Tasikmadu, Padmasusastra, 1898, #1496

JudulCitra

Tasikmadu

Z.H. den Susuhunan

Ing ngandhap punika panambramanipun Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara IV konjuk saandhaping Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan Pakubuwana IX nalika têdhak mariksani pabrik Tasikmadu = Săndakara (wetan bênawi).

1. Sêkar agêng lampah 12 tumraping gêndhing Katapang: Citrasari, salendro pathêt manyura.

1. dhuh gusti ulun | nambrama tur basuki | ing padukendra | myang ri jêng pramèswari | lan umi nata | myang jêng pangran dipati | sagotranira | kang tumrah Tasikmadu ||

2. êntyarsa ulun | lir sarkara ngalabi | kadrêsan sêkar | raraping ngawiyati | sumriking gănda sumyar amaratani | ciptanirèng tyas nugraha gêng kang prapti ||

3. saksat Bathara | Sadana lan [la...]

--- 313 ---

[...n] Dèwi Sri | tumurun arsa mawèh kanowaning janmi | manuksma maring tanêm tuwuh ing bumi | dadya sarana | climènirèng dumadi ||

4. marmanta ulun mahargya sri bupati | de ta malabi | manonmu arjèng janji | yèkang dumunung nèng prajanta pribadi | dèn mangastuti nata sulihing Suksma ||

5. puwara ulun | umastawèng Hyang Widhi | pajampuwa ta | sang iswara sarimbit dirganing yuswa | dinulur ing sakapti | prasidanira | mardawèng Surakarta ||

6. titining atur | panêmbramanira ji | Raditya ari | tri wêlas sitarêsmi | ing wulan Saban | Jimawal tekang warsi | sangsaya luhur | salira sang aji |[1][2]|


§ = 1805. (kembali)
§ = 1805.
Tanggal: Raditya (Ngahad) tri wêlas (13) Saban (Ruwah) Jimawal: sangsaya luhur salira sang aji (AJ 1805). Tanggal Masehi: Minggu 3 September 1876. (kembali)
Tanggal: Raditya (Ngahad) tri wêlas (13) Saban (Ruwah) Jimawal: sangsaya luhur salira sang aji (AJ 1805). Tanggal Masehi: Minggu 3 September 1876.