Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 3)

Pencarian Teks:

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil serta diakritik diabaikan; mengakomodasi variasi ejaan, termasuk [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

--- [No 31] ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 3): Citra 1 dari 1

Ladrang Ringa-ringa, kala kina nama: Ladrang Kasatriyan, yasanipun Sang Prabu Suryawisesa, ing Janggala, R. Ng. Prajapangrawit pelog barang, kala rumiyin kangge urmat têdhak sowan Mangunsuman.[1]

C 2 2yu2 2uyt .yug2 [ .235 763n2 .235 763n2 uuyt .went .uty u23g2 66.5 356n7 #@65 356n7 .... 776n7 @@.7 653g5 235. 765n6 7732 532nu ..u2 432nu 3576 .53g2 ]

Ladrang Weya-weya Jurangjêro, salendro sanga, kêndhanganipun ciblon.

C t.y 121y .3.2 .y.gt [ .1.y .3.n5 .6.5 .3.n2 .6.5 .3.n2 .3.2 .y.gt ]

Babon saking Ayak-ayakan dados ladrang pelog pathêt barang.

C 3.2 .3.2 3322 .u.gy [ .u.y .3.n2 .5.3 .2.nu .2.u .3.n2 .3.2 .u.gy .u.y .u.n6 .7.@ .7.n6 .@.7 .3.n2 .3.2 .u.gy ]

Pathêt sanga, dados gêndhing kanamakakên Gêndhing Ala-ala, minggah ladrangan, kagerong.

C 2 2y21 3212 .y.gt [ ..ty 12.y 12.. 112n1 ..12 3532 ..23 563n5< .621 321y 22.. 232n1 .111 2321 2321 ytegt ] < .2.1 321y 22.. 112n1 .2.1 .2.1 .3.2 .y.gt [ .y.t .3.n2 .3.1 .3.n2 .6.5 .1.ny .2.1 .y.gt ]

Ayak-ayakan dados ladrang pelog barang ciblon.

C 3.2 .3.2 3322 .u.gy [ .u.y .3.n2 .5.3 .2.nu .2.u .3.n2 .3.2 .u.gy .u.y .2.n7 .#.@ .7.n6 .@.7 .3.n2 .3.2 .u.gy ]

Winih saking pathêt barang, kaanggit dados gêndhing-gêndhing kêthuk kalih kêrêp minggah ladrangan.

C uyt uyte uu2y .2.gu [ ...u ytye ..ey etynu 23.. 3356 .765 323nu .uyt uyte 22.3 2uynu 32u2 .uyt .y.t wwegw 55.. 55.6 7756 .53n2 .365 .... 5576 .53n2 uu.y 2uyt 2243 2utny ..yu 232u 32yt .e.gw ] ..23 2uynu 2343 2uynu .uyt etynu 33.. 653g2 35.. 763n2 32uy tyun2 ..23 2uynu 33.. 653g2 ]

Ngandhap punika Ladrang Sri Maha, barang.

C 3 .567 7765 765g3 535n6 [.7.6 .3.n2 .5.3 .2.nu .2.y .3.g2 .5.3 .2.nu .2.u .3.n2 .5.3 .2.nu .2.ny .3.g2 .5.3 .2.gu ]

Winih saking ada-ada barang, kadamêl ladrangan.

Kêndhanganipun ciblon.

Ladrang Arbah Jaja Manggir Pura, pelog nêm.

C .2.1 .2.1 2211 .y.gt [ .3.2 .y.n5 .6.5 .2.n1 .2.1 .2.n1 .3.2 .y.gt ]

Kêndhanganipun ciblon.

Ladrang Andhêm-andhêm Lêdhok Asmara pelog nêm.

C y .123 33y1 231g2 [ .3.2 .6.n5 .!.6 .5.n3 .5.3 .6.n5 .2.3 .1.g2 ]

Kêndhanganipun ugi ciblon.

--- [0] ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 3): Citra 1 dari 1

[Sampul belakang]

[Sisipan]

--- [0] ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 3): Citra 1 dari 1

Ki Srayapangrawit. Radèn Tirtapangrawit. Sêrat dhawuh saprabotipun punika, yèn sampun kawradinakên prikănca sadaya, lajêng kawangsulna ing kapanewon niyaga kiwa, parlu kangge wêwaton badhe ungêlipun kagungan dalêm găngsa Sakatèn benjing Mulud, Dal ngajêng punika.

Kaping 15 Sawal Je 1870.

[Tanda tangan Mlayadipraja]

--- [0] ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 3): Citra 1 dari 1

Ăngka 136/6 HR/III

Ngabèi Mlayadipraja, awit saking kaparênge karsa dalêm Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan, dina Sênèn Pon kang kagêm wiyosan dalêm Garêbêg Mulud Dal 1871 kaangkah lastari bisoa tiba ana tanggal 12 kaya kang wus tumindak ing salawase. Têrange kaya kang kasêbut turunan layang dhawuhing parentah kantor Kapatihan ăngka 1570 A/1 I sarta sêtat pratelan kang manira paringake abarêng iki, banjur pakênira dhawuhna warata marang abdi dalêm niyaga saanon-anone, supaya mèngêti.

Dhawuh kaping 27 Nopèmbêr 1939.

Panggêdhening among raras<./p>

[Tanda tangan Wiryadiningrat]

--- [0] ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 3): Citra 1 dari 1

Golongan sèkrêtari

Ăngka 1570 A/1 I

Turunan.

Bab ewahing tanggal.

Dhawuhipun Pêpatih Dalêm dhumatêng abdi dalêm bupati... kaparêngipun karsa dalêm Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan, dintên Sênèn Pon ingkang kagêm wiyosan dalêm garêbêg Mulud Dal 1871 punika kaangkah lastari sagêd dhawah tanggal 12 kados ingkang sampun tumindak ing salaminipun. Sarèhning kabêkta ewahing kurup Arbangiyah dados Salasiyah, Garêbêg Mulud ngajêng punika badhe nglèrèk sadintên, mila wulan Sawal Je 1870 lajêng kadadosakên ngumur 30 dintên, dados dipun jujud sadintên, kados ingkang sampun tumindak tumrap panjujudipun wulan Bêsar Je saha Sapar Dal. Mênggah anggènipun mangsulakên dhatêng kurup Salasiyah malih, sarana nyuda umuripun wulan Rêjêp kadadosakên ngumur 29 dintên, kados ingkang sampun tumindak tumrap panyudanipun wulan Mulud saha Jumadilawal, dados wulanipun Sakban Dal 1871 sampun lajêng wangsul punapa lêrêsipun Kurup Salasiyah. Têrangipun kados sêtat pratelan cacah 1 lêmbar kaparingakên asarêng punika. Mênggah punika lajêng kadhawuhan andhawuhakên sakarerehan saha sasawêwêngkon, supados sami mèngêti saha ngèstokakên saparlunipun.

Kantor Kapatihan kaping 22 Nopèmbêr 1939.

Wg. Purwadiningrat.

--- [0] ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 3): Citra 1 dari 1

Taun Je 1870

Sawal1939Dulkangidah1939/1940Bêsar1940
TanggalDintênPêkênanTanggalDintênPêkênanTanggalDintênPêkênan
1SênènPaing13 Nov1RêboPaing13 Dec1JumuwahPaing12 Jan
8SênènWage20 Nov8RêboWage20 Dec8 9 10Jumuwah Sêtu Akat (Grêbêg Bêsar)Wage Kliwon Lêgi19 Jan 20 Jan 21 Jan
15SênènLêgi27 Nov15RêboLêgi27 Dec15JumuwahLêgi26 Jan
22SênènPon4 Dec22RêboPon3 Jan22JumuwahPon2 Febr
29SênènKliwon11 Dec29RêboKliwon10 Jan29JumuwahKliwon9 Febr
30SlasaLêgi12 Dec30KêmisLêgi11 Jan30SêtuLêgi10 Febr

Taun Dal 1871

Sura1940Sapar1940Mulut1940
TanggalDintênPêkênanTanggalDintênPêkênanTanggalDintênPêkênan
1AkadPaing11 Pebr1SlasaPaing12 Mrt1KêmisPaing12 Apr
8AkadWage18 Pebr8SlasaWage19 Mrt812Kêmis Sênèn (Grêbêg Mulut)Wage Pon18 Apr 22 Apr
15AkadLêgi25 Pebr15SlasaLêgi26 Mrt15KêmisLêgi25 Apr
22AkadPon3 Mrt22SlasaPon2 Apr22KêmisPon2 Mei
29AkatKliwon10 Mrt29SlasaKliwon9 Apr29KêmisKliwon9 Mei
30SênènLêgi11 Mrt30RêboLêgi10 Apr

--- [0] ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 3): Citra 1 dari 1

Taun Dal 1871

Rabingulakir1940Jumadilawal1940Jumadilakir1940Rêjêb1940Ruwah1940
TanggalDintênPêkênanTanggalDintênPêkênanTanggalDintênPêkênanTanggalDintênPêkênanTanggalDintênPêkênan
1JumuwahLêgi10 Mei1SêtuKliwon8 Juni1AkatWage7 Juli1SênènPon5 Aug1SlasaPaing3 Sept
8JumuwahPon17 Mei8SêtuPaing15 Juni8AkatLêgi14 Juli8SênènKliwon12 Aug
15JumuwahKliwon24 Mei15SêtuWage22 Juni15AkatPon21 Juli15SênènPaing19 Aug
22JumuwahPaing31 Mei22SêtuLêgi29 Juni22AkatKliwon28 Juli22SênènWage26 Aug
29JumuwahWage7 Juni29SêtuPon6 Juli29AkatPaing4 Aug29SênènLêgi2 Sept

Sadèrèngipun wulan Sawal, Je 1870, taksih miturut kurup Salasiyah limrah, wiwit tanggal kaping 30 Sawal, Je 1870, salin kados pratelan punika, dumugi tanggal sapisan Ruwah, Dal 1871 lajêng wangsul miturut kurup Salasiyah limrah, saha salajêngipun sabên taun Je tuwin Dal, dipun tata makatên (dhawahipun tanggal Masèhi botên têmtu kados pratelan punika. Dumugi 120 taun).

_________

 


Mangunkusuman. (kembali)
Mangunkusuman.