Caraka Wêdhar, Yayasan Sastra Lestari, 2018, #580 (Bagian 05: Aksara Dêntawyanjana DA-LA)

Pencarian Teks:

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil serta diakritik diabaikan; mengakomodasi variasi ejaan, termasuk [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

Aksara Dêntawyanjana DA-LA

47.
Huruf
f
Deskripsi
 • Unicode: U+0066 Block: Basic Latin Nama: Latin small letter f Huruf: f UTF decimal: 102 HTML decimal: f HTML hex: f US keyboard (Windows): f (Alt 102)
 • Transliterasi ke huruf Latin: daGolongan: dêntawyanjana, aksara untuSebutan: da nglêgêna
Fonetis
 • ffi [dadi]: dadi afus\ [adus]: adUs aufuf\ [udud]: udUd gu[fl\ [gudèl]: gudEl sfwnFwnN[nN [sadawan-dawanane]: sadawan­dawanane fi[folLi [didoli]: didOli feli= [dêling]: d|lIG ausf [usada]: usOdO
Penerapan
 • Contoh umum: ffi [dadi]: k=ffilurhai=[fsku[aorliybulikÑ|[d[w [Kang dadi lurah ing desaku ora liya bulikku dhewe].
 • Contoh umum: afus\ [adus]: knQiafusBisvege/r[kawkK=lgilu=k]h [Kanthi adus bisa nyêgêrake awak kang lagi lungkrah].
 • Contoh umum: aufuf\ [udud]: [boch[bochse[kolhjmnSaikia[kha[kh[awisPdaufuf\ [Bocah-bocah sêkolah jaman saiki akèh-akèhe wis padha udud].
 • Paribasan: gu[fl\ [gudèl]: ke[bonusugu[fl\ [kêbo nusu gudèl]. Sumber: Paribasan, Aryasutirta, 1931.
 • Paribasan: sfwnFwnN[nN [sadawan-dawanane]: sfwnFwnN[nNlur=uaisihfwc=kem\ [sadawan-dawanane lurung isih dawa cangkêm]. Sumber: Paribasan, Aryasutirta, 1931.
 • Paribasan: fi[folLi [didoli]: welutFi[folLiau[dt\autwcinfi[folLi[fom\ [wêlut didoli udhèt, utawa cina didoli dom]. Sumber: Paribasan, Aryasutirta, 1931.
 • Wangsalan: feli=ml=k=binekuk\ [dêling malang kang binêkuk] = pelk\ [pêlak]. Sumber: Sandi-Asma lan Wangsalan, Dirdjosiswojo, 1957, hlm. 23.
 • Macapat (Pucung): ¥ffikfu=, fumfi[ntnW)hfufu, flufu/muk/f, finlihffip]ibfi, ffi[norfumunu=lwnWsPf. [dadi kadung dumadine tan wruh dudu | daludur mukarda | dinalih dadi pribadi | dadi nora dumunung lawan waspada ||]. Sumber: 'Caraka Wêdhar: Sinawung sêkar Pucung', Saraya, dalam Kajawèn, Balai Pustaka, 12-Jul-1930, hlm. 893-894.
 • Macapat (Gambuh): fumfi[mohm]i=fufu, fumugiyflnHi=k=kufu, fumfkK[nTomPsihai=a-=winfi, fu[wkesFikFf-kesF|, funu=zi=[fonFtn\[mL[nFo. [dumadi moh mring dudu | dumugia dalan ingkang kudu | dumadakan tămpa sihing Hyang Winadi | duwe kêsdik dadya kêsdu | dununging don datan mlendo ||]. Sumber: 'Kaurutakên Carakan Supados Gampil: Gambuh', Ki Gambuh, dalam Kajawèn, Balai Pustaka, 12-Sep-1928, hlm. 1270.
 • Macapat (Dhandhanggula): t[nKo[fo[fos[ynTnWfi, fillh[foh[fohnm]i=ru[bf, fyaenF=[mohk=[f[f, [f[nwusFf-afu, funu=ai=ftHi=k=fumfi, fi[mnBiswiff, fyfyfufu, fu[wkesFikKesF|sif, fnkufufu[wz}ffwzufi, finuluwusWsPf. [tan kodo dosa yèn tan wadi | dilalah doh-dohna mring rubeda | daya êndang moh kang dede | dene wus dadya adu | dunung ing dat ingkang dumadi | dimèn bisa widada | daya-daya dudu | duwe kêsdik kêsdu sida | dana kudu duwe ngrêda dawa ngudi | dinulu wus waspada ||]. Sumber: 'Dhandhanggula: kaurutakên dêntawyanjananipun', Pun Kridhasarkara', dalam Kajawèn, Balai Pustaka, 6-Okt-1928, hlm. 1382.
 • Macapat (Gurisa): ff-m=[kakSrf, ffkKnL[nN=ru[bf, fzufzusepenH/f, frj[fFg_tnSuf, ff/r[nNajmf, flnHgu=mu=wsPf, ffinirwusBi[nf, fmelS[am]ihwiff. [dadya mangke aksara da | dadakan lanèng rubeda | dangu-dangu sêpên arda | darajade gêng tan suda | dadarane aja mada | dalan agung mung waspada | dadinira wus bineda | damêl sae mrih widada ||]. Sumber: 'Gurisa mawi urut dêntawyanjana', Pun Gurisa', dalam Kajawèn, Balai Pustaka, 4-Agu-1928, hlm. 1102.
Keterangan lain
 • Watak tiyang: daliwara liwêran munggèng rana, kang turăngga tumamèng yuda, nêmpuh sura madilaga. Wong jênêng agsara f [DA] iku èsêman yèn angling, bêbudène momotan. Katara barang karêpe, kêndêl pêrang, kêpara rabèn mungguh watêke wong iku. [Daliwara (sejenis serangga) berseliweran di medan perang, demikian pula kuda, menerjang laga dengan gagah berani. Penyandang nama beraksara f [DA] ini jika berbicara dibalut senyum, lapang dada. Kentara apa maunya, pemberani dalam peperangan, banyak punya kekasih; itulah wataknya.] Sumber: Warsadiningrat 1892, hlm. 8-10.
 • Wasitabasa: Aksara f [DA], dipun wastani păncasona, têgêsipun gangsal prakawis. (1) gêsang saking bumi, (2) gêsang saking latu, (3) gêsang saking angin, (4) gêsang saking toya, (5) gêsang saking surya, pikajêngipun ingkang katitik coraking karna aksara f [DA], ngadat kathah kabêkjanipun. Kêrêp pêjah kêrêp gêsang, sanadyan watakipun tuhu, mawi kapara ugungan. [Aksara f [DA] dijuluki pancasona, lima asal hidup, yakni: (1) hidup dari bumi, (2) hidup dari api, (3) hidup dari angin, (4) hidup dari air, (5) hidup dari matahari. Siapa pun yang telinganya mirip aksara f [DA], orang itu penuh keberuntungan dan pasang-surut hidupnya dinamis sekali. Kendati gigih, ia toh tiada kebal akan sanjung-puji.] Sumber: Wasitabasa, Angabèi IV, c. 1900, hlm. 304-305.
48.
Huruf
F
Deskripsi
 • Unicode: U+0046 Block: Basic Latin Nama: Latin capital letter F Huruf: F UTF decimal: 70 HTML decimal: F HTML hex: F US keyboard (Windows): Shift f (Alt 70)
 • Transliterasi ke huruf Latin: daGolongan: pasangan dêntawyanjanaSebutan: pasangan da
Fonetis
 • snFi [sandi]: sandi mnF [manda]: mOndO [wnF [wenda]: wendO
Penerapan
49.
Huruf
t
Deskripsi
 • Unicode: U+0074 Block: Basic Latin Nama: Latin small letter t Huruf: t UTF decimal: 116 HTML decimal: t HTML hex: t US keyboard (Windows): t (Alt 116)
 • Transliterasi ke huruf Latin: taGolongan: dêntawyanjana, aksara untuSebutan: ta nglêgêna
Fonetis
 • tuwuh [tuwuh]: tuwUh wtu [watu]: watu wit\ [wit]: wIt pe[dot\ [pêdhot]: p|DOt zetutT[k [ngêtutake]: G|tUtake ktli [katali]: katali tny [tanaya]: tanOyO [tj [teja]: tejO
Penerapan
Keterangan lain
 • Watak tiyang: lawang pandhita, mumbul wiyati, sêkar sumawur sêkar kentir kèdêran ing angin, awor kumrisiking kang wuluh gadhing. Wong jênêng agsara t [TA], iku nawang-nawangakên alising ati, lan bêcikaning uwong, pangucape nora kêna ujar luput, ora ala, ora bêcik, kalêbu wong sêdhêng. [Pintu pendeta, mengangkasa, puspa-puspa bertebaran diembus angin, menyatu dengan desau bambu gading. Penyandang nama beraksara t [TA] ini sosok pemulia kebaikan hati dan kebaikan manusia, ucapannya pantang berkalang dusta, buruk tidak, baik pun tidak; sedang-sedang saja.] Sumber: Warsadiningrat 1892, hlm. 8-10.
 • Wasitabasa: Aksara t [TA], dipun wastani păncasura, têgêsipun kawanèn gangsal prakawis. (1) purun malarat, (2) purun wirang, (3) purun lapa, (4) purun sakit, (5) purun pêjah. Gangsal prakawis wau manawi dados watak langkung prayogi, nanging kêdah maring kasantosaning budi pribadi, ingkang anyarêngi wahyanipun măngsakala, jalaran makatên punika pangluluhing agêsang. [Aksara t [TA] dijuluki pancasura, lima keberanian, yaitu: (1) berani miskin, (2) berani malu, (3) berani lapar, (4) berani sakit, serta (5) berani mati. Jika kelimanya bisa menempa watak, wah, alangkah bagusnya. Seiring berputarnya roda waktu, kelimanya harus bisa mendatangkan damai pada diri bersangkutan. Demikianlah seharusnya meleburnya hidup itu.] Sumber: Wasitabasa, Angabèi IV, c. 1900, hlm. 305.
50.
Huruf
T
Deskripsi
 • Unicode: U+0054 Block: Basic Latin Nama: Latin capital letter T Huruf: T UTF decimal: 84 HTML decimal: T HTML hex: T US keyboard (Windows): Shift t (Alt 84)
 • Transliterasi ke huruf Latin: taGolongan: pasangan dêntawyanjanaSebutan: pasangan ta tugel
Fonetis
 • zetutT[k [ngêtutake]: G|tUtake tiy= [tiyang]: tiyaG asT [asta]: astO p]pTnir [praptanira]: praptanirO
Penerapan
51.
Huruf
Ò
Deskripsi
 • Unicode: U+00D2 Block: Latin-1 Supplement Nama: Latin capital letter O with grave Huruf: Ò UTF decimal: 210 HTML decimal: Ò HTML hex: Ò HTML name: Ò US keyboard (Windows): Alt 0210
 • Transliterasi ke huruf Latin: taGolongan: pasangan dêntawyanjanaSebutan: pasangan ta utuh
Fonetis
 • tunÒ|=xkT [tuntung rêkta]: tuntUG r|ktO knÒ|nNn\ [kantunan]: kantunan bunÒ|tHur= [buntut urang]: buntUt uraG p[zsÒ| [pangèstu]: paGEstu *nÒ|l\ [Bantul]: bantUl mnÒ`i [mantri]: mantri sulisÒÂ [sulistya]: sulIstyO linÒ| [lintu]: lintu t/tmÒ| [tartamtu]: tartamtu
Penerapan
52.
Huruf
s
Deskripsi
 • Unicode: U+0073 Block: Basic Latin Nama: Latin small letter s Huruf: s UTF decimal: 115 HTML decimal: s HTML hex: s US keyboard (Windows): s (Alt 115)
 • Transliterasi ke huruf Latin: saGolongan: dêntawyanjana, aksara untuSebutan: sa nglêgêna
Fonetis
 • sb/ [sabar]: sabar sush [susah]: susah alus\ [alus]: alUs sgr [sagara]: sagOrO smB| [sambu]: sambu sulu= [sulung]: sulUG snD= [sandhang]: sanDaG semB|= [sêmbung]: s|mbUG
Penerapan
Keterangan lain
 • Watak tiyang: sat mata tanggal sapisan. Saliring kawi mangingsêp ing kadhaton, ing ngabyantara prabu watêke, wong jênêng agsara s [SA], iku wasis samubarang kardi, lêmbut budine, madya pangucape, kuwanène uwong iku. [Mata beralis laksana bulan sabit, sastra yang indah-indah adanya di keraton, dalam lindungan raja. Penyandang nama beraksara s [SA] ini cakap dalam segala hal, halus budi, sedang-sedang saja dalam berucap, dan besar nyali.] Sumber: Warsadiningrat 1892, hlm. 8-10.
 • Wasitabasa: Aksara s [SA], dipun wastani păncasuda, têgêsipun suda gangsal prakawis. (1) sudaning paningal, (2) sudaning pamirêng, (3) sudaning pamiraos, (4) sudaning badan, (5) sudaning otot. Mila dipun basakakên suda wau kirang, ingkang katitik coraking karna aksara s [SA], punika kêdah angatos-atos sabarang budi, manawi dumadi jalu têka langkung prayogi, awit sagêd ambirat ingkang katăndha ing ngriku. [Aksara s [SA] dijuluki pancasuda, lima yang susut, meliputi: (1) susutnya penglihatan, (2) susutnya pendengaran, (3) susutnya perasa, (4) susutnya badan, dan (5) susutnya otot. Kata "susut" (suda) bisa pula disebut "kurang" (kirang). Cirinya bisa ditengok dari bentuk telinga yang mirip aksara s [SA]. Berhati-hati dalam setiap tingkah laku, tentulah sudah seharusnya. Lebih-lebih buat kaum pria, kehati-hatian itu penting untuk mengikis hal-hal buruk yang sudah tersirat di situ.] Sumber: Wasitabasa, Angabèi IV, c. 1900, hlm. 305-306.
53.
Huruf
S
Deskripsi
 • Unicode: U+0053 Block: Basic Latin Nama: Latin capital letter S Huruf: S UTF decimal: 83 HTML decimal: S HTML hex: S US keyboard (Windows): Shift s (Alt 83)
 • Transliterasi ke huruf Latin: saGolongan: pasangan dêntawyanjanaSebutan: pasangan sa kêmbang
Fonetis
 • semPl\ [sêmpal]: s|mpal w}kS [wrêksa]: wr|ksO znTrikS [ngantariksa]: GantarIksO
Penerapan
54.
Huruf
w
Deskripsi
 • Unicode: U+0077 Block: Basic Latin Nama: Latin small letter w Huruf: w UTF decimal: 119 HTML decimal: w HTML hex: w US keyboard (Windows): w (Alt 119)
 • Transliterasi ke huruf Latin: waGolongan: dêntawyanjana, aksara lambe, aksara mandaswara (kanyuta)Sebutan: wa nglêgêna
Fonetis
 • wf [wada]: wOdO wni [wani]: wani awu [awu]: awu amB|w= [ambuwang]: ambuwaG a[w/o [awor]: awOr wuwu [wuwu]: wuwu wsÒ` [wastra]: wastrO witn [witana]: witOnO
Penerapan
Keterangan lain
 • Watak tiyang: wukir malela kadya cêmara kumrusuk awor kumrisiking kang wuluh gadhing. Wong jênêng agsara w [WA] iku angkuh, nyênyêp pangucape, watake wongan macan mamitra datan lana, yèn nêsu lir macan tanpa kering. [Gunung berkilauan bagai cemara bergoyang diiringi gemerisik bambu wuluh. Penyandang nama beraksara w [WA] ini sosok yang angkuh, ucapannya hambar, wataknya seperti macan, baik dalam pertemanan (tidak awet) maupun tatkala marah.] Sumber: Warsadiningrat 1892, hlm. 8-10.
 • Wasitabasa: Aksara w [WA], dipun wastani păncawara, têgêsipun ngangge tingkah gangsal prakawis. (1) sarana saking băngsa sarat, (2) băngsa usada, (3) băngsa măntra, (4) sarana saking damu, sarana saking idu, pikajêngipun ingkang katitik coraking karna aksara w [WA], adat sagêd angusadani sêsakit, utawi sumêrêp dhatêng ngèlmi padhukunan. [Aksara w [WA] dijuluki pancawara, lima tindakan, yang dilakukan melalui sarana: (1) syarat-syarat tertentu, (2) obat-obatan, (3) mantra, (4) tiupan, dan (5) ludah. Jika telinganya mirip aksara w [WA], orang itu biasanya dianugerahi kemampuan menyembuhkan orang sakit atau tahu ilmu perdukunan.] Sumber: Wasitabasa, Angabèi IV, c. 1900, hlm. 306.
55.
Huruf
W
Deskripsi
 • Unicode: U+0057 Block: Basic Latin Nama: Latin capital letter W Huruf: W UTF decimal: 87 HTML decimal: W HTML hex: W US keyboard (Windows): Shift w (Alt 87)
 • Transliterasi ke huruf Latin: waGolongan: pasangan dêntawyanjanaSebutan: gêmbung atau wa gembung; panjingan wa
Fonetis
 • weksSn\ [wêkasan]: w|kasan sW/g [swarga]: swargO plW [palwa]: palwO
Penerapan
56.
Huruf
Ö
Deskripsi
 • Unicode: U+00D6 Block: Latin-1 Supplement Nama: Latin capital letter O with diaeresis Huruf: Ö UTF decimal: 214 HTML decimal: Ö HTML hex: Ö HTML name: Ö US keyboard (Windows): Alt 0214
 • Transliterasi ke huruf Latin: wuGolongan: pasangan dêntawyanjana wu dan sandhangan swara sukuSebutan: tidak ada
Fonetis
 • sbenÖln\ [sabên wulan]: sab|n wulan
57.
Huruf
l
Deskripsi
 • Unicode: U+006C Block: Basic Latin Nama: Latin small letter l Huruf: l UTF decimal: 108 HTML decimal: l HTML hex: l US keyboard (Windows): l (Alt 108)
 • Transliterasi ke huruf Latin: laGolongan: dêntawyanjana, aksara ilat, aksara luluhSebutan: la nglêgêna
Fonetis
 • lfi= [lading]: ladIG alit\ [alit]: alIt sikil\ [sikil]: sikIl alal [ala-ala]: OlO-OlO lvJ/rn\ [lanjaran]: lanjaran jai[l [jaile]: jaIle l[aos\ [laos]: laOs lusi [lusi]: lusi
Penerapan
Keterangan lain
 • Watak tiyang: lina suksma salira mati, warêg tangkêpnya mangrêngkuh teja, gyanyar makuwur. Wong jênêng agsara l [LA] iku anduwèni angkuh, yèn sêsanakan nora lana, bêbudène andhap, tan ana pangarahe, yèn nêsu anglir dênawa. [Sukma yang lena mematikan raga, berpuas diri karena sinar teraih sudah, bersemayam di ketinggian. Penyandang nama beraksara l [LA] ini punya sifat angkuh, jika berteman susah awet, budinya rendah, suka-suka, dan jika marah seperti raksasa.] Sumber: Warsadiningrat 1892, hlm. 8-10.
 • Wasitabasa: Aksara l [LA], dipun wastani păncawora, têgêsipun wijiling prahara, inggih punika napas. Manawi wijiling angining jagat, kados ta saking wetan kidul kilèn lèr têngah anggayut ngandhap nginggil, bilih anginipun badan, wetan punika napas ingkang dhatêng lesan, kidul napas ing grana, kilèn napas ing netra, lèr napas ing karna, têngah napas ing jubur, adatipun anglabêti watak umbag umuk kumalungkung, sabarang catur bodho, mila ing ngriku prayogi dipun awas. [Aksara l [LA] dijuluki pancawora, lima titik kemunculan prahara, yang itu adalah nafas. Tentang munculnya angin jagad-yang terbit dari timur, selatan, barat, utara, dan tengah penghubung bawah-atas-bila itu angin badan, maka: (1) timur, itulah nafas di lisan, (2) selatan, nafas di hidung, (3) barat, nafas di mata, (4) utara, nafas di telinga, dan (5) tengah, nafas di dubur. Biasanya itu mewarnai tabiat sok dan dungu dalam segala hal, maka berhati-hatilah terhadapnya.] Sumber: Wasitabasa, Angabèi IV, c. 1900, hlm. 306-307.
58.
Huruf
L
Deskripsi
 • Unicode: U+004C Block: Basic Latin Nama: Latin capital letter L Huruf: L UTF decimal: 76 HTML decimal: L HTML hex: L US keyboard (Windows): Shift l (Alt 76)
 • Transliterasi ke huruf Latin: laGolongan: pasangan dêntawyanjanaSebutan: pasangan la tugel, panjingan la
Fonetis
 • fi[folLi [didoli]: didOli kmL [kamla]: kamlO pzLwef\ [panglawêd]: paGlaw|d
Penerapan
59.
Huruf
Ó
Deskripsi
 • Unicode: U+00D3 Block: Latin-1 Supplement Nama: Latin capital letter O with acute Huruf: Ó UTF decimal: 211 HTML decimal: Ó HTML hex: Ó HTML name: Ó US keyboard (Windows): Alt 0211
 • Transliterasi ke huruf Latin: laGolongan: pasangan dêntawyanjanaSebutan: pasangan la utuh
Fonetis
 • kecemPÓ|= [kêcêmplung]: k|c|mplUG tÓ|tuh [tlutuh]: tlutUh zÓ|ri [ngluri]: Gluri bÓ|mB= [blumbang]: blumbaG kÓ|=su [klungsu]: kluGsu bÓ|f}g\ [bludrêg]: bludrêg cumPÓ|= [cumplung]: cumplUG zÓ|mP(k\ [nglumpruk]: GlumprU? kÓ|mPuk\ [klumpuk]: klumpU? cÓ|rit\ [clurit]: clurIt vemPÓ|k\ [nyêmpluk]: ¥|mplu?
Penerapan