Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 4)

Judul
1. Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619. Kategori: Arsip dan Sejarah > Galeri.
2. Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 1). Kategori: Bahasa dan Budaya > Karawitan.
3. Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 2). Kategori: Bahasa dan Budaya > Karawitan.
4. Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 3). Kategori: Bahasa dan Budaya > Karawitan.
5. Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 4). Kategori: Bahasa dan Budaya > Karawitan.
Citra

Pencarian Teks

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil, diakritik serta pungtuasi diabaikan; karakter [?] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau satu huruf sembarang; simbol wildcard [*] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau sejumlah karakter termasuk spasi; mengakomodasi variasi ejaan, antara lain [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

Catatan Redaksi: Naskah (Bagian 4) ini menyajikan notasi gamelan yang, kadang kala, telah mengalami sekian kali suntingan oleh si penggubahnya sendiri. Jadi berdampak pada kurang terjaminnya akurasi transliterasi dan atau penyesuaiannya dengan sistem notasi digital. Hal itu justru menjadi tantangan tersendiri bagi proses digitalisasi. Jika ada yang membutuhkan detail dari transkripsi notasi termaksud, sudilah kiranya untuk membandingkan terlebih dulu transliterasi dengan aslinya. Adapun versi aslinya tersedia dalam teks berikut atau di bagian Galeri.

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 4): Citra 1 dari 40

Purwaka

Wiyosipun, panyêrat kula (nêdhak) sêsindhèn Badhaya tuwin Sarimpi punika pancènipun kula urutakên. Têgêsipun, kula urutakên saking sêsindhèn Badhaya tuwin Sarimpi ingkang kagêm ing karaton dalêm, satêlasipun punika lajêng kula sambêti sêsindhèn Badhaya tuwin Sarimpi kagungan dalêm ing kadipatèn pangabeyan (P.B. VIII). Makatên pancènipun, amung kemawon sarèhning sêrat sêsindhèn Badhaya tuwin Sarimpi ing Ngabeyan wau sambutan saking Radèn Panji Purba Pinilih, rumiyin saking Purbanagaran, asli saking Kusumadilagan Tejamaya, tamtu kemawon kapêksa kula sêlakakên. Amargi manawi kaurutakên kados gagasan kula sakawit wau badhe kadangon.

Awit saking punika, panyêrat kula, kula sêrat saking pungkasan, pikajêng kula manawi kasêmbadan, têgêsipun taksih wontên papanipun, ingkang sampun kula wiwiti ing ngajêng, ugi kula lajêngakên.

Ju-Pn- 19 Sura Wawu 1857.

[Tanda tangan: Ng. Atma Mardawa]

--- [0] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 4): Citra 2 dari 40

Tatêdhakan

Punika buk pasidhèn Badhaya lan Sarimpi, kagungan dalêm kadipatèn Pangabeyan

Inhoud

Kaca1ăngka urut1Anglirmêndhung salendro sindhèn Badhaya
Kaca4ăngka urut2Suka Utama salendro sindhèn Badhaya
Kaca7ăngka urut3Pangkur salendro sindhèn Badhaya
Kaca10ăngka urut4Bujăngganom pelog sindhèn Badhaya
Kaca12ăngka urut5Ganggong pelog sindhèn Badhaya
Kaca15ăngka urut6Gandrungmanis pelog sindhèn Badhaya
Kaca16ăngka urut7Lagu Dhêmpêl salendro sindhèn Badhaya
Kaca19ăngka urut1Êla-êla pelog sindhèn Sarimpi
Kaca21ăngka urut2Êla-êla salendro sindhèn Sarimpi
Kaca23ăngka urut3Gambirsawit pelog sindhèn Sarimpi
Kaca23ăngka urut4Mrak kasimpir pelog sindhèn Sarimpi
Kaca24ăngka urut5Lobong pelog sindhèn Sarimpi
Kaca24ăngka urut6Ladrang Manis pelog sindhèn Sarimpi
1Bondhan pelog bêksa Srimpi tanpa sindhèn
2Lara Nangis pelog bêksa Srimpi tanpa sindhèn
3Gêlondhongpring slendro bêksa Srimpi tanpa sindhèn
4Găndakusuma salendro bêksa Srimpi tanpa sindhèn

--- 1 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 4): Citra 3 dari 40

Sindhèn Badhaya Anglirmêndhung

[Durma]

Anglirmêndhung kang mantri lêbêt wus tata | samya prawirèng jurit | mangamuk arampak | langkung sudirèng ing prang | kang katrajang akèh mati | lir singa lodra | mangamuk golong pipit ||

Jêng Pangeran Dipati Mangkunagara | nindhihi ingajurit | mangamuk anyakra | gandhewanya lir kilat | antuk pitulunging Widhi | mêngsah kèh pêjah | larut tan măngga pulih ||

sirna gêmpang larut balane kang rama | pinêlak ing turanggi | kagêbyur ing toya | sayah kathah kang pêjah | Pangeran Mangkunagari | kalangkung suka | unggul dènira jurit ||

tinon asri | ênggih | kang amêntas mênang jurit | wong agung | babo | tinon asri ||

ênggih | kang amêntas mênang jurit | wong agung | babo. | êla-êla ||

ênggih | Nata Krêsna | wadyabala ||

ênggih | cahya mancur | kang satriya | tibaning sih | ing Hyang Suksma kang bala sa- | mya sukaa | wong agung | wong agung kang gawe mulya | sun têtêdha | gèn manira | awibawa | ênggèn dadi | awibawa | tulusêna | gèn manira | awibawa ||

--- 2 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 4): Citra 4 dari 40

ênggih | dadi wus pinasti ||

ênggih | yèn dadi ka- | nthi sang aji ||

ênggih | yèn dadi ka- | nthi sang aji | wus pinasthi | yèn dadi ka- | nthi sang aji | suka kadu- | k luwih kadu- | k luwih | Wisikarna- | ta ing bala | nata ing bala | kaduk luwih | kaduk luwih | Wisikarna- | ta ing bala | nata ing bala | binasthika[1] | binasthika | kinawêdè- | n ingkang bala | kang satriya | mancur kang cah- | ya awêning | inggih dunya | kadya êmas | sinêbaran | kathah bandhang- | ane asri | tuhu kusu- | ma pinunjul | rêmbês têrah- | ing Mataram | têrus wijiling atapa | kèdhêp prentah | ing sasami | wadyabala | suka bungah | wadya | yèn tulusa | ênggih | yèn tulusa sukawirya ||

ênggih | yèn tulusa | sukawirya | têkèng paran | mulyaa gu- | sti manira | singgih unggul kang yuda ||

ênggih | rampaking ba- | la lumiring ||

ênggih | rampaking ba- | la lumiring | lir pendah sê- | kar sêtaman | tumêdhak asongsong [a...]

--- 3 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 4): Citra 5 dari 40

[...songsong] jênar | auncal-u- | ncal kumala | wong agung wong agung kang gawe mulya | tulusêna | muktisari | awibawa | tulusa suka wiryaa ||

[Mijil]

asri kang upacara ngidêri | abra lamun tinon | murub mancur abra ujwalane | surêm ingkang diwangkara ngalih | lir baskara wilis | kasmaran kang dulu ||

mancur tan ana ingkang madhani | dinulu mancorong | limpat guna saparipolahe | satru mungsuh sumuyut ngabêkti | tan ana tumandhing | satriya pinunjul ||

wadyabala samya lulut asih | sakèh kang punang wong | samya trêsna sumungkêm gustine | suka bungah tulus muktisari | kang asêngit asih | kang agêthing lulut ||

para rabi samya lulut asih | tan ana kang moncol | samya runtut saparipolahe | datan wontên ingkang amadhani | satriya linuwih | suka manahipun ||

lir raditya baskara awêning | ujwalanya kaot | trusing sabda awêning tingale | sêtya tuhu pracaya ing galih | lulus muktisari | pracaya sang prabu ||

--- 4 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 4): Citra 6 dari 40

Sindhèn Badhaya Sukautama

[Dhandhanggula]

têrus suci saptèng rat jêng gusti 1749 | rajaputra Narendra Mataram | Surakarta diningrate | mayasa sêndhon kidung | gula milir sinawung gêndhing | tinumrap ing pamêdhar | wuwuse sang wiku | yèn sira mêngku mong praja | dèn piranti nastiti angati-ati | anêrapakên karya ||

kang abêcik dèn lêksana kaki | lirnya panggawe kang luwih mulya | rumêksèng tyas sasamane | kang dumadi sawêgung | kang pracaya marang ing Widhi | ywa singgah ing wisesa- | nira Kang Mahagung | tingalira kang sanyata | dene tyas kang angrusak samaning urip | kang tan pracayèng Suksma ||

iya iku kang tinrapan sisip | poma kaki dèn aèngêt sira | ing tindak ala bêcike | bênêr kalawan luput | yêkti padha amratandhani | dipun titi ing tata | têtulaning laku | tumulya samya manêmbah | rèrèh sampun nulyaa dêdalon malih | mrih wulang wirya guna ||

[Sinom]

swaraning bala gumêrah | angrakit sadaya sami | mantri ngajêng kawandasa | samya acaos ing kardi | ngawin kapêdhak miji | jayèng surayèng wus kumpul | kalawan trunasura | pranakan panah angrakit | trunajaya [trunaja...]

--- 5 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 4): Citra 7 dari 40

[...ya] trunarakêt abra pêthak ||

mêrang golong gulang-gulang | suragama lan prangtandang | samirana awor riris | awor lesus | anglir pawaka kababan | atap kang para prawira | pucak manik | masesa manik mas ||

Minggah

sun tutêna | sun tutêna | ing bala sami raharja | sami raharja | têkèng don pa- | ngran dadia | sun tutêna | têkèng don mu- | gti wibawa | mugti wibawa ||

abra mancur | abra mancur | bandera cê- | mêng lan pêthak | cêmêng lan pêthak | wong agung babo | anggănda ing | sun sawang | sun antine pambabare | pambabare ||

kancana mrik | kancana mrik | manik intê- | n isi mirah | iya isi mirah | wong agung pang | ngrana isi | kawan dasa | mantrine ing- | kang prakosa | ingkang daya | wus kêtara | prawira a- | nglir sasmita | saliring karya. | wong agung pa- | ngran tulusa | lêlewane | yèn prapta gê- | têri ati | gêtêri ati | pangeran tulus wibawa mugti ||

Katawang

sira bênêrakên karya | aja sali- | nca hak kaki | lamun sira | nambut karya [kar...]

--- 6 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 4): Citra 8 dari 40

[...ya] | aja pitu- | runan kaki | ana kang ti- | naèki | cawêngahing | manahipun | tan enak kar- | yane kang | lamun karya | alit kaki | kang anambu- | tkarya sampun | kêkathahan ||

[Sinom]

miwah yèn karya gung aja | kurang kang tumandang kaki | aja kabalik ing karya | aja amrih ilang maring | kabisane ing dasih | yèn sira angsung karyèku | kaki prayogakêna | lan dèn sakuwawanèki | karuwan kang tiwas enak sira niksa ||

kang bakit iku linoba | aja ta pamaras kaki | kinarya mêmadung gurda | wadung kinarya ni-ani | ya ta katiga bêkti | dènira sami winuruk | tingkah cidraning aprang | wus sumurup sang hyang rawi | radèn kalih sami ngaturan mantuka ||

--- 7 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 4): Citra 9 dari 40

Sindhèn Badhaya Pangkur, salendro

[Pangkur]

purwakanira ginita | kang tinêngran karsa dalêm jêng gusti | ăngka sèwu pitungatus | lawan limang puluh apan[2] | sinêngkalan boma dibya angrik purun 1750 | rêbut sênêng angambara | pandhawa sêbawa wani ||

sudarsanèng pratmajendra | amigêna langên rêsmining rêrangin[3] | supadi panglipur wuyung | akarya sukaning wadya[4] | têmbung wêwangsalan ukêling agambuh | linus raras ingkang taya | sindhèn sasêndhoning gêndhing ||

sudama miyos pracima | srênging karsa amangunsih ing dêdasih[5] ... enz.

Salajêngipun cakêpan sêsindhèn Pangkur punika: dumuginipun Kinanthi sarta ladrang Kêmbang Pepe, sami plêg kalihan sêsindhèn kasêpuhan (karaton) dados ingkang gèsèh kalihan kasêpuhan namung sapada, inggih punika pada kawitan, lajêng sadaya sami.

Anggèn kula nyêrat makatên punika, amung murih rancaging panêdhak. Sampun kula têrangakên ing purwaka, bilih babonipun sêrat punika sambutan.

Ewadene panggenan gêndhing Kinanthi wontên [wontê...]

--- 8 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 4): Citra 10 dari 40

[...n] wêwahipun cakêpan sawatawis pada.

Manawi kasêpuhan (kala dèrèng dipun suda) dumugi cakêpan: karanjang pangubak nila, wus kêburan wartanipun (pada ăngka 8) têlas, lajêng dhawah Kêmbang Pepe.

Dene manawi sêsindhèn kadipatèn pangabeyan, wêwah cakêpan kados ing ngandhap punika.

[Jurudêmung]

tulis krêsna ing lowana | kalênglêngan brăngta wuyung | balabag sêlapan dhuwung | kêlawungan raganingwang | dening sangkal wadung pantun | balimbing awoh widara | kapan carême lan ingsun ||

kang carma rineka jalma | rêsmining awirya mêngku | lir hyang asmara wong agung | sinisuta gora wêca | sun sêtya tan cidrèng wuwus | singa wastra siti rêngka | tuman têl-untêlan mujung ||

rêming baskara ring kisma | kentare samudra agung | dalu tan surut mamrih rum | parêkaning dwijawara | angendhangi wong anglindhung | sotya rêta kang sutrasna | mas mirah kêkasih ingsun ||

pangabaran duratmaka | tan sirêp wigênaning kung | pamintasih puspa layu | sun têdha anglayonana | jangkrik gunung wanara gung | gantar panggusah kambangan | sir kuwawa kasulak kung ||

pamèke [pamè...]

--- 9 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 4): Citra 11 dari 40

[...ke] pari memeyan | gêgêlang munggèng panuduh | kapulung tan lalyèng lulut | sêkar jwala ngantariksa | kasrênge ngendhang lara kung | kang pêksi kinarya duta | amikat bale maring sun ||

ulung wido paksi krêsna | pring ijo rinujit mujur | kalap balèndèr narutus | janma murbèng kayu lena | sapa ngundhagèni mring sun | terong alit dhadhompolan | sun anti mangun mangun kung ||

Sêkar Pepe

ênggih | babo | teja wiyat kang wisma salin panggonan | babo | srênging karsa... enz

Salajêngipun sami kalihan sindhèn Kêmbang Pepe kasêpuhan.

--- 10 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 4): Citra 12 dari 40

Sindhèn Badhaya Bujangganom, pelog

dhe | babo | asasmita | babo | asasmita rêtnèng ngrat Bismaka putra | babo | maka putra | dhe | bok | rêncakane | kataman mahendra putra | babo ||

sang rêtnanggung | sang rêtnanggung pamintanirèng mrih lena 2 | babo | sang rêtnanggung | rèng mrih lena | sang rêtnanggung pamintanirèng mrih lena | babo ||

dening cidra | babo | dening cidra- | ning aji puruhitanya 3 | babo | ruditanya | dhe | bok | Basudewa | putra mèsêm anêmbrama | babo ||

mirah ingsun | mirah ingsun kang asih wong kawlasarsa 4 | babo | mirah ingsun kawlasarsa | mirah ingsun kang asih wong kawlasarsa | babo ||

paksi buntal | babo | paksi buntal ardaning pangastanira 5 | babo | pangastanira | dhe | bok | kalingane kagêman wardayanira ||

Minggah

dhe | dhe | lir sinêndhal | babo | lir sinêndhal-sêndhal tyas sang narpatmaja 1 | babo | myat citrane | babo | kang murwèng rat | babo | myat citrane kang minta wlasing asmara | babo ||

puput jiwa | dhe | puput jiwa | babo | dhuh woting tyas | pangwasanirèng narendra 2 | babo | witne ingsun | babo | kadya mati | babo | witne ingsun kadya [ka...]

--- 11 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 4): Citra 13 dari 40

[...dya] mati kawisesa | babo ||

wukir japan | dhe | wukir japan | babo | ning wong agung | puspa krêsna | ing astana 3 | babo | satuwuhe | babo | dasihira | babo | satuwuhe | dasih aminta apura | babo ||

kênikir gung | dhe | kênikir gung | babo | dhuh sotyèng rat | maharsi Ngutaralaya 4 | babo | aja liya | kang murba pun Narayana | babo ||

ăngka loro | dhe | ăngka loro | babo | wong rêspati | padolan nut ing rêratan 5 | babo | layak wurung | babo | mati lênglêng | babo | layak wurung mati lênglêng karurungan | babo ||

tan antara | dhe | tan antara | babo | kang la-êla | prapta Dhang Hyang Kumbayana 6 ||

Bontit

dhuh kusuma | babo | dhuh kusuma kang măngka pandayèng Durna | babo | lah papagên kang tirtamayadi swarga | babo | mêngko mirah sun jarwa jatèstri priya | babo | gurda pingul pacangkramaning Ngastina | babo ||

kongsi rusak gonira mrih sastra cêtha | babo | eman lamun gusti... enz

Ing salajêngipun cakêpan utawi apilanipun sindhèn sami kalihan sindhèn Kadukmanis, ingkang kagêm ing karaton sapunika, amung minggahipun botên mawi ngucap kadukmanis, margi gêndhingipun Bontit, dene Kadukmanis, manawi sadaya sami, ladrangan dalah katawangipun, sampun plêg Kadukmanis, pun cakêpan anamung namanipun ladrangan sarta katawang botên katêrangakên gêndhing Bontit, ladranganipun ladrang Turirawa, katawangipun katawang srêpêgan.

--- 12 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 4): Citra 14 dari 40

Sindhèn Badhaya Ganggong, pelog

ênggih | ganggong agêng agung ngudanakên asih | babo | ênggih | sang maha hyun murwèng karsa | mayasa langên kaprabun ||

ênggih | trus makirtya swara bumi jêng pangeran | babo | ênggih | kusuma kang sinatriya sang rajaputra narendra ||

ênggih | kalokèng rat nagari ing Nayagănda | babo | ênggih | kang mandhirèng kadhaton ing | Surakarta Adiningrat ||

ênggih | apranyata pêpakuning kang buwana | babo | ênggih | saèstune | senapati kang sinêmbah ing ngalaga ||

ênggih | trah tumêrah narendra gung kang linêwih | babo | ênggih | kang darbèni tah têlatah ing nungswa Jawi sadaya ||

ênggih | sang mahadi wibawa tusing kusuma | babo | ênggih | rêmbêsing madu wijiling atapa andana warih ||

ênggih | kangjêng gusti panênggak ari narendra | babo | ênggih | lêlajêre kang minăngka sakèthèng tangkêbing pintu ||

Minggah

ênggih | ulunane pra sumêndhi sahadaya | tan kêna sah sihing kaka naranata | lir puspita inganggit tan kêna ginggang ||

ênggih | rakêt kêkêt lulut lumalading driya | winardaya kaanggêp putra pangarsa | kinarya nang kaonênganing wardaya ||

ênggih | ingkang măngka kondhang surayaning karsa [kar...]

(angka 1769?) lêrês

--- 13 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 4): Citra 15 dari 40

[...sa] | marmanira kalintang asih sang prabu | tanpa sama samine kadang narendra ||

ênggih | tuwin dènnya mot mong mêngku pra rinira | tan ana kang sumêlang sang sadayanya | rinojongan ingêmong sakarsanira ||

ênggih | ambêg santa budya darma martèng wadya | sêtyèng bala basuki mrih binisesa | suka bisa ngawula kaka narendra ||

ênggih | anindita dènnya anahêni karsa | tan rumasa rèh kumambang ing wisesa | singkir marang saliring kang kumawawa ||

ênggih | amung ketang andasih angèstupada | wus waspada andêling dêlahanira | nora samar maya-mayaning panuksma | ênggih | datan musna kewala ngalih panggonan ||

Ladrangan

ênggih | saèsthine kang mêngku munggwing witana ||

ênggih | sang aprabu kang minulya ing nagara | babo | kang wus sinung anggusthi pêpasthèning Hyang | kang saèstu ambagya wahyu nugraha ||

ênggih | sipat-sipat sinaput samurwatira ||

ênggih | saking dènnya kasomaning ajidarma | babo | asasmita kusuma Andaniswara | sinewaaa | anèng sasana sewaka ||

ênggih | kang pararya taruna sangkêp nèng ngarsa ||

ênggih | tuwin ingkang santana nayakèng praja | babo [ba...]

--- 14 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 4): Citra 16 dari 40

[...bo] | miwah para rakêt tumangkil sadaya | babo | myang pra wadya prameyanira sumadya ||

ênggih | sang sudibya tumingal ingkang sewaka ||

ênggih | sinaroja sumêndhinira satata | babo | anèng purwa wahana karasèng nala | babo ||

Janturan

èsmu angrês-rês sotya amarawaya

ênggih | tyas kadaut rêmpu kataman duhkita ||

ênggih | rêntêng rantas naratas ganggasing driya | babo | kaèngêtan kang wus swarga adiloka | babo | sadayane graitanya amigêna ||

ênggih | nayanira anon marang sang pamasa ||

ênggih | pamulunya rimbag saujunging warna | babo | lawan ingkang jumampana sudarmendra | babo | kang minulya kalanggêngan sumêdhoting ||

ênggih | kaptinira apêpudya kadi misih ||

ênggih | sanalika tyas kayungyun karya suka | babo | supaya kaimur sungkawaning driya | babo | wuryanira marnèng gita langên agung ||

ênggih | amêmuri duk ing kina malah mangkin | ênggih | datan siwah ing kalangyan ing saupa | babo | rêngganira | rikalanya | sang amurwa | babo |

--- 15 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 4): Citra 17 dari 40

manawung kang wanudyèng dyah sapta siki ||

ênggih | rarasing rum | sri sinêkar | busana di ||

ênggih | pahyas sumiwèng kalangyan | mangunarja | babo | mrih utama | kang tumama | mawantua | babo | srining praja | kontaping lyan pangolahing ||

ênggih | tatar pae | karsa kirtyaning krêtarta | ênggih | tanpa sesa langêning dyah anglir pendah | babo | kang pêksi sita muyana mugsèng tawang | babo | minta riris | pangaraking | sru mangarang | babo | liringira | karêngon gêngning kung rimang ||

Sindhèn Badhaya Gandrungmanis, pelog barang

ênggih | risang narpaputra Nata Ngeksigănda | murwèng gita caritane wong agung ing jaman kuna | radèn | kang kinăndha prajarja adi Ngurawan | kang ginêndhing ing kidung panji susupan ||

ênggih | sumawita mring Sang Prabu Bauwarna | babo | atur karya langkung kinulawisudha | sinami lan putranira | kinondhang măngka suraya | radèn | sinung bawah wêwêngkon wong patang nambang | wus misuwur sapraja kang abiseka ||

ênggih | Adipati Kalana Jayakusuma... enz

Salajêngipun cakêpan Gandrungmanis wau sami plêg kalihan ingkang taksih kagêm ing karaton sapunika, dados gèsèhipun namung sakêdhik, inggih punika pada kawitan. Manawi sadaya sampun sami plêg, amung kemawon ladrangan sarta katawangipun botên katêrangakên namanipun.

--- 16 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 4): Citra 18 dari 40

Sindhèn Badhaya Lagu Dhêmpêl, salendro

catur swara | babo | catur swara gora ngrat sri dasarata 1774 | radèn | ratu agung kang ngadhaton ing Ngayudya | ambêg wiku mardikèng rat tyas ngumala | angenaki ||

ing wadyanya | babo | amrih ayu mor mêmanising wacana | radèn | wêdi asih lulut kang para santana | agêng alit winêngku barang pararta | samya eca ||

ratu luwih | babo | kasusrèng rat | saking gêng sujananira | radèn | nrusing kasudarman lir kapandhitanya | sumbagèng rat pasthika maniking driya | amandami ||

Minggah ladrangan (cengkok jăngga agêng rumiyin)

ing buwana | babo | tur akathah para raja sumawita | ênggih | radèn | sumiwi ngrèh | kadya yayah | babo | datan kongsi pinukul ing madya laga | babo | kasor dening tyasira ing kapandhitan | babo babo | radèn radèn ||

waskitha mrih | babo | rèhing patya patitis pamoring suksma | ênggih | radèn | arantara | dya mangèring | babo | ing panyipta wignya moring batharanya | babo | sanalika tanna uwus pamèngêtnya | babo 2 | radèn 2 ||

kongas ing rat | babo | dasarata | sampat tyas kaprabonira | ênggih | radèn | ri kang padma | paripurna | babo |

--- 17 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 4): Citra 19 dari 40

amudhari | lir sasăngka kawastara | babo | lêlangênnya amangunu luhiringrat[6] | babo 2 | radèn 2 ||

agung muja | babo | saking gêngnya sihirèng kulawarganya | ênggih | radèn | rinarêksa | aywa rêngat | babo | mung mamrih tyas kataman ayuning bala | babo | twin labêting satru ingakên dinarah | babo 2 | radèn 2 ||

ing rèh sinung | babo | nir tang tyas mawi sandeya abipraya | ênggih | radèn | barêng rusak | mamuktyaning | babo | dènnya agung soking driya tyas kadarman | babo | ring panjing sih nir dyanira naranata | babo 2 | radèn 2 ||

sêtya gêng sih | babo | garwa putra dènnya gêng puruhitanya | ênggih | radèn | mrih pra dwija | marma dahat | babo | putus titis yogya rêksakanirèng rat | babo | agung pujya ing bathara surapatya | babo 2 | radèn 2 ||

tuwin marang | babo | Sang Hyang Jagad Pratingkah mêngku misesa | ênggih | radèn | kang tumingal | lir maharsi | babo | Ngendraloka | mawantahireng bawana | babo | wantu-wantu sihing kang para jawata | babo 2 | radèn 2 ||

kahyunira | babo | amêminta pêputra priya utama | ênggih | adèn | nèng pamujan | lan sorindra | babo | dwijawara mawantu yogabratanya | babo | nata mangun wiyoga tiwikramanya | babo 2 | radèn radèn [ra...]

--- 18 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 4): Citra 20 dari 40

[...dèn] ||

Minggah Mijil katawang

[Mijil]

lamun sira madêg narapati | yayi wêkas ingong | apan ana ing prabu ugêre | sastra cêtha ulatana yayi | omahna dèn pasthi | wulanging sastrèku ||

rèhning janma tama nguni-uni | kang mêngku kaprabon | ingkang nistha kawruhana kabèh... enz

Lajêngipun cakêpan sami plêg kalihan ingkang taksih kagêm Sarimpi ing karaton sapunika, amung wontên wêwahipun sapada, manggèn wontên pada gangsal, inggih punika mêntas cakêpan:

... | anggung sanggărunggi | andhêdhêr pakewuh ||

tan wuning rehing don aniwasi | ambêg kang mangkono | ing madyane ilangêna kabèh | dèn patitis awrat sănggarunggi | utamane yayi | kabèh dèn kacakup ||

ala ayu pan darbèkirèki | ing rat tan pakewoh... enz

Sapiturutipun lajêng sami kemawon, têlas-têlasanipun ugi dhawah cakêpan: brata nêmbah ngayun

--- 19 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 4): Citra 21 dari 40

Sarimpi

Sindhèn Srimpi êla-êla, pelog

êla-êla | ênggih | êla-êla | catur kuda wiku raja (1774) | pambanguning langêning tyas mrih kawuryan ||

ênggih | mamrih brastha ring driya arda wigêna | narpatmaja gung ambêg santa budya ra 5 | adèn | paramarta sih ing wargane sagotra 6 | tan pae lan wong agung paranggutara 7 ||

ênggih | sudiranya andanu măngsa kasapta 8 | tinêmpuh ing maruta wrêsa tumiba 9 ||

ênggih | maratani mring sagung para sangsara 10 | samya enggar manahe kang para mudha 11 | adèn | apêpujya lulusa suka ing driya 12 | adèn ||

Minggah

patra wisa roning mlinjo mrica seta 1 | babo | dhuh wong agung dulunên solah kawula 2 | babo | sri sudara garwa Arya Kumbakarna 3 | babo | kumawani amrih suka nèng udyana 4 | babo | asta wrêksa diwasaning diwangkara 5 | babo | sumurupe lan pangrêngganing busana 6 | babo | canthoka gung putrane Prabu Radeya 7 | babo | kadi wulan sêsotya kang munggèng karna 8 | babo | dyah ngutara pasewakan Sang Hyang Rodra 9 | babo | acêcundhuk puspita sri rêta pita 10 | babo | sotyantara wêrdining gambar budaya 11 | babo | anglir lintang kartika [kar...]

--- 20 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 4): Citra 22 dari 40

[...tika] kang nèng sutagnya 12 | babo | jangkrik wulu waruju putra Ngurawan 13 | babo | asêsinjang wastra didhapur larangan 14 | babo | basa rêta wiku dyah ing bauwarna 15 | babo | arja sondhèr cindhe bang mandhala cala 16 | babo | wiji wisma macan galak gêgawean 17 | babo | yèn binuncang anglir kilat bêbarungan 18 | babo | ujung sinjang tinundha-tundha sinimpar 19 | babo | kengising kang wêntis mratima kancana 20 | babo | jawi wisma wasi brata Ngargasonya 21 | babo | ujwalane pindha thathiting jalada 22 | babo | yuyuruntung songsong agung pinarada 23 | babo | gêgilapên kang miyat atutup karna 24 | babo | tirta maya rema kinulawisudha 25 | babo | ukêl asta tininggil luhuring karna 26 | babo | teja wrêsa lunglungan kang mijil toya 27 | babo | lir kêkuwung kinum banyu ing udaya 28 | babo | arda ranu sujanma undhagi sastra 29 | babo | amung molah asta jăngga aliringan 30 | babo | miyanggalit sarpa gung bumi kasapta 31 | babo | panjungkunge sarira naga kèbêkan 32 | babo | srênggala gung pusaka jumiril putra 33 | babo | amrih praya sêsondhèr rimong sumangsang 34 | babo | jagad wayang sirat manising brêmara 35 | babo | lir kêkupu nguswa maduning puspita 36 | babo | kêthèk jamus kang layu layaning sêkar 37 |

--- 21 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 4): Citra 23 dari 40

babo | kawi garan rakit atap rêruntungan 38 | babo | rema seta kalpika rêngganing karna 39 | babo | tyas kacuwan kang umiyat kawismaya 40 | babo | plana kuda kukila kang tanpa pada 41 | babo | aluwaran mêndhak nêmbah minta jiwa 42 ||

Sindhèn Srimpi Êla-êla, slendro

êla-êla | ênggih | êla-êla | rêsi raja murwèng gita | purwaning rèh mangikêt wuryaning praja ||

ênggih | anglêluri langên agêng ing kaprabun | tumurasing kawibawan sukawirya | adèn | tumuwuhing kamuktyan pinudyèng janma | sang mayasa jêng gusti narendratmaja ||

ênggih | trah nayarum | Surakarta Adiningrat | ambêg sănta sudibya widagdyèng driya ||

ênggih | putusing rèh swarjana ambijaksana | ingkang măngka pamasaning sudarsana | adèn | anindita kêrtarta awirotama ||

Minggah

1. babo | anjêladri madu tyas pasthika maya | babo | pan kayungyun karya langêning kalangyan ||

2. babo | pinurwendah para rum busananira |

--- 22 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 4): Citra 24 dari 40

babo | ngore rema tinitih sotya ngujwala ||

3. babo | pan sinamur ing puspita warna-warna | babo | pênding rugmi akalpika hèr baskara ||

4. babo | uncal sutra sinjang di adining wastra | babo | atasikan katon suluh ing wadana ||

5. babo | lir kartika waranggana Ngendraloka | babo | rèrèh mêndhak nèng ngarsa tur raras driya ||

[Mijil]

wijil yoganing sabda anunggil 1749 | pamungkas karya nom | langêning sang sri parama angreh | narpatmaja narendra naya mrik | Surakarta Adi- | ningrat kang linuhung ||

sinatriya kusuma apêkik | wirotamèng kewoh | anglir madu pinisthika tyase... enz ||

Lajêngipun cakêpan sami kalihan Mijil Găndakusuma (Mijil yogan) ingkang taksih kagêm sapunika, anamung wontên wêwahipun kalih pada inggih punika:...

... | sumarambah dening | dayita myang sunu ||

tansah karya la-êla sih maring | garwa winot among | angêmama sinung saliring rèh | datan rinêngatan ing sakapti | lulus mugti sari | amarma sihipun ||

rêm-rêm sirêm sumiram arêsmi | rarasing kalangon | lir absari ing Kaendran adèn | pae lan ing bumi sapta siki | majêng rarasati | atur sêmbah sampun ||

--- 23 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 4): Citra 25 dari 40

Sindhèn Srimpi Gambirsawit, pelog

jalma kuda | ênggih | jalma kuda maharsi narendra putra... enz ||

Lajêngipun cakêpan sami kalihan ingkang taksih kagêm sapunika, amila botên usah (parlu) kula sêrat sadaya.

Sindhèn Srimpi Mrak Kasimpir, pelog

ênggih | wuryaningrèh jêng gusti mêmangun taya | babo | caritadi duk Arjuna mangun krama | radèn | kang tinuduh ri mudha pindha pujăngga | babo | kalanira Srikandhi kinêmbar yuda | radèn | kang minăngka patiba-sampiring krama ||

ênggih | lan pawonganira Arya Endraputra | babo | kang panêngran kusuma raras driya | radèn | nèng pamedan dènnya lancaran wisesa | babo | gumrah sagung para wadu ing Cêmpala | radèn | tuwin ingkang prawira Cintakapura ||

Kêmbang Pepe

ênggih | babo | wus siyaga kusuma Drupadaputra | babo | ajêjamang tundha ro kinarawistha ||

ênggih | babo | ngore rema... enz ||

Sapiturutipun cakêpan utawi apilanipun sami kalihan cakêpan sindhèn Sukarsih dalah cakêpanipun katawang ugi sami kalihan ingkang taksih kagêm sapunika, amung kemawon namaning gêndhing katawang punapa, botên katêrangakên, punapa katawang Martapuran, punapa sanès.

Katrangan kêtawangipun inggih kêtawang Martapuran.

--- 24 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 4): Citra 26 dari 40

Sindhèn Srimpi, Lobong, pelog

Botên kula têdhak, amargi cakêpanipun sami plêg (cocog) kalihan ingkang taksih kagêm sapunika, amung wontên wêwahipun sakêdhik, ing ngriki kula pêthik ingkang radi parlu, inggih punika pungkasan badhe suwuk.

ênggih | ora marêm yèn durung anunggal jiwa | babo | radèn | jênang gula titining sastra winaca ||

ênggih | lilanana pun paman angèstu pada. ||

Suwuk.

Sindhèn Srimpi ladrang Manis, pelog

ênggih | babo | lêladrangan | dyah catur lir | waranggana | babo | Ngendraloka duk arsa ngrêncana Parta | babo | Ngendraloka ||

ênggih | babo | kang panêngran Supraba myang Wilotama | babo | Gagarmayang wênèh Rêtna Sumarsana | babo | Gagarmayang ||

ênggih | babo | riwusira gagănda angadiwarna | babo | mentar marang asrama Arya Palguna | babo | mentar marang ||

ênggih | babo | prapteng têpining ancala kèh kapyarsa | babo | kawastara sêkar seta pita rêta | babo | kawastara ||

ênggih | babo | mèt puspita sinangsang linud ing rema | babo | manjing guwa umiyat sang yogabrata | babo | manjing guwa ||

ênggih | babo | adan godha mrih kayungyuna Sang Parta |

--- 25 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 4): Citra 27 dari 40

babo | ana manglung jăngga ngêmbat-êmbat asta | babo | ana manglung ||

ênggih | babo | wênèh miwir sêsondhèr asimpar wastra | babo | kèh solahe dènnya amrih angrêncana | babo | kèh solahe ||

ênggih | babo | waranggana kagiwang mring Endraputra | babo | jiwa lupa karuna atur pralaya | babo | jiwa lupa ||

ênggih | babo | kawi netra sêsotya tan ingêmbanan | babo | tingalana kawula kawêlasarsa | babo | tingalana ||

ênggih | babo | wohing dami janti têgal roning lata | babo | dhuh wong agung paringa tămba wigêna | babo | dhuh wong agung ||

ênggih | babo | pêkên alit wre cantriking Saptarêngga | babo | lah sapanên dêdimèn wurung pralena | babo | lah sapanên ||

ênggih | babo | gambas pait pusaka Sri Darmaputra | babo | paran sira tan nêbda usada brăngta | babo | paran sira ||

ênggih | babo | janma wirya asramane kang jawata | babo | amugtia nèng kahyangan Tinjomaya | babo | amugtia ||

ênggih | babo | rêsi dênta hapsari ing Lesanpura | babo | siniwia sagung cèthi waranggana | babo | siniwia ||

ênggih | babo | rading ranu tênaya Prabu Drupada | babo | sang lir rêtna merang mêsat jumantara | babo | sang lir rêtna ||

ênggih | babo | plana kuda rêsi nata ing Surendra | babo | prapta nêmbah ngraub pada batharendra ||

Tamat

--- [26] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 4): Citra 28 dari 40

Pèngêtan

Ing dintên Kêmis Lêgi, tanggal kaping 20 Jumadilakir, Jimakir 1866, wuku Pahang măngsa IV (sakawan) utawi kaping 19 Sèptembêr 1935, Radèn Ngabèi Atma Mardawa, abdi dalêm mantri ordhênas, kakarsakakên dados abdi dalêm panèwu niyaga kasêpuhan golongan kiwa, kapatêdhan nama: Radèn Ngabèi Gunamardawa.

Ing dintên Rêbo Lêgi, tanggal kaping 11 Rêjêb, Jimakir 1866, wuku Tambir Paningron, măngsa IV (sakawan) utawi kaping 9 Oktobêr 1935 wanci jam ½6 enjing Radèn Nganten Gunamardawa (putranipun Radèn Ngabèi Martapradata, abdi dalêm panèwu jaksa bumi) tilar donya, jalaran sakit watuk, antawis 7 wulan, dumugi umur 42 (kawan dasa kalih taun) dintênipun Kêmis Paing kaping 12/7 66 (dados nyipêng sadalu) wanci jam ½4 sontên, layon kaangkatakên saking griya ing kampung Kamlayan têngah, kakubur dhumatêng astana Pajang Brajadipan. Rampunging pangubur antawis jam satêngah nêm sontên.

--- [0] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 4): Citra 29 dari 40

Gêndhing Kêmbangmara, kalajêngakên Ladrang Banyak Ngêlangi P.5. wiwit sindhèn wontên Ladrang Bayak[7] Ngêlangi. Kagêm bêksa Sarimpi.

g5....j56j4j56n5..j56!j.@j@j!6n5
Andheba-bo..mur-wènggi-ta
.j244..j56j4..j564k5j421k2j16gt
sa-rim-pipa-..thêt-eli-ma
1k2j1ynt.yj1k232j.31k2j1ynt
ba-bokêm-bangma-ra
.yj1k232j.31j233..j3532j35j65g3
gên-dhingnyaa-rumu-ta-ma
..j323565n3.5656j35n3
..aba-bokêm-bang-ma-ra

Yên suwuk makatên:

..j32 3565n3 3.5656j35n3
.. aba-bosar-wasè-dhêt
..5656j35n3..j122j.3121ygt
so-lah-eing-kangbi-ya-da

--- [0] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 4): Citra 30 dari 40

Sêrat sarta ingkang taklim kula: Warsadiningrat kêkalih.

--- [0] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 4): Citra 31 dari 40

Ladrang Banyak Ngêlangi Pl. 5

g5....j56!@!6n5
andheba-bo
g5....j6!z1x@xj!c6n5..j6!!.@j!6n5
andheba-bomur-wènggi-ta
..j244..j56n4..j56z4xj5kx4c2z1xj2kx1cygt
sa-rim-pipa-thêt-eli-ma
1412j.31j2k1ynttyj122j.31j2k1yntt
ba-bokêm-bang-ma-ra
yj122j.31j23n3..j353j231j23g3
gên-dhing-nyaa-rumu-ta-ma
..j323j231j23n33j353j2312n33
ba-bokêm-bangma-ra

--- [0] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 4): Citra 32 dari 40

Urut-urutanipun lalinggihanipun abdi dalêm panèwu mantri sapangandhap. Pratelanipun kados ing ngandhap punika:

1. Pangulu kadipatèn | 2. Lurah kaji | 3. Kêtib | 4. Jimat kutha gêdhe | 5. Kaparak kiwa | 6. Karapak têngên | 7. Gêdhong kiwa | 8. Gêdhong têngên | 9. Bumi | 10. Sèwu | 11. Panumping | 12. Gêdhe | 13. Ordhênas | 14. Carik, garap karaton, garap nagara, tukang gambar corèk, sopir, ukur, rêksanirmala | 15. Kabayan | 16. Karaton | 17. Panêgar gamêl | 18. Pangrêmbe | 19. Kalang | 20. Panandhon | 21. Kêmasan | 22. Gandhèk kiwa |

--- [0] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 4): Citra 33 dari 40

23. Gandhèk têngên | 24. Grêji | 25. Pambêlah juru silêm | 26. Kadipatèn | 27. Jaksa pangulon, ngulama nagara, jimat Lawiyan, jimat Imagiri | 28. Suranata, juru | 29. Niyaga kasêpuhan | 30. Niyaga kadipatèn | 31. Ngarêp | 32. Tuwa buru, pandhe | 33. Srati | 34. Pangukir, undhagi, pambubut | 35. Tukang batu | 36. Sarawrêksa | 37. Pangrèh praja kutha | 38. Kapatihan | 39. Pangrèh praja dhusun | 40. Juru kunci, pradikan sêpuh, pradikan kadipatèn | 41. Majêgan Bayalali | 42. Majêgan Klathèn | 43. Majêgan Gagatan | 44. Mungkung | 45. Pangrêmbe dhusun | 46. Rêsatrêsna | 47. Pananggap ||

--- [0] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 4): Citra 34 dari 40

Kula nuwun, kula ngaturi uninga bilih botên wontên alangan satunggal punapa benjing ing dintên AKAD - WAGE tanggal 10 JUMADILAWAL tahun EHE 1892 utawi kaping 30 OKTOBÊR 1960 kula badhe manggihakên anak kula èstri pun:

ATMARI dhaup kalian T. WAKIR

putranipun kamas Prawirowihardjo ing Ngayogya, dene ijabipun sampun kalampahan nalika dintên Akad - Lêgi tanggal 24 Bêsar tahun Alip 1891 utawi kaping: 19 Juni 1960 kanthi wilujêng.

Ingkang punika manawi amarêngakên saha dhangan ing panggalih benjing ing dintên kasbat nginggil (AKAD - WAGE tgl. 30 OKTOBÊR 1960) wanci jam: 9 enjing, panjênêngan sêkalian kula suwun rawuh ing griya kula kampung Citropuran R.T. 12 Kl. Tipes (Toko kayu Astuti Sidakare mangilèn) pêrlu anjênêngi panggihipun têmantèn saha paring barkah pangèstu wilujêng sumarambah ing sadayanipun.

Wasana sangêt ing pangajêng-ajêng kula kaparêngipun rawuh.
Citropuran, 23 Oktobêr 1960
Hatur kula:
R. Ngt. DJOGOHUDOKO

Kula ugi ndhèrèk ngajêng-ajêng rawuh panjênêngan:
1. MLOJOWIDODO
2. ATMOJO Atmowirjono
3. ATMANTO Atmosuripto
4. ATMARSO

--- [0] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 4): Citra 35 dari 40

Mrak Kasimpir, minggah Ladrang Kêmbangpepe Pl.6

CK ...e .ty1 .1.1 .2.3 .1.2 .1.gy [ 21yt ee.. ee.t yetny ety1 23.. 3212 .12gy < 21yt ee.. !!#@ .#@n! ..#@ .!65 33.5 635g6 @!65 33.. !##@ %#@n! #@!@ .!65 33.5 635g6 @!65 32.. 2321 y13n2 y123 .... 33.5 635g6 @!32 11.. 1132 532n1 22.. 2212 3312 .12gy ]

< [ .5.3 .!.n6 .5.3 .!.n6 .3.2 .5.n3 .1.2 .1.g6 .1.y .5.n3 .5.2 .5.n3 .5.2 .5.n3 .1.2 .1.gy .1.y .5.n3 .5.2 .5.n3 .5.2 .5.n3 .1.2 .1.g6 ]

--- [0] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 4): Citra 36 dari 40

Gêndhing Kêmbangmara, kalajêngakên Ladrang Banyak Ngêlangi Pl. 5 wiwit sindhèn wontên Ladrang Banyak Ngêlangi, kagêm bêksa Sarimpi.

g5....j56j4j56n5..j56! j.@j@j!6n5
Andhe....ba-bo..mur-wènggi-ta
.j244..j56j4..j564k5j421k2j1ygt
sa-rim-pipa-..thêt-eli-ma
1k2j1ynt.yj1k232j.31k2j1ynt
....ba-bokêm-bangma-ra
.yj1k232j.31j233..j3532j35j65g3
gên-dhingnyaa-rumu-ta-ma
..j32 3565n33.5656j35n3
.. aba-bokêm-bang-ma-ra

Yên suwuk makatên:

..j32 3565n3 3.5656j35n3
.. aba-bosar-wasè-dhêt
5656j35n3..j122j.31k2j1ygt
so-lah-eing-.. kangbi-ya-da

--- [0] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 4): Citra 37 dari 40

[Pada halaman ini tulisan tidak jelas]

--- [0] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 4): Citra 38 dari 40

Daftar Konservatori Mulai 4/8 1952 untuk R.T. Wiroguno.

Sênèn, jam 5-5-45 klas III têmbang
Slasa, jam 5.45 - 6.30 klas II têmbang
Slasa, jam 6.45 - 7.30 klas I têmbang
Slasa, jam 7.30 - 8.15 klas I nabuh, Byuk
Slasa, jam 8.15 - 9 klas I nabuh, Byuk
Rêbo, jam 6.45 - 7.30 klas III tabuhan wayang
Rêbo, jam 7.30 - 8.15 klas I nabuh, Byuk
Rêbo, jam 8.15 - 9, klas I nabuh, Byuk
Kêmis, jam 7.30 - 9 klas III nabuh
Jumungah, jam 7.30 - 9, klas II nabuh, byuk

--- [0] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 4): Citra 39 dari 40

Pêndhahuluan

Sênènjam 5-5-45, 5.45 - 6.30nabuh gurubyukan.
Slasajam idhêmidhêm
Rêbojam idhêmidhêm
Kêmisjam idhêmidhêm
Jumungahjam 6.45 - 7.30idhêm

Anggèn kula mulang, ing dalêm saminggu wontên 11½ jam.

--- [0] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1926b), Warsadiningrat, c. 1926, #619 (Bagian 4): Citra 40 dari 40

Bab sapisan aja gugu warti | miwah kăndha ingkang ngumănka |[8] barang kang tan wêruh dhewe | myang kèlu ing pambujuk | ujar lamis tan ngraharjani | bab pindho gunging gêsang | ywa kapengin wêruh | marang wêwadining liyan | ingkang nora manggêpokan lawan dhiri | dahwèn tanpa piguna ||

Bab kaping tri dèn sabar myang titi | aywa enggal nandukkên pakarya | kang durung sah pamikire | nêpsu myang grusa-grusu | saklawase amitunani | marma dipun èsthia | nyabarkên ing nêpsu | gampang rampunging prakara | yèn ginarab kalawan ing tata titi | tamad atur kawula ||

Ing nginggil punika, uran-uran dongèng, kalih pada isi tigang prakawis, kasade kalayan rêgi 500000 gangsal atur èwu dinar.

 


pinasthika (dan di tempat lain). (kembali)
Lebih satu suku kata: lan limang puluh apan. (kembali)
Lebih satu suku kata: amigêna langên rêsmining rangin. (kembali)
Lebih satu suku kata: karya sukaning wadya. (kembali)
Lebih satu suku kata: srênging karsa amangunsih ing dasih. (kembali)
amangunêlah ringrat. (kembali)
Banyak. (kembali)
Kurang satu suku kata: miwah kăndha ingkang ngumăndaka. (kembali)