Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612

Pencarian Teks:

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil serta diakritik diabaikan; mengakomodasi variasi ejaan, termasuk [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: Citra 1 dari 1

Ingkang gadhah ing sapunika

[Tanda tangan]

--- [0] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: Citra 1 dari 1

Pasangatan ... winastan sangat nabi

Ing ngandhap punika angka jam

67, 89, 1011, 121, 23, 4Angka tanggal
jam 6jam 6jam 6jam 6jam 6jam 6
1pitutur
Amat
kalangan
Jabarail
pacak wêsi
Ibrahim
salamêt
Yusup
rêjêki
Ngijrail

1

6

11

16

21

26
2rêjêki
Jabarail
pitutur
Ibrahim
kalangan
Yusup
pacak wêsi
Ngijrail
salamêt
Amat

2

7

12

17

22

27
3salamêt
Ibrahim
rêjêki
Yusup
pitutur
Ngijrail
kalangan
Amat
pacak wêsi
Jabarail

3

8

13

18

23

28
4pacak wêsi
Yusup
salamêt
Ngijrail
rêjêki
Amat
pitutur
Jabarail
kalangan
Ibrahim

4

9

14

19

24

29
5kalangan
Ngijrail
pacak wêsi
Amat
salamêt
Jabarail
rêjêki
Ibrahim
pitutur
Yusup

5

10

15

20

25

30

--- [0] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: Citra 1 dari 1

Ing ngandhap punika katranganipun sangat nabi, angetanga êjam, katumbukakên kaliyan tanggalipun

Angka tanggal6, 7, 89, 1011, 121, 23, 4
1pitutur
Amat
kalangan
Jabarail
pacak wêsi
Ibrahim
slamêt
Yusup
rêjêki
Ngijrail
2rêjêki
Jabarail
pitutur
Ibrahim
kalangan
Yusup
pacak wêsi
Ngijrail
slamêt
Amat
3slamêt
Ibrahim
rêjêki
Yusup
pitutur
Ngijrail
kalangan
Amat
pacak wêsi
Jabarail
4pacak wêsi
Yusup
slamêt
Ngijrail
rêjêki
Amat
pitutur
Jabarail
kalangan
Ibrahim
5kalangan
Ngijrail
pacak wêsi
Amat
slamêt
Jabarail
rêjêki
Ibrahim
pitutur
Yusup

--- No 1

Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: Citra 1 dari 1

Ladrang Têmantèn anyar pathêt sanga salendro, gêndhing gêndèr

[Notasi]

Ladrang Sawunggaling ugi taksih gêndhing gêndèr pathêt sanga

[Notasi]

--- [2] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: Citra 1 dari 1

Kêncêng gêndhing rêbab

Gêndhing kêthuk 2 kêrêp minggah 4 gêndhing gêndèr 9 slendro

[Notasi]

--- [3] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: Citra 1 dari 1

Pangkatipun minggah kawêng sami kawêng

[Notasi]

--- [4] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: Citra 1 dari 1

Ladrangan Babar layar gênder kadipatèn pathêt sanga

[Notasi]

--- [5] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: Citra 1 dari 1

Sumar kêthuk 2 kêrêp, yèn sampun minggah kêthuk 4 sanga

[Notasi]

--- [6] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: Citra 1 dari 1

Dhêndha santi katawang salendro pathêt sanga

[Notasi]

--- [7] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: Citra 1 dari 1

Jlamprang kêthuk 2 kêrêp minggah kêthuk 4 laras manyura

[Notasi]

--- [8] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: Citra 1 dari 1

Kabor Kadipaten

Kabor kêthuk 2 kêrêp kênong 1, 2 gong minggah ladrang Krawitan

[Notasi]

--- [9] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: Citra 1 dari 1

Gêndhing gênder

Kêncêng kêthuk 2 kêrêp, kêndhangan Gandakusuma minggah Kêncrèng

[Notasi]

--- [10] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: Citra 1 dari 1

Jongkang kêthuk 2 kêrêp kêndhangan Gandakusuma minggah kêndhang

[Notasi]

--- [11] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: Citra 1 dari 1

Dhandhagêdhe[1]

Dhêndha agêng katawang kangge mêdal Bathari Durga, setan godha

[Notasi]

--- [12] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: Citra 1 dari 1

Srêpêgan inggih katawang taksih urutipun gêndhing gêndèr

[Notasi]

Ladrang Pasang Bandar kadamêl salendro gêndèr

[Notasi]

--- [13] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: Citra 1 dari 1

Bêdhat

Ladrang Bêdhat kangge mêdal danawa rêpatan majêngipun

[Notasi]

Ladrang Pasangwetan ugi gêndhing gêndèr salendro

[Notasi]

--- [14] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: Citra 1 dari 1
Mudhe :
kirang
Madhana :
susah, agubah
Madhara :
wêkasan
Mudhati :
langkung bodho
Mudhita :
luwih
Maja :
maja, mêdal
Mêja :
anak
Majrah :
nata
Majasta :
woh maja
Majêmur :
amor, pepe
Majatha :
nyalot
Maya :
adi, linangkung, gumêlang, bêning, suci, mancur, sae, padhang, warni
Moye :
mêndêm
Mayunandha:
sukur
Myarsa :
mirêng
Miyarsi :
mirêng
Miyarsa :
mirêng
Miyarsi :
mirêng
Maywa :
nyaèni, sukur
Miyum :
mèsêm
Miyaga :
misesa
Mayugala:
mangsuli
Myang :
kalayan, miwah
Mayangkara :
mulat-mulat
Mayangga:
wêwayangan
Mayăngga :
wêwayangan
Miyangga :
bêbujêngan toya, manggu-manggu
Mamungari :
miwiti
Miguna :
mintêri
Migêna :
nusahakên, amrih ngengingi
Magala :
matang
Magola :
arukêt
Mangu :
kanggêg
Mangun :
kadamêl, ambangun, bangun
Mangunsih :
rêrêmênan
Mangruwiya :
acariyos
Mangripta :
nganggit
Mong raga :
nandhang branta, ulah awak
Mangarang :
prihatos, asmara, sêdhih, kayungyu[2]
Mangkara-kara :
mulad-mulad, gêbyar-gêbyar
Mangkrakmuka :
rêngu
Mangastuti :
nyêmbah
Mangaswa :
nucèkakên
Mangayu :
ambantoni, nyêmbadani
Mangayubagya :
nyêmbadani, anjurungi

--- [15] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: Citra 1 dari 1
Mangimur :
ngarih-arih, ngrêrapu
Mangimur-imur :
ngrarêpa
Manggala :
pangajêng, pangagêng, urang, adi-adi
Manggalani :
miwiti, mangagêngi
Mongga pulih :
pisan pulih
Manggya :
manggih
Manggyala :
gara-gara
Munggung :
ngampil, manggêng, anggung
Mangugong :
ambêbodho
Mangungsir :
amrih, ambujêng, manjing
Mangangswa :
ngangsu, awisuh
Gana :
dewa, jalêr, kawasa
Gini :
èstri
Guna :
pintêr, paeka, sugih kasagêdan
Gunakaya :
rajakaya
Ganda :
gănda, ambêt, dhèdhès
Ginda :
dadah
Gănda :
ambêt, dhèdhès
Gandar :
watang, dêdêr
Gandri :
wastaning kajêng
Gêndra :
suwur, gêtdêr[3]
Gandari :
paès
Gandrung :
tongtonên, sêngsêm, ewah
Gandrung-gandrung :
ewah-ewah
Gundak :
bedhang
Gandakusuma :
wastaning sêkar kawi, ambêting sêkar
Găndakusuma :
wastaning sêkar kawi, ambêting sêkar
Gandês :
santên
Gandawara :
ambêting nungkung
Gantha :
wujud
Gunta :
gêndhong
Gunita :
ginêm, ucap, raosan
Gunitan :
ginêman
Guntur :
pêtak, jugrug, balang
Gênturan :
gêlasahan
Gunturan :
jugrugan, coba
Gantyana :
kinang
Gantang :
panggung, kerek, gadhang
Gunawan :
langkung pintêr, kapintêran linangkung
Gunawidi :
pintêr yêktos
Gundhala :
trêbang, titir
Gêndhing suring :
gêndhing rêrêpèn, uran-uran
Gênjur :
tamèng watang
Gora :
agêng, rêdi, tawon gung
Garini :
garwa

--- [16] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: Citra 1 dari 1
Gurunadi :
guru batos, guru linangkung
Grandaka :
rosa, galak, bantheng agêng
Grêndaka :
rosa, galak, bantheng agêng
Garandang :
wiraos
Gurnita :
gêlap, jumêgur, umung, rame
Gurniti :
kilat
Grantang :
gambang
Granting :
gambang
Grantung :
gambang gantung
Garantang :
gambang
Garanting :
gambang
Garantung :
gambang gantung
Grantungan :
gambangan kerekan, gantungan
Gurnang :
umung, gumêrah, jumêgur, ombak
Gorarèh :
langkung agêng
Gêrantang :
gambang
Gêrantung :
gambang
Gêrandim :
wastaning kajêng, jagung
Gêrati :
pêpalihan
Gurda :
kajêng wringin
Gurit :
reka, tulis, turut 2
Gurita :
reka, tulis, turut 2
Giriwara :
rêdi agêng
Grawalan :
gêpah-gêpah, enggal-enggal
Garawalan :
gêpah-gêpah, enggal-enggal
Gurawalan :
gêpah-gêpah, enggal-enggal
Gêrjita :
pikir
Garjita :
pikir
Garba :
wêtêng, amot, ringkês, ngêmu
Girang :
bingah
Gati :
têmên, saèstu, pasaja, tingkah, tata
Gita :
rikat, têmbung, nalika, pêlak, anggit
Gotra :
golongan
Gatiraga :
badan pasaja
Gatos :
têmên, tingkah, tata, patapan
Gutis :
sikut
Guskara :
sumur
Gosita :
ginêm, rêmbag
Gositan :
ginêman
Gala :
watang, juju
Galuh :
prawan, èstri, êbèng
Galana :
susah, cuwa
Gêlana :
susah, cuwa
Golaka :
rai, prakawis
Galeyah :
solah, tingkah
Galanggang lan Gêlanggang :
têgêse papan

--- [17] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: Citra 1 dari 1
Gupit :
anggit, gêdhong, guthêkan
Gupita :
anggit, ginêm, wicara, araras
Gopita :
rumpaka, ngraras
Gupala :
rêca
Gêdhog :
kapal
Giya :
guwa, surak sarêng
Giyuh :
jibêg
Gyan :
ênggèn
Gawyana :
sawêg
Giyung :
horêg
Gama :
tata, agami
Gumana :
agatra, kados gana
Gumuntur :
gumêrah, gumludhug
Gumir :
gumêdêr, jumêgur
Gumrah :
jumêgur, umung, gumêdêr
Gumêrah :
jumêgur, umung, gumêdur
Gumêrêh :
jumêgur, umung, gumêdêr
Gumuruh :
jumêgur, umung, gumêdêr
Gumrit :
anggêrit, gumêrit
Gumarit :
anggarit
Gumarêtêg :
gumêrah
Gumriwis :
kados maliwis
Gumrugut :
anggrugut, gumrêgut
Gumyar :
sumamburat
Gambirang :
anggêro
Gambirung :
galak
Gagra :
kêra
Gagrakusika :
kêra anjalêbut
Gigis :
lunturing siti, kenging ing toya
Giba :
kasagêdan
Guba :
guwa
Gubah :
rujit, samir, gêbêr, nganggit
Gubahan :
anggitan, oncèn-oncèn
Gêbang :
tangkis
Gebang :
gingsir
Gatha :
wadhah, cupu
Gathi :
wadhah jam, rikat
Gathita :
wadhah jam inggal, tumuntên
Gangga :
toya
Bi :
èstri (bana, jêmparing, wana, papan
Bu :
sambat (binci, sêngit
Baha :
banjir (buncang, bucal
Bahni :
latu (banarja, ara-ara
Bahning :
latu (banda, tanggul, kandêl, awak
Bahuraksa :
gêlang, bêntar, luhur, sigar, jugrug
Bahak :
boyong, banawa, baita

--- [18] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: Citra 1 dari 1
Têgêse endah :
asri
Têgêse erang :
wirang
Eka :
satunggil, ijèn
Têgêse dasni :
tumus, luntur, labêt
Epu :
sêdhih, sagêd, guna
Têgêse iti :
têlas, wêkasan
Enu :
rêmbulan
Una :
ujar, rêgi, timbang, undang, linangkung, aji, ungêl
Unu :
kècèr, gêmuh, bundêr
Ananta :
pangagêngipun sawêr
Ancuni :
ngasah
Uncarana :
rêngga
Aneka :
warni-warni, sanès-sanès
Endah :
langkung
Onda :
sotya
Têgêse indracapa :
mêndhung
Têgêse andaya :
maekani
Têgêse nara :
tiyang jalêr jêmparing
Nir giba :
bodho
Narmada :
lèpèn
Narywa :
nantun
Nirbana :
têrang
Narbuka :
ambuka
Neka :
warni sanès
Niti :
kuwu, têmên, pêrang, lêrês
Nala :
latu, manah, têlêng
Sila :
angin, nila, manik, sotya biru
Nêlahi :
madhangi
Naya :
ulat, ulah pasêmon
Nayana :
ulat
Nayanaya :
ulat liring
Nayaka :
punggawa, rai, panunggul, pangajêng
Nambang :
mêgat, nugêl, nyabrang, nyambêt
Nêmbang :
nabuh
Nabi :
wudêl
Nirbaya :
tan pakèwêd
Nabda :
ngucap
Nungku :
mêndêng, mêlêng
Cihna :
tandha, têngêr, pratandha
Candrama :
rêmbulan
Crêma :
cucal
Carmin :
pangilon, paesan
Curiga :
dhuwung
Carang :
carang, êpang
Cakra :
dêdamêl cakra, galindhingan
Cakarwa :
mliwis

--- [19] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: Citra 1 dari 1
Citra :
warni, tulis
Catur :
sakawan
Rana :
papaning pêrang, paprangan, pêrang
Ranu :
toya
Rêna :
mangke, bingah
Rêncaka :
ribêd, susah, barubah
Rikanang :
ingkang
Rasikang :
langkung, rêsik
Risang :
sang, ingkang
Ruwiya :
cariyos
Rajantara :
kidung, sindhèn
Rajantala :
kidung, rajaputri, pasindhèn
Rambu :
wangi, pulas
Ringa :
dugi
Rangu :
gajêg
Ringa-ringa :
dugi-dugi
Kun :
ingsun
Kintaka :
pudhak
Kintaki :
sêrat
Kunjana :
susah
Kapang :
ingkang, ing
Kara :
prakawis, padhang, ênggèn, barang, kumutug
Karna :
kuping, singat
Kirna :
sakathahipun, sadaya murda, tata gumêlar, kathah
Karun :
punapa dene
Kuranta :
sêkar kapuranta
Karta :
rahajêng, pangirid, angsal, tutup, prigêl
Karti :
pandamêlan, damêl
Krêta :
rahajêng, angsal, tulus, prigêl, pakantuk, rêngga
Krêti :
damêl, ulah, andamêl
Krêtana :
jêmparing
Kartika :
lintang
Kartala :
timbul, wastaning dêdamêl
Karta :
kajêng
Krêsna :
cêmêng, dintên Wage, sontên
Karsana :
bingah
Kirdha :
ulah karêsmèn
Kridha :
ulah, solah, damêl, lêlungit
Karja :
damêl
Karya :
damêl, pandamêl, adamêl
Kriya :
damêl
Karma :
tata, basa, cipta, mantun, tata krama
Krama :
tata, atur, enggal, karsa, nuntên, têmbung, jajar
Kakarsana :
bingah, tri wikrama, berag
Kadar :
kintên, kêdah, jamak
Kata :
cariyos, ucap, pangucap

--- [20] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: Citra 1 dari 1
Katga :
dhuwung
Katgaya :
dhuwung
Kotbuta :
kados danawa, anggêgilani, agêng
Kasturi :
wastaning bêbujêngan
Kastawa :
sêmbah, bêkti, puji, kapuji
Kiswa :
gêlung, rambut
Koswa :
panganggo, prabot
Kuswa :
ambung, ngambu, sarasah, angge, pangangge
Koswala :
prigêl
Kusala :
polah, pêlêng
Kisma :
siti
Kawa :
bathang, gajêg
Kawuryan :
katingal, kawêdharan, kawêdhar
Kiwul :
ambangus, bantên, malês
Kalpita[4]
sêsupe
Kapi :
kêthèk, sêmu, sêngadi, kapatos
Kumbala lan Kumbayana :
jêmbangan êjun, gênthong
Kagiri-giri :
kagila-gila, kalangkung-langkung
kabudayan :
kagunan, pikiran, kapintêran
Kuthila :
kêthèk
Dahat :
sangêt, langkung
Dis :
pundi
Dès :
dening, radèn
Dana :
arta, nyukani
Danu :
teja, jêmparing, mêndhung
Danur :
ngèlmi, golong
Dènira :
dening, anggènipun
Danurdara :
sugih ngèlmi, sêkti, nglangkungi
Danurja :
têdhakipun tiyang sugih ngèlmi
Drana :
saranta, santosa
Durna :
êjun
Druba :
jêmbangan
Drata :
bantêr
Darti :
makutha
Durta :
awon-awonipun
Darsa :
tuladan, bantêr
Dêrsa :
bantêr
Drêsa :
bantêr, lumintu, agêng, drêrês
Darsana :
têtuladan, utusan
Dêrsana :
têtuladan, utusan
Drêsana :
têtuladan, utusan
Drêsanala :
latu agêng
Darsari :
tuladan
Dursila :
tiyang awon
Drawaya :
rêmbês, mrêbês, mili
Dirja :
langkung raharja

--- [21] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: Citra 1 dari 1
Darpa :
sangêt, asring-asring, kapatos
Drêpa :
sangêt, asring-asring, kapatos
Dirya :
katingal, katawis, wênang
Driya :
manah
Duryat :
musthika, sorot
Darma :
sae, padhang, kasaenan, bagus
Durma :
sima, sêkar macapat
Darmaja :
turunipun tiyang sae
Dirga :
panjang
Durga :
pakèwêd, bêbaya
Drigunca :
suwala
Dirgama :
borang
Dirgamaya :
palênggahan
Dikara :
wisesa, watawis, nglangkungi
Dada :
sarana, tulus
Duta :
utusan, tandha, luntur
Duti :
silib
Dasih :
kawula
Dwija lan Dwijawara :
pandhita
Dalasa :
kalayan
Dipa :
ratu, dilah, padhang, madhangi, pulo, sorot
Dupara :
nglênggana
Daya :
paeka, rosa, rêmbag, mendah, kuwat
Deya :
damêl, wiweka, sarănta
Dêmang :
pangirit
Dêmung :
gêndhing
Taha :
kintên, têtêp, upami, rêringa
Tuha :
sêpuh, pangkat
Tuhu :
saèstu
Taha-taha :
kintên-kintên
Tanu :
mangsi, bunglon
Tanapi :
punapadene, utawi
Tanbara :
dhudha
Taruna :
ênèm, birahi berag
Taruni :
ênèm, prawan
Turida :
kawêlas asih, sêngsêm
Tirta :
toya, tapa, patapan
Trênyuh :
rêmê
Taranggana :
lintang
Tranggana :
lintang
Trênggana :
lintang
Taka :
pêjah
Taki :
tapa, lampah
Tika :
punika
Tiki :
punika
Tiku :
punika

--- [22] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: Citra 1 dari 1
Teka :
punika
Tèki :
pingitan, punika
Tekah[5] :
reka
Taki-taki :
pata[6], lampahing tapa
Tisura :
senopati
Tuwagana :
senopati
Tilam :
patilêman
Tilamrum :
patilêman
Tilamsari :
patilêman
Tilamwangi :
patilêman
Tama :
anak, sae, asri, têdhas, purug
Tambang :
tanggul, nambang, wêdal, kêndhêng
Tambanga :
tangsul
Têmbang :
sêkar, gitik, pupuh, tabuh
Tambangan :
epahan
Tigas wilapa :
sêrat karampungan
Tingkir :
inglar
Sahya :
sarwi
Cahya :
sarwi
Saudara :
sadhèrèk
Sahit :
cêkap, sagêd
Sana :
ênggèn, pangangge, ngrika, panggenan
Sena :
mêngku, pikuwat
Sona :
sêgawon
Suna :
langkung
Sunu :
cahya, sorot, anak
Sena :
mêngku, pikuwat
Sênên :
cahya, sorot, gêbyar
Senanata :
senapati
Senadipa :
senapati
Sunar :
padhang, sorot
Sindunata :
têlênging toya
Sindu :
toya, paès
Sandi upaya :
paekan, rêpit
Sindir :
sindhèn
Sindura :
mêthuk
Sêndari :
sawangan, ayam wana, bêkisar
Sundari :
sawangan, ayam wana, bêkisar, êtuk
Senadipa :
senapati
Santa :
sae, bêning, suci, sarèh
Santi :
nguwuh, panguwuh, nyêbut
Santo :
langkung
Sănta :
bêning, sae, suci, sarèh
Santora :
towang
Santika :
dhangan, kuwat, trêngginas, kawasa, dhangan
Santya :
mamêngi, panguwuh, têmên, puji, mêmuji

--- [23] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: Citra 1 dari 1
Sunya :
suwêng, musna, patapan
Sanaya :
panggenan
Sanambang :
sewu
Sêca :
têmên
Sari :
raras, sêkar, sêsêkar, warni, lampah
Sura :
kawasa, wani, dewa, danawa, prajurit
Surana :
kinawasa
Sarănta :
sabar
Surantara :
langkung kêndêl
Sêraya :
kanthi
Sarkara :
lêgi, madu, gêndhis
Srêda :
sudi, sih, asih
Sarwana :
sugih
Sirat :
puhan, madu, kêpyur, sawur
Surata :
pangiriding rasa
Sarjana :
tiyang pintêr, putus, khakim, sujana
Sraya :
kanthi, tulung, rencang
Suraya :
kinawasa, gambèn, kêndêl, kanthi
Sirêm :
sidhêm, sêrap
Sirêm-sirêm:
sêrap, ramyang-ramyang
Suraga :
sêmbah, linangkunging raga
Saraba :
swara
Sêrata :
swara
Srênggara :
pangungrum
Srênggala :
sêgawon
Soka :
susah, rêmbulan, anggung
Suka :
bingah, nyukani
Suki :
kiping, uwat-uwat
Sakirna :
sabarang, sadayanipun
Sukarta :
aru biru
Sukarsa :
suka, bingah
Sukarja :
langkung bingah
Sukarya :
pandamêl, pandamêlan
Sakatha :
reka
Sadu :
sarèh, pandhita
Sadana :
arta, pêparing, sandhang, sarat
Sudana :
sugih
Sadara :
andhap asor, têmbung, sor asor
Sudarsana :
tuladan, tuladha, lêpiyan
Sidarsi :
dewa
Sudarma :
langkung sae, labêt sae, bapa
Sadarpa :
sangêt, kadêrêng, asring, asri
Sudarpa :
sangêt, kadêrêng, asring, asri
Sudêrpa :
sangêt, kadêrêng, asring, asri
Sadarga :
kintên-kintên
Sudarga :
tulus, kintên-kintên, rêdi agêng

--- [24] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: Citra 1 dari 1
Sudira :
langkung purun, kêndêl
Sudara :
kadang
Sadak :
kancing gêlung
Sidadal :
mangal
Saddhana :
pangangge
Sudyana :
sudi
Sudama :
lintang, langkung bodho, nistha
Sudigbya :
linangkung
Sudibya :
linangkung
Sita :
langkung, manah, kintên
Seta :
pêthak
Sutikna :
landhêp
Satmaka :
gêsang
Sesa :
kakantunan, kantun, têlas
Sasana :
ênggèn
Sasra :
sèwu
Susra :
suwur, misuwur
Sêtra :
tulis, jêmparing, dêdamêl
Sastra :
tulis, jêmparing, dêdamêl
Siswa :
sakabat, wêdal
Seswa :
murid
Susila :
kalakuhan sae, antêng
Sisya :
wêdal, sakabat
Sasmaya :
sêdhih
Sasmita :
sêmu, tandha, pasêmon
Sasangkrib :
aling-aling
Sewa :
sowan, sabat, pangangge
Swandana :
reta, wastaning sêkar kawi, pawakan
Suwandana :
reta, wastaning sêkar kawi, pawakan
Sawarna :
nyami warna, sarupa
Suwarna :
warni, sarupa, êmas, gumilang
Suwêrna :
warni, sarupa, êmas, gumilang
Suwala :
sabên, gèsèh
Siwaya :
panunggul, musthika, anak
Suwaya :
dangu
Sawiyah :
anak cêcak
Sawega :
sudhiya, tumuntên, nuntên, dados
Suwignya :
langkung sagêd
Sawung :
êmban, anggit, rêngga, sawung, jago
Salukat :
clêmpung
Salokat :
clêmpung
Sulastra :
dêdamêl landhêp
Sulastri :
patrêm, wastaning kajêngan
Salaga :
slaga, kuncup
Sapa :
sumpah, sintên, walêr, êsot, rêntah
Sidha :
lêstantun, pandhita, dewa

--- [25] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: Citra 1 dari 1
Saya :
sangkin, pandamêl, wisaya, lêsah
Sadaya :
sayana, gêlaran, kumalasa
Sayaka :
jêmparing
Sayat :
sangêt
Sayata :
sabêt
Sayaga :
rumantos, dandos, sudhiya
Siyaga :
rumantos, dandos, sudhiya
Soma :
mantun, rêmbulan, Sênèn
Suma :
mantun, alum, prihatos
Sumi :
jodho
Suman :
kaluwiyan
Samantara :
botên dangu
Sumantara :
sora, santêr, amantara
Sumantu :
nguwuh, mênging, mênggak, muji
Sumarsa :
sumilir
Sumarma :
mila, dene, wastaning dewa
Samadi :
puja, mêlêng, prajangji, pêlêng, tapa
Sêmadi :
japu, mêlêng, prajangji, pêlêng, tapa
Sêmèdi :
puja, mêlêng, prajangji, pêlêng, tapa
Sumidi :
lêrês
Samodana :
wêkasan
Samudana :
sasab
Sêmita :
kêdhap, sêmu
Sumitra :
sumanak, sanak linangkung, pawong sanak
Sampeka :
têlik, wados, paekan
Sambu :
ambêt, bagus, nglêngkara, sêmbada
Somba :
pantês, sêkar kasumba
Sambita :
êmban
Sumbaga :
misuwur
Sumanggraha :
manggèn
Sagotra :
sadaya, sagolongan
Sanga :
gorèng
Sangi :
jangji, punagi
Săngka :
uwit, êgong, bêndhe
Songka-songka :
têtabuhan
Sêngkawa :
suling
Sungkawa :
susah
Sangkal :
rante
Sêngkal :
rante
Sangkala :
rante
Sangkali :
rante
Sêngkali :
rante
Sangkya :
êgong, gêndhing, têtabuhan, sêkêl
Sangkya-sangkya :
têtabuhan
Sangadi :
awad, pawadan
Sêngadi :
awad, pawadan

--- [26] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: Citra 1 dari 1
Sangaja :
sakajêng
Sêngaja :
sakajêng
Wahya :
mêdal, pakir, wèntèh
Wanda :
awak
Wandi :
tambuh
Wandu :
santana
Winda :
ambêt, wisa
Windu :
wayu, êpang, langkung
Wenda :
ambêt
Wănda :
awak
Wêndra :
sadasa yuta
Wandira :
waringin
Wandura :
musthika
Windraya :
mulya
Windriya :
mulya
Windaka :
ambêt-ambêtan
Windasa :
sirna
Wandawa :
sanak, kulawarga
Winata :
sêkar tunjung, langkung ing parentah
Wanteya :
luhur, garodha
Warna :
ucap, saur, kocap, sungging, warni, pulas
Wêrna :
ucap, saur, kocap, sungging, warni, pulas
Wêrda :
sêpuh, tiyang sêpuh, pisêpuh
Wêrdu :
lêmês, alus, lintah
Warsa :
jawah, tahun
Wêrsa :
jawah, tahun
Wrêsa :
jawah, tahun
Warsih :
padhang
Wrêsni :
santana
Warastra :
jêmparing, dêdamêl linangkung
Wirya :
luhur, mukti, wiyar, sadaya, sae
Warga :
sanak kadang, mitra
Wrêga :
sanak kadang, mitra
Wiraga :
prigêl, pantês, sêngsêm, sêkar gambir
Wikara :
wisesa, padhang, rêringa, pangangge, langkung dhang[7]
Wikrama :
tata, langkung tata
Wida :
blonyo, konyoh, dhèdhès, wangi
Widi :
lêrês, dewa
Weda :
ngèlmi, pêpakêm, beda, dhawah, wulang
Wedi :
têmên, alus
Wadana :
rai
Wêdana :
rai
Wadari :
paès, taman, lêmbu, mimi
Widari :
paès, taman, lêmbu, mimi
Widada :
tulus
Widayaka :
pujangga, langkung kuwat, kuwat, julukipun Jisaka[8]

--- [27] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: Citra 1 dari 1
Widyatmaka :
kilat
Widyastuti :
pangabêkti, sêmbah, bêkti, puji
Widagda :
putus, limpat, baut
Widigda :
alus, mêndhung, aling-aling, langkung
Wita :
asal, bêbuka, uwit, wiwit
Witana :
griya, pasowan, bangsal alit
Witarêja :
linangkung, mêngku nagari, akal bakal nagari
Wotsantun :
nyêmbah, sêkar kuncup
Wotsari :
nyêmbah, sêkar kuncup
Wasana :
wêkasan, têmahan
Wêsana :
wêkasan, têmahan
Wusana :
wêkasan, têmahan, tilasan, sampurna
Wasita :
tutur, basa langkung, pitutur
Wiwaha :
mêmantu, rêrêngga, bawahan, dhaup
Wala :
pagêr, ijèn, lămba, piyambak, lare, rêngga
Wila :
maja, èstri
Wilapa :
sêrat, cundhuk
Walapuspa :
sêkar pisungsung
Wilaja :
logondhang, ulucumbu, majamanan
Walgita :
sêrat
Wilaba :
andaru
Wulinga :
berag
Wulangun :
kangên, kayungyun, susah, mêlang-mêlang
Walangati :
sumêlang
Wipra :
pandhita
Wiparita :
sêdhih sangêt
Wija :
perang, pangkat, bingah, sorot, sewang
Wajik :
kapal, rêmên, êlas
Wijaya :
unggul, mênang
Wijayanti :
langkung unggul, kuwat sangêt, sakti sangêt
Waya :
toya
Wiyata :
wulang, lêpiyan
Waya-waya :
toya
Waya-wayanga :
sari
Wiyaga :
ulam toya, wêngku, wisesa
Wiyoga :
susah
Wuyungan :
susah, kasusahan
Wimana :
tumpakan, dhapur ambèn karêmbat, garudha, pangabaran, manah linangkung
Wimaya :
sae, langkung sae
Wimba :
wêdhar, mêdal, kados pindha, pêtha, mili
Wimbuh :
rob, kêbak, wêwah
Wigêna :
susah, kenging
Wikuna :
kapintêran
Wigata :
têmên, yaktos, tatu
Wigati :
têmên, yêktos, nêmêni

--- [28] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: Citra 1 dari 1
Wêgang :
uwang, tikus, cèlèng, siyung
Wiba :
santosa
Wibi :
biyung
Wibawa :
mukti, mulya, kocap
Wangkawa :
kêkuwung, kaluwung
Wangsa :
bangsa, sanak
Wangsa :
bangsa
Wangsa patra :
bangsa pêcah
La êla :
ngalêmbana
Lana :
têtêp, langgêng, amêng-amêngan, taki
Lunta :
atêr, lajêng
Laca :
cacah, usap
Locana :
mripat
Lukita :
têmbung
Laksana :
langkung, lampah, têtumpakan
Lêksana :
langkung, lampah, têtumpakan
Lada :
prigêl, kaduk
Lodra :
galak, gêrah
Ludira :
êrah, talutuh
Ladrang :
lancap
Lalita :
bagus, bingah, warni, ngalêmbana
Laya-laya :
kusung-kusung
Layu-layu :
lêlajêng, larik-larik
Lamun :
yèn, manawi
Lumrang :
nrajang, sumrambah, anjrah, sumêbar, wradin, gumêlar
Lumrèng :
lumuntur
Lambana :
lămba, jaka, prawan
Lambita :
nglangkungi
Laba :
bathi, bêgja, labêt, pakantuk, laron
Labda :
angsal
Lêbda :
angsal
Langguk :
angkuh, ladak
Paeka :
pitênah
Paesan :
kaca, paesan, labêtan
Pahang :
galak, mampang, êpang
Pahing :
gêthing, amrih
Panănta :
pangajab, pangancam-ancam
Panca :
gangsal, pandhawa
Pănca :
gangsal, pandhawa
Panda :
papêsthèn
Pênêd :
sagêd, sae, asri, pantês, sêkaran
Prana :
manah, budi, watêg, cipta, pulung manah
Purna :
pulih, rampung, wêtah, durmana, sampurna, pinti
Pranata :
sêmbah, panyêmbah, nyêmbah, pamatah, pamarantah
Purnama :
pulih, bundêr, padhang
Pracihna :
sampurna, têngêran, pratandha, ngalamat

--- [29] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: Citra 1 dari 1
Pracăndha :
prahara, pangabaran
Pracondhang :
tatu, tiwas, kenging, kakênan
Pracima :
kilèn
Pradana :
ganjaran, para arta, sugih, loma, gingsir
Pradêksa :
pikêkah, ugêr-ugêr, jêjênêng, pantês
Pardata :
pabên
Pêrdata :
pabên
Pradata :
pabên
Paradata :
jêksa
Pradapa :
sêmi
Pradangga :
gamêlan
Pradăngga :
gamêlan
Pratiwa :
punggawa, bala, mantri, abdi, rêngga
Pratama :
sae, putus
Pratima :
golèk
Pratignya :
prajangji, jangji, punagi
Parsa :
rêdi
Prasănta :
bêning
Prasada :
gêdhong, kadhaton
Prastawa :
waspaos, awas, padhang, trang
Purwa :
wiwit, wiwitan, wetan, kina
Prawara :
pangagêng, harya, langkung, pamulang
Prawira :
prajurit
Purwaka :
wiwitan
Parwaka :
rêdi
Parwita :
bêbuka, sabab, akal bakal
Prawata :
rêdi
Prawita :
bêbuka, sabab, akal bakal
Purwasana :
pasowan
Pralada :
prigêl
Pralampita :
pasêmon, pralambang
Pralambang :
panilas, praceka, têpa palupi
Pralêbda :
pikantuk, prigêl
Paripurna :
pulih, wêtah, jangkêp
Praja :
nagari
Prajaka :
utusan
Praya :
budi, karsa, manah, sorot, karêm
Pramuka :
pangajêng, lurah, pangagêng
Pramada :
lèmèk, rapin
Pramoda :
ugêr-ugêr, pêpaku
Pratama :
panunggul
Pramati :
nglangkungi, pêngpêngan
Prameya :
punggawa
Pramugari :
ugêr-ugêr, bêbadhêm, gitik
Pêrgata :
rampung
Pargata :
rampung

--- [30] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: Citra 1 dari 1
Pragola :
rukêt
Pragalba :
sima, rosa, galak
Purba :
wit
Praba :
sorot, cahya, teja, padhang
Prabancana :
angin, panggodha
Prabeda :
sanès, beda
Pribadi :
piyambak
Parbata :
rêdi
Prabata :
rêdi
Pêrbata :
rêdi
Prabawa :
pangabaran, kasaktèn
Paribawa :
pangabaran, pangapês, wingit, sakti, nglindhi
Purbangkara :
srêngenge
Prabangkara :
srêngenge
Parangmuka :
satru
Pringga :
èwêd, pakèwêd
Pakara :
têmbung
Pakarana :
bêbuka
Pakardi :
pandamêl
Pakarya :
pandamêl
Pakriya :
pandamêl
Pakaryan :
pandamêlan
[puksur] :
wastaning tabuh lan jam kuna
Pukulun :
pangawulan
Padi :
ulah
Padarakan :
urakan
Padunungan :
panggenan
Pidak :
abdi, rencang
Paduka :
suku, trumpah
Paduka carma :
trumpah
Padapa :
sami, pradapa
Padyana :
panggalih
Padma :
sêkar tunjung, sêkar
Padmadata :
sêkar tunjung, sumorot
Pita :
kuning, utawi, anjaluk
Patih :
parentah, patih, èstu, pinatih
Patra :
godhong, êpang
Patrayuda :
bêksa gada
Patêmbaya :
prajangjiyan
Patambang :
pangikêt, pangambang
Patiga :
patri, kinang, nginang
Gyana :
panganggêr-anggêr
Pase :
sumur
Paso :
jêmbangan, sato
Pasu :
sato, kewan
Pasantikan :
pamujan

--- [31] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: Citra 1 dari 1
Pisaca :
brêkasakan
Pusara :
tangsul, rante
Pusika :
kucing
Pasidaha :
siduwa
Pasadon :
prasabên, kori, padon
Pustaka :
sêrat
Pasitman :
pasidhêman
Pastagi :
pasowan
Puspa :
sêkar
Puspanjali :
sêkar panyêmbah, wastaning sêkar kawi
Puspaka :
têtumpakan
Puspita :
sêkar
Puspawarsa :
jawah sêkar, anjawahi sêkar
Pasabda :
pawicantên
Pasung :
pêparing, pasung
Pasanggraha :
pêparing
Pasanggaman :
pajumutan
Pasungan :
paringan
Pawana :
angin
Pawara :
panjawab, pacêlathon
Pawira :
ampilan
Puwara :
wêkasan, têmahan
Pawaka :
latu
Pawita :
bêbuka
Pawitra :
suci, bêning
Pawatangan :
pasowan
Puwa-puwa :
pêpanasan, mêmanasi
Pawidhan :
juru metangi
Pala :
uwoh, wowohan, prayogi, gitik, pangagêng, labêt
Paliwara :
sanjang, palawangan
Palawija :
amêng-amêngan
Palwaga :
kêthèk
Palupa :
supe
Palupi :
lêpiyan, têturutan, tulis
Pelag :
bagus, sae
Palaga :
pêrang
Palagan :
paprangan
Palguna :
jêjulukipun panêngah pandhawa
Palibaya :
babo
Pulang :
amor, kathah, pulih
Pipil :
babad
Pêpoyan :
wêwarah
Pujastuti :
sêmbah puji
Paya :
punika, lêpas, langkung, toya
Pamuhun :
panangis
Pamindaka :
pamidih

--- [32] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: Citra 1 dari 1
Pamarna :
pangrumpaka
Pamurda :
pangajêng
Pamursita :
panyipta
Pamurasan :
pambêrsihan
Pamedan :
paprangan
Pamawa :
pambêkta, panganggo, ambêkta
Pamiwaha :
pangrêngga
Pamulu :
pasêmon, wangun
Pamular :
panangis
Pamilawa :
jagal
Pamajati :
pangiring
Pamijang :
pamardi, pamiji
Pamigêna :
pamrih
Pugal :
pangkot
Pabelan :
palabuhan
Pangi :
pangêlèr
Pangu :
nalika
Pungun :
lêgêg
Panganjur :
pangajêng
Pangênjali :
panyêmbah
Pangripta :
pamarna, panganggit
Pangaribawa :
panglindhih, pangabaran
Pangikêt :
pangikêt, panganggit
Pangudasmara :
pangungrum
Pangat :
pidih
Pangasih :
poncot, sumur
Pingul :
pêthak, pangul
Pangupaksama :
pangapuntên
Panganti :
pangajêng-ajêng
Pangajapan :
pangajêngan
Pangayubagya :
panêmbadan, panjurung
Pangimpun :
pangumpul
Pêngung :
pêtêng, bodho
Dhi :
langkung
Dhêndha :
gitik, sangêt, èncêp
Dhinang :
nalika
Dhucung :
lungguh
Dhara :
prawan
Dhuri :
êri
Dharan :
lampah
Dharana :
sabar
Dharadharêm :
sêmbah, bêkti
Dharaka :
sabar, sarèh, sêmadi, kawasa
Dhrêstha :
siyung
Dhara-dhara :
kayungyun, asor-asor
Dhaka :
toya

--- [33] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: Citra 1 dari 1
Dhika :
luwih
Dhakah :
têngkar, rowa
Dhikih :
ringkih
Dhukut :
sukêt
Dhuskarta :
botên rahajêng
Dhasta :
ewon
Dhastha :
ganjil
Dhasthi :
pikawon, paeka, alis
Dhaya :
kuwat, kidul
Dhayang :
endhang, bakul
Dhayang-dhayang :
bêbakul
Dhanyang :
wêling, samun
Dhomas :
wolung atus
Ja :
wêdal, mêkar
Jahnawi :
toya lèpèn
Jahning :
toya talaga
Johar :
sêsotya
Dhangkak :
dhucu
Dhungkul :
têluk, punggêl
Jihma :
panêngran, cidra, dora
Jana :
tiyang, gajah
Janu :
gandhewa
Juna :
êjun
Junun :
pana, tata, edan
Junun mukawiyah :
tataning kauripan
Jênar :
risak, kuning, kuningan
Jantur :
sulap, panggunggung
Jantaka :
cilaka, sangsara
Jara :
ujar, jara
Jari :
dariji
Juru :
lingir, tukang, pangkat, lurah
Jari :
nanjangi
Jurudêmung :
tukang gêndhing
Jurit :
pêrang
Joris :
kêthèk
Juris :
kêthèk
Jarwa :
têgês
Jarum :
êdom
Jurumaha :
têtindhih
Jaruman :
pandoman
Jurug :
lorod
Jarang :
awis
Jêrang :
walêr
Jêring :
jengkol
Jati :
têmên, yêktos
Jalatarang :
jawah

--- [34] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: Citra 1 dari 1
Jaladha :
mêndhung
Jaladhara :
mega
Jaya :
unggul, kuwat, sakti, wênang
Jayantara :
wastaning dewa
Jayantaka :
wastaning dewa
Jayamêrta :
sagêt
Jum :
tata
Jama :
jêksa
Jamah :
sundêl
Jêmur :
amor, êpe
Jamuga :
karana
Jaga :
rêksa, mêkak
Jagamaya :
pagêr
Jêbèng :
ênggèr
Jangkung :
pêlêng
Jangga :
gulu, gadhung, sêkar gadhung
Janggi :
gulu, abrit
Jêngge :
tangi
Janggan :
lung-lungan
Jagala :
tunjunging tumbak, kagila-gila
Jênggala :
tunjunging tumbak, kagila-gila
Jinggamaruta :
jingga mănda-măndaya
Jinggamăngsa :
jingga sêpuh
Ya :
inggih, punika, dhuh, ing, yèn
Yu :
sae, kasaenan, ayu, raharja
Ye :
inggih
Yah :
toya
Yuh :
wilujêng
Yun :
ajêng
Yana :
yèn, tiyang, wontên
Yuni :
ngajêngi
Yana :
manawi
Yanda :
mindha
Yantya :
sangêt
Yeka :
inggih, punika
Yèki :
inggih, puniki
Yêkti :
têmên
Yakti :
têmên
Yukti :
têmên, sae, rahajêng
Yekang :
inggih kang
Yada :
santana
Yadi :
birahi, yèn
Yadu :
santana, warga
Yoda :
prajurit, dêdamêl
Yuda :
pêrang, dêdamêl, baris
Yudaha :
pandhita

--- [35] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: Citra 1 dari 1
Yadin :
manawi
Yudanagara :
jamaning nagari, lampahing nagri
Yadu kula :
kulawarga
Yudasmara :
sacumbana
Yadya :
manawi, sanadyan
Yadyan :
manawi, sanadyan
Yadiyan :
manawi
Yudayana :
lurah pêrang
Yudèng katula :
prang tandhing
Yata :
sigêg, punika, sêmu, têmah
Yati :
yaktos, pandhita, dewa
Yatna :
èngêt, prayitna, sudhiya
Yitna :
èngêt, prayitna, sudhiya
Yêtna :
èngêt, prayitna, sudhiya
Yatiwara :
pandhita, rêsi
Yatma :
nyawa, gêsang
Yitma :
nyawa, gêsang
Yatmaka :
nyawa, kamulan
Yasa :
damêl, adamêl, padamêlan pêrang, griya, paès
Yuwana :
tulus
Yowana :
jêjaka
Ywana :
manawi
Yowati :
prawan
Yujana :
paningal
Yaya :
bapa, kados, prasasat, inggih
Yayi :
adhi
Yayah :
bapa, kados
Yuyut :
tangsul
Yyang :
sêmbah, dewa
Yangyang :
dewa
Yama :
jêksa, naraka, bathara, yama
Yoga :
anak, pujang, tapa, titah, nitahakên
Yugala :
wangsulan
Yogya :
prayogi, pakantuk
Yogyapara :
pasang yoga
Yogyana :
pakèn, budi
Yogamaya :
pujamantra
Yogabrata :
mêmuja
Yêng iyêng :
kaki
Nya :
parentah
Yu :
kalapa
Nyana :
budi, pikir, kintên
Nyêrang :
nrajang, nêrak
Nyêrung :
nyêngkêr
Nyarwe :
mraduli, mawuh
Nyaruwe :
mraduli, mawuh

--- [36] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: Citra 1 dari 1
Nyakrawarti :
mêngku, ngubêngi jagad
Nyakrawati :
mêngku, ngubêngi jagad
Nyalukat :
nyalêmpung
Nyampur :
ambawur
Nyèthi :
mawongan
Nyangkribi :
ngalingi
Maha :
langkung, agêng, linangkung, sangêt, jarag
Mèhi :
andungkapi
Maenaka :
ngecani
Muara :
palabuhan, lêlêmês, wêkasan
Mahèrtambang :
mêtêng
Maudara :
mumbul, lêpas, mêtêng
Maodana :
pêpagêr
Mahtali :
kusir
Mahatali :
kusir, wastaning kusir
Mahatalya :
kusir
Maungara :
sêsindhenan, ura-ura
Munah :
ngrisak, nglêbur
Manêhêr :
anggêlak, nuntên, sanalika
Manigraha :
sêlir
Mêne :
mangke
Manon :
ningali, têtingalan
Manana :
nglêbur, ngamuk, ngrisak
Manacali :
ngapus-apusi
Manindhu :
langkung
Makadya :
matakèn
Mănca :
agangsal, êlêt
Mancana :
anggodha, ngrêngga
Mêncuna :
anggodha, ngrêngga
Mêncir :
nyêmoni
Muncar :
mubyar, mancur, mudal
Mancuri :
nyidra
Manêrêh :
nuruhi, dhumawah
Manaruhi :
notohi
Manruhkên :
ngrêntahakên
Manarang :
narang, nyêngarakakên, madhangi
Manêrang :
nrajang, nunjang, madhangakên, ningkasakên
Manik :
musthika, sêsotya, manik
Menak :
sakeca, mukti
Manukarta :
ngrêngga
Manikmaya :
musthika linangkung, sotya gumilang, sotya sinang
Mênêt :
ngrêngga
Manada :
nywara
Mandah :
luwih, mongsa
Mendah :
endah
Mandaha :
ngadêg

--- [37] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: Citra 1 dari 1
Mandaut :
ambêdhol
Mandana :
ruwêt, bundhêt
Mandanur :
mulang ngèlmi
Mandanayun :
susah, ruwêt ing kajêng
Mandra :
luwih, sugih
Măndra :
luwih, sugih
Mandara :
paès, konyoh, pangrêngga
Mandari :
mini
Mindara :
kapithing
Mandrasa :
anglangkungi, nêrus
Mandrawa :
têbih, tangèh, misuwur
Mandêrwa :
andarbèni
Mandrawina :
ngombe
Mindaka :
midih, nindhih
Mendaka :
cêmpe
Manadukara :
anjurungi, biyantoni, ngalêm
Mandaya :
mirantos, maeka
Mandaga :
anjêjak, mancal, mancad, balik
Mantana :
jumantên
Mintana :
mrênata
Muntrêng :
tiyang mêdêl
Mantaka :
kaputusan
Mêntrik :
alus, ngrawit
Mintaya :
nyênyambat
Manasari :
ngawasani
Manawang :
asawang, kados, nêmpuh
Manawung :
nganggit, ngambêt, nêmpuh
Manali :
ngapusi
Mundhing :
maesa
Manambrama :
ambagèkakên
Mucih :
mlothot
Mancarana :
ngrêngga
Mara :
supados, sanalika
Marna :
ngrupa, rêngga, ngrumpaka, nganggit
Murcita :
kalêngêr, dhawah, sirna, musna, susah
Martaka :
murub, mancorong, sumorot
Mardawa :
lêmbat, lêmês, ngêlus, nglêmêsi
Marta :
asrêp, toya, gêsang, mulang, wulang, tata
Mrêta :
asrêp, toya, gêsang, mulang, wulang, tata
Murta :
ical
Murti :
sangêt, amor, gumolong, tunggil, linangkung, cêcak
Mrata :
sangêt
Martana :
kauripan, nglajur
Mrêtana :
kauripan, nglajur
Mrêtamaya :
langkung sae
Mratêngga :
sumringah

--- [38] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1927a), Warsadiningrat, c. 1927, #612: Citra 1 dari 1
Mrajaka :
ngutus
Marjaya :
nandangi, nrajang, nêmpuh, natoni, ngrisak, misesa, ngengingi, ambilaèni
Mêrjaya :
nandangi, nrajang, nêmpuh, natoni, ngrisak, misesa, ngengingi, ambilaèni
Mrajaya :
nandangi, nrajang, nêmpuh, natoni, ngrisak, misesa, ngengingi, ambilaèni
Mrêjaya :
nandangi, nrajang, nêmpuh, natoni, ngrisak, misesa, ngengingi, ambilaèni
Marajaya :
nandangi, nrajang, nêmpuh, natoni, ngrisak, misesa, ngengingi, ambilaèni
Marma :
mila, nugraha, wêlas
Marwita :
mila
Marga :
margi, têturutan, lêstantun
Margana :
jêmparing
Margata :
ngrampungi
Mragata :
ngrampungi
Mêrgata :
ngrampungi
Mragola :
ngrukêt
Mingrangrong :
nusuhakên
Muka :
rai, ngajêng, pangajêng, ngajêngan
Makanjar :
mêdal, ngadêk, anjogèd
Madura :
lêgi
Madulur :
ngiring, ulur-uluran, jumurung
Madulur-dulur :
iring-iringan, ulur-uluran
Madyana :
angganjar
Madukara :
kombang
Madubrata :
kombang
Matahun :
ningali
Matêhêr :
aenggal, nuntên
Mitra :
sanak, sadhèrèkan
Mutra :
uyuh
Matèki :
mundhi
Musika :
tikus
Mastuna :
ing panyêmbah
Mastuti :
nyêmbah, anjurungi
Mastawa :
mêmuja
Misaya :
mandamêl, maeka, ngupasi[9]
Masayat-sayat :
asangêt-sangêt
Misungsung :
ngaturi
Muwuh :
tumuntên, kesah, rahajêng, enggal
Sumêbar :
mawur
Mawinga :
nyurêng
malatsih :
kawêlas asih
Malaya :
rêdi, lumampah
Malang sumirang :
malang megung, sawiyah-wiyah
Mudha :
ênèm, bodho, kirang

 


Dhêndhagêdhe (kembali)
Dhêndhagêdhe
kayungyun (kembali)
kayungyun
gêdêr/gêtêr (kembali)
gêdêr/gêtêr
kalpika (kembali)
kalpika
Trekah (kembali)
Trekah
tapa (kembali)
tapa
padhang (kembali)
padhang
Ajisaka (kembali)
Ajisaka
ngapusi (kembali)
ngapusi