Caraka Wêdhar, Yayasan Sastra Lestari, 2018, #580 (Bagian 06: Aksara Dêntawyanjana PA-NYA)

Pencarian Teks:

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil serta diakritik diabaikan; mengakomodasi variasi ejaan, termasuk [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

Aksara Dêntawyanjana PA-NYA

60.
Huruf
p
Deskripsi
 • Unicode: U+0070 Block: Basic Latin Nama: Latin small letter p Huruf: p UTF decimal: 112 HTML decimal: p HTML hex: p US keyboard (Windows): p (Alt 112)
 • Transliterasi ke huruf Latin: paGolongan: dêntawyanjana, aksara lambeSebutan: pa nglêgêna
Fonetis
 • p[fsn\ [padesan]: padesan ap [apa]: OpO surup\ [surup]: surUp pe[dot\ [pêdhot]: p|DOt [po[vCotTi= [poncoting]: pOncOtIG kep[tn\ [kêpatèn]: k|patEn pnDn\ [pandhan]: panDan pekSi [pêksi]: p|ksi
Penerapan
Keterangan lain
 • Watak tiyang: punggêling buroning laron, măngsa gundhik. Wong jênêng aksara p [PA], iku cugêtan atèn, tan kawêtu ora lana ing karêpe, yèn wadon larang anak, pikire carobo, mulang sarak mring sudarmane, yèn aprang ajirèh, datan patut kinathik. [Usai sudah musim berburu laron, ganti musim gundhik (ratu laron). Penyandang nama p [PA] ini orang yang tipis hati, tidak cakap mengungkapkan sesuatu atau menentukan kehendak; Jika ia perempuan, susah nian dikaruniai keturunan, pikirannya ceroboh, kurang sopan pada orang tua; jika berperang penakut; tiada pantas dijadikan teman.] Sumber: Warsadiningrat 1892, hlm. 8-10.
 • Wasitabasa: Aksara p [PA], dipun wastani păncawada têgêsipun cacat gangsal prakawis. (1) cacat paningal, (2) cacat pamiyarsa, (3) cacat pamicara, (4) cacat badan, (5) cacat polah, pikajêngipun ingkang katitik saking coraking karna aksara p [PA], punika sarwa kuciwa kemawon, têtela botên sae, tuwin tuna budi, nanging sagêd ambirat cacat wau. [Aksara p [PA] dijuluki pancawada, lima cacat, terdiri dari: (1) cacat penglihatan, (2) cacat pendengaran, (3) cacat penyampaian, (4) cacat badan, dan (5) cacat laku. Bila bentuk telinganya mirip aksara p [PA], meski menandakan kekecewaan beruntun, amatlah tidak baik lagi tunabudi, tapi syukurlah, itu bisa mengikis lima cacat tadi.] Sumber: Wasitabasa, Angabèi IV, c. 1900, hlm. 307.
61.
Huruf
P
Deskripsi
 • Unicode: U+0050 Block: Basic Latin Nama: Latin capital letter P Huruf: P UTF decimal: 80 HTML decimal: P HTML hex: P US keyboard (Windows): Shift p (Alt 80)
 • Transliterasi ke huruf Latin: paGolongan: pasangan dêntawyanjanaSebutan: pa pincang
Fonetis
 • lmPit\ [lampit]: lampIt ftnP [datanpa]: datanpO klPik [kalpika]: kalpikO
Penerapan
62.
Huruf
d
Deskripsi
 • Unicode: U+0064 Block: Basic Latin Nama: Latin small letter d Huruf: d UTF decimal: 100 HTML decimal: d HTML hex: d US keyboard (Windows): d (Alt 100)
 • Transliterasi ke huruf Latin: dhaGolongan: dêntawyanjana, aksara ilatSebutan: dha nglêgêna
Fonetis
 • dd [dhadha]: DODO pd [padha]: pODO disik\ [dhisik]: DisI? wduk\ [wadhuk]: waDU? a[mBonDn\ [ambondhan]: ambonDan gÓ|dug\ [gludhug]: gluDUg gedh [gêdhah]: g|Dah dnD= [dhandhang]: DanDaG
Penerapan
 • Contoh umum: dd [dhadha]: bsk]m[nddyaikujj [Basa kramane dhadha yaiku jaja].
 • Contoh umum: pd [padha]: jnJ[nN, akimLnHikmÑ|wipdaumu/aumu/r[nN, nzi=[ynFisw=k[tonÓ|wihtuwaikmTinimB=akim\ [Jan-jane, Hakim lan Hikam kuwi padha umur-umurane, nanging yèn disawang katon luwih tuwa Hikam tinimbang Hakim].
 • Contoh umum: disik\ [dhisik]: akufkílihdisik\m_[komunDkKewe[znLnFfip_zxpHxpSi=an[zomh [Aku dak mulih dhisik, mêngko mundhak kêwêngèn lan dadi pêngarêp-arêp sing ana ngomah].
 • Paribasan: wduk\ [wadhuk]: wdukBeruk\ [wadhuk bêruk]. Sumber: Paribasan, Aryasutirta, 1931.
 • Paribasan: a[mBonDn\ [ambondhan]: a[mBonDnTnPrtu [ambondhan tanpa ratu]. Sumber: Paribasan, Aryasutirta, 1931.
 • Paribasan: gÓ|dug\ [gludhug]: k[khan\gÓ|dugÑ|r=aufn\ [kakèhan gludhug kurang udan]. Sumber: Paribasan, Aryasutirta, 1931.
 • Wangsalan: avC|/gedhwinikr [ancur gêdhah winikara] = rs [rasa]. Sumber: Sandi-Asma lan Wangsalan, Dirdjosiswojo, 1957, hlm. 16.
 • Wangsalan: dnD=litH[m=odusQ [dhandhang lit among dhustha] = mnukÒ|au [manuk tuhu]. Sumber: Sandi-Asma lan Wangsalan, Dirdjosiswojo, 1957, hlm. 34.
 • Macapat (Pucung): ¥ds/ddut\ dinesegDdgTnZduh, dinenDkdd, dznÒÂ[sS[norkenDih, dtTi=nl[yku[tonDffi[god. [dhasar dhadhut | dhinêsêg dhadhag tan ngadhuh | dhinêndha kadhadha | dhangan tyase nora kêndhih | dhating nala yèku tăndha dadi godha ||]. Sumber: 'Caraka Wêdhar: Sinawung sêkar Pucung', Saraya, dalam Kajawèn, Balai Pustaka, 12-Jul-1930, hlm. 893-894.
 • Macapat (Gambuh): dm=zajbunÕ|, dedpukKnMen=m]i=k=z]idu, ddgDdu[gModigDemenDt_widi, ds/luwihznTiwudu, dznNi=t-sÕ|hwu[sJo[do. [dhamanga aja bundhu | dhêdhapukan mênang mring kang ngridhu | dhadhag dhadhug modhig dhêmên dhatêng Widhi | dhasar luwih nganti wudhu | dhanganing tyas dhuh wus jodho ||]. Sumber: 'Kaurutakên Carakan Supados Gampil: Gambuh', Ki Gambuh, dalam Kajawèn, Balai Pustaka, 12-Sep-1928, hlm. 1271.
 • Macapat (Dhandhanggula): t[nBo[do[do[sot[nFn\gLdi, diain\[vLo[do[do[r=[ztníd, ddbautnBb[d, [dzht[nN=riridu, duwu/ai=k=demenH-=widi, dinpukÖsDind, dtidk=z]idu, dumt_k=[aolhk]id, d;wusÖdudukunMdd;siadi, dinedesTnPpd. [tan bodho dhoso tan dèn gladhi | dhihin nylodho dhorènge tan mudha | dhadha bau tan bêbadhe | dhengah tan nèng rêridhu | dhuwur ingkang dhêmên Hyang Widhi | dhinapuk wus dhinadha | dha tidha kang ngridhu | dhumatêng kang olah kridha | dha wus wudhu dhukun madhadha si adhi | dhinêdhês tanpa padha ||]. Sumber: 'Dhandhanggula: kaurutakên dêntawyanjananipun', Pun Kridhasarkara', dalam Kajawèn, Balai Pustaka, 6-Okt-1928, hlm. 1383.
 • Macapat (Gurisa): ddpukKnHkSrd, dz[nNorbispd, drklL[nKhk=md, dpu/rirai[jhmud, ddgDdugWisDind, dm=tu/tnTidtid, ds/wsi[sHolhk]id, ddlPdk=a=[god. [dhadhapukan aksara dha | dhangan nora bisa padha | dharakalan kèh kang madha | dhapurira ijèh mudha | dhadhag-dhadhug wis dhinadha | dhamang tur tan tidha-tidha | dhasar wasis olah kridha | dhadhal padha kang anggodha ||]. Sumber: 'Gurisa mawi urut dêntawyanjana', Pun Gurisa', dalam Kajawèn, Balai Pustaka, 4-Agu-1928, hlm. 1103.
Keterangan lain
 • Watak tiyang: saguna lena anguwuh manyura, ing banyu kewran ing samubarang. Wong jênêng agsara d [DHA] iku susahan atèn, guna ririh mantêp larang pikire, tur kêndêl kantêpane sêcatuhu [sêtyatuhu]. [Kharismanya mengerut oleh suara burung merak; di air, semuanya menjadi tiada berarti. Penyandang nama beraksara d [DHA] ini hatinya mudah sedih, berkeras hati untuk tak asal mengerahkan pemikiran, mantap, pemberani, dan taat-setia.] Sumber: Warsadiningrat 1892, hlm. 8-10.
 • Wasitabasa: Aksara d [DHA], dipun wastani păncaweda [Red. păncawedha] têgêsipun jêmparing latu, jêmparing angin, jêmparing pangabaran warni-warni, mênggah pikajêngipun jêmparing punika, kalêpasan utawi kawaskithan. Lêpas punika budi, waskitha punika cipta, punika ugi saking panariking budi sadaya, dados dumunung ing napas, tan napas, ampas [Red. anpas] nupus. Sarêng kapantogakên dados satunggal, angwontênakên kaananipun dat mutlak ajali abadi, adatipun anglabêti wêwatêkan wau. [Aksara d [DHA] dijuluki pancawedha, aneka panah; ada panah api, panah angin, hingga panah penawar segala marabahaya. Panah di sini lebih dimaksudkan sebagai keadaan lepas dan waskita (punya ketajaman). Lepas, itu budi. Waskita, itu cipta. Keduanya berhulu pada segenap olah budi di napas, tanapas, anpas, hingga nupus. Di paling ujung bertemu jadi satu, jadilah zat mutlak. Zat yang azali-abadi itulah yang kerap mewarnai perwatakannya.] Sumber: Wasitabasa, Angabèi IV, c. 1900, hlm. 307.
63.
Huruf
D
Deskripsi
 • Unicode: U+0044 Block: Basic Latin Nama: Latin capital letter D Huruf: D UTF decimal: 68 HTML decimal: D HTML hex: D US keyboard (Windows): Shift d (Alt 68)
 • Transliterasi ke huruf Latin: dhaGolongan: pasangan dêntawyanjanaSebutan: pasangan dha
Fonetis
 • [d[d [dhedhe]: DeDe cinDil\ [cindhil]: cinDIl anDemMi [andhêmi]: anD|mi [godi [godhi]: goDi
Penerapan
64.
Huruf
Õ
Deskripsi
 • Unicode: U+00D5 Block: Latin-1 Supplement Nama: Latin capital letter O with tilde Huruf: Õ UTF decimal: 213 HTML decimal: Õ HTML hex: Õ HTML name: Õ US keyboard (Windows): Alt 0213
 • Transliterasi ke huruf Latin: dhaGolongan: pasangan dêntawyanjanaSebutan: tidak ada
Fonetis
 • bnÕ|= [Bandhung]: banDUG tunÕ|nNi= [tundhuning]: tunDUnIG %nÕ| [Pandhu]: panDu
Penerapan
65.
Huruf
j
Deskripsi
 • Unicode: U+006A Block: Basic Latin Nama: Latin small letter j Huruf: j UTF decimal: 106 HTML decimal: j HTML hex: j US keyboard (Windows): j (Alt 106)
 • Transliterasi ke huruf Latin: jaGolongan: dêntawyanjana, aksara cêthakSebutan: ja nglêgêna
Fonetis
 • jb [jaba]: jObO aj [aja]: OjO [po[jok\ [pojok]: pOjO? gjh [gajah]: gajah zjk\ [ngajak]: Gaja? jai[l [jaile]: jaIle jnM [janma]: janmO jemPn [jêmpana]: j|mpOnO
Penerapan
Keterangan lain
 • Watak tiyang: jaliwara sang narpati amanah sarira rata, wah mangkule jalan thathit. Wong kang jênêng agsara j [JA] iku lêmbut budine, angga wadanane, kagungan kèndêl lan arêngu ambêking kang wong. [Jaliwara sang raja memikirkan wujud kereta serta jalan pintas. Penyandang nama beraksara j [JA] ini orangnya lembut, baik perangai, badan, hingga wajahnya; pendiam, dan mudah mengambek.] Sumber: Warsadiningrat 1892, hlm. 8-10.
 • Wasitabasa: Aksara j [JA], dipun wastani păncabakah, utawi jantung, têgêsipun parbutan gangsal prakawis. (1) parbutan rukmuka rukmakala, (2) parbutan rukmi rukmini, punika asal saking sêsotya sadaya, (3) parbutan kadya kadyawa, punika sami asal saking èstri, parbutan kawruh ngèlmi, parbutan ungguling pangawikan. Ingkang katitik coraking aksara j [JA], adat karêm dhatêng parapadu. [Aksara j [JA] dijuluki pancabakah atau jantung, artinya lima perebutan, yakni: (1) perebutan rukmuka-rukmakala, (2) perebutan rukmi-rukmini, sumbernya dari intan-permata, (3) perebutan kadya kadyawa, sumbernya dari wanita, (4) perebutan ilmu, serta (5) perebutan dalam keunggulan pengetahuan. Corak watak aksara j [JA] ini biasanya suka cekcok.] Sumber: Wasitabasa, Angabèi IV, c. 1900, hlm. 308.
66.
Huruf
J
Deskripsi
 • Unicode: U+004A Block: Basic Latin Nama: Latin capital letter J Huruf: J UTF decimal: 74 HTML decimal: J HTML hex: J US keyboard (Windows): Shift j (Alt 74)
 • Transliterasi ke huruf Latin: jaGolongan: pasangan dêntawyanjanaSebutan: pasangan ja
Fonetis
 • jmu/[r [jamure]: jamUre rinivJi= [rininjing]: rininjIG pvJ= [panjang]: panjaG
Penerapan
67.
Huruf
y
Deskripsi
 • Unicode: U+0079 Block: Basic Latin Nama: Latin small letter y Huruf: y UTF decimal: 121 HTML decimal: y HTML hex: y US keyboard (Windows): y (Alt 121)
 • Transliterasi ke huruf Latin: yaGolongan: dêntawyanjana, aksara cêthak, aksara mandaswara (kanyuta)Sebutan: ya nglêgêna
Fonetis
 • yyi [yayi]: yayi auyh [uyah]: uyah ayu [ayu]: ayu ky [kaya]: kOyO auyh [uyah]: uyah ly=zn\ [layangan]: layaGan ykS [yaksa]: yaksO wy= [wayang]: wayaG
Penerapan
Keterangan lain
 • Watak tiyang: yagiri amênggah amilih atine, tansah akewuhan. Wong kang jênêng agsara y [YA] iku alêngus tur goragodha, mulane susahan atèn. [Gunung yang ragu, dan selalu kesulitan, memilih hatinya sendiri. Penyandang nama beraksara y [YA] ini gampang naik pitam dan suka usil, sehingga seringlah ia terantuk kesusahan.] Sumber: Warsadiningrat 1892, hlm. 8-10.
 • Wasitabasa: Aksara y [YA], dipun wastani păncamaya, inggih punika cahya, ingkang gumilang-gilang, darbe sorot gangsal warni, (1) sorot cêmêng mêlês, (2) sorot abrit sumirat kados wijiling baskara, (3) sorot jênar kados pratima kancana, (4) sorot pêthak maya-maya kados pêputran dênta, sêsotya măncawarna, inggih punika pralambang alihanipun sipating păncadriya, tuhu dumadi tunggal. Ing ngriku amimbuhi ingkang adi watêk paramarta, ingkang minăngka parabot amung kêkêncênganing budi sukci sajati. [Aksara y [YA] dijuluki pancamaya, cahaya amat berkilau yang menyorotkan lima warna, yakni: (1) hitam pekat, (2) merah merona seperti warna terbitnya matahari, (3) kuning seperti warna boneka/arca kencana, (4) putih kemilau seperti warna anak gajah, (5) permata mancawarna, lambang alih-sifat pancaindera yang ketika meng-ada pasti satu. Kelimanya punya nilai tambah bagi budi. Adapun sarananya, adalah berupa teguhnya budi suci sejati.] Sumber: Wasitabasa, Angabèi IV, c. 1900, hlm. 308.
68.
Huruf
Y
Deskripsi
 • Unicode: U+0059 Block: Basic Latin Nama: Latin capital letter Y Huruf: Y UTF decimal: 89 HTML decimal: Y HTML hex: Y US keyboard (Windows): Shift y (Alt 89)
 • Transliterasi ke huruf Latin: yaGolongan: pasangan dêntawyanjanaSebutan: pasangan ya
Fonetis
 • ykutYsn\ [yakut yasan]: yakUt yasan ykinYekTi [yakin yêkti]: yakin y|kti [go[lkY|yu [golèk yuyu]: golE? yuyu bkY| [bakyu]: ba?yu surtYsin\ [Surat Yasin]: surat yasin
Penerapan
69.
Huruf
v
Deskripsi
 • Unicode: U+0076 Block: Basic Latin Nama: Latin small letter v Huruf: v UTF decimal: 118 HTML decimal: v HTML hex: v US keyboard (Windows): v (Alt 118)
 • Transliterasi ke huruf Latin: nyaGolongan: dêntawyanjana, aksara cêthak, aksara irungSebutan: nya nglêgêna
Fonetis
 • v[f [nyade]: ¥ade av/ [anyar]: a¥ar vt [nyata]: ¥OtO bvu [banyu]: ba¥u v]i[yosSken\ [nyriyosakên]: ¥riyOsak|n mvur [manyura]: ma¥urO veb/ [nyêbar]: ¥|bar
Penerapan
Keterangan lain
 • Watak tiyang: nya mênggah gêdhe mungguh akathah wani mati ing rananggana. Wong jênêng agsara v [NYA] iku gumisa kumawa ing batine tur nora pêcus. [Besar dan pantasnya banyak, siap gugur di medan laga. Penyandang nama beraksara v [NYA] ini, bahkan juga di dalam hatinya, merasa sok bisa, padahal tidak becus.] Sumber: Warsadiningrat 1892, hlm. 8-10.
 • Wasitabasa: Aksara v [NYA], dipun wastani păncabaya, têgêsipun bêbeka gangsal prakawis, ingkang dahat mutawatosi, kabekan saking gêgaman tuwin băngsa lêlandhêp. Beka saking siyung, antup, sapanunggilanipun, beka saking wisa upas sapanunggilanipun. Beka saking kagèt, gugup sapanunggilanipun. Beka saking rêncana karêbahan kajêng sapanunggilanipun. Pikajêngipun kasêbut ing nginggil wau, sadaya punika inggih dados watak, utawi apêsipun badan. Têgêsipun suka andamêl pitênah dhumatêng sêsami. [Aksara v [NYA] dijuluki pancabaya, lima nahas yang cukup membahayakan, yakni: (1) kena senjata atau benda tajam, (2) kena taring, sengat, dan sejenisnya; (3) kena racun bisa dan sejenisnya; (4) nahas karena kaget, gugup, dan sejenisnya; (5) tertimpa kayu dan sejenisnya. Semua itu sudah menjadi suratan bagi apesnya badan akibat yang bersangkutan suka memfitnah sesama.] Sumber: Wasitabasa, Angabèi IV, c. 1900, hlm. 309.
70.
Huruf
V
Deskripsi
 • Unicode: U+0056 Block: Basic Latin Nama: Latin capital letter V Huruf: V UTF decimal: 86 HTML decimal: V HTML hex: V US keyboard (Windows): Shift v (Alt 86)
 • Transliterasi ke huruf Latin: nyaGolongan: pasangan dêntawyanjanaSebutan: pasangan nya
Fonetis
 • sutgV [sutagnya]: sutag¥O mzgV [mangagnya]: maGag¥O vmutVmut\ [nyamut-nyamut]: ¥amut­¥amut vbutVw [nyabut nyawa]: ¥abUt ¥OwO geXmVuguh [gêlêm nyuguh]: g|l|m ¥ugUh suwigV [suwignya]: suwIg¥O tnV [tannya]: ta¥O
Penerapan