Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 2)

Pencarian Teks:

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil serta diakritik diabaikan; mengakomodasi variasi ejaan, termasuk [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

--- No 17 ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 2): Citra 1 dari 1

Ing dintên Rêbo Wage siyang tanggal kaping 2 Mulud Jimawal 1829 maringi nama gêndhing nama Lèlès utawi Krabên.

S. G. K. G. S. M.

C 6 .6.7 .5.3 ..35 6532 1132 .12gy [ .2.1 .2.y .2y1 235n3 .... 33.5 6676 532n3 !!.. #@!6 3565 321n2< 5653 2121 3212 .12gy ] < .5.3 .2.1 .3.2 .1.gy [ .2.1 .2.y .2.1 .2.n3 .5.3 .5.6 .5.6 .5.n3 .@.! .@.6 .3.5 .3.n2 .5.3 .2.1 .3.2 .1.gy ]<

Ladranganipun.

<[ .1.y .5.n3 .5.2 .5.n3 .!.6 .3.n2 .3.2 .1.gy ]

K. K. S. M.

C 3 321y .1y. y123 .132 .1.gy [ ..y1 2321 3212 .12ny 33.. 33.5 6765 323n1 ..y1 22.. 2321 y13n2< 5653 212y 3532 .12gy ] [ .1.y .1.ny .2.3 .2.n1 .2.6 .3.n2 .3.2 .1.ggy ]

Ladranganipun.

< .1.y .3.2 .3.2 .1.gy [ .1.y .1.y .2.1 .2.ny .1.y .2.3 .5.3 .2.n1 .2.1 .2.6 .@.! .3.n2 .1.y .3.2 .3.2 .1.gy ]

Sêkar Căndrawilasita, kadamêl gêndhing pelog pathêt nêm, minggah kêndhang.

C .t.y 121y 3312 .1ygt [ 22.1 321y 33.. 123n2 !!.. #@!6 3532 .12ny ..y1 321y 33.. 123n2< 5654 212y 3532 .1ygt ] < .5.3 .1.y .3.2 .1ygt [ .3.2 .1.y .3.6 .3.n2 .5.6 .5.6 .3.2 .1.ny .1.y .1.y .3.6 .3.n2 .5.4 .1.y .3.2 .y.gt ]

Ladrangan saking sêkar g. b. p. b. kêndhanganipun ciblon.

C 2 2uy3 .u32 .u.gy [ .u.y .5.n3 .5.2 .5.n3 .7.6 .3.n2 .3.2 .u.gy ]

--- No 18 ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 2): Citra 1 dari 1

Sêkar Sasadara Kawêkas, kadamêl gêndhing pelog pathêt nêm, minggah kêndhang.

C 3.2 1y.3 .21y .6.6 .7.6 .532 .5.g3 [ .... 3323 55.6 .53n5 ..56 5323 6542 452n1 .3.2 .1yt< 33.. 123n2 .... 22.3 5654 212gy .123 55.. 55.6 .53n5 .676 5323 .333 123n2 ..23 2121 32yt 223n2 ..23 5635 .532 565g3 ] < .2.3 .1.n2 .3.2 .3.2 .5.4 .1.gy [ .1.y .3.2 .5.6 .3.n5 .6.5 .!.6 .3.6 .3.n2 .3.2 .3.1 .2.3 .1.n2 .3.2 .1.y .3.2 .5.g3 .5.3 .6.5 .6.5 .2.n1 .2.1 .y.t .2.5 .2.n1 .2.1 .2.1 .2.3 .1.n2 .3.1 .3.2 .5.4 .1.gy ]

Sêkar Kênya Kadhiri, kêthuk sakawan kêrêp salendro pathêt sanga.

C tty tewe tt.. ty12 .y21 .y.gt [ 22.3 5635 7656 5312 66.. 6656 7767 653n5 7656 5312 5653 2121 3532 .12y 2321 ytent 22.1 321y .2.1 ytet 2353 212y .2.1 ytent .... 5365 7656 5312< ..23 5321 2321 ytegt ] < .3.2 .3.5 .2.1 .y.gt [ .y.t .3.2 .3.5 .3.2 .5.6 .3.5 .2.1 .y.nt .6.5 .6.5 .!.6 .3.2 .3.2 .1.y .2.1 .y.nt .2.1 .2.y .2.1 .y.t .2.1 .2.y .2.1 .y.nt .6.5 .6.5 .!.6 .3.2 .5.6 .3.5 .2.1 .y.gt ]<

Manawi kalajêngakên ladrangan kados ing ngandhap punika.

<[ .2.1 .y.n5 .!.6 .3.n2 .5.6 .3.n5 .2.1 .y.gt .y.t .3.n2 .3.5 .3.n2 .3.2 .1.ny .2.1 .y.gt ]

Sêkar Priyambada, kadamêl gêndhing salendro pathêt sanga, amung minggah kêndhang.

C 2 21yt .ww. wety .2.1 ytegt [ ...t wwet ..ty 123n2 66.7 6535 .2.1 ytent 11.. 321y< ..21 321ny 22.. 5321 2321 ytegt .... 5565 7656 531n2 66.7 6535 .2.1 ytent .2.1 321y 2321 321ny 22.. 5321 2321 ytegt ] < .1.2 .1.ny .2.1 .2.1 .3.2 .y.gt [ .2.1 .y.5 .!.6 .3.n2 .5.6 .3.5 .2.1 .y.nt .3.2 .1.y .3.2 .1.ny .2.1 .2.1 .3.2 .y.gt .6.5 .6.5 .!.6 .3.n2 .5.6 .3.5 .2.1 .y.nt .1.2 .1.y .3.2 .1.ny .2.1 .2.1 .3.2 .y.gt ]

--- No 19 ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 2): Citra 1 dari 1

Sêkar Wisalya Arini, kadamêl gêndhing salendro manyura, kêthuk 4 minggah kêthuk 8 kalajêngakên ladrang.

C y123 .3.3 .5.3 .5.2 .5.g3 [ ..35 7653 ..32 3565 .653 6532 .321 y12n3 .356 7653 5676 5323 ..32 y123 2132 .12ny ..y1 321y 33.. 6532 55.6 5323 .356 532n3 .356 5323 5676 5323< .333 5653 .532 565g3 ] < .5.3 .5.3 .5.2 .5.g3 [ .5.3 .5.6 .5.6 .5.3 .6.5 .6.5 .!.6 .5.n3 .5.3 .5.6 .5.6 .5.3 .5.3 .5.2 .3.2 .1.ny .1.y .1.y .5.3 .6.5 .6.5 .!.6 .5.n3[1] .5.3 .5.6 .5.6 .5.3 .5.3 .5.3 .5.2 .5.g3 ]

Ngandhap punika ladranganipun.

[ .5.6 .3.n2 .3.2 .5.n3 .5.6 .5.n3 .1.2 .1.gy .3.6 .3.n2 .3.2 .5.n3 .5.6 .5.n3 .5.2 .5.g3 ]

Babon Ayak-ayakan ringgit gêdhog kadamêl gêndhing pelog pathêt nêm, kêthuk 2 kêrêp.

C e .tyq .q.3 .212 .1yt .1.gy [ ..y1 21yt 11.. 321n6 .... 6656 @#@! 653n5 .... 5535 66.. 456n5 .676 5323 .6.5 321g2 ..23 1232 ..23 565n3 ..35 .323 5676 532n3 55.. 55.. 55.6 353n2 ..23 1232 .1yt 121gy ..y1 2321 3212 .12ny 33.. 2123 21.2 356n5 .... 5535 66.. 456n5< !@!6 3532 .1yt 121gy ] < .!.6 .3.2 .y.t .1.gy [ .3.6 .3.2 .y.t .1.ny .5.6 .5.6 .@.! .6.n5 .6.5 .6.5 .3.6 .4.n5 .@.! .@.6 .3.6 .3.g2 .3.2 .3.2 .5.6 .5.n3 .5.3 .5.3 .5.6 .5.n3 .5.3 .5.6 .3.6 .3.n2 .3.1 .3.2 .y.t .1.gy .3.6 .3.2 .y.t .1.ny .2.3 .5.3 .5.6 .3.n5 .6.5 .6.5 .!.6 .4.n5 .!.6 .3.2 .y.t .1.gy ]

Kalajêngakên ladrangan.

[ .3.2 .1.n6 .5.6 .3.n5 .6.5 .!.n6 .3.6 .3.g2 .3.2 .5.n3 .5.6 .5.n3 .6.5 .3.n2 .3.2 .1.gy .3.2 .1.ny .2.3 .6.n5 .6.3 .6.n5 .2.4 .1.gy ]

Tarupala Kara-kara, kadamêl gêndhing.

C 332 3123 .667 6532 1232 .12gy [ 22.. 2321 .2.y .12n3 ..35 7653 .22. 232n1 ..32 .1y1 23.. 653n2< 66.7 6532 1232 .12g6 .... 6656 3567 652n3 !!.6 5356 3565 323n1 ..32 .1y1 23.. 653n2 66.7 6532 1232 .12gy ] < .5.6 .3.2 .3.2 .1.gy [ .1.y .2.1 .2.y .5.n3 .5.3 .2.1 .2.3 .2.n1 .3.2 .1.6 .@.! .3.n2 .3.1 .3.2 .3.2 .1.gy

--- No 20 ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 2): Citra 1 dari 1

Ladrang Raja kaanggit gêndhing, salendro pathêt manyura minggah ladrangan ciblon kêndhanganipun.

C y .123 .22. y123 .132 .1.gy [ 33.. 6532 5653 212n1 ..13 2132 5653 212n6 3567 6532 5653 212n1< 33.. 6532 1232 .12gy ]

Minggah kêndhang ugi kenging.

< .2.3 .1.2 .3.2 .1.gy [ .3.2 .3.n1 .3.2 .1.n6 .3.2 .3.n1 .3.2 .1.gy ]

Punika ladranganipun.

[ .1.y .2.3 .5.3 .2.n1 .2.1 .2.3 .1.2 .1.n6 .@.! .3.2 .5.3 .2.n1 .2.3 .1.2 .3.2 .1.gy ]

Sêkar Pritanjala, kadamêl gêndhing, salendro pathêt sanga, minggah kêndhang utawi minggah ladrangan.

C 556 .532 .11. ty1. ty12 353g2 [ .... 2235 6535 321n2 66.7 6535 2321 ytent 2353 212y ..21 321ny 22.3 5635 2321 yteg5 ..56 7656 7765 321n2 66.. 6765 .2.1 ytent 22.1 321y ..21 321ny< ..21 3532 3565 321g2 ] < .3.2 .3.2 .3.5 .3.g2 [ .3.2 .3.5 .6.5 .3.n2 .5.6 .3.5 .2.1 .y.nt .2.5 .2.1 .3.2 .1.ny .1.y .2.1 .2.1 .y.gt .6.5 .6.5 .!.6 .3.n2 .5.6 .3.5 .2.1 .y.nt .2.5 .2.1 .3.2 .1.ny .1.y .3.2 .3.5 .3.g2 ]

Ladrangan.

[ .3.5 .3.n2 .3.2 .y.nt .2.1 .2.ny .2.1 .y.gt .y.t .3.n2 .3.2 .y.nt .2.1 .2.ny .2.1 .y.gt ]

Sêkar Kuswaraga, kadamêl gêndhing salendro pathêt sanga, amung minggah kêndhang kemawon.

C t .y12 .1.y 3312 .1ygt [ .2.1 321y .2.1 ytent 22.. 5321 2321 ytent 66.. 6656 7767 653n5 ..56 7767 .67@ .!6g5 7656 5321 2321 ytent 22.1 321y .2.1 ytent ..56 7656 7767 653n5< 7656 5321 2321 ytegt ] < .!.6 .2.1 .2.1 .y.gt [ .2.1 .2.y .2.1 .y.nt .2.5 .2.1 .2.1 .y.nt .3.6 .5.6 .@.! .6.n5 .6.5 .@.! .#.@ .6.g5 .!.6 .2.1 .2.1 .y.nt .2.1 .2.y .2.1 .y.nt .6.5 .6.5 .!.6 .3.n5 .!.6 .2.1 .2.1 .y.nt ]

Ladranganipun Kuswaraga.

[ .2.1 .2.ny .2.1 .y.n5 .6.5 .2.n1 .2.1 .y.gt .2.1 .2.ny .5.6 .3.n5 .6.5 .2.n1 .2.1 .y.gt ]

--- No 21 ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 2): Citra 1 dari 1

Sri Kastawa, manawi sampun minggah kalajêngakên ladrangan, pelog pathêt barang.

C 667 6535 66.7 6532 uu32 .u.gy [ ..yu tyuy 33.. 653n2 5653 2uyu .3.2 .utn6 .... 6656 3567 653n5< 66.7 6532 uu32 .utgy ] < 7 .3.2 .3.2 .u.gy [ .u.y .u.y .3.6 .3.n2 .3.2 .5.3 .u.2 .u.n6 .5.6 .5.6 .@.7 .5.n3 .5.6 .3.2 .3.2 .u.gy ]

Ladranganipun.

[ .u.y .3.n2 .3.2 .u.ny .u.y .3.n2 .3.2 .u.gy .u.y .3.n2 .3.2 .u.n6 .@.7 .3.n2 .3.2 .u.g6 .3.5 .6.n7 .#.@ .7.n6 .#.@ .3.n2 .3.2 .u.gy ]

Sêkar Pronasmara, kadamêl gêndhing salendro pathêt manyura, ugi minggah kêndhang.

C 667 6523 .12. 21yt ety1 321gy [ ..y1 321y 2321 321ny 33.. 6532 5653 212n1 3212 .1y1 2312 .12ny< 3567 6532 1232 .12gy ] < .@.! .3.2 .3.2 .1.gy [ .1.y .1.y .2.1 .2.ny .1.y .2.3 .5.3 .2.n1 .2.1 .3.2 .3.2 .1.n6 .@.! .3.2 .3.2 .1.gy ]

Ladranganipun.

[ .2.1 .2.n6 .2.3 .2.n1 .3.2 .1.n6 .3.2 .1.gy ]

Winih saking Pisang Bali, kanamakakên Gêndhing Krabên salendro pathêt sanga, minggah ladrangan.

C 1 .1.1 .y12 .2.1 .y12 .121 .y.gt [ 22.. 2321 .2.1 ytent .2.1 321y 2321 ytent 66.. 6656 7767 653n5< 7656 5321 2321 ytegt ] < .!.6 .2.1 .2.1 .y.gt [ .2.5 .2.1 .2.1 .y.nt .2.1 .2.y .2.1 .y.nt .2.1 .2.1 .3.2 .6.n5 .!.6 .2.1 .2.1 .y.gt ]

Ladranganipun.

[ .2.1 .y.nt .2.1 .y.nt .6.! .6.n5 .2.1 .y.gt ]

Ayak-ayakan manyura, kadamêl ladrangan pelog barang.

C 3.2 .3.2 3322 .u.gy [ .u.y .3.n2 .5.3 .2.nu .2.u .3.n2 .3.2 .u.gy .u.y .2.n7 .#.@ .7.n6 .@.7 .3.n2 .3.2 .u.gy ]

Babon saking gêndhing R.Y. kaanggit dados ladrangan salendro pathêt sanga, ciblon.

C 2.1 .2.1 2211 .y.gt [ .2.5 .2.n1 .2.1 .y.nt .2.5 .2.n1 .2.1 .y.gt ]

Marêngi dintên Saptu Lêgi siyang jam 12, tanggal kaping 20 Mulud Jimawal 1829, nganggit ladrangan punika.

--- No 22 ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 2): Citra 1 dari 1

Winih Sêkar Gambuh kadamêl gêndhing pelog barang, kaparingan nama Gêndhing Lèlès kalajêngakên ladrangan.

C 6 6753 ..35 6532 uu32 .u.gy [ ..yu tyuy ..yu 235n3 .... 33.5 6756 532n3 77.. 7656 3565 32un2< 5653 2uyu .3.2 .utgy ] < .5.3 .2.u .3.2 .u.gy [ .2.u .2.y .u.y .2.n3 .5.3 .5.3 .5.6 .5.n3 .5.6 .5.6 .@.7 .3.n2 .5.3 .2.u .3.2 .u.gy ]

Ngandhap punika ladranganipun.

[ .u.y .2.n3 .5.2 .5.n3 .7.6 .3.n2 .3.2 .u.gy ]

Sêkar Sri Martana, kadamêl gêndhing salendro pathêt sanga, minggah kêndhang.

C t .y12 .2.2 .1.y .3.2 .y.gt [ .2.1 321y 2321 ytent 66.. 6656 7767 653n5 7656 5321 3532 .1ynt 22.1 321y 2321 ytegt 2353 212y 2321 ytent 22.3 5635 7656 532n1 5676 5321 5676 532n1< .111 2321 2321 ytegt ] < .2.1 .2.1 .3.2 .y.gt [ .2.1 .2.y .2.1 .y.nt .3.6 .5.6 .@.! .6.n5 .7.6 .3.2 .3.2 .y.nt .2.1 .2.y .2.1 .y.gt .2.1 .2.y .2.1 .y.nt .3.2 .3.5 .!.6 .2.n1 .5.6 .2.1 .5.6 .2.n1 .2.1 .2.1 .3.2 .y.gt ]

Sêkar Pamularsih, kadamêl gêndhing salendro pathêt sanga.

C 5 .5.7 5321 2y12 .y.gt [ 22.. 2321 66.7 653n5 7656 5312 5653 212ny 22.. 2321 .2.1 ytent< 7656 5321 2321 ytegt ] < .7.6 .2.1 .2.1 .y.gt [ .2.5 .2.1 .5.6 .3.n5 .!.6 .3.2 .3.2 .1.ny .2.3 .2.1 .2.1 .y.n5 .!.6 .2.1 .2.1 .y.gt ] [ .2.5 .2.n1 .2.1 .y.n5 .!.6 .3.n2 .y.t .1.g6 .2.5 .2.n1 .2.1 .y.n5 .!.6 .2.n1 .2.1 .y.gt ]

Kalajêngakên ladrangan ananging gadhah raos botên sakeca.

Turunan ladrang Artati ingkang lêrês kados ing ngandhap punika.

C 2.1 .2.1 22yt .2.g1 [ .2.1 .3.n2 .!.6 .3.n5 .!.6 .1.ny .2.1 .y.gt .2.1 .y.nt .2.1 .y.n5 .6.5 .3.n2 .6.5 .2.g1 ]

--- No 23 ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 2): Citra 1 dari 1

Bangkok laras salendro pathêt nêm, minggahipun ladrangan.

C 2 21yt .et. wety .tew .e.gt [ .ttt wwet 2353 212ny ..yt eety etyt 223n2 .123 6532< 5653 212n6 ..67 6523 5653 212g6 .... 6656 3567 652n3 !!.. #@!6 3565 321n2 .352 .353 2132 .1ynt .u.y .tew yy.e .y.gt ] < .5.6 .5.n3 .5.2 .5.3 .1.2 .y.gt [ ..tw etynt wtwe tyuny .653 235n6 3565 321g2 .22. 223n2 .523 567n6 @#@! 653n5 7653 212gy 33.. 335n3 6535 321n2 .321 y12n3 2132 .1ygt ]

Gêndhing Raja, pathêt pelog laras gangsal, minggah ladrangan.

C 3.21 yt.3 21yt .yt. ty12 1312 .1ygt [ ..ty 21yt 1t.y 1.2n1 .... 11y1 22.1 321ny ..21 .yty 11.2 .32n1< .... 1121 3212 .1ygt ..ty 21yt 1t. 2n1 .... 11y1 22.3 567n6 .... 6656 776. 542n1 ty1. ty12 1312 .1ygt ] < .2.1 .2.1 .3.2 .y.gt [ ..ty 112n1 3212 .12ny .yet y12n1 3212 .1ygt ..ty 112n1 3212 .12ny .... 6[2] !56n! .#.@ .!6g5 !@!6 542n1 3532 .12ny 22.. 232n1 3212 .1ygt ]

Ing ngandhap punika, Ladrang Sarkara, salendro pathêt sanga.

C 2.1 .2.1 22yt .2.g1 [ .2.1 .3.n2 .5.6 .3.n5 .!.6 .1.ny .2.1 .y.gt .2.1 .y.n5 .6.5 .3.n2 .y.t .3.n2 .3.5 .2.g1 ]

Ing ngandhap punika Ladrang Sarkara 9.

C 2.1 .2.1 22yt .2.g1 [ .5.6 .!.n@ .!.6 .3.n5 .!.6 .1.ny .2.1 .y.gt .2.1 .y.nt .y.t .3.n2 .3.1 .3.n2 .y.t .2.g1 ]

--- No 24 ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 2): Citra 1 dari 1

Nasao, salendro pathêt sanga, kêthuk kalih krêp, minggah ladrangan.

C 2 2y21 3212 .1ygt [ ..ty 1121 3532 .1ynt ...t wety .2.1 ytent 7656 5321 3532 .12ny< ...y 2321 2321 ytegt ] < .1.y .2.1 .2.1 .y.gt [ ..wt .tuny .2.1 .j67j56n7 .21y ttyn1 .2.1 ytegt ..53 235n6 .@.! 653n5 7656 531n2 11.. 232g1 ..32 .12ny .yte wetny 22.. 532n1 2321 ytegt ]

Kayuwan, laras pelog pathêt nêm, minggah ladrangan.

C 3.2 1y.3 .21y .e.e .ty1 .3.2 .1.gy [ ..y1 21yt ety1 321n6 .... 6656 @#@! 653n5 .... 5535 66.. 456n5< !!.. #@!6 3565 321g2 ..23 1232 ..23 565n3 ...3 6521 y123 556n5 .... 5535 66.. 456n5 !@!6 .532 5654 212gy ] < .6.5 .3.2 .3.2 .1.gy [ .1.y .1.ny .@.! .4.n5 .6.5 .6.n5 .!.6 .3.g2 .3.2 .5.n3 .5.3 .6.n5 .6.5 .6.n5 .3.2 .1.gy .1.y .1.ny .2.3 .6.n5 .6.5 .6.n5 .3.2 .1.gy ]

Nèdêrlan, salendro pathêt sanga, minggah ladrangan.

C 555 3567 7@65 .52[3] 356g5 [ .... 5565 .2.3 567n6 ..67 6535 7656 531n2 .1yt .y12 ..[4] 353n2< ..23 5565 2321 ytegt ] < 32 35 21 ygt [ .325 .76n5 j35253 575n6 ..25 .76n5 j352.j35 j67j@!6nng5 ..5@ .!j57n6 ..25 .j76j53n2 .765 .j35j63n5 .6.7 j5!@3g5 ]

C 667 6535 66.7 6532 uu32 .u.gy [ ..yu 32uy 33.. 653n2 5653 2uyu .3.2 .utny .... 6656 3567 653n5 66<.7 6532 u232 .utgy ] < .7 .3.2 .3.2 .u.gy [ .u.y .3.n2 .3.2 .u.ny .u.y .3.n2 .3.2 .u.gy .u.y .3.n2 .3.2 .u.n6 .@.7 .3.n2 .3.2 .u.g6 .3.5 .6.n7 .#.@ .7.n6 .#.@ .3.n2 .3.2 .u.gy ]

Inggih punika Gêndhing Sri Kastawa, laras pelog pathêt barang, minggah ladrangan kagerong.

--- No 25 ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 2): Citra 1 dari 1

Paramenduma, pelog pathêt nêm, minggahipun ladrangan.

C 3 .21y t.3. 21yt .t.t .t.t t.e twegt [ .... tt.. tt.y .tent ..ty 21yt 22.3 123n2 .321 y132 5654 212ny ..21 321y .2.1 ytegt .... 55.. 55.6 .53n5 .653 6535 22.3 567n6 .... 6656 3565 321n2 .321 y123< 2132 .1ygt ] < .1.2 .y.gt [ .ttt ewent .tyt yetny .666 567n6 3565 321g2 .321 y13n2 5654 212ny ..21 ytent ..56 765g6 .666 532n3 6535 321n2 .321 y12n3 2132 .1ygt ]

Bangkok, salendro pathêt sanga, kêthuk kalih kêrêp minggah-minggah[5] kêthuk 4.

C 2 21yt .tt. ty12 .321 .y.gt [ ..ty .uyt ..tu tyuny .... 6656 7767 653n5 7656 5312< ..35 321n2 66.7 6535 2321 ytegt !!.. !!@! #@!@ .!6n5 .6@! ...! #@!@ .!6n5 7656 5312 ..35 321n2 66.7 6535 2321 ytegt ] < .3.5 .3.n2 .3.1 .3.2 .3.2 .y.gt [ .y.t .y.t .1.2 .1.ny .2.1 .2.y .2.1 .y.n5 .6.5 .6.5 .!.6 .3.n2 .6.5 .3.2 .3.2 .y.gt ]

Gêndhing Janti, salendro pathêt sanga, kainggahakên kêndhang tuwin kainggahakên ladrangan.

C 2 2y21 3212 .1ygt [ 22.. 2321 2321 ytent !!.. !!@! #@!@ .!6n5 .6@! ...! #@!@ !65n6 ..67 6535 3352 356g5 ..56 7656 5323 212n1 .111 2321 5676 532n1 3532 .12y .2.1 321ny< 22.. 5321 2321 ytegt ] < .2.1 .2.1 .3.2 .y.gt [ .y.t .2.1 .2.1 .y.nt .@.! .@.! .#.@ .6.n5 .6.5 .@.! .#.@ .!.n6 .@.! .6.5 .3.2 .6.g5 .6.5 .!.6 .2.3 .2.n1 .2.1 .2.1 .5.6 .2.n1 .2.1 .2.1 .3.2 .1.ny .2.1 .2.1 .3.2 .y.gt ]

Ladranganipun.

[ .y.t .2.n1 .2.1 .y.n5 .6.5 .!.n6 .@.! .6.g5 .3.2 .6.n5 .!.6 .2.n1 .2.1 .2.n6 .2.1 .y.gt ] [ .2.1 .y.nt .2.1 .6.n5 .6.5 .6.n5 .!.6 .2.g1 .2.1 .2.n1 .3.2 .1.ny .1.y .1.ny .2.1 .y.gt ]

Ngandhap punika Gêndhing g. W. P. B.

C 222 332u 32uy .3.g2 [ ..23 2uyu 33.. 653n2 5653 2uyu 33.. 653n2 .ut6 ...6 3567 653n5< 7656 5323 .6.5 32ug2 ] < .6.3 .5.3 .y.u .3.g2 [ .3.2 .y.u .t.y .3.n2 .3.2 .y.u .t.y .3.n2 .3.2 .5.6 .@.7 .6.n5 .6.3 .5.3 .y.u .3.g2 ]

--- No 26 ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 2): Citra 1 dari 1

Gêndhing Pucang Kanginan, salendro sanga, kainggahakên kêndhang saha minggah ladrangan.

C 5 .5.6 5321 2y12 .y.gt [ ..ty 21yt 2353 212ny .... 6656 7767 653n5 ..56 !!@! #@!6 531n2< 66.7 6535 2321 ytegt ] < .5.6 .3.5 .2.1 .y.gt [ .2.1 .2.1 .3.2 .1.ny .5.6 .5.6 .@.! .6.n5 .6.5 .6.5 .!.6 .3.n2 .5.6 .3.5 .2.1 .y.gt ]

Ing ngandhap punika ladranganipun Pucang Kanginan.

[ ...2 ...1 ...y ...nt ...2 ...1 ...5 ...n6 ...5 ...6 ...3 ...n5 ...2 ...1 ...y ...gt ...y ...t ...1 ...ny ...1 ...6 @!53 213n2 ..2j35 j67j.j67.5 ...2 ...n1 ...2 ...1 ...y ...gt ]

Gêndhing Siyêm, laras pelog pathêt barang, kainggahakên ladrangan.

C 555 3567 .765 35.2 356g5 [ .... 5565 ..67 653n5 66.. 6656 77.. 567n6 ...6 7653 22.y u23n2 .... 22.3 56.7 567g6 .... 6656 3567 653n5 66.7 6523 6765 32un2 ..23 6532 52.3 565n3< .... 232u .2.u ytegt ] < .5.3 .2.u .2.u ytegt [ ...t .jytjyunt ...t .jytjyuny ...6 .j76j75n6 7767 653g2 .uu. 7j32j35n2 ..23 567n6 ..67 653n5 2356 765g6 .567 652n3 6765 32un2 .365 235n3 77@7 653g5 ]

Ing ngandhap punika Ladrang Raja, salendro sanga.

C 2.1 .2.1 2211 .y.gt [ ..ty 112n1 3532 .12ny 22.. 232n1 2321 ytegt ..ty 112n1 3212 .12n6 ...6 756n7 .67@ .!6g5 7656 532n1 3532 .12ny 22.. 232n1 2321 ytegt ]

Basuki, minggah ladrangan, laras pelog pathêt barang, gêndhingipun kênong 1, kalih gong.

C yu 232u 5563 .u.gy [ 33.2 532u 5653 2utn6 .... 6676 .732 .utny 22.. 232u ..32 532nu< 55.. 7653 6532 .utgy ] < .6.5 .6.3 .u.2 .u.gy [ ...u ...y ...u ...ny ...2 ...u ...2 ...n3 ...2 ...u ...3 ...n2 ...5 ...3 ...u ...gy [ ..65 356n7[6] #@65 235n3 ...3 652u ..u3 653n2 .3uy .3.2 .3uy .3.n2 67#@ 632nu ...t ...gy ...u ...y ...u ...n6 ...@ ...7 ...5 ...n3 ...2 ...u ...3 ...n2 ...3 ...u ...t ...gy ]

Ngandhap punika Ladrang Artati 9.

C 2.1 .2.1 22yt .2.g1 [ .2.1 .#.n2 .!.6 .3.n5 .!.6 .1.ny .2.1 .y.gt .2.1 .y.nt .2.1 .5.n6 .5.6 .3.n2 .6.5 .2.g1 ]

Kaangge ladrangan Kêmbang Ragana, pelog nêm.

C 3.2 .3.2 3322 .1.gy [ .2.1 .2.n6 .3.5 .1.ny .3.5 .3.n2 .3.1 .2.gy ]

Kêndhanganipun ciblon.

--- No 27 ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 2): Citra 1 dari 1

Nasao, salendro pathêt manyura, kêthuk kalih kêrêp minggah kêthuk sakawan.

C 6 6753 .12. 2132 1132 .1.gy [ ..y1 2321 33.. 653n2 5653 2121 3212 .12ny .1y. y123 5653 212n6 3567 6523 !@!6 353g2 ..23 6532 52.3 565n3 ..35 7653 ..32 532n1 3212 .1y1 2353 212n6< 3567 6532 1232 .12gy ] < .@.! .3.2 .3.2 .1.gy [ .1.y .1.y .3.6 .3.n2 .1.y .3.2 .3.2 .1.ny .1.y .3.2 .3.2 .5.n6 .@.! .5.3 .!.6 .3.g2 .3.2 .3.2 .3.2 .5.n3 .5.3 .2.1 .2.3 .2.n1 .3.2 .1.6 .5.3 .!.n6 .@.! .3.2 .3.2 .1.gy ]

Ing ngandhap punika ewah-ewahan Ladrang Raja, manyura.

C 3.2 .3.2 3322 .1.gy [ .1.y .3.n2 .3.2 .3.n1 .2.1 .3.n2 .3.2 .1.gy .1.y .3.n2 .3.2 .3.n1 .2.1 .3.n2 .3.2 .1.gy .5.3 .!.n6 .@.! .5.n3 .!.6 .3.n2 .3.2 .1.gy ]

Ing ngandhap punika, Ladrang Raja laras pelog pathêt barang.

C u32 yu23 uu32 .u.gy [ ..yu .3n2 5653 2uynu 33.. 653n2 .3.2 .utgy .tyu .3.n2 5653 2uyn7 ...7 @67n@ .%.# @75g6 @#@7 653n2 5653 2uynu 33.. 653n2 5653 2utgy 33.. 6532 5653 2uynu ..u3 653n2 .3.2 .utgy ]

Ladrang Raja, wontên salendro pathêt manyura.

C 3.2 .3.2 3322 .1.gy [ .1.y .3.n2 .3.2 .3.n1 .2.1 .3.n2 .3.2 .1.gy .1.y .3.n2 .3.2 .3.n! .@.! .#.n@ .#.@ .!.g6 .@.! .3.n2 .5.3 .2.n1 .3.6 .3.n2 .3.2 .1.gy ]

Ing ngandhap punika Ladrang Mijil, pelog pathêt barang.

C u u2uy 33yu 23ug2 [ .3.2 .3.n2 .5.3 .2.nu .2.u .2.nu .3.2 .u.gy .u.y .u.ny .@.7 .3.n2 .3.2 .3.n2 .5.3 .2.gu .2.3 .2.nu .3.2 .u.ny .@.7 .5.n6 .7.6 .3.g2 ]

Ladrang Pasuruan ugi laras pelog pathêt barang.

C 3.2 .3.2 3322 .u.gy [ .2.u .2.ny .2.3 .2.nu .3.2 .u.n6 .3.2 .u.gy .2.3 .2.nu .2.6 .5.n3 .6.7 .5.n6 .3.2 .u.gy ]

Ewah-ewahan Ladrang Bangkok, salendro pathêt nêm, kangge jêjêran kala ringgit tiyang glidhig.

C w .ety yyuy .tew .e.gt [ .ttt ewent .ttt wetny uyte wetny 2321 ytegt 22.y 123n2 5323 535n6 @#@! 653n5 !!.. #@!g6 @#@! 652n3 6535 321n2 .32. 235n3 2132 .1ygt ]

--- No 28 ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 2): Citra 1 dari 1

Lambang Salaga, laras pelog pathêt gangsal, minggahipun ladrangan, ugi yasan inggal nanging sampun lami.

C 556 5424 .24. 4521 y1.t y12g1 [ .21. 21yt 1t.y 123n2 .... 21y5 4524 564n5 .... 55.6 7656 542n1 ty1. ty12 1312 .1ygt .yt. ty12 1312 .1ynt 33.. 6532 321y 21ynt 22.. 22.4 5654 212n1< 3212 .1yt 22.3 212g1 ] < .3.2 .y.t .2.3 .2.g1 [ .111 y12n3 .312 .1ynt 1t.y 112n1 321y ty1g2 .312 353n2 5654 212n1 yt.. tt.ny 11.t y12g1 55.. 553n5 7654 212n1 321y ty1n2 .21y ty1g2 ..23 556n5 6654 212n1 yt.. tt.ny 11.t y12g1 ]

Gêndhing Raja, salendro pathêt manyura, minggah kêndhang utawi kainggahakên dhatêng ladrangan.

C 6 6753 .12. 2321 3212 .12gy [ ..y1 321y 33.. 653n2 5653 2121 33.. 653n2 .12y< ...6 3567 652n3 212. 2321 3212 .12gy ] < .5.6 .@.! .5.n3 .2.1 .2.3 .1.2 .1.gy [ .1.y .1.y .3.6 .3.n2 .3.2 .1.y .3.6 .3.n2 .1.6 .5.6 .@.! .5.n3 .2.1 .2.3 .1.2 .1.gy ]

Gêndhing Gandhèng Asta, salendro pathêt sanga, minggahipun ladrangan.

C 2 212y .2.1 ytegt [ .1.y .1.t .1.y .1.n5 .... 5565 2321 ytent 22.3 5635 7656 532n1< 3532 .126 2321 ytegt ] < .3.2 .1.y .2.1 .y.gt [ .1.y .1.t .1.y .!.n5 .6.5 .!.6 .2.1 .6.n5 .3.2 .3.5 .!.6 .2.n1 .3.2 .1.y .2.1 .y.gt .2.1 .y.nt .2.1 .y.nt .2.5 .2.n1 .2.y .3.gt ]

Ladrangan.

Păncadyana, salendro pathêt sanga, kêthuk 2 krêp minggah kêthuk 4.

C 1 1112 2112 y1ygt [ .1.y .1.t .1.y ty1n2 .... 22.3 5653 212n1 5676 5321 5676 532n1< yy.. ty12 5321 ytegt !!.. !!@! #@!@ .!6n5 .6@! ...! #@!6 532n1 .21y .21[7] 5676 532n1 yy.. ty12 5321 ytegt ] < .2.y .2.1 .2.1 .y.gt [ .1.y .1.t .1.y .3.n2 .3.2 .3.5 .!.6 .2.n1 .2.1 .y.t .2.5 .2.n1 .2.y .2.1 .2.1 .y.gt ]

Ladrang Kawa-kawa Kalang, salendro pathêt manyura.

C 3.2 .3.2 3322 .1.gy [ .2.1 .2.n6 .!.6 .t.ny .3.6 .!.n6 .1.y .3.gy ]

--- No 29 ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 2): Citra 1 dari 1

Gêndhing Pasuruan pelog pathêt barang, kêthuk kalih kêrêp minggahipun ladrangan.

C 2 2233 2233 u2ugy [ ..yu tyuy ..yu 232nu 32u2 .uty 3532 .utny 33.2 5327 .756 .52n3< 77.. 7656 3532 .utgy ] < .6.7 .5.6 .3.2 .u.gy [ .2.u .2.ny .2.3 .2.nu .3.2 .u.ny .3.2 .u.gy .2.3 .2.nu .2.u .5.n3 .5.3 .5.n6 .3.2 .u.gy ]

Ladrang Andhêm-andhêm, salendro pathêt nêm, kangge mêdal nalika usum ringgit tiyang glidhig.

C w .ety ..12 .12y yeyt .e.gw [ ..we tetny tewe tetny 2321 ytent wety etegw 66.. 665n6 7767 567n6 3567 653n5 7656 353g2 5653 212ny .123 212ny 2321 ytent wety etegw ]

Ladrang Nèdêrlan, salendro pathêt nêm, ugi kangge mêdalan ringgit tiyang glidhig.

C y .ety .tew .etgy [ .2y1 235n3 6535 321n2 5653 212ny etyt 223g2 .321 y13n2 66.7 652n3 6535 321n2 5653 212gy ]

Ladrang Tênggêr, salendro pathêt sanga, kangge mêdal wirèng Janji Lawung Wurung.

C 2.1 .2.1 2211 .y.gt [ .2.1 .y.nt .2.5 .2.n1 .2.y .1.ny .2.1 .y.gt .2.1 .y.nt .!.6 .2.n1 .2.y .1.ny .2.1 .y.gt ]

Ladrang Lêngis, ugi salendro pathêt sanga, utawi inggah kangge gêndhing wirèng Lawung Yasan.

C 212 .y.t .2.5 .2.g1 [ .y.t .2.n1 .2.1 .6.n5 .3.2 .6.n5 .2.5 .2.g1 ]

Sêsêganipun ngandhap punika.

[ 2n1 3n2 5n6 2g1 2n1 3n2 3n6 3g5 6n5 3n2 3n6 3g5 7n6 3n2 5n3 2g1 2n1 3n2 5n6 2g1 2n1 3n2 3n6 3g5 ]

Ladrang Kêlung, salendro manyura salah satunggal pundi ingkang sakeca, pundi ingkang kagêm.

C y .123 6535 321g2 [ .5.6 .3.n2 .3.2 .y.nt .1.y .e.nt .1.y .e.gw .t.y .e.nw .5.6 .3.n5 .3.2 .6.n5 .!.6 .3.g2 ]

Jinêman Jae Laose, dados gêndhing salendro sanga minggah ladrangan.

C t .y12 221y 32ygt [ 22.. 2321 3532 .12ny ..21 .yty 12.1 321ny< ..67 6535< 7656 532n1 .111 2321 .2.1 ytegt ] < .!.6 .2.n1 .2.1 .2.1 .3.2 .y.gt [ .y.t .1.ny .1.2 .1.ny .2.5 .2.n1 .2.1 .y.gt ]

Ing ngandhap punika Tèplêk S. 9.

C 212. 21yt 2321 ytegt [ 212. 21ynt 2321 ytegt 212. 21ynt 2321 ytegt 212. 21ynt !!.5 6!@g! ...! @6!n@ .#@! 653g5 ..56 531n2 3532 .1ygt 22.. 223n5 2y21 ytegt ]

--- No 30 ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 2): Citra 1 dari 1

Gêndhing Sumanggraha, salendro pathêt sanga, kêthuk kalih krêp minggah kêthuk 4.

C 221y t.yt .yt. ty12 1312 .1ygt [ .yt. ty12 1312 .1ynt 22.. 22.3 5653 212ny ...y 1yty 1121 321ny< 22.. 5321 2321 ytegt !!.. !!@! #@!@ .!6n5 .... 5535 667. 567n6 ...6 7653 2353 212ny 22.. 5321 2321 ytegt ] < .2.1 .2.1 .3.2 .y.gt [ .y.t .3.2 .3.2 .y.nt .3.2 .3.2 .6.3 .1.ny .1.y .2.1 .3.2 .1.ny .2.1 .2.1 .3.2 .y.gt .@.! .@.! .#.@ .6.n5 .6.5 .!.6 .3.2 .5.n6 .5.6 .3.5 .6.3 .1.ny .2.1 .2.1 .3.2 .y.gt ]

Ladrang Sindura, pelog pathêt nêm, kangge pakurmatan kondur dalêm Kangjêng Mangunkusuma.

C 1 121y 33y1 231g2 [ .3.2 .5.n3 .1.2 .5.n3 .2.1 .2.ny .3.2 .1.gy .2.1 .3.n2 .6.5 .2.n1 .2.1 .2.n3 .1.2 .1.gy .5.3 .5.n6 .2.3 .2.n1 .2.1 .2.n3 .6.5 .3.g2 ]

Ladrang Têgal Wilapa, pelog pathêt nêm, ugi kangge umat[8] kala Mangunkusuman.

C 2.1 .2.1 2211 .y.gt [ .2.1 .y.nt .2.1 .2.n3 .5.3 .5.n6 .!.6 .5.g3 .6.5 .2.n1 .2.1 .3.n2 .3.2 .5.n3 .1.2 .y.gt ]

Ing ngandhap punika Gêndhing Widyastuti, pelog barang, minggah kêndhang.

C 6 6753 .u2. 2u23 uu32 .u.gy [ 33.. 6532 5653 2utn6 .... 6676 3532 .utny ..yu 232u ..32 .32nu< 55.. 7653 6532 .utgy ] < .6.5 .6.3 .5.2 .u.gy [ .5.3 .5.2 .5.3 .u.n6 .5.6 .5.6 .3.2 .u.ny .2.3 .2.u .2.3 .2.nu .6.5 .6.3 .5.2 .u.gy ]

Ladrang Gêndhung, pelog barang, kêndhanganipun ciblon, kagerong.

C yu 2353 6532 .utgy [ .2.3 .2.nu .5.3 .u.n6 .7.6 .7.n6 .3.2 .u.gy .2.3 .2.nu .2.3 .2.nu .6.5 .6.n5 .u.2 .u.gy ]

Ladrang Leleran, salendro pathêt manyura, kalih punika kala rumiyin pêng-pêngan.

C 3.2 .3.2 3322 .u.gy [ ...2 ...1 ...2 ...n1 ...2 ...3 ...1 ...ny ...2 ...j3k.3 j63j.3j632 532n! @6@! ...3 ...1 ...gy ]

Ing ngandhap punika Ladrang Krabên, pelog nêm.

C 33. 5235 !@!6 353g2 [ 5.56 5.53 5.56 5.5n2 5.56 5.53 5.56 5.5n2 66 .. @! 6n5 !@ !6 45 6g5 !@!6 @!6n5 !@!6 @!6n5 33.. 523n5 !@!6 353g2 ]

Angsal-angsal saking Madura, Dara Mênggung.

Krabên salêrêsipun Ladrang Babad Kêncêng, thuthukanipun amung dipun ingkol-ingkol.

 


Kurang 4 pukulan. (kembali)
Kurang 4 pukulan.
. . 6 . (kembali)
. . 6 .
. . 5 2 (kembali)
. . 5 2
. . . . (kembali)
. . . .
minggah. (kembali)
minggah.
3 5 6 7 (kembali)
3 5 6 7
. . 2 1 (kembali)
. . 2 1
urmat. (kembali)
urmat.