Nugraha Ing Madura, Jayasuwignya, 1930, #1378


Sêrat Waosan: 1. Pikramanipun Dèwi Irawati 2. Pikramanipun Surtikanthi 3. Pikramanipun Banowati.

[4 halaman kosong]

Sêrat Nugraha ing Madura

Sêrat Lampahan Endhang Wardèningsih,Wêrdiningsih. inggih lampahan rabinipun Sri Baladewa.

Manut Pakêm Padhalangan ing Sumadilagan mawiku ing Tejamaya, Surakarta.

20 Ruwah Ehe 1860.

Kasambêt Sêrat Alap-alapan Surthikanthi utawi Suryaputra Maling.

Kawrat ing Sêrat Karna Kujana.Kunjana.

Lampahan Rêtna Kasimpar pikramanipun Prabu Suyudana dhaup kalihan Dèwi Banowati sami putri ing Mandraka.

[2 halaman kosong]

{jumi [sastra/modules/refart.php][2][1237,1238,1239]}