Catatan Redaksi: Naskah ini menyajikan notasi gamelan yang, kadang kala, telah mengalami sekian kali suntingan oleh si penggubahnya sendiri. Jadi berdampak pada kurang terjaminnya akurasi transliterasi dan atau penyesuaiannya dengan sistem notasi digital. Hal itu justru menjadi tantangan tersendiri bagi proses digitalisasi. Jika ada yang membutuhkan detail dari transkripsi notasi termaksud, sudilah kiranya untuk membandingkan terlebih dulu transliterasi dengan aslinya. Adapun versi aslinya tersedia dalam teks berikut atau di bagian Galeri.
Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

1915 1845

Buku Santi Swara ing Warsapradanggan

Ki Mas Trunapradăngga

--- [0] ---

Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

Koetika Adjal

Koetika meniggal[1] doenianya mas Demang Warsöpradonggö.
hari Djoemaat Legi tanggal. 17. Sapar Wawoe. 1841.
Meninggal doenia Ari Aarbopon
Kijai loerah Krijodhikromö.
Njai Loerah Krijödhikromö Ari Isnen paing tanggal
Roewah (en Saban) Djeawal 1837.

Njang menoelis mas-demang
Warsö pradonggö X= II

Mantri loerah nijogokiwö
Kapatian Soerakarta Solo
[Tanda tangan Warsopradhönggö]

[Grafik]

Parlu Kawaos

Sintên ingkang nyambut buku | mugi samia sêtiti | ing pambikaking kêbetan | sampun ngantos damêl rugi | suwèk saha damêl risak | myang kotor sasaminèki ||

--- [0] ---

Punika Kangge Pèngêtan

Awit saking kaparênging ing karsa-dalêm Bandara Kangjêng Radèn Adipati Sasradiningrat kaping IV Surakarta. Duk dintên malêm Jumungah Wage tanggal kaping 2 wulan Rabingulakir taun Jimawal, 1837. Para abdi-dalêm, kănca punakawan among raras, mawi tindhih mantri niyaga: Kyai Dêmang Warsapradăngga utawi jajar niyaga, asami dipun dhawuhi ajar gêndhing trêbang, ing Sumaningratan.

Murih botên sagêd ical cengkok-cengkokipun gêndhing, dalah bawanipun pisan, sami kaênutan dening ăngka Wlandi dhatêng Kiyai Dêmang. Larasipun kaurutakên ingkang pelog sami pelog, gêndhing trêbang punika anama: Santiswara.

Ingkang kasbut pèngêtan ing inggil, mênggah dipun sêkarkên[2] macapat, ingkang ngantos sagêd cècèg ing pada-padanipun, sarta sampun nyuda mêwahi, yèn amung mêdhot gatra: kenging: waton mantuk, gèk kintên-kintên punapa kenging punapa botên cobi kagalih.

Ki Mas
[Tanda tangan Mayawikara]

--- [0] ---

Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

Nusuli katrangan bab cakêpan ingkang sampun kapacak ing buku ngriki (bab cakêpan slawatan) inggih punika

yala yela ya elolah, lêpat, lêrêsipun makatên ulha ilha ailullah, muhamaddun rasulullah, madun mukhamad salallah.

Kajawi punika, Nut Santi Swara ingkang wontên ing buku ngriki, sadaya dèrèng mawi wirama.

--- 1 ---

Urutipun Gêndhing Santiswara, Laras Pelok Nêm Kados ing ngandhap punika.

Bawa Sêkar Puspajali, Lampah 13 Pelok Nêm, Dhawah ing Gêndhing Larajala (Loronjala)

6!j@#j!j@65j!3j21
Dhuhgus-tipu-ja-ning-wang
j12j2311j13j1j2j1y
so-tya-ningwa-ni-ta
6!j@#j!j@55jj!3j21
myangma-du-ningku-su-ma
j12j2311j13j1j2j1y
sê-kar-ringbu-wa-na
66j5j6j53356!
tu-humus-thi-ka-ning-rat
!j@#!!j!#j!j@j!6
da-dyasu-dar-sa-na
6!j@#j!j@j!55j!3j21
sa-gung-ingprawa-no-dya
j122j12j321y
am-bêkpus-pa-ja-li

1.

[5555j!@6j353
HAga-i-bul-gu-yuppu-ni-ka
y12j362j321y
JAa-mortankê-nadi-nu-lu
5555j!@6j353
HAna-nginga-mor-rewustam-tu
y12j362j321y
JAde-nega-ibu-lu-wi-yah
@#@!j!@j!6j@#j!j@j!6
HA ha-etê-têpnèngsa-jro-ningli-mutHA
@#@j!@6j54j565
ha-e JAkangga-ibu-wi-yahnya-ta
2j3555j56j53j366
tê-têpnèngpê-pa-dhang-i-pun
2j35j5j6j532j64j56j21y
la-ra-ja-la SAku-lara-dèn

--- 2 ---

Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 1): Citra 1 dari 1
5555!6j353
HAya-la-ye-laya-e-lo-lah
y12j362j321y
JAya-la-ye-laya-e-lo-lah
5555!6j353
HAya-la-ye-laya-e-lo-lah
y12j362j321y
JAya-la-ye-laya-e-lo-lahHA
@#@!j!@!6j2#[3]jjj!j@j!6
ha-e
JA
mo-ka-ma-dunra-sul-lo-lah
@#@j!@6j54j565
mo-ka-ma-dunra-sul-lo-lah
2j3555j56j53j366
ma-dunmu-ka-matsa-la-lah
2j35j5j6j532j64j56j21y]
la-ra-ja-la SAku-lara-dèn

Bawa Sêkar Dhadhap Mantêp, Lampah 13, Pelok Nêm, Dhawah ing Gêndhing Kêmbang Kapas

56655
Ba-yang-anba-yêm
56!j!@63j35j32
ba-yê-yêta-gungngrêm-bu-yung
22j!j#j@j#j!3j123
ra-wera-wering
66j64j562j21j13j1y
ra-wan-ta-rata-rutu-ri
y1j23j122
ka-ran-dhanggon-dhang
235j6@63j35j32
ka-dhon-dhongdhên-dhênga-san-dhing
25j321y
dhung-dhung-angu-dhe
35j632jy31j2yt
be-ngokbê-ngukma-ngukma-nguk

2.

[6536j6!5j632
HAtan-pa-epa-e-san-i-pun
1312j231j2yt
ka-wu-laka-la-wangus-ti
6536j6!5j632
nèngsa-jro-ningka-ê-nêng-an
1312j231j231
ê-nêng-eo-nêngkangê-ning
3312j231
a-wor-etung-galka-

--- 3 ---

j2yt
ha-nan
3536j6!5j632
a-nènga-na-nepri-ba-di
1312j2316j5j6j5j65
SAkêm-bangka-paska-pi-nang- JAkung
!j@3[4]j!6j!#65j632
JAya-la-ye-laya-e-lo-lah
1312j2316j5j6j5j65
ya-la-ye-laya-e-lo-lah
!j@#j!6j!#65j632
ya-la-ye-laya-e-lo-lah
1312j231j231
ya-la-ye-laya-e-lo-lah
3312j231j2yt
mo-ka-ma-dunra-sul-lo-lah
3536j6!5j632
ma-dunmu-ka-matsa-la-lah
1312j231j2yt]
SAkêm-bangka-paska-pi-lêng-kung

Bawa Sêkar Manggalagita, Lampah 15, Pelok Nêm, Dhawah ing Gêndhing Lung Gadhung Pèl.

2j352j35j56j53j36j65
Sa-rêngmyar-sari-sangra-ma
6!j@j#j@j!j#j@j!j6j5333j35j32
ringa-tur-ekangra-yi
656j!j#j@j#j!j@j!j5333j35j32
ku-mê-sartyas-i-ratik-bra
666j64j6j56j23j1y
lirpê-satji-wa-ni-ra
j352j35j56j53j36j65
su-mê-butpa-rahpa-rah
56!j@j#j@j!j#j@j!j6j5333j35j32
ingtyasru-ha-rama-ru-jit
6666j64j56j23j1y
ka-dyasir-naja-gatra-ya
5j6j266j64j6j56j21y
liri-langi-dhêp-i-ra

3.

35623553
HAya-takangsa-myalu-mam-pah
111yj12312
su-kadèn-i-raan-du-lu
23122j35j566
wongwa-donan-jo-jorma-nuk
656j!@6553
JAan-ding-kiktu-rutga-lêng-an
356
pa-ri-gêl

--- 4 ---

Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 1): Citra 1 dari 1
j!@65j63j23
saso-lah-i-pun
111156j654
BAyèna-nu-juprita-nê-ba
6j56211j2316
si-na-rêngpan-jo-jor-i-pun
3535623553
HAya-la-ya-laye-la-ya-e-lo-lah
111yj12312
ya-la-ye-laya-e-lo-lah
23122j35j566
ya-la-ye-laya-e-lo-lah
656jj!@6553
JAmo-ka-ma-dunra-sul-lo-lah
356j!@65j63j23
ma-dunmu-ka-matsa-la-lah
111156j654
BAma-dunmu-ka-matsa-la-lah
6j56211j231y]
SAlungga-dhungpèlgên-dhing-i-pun

Bawa Sêkar Kumudasmara, Lampah 15, Pêdhotanipun 7-8 x 3, Pelok Nêm, Dhawah ing Gêndhing Kisma.

j13333j35j565
sangwi-da-ya-kèngpra-ja
55j56j5332j35j32
ingu-ta-ra-gi-tana-ma
2j2!j!j#j@j#j!j@jj!j5333j23j13
si-raman-dăn-arê-na
j36j231y3123
sungwa-si-taringprasis-wa
6!j@#j!j@j!65j632
dyahlak-si-ta-ningja-na
66j64j562j321y
tê-nga-yutê-kwantangdur-ta
6!j@#j!j@j!65j!3j21
tin-rapnèngpra-lam-pi-ta
yj12j233j12j231y
kêm-bangki-nar-yau-pa-ma

4.

[y1232j21j53j21
HASê-karsa-li-sirli-ni-rik
y12j362j321y
ngo-rak-kênco-rèk-ingca-rik
y
ka-

--- 5 ---

1232j21j63j21
dikangwusda-kikda-kik
y12j36!j@#!6
turti-ni-tik JAaka-cê-lik
6356!j@#!6
JAya-la-ye-laya-e-lo-lah
35j62j35j56j54j565
ya-la-ye-laya-e-lo-lah
56!j@#6553
mo-ka-ma-dunra-sul-lo-lah
6j!@6j56j2311y
ma-dunmu-ka-matsa-la-lah
j12tj231j12tj231
BAmoka-ma-dunra-sul-lo-lah
3j231yj64j56j21y]
ma-dunmu-ka-matsa-la-lah

Bawa Sêkar Nagabănda lampah 18, pêdhotanipun 5-6-7 x 2=36x2=72. Pelok Nêm, Dhawah ing Gêndhing Lare Angon.

32353
a-nutla-ku-ning
j3232353
Ku-ra-waingngu-ni
36j562j23j1y
pa-ti-nebi-ma-nyu
6656j!j#j@j#j!j@j53
kê-naingci-dra
33j311j12j23
si-grasangSê-tya-ki
36j5222j23j1y
ma-dêkngam-bilsan-ja-ta
32353
sa-ro-samên-thang
j3232353
lang-kapgyalu-mê-pas
36j5622j23j1y
Bu-ris-ra-wapi-na-nah
6656j!j#j@j#j!j@j53
pê-gatjang-ga-nya
3j3111j13j1y
Bu-ris-ra-wama-ti
33223j35j53
ka-tê-kanna-ga-băn-da

5.

[35653j21j231
HAWuslê-pasinglam-pah-i-pun
12311j12j233
ngi-dulnge-tanu-rutmar-gi
3
wan-

--- 6 ---

Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 1): Citra 1 dari 1
5653j21j231
ciwuswi-sa-ningkar-ya
12311j23j355
nam-pahkpa-lês-trèn-ingka-li
56!@j@#!j@5j6@
JAka-lilong-soru-rut-i-ra
@@@@@j@#j!65
ingngan-dhapkangdènsa-brang-i
332j355j6!5j63
SAda-rada-rala-rea-ngon
35656565653j21j231
HAya-la-ye-laya-la-ye-lai-laya-elo-lah
12311j12j233
ya-la-ye-laya-elo-lah
35656565653j21j231
ya-la-ye-laya-la-ye-lai-laya-elo-lah
12311j23j355
ya-la-ye-laya-elo-lah
56!@j@#!j@5j6@
JAmoka-ma-dunra-sul-lo-lah
@@@@@j@#j!65
ma-dunmu-ka-matsa-la-lah
332j355j6!5j63]
SAda-rada-rala-rea-ngon

Bawa Sêkar Căndrakusuma, Lampah 16, Pelok Nêm, Dhawah ing Gêndhing Ranumênggala.

66!j@#!!j!#j!6
SangBa-la-de-wanar-pa-ti
6j!@6j5333j366
tu-winna-rès-wa-raKrês-na
32j31111j12j23
ka-lang-kungingtrês-na-ni-ra
!j@#!6j64j56j21y
ma-rangdyahBa-non-ci-na-wi
6!#@j!j@j!65j63j21
mang-kapi-sahu-gyan-i-pun
y12j362j321y
mi-latan-sahta-nyawar-ta
6j3!j!j@j#j@!jj!j@#j!j@j!65j!3j21
wa-usrina-ren-draka-lih
1j231yj12j32j122
mringsangrêt-nama-du-brăn-ta

--- 7 ---

6.

[555j6!j!@6j53j21
HAsundu-gao-li-yalu-hur
11j121yjy1j122
wi-ji-nemuk-timêng-ko-ni
222j35j563j231
ka-ta-ralu-ngi-dingba-sa
11j121yjy1j122
li-ring-ea-mra-ba-wa-ni
35556!j@65
JAsi-ngasi-nat-ma-tèngti-ngal
666j!#6553
BAtyasgu-gupmèhmèhnga-bêk-ti
333j211j12j1yjy22
SAba-bora-dènra-numêng-ga-la
555j6!j!@6j53j21
HAya-la-ye-laya-elo-lah
11j121yjy1j122
ya-la-ye-laya-elo-lah
222j35j563j231
ya-la-ye-laya-elo-lah
11j121yjy1j122
ya-la-ye-laya-elo-lah
35556!j@65
JAmo-ka-ma-dunra-suL-lo-lah
666j!#6553
ma-dunmu-ka-matsa-la-lah
333j211j12j1yjy22]
SAba-bora-dènra-numêng-ga-la

Bawa Sêkar Têbukasol, Lampah 9, Pêdhotanipun 4-5, Pelok Nêm, Dhawah ing Gêndhing Sêkar Gadhung.

66!j@#
An-jrahing-kang
!!!jj!#j!6
pus-pi-taa-rum
6666
ka-ti-yuping
6j64j56j23j1y
sa-mi-ra-namrik
1j23j122
sê-karga-dhung
6j64j56j23j1y
ku-ngasgan-da-nya
!j@#j!j@!6
ma-wèhra-ras
6j64j56j216
rê-na-ningdri-ya

7.

[666j6!!!!6!56
JAGong HAge-yangge-yongge-yongku-laso-yung
..6!@j#j@#65j3j2@j@j%j#j@!
HAcê-pa-kaka-laklan-mê- JAnur
6555j5@j@!65
pa-carwu-lanang-grèka-sri
555556
HAra-makra-makra-ma

--- 8 ---

Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 1): Citra 1 dari 1
66.5655
ra-makku-lara-mak
..55565443
BAar-gu-lopa-tramêng-ga-la
6666665j76
ta-lu-kilanwo-ra-wa-ri
6663j56j216
SAsê-la-esê-karga-dhung
666j6!!
JAgong HAge-yangge-yong
!!6!56
ge-yongku-laso-yung
6!@j#j@#65j3j2@j@j%j#j@!
HAya-la-ye-laya-elo- JAlah
6555j5@j@!65
moka-ma-dunra-sul-lo-lah
55555666
HAra-makra-makra-makra-mak
56555j6543
ku-lara-mak BAra-sul-lo-lah
6666665j76
ma-dunmu-ka-matsa-la-lah
6663j56j216]
SAsê-la-esê-karga-dhung

Bawa Sêkar Langênjiwa, Lampah 27, Pelok Nêm, Dhawah ing Gêndhing Sontoloyo, mawi Sêgakan[5] Kêmplang Apêm Apêm Canthèl

j!@633j35j32
Sringas-ti-nama-ha
j!@633j35j32
Pra-buDur-yu-da-na
6!j@#j!65j!3j21
a-lonngan-di-kan-i-ra
5666j64j56j23j1y
a-ri-ning-sunWrê-ku-da-ra
2y23j321
dènka-po-rèngke-ne
2y23j321
si-graAr-yaSe-na
6!@j!65j!3j21
an-ju-jukDha-nyangDur-na
5666j64j56j23j1y
ri-sêk-sa-nama-ngên-ja-li
2y23j3212
Wrê-ku-da-rari-nang-kul
y23j321
lu-nga-yan-i-ra
6!j@#j!65j!3j21
ba-bosi-wa-yèngu-lun
5666j64j56j23j1y
si-raka-kia-pa-si-da
2j1yj123j321
a-ngu-lat-iing-kang
2j1yj123j321
tir-tapra-wi-ta-di
6!j@#j!65j!3j21
kangwa-rihta-tadar-ma

--- 9 ---

1j12j2j322j12j321y
măng-kasu-ci-ningdu-ma-di

8.

[j32j5j65j323j35
HAKang-tung-gugu-bug
j5j65323j5j65j32
a-ku-kukngo-rak-a
3j35j5j6532
pêk-sim-prita-king
2352[6]j!#j@65
JAa-yêmsar-wigê-ga-mê-lan
23536532
HAkên-dhang-angam-bang-andê-ling
66!j@jj%j#!6
JAsun-to-lo-yojun
662j5j65j323332j5j6532
HAa-la-ya-laye-la-i-laya-e-lo-lah-
532j5j65j323532j5j6532
a-la-ya-laye-la-i-laya-e-lo-lah-
23526j!#j@65
JAmo-ka-ma-dunra-sul-lo-lah
23536532
HAma-dunmu-ka-matsa-la-lah
66!j@j%j#!6]
JAsun-to-lo-yo-jun

Bawa Sêkar Kuswalalita, Lampah 23, Pêdhotanipun 5-6-6-6x2, Pelok Nêm, Dhawah ing Gêndhing Lêpangjawi (bokmanawi Sêkar Wêgangsulanjani).

666j35j32
Si-na-wungkên-dhang
2266j35j32
su-linga-no-mana-
22235j6j!j@j#j@j!j53
ngi-dungngi-dungla-wan
3333j35j32
sa-rabas-wa-rarum
j2!j!j@j#j@j#j!j53333
run-tutra-ras-ing
j23j1311j13j1y
ki-dungngêm-batêm-bat
22
têm-bung-

--- 10 ---

Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 1): Citra 1 dari 1
y12j3j5j32
nyabi-na-rung
6j6444j26j5j6j21
pa-ngê-liksingsu-ling
6!j@#j!j@j!5j56
bu-ta-nesu-ka
21y1j13j1y
tingcu-ka-kaktan-jak
22y12j3j5j32
ga-le-yaha-bêk-sa
6j6444j26j5j6j21
ma-jumi-gut-mi-gut
6!j@#j!j@j!5j56
su-kasa-kèh-ing
21y1j13j1y
pung-ga-wanga-yo-dya
22y12j3j5j32
myat-ingbu-tangi-gêl
6j1333j35j53
ka-thu-wêlpa-ri-gêl

9.

[23565j56j353
JAKica-riksu-tragu-mu-yu
333356
HAmasê-mas JAba-sa-ku
6jj@#j@!65
muk-do-noya-yi
23565j56j353
la-ku-ningni-kahi-ngen-tra
3333566j@#j@!65
HAmas-ê-mas JAka-tê-tê-luma-ra-ta-ni
5j32j5j6j532j365j632
HAkangsi-jimang-gungke-wa-la
6!@j#j@#6553
BAdu-mu-nunginggar-wapat-mi
523523
SAlahba-palahba-pa
66665675
si-nè-nèrbu-jangda-lêm-an
23565j56j353
JAya-la-ye-laya-e-lo-lah
3333566j@#j@!65
HAmasê-mas JAya-la-ye-laya-e-lo-lah
23565j56j353
ya-la-ye-laya-e-lo-lah
3333566j@#j@!65
HAmasê-mas JAya-la-ye-laya-e-lo-lah
5j32j5j6j532j365j632
HAmo-ka-ma-dunra-sul-lo-lah
6!@j#j@#6553
BAma-dunmu-ka-matsa-la-lah
523523
SAlahba-palahba-pa
66665675]
sinè-nèrbu-jangda-lê-man

--- 11 ---

Bawa Sêkar Sulanjani, Lampah 20, Pelok Nêm, Dhawah ing Gêndhing Bangomate, mawi dipun Sarêngi Sênggakan elo esa utawi esa esa.

#@6j3!j!@j@j#@j65j32
Srikar-naka-srêgi-ni-rup
22235j6#
si-nèpli-nê-pas-an
j!6j5352j56j53
wa-ras-trapi-ni-rêk
j3!j!j#j@j#j!j53j!@j236j56j2yj13
dhi-ranga-dêgma-mu-ling-a
yy!j@6j53j23
nga-weri-la-rut-ing
jy122j321y
ba-lala-rarê-bah
66j6j36j6j@j536j56j2y
bi-mangê-baklê-pasa
j13yy!j@6j53j23
muk-ti-ningna-la-ni-ra
y22j321y
ma-bakga-jahra-ta
66j6j36j6j@j536jj56j2yj13
bên-tartrê-nyuhsi-ngina-rug
yy!j@6j53
ti-nêm-bungi-ra
j23jy311j21yt
ri-ga-daku-su-la-sah

10.

[!!!j@#!j@#j!65
JAA-ba-gusjêt-mi-karu-ruh
!6565321
HApa-sangsê-mu-nea-wi-ngit
!!!j@#!j@#j!65
JApan-têstrah-inga-wi-ba-wa
!656531j23
HAwa-ngu-neang-rês-pa-tè-ni
1j1y1135j632
cah-ya-ni-raan-rang-ga-na
3565653j23
tu-me-jasu-mu-nuwê-ning
1j1yj231
ba-ngoma-te
!!!j@#!j@#j!65
JAya-la-ye-laya-e-lo-lah
!6565321
HAya-la-ye-laya-e-lo-lah
!!!j@#!j@#j!65
JAya-la-ye-laya-e-lo-lah
!656531j23
HAya-la-ye-laya-e-lo-lah
1jy1113
mo-ka-ma-dunra-

--- 12 ---

Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 1): Citra 1 dari 1
5j632
sul-lo-lah
3565653<j23
ma-dunmu-ka-matsa-la-lah
1j1yj121]<1j21yt
ba-ngoma-tesuwukba-ngoma-te

Bawa Sêkar Găndakusuma, Lampah 24, Pelok Nêm, Dhawah ing Gêndhing Kêmbang Gayam Minggah Pareanon, mawi dipun Sarêngi Sênggakan jalela grumut.

55j56j53j36j6j56
Bu-migon-janggan-jing
2j35j56j53j36j6j56
la-ngitkê-lapkê-lap
j23j1yy12j3j5j32
ka-tonlirkin-cang-ing
j2!j!j@j#j@j#j!j533j31j13j1y
ri-sangma-wèhgan-drung
1135j63j26
sa-ba-rangka-du-lu
j21135j632
wu-kirmo-yak-ma-yik
22235j56
sang-kingtyasba-li-wur
2222j23j1y
lu-ma-risa-gan-drung
j!@j63j!@63j26
dhuha-risu-mi-tra
j21135j632
ta-na-yapa-ranrèh
22y123
ka-bèhsi-ningwa-na
j3!j!j@j#j@j#j!j533j31j13j1y
nang-sa-yama-ring-sun
1135j63j26
tanwrinka-sa-tri-yan
j21135j632
tan-u-mi-yating-rat
22235j56
kom-bulat-ma-ning-wang
322j35j632
pi-jêrgan-drung-gan-drung

11.

[33211j231y
HAKangnê-barwu-ritgu-mun-dha
6j!#j#!j!@65j632
JAma-lên-cutmêm-pingmrê-ka-tak
56j64j562j321y
HAwê-nèhra-me-ningpa-nèn-an
6j!#j#!j!@65j632
JAlum-rahra-regu-sahgu-sah
56
HAnènggu-

--- 13 ---

j64j562j32j123
buga-gê-gê-tak-an
333j211j12j233
JAsang-kinglorki-dulsa-u-ran
6j!#jj#!j!@65j63<2
a-gèn-jèngsê-sa-wisa-wah
66j64j562j321y
SAlin-tangsri-ningpa-tê-gal-an
33211j2311
HAya-la-ye-laya-e-lo-lah
6j!#j#!j!@65j632
JAya-la-ye-laya-e-lo-lah
56j64j562j321y
HAya-la-ye-laya-e-lo-lah
y[7]j!#j#!j!@65j632
JAmo-ka-ma-dunra-sul-lo-lah
56j64j562j32j123
HAma-dunmu-ka-matsa-la-lah
333j211j12j233
JAmo-ka-ma-dunra-sul-lo-lah
6j!#j#!j!@65j632
ma-dunmu-ka-matsa-la-lah
66j64j562j321y]
SAmbokngan-tènkêm-bang-ega-yam

Inggahipun

<11111231
SAlin-tangsri-ningpa-tê-gal-an
!!@#!3333
JAja-le-lagru-mutri-pikku-ning
y123j122
ba-pa-pa-re-a-nom
23j56j21y
kangka-kangka-kang
[23j56j21y[8]56j!@j653
la-ya-la-yela-i-laya-e-lo-lah
65656562
a-la-ya-laya-la-ye-la
656j!@j653
i-la-ya-e-lo-lah
65656562
a-la-ya-laya-la-ye-la-
656j!@j653
i-la-ya-e-lo-lah
111yj12312..
ya-la-ye-laya-e-lo-lah
23122j35j566
mo-ka-ma-dunra-sul-lo-lahha-e-
!!!!j!@j!6j!#!
ma-dunmu-ka-matsa-la-lahha-e-
66!j@#j!65j632
mo-ka-ma-dunra-sul-lo-lah
111112
ma-dunmo-ka-matsa-

--- 14 ---

Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 1): Citra 1 dari 1
31
la-lah
!!@#!
JAja-le-lagru-mut
3333y12312
SAri-pikku-ningba-papa-re-a-nom
23j56j21y
kangka-kangka-kang
3j56j21yjj56j!@j653656
kangnê-barwu-ritgu-mun-dhama-lên-cut
2j56j!@j653
mêm-pingmrê-ka-tak
6562j56j!@j653
wê-nèhra-me-ningpa-nèn-an
111yj12312..
lum-rahra-regu-sahgu-sah
23122j35j566
nènggu-buga-gê-gê-tak-anha-e
!!!!j!@j!6j!#!
sang-kinglèrki-dulsa-u-ranha-e
66!j@#j!65j632
a-gon-cèngsa-sa-wisa-wah
11111231
SAlin-tangsri-ningpa-tê-gal-an
!!@#!
JAja-le-lagru-mut
3333y12312]
SAri-pikku-ningba-papa-re-a-nom

Bawa Sêkar Căndrawilasita, Lampah 12, Pelok Nêm, Dhawah ing Gêndhing Genjung Goling, Minggah Surungdhayung.

5j565j56
Ka-rès-ingtyas
66j6@j@j#j@!65j36j52
myat-ingcăn-drawi-la-si-ta
22j2!j!j@j#j@j#j!j53
dhuhku-su-ma
66j64j5622j23j1y
mus-thi-ka-ningja-gat-ra-ya
5j565j56
ka-wu-lan-ta
66j6@j@j#j@!65j36j52
ma-ngan-tian-tisih-i-ra
3j56j23j1y
ka-panba-ya
35j632jy31j2yt
ang-gen-jungnèngpa-gu-ling-an

--- 15 ---

12.

[5555!j@#!6
JALam-pah-i-raPan-dhu-su-nu
66655j65j3j266
ka-la-wanSu-pra-badè-wi
666j!@j@#!j@65
lirpan-du-lurrang-nwuhki-ta
!j@#!j6@5j64j632
a-sa-linti-ti-kasa-mi
3j5j623j56j2311<y
HAsangrêt-naka-lang-kungme-rang
35j632j3[9]1j2yt
de-ningsangPar-tau-mi-ring
y1j23121321y
brê-gaspa-cak-epri-gêlso-lah-e
12312yj231j2yt
ta-jêmu-lat-ema-nisba-sa-ne
5555!j@#!6
JAya-la-ye-laya-e-lo-lah
66655j65j3j266
ya-la-ye-laya-e-lo-lah
666j!@j@#!j@65
mo-ka-ma-dunra-sul-lo-lah
!j@#!j6@5j64j632
ma-dunmu-ka-matsa-la-lah
3j5j623j56j2311y
HAmo-ka-ma-dunra-sul-lo-lah
35j632j64j56j1j2j1yt
SAgen-junggo-lingma-du-ka-ra
y1j23121321y
brê-gaspa-cak-epri-gêlso-lah-e
12312yj231yt]
ta-jêmu-lat-ema-nisba-sa-ne
<35j632!j!6j!@!
Minggahipun
HA
de-nesangPar- BAtau-mi-ring
[##j#!@j@#!j@65
JAya-la-ye-laya-e-lo-lah
!j@#!66j65j566
ya-la-ye-laya-e-lo-lah
@@j@#@j@#!j@65
mo-ka-ma-dunra-sul-lo-lah
5j64j6211j21yt
BAma-dunmu-ka-matsa-la-lah
ty12j23j21j232
HAsang-kingpra-ba-tau-man-cur
21yttjy1j122
an-jogma-ringja-la-nin-dhi
22
kèhpa-

--- 16 ---

Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 1): Citra 1 dari 1
2j3556j455
ndhaningka-rang-li-man
5621!j!6j!#!]
mung-gwingtê-pi JAningja-la-dri

Bawa Sêkar Salisir samaning Lampah 8 Pelok Nêm, Dhawah ing Gêndhing èsèk-èsèk, badhe Dhawahipun Gong mawi dipun Sarêngi Sênggakan woluk woluk laka ya laka ya uklah.

6j!@6j5311j12j23
Sang-sa-yada-lua-ra-ras
!j@#j!6j6@6j525j53
a-byorkanglin-tangku-mê-lap
j64j6j56j23j1yy123
tistisso-nyatê-ngahwê-ngi
111yj12312
lum-ranggan-da-ningpus-pi-ta

13.

[2312j23j21j63j21
HAA-nyi-dhangnyim-pang-ingmar-ga
1j231yj123j122
nu-ri-pina-bunta-yang-an
231j23j21j53j21
ngrê-su-lasam-batpa-nas
1j23j1y15j56j353
di-lahpa-nas-etanlum-rah
3563!j!6j@#!
JAlirmê-cahmê-cah-nasi-rahHAha-e
!6!j@#j!@j!6j@!6
ngi-sorpa-nasdhu-wurpa-nasHAha-e
66!j!@6j54j5j65j6!
ra-nama-nukbê-ringla-yang
!j@#!6yj1312
SAboksè-dhumtê-kasa-dhe-la
231222j23j21j63j21
HAya-la-ye-lai-la-ya-elo-lah
1j231yy12312
ya-la-ye-lai-la-ya-elo-lah
2312j23j21j63j21
ya-la-ye-laya-elo-lah
1j23j1yj135j56j35
mo-ka-ma-dunra-sul-lo-

--- 17 ---

3
lah
3563!j!6j@#!
JAma-dunmu-ka-matsa-la-lahHAha-e
!6!j@#j!@j!6j@!6
mo-ka-ma-dunra-sul-lo-lahHAha-e
66!j!@6j54j5j65j6!
ma-dunmu-ka-matsa-la-lah
!j@#!6y1j2312]
SAro-ngero-ngeme-ga-nemên-dhung

Bawa Sêkar Sudirawarna, Lampah 12 Pelok Nêm, Dhawah ing Gêndhing Rujaksêntul, mawi dipun Sarêngi Sênggakan sêso sêso, Minggahipun Srundèng Gasong,[10] mawi dipun Sarêngi Sênggakan ya dhuk ya dhuk.

6!j@#j!#j!66j64
Dhuhgus-tisam-punda-hat
j5622j23j1y
sung-ka-wèngga-lih
322jyj63j2156
babsir-na-ning-ramêng-sah
6j63j56j23j1y
pa-du-kagus-ti
6!j@#j!j@j!5j6j76
ka-la-mundè-rèng
22j3622j23j1y
nga-barkăn-taka-wu-la
322jyj63j21
bas-wa-radi-bya
1j122j12j321y
a-ranpuna-di-sa-ra

14.

35623553
HAPra-wantu-watingsa-lê-bug
6j!#j!655j6532
JAga-drugga-drugmu-rungla-ki
3535623553
HAwa-ngunwa-ngunwa-guki-waki-wa
6j!#j!655j65j3j266
JAa-bê-susmê-sêsma-lin-this
666jj!@6553
bo-ngorbo-ngorti-ruba-pa
35626j!#j!65
mungba-ni-yahdhè-mêsthi-thik
42j12y12
SAbokngan-tènngru-jaksên-

--- 18 ---

Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 1): Citra 1 dari 1
36532
tulsa-nga-li-kur
3535623553
HAya-la-ya-laye-laya-e-lo-lah
6j!#j!655j6532
JAya-la-ye-laya-e-lo-lah
3535623553
HAya-la-ya-laye-laya-e-lo-lah
6j!#j!655j65j3j266
JAya-la-ye-laya-e-lo-lah
666j!@655<3
mo-ka-ma-dunra-sul-lo-lah
32626j!@j!65
ma-dunmu-ka-matsa-la-lah
42j12y1236532
SAbokngan-tènngru-jaksên-tulsa-nga-li-kur

Inggahipun

<35623553
ma-dunmu-ka-matsa-la-lah
111111
SAsên-thuksên-thuksên-thuk
yj12y1312
e-dhuksrun-dèng-muga-[11] song
[5655j!@6j353
HAbê-cikpa-dhasa-lina-da
111yj123j122
bi-nu-wangkangwusli-na-kyan
5655j!@6j353
jèngra-gamè-sêmnorji-wa
111yj123j122
Nur-i-pindhè-hèmca-ri-ta
2356356!
JAsè-bêtbyarwa-u-taing-kang
#@!@!656
la-gyasê-sa-lindha-dhak-an
22223123
BAdha-sarja-dhugwar-na-ni-ra
111yj12312
ka-rêng-gade-ningbu-sa-na
5655!!j!@6j353
HAya-la-ye-lai-laya-e-lo-lah
111yj123j122
ya-la-ye-laya-e-lo-lah

--- 19 ---

5655!!j!@6j353
ya-la-ye-lai-laya-e-lo-lah
111yj123j122
mo-ka-ma-dunra-sul-lo-lah
2356356!
JAma-dunmu-ka-matsa-la-lah
#@!@!656
mo-ka-ma-dunra-sul-lo-lah
22223123
BAma-dunmu-ka-matsa-la-lah
111111
SAsên-thuksên-thuksên-thuk
yj12y1312]
e-dhuksrun-dèng-mugo-song

Bawa Sêkar Palugon, Lampah 16 Pelok Nêm, Dhawah ing Gêndhing Kapidhondhong.

j6222222j21j23
Pa-lu-gonla-ku-ninglê-kas
32j35j3j21111jj2j5j6j5j3j21
lu-ki-talirnud-ingki-dung
55j56j4j5j65555j6j!j@j#j!5
ka-dungka-dê-rênga-mo-mong
@@j#!j6@5j64j621
mê-ma-ngunma-nahra-ha-yu
35j632j231j2yt
a-ywa-nakangtana-go-long
@@j#!j6@5j64j621
gu-mu-lungma-na-du-ka-ra
3532jy31j2yt
ka-ra-na-ni-ramang-a-pus
5555!j@#!j@6
pus-pi-tawang-sal-ansê-mon
56j!@j5625j64j621
yaka-pi-dhon-dhongsăng-ga-le-wang

15.

[35j632j231j2yt
HAKu-la-wir-yanam-bungsab-da
@@j#!j6@5j64j621
JAyaNur-i-pinwruh-an-i-ra
35
HAgon-mu

--- 20 ---

Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 1): Citra 1 dari 1
j632j231j2yt
ngra-sak-a-kepa-nas
3j35j56j6@65j632
JAla-giman-jêr-eke-wa-la
j56j321yj12j3212
HAdu-rungsok-sok-a-ningke-rat
j56j321yj12j32j12j25
be-sukyènsi-ranengke-rat
5555!j@#!6
BAka-pa-nas-êndhas-mupê-cah
j@#j!@j3525j64j621
SAan-jê-blosu-têk-muwu-tah
[35j632j231j2yt
HAya-la-ye-laya-e-lo-lah
@@j#!j6@5j64j621
JAya-la-ye-laya-e-lo-lah
35j632j231j2yt
HAya-la-ye-laya-e-lo-lah
3j35j56j6@65j632
JAme-[12]ka-ma-dunra-sul-lo-lah
j56j321yj12j32j122
HAma-dunmu-ka-matsa-la-lah
j56j321yj12j32j12j23
mo-ka-ma-dunra-sul-lo-lah
5555!j@#!6
BAma-dunmu-ka-matsa-la-lah
56j!@j5625j64j621
SAyaka-pi-dhon-dhongsăng-ga-le-wang

Ngêlikipun

35j632j231j2yt
HAku-la-wir-yanam-bungsab-da
@@j#!j6@5j64j621
JAyanur-i-pinwruh-an-i-ra
35j632j23165
HAgon-mungra-sak-a-kepa-nas
65424645
la-giman-jêr-eke-wa-la
65424645
du-rungsok-sok-a-ningke-rat
654246
be-sukyensi-ranèng

--- 21 ---

4j56
ke-rat
666j!@@j@!j!#!
JAka-pa-nas-êndhas-mupê-cah
##!@j@#!j@65
an-jê-blosu-têk-muwu-tah
65656!j@#!
JAya-la-ye-laya-e-lo-lah
##!@j@#!j@65
ya-la-ye-laya-e-lo-lah
555j6@5j64j621
ya-la-ye-laya-e-lo-lah
3j35j56j6@65j632
me-[13]ka-ma-dunra-sul-lo-lah
j5631yj12j32j122
HAma-dunmu-ka-matsa-la-lah
j56j321yj12j32j12j25
mo-ka-ma-dunra-sul-lo-lah
5555!j@#!6
BAma-dunmu-ka-matsa-la-lah
56j!@j5625j64j621]
SAyaka-pi-dhon-dhongsăng-ga-le-wang

Bawa Sêkar Madubrănta, Lampah 13, Pêdhotanipun 5-8, Pelok Nêm, Dhawah ing Gêndhing Ayun-ayun.

55j565j5666
Mang-ka-natasangpra-bu
!@63j35j32
lam-pah-ewusprap-ta
6j64j6j56j23j1y
ja-wi-ningki-tha
66!j!@6j525j53
ri-katpang-i-rid-ingra-ta
6j64j6j56j23j1y
swan-da-napin-dha
33j3!j!j#j@j#j!j@j533j21j13j1y
pang-la-yang-ingka-ga-ra-ja
y1j23j122
na-griNgas-ti-na
j56j321yj12j321y
ka-ti-ngalsang-kingman-dra-wa

--- 22 ---

Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

16.

[57667576
JAYa-Alahyara-sul-lo-lah
2321
HAjèngrês-mi-wa
23111231
JAya-Alahyara-sul-lo-lah
35j632
HAwa-can-i-pun
13223132
JAya-Alahyara-sul-lo-lah
2321
HAsu-ratpat-e
23111231
JAya-Alahyara-sul-lo-lah
35j632
HAkaha-nu-li
1322313j26
JAya-Alahyara-sul-lo-lah
6j35j56j6j@!6j54j565
JAsu-ratJu-mu-ngaha-wal-nya
5j35j56j6j!@65j362
gyasu-ratMu-na-pèka-kir
j56j321y
SAa-yuna-yun
ty12j2311y
no-nahma-ripu-langti-dhur
57667576
JAya-Alahyara-sul-lo-lah
222j35j63j21
HAa-laya-la-ye-la
23111231
JAya-Alahyara-sul-lo-lah
y12j35j632
HAi-la-ya-e-lo-lah
13223132
JAya-Alahyara-sul-lo-lah
y12j35j63j21
HAa-la-ya-laye-la
23111231
JAya-Alahyara-sul-lo-lah
y12j35j632
HAi-la-ya-e-lo-lah
1322313j26
JAya-Alahyara-sul-lo-lah
6j35j56j6j@!6j54j565
JAmo-ka-ma-dunra-sul-lo-lah
5j35j56j6j!@65j632
ma-dunmu-ka-matsa-la-lah
j56j321y
SAa-yuna-yun
ty12j2311y]
no-nahma-ripu-langti-dhur

Bawa Sêkar Brêmara Wilasita, Lampah 11, Pelok Nêm, Dhawah ing Gêndhing Tanjung Gunung.

--- 23 ---

5j565j566!
Ya-tamang-sahsi-ra
j@#6j525j53
na-ren-draRa-ma
j3!j!#j!6j531
a-ma-ra-nimring
23j35j32j25j53
gèn-ingWi-bi-sa-na
j64j56j23j1y6!
myangLês-ma-nami-wah
j@#6j525j53
Pra-buSu-gri-wa
j64j56j23j1y1j12
pradi-pa-tikangwre
2j12j321y
tu-mutsa-da-ya

17.

[656656@#@!
JAKê-thêm-longkê-thêm-long JApus-pakrês-na
#@65j!@6j3532323
wongang-rang-kungkangsa-latsa-wus-ingsu-rub
6j56j23j1yj12j321y
HAa-sih-ekar-yai-rib-an
y123y123
BAmê-nyanman-dipa-nubi-ru
333j21653j21
tanla-rangtoh-a-nalam-pus
1j2j12311j2j1231
kên-dhaljramka-pi-thingsu-mur
35j63j231j21yjte
ka-dê-rêngtê-mênwonga-yuJAhuk
etyjj161111j13j231y
SAê-masbè-ila-yula-yutan-junggu-nung
656656
JAkê-thêm-longkê-thêm-long
@#@!#@65j!@6j353
JAya-la-ye-laya-la-ye-laya-e-lo-lah
323323
JAkê-thêm-longkê-thêm-long
6j56j23j1yj12j321y
HAya-la-ye-laya-e-lo-lah
y123y123
BAmo-ka-ma-dunra-sul-lo-lah
333j21653j21
ma-dunmuka-matsa-la-lah
1j2j12311jj2j1231
mo-ka-ma-dunra-sul-lo-lah

--- 24 ---

Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 1): Citra 1 dari 1
35j63j231j21yjte
ma-dunmuka-matsa-la-lahJAhuk
etyj161111j13j231y]
SAê-masbè-ila-yula-yutan-junggu-nung

Bawa Sêkar Patmawicitra, Lampah 12, Pelok Nêm, Dhawah ing Gêndhing Glathik Belong

3231
Nar-papu-tra
321y3231
myanggar-walana-ri-ni-ra
555j6!
rê-rêpa-nèng
!!j@6556j@#!
pa-ta-pan-ingdwi-ja-wa-ra
!!#@
ya-yahda-dya
!65532j311
ku-ma-la-neingas-ra-ma
3632
kê-ku-lêm-an
36351231
mi-yatingpatma-wi-ci-tra

18.

[13123532
HAKêm-bên-ana-gla-thikmu-ngup
23123532
ngên-dhogsa-tu-gêlkangke-ngasHAha-e
23567j65j321
JAbêng-kêngmrihman-dulki-nar-ya
66666365
BAnge-glawong-awong-akèk-si
65653jj21j321
SAdhoên-dhogê-la-thikbe-long
13123532
HAya-la-ye-laya-e-lo-lah
23123532
ya-la-ye-laya-e-lo-lah

--- 25 ---

HAha-e
23567j65j321
JAmu-ka-ma-dunra-sul-lo-lah
66666365
BAma-dunmu-ka-matsa-la-lah
65653j21j321]
SAdhoên-dhogê-la-thikbe-long

Bawa Sêkar Salisir Liwung, Lampah Nêm, Pelok Nêm, Dhawah ing Gêndhing Grompol.

6666j35j32
Ka-risi-jina-nging
6666j35j32
no-rami-ya-ta-ni
6665j!@6
Su-yu-da-naingprang
322j35j565
Na-ku-laSê-de-wa

19.

[56j3536j65j565
HAKisin-du-ra-gaa-nu-duh
56j3536j65j56j56
a-nak-ero-ropa-wès-tri
666j!@##@!
JApra-wanwa-lan-jarsa-tung-gal
#@!6j@#!j@65
ka-ro-neBA mipikbi-ra-hi
56j3536j65j565
HAya-la-ye-laya-e-lo-lah
56j3536j65j56j56
ya-la-ye-laya-e-lo-lah
666j!@##@!
JAmo-ka-ma-dunra-sul-lo-lah
#@!6j@#!j@65]
ma-dunmu-ka BAmatsa-la-lah

--- 26 ---

Santiswara, Warsapradonggo, 1915, #629 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

Gêndhing Jêledrese, Pelok Nêm.

20.

[666366j6!j56j2j3j1y
BAJê-le-dre-soa-lajê-le-dre-so
66j6!5j5621y
ka-yura-saa-wohmi-rahJAha-e
666j533j35j56j65<
ka-yura-saa-wohmi-rah
33j3235j65j3j26j6@
ka-yura-saa-wohmi-rah
6663j6!j56j23j1y
BAa-nun-tungngêsma-nisa-rum
66j6!5j5621y
e-ramkangsa-myami-yar-siJAha-e
666j53!j@#!j6j!@
ja-yèngra-gaswa-ra-ni-ra
yyy3j6!j65j3j26j6j!@]
nga-yom-ibê-ningpri-ba-di

suwukipun

<33j3235j6532
ka-yura-saa-wohmi-rah

Gêndhing Slabokgo, Pelok Nêm.

21.

[235j!@j65j321
HASla-bok-goreg-e-reg-an
tytyj231
bo-bo-bo-bobo-nang
tytyj231
bo-bo-bo-bobo-nang
35j632
bo-bo-bo-nang
j231j2yt1y1y1j23
ka-rom-pol-ane-dhoe-dholi-lit
1j21yt
e-begrom-pol
5555j!@j65j321
JAtana-nali-ya-ningtu-ru
56j231tyj231
tu-wuh-anpu-cak-ingar-di
35
ma-nis

--- 27 ---

j632j231j2yt
rê-jalanpa-won-an
1jy11j231j21yt]
sê-dhêngwoh-i-raan-da-di

Wangsalan Kangge Sêlananipun Gêndhing Santiswara Pelok Nêm.

22.

[6j!@6j53j565!j@#!
O-wingmi-traKê-bokê-na-nga
62j35j5j653
kangwas-tramur-da
523523
yaba-pakya-ba-pak
6j!@6532223
su-murwa-ni-ngi-kêtwang-sal-an
1235356
mrihsu-kamas-ê-mas-e
j365j632]
dur-ka-jong-an

 


meninggal (kembali)
meninggal
sêkarakên (kembali)
sêkarakên
j@# (kembali)
j@#
j@# (kembali)
j@#
Sênggakan (kembali)
Sênggakan
Naskah asli tidak jelas (kembali)
Naskah asli tidak jelas
6 (kembali)
6
Naskah asli tidak jelas (kembali)
Naskah asli tidak jelas
Sebelum nada 3 ada sebuah nada yang tidak jelas (kembali)
Sebelum nada 3 ada sebuah nada yang tidak jelas
10 Gosong (kembali)
Gosong
11 go- (kembali)
go-
12 mo (kembali)
mo
13 mo (kembali)
mo