Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 2)

Judul
1. Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619. Kategori: Arsip dan Sejarah > Galeri.
2. Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 1). Kategori: Bahasa dan Budaya > Karawitan.
3. Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 2). Kategori: Bahasa dan Budaya > Karawitan.
4. Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 3). Kategori: Bahasa dan Budaya > Karawitan.
5. Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 4). Kategori: Bahasa dan Budaya > Karawitan.
Citra

Pencarian Teks

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil, diakritik serta pungtuasi diabaikan; karakter [?] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau satu huruf sembarang; simbol wildcard [*] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau sejumlah karakter termasuk spasi; mengakomodasi variasi ejaan, antara lain [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 2): Citra 1 dari 38

Ela-ela ugi nama Lela-lela Badhaya

Badhaya gêndhing Ela-ela, pelog nêm

dhe | sanga astha saptaji angkaning warsa 1789 | dyah pangarsa wong agung | atmajendra | radèn | dhe | amêmangun mangangêna ||

dhe | amêmangun mangangên angêning taya | dhe | rêmpêg rampak ing warna amaranggana | kang ginita wong agung | kalanira | radèn | dhe | narpaputra Mêthapralaya andhustha | dyah panênggak wong agung | ing Mandraka | Radèn Nata Salya ubayèng tyas ||

dhe | ubayanya sapa kang bisa marwasa | dhe | duratmaka kang nglêlanangi jro pura | wus pinasthi wong agung | jatukrama | radèn | dhe | lan sun ganjar sasigar praja Mandraka | jumênênga | wong agung | sri taruna | radèn | dhe | kawuwusa praptanira Sang Arjuna ||

Minggah

Lela-lela | amradipta kêkuwunge kawatgata | babo | Sang Pamadya kerid ngarsa sang sinewa | dhe | wus manêmbah ngraup padaning narendra | lela-lela | langkung trustha driyanya sri naranata | dhe | tan kêna sah rinangkul lungayanira ||

lela-lela | kamayangan praptanira ing prajanta | dhe | amayangan praptanira ing prajanta | babo | dhuh wêkèngsun dènnya akarya nirmala | dhe | ing wruhanta sun iki kênèng bramintya ||

--- 32 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 2): Citra 2 dari 38

lela-lela | tan anyipta pulunan ingsun kang prapta | dhe | aprasasat Hyang Surapati kang prapta ||

lela-lela | sung nugraha nirnakkên duhkitèng driya | dhe | sung nugraha nirnakkên duhkitèng driya | babo | lan angganjar kamulyan tyas diwangkara | dhe | parta nêmbah pukulun sang binathara | lela-lela | paran ingkang dadya ruditaning driya | dhe | sabdanya lon Sri Mahaprabu Mandraka | lela-lela | jroning pura kabyatan dhustha nyuwarda | dhe | jroning pura kabyatan dhus ||

Lajêng ladrang Găndasuli

dhe | lêladrangan tyasira Arya Palguna | babo | kadi age marwasa ring duratmaka ||

dhe | matur alon Sang Arya Pandhu Tanaya | babo | dhuh pukulun aywa gung awalang driya ||

dhe | langkung enggar tyasira sri naranata | babo | wusanengga mring Mandraka purèng arya ||

dhe | kawuwusa panênggak kusumèng pura | babo | kang amangun wigêna mănca udrasa. ||

dhe | waspanya drês tana lyan kacipteng driya | babo | mung Radeyaputra ing Mêthapralaya ||

dhe | angaliwêr ngunyêri ujunging netra | babo | mung gêguling katumpangan ing wadana ||

Lajêng katawang Sarilaya kêndhang 2

dhe | kagyat [ka...]

--- 33 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 2): Citra 3 dari 38

[...gyat] nolih sang rêtna ngrangkul ing raka | dhe | wus ingêmban sumangsang munggèng wijangan ||

dhe | kasut wrêksa duryan lit kang tanpa rasa | dhe | paran ingkang dadya rudahing wardaya ||

dhe | songsong sabrang wulucumbu saptarêngga | dhe | pun Pamadya arsa marwasèng paduka ||

dhe | pasêr langkap rondhon kumambang ing tirta | dhe | pêpujanku aywa maras ing tyasira ||

dhe | kisma wănda aran pamangane yaksa | dhe | sapa kêlar nadhahi krodha kawula ||

dhe | kancana bang pagêr arda nut ing marga | dhe | nadyan dewa tan kuwawa nranggulanga ||

dhe | kagyat mulat Parta prapta lang sang nata | dhe | Basusena manjing sêngkange sang rêtna ||

dhe | Pandhuputra tan samar gyan duratmaka | dhe | Karna linggar ngaglah madyaning pajangan ||

Ngt dhe | asêsumbar putra ing Mêthapralaya | dhe | lah rêbutên sun Karna Radèyaputra ||

dhe | adan mangsah Arjuna pamit sang nata | dhe | wus jinangkah malumpat maling aguna ||

dhe | aputêran liru gon samya prawira | dhe | sang nate ramyat sudiraning kang yuda ||

dhe | tan antara prapta Rêsi Dipayana | dhe | apêpajar ing purwa madya wasana ||

--- 34 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 2): Citra 4 dari 38

Sumêdhang

Badhaya gêndhing Sumêdhang minggah Lala Grantung pelog 6

amangripta jêng gusti pangran dipatya | dhe | Anom Mangkunagara ingkang sudibya | atmajendra kaping nêm ing Surakarta | amakirtya sêsindhèn langên badhaya | kang supadya mrih sukane kawistara | dhe | mèt carita Sri Narendra Sasrabuja | duk Sri Nata Sasrabau têdhakira | mring pakuwon maringakên rata rêtna | lan kaprabon gêgaman andhungan yuda | Sang Sumantri kalangkung sukaning driya ||

Minggah

sigra duta dhawuh marang para nata | enjang samya samapta baris kalangan | sarêng mijil baris têpung lir samodra | para ratu samya manggung anèng rata | Sri Arjunasasra nitih nata rêtna | mijil orêg gumuruh suraking bala | Sang Sumantri dhinawuh anitih rata | tur sandika nêmbah minggah ratanira ||

Lajêng ladrang Uluk-uluk

dhe | adan mangsah kalihnya nyandhak bramastra | babo | samya nguwuh adhuh lae mêngko bala ||

dhe | kagegeran jawata dening dahana | babo | dahana gung sumundhul bêsmi kahyangan ||

dhe | pan sanjata pijèn yakti lwan prabawa | babo | samya maras sadaya ingkang tumingal ||

dhe | mulat [mu...]

--- 35 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 2): Citra 5 dari 38

[...lat] kalih solahe kang băndayuda | babo | kang warastra arukêt kalih ratanya ||

Lajêng Lèngkèr kêndhang 2[1]

sotya manik sumawur sahengga wintang | rata mubêng sarêng cule kang sanjata ||

larabing kang sanjata pan kadya kilat | dangu tuju tinuju tan ana kêna ||

wasis ing prang gênjoting rata ngapinjal | dangu dènnya liru têmbung sri narendra ||

dhe | alas gunung langit kalawan samudra | babo | angrês mulat prihatin isining jagad ||

dhe | Sang Sumantri swuh ratanya wor bantala | babo | gya lumumpat nyandhak sanjata Sutiksna ||

dhe | linêpaskên tinêpak mring sri narendra | babo | pan kabuncang kaping tri salin warayang ||

dhe | sigra prapta narendra ngatêri rata | babo | Sang Sumantri minggah mring rata kancana ||

dhe | ngêtap rata ing galih kalangkung duka | babo | tanna kari sanjata pamungkasira ||

dhe | amung cakra laras murub lir baskara | babo | mèh lumêpas dhininginan mring sang nata ||

dhe | pan kapindho Sumantri rêmuk ratanya | babo | Sang Sumantri krodha anglêpaskên cakra ||

dhe | yitna mlumpat sang nata rantas swuh kêna ||

--- 36 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 2): Citra 6 dari 38

babo | sang aprabu sigra mangun tiwikrama ||

dhe | sakalangkung gêngira kasor prabata | babo | para nata ajrih mulating narendra ||

dhe | asêsumbar grêng gumludhug swaranira | babo | kontal kombul bantala tri anglir bêlah ||

dhe | orêg lindhu gonjang-ganjing aprakêmpa | babo | kontrag-kontrag sru gumludhug abarungan ||

dhe | sri narendra wikrama ukur kewala | babo | yèn budia rupa pitung mono bisa ||

dhe | Sang Sumantri wruh gustine sangêt duka | babo | malajêngi sumungkêm angaras pada ||

dhe | ngasih-asih ature memba wanita | babo | sang narendra mirêng Sumantri aturnya ||

dhe | sigra ngrasuk[2] tiwikramane sang nata | babo | wus waluya sarira wangsuling lama ||

dhe | angandika wus kalakon sêdyanira | babo | angambila sriwadari ing utara ||

dhe | yèn wus kêna jujugna ing Mahèspatya | babo | Mukharam ping tri dasa Sabtu sangkala | trustha astha dwijawara sri narendra 1789 ||

--- 37 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 2): Citra 7 dari 38

Kabor Badhaya

Badhaya gêndhing Kabor pelog pathêt nêm

dhe | murwèng langên kinarya panglipur brăngta | karsanira Jêng Gusti Pangran Dipatya | Anom Mangkunagara ingkang sudibya | trahing nata narendra ing Ngèksigănda ||

dhe | Surakarta kaping catur kang gumantya | sinangkalan murti astha wiku nata 1788 ||

Nêsêg minggah

kisma lungit wêdharing têmbung kêkêran | sampun lincat lamun kababar ing basa | dhe | roning tanggung ancur gêdhah winikara | dèn amantêp ing jangji sami karasa | dhe | mindho lima singa ranu aduskarta | ing sadasa-dasa mung nganti ubaya ||

Lajêng Ladrang Gleyong

dhe | babo | lêladrangan karsanya risang sudibya | babo | atmajendra kaping nêm Paku Buwana ||

dhe | babo | sempol wana têmbung anukarta basa | babo | nanging kêdah sinaruwe ing sang rêtna ||

dhe | babo | sêkar kapas wêlut wana mawa wisa | babo | kapitêmên gèn ingsun kêdah ngawula ||

dhe | babo | nata dewa kursi lawak sikil dênta | babo | trisnaningsun mung sira paraning nala ||

dhe | babo | pandaming rat sasmita basa wilasa | babo | srênging karsa ketang sihira kusuma ||

Suwuk lajêng mungêl malih Katawang Sundawa

--- 38 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 2): Citra 8 dari 38

dhe | wus kawawang karsèng sang narpasiwaya | babo | angulati pitutur utamèng praja ||

dhe | sasi surya wiwratmaja ing Ngastina | babo | iya masa kewrana ing rèh utama. ||

dhe | sang kandawa atmajane dwijawara | babo | wus santosa ing driya kanthi prayoga ||

dhe | kawi sêmu wong atiwas têmbung lampah | babo | ing sasmita nora kongsi kasamaran ||

dhe | jênu tawa mega panjang ing gêgana | babo | ywa katungkul nuruti ardaning driya ||

dhe | imbal sabda pangabaran duratmaka | babo | bisa nyirêp rêrasan kang tan prayoga ||

dhe | ninging tingal panyandhêt sidaning karya | babo | wus waspada pamurunging kawiryawan ||

dhe | tirtamaya timbangane janaloka | babo | wus awêning tingal ingsun mring kamugsan ||

dhe | salah cipta wiryane putra narendra | babo | nora kurus idhêp ingsun mring pangeran[3] ||

dhe | basa purwa lalu dewasaning surya | babo | ya mulane aja gingsir ing prasêtya ||

dhe | tèbèng kori tanpa cengkok ing wacana | babo | dèn pasaja ing wuwus aja warana ||

dhe | sêkar kara sarira sasoring jăngga | babo | bundhêlana prasêtya yèn wus kadhadha ||

dhe | surya giwang têgêse basa sarkara | babo [ba...]

--- 39 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 2): Citra 9 dari 38

[...bo] | aja gingsir dening manising wacana ||

dhe | wisma raja janma anggêlar wiweka | babo | dèn prayitna anggonira tunggu pura ||

dhe | tanduk astra palwa tiwas ing samudra | babo | manahira aja karêm ing kasukan ||

dhe | paksi raja pambabare guna bisa | babo | dèn tabêri angawruhi barang karya ||

dhe | lêlawa gung têgêse basa kadarman | babo | nora kalong wong agawe kabêcikan ||

dhe | labêt katon sastra sinandhangan rowang | babo | dèn asandi barang rèh aja katara ||

dhe | sumbagèng tyas satriya kang amarjaya | babo | dèn apanggah nanging aja amisesa ||

dhe | kolik priya sidhat agung mawa teja | babo | dèn mituhu wawêlinge ramanira | panêdhèngsun kumpuling sih wong sapraja ||

--- 40 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 2): Citra 10 dari 38

Sukaharja

Badhaya gêndhing Sukaharja (Miyanggong) pelog nêm

ênggih | sri narendra murwa gêndhing Sukaharja | babo | ênggih | sang mahayun murwèng karsa | mayasa langên kaprabun ||

ênggih | kalokèng rat nagari ing Nayagănda | babo | ênggih | kang mandhirèng kadhaton ing | Surakarta Adiningrat ||

ênggih | apranyata pêpakuning kang buwana | babo | ênggih | saèstune senapati | kang sinêmbah ing ngalaga ||

ênggih | trah tumêrah narendra gung kang linuwih | babo | ênggih | kang darbèni tah-têlatah | ing nungsa Jawi sadaya ||

ênggih | sang maha di panênggak ari narendra | babo | ênggih | rêmbêsing madu wijiling atapa adana warih ||

Minggah

ênggih | ulunane pra sumêndhi sahadaya | tan kêna sah sihing kaka naranata | lir puspita inganggit tan kêna ginggang ||

ênggih | rakêt kêkêt lulut lumalading driya | winardaya kaanggêp putra pangarsa | kinarya nang kaonêngan ing wardaya ||

ênggih | ingkang măngka kondhang surayaning karsa | marmanira kalintang sih kaka prabu | lan sasama samine kadang narendra ||

ênggih | tuwin dènnya momong mêngku pra rinira | tan ana kang sumêlang sasêdayanya | rinojongan ingêmong sakarsanira ||

ênggih | ambêksanta budya darma marmèng wadya | sêtyèng bala basuki mrih biniseka | suka bisa ngawula [ngawu...]

--- 41 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 2): Citra 11 dari 38

[...la] kaka narendra ||

ênggih | anindita dènnya anahêni karsa | tan rumasa rèh kumambang ing wisesa | singkir marang saliring kang kumawawa ||

ênggih | amung ketang andasih angèstupada | wus waspada andêling dêlahanira | nora samar maya-mayaning panuksma | ênggih | datan musna kewala ngalih panggonan ||

Lajêng ladrang Surung Dhayung kêndhang 2

ênggih | jangkrik gunung puput jiwa dhuh kusuma | babo | sir kantaka yèn tan ningali badhaya ||

ênggih | menda wana sêsotya rêngganing karna | babo | sapa ingkang pantês ngêngudang badhaya ||

ênggih | rêsi dênta satriya sumitra putra | babo | mati anglês yèn tan lênggana badhaya ||

ênggih | jayèng ranu panêmbahaning jawata | babo | baya sira guru ratuning badhaya ||

ênggih | nata dewa kontane Sri Danardana | babo | jroning nendra kacakrabawa bêdhaya ||

ênggih | ancur kaca purnama mijil kapisan | babo | raosing tyas kadya gè nunggal badhaya ||

ênggih | kêndhal jêram sêsotya sumorot ura | babo | srênging karsa tan liya amung badhaya ||

ênggih | roning gêbang kang pêksi tanpa cumbana | babo | mêrak ati parigêling kang badhaya ||

Suwuk nuntên mungêl malih katawang Sumêdhang kêndhang 2

ênggih [êng...]

--- 42 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 2): Citra 12 dari 38

[...gih] | sang kusuma nawarsa amêdhar karsa | babo | kang kinarya pangiksaning madyapada ||

ênggih | kang busana abra markata tumeja | babo | angarênyêp anêlahi ing kalangyan ||

ênggih | uncal sutra mandhala linut parada | babo | arja sinjang wastra adi jroning pura ||

ênggih | awêwida jênar sumunar sumunu | babo | atasikan katon suluh ing wadana ||

ênggih | akrawistha pratistha pamusthinira | babo | bêksa priya kang laras langkap madura ||

ênggih | ngêmbat laras wawas winawasing tingal | babo | nèng kotara yun anguculkên warastra ||

ênggih | mêsat ngasut sumêbut amawa bajra | babo | aliringan liru aliron panggonan ||

ênggih | para rume awasis mawas sayaka | babo | ebat liring sinarêng lan dohing asta ||

ênggih | jăngga molah tinundha-tundha mandhala | babo | nglunging lambung linambang kosoding pada ||

ênggih | akarya nang ebat sagung kang tumingal | babo | saking dènnya kagunggung kyèhing tênaga | babo | titi purna ing purwa madya wasana ||

--- 43 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 2): Citra 13 dari 38

Badhaya gêndhing Ela-ela (Ela-ela) pelog nêm

Kangge Pengêtan

Nalika Radèn Ngabèi Atmamardawa, abdi dalêm mantri ordhênas pindhah griya saking Martapradatan, Darpayudan dhatêng Kamlayan têngah, tilas griya gadhahanipun mas ajidan Margawirya (griya dalah papanipun taksih wêtah dèrèng ewah katumbas f. 4000, waragadipun andandosi f. 1000), amarêngi ing dintan[4] Kêmis Wage, tanggal kaping 21 Sapar Alip 1859 wuku Tolu, Wurukung gigis, sri tunggak sêmi măngsa II, iladuni manggih arja, wanci jam 2 siyang sangat Yusup slamêt, surya kaping 9 Agustus 1928. [Tanda tangan: R. Ng. Atmomardowo]

Kawrat pikêkah katitimasan kaping 4 Januari 1928 ăngka 67/ A [...]

__________

Pêthikan sêrat pratăndha sade tinumbas dhatêng băndha lumaksa, tapsiraning kumisi f. 2024.24 băndha lumaksa ngliyêr f. 1000 unusan kasanggi Atmamardawan f. 80.97 ± pajêg sataun f. 15.18. Ukuran iring lèr 14.2 kawan wêlas kalih pradasan mètêr, iring wetan 23.3 23.3 pradasan mètêr, iring kidul 15.5 15.5 pradasan mètêr, iring kilèn 19.7 19.7 pradasan mètêr} jêmbare 320 mètêr pasagi.

--- 44 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 2): Citra 14 dari 38

Kaduk Manis

Badhaya gêndhing Kaduk Manis, pelog nêm

dhuh kusuma | babo | dhuh kusuma kang măngka pandoyèng durna | ênggih | lah papagên kang tirtamayadi swarga | babo | mêngko mirah sun jarwa jatèstri priya | babo | gurda pingul pacangkramaning Ngastina | babo ||

kongsi rusak gonira mrih sastra cêtha | ênggih | eman lamun gusti tan wrin angganira | babo | tirtamaya asrama dwija Ngastina | babo | sukarêna matia jroning asmara | babo ||

kadhal găngga bêngawane wong Mamênang | ênggih | baya sira pantês sun labuhi jiwa | babo | sang lir rêtna mangun wiyoganing driya | babo | rangu-rangu amirangrong maringringan | babo ||

dhuh pangeran ingsun ing Ngendra bawana | ênggih | kawining ro swara gora midêring rat | babo | lalu merang yèn sidantuk dwijawara | babo | karuna sru waspa drês lantaran grana | babo ||

lalumăngsa woh tiris kang pinantêsan | ênggih | yèn kasepa baya dasihe palastra | babo | narpaputra tumutur onênging driya | babo | ayam kuncung swara padaning pujăngga | babo ||

wong mrak ati aywa gunging tyas sangsaya | ênggih | yèn kawula karya goraning buwana | babo | jangkrik gunung galêpung pilis wadana [wa...]

--- 45 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 2): Citra 15 dari 38

[...dana] | babo | Hyang Salendra têdhak manglipur ing sira ||

beratêna wong ayu sungkawanira | ênggih | lah tolèhên prawirane Danardana | babo | upayane darunane setubănda ||

Minggah

babo | krodhaningsun sapa kêlar nranggulanga | kadukmanis | krodhaningsun sapa kêlar nranggulanga | marma mirah aywa kadurus sungkawa | kadukmanis | menda wana galugu kang sêkar mayang | mêrandangi pêpacange wong pa- | saja ||

ênggih | babo | mêrandangi pêpacange wong pasaja | ênggih | baya durung pasthi karsaning jawata | kadukmanis | siti rêngka badhak kinêmbar pajangan | wus sinambut rugmini linela-lela | kadukmanis | wus sinambut Rugmini linela-lela | sinrênggara wohing rat lan madu- | rêtna ||

ênggih | babo | jagat wayang sudarma Dyah Sukasalya | ênggih | lir kantaka sang rêtna sare ngêmbanan | kadukmanis | lir kantaka sang rêtna sare ngêmbanan | lir sudama katawêng ima têngara | kadukmanis | yuyuruntung dewa Salendra bawana | midêr-midêr jroning gupita ma- | ndrawa ||

ênggih | babo | midêr-midêr jroning gupita mandrawa | ênggih | puspalata upaya kinêmbar rupa | kadukmanis | pêpatahe kang anawung nungsarêngga [nungsa...]

--- 46 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 2): Citra 16 dari 38

[...rêngga] ||

Lajêng ladrang Kaduk

ênggih | adan krodha | adan krodha Kesawa lir hyang birawa | babo | pamit marang rêtnèngrat amurwèng laga | ênggih | pamit marang ||

ênggih | gro tumindak kapilêng kang amiyarsa | ênggih | dwijawara gêtêr sagotra swuh sirna | babo | sang asmara wus purna ing krodhanira | ênggih | sang asmara ||

ênggih | mèsêm-mèsêm wangsul angimur sang rêtna | ênggih | panu biru madyaning cala juwita | babo | wong pasaja pantês sun tohana jiwa | ênggih | wong pasaja ||

ênggih | puspalaya pakartine dwijawara | ênggih | pêpujanku wong asih wong sudra papa | babo | pantêsira lêlewane karya rimang | ênggih | pantêsira ||

ênggih | mendahane sida kagarwèng jwawara | ênggih | dyan liniling wadana winawang-wawang | babo | tuhu gusti wus sirna rêncakanira | ênggih | tuhu gusti ||

ênggih | yêkti sira jimating Jênggala rêtna | ênggih | yêkti sira ||

Lajêng katawang Dhêndhagêdhe

ênggih | katawanging pandam wadana murnama | dhuh wong agung kadi lintang sor praba lan diwangkara ||

ênggih | kukus gantung waja sinotya mrih lata | dhuh wong agung | gung sinawang wawang sinêsêp lathinya ||

ênggih | kagyat nglilir kang sawang partiwa rêtna | dhuh wong agung [a...]

--- 47 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 2): Citra 17 dari 38

[...gung] | amlasarsa sang rêtna matur ing raka ||

ênggih | wêlut wana jawatadi ing duksina | dhuh wong agung | udhunêna kawularsa anambrama ||

ênggih | gudhe rambat gănda tumraping sarira | dhuh wong agung | kamangkara wong asêdhêp tumindaka ||

ênggih | sotya rêkta paksi krêsna among dhustha | dhuh wong agung | mirah ingsun tuhunên sêtya kawula ||

ênggih | nata dewa narendra Mantilirêja | dhuh wong agung | wasesanên janaloka ngendraloka ||

ênggih | cipta arda mênyawak kang tamèng raga | dhuh wong agung | sun tatêdha tulusa jinatukrama ||

ênggih | wohing dami kawining rah panu lata | dhuh wong agung | wong parigêl pantês toh takêr ludira ||

ênggih | ulêr kisma narpa Dasarata putra | dhuh wong agung | nora larang sêrama tugêling murda ||

ênggih | kêthèk bukung kêbon gung kang sinaroja | dhuh wong agung | eman-eman piniyarèng dwijawara ||

ênggih | srênggala gung wiku raja Saptaarga | dhuh wong agung | ngupayaa sajagat măngsa antuka ||

ênggih | made atma woh arèn cinêncêm gula | dhuh wong agung | rarasati sor rêbut mêmanisira ||

ênggih | wohing kamal prajurit bêksa curiga | dhuh wong agung | kalulutku mèsêma [mèsê...]

--- 48 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 2): Citra 18 dari 38

[...ma] sadalerengan ||

ênggih | suling dami putracala narpayaksa | dhuh wong agung | dêdimene wurung mati kasêngkala ||

ênggih | sawi janur titi bujangganing sastra | dhuh wong agung | aluwaran sang rêtna angèstu pada ||

Mangunarja

Badhaya gêndhing Mangunarja (Gambirsawit) salendro 9

Mangunarja | babo | mangunarja sri maha narendra putra | babo | amarsudi | babo | amarsudi supadya praptèng akrama ||

dhe | tèng akrama | babo | wus pininta | babo | wus pininta mring sang narendra minulya | babo | nanging durung | babo | nanging durung tinamtu ubayèng karya | babo | duk manitra | babo | duk manitra Sêtu ping catur kang căndra ||

dhe | tur kang căndra | babo | Bêsar Ehe | babo | Bêsar Ehe sangkalanira winarna | babo | èsthi murti | babo | eshi murti dwijawara sri narendra 1788 | babo | kang sinêdya | babo | kang sinêdya kawimbuhana nugraha ||

Minggah

babo | na nugraha | babo | patrawisa | dhe | patrawisa gudhe pandhak wêlut wana | dhuh sapanên kawulane kang sumewa | mangu mulat tumon kartika sajuga | gurawawalan [gurawa...]

--- 49 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 2): Citra 19 dari 38

[...walan][5] dinalih sang mawèh brăngta | pêksi krêsna găngsa ugêring wirama | kudhandhangan dasihe nandhang sungkawa ||

Lajêng ladrang Utama kêndhang 2 (Kêmbang Tanjung ngêlik barang)

dhe | babo | cumalorod kang sarpa tapak maruta | babo 2 | tyas kumêsar rinasa-rasa udrasa | babo | tyas kumêsar ||

dhe | babo | masjid sundha pakaryaning dwijawara | babo 2 | garjitèng tyas madhêp mring keblat mêmuja ||

dhe | babo | juwitaning jatmika ingkang sinêdya | babo 2 | kang jinêjêr ujar jêjêring jêjaka ||

dhe | babo | arkamuka tawon gung kang tala kisma | babo 2 | kang pininta lunturingsih sang kusuma ||

dhe | babo | mari onêng yèn gusti karsa natmata | babo 2 | dasihira suka lêbur nèng asmara ||

dhe | babo | sumbêr wisma jawata sirah dwipăngga | babo 2 | ajur-mumur kawulane alênggana ||

dhe | babo | nadyan silih kinunjara ing turida | babo 2 | têmah tuman tumonton tuntunging jaja ||

dhe | babo | sawêr langking sidhat agung panu krêsna | babo 2 | mung tulusa kawulane atoh jiwa ||

dhe | babo | wus sinêdya ing donya praptèng pralena | babo 2 | nuhu ciptamaya ubayèng dumadya ||

--- 50 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 2): Citra 20 dari 38

dhe | babo | pari têgal turu ècèr sarwi sila | babo 2 | mugantuka sasmita sang pindha rêtna ||

dhe | babo | mengo mulat purnama tumamèng arga | babo 2 | mungub-mungub isthane mawèh sasmita ||

dhe | babo | atmajendra pakaryane duratmaka | babo 2 | dhuh gustiku sun tatêdha aywa cidra ||

dhe | babo | kang purnama malbèng anggraning ancala | babo 2 | pêtêng dhêdhêt dhêkukul amawas dhadha ||

dhe | babo | jati mudha rewănda wulune krêsna | babo 2 | dhêlog-dhêlog anjêtung sarwi tumênga ||

dhe | babo | mengo mulat tumon sunaring raditya | babo 2 | byar kawuryan katon tuntunging parbata ||

dhe | babo | tulang janur dening kawining puspita | babo 2 | wus sêdhênge kusuma paring usada ||

dhe | babo | sunaring kang baskara tumraping patra | babo 2 | riyêm-riyêm pindha wènining kusuma ||

--- 51 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 2): Citra 21 dari 38

Kuwung

Badhaya gêndhing Kuwung pelog barang

andhe | kêkuwunge | anêlahi pramudita | kisma wiyat suraya jayèng alaga | teja wingit amurwa măndra kusuma | duhkitèng tyas sri mahaprabu mangarang | kaoncatan rarasing dyah katuridan | mentar mèngêt pamêngkuning kawirêjan | amung ketang dyah adi mukêt kadriyan ||

Minggah

tyase kadi tumunture santar kentar | dalu mijil katongton rêsmining wulan | lintang roro ngapit rêngganing sasăngka | rangu-rangu amirangrong karungrungan | miyat ingkang tranggana moring basănta | tyas kumênyut ketang risang mawèh rimang ||

Lajêng mungêl malih gêndhing Gêndrèh, ugi pelog pathêt barang

gêndrèh-gêndrèh tyasira kentir sumilir | kadya mêsat sumiyut saking jro pura | cumalorot pratistha tibèng lor wetan | sirêm-sirêm amrawasèng diwangkara | riris aris mêrês rarasing wardaya ||

Minggah

gêtêr patêr munya sru sasmitèng kilat | aliwêran thathite nangsayeng rimang | prabawane ngadoni surayèng ing prang ||

Lajêng ladrang Longgor

dhe | adan prapta maruta ngirid wisaya | sang abrăngta rumaras kêkêsing driya ||

--- 52 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 2): Citra 22 dari 38

dhe | apuyêngan | gêtêr patêr ing wardaya | anangsaya risang pinarjayèng rimang ||

dhe | kapan baya nguswa rarasing puspita | supayane ngusadani lorasmara ||

dhe | singa wastra | rêngganing basa nawala | têtumanên dimène suda wiyoga ||

dhe | darmawita | sujana angumbar karsa | amrih marta ing driya amingkis krama ||

dhe | bayêm arda tanaya madya Wiratha | mari antêng brangtane tan sawatara ||

dhe | manis rêngga | satriya ing Lesanpura | sêtyanana yèn lalia marang sira ||

Dhawah Longgor Lasêm

dhe | tirta maya | supana anyar kinarya | êndhe | babo | ninging driya tanna ngaliya mung sira ||

dhe | bayantaka satriya kang pinardika | êndhe | babo | mati anglês yèn sira tan palimarma ||

dhe | pala rêkta satriya ngungkuli jaya | êndhe babo | sun bang-êbang amisesa jroning pura ||

dhe | nadyan prapta wanitadi ngendraloka | êndhe babo | salin tingal tuture wong mêntas jaga ||

dhe | nora lipur yèn dudu sang mawèh rimang | êndhe babo | kêlap-kêlap thathit mungsêr ing udyana [udya...]

--- 53 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 2): Citra 23 dari 38

[...na] ||

dhe | sun pariksa dene sira nora ana | êndhe babo | yèn anaa | baya ngusadani brăngta ||

dhe | lalumăngsa panusule magut yuda | êndhe babo | yèn kasepa bantoni lara asmara ||

dhe | jayèng toya putra nata ing Cêmpala | êndhe babo | sapa baya ngêjuma tyas aruwara ||

dhe | barat sirat pasewakan jro nayaka | êndhe babo | wus kapusus ing driya mung nganti sira ||

dhe | made atma pamrihe basa srênggara | êndhe babo | kangên ingsun tan kêna yèn ririhêna[6] ||

dhe | mangunarja kang tinut sabarang karya | êndhe babo | kalakona pantês rewanga wibawa ||

dhe | sari seta dening wong agung cangkrama | êndhe babo | dèn êpuh asih manira tan kapara ||

dhe | nata dewa kursi lawak sikil dênta | êndhe babo | amung sira kang dadi paraning trêsna ||

--- 54 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 2): Citra 24 dari 38

Endhol-endhol

Badhaya gêndhing Endhol-endhol, pelog barang

dhe | murwèng gita wuryaning sindhèn badhaya | karsa dalêm jêng gusti pangran dipatya | kaping catur kang mandhirèng Surakarta | dhe | sinangkalan èsthi murti sabda nata 1788 | duhkitèng tyas sri maha narpa atmaja | amargiyuh anggayuh kang asung rimang | nahên brăngta ing jêrnih nangsoyèng angga | mawiyoga sanitya andamar dawa | sanityasa sumêtyèng sang kawlasarsa | mar kumêsar tyas arda mimbuh wiyoga ||

Minggah

sang dayinta | sinêdya si- | nidhikara | mung kusuma | kang kasêdya winikara | riris sumyar | prapta margiyuh ing prana | rangu-rangu | rongèh muriring mangarang | cumalorot | kartika mimbuhi brăngta | wintang roro kadi netranta kusuma | silir ingkang | maruta mangrujit driya | mawiyadi | wiyoga raras rumira ||

Lajêng ladrang Manis

dhe | babo | adan prapta ruditèng tyas sang sudibya | babo | atmajendra kaping nêm Paku Buwana ||

dhe | babo | sêmbah mring Sang Narpati Malawapatya | babo | dèn mituhu mawêlinge kang sudarma ||

dhe | babo | kawi imba karsa durung kawacana | babo | wus kaèsthi tan darbe liya panyipta ||

dhe | babo | netra tarung manggung yuda [yu...]

--- 55 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 2): Citra 25 dari 38

[...da] tanpa swara | babo | kadi nora keron kasêngsêm ing liyan ||

Suwuk nuntên mungêl malih katawang Kaum Dhawuk (Santri Brahi)

singa tirta kawi dhayoh winanggita | babo | paran baya katêmu lawan sang rêtna | radèn 2 ||

dhe | babo | ancur gêdhah | wrêksa kang kinarya wisma | babo 2 | sajatine sun bangêt angarsa-arsa | radèn 2 ||

dhe | babo | kawi nêdha sêsulung kang mêdal enjing | babo 2 | sun sêsuwun tumulia karon jiwa | radèn 2 ||

dhe | babo | pari têgal jêjuluk nata pandhawa | babo 2 | muga-muga mituruta sudarmanta | radèn 2 ||

dhe | babo | pangot alit sastra kang munggwing pangarsa | babo 2 | supayane tumulia winiwaha | radèn 2 ||

dhe | babo | sama warna aran etung rolas căndra | babo 2 | sun tatêdha jroning taun kalakone | radèn 2 ||

dhe | babo | watês marga dening kawining kongkonan | babo 2 | aywa gugu ujare wong ngomandaka | radèn 2 ||

dhe | babo | wismèng kisma dening kawining gêgaman | babo 2 | yèn gugua sayêgtine kasangsara | radèn 2 ||

dhe | babo | putra ngarga panah Parta saking Durna | babo 2 | dèn timbanga [ti...]

--- 56 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 2): Citra 26 dari 38

[...mbanga] ujar saking kautaman | radèn 2 ||

dhe | babo | tunggak pari minăngka bantal Hyang Suksma | babo 2 | pan wus lami gon manira ngarsa-arsa | radèn 2 ||

dhe | babo | jarwa karya sujanma roro garwanya | babo 2 | têka bisa gawe margiyuh sang dibya | radèn 2 ||

dhe | babo | kêmbu janur basa wènining turăngga | babo 2 | iba-iba dadia sori sang dibya | radèn 2 ||

dhe | babo | jarwa prabu arane wismèng narendra | babo 2 | dhasar pantês amisesa jroning pura | radèn 2 ||

dhe | babo | kawi sèwu wardine sujanma sura | babo 2 | wus kasusra kautamaning wanita | radèn 2 ||

dhe | babo | jarwa tanya curiganirèng wanita | babo 2 | yèn kalakon têntrêm tyase wong sapraja | radèn 2 ||

dhe | babo | wismèng jaksa gudhedhenan jayèng toya | babo 2 | datan ana tyas sangsara sinangsaya | radèn 2 | wadya suka praja têntrêm têmah arja ||

(gudhe rambat jayèng toya)

--- 57 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 2): Citra 27 dari 38

Sinom

Badhaya gêndhing Sinom, pelog pathêt barang

sêsinome kusuma kang karya brăngta | amarsudi mrih dumulure sakarsa | kang sinêdya ngayomi wadya sapraja | wanara gung witing wrêksa rumambaka | tan kawawa nahêni brangtaning driya | nata sura patalunan kang abêra | anggung mendra ing wuwus angaruara ||

Minggah

patra wisa pakaryane dwijawara | adhuh mati kangên pêpujan kawula | mate atma tunjung alit sinaroja | kangên ingsun tumuntur pundi parannya | tasik mănda jaman katon jro anendra | lamat-lamat anggung kepi warnanira ||

Lajêng ladrang Singa-singa

dhe | lêladrangan | karsanya risang sudibya | babo | atmajendra kaping nêm Paku Buwana | dhe | ujung jari | balung rondhoning kalapa | babo | kawêngkua sayêgti dadi usada | dhe | kisma rêngat guladrawa pinasthika | babo | sun la êla tan kêna lali sadina | dhe | cengkrong alit | têngkêran têbu arjuna | babo | saking dene katêkan esthining driya | dhe | barat mijil | wetan têmbung jatukrama | babo | timur mula sun puji dadia garwa | dhe | bobot siring sapatêmoning akrama | babo | nora wiwang dhaup putri lawan putra | dhe | sangku alit | momotaning sapiyata [sapiya...]

--- 58 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 2): Citra 28 dari 38

[...ta] | babo | amung sira kang pantês timbangan trêsna | dhe | saput netra | kalpuka[7] pangrapu basa | babo | baya marêm yèn gusti kang nglêlipura | dhe | ron tilarsa | wijile rêrasan driya | babo | nanging amung dèn aririh karsanira ||

Dados ladrang Sobrang kêndhang 2

dhe | kancing lambang | majasta ruwêt kang patra | dhe | sun tatêdha | sampun kongsi kawistara | dhe | sêkar randhu | putra nata Yudayana | dhe | nadyan gêndra yèn wis karuwan ing măngsa | dhe | puspa mindi manggis jênar isi pita | dhe | yêktènana | lamun ingsun amaleca | dhe | jamatmaka | puspa mindha ila-ila | dhe | praptèng pati | ingsun ora nêdya cidra | dhe | sêlangking bang | pangajapaning wardaya | dhe | nadyan pisah | maksih ingsun arsa-arsa | dhe | trawas karang | pangkat laguning ukara | dhe | salamine | ingsun nêdya ngèstupada | dhe | terong alit | prajane Prabu Newata | dhe | ingsun anti ing dunya prapteng antaka | dhe | kara wana | punagi sidaning karya | dhe | kapanggiha sun kauli asrah jiwa ||

--- 59 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 2): Citra 29 dari 38

Asritrustha

Badhaya gêndhing Asritrustha (Lêmpung Gunung), pelog pathêt barang

andhe asritrustha | tyasira sang narpaputra | amangripta kidung tinut ing badhaya | rêspati ping sapta Mukharam kang căndra | ing Jimawal trustha ngèsthi sabda nata 1789 | ngayam-ayam kayumana kawismala | yayah gayuh kayunnya ing yayahira | rangu-rangu mangraras pamularira | riris-riris rumaras rarasing karsa | sru marwasa wasa rarasing wardaya ||

Minggah

cahya maya ngayumana ing parasdya | dadya têmah sinêdya dadya tuladha | dêdimène tuman tumonton utama | malar-malar katularana pujăngga | gunêm arja mangajar ujar silarja | mugantuka pambengkase marga pringga | ywa kadurus anut janma aruara ||

Lajêng ladrang Kuwung kêndhang 2

dhe | asru trustha risang narendra siwaya | babo | sanityasa riningtyas marwatasuta ||

dhe | rumabasèng ripu pinanduking cipta | babo | tarlèn têpa tatikane janma tama ||

dhe | amardining pakayangan karsamaya | babo | dimèn trustha waskitha basa sarkara ||

dhe | sotamaning sêsanti manadukara | babo | karawitan tinut winoring [wi...]

--- 60 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 2): Citra 30 dari 38

[...noring] ukara ||

dhe | amrih anda wasitaning kawistara | babo | ciptamaya wahyaning kang măngsakala ||

dhe | amandaya darsananing kabudayan | babo | awulangun mangangên-angêning prana ||

dhe | ywa kalunta kalêluntan wruh lukita | babo | tarpateman tamantumaning dumadya ||

dhe | dadya arda rudah kasidaning driya | babo | kadriyaning drawayaning rèh sudarma ||

dhe | darmastuti sètuwa kang pangastawa | babo | winastu ring nistura santarèng basa ||

Suwuk lajêng mungêl malih katawang Santi kêndhang 2

dhe | sabisana basukining saniskara | karsikan sosiking kang pangagsama ||

dhe | sasamaning sumanèng prana pranawa | panawunge wêwangi winawèng warna ||

dhe | winaita sotyaning tyas sanityasa | sung susanta santosaning kasantikan ||

dhe | tatikane tinuku têkèng kaskaya | kayungyuning kayun yayah kayungana ||

dhe | manuhara puwarane rèh rudita | ninditaning dayita kang winidaya ||

dhe | kadayaning wardaya mardawèng karsa | kararas ring rêrasan karasèng cipta ||

dhe | kasasmitan saptaning [sapta...]

--- 61 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 2): Citra 31 dari 38

[...ning] pangupasama | pasamuwan sumuhun kang asaweka ||

dhe | sawawêngkon ring sang siwaya sinewa | miyat maya kamayaning sawismaya ||

dhe | sasmayaning warna hyang hyanging bawana | ambawani wibawaning witaradya ||

dhe | karaharjaning praja pinarjèng puja | pinuji ring para sujana sarjana ||

dhe | jinurunga saniskaraning sakarsa | ywa rêkasa rêksaning kang sukarêna ||

dhe | rênèng prana pinaripurna nirmala | mêmaluya malayaning nala lila ||

dhe | lumalana alin-alining nalika | nalikane anipuna[8] ing aguna ||

dhe | ginupita pinatut pininta-pinta | mantianta antaraning wirotama ||

Nyanthelakên Pèngêtan

Ki Mas Suramlaya, abdi dalêm jajar niyaga têngên, nalika ing dintên Sênèn Kaliwon tanggal kaping 19 wulan Sapar taun Je ăngka 1838, kakarsakakên dados abdi dalêm miji panggênder niyaga kiwa, kaparingan nama Ki Mas Găndapangrawit, kaparingan lênggah siti tigang bau.

--- 62 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 2): Citra 32 dari 38

Mangunsih

Badhaya gêndhing Mangunsih, pelog barang

dhe | amangunsih sang dibya mèt lunturing sih | sru gambira ing driya sri narpatmaja | duk umiyat raras ruming langênadya ||

dhe | isthanira lir hapsari suralaya | marma karsa makirtya basa la-êla | kang rinipta rarênggane waranggana ||

dhe | duk tumurun saking ing Endra bawana ||

Minggah[9]

lumagsana maring wukir Ngendrakila | kinèn sami angrêncana Sang Arjuna | ingkang karsa mangun tèki mêsuraga | ajêjuluk Sang Bagawan Mintaraga | wus angrasuk busana manekawarna | sinêmbagan pinuja măntra ing dewa ||

Lajêng ladrang Longgor

dhe | adan mangkat saking ngarsane Hyang Endra | babo | napak tawang lêlimunan megantara ||

dhe | duk kawuryan srining wukir Ngendrakila | babo | yayah mara anambrama ingkang prapta ||

dhe | sêkar-sêkar sumêkar sangkêp sakirna | babo | silir-silir sang maruta ngirit gănda ||

dhe | marêm rêna tyase para waranggana | babo | rarywan samya agunêm manggon ing guna ||

dhe | upayane dènnya mrih godha rêncana | babo | amancala warna garwane Sang Parta ||

dhe | paripurna [pa...]

--- 63 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 2): Citra 33 dari 38

[...ripurna] arsa tumamèng jro guwa | babo | parêng mêndhak anèng ngarsane wiwara ||

dhe | adêgira tumingal jroning asrama | babo | ana katon lênggah mancur ingkang cahya ||

Nuntên katawang Playon

dhe | lir sasăngka purnama wimbaning praba | angênguwung mrabani sapramudita | dhe | waranggana mangu-mangu driyanira | kapirangu ing rèh kataman asmara ||

dhe | yèn sampuna emut dinuta Hyang Endra | rasa-rasa yèn bisoa angrêncana | dhe | ciptanira kadi gantya kênèng guna | ragan-ragan solahe masang wiraga ||

dhe | dyan tumandang nandukakên pangrêncana | ganti mara sowang-sowang paekanya | dhe | ana măndra-măndra mardawèng asmara | manuhara nguswa rarasing sarira ||

dhe | mêmaladkung kongas angungasi driya | angêngidung rêrêpèn basa srênggara | dhe | patrawisa cêpaka tanpa saroja | adhuh gusti dulunên solah kawula ||

dhe | puspagiwang wêwalêr kanthi prasêtya | kêna apa abdine nora sinapa | dhe | puspagiwang pangupa boga ing putra | sumakeyan wong bagus dinama-dama ||

dhe | Sang Arjuna tan kengguh ing

--- 64 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 2): Citra 34 dari 38

pangrêncana | waranggana kawêlèh mêsat ngambara | dhe | mêndhak nêmbah ing ngarsane Sang Hyang Endra | matur tanpa karya dènnya angrêncana ||

dhe | dyan tumêdhak sira Sang Bathara Endra | malih warna nama Sang Bagawan Padya | dhe | wus kapanggya lan Bagawan Mintaraga | bawarasa surasaning tapabrata ||

dhe | Sang Arjuna mintonakên sêdyanira | mrih kawiryan kang satriya wirotama | dhe | langkung trustha sira Sang Bagawan Padya | mêngkul jăngga babar warna Sang Hyang Endra ||

dhe | asung wangsit mèh prapta Hyang Girinata | amariksa tapabratane Arjuna | dhe | tuhunira dènnya mrih jayèng ngalaga | sampun muksa sira Sang Bathara Endra ||

dhe | tan antara prapta ingkang samirana | anrang arga prabawa Hyang Nilakăntha | dhe | Sang Arjuna mijil ningali sukara | abirawa yayah pangawak parbata ||

--- 65 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 2): Citra 35 dari 38

Gandrungmanis

Badhaya gêndhing Gandrungmanis, pelog pathêt barang

ênggih | Sri Narendra | Paku Buwana ping astha | Surakarta amurwani carita ing jaman kuna | radèn | kang kinăndha prajarja adi Ngurawan | kang ginêndhing ing kidung panji susupan ||

ênggih | sumawita mring sang prabu bauwarna | babo | antuk karya | langkung kinulawisudha | sinami lan putranira | kinondhang măngka suraya | radèn | sinung bawah wawêngkon wong patang nambang | wus misuwur sapraja kang ambiseka ||

ênggih | Adipati Kalana Jayakusuma | babo | sinêdhahan mapripu Nungsakambangan | sang kalana wus sumaguh ubaya samăngsa karsa | nêsêg radèn | asamêkta kadang kadeyan sabala | miwah garwa kusuma putri cêmara ||

Minggah

ênggih | mrih tumutur ngadoni jayèng ranangga[10] | babo 2 | wus têngara budhal mring Bali nagara | ênggih | asanengga wahana jêmpana rata | babo | tri gumuruh wadyane sang adipatya | ênggih | asri tinon lir prawata kêmbang-kêmbang L | babo | kunêng ingkang kawuwus ing Bali pura | ênggih | siniwaka Sang Prabu Jaya Lêngkara | babo | Kyana Patya Jaya Asmara nèng ngarsa | ênggih | kinèn magut mungsuh ingkang badhe prapta | babo [ba...]

--- 66 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 2): Citra 36 dari 38

[...bo] | sigra mangkat sabala rêkyana patya | ênggih | nekawarna kang busana bang-bang ngunjring | babo | surya surêm kandhih gêbyaring ujwala | ênggih | sêg supênuh bêlabar ngêbêgi marga | babo | sênggur dadya wardu gangga sang apatya | ênggih | nitih rata ajamang mas kinapita ||

Lajêng Ladrang Kuwung

ênggih | lir baskara murup ingkang tutup gêlung | gandhewa dibya nèng ngarsa jêmparing munggèng endhong mas | lir Suwănda Maèspati | duk mapag prang ing Ngalêngka | kinubêng prajuritira | ngajab têmpuh ing ngayuda ||

ênggih | Sang Dipatya Kalana Jayakusuma | tumon lamun yèn pinêthuk kadeyan kinèn prayitna | gêlar byukan ing ayuda | yudapati munggèng kanan | Ranggajaya lêksana kang munggèng ing pangawat kiwa ||

ênggih | kang pangarsa Dyan Răngga Jayasêntika | ya ta wau duk tumingal Apatih Jaya Asmara | yèn mungsuh wus tata gêlar parentah sigra nimbangi | dadya mangsah campuhing prang wong Bali lan wong Ngurawan ||

ênggih | Yudapati pangamuke kadi yaksa | miwah sira Răngga Jayalêksana lir saradula | akèh longe bala ing Bali kasoran ing paprangan | sira Radèn apatih Jaya Asmara myat ing bala ||

ênggih | ringa rêngu angadêk suraning driya |

--- 67 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 2): Citra 37 dari 38

mangsah nêngah jêmparinge ngênèni sakèhing bala | ebat mulat langkung dènnya | ajaya Jaya Asmara | duk tumingal Sang Dipati Kalana Jayakusuma ||

Suwuk lajêng mungêl malih Katawang Playon barang

ênggih | babo | yun magut prang pinalang ing garwanira | babo | marmèng raka karsa magut prang priyăngga | ênggih | sampun tandhing Surengrana Jayasmara | babo | linancaran kya patya kundhah katawan | babo | sang apanji nuduh kinèn amusara ||

ênggih | babo | winot anèng rata anunggal kalaga | babo | Jayasmara tan samar mulat ing raka | ênggih | tinangisan lungsur pamalihe priya | babo | panji trustha mulat ing ari onêngan | babo | wus misuwur Apatih Jaya Asmara ||

ênggih | babo | kasor ing prang malah tigas ingkang murda | babo | katur marang sri nata ing Bali pura | ênggih | Prabu Jayalêngkara langkung rudita | babo | angundhangi wadyabala para raja | babo | sri narendra munggèng ing rata rinêngga ||

ênggih | babo | miwah para putri wus winot ing rata | babo | bêdhol kêrig samya kang para prawira | ênggih | umung gurnang thongthong

--- 68 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 2): Citra 38 dari 38

grit myang kalasăngka | babo | praptèng rana têmpuh campuh pranging bala | babo | sang aprabu anguculakên sagsana

ênggih | babo | kadya jawah srêcêp anibani bala | babo | kerut mirut larut prajurit Ngurawan | ênggih | Sang Kalana Jayakusuma umangsah | babo | samya tandhing wahana rata rêtna bra | babo | angalintêr kitêr putêr dêr-idêran

ênggih | babo | pêthuk gathuk kang rata tunggal sasana | babo | pêpanggile sang sri anggarut curiga | ênggih | patrêm lungit tan tumama tanpa guna | babo | kantar kentarira Sri Jaya Lêngkara | babo | sira Panji angamêr sabda srênggara

ênggih | babo | sang sri mengas luntur winarga wiluta | babo | kacêthikan badhar dènnya malih warna | ênggih | wus srah jiwa pranyata Căndra Kirana | babo | atur putri sabta siki adi-adi[11] | babo | gya sinambut kusuma adi Kadhiri | babo | sarêng nêmbah sadaya angèstupada ||

--- 69 ---

 


§ Babonipun mungêl Katawang Lèngkèr. (kembali)
ngracut. (kembali)
§ punapa botên nora korup idhêp ingsun mring Pangeran? (kembali)
dintên. (kembali)
gurawalan. (kembali)
§ Bokmanawi: tan kêna dèn ririhêna. (kembali)
kalpika. (kembali)
animpuna. (kembali)
§ Minggah Pareanom. (kembali)
10 di atas kata 'ranangga' ada bentuk bulatan yang dititik tengahnya, memakai tinta biru. (kembali)
11 § punapa botên sapta?, bokmanawi lêrêsipun makatên, atur putri sapta siki adi-adi. (kembali)