Panêmbrama, Padmasusastra, 1898, #4


Panêmbrama

--- [297] ---

PANÊMBRAMA

Sêrat Panêmbrama

Anggitan dalêm suwargi Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara IV.

Kawêdalakên dening Ki Padmasusastra tiyang mardika ingkang amarsudi kasusastran Jawi ing Surakarta.

Albert Rosche & Co.

SURAKARTA

1898.

{jumi [/sastra/modules/refart.php][2][1294,1296,1297,1298]}