Nugraha Ing Madura, Jayasuwignya, 1930, #1378

JudulCitra

Sêrat Waosan: 1. Pikramanipun Dèwi Irawati 2. Pikramanipun Surtikanthi 3. Pikramanipun Banowati.

[4 halaman kosong]

Sêrat Nugraha ing Madura

Sêrat Lampahan Endhang Wardèningsih,[1] inggih lampahan rabinipun Sri Baladewa.

Manut Pakêm Padhalangan ing Sumadilagan mawiku ing Tejamaya, Surakarta.

20 Ruwah Ehe 1860.

Kasambêt Sêrat Alap-alapan Surthikanthi utawi Suryaputra Maling.

Kawrat ing Sêrat Karna Kujana.[2]

Lampahan Rêtna Kasimpar pikramanipun Prabu Suyudana dhaup kalihan Dèwi Banowati sami putri ing Mandraka.

[2 halaman kosong]


Wêrdiningsih. (kembali)
Wêrdiningsih.
Kunjana. (kembali)
Kunjana.