Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 3): Citra 1 dari 1

[0]

Ladrang Ringa-Ringa, kala kina nama: Ladrang Kasatriyan, yasanipun Sang Prabu Suryawisesa, ing Janggala, R. Ng. Prajapangrawit kala rumiyin kangge urmat têdhak sowan Mangunsuman[1]

C 2 2yu2 2uyt .yug2 [ .235 763n2 .235 763n2 uuyt .went .uty u23g2 66.5 356n7 #@65 356n7 .... 776n7 @@.7 653g5 235. 765n6 7732 532nu ..u2 432nu 3576 .53g2 ]

Ladrang Weya-Weya Jurang Jêro, salendro sanga, kêndhanganipun ciblon

C t.y 121y .3.2 .y.gt [ .1.y .3.n5 .6.5 .3.n2 .6.5 .3.n2 .3.2 .y.gt ]

Babon saking Ayak-Ayakan dados ladrang pelog pathêt barang

C 3.2 .3.2 3322 .u.gy [ .u.y .3.n2 .5.3 .2.nu .2.u .3.n2 .3.2 .u.gy .u.y .u.n6 .7.@ .7.n6 .@.7 .3.n2 .3.2 .ug.y ]

Pathêt sanga, dados gêndhing kanamakakên Gêndhing Ala-ala, minggah ladrangan, kagerong

C 2 2y21 3212 .y.gt [ ..ty 12.y 12.. 112n1 ..12 3532 ..23 563n5< .621 321y 22.. 232n1 .111 2321 2321 ytegt ] < .2.1 321y 22.. 112n1 .2.1 .2.1 .3.2 .y.gt [ .y.t .3.n2 .3.1 .3.n2 .6.5 .1.ny .2.1 .y.gt ]

Ayak-ayakan dados ladrang pelog barang ciblon

C 3.2 .3.2 3322 .u.gy [ .u.y .3.n2 .5.3 .2.nu .2.u .3.n2 .3.2 .u.gy .u.y .2.n7 .#.@ .7.n6 .@.7 .3.n2 .3.2 .u.gy ]

Winih saking pathêt barang, kaanggit dados gêndhing-gêndhing kêthuk kalih kêrêp minggah ladrangan

C uyt uyte uu2y .2.gu [ ...u ytye ..ey etynu 23.. 3356 .765 323nu .uyt uyte 22.3 2uynu 32u2 .uyt .y.t wwegw 55.. 55.6 7756 .53n2 .365 .... 5576 .53n2 uu.y 2uyt 2243 2utny ..yu 232u 32yt .e.gw ] ..23 2uynu 2343 2uynu .uyt etynu 33.. 653g2 35.. 763n2 32uy tyun2 ..23 2uynu 33.. 653g2 ]

Ngandhap punika Ladrang Sri Maha, barang

C 3 .567 7765 765g3 535n6 [.7.6 .3.n2 .5.3 .2.nu .2.y .3.g2 .5.3 .2.nu .2.u .3.n2 .5.3 .2.nu .2.ny .3.g2 .5.3 .2.gu ]

Winih saking ada-ada barang, kadamêl ladrangan kêndhanganipun ciblon.

Ladrang Arbah Jaja Manggir Pura, pelog nêm

C .2.1 .2.1 2211 .y.gt [ .3.2 .y.n5 .6.5 .2.n1 .2.1 .2.n1 .3.2 .y.gt ]

Kêndhanganipun ciblon.

Ladrang Andhêm-andhêm Lêdhok Asmara, pelog nêm

C y .123 33y1 231g2 [ .3.2 .6.n5 .!.6 .5.n3 .5.3 .6.n5 .2.3 .1.g2 ]

Kêndhanganipun ugi ciblon.

[0]

[Sampul belakang]

Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 3): Citra 1 dari 1

[Sisipan]

[0]

Ki Srayapangrawit. Radèn Tirtapangrawit. Sêrat dhawuh saprabotipun punika, yèn sampun kawradinakên prikônca sadaya, lajêng kawangsulna ing kapanewon niyaga kiwa, parlu kangge wêwaton badhe ungêlipun kagungan dalêm gôngsa Sakatèn benjing Mulud, Dal ngajêng punika.

Kaping 15 Sawal Je 1870.

[Tanda tangan]

Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 3): Citra 1 dari 1

[0]

Ôngka 136/6 HR/III

Ngabèi Mlayadipraja, awit saking kaparênge karsa dalêm Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan, dina Sênèn Pon kang kagêm wiyosan dalêm Garêbêg Mulud Dal 1871 kaangkah lastari bisoa tiba ana tanggal 12 kaya kang wus tumindak ing salawase. Têrange kaya kang kasêbut turunan layang dhawuhing parentah kantor Kapatihan ôngka 1570 A/1 I sarta sêtat pratelan kang manira paringake abarêng iki, banjur pakênira dhawuhna warata marang abdi dalêm niyaga saanon-anone, supaya mèngêti.

Dhawuh kaping 27 Nopèmbêr 1939.

Panggêdhening among raras

Wiryadiningrat

Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 3): Citra 1 dari 1

[0]

Golongan sèkrêtari

Ôngka 1570 A/1 I

Turunan.

Bab ewahing tanggal.

Dhawuhipun Pêpatih Dalêm dhumatêng abdi dalêm bupati... kaparêngipun karsa dalêm Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan, dintên Sênèn Pon ingkang kagêm wiyosan dalêm garêbêg Mulud Dal 1871 punika kaangkah lastari sagêd dhawah tanggal 12 kados ingkang sampun tumindak ing salaminipun. Sarèhning kabêkta ewahing kurup Arbangiyah dados Salasiyah, Garêbêg Mulud ngajêng punika badhe nglèrèk sadintên, mila wulan Sawal Je 1870 lajêng kadadosakên ngumur 30 dintên, dados dipun jujud sadintên, kados ingkang sampun tumindak tumrap panjujudipun wulan Bêsar Je saha Sapar Dal. Mênggah anggènipun mangsulakên dhatêng kurup Salasiyah malih, sarana nyuda umuripun wulan Rêjêp kadadosakên ngumur 29 dintên, kados ingkang sampun tumindak tumrap panyudanipun wulan Mulud saha Jumadilawal, dados wulanipun Sakban Dal 1871 sampun lajêng wangsul punapa lêrêsipun Kurup Salasiyah. Têrangipun kados sêtat pratelan cacah 1 lêmbar kaparingakên asarêng punika. Mênggah punika lajêng kadhawuhan andhawuhakên sakarerehan saha sasawêwêngkon, supados sami mèngêti saha ngèstokakên saparlunipun.

Kantor Kapatihan kaping 22 Nopèmbêr 1939.

Wg. Purwadiningrat.

Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 3): Citra 1 dari 1

[0]

Taun Je 1870

Sawal

1939

Dulkangidah

1939/1940

Bêsar

1940
Tanggal Dintên Pêkênan Tanggal Dintên Pêkênan Tanggal Dintên Pêkênan
1 Sênèn Paing 13 Nov 1 Rêbo Paing 13 Dec 1 Jumuwah Paing 12 Jan

8

 

 

 

Sênèn

 

 

 

Wage

 

 

 

20 Nov

 

 

 

8

 

 

 

Rêbo

 

 

 

Wage

 

 

 

20 Dec

 

 

 

8

9

10

 

Jumuwah

Sêtu

Akat

(Grêbêg Bêsar)

Wage

Kliwon

Lêgi

 

19 Jan

20 Jan

21 Jan

 

15 Sênèn Lêgi 27 Nov 15 Rêbo Lêgi 27 Dec 15 Jumuwah Lêgi 26 Jan
22 Sênèn Pon 4 Dec 22 Rêbo Pon 3 Jan 22 Jumuwah Pon 2 Febr
29 Sênèn Kliwon 11 Dec 29 Rêbo Kliwon 10 Jan 29 Jumuwah Kliwon 9 Febr
30 Slasa Lêgi 12 Dec 30 Kêmis Lêgi 11 Jan 30 Sêtu Lêgi 10 Febr

Taun Dal 1871

Sura

1940

Sapar

1940

Mulut

1940
Tanggal Dintên Pêkênan Tanggal Dintên Pêkênan Tanggal Dintên Pêkênan
1 Akad Paing 11 Pebr 1 Slasa Paing 12 Mrt 1 Kêmis Paing 12 Apr

8

 

 

Akad

 

 

Wage

 

 

18 Pebr

 

 

8

 

 

Slasa

 

 

Wage

 

 

19 Mrt

 

 

8

12

 

Kêmis

Sênèn

(Grêbêg Mulut)

Wage

Pon

 

18 Apr

22 Apr

 

15 Akad Lêgi 25 Pebr 15 Slasa Lêgi 26 Mrt 15 Kêmis Lêgi 25 Apr
22 Akad Pon 3 Mrt 22 Slasa Pon 2 Apr 22 Kêmis Pon 2 Mei
29 Akat Kliwon 10 Mrt 29 Slasa Kliwon 9 Apr 29 Kêmis Kliwon 9 Mei
30 Sênèn Lêgi 11 Mrt 30 Rêbo Lêgi 10 Apr
Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 3): Citra 1 dari 1

[0]

Taun Dal 1871

Rabingulakir

1940

Jumadilawal

1940

Jumadilakir

1940

Rêjêb

1940

Ruwah

1940
Tanggal Dintên Pêkênan Tanggal Dintên Pêkênan Tanggal Dintên Pêkênan Tanggal Dintên Pêkênan Tanggal Dintên Pêkênan
1 Jumuwah Lêgi 10 Mei 1 Sêtu Kliwon 8 Juni 1 Akat Wage 7 Juli 1 Sênèn Pon 5 Aug 1 Slasa Paing 3 Sept
8 Jumuwah Pon 17 Mei 8 Sêtu Paing 15 Juni 8 Akat Lêgi 14 Juli 8 Sênèn Kliwon 12 Aug
15 Jumuwah Kliwon 24 Mei 15 Sêtu Wage 22 Juni 15 Akat Pon 21 Juli 15 Sênèn Paing 19 Aug
22 Jumuwah Paing 31 Mei 22 Sêtu Lêgi 29 Juni 22 Akat Kliwon 28 Juli 22 Sênèn Wage 26 Aug
29 Jumuwah Wage 7 Juni 29 Sêtu Pon 6 Juli 29 Akat Paing 4 Aug 29 Sênèn Lêgi 2 Sept

Sadèrèngipun wulan Sawal, Je 1870, taksih miturut kurup Salasiyah limrah, wiwit tanggal kaping 30 Sawal, Je 1870, salin kados pratelan punika, dumugi tanggal sapisan Ruwah, Dal 1871 lajêng wangsul miturut kurup Salasiyah limrah, saha salajêngipun sabên taun Je tuwin Dal, dipun tata makatên (dhawahipun tanggal Masèhi botên têmtu kados pratelan punika. Dumugi 120 taun).

Catatan kaki:

1. Mangunkusuman (kembali)