Koleksi Warsadiningrat (MDW1894a), Warsadiningrat, c. 1894, #280

Judul
1. Koleksi Warsadiningrat (MDW1894a), Warsadiningrat, c. 1894, #280. Kategori: Arsip dan Sejarah > Galeri
2. Koleksi Warsadiningrat (MDW1894a), Warsadiningrat, c. 1894, #280. Kategori: Bahasa dan Budaya > Karawitan
Citra

Pencarian Teks:

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil serta diakritik diabaikan; mengakomodasi variasi ejaan, termasuk [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

Catatan Redaksi: Naskah ini menyajikan notasi gamelan yang, kadang kala, telah mengalami sekian kali suntingan oleh si penggubahnya sendiri. Jadi berdampak pada kurang terjaminnya akurasi transliterasi dan atau penyesuaiannya dengan sistem notasi digital. Hal itu justru menjadi tantangan tersendiri bagi proses digitalisasi. Jika ada yang membutuhkan detail dari transkripsi notasi termaksud, sudilah kiranya untuk membandingkan terlebih dulu transliterasi dengan aslinya. Adapun versi aslinya tersedia dalam teks berikut atau di bagian Galeri.
Koleksi Warsadiningrat (MDW1894a), Warsadiningrat, c. 1894, #280: Citra 1 dari 1

--- [1] ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894a), Warsadiningrat, c. 1894, #280: Citra 1 dari 1

MDCCCXXIV

--- [2] ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894a), Warsadiningrat, c. 1894, #280: Citra 1 dari 1

Awit babar, songsong, ing dintên Arbo Wage, kaping 19 Sapar Be 1824, 1894. Sade gêndèr katumbas ing Rêksaprajan. Ing dintên Jumungah Paing kaping 13 Mulud Be 1824 sade gêndèr.

Nalika sowan kaprabon mantri, Kêmis Lêgi kaping 12 Mulud Be 1824 pajêg 100.

No. Ingkang kasêbutakên nama gêndhing agêng kêthuk 8 minggah kêthuk 16.

1 Ing dalêm sakênong isi thuthukan 64 dalah minggah 128.
2 Kêthuk sakawan awis petangipun inggih sami.
3 Kêthuk sakawan kêrêp ing dalêm sakênong isi 32 minggah 64.
4 Kêthuk kalih awis ugi sami kalihan kêthuk 4 kêrêp.
5 Kêthuk kalih kêrêp isi thuthukan 16 sakênong minggah 32.
6 Yèn ladrangan ing dalêm sakênong thuthukan 8.
7 Yèn ingkang katawang amung lampah 4.
8 Ayak-ayakan lampah 2.

32 rupiyah Banyusri 3 bau.
45 sèn.
19 rupiyah Tritis Wanalapa 1/2 jung.
50 sèn.

Kala rumiyin wêdalipun paos ing Banyusri 3 bau, Tuwan Abekrah Ngayoja 33 rupiyah langkung 95 sèn kalêbêt wang kri gaji.

Tritis Tuwan Wanalapa kalê 1/2 jung sapasokan mêdal 20 rupiyah langkung 50 sèn kalêbêt wang kri gaji dalah bon bau kapalih.

Padjeknja njang tadi, 32, Roehijah soedah kena balanda toewan A. bekrah di gedaren

Padjeknja boemi tritis, 19, f

--- [3] ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894a), Warsadiningrat, c. 1894, #280: Citra 1 dari 1

Pèngêt kala nalika surudipun Kangjêng Sêpuh ing dintên malêm Jumungah Paing tanggal kaping 16 icalipun wanci jam 1/2 11 wulan Siyam ing taun Dal ăngka 1823.

Enjingipun wanci jam 12 lajêng trus kasarèkakên dhatêng Manang mawi kurmat găngsa Kodhok Ngorèk wontên ing Bale Arja.

Têmên sampunampèni[1] arta sangking paklêmpakan ingkang nama Namlosêpènut sêhap kiltir mat sêkape ilawu kathahipun 61 rupiyah 12 sèn sampun rêsik dhusun Karang Gungan 1/2 jung.

Tigang bau Tuwan A. Bekrah Gêdarèn. Wêdalipun Banyusri pajêg sapasokan rêsik 32 rupiyah langkung 45 sèn.

Pramila bakda lajêng sowan ing alun-alun saha lajêng amangangge kaprabon mantri. Amarêngi ing dintên Kêmis Lêgi wulan Rabingulawal ing taun Be ăngka 1824 tanggal kaping 12 enggalipun inggih bakda Mulud.

--- [4] No 1 ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894a), Warsadiningrat, c. 1894, #280: Citra 1 dari 1

1. asmaradana kinardi | mangimur-imur ing driya | karsa manawung samangke | kumawasis bêg pujăngga | cumanthaka gumisa | sajatine mudha punggung | anggêpe kadya sarjana ||

2. adrêng gopita rêrêpi | ri kanang wahywanya mangkya | gubahan arsa sinungke | pra kulawandawanira | tanapi para putra | sangking rêncakaning kayun | dadya akarya sambita ||

3. cinitra ri Sukra kaping | dwi dasa Sawal candrama | marêngi Wawu taune | nênggih sangkalaning warsa | sapta ron naga raja |[2] sêrat tinêngran jêjuluk | karana wasita wala ||

4. amurwa ingkang kitèki | kang pancèn nêdya utama | yèn arsa mring wasitèngong | aja dumèh nèng dhustaka | tan kêna maidoa | yèn tinêrak tan rahayu | kang manut cêdhak duryatnya ||

5. anglakonana prihatin | pêsunên sariranira | supaya mundhak budine | dèn tabêri têtakona | aywa nganti prênesan | yèn sira maksa katutuh | ya iku uriping kewan ||

6. jalma tan wruh tatakrami | kaya ta upamanira | candrane uriping kêbo | nora bisa wor ing jalma | sinirik samanira | lingak-linguk kaya ênthung | têmahane dadya kompra ||

7. pan nora manggih basuki | yèn rêmên marang sêmbranan | têdhakakên durakane | poma sira ywa sêmbrana | sadara aja tigal | kang antêng jatmikèng jaja | iku gêdhe sawabira ||

8. nanging kudu ngati-ati | barang selah[3] tingkahira | kang surti titi patrape | aja lali duga-duga | sabarang lakunira |

--- [5] ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894a), Warsadiningrat, c. 1894, #280: Citra 1 dari 1

ngèstokna ingkang satuhu | iya mring wasitaning ywang ||

9. pantês samya dèn lakoni | kang kasêbut ing pustaka | iya kudu ngimanake | pasthine banjur sarjana | kinacèk saminira | sinungan sih para luhur | tur salama manggih arja ||

10. sira ywa kongsi kumaki | gumaut lancang kumêthak | sumambung gunêm gawene | pan lumaku dèn gugua | iyèku satru Allah | sikakna pan kaya asu | jalma nyukrêri bawana ||

11. singkirana kang atêbih | sira aja wani cêrak | tan wurung niwasi têmbe | nulari gawe duraka | iya ala watakira[4] | [...][5] | [...] ||

Ladrang Sêmar Mantu

C .3.2 .3.2 3322 .1.gy [ .2.1 .2.ny .2.1 .2.ny .2.1 .2.ny 212.12.3 212.12.gy 212.12.3 212.12.ny 212.12.3 212.12.y 212.12.3 212.12.y 55.. 676767..65656g5 676767..656565 676767..65656n5 676767..656565 676767..655n5 676767..6555 676767..655n5 32.. 535g2 5352 535n2 5352 535n2 5352 535n2 535.35.6 535.35.g2 535.35.6 535.35.n2 535.35.6 535.35.n2 535.35.6 535.35.n2 yy.. 321gy ]

Cara kina mungal sapisan têmtu.

--- [6] No 2 ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894a), Warsadiningrat, c. 1894, #280: Citra 1 dari 1

Rujak Sêntul P. 6, minggah Srundèng Gosong.

CK .6.! 6523 .52. 2365 j421y1 231g2 [ .52. 2523 6535 321n2 .52. 2523 6535 321n2 .356 .... 356! 652n3 .52. 2365 j421y1 231g2 ] [ 565. 5653 121. 131n2 565. 5653 121. 131n2 .356 356! #@!@ !65n6 535. 5356 .22. 2123 121. 131g2

Sontoloyo

CK 35. 5352 66!@ #@!g6 [ ..65 .653 3325 .35n2 ..25 .653 3325 .35n2 ..25 6532 ..23 563n5 .35. 5352 6s6!@ #@!g6 ]

Silipithi Pelog nêm

CK 23 2356 !653 253g2 [ 1y12 6!@#!@6 5352 235n6 5352 236n5 232356! 653653g2

Giyak-giyak

CK 2 1.21 1221 1.ygt [ .2.1 .y.nt .2.5 .2.n1 .2.1 .2.n1 6565 656g! .2.1 .5.n6 .5.6 .3.n2 .3.5 .2.n1 .2.1 .y.gt ]

--- [7-8] ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894a), Warsadiningrat, c. 1894, #280: Citra 1 dari 1

Punika ênut kêndhang, kêthuk kalih kêrêp, kêndhangan salendro, minggah kêthuk 4.

=CK B. g. [ ...=B .... .P.=B ...nB P.P=. .P.P B.P=. .P.n. h .P.=B ...P PBP=. .P.nB P.P=. .P.B .P.=. BP.g. ] h .P.=B ...P ...=P ...nB ...=P .B.P .P.=B .P.g. [ .=.P. P=..P P=.PB .=.Pn. .=.P. P=..P P=.PB .=.Pn. hf .=.P. P=..P P=..P P=.Pn. B=.BP .=BP. P=BP. B=P.g. ] hf .=.P. P=..P P=..P B=P.nB P=.BP .=BP. .=P.B .=..g.

Kêndhanganipun kênong satunggal kênong kalih gong, minggah ladrangan pelog.

CK =B.g. [ ...=B .... .P.=B ...nB h P.P=. .P.B .P.=. BP.g. ] h P.P=. .P.B .P.=B .P.g. [ .=B.B .=B.nP .=P.P .=P.nB .=B.P .=.Bn. P=.P. B=.Pg. ] hf B=P.nB P=.BP .=BPn. .=P.B .=..g.

Punika ugi kêndhangan kênong satunggal kalih gong, minggah ladrangan salendro.

CK =B.g. [ ...=B .... .P.=B ...nB h P.P=. .P.B .P.=. BP.g. ] h P.P=. .P.B .P.=B .P.g. [ .= P.P P=B.n. P=..P P=.Pn. B=.BP .=BPn. P=BP. B=P.g. ] hf B=P.nB P=.BP .=BPn. .=P.B .=..g.

--- [9-10] ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894a), Warsadiningrat, c. 1894, #280: Citra 1 dari 1

Nut kêndhangan pelog, kêthuk kalih kêrêp minggah kêthuk sakawan.

CK B.P.g. [ ...=B .... .P.=B ...nP ...=P ...B ...=. P..nB h ...=B ...P ..P=. .P.nB .P.=. .P.B .P.=. BP.g. ] h ...=B ...P ...=P ...nB ...=P .B.P ...=B .P.g. [ .=B.. .=B.. P=..B .=.Pn. .=B.. .=B.. P=..B .=.Pn. hf P=B.B .=B.. P=... P=.Pn. B=.BP .=B.P .=..B .=P.g. ] hf P=B.B .=B.. P=..P B=P.nB P=.BP .=BP. .=P.B .=..g.

Nut kêndhang pelog, kêthuk kalih awis minggah kêthuk sakawan.

BK B.P.g. [ .P.. .P.=B ..P. ...P ..P. .P.=. .B.P ...n. .P.. .P.=B ..P. ...P ..P. .P.=. .B.P ...n. .P.. .P.=B ..P. ...P ..P. .P.=. .B.P ...n. .P.B ...=P ..P. .P.B .P.. .P.=B .P.. BP.g. ] h ...P ...B ...P .B.=P .P.B .P.g. [ .=B.. .=B.. P=..B .=.Pn. .=B.. .=B.. P=..B .=.Pn. hf P=B.B .=B.. P=... P=.Pn. B=.BP .=B.P .=P.B .=P.g. ] hf P=B.B .=B.. P=..P B=P.nB P=.BP .=BP. .=P.B .=..g.

--- [11-12] ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894a), Warsadiningrat, c. 1894, #280: Citra 1 dari 1

Nut kêndhang salendro, kêthuk sakawan kêrêp minggah kêthuk wolu.

CK B.g. [ ...=B .... .P.=B .... P.P=. .P.P B.P=. .P.n. .P.=B .... .P .=B .... P.P=. .P.P B.P=. .P.n. .P.=B .... .P.=B .... P.P=. .P.P B.P=. .P.n. h .P.=B ...P PBP=. .P.B P.P=. .P.B .P.=. BP.g. ] h .P.=B ...P ...=P ...B ...=P .B.P .P.=B .P.g. [ ..P. P..P P.PB ..P. .P.. P..P P.PB ..Pn. ..P. P..P P.PB ..P. .P.. P..P P.PB ..Pn. ..P. P..P P.PB ..P. .P.. P..P P.PB ..Pn. ..P. P..P P..P P.P. B.BP .BP. PBP. BP.g.

Pelog. Nut kêndhang, kêthuk 4, awis, minggah kêthuk wolu

[Notasi Kêndhang]

Nut kêndhang salendro, kêthuk 4, awis minggah 8

[Notasi Kêndhang]

--- [13] ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894a), Warsadiningrat, c. 1894, #280: Citra 1 dari 1

Pelog 4, krêp, minggah 8

[Notasi Kêndhang]

Taksih 4, krêp minggah 4

[Notasi Kêndhang]

Kalih awis minggah kêthuk 4

[Notasi Kêndhang]

--- [14] ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894a), Warsadiningrat, c. 1894, #280: Citra 1 dari 1

Ladrang Liwung salendro

CK y .1.2 .1.y yeyt .e.gw [ .e.t .e.nw .e.t. e.nw .5.6 .5.n6. .@.! .@.g6 .5.3 .1.ny .2.3 .1.ny .e.t .y.nt .y.t .e.gw ]

Turu Lare pelog 5

CK 523 5653 .232 532g1 [ ..12 .32n1 55.. 565n3 .523 565n3 .232 532g1 ..12 .32n1 55.. 565n3 .523 565n3 .232 532g1 .... !!@n! #@!@ .!6n5 35.6 !.@n! #@!@ .!6g5 ..56 532n3 ..56 532n3 .523 565n3 232 532g1 ]

Ladrang Gudhasih salendro 6

CK w .ety yyye ytegw [ .t.y .e.nt .1.y .e.nt .2.3 .5.n2 .y.t .e.gw .5.6 .2.n1 .5.6 .2.n1 .2.3 .5.n3 .y.t .e.gw ]

Ladrang Alas Kobong S.6.

CK wety .eey ety1 .3.2 .1.gy [ .t.e .t.ny .t.e .t.ny .2.3 .2.n3 .5.3 .1.gy .t.e .t.ny .t.e .t.ny 55.. 553n5 !@!6 532g3 .253.253 .253235n3 ..23 556n5 ..21 ..2n1 3532 .12gy ]

Ladrang Wudhu 9. S

CK 11.1 y12. 532g1 .3.2 .y.n1 .3.2 .6.n5 .3.2 .3.n5 [ .1.2 .y.g1 .#.@ .6.n5 .!.6 .3.n2 ]

--- [15] ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894a), Warsadiningrat, c. 1894, #280: Citra 1 dari 1

Playon gangsal

CK t ty1t 1y12 1yrgt [ .y12 1yrnt 3365 321ny ty12 321n2 1ytr wrygt .555 424n5 6542 124n5 6542 123n2 66.7 567g6 .654 223n2 ..24 5.6n5 6542 1.2n1 .245 424g1 .245 424n1 .245 424n1 .245 424n1 55.. 456g5 .542 123n2 66@! 654n5 6542 1yrnt .y12 1yrgt .y12 1yrnt 3365 321ny ty12 321n2 1ytr wrygt 33.. 335n3 6521 y12n3 6521 ..2n1 .412 456g5 .542 yytny 3532 321ny ty12 321n2 1ytr wrygt .trw 1121 .wrt rwrnq .wrt rwrnq rwrt rwrgq .wrt rwrnq 3365 321ny ty12 321n2 1ytr wrygt ]

Banyak Nglangi 5

CK t ty12 1y1t 1y12 1yrgt [ .y12 1yrnt .y12 1yrnt .y12 1yrnt 33.. 212g3 .123 512n3 .123 512n3 .123 512n3 11.2 456g5 .22. 654n5 .22. 654n5 .254 .25n4 .254 21ygt ]

Rêtnaningsih

CK t ty1t 1y12 1y1gt [ .y12 1yrnt .y12 1yrnt 11.. ty1n2 1312 1yrgt .555 646n5 .555 646n5 .542 112n1 ty12 1yrgt ]

--- [16] ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894a), Warsadiningrat, c. 1894, #280: Citra 1 dari 1

Blabak 5

CK ty1t y121 3212 .12gy [ .ytr wrynt 11.. 232n1 ty1t y12n1 3532 .12gy .tr wrynt 77.. 776n5 2352 356n5 7656 532g3 6521 y13n2 77.. 776n5 2352 356n5 7656 532g3 6521 y13n2 55.6 542n1 ty1t y12n1 3212 .12gy ]

Sarilaya 5

CK 321 3212 3321 ytegt [ 22.. 223n2 ..23 565n3 .321 321n2 3321 ytegt !!.. !!@n! #@!@ .!6n5 ..23 567n6 3565 321g2 66.. 665n6 ..76 532n3 .321 321n2 3321 ytegt ]

Sêmbawa 5

CK 323 5653 5323 212g1 [ .111 232n1 .111 235n3 .356 765n3 5323 212g1 55.. 553n5 ..56 765n6 .653 653n5 6621 235g3 .333 212n1 .111 235n3 .356 765n3 5323 212g1 ]

Rèndèng 5

CK 323 5653 5323 212g1 [ .111 232n1 .111 235n3 .356 765n3 5323 212g1 .111 232n1 .111 235n3 .356 765n3 6535 321g2 .222 565n4 .444 565n4 65j421 653n5 2353 212g1 ]

--- [17] ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894a), Warsadiningrat, c. 1894, #280: Citra 1 dari 1

Ladrang Wêlas Nangis

CK 21. 21yt ..ty 123g2 [ .... 223n2 ..23 1.21 .21. 21ynt 1t.y 123g2 .... 223n2 ..23 1.21 .21. 21ynt 1t.y 123g2 55.. 553n5 ..56 776n7 ..76 532n3 55.2 356g5 .... 553n5 ..56 765n6 ..76 532n3 .232 532g1 .111 ty2n1 .111 ty2n1 .21. 21ynt 1t.y 123g2 ]

Ladrang Turu Lare

CK 523 5653 .232 532g1 [ ..12 .32n1 55.. 565n3 .523 565n3 .232 532g1 ..12 .32n1 55.. 565n3 .523 565n3 .232 532g1 .... !!@n! #@!@ .!6n5 35.6 !.@n! #@!@ .!6g5 ..56 532n3 ..56 532n3 .523 565n3 .232 532g1 ]

Ladrang Bayêmtur

CK 33. 3635 3635 313g2 [ .356 353n2 .356 353n2 .33. 363n5 3635 321g2 .356 353n2 .356 353n2 .33. 363n5 3635 321g2 .44 212ny .44 212ny .33. 363n5 3635 321g2 ]

--- [18] ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894a), Warsadiningrat, c. 1894, #280: Citra 1 dari 1

Ladrang Kagok gangsal

CK 21. 21yt ..ty 112g1 [ .111 ty2n1 .111 ty1n2 ..24 t.ynt yy54 212g1 .111 ty2n1 .111 ty1n2 ..24 5.6n5 6654 212g1 55.. 553n5 ..56 765n6 .653 223n2 ..23 563g5 7654 212n1 3212 .1ynt .y12 1yrnt 11.t y12g1 ]

Ladrang Pasang Wetan

CK 23 5653 ..53 212y 12.y 123g2 [ .... 223n2 ..23 565n3 ..53 212ny 12.y 123g2 .... 223n2 ..23 565n3 ..53 212ny 35.2 356g5 .... 553n5 66.3 653n5 32.3 56.n3 56.3 653g2 ..23 123n2 ..21 321ny ..1y ..1y 77.5 765g6 .22. 231n2 ..23 565n3 ..53 212ny 12.y 123g2 ]

Ladrang Sobanlah

CK 123 21yt 23y1 231g2 [ .365 213n2 .365 235n6 .123 21ynt 23y1 231g2 ]

--- [19] ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894a), Warsadiningrat, c. 1894, #280: Citra 1 dari 1

Pasang Bandar, pelog nêm

CK 321 .21. 21y3 ..y1 231g2 [ .32. 232n1 .32. 232n1 .12. 21yn3 ..y1 231g2 55.. 553n5 ..56 776n7 .... 765n6 53.6 536g5 7654 212n1 3212 .16n5 66.. 665n6 3567 653g5 7654 212n1 3212 .16n5 32.3 567n6 3565 321g2 66.. 665n6 3567 653n5 ..23 55.n. 55.6 765g6 .654 213n2 .32. 232n1 .12. 21y3 ..y1 231g2 ]

Ladrang Têmbung

CK t .we. eyet yy1y tewge [ .we. eyent .yet y1ynt .yet y1ynt yy1y tewge 55.. 553n5 ..67 653n5 ..67 653n5 67.. 567g6 33.. 335n3 ..56 532n3 ..56 532n3 56.3 567g6 .... 665n6 .765 356n5 ..21 .23n5 6654 212g1 ..y. teynt ..3. 123n5 ..3. 123n5 6654 212g1 55.. 553n5 ..3. 123n2 .21y ty1n2 3321 ytegt 33.. 123n2 .21y ty1n2 321y ty1n2 3321 ytegt 33.. 335n3 5676 532n3 6521 y.tny 121y tewge ]

--- [20] ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894a), Warsadiningrat, c. 1894, #280: Citra 1 dari 1

Ladrang Kopyah Ilang

CK 2355 2355 2356 531g2 [ 3132 313n2 3132 313n2 2355 235n5 2356 531g2 3132 313n2 3132 313n2 2355 235n5 2356 531g2 7576 757n6 7576 757n6 2355 235n5 2356 531g2 7576 757n6 7576 757n6 2355 235n5 2356 531g2 ]

Ladrang Lèngkèr

CK et y12y ..et y123 .321 ytwge [ ..et y12ny ..et y12ny ..et y12n3 .321 ytwge !!.. !!@n! #@!@ .!5n6 ..35 ..6n5 !@!6 532g3 ..35 635n6 356! #@!n6 .653 212n3 6532 .12gy 33.5 635n6 356! #@!n6 .653 212n3 6532 .12gy ]

Surung Dhayung

CK 556 4565 j65621 32j1ygt [ ..ty 123n2 .21y ty1n2 .365 .64n5 j65621 32j1ygt ..ty 123n2 .21y ty1n2 .365 .64n5 j65621 .56g! ..#@ .!6n5 .!.6 .53n2 66.. 456n5 j65621 32j1ygt ]

--- [21] ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894a), Warsadiningrat, c. 1894, #280: Citra 1 dari 1

Ladrang Lagu

CK 321 .12. 2321 .2.y .t.ge [ ytye ytyne ytye .2.n1 .2.3 .2.n1 .2.y .t.ge ytye ytyne ytye .2.n1 .2.3 .2.n1 .2.y .t.ge !!.. !!@n! #@65 356n! #@65 356n5 !6!6 532g3 6535 323n1 55.6 532n3 6535 323n1 321y .twge ]

Ladrang Sêmang

CK y12 3632 212gy .3.2 .1.ny .3.2 .1.ny .3.2 .3.n5 .6.4 .6.g5 [ .555 323n5 .555 356n! #@65 665n6 33.5 .65g3 .323 565n3 .323 565n3 .323 565n3 56.3 567g6 .... 665n6 @!65 356n! #@65 356n5 32.. 353g2 .235 653n2 .356 53n2 .235 653n2 55.2 356g5 .... 553n5 66.3 653n2 .235 653n2 1y.1 235g3 .1.2 352n3 .1.2 352n3 .1.2 352n3 .1.2 356g5 ]

Gleyong

CK 2 2356 7654 212gy [ 2321 ytent 2321 ytent 22.. 235n6 7654 212gy 2321 ytent 2321 ytent 22.. 235n6 7654 212gy .666 532n3 .356 532n3 6532 .35n6 7654 212g6 .666 532n3 .356 532n3 6532 .35n6 7654 212gy ]

--- [22] ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894a), Warsadiningrat, c. 1894, #280: Citra 1 dari 1

Sinêlan gêndhing gêndèr, Ladrang Têmantèn Anyar.

CK 1yt ..we tt.. ty12 .1ygt [ ..ty 121ny .yte weynt .yt. ty1n2 3532 .1ygt ..ty 123n2 .21y ty1n2 3132 .36n5 11.y 123g2 ..23 563n5 7656 531n2 11.. 232n1 3532 .1ygt ] f 1y1t 1y1n2 3532 1y1nt 1y1t 121ny etew etygt

Ladrang Sawunggaling, gêndèr

CK t .y12 .2.2 .1.y .3.2 .1ygt [ yy.. 232n1 3532 .1yn5 !@!6 531n2 11yt .y1g2 .235 653n2 .235 653n2 11.. 112n1 3532 .1ygt ]

Kêncêng, kêthuk kalih kêrêp minggah kêthuk 4, gêndèr

CK etw. 6623 567g6 [ ..67 6535 !!.. #@!n6 ..67 6535 !!.. #@!n6 ...6 7653 22.3 523n5 7656 5312 1312 .1ygt 22.. 2321 3212 .1ynt 22.. 2321 3212 .1ynt 22.. 22.3 56.7 567n6< ..67 6535 !!.. #@!g6 ] < .5.6 .3.5 .@.! .@.g6 [ .3.5 .6.5 .6.5 .3.n2 .6.5 .6.5 .6.5 .3.n2 .6.5 .6.5 .6.5 .3.n2 .3.1 .2.1 .3.2 .y.gt .2.1 .2.1 .3.2 .y.nt .2.1 .2.1 .3.2 .y.nt .1.2 .3.2 .6.! .5.n6 .5.6 .3.5 .!.@ .!.g6 ]

--- [23] ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894a), Warsadiningrat, c. 1894, #280: Citra 1 dari 1

Sumar, ugi kêthuk kalih yèn minggah kêthuk sakawan, gêndèr.

CK 2.2 .1yt .yt. ty12 1312 .1ygt [ .... tt.y 1232 .1tny 11.. 1235 7656 356n5 .... 5535 6675 .32n1< .... 1121 3532 .1ygt ]< .2.1 .2.1 .3.2 .y.gt .y.t .y.t .1.2 .1.ny .2.1 .2.1 .5.6 .3.n5 .6.5 .!.6 .5.6 .2.n1 .2.1 .2.1 .3.2 .y.gt

Ladrang Babar Layar, ugi gêndèr.

CK 2 .356 5323 5653 21ygt [ ..ty 112n1 ..12 332n3 .356 765n3 2321 ytegt ww.e tyuny .yte wetny uyte wetny 2321 ytegt ..ty 112n 1 ..12 332n3 .356 765n3 2321 ytegt 22.3 567n6 ..72 .35n6 ..72 .35n6 2321 ytegt ]

Kêncêng ugi gêndhing gêndèr, kênong 1, 2, gong.

CK 5 .1.5 .1.5 .321 .23g5 [ .1.5 .1.5 .1.5 .1.n5 ..56 7656 7756 532g3 .1.3 .1.3 5676 532n3 !!65 .1.2 356g5 .1.5 .1.5 .1.5 .1.n5< 11.. ty12 3532 .1ygt .yt. ty12 3532 .1ynt 33.. 3353 5676 532g3 .!.3 .!.3 5676 532n3 !!.. !!65 .1.2 356g5 ]< 11.. ty12 3532 112g1 [ .235 323n1 .235 323n1 32yt 12ynt 1235 323g1 ]

--- [24] ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894a), Warsadiningrat, c. 1894, #280: Citra 1 dari 1

Jlamprang, manyura, kêthuk 2 kêrêp minggah kêndhang.

CK 667 6535 66.7 6532 12.1 321gy [ ..y1 22.. 223. 123n2 55.. 5653 5653 212ny .uy. yu23 5653 212ny< ..67 6532 12.1 321g6 .... 6656 3567 652n3 !!.. #@!6 3565 321n2 5653 212y .123 212n6 ..67 6532 12.1 321gy ] < .3.6 .3.2 .3.2 .1.gy [ .1.y .3.2 .3.2 .1.ny .3.2 .3.5 .6.5 .1.ny .3.2 .3.5 .3.5 .1.n6 .@.! .3.2 .3.2 .1.gy ]

Dhêndhasanti, katawang, gêndhing gêndèr.

CK w .w.e .wegt [ .y.1 .y.nt .2.1 .y.gt .y.1 .y.nt .2.1 .y.gt 22.. 223n2 3565 321g2 .235 653n2 .235 653g2 .235 653n2 .235 653g2 11.. 11ynt .2.1 .y.gt ]

Dhêndha Agêng, sami katawang.

CK w .w.e .wegt ..te wetny .2.1 ytegt 121y .tenw ..we tyegt [ 121y .tenw 66.7 653g5 .352 ..2n3 5653 21ygt 22.. 22.n3 5653 21ygt ..te wetny .2.1 ytegt 121y .tenw ..we tyegt ..te wetny .2.1 ytegt ]

--- [25] ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894a), Warsadiningrat, c. 1894, #280: Citra 1 dari 1

Ladrang Kăndha, pathêt nêm slendro

CK w .ety ..12 .12y yeyt .e.gw [ .e.t .e.nw .y.1 .3.n2 .3.2 .3.n2 .y.t .e.gw .e.t .e.nw .y.1 .3.n2 .3.2 .3.n2 .y.t .e.gw .e.t .e.nw .3.2 .1.ny .3.2 .1.ny .3.5 .3.g2 .3.5 .3.n2 .5.6 .3.n5 .3.5 .3.n5 .7.6 .3.g2 .3.2 .3.n2 .5.3 .1.ny .3.2 .1.ny .e.t .e.gw ]

Ladrang Plupuh, pathêt nêm slendro.

CK w .ety ..12 .12y yeyt .e.gw [ .e.t .e.nw .1.y .e.nt .e.t .e.nt .1.y .e.gw .e.t .e.nw .1.y .e.nt .e.t .e.nt .1.y .e.gw .3.5 .3.n2 .5.3 .5.n2 .5.3 .5.n2 .5.3 .1.gy .3.2 .1.ny .5.3 .5.n2 .5.3 .5.n2 .5.3 .1.gy .3.5 .1.ny .1.y .e.nt .e.t .e.nt .1.y .e.gw ]

Ladrang Pacar Cina.

CK y .123 .3.3 .5.3 .6.5 321g2 [ .3.2 .3.n2 .3.2 .5.n3 .5.3 .5.n3 .6.5 .3.g2 .3.2 .3.n2 .5.3 .1.ny .3.2 .1.ny .1.y .e.gw .t.e .t.nw .3.2 .1.ny .3.2 .1.ny .1.y .e.gw .5.3 .5.n2 .5.6 .5.n3 .5.3 .5.n3 .6.5 .3.g2 ]

Gadjah Hendro kenong satoe doewa gong

CK 35 7653 .7.6 .5.g3 [ ..35 765n3 .7.6 .5.g3 .2.1 .2.n1 .2.1 .y.gt .2.1 .2.n1 .2.1 .y.gt ..57 567n6 .7.6 .5.g3 ]

--- [26] ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894a), Warsadiningrat, c. 1894, #280: Citra 1 dari 1

Ladrang Jong Layar.

CK w .ety .y.e .y.e .y.t .e.gw [ .e.t .e.nw .e.t .e.nw .e.t .y.nt .y.t .e.gw .e.t .e.nw .e.t .e.nw .e.t .y.nt .2.3 .1.gy .t.e .t.ny .t.e .t.ny .3.5 .6.n5 .2.3 .1.gy .t.e .t.ny .t.e .t.ny .e.t .y.nt .y.t .e.gw ]

Ladrang Koncang, pathêt sanga.

CK .2.1 .2.1 2211 .y.gt [ .e.w .y.nt .2.3 .1.ny .3.2 .3.n2 .3.2 .y.gt .e.w .y.nt .2.3 .1.ny .3.2 .3.n2 .3.2 .y.g5 j56j!@j56j!@ j56j!@j!6n5 j56j!@j56j!@ j56j!@j!6n5 .3.2 .6.n5 .2.1 .y.gt ]

Cengkok kalih

Ladrang Sawunggaling, pathêt barang.

CK 235. 5756 77@7 653g5 [ 235. 575n6 235. 575n6 235. 575n6 77@7 653g5 235. 575n6 235. 575n6 235. 575n6 77@7 653g5 22.. 232nu .2.y .2.nu .2.y .2.nu .y2u ytegt ]

Cengkok ping kalih ping kalih.

--- [27] ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894a), Warsadiningrat, c. 1894, #280: Citra 1 dari 1

Mêdhang Miring, gêndhing gêndèr.

CK w .ety 2222 2321 ytew .e.gt [ .e.w .e.nt .e.w .t.ny .1.2 .1.ny 2321 ytegt ]

Bindi, ugi gêndhing gêndèr.

CK t .et. wety tewq .wegt [ .etn. wetny tewnq .wegt .etn. wetny tewnq .wegt .2.n1 .2.n1 .2.n1 .y.gt .2.n1 .2.n1 .2.n1 .y.gt ]

Srêpêgan, inggih gêndhing gêndèr.

CK jtew .w.e .t.gy [ 2321 ytyne 11.. 321gy 2321 ytye 11.. 321gy 2321 ytyne twe. twegt jy12jy12 jy121ny 2321 ytegt wety etenw 66.. 335g6 33.. 33.n5 6765 321gy 3365 323n1 3532 .12gy ]

Noet ini saperti Banjak gendingnja gender Bikin pangadjaran kaloek soedah loepa Moestinja lamalama loepa Bijar lekas mangerti Pangadjaran

Poenja Mas loerah

--- [28] ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894a), Warsadiningrat, c. 1894, #280: Citra 1 dari 1

Kawit, inggih gêndhing gêndèr.

CK j.2j1y3 3j32j1y3 .y.1 232g3 [ ...3 .y.3 .y.3 .y.n3 22.. 2232 ..21 232g3 ...3 .y.3 .y.3 .y.n3< 22.. 2232 3565 321g2 .... 22.. 3565 321n2 33..3353 .y.1 232g3 ] g6 [ .3.5 .6.5 .6.5 .3.n2 .6.5 .6.5 .6.5 .3.n2 .6.5 .6.5 .6.5 .3.n2 .3.1 .2.1 .3.2. y.gt .2.1 .2.1 .3.2 .y.nt .2.1 .2.1 .3.2 .y.nt .1.2 .3.2 .3.2 .5.n6 .5.6 .3.5 .6.5 .1.gy ]

Ladrang gadoeng malati

CK 2.1 .2.1 2211 .y.gt [ .2.1 .y.nt .2.1 .y.nt .2.1 j32j12j1yjtne jwejttjeyt 21ygt .2.1 .y.nt .2.1 .t.ny j@j!j@6j@j!j@6j!j@.! .6.n5 j5j6j!j!@j5j5j6j!j!@j5j6j!@j5j6j!@ j6!j6j@j6j!j6j@j!j!j6g5 ]

Bangbang Wetan Manjoero

CK !!#. !656 .5!6 .5.g3 [ .... 356! ..!@ !65n6 .36. 356! ..!@ !65n6 .36. 356! ..!@ !65n6 55.. 5565 7656 532g3 .13. 1235 .7.6 532n3 .13. 1235 .7.6 532n3 .13. 1235 .7.6 532n3 !!.. !!6! 5576 5g3 ]

--- [29] ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894a), Warsadiningrat, c. 1894, #280: Citra 1 dari 1

Ladrang lipoersari patet manjoero

CK y .123 .3.3 .y.1 .2.3 .1.g2 [ .3.2 .3.n2 33.. 112n1 j32jytjetjy1 j32jytjetjyn1 33..33y122.3 .1.g2 .3.2 .3.n2 33.. !@!n6 ..35 6!@n! .@!6 .52g3 ..35 635n6 .765 323n1 j32jytjetjy1 j32jytjetjyn1 33..33y122.3 .1.g2 ]

Ladrang Talak bodin

CK 132 y123 .... 33y1 22.3 .1.g2 [ .3.1 .3.n2 .3.1 .3.n2 j1j32.j1j32 j1j32jyj1j2n3 ..y1 231g2 .3.1 .3.n2 .3.1 .3.n2 j1j32.j1j32 j1j32jyj1j2n3 ..y1 235g6 .5.3 .5.n6 .5.3 .5.n6 j3j65j3j65 j3j65j2j12n6 ..y1 235g6 .5.3 .5.n6 .5.3 .5.n6 j3j65j3j65 j3j65j2j12n6 ..y1 231g2 ]

Ladrang Bandat

CK e .ty1 .12. 2321 .2.y .t.ge [ .1.y .t.e .5.2 .5.n3 .2.1 .2.n3 .2.1 .t.ge .1.y .t.n3 .5.2 .5.n3 .2.1 .2.n3 .2.1 .t.ge .1.y .t.n3 .5.6 .3.n5 .6.3 .6.n5 .2.3 .2.g1 .2.1 .2.n6 .@.! .5.n3 .2.1 .2.n3 .2.1 .t.ge ]

--- [30] ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894a), Warsadiningrat, c. 1894, #280: Citra 1 dari 1

Ladrang Lendi manjoero

CK 32. 2321 .12. 2123 5653 212gy [ .32. 23yn1 .32. 23yn1 .32. 212n3 5653 212gy .32. 23yn1 .32. 23yn1 .32. 212n3 5653 212gy 33.. 335n3 5676 532n3 55.. 765n3 2123 212gy 33.. 335n3 5676 532n3 55.. 765n3 2123 212gy ]

Ladrang Srikaton

CK 1 121y 3356 653g2 [ .5.6 .5.n3 .!.6 .5.n3 .2.1 .2.ny .2.1 .2.gy .2.1 .2.ny .2.1 .2.ny .2.1 .2.ny .3.6 .3.g2 ]

Ladrang Sobah

CK y .123 .3.3 .y.1 .2.3 .1.g2 [ .3.1 .3.n2 .3.1 .3.n2 .3.1 .3.n2 .y.t .1.gy .1.y .1.ny .2.3 .6.n5 .3.2 .5.n3 .1.2 .3.g2 ]

Ladrang lerelere

CK 3.1 2312 !!.. #@!6 .356 535g2 [ !!.. #@!6 .356 535n2 !!.. #@!6 .356 535n2 ..53 212y .123 212ny 33.. 3321 y123 212gy ]

--- [31] ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894a), Warsadiningrat, c. 1894, #280: Citra 1 dari 1

Ladrang Sapoedjagat

CK 2 .2.3 .532 6676 235g6 [ 7576 235n6 7576 235n6 7576 235n6 5563 653g2 5653 653n2 5653 653n2 5653 653n2 6676 235g6 ]

Ladrang Eling eling bodronojo

CK y yety ytew wetgy [ uyte wetny uyte wetny 22.. 235n2 5356 535g2 .356 535n2 .356 535n2 1y.. yytny uyte wetgy

Ladrang gondjang

CK 3.2 .3.2 3322 .1.gy [ .3.2 .1.ny .3.6 .3.n2 .3.2 .3.n2 .3.2 .1.gy .3.2 .1.ny .3.! .@.n6 .5.6 .@.n! .@.6 .5.g3 .5.3 .5.n6 .3.5 .3.n2 .3.2 .3.n2 .3.2 .1.gy ]

Ladrang gondjang seret

CK 3.2 .3.2 3322 .1.gy [ .3.2 .1.ny .3.6 .3.n2 j1j23j3j2j12 j1j23j3j2j1n2 j1j23j3j2j16 j3j56j3j5g6 j2j1j2j6j2j1j26 j2j1j2j6j2j1j2n6 33..33.5 6765321n2 j1j23j3j2j12 j1j23j3j2j1n2 j1j23j3j2j16 j3j56j3j5g6 j2j1j2j6j2j1j26 j2j1j2j6j2j1j2n6 33..!!..#

--- [32] ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894a), Warsadiningrat, c. 1894, #280: Citra 1 dari 1

@!@!@n6 j5j67j7j6j56 j5j67j7j6j5n6 j5j67j.7j653 j1j23.j1j2g3 j6j5j6j3j6j5j63 j6j5j6j3j6j5j6n3 66..6635 6765321n2 j1j23.j3j2j12 j1j23.j3j2j1n2 j1j2j3.j3j2j16 j3j56j.j3j5g6 ]

Ladrang Moentjer

CK 235 6532 1yte tyugy [ teuy teuny 33.. 653n2 3235 653n2 1yte tyugy ]

Ladrang kondomanjoero

CK e .tyu .u2. 2321 .2.y .t.ge [ .t.y .t.ne .t.e .2.n1 .2.3 .2.n1 .2.y .t.ge .1.y .t.ne .t.e .2.n1 .2.3 .2.n1 .2.y .t.ge .t.6 .5.n6 .@.! .6.n5 .6.3 .@.n! .@.6 .5.g3 .5.6 .5.n3 .5.6 .5.n3 .5.2 .5.n3 .1.y .t.ge ]

Ladrang kembang pepe

CK 2 21y3 3132 .12gy [ .1.y .5.n3 .5.2 .5.n3 .5.2 .5.n3 .1.2 .1.gy .1.y .5.n3 .5.2 .5.n3 .5.2 .5.n3 .1.2 .1.g6 .5.3 .!.n6 .5.3 .!.n6 .3.2 .5.n3 .1.2 .1.gy ]

Ladrang waniwani

CK w wete yeygt [ .e.y .e.nt .e.y .e.nt .w.e .t.ne .y.t .e.gw .5.3 .5.n2 .5.3 .5.n2 j3j6j5j2j3j65 j2j3j6j5j2j1j2n6 j66j6j5j67 j#j@j6j5j3j2j3g5 .365 2365 2365 212n6 .66. 636n7 #@65 323g5 ]

--- [33] ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894a), Warsadiningrat, c. 1894, #280: Citra 1 dari 1

Ladrang soekarsih patet songo

CK 2.1 .2.1 22yt .2.g1 [ .2.1 .2.n1 .2.3 .1.n2 .y.t .y.nt .2.3 .2.g1 .2.1 .2.n1 .2.3 .1.n2 .y.t .y.nt .2.3 .2.g11 .2.1 .5.n6 .@.! .@.n6 .3.2 .3.n5 .!.6 .3.g2 .3.2 .3.n5 .!.6 .3.n2 .y.t .y.nt .2.3 .2.g1 ]

Ladrang hoeloek-hoeloek

CK 2.1 .2.1 2211 .y.gt [ .e.w .e.nt .e.w .t.ny .2.1 .2.n1 .2.1 .y.gt .e.w .e.nt .e.w .t.ny .2.1 .2.n1 .2.1 .5.g6 .5.6 .5.n6 .@.! .5.n3 .2.3 .5.n3 .6.5 .3.g2 .3.2 .5.n6 .2.3 .5.n6 .2.1 .2.n1 .2.1 .y.gt

Ladrang kagok madoero

CK t .we. eyet 1y12 1y1gt [ 1y12 1y1nt 1y12 1y1nt 1y12 1y1nt ewe. eyegt !!.. !!@n! #@!@ .!6n5 7623 567n6 3567 653g5 7656 532n1 5676 532n1 5676 532n1 yy12 1yegt ewe. eyent ewe. eyen5 ewe. eyent 1y12 1y1gt 1y12 1y1nt 1y12 1y1nt 1y12 1y1nt ewe. eyegt ]

--- [34] ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894a), Warsadiningrat, c. 1894, #280: Citra 1 dari 1

Salendro

Gending gender ladrang pasangwetan

CK 23 5653 ..53 212y 12.y 123g2 [ .... 223n2 ..23 565n3 ..53 212ny 12.y 123g2 .... 223n2 ..23 565n3 ..53 212ny 35.2 356g5 .... 553n5 66.3 653n5 32.3 56.n3 56.3 653g2 ..23 123n2 ..21 321ny 1y ..1ny 77.. 567g6 .22. 231n2 ..23 565n3 ..53 212ny 12.y 123g2 ]

Ladrang loronangis songo

CK 2.1 .2.1 2211 .y.gt [ .2.1 .y.nt .2.1 .5.n6 .5.6 .5.n6 .3.5 .3.g2 .6.5 .3.n2 .6.5 .3.n2 .3.2 .3.n5 .2.1 .y.gt ]

Babat kentjeng ladrangan

CK w .t.e .t.w .y.e .y.gt [ .e.y .e.nt .e.y .e.nt .w.e .t.ne .y.t .e.gw .t.e .t.nw .t.e .t.nw .t.e .t.nw .y.e .y.gt ]

--- [35] ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894a), Warsadiningrat, c. 1894, #280: Citra 1 dari 1

Ladrang gadoengmalati gending gender

CK 2.1 .2.1 2211 .y.gt [ .2.1 .y.nt .2.1 .y.nt 11.. j3j2j1j2j1jyjtne jwjejtj.jtjyj1jt. 2 1 y gt .2.1 .y.nt .2.1 .y.nt 11.. j3j2j1j2j1jyjtne jwjet.jtjy1t. 21ygt .2.1 .y.nt .2.1 .5.n6 j@j!j@j6j.j@j!j@6 .!@.!6n5 56!6!@.5.5.6!6!@ j.j5j6j!j@j5j6j!j@j6j!j6j@j6j!j6j@j6j!j6g5 .2.1 .y.nt .2.1 .5.n6 j@j!j@j6jj@j!j@j6j.j@j!j@6 .!@.!6n5 56!6!@.5.5.6!6!@ j.j5j6j!j@j.j5j6j!j@j6j!j6j@j6j!j6j@j6j!j6g5 .2.1 .y.nt .2.1 .y.nt 11.. j3j2j1j2j1jyjtne j.jwjejtj.jtjyj1jt. 232g1 .5.6 .2.n1 .5.6 .2.n1 .5.6 .2.n1 .3.2 .y.gt .!.6 .2.n1 .5.6 .2.n1 .5.6 .2.n1 .3.2 .y.gt 3212 1ytne jyjtjyjejyjtjyjejtjy1 32ytewtne jyjtjyjejyjtjyjejtjy1 ewytewtne 22.. 21ygt .2.1 32121ytne j6j5j6j3j6j5j6j3j5j61 32yt32tne jyjtjyjej6j5j6j3jtjy1 32yt32tne 22.. 21ygt .1.y 21t3ytenw jtjejtjwjtjejtjwjejty 21teyten w jtjejtjwjtjejtjwjejty 21teytenw 11.. 21ygt .1.y 21tewtenw jtjejtjwjtjejtjwjtjy1 21tewtenw j5j3j5j2jtjejtjwj5j61 2tewtenw 11.. 532g1

--- [36] ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894a), Warsadiningrat, c. 1894, #280: Citra 1 dari 1

.2.n1 .2.n1 .2.n1 .y.gt .2.n1 .2.n1 .2.n1 .y.gt .y.ne .t.ne .t.nw .y.gt .y.ne .t.ne .t.nw .y.gt .e.nw .e.nw .e.nw .y.gt .e.nw .e.nw .e.nw .y.gt .2.n1 .2.n1 .2.n1 .56g! !j5j6! j5j6! j5j6!

Tibo ajak-ajakan tjengko kadipaten lantas djadi srepekgan.

Ladrang lagoe kadempel Songo

CK y12 .y12 .y1t y12g1 [ .12. 232n1 .12. 232n1 .yty 12.ny 12.3 523g5 .323 563n5 .323 563n5 2356 765n7 5676 532g1 .12. 232n1 .12. 232n1 ..2. 1.2n. y.21 ytegt yy.. 232n1 321y 232n1 .yty 12.ny 12.3 523g5 .323 563n5 .323 563n5 22.. 22.ny 12.1 ytegt 22.3 563n5 7656 532n1 j21yty 12.ny 12.3 523g5 ]

Ladrang gondo soeli

CK t .t.y .1yt 222y .2.g1 .5.6 .2.n1 .5.6 .2.n1 .5.6 .3.n5 .2.1 .y.gt [ .1.2 .y.nt .1.y .3.n2 .3.2 .3.n2 .3.1 .y.gt .1.2 .y.nt .1.y .3.n2 .3.2 .3.n2 .3.1 .y.gt .1.2 .y.n5 .!.6 .3.n2 .5.6 .3.n5 .2.1 .@.g! .#.@ .6.n5 .!.6 .3.n2 .5.6 .3.n5 .2.1 .y.gt ]

--- [37] ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894a), Warsadiningrat, c. 1894, #280: Citra 1 dari 1

ladrang peksi koewoeng

CK 6@6@ 636g5 636n5 636n5 323n5 63ygt [ yeynt yeynt 323n5 63ygt yeynt ye5n6 565n6 236g5 636n5 636n5 323n5 63ygt ]

ladrang lompong keli

CK 2.1 .2.1 22yt .2.g1 yt2n1 yt2n1 653n2 316g5 326n5 326n5 232n1 yt2g1

ladrang hoego hoego

CK 232. 2325 67@7 653g5 [ 232. 232n5 232. 232n5 232. 232n5 67@7 653g5 232. 232n5 232. 232n5 232. 232n5 67@7 653g5 767. 767n5 767. 767n5 767. 767n5 67@7 653g5 767. 767n5 767. 767n5 767. 767n5 67@7 653g5 ]

tjengkoknja doewa doewa hoego hoego itoe tidak pakik pin sadja soedah sampe

--- [38] ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894a), Warsadiningrat, c. 1894, #280: Citra 1 dari 1

ladrang sorojoedo patetnja barang

CK 3 .567 .7.7 .6.5 .7.6 .5.g3 [ .32. 232nu .u2. 232nu .u32 .53n2 .523 565g3 ..35 676n7 .765 356n7 .765 .23n5 7656 532g3 ]

ladrang sobrang barang

CK e.t yu2y 3356 .53g2 [ 3532 357n6 .576 .53n2 uyu. u3un2 .32u ytegt ..ty u23n2 .2uy tyun2 .2uy ..5n6 ..72 .35g6 ..72 .35n6 7767 652n3 5653 2uynu 32yt .utgy ee.t yuynu .uyt etynu .uyt 332n3 .576 .53g2 ]

Ladrang Grompol Barang

CK 22u2 .uyt 22u2 .uyt .2.2 .32u .2.u ytegt [ ..2. 2.2. 4.43 .2.nu ...2 ...3 ...2 ...nu ...2 ...3 ...2 ...nu ..2. u.y. t.e. we.gt ..2. 2.2. 4.43 .2.nu ...2 ...3 ...2 ...nu ...2 ...3 ...2 ...nu ..2. u.y. t.e. we.gt .55j56 j72j76j53n2 52.j35 j.6j76j53n2 7767 276n5 3276 276g5 .55j5j.6 72j76j53n2 52.j35 j.6j76j53n2 7767 276n5 32uy 2uygt ]

--- [39] ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894a), Warsadiningrat, c. 1894, #280: Citra 1 dari 1

Kinanthi

1. kêdarta kawisayèngsun | narbuka sêkar kinanthi | kinarya basa rudita | ginita linut ing gêndhing | gagêndhengane pra mudha | kang cinta mring gêndhing curing ||

2. niskara darpaya punggung | cumanthaka kumawasis | angemba ambêg sarjana | tan măntra uningèng kawi | purwanya kirang budaya | prandène mangun kintaki ||

3. katêksa ardaning kayun | kayuyune nglêksanani | isthamba asung astama | marang sudarma myang wibi | utama asrining wisma | supadya kawurywan atri ||

4. sumarma dahat wulangun | mangripta kidung palupi | pinrih karsananing driya | sagotranya sumitrèki | mung amba minta pra marta | kang prapta aswana ngriki ||

5. agênga barunanipun | marang kang manitra tèki | sayêkti kathah sidhanya | pan kinarya ngarih-arih | kapurih dadya prênesan | guywaning pra wăngsa mami ||

6. anênggih sumitra ulun | kang samya kêsdu nyarwani | sêdyanya manadukara | tarlèning wursitanèki | wigatine parlonira | ing wahya latri puniki ||

7. kalêrês wiyosan tumbuk | sudarma ingkang darbèni | malêm Tumpak Pon punika | ing Rabyangulawal kaping | kawan wêlas lèking căndra | warsa Êbe kang lumaris ||

8. nênggih sangkalaning taun | catur gandhèk ngèsthi aji |[6] wus sadada yuswanira | ya sawidak gangsal warsi | mugi lêstantunnya arja | awèta momonging dhiri ||

9. nityasa ing siyang dalu | pujwamba mring yayah bibi | ginanjara yuswa dirga | widada rumêksa siwi | sumawana wayahira | antuka asihing Widhi ||

--- [40] ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894a), Warsadiningrat, c. 1894, #280: Citra 1 dari 1

Ing ngandhap punika wujudipun nut gêndhing Răndha Kentir pelog 6, minggah Mrang Mawut.

CK 6 6532 1123 212gy [ ..y1 2321 ..12 353n2 .1tj2y 2321 ..12 353n2 .126 .... @#@! #@!n6 < .35j.36 j .6532 1123 212gy ] < .22. 2353 .5.2 .5.g3 [ .5.! .5.6 .5.2 .5.n3 .5.! .5.6 .5.2 .5.n3 .5.! .5.6 .5.! .5.n6 .22. 2353 .5.2 .5.g3

Awit babar songsong, amarêngi ing dintên Arbo Wage tanggal kaping 19 wulan Sapar taun Be ăngka 1824. Songsong wau mênggah tumapakipun kangge dumunung wontên bakdanipun Mulud.

Kala sedanipun Ki Lurah Radèn Ngabèi Sasradirêja, pêpatih dalêm ing Kapatihan ing dintên Arbo Lêgi tanggal kaping 2 Rabingulakir Be 1824 angkatipun layon wontên ing dintên Kêmis jam 11 kapêtak dhatêng dhusun Jabung.

Kala surudipun Kangjêng Pangeran Adiwijaya, putra sawargi Kangjêng Gusti Adipati Arya Mangkunagara ingkang kaping 4 amarêngi ing dintên Jumungah Pon tanggal kaping 4 Rabingulakir taun Be ăngka 1824.

--- [41] ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894a), Warsadiningrat, c. 1894, #280: Citra 1 dari 1

Nalika ing dintên Sênèn Paing tanggal kaping 20 Ruwah Dal 1823 angunjukakên aturan lintu sabin. Ampasipun Mas Lurah Jagasumitra gadhuhan sabin 1 1/2 jung narimah naming 1 jung kemawon, utawi ing dintên Akat Pon kaping 26 Kangjêng Gusti Prangwadana têtêp dados Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara, kêpyakanipun wontên paresidhenan wanci jam 10 mawi drèl.

Ruwah Pasa Sawal Dulkangidah amarêngi dintên Sênèn Lêgi tanggal kaping16, dipun tarik dhumatêng ing kantor pangangsilan. Kadangu bab anggènipun lintu sabin. Ampas gadhuhanipun Mas Lurah Jagasumitra wau ing wusananipun bilih sabin 1 1/2 lintu 1 jung, sangking dhawuh dalêm botên amarêngakên. Awit mindhak ngicalakên cacah. Dulkangidah bêsar kangjêng parentah lajêng anuruti anggènipun lintu sabin, nanging kaparêng dalêm mung sakikil. Kaparingakên nalika ing dintên Sênèn Pon kaping 28, katranganipun wiwit anggènipun ngunjukakên sêrat. Dados gangsal wulan sawêg mudhun. Ing tritis angsal lintu ing kagungan ugi sami bêkêl tuwan.

Dintên Akat Pon kaping 18 tampi sêrat sorogan sangking kangjêng parentah lajêng katêrusakên dhatêng Tuwan Noltên ing Loji papak. Sura Be 1824.

Ing dintên Arbo Paing tanggal kaping 18 salêbête wulan Mulud wanci jam 10 enjing kula katamuan bêbaonipun Tuwan Kalê. Bêbau wau ngiras carikipun tuwan, namanipun Wăngsa, parlu ananjangi nyadhong paos dhatêng ing Gêbalèn. Naming kula lajêng criyos dhumatêng pun Wăngsa wau kula bilih sampun angsal lintu sabin ing Karanggungan. Pramila lajêng wangsul.

--- [0] ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1894a), Warsadiningrat, c. 1894, #280: Citra 1 dari 1

[Sampul belakang]

 


sampun nampèni (kembali)
sampun nampèni
Tanggal: Sukra (Jumungah) dwi dasa (20) Sawal Wawu: sapta ron naga raja (AJ 1817). Tanggal Masehi: Sabtu 30 Juni 1888. Perbedaan satu hari (Jumungah versus Sabtu) sering terjadi dalam konversi tanggal Jawa. (kembali)
Tanggal: Sukra (Jumungah) dwi dasa (20) Sawal Wawu: sapta ron naga raja (AJ 1817). Tanggal Masehi: Sabtu 30 Juni 1888. Perbedaan satu hari (Jumungah versus Sabtu) sering terjadi dalam konversi tanggal Jawa.
solah (kembali)
solah
Lebih satu suku kata: ya ala watakira (kembali)
Lebih satu suku kata: ya ala watakira
Tulisan tidak dapat dibaca (dan di tempat lain) (kembali)
Tulisan tidak dapat dibaca (dan di tempat lain)
Tanggal: Tumpak (Sêtu) Pon kawan wêlas (14) Rabyangulawal (Mulud) Êbe (Be): catur gandhèk ngèsthi aji (AJ 1824). Tanggal Masehi: Sabtu 15 September 1894. (kembali)
Tanggal: Tumpak (Sêtu) Pon kawan wêlas (14) Rabyangulawal (Mulud) Êbe (Be): catur gandhèk ngèsthi aji (AJ 1824). Tanggal Masehi: Sabtu 15 September 1894.