ngajoni, nyêmbadani

--- 481 ---

maya :
adi, linangkung, gumilang, bêning, suci, mancur, sae, padhang, warni, katingal, maeka
mayu :
nyaèni, majêng, nglêrêsakên
miya :
ngêndhoni
moyo :
mêndêm
myah :
malih, ambêncah
mayah :
nyayahakên
mayoh :
ngukêl
mayuh :
ngukêl
miyah :
nyiwah
miyêh :
nyiwah, mijêt
miyuh :
andèrès
mêyah :
ambêncah
mêyuh :
ambêncah
muyuh :
muluh
myaha :
ambêncah, nglêbur
mêyêhi :
mijêti, nyiwahi
mayan :
sangsaya
mayun :
karsa, ajêng
mayana :
sumêdhêng, ulah, nglangkungi
mayuna :
ajêng
mayênca :
marênca
mayunaddha :
sukur
mayantya :
sae
mayira :
cacing, ngucira
mayura :
pêksi mêrak
myarsa :
mirêng
myarsi :
mirêng
miyarsa :
mirêng
miyarsi :
mirêng
mayak :
nyalorot
muyêk :
mulusing ijêm, mêlês, sêmu, mradini
miyaka :
ambuka
mayakara :
culika, godha
mayuda :
apêrang
myat :
ningali
mayat :
mayat, ngagag, badhe
miyat :
ningali
miyut :
dhoyong
mayuta :
kumilat
miyata :
nêmêni
miyatani :
nêmêni, niwasi, nyatani
mayatnakên :
ngèngêtakên
myatora :
nyêmbah
myati :
ningali

--- 482 ---

mayati :
ngagagi
miyati :
ningali
mayatakên :
nglêpasakên, ngagagakên
mayatyani :
ngyêktosi
myus :
mêsês, mêdêd
miyos :
mêdal
mayasa :
adamêl, nate
maywa :
nyaèni, sukur
myawaha :
ngrênggani
miyala :
ngawoni
mayalalit :
kilat
miyup :
niyub, nyêbul
mayaya :
ngèmpêr
mayyun :
ajêng
miyuyung :
ngêrut
mayanya :
anjangji
miyum :
mèsêm
mayam-ayam :
ngajap-ajap
maya-maya :
gumilang-gilang, nglêlangkungi, katingalan
mayoga :
mêmuja, anak-anak, yênggènipun[22]
miyaga :
misesa
miyagah :
misesa, mancah
mayagra :
lungit, mingit-mingit
mayogadakaya :
muja sêmadi
mayugala :
mangsuli
mayugalani :
mangsuli
mayogapti :
ngadhêp
mayogabyantara :
ngadhêp
myab :
umob
mayabancana :
paekan, pangrêncana
myang :
kalayan, miwah
mayang :
sêkar jambe, ngringgit, mêkar, pancing, mubêng, luwih
mayêng :
mubêng, ubêng
mayung :
dhoyong, mangul, pancing
miyang :
mênyang, sungkan, lumampah
muyang :
anggrangsang
muyêng :
mubêng
mayangkara :
mulad-mulad

--- 483 ---

mayang-mayang :
gilang-gilang
mayangga :
wêwayangan
mayăngga :
wêwayangan
miyangga :
bêbujêngan toya, manggu-manggu
miyanggi :
ambumboni
miyăngga :
bêbujêngan toya, manggu-manggu
myanga :
anjirap
mayangan :
wayangan
manya :
ambudi, budi
manyi :
rahsa
manyu :
tulus
manyan :
dhangan, watêkan
manyinaki :
ngecani
manyèr :
ngantos
manyura :
pêksi mêrak
manyèri :
ngantosi
manyarik :
nyêrat, nyêngkala
manyariki :
nyêrati, nyêngkalani
manyurat :
sêsirat
manyaritani :
nyariosi
manyirup :
ngidêri
minyak :
lisah, puhan, gajih
menyak :
lisah
manyakra :
mêngku
manyukilan :
dhudhuk-dhudhuk
manyeta :
nowongakên
manyêsêl :
ngrêsula, asusah
manyawuk :
nyawuk
manyêlang :
angganti
manyêlangi :
agêntosi
manyêp :
ambadhe
manyaput :
ngêmuli
manyapwa :
ambucal
manyêdhari :
nyêkapi
manyadhangi :
nyawisi
manyêm :
nêncêm
manyambe :
mêling
manyumbu :
nyumêd
manyumbana :
nunggil tilêm, mêthik
manyambit :
ngêmban, anggayuh
manyambut :
nyandhak
manyambil :
mêndhêt
manyêb :
nyêlub
manyub :
nyêlub
manyang :
amboyong
manyêng :
mubêng
munyêng :
mubêng

--- 484 ---

mangnyanga :
anggorèng, amboyong
manyangi :
anjangji
manyêngêt :
ngantup
mom :
hèh-hèh
mama :
ngêmi-êmi
mami :
ingsun
mamu :
ngundhat-undhat
mimi :
mimi
mumuhun :
nangis, mundhi
mamuhara :
murugakên
mamihuta :
kawongan
mumuhung :
milalah
mamin :
sarêng, mamini, nyarêngi
mamanah :
anjêmparing
mamanahakên :
anjêmparingakên
muman-uman :
nguman-uman
mamancana :
anggodha, maeka
mamancaka :
mêmalang, mêmagang
mamanik :
sêsotya
mamanuk :
pêksi
mamenaka :
ngecani
maminta :
nyênyuwun, nata
miminta :
nyênyuwun, nata
mamantrokara :
maca
mamantrajapa :
matêk aji
mamanasi :
amanasi
mamanisi :
amanisi
mamandhi :
ambêbingah
mamindha :
ngèmpêr
mamindhah :
maro, ngalih
mamandhani :
ambandhani
mamundhyat :
anggubêl
mamandhaga :
pantês
mamundhung :
numpang, nunjang, aliwung
mamuniya :
ngrawati
maminang :
mêmilih
momonang :
mêmuni
mamênanga :
mênangi
mamaca :
têtumbak
mamaca udrasa :
nangis
mamacala :
mêmindha, amalih
mamor :
amor
mamara :
mangsah, angungsi
mamrih :
amrih, maripih
mamarnakên :
marnèkakên
mamarar :
nyênyuwun

--- 485 ---

mamrik :
amrik
mamrat :
amot
mamrêti :
mulang
mamaratwa :
mangangge
mamrês :
mêrês
mamrêsihi :
ngrêsiki
mamursita :
nyipta, nganggit, muji
mamrêp :
nuju, mronggol, mugut, napuk
mamuryat :
andudut
mamrêm :
tilêm
mamrêm-mrêm :
têtilêman
mamaragang :
nama dhapuring baita
mamrang :
mêrang
mamring :
suwêng sangêt
mèmrèng :
wastaning sato bangsaning kidang
mamaring :
ngaring- aring
mumurang :
nênêrak
mimiringi :
nyêmoni
mamarêngan :
marêngi
mamak :
lamur, picak
mamêk :
nigas
mamuk :
ngamuk
mêmêk :
rambut andhan-andhan tanggêl
mumuk :
picak, sakit mripat
mumuka :
rêrai, apangajêng
mamuki :
amêrangi
mumukih :
mêmisuh
mimikan :
mêmêruh
mamukti :
mangan, mukti, adhaharan
mamuktya :
mangan, mukti
mamêkul :
ngrangkul, anggendholi
mamadrad :
andhodhog
mamidrakênyêp :
tawaf
mumudya :
mêmuji
mumudyakên :
mêmujèkakên
mamadeyasa :
bale griya
mamèt :
mêndhêt, amrih
mamita :
apamit
mamatah :
nênata, mêmutung
mamatih :
mêmarentah
mumutuh :
mêtahi, amrih pulih
mamitahwa :
anggêgulang
mamituhwa :
mituhu
mamutêr :
amutêr
mimitra :
sêsanak

--- 486 ---

mamèti :
mêndhêti
mimitya :
nglêlangkungi
mêmêtêng :
mêmêgêng, lumampah pêtêngan
mamasa :
mêmêgat, kados
mamasah :
nilar
mamêsur :
ambêlêr
mamisik :
anggêpok, ngambung
mamusthi :
nyêpêng, ngangge
mamasanga :
nyangkramani
mamawa :
mawi, ambêkta, saengga
mamwarisakên :
masajakakên
mamiweka :
ajêjagongan
mamwikara :
nyikara
mamwit :
apamit, pamitan
mamiwal :
ngewahi
mumulu :
asêmu
mamwalilwa :
ambalithuk
mamwaya :
nyaur
mamwingiti :
ngrawati
mamulih :
pêpulih
mumulih :
amrih pulih
mamalèni :
amangsuli
mamêlandang :
nyêbrak
mamalar :
nyênyuwun, priman
mamulir :
nguntir, anjèwèr
mamilara :
nusahi
mamilare :
mikênani
mamalaras :
mawi gandhewa
mamêluk :
ngukêl
mamalaku :
nyênyuwun
mamêlwirakên :
mêlèhakên
mamuling :
muntir
mamulinga :
aberag, mobat-mabit
mèmpêh :
wasis
mêmpan :
mêmpan
mêmpên :
ngêdhêm, ngundhêr
mèmpên :
ngêjum
mumpuni :
nyrambahi, nyadayani
mêmpar :
gumêlar
mamprung :
bablas, nyandêr, ngêras
mamupak :
nugêl
mamupuk :
apilis
mêmput :
kêmput
mamapwa-mapwani :
ngowêl- owêli
mêmplak :
mulusing pêthak
mamipalakên :
mrayogèkakên

--- 487 ---

mampang :
mêthuk, mambêng, mogok, băngga
mumpang :
ngundha, numpang
mumpangkara :
numpang prakawis
mêmêdhut :
mêmêtêngi
mamudhung :
abêndu
mamajang :
mêmadhang, kêkadhar, ngrêrêngga, ngrêngga, nyumbana
mamayar :
ambayar
mamêyik-mêyik :
nglulur-nglulur
mamênyat :
mênyat
mamêm :
ngingkêmi, wastaning gêgodhongan
memegan :
biru
mamêgati :
nyêgati
mamuguti :
nigas
mamagawe :
adamêl
mimba :
mêdal, ngèmpêr
memba :
mêdal, ngèmpêr
mambah :
ngambah, ngidêk, ngancik, mêwahi, nrajang
mimbêh :
wêwah
mèmbêh :
mêwahi
mèmbahi :
mêwahi
mèmbêhi :
mêwahi
mèmbuhi :
mêwahi, ngêrobi
mămbra :
wiyar
mambara :
muluk, lêlana
mambiriskên :
nacahakên
mamberawa :
ngrêngga
mambak :
tanpa sêla, ngambak
mambêk :
anggalih, kèndêl, ngumbar budi
mêmbêk :
ngampêt
mombak :
ngombak
mumbuk :
tumpang tindhih, ngumbuk
mambuka :
ngêngakakên
mambak-mumbuk :
ngumbuk-umbuk
mambodyani :
makani
mambat :
inglar, ngèmbèt, mirib
mambêt :
rada, mambêt
mêmbat :
mêndal, ngêmbat
mambêta :
kaduk
mambatang :
ambadhe
mambusana :
mangangge
mambisanani :
ngeram-erami

--- 488 ---

mambiwuhi :
ambiyantoni
mambawali :
ambadali
mambil :
mêndhêt
mambala :
ambucal
mambalani :
nguncali
mambyalakên :
ambelakakên
mambiyyar :
mênthèng
mambagyani :
mandumi
mimbang :
tirah
mombèngakên :
ngumukakên
mumuthut :
nyantrik, rampak
mimang :
kina, sangsaya, angkêr, gingsir, bingung, sêling sêrêp, oyod wringin ingkang nrubus saking ngandhap
mêmêng :
mêmpêng
memang :
kina
mamangi :
ngarumi
mamungarani :
mudhari
mamungari :
miwiti
mamêngkul :
ngrangkul
mamungat :
anggugat
mamanggih :
manggih, santosa
mamêng-amêng :
alêlana
mamêng-amêngan :
dêdolanan
maga :
nêlas, mlanggrang
magê :
sumêlang
magu :
gajêg-gajêg
migo :
sisip
mêga :
kumêlun, ambuka
mega :
mega, kamegan, kaalingan mega
moga :
pasrah, poncot, awit, dening, wit, wiwit, miwiti, awit, têka, mêntah, sangêt, amrih, langkung, upami, ya ta, sumêdhêng, mêngku, nêlas, sigêg, saèstu, nalika
moge :
wiwit
muga :
mugi, pulih
magêh :
mragak, nangkis
maguh :
manggih
miguh :
mêmbat
muguh :
wangkot
mêgêhi :
ngêkahi

--- 489 ---

magêhakên :
nangkisakên, mragakakên
magahan :
têgêgan
maguhya :
gumujêng
maguhya-guhya :
anggêgujêng
maguhyang :
ngêdus, ambalonyo
miguh-miguh :
mêmbat- mêmbat
muga angkara :
murka
migan :
nyingkiri
mugan :
mangan
mugên :
sumêrêp, tabêri
miguna :
mintêri
magina :
migunani
migêna :
nusahakên, amrih, ngèngingi
migêne :
nusahakên
migênuni :
mirêmbagi
miganda :
ngambêti
magênti :
agêntos
mogantên :
sagêd, putus, pantês
megantara :
mega wradin
magênturan :
usrêk-usrêkan, agunturan
magantya :
agêntos
magantyana :
gêntos-gêntos
magadal :
agêng
magandhi :
ambêkta gandhi
magandhah :
abêgja
magandhit :
ambiyêt
magandhowara :
ngangge badhong gandhowara
magindhala :
ambêsat, nglimpe, ambucal
magunêm :
aginêman
magêndhing :
agêndhing
mugar :
ngunggar, anjugar
mugêr :
nancang
magora :
agêng
maguro :
umung
migora :
ngagêngi
mugara :
gada, gitik, anggada, anggitik

--- 490 ---

mugari :
bêbandhêm
migraha :
mêngku
mugarèni :
mikêkahi
magraja :
alaki
magirigirin :
anggêgirisi
magêrgut :
anggrêgêt
maguru găngsa :
găngsa têmbagi
magring :
gêring, sakit
magirang :
abingah
magêring :
gêring, sakit
magirang-girang :
abingah-bingah, kajêng girang
magakit :
anggêgêt
magada :
kasêsa
magada-gadan :
kasêsa-sêsa
magut :
nêmpuh, nuju, nrajang, majêng, mêlêk
migut :
anggêtêm
mêgat :
misah
mugut :
mêthêt, munggêl, nêtês
migati :
mikênani, nyumbana
magatra :
agatra, amêtha, awarni, prasasat
megatara :
mega nyalèntrèng, wastaning bathikan
maguti :
tumêmpuh
muguti :
mêthêti, munggêli
magêtêm :
gêtêm
migut-migut :
mingut-mingut
magas :
munggêl
sagasa[23] :
musthika
magustyani :
mirêmbagi
magosthi :
aginêm, ngrêmbag
magusthi :
aginêm, ngrêmbag
magawe :
adamêl
magawan :
ambagawan
magaway :
adamêl
magawe-gawe :
adamêl-damêl
magiwang :
nyêling, agonjing
magiwangan :
asêlingan, agonjingan
mêgil :
andhêlik, mêncar, nyinglari

--- 491 ---

mugal :
ucul, mangkoti
magala :
matang
magola :
arukêt
mêgili :
mêncari, binglari[24]
magalah :
matang
magêlêh :
nêpsu
magalar :
andhasar
magêlar :
agalar, gumêlar, atata, adhasar
mêgalar :
andhasar, ngêtap, ngrakit gêlar, adamêl gêlar
mêgêlar :
nata
magalak :
agalak
magilya :
minglar
magêlêm :
ajêng
magêlêng :
anggalêr
magêlang :
abêndu, ngangge gênglang[25]
magêlêng :
abêndu, magêlêngi, nyrêngêni
maguling :
atilêm
magêlung :
agêlung
magalang :
magoli
magulingan :
aglintingan, galasahan, gumuling
magêp :
kanggêg
mêgêp :
asri, pantês, jangkêp
magupu :
agugup
magopura :
agapura
magupit :
ngraras, ngrumpaka, ambagèkakên
magopita :
ngraras, ngrumpaka, ambagèkakên
magapitan :
apit-apitan
magya :
andum, kasêsa
magiyuh :
susah
magyat :
kagèt
magyut :
ngilat thathit, kados calèrèt
mugyat :
mungkur
magyat-gyat :
kagèt-kagèt
maguywan :
gêgujêngan
maguyyan :
gêgujêngan
magya-gya :
nuli-nuli, gêpah-gêpah
magayung :
anggayung, nyibuk
maguyang :
ngêdus
magunyêp :
aginêm
magunyêpa :
aginêm

--- 492 ---

magam :
nglimpe
magêm :
ngangge, nyandhak, kagêman, kacandhak
magamêl :
nyêpêng
magamêli :
nyêpêngi
magamêlan :
acêpêngan, limêngan
magêmakên :
ngêmutakên
magag :
ngagagi
magaga :
amrih, ngagagi
magêgêh :
putêran, nglênggêr
magêgên :
amrih
magigrig :
mangkirig
magêgyan :
mituhu
magatha :
madhahi, nêmêni, nyimpêni
magêng :
agêng
mêgêng :
ngampêt
megang :
nyikêp
megung :
nikung, anggung, tan pêgat
mugangkara :
murka
magêngi :
ngagêngi
maba :
ngundhangi, nywarani, mola
mabuhaya :
ambêboyong
mabuncang :
ambucal
mabuncangakên :
nguncalakên
mabandhu :
sugih santana
mabandhu :
abarung, ambêlangkêp
mabra :
waridin, mubal, abra
mubru :
ambruwah
mibêr :
mibêr
mubur :
nglêbur, ambuwang, ngobrak-abrik
maburu :
ambêbujêng
mabaranang :
kumantar-kantar
mabrata :
lumampah, nglampahi
maburwa :
ambujêng
mabewara :
aprawira, arowa
maburwa-burwan :
abêbujêngan
mabra-mubru :
botên kêkirangan
mabarubuh :
ambarubuh
mabukoh :
akonjêm
mabukuh :
akonjêm
mabukut :
akudhung
mabad :
ambabit, nyabêt
mabat :
nyabêt

--- 493 ---

mubat :
dhukun, mobat, niyut
mubat malêbit :
mobat-mabit
mabusana :
ngangge-angge
mabuwati :
karaton, ing buwati
mêbêl :
marêbêl
mubal :
mudal
mubulung :
ngruwat
mabyantara :
majêng
mabyasa :
nate, sampun kangge
mabyungan :
grubyugan
mabayangan :
ajumpalikan, poyang-payingan
mababaran :
asasaran, kagègèran
mabang :
ambranang, abrit
mabangun :
kados
mabangga :
anggêbag, nyikara
mathakèl :
mathakol
mêthêt :
mugut
mathis :
manis, dhèmês
mêthil :
nyuwil, mugut
mathingkrik :
diksura
mathangkus :
cênthula
mathangthang :
mathèngthèng
mang :
ing
ming :
mung, nanging, kaping
mêng :
bangêr, amung, nuju
mèng :
ing
mong :
ngêmong, nandhang, ulah, sima
mung :
amung
manga :
ngăngsa, ngêkum
mangi :
ngêlèr
mênga :
mênga
mangê :
kanggêg, kacangkol, asmara, ulah asmara
mange :
dhedhe
mango :
nalăngsa
mangu :
kanggêg
minge :
mêthak, mengo
monga :
sima, ngêmong
mungu :
anggugah, nênangi, mêlèk
manguhu :
nyumbari
mangoha :
nguwuh
manguhuh :
nyurak
manghêndhani :
ngèndêli
manghèr :
ngantos, noya

--- 494 ---

manghrik :
ngêrik, manghruk, nêmpuh
manghurkên :
ngunggulakên
manghrêt :
kacandhêt, nyêrêt
manghrêti :
mantêsi
manghèrtali :
mêtêng
manghèrtalindhang :
mêtêng
manghrapi :
nglintoni, nêmpahi
manghrêng :
anggêrêng, ambrêngêngêng
manghêt :
asingêdan, umpêtan
munghut :
mêthik, mêndhêt
manguhut :
mêthik
manguhuti :
mêthiki
manghus :
nyimpên, mêngku
mangahis :
mili
manghusa :
ngêsah
manghaswakên :
anggumujêngakên
manghasyakên :
anggumujêngakên
manghol :
ngrangkul
minghêl :
nglirik
mangahal :
nyakiti
manghili :
ngili
manghlêm :
asêngsêm
monghyun :
sacumbana
manghyuk :
nêmpuh
manghêmak :
ngêmak
mangah-mangah :
ngăngsa-ăngsa
mingah-mingêh :
mingak- minguk
mêng-amêngan :
amêng-amêngan, dêdolanan, sêsêmonan, pacangkraman
manghêb :
ngaub
mangahêbi :
ngaubi
mangahum :
anggrumung
mangan :
măngsa, mangan
mangên :
kanggêg
mangun :
kadamêl, ambangun, bangun
manginê :
ngraos
mangêne :
ngèngingi
mangên-angên :
ngangên-angên, ambudi, ngèngêt- èngêt
mangênani :
ngèngingi
manguncarana :
ngrêngga
manguncupi :
nglêpasi

--- 495 ---

manganuraga :
nyêmbah
mangunakara :
matawis, ngudakawis
manginaki :
ngecani, kêmba
mangenaki :
ngecani
manganda :
noca, sumilir
mangendahkên :
ngendahakên, ngadèkakên
mangandani :
nocani, nyiliri, nyaèni
mangendrani :
ngoncati
mangunduri :
ngunduri
mangendrajala :
mandungi
mangindriya :
anggalih
mangunadika :
ngangên-angên
mangandêl :
momor, aling-alingan, ampungan
manganti :
ngantos
manginti :
angèsthi
manginte :
ngincêng, nginjên, ngingsêp
ngênginte[26] :
ngêncêng,[27] nginjên, ngingsêp
mangêntar :
ambegal
manguntur :
panunggul, sitinggil
manganturan :
gênturan
manguntarayana :
sitinggil
mangunturbatthu :
sitinggil
mangantak-antak :
ngagak-agak, nganggak-anggak
mangêntak-êntak :
nganggak-anggak
mangantikên :
ngantosakên
mangantukti[28] :
ngantuki
manguntit :
ngoncat-ancit
mangêntas :
nyabrang
mangantap :
ngrangsang
mangantya :
ngantos
mangintya :
ngincêng
mangêntya :
nêlas
mangênês :
ngênês
mangunsih :
rêrêmênan
mangandha :
nyawi
mangundha :
ngundha
mangundhêh :
andheprok
mangundhondhe :
ngundha-undha
mangindhit :
ngêmpit
mangindhati :
nginggati

--- 496 ---

mangundhati :
nguman- uman
manganjuri :
mangajêngi, nindhihi
manganjat :
anjajagi
mangajali :
nyêmbah
manganjalya :
nyêmbah
manginjêm :
atilik
manginjêmi :
niliki
manganyak :
nuntun
mangunyakên :
ngungêlakên, nyêrêpakên, ngrumiyinakên
mangunyakara :
maca
manganyut :
nglabuh, nglarung, nglarut
mangunyakên :
ngungêlakên, matêk
manginum :
ngombe
mangun-mangun :
awangun
mêngên-mêngên :
amêng-amêng, kacaryan
manganigraha :
angganjar
manganugraha :
angganjar
mênganugraha :
angganjar
mangênthahasa :
aparipêksa, nglangkungi rosa
mangênthasura :
kumapurun, nglangkungi kêndêl
mangênthula :
nglangkungi tatag
mangunêng :
sêkar bakung, susah, kapiênêng
manguninga :
nguningani
mangunêngi :
ngangêni
manguningkên :
nêdahakên, nyumêrêpakên
mangunênggaluh :
nama dhapuring gêlung
mangênangi :
ngèndêli, ngayomi, ngayêmi
mangcana :
anggodha
mangucarana :
ngrêngga, ngaturi, matur, muji
mangucuri :
ngêcuri
mangucap :
ngucap, matur
mangucap-ucap :
ngaruh-aruhi
mangucupi :
nglêpasi
mangêr :
ngamuk

--- 497 ---

mangèr :
ngantos
mangru :
nyurêng, anjêmparing
mungar :
mudhar, ngluwari
mangre :
ngênas, ngulah
mangara :
sabarang
mangiri :
ngiring
mangure :
mudhar, ngure, nglukari
mangura :
ngambah, ngrêmêd, mudhar, nyawur, amburak
manguri :
mudhari
mungari :
mudhari, mawiti
mangrah :
nêdya
mangrèh :
mratingkah, ngêrèh, ngêrèhakên
mangroh :
ngungsir
mangarah :
ngangkah
mangaruhi :
ngaruh-aruhi
mangaruhi :
nguwuhi
mangruhuni :
ngrumiyini
mangari-ari :
ngarih- arih
mangare anyar :
ambayangkari
mangaran :
anama, awasta
mangarani :
miwiti
mangaranakên :
masajakakên
mangrancana :
ngrêngga, anggodha
mangrêncana :
ngrêngga, anggodha
mangrêncêm :
ngrêmêk
mangrêncêmi :
ngrêmêki
mangurnakên :
ambayawarakakên
mangrantung :
anggantung
mangruntyakakên :
nyêrikakên
mangarnasula :
anggêtapakên kuping
mangarnawa :
ngapuntên
mangrandha :
ngrantun
mangrênjah :
nujah, ngrêncak
mangarcan :
nyêmbah
mangarcana :
nyêmbah
mangracana :
ngrêngga
mang-racana :
ngrêngga
mungari :
mudhari, miwiti
mangrêrah :
ngupados
mangrurah :
ngrisak, nglêbur
mangruruh :
ngupados
mangruruhi :
ngupados
mangririnding :
ngrêrimuk
mangrurak :
nêrak
mangrurêk :
ngrukêt, nêrak

--- 498 ---

mongraras karasikan :
sacumbana
mangrêrêsi :
anggêgirisi, ngajrihi
mangrarasbyati :
ngêtêngi
mangrarêp :
kumurêb
mangriribkên :
nipisakên
mangarerêngga :
ambayangkari
mangrik :
ngêrik
mangrok :
ngamuk, nrajang, ngrukêt, ngêrik
mangarêk :
nyêlak, ngrakêt
mangarêki :
nyêlaki, ngrakêti
mangrakêti :
ngrakêti
mangrêksa :
rumêksa
mangruksa :
ngrisak
mangrakwaya :
ngêlangi
mangrik-mangrik :
ngêrak- ngêrik
mangradoni :
ngladosi
mangrudira :
kados êrah
mangurudi :
ngêbrèh
mangarti :
sumêrêp
mangrêti :
nyêrêti[29]
mangrêti :
sumêrêp
mangartyakên :
nyêrêpakên
mangras :
ngêras
mangris :
nyuduk
mangrês :
ngajrihi
mangaras :
anggêpok, ngambung
mangurus :
ngêbrèh
mangrasêhi :
ngrêsahi
mangrasikani :
ngrêsiki
mangarêsi :
anggêgirisi, ngajrihi
mangurasi :
ngurahi
mangraswaddhira :
ngrêsula
mangirsya :
alum, asusah
mongrêsmi :
sacumbana
mangariwu :
ngrêriwuk
mangrwakitani :
angguyubi
mangruwat :
ngulapi, nglêbur
mangarwat :
ngrêbat
mangruwati :
ngulapi, nglunturi
mangrawis :
nyakar
mangruwiya :
acariyos

--- 499 ---

mangarêp :
apangajêng, minăngka pangajêng
mangirup :
ngêpang, ngrêbat, ngindêri, ambêtahakên
mangurap :
nyarub
mangurup :
alintu
mangrêpa :
ngasor-asor
mangrêpi :
ngidung
mangrapu :
nglipur
mangarêp-arêp :
ngajêng-ajêng
mangripta :
nganggit
mangurwapkên :
ambelakakên
mangaripwa :
nyatru
mangrêpwakara :
nêmbung
mangarêpakên :
ngajêngakên
mangridha :
ngulahakên
mangarja :
nyaèni
mangrêjang :
nyumbana
manguraya :
mudhari
mangaryan :
ngantuni
mangaryyakkên :
ngantunakên, andamêlakên
mangarêm :
ngayêmi
mangrima :
anjambak
mangramani :
ngrabèni
mangrêmpir :
nglêmpit
mangrêmpak :
ngrisak, ngrêmuk, nêladhung
marêmpak :
ngrisak, ngrêmuk, nêladhung
mangrumpak :
nganggit, ngrêngga
mangrêmpêt :
ngrampêt, nacah
mangrêmpwakên :
nêcahakên
mangirimi :
ngintuni
mangrambahi :
ngambali
mangrêmbaka :
ngrêntêg
mangurambat :
mrambat
mangrimbang :
nglimbang
mangrug :
ngrisak, nunjang
mangarug :
ngrisak, nunjang
mongraga :
nandhang brăngta, ulah awak
mangrêgêp :
nyêpêng
mangargya :
ngurmati, akurmat
mangrèb :
agêbèl
mangrub :
ngrubung
mangrêbut :
ngêbut, ngroyok

--- 500 ---

mangarang :
prihatos, asmara, sêdhih, kayungyun, adamêl sêngsêm, angrèngrèng
mangrêng :
ambrêngêngêng
mangiring :
ngiring
mangrênga :
mirêng
mangrêngêh :
mirêng
mangrêngên :
mirêng
mang-rêngên :
mirêng
mangrungkubi :
ngandhêmi
marangsang :
ngrangsang
mangrangsang :
ngrangsang
mangrêngwa :
nikêl, arêngu
mangrêngya :
mirêng
mangrangga :
ngrêngga
mangrêngga :
ngrêngga
mangrênggut :
nyêbrak, nyaut
mangrêngêng :
mirêng
mangirang-ngirangi :
ngisin-isin
mingêk :
enggak
mangka :
măngka, dados, mangkana, mangke, makatên, minăngka
mangke :
mangke
mangku :
mangku, mêngku
mêngka :
mêngah
măngka :
măngka, dados
mangaku :
ngakên, nyanggêmi
mangiku :
anggêlar, ambuntut
mêngkuh :
nganggêp
mungkah :
mêkar
mangukih :
ngungsêd, ngangkah
mangêkêhi :
ngêkahi, anggêgêki
mangkin :
mangke, sangsaya
mangkana :
makatên, dados, dumugi
mangikuniti :
ngunca, anggêlar lêrês, anggêlar têmên
mungkar :
mogok
mangkara :
urang, branggah, mangkana
mingkara :
nyimpang
mangêkêr :
nutup, nangkêb
mangukir :
ngukir
mangkrih :
anjêlih
mingkarani :
nyimpangi
mungkura :
mungkur
mangkrak :
mogok, anjênggirat, kagèt, mampang, sowan

--- 501 ---

mangkara-kara :
mulad-mulad, gêbyar-gêbyar
mangkrak muka :
rêngu
mangkras :
ngêras, akêras
mangkuryyas :
manthelas
mangkrama :
ambagèkakên
mangkarabyuha :
gêlar supit urang
mêngkok :
mrêgok
mungkuk :
wungkuk, sakit gigir
mingêki :
ngenggaki
mangikikan :
ngakak
mangkadeya :
mandamêl, nyanak
mangkadeyawarga :
nyanak kadang
mangkat :
mangkat, bidhal, ngangkati, nundha, ngundha
mingkat :
mingkêt
mangikêt :
nangsuli, nganggit
mangkata :
nyantên, ngajêngakên
mangkoti :
muguhi
mangkas :
nyadhang, kêngkêng
mingkis :
miyak
mangakas :
andhanganakên
mangaksih :
ningali, mêndhêtsih, mêgatsih
mangkas-angkas :
nglêlêrês
mangkwa :
mêngku
mangkawa :
ngênguwung
mingkêl :
anjungkêl
mêngkul :
ngrangkul, mulêt
mangikal :
narik
mêngkuli :
ngrangkuli, mulêti
mangekapada :
asuku tunggal
mangkya :
mangku, mangke
mangakya :
ngakên
mangkyak :
mangku
mangkya-mangkya :
lêlunggang
mêngkab :
muntab
mungkab :
mudal, muntab, mubal, mêngkab
mangekabama :
wastaning jêmparingipun Satyaki
mangking :
lêsah, ambangkèk, nyêngkêlit
mêngka :
miyak, ambênggang

--- 502 ---

mangikung :
nayuti
mangdi :
nglayang, niyup
mangde :
adamêl
mangadu :
agodha
mangada-ada :
ngênguwung
mangudani :
nguningani
mangidan-idan :
anggêgila
mangdadi :
dumadi
mangdewasraya :
mêmuja
mangadyakên :
ngadêkakên
mangidêm :
andhêkêm
mangdumi :
nulak
mangdêmak :
nubruk, nyandhak
mangidêmi :
andhêkêmi
mangadêg :
ngadêg
mangidung :
ngrêrêpi
mangidungi :
ngrêrêpèni
mangudang-ngudang :
ngudang-ngudang, ngidung-ngidung
mangat :
midih
mingit :
ngêkêr, nyimpên, simpên
mingêt :
uninga
mêngêt :
mêthik, anjumput, mêndhêt
mèngêt :
èngêt
mungat :
nyêrêg
mungut :
mêthik, mêndhêt, mambêng
mangeta :
nowongakên
mangutu :
anjungkung
mongtana :
ulahtani, têtanèn
mangetana :
mangetan
mangataruhan :
ngabotohan
mingtakuti :
ngajrihi
mingêti :
ningali
mèngêti :
mèmuti
munguti :
mêthiki, mêndhêti, mambêngi
mingêt-ingêt :
nêningali
mèngêt-èngêt :
ngèngêt-èngêt
mangutus :
akèngkèn, ngèngkèn, akèngkènan, nêrusakên
mangutpana :
nurut
mangatêmwakên :
nêpangakên

--- 503 ---

mingat-mingut :
ngurêng-urêng, prêngat-prêngut, ngigit- igit
mangatag :
ngatag
mangitung :
mical, anggêlar, nganggit
mangsa :
măngsa, mamăngsa
măngsa :
măngsa
mungsi :
ngungsi
mangis :
mingis
mangos :
nyimpên, nampèni
mingas :
ngiras
mingis :
mingis, katingal, konus, nglingkab, modod, mingid
mêngês :
ngèsthi
mengas :
mengo, malengos
mèngês :
mingkêd
mangisu :
ngupasi
mangsah :
mara, nêdhasi
mangsêh :
mangsah, mara, nêdhasi
mangsuh :
adus
mungsuh :
tandhing, mêngsah
mangasih :
ngasihi
mangasêh :
ngumbah
mangasuh :
nucèkakên
mangêsahi :
ngoncati
mangasihani :
mêlasi
mangascaryani :
ngeram-erami
mingsêr :
mingsêr, ngalih
mingsor :
mangandhap
mungsir :
ngungsir, manjing
mungsêr :
muwêr
mangusir :
ambujêng, ngungsir, ambêbujêng
mungsiri :
ngungsiri
mangasir- asiran :
asuka-suka
mangasraya :
amrih rowang, nêdha tulung
mangsuk :
manjing
mangasuk :
ambêbujêng
mangsit :
mituturi
mangistu :
ngèstokakên, nglastantunakên
mangèstu :
ngêstokakên
mangasut :
ambanjur
mangasuti :
andarungi
mangistura :
mrayogèkakên
mangastuti :
nyêmbah
mangastwakêna :
ngèstokakên
mangisis :
anjèrèng, mingkis, ngisis
mangaswa :
nucèkakên

--- 504 ---

manguswa :
ngambung, ngangge, ngrêngga
mangswahakên :
ngêmpakakên
mangswatkên :
ngêsotakên
mangaswasoca :
arêraup
mangiswapakên :
numpangakên, ngrêsikakên
manguswapujêng :
ngujungi, ngrangkul suku
mangsil :
muntu
mangsul :
ambalèni, nyêngèr
mangisêp :
nêsêp, nginjên
mangusap :
ngusap, ngusapi
mangisapu :
ngraup
mangasêpi :
ngrutugi, nênêpi
mangisêpmrêti :
mêmuja
mangsya :
mara, pêpulih
mangasya :
awêwisuh
mingisya :
ngosoki
mangusya :
ngambu
mangasyarsa :
ngasih- asih
mangasyarêp :
ngasih-asih
mangasyasih :
ngasih-asih
mêngês-mêngês :
anjangês
mangisthi :
nêdya
mangasthawa :
nyêmbah, muji
mangisthawa :
ngèstokakên
mangèsthawa :
ngèstokakên
mangsèng :
nyêluk
mungwa :
rawat, mungwa waspa, rawat êluh
mangèwi :
ngêmori
mangawih :
lumangkung
mangiwêh :
nyaèni, mulasara, ngormati, ngangèlakên, makèwêd
manguwahi :
ngoncati, ngewahi
mangawu-awu :
nyênyampuri, gêgujêngan
mangawin :
ngampil, nikah, nyumbana
mangiwan :
ngiwa
mangiwên :
ngucapakên, ngucap, marna
manguwan :
aoncat
manguwani :
ngoncati
mangowankên :
nguculakên
mangwandhani :
nyêlani
mangiwir :
anjèwèr

--- 505 ---

manguwir :
suwir
mangawêri :
nyangkrahi, mambêngi, ngadhangi, ngaling-alingi
mangiwakakên :
nyilibakên
mangawat :
ngawit
mangawati :
ngampingi
mangwasa, mangawasa :
ngawasani
manguwus :
mantun
mangawêsi :
anggêgirisi
mangawisesa :
pujăngga
manguwus-uwus :
ngêmbês-êmbês
mangiwuli :
mujadahi
mangawayawa :
ngawe-awe
mangawigraha :
mangawigrahakên, ngrabèkakên
mangwang :
nyawang
mongwong :
ngrêksa, ngêmong
mangiwung :
ngawud, bingung, sumawur
mangwangsani :
ngèndêli
mangawang-awang :
ngêbêki awang-awang
mangèl :
asayah, angèl
mangol :
mulêt, ngrangkul, mangul
mangul :
mongol
mêngêl :
nêngkêl, anjungkêl, ngringkêl
mèngêl :
anjungkêl
mungal :
moncol, mangul, mungêl
mangala :
nyindhêt
mangule :
nyiwêng
manglah :
mancah, nyakiti
manglih :
ngluwèkakên, mangro
manglêh :
nyakiti
mangluh :
nyakiti
mangalih :
ngalih
mangulah :
ngulah, ngubak
mangulih-ulih :
mêmulihakên
manglêhêng :
nglampu
mangala-ala :
ngawon-awon
manglêhêng :
nglampu
mangulun :
manginggil, ngabdi

--- 506 ---

mangilani :
ngewani, ngrêngoni, mutungi, malêri, anggantungi, malegoki, misahi
mangulunkên :
ngabdèkakên
manglanjam :
nêpus, nglojok
manglocita :
ngunandika, anggalih
minglar :
mire
mangalar :
ngulur
mangilir :
ngèli
manglare :
mikênani, anggodha, ngangkah, nyakiti, kapilare, tumanduk
mangolar kaliran :
apulintiran
malukwari :
nguculi
mangaladesa :
mirantosi, rumantos
mangalasa :
gumêlar
mangalesani :
ngrêgêdi, nyukêri
manglawan :
nimbangi, nglawani, nandangi
mangulwan :
mangilèn
mangilwani :
ngiloni
mangilwakên :
ambelakakên
manglawad :
atinjo, atuwi
manglwabari :
ngluwari
mangulucung :
gumrêgêng
mèngêli :
anjungkêli
manglalu :
nglampu
mangalêlah :
ngawon
manglalana :
amêng-amêngan, dolan-dolan, amêng-amêng
mangolakên :
ngrangkulakên
monglulut :
sacumbana
mênguliling :
ngubêngi
mangalap :
mêndhêt, amrih
manglêpasi :
nglêpasi
manguluya :
manjing, andhawah
mangulyahi :
ngantuki
mangilyani :
nglintoni, nêmpahi
manguluyakên :
nyêrêpakên
manglayad :
atinjo
mangalyal :
ngarit
manglayang :
mibêr, cumlorot, sangêt
manglama :
nglêlami

--- 507 ---

manglampu :
ngêpêng, milalah
manglaga :
nglawan, mêrangi
manglugas :
agogrog
manglagawakkên :
ngrilakakên
mangling :
macara
manglèng :
ngêlèng
manglong :
manglung
manglung :
mantêlung
mangulang :
ngupados
mangulinga :
ngamuk, mobat-mabit
manglari :
ngêlangi
manglangês :
awênês
mangulingling :
midêr
malinglingi :
ngidêri
manglingga :
maojud
mangap :
mangap
mangêp :
mênggah
mangèpu :
mêmanasi
mangipi :
nayuh, nyupêna
mangupacarana :
ngrêngga
mangapak :
anjog
mangupakara :
nyaèni
mangupakarani :
ngrêngga
mangipak-ipak :
alembak- lembak, nglêlêrês, ngambah
mangupadrawa :
mêmule, anggêganjar, mulasara, anggulawênthah
mangupasanta :
nyaèni, ngêngimur, adamêl lêjar
mangupasoba :
anggumatosi
mangupaya :
ngupados
mangapuyi :
ambêsmi griya, adamêl panas
mangupaboga :
anggumatosi
mapang :
mêthuk, mogok
mêpêng :
mogok
mangapu :
munggêl
mangpangakên :
mêthukakên
mingduhur :
manginggil
mangodha-odha :
nyênyawuk
mangidhukus :
asidhakêp

--- 508 ---

mangudhul :
ngudhal, ngodhal-adhil
mangudhodha :
nyênyawuk
mangidham :
nyidham
mangaji :
ngurmati
mangajênu :
akêkonyoh
mangajar :
ngajar
mangujar :
ngucap
mangajara :
ura
mingjwa :
nyambut
mingjwani :
nyambuti
mangujiwat :
malengos
mingjêm :
têtuwi
mangêjum :
ambêt, nata
mangjigjig :
anjojog
mangjanggala :
angrêksa
mangya :
ngêlèr
mèngya :
mengo
mungya :
anggugah
mangaya :
ngusung
mangayu :
ambantoni, nyêmbadani, nyaèni, mêndhêt kajêng
manguyu :
bangsaning cantrik, ambiyantoni
mangayuh :
anggayuh, ngukêl, ngrangkul
mangayut :
ngrangkêp, ngrayut
munguyut :
ngurut, nglangên
mangayati :
ngajêngakên, ngagagi, ngangkat, badhe
mangyasa :
adamêl
mangyasani :
akal bakal, miwiti damêl, maèsi, mangun
mangaywa :
nyaèni, amangun, ambagèkakên
mangaywani :
ngrujuki
mangaywari :
ngayoni
mangayam :
ngancam, ngajap
mangayubagya :
nyêmbadani, anjurungi
manganyut :
nglarut
manganyêp :
asêmu
mangênyêp :
mandêng, mêndêng, mêsu
manganyêm :
nêncêm, nyêlub
manganyang :
amboyong
manganyangi :
amboyongi
mangêm :
ngêkum
mangêmu :
mêndhong
mangamah :
ngêmah
mangêma-êma :
ngêmi-êmi

--- 509 ---

mangimani :
anggêmèni
mangamêr :
ngarih-arih, amrih, ngrungrum, ngrêngga, ngalêm, ngangkah, nêdya
mangimur :
ngarih-arih, ngrêrapu
mangomêr :
ngowêl
mangimur-imur :
ngrêrêpa
mangumêk-umêk :
ngubak- ubak
mangamat :
ngampat
mangêmit :
rumêksa
mangêmiti :
rumêksa
mangimwa-kimwak[30] :
ngicuk-icuk
mangimul-imul :
andarung, ngajap-ajap
mangimpun :
ngumpul, ngumpulakên, nglêmpakakên
mangèmpên :
ambêbisani
mangumpan :
nindhih
mangumpani :
nindhihi
mangimpunkên :
ngumpulakên, nglêmpakakên
mangêmpar :
anggêlar
mangumpat :
angganjêl
mangumpat-umpat :
anggêganjêl
mangumpilkên :
nèmpèlakên
mangumayani :
maekani
mangimba :
ngèmpêr
mangambah :
ngambah
mangimbêh :
mêwahi
mangêmban :
ngêmban
mangambur :
nyêbar
mangambêk :
ambudi
mangambêk-ambêk :
ambêbudi, sumawur
mangambat :
lumembang, manjat, ngèmbèt
mangambati :
mêmatah
mangambawa :
ngulah
mangambil :
mêndhêt
mangêmbal :
ngêmbêl
mangambul :
ambantu, ngêbyuk, nglawan
mangimbal :
anggêntosi, nyambut
mangambuli :
nglawani, ngêmbuli
mangambêng :
mambêng

--- 510 ---

mangêmbang :
nyêbari
mangmang :
sumêlang
mongmong :
ngêmong
mangamêng :
amêng-amêng
mangumangêng :
gajêg-gajêg, kanggêg-kanggêg
mangga :
têgêg, nêlas, pêlêm, saengga, santosa
manggi :
jangji
minggu :
kèndêl
măngga :
têgêg, nêlas, anggawêr, pisan
manggah :
ngêkahi, nyanggah, têgêg
manggih :
manggih
manggêh :
têtêp, yaktos, manggih, mênggah, nganggêp, ngangkah, mathuk, mrênah, santosa, sigêg, karantên, dene, pitados, prayogi
mangguh :
manggih, ngêkahi, manggut
minggêh :
ngungak, mangu, ngrêmbaka
mênggah :
mênggah, têngah, mangu, kanggêg, mêgêng, ngampêt
mênggêh :
mênggah
munggah :
minggah
mungguh :
mênggah, manggèn, pantês, tumrap, wontên
manggêhi :
ngakahi, ngêncêngi, nguku, mrayogèni
munggahi :
nginggahi
minggêh-minggêh :
ngungak-ungak, mangu-mangu, ngrêmbaka
mênggah-mênggah :
mangu-mangu, kanggêg-kanggêg
minggun :
mingkêd
manggina :
anggunani
manggunita :
angginêm
manggindhêh :
anggendhong
manggêndêki :
ngrêmêni
manggêndêng :
nuntun
manggindhala :
ngoncati
manggaruni :
anggrundêli
manggrit :
anggêrit
manggaradhih :
ambêbêdhag

--- 511 ---

manggaryyah :
anggrayang
mênggêr-mênggêr :
siti ragi inggil
manggara-gara :
barubah
manggêrgut :
anggêrgêt
manggragas :
anggragas
minggêk :
wangkid
mênggak :
ngampah
manggada :
anggada, mupuh
manggutuk :
ambalang
manggistha :
manggis
manggosthi :
ngrêmbag
manggusthi :
ngrêmbag
manggisthami :
manggis
manggusthami :
manggis
manggisthamika :
manggis
manggêsêng :
ambêsmi
manggwa :
mênggah
manggêwah :
dandos
manggwahakên :
andèkèkakên
munggwing :
mungguhing, tumrap ing, wontên ing
munggwingan :
ubêng- ubêngan
manggil :
ngudang, ngundang, ajangji, nyuwun
mênggêl :
nênggêl
menggal :
rikat
munggêl :
mutung, mêthêt
munggul :
mungal, mangul
mangigêl :
abêksa
mangugul :
marusul
manggala :
pangajêng, pangagêng, urang, adi-adi
manggalani :
miwiti, mangagêngi
mêngêp :
asri, pantês, sêmbada, jangkêp, nglimputi
mênggêl :
asri, pantês, sêmbada, jangkêp, nglimputi
manggapal :
ngrisak
mănggapulih :
pisan pulih
manggya :
manggih
mangugya :
ngumbar
manggyala :
gara-gara
manggamêl :
nyêpêng
manggamêli :
nyêpêngi
manggêmpung :
nyêmêng, anggêsêng, nglêbur
manggigirang :
ambêbingah
manggêgyên :
nyêpêng
manggung :
ngampil, manggêng, anggung

--- 512 ---

mènggung :
gênjot, kantrog
mangugong :
ambêbodho
mangugung :
nguja
mangêb :
ngaub
mangibuhi :
mêwahi
mangêbêk :
ngêbêki
mangabêt :
nyèthi
mangabiseka :
mêmule, ngurmati, nyungga-nyungga, nyuba-nyuba, ngrêngga, ajêjuluk
mangabisatya :
mituhu
mangabiwada :
mulasara
mangabiwadha :
ngurmati
mangêbêl :
andalèwèr
mêngbya :
nyambi, ngêbyuki, nêmbe
mangubaya :
anjangji
mangubayani :
anjangjèni
mangbyaktani :
ngêblêgi
mangabimata :
ngrumpaka
mangêbi :
ngaubi, ngayomi
mangêbang :
ngagag, ngancam, ngudang, ngagagi, anggadhang
mangêbang-êbang :
ngagag-agag, ngancam-ancam, ngêngudang
mangathungi :
ngathungi
mangang :
mangap, mrêngkang
manging :
susah
mangêng :
mênggah
minging :
gajêg-gajêg, nuju, langkung wangi, kinum ing
mêngêng :
ambrêngêngêng, samar
mèngèng :
mengo
mongang :
ngatingal
ngungêng[31] :
mungsêng
mangangah-angah :
ngăngsa-ăngsa, mangah-mangah
mangangên :
mikir
mangangên-angên :
mikir- mikir
mangungar :
mudhar, awiwit
mangungari :
mudhari, miwiti
mèngrat :
isining jagat
mangangka :
mangap

--- 513 ---

mangangkas :
nglêrês, ngagag
mangingkis :
nyamur
mangingkis-ingkis :
nyênyamur
mangungkuli :
ngungkuli
mangungkung :
ngangkang, nama dhapuring sêngkang
mangingêt- ingêt :
ngèngêt-èngêt, nêningali
mangèngêt-ingêt :
ngèngêt-èngêt
mangangsêh :
mara
mangangsêhi :
nginggahi, nglurugi
mangungsir :
amrih, ambujêng, manjing
mingungsiri :
ngêsuk
mangangswa :
ngangsu, awisuh
mangangsya :
wêwisuh
mangangsyasoca :
arêraup
mangingwani :
ngingoni
manganggêh :
nganggêp, mrênah, mêthuk, ngangkah
mangunggahi :
nyêngkani, nginggahi
manganggul :
ngêkahi, nangkis
mangungang :
ningali
mangangi :
mangapi, mrêngkangi
mangingi :
nusahi
mêngêngi :
nyamari, ambrêngêngêngi
mèngèngi :
ngengoni
mongangi :
ngatingali
mangungangkên :
ningalakên
mangungangi :
ningali

Ga

gah :
upami
gaha :
amrih, lêmbu, guwa
gahi :
watês
giha :
guwa
goha :
lêmbu
guha :
guwa
guhe :
guwa
gah-agahan :
rosan-rosanan
gahan :
pamrihan, sapèn, jurang, santosa
gahana :
jurang, kawasa, sakti, sikêp
guhwa :
guwa

--- 514 ---

gahiyan :
watêsan
gahyara :
jurang
guhyang :
siram
gana :
dewa, jalêr, kawasa, ungkêr, tandhing, wawrat, awang-awang, mega, calon, gatra, palangkung, tawon, langit, sagêd, palêlêng, wisesa, dêdugi
gina :
guna, pakangsal, laki
gini :
èstri
ginu :
linawan
gêni :
latu
gêne :
agêng
guna :
pintêr, paeka, sugih, kasagêdan
guncang :
bucal
gênurasa :
ginêm raos
gunakaya :
rajakaya
ganda :
gănda, ambêt, dhèdhès
ginda :
dadah
gănda :
ambêt, dhèdhès
gandana :
ambêt
gandar :
watang, dêdêr
gandir :
wêwah
gandri :
wastaning kajêng
gêndra :
suwur, gêdêr
găndra :
anggawêr
gandari :
paès
gandarusa :
wastaning godhong
gandarwa :
dênawa, dewa, gêndruwo
gandarwasula :
dewa jalêr
gandarêja :
wastaning godhong
gandariya :
paèsan, woh găndariya
gandrung :
tongtonên, sêngsêm, ewah
gandrung-gandrung :
ewah-ewah
gindik :
gèthèk
gèndik :
kèsèr
gundak :
bedhang
gundik :
para nyai, sarêntêg, sèdhêt
gandakusuma :
wastaning sêkar kawi, ambêting sêkar

--- 515 ---

găndakusuma :
wastaning sêkar kawi, ambêting sêkar
gandês :
pantês
gandawara :
ambêt linangkung
gandawati :
wastaning garwanipun panêngahing pandhawa
gandawaktra :
wastaning pandhu
gandya :
wujud
găndamaru :
adon-adoning kajêng kang pêpêt
ganti :
gêntos, lintu
gênti :
gêntos, lintu
gunta :
gêndhong
ganata :
yêktos
gunita :
gunêm, ucap, rêraosan, kagunan linangkung
gunitan :
ginêman
gantar :
watang
gêntêr :
swaranirêdi, gêlap
gontar :
kontal
guntur :
pêtak, jugrug, balang, gêlap, dhawah, horêg, banjir, longsor, jêbrèd
gênturan :
gêlasahan
gunturan :
jugrugan, coba
gantya :
gêntos, lintu
gantyan :
gêntosan, gêgêntos, kinang
gantyana :
kinang
gantang :
panggung, kèrèk, gadhang
gantung :
gumantung
gêntang :
lêsu, tutu
gênting :
mênggik
guntang :
kumandhang
guntung :
ngindhung, bujêl
gantung siwur :
kaki turun pitu
gantangan :
kèrèkan, konthol
gintungan :
woh kusambi
gêntangan :
titir, tutonan
ganas :
trabas, ganas
ganasa :
susah
gunawan :
langkung pintêr, kapintêran linangkung
gunawidi :
pintêr yaktos

--- 516 ---

ganal :
agêng, agal, enggal
gênêp :
jangkêp
gandha :
gănda
gandhi :
wastaning dêdamêl ing jaman kina
gundha :
gundha
gandhor :
longgor
gundhik :
para nyai, sêlir, ratuning rayap
gandhit :
ambiyêt
gandhowara :
badhong gandhowara
gandhawari :
wonga wari, gănda wora-wari, pajungutan
găndhawari :
wonga wari, gănda wora-wari, pajungutan
gindhal :
sêndhal
gundhul :
lus-lusan, gundhul
gindhala :
bucal, bêsat, birat, têngara, undhang
gundhala :
trêbang, titir
gandhang :
buntas, bontos, lêpas
gêndhing :
gêndhing, ulah, sindhèn
gundhang :
gondhang
gêndhing curing :
gêndhing, rêrêpèn, uran-uran
gênje :
wastaning têtanêman
genjah :
enggal
ganjar :
paring
ganjor :
gayoring gong
ganjur :
tamèng, watang
gênjor :
sêntil, kiyu, kêjêng
ganjaran :
ingan, pêparing
ganjurat :
êmbut- êmbutan
ganjaka :
umpak-umpak
gonjit :
gonjing
ganjung :
jugrug
gonjong :
poncod, ambanjêng
gunjung :
bontos
gunya :
guna
ganeya :
cênggèrètnong
gunnya :
guna
gunnyaka :
kagunan
gunnyêp :
ginêm
gunêm :
ginêm, rêmbag
gênu-gênu :
gêginêman
ganthi :
ganthi, gandhèng
gêntha :
gêntha

--- 517 ---

ganthya :
gêntha
gênêng :
punthuk, rêdi
gunung :
rêdi
ginangsal :
kaping gangsal
gunungan :
rêdèn, ugêr-ugêr, têtindhih
goco :
suduk
gocara :
ajar, amêng-amêng
gêcing :
mênggik
gra :
pucuk, inggil, pangajêng, têtindhih, sêru
gara :
sêsagi, urun, radin
garu :
garu, kajêng garu
giri :
rêdi, kalangkung
gêra :
pucuk
gora :
agêng, rêdi, tawon gung
gori :
gori, tulus
guri :
tulus, pungkur
guru :
guru, ugêr
grah :
sakit, galudhug, panas
grèh :
gêlap
garêh :
gêrah
gêrah :
sakit, galudhug, panas
gêrêh :
gêlap
gurah :
brêsih, kumbah
guruh :
gêlap
graha :
griya, wêngku, ênggèn, sakit, garwa, èstri, semah, jodho, graha pangrêmbe, sêlir
grêha :
griya
graha :
sakit
grahan :
kasakitan
grahma :
ênggèn
gran :
gênturan
grana :
irung
grêna :
sabar, guna, sanjang
gurnan :
gêrnan, rêna, sudi
garini :
garwa
gurnada :
wastaning dêdamêl panunggilaning mriyêm
gurunadi :
guru batos, guru linangkung
girindra :
rêdi agêng
grandaka :
rosa, galak, banthèng agêng
grêndaka :
rosa, galak, banthèng agêng
garandang :
wirantos

--- 518 ---

gurnita :
gêlap, jumêgur, umung, rame, rame-rame, abarung, gumêrah, ombak
gurniti :
kilat
girinata :
rêdi inggil, jêjulukipun Bathara Guru
grantang :
gambang
granting :
gambang
grantung :
gambang, gantung
garantang :
gambang
garanting :
gambang
garantung :
gambang, gantung
grantungan :
gambangan, kèrèkan, gantungan
gurnang :
umung, gumêrah, jumêgur, ombak
gêre :
rêsik
gêrah :
gêlap, sumuk, sakit
gorarèh :
langkung agêng
gêrantang :
gambang
gêrantung :
gambang
gêrandim :
wastaning kajêng, jagung
garuniyan :
grundêlan, calumikan
gêrit :
giling
gêrati :
pêpalihan
gêrot :
bondhot
gêrotan :
bondhotan
gêrus :
tandhês
giriraja :
rêdi inggil, jêjulukipun, Bathara Guru
graksa :
gêlap
gurda :
kajêng wringin
gurdaka :
nêpsu, banthèng agêng
gardaba :
gadarba, warak, blêgdaba
grit :
giling, gumêrit
grêt :
kêndhit, ênggêt
gurit :
reka, tulis, turut, urut
gurita :
tulis, turut, urut
gorata :
alus, rêdi
gurutatya :
guru lair
goratapaya :
tawon gumana

--- 519 ---

girisa :
kêkês, wastaning sêkar kawi
girisi :
sukêr
goraswara :
anggêro, swara agêng
gorasabda :
anggêro, swara agêng
garwa :
garwa, sugal, gêrtak, nuntên
garwe :
sugal
giwa :
githok, cêngêl
griwa :
githok, cêngêl, makutha
gorawa :
gugup, gêpah-gêpah, lêmbu agêng
grawah :
gumrojog
giriwana :
wana parêdèn
grawira :
senapati
giriwara :
rêdi agêng
garwakara :
digsura
garwita :
langkung sugal, digsura
griwis :
maliwis
grawalan :
gêpah-gêpah, enggal-enggalan
garawalan :
gêpah-gêpah, enggal-enggalan
gurawalan :
gêpah-gêpah, enggal-enggalan
grêwug of grêdhug ? :
gubug
gurilap :
gumêbyar
girilaya :
rêdi panjang
giriparswa :
rêdi têpang sami rêdi
gêrpak :
kaki turun wolu
giripati :
rêdi inggil
giripwarsa :
rêdi têpang sami rêdi
garudha :
pêksi garudha
gardhawari :
silih asih
grêdhug of grêwug ? :
gubug
graja :
kakang, laki
garjita :
angên-angên, bingah
gêrjita :
angên-angên, bingah
goraya :
langkung agêng, agêng inggil, agêng
garyya :
cuwa
gêryang-gêryang :
priyang-priyang
grêyang- grêyang :
priyang-priyang

--- 520 ---

grama :
ăntra, măntra, warni
garêm :
sarêm
gêrêm :
pêkat, rêmêk
gramahi :
nêmahi
garêmêk :
rumakêt, rakêt, angkah, pangambung
gêrêmêk :
rumakêt, rakêt, angkah, pangambung
garêmiki :
ngrakêti, ngangkahi, nganggib
gêrmus :
mamah, mêrêm; krêmus
grêmus :
mamah, mêrêm; kêrmus
garêmus :
mamah, mêrêm, krêmus
grumung :
grêmêng
gurumung :
grêmêng
goragra :
gumuntur
gara-gara :
urun-uruning jagat
giri- giri :
ngajrihi, anggêgirisi, kalangkung-langkung
gora-gora :
gunggung
giri-girin :
ngajrihi, giris
gargat :
anggrêgêt
gargut :
gêrgêt
gragat :
anggrêgêt
gêrgut :
gêrgêt
garêgut :
gêrgêt
garagadha :
ngungasakên
goragadha :
umuk, arubiru, galudhug, anggêro
guragadha :
umuk, arubiru, galudhug, anggêro
garba :
wêtêng, amot, ringkês, ngêmu, wêtêngan
gêrba :
wêtêng, amot, ringkês, ngêmu
garban :
ringkêsan
gêrban :
ringkêsan
garbini :
mêtêng
garêbêg :
garabag, anggarêbêg
gritha :
ugêl-ugêl
grêng :
panggêro, pring ori, pêtênging wana, bondhotan
grèng :
sirna, asat, rungkud, pucuking
grong :
êsong, gêrong
girang :
bingah
grènga :
horêg

--- 521 ---

grèngi :
gonjing
garanggang :
sanggah
gringa :
sakit
grong-agrong :
runggut-runggut
gakrang :
carèngkèng
gaki :
têmên
gada :
gada
guda :
wani
gadarba :
gardaba, warak, blêgdaba
gadgada :
enggal, tumuntên
gada-gadan :
gêpah-gêpah, gada-ginada, pupuh-pinupuh
gadaba :
warak
gata :
yaktos, ênggèn, wadhah, pangrisak, tata, rêsik
gati :
têmên, saèstu, pasaja, tingkah, tata, ulah, sacumbana, sêngsêm, akas
gita :
rikat, têmbung, nalika, pêlak, anggit, kidung, rêrêpèn, lambang
gêtah :
dèrèsan
gatèn :
nama dhapuring baita, kêkatuon, pitêmên, yaktosan
gêtar :
pait sangêt
gêtêr :
swaraning rêdi, swara rame, swara sangêt, gumêrah, gludhug
gatra :
warni, pawakan, awak, anggambar
gotra :
golongan, gunting, băngsa, sanak sadhèrèk
gotrah :
golongan
gatiraga :
badan pasaja
gutuk :
balang
gutuk api :
wastaning dêdamêl panunggilaning mriyêm
gatos :
têmên, tingkah, tata
gutis :
sikut
gatya :
têmên, tingkah, tata, patapan
gityês :
rêmêk
gêtêm :
bêbêg, ampêt, muring-muring, pênyu

--- 522 ---

gêtêg :
têtêg
gutu-gutuk :
bêbalang
gut-gutên :
kumuritên, grêgêtên, mingat-mingut
gis :
bêlaka
gasi :
lajêng
gisi :
gisik
guskara :
sumur
gosita :
ginêm, rêmbag
gositan :
ginêman
gêsês :
gusis
gisi-gisi :
gêgisik, palêstrèn, kêkêsikan
gisthi :
kăndha, sêdya
gosthi :
gostha, ginêm, rêraosan
gustha :
sumur, luwêng
gusthi :
ginêm, rêraosan
gêsang :
gambir
gêsêng :
kobar, kabêsmi, bêsmi, lêbur
gosong :
gotong
gosongan :
gotongan
gawa :
ambêkta
gawi :
upacara
gawe :
damêl
gawu :
gabug
guwa :
guwa
gwah :
bab
gwan :
ênggèn
gawên :
gronggong
gawara :
têkabur
guwiratna :
panunggul intên
giwrasya :
rai
gawat :
èwêd
gawèl :
saut
gaway :
damêl, adamêl
gawaya :
damêl, adamêl
gawayan :
padamêlan
guwagarba :
wêtêng
gwang :
agêng
giwang :
sêling, gênjot, gonjing, gingsir
giwangkara :
srêngenge
giwangan :
sêlingan, gênjotan, gonjingan
gala :
watang, juju

--- 523 ---

gali :
musthika
gale :
sabar
galo :
anglês, lêlês
galu :
praceka
gila :
ajrih, gila, edan, agêng
gili :
punthuk, gênêng, gumuk, pulo
gile :
katumbar
gêla :
susah
gola :
rukêt, mogok
gula :
gêndhis, ratus
guli :
anggi-anggi
gulo :
ratus
gulu :
gulu
galah :
watang
galih :
ati
galuh :
prawan, èstri, êbèng
gêlah :
rêrêgêd
gêlêh :
rêrêgêd, wêwêri
gêlah-gêlah :
rêrêgêd, wêwêri
gêlêh-gêlêh :
rêrêgêd, wêwêri, gêgêdhêg
gilèn :
punthukan
galana :
susah, cuwa
gêlana :
susah, cuwa
galondhong pangarêng-arêng :
wastaning bulubêkti
gilèn-gilèn :
pêpunthukan
gêlanang :
susah
galar :
dhasar, galar
galir :
andalir
galêr :
êlêr
galur :
urut
gêlar :
wontên, gêlar, gumêlar, tata, tingkah
galara :
wicalan, etang, tata, urut
gêlara :
wicalan, etang, tata, urut
galuran :
urut- urutan
gêlaran :
gêlaran, panata
gêlarên :
gêlar
gêluran :
sênggoran, gênturan
gilar-gumilar :
gilang-gumilang
galak :
galak, nêpsu
gilaka :
gêbyar

--- 524 ---

golaka :
rai, prakawis
gilakna :
kamigirisên
goluda :
gorokan
galêdrug :
gêdrug
gilut :
mamah, cakot
galutan :
pamakanan
gilutan :
mamahan, cakotan
gilwe :
kuluban
gul-agul :
kalangkung-langkung, totos
galap :
saru, kaledhon
gilap :
gugup
gêlap :
gêlap, bandhêm, jêbrèd
gêlup :
sompok
gêlapa :
gêlap
galiyu :
dhayung
galeyah :
solah tingkah
galiyung :
nama dhapuring baita
gêlam :
wastaning wowohan
gêlim :
sêngadi
gulma :
uwit
gulmalata :
simbar
galumbang :
alun; gulmalata: simbar
galiga :
uci-uci
galêga :
galuga
gêliga :
uci-uci
gêluga :
galuga
galaganjur :
wastaning gamêlan, watang tamèng
giligirin :
ngênês
giligil :
wangkil
gila-gila :
kalangkung- langkung
gili-gili :
pêpundhung, pêpunthuk
gile-gile :
jangan katumbar
gula-gula :
rêratus
gul-gula :
mênyan
gili-gilèn :
pêpundhungan
gulathe :
angglathak
galang :
panggunggung, palang, pagol, cêplok, sarasah, cêthak, papan, cithak, pathok, watang, anggunggung, rêgan
galêng :
larik, galêr, garis, watês
gilang :
sela, sorot
giling :
ubêng, glindhing, gilês

--- 525 ---

gêlang :
gêlang, bêndu, sumorot
gêlêng :
bêndu, susah, golong
gêlung :
gêlung, agêlung
gelang :
silir
goling :
gonjing
golong :
golong
gulang :
polah, calunthangan, ponthang
guling :
tilêm, guling, glintir, glundhung, gumingsir
gulung :
gulung, glundhung, gumulung
giling-giling :
glindhing-glindhing
gulang-gulang :
cêcalunthangan, ponthang- ponthang
gulung-gulung :
glundhung-glundhung
gelang-gelang :
silir-silir
gulung-gumulung :
glundhung-gumlundhung
gilang-gumilang :
sorot- sumorot
galanggang :
papan
gêlanggang :
papan
gêlunga :
gêlung
galangan :
cithakan
gêlangan :
gêlangan
gilingan :
reta, pêdhati
gêlungan :
gêlungan, gêlung
gulingan :
patilêman, glintiran
gop :
towong
gupi :
rêrêpi
gupe :
lêsu, sayah, êmar, prihatos
gupu :
nalika
gêpêh :
enggal
gupuh :
enggal
gêpar :
sawur
gêpêr :
jênak, dhawuh
gupur :
gugup, nalika
gapura :
kori
gopura :
kori
gapurah :
anggusah
gupurên :
kagèt
gopurak :
othak-othak
gapit :
sapit
gupit :
anggit, gêdhong, guthêkan
gupita :
anggit, ginêm, wicara, araras

--- 526 ---

gopita :
rumpak, ngraras
gapitan :
sapitan
gupitmăndhakiya :
gêdhong pasareyan
gapila :
pêthak
gêpila :
pêthak
gopala :
rêca
gupala :
rêca
gepya :
enggal
gupya :
lêsu, sayah, êmar
gupayatin :
prihatos
gupayatên :
prihatos
gupgupên :
gugup
gupugupurên :
gugup-gugupên
gadha :
gada
gêdhah :
gêlas kaca, biru ênèm
gadhyanga :
pisang
gêdhêg :
jêmbêr, gèdhèg
gêdhoga :
kapal
gêdhig manggala :
têtindhihing pêrang
gêdhêg-gêdhêg :
gèdhèg-gèdhèg, jêmbêr-jêmbêr
gadhang :
cadhang
gadhing :
gadhing
gadhung :
gadhung, ijêm, sêkar gadhung
gêdhang :
pisang
gêdhongdhong :
gêdhongdhong
gadhangan :
cadhangan
gaja :
gajah
gajah :
gajah
gajaha :
gajah
gajahendra :
ratuning gajah, gajahing ratu
gajahendriya :
gajamêta [32]
gajahwayapura :
wastanipun nagari Ngastina
yajahpati[33] :
ratuning gajah, gajahing ratu
gajah nguling :
nama dhapuring sumping
gajendra :
ratuning gajah, gajahing ratu, gajah mêta

--- 527 ---

gajendriya :
gajah mêta
gujar :
ugêr
gajaksa :
gajah agêng
gya :
sangêt, rikat, tumuntên
giya :
guwa, surak sarêng
guyu :
gujêng, gumujêng
gayuh :
rangsang
giyuh :
jibêg
gêyuh :
jibêg
gêyuhan :
sêkoyongan
gyan :
ênggèn
guyun :
gujêng, gêgujêngan
gayor :
cagak
gayur :
siwur, tumbak
gayoran :
galeyoran
gyat :
kagèt, gêbyar, gumêbyar, ngagètakên
giyota :
nama dhapuring baita, baita
gyityyita :
grita-gritu
guywa :
gujêng, gumujêng
gaywana :
sawêg
guywa-guywan :
gêgujêngan
guyya-guyyan :
gêgujêngan
guyyang :
siram
gya-gya :
enggal-enggal
guyu-guyun :
dados gêgujêngan
gayung :
cibuk
gayêng :
mubêng, jênak
giyung :
horêg
gyanga :
godhog
gyang-gyang :
ganggêng
guyang-guyang :
dus-dusan
gunya :
guna
gunyêp :
ginêm
ganyang :
mamah
gênyang :
limpad
gama :
tata, agami
geme :
enggal
gumo :
mrênah
guma :
têpus
gumi :
ngrikatakên
gumu :
manggihi
gumêh :
gumoh

--- 528 ---

gêmêh :
lêma
gumaha :
atag, ngatag
gamana :
tata, têba, tanpa dunungan
gumana :
agatra, kados gana
gumuna :
kumintêr
gumanti :
anggêntosi, gumantos, gêntos
gumunita :
angginêm, nyantên, nyipta, ngrêmbag, ngucap
gumonita :
angginêm, nyantên, nyipta, ngrêmbag, ngucap
gumêntêr :
gumêrah, gumludhug, gumuntur
gumuntur :
gumêrah, gumludhug
gumantya :
anggêntosi, gêntos
gumindhala :
atêngara
gumêndhung :
umuk
gumêr :
gumêdêr, jumêgur
gumrah :
jumêgur, umung, gumêdêr
gumêrah :
jumêgur, umung, gumêdêr
gumêrêh :
jumêgur, umung, gumêdêr
gumuruh :
jumêgur, umung, gumêdêr
gumrènjèng :
kumrèngsèng
gumêrêg :
ambêrêg
gumêrbug :
gumrêbêg
gumrit :
anggêrit, gumêrit
gumarit :
anggarit
gumarêtêg :
gumêrah
gumarisi :
nyukêri
gumirisi :
kumrisik, sêsukêr
gumriwis :
kados maliwis
gumêrgut :
anggrêgut, gumrêgêt
gumirang-girang :
ambêbingah
gumêtêr :
gonjing, gumrêbêg
gumatya :
èstu
gumosit :
angginêm
gumositan :
agêginêman
gumusthi :
angginêm
gumêsêng :
ambêsmi, nglêbur
gumawe :
adamêl
gumwan :
dumunung
gumawaya :
dumamêl
gumawang :
gumawang
gumiwang :
gumingsir
gamêl :
cêpêng, nyêpêng, tabuh

--- 529 ---

gumêlar :
gumêlar
gumilir :
gilir
gumulak :
tumêmpur
gumêlêk :
jumêjêl, agili
gumêlok :
ningali
gamêli :
nyêpêngi, nabuhi, anggendholi
gamêlan :
cêpêngan, tabuhan
gumilap :
agilap, ngicalakên
gumaluga :
kados galuga
gumiligilèn :
munthuk-munthuk
gumilang :
gumêbyar
gumuling :
gumlinting
gumulung :
gumulung, gumlundhung, nglosod
gumalungga :
kados lung gadhung
gumilang-gilang :
gêbyar-gêbyar
gêmpah :
kakên
gumopita :
nambrama, ngraras, ngrumpaka
gampung :
dhangan
gêmpang :
lêbur, risak
gêmpung :
lêbur, mêlês, pêgêl, cêmêng, gêsêng
gumyur :
sumamburat
gumuywa :
gumujêng
gumuyya :
gumujêng
gumêmêt :
ngubrês
gumêgêng :
nglangkungi
gambuh :
lantèh, prigêl
gambira :
berag, wigar, lêbêt, srawungan
gambrêt :
kênès
gambiralaya :
têlênging sêgantên, sêgantên
gambirang :
anggêro
gambirung :
galak
gambul :
bijig
gêmbil :
pipi ingkang mondhol-mondhol
gambyung :
kinjêng, gambyong
gumingsir :
gumiwang
gumangsing :
anggangsing, kumêsat
gaga :
gaga, amrih, pasabinan
gigi :
wêlaka
gigu :
têtêg, sumêlang

--- 530 ---

gagah :
rosa, panggah
gêgên :
amrih, pamurih, nyandhak, pamanggih
gagana :
awang-awang, langit
gaganantara :
awang-awang
gaganantarala :
awang-awang
gaganacara :
awang-awang
gaganatara :
awang-awang
gagan-gagan :
wastaning gêgodhongan
gagar :
gagrag
gêgêr :
gigir, punthuk, rêdi, galigir, gêgili, gumuk
gagra :
kêra
gagrahiyan :
wêwêngkon
gagrakusika :
kêra anjalêbud
gagarmayang :
wastaning widadari
gagarban :
rêringkêsan
gagak :
dhangdhang
gagat :
bangun raintên
gigit :
cakot, nyakot
gagat kamantyan :
êbyar
gigitan :
cakotan
gigis :
lunturi[34] siti kenging ing toya
gêgêsati :
ngênês
gêgwan :
pangangge
gêgwan tuhuwan :
gugon tuhon
gagal :
mrucut
gagala :
wêwatang
gugula :
ratus
gigilani :
ngajrihi
gigilang :
sela lintang, sela
gagap :
ngawag
gêgêpar :
sêsawur
gêgyan :
gugon, wêwaton, gendholan
gêgyên :
amrih, cipta
gagag :
cadhang
giba :
kasagêdan
guba :
guwa

--- 531 ---

gubah :
rujit, samir, gêbêr, ngonce, anggit
gubahan :
anggitan, oncèn-oncèn
gubar :
wastaning têtabuhan ing jaman kina
gabad :
pancas
gabus :
gabêng
gêbèl :
tanpa sêla
gablag :
tanpa sêla
gêbag :
gêbug, golong
gêbog :
dêbog
gêbagan :
gulungan, golongan
gubêgan :
sumpêtan
gêbogan :
gulungan, golongan
gêbang :
tangkis
gebang :
gingsir
gatha :
wadhah, cupu
gathi :
wadhah, êjam, rikat
gêthana-gêthini :
briga-brigi
gothaka :
guwa, gêrbong
guthaka :
guwa, gêrbong
guthit :
guthêkan
gathita :
êjam, enggal, tumuntên
guthita :
guthêkan
gathastha :
cupu nastha wolu
gathayu :
ênggèn kasaenan
gothang :
putung
gang :
rosa, kuwat, nalika
gêng :
agêng, pêsu
gung :
agung
ganga :
nalika
gunga :
agêng, kathah
gungi :
ngagêngi
gingsir :
oncat
gongsor :
gontor, guntur
gangsing :
kêsat, gangsingan
gangga :
toya
ganggas :
brêgas, têngginas
ganggam :
sumêlang
ganggang :
ganggêng
ginggung :
gonjing
ginggong :
gonjing, goyang
gonggong :
anggronggong
gunggung :
puji, kumpul

--- 532 ---

ginggungan, genggongan :
gênjotan
gonggongan :
wowohan
gênga :
agêng
gonga :
gantung

Ba

bi :
èstri
bu :
sambat
bêh :
wêwah
boh :
hèh, êmbuh
buh :
wêwêngkon, miwah
baha :
banjir
bahu :
bau
boha :
kêsèd
bahni :
latu
bahan :
balèbèran
buhana :
jagat
buhanan :
alingan
bahnirudra :
jêjulukipun Bathara Kala
bahnawa :
bênawi
bahnawi :
bênawi
bahning :
latu
bahar :
awis; bahar hoya: awis wontên
bahara :
wêdhe
baharu :
waru, sawêg
bahuraksa :
gêlang
baharang :
awis
baharang kawran :
awis kasrambah
bahak :
boyong
bahud :
putus
bahitra :
baita
bihas :
kucêm
bahasa :
têmbung, tate
bausastra :
uruting tulis
bahwa :
bau
buhwan :
sadayanan
bu-hwana :
jagat
buhwana :
jagat
buhwananda :
jagat padhang
bahuwarna :
wastanipun nagari Ngurawan, gêlang
bahwang-bahwang :
brahak-brahok

--- 533 ---

buhpati :
ratu
buhpata :
ratu
buhpalaka :
ratu
buhaya :
bajul
bahêm :
êbam
bahagi :
andum
bahage :
bêgja
bun :
êbun, wadhah, patadhahan
bana :
jêmparing, wana, papan, pasabinan, amrih
bina :
kalangkung, anggêgilani
bini :
gawa,[35] èstri
buna :
ênêng
buni :
simpên, ungêl
bêna :
banjir
bêni :
padhang
banci :
umpak
binci :
sêngit
bêncah :
sigar, pêcah
bancana :
godha, paeka, paekan, uwas -uwas
bêncana :
godha, paeka, paekan, uwas-uwas
bancananglare :
ngapus krama
buncar :
poncod, bongkot
bancêk :
ancik-ancikan
bancang :
kêncang, pirantos, cawang
buncang :
bucal
banarja :
ara-ara
banda :
tanggul, kandêl, awak
binda :
tumpang, wisa
bindi :
bindi
bênda :
tangsul
bêndu :
srêngêt
bănda :
pêrang
bondi :
berang
bandana :
tangsul, agêng, meda, sêngkala, srimpên
bêndana :
beka, sêngkala, meda
bandar :
dhusun
bandara :
pangungsèn
bandarakan :
urakan
bêndaka :
sêngkala

--- 534 ---

băndakala :
tandhing
băndawala :
pêrang ijèn
băndawalapati :
pêrang ijèn rêbat pêjah
băndayuda :
pêrang, gêlut
bantu :
wêwah, urun
banata :
baita
bantah :
walèh, abên
bantêh :
reka
bêntar :
luhur, siga,[36] jugrug, bêdhah, bênthèt, ajur, sirna, larut, dhadhal
bêntur :
bêtah, balang
buntar :
poncod, bongkot
buntat :
wingking
buntas :
lêpas, bontos
buntal :
sêling
bantala :
siti
bintala :
gandhewa
bintulu :
cêplok
buntala :
siti, gandhewa, jêmparing, nama dhapuring dhuwung
bantya :
urun, guru
banotama :
jêmparing linangkung
bintang :
lintang, sêling
banas :
setan
binas :
lunas, lêbur
banawa :
baita
binawa :
padhang, gêbyar, winiwitan
binawala :
nênggala
bandha :
băndha
bandhe :
putus
bandhu :
sanak kadang, santana
bêndhu :
sêla
băndha :
băndha
bondhi :
berang, nama dhapuring baita
bondhan :
lowong
bondhot :
gulêt
bandhusa :
têbêla
bandhosa :
têbêla

--- 535 ---

bandhusayara :
kulawarga
băndhasamitra :
nawèkakên bandhaning sanak
bandhawa :
sanak kadang
bandhowara :
wastaning kalung
bandhala :
ubêng
bandhoga :
sugih arta
bandhing :
tandhing
bandhung :
rangkêp, bêlangkêp, barêng, kêmbar, kêmbaran, saur
banjar :
urut
banjir :
bêna
banjaransari :
wastaning sêkar kawi
banjaran :
urut-urutan
banijakrama :
basa krama, sudagar
banjut :
larut
banjêl :
bantu
banjêng :
urut, ubêng
banjêngan :
urut-urutan, ubêngan
banyu :
toya
banayun :
ara-ara
bunayak :
bêdhoyot
bênthing :
mathinthing, kanthèt
binang :
talêmpak
bênang :
lawe
benang :
tamèng, talêmpak
bacira :
longkang, ara-ara, alun-alun
bonjor :
pring saêros kadamêl andèrès, panjang
bicalung :
têsmak
beca-bècu :
sasah-susuh
bra :
wradin, abra, murub, ambranang, sumirat, gumêbyar, ratu
bro :
êbe
bara :
widhe, gombyok, baya, barang, malah, băndha
bari :
sambi, sakêdhap, sabab, uwoh
biri :
sudhèt

--- 536 ---

bèri :
gong tanpa pêncu
buru :
bujêng
brahanang :
misesa
brahwa :
latu mawa
brahma :
latu, bramana, Bathara Brama
brahman :
patilasan
brahmana :
bramana
brahmani :
bramani
brahmarsi :
dewa
brahmastra :
jêmparing latu
brana :
tatu, arta, dandosan
brani :
wêsi brani
baruna :
toya, wastaning dewa ing sêgantên
brancuh :
măncawarni
barandi :
berang
brandang :
berang, klewang
barandang :
berang, klewang
branta :
birahi, kasêngsêm, kasmaran
branyaga :
sudagar
baranang :
bêsmi, brangas
barak :
golong, sêndhal
barèk :
sèdhêt, sarigak, prigêl, kanthèt
baraka :
pêparêngan
burukuh :
rungkad
brakara :
sulung
barkaka :
ulêkan
barakan :
golongan, sêndhalan
brakithi :
sêmut
brakuthu :
mrêngut
brakuthi-brakuthi :
briga-brigi
baradi :
berang
barduwak :
wastaning dêdamêl ing jaman kina
baradyaja :
bandera agêng
bêrdăngga :
gamêlan
brat :
pawrat
burat :
borèh
burit :
buntut, wingking
brata :
ulah, lampah, tapa, awrat, tampi
barata :
lampah, tapa, tampi
buritan :
pungkuran
bratastuti :
sêmbah, panyêmbah
brêtol :
wudhar, mawur

--- 537 ---

brêtya :
bala, abdi
brêtyapati :
balaning ratu, ratu bala
bras :
uwos, pantun
bris :
bruwès
brês :
ical
baris :
lêbar, mrucut, baris
brasa :
raos
barasa :
êlas
barusah :
gègèran, lêbur
barasat :
ungsir, buyar, bibar, kabur, mawud, risak
barisat :
lêbar, mrucut
brastha :
lêbur, sirna, ical
birawa :
triwikrama, rowa
birowa :
rowa
berawa :
rowa, jêjulukipun Bathara Siwah kalihan Bathara Kala
barwan :
bathon
burwan :
bêbujêngan, sato wana
baruwun :
bêrawuk, brêgadag
burawakan :
gombalan
burwa-burwan :
sato kewan
burwa-burwana :
ambêbujêng
barwang :
singa barong
bruwang :
upas, barong
baruwang :
upas, barong
barla :
warni, jêmparing barla
braluman :
murah
baradhaya :
berang
braja :
dêdamêl
brajamuka :
gajah
brajag :
borang
barajag :
borang
braya :
anak rayat
brama :
latu
bèrêng :
bêngkak
birama :
murka, angên-angên, rowa, berag
berama :
berag
bramana :
pandhita jalêr
bramani :
pandhita èstri
brêmana :
pandhita jalêr
brêmani :
pandhita èstri
bramanta :
panas
braminta :
susah, kasusahan
bramara :
kombang
bramatya :
nêpsu

--- 538 ---

bramastra :
jêmparing latu
bramarawilasita :
wastaning sêkar kawi
bramaloka :
wastaning kahyanganipun Bathara Endra
bramalokaya :
wastaning kahyanganipun Bathara Endra
barga :
jêmparing kuwat
bêrêg :
dhêsêk
bargawa :
jêmparing bargawa
bragalba :
rosa
brêgêdaba :
namaning naraka
barubah :
rujit
barubuh :
dhungkar, sêmpal, tugêl, prapal, kapêcok
burbuhasa :
lêlêburan
baribin :
ambalêbêgi
bara -bara :
ambêbarang, baya-baya
bari-bari :
wora-wari, kabincih, sambi-sambi, sakêdhap-sakêdhap
barabak :
abriting rai
barabas :
rêmbês
bêrbêsan :
rêmbêsan
burbuwah :
lêbur, larud, kaababan
burbuwaswah :
panglêbur
barang :
ambarang, sadhengah, kabrangas
barong :
gombyok
brangke :
blantik
baringkêk :
baringkuk
baringkut :
kawratan, ambringkuk
brangta :
birahi, susah
brangti :
birai, susah
brăngta :
birahi, susah
barang-barang :
anak kadhal
bak :
trajang
baka :
rosa
baki :
cèlèng, risak
buka :
wênga
bukuh :
konjêm
bakar :
bêsmi
bukur :
bokor, kori swarga, namaning bêbujêngan sêgantên

--- 539 ---

bok rantèn :
bok ngantèn
bukur pangarip :
namaning kori swarga
bukur pangarip-arip :
namaning kori swarga
bukakundha :
makutha
bakakrakan :
numbuk bêntus, salengkrahan, sasaran
bikukulên :
têtungkulên
bakat :
rosa, agêng
bakit :
sagêd, guna, putus
bikut :
sêkud[37]
bukut :
kêmul, kudhung, lurub
bakti, bêkti :
sêmbah, panyêmbah
bukti :
pangan, mangan
bikutan :
sarikutan
baktya :
sêmbah, panyêmbah
bêktya :
sêmbah, panyêmbah
buktya :
pangan, mangan
buktiyan :
panganan
biksa :
ukum
biksu :
lêmbu
baksana :
pangan, panganan, mangan
baksanita :
pangan luwih
bukasri :
kêthu
bikseka :
mêmule
biksuka :
lêmbu
biksma :
kopyah
baksya :
prigêl
biksama :
pêksa
bakul :
uwoh
bêkêl :
sangu, wêkêl, sosoran lurah
bakulan :
wowohan, woh êlo
bakilyani :
ngalang-alangi
bakilung :
katipung, suling
bakung :
bakung, urang
beda :
sanès, meda, beka
bodi :
berang
buda :
budi, wuda, jêjulukipun Bathara Guru
budi :
budi, manah
badra :
budi, rêmbulan

--- 540 ---

badrak :
kere
baddi :
ngrêsiki
baduwak :
wastaning dêdamêl ing jaman kina
budya :
budi, pintêr, guna, pikir
budaya :
budi, pintêr, guna, pikir
bodêm :
bogêm
bêt :
wêngku
but :
gubêd
bata :
banon
batu :
sela
bate :
rante
bita :
ajrih
buta :
danawa, agêng, wicak, ina
bêtah :
anggung
batanakawarsa :
wastanipun nagari Ngamarta
botrawi :
sêndhang
butêk :
sumpêg
batukandha :
undhak-undhakan
batwa :
sela
butala :
gandhewa, siti
butupuk :
bêktupuk
bate-bate :
rante kalung
batang :
watang, pêthèk, bathang, pinjung, dalamakan, kongkulan
butêng :
putêk, sumpêg
batangan :
pêthèkan, pinjungan, watangan
basa :
têmbung, tulis, pralambang
basi :
urup, lintu
basu :
warana, êdus, têkèk, sêgawon, sawêr
bisa :
pintêr, mandos
bisu :
gambar
bêsi :
wêsi
busu :
wusu, suntrut
basah :
bosok, barong
bêsuh :
tuwas
bisana :
agêng, kalangkung, kaluwihan, mandos, anggêgilani, anglangkungi
busana :
pangangge, ngangge-angge, mangangge, rêngga, ngrêngga
basanta :
rêmbulan, têrang, wastaning sêkar kawi
basănta :
rêmbulan, têrang, wastaning sêkar kawi
basur :
cêplok, bosên

--- 541 ---

bêsar :
agêng
bêsur :
bosên, cêplok
busur :
tangkis, pasêr, lêmbing, tamèng
basura :
urub
bêsura :
bosên
busura :
kapatos
basuran :
ububan, kawanèn
basarudita :
rêrêmpèn
basuk :
rahajêng
basuki :
rahajêng
bisika :
nama, pêparab, jêjuluk
biseka :
mêmule, pamêmule, panyuba-nyuba, panyungga-nyungga, jêjuluk
bisikan :
jêjuluk
bisekan :
pakurmatan
baskara :
srêngenge
busêkan :
uyêk-uyêkan
basda :
têmbung
bastu :
siyos, pasthi, yaktos
bêsak :
pêsat
bastwa :
siyos
bisatya :
langkung têmên
baswara :
murub, gumêbyar
busalèn :
pawon
basidhwan :
bathon
basyara :
murub
basma :
lêbur, gêsang, latu, kabêsmi
basmi :
gêsang, bêsmi, kabêsmi
bêsmi :
gêsang, bêsmi, kabêsmi
basama :
jangji
bisama :
jangji, nglangkungi, tata, wicaksana
basman :
lêlêburan, bêsmi, kabêsmi
basmara :
bêsmi
basmaran :
gêsang
bismaka :
makutha, pêdhut
basmakrêtya :
latu agêng, lêbur bawur
basmya :
kobong
basmyan :
bêsmi, bêbêsmènan
basagita :
ukara
basuba :
pacak baris
basong :
sêntor, sorot
bwa :
êbyuk

--- 542 ---

bawa :
swara, labêt, wiwit, mukti, mêdhar, wêdhar, ulah, piyambak, ungêl
bawah :
rêngku, rêngga, sor-soran
bowah :
mandos
buwah :
wasiyat, batuwah, musthika, uwoh
biwêhan :
bêbahan
buwahpada :
dalamakan
bawana :
jagat, ubêng
buwana :
jagat, ubêng
bawan-binawan :
diya-diniya
biwara :
wêwulang, langkung agêng
bwak :
sangêt
bewak :
namaning dêdamêl ing jaman kina
biwaddha :
mêmule, panyuga-nyungga,[38] panyuba-nyuba
bwat :
awrat, rob
bwêt :
bucal
bawat :
songsong bawat
bawis :
enggal, sêngkud
bawiswa :
enggal, kasêsa
bawisya :
enggal, sêngkud, wantêr
bawisyati :
ambêk wantêr, manah kêras
bwamantara :
awang- awang
bwang :
wêdhar
biwêngi :
wingi
bol :
jambu
bala :
pagêr, bala
bale :
griya, ambèn
bêla :
bênthèt
bêle :
tapêl, wêdhak
bela :
tumut, bela, ambelani, tampi
bèlu :
jagang
bula :
balu
buli :
wêwulèning pantun
bulu :
wulu
balah :
sigar
bêlah :
sigar, tugêl, anjêm, blong
bolèh :
pantês
bulah :
beda
bulan :
rêmbulan
balinik :
tambal
balèndèr :
lunyu

--- 543 ---

balèndèran :
lêlunyonan
balunat :
pasabinan
bulan-bulan :
undêr-undêr, unyêng-unyêngan
balora :
êmbêl
balik :
tulak, wangsul, sungsang, balik
bilik :
guthêk, pangkat
biluk :
tungkul, têluk
bêlêk :
jêjêl
buluk :
racut
balakrama :
bala priyantun
balikan :
wangsulan
balakuswa :
bala mangangge
balakosawa :
bala dharat
balakusawa :
bala dharat
balut :
bintit, liyêp
bulêt :
malêt
bulut :
(bolot), rêgêding awak
balatantra :
bala arahan
balatăntra :
bala arahan
balitar :
têmbagi
bolotên :
rêgêd
balatibala :
bala mangangge
bolês :
ambolos
bilisa :
enggal-enggal
balisah :
bêlasah, kuwur, bosah- basih
balesawo :
namaning pasowan ing jaman kina
balawahana :
bala kêkapalan
balawan :
bala luwih
balwana :
oyod
bilawani :
nandhingi, nglawani, malahi
baluwarti :
bètèng
balal :
antawis
balala :
banthêm
balila :
mogok

--- 544 ---

bilulungan :
ubêng-ubêngan, ulêng- ulêngan
bulupêkti :
pajêg, atur-atur, pisungsung
balya :
wangsul
bulya :
wulu
baluya :
balik
biluyung :
luyung
balonyoh :
nyunyur
balubah :
lêsah
balatur :
êbèr, balèbèr, tuwuk, banjir, kathah, longsor, guntur
balabrêtya :
wadyabala
bêle-bêle :
wêwêdhak
bela-bela :
ngandhut săngga runggi
balang :
singsal
balingu :
mingat-mingut, berag
balingah-balinguh :
menga-mengo, riwad-riwud
balênggi :
gombyok
bolang :
catur, amêngan bolang, kasukan catur
bolang-bolang :
bêlang buntal
blongan[39] :
jêblusan
bap :
wowohan anjrah, nyêdhêng, anjrah
bapa :
bapak, anggèr, radèn
bapi :
cèlèng
bapra :
kori, inêb
bapraka :
juru regol
bupati :
ratu
bapang :
palang, jêpapanging tangan
badha :
cacad, mêrak
badhi :
klewang
bêdhi :
wêdhi
bedha :
sanès
bèdhi :
talam
bodhi :
bêndho, kumudhi, ambacok
budhi :
budi
bidhan :
dhukun
badhăndha :
ngubak

--- 545 ---

bêdhandho :
kapintên, grago, gajêg
bidhar :
nama dhapuring baita
badhak :
pêksi mêrak
bedhak :
tiyang komprang
bidhawa :
triwikrama, rowa
bêdhawa :
nglela
badhawa :
bulus
badhawanganala :
dewaning bulus
badhèdhèr :
kadhèdhèr
bêdhadhi :
bêdhadhar
badhyag :
badhèg
badhyaga :
badhèg
badhama :
wastaning dêdamêl ing jaman kina
budhug :
busung, doyan nêdha
badhigul :
balilu
badhong :
kalung
bidhang :
pundhak
bodhing :
bêndho
bidhung :
godha
bidhangan :
sêsalang, pundhakan
bajo :
rasukan, danawa sabrang
biji :
wiji
bèji :
sêndhang
boja :
pangan, tangan
boji :
sundal, sunduk
buja :
bau, tangan
bojana :
pangan, mangan, sêgah
bujana :
panganan, pangan, mangan, sêgah
bajra :
angin, gada, dêdamêl, wastaning sêkar, namaning èstri
bajra tiksna lungid :
wastaning gêlar
bajrapanjara :
prahara
bajrapati :
prahara
bojakara :
kilat bau
bojakrama :
pasêgah, pambage
bujakrama :
pasêgah, pambage
bijaksana :
wicaksana
bajowani :
andêl-andêl
bijyaksana :
wicaksana
bajobarat :
danawa lêlêmbat

--- 546 ---

bajong :
baita êjong, cancut
bijang :
pundhak
bojong :
pangul
bujang :
lurus, lămba, bau
bujangkara :
gêlang
bujangga :
sawêr, naga, ulah lêlêmêsan
bujăngga :
sawêr, naga, ulah lêlêmêsan
bujanggapuspa :
nagasari
baya :
pakèwêd, jangjang, bilahi, gawat, bêning, baya
bayu :
angin
buya :
bujêng
byah :
waradin, bèbèr
byuh :
ambyuk
bayah :
mangsan
byaha :
lampah, tata
byuha :
gêlaring pêrang
bayahan :
mangsan
byuha arda candra :
gêlar wulan tumanggal
byuha arda căndra :
gêlar wulan tumanggal
bayaita :
punagi
byuha mangkara :
gêlar supit urang
byanta :
langkung, sangêt
bayantu :
pati
biyantu :
golong
byantara :
ngajêngan, ngajêng
bayantaka :
pati
byar :
gègèr, gêlar
byur :
longsor, banjir, grubyug, guntur
bayar :
asok
byaran :
gègèran, gêlaran
byuran :
gumrubug
byarlêp :
padhang pêtêng
byarpêta :
padhang pêtêng
byarmêtang :
padhang pêtêng
byak :
yaktos, kados, upami
bayak :
rantab
byakta :
èmpêr, yaktos, saèstu, nêmêni, upami
byukta :
tètès, ngêtêpi, rujuk, yêktos

--- 547 ---

biyada :
pingitan, prawan
byat :
awrat, langkung, sêru
byêt :
andados, awrat
biyêt :
bêntèyèng
buyut :
pisêpuh
byata :
awrat
byat atêrêh :
awrat-awratên
bayatara :
têtela, cêtha
byatita :
sigêg, langkung awrat
byatitan :
sigêgan, sigêg, ya ta
byat-byat :
bèbèt
biyas :
pucat, têranging jawah
byasa :
lantèh, nate, guna, pintêr, têrang, putus
byasman :
gêsang, lêbur
byasmaran :
gêsang, lêbur
biywa :
anèh
byapa :
kawasa, bapak
byapi :
kawasa, wisesa
byapaka :
ngawasani, misesa
byapi-byapi :
misesani
bayudhandha :
pangiriding dêdamêl
bayya :
bayi
byamo :
lêbur, bibar
byoma :
awang-awang
bayubajra :
prahara, angin
buyung :
êjun
bayangkari :
rênggan
bayangan :
jêmpalikan, boyongan, giro
banyu :
toya
bunyi :
mungêl, simpên
bima :
anggêgilani, ngajrihi, wastanipun panênggaking Pandhawa
bema :
beka
bumi :
siti
bimana :
murka, linangkung ing manah, agêng; wara bimana: tiyang agêng
buminata :
ratu
bimantra :
japa, puja măntra
bomantara :
awang-awang
bumintara :
nagari
bomantarala :
awang-awang pêtêng
bamata :
gajah

--- 548 ---

bimata :
langkung, wicaksana
bumisa :
sumagêd
bumipala :
ratu
bumipalaka :
ratu
bumimadya :
têngah
bamban :
wiwit, wit
bambak :
jêblog
bambang :
jingga, turuning pandhita, mangmang, bingah, abrit
bimbang :
putêk
baga :
duman, pawèstrèn
bagi :
pandum, duman, andum, bêgja, kados, pawèstrèn
bage :
bêgja, pambage
boga :
pangan, rijêki, mangan
bagna :
têlas, ical, sirna, luluh, risak, botên wontên
begananda :
jêjulukipun Indrajit
bagnawirya :
tanpa kamuktèn, tanpa guna
bagendha :
kangjêng
bagăndha :
panggèndèng
bêgar :
bigar
bêgèr :
dhangan, rosa, jabang bayi
bêgor :
berag, umung
bagas :
dhangan, rosa
bagaskara :
srêngenge
bogasadrasa :
panganan
lagaspati [40] :
srêngenge
bagawan :
bagawan
boga-paboga :
dhêdhaharan
bagya :
bêgja, panduman, pambage
bogya :
pangan
bagyan :
panduman, waris
bagi-bagi :
andum
bugang :
pukang
babo :
adhuh
bibi :
adhuh, biyung, babo
bêbah :
pêgêl, wêwah
babahu :
lêlêngên

--- 549 ---

babahan :
babahan
bibèn :
babahan
babana :
amrih, ngudi, anggubêl
babantên :
têtawur, têtambak
bêbênturan :
gêgênturan
babanjiran :
urut- urutan
babar :
bèbèr, wêdhar, jodhèr, sasar, gègèr
bibir :
wiwir, lambe
bubar :
bêbandan, bibar
bubur :
burêng, bawur, lêbur, nglêbur
babaras :
wurahan
babaran :
bèbèran, sasaran
babêrandu :
sêsêbrak, rêkutuk, pêksa
bubruk :
bobrok
bubak :
dhudhah
bubuk :
upas bubuk
babakan :
babagan
bobokan :
têtabuhan
babud :
babud
bêbêd :
bêbêd
bubudayan :
bêbudèn
bubat :
suwir
bibisana :
ngeram-erami
bêbêsur :
cêcêplok
bubul :
anjêmblong, bobol, kumêbul, lêbur
babale :
bale
bêbêdhihan :
pawêdhèn
babat :
swarga
bobab :
nglêngkara
bibingkrakan :
sêsongaran
batha :
bala
bathu :
sela

--- 550 ---

bêthuh :
kêthuh
bathara :
dewa
bathari :
widadari
bathara cakra :
Bathara Sakra, jêjulukipun Bathara Endra
bathara rudrasara :
jêmparing Cundhamani
bathareriya :
Bathara Bariya, Bathara Siwah, Bathare Sura, jêjulukipun Bathara Guru
batharagana :
mega
bathara berawa :
jêjulukipun Bathara Kala
bathabrêtya :
balaning bala, wadyabala
batha-batha :
balaning bala
bathothot :
prêngut
bang :
abrit, ambranang
bangun :
wangun, gugah, tangi, mèmpêr, kados, prasasat, gêlar
bangun arcana :
sêmbah Hyang Enjing
bangunan :
wangunan, tangènan, gugahan, pasanggrahan
bangunjring :
manik wungu
bingar :
lêjar, sumringah
bangke :
bathang
bungkah :
pancêr, pugag, bongkot
bêngkêr :
wêngku
bangkrah :
bosok
bangkrung :
pakêngkêng
bêngak :
ambêngok, bêngka
bêngkak :
bêngka
bungkuk :
wungkuk
bangkit :
sagêd, guna, pintêr, putus
bingkas :
bebas, lêbur, risak
bengkas :
bebas, lêbur, risak
bungkus :
buntêl, wungkus
bungkul :
kudhup, wêtah
bêngkang :
wêngkang
bêngkung :
bêndung

--- 551 ---

bungkêng :
bêndung
bungus :
wêkas
bangsa :
băngsa
bangsi :
gêndhing
bangse :
gêndhing, kidung
bangsawan :
băngsa luhur
sabangpatra[41] :
panjang putra, kêkuluban, wastaning sêkar kawi
bangala :
sêmi
bonglot :
ambolos, umpêtan
binglang :
inglar
bangga :
wangkot, mogok, sarosa, ukara, rosa, băngga, nglawan, sikara
banggi :
beya, baya
bonggan :
manggan
banggil :
wangsul
binggêl :
gêlang
banggya :
baya, cênthula
bingba :
putêk
bangbang :
jingga, turuning pandhita, mangmang, bingah, abrit
bungbang :
nglowong, wungwang, pring bungbang, pring wungwang
bangu-bangun :
dhudhah-dhudhahan
bangbangngalumalum :
suka duka
bêngêng :
bêndung, bêngka

Tha

thika :
tulis, sêrat, anggit
thila :
warni
thongthonggrit :
wastaning têtabuhan ing jaman kina

Nga

ngah :
cêgah
ngaha :
tahan
nguhu :
nguwuh
nguhuh :
ngundang, asurak, sêsumbar
nguhai :
ngoncati

--- 552 ---

ngain :
tingal, ngayuh
ngohan :
ngatuwon
ngahna :
nyurak, nguwuh, alok
nguhut :
mêthik, ngelikakên
nguhuti :
mêthiki
ngaès :
maès
ngaèsi :
maèsi
nguhwuh :
asurak
ngahawin :
ngampil
ngahawis :
marang
ngahal :
nyakiti
ngahali :
nyakiti
ngahajêng :
ngajêngi, ngajêng-ajêng
ngahya :
lênggah
ngahyas :
narimah
ngêhumaras :
nyakêti
ngahêbi :
ngaubi
ngahing :
nanging
ngêhang :
têlas, wêkasan
ngêhing :
nanging
ngun :
kahyangan
ngani :
ningali
nguni :
rumiyin, ngrumiyini
nguni purwa :
rumiyin-rumiyin
ngêne :
amrih pamrih, ngèngingi, ngincêng, ing ngriki
ngêno :
kuciwa
ngênu :
margèni, ing margi
ngunihana :
ngulatakên
nguni-nguni :
rumiyin-rumiyin, utawi, awit
ngên-angênan :
angên-angênan
ngunin :
wau, rumiyin
ngênani :
ngèngingi
ngunindangwa :
dangu-dangu
ngênênomi :
nganèm- anèmi
ngên-angên :
cipta
ngun-angun :
ucap-ucapan, galak
ngancana :
nyêmbah
ngancab :
ngrangsang
ngincang :
nincing
nguncang :
nglunta
ngêncing :
nguyuh
ngoncang :
ambuntut, anggoncèng, nyoba, ambedhung, ambucal, nglangut

--- 553 ---

nguncang :
ambuntut, anggoncèng, nyoba, ambedhung, ambucal, nglangut
nganir :
ngicalakên
nganirakên :
ngicalakên
ngênêr-ngênêr :
nglêlêrês
nganaka :
kados êmas
ngenaka :
ngecani
nginakakên :
ngecakakên
ngunakara :
ngintên-ngintên
nginaki :
ngecani
ngênakakên :
ngèngingakên
nganaka warni :
êmas sêpuh
ngande :
damêl- damêl
ngendah :
ngendahakên
ngandon :
ngulah
ngandani :
nyaèni
ngandoni :
ngulahakên
ngèndêr :
ngingêr
ngendrajala :
kados pandung, nêlik
ngunadika :
ngangên-angên
ngăndakara :
pindha srêngenge
ngundul :
mundul
ngandêli :
alingan
nginte :
ngincêng, nginjên, nglêrês, ngincêr
ngantên :
ngantos
ngantun-antun :
ngari-ari
ngantar :
namèng, matang
ngintir :
mili
ngantarala :
awang-awang
ngantaka :
mêjahi
ngêntak -êntak :
ngantak-antak
ngêntal :
nyêbrot, nyêndhal
ngantap :
ngrangsang
nguntap :
ngatêr
ngantapura :
ing kadhaton
ngantya :
ngantos
ngantyani :
ngêntosi
ngêntyakên :
nêlasakên
ngenas :
ngrucat
ngênês :
sêdhih, kêkês, nungkul, nglimpe
ngenasa :
ngrucat
ngênêsi :
ngêkêsi

--- 554 ---

nguniwèh :
utawi
ngênèp :
nglimpe
ngandha :
ubêng, wêwêngkon
ngandhu :
manjing
ngedhe :
namèng
ngăndha :
nyawa, acariyos
ngundha :
nundha, nimbal
ngêndhih :
ngêsuk, ngangkah
ngundhuh :
mêthik
ngandhahi :
mêtêki
ngêndhanu :
andhêndhêng, anggamêng
ngundhondhe :
ngundha- undha
ngindharat :
tumurun
ngandhukur :
ngrêgênêng, ngundhang-ngundhang
ngundhati :
ngumpah-umpah
ngandhap-andhap :
ngasor-asor
ngandhêmi :
ngrungkêbi
ngandha-bu-hwana :
jagat
ngandhang :
ngalang
ngundhung-ngundhung :
ngumpuk-umpuk
nganjar :
sanjang
nganjor :
ngidak, ngungkuli
nganjur :
nyakiti, ngajêng, ngajênging baris
nganjuri :
mangajêngi
nganjarakên :
nanjangakên
nganjat :
minggah, mangkat, ngonjot
nganjati :
minggah, nginggahi, ngonjoti
nganjali :
nyêmbah
nganjal :
nyêmbah
ngunya :
rumiyin, kina
nguniya :
wiwitan
nguniyani :
ngrumiyini
ngunyakên :
ngungêlakên
nginum :
ngombe
nganamwakên :
namtokakên
ngantha :
nglangkungi
ngindha :
marna, ngèmpêr
ngêntha :
nglangkungi
ngetha :
ngreka, ngèmpêr
ngăntha :
ngrupa
ngênthahasa :
sarosa, kasêsa, tangginas, nglangkungi
ngênthasura :
nglangkungi kêndêl
ngênthula :
nglangkungi kuwat

--- 555 ---

nganthung :
ngalangi
ngunang :
susah
ngunêng :
ngandhêg
nguninga :
nyêrêpi, mariksa
ngoningi :
nyêrêpi, marna
nguningha :
waspaos
ngun-ngun :
lêgêg
ngun-nguni :
mangu-mangu
nguni-nguni :
nguman-nguman, utawi
ngunêngi :
ngandhêgi, ambêbêg
nguca :
nyêmbah
ngacantya :
nyaèni
ngacintrya :
ngrêmêni
ngacintya :
ngrêmêni
ngacari :
ngaturi
ngucira :
oncat
ngucrana :
ngrêngga
ngucaranani :
ngrênggani
ngucuri :
ngêcuri
ngucurakên :
ngêcurakên
ngucap :
wicantên
ngucap-ucap :
ngucap-ucap, ngrêraosi
ngucupi :
nglêpasi, nyoroti, ngênêri
ngucumbi :
ngrakiti, ngêmbari
ngacêmbang :
ambèr
ngèr :
ngantos
ngara :
nêdya, wênês
ngare :
siti lêmpar
ngira :
nyipta, ngintên
ngèri :
ngiwa
ngura :
mudhar, ngambah, ngrêmêd, nyawur, amburak
ngure :
mudhar, mêdhar, ngudhari, ngore
nguru :
ngudhar
ngroh :
ngubrês
ngarah :
ngangkah
ngarihi :
ngarih-arih
ngaruhi :
ngaruhi
ngarah-arah :
ngangkah-angkah
ngruhun :
ngrumiyini
ngaruhuni :
ngrumiyini
ngruhun-ruhunakên :
ngungal-ngungalakên, ngrumiyin-rumiyinakên
ngari- ari :
ngarih-arih
ngaruara :
nywara
ngrahabi :
ngalingi

--- 556 ---

ngaran :
wasta, winastan
ngranuhi :
mêwahi
ngarani :
mastani
ngarèn-arèni :
ngadhèni
ngrencoh :
ngreyoh
ngrancana :
nganggit, anggubah, ngrêngga, nyaèni, anggodha
ngrêncak :
ngêjur, nyuwèk, ngicak- icak
ngrancang :
ambadhèni, ngukir
ngrêncang :
ngrêsiki, ngêncang
ngrante :
nganggit
ngrantun :
ngrangu, ngrandhat
ngrantam :
nata, ngrancang, anggladhi
ngrantêg :
iyêg, rêmpêg
ngranji :
ngranjang
ngrunjah :
andhupak
ngrênjak :
ngicak-icak
ngrunjap :
ngrujak
ngarcana :
nyêmbah
ngracana :
ngukir, nganggit, anggubah, nyaèni, ngrêngga
ngarcamana :
rêraup, ngraup
ngracaba :
nyaèni
ngrara :
anggodha
ngarara :
ngangkah- angkah
ngèri :
ngantosi
ngrarah :
ngubrês, ngupados, ngrisak
ngrêrah :
ngupados, ngrisak
ngrêrêh :
ngupados, ngrisak
ngrurah :
ngupados, ngrisak
ngruruh :
ngupados
ngrêrêhakên :
nyarèhakên
ngurên :
milalu, luwung
ngrurak :
nunjang
ngrurêk :
ngupêk
ngurudi :
ngêlongi
ngraras :
matut, damêl asri
ngêrasi :
andêrêsi
ngrarasati :
mêmatut manah
ngrarapu :
nglêlipur
ngrarêmih :
ngarih-arih, maripih, ngrungrum
ngrêrêmih :
ngarih-arih, maripih, ngrungrum
ngêrêb :
nunggêl, pamăngsa
ngrêrêb :
nibani
ngrarêngih :
ngidung

--- 557 ---

ngrêrêngih :
ngidung
ngrarangin :
ngungkung, ngrayêg, iyêg, rêmpêg
ngik :
ngêrik
nguraka :
nyêgah
ngarêki :
nyakêti, muwugi, mrêpêki
ngrêktadewa :
nyêmbah
ngarakêti :
ngrakêti
ngrokos :
nggragas, ngêkul
ngurud :
nyuda
ngrudatin :
sêdhih
ngarti :
sumêrêp
ngerut :
ngatut
nguruta :
ngurut
ngerut-erut :
ngatut- atut
ngartita :
ngangên-angên, ngira
ngartati :
sumêrêp
ngèrtali :
toya tumampar
ngras :
ngêras
ngrês :
ajrih, giris, ngêrês
ngaras :
ngambung, nyêmbah
ngaris :
alon
ngiras :
nigas, nyambi
ngurus :
nata
ngarasa :
ambênthuk, ngambung, ngraos, mambêt, anggêpok
ngurasa :
ngrêsiki
ngarasah :
nrasah
ngarêsi :
ngajrihi
ngarusi :
mrayogèni, nglabêti
ngarasakên :
ngambungakên
ngrêsmèni :
ngasrèni, ngrênggani, mantêsi
ngriwuk :
ambarungi
ngrawat :
ngêmu, nyimpên
ngrapit :
asri
ngrawis :
ngrajang
nguruwung :
tumlawong
ngariloka :
kadewatan
ngarêp :
ngajêng
ngirup :
ngêpang
ngirêp :
kèndêl
ngrapu :
nglipur
ngripu :
nyatru

--- 558 ---

ngarêp-arêp :
ngajêng-ajêng
ngrêpak :
ngrisak
ngripta :
nganggit
ngarêpan :
ngajêngan
ngarip-arip :
ngarêm-arêm
ngarêpakên :
ngajêngakên
ngrêja :
nyumbana, gumujêng
ngarêja :
nyumbana
ngrujah :
ngrucat
ngarjani :
ngrahayoni
ngrajaniti :
ngadili
ngrujak :
ngilês
ngrujit :
nacah, ngrajang, nyuwir
ngrajata :
ambibrah
ngrajang :
nacah
ngrêjang :
numpang
ngrêjêng :
anggujêg, ngudrêg, ngrêbat
ngêrjang :
anjuwing
ngrujang :
ngrujag
ngarêjang :
nyumbana
nguraya :
ngudhari, ngoremêdharakên, ambombrong
ngaryakkên :
ngankunakên, andamêlakên
ngrêm :
tilêm
ngrum :
arum
ngarêm :
nglipur
ngrima :
anjambak
ngurema :
ngore rambut, tumênga
ngrêmah :
nyakot
ngramês :
ngêjur, ngrêmêk, ngrajang
ngaramês :
ngrêmêk, ngêjur
ngrêmpuh :
ngrêmuk, ngrêmêk
ngrimpêk :
ngrêmuk, ngrêmêk
ngrêmpak :
ngrisak, ngrêmêk
ngrumpak :
ngrisak
ngrumpaka :
nganggit, ngrêngga
ngrêmpêk :
ngrêmêk
ngrompak :
ambegal
ngrumpuk :
nangsun
ngrumpêk :
numpêk
ngrampaka :
nganggit, nyamplêki, nyamèni
ngrumapaka :
ngrisak, ambibrah, anggodha
ngrêmpaki :
ngrisaki
ngrampêd :
nacah, ngrampid

--- 559 ---

ngrampêt :
nacah, ngrampit
ngrampês :
nrajang
ngrimpus :
ngêrut
ngrempong :
anjonjang, mincangakên
ngrimpung :
mincangakên
ngrumpung :
nyêmpal, anggowangakên
ngarêmi :
nglipuri, ngayêmi
ngrêmbun :
asêmi, ngrêmbyung, ngradon
ngurambat :
mrambat
ngrêmbut :
ngrêbat, anjumput
ngrêmbuti :
ngrêbati, anjumputi
ngrambang :
ngambang
ngarambang :
ngambang
ngurambang :
ngambang
ngrimong :
ambarong, akêmul
ngrumung :
anggrumung
ngrug :
ngrisak
ngarug :
nunjang
ngurag :
anggagrag
ngaraga :
anggêpok, ing awak
nguraga :
mantêsi
ngrêgih :
ngrogoh
ngragancang :
ngrangap
ngrêgêp :
nyêpêng
ngragadha :
nglêgakakên manah
ngrèb :
anggêbèl
ngraba :
kumêbul
ngrêbda :
andados
ngrabasa :
ngrisak, anggêpok, mimiti, nêmbe, andadar
ngaribawa :
mrabawa
ngarang :
susah, angagrag, gagrag, gogrog, naksir, ngrêngga
ngaring :
ngayêm
ngiring :
iringan, nglirik, ngiring, dhatêng iringan, ngantuni
ngurêng :
ambasêngut, umplêng
ngurung :
ngungkung, anggêdhong
ngrênga :
mirêng
ngrêngan :
cêcukulan
ngrêbên :
mirêng
ngiri-ngirim :
sêkar irim-irim
ngringring :
ngrintih
ngringkuk :
ambrêngkut, mungkuk
ngrangkud :
ngrasuk, anggulung

--- 560 ---

ngrangkut :
ngrasuk, anggulung
ngrêngkul :
ngrangkul
ngrangtêg :
ngungkung
ngrangya :
mirêng
ngrêngya :
mirêng
ngrênggut :
anjambak, nyêbrak
ngarênggut :
anjambak, nyêbrak
ngrênggêp :
nyêpêng, ngangge
ngarungi :
ambarungi
ngiringi :
dhatêng iringan
ngrêngêng :
mirêng
ngrêngih :
ngidung, ngrêrintih
ngirang-irang :
ngêngirangi
ngirang-irangi :
ngêngirangi, ngisin-isin, ngelikakên
ngerang-erang :
ngisin-isini
ngka :
êngka
ngke :
ingke
ngeka :
miji, mandamêl
nguku :
nyundêp
ngokih :
ngungsêd, ngangkah
ngukih :
ngungsêd, ngangkah
ngkan :
êngkan
ngikuniti :
ambuntut gajah
ngêkêr :
nyimpên
ngukir :
ngukir
ngukuk :
ngakaka
ngikêt :
nangsuli, nganggit, ngonce
ngikut :
andhêsêk
ngikis :
nakêr
ngaksi :
ningali
ngèksi :
ningali
ngaksih :
ningali
ngakasi :
ambakuhi
ngikisi :
nakêri, magêri
ngêkêsi :
nglunasi
ngaksya :
tingal, ningali
ngaksama :
ngapuntên
ngakas-angkas :
ngancam-ancam
ngikal :
narik, nguwêt tangsul
ngêkêlakên :
ngêkêsakên
ngekapada :
asuku tunggal
ngadu :
ngabên
ngêdoh :
nêbih
ngada-ada :
ngirid, ngadêg-adêg
ngadi-adi :
kang adi-adi

--- 561 ---

ngade-ade :
damêl-damêl, dêdamêlan
ngadani :
nyaèni
ngudani :
nyêrêpi, nyoroti, anjawahi
ngidan-idan :
anggêgila
ngadandana :
adandos
ngudannya :
nguningani
ngadar :
ngasorakên
ngadêr :
anjêjêr
ngudara :
mêtêng
ngudaraga :
ngangge sarwa anyar, agêgănda
ngadiraga :
ngangge sarwa anyar, agêgănda
ngadaragi :
ngangge sarwa anyar, agêgănda
ngadiragi :
ngangge sarwa anyar, agêgănda
ngudakani :
ngilèni toya
ngudadi :
pindha sêgantên, sêgantên
ngadadakan :
andadak
ngaduwung :
nalăngsa
ngêdya :
ing pundi
ngudya :
ngumbar
ngudaya :
sêgantên, sakathahipun
ngadiyah :
nglangkungi
ngadya-adya :
èstri
ngudyana :
nglangkungakên
ngaduyasa :
prang tandhing, ngabên pêrang
ngadêg :
ngadêg
ngudang :
ngudang, ngidung
ngidungi :
mêmujèkakên
ngidung-ngidung :
ngura-ura
ngêt :
singsêt
ngata :
nuli-nuli
ngêti :
ngêwêng
ngatahar :
anjêgrig
ngatar :
mubal
ngatara :
nglela
ngutara :
ngalèr
ngatirah :
ngêmu êrah, ambranang
ngaturi :
ngupapèni, ngaturi
ngatêrakên :
ngatêrakên
ngatar-atar :
mubal- mubal
ngatak :
nganggêp
ngatakya :
nglampahi
ngatakya-takya :
nglêlampahi

--- 562 ---

ngutus :
ngèngkèn, akèn
ngutsaha :
anggaota
ngatasi :
ngatasipun
ngatipa :
ngrangkêpi, nungsun
ngutpana :
mêndhêt
ngutpala :
mêthik
ngêtêpêng :
anggamêng, ngêncêng
ngutug :
kumêlun
ngatibing :
sêsimping, mèthok
ngitung :
anggêlar
ngêsa :
nunggil
ngisu :
latu upas
ngusa :
ngambung, nanduki
ngusi :
ngungsi
ngusaha :
anggaota
ngasih-asih :
mêmêlas
ngasihani :
mêlasi
ngusana :
ngambung
ngascaryani :
ngerami
ngosèr :
ngusar, botên kêndhat
ngucir :
ngungsir, amrih, ngêsuk
ngasura :
dewa, danawa
ngusira :
ngungsir, amrih
ngosèrakên :
ngusarakên
ngasrêpi :
nyirnakakên
ngasik :
kang birahi
ngèski :
birahi
ngisêk-isêk :
mingsêk-mingsêk
ngasut :
nyurung, ngêmor, nyarub, nyurab, ngulêt, lajêng, anggubêd, nêrus, mulêt, ulêng-ulêngan, ambubul
ngusut :
anjalêbud
ngèstu :
nyêmbah
ngastita :
nyandhak
ngastutya :
nyêmbah
ngastawa :
nyêmbah, muji, ngèstokakên
ngèstupada :
nyêmbah
ngisis :
têlas
ngêsêsan :
kêmpusan
ngiswa :
ngraup
nguswa :
ngambung, ngangge, ngrêngga, nyungkêmi, nguswakên, ngrakitakên
nguswan :
ngambung, ngagar

--- 563 ---

nguswakên :
mêdharakên, ngêmpakakên, ngambêtakên, ngrakêtakên, nganggèkakên
ngaswapu :
ngèswapa, mangku
ngiswapu :
mangku
ngasewawa :
sarimbitan
ngisêp :
ngambu, ngambung, rumêsêp
ngasêpi :
ngukusi, ing sêpên
ngisapu :
mangku, ngrangkul
ngisapwa :
mangku
ngisêpi :
ngambungi
ngusapujêng :
ngujung
ngisyas :
têlas
ngasmara :
kasêngsêm, prihatos, ing papan
ngêsum-êsum :
anjalêbudi
ngisab-isab :
ngeram-eram, nisthakakên
ngisab-isabi :
ngebat-ebati, nisthani
ngastha :
molu, mara wolu
ngistha :
ngukêl, anggêlung
ngisthi :
nyipta, nêdya, amrih
ngèsthi :
ngesthya, nyipta
ngasthaka :
anggayuh
ngasthawa :
nyêmbah
ngisthawa :
nyana
ngasthami :
nêsthawolu
ngasthamika :
nêsthawolu
ngês-ngêsên :
kamikêkêsên
ngasongi :
ngungkuli, nyoroti
ngwa :
kula
ngwe :
sadintên sadalu, raintên, srêngenge
ngawe :
ngawe
ngawih :
nglangkungi
ngawèh :
nyukani
ngiwêh :
ngêpêng
nguwuh :
mungêl
nguwahi :
ngoncati
nguwuhi :
ngundhangi
nguwahi :
ngoncati, ngulapi, ngrênggani, ngewahi
ngawu-awu :
ambêbeka, nyênyukêri, mariwih
ngawin :
ngampil, nikah, nyumbana
ngawên :
ngrêngga

--- 564 ---

ngowani :
ngoncati
nguwunakên :
nyandèkakên
ngawun-awun :
anggrêmisi, ngêpyuri, anggêgubêl, ngêbun-êbun enjing
ngawanda :
sumilak
ngawandha :
andhêndhêng, anggamêng
ngawèr :
mrambat
ngawara :
ngalingi
ngawera :
miyarakên
ngawuri :
ambelani
ngawrin :
mêdosi
ngawêri :
mambêngi, ngadhangi, ngalingi
nguwir-uwir :
rowang- rawing, pating saluwir
ngawurywakên :
ngajêngakên
nguwak :
nguwalakên
ngwaka :
kados pundi
ngowak-awik :
ngawud-awud
ngawuk-awuk :
ngrêrisak, alub- alub
ngiwad-iwud :
ngawud-awud
ngiwad-ngiwud :
nyampe-nyampe, ngriwad-ngriwud
ngawat :
ngawit
ngawit :
nguwiti
ngiwat :
nyêndhal
ngwatu :
sela
ngawetan :
mangetan
ngawati :
ngapit-apiti
ngawas :
maspaosakên
ngawis :
ngawis, ngarang, ngetang
nguwos :
ngubrês
nguwus :
sampun
ngawasa :
mawas, misesa
nguwus-uwus :
srêngên
ngawêsi :
anggirisi, ngajrihi
ngawêsakên :
anggirisakên, ngajrihakên
ngewal :
anggèndèng
ngawaya :
ngawe
ngawayawa :
ngawe-awe
ngawug :
ngunggar
ngawag :
ngawur
ngawag-awag :
ngawur-awur

--- 565 ---

ngawug-awug :
ngunggar-unggar
ngwang :
kula, klèwèr
ngawung :
ngabên
ngwangi :
dalu
ngwangwangi :
wangi
ngiwung :
ngawud, ngawur, ngiwud
nguwêng-nguwêng :
awang nguwung
ngelong :
sayah, angèl, kangèlan
ngol :
mulêt, ngrangkul
ngala :
mirantosi
ngela :
sayah, angèl
ngola :
mulêt, ngrangkul
nglih :
lêsu, alum, kangèlan, titis, prihatos
nglêh :
lêsu
ngalah :
ngawon, ngrucat
ngalih :
ambalik
ngêlih :
lêsu, alum, kangèlan, tipis, luwe
ngulah :
ngulah, anggêlar, nata
ngulih :
mikantuk, mulih
ngulaha :
ngêtrap, ulah
ngulah-a :
nyolahakên
ngalihakên :
ngasorakên
ngêlih-êlih :
nglêntrih, alêsu, asusah, susah, lêsu-lêsu
ngulih-ulih :
mêmulih
ngala-ala :
ngawon-awon
ngêla-êla :
milala, ngalêm
ngalualam :
nyulam
ngalahya :
ngêlangi
nglêhêng :
milalu
ngalun :
pindha alun, ambe
ngêlên :
ngulu
ngulun :
suwita
ngilani :
ngewani, ngrênggoni, mutungi, malêri, maleroki
ngulani :
ngawulani
ngloni :
ngêlon-loni
ngilèni :
nglintoni, nêmpahi
ngulunan :
ngawula

--- 566 ---

ngalin-alin :
nusahakên
nglancari :
nglêkasi
ngalincam :
nglinyam
nglindhih :
numpang, ngatut
nglindhihi :
numpangi
nglanjak :
ngatut
ngulanthe :
gulathe
ngolaca :
sumorot
nglari :
ngupados
nglare :
tumanduk
ngulari :
ngupadosi
ngliripakên :
nowongakên
nglorog :
nglarag
nglurug :
ngurugi
nglorogi :
norogi, nglaragi
nglarung :
ngèli, nglabuh
nglêk :
sêkêl
nglaksa :
nglêpasi
nglud :
ngungsir, ngêsuk, tumut, ngêmor, nungka
ngêlud :
ngungsir, ngêsuk, tumut, ngêmor, nungka
ngèlêdya :
ngilês
ngiladuni :
ngèlmi petangan
ngalad-alad :
malad-malad
ngêlat :
ngêrêt
nglès :
oncat
ngêlas :
miji
ngêlês :
nyakêt
ngliswani :
nglingsèni
nglesani :
ngrêgêdi
ngalesani :
ngrêgêdi
ngalasi :
nuwuhi
ngilwan :
ngilèn
ngulwan :
ngilèn
ngliwêt :
anggodhog
ngulul :
andudut
nglalu :
ngenggalakên, andarung
nglila :
ijèn
nglela :
ngegla
ngulul :
ngrêngga
nglulun :
anggulung
nglalana :
nglêlana
nglêlintrih :
kados rêmbulan sakit, nglayung
nglêlêntrèh :
kados rêmbulan sakit, nglayung

--- 567 ---

nglalare :
ngangkah
ngolakên :
mulêtakên
nglêlêbar :
ambêbuyar, nglêlungse
nglêlêbi :
ngrandhati
nglalangên :
ambêbingah
ngulilingi :
ngubêngi, ngidêri
ngalap :
mêndhêt
ngulap :
ningali
nglêpih :
lumuh
ngulap-ulapi :
ambucal-bucali, nyawang-nyawangi, ngêrut-êruti
ngulapakne :
murihakên, mratikêlakên
ngilêp-ilêp :
nyênyilêp
nglayu :
nututi, nglari
ngalaya :
anjajah, ngidêri, midêr, sêmu, alum, têngange
nglayoni :
nututi
nguluyakên :
ngalalakên
nglayadi :
nuwèni
nglayat :
kesah
nglayang :
mibêr
ngulung :
anggulung, akungkum
nglimur :
ngarih-arih
nglampu :
milalu
nglimput :
ngèbêki, nyarambahi, ngalingi, nungkêbi, ngêmput
nglampus :
mêmêjah
ngalimi :
ngapuntên
nglêmbana :
anggunggung, muji
ngalêmbana :
anggunggung, muji
nglêmbara :
mabur
nglumbari :
ngèbêki
ngalimbêk :
ngalemprak
nglamong :
ngame
nglamu :
ngame
ngulig :
mulasara, ngulah
nglaga :
nglawan
ngligêr :
ngingêr
nglugas :
nglukar
nglugasi :
ambalêdhèhakên
nglêbur :
ambadhar, ngrisak
ngalabi :
ngambèri, ngêlèbi
ngalub-alub :
nyênyumuki, nyoba-nyoba

--- 568 ---

ngêlathak :
anggêlathak
ngling :
wicantên
ngaling :
nganyutakên
ngêlung :
kados êlung, manglung
ngulung :
salit
nglangêni :
ambingahakên
nglungka :
ambrangkal
nglangut :
tanpa wangên
nglangit :
kang langit
nglangsarira :
alum
nglanglangi :
ngubêngi
nglongjiwa :
alum
ngalênggêr :
lêgêg, ngluhur, nganggêk, kanggêk, ambrêgêgêg
nglênggak :
nglênggak
nglênging :
lurus, manglung
ngalangi :
ngadhangi, ngêlangi
nglêngela :
ngegla
nguling-nguling :
ngulintiran
ngulêng-ngulêng :
ngudrêg-udrêg
ngiling-ilingi :
ngiling-ilingi
ngapa :
ngabah-abahi, punapa, anggawêri
ngupa :
mrayogi, ngulah
ngupi :
wigar
ngupihi :
ngêjum
ngupih-upih :
ngêjum
ngapuhara :
mêkasi
ngapèn :
ngalingi
ngapana :
nglêngkara
ngapuni :
ngoncati
ngapèn-apèn :
ngaling- alingi, nawing-nawing
ngapindhung :
nyumbana
ngapendhang :
nyumbana
ngapendhung :
nyumbana
ngapinêng :
ngampêt, pijêr kèndêl
ngupacara :
nyêmbah
ngupacarana :
ngrêngga
ngapicala :
nyumbana
ngèpêr :
nyimpên
ngupir :
nyuwir
ngupir-upir :
nyênyuwir
ngapirwa :
ming kalihi
nguparêngga :
ngrêngga
ngupêrêngêng :
mrayogi utama
ngipak :
ngidak
ngipik :
mupu

--- 569 ---

ngêpuk :
nglêmpakakên, ngênês
ngupuk :
mijêt
ngupuk-upuk :
mijêt-mijêt
ngupakara :
anggulawênthah, ngrêngga
ngipak-ipak :
ngidak-idak, lembak-lembak
ngupaksama :
ngapuntên, ngormati, ambagèkakên, ngrêrapu
ngupadi :
ngupados
ngupadrawa :
mêmule, mulasara
ngapit :
mahat
ngapti :
ngajêng
ngapita :
anggoyang
ngupata :
nyupaosi
ngapti-apti :
ngajêng-ajêng
ngupatani :
nyupaosi, ngipat-ipati
ngapiti :
manjawati, anjiwiti, ngapiti
ngaptyani :
ngajêngi
ngapus :
nganggit, nangsuli
ngupasanta :
nyaèni, mamule, ngarih-arih
ngupasănta :
nyaèni, mamule, ngarih-arih
ngapsara :
dewa
ngapsari :
widadari
ngupasarana :
anggêganjar, angganjar
ngupasadana :
malungsung
ngupasaddha :
ambêbingah
ngapusi :
nangsuli, andorani
ngapus-apus :
nganggit-anggit
ngupasama :
ngapuntên, ngasih-asih, ambagèkakên
ngupasoba :
nyuba-nyuba
ngupasuba :
nyuba-nyuba
ngapilangêh :
ngraras
ngapilangên :
nyumbana
ngapilangêng :
nyumbana
ngêpêp :
ngêdhêm
ngèpi :
nyêbari
ngapidhudhuk :
nyumbana
ngupaya :
amrih, ngupadosi, maeka, pirantos, paèkan
ngêpyak :
ngundhang

--- 570 ---

ngupama :
ngupamèkakên, ngambaèkakên
ngupami :
ngupamèkakên
ngupamoga :
nyuba-nyuba
ngapung :
munggêl, jumodho
ngodho :
ambirat, mrungga, lêgèh
ngodha-odha :
ngubak-ubak
ngawaka :
nyakêt
ngadhakya :
nyêlak
ngidhukus :
sidhêkus, andhêkêm
ngudhukus :
ngringkus
ngadhasta :
nistha
ngadhawa :
nanggoni
ngudhili :
anggawêri, mikantuki
ngadhêp :
ngadhêpakên
ngidhêp :
mituhu, ngatingal
ngêdhap :
gêbyar-gêbyar
ngidhupuh :
andhepok
ngidhêpi :
ngèstokakên
ngudhodha :
nyênyawuk, ngobak-obak, kêkobok, mijêti
ngidham :
nyidham
ngadhobyah :
ngadhèdhèr
ngadhanga :
ngadhang
ngaji :
anggêguru, nêmaha, ngurmati, nuju
ngeja :
ngegla
ngujani :
taman
ngujanèni :
ngepahi
ngajar :
mituturi, mulang
ngujara :
mulang
ngujari :
ngungêl-ungêlakên
ngujar-ujar :
nguman-uman
ngejawantah :
ngatingal
ngujiwat :
malerok
ngujiwati :
maleroki
ngujwala :
sumorot
ngajaja-jajar[42] :
nyêlèntrèng
ngajya :
anggêguru
ngajaya :
ngunggulakên
ngêjum :
nata
ngajêng :
nyaèni
ngujung :
mojok
ngya :
kula
nguyu :
ngrêngga, anggayuh, ngrangsang, ngrangkul

--- 571 ---

ngayah :
ngawur, kados wêsi, anggayuh, ing damêl
ngayuh :
ngrangkul, ngukêl, anggayuh, ngrangsang, nyandhak
nguyu-uyu :
ngrêrênggu, jumurung
ngayun :
ngajêng
ngayuni :
ngajêngi
nguyuni :
ngimpuni
ngayun-ayun :
ngajêng-ajêng
ngayat :
ngangkah, mênthang
ngayut :
malang, mikut
ngayati :
ngagagi, ngadani, ngajêngakên
ngayutakên :
malangakên
ngaywani :
nyaèkakên, mrayogèkakên, ngaturi wilujêng
ngyal :
sayah
ngayap :
anggêbug, nyowan
ngayaya :
akusung- kusung
ngayyani :
nyaèni, ngrukti
ngayyadi :
nyaèni, ngrukti
ngayyasi :
maesi
ngayam alas :
nusup wana
ngayam-ayam :
ngancam-ancam, ngajap-ajap, ngajêng- ajêng
ngayubagya :
anjurungi
ngayang :
aling-alingan, ngawin, ngrosani
ngiyêng :
tansah, tangis kang botên kèndêl-kèndêl
ngiyung :
ngubêng
ngayêngi :
ngidêri, mangsuli
ngayangan :
nglangut
ngunya :
ngungêlakên
ngênyangi :
ngêmpèngi
ngênyari :
nyoroti, madhangi, nyirati, anggêbyari
nganyut :
nglarut, ngèli, ngèlèkakên, nglabuh, nyêlub
nganyut-anyut :
ngerut-erut
nganyum :
ngêkum
ngêm :
ngêkum
ngama :
nyakajêng

--- 572 ---

ngima :
kados mega
ngêmu :
ngêndhong, ngêmut, ngêmu, ngêmbêng
ngamah :
ngambah, ngampah, ngamuk
ngamah-amah :
ngumpah-umpah, ngungêl-ungêlakên, ngêrik-êrik, mangap-mangap
ngamah-amaha :
ngumpah-ngumpah, ngungêl-ngungêlakên, ngêrik-êrik, mangap-mangap
ngamun :
ngumpah-umpah
ngamun-amun :
ngungêl-ungêlakên
nguman- uman :
ngumpah-umpah
ngangêr :
ngrungrum, amrih, ngarih-arih, ngênêng-ênêngi, ambagèkakên
ngimêr :
anggêbêg, anggayêr, ngèmpêr
ngimur :
nglipur
ngêmuri :
ngalingi
ngamêri :
nglêlêmêsi
ngimuri :
nglipuri
ngamêr-amêr :
ngrungrum, ngarih-arih
ngimêr-imêr :
anggêgêbêg, ngèmpêr-èmpêr
ngumêk-umêk :
ngobak-obak, ngombak-ombak
ngumudaka :
mangajêng
ngamat :
ngampat
ngêmit :
nrasah
ngumêt :
andhêlik
ngumuti :
mêthili
ngamat-amat :
ngampat-ampat
ngumala :
mradapa
ngimpun :
ngumpulakên
ngêmpan :
mangsah, masang, jalak angloloh
ngampar :
nyambêr
ngampir :
mampir
ngimpêr :
mindha
ngèmpêr :
mindha, nyami
ngimpêri :
nyamèni
ngèmpêri :
nyamèni
ngumpêt-umpêt :
andhêdhêlik
ngampiti :
nglêpasi
ngampêlu :
ngrêmpêlu
ngompèng :
numpang
ngempong :
numpang

--- 573 ---

ngumpang :
numpang
ngompèng-ompèng :
nênumpang
ngompèng-empong :
nênumpang
ngumpang-umpang :
nênumpang
ngamba :
ambèr
ngambu :
ngambêt, ngambung
ngimba :
ngèmpêr, ing alis
ngemba :
ngèmpêr
ngomba :
ngilês
ngambah :
ngidak
ngambêh :
ngambêt
ngêmbahi :
ngimbêti
ngêmbun :
mundhing
ngambur :
nyêbar
ngumbar :
ngure
ngambara :
awang-awang, ing awang-awang, mabur
ngumbara :
mabur, nguja, ngumbar
ngêmbari :
nandhingi
ngambak :
sumawur, ngumbuk, jêjêl, tanpa sêla
ngombak :
ngalun
ngambak-ambak :
ngumbuk-umbuk, ngantak-antak
ngambêk- ambêk :
sumawur
ngambat :
ngèmbèt, ngampat, malembang, nyarampat
ngambêt :
ngambêt
ngêmbusa :
angot
ngambil :
mêndhêt
ngimbal :
nglunta
ngambul :
nglawan, napung, ngêpung, ambantu
ngêmbul :
nglawan
ngambula :
napung
ngambuli :
nglawani, ngrubuti
ngêmbali :
nglawani
ngêmbuli :
nglawani, ngêpungi
ngambang :
tumimbul, mêkar
ngêmbêng :
ngêmu
ngumbang :
ngumukakên
ngambêngi :
malangi
ngambêng-ambêngi :
mêmalangi
ngaga :
mêmanuki
ngêgêh :
sagah
ngagra :
mucuk, ing pucuk

--- 574 ---

ngêgati :
têngêran
ngiglak :
nglela
ngagyati :
ngêgèt- gèti
ngagêm :
nyêpêng
ngêgêng :
tabêri, anggung
ngibu :
ambiyung, ing biyung
ngabuhaya :
amboyong
ngêbun :
kados êtaping
ngobar :
ambêsmi
ngiburi :
ngopèni
ngêbak :
nrajang
ngêbêk :
kêmul, banjir, jêjêl
ngibêki :
ngêbêki
ngabêkti :
nyêmbah
ngêbat :
nyabêt, nrajang
ngobat :
niyut
ngubat-abit :
ngobat-abit
ngubal :
ngungas
ngobal-abil :
ngumpah-umpah, ngodhal-adhil
ngubaya :
anjangji
ngabyar :
anggêlar
ngabyari :
anggêlari
ngêbyak :
ngrobyok, nyêmpyok
ngêbyok :
nyêmpyok, nyabêt
ngabyati :
ngawrati
ngêbi :
ngaubi, ngandhapi
ngêbêb :
ngokob
ngêmban :
pangauban
ngêbang :
gêbang, ngudang, ngagag, ngakah
ngibang-ngêbang :
ngagag-agag, ngêngudang
nguthuh :
nglalêr
ngithar :
andarung
nganga :
samukawis
ngingi :
anggodha
ngêngah :
nyêgah
ngangah-angah :
ngăngsa-ăngsa
ngungun :
lêgêg
ngangirêp :
nyêmoni
ngangrangcawi :
rêrênggan
ngangku :
ngangkah
ngangkuh :
ngangkah
ngingkini :
nusahi
ngongkrah-angkrèh :
ambalengkrah
ngingkrang :
ngêdhangkrang

--- 575 ---

ngangkak-angkak :
ngagak-agak
ngingkud :
andhêsêk, ngrupêk, nyuda, ngoncat
ngungkad :
andhungkar
ngangkat :
anjunjung
ngangkas :
nglêrês
ngingkis :
nyamur, miyak
ngangkas-angkas :
nglêlêrês, nyadhang-nyadhang
ngingking :
meme
ngungkung :
ngungkung
ngingis :
ngatingalakên
ngungas :
ngambus
ngungsi :
ngungsi
ngangsêh :
bandang, mangsah, majêng
ngungsiha :
ngungsi
ngungsir :
murugi, ngêsut, murih, mênging, nglarag, ngupados, ambujêng, amrih, dumunung
ngangsur :
ngunjal, ngonjot
ngingsêd :
ngoncat
ngangswèni :
nyalahi
ngingsêp :
nêsêp
ngèngsêp :
sumungkêm
ngangsya :
majêng, mangsah
ngungsya :
ngungsi
ngingsêg-ingsêg :
mingsêg-mingsêg
ngunguwang :
sumorot, gumêbyar
ngunguwung :
sumorot, gumêbyar
ngingêl :
anjungkêl, anjungkêlakên
nganglare :
ngangkah, anggodha, nyakiti, ngengingi
ngunguluwung :
gumrumung
ngăngja :
anjêmpalik
nganggah :
ngangkah
nganggêh :
nganggêp, mêthuk, ngangkah, mrênah
nganggêhi :
nganggêp, ngêkahi
ngunggar :
ngungkad, ngudhal, ngumbal, nênangi
ngingsut :
nglirik, ngujiwat
nganggitu :
momor
ngunggut-unggut :
anggêtêm-gêtêm, nginggit-inggit
ngingguti :
ngujiwati
nganggas :
nantang
ngunggul :
lumawan

--- 576 ---

nganggya :
ngangge
nganggêngi :
ngasringi
ngangêthip :
ngangêdhap
ngungang :
ningali, ngungak
ngungong :
ningali
ngingring :
maripih
ngongongkal :
andhungkar

tamat

 


ngêcapi. (kembali)
nrajang. (kembali)
manuji. (kembali)
nancêp. (kembali)
panglipur. (kembali)
yatra. (kembali)
gumêbyar. (kembali)
mronggol. (kembali)
êsar-sarên. (kembali)
10 marinding. (kembali)
11 gêbyar-gêbyar. (kembali)
12 Seharusnya sebelum aksara Na ada taling. (kembali)
13 bantêr. (kembali)
14 ulur-uluran. (kembali)
15 sawatara. (kembali)
16 matakya- takya. (kembali)
17 ngluhurakên. (kembali)
18 rencang. (kembali)
19 mêlês. (kembali)
20 Teks asli: huruf ma posisinya terbalik. (kembali)
21 ajajar. (kembali)
22 ênggènipun. (kembali)
23 magasa. (kembali)
24 nyinglari. (kembali)
25 ngangge gêlang. (kembali)
26 mênginte. (kembali)
27 ngincêng. (kembali)
28 mangantuki. (kembali)
29 nyêrêpi. (kembali)
30 mangimwak-imwak. (kembali)
31 mungêng. (kembali)
32 gajah mêta. (kembali)
33 gajahpati. (kembali)
34 lunturing. (kembali)
35 garwa. (kembali)
36 sigar. (kembali)
37 sêngkud. (kembali)
38 panyungga-nyungga. (kembali)
39 bolongan. (kembali)
40 bagaspati. (kembali)
41 bangsapatra. (kembali)
42 ngajajar-jajar. (kembali)