Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399 (Bagian 1)

Pencarian Teks:

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil serta diakritik diabaikan; mengakomodasi variasi ejaan, termasuk [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

Catatan Redaksi: Naskah ini menyajikan notasi gamelan yang, kadang kala, telah mengalami sekian kali suntingan oleh si penggubahnya sendiri. Jadi berdampak pada kurang terjaminnya akurasi transliterasi dan atau penyesuaiannya dengan sistem notasi digital. Hal itu justru menjadi tantangan tersendiri bagi proses digitalisasi. Jika ada yang membutuhkan detail dari transkripsi notasi termaksud, sudilah kiranya untuk membandingkan terlebih dulu transliterasi dengan aslinya. Adapun versi aslinya tersedia dalam teks berikut atau di bagian Galeri.
Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

Buku tumbasan ing Ngayugyakarta

R. Ng. Atmamardawa

Djokjakarta 8 Juli 1924

--- [0] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

Kêndhangan Candra

Djokjakarta

Kêndhang kêthuk 2 salendro.

[Notasi kêndhang]

Munggah

[Notasi kêndhang]

R. Ng. Atmomardowo

Mantri Ordon naus

Lotery Pasarmalam 3689

Djokja 8 Juli 1924

[Tanda tangan: Warsadiningrat]

--- [0] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

Găngsa Kyai Harjanagara

Gêndhing Genjong salendro pathêt sanga (badhaya) lajêng ladrang Uluk-uluk lajêng katawang Subakastawa.

 5[0.621 .1y12321653n53235 0.6213216531n2 
  1y12 61151216531n21121 ty1235321yegt]
Ênggih .26n5 ....0.561163n2.... ..5565.!653n2 
Sindhèn
Munggah5[.6.5 .3.2.3.2.5.n!.5.! .5.!.#.@.6.n5 
  .6.5si.3.2.3.2.y.nt.2.1si.3.2.3.2.y.gt]

(Uluk-uluk)

[si.!.6 .!.n6.@.! .6.n5  
  .2.3 .5.n3.6.5 .3.gn2 
  .6.5sa.3.n6.2.5sa.3.n6 
  .2.1sa.2.n1.2.1 .y.gnt 
  .e.wsa.y.nt.e.wsa.1.ny 
  .2.1sa.2.n1.2.1 .y.gnt 
  .e.wsa.y.nt.e.wsa.1.ny 
  .2.1sa.2.n1.2.1 .5.gn6]

Alon 2 [tidak têrbaca]

Suwuk lajêng Subakastawa

t [121y32ynt121y216gnt121y32ynt121y523gn5
 .56!326n56721326gn5.56!#@6n5672132ygnt
 1156521ny232153ygnt]   

Lajêng ayak-ayakan

--- [1] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

Ayak-ayakan S.9

      552356gn5
66..6676.65.567653222..55..556gn5
67..77676652532gn1    
.2yt232132yt232122..223255.2356gn5
.67.75675652.12gny    
21tewety21tewety5552532gn1  
32yt232132yt23215567653gn5  
.62.2365.62.2365]   

--- [2] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399 (Bagian 1): Citra 1 dari 1
21256212521225323332252562562.263562
.56556..52123121
2352356566..56766655676332.222.5
552556567.75676652.gn1
211223621222.22355.2251gn5
.67.756756521.gny
2151wety235332ty535253gn2
2235222gn2
21352gn2
35636t32256t61235.gn5
2.121gn3
333525..22635122511535352gn2

Kêbogiro (Kebogiro) p.6

       gn5 
6352356n57656353n26567653n2121yteygntping II
.1.6.1.n5.1.6.1.n2.1.3.1.n2.1.6.1.gn5ping II

Ladrang Suwignya p. barang

W    23523567756.53gn2
[6567653n26567653n2u3u2uyuntuyu2uyugnt
 uyu2uyuntuyu2uyunt235235n67756.53gn2

Saking Mangkunagaran, Rêbo Paing kaping 22 Jumadilakir Alip 1875 [14 Juni 1944].

--- [3] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

Slendro

Niyaga punakawan tindhih YC Puspakanthi RL Babar Layar, minggah Glebag (Pareanom)

Srimpi, gêndhing Lobong manyura, dhawah ladrang Pangluntursih.

1.gy.5.3.5.3.!.6.3.n2

Ladrang Sri Kondur, kêndhang siji

[3567652n3!@!6.52n32321565n36532312gny 
 2321321ny2321321ny3523232n15653212gny 
 2321321ny2321321ny3523232n15653212gn6 
 2321321ny2321321ny3523232n15653635gn6]

Lajêng Ayak-ayakan

Tindhih punakawan niyaga R Lurah laras sumbaga panèwu
a. R Arja

--- [4] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

Kênong III Subakastawa

55z6x7c6z!x@c!z1x5c2z1cn6alok@z@c#z1x6zgc5

Dhuwa lolo sing kapindho cilik sênggakan laku papat, patang wanda duduk

2121y32.yntdhuwa lolo 
21ygnt0.2221y.32.yntdhuwa lo

suwuk ora njêngèk

Ladrang Rangoe-rangoe p. barang

W    667657632432gn7 
[32uy232nu32uy525n30.57675630.576756n3 
 .66.67657632432gnu    ]

Katawang Kabor Ngayugyakarta salendro 6

W        gny  
[3532.23n5765321tgnyping II.6!@652n3565321tgny(ugi ping II)]

--- [5] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

Kabor katawang salendro 6

       gn6
0.612652n35653215ng60.672652n35653215gny
0.672652n35653215gny2532.23n57653215gn6
0.567652n35653215gyping II   

Sêkar Wipula

555z5c6z5c3z3c6z6c53
ta-ka-taa-mi-ka-ta

Kasbut nginggil saking Atmawidagdan ngandikanipun sêkar wau saking Kusumadiningratan.

_________

Ladrang... salendro 9, anggitan Atmamardawan. Namung kangge sudhiyan (dèrèng kagêm).

Buka    ty12.1.y3312.1ygnt 
 212y32ynt2356@!6n5lajêng nikêl thuthukan7656521y  
 2321321ny22..53213532.1ygnt   
[.2.1.2.y.3.2.6.n522..2356@#@!653n5 
 7656521y2321321ny22..53213532.1ygnt]

saking sêkar Mijil

--- [6] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

Bawa swara Gênjong

(Katawang)

Gêndhing ladrang Dhandhanggula, salendro, kagerong

Buka     212.1yt.2.gn1 
[.y.t.y.n2.y.t.y.gnt.2.y.2.ny.3.2.y.gnt 
 .3.2.1.ny.3.2.y.gn1    ]

Kêndhangan Mrak Kasimpir Ngayugya

[Notasi kêndhang]

--- [7] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

Winatakaca

Găngsa Kyai Harjamulya H.B VII

Niyaga kadipatèn, tindhih Mas Lurah Căndrasari.

Jêjêr Newatakawaca, ingkang bêksa R. Wadana Puspasudirja. Gêndhing ladrang Jurudêmung, mênawi Surakartana[1] ladrang Têmbung pelog nêm, ladrang dados Bendrongan tanpa lik dipun kiprahi.

CK etyt 21yt 121y tewgne [ twe. eyent etyt 21ynt etyt 21ynt 121y tewgne 11.. 131n2 ty1. 131n2 ty1. 131n2 3353 212gn1 ty1. 131n2 ty1. 131n2 ty1. 131n2 3353 212gn1 23.5 235n3 5676 532n3 5653 212y 121y te2gn3 ]

Djoeroedemoeng

--- [8] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

Madukara Lalita

Kêcapi kawirasa, ndita na muhara kung, pahimara kalawan, madukara lalita. Kados pundi anggèning kidungipun para kawiswara botên anênangi gambiraning manah, upami botên sagêd nênangi saèstunipun botên sagêd anglangkungi swaranipun brangêngênging kombang.

Wijayanti

Donku amuja ring surasangga, mwang stutining wwang ong wijayanti.

Têgêsipun: kula ngluhurakên lan amêmuja para dewa, kalihan ngucap: namung panjênênganipun ingkang nguwasani alam punika.

--- [9] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

Kembang djamboe (of oende 2)

gn5 [ 767# 767n5 767# 767n5 .77. 767n@ 767@ 767gn5 ]

Sêkar Madukaralalita, salendro 9, lampah 7

Kêcapi kawirasa | ndita na muhara kung | pahimara kalawan | madukara lalita ||

Têgêsipun makatên: kadospundi anggèning kidungipun para kawiswara, botên nênangi gambiraning manah, upami botên sagêd nênangi, saèstunipun botên sagêd anglangkungi swaranipun brangêngênging kombang.

Sêkar Wijayanti, salendro 9, lampah 5

donku amuja | ring surasangga | mwang stutining wwang | ong wijayanti ||

Têgêsipun: kula ngluhurakên lan amêmuja para dewa, kalihan ngucap: namung panjênênganipun ingkang nguwasani alam punika.

donku amuja

--- [10] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

Kagungan dalêm găngsa Kyai Jimat, wontên sêratanipun makatên: malêm Slasa Lêgi kaping 5 Sura Be catur warna pangandikaning ratu (1744).

Kyai Dewakatong (pelog), Akad kaping 26 Sawal Alip swara catur muni tunggal (1747).

Sêratan wau dumunung ing wilahan saron barung (wontên ing nglêbêt).

Bêsar Alip 1747 Ingkang Sinuhun P.B. IV surud

Ladrang Liwung Sl. M., gêndhing gêndèr

CK ...y .1.2 .1.y yeyt .e.gnw [ tety tetnw tety tetnw te56 !5!n6 @#@! #@!gn6 .653 212n6 .653 212ny etyt .y.nt ...t ewqgnw ]

--- [11] ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

Ladrangan salendro 9, dèrèng kagêm.

CK t.y 121y 32ygnt 212y 32ynt 2356 @!6n5 7656 521y 2321 321ny 22.. 5321 2321 ytegnt [ .2.1 .2.y .3.2 .6.n5 22.. 2356 @#@! 653n5 7656 521y 2321 321ny 22.. 5321 2321 ytegnt ]

Ladrang Amongraras, pelog pathêt barang, kagerong, kêndhang 2, kagêm kurmatanipun Kangjêng Pangeran Arya Kusumayuda (kurmat miyos).

CK 3.2 .3.2 3322 .u.gny .3.5 .3.n2 .3.u .3.n2 .3.u .3.n2 .3.2 .u.gny [ .3.5 .3.n2 .3.2 .6.n7 .6.7 .5.n6 .3.2 .u.gny .#.@ .7.n6 .#.@ .3.n7 .3.6 .3.n2 .3.2 .u.gny ]

--- 1 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

Katawang Pangrêmbe salendro pathêt manyura, kagerong, kêndhang 2, kangge majêngipun mantri panèwu bilih ngabêktèn utawi maringakên patêdhan dalêm sri nugraha ing Kusumayudan.

Ladrang Sri Nugraha pelog pathêt barang, kagerong, kêndhang 2, nanging Sri Nugraha ing Kusumayudan.

CK u32 yu23 uu32 .u.gny [ 2u23 2utny 2u23 2utny 2u23 2utny 3356 353gn2 55.. 765n3 7656 .52n3 ..yu 232nu 5653 2utgny ]

Mênawi panggenan cengkok Sri Katon, kenging thuthukan andhawahi kados Sri Katon.

Katawang Pangrêmbe ewah-ewahan ingkang kagêm sapunika.

CK y.1 2321 .3.2 .1.gny [ .2.3 .2.n1 .3.2 .1.ngy .2.3 .2.n1 .3.2 .1.gn6 ..6. @#@n! #@65 765gn3 !!.. #@!n6 3567 652gn3 22.. y12n3 .132 .12gny ]

--- 2 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

Ladrang Sri Nugraha pelog pathêt barang, kagerong, kêndhang 2, yasan Kapatihan, kagêm wontên nagari, anggitanipun M.Ng. Warsapradăngga (Atmamardawa).

CK u 32yu 2356 6732 .u.gny [ .tyu .3.n2 ..32 .utny 33.. 653n2 uu32 .utgny .tyu .3.n2 ..32 .u5n6 3567 653n2 uu32 .utgny ..#@ .75n6 3532 .utny 22.. 565n3 652u 32ugny ]

Ladrang Kamajuwan pelog pathêt barang, kêndhang ciblon, sak gong kagerèng[2] Kinanthi, wiwit gerong wontên kênong satunggal. Sak gong malih dipun sênggaki, sênggakanipun wiwit bibar gong: ja ngona-ngono, o obah-obahêna, le ole lonthong sami mawon. Ja lali lho kowe seba mring gustine, o o wae, eyao, owae, ee, caping gunung yèn peyok piye ya yuk ao auk.

CK 3.2 .3.2 3322 .u.gny .u.y .5.n3 .5.3 .2.nu .3.2 .5.n3 j2j3j5.7j6j53 j6j5j2uj3j2jugny

Wirama tambak sak pangkur, thuthukan malampah, nikêl thuthukan.

[ .67@7#..6.63632u .323..yy.3.6.5.n3 .33.66.55.767532 .67@#6563.232tynu 5.567.765.567.72 ..23..7@.666675n3 6.2326...235.673 .6.5.2.u235232ugny ]

--- 3 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

Ladrang Kêmajuwan ing kaca 2 suwalik punika, kula damêlakên gêndhing minăngka mirong, kula namakakên gêndhing Palwaharja, kêthuk 2 kêrêp minggah ladrang Kêmajuwan raras pelog pathêt barang, kados ing ngandhap punika.

CK .667 6563 2u2. 2u23 652u 32ugny [ ..yt etyu ..u2 3.5n3 6765 32u2 ..23 yu2nu 3532 .u56 3567 652n3 2u2. 2u23 652u 32ugny ]

Lajêng minggah ladrang Kêmajuwan ing suwalik punika, ingkang dhawuh nganggit Kangjêng Wiryadiningrat. Kala samantên taksih asma Radèn Mas Arya Sujanapura, ingkang kadhawuhan nganggit Mas Ngabèi Warsapradăngga, inggih punika kula Prajapangrawit.

Ing ngandhap punika gêndhing kêtawang Boyong Basuki, ugi anggitan Wiryadiningratan. Ingkang kadhawuhan nganggit inggih kula: Prajapangrawit, taksih nama R. Ng. Atmamardawa.

Katawang Boyong Basuki pelog barang.

CK yu23 .2.u 32yt .e.gnw [ .y.t .y.ne .y.t .e.gnw ] [ .y.t .y.ne .y.t .e.gnw 66.. 66.n. 6765 335gn6 .765 33.n5 6756.52gn3 66.. 653n2 u232 .utgny .2.3 .2.nu 32yt .e.gnw ]

--- 4 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

Ladrang Sri Pusara pelog pathêt barang, kêndhang 2, kagerong, pêpèngêt adêgipun pakêmpalan pèdhêrasi, inggih punika paklêmpakaning abdi dalêm kêmpal dados satunggal. Gêndhing wau dados gadhahanipun pèdhêrasi, pisungsung saking pakêmpalan trêsna praja, ingkang nganggit M. Ng. Warsapradăngga.

CK u32 yu23 uu32 .u.gny [ 2u23 2utny 33.. 653n2 .352 .35n2 5653 2utgny + 2u23 2utny 33.. 653n2 77.. #@7n6 3532 .utgny ..6. 756n7 ..#@ .75n6 3567 653n2 uu32 .utgny ]

Ladrang Talipraja salendro pathêt sanga, kagerong, kêndhang 2, ugi gêndhingipun pèdhêrasi, sami pêpisungsung saking trêsna praja (kala samantên kanggenipun sarêng sadalu).

CK 2.1 .2.1 2211 .y.gnt [ .2.1 .y.nt .y.t .2.n1 .5.6 .2.n1 .2.1 .y.gnt .2.1 .y.nt .y.t .2.n1 .5.6 .2.n1 .2.1 .y.gnt .@.! .6.n5 .!.6 .2.n1 56@! 521ny .2.1 .y.gnt ]

Ladrang Wèsmèstêr S.9.

CK .2.1 .2.1 2211 .y.gnt [ .2.1 .y.nt .2.5 .2.n1 jyj1j2.j2j1jy1 jyj1j2.j2j1jyn1 jyj1j2.j2j1jy1 26!gn5 ..j!j6jj52 ..j2j6j!n5 ..j!j5j62 ..26!n5 .t.t .t.nt .2.1 .y.gnt ]

--- 5 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

Kangjêng Gusti Pakualam kaping VIII ing Ngayugyakarta, wayah dalêm Ingkang Sinuhun P.B. X ing Surakarta, nalika rêmên jêmparingan, jêmparingipun nama: kuntapati, mênawi mencok dipun lekakên[3] mawi sêkar 1. Sinom Parijatha, 2. Kinanthi, 3. Pangkur Paripurna, 4. Durma, tuwin 5. Mijil. Nanging sêkar-sêkar wau kêjawi Pangkur, sadaya botên wêtah, namung kapêndhêt sakêdhik. Lajêng uran-uran wau kaparingakên Kangjêng Wiryadiningrat, kadhawuhan dadosakên gêndhing, Kangjêng Wiryadiningrat lajêng masrahakên dhatêng kula (Prajapangrawit) lajêng kula ronce dados gêndhing: katawang salendro manyura kanamakakên katawang Kuntapati, kados ing ngandhap punika.

CK y123 .2.1 3312 .12gny [ 2123 532n1 3532 .12ngy 2123 532n1 3532 .12gny ..6. @#@n! 5653 567gn6 .7#@ 632n1 3532 .12gny ..6. #@!n6 7653 212gny 2123 532n1 3532 .12gny ..32 532n1 3532 .12gny !!.. 66!n@ #@63 232gn1 33.. 653n2 5653 653gn2 6!#@ 632n1 3532 312gny 2123 532n1 3532 312gn6 ..6. 757n6 .656 353gn2 ..2y 123n2 33.. 335gn6 ..6. 757n6 .732 312gny ]

Murih saya cêtha kula susuli cakêpanipun. Kula sêrat wontên ing kaca 10.

Èngêt-èngêtan mênawi botên kalintu: kêtawang Kuntapati wau, karangan nalika ing taun Masèhi 1936.

--- 6 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

Sindhèn gêndhing Glondhongpring.

d swara murti | sindhèn janma murwèng gita | purwaning rèh | mangikêt wuryaning praja | d babo | anglêluri langên agênging kaprabun | dhe | tumuras ing | kawibawan | sukawirya | dhe | tumuwuh ing | kamulyan pi | nujwèng janma | dhe | babo | kang ayasa | sang prabu pa | ku buwana d | babo | kaping astha | Surakarta | Adiningrat d | ambêg santa | sudibya widagdèng driya d | putus ing rèh | swarjana ambijaksana ||

Minggah

1. ingkang măngka, 2. anjêladri, 3. mrih prajarja, 4. kaeraman, 5. d babo, sasolahe, akarya lam-laming janma, babo, kadi tan ana tontonan lyan kadyèka, babo, langkung dènnya, kaendahaning wanudya. Dhawah katawang Sumêdhang.

__________

Bawa sêkar Langên Kusuma, lajêng katampèn ing gêndhing Duta Iswara dipun purwakani ladrang Manis bêrawèn, kêndhang 2, sawatawis lajêng ciblon, gêndhingipun santun cengkok, sarta lajêng mawi gerong pelog manyura.

gny .2.3 .2.n1 .2.3 .2.n1 55..55.. 556356!n6 56!.!621 .3.2.1.ngy [ 1y325653 6!#@632n1 2y325653 6!#@632n1 55..55.. 556356!n6 56!.!621 .3.2.1.gny ]

Manawi sampun ciblon, cengkoking gêndhing kados ngandhap punika.

[ .z6c5623523 .1.y.3.n2 55..!@!6 5424212n1 55..6465 6521654n5 .3563532 531y121gny ]

Anggitan Wiryadiningratan ladrang Anburd

--- 7 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

Sasuwuking gêndhing Kuwung lajêng mungêl Gêndrèh barang.

Gêndhing Gêndrèh

Gêndrèh-gêndrèh | tyasira kentir sumilir | kadya mêsat sumiyut saking jro pura | cumalorot pratistha tibèng lor wetan | sirêm-sirêm amrawasèng diwangkara | riris aris mêrês rarasing wardaya ||

Minggah

Gêtêr patêr munya sru sasmitèng kilat | aliwêran thathite nangsayèng rimang | prabawane ngadoni sujayènging prang ||

Ladrang Longgor |

d | adan prapta maruta ngirit wisaya ||

(bok manawi surayèng ing prang)

Langên gita Anglirmêndhung

Sri narendra kang minulyèng jagad traya | bêbarungan | babo | yèn binuncang | ênggih | babo | jawi wisma wasibrata ngargasunya | babo | ujwalane pindha thathit ing wadana nitipurna | ing purwa madya wasana ||

__________

Kêtawang Sukawirya salendro manyura, anggitan Wiryadiningratan.

CK ..y1 2353 6521 321gny [ .1y. y12n3 6521 321gny .1y. y12n3 6532 532gn1 55.. 765n3 2123 212gny ..6! @#@n! 2j6j1263 653gn2 55.. 565n3 ..32 532gn1 55.. 765n3 2123 212gny ]

Kangge ing pelog barang ugi kenging.

--- 8 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

Gêndhing Gonjang Anom badhaya

Dumugi nasak wana, newa langêningkung rimang, suwuk, lajêng mungêl malih.

Gêndhing Bontit.

Dhuh kusuma kang nganglang ing jumantara | baya ingkang cinampurung antariksa | wus anitih anuksma kusumèng daha | wukir japan puspa krêsna ing astana | satuwuhe dasihta minta apura | pacangkraman jahnawine wong mamênang | prajalina pantarane | wong lumajang.

Minggah

Kukumêna | dhe | tumon ing sang kalêngkaning jagad raya | pinarwasa | ing wardaya | mangunêngan ||

Minggah

Kukumêna | kawula aparipaksa | puput jiwa lojine wong pasuruan | sukarêna matya kinêmbong asmara | têpis wiring ing daha kali mamênang | sampun rêngat dasihe alabuh jiwa | wus kaèsthi kusuma jroning supêna | yèn tulusa kinêmbanging pramudita | kawis maya pamêngkuning sanagara | puspalata upaya kinêmbar rupa | pêpatahe kang anawung nungsarêngga ||

Dhawah ladrang Turirawa.

Dhe | adan pasang. ||

Katawang Êla-êla Basuki P6

CK ...2 2132 ..21 y123 .6.5 321gn2 [ ..21 y12n3 .6.5 321gn2 ..21 y12n3 .6.5 321gn2 .126 ..5n6 @#@! 653gn5 !!.. #@!n6 5424 212gn1 55.. 565n4 6523 212gn1 56!6 542n1 3532 .1ygnt .22. 235n6 22.3 123gn2 ]

Ingkang kagungan karsa Kangjêng Wiryadiningrat, ingkang kadhawuhan anata R. Ng. Prajapangrawit.

--- 9 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

Sambêtipun Sinom Srimpi, cakêpan pinandhala giri linut ing parada.

Radèn | dhe | tan awingwang | babo radèn | tan awingwang | sêsinjang adining pura | radèn | yèn sinampar | lir kilat tumibèng asta | radèn | parêng pagut | babo | radèn | parêng pagut | langkap munggèng | asta kiwa | radèn | kumalepak | lir mina jroning udaya ||

Minggah

Ning udaya | gapyuk caruk | bengkas langkap mrih wisesa | babo radèn | midêr kèdêr | kadêdêr idêr-idêran enz.||

Dumugi minta aksama, lajêng katawang Santi.

d. b. | mêrutu gung | kandhêla asramèng tirta | b | ingsun iki | rêsêp andulu mring sira d | ingsun iki b | ingsun iki | rêsêp andu ||

d.b. | basa krêsna | macanan ga | dhing rinêngga b | yèn kaparêng | catur dadia sudara d | yèn kaparêng | catur dadi ||

d. b. | wastrarendra | panandure | mamrih arda b | liwat luwih kang murda karsa andika d | liwat luwih b | liwat luwih kang murda kar ||

d. b. | canthoka gung | pamadya putra wiratha b | sun watara | ingsun iki ||

d. b. | jayèng toya | dursila mamrih pralena b | nora watak anyidrani ing ubaya d | nora watak anyidrani ||

d. b. | puspalata narendra cintakapura b | asih ingsun lir nunggal yayah sudarma d | asih ingsun b | asih ingsun lir nunggal ya ||

d. b. | pêkên alit ing ngabêksi prabu jaka b | wus adate | yèn durung pinujwèng karsa d | wus adate yèn durung pi ||

d. b. | sri yujana | miyanggalit ing |

--- 10 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

udaya b | wusing karya | sarira sanggone tiba d | wusing karya b | wusing karya sarira sang ||

d. b. | bayêm arda | klapa madya pinantêsan b | dhuh rêtnèngrat aywa maras ing tyasira d | dhuh rêtnèngrat aywa maras ||

d. b. | suku palwa buron lit pindha wanara b | dyah kapatang siki nêmbah minta jiwa ||

Lajêng katawang Mijil Paranbaya

Paranbaya sukaning tyas mami enz.

___________________

Cakêpanipun kêtawang Kuntapati (ing kaca 5) Sêkar Sinom Parijatha sapiturutipun gangsal sêkar kados ing ngandhap punika

1. Sinom Parijatha

jêmparing gusti kawula | cumlorot wus angênani | tumanduk mring badanira | bramastra ingkang pinusthi ||

2. Kinanthi Sastradiwăngsa

panahe gusti tumanduk | bramastra ingkang pinusthi ||

3. Pangkur Paripurna (wêtah)

sasat padha yèn padhaa | pusakane gusti sang narpasiwi | bramastra ingkang linangkung | tumanduk kalihira | yêkti titis astanira gusti prabu | nyata datan mindho karya | ambêbungah para abdi ||

4. Durma

wus dumunung saciptane kang sinêdya | saratama ngênani ||

5. Mijil Sulastri salendro

pasopati kuntane sang dèwi | cumlorot wus manggon ||

--- 11 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

Gêndhing yasan dalêm P.B. X ing Surakarta

1. Sri Minulya (ladrangan) salendro pathêt sanga.

CK 2.1 .2.1 2211 .y.gnt [ .1.y .1.nt .1.y .1.nt .1.y .1.nt .1.y .1.gnt .yut 232n1 3532 .12ny ..6. 556n! #@!@ .!6ng5 7656 532n1 56@! 521ny 22.. 532n1 yy12 .1yngt ]

2. Sri Wibawa (ladrangan) salendro pathêt sanga.

CK 2 21yt 1y12 161ngt 1y12 1y1nt 1y12 1y1nt 22.. 532n1 yy21 ytengt [ 1y12 1y1nt 1y12 1y1n5 7656 532n1 yy21 653ng5 ..53 235n6 @#@! 653n5 7656 5321 yy21 ytengt ]

3. Sri Kuncara (ladrangan) pelog pathêt nêm.

CK 2 2352 5654 212gny 2123 212ny 2123 212ny 33.. 653n2 5654 212gny [ 2123 212ny 33.. 653n2 !!.. #@!n6 3565 321gn2 66.. 654n5 !@!6 353n2 3565 212ny 3532 .12gny ]

4. Sri Kaloka (L) salendro pathêt manyura.

CK y .123 .3.3 .y.1 .2.3 .1.gn2 [ .3.2 .5.n3 .!.6 .5.n3 .2.1 .2.ny .2.3 .1.gn2 ]

--- 12 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

5. Sri Krêtarta (L) pelog pathêt nêm.

CK 2.1 .2.1 2211 .y.gnt 212y 216n5 !@!6 232n1 32yt 232n1 56@!521y .2.1.y.gnt [ .2.1.2.y .2.1.6.n5 ..56!@!6 @!52532n1 .3.2.y.t .2.3.2.n1 56@!521y .2.1.y.gnt ]

6. Sri Widada (L) pelog pathêt barang.

CK 3.2 .3.2 3322 .u.gny 2u2y 2u2n6 7576 3567652n3 235.7653 235.765n3 7756.523 2u232utgny [ .2.u.t.y .2.7.5.n6 ..6.7576 3567652n3 235.7653 235.765n3 7756.523 2u232utgny ]

7. Sri Kasusra I (L) salendro pathêt sanga (Sri Dayita)

CK yyy 2321 321y 21ygnt yy.. 232n1 321y 232n1 2yty 12.ny 12.3 523gn5 .323 563n5 .323 563n5 2356 765n6 5323 212gn1 5676 532n1 y12. 232n1 ..2. 1.2n. y.21 ytegnt ]

8. Sri Kasusra wau kaparêng dalêm dipun êlih wontên barang, dipun bukani ladrang Kuwung, angsal kalih kênong taksih cengkok ladrang Kuwung, lajêng lêstari cengkokipun botên ewah kados kasêbut nginggil wau, kaparingan nama ladrang Sri Dayita.

--- 13 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

9. Sri Utama (Katawang) salendro pathêt manyura, kangge katawangipun Kăndha Manyura: wirèng gardapati.

CK y .123 .2.1 .3.2 .1.gny [ .2.3 .2.n1 .3.2 .1.ngy .2.3 .2.n1 .3.2 .1.ngy 33.. 335n6 3567 652gn3 !!.. #@!n6 3567 652gn3 22.. 565n3 6532 .12gny ]

10. Sri Rajaputri (L) (kudangan) salendro pathêt manyura bawa swara.

Kêkudangan putri nata mrih raras linut pradăngga. Lajêng katampèn gêndhing kados ing ngandhap punika

gny [ .1.y .1.n6 .5.3 .2.n1 .3.2 .3.n1 .5.3 .1.gny ]

11. Sri Nasao (L) pelog pathêt barang. Sri Nasao wau kaparênging karsa dalêm P.B. XI jaman parentah Dhai Nipon (Jêpang) kapatêdhan santun nama ladrang Sri Pamasa.

CK u32 yu23 uu32 .u.gny 2u23 2utny 2u23 2utny 33.. 653n2 uu32 .utgny [ 2u23 2utny 2u23 2utn6 3567 653n2 uu32 .75gn6 ..65 356n7 ..#@ .75n6 .7#@ 632nu .3.2 .utgny ]

12. Sri Karoron (L) salendro pathêt sanga

CK 2.1 .2.1 2211 .y.gnt 212y 21ynt 6765 232n1 55..6365 656!@!6n5 2253212y .2.1.y.gnt [ .2.1.2.y .2.1.y.nt 66..@!65 7656532n1 55..6365 j6j5j6j!j@j5j6j!j@j5j6j!j@j!j6n5 2253212y< .2.1.y.gnt < .2.1j2j3j5j6j7j.j@gn! ...!#@!@ ..@!653n5 !!..#@!6 @!537632 ..j2j3j5j6j7j.j6j7 5j6j5j6j!j@j5j6j!j@j!j5j6j!j@j!j6n5 2253212y .2.1.y.gnt ]

--- 14 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

13. Sriyatna (L) (litnan jendral) salendro manyura.

CK 3.2 .3.2 3322 .1.gny .2.1 .2.ny .2.1 .2.ny 33.. 653n2 1132 .12gny [ .2.1 .2.ny .2.1 .2.n6 ..6. @#@n! #265 356gn! ..!. 66!n@ 6321 353n2 6!#@ 632n1 .3.2 .1.gny ]

14. Sri Kawuryan (L) pelog pathêt barang.

CK 332u ytejtjyu 32ugny 2u2y 2u2ny.. 7576 3567653n2 56532uty 33..653n2 67#@632u .3.2.u.gny [ .2.u.t.y .2.u.5.n6 .#.@.756 3567653n2 56532uty 33..653n2 67#@632u .3.2.u.gny ]

15. Sri Nindhita (L) pelog pathêt nêm.

CK 2.1 .2.1 2211 .y.gnt .2.1 .y.nt .2.1 .6.n5 .6.5 .2.n1 .2.1 .y.gnt [ .2.1 .y.n5 .2.1 .6.n5 .6.5 .2.n1 .2.1 .y.gnt ]

--- 16 ---[4]

Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

16. Sri Kasusra II, lajêng karan Sri Kawêntar (L) salendro pathêt manyura.

CK 2 2321 3212 .12gny 123. 321ny 3532 .12ny 22.. 232n1 3532 .12gny [ 123. 321ny 3532 .12n6 ..6. 765n3 !!.. #@!gn6 .... 665n6 3567 653n2 ..y1 232n1 3532 .12gny ]

17. Sri Sudhana (L) salendro pathêt sanga.

CK 6 6765 2y21 32ygnt 1216 32ynt 121y 21ynt 22.. 676n5 2y21 ytegnt [ 1216 32ynt 121y 216n5 ..56 !@!n6 @#@! 653gn5 7656 531n2 3532 .1ynt 1156 521ny 3532 .1ygnt ]

18. Sri Hascarya (L) salendro pathêt sanga.

CK 576 .532 .11. ty12 .y21 .y.gnt .y.t .2.n1 .2.1 .6.n5 76565321 66.7653n5 321.ty12 .y21ytegnt [ .1.y.1.t .2.3.2.n1 55..556! #@!@.!6n5 76565321 66.7653n5 321.ty12 .y21ytegnt ]

--- 17 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

19. Sêkaringpuri (Katawang Pisan Bali) pelog barang, buka kêndhang lajêng katampèn Pisan Bali utawi kenging dipun bukani rêbab, sarta kenging saking gangsaran.

CK .3.2 .3.2 332u 32ungy [ .u.2 .u.ny .3.2 .u.ngy .u.2 .u.ny .3.2 .7.gn6 ..6. 667n@ $#@# .@7gn6 3567 652n3 77.. #@7gn6 .7#@ 632nu 5653 2utgny ]

20. Sri Dayita Linuhur (L) pelog pathêt nêm

CK 2 2352 1123 212gny 2321 321ny 3356 353n2 5352 535n2 1123 212gny [ 2321 321ny 3356 353n2 55.. 556n5 !@!6 353gn2 5654 212ny 2123 212ny 33.. 653n2 1123 212gny ]

21. Sri Dayita Minulya (L) salendro pathêt manyura.

CK 2 2356 5321 321gny 212y 353n2 5321 321ny 33.. 335n6 5321 321gny [ 212y 353n2 5321 321n6 3567 652n3 ..32 532gn1 33.. 653n2 5653 212ny !!.. #@!n6 5321 321gny ]

--- 18 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

22. Raja putri (L) pelog pathêt barang.

CK 3 32uy 2u23 2utgny 232u 232nu 55.. 765n3 6765 32uny 2u23 2utgny [ 232u 232nu 55.. 765n3 77.. 667n@ 6563 567gn6 ..6. 756n7 .756 765n3 ..35 653n2 uu32 .utgny ]

23. Sri Raharja (Katawang) pelog pathêt barang

CK 3.2 .3.2 332u .2ugny [ .2.u .2.ny .2.u .2.gny .2.u .w.ny .2.u .2.gn6 ..6. 757n6 .765 335gn6 3567 653n2 7@7n6 .53gn2 3532 yu3n2 5653 2utgny ]

24. Sri Kacaryan (Katawang) salendro manyura

CK 2 23y1 2353 212gny 232. 23yn1 2353 212gny [ 232. 23yn1 2353 212gny 33.. 335n6 3567 653gn2 321. 112n3 ..35 6!@gn! #@63 653n2 321. 353gn2 321. y12n3 .132 .12gny ]

--- 19 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

25. Sri Dirgayuswa (ladrang) pelog pathêt barang

CK yu32 332u 32ugny 2u2y 232nu 5653 2utny 33.. 653n2 332u 32ugny [ 2u2y 232nu 5653 2u5n6 ..#@ 652n3 7756 .52gn3 5653 2utny 33.. 653n2 uu.. 565n3 6532 .utgny ]

26. Sri Nata Wibawa (L) salendro manyura (ciblon)

CK y .123 1132 .12gny .2.1 .2.n6 ..6656 !!..#@6n5 33125321 3532.12ny 33..3321 y123212gny [ ...2...1 ...2...n6 ....6656 !!..#@6n5 33125321 3532.12ny 33..3321 y123212gny ]

27. Sri Dayita Wibawa (L) pelog barang kêndhang 2

CK 556 7653 2u23 2u2gny 232u 32uny 232u 32uny 55.. 765n3 2u23 2utgny [ 232u 32uny 232u 32uny 55.. 765n3 ..35 676gn7 ..7. 667n@ 632u 353n2 66.. 757n6 .732 .utgny ]

--- 20 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

28. Sri Linuhung (L) pelog barang

CK 576 .532 .11. 1y12 .32u ytegnt uyu2 uyunt 33.. 653n2 55.. 763n2 1132 1yegnt [ uyu2 uyunt 33.. 653n2 66.. 756n7 .756 353gn2 uu32 532nu 5653 2utny 55.. 763n2 1132 1yegnt ]

29. Ghrut kris pan ostênrik (L) salendro manyura.

Sri Rinêngga. Sri Rinêngga

CK 2 21y3 3132 .1.gny 212y 232n1 3532 .12ny 22.3 565n3 .132 .12gny [ 212y 232n1 3532 .12n6 3567 653n2 !@!6 212ngy 33.. 653n2 5321 321ny 22.3 565n3 .132 .12gny ]

30. Sri Biwadha (L) pelog barang kêndhang 2

CK 6 6765 7632 432gnu 32uy 232nu .uyu 235n3 .66. 676n5 7632 432gnu [ 32uy 232nu .uyu 235n3 ..35 653n2 ..23 565gn3 ..35 675n6 3567 652n3 5653 2utny 22.. 432gnu ]

--- 21 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

31. Biwadhamulya (L) salendro manyura

CK w .ety 1132 .12gny 2321 321ny 2321 321ny 22y1 223n2 .3.2 .12gny [ 2321 321ny 33.. 653n2 .5.6 .3.n2 .3.2 .12gn6 ..6. !@!n6 3532 .12ny 22.3 565n3 .132 .12gny ]

32. Sri Sinuba (L) pelog nêm

CK 335 6532 321y 21ygnt 1y12 1yent 1y12 1yent 33.. 653n2 321y 21ygnt [ 1y12 1yent 1y12 1yent !!.. !!@n! #@!@ .!6gn5 ..56 !65n4 2321 321ny 33.. 653n2 321y 21ygnt ]

33. Katawang Narpasiwi, salendro pathêt manyura

CK .223 5653 1132 .12gny [ 22y1 232n1 3532 .12ngy 22y1 232n1 3532 .12gn6 ..6! 653n2 3532 .12ng6 ..6. !@!n6 3532 .12gny 22.3 565n3 .132 .12gny ]

ugi yasan dalêm P.B. X

--- 22 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

34. Katawang Witing Êpring, salendro pathêt manyura, ugi yasan dalêm P.B. X

CK y123 .2.1 y123 223gn2 [ 3132 532n1 y123 653gn2 3132 532n1 y123 653gn2 5653 532n1 y123 567gn6 356. @#@n! #@63 653gn2 ]

Ngêlikipun mawi kasêling cakêpan saking pramèswari dalêm Gusti Kangjêng Ratu Êmas, kados ing ngandhap punika

1. witing êpring kêmrosak oyote dhungkrak | dhongkrak pêtung tumurun ana ing êbung | adhuh biyung | botên dosa botên napa | ya allah nyuwun ngapura ||

2. wontên banyak nocor kêtan wontên toya | bagus branyak gustiku jêng Sunan Sala | sapunika badhe nglamar putri Yoja | badhe nglamar putri Ngyugya | dalêmipun mayarêtna ||

3. majêng ngidul tèdhèng gêdhah ula naga | wingkingipun tur candhela | sangandhape | plênggahan kagêm busana | putra jêng ratu kêncana ||

4. ratu Ratih ratune wong Cakrakêmbang | kêmbang jaya kusuma arum gandanya | sapunika ratu kalih tanah Jawa | ing Ngayugya Surakarta ||

5. sintên niku lênggah kursi rimong plangi | nyampingipun kawungsari | saya pèni sumêkane sidamukti | ukêl kundhe jêglag èdi ||

6. yèn sinawang ayune kêpati-pati | citrane lir Banuwati | pantês dadi | têtunggule para putri | gapyak asih ing sasami ||

--- 23 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

Gêndhing kangge talu ringgitan purwa, ingkang kêlimrah (umum) ngangge gêndhing Cucur Bawuk minggah Pareanom, kalajêngakên ladrang Sri Katon, lajêng Katawang Suksma ilang, lajêng ayak-ayakan, sêsêg dados sampak, salendro pathêt manyura.

Katawang Suksma ilang salendro manyura

CK .22y 1232 y123 653gn2 [ ..2y 1232 y123 653gn2 33.. 335n3 6!65 !65gn3 ..35 635n6 356! #@!ng6 !!.. #@!n6 356! #@!gn6 33.. 653n2 y123 653gn2 ]

Ladrang Sukarêna, pelog barang, yasan dalêm P.B. X. wirama lancaran (kêndhang 2)

CK ...2 232u 5653 2utgny [ 232u 232nu yu23 2utny 22.. 232u 5653 2utgny ]

lajêng tamban wirama kalih (lêstari kêndhang kalih)

[ 232u 232nu yu23 2u5n6 .... 757n6 .567 652gn3 ..35 676n7 .765 765n3 22.. 232nu 5653 2utgny ]

--- 24 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

Nalika Sampeyan Dalêm P.B. X taksih jumênêng Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Anom, kaparêng lêlangên jêmparingan, jêmparingipun nama: Sarimpi, sabên mencok dipun lokakên[5] mawi sêkar pêthikan Kusumastuti pelog barang, ingkang nyêkar nama Gus Tunggak, inggih punika Ki Puspaswara.

Sasampunipun punika, lajêng wontên kaparêng dalêm, santun sêkar Pangkur Paripurna salendro sanga, nanging kawiwitan saking pada lingsa kaping 2 (ngajêngakên dhawah suku), ingkang nyêkar ugi santun Radèn Bagus Bèdrik, inggih punika Radèn Mayor Apanji Puspawinata.

Lagu jêmparingan wau, lajêng kadadosakên gêndhing katawang pelog barang, sarta cakêpanipun Pangkur (2 pada lingsa), dipun jangkêpi dening Radèn Ngabèi Atmamardawa (Prajapangrawit), dipun namakakên Kêtawang Sarimpi.

CK 232u 5653 2utgny [ 32uy 232nu 5653 2utgny 32uy 232nu 5653 2u5gn6 77.. 776n5 ..65 356gn7 .356 765n3 6532 532gnu 55.. 765n3 2u23 2utgny 32uy 232nu 5653 2utgny 22.. 232nu .3.2 .utgny 77.. 667n@ #@63 .2.gnu 33.. 653n2 3253 653gn2 67#@ 632nu .3.2 .utgny ]

--- 25 ---

Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

Jêmparingan ing Karaton Surakarta, nalika Ingkang Sinuhun P.B. X taksih jumênêng pangeran pati.

Pêthikan Sêkar Kusumastuti

7j6j.55j56j5j.356j&@j#@7 
ang-ga-yuhwustu-mi-yung
3j56j6j.7555j675j63.33
cu-mun-dhuksa-rim-pi
67532
ma-nga-yu-ba-gya
yu2322j32u
a-sê-san-tira-japu-tra

Pangkur Paripurna

Sudibya narendraputra | sigra mênthang langkapira pinusthi | lumarap srimpi tumanduk | kuntanirèng satriya | Rajaputra Surakarta kang linuhung | prawira ambêg utama | asih samaning dumadi ||

Ing ngandhap punika pêthikan sêrat pusaka jawi ing Batawi pakêm ringgit wacucal karangan R.M.Ng. Sumahatmaka ing Mangkunagaran. Kula mêthik bab pathêt.

I. Pathêt 6, pralambang pasêmoning gêsang mawi raos nênêm

II. Pathêt 9, pralambang manungsa punika gadhah babahan hawa sanga.

III. Pathêt manyura (mêrak), pratăndha sampun amêraki wusananing lêlampahan, andungkap wijiling hyang bagaspati.

 


Surakartanan (kembali)
Surakartanan
kagerong (kembali)
kagerong
likakên (kembali)
likakên
Seharusnya halakam 15 dan seterusnya. (kembali)
Seharusnya halakam 15 dan seterusnya.
likakên (kembali)
likakên