Ngalamat, Pigeaud, 1953, #1384

JudulCitra

Ngalamat

1. Kinanthi

1. kinanthi riniptèng pemut | makirtyaning kang sayêkti | măngka tan wrin darunanya | duk ing aldaka Marapi | mubal amijil dahana | tinon dahat gêgirisi ||

2. swara gêtêr gumaludhug | mawanti datan ngêndhani | saking mandrawa kapyarsa | karya ru-araning kapti | lir grah kapitu swaranya |

--- 95 ---

sotaning tyas mawèh tistis ||

3. tan wruh gati purwanipun | muhung tibaning kang riris | awu malêtuk pyur anjrah | tanapi kang guntur pasir | anglir bun tibaning kisma | rata rêsik kadya tasik ||

4. satêmah ariris têdhuh | Hyang Bagaskara tan kèksi | kawêngan ing ampak-ampak | pêtêng dhêdhêt ing wiyati | ngêndhanu abang sumirat | sunaring dahanèng wukir ||

5. samana ing wanci dalu | kang ari Anggara Manis | nênggih wasesa sagara | satêngah sanga marêngi | lèking Sapar kaping sapta | nuju wuku Warigalit ||

6. pan Lodra Wogan Wurukung |

--- 96 ---

nêdhêng sadasa wus akir | Wawu gumiliring warsa | kang tansah lagya gumanti | sangara pan sinangkalan | janma muluk bujăngga ji |[1]

7. titi brastha aywa limut | yogya kinarya palupi | lêpiyaning kang wahana | wahananing nguni-uni | sinamur samaring basa | basa kang amrih basuki ||


§ Taun Jawi 1801, taun Walandi 1872, wulan April. [Sengkalan: janma muluk bujăngga ji (Sêlasa Lêgi, 7 Sapar 1801 A.J., Selasa, 16 April 1872 A.D.)]. (kembali)
§ Taun Jawi 1801, taun Walandi 1872, wulan April. [Sengkalan: janma muluk bujăngga ji (Sêlasa Lêgi, 7 Sapar 1801 A.J., Selasa, 16 April 1872 A.D.)].