Bratayuda, Albert Rusche & Co., 1901, #1244 (Jilid 1: hlm. 001-061)

Pencarian Teks:

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil serta diakritik diabaikan; mengakomodasi variasi ejaan, termasuk [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

BROTOJOEDO.

Sêrat Bratayuda Jarwa Sêkar Macapat.

Wiwitipun nalika Sri Bathara Krêsna lumampah duta dhatêng ing nagari Ngastina ngantos dumugi jumênêngipun Sang Prabu Dipayana wontên ing Ngastina.

Jilid: 1.

ALBERT RUSCHE & Co.
SOERAKARTA.
1901.

--- 1 : [0] ---

[...]

--- 1 : 1 ---

1. Asmaradana

1. dahat utamaning tulis | wadyaji sarèh ing agnya | amurwani panitrane | ing kagungan naranata | ingkang ingêla-êla | dhapur kăndha kang dibya nung | srat katêngran Bratayuda ||

2. basanya Kawi sinalin | ginantya ing basa jarwa | miwah têmbang gêng ingêlèh | kinarya têmbang macapat | kang jinêjêr ing kăndha | angandhakakên prangipun | Pandhawa lawan Korawa ||

3. nênggih Sang Prabu Kadhiri | jêjuluk Sri Jayabaya | kang ayasa pangikête | kang ngikêt ran Êmpu Sêdhah | kinèn marna carita | caritane kang lêluhur | dadya Sêrat Bratayuda

4. Êmpu Sêdhah mrasabêni | nalika akarya gita | nuju jamane gustine | ing Kadhiri Jayabaya | winuwus Jayèngrana | marma ing jagad pinunjul | Mahaprabu Jayabaya ||

5. dènnya mrih ayuning jurit | sang sura ngasmarèng laga | ing sirnane mungsuh kabèh | tinêdha jroning pamuja | anawurakên gănda | minăngka rambuting mungsuh | kang mati ing rananggana ||

6. gêntha kêkêlèng tanapi | munggul ing sanggar pamujan | gumutug gêsêng isthane | mungsuh têngah pabaratan | prasêtyaning bathara | kinarya anyandhak satru | pinagas têngah payudan ||

7. wus mangkana Sri Bupati | Jayabaya cinarita | Ngastina sajagad kabèh | dadya nguyuni bawana | mungsuh mangsah sumêmbah | misuwur ing prang pinunjul | sasat pêpakuning jagad ||

8. lawan sampun den èstrèni | sujana sarjana lawan

--- 1 : 2 ---

dwijawara pandhita kyèh | maharsi sewa sunggata | yèn nanggulanging jagad | malah ta Bathara Guru | nêdhaki paring nugraha ||

9. nalikanira nêdhaki | Bathara Jagad Pratingkah | jawata ginawa kabèh | Sang Sri Aji Jayabaya | laku ing tyas nirmala | ngêningakên ciptanipun | panggih ing Hyang Jagad Nata ||

10. Hyang Guru ngandika aris | mêmangsit Sang Jayabaya | eh wêkas ingsun sang katong | aywa sangsaya ing driya | lah iki tampanana | iya kanugrahan ingsun | jêr sira pêpakuningrat ||

11. miwah prabu nyakrawati | cakra pêpayunging jagad | iya iki karyaningong | nulya sagung para dewa | sung nugraha sadaya | jawata ngastuti umung | jaya Prabu Jayabaya ||

12. tan na sisihaning bumi | tulus jayaning buwana | Jayabaya pamèngête | mêngku tuladan utama | mangkana wusnya bubar | sira Sang Bathara Guru | lawan jawata sri nata ||

2. Sinom

1. Sang Aprabu Jayabaya | misuwur pakuning bumi | wus mangkana Êmpu Sêdhah | kinèn mangikêt miwiti | Bratayuda inganggit | duk wiwit sangkalanipun | panganggite Pu Sêdhah | yama kirtya sangkala ring | sanga kuda suda candrama punika |[1]|

2. prabawa Sang Jayabaya | kadya surya măngsa katri | tan pêgat padhang sumêblak | upama wulan yun tandhing | tan kêna animbangi | ing payudan wêtunipun | wulan kêna ing surya | sirna sorote kalindhih | pan mangkana sira Prabu Jayabaya ||

3. kaluhuraning prawira | rahayu Jayabaya [Jaya...]

--- 1 : 3 ---

[...baya] Ji | mangkana Ki Êmpu Sêdhah | ingkang jinêjêr rumiyin | Nata Pandhawa sami | anèng Wiratha akumpul | busana ing ayuda | sang prabu ing Dwarawati | saha bala wus anèng nagri Wiratha ||

4. sêdya mangun yudabrata | Sang Yudhisthira Narpati | aminta nagaranira | ing Ngastina kang sapalih | kang binobot ing budi | linakon satuduhipun | dhatêng alara pêjah | tan lyan Prabu Dwarawati | angalangna angujurna solahira ||

5. pêpakan kang para nata | anèng Wiratha nagari | kang samya rumojong ing prang | amrih kamulyaning pati | miwah Ngastina nagri | iya akèh para ratu | Jawa myang ratu sabrang | kang samya miyarsa warti | mila samya samakta busananing prang ||

6. wau kang anèng Wiratha | Sang Darmaputra Narpati | ngrarêpa ing aturira | marang Prabu Dwarawati | tuwin kadang prasami | kang măngka panutan ulun | sumăngga ing paduka | kawula minta sapalih | mrih pênêde pukulun nagri Ngastina ||

7. alon dènira ngandika | Mahaprabu Dwarawati | yèn mangkono karsanira | ngèlingi sasanak bêcik | pun kakang anglakoni | aminta saparonipun | sigra ngundhangi wadya | wus nitih rata narpati | mring Ngastina budhale Narendra Krêsna ||

8. sawadyopacaranira | miwah Rahadyan Sêtyaki | umiring marang Ngastina | minta nagari sapalih | kalamun dèn kukuhi | tan asrah sapalihipun | dadining Bratayuda | mangkana sri

--- 1 : 4 ---

narpati | lampahira wus prapta jawining kitha ||

9. rikat lampahe turăngga | ratane sri narapati | rata gêng pindha anglayang | nagri Ngastina kaèksi | balêdug anglimputi | angin mawor riris riwut | bandira kumlap kadya | priya duk karoron guling | lawan priya susah dene inguncatan ||

10. pucak-pucaking gapura | isthane kadya anganti | angadhang agea prapta | narpati ing Dwarawati | bauning gapura di | kadyarsa nêmbah kang rawuh | lan ana witing sêkar | cêpaka têpining margi | pang kanginan kadi ngawe atêtanya ||

11. mring wong agung ingkang prapta | apindha Sang Banuwati | êpange sêkar cêpaka | takèn ing Pandhuputra di | apa tan milu ngiring | mring Nata Krêsna kang rawuh | swaraning ratanira | lan gêbyaring sêsotya di | kadya saur ngujiwat marah kang tanya ||

12. kadya mangkana saurnya | sira têtanya mring mami | milane Pandhutanaya | tan ana kang milu siji | Arjuna misih kari | nèng Wiratha ênggènipun | lawan sakadangira | tan ana kang milu siji | pang kanginan kadya mingo tan kaduga ||

13. tan antuk pitakènira | dene nora milu prapti | Arjuna marang Ngastina | têka nora iring-iring | mring Prabu Dwarawati | anjabêl nagaranipun | mangkana isthanira | sagung kalangêning margi | kêmbang-kêmbang samyarsa malêbèng jurang ||

14. wit-witan têpining marga | tinon kadya bosah-basih | kanginan susahing

--- 1 : 5 ---

manah | Pandhawa tan ana ngiring | cucur kadyèsmu ajrih | mênggah-mênggèh ungêlipun | pudhak rêntah ing sela | lumuh sangêting prihatin | dènnya Pandhuputra tan ana tut wuntat ||

3. Pangkur

1. lêlawa gumandhul pisang | kêbêt-kêbêt si lawa milu sêdhih | kalamun bisa amuwus | pagene Pandhuputra | nora mèlu dhewe minta nagrinipun | sêkar tanjung anggêlasah | kadya mèlu sêdhih kingkin ||

2. kombang-kombang bujung sêkar | lir nangisi anut unthuking warih | kadya prihatin kaduwung | dene Sang Dananjaya | nora milu lakune narendra iku | lumut kang aking ing sela | lir kalêngêr soking galih ||

3. miyat ing dyah ngupang-ngupang | luntur amung kèri kang anèng pipi | sangsara wurung andulu | marang Sang Dananjaya | tan wus langêning marga lamun winuwus | rawa-rawa pinggir marga | tangèh ucapên ing tulis ||

4. nyênyuwe lampahing kăndha | duk sêmana tindake sri bupati | ing Têgalkuru wus rawuh | ana jawata papat | samya têdhak Janaka Ramaparasu | Kanwa kalawan Naradha | milu ing karya narpati ||

5. kagyat Sang Narendra Krêsna | yèn jawata sakawan anêdhaki | umingsêr marang gènipun | sêratine tinunggal | dadya lajêng jawata sakawan sampun | kang nunggil sajroning rata | jawata amituturi ||

6. Sang Krêsna ngèstuti nglingnya | kang jawata sakawan prasamnya ngling | sampun ta age ing laku [la...]

--- 1 : 6 ---

[...ku] | pan ingsun iki milya | ing salampah-lampah andika sang prabu | lajêng dewa nèng jro samya | Narpati Krêsna nèng kusir ||

7. sigra lajêng lampahira | rata ririh gunêm samargi-margi | mêmikir ayuning laku | ngayêm-ayêm ing driya | anglalêmbut sabarang pratingkahipun | sadaya mawarna marta | mangkana ingkang winarni ||

8. narpati ing Gajahoya | duk miyarsa yèn Prabu Dwarawati | wus prapta ing Têgalkuru | sigra Prabu Ngastina | pêparentah jro nagara lurung-lurung | kinèn gêlarana wastra | awit sakèthènging jawi ||

9. sasaping mariyo kasa | aja pêgat dèn têka ing sitinggil | lawan para pinisêpuh | ngaturan manggihana | Bisma Druna Dhêstharata samya anut | ana sukanirèng driya | dene Krêsna kang lumaris ||

10. ciptane manut kewala | mung Sangkuni lawan Sri Kurupati | apêgêl wardayanipun | dene Narendra Krêsna | badan siji lawan Pandhawa puniku | mangkana kumpul sadaya | marang ing jro pura sami ||

11. prapta kikising nagara | lampahira Sang Prabu Dwarawati | linirihkên lampahipun | ubêkan jro nagara | kang amapag miwah kang samya andulu | orêg sapraja wurahan | pêksa wruha narapati ||

12. umop wong nagri Ngastina | tembak pinggir marga gêng rintip ngintip | uyêl atêtêl atimbun | sami lumuh kantuna | mênèk kasèp ing langkungira sang prabu | pating balêbêng [ba...]

--- 1 : 7 ---

[...lêbêng] lumajar | tan ana ngrawati kanthi ||

4. Kinanthi

1. para dyah akèh kasusu | gêlung lukar tan pinikir | miwah kêkêmbêne wudhar | nora sêdya dèn rawati | pambayun sinăngga ngasta | kayungyun pesok kapipit ||

2. kadya nyaoskên pambayun | marang narendra kang prapti | myang kang lagya nganggit sêkar | akaleweran cinanging[2] | kadya ta sinaosêna | marang Prabu Dwarawati ||

3. ana dyah kari kêsusu | tan antuk don aningali | sigra dènnya ngalap ăndha | gupuh dènira ngunggahi | putung untune kang ăndha | dyah kika[3] tiba kuwalik ||

4. kalingkap sinjang karangkut | kagungan melok kaèksi | dènnya kapênthang mêthanthang | kadya pamèncêping lathi | kang sumosot ewa-ewa | ewa dènira ningali ||

5. tangèh wuwusên ing kidung | ramening kang nêningali | miwah asrining dêdalan | lampahe sri narapati | kang mêthuk ancaranira | ngaturan lajêng mring puri ||

6. tata panggenane lungguh | sagung kang para narpati | miwah para pinituwa | wus samya prapta rumiyin | Dhêstharata Bisma Druna | Narpati Salya nèng ngarsi ||

7. Arya Widura tan kantun | Dipati Ngawăngga prapti | wus samya munggèng ngayunan | miwah sêsaosan sami | boga aglar munggèng ngarsa | langkung asri warni-warni ||

8. Sri Narendra Krêsna sampun | rawuh manjing jroning puri | kumrubut ingkang [ing...]

--- 1 : 8 ---

[...kang] pambagya | miwah pinituwa sami | Suyudana tur sumăngga | sagung pasunggatan sami ||

9. pinêrakkên sanggyanipun | kakang Prabu Dwarawati | sagung saosan sumăngga | têtambaning lêsu singgih | nauri Narendra Krêsna | gampil yèn sampuning kardi ||

10. bujana kapanggih pungkur | Prabu Ngastina ngling malih | dingarèn kakang narendra | tan arsa pambuja mami | sang prabu alon lingira | pambuja kapanggih wingking ||

11. suka-sukanya kêlangkung | sang prabu ing Dwarawati | mulat sagung pinituwa | lan sagung para narpati | pamit Prabu Krêsna arsa | amasanggrahan kariyin ||

12. Suyudana mèsêm muwus | kakang Prabu Dwarawati | ratu mandi ing sajagad | Sang Prabu Krêsna wus pamit | sarwi alon wuwusira | pijêr amêmangan mukti ||

13. panggawe kang durung tamtu | ugia sida ing kardi | matur ing dewa sakawan | kula makuwon rumiyin | ing enjing botên kêsêsa | lan botên kabrangas aris ||

14. praptèng jawi lajêng sampun | marang gène Dèwi Kunthi | sigra ngraup padanira | kang bibi asru nangisi | anutur sêngkêling driya | sasat Pandhawa kang prapti ||

15. akathah wêtuning tutur | saking gêng-gênging prihatin | kang nêkani sariranya | pamuwuse Dèwi Kunthi | pêgat-pêgat dening waspa | dadya kèndêl dènira ngling ||

16. pamit mring bibi sang prabu | maring pakuwon tumuli | wismane Yama Widura | wus prapta samêkta sami [sa...]

--- 1 : 9 ---

[...mi] | sakathahing sêsaosan | patamunira angênting ||

17. kunêng sang narendra tamu | kang sinuba-suba nênggih | Suyudana pirêmbagan | lawan sagung para ari | miwah Narpati Ngawăngga | minăngka sirahing kardi ||

18. amung tyasira Sang Prabu | Ngastina gung walanggalih | dene ta sunggatanira | marang Prabu Dwarawati | têka tan arsa andhahar | sayêkti ngêmu wêwadi ||

19. sabarang dèn anggo têmbung | ring Sang Prabu Dwarawati | aywa ginugu ing benjang | hèh Drusasana dèn bêcik | kadangmu warahên padha | besuk amêndhêma baris ||

20. aja sarănta ing kayun | tinumpês wong Dwarawati | iku awaking Pandhawa | sayêkti ngandhut wêwadi | măngsa wurunga mungsuhan | awat angandhut mêmanis ||

5. Dhandhanggula

1. bubar sagung Korawa prasami | para ratu ingkang pinituwa | mring kuwune dhewe-dhewe | mung Suyudana Prabu | kondur marang ing dalêm puri | mring gène garwanira | Banuwati mêthuk | kinanthi asta narendra | sarêng lênggah atembak parêkan cèthi | ing wingking ngarsa aglar ||

2. galak ulat Rêtna Banuwati | manis pamulu dêdêg sêmbada | arongèh dadi pantêse | tan ana sarunipun | nadyan bêkis wimbuh prakati | jêlèh sarwi jêlalat | saya manis arum | bêsuse saya wiraga | marênguta malerok wuwuh rêspati | nadyan nora siyaga ||

3. bombrong bae têka dadi manis [mani...]

--- 1 : 10 ---

[...s] | ruwèg-ruwèg kalung kasêmêkan | mundhak rong dina ayune | basêngut malah patut | gonas-ganès nènès mantêsi | kabèh dadi wiraga | salêlewanipun | tanpa gănda tanpa sêkar | parandene sêkar banjare ngêbêki | sakadhaton Ngastina ||

4. anangisa mundhak mulêt ati | kumarêsêk wiragane prapta | rêbut ênggon mêmanise | jog esuk uthuk-uthuk | ting garendhol sêdhêpe prapti | êbyar raga karana | wuwuh ngundhung-undhung | têngange sore surupa | têngah wêngi gumriyêng wilête prapti | kalumut ing salira ||

5. ya ta wau Rêtna Banuwati | angajêng-ajêng suruping arka | pan lagya wêktu lingsire | hyang-hyang jaladri madu | duk samana baskara lagi | gumiwang sawatara | ing mangilènipun | ririh rèrèh lampahira | kadi dèrèng têlas dènira ningali | srining pura Ngastina ||

6. lampahira nolah-nolih kadi | lam-lam mulat èstri jroning pura | kayungyun Banuwatine | duk samana sumurup | diwangkara saengga purik | muriki wong jro pura | tan ana kang nusul | mangulone kang raditya | gumrah manuk-manuk mêmilih gèn sami | kasusu praptanira ||

7. sang hyang wulan pan mèh andhadhari | ingkang pêksi jrih bok kawênangan | marang ing taman parane | pêksi kadya awayuh | anggiliri saking sangêt sih | wulangun tyas ma-[...][4]-rang | mring kalulutipun | kombang [ko...]

--- 1 : 11 ---

[...mbang] brêngêngêng barungan | nèng wiwara lir wuwus mriyêmbèndèng sih | mrih lukare kang sinjang ||

8. amicara carita suruping | toyanya lumrah limut araras | gêgana abra sêkare | lintang kadya sumawur | kwèhning swara sajroning puri | manuk katup maruta | katêmpuh rum-arum | wulan amingkis mararas | amuwuhi kalangênan srining puri | lir pura batharendra ||

9. balêrêngi rêsmining kang sasi | gumêbyar busananing jro pura | sangsaya wuwuh rarase | awor wismèng mas murub | muncar-mancur anèng wiyati | ing wuwunge mutyara | sêsotya sinawung | gènnya pramèswari nata | pan ing kono kalanira sri bupati | nambrama mriyêmbada ||

10. angrêsmèni Rêtna Banuwati | kilèning wisma kana kataman | bale kancana ênggène | latar manik sumawur | mutyaara miwah widuri | pinacak suji ing mas | atunjung jumêrut | hèr kêmbang munggèng gapura | bêbaune pinatik nila waduri | gêbyaring diwangkara ||

11. wulan mawêlu sumilak kadi | ngintip-intip kontap mangun atap | ing suraloka langêne | gêbyaring lintang wuluh | silih lawan kayu-kayuning | kang rinênggèng kanaka | tirahnya sumunu | sinêrang ing samirana | tejaning ron kèngêl kadya ngilayoni | pradapaning kumala ||

12. kongas mengas tumamèng gănda mrik | widaning dalu mênuhi grana | graitaning tyas rarase | wangwang wangunan wungi | wonga-wonganing

--- 1 : 12 ---

dyah kaèksi | wus kawawas jroning tyas | wiweka kawêngku | têngis anangis upama | rarasing dyah rinabasèng kakung amrih | luruning têmbing-tambing ||

13. wênèh ana parêkan aguling | timpah-tinimpah sami rowanya[5] | liling-linilingan gêntèn | gantya rungrum-inungrum | rewa-rewa gênti nitihi | kalih sami sukanya | myang guyu-ginuyu | sinau pulang asmara | parandene ana kang wasis awêgig | laris sami sinambat ||

14. yèn angungrum mring awak pakolih | malah kadya rinungrum ing priya | sêgêr mangkirig wulune | yèn suwe dènnya ngungrum | kadi bêdhêl kulit lan daging | tyase ajur mèh rênyah | balungipun nyunyur | kadi gêdhah tibèng sela | sru kumêpyur malah rasanira mijil | sruning asmara cipta ||

6. Asmaradana

1. tangèh langêning pawèstri | sampun surup sang hyang arka | gumêbyar katon lintange | lumrang gandaning puspita | ulêkan sajro pura | pinanduk maruta musus | marma sumawur kang sêkar ||

2. tan wus winarna ing tulis | uparêngganing jro pura | mangkana cinêndhak bae | wus mijil sang hyang baskara | gumrah sajroning pura | para dyah rame angundhuh | puspita marang ing taman ||

3. kunêng Sang Sri Narapati | Suyudana wus siyaga | badhe manggihi tamune | wus munggèng manik pandhapa | tinata ênggènira | ingkang para pinisêpuh | lan ênggèning para raja ||

4. Dhêstharata sampun prapti [pra...]

--- 1 : 13 ---

[...pti] | Bisma Druna Karpa prapta | miwah ingkang para katong | kang milu gunêm ing ngarsa | sang prabu ing Mandraka | Dipati Ngawăngga sampun | lawan Arya Drusasana ||

5. Yuyutsuh Widura linggih | Prabu Krêsna ingaturan | siyaga lan sawadyane | rata sumaos gya budhal | saking ing pamondhokan | anèng marga kang amêthuk | Sangkuni Karpa lan Karna ||

6. wus panggih sarêng lumaris | binêkta lajêng mring pura | sampun praptèng jro kadhaton | narendra wus ingacaran | lênggah sampun atata | Sri Krêsna tumêngèng luhur | prapta jawata [...]-wan ||

7. saking pêpêtêng duk prapti | Bisma Druna si-[...]-têdah | mring Prabu Ngastina age | lamun jawata kang prapta | ka-[...]-kane kang putra | Janaka Ramaparasu | sigra Nata Duryudana ||

8. mangsah sumêmbah mawanti | marang jawata sakawan | [...]-ta dewa lungguhe | nungil lawan pinituwa | raja pra-[...] raja | satriya kang munggèng ngayun | nunggil prasamya satriya ||

9. samya rêrêm kang alinggih | ngling arum Narendra Krêsna | mriyêmbada têtêmbunge | lah laku manira paman | ngatutakên sêsanak | paman aywa na kang dudu | pênêt yèn papa atuta ||

10. rêmên ingkang datan asih | yèn kongsia păncabakah | yayi Prabu Ngamartane | trima sapalih kewala | paman putra andika | Pandhawa pan sami anut | paman ing sarèh manira ||

11. Dhêstharata anauri | anak [ana...]

--- 1 : 14 ---

[...k] prabu pan sêmbada | inggih tan wontên sisipe | [...] sakêthi prayoga | sumambung para dewa | puniku luwih a-[...]-tut | ing rèh Sang Narendra Krêsna ||

12. sakêca-[...]-na sisip | dènnya mrih bêcik sêsanak | Bisma Druna [...] ngrojong | ing wuwuse para dewa | mung Nata Suyudana | jêtung basêngut tumungkul | sakêcap pan nora ngucap ||

13. Yama Widura nambungi | Yuyutsuh samya prayoga | a-[...]-ja yèn kalakon | ibune Prabu Ngastina | Dèwi Gêndari mojar | turutên luwih apatut | wuwuse sarwi karuna ||

14. apa sinêdya kang luwih | saking atut asêsanak | Nata Duryudana nolèh | bêkuh Sang Prabu Ngastina | Sangkuni Dursasana | tan ana ubayanipun | Karna ngêjèpi kèn lunga ||

15. mundur Risang Kurupati | Sangkuni lan Dursasana | ingkang angiring morode | amêpak sanjatanira | Korawa satus samya | sakapraboning prang pupuh | lawan saprajuritira ||

16. kuda rata miwah èsthi | sira Arya Sindurêja | pangirid andêling kewoh | jêjêl lèr kidul lan wetan | kilèn kêbêg gêgaman | Dhêstharata age ngutus | kang putra kinèn arisa ||

17. aja aganas ing budi | ibune sangêt karuna | akèn angaturi age | mring putra Natèng Ngastina | aywambèg gora-godha | dêgsura ing tingal saru | kasaru Sêtyaki prapta ||

18. saking jawi awotsari [a...]

--- 1 : 15 ---

[...wotsari] | matur Radèn Wusniwira | pukulun dede wadose | ing jawi jêjêl gêgaman | arsa numpês paduka | pun Suyudana pukulun | sayêkti tyase dursila ||

19. ing kanan kering wus rakit | Korawa busananing prang | sampun tinata ênggène | gêgaman manjing ing pura | inggih sampun akathah | Narendra Krêsna angrungu | pinrêp ing yuda kênaka ||

7. Pangkur

1. dyan krodha Narpati Krêsna | têdhak saking gone gunêm nulya glis | madêg tiwikramanipun | wimbuh nèng palataran | jlêg sagunung patang gunung pitung gunung | pan kadi Bathara Kala | duk krodharsa nglêbur bumi ||

2. isèn-isèn têlung jagad | ing sawarga myang nungsapada tuwin | jro bumi kang saru-saru | kabèh dadi awaknya | dewa-dewa kang bau papat têtêlu | anetra têtêlu papat | wus munggèng sarira sami ||

3. isining manungsapada | ditya diyu raksasa lan maharsi | cantrik-cantrik lan manguyu | kabèh kang salah rupa | jroning bumi naga sarpa lindhu-lindhu | tumpuk munggèng ing sarira | sirna sipating sujanmi ||

4. jumangkah asru sêsumbar | lindhu gêtêr-patêr kang bumi gonjing | gumaludhug guntur kêtug | gora rèh gara-gara | kadya bêlah bumi wukir manggut-manggut | umob jaladri prakêmpa | pênyune kumambang wingwrin ||

5. tuhu yèn Wisnu Bathara | durung tumon pantês ambadhog bumi | angêmah wukir ginilut | kêlar mangan-mangan rat | sagung ingkang

--- 1 : 16 ---

gêgamaning prang angumpul | ting karegol ting karêlap | ting palêngkung ting paluntir ||

6. satus Korawa umulat | tana-[...] bayu kêkês kalangkung miris | wong kêthèn andulu kawus | [...]-nana bisa ngucap | gogrog runtuh kang nyêkêl gêgamanipun | tan ana tupa mangkana | iki sok anguntal bumi ||

7. [...]-na miwah Duryudana | sami ngênês miris amêmpis-mêmpis | [...]-pta gêsêng tumpur gêmpur | Bisma Druna karuna | mêndhak-mêndhak nêmbah-nêmbah matur-matur | miwah [...]-wata sakawan | angrarêpa ngasi-asih ||

8. gègèr ing loka buwana | Sri Bathara Surya tumêdhak aglis | jawatèng wiyati umung | ngudankên kêmbang-kêmbang | otêr gêtêr sumawur udan rum-arum | bathara ri angrarêpa | aywa gung krodhanta kaki ||

9. gêmpurên Korawa băngga | mung sakêdhap netra măngsa na kari | yutan kêthèn prajanipun | kabèh măngsa kariya | mung tolèhên jagad wêlasana iku | kapindhone wêlasana | Si Wrêkudara punagi ||

10. lan Si Drupadi ubaya | nora gêlung-gêlung lawase urip | yèn nora karamas marus | rahing sata Korawa | nèng paprangan Drupati[6] tan arsa gêlung | iku bae wêlasana | dêdimèn tutug punagi ||

11. apan mangèstuti samya | Sri Bathara Krêsna pinuji-puji | dyan waluya warnanipun | ambirat wikramanya | wus waluya lênggah malih sang aprabu | Bisma Druna angrarêpa | miwah Rêsi Naraddha di ||

--- 1 : 17 ---

12. sakawan suka marwata | mêdal saking pura kondur tan pamit | jawata sakawan tumut | praptèng jawi pêsatnya | mring awiyat jawata wus samya mantuk | lajêng Sang Narendra Krêsna | marang gène sri mas kentir ||

8. Maskumambang

1. Nata Krêsna prapta gène Dèwi Kunthi | alon atêtanya | sarwi karuna dènnya ngling | kaki prabu kaya ngapa ||

2. lakunira iya apa antuk kardi | alon aturira | Mahaprabu Dwarawati | pun Suyudana apugal ||

3. pêgat-pêgat pamuwuse Dèwi Kunthi | warahên rinira | anuta utamèng pati | satriya êtoha jiwa ||

4. rêbut praja utama rinêbut jurit | mati antuk swarga | poma wêkas ingsun kaki | arimu amanguna prang ||

5. Kunthiboja kunêng wau dènira ngling | nulya amit nêmbah | narpati ing Dwarawati | sanega wus nitih rata ||

6. Widura Sanjaya Yuyutsuh angiring | Dipati Ngawăngga | nunggil sajro rata sami | kalawan Narendra Krêsna ||

7. pan jinawil marang Prabu Dwarawati | [...]-mute Pandhawa | Karna tan arsa nglakoni | kudu milu Korawendra ||

8. saking sampun ing nguni-uni punagi | atandhing aguna | arok băndawala pati | lan satriya Dananjaya ||

9. kunêng Karna tan arsa dèn pituturi | mring Narendra Krêsna | praptèng jawi kitha nuli | Karna mit ungkur-ungkuran ||

10. lan Widura Yuyutsuh Sanjaya sami

--- 1 : 18 ---

wangsul maring kitha | sira Prabu Dwarawati | dènira lumampah eca ||

11. Adipati Ngawăngga lajêng wus prapti | marang ibunira | angling sarwi brêbês mili | sira ngatêr kakangira ||

12. ing ulihe kaki Prabu Dwarawati | amêmêkas apa | kakanta mring sira kaki | kang putra umatur nêmbah ||

13. kula kinèn kesaha saking ing ngriki | dadining ayuda | kula kinèn tumut aglis | marang Ki Arya Pandhawa

14. Dèwi Kunthiboja angling sarwi nangis | sira kayaparan | turutên pan luwih bêcik | pituture kakangira ||

15. angumpula lan sadulurira kaki | pranging Bratayuda | gone u-[...]-ning pati | gusti sira ambalika ||

16. mati urip kumpula kadangmu gusti | lan sarwi karuna | pangatage Dèwi Kunthi | kang putra Karna turira ||

17. ila-ila ibu yèn satriya luwih | ngukuhi wacana | inggih kang sampun kawijil | lara pati tan suminggah ||

18. pan kawula ibu kalindhihan ing sih | Prabu Duryudana | sihipun agêng tan sipi | dhatêng ing badan kawula ||

19. yèn gingsira iba cacading aurip | dede pawangunan | satriya para bupati | dadi urakan kewala ||

20. tinangisan ing ibu Karna tan gingsir | Dèwi Kunthi ngêsah | langkung wagugên ing galih | dene putrane duk kênya ||

21. wusnya bubar tan antuk tuturing siwi | kunêng kang lumampah | Sang Aprabu Dwarawati | lan ari Satyaki Wira ||

--- 1 : 19 ---

22. mèh prapta ing Wiratha Sri Narapati | drêsing ratanira | Pandhawa wadyane sami | amêthuk ing praptanira ||

23. orêg sagung Nata Pandhawa ningali | praptaning narendra | gupuh namudana sami | ngrarêpa nuwun pawarta ||

24. sru ngandika narpati ing Dwarawati | yayi nora kêna | Korawa ginawe bêcik | kudu atakêr prabawa ||

25. yayi aji panjalukira sapalih | malah ana dewa | kang milu ing laku mami | Kanwa Janaka Naraddha ||

26. lan Bathara Parasu ngadhangi margi | Têgalkuru mapak | ngawruhi purwa mêkasi | ngèstokkên rêmbug sêmbada ||

27. bapakane ibune milu nangisi | Bisma Druna samya | uga milu nambadani | asrah saparo nagara ||

28. tan rinungu rêmbuge jawata sami | malah ngala-ala | sêdyane mring laku mami | kunêng ngling Narendra Krêsna ||

29. ngungun gêtêm kang samya miyarsa warti | Prabu Darmaputra | Wrêkudara Parta tuwin | ari Nakula Sadewa ||

30. lan duk myarsa wêwêlinge ingkang umi | Dèwi Kunthiboja | akèn angrêbuta jurit | mrih utamaning satriya ||

31. para ratu miwah kang para dipati | kang rumojong samya | mring Nata Pandhawa sami | mangkata yuda kênaka ||

9. Pangkur

1. Radèn Tanaya Wiratha | Seta Wirasăngka Utara sami | galak samya ngajak magut | tuwin putra Cêmpala | Radèn Drusthadyumêna angajak magut | kèlu sagunging punggawa | narpati sami [sa...]

--- 1 : 20 ---

[...mi] nuruti ||

2. nêtêg kêndhang gong sauran | gumrah sagung prawira nata baris | abudhal enjing gumuruh | saking nagri Wiratha | kèhing wadyakuswa bra busananipun | kadi surya wêdalira | mêntas saking jalanidhi ||

3. duk arsa madhangi jagad | mungup-mungup anèng pucaking wukir | baranang sadayanipun | kêna soroting surya | mega-mega alas-alas gunung-gunung | soroting baskara enjang | tumarontong maratani ||

4. mangkana wadya Pandhawa | gunging baris kadi samodra ngalih | balabar ambèr wana gung | jêjêl jibêg ing marga | lumrah kyèhning busana bra yèn dinulu | kang abang golong samya bang | kang kuning prasamya kuning ||

5. ijo sami jo golongnya | irêng sami irêng tan anyêlani | biru golong sami biru | wungu-wungu sapăntha | datan ana corab-carub kang bala gung | putih-putih apêpanthan | tan petungan gunging baris ||

6. lir guntur swaraning bala | ting pancurat cumlorot ting parêlik | muncar-mancur angênguwung | gêbyaring rata rêtna | atêmpur lan kêlaping lêlayu tunggul | lawan busananing bala | lir wukir sèwu kabêsmi ||

7. sumawur-sawur sumêbar | Sang Hyang Endra ngudankên wangi-wangi | samya mangastuti umung | jawata ing Kaendran | jaya-jaya anjayakakên prangipun | unggula prang Bratayuda | Pandhawa antuk nagari ||

8. panganjuring lampahira | Wrêkudara manggala ngêrik baris | surănggakara winangun | dharat [dha...]

--- 1 : 21 ---

[...rat] angundha gada | murang-muring apan sajêging tumuwuh | tan arsa nitih turăngga | miwah rata lawan èsthi ||

9. lumakuwèng jro samodra | gunung jurang alas lan kali-kali | dharat bae sukanipun | aja si mring Ngastina | dhasar parêk arata ing Têgal Kuru | gumêrah sabalanira | wong agung ing Jodhipati ||

10. drêsing daludag bandera | kumlap dening sindhung riwut ngin-angin | gora rèh arga lir guntur | kêtug bumi prakêmpa | abusêkan sato singa barwang mabyung | lir trunaning gajah alas | sêsumbar samargi-margi ||

11. tan wruh kasêktèning liyan | nguwuh-uwuh lir gêlap manêngkêri | hèh hèh hèh wong Ngastinamuk | rêbutên ing ngayuda | iki besuk gêgêdhug manggalèng pupuh | lajêring prang Bratayuda | dhu[7] dhuh age rêbut pati ||

12. kadya gonjing bumi kambah | anglir bubul bur buwah bantala tri | kăntrag-kăntrag rug gumuntur | gêtêr-patêr putêran | dhèdhèt erawati watêk mawut-mawut | sabalane Wrêkudara | mangkrak sri nata tan kari ||

10. Sinom

1. wusnya nandhês barisira | wong agung ing Jodhipati | satriya Andananjaya | barase[8] kang anambungi | busananing wadya sri | mugèng[9] rata mantên murub | linungsir ing mas jingga | muncar-mancur anêlahi | kadya wukir tanaya mawa dahana ||

2. kadyarsa ge gumêsênga | nagari Ngastina bêsmi | syuh brastha tanpa upaya | tunggule kumlap aciri [aci...]

--- 1 : 22 ---

[...ri] | wanara mangap angrik | gurnitaning mega barung | kilat mawêtu gêlap | aliwêran kilat thathit | ing gêgana kuwung-kuwunge kawawang ||

3. lir pemut karya jayèng prang | ing wuri ingkang nambungi | satriya Madrimtanaya | Nakula Sadewa nitih | ing rata jong bangunjring | têgêse pan manik wungu | lir Kamajaya kêmbar | rumabasèng dalêm puri | Korawendra minăngka pawèstrinira ||

4. lênglêng tunggul aling-lingan | ayêm kêlape aririh | lir mega angêmu teja | urute nipis mariris | lir riris sêkar amrik | sinêrang ing sadpada gung | gêlape sawatara | gêtêr-patêr lir angrêngih | ing wurine sang rajaputrèng Wiratha ||

5. Radèn Utara Wratsăngka | gumêrah barise asri | kêkalih munggèng ing rata | tunggule kentir kumitir | Arya Seta nèng wuri | gumrêdêg barise barung | swaraning kalasăngka | wadyanira kyèh winarni | gumrah gora-godha prawira Wiratha ||

6. kêlaping tunggul akêras | rarase anggêgirisi | karya miris tyasing mêngsah | satriya Wiratha katri | sudira sura sakti | sawadya samya ngun-angun | wuri putrèng Cêmpala | Drusthadyumêna prajurit | baris abra kumêlap tunggul makilat ||

7. ing wurinira kang rama | Prabu Drupada nèng èsthi | kinubêng sagung prawira | tan petungan gunging baris | jêjêl sêsêg mênuhi | lir mina trang nungsung jawuh | untaping wong Cêmpala | ing wuri

--- 1 : 23 ---

Dèwi Drupadi | munggèng rata sri tinon arja songsong mrak ||

8. kadya pratima kancana | angore Rêtna Drupadi | sumilir silir kanginan | wudharing remanya kadi | ngawe ing mega aglis | ngajab age udan marus | ludirèng Korowendra | kadya karamasa nuli | pasang ukêl kusuma putri Cêmpala ||

9. Srikandhi ing wurinira | asri munggèng rata rukmi | kumitir têngêranira | tunggul kadya ngirid angin | sadarma putra aji | ingayap wadya gumuruh | munggèng èsthi rinêngga | sinongsongan sri ingapit | sarwi mangku pustaka kalimasada ||

10. tuhu darma martotama | mênggêp nèng luhuring èsthi | kadyèstu nampurnakêna | amungkasi jayèng jurit | pustaka kang pinusthi | yayah pamuputing mungsuh | kumrap mantri prameya | anggarêbêk kanan kèri | ing wurine balane Narendra Krêsna ||

11. tunggulira samya seta | aciri puthut sêmadi | munggèng rata nawa rêtna | arja songsong seta manik | putih maniking warih | kumilat-kilat ngênguwung | angayuh jumantara | kadya peling ing swarga di | hèh dulunên bêbotohe ing ayuda ||

12. samya angayap sadaya | marang Prabu Dwarawati | kang rinatu ing ngakathah | saingga darbeni kardi | Prabu Ngamarta singgih | saengga pangantènipun | angarak mring Ngastina | nagara minăngka putri | wising karya katampan mring Darmaputra ||

13. yèn durung uwising karya | yêkti [yê...]

--- 1 : 24 ---

[...kti] Prabu Dwarawati | sagung suruhan kang nyumbang | marang Nata Dwarawati | marma sagung narpati | punika rinatu-ratu | jangjine Bratayuda | sing sapa mati nglakoni | ing tuduhe Sri Maha Bathara Krêsna ||

14. matine manggih suwarga | luput ing siksa sayêkti | Krêsna kang duwe naraka | sawarga ingkang ambagi | marma sagung narpati | sêngkut suka tan jrih lampus | mati prang Bratayuda | têtêp tan kêna winilis | suwargane pandume Narpati Krêsna ||

15. Radèn Satyaki Prawira | ngirid sagung pra dipati | sangkêp busana maneka | sanjata mênuhi margi | tuhu datanpa wilis | gumrah wadya gung gumuruh | prakêmpa bumi molah | jalanidhi kocak-kacik | minta kadya sumêbar andon asmara ||

11. Asmaradana

1. ingkang sumundhul ing wuri | Rahadèn Partatanaya | abra tinon gêgamane | Bimanyu munggèng rata mas | sarwi angundha cakra | wadya sri busananipun | kadya panjrahing puspita ||

2. tunggul kumêlap kapuntir | ulaping wadya badhong mas | tirah turut mantên ijo | asongsong laring manyura | ing wuri lampahira | păncawala di gumuruh | bala busananira bra ||

3. munggèng ing rata rinukmi | ing rêtna-rêtna mradipta | rinawisan ngumala byor | êlar-êlaring manyura | asongsong laring kombang | tunggule kumêlap katub | kerut kèlu ing maruta ||

4. sarwa ijo mradapa di | katranganing surya

--- 1 : 25 ---

teja | mawastra tiningkah abyor | sumyaring kasturi ngambar | mulêk amrik ing marga | tinampêk maruta mawut | awor gandaning jawata ||

5. tan wus wuwusên kang baris | kyèhning satriya pra putra | myang asrining bala kabèh | miwah gunging wadyakuswa | pangarsanira prapta | aglar anèng Têgal Kuru | pêpêt sumêbar balabar ||

6. para ratu pra dipati | dalêdêg wuri tan kêndhat | praptane samya mèt ênggèn | mêmatut pakuwonira | sadaya ingkang prapta | nèng Kurusetra supênuh | sami rakit kuthagara ||

7. kêkuwu kang pra dipati | para ratu rakit pura | sadaya mindha kadhaton | sajuru-juru wus tata | pasang rakiting bala | dadya para ratu kumpul | satriya kang pra dipatya ||

8. aglis wau dèn utusi | Dèwi Kunthi sampun prapta | Widura kang dhèrèkake | maring Têgal Kurusetra | langkung samya karuna | tutur mula susahipun | tatkala malêbèng alas ||

9. gantya nuturkên ing nguni | nalika ngungsi ing wana | wusnya sêdhih suka kabèh | tangèh warnanên ing suka | sagunging wong Pandhawa | Yama Widura wus mantuk | praptèng jro kitha Ngastina ||

10. ingkang kantun Dèwi Kunthi | anèng kuwu Kurusetra | pakuwon pindha kadhaton | pasanggrahan Darmaputra | jêjêl kang pra dipatya | miwah puranira prabu | Sri Maha Narpati Krêsna ||

11. kuwu-kuwu liwat asri | rinakit-rakit kadhatyan | jêjêl ingkang

--- 1 : 26 ---

para katong | Sang Aprabu Yudhisthira | Wrêkudara Arjuna | Nakula Sadewa sampun | lawan sagung pra dipatya ||

12. nèng kuwu Sri Dwarawati | jêjêl samya pagunêman | miwah sagung para katong | samya anêdha parentah | marang Narendra Krêsna | Prabu Yudhisthira matur | kawula sumanggèng karsa ||

13. sintên kinarsakna nênggih | kang măngka ugêring aprang | panutane baris kabèh | pangirid mangsahing rana | para ari prasamya | Bima Parta milu matur | kadya ture Yudhisthira ||

14. marang Prabu Dwarawati | prasamya ngatas ing karsa | ing aprang senapatine | ngandika Narendra Krêsna | yayi Prabu Ngamarta | inggih kang manira tuduh | prakosa bandhu prawira ||

15. Ki Arya Seta prayogi | senapatining ayuda | sigra ngestokakên kabèh | gumrah samya namudana | ngèstrèni jênêngira | Seta ugêring prang pupuh | senapati ing alaga ||

16. mêngkoni sagunging baris | Sang Rajaputra Wiratha | sampun winangsit gêlare | marang Sang Narendra Krêsna | benjang têmpuhing yuda | wus pinuja-puja danu | kinutug Sang Arya Sena ||

17. kunêng gantya kang winarni | nalika miyarsa warta | yèn sampun prapta mungsuhe | jêjêl anèng Kurusetra | wau Prabu Ngastina | wus undhang punggawanipun | lawan ature Widura ||

18. lamun sagung pra narpati | sampun pêpakan sadaya | kumpul kang rumojong kabèh | jêjêl anèng Kurusetra [Kuru...]

--- 1 : 27 ---

[...setra] | wau bala Ngastina | wurahan siyaga sampun | budhale saking jro kitha ||

19. para ratu pra dipati | tanpa wilangan kang bala | lir kocaking samodra rob | wutah marang ing dharatan | gunging bala Ngastina | kathah ingkang para ratu | rumojong prang Bratayuda ||

20. wus samya tata rinakit | kuwu pinindha kadhatyan | sagunging kang para katong | miwah satriya punggawa | senapati kinarya | Bisma pinapuja sampun | senapati tan mundura ||

12. Durma

1. tan kawarna lamine anata bala | ing Pandhawa tanapi | Korawa samêkta | enjing mijiling papan | têngara kêndhang gong bèri | surak gumêrah | yayah karêngèng langit ||

2. tanpa rungyan swaraning gong mawurahan | umob sagunging baris | Pandhawa Korawa | wus samya rakit bala | gyaning ratu pra dipati | para satriya | kapanggih siji-siji ||

3. wus andhêndhêng kilèn kang bala Pandhawa | ngetan arêpe nênggih | barising Korawa | nênggih ngilèn arêpnya | andhêndhêng datanpa wilis | kidul têpungnya | sami anotog wukir ||

4. ingkang êlèr sami anotog samodra | kandêle ingkang baris | jêjêl titip atap | timbun sungsun-sungsunnya | pirang pandulu atêbih | pêgating bala | kang prapta maksih gili ||

5. pasang tawur sira Narpati Pandhawa | Irawan kang kinardi | prabu ing Ngastina | tawurira pandhita | Sagotra [Sa...]

--- 1 : 28 ---

[...gotra] nak putu sami | apan kinarya | tawur Ngastina nênggih ||

6. pasang gêlar sira Senapati Bisma | nênggih wukir jaladri | kang minăngka karang | sagung rata dipăngga | alunira kang kinardi | para narendra | lawan sakyèhing baris ||

7. sagung ingkang bala minăngka toyanya | balabar angêlèbi | barising Pandhawa | gêlare Arya Seta | bajra sutiksna alungit | Sang Wrêkudara | ngrêksa sawadya sami ||

8. lan satriya Dananjaya saha bala | miwah Rêtna Srikandhi | saprajuritira | tumut anèng ing ngarsa | Drusthadyumêna Satyaki | nèng kèri kanan | nanging ragi kawuri ||

9. lawan gone Senapati Arya Seta | prênah ragi kawuri | lan baris pangarsa | wadya munggèng ing tênggak | Prabu Darmaputra sami | dumunyèng têngah | lan Prabu Dwarawati ||

10. lawan sagung para ratu pra dipatya | wus mangkana ningali | Arya Dananjaya | nglês ing tyas kamanungsan | wêlas mring mungsuhnya sami | tan ana liya | kadang myang paman kaki ||

11. miwah guru dadya matur angrêrêpa | mring Prabu Dwarawati | pukulun sang nata | yèn kenging tur kawula | paduka wurungna inggih | prang Bratayuda | tan sagêd aningali ||

12. angandika sira Sang Narendra Krêsna | tan kêna wurung iki | karsaning bathara | kalawan ila-ila | satriya mati ing jurit | luwih utama | sawarga kang pinanggih

13. lawan kakangira yayi Yudhisthira | mama[...]sa [mama...]

--- 1 : 29 ---

[...[...]sa] punagi | dadi sira nyata | nglabuhi kadang tuwa | dhuh [...]-bo ing guru gampil | ana pinatah | pan ora angawa[...] ||

14. lawan sira yayi nêmbaha kewala | yèn pa-[...]-rangguli | guru nèng payudan | lan sira aja niyat | [...]-suh gurunta yayi | pan ora kurang | ing rana kang nadhahi ||

15. wusnya angling Narendra Krêsna mring Parta | yèn ora a-[...]-ni | wurungira aprang | Bratayuda sinida | sigra samya [...]-sah jurit | mungsuh lan rowang | parêng rok angêmbuli ||

16. surak umung gubar bèri wawurahan | awor grêdêging èsthi | gumriting kang rata | pambêkèring turăngga | kadya [...] gunturing wukir | bumi prakêmpa | gora rèh manêngkêri ||

17. pamuking kang bala masêlur maliwêran[10] | mawor mawuru gêtih | wus kathah kang pêjah | prajurit pra dipatya | rata sapuluh wor siti | ratu satriya | kang nitih parêng mati ||

18. miwah gajah sapuluh kang sami pêjah | parêng lan kang nitihi | ramening ayuda | kêtug mawêtu gêlap | gumuruh sambating kanin | riwuting papan | la[11] jawah kang jêmparing ||

19. prajurit kang turăngga atusan pêjah | mungsuh rowang prasami | mati tanpa kuda | ing wuri kang umangsah | sèwu kang prawira malih | kang nitih rata | salêksa munggèng èsthi ||

20. salêksa kang prajurit munggèng ing rata | nunggang gajah sakêthi | turăngga sayuta | dharate patang yuta | têmpuh orêg bumi gonjing [go...]

--- 1 : 30 ---

[...njing] | ing wuri prapta | dharat sawêndra prapti ||

21. dupi têngah dina dènira ayuda | ana prawira mati | kana-[...] satriya | Rajaputrèng Wiratha | Wirasăngka kang ma-[...] | Sang Dhanghyang Druna | satunggal kang matèni ||

22. sang u-[...]-jah dening Nata Salya | miwah Korawa sami | prawira [...] pêjah | kuwêl ulêng ling-lingan | sêrêg-sinêrêg prasa-[...] | [...]-pak rinêmpak | pyak ngarsa nêmpuh wuri

13. Pangkur

1. Dyan Seta sigra umangsah | krodha dening pati-[...] ari kalih | tumanduk sawadyanipun | galak lir saradu-[...] | amêmăngsa kumêrut parêng angamuk | para prawira Wiratha | kadya buta măngsa daging ||

2. Seta gumrit ratani-[...] | mênthang langkap gumêrèt anglêpasi | sanjata dibya tumêm-[...] | mring Prabu Măndaraka | luput amung kusir lan ratanipun[12] | [...]-muk ratane katiban | ing jêmparing lumrèng siti ||

3. Kartamarma munggèng ngarsa | ratanira pêksa dènnya ngadhangi | Dyan Seta pangamukipun | sigra tiniban panah | Kartamarma tiba saking ratanipun | luput mung ratane kêna | rêmuk rên-[...] tibèng siti ||

4. gègèr kang bala Korawa | de-[...] bala Wiratha apêpulih | sakêthi parêng angamuk | mêngka-[...]-sik kaambah | abusêkan sagung baris kawur-kuwur | kasulayah akèh pêjah | sigra dènira nulungi ||

5. Bisma Druna wrahatbala | Jayasena ngundha gada ngajrihi | Radèn Rukmarata [Rukmara...]

--- 1 : 31 ---

[...ta] tumut | nimbangi mring kang rama | Prabu Măndaraka pinêngko-[...] pamuk | Sang Rajaputrèng Wiratha | pamukira gêgirisi ||

6. Rukmarata munggèng rata | jinêmparing mring Arya Seta kêni | jaja gumuling wus lampus | anèng sajroning rata | parêng-[...]-k bala Wiratha gumulung | gustine munggènng ing ngarsa | lir a-[...]-wan kanin ||

7. rêmak-rêmpu kasulayah | pa-[...] miwah kang pra dipati | akathah tumpês kapusus | giri-[...] Ngastina | bubar larut malêdug mawur katawur | lir kidang umulat singa | giris-giris kêkês miris ||

8. pêlayune [...] Ngastina | ingadhangan mring satriyane sami | tan kêna tinamba-[...]-s | katutuh praptanira | Gathutkaca Drusthadyumêna têtulung | mring Rajaputra Wiratha | miwah Dyan Bimanyu sêkti ||

9. [...]-nglut ngamuk sadaya | Bisma Senapati mangsah pêpulih | pra-[...] Korawa tumut | Rajaputra Wiratha | jinêmparing mring [...]-tu ambubul | angêbêki rananggana | têmpuh samya sênapati ||

10. sungsun atub kang sanjata | anibani [...] Seta senapati | tibèng angganira murub | Seta [...]-mama | Wrêkudara Dananjaya atêtulung | sami ngucu-[...] panah | kadya jawah ing wiyati ||

11. Sang Wrêkudara [...]-nah | Bargawastra Bisma wau kang pinrih | Korawa raja [...]-lung | marang Sang Rêsi Bisma | Kurupati pinêthuk sigra pinagut | jinêmparing jajanira | tan pasah nanging asakit ||

--- 1 : 32 ---

12. mundur sarwi kalênglêngan | nêkên jaja mire kaparèng têbih | kang wus ngungun tanpa muwus | sigra Korawa samya | angubêngi miwah para mantrinipun | magêrsari praptanira | gya mundur sri narapati ||

14. Durma

1. wau krodhanira Rêsi Wara Bisma | mulat Korawa gusis | dening pangamuknya | Rajaputra Wiratha | nèng rata ngadêg pribadi | musthi sanjaya[13] | sungsun-sungsun nibani ||

2. garjita sang rajaputra ing Wiratha | mênthang gandhewa aglis | Bisma kang pinanah | kêna bau tan pasah | syuh rênyuh punang jêmparing | Sang Dewabrata | wulune datan busik ||

3. Arya Seta senapati ing Pandhawa | duka yayah sinipi | mulat sanjatanya | tumamèng Dewabrata | Santanuputra tan busik | jêmparingira | rênyuh awor lan siti ||

4. jog tumêdhak saking rata nyandhak gada | Sang Seta Senapati | lumumpat wus prapta | ngarsane Dewabrata | ginada Bisma ngoncati | mlumpat sing rata | ratane kang ginitik ||

5. lawan kusir miwah turăngga katiban | rêmuk awor lan siti | kusir rata kuda | luluh katiban gada | mangkrak krura ambêg julig | mangsah manêngah | gadane mobat-mabit ||

6. para ratu kang nitih rata katiban | rêmuk barêng ngêmasi | ratu kusir rata | kuda barêng luluhnya | miwah kang anitih èsthi | binabit rêbah | ajur lan kang nitihi ||

7. limang ratu pêjah rêmuk lan ratanya

--- 1 : 33 ---

lêlima ratu mati | tumpur lawan gajah | kang pra dipati kathah | prakosa kapati-pati | Sang Arya Seta | tuhu datanpa tandhing ||

8. sumyur mawur malêdug bala Korawa | giris angrês umiris | mulat marang Seta | solahira lir yêksa | sèwu sêdhêng amrih daging | kagila-gila | gada ngebat-ebati ||

9. Rêsi Dewabrata ragi giris mulat | Seta wuru ing jurit | murus Rêsi Bisma | senapati Korawa | dewa nguwuh saking langit | hèh sira Bisma | dene murus ing jurit ||

10. pan patine Sang Rajaputra Wiratha | iya saking maharsi | têgêse pan sira | rêsi matèni putra | Wiratha madyaning jurit | ing Bratayuda | Bisma sira miyarsi ||

11. wangsul sarwi mênthang jêmparing dahana | lumêpas Seta kêni | ing bramastranira | Rêsi Santanuputra | trus jaja Seta ngêmasi | surak gumêrah | kang wus lumayu bali ||

12. giyak-giyak sata Korawa ambêksa | pating galidrah sami | Arya Dursasana | bapang akiprah-kiprah | Arya Sindurja anggêndhing | Jaya Susena | Jaya Wikatha ngêrik ||

13. Srutayuda Sang Ayuta Yuniyuda | Sudirga Dirgagati | myang Rekadurjaya | [...]-ya Sang Kartamarma | bala Pandhawa prihatin | dhêdhêp sadaya | kêkênan sênapati ||

14. tandang mangsah sira sang ar-[...] girbita | Bisma kang jinêmparing | kumêbul ulêkan | têmpuh sami sanjata | Pandhawa krodha prasami | gumulung mangsah [mang...]

--- 1 : 34 ---

[...sah] | ngamuk angrok ngêbyuki ||

15. suka parêng sirna lan Prabu Wiratha | gumrêdêg rêbut dhingin | rêbah kasulayah | bala Korawa ngrêmpak | balêdug mawur angisis | Sang Duryudana | kesisan ing ajurit ||

16. pan kasaru sirêp sang hyang bagaskara | yayah kadya anapih | kang sayah ing aprang | isthaning diwangkara | padha mantuka rumiyin | enjah kewala | apranga dipun manis ||

15. Dhandhanggula

1. ing tatkalanira mantuk sami | sagung ingkang para prawirèng prang | amakuwon sru sayahe | ya ta wau sang prabu | ing Wiratha samya nangisi | ing putra katri pêjah | layone katêlu | binarsihan pinênêdan | langkung putêk tyasira sri narapati | kalawan ingkang garwa ||

2. putra katri taruna apêkik | tyasira lir pêjah pinartiga | têtiga paraning sihe | ibunira angrangkul | mring putrane ginanti-ganti | sêsambate mlasarsa | nyawa putraningsun | bok aja katiga pisan | sapa ingkang sumisiha ing narpati | mêngku nagri Wiratha ||

3. lah wungua babo anak mami | sapanên pun ibu aji prapta | têka padha kèndêl bae | dene abarêng lampus | bok iyaa kari sawiji | ana panglipure brăngta[14] | babo putraingsun | Seta Utara Wratsăngka | bisa têmên agawe rasaning ati | dewa banjutên ingwang ||

4. nêngna tangisira pramèswari | ing Wiratha Risang Pandhuputra | prapta [pra...]

--- 1 : 35 ---

[...pta] saanak putune | bêkta dandananipun | busanane ngurmati pati | rinubung tinangisan | pinasangan lurup | inginggahakên pancaka | sirêping wong padhanging wulan binêsmi | ingèstrèn para nata ||

5. satriya Pandhawa angadhêp sami[15] | ginêsênging putra tri Wiratha | ingatêr mring kamulyane | têdhak paring pangèstu | sang aprabu ing Dwarawati | sampun sinidhikara | ing măntra pamusus | awune mring Endraloka | manggih swarga luwih kalêbu ing jangji | mati prang Bratayuda ||

6. ênêngêna kang sampun lêstari | ing pupute putra tri Wiratha | kinurmatan panggêsênge | Prabu Wiratha sampun | amakuwon sami anggusthi | lawan Narendra Krêsna | kang sami nênuwun | sintên senapatining prang | kang gumantya angling Prabu Dwarawati | iya Drusthadyumêna ||

7. asalina gêlar kagapati | senapati Si Drusthadyumêna | garudha nglayang têgêse | kabèh ngèstokkên sampun | para ratu satriya sami | miwah kang pra dipatya | jumurung ing kayun | pinuja kinutug dupa | Risang Drusthadyumêna kang mêngku baris | senapati ngalaga ||

8. wusnya ngadêg ingkang senapati | byar raina anêmbang têngara | wadya wus siyaga kabèh | kirab mring Têgal Kuru | aglar bala Pandhawa rakit | miwah bala Korawa | gumuruh ambubul | nèng Kurusetra wus aglar | tanpa wilis andhêndhêng sungsun apipit | jêjêl tanpa wangênan ||

9. baris Pandhawa [Pa...]

--- 1 : 36 ---

[...ndhawa] amasang rakit | gêlar kagapati grudha nglayang | ingkang minăngka patuke | Risang Dananjaya nung | saha bala cucuk dèn goni | dene Prabu Drupada | sirah ênggènipun | Sri Maha Narpati Krêsna | nunggil lawan Dananjaya dèn rêksani | nunggil sami jro rata ||

10. ing panjawat têngên senapati | mila senapati nèng panjawat | akuwata sêsabête | panjawat kiwanipun | Wrêkudara ingkang tinuding | Sang Satyaki prawira | ênggène ing buntut | ing gêgithokira nata | angubêngi Prabu Darmaputra nênggih | ing gêgithok rinêksa ||

11. bala Korawa sarêng ningali | lamun Pandhawa salin gêlarnya | garudha wau gêlare | sigra glare rinacut | ingkang wukir sagara nguni | aniru gêlarira | Pandhawa katiru | pêpatuk Natèng Măndraka | ingkang sirah anênggih Arya Sangkuni | senapati panjawat ||

12. Bisma kiwane ingkang dèn gèni | Druna munggèng têngêning panjawat | Dursasana ing buntute | munggèng gêgithokipun | para ratu myang Kurupati | rinêksa ingubêngan | gêgithok gènipun | ri wusnya dadi kang gêlar | Rêsi Dewabrata ingkang senapati | mangsah ngabani bala ||

13. mênthang langkap pangabar sira glis | Rêsi Dewabrata yun rumusak | Drusthadyumêna gêlare | tiniban panah brubul | tan akêndhat saengga riris | sigrarya Parta mapag | sanjata kawangsul | mêmanasi Dananjaya

--- 1 : 37 ---

kruri[16] mênthang sanjatanira prêmati | nêdya ngundurkên lawan ||

16. Durma

1. mangkrak krura sira Arya Wrêkudara | ngamuk agêgilani | ambabadi gada | rusak bala Korawa | kasulayah kèh ngêmasi | sata Korawa | tan ana măngga pulih ||

2. sasèlèhing gada nyandhak bargawastra | kèh pêjah jinêmparing | pirang atus ingkang | pêjah ing bargawastra | gumulung Arya Satyaki | syuh ing Korawa | pra ratu pra dipati ||

3. Sri Ngastina Mahaprabu Duryudana | kesisan ing ajurit | Karna Karpa Salya | Dursasana Sindurja | sadaya sami angungsi | marang panjawat | Bisma Druna dèn ungsi ||

4. ya ta wau sigra Mahaprabu Krêsna | marang gène mrêpêki | sarati ingatak | ngrikatkên lampahira | rumêksèng Parta ing jurit | sêdhêng manglaga | mêtyakên sanjatagni ||

5. duka yayah sinipi Sang Dananjaya | kadi ngontragna bumi | jêmparing ulêkan | bayak arak-arakan | Wara Bisma anadhahi | panah panulak | têmpuh anèng wiyati ||

6. Bisma ngatag mring Druna kèn gumingsira | dènira Bisma apti | mêtokkên santika- | nira tiyasa dahat | pêtêng mêlêg angin-angin | lêbu kasiram | ing marus kadi tasik ||

7. lêbu sirêp rahira mangombak-ombak | măngka lêtuhe nênggih | rawising prawira | ingkang minăngka karang | rata turăngga lan èsthi | minăngka pandha- | nira rine nêcêki ||

8. malah [ma...]

--- 1 : 38 ---

[...lah] ngrêregoni satriya kang masah[17] | ajrih ingkang pindha ri | tata wus mangkana | wau Sang Dewabrata | arsa mijilna tumuli | kaluwihira | ngamuk panundhung tandhing ||

9. ngêmbat langkap wau sira Rêsi Bisma | minantran sru pinusthi | sanjata mangalap | rowang wus pinèt sigra | muntab ngêbêki wiyati | Sang Dewabrata | garjita trusthèng galih ||

10. ing gêgana lor kidul wetan kèbêkan | sumêrot ngasut sami | amrawasèng mêngsah | riwut ngêbêki papan | gêgilani nglêluwihi | luwih kawasa | Bisma mêtu kang budi ||

11. dadya mukul kêndhang Narpati Korawa | sarêng mangsah mapulih | dènnya Rêsi Bisma | mêtu budine dahat | jêmparinge angêbêki | sarta minantran | cumlorot amèt pati ||

12. gumuruh kang gong bèri Sata Korawa | Karpa lawan Sangkuni | Karna Prabu Salya | surak sawadyanira | Dananjaya anadhahi | panah panulak | kumêbul anusuli ||

13. têmpuh pupug lan sanjata Rêsi Bisma | sangsaya gung pêpati | mati dening panah- | ira Arya Palguna | lir jawah ngêbêki langit | mudhun kumêrap | cêb-cêb tumanjêb sami ||

14. maring mungsuh kathah pêjah kasulayah | datan katulak dening | panahe Arjuna | Korawa suka miyat | samya mangsah angêbyuki | bala Pandhawa | panggah nanging kèh mati ||

15. pamukira Srênggi raksasa kotama | ditya napung ing jurit | ing nguni ubaya | benjang

--- 1 : 39 ---

prang Bratayuda | Bambang Irawan ngêmasi | putra Arjuna | lawan Dèwi Ulupi ||

16. sinaud ing Srênggi raksasa nimpuna | Janaka aningali | yèn Irawan pêjah | miwah kang pra dipatya | para ratu akèh mati | dening sanjata | Bisma luput ing tangkis ||

17. datan kêna tinulak sanjata Bisma | Arjuna sru anangis | kèndêl tan mêmanah | Narendra Krêsna mulat | Janaka pijêr anangis | jog saking rata | Sang Prabu Dwarawati ||

18. praptèng siti duka musthi cakranira | sumêng jaja narpati | ingayatan cakra | Bisma awas tumingal | lamun Prabu Dwarawati | arsa anyakra | Bisma mudhun marani ||

19. dhuh gustiku lae Sri Narendra Krêsna | bêja têmên wak mami | katibanan cakra- | nira Bathara Krêsna | angatêrna pati mami | mring ariloka | pira-pira wak mami ||

20. kamulyane mungguhing ari buwana | mêndhêk-mêndhêk marani | wau Wara Bisma | Krêsna mangayat cakra | kagyat Arjuna ningali | sigra tumêdhak | nêmbah nyandhak asta glis ||

21. angrêrêpa Dananjaya aturira | sarya waspa drês mijil | dadya wande dènnya | anyakra Rêsi Bisma | narendra ing Dwarawati | minggah ing rata | lawan kang rayi malih ||

22. gya ingatak mring Krêsna Parta mêmanah | kinèn angawe aglis | putri ing Cêmpala | wau panahe Parta | mupugakên ing jêmparing | Sang Dewabrata | mari murub wiyati ||

--- 1 : 40 ---

23. Rêtna Dèwi Srikandhi prapta angatas | parentahe sang aji | Krêsna kang tinêdha | marang putri Cêmpala | Rêsi Bisma ngrês ningali | Srikandhi prapta | êmar sarira rêsi ||

24. Brabu[18] Yudhisthira ingawe mring Bisma | ingkang pinintan urip | Risang Darmaputra | tan buh api tan wikan | tumungkul Yudhisthira Ji | datan tumingal | Srikandhi dèn kêjèpi ||

25. marêka mring kakang prabu lumuruga | Arjuna kinèn tunggil | minggaha ing rata- | nira putri Cêmpala | Srikandhi sampun winangsit | marang Sri Krêsna | anglêpasi jêmparing ||

26. kêna jajanira Rêsi Wara Bisma | nanging tan anêdhasi | pinindho saksana | Parta ngatêr ing panah | gandare kang jinêmparing | dadya akêras | jêmparing rarasati ||

17. Mijil

1. mangsah tumancêb ing jaja aglis | rah muncar sumorot | Bisma niba gumuling ratane | Bisma mati dening Dyah Srikandhi | bala Pandhawa tri | surake gumuruh ||

2. lumrèng tawang jawata ngudani | wêwangi rum mawor | kêmbang-kêmbang kombang manglut akèh | malêdug baris Korawa wiwrin | larut tan apulih | kèh prawira lampus ||

3. Prabu Pratipa kênèng jêmparing | bargawastra nonjok | pêjahira parêng turanggane | dene Wrêkudara kang jêmparing | Gathutkaca tuwin | Drusthadyumênanggung ||

4. amêmati sakyèhing prajurit | wau ta sang katong | Darmaputra ngawe prajurite | sèlèh gêgaman sigra nungkêmi

--- 1 : 41 ---

marang kang ngêmasi | atmajèng Santanu ||

5. angrangkul sukunira kang lalis | wau ta sang katong | ing Ngastina ubaya rukune | nora aprang ing sadina iki | padha atut dhingin | aja na kang dudu ||

6. Kurupati gupuh amarani | angrangkul pada lon | ing suku Sang Bisma sru tangise | myang Arjuna Nakula prasami | Sadewa nungkêmi | sukune sang lampus ||

7. Sata Korawa samya nangisi | nanging tyas pakewăh | nora têtêg mulat ing solahe | dene Wrêkudara durung mari | galak ing ajurit | têkênan gada gung ||

8. sadaya sèlèh gêgaman jurit | wadya lit samya doh | pra dipati miwah satriyane | ingkang nyêlak sampun sèlèh sami | gêgamaning jurit | angrubung kang lampus ||

9. Prabu Yudhisthira ngawe aglis | Wrêkudara ngadoh | datan arsa milu cêlak sèlèh | ing gêgaman dèn palaur nêbih | angadêg tur maksih | nyêkêl gadanipun ||

10. kang akathah atut rubung sami | nambrama ring layon | Pandhawa lan Korawa arame | samya mikir kang brana mèh lalis | kèndêl sadayaning | prajurit gung-agung ||

11. Rêsi Dewabrata durung mati | satêmêne kasok | ngantak-antak durung sah atmane | maksih eling sakêdhap tan lali | anggung minta warih | Suyudana asung ||

12. dangu nora dèn inum kang warih | tinètèskên mengo | mung toyane Arjuna dèn ame | toya

--- 1 : 42 ---

sêsawaning jêmparing[19] | Yudhisthira nuding | Parta kang tinuduh ||

13. payo yayi ngaturana warih | marang sang mèh layon | sigra Arjuna wus ngaturake | toya kêkumbahaning jêmparing | inginumkên aglis | Rêsi Bisma lampus ||

14. lunga yitmane saking ing jisim | gumêrah pra katong | angurmati marang ing patine | binusanan parabot ambêsmi | baskara wus manjing | bumi samodra gung ||

15. wêtuning wulan sampun binêsmi | musnane kang layon | marang loka buwana awune | kunêng wau ing dina sawiji | kari kawlasasih | samya wayang-wuyung ||

16. sarêng bubaran Pandhawa sami | Korawa makuwon | Dhanghyang Druna kairing ing ngakèh | ingèstrènan madêg senapati | wêngi udan gêtih | kutha Korawa gung ||

17. ing pakuwon adrês rah umili | kabèh para katong | pra dipati satriya tarkane | apratăndha yèn unggul ing jurit | udan rah umili | cipta soring mungsuh ||

18. tanpa turu Korawa sawêngi | enjingira bodhol | dwijawara minăngka adine | senapati Druna ambêg julig | gong gumuruh atri | surake gumuntur ||

19. praptèng Têgal Kuru wus apanggih | bala Pandhawa byor | wus ambanjêng tan owah gêlare | maksih têtêp gêlar kagapati | garudha kang maksih | Pandhawa glaripun ||

20. bala Korawa gêlare salin | gajah bangun angrok | pan dirada amêkta [a...]

--- 1 : 43 ---

[...mêkta] têgêse | Suyudana githok kang dèn goni | wira kang kinanthi | Arya Sindurjwa nung ||

21. lawan Narpati Ngawăngga sami | kinanthi ing kewoh | aprayoga Korawa gêlare | Korawa satus minăngka gadhing | dadya nyekat sisih | lan sabalanipun ||

22. tulalening gêlar kang ngênggoni | Bagadênta Katong | sarwi nitih dipăngga yudane | munggwèng sirah wus sami rinakit | gêlare wus dadi | tan anêdya mundur ||

18. Durma

1. parêng tandang bala Pandhawa Korawa | lir paguting jêladri | gong bèri wurahan | surak kadya ampuhan | lir gora manêngkêr langit | mawêtu gêlap | liwêran kilat thathit ||

2. pan gumulung Pandhawa arda mangrêmpak | gêlare Druna Rêsi | Dananjaya sigra | nguculkên sarawara | bêlêg panah anibani | bala Korawa | anglêskên nèng jêmparing ||

3. miwah Wrêkudara anguculkên panah | bargawastra nibani | Korawa kèh pêjah | manglut anyandhak gada | akèh bupati ngêmasi | katiban gada | rêmêk tan măngga pulih ||

4. sampun rusak kang gêlar dirada mêta | gadhinging gêlar gusis | sirahe busêkan | tulalene kang gêlar | Bagadênta mangsah aglis | ngêtap dipăngga | tilar ing senapati ||

5. miwah Karna lawan Arya Jayadrata | Druna sampun kawingking | sira Bagadênta | wantêr sakti prakosa | tinujahakên kang èsthi | kudaning [ku...]

--- 1 : 44 ---

[...daning] rata | Arjuna ingkang pinrih ||

6. kuda caruk sira Prabu Bagadênta | nawat samoga aglis | Arjuna kantaka | niba kênèng samoga | jajanira pan gumuling | munggèng ratangga | sigra dènnya nulungi ||

7. ingusapan sêkar wijayakusuma | dening Sri Harimurti | ginugah Sang Parta | kagyat wungu anyandhak | gandhewa pinênthang aglis | Sang Bagadênta | saksana jinêmparing ||

8. pacar wutah kêna ragu srati gajah | katiga sarêng mati | Prabu Bagadênta | mati dening Sang Parta | anglut Pandhawa ngêbyuki | sagung satriya | punggawa ngamuk sami ||

9. sirna larut barise Sata Korawa | Wrêkudara mupuhi | ya ta ratri prapta | kukut karo kang aprang | Korawa ing dalu sêdhih | munya têngara | bangun tyasira sami ||

10. tan kawarnèng dalu kawuwusa enjang | nêtêg kêndhang gong bèri | puksur mawurahan | Sang Nata Duryudana | masang makutha buka sri | maneka warna | têbah jajanting-anting ||

11. abêbadhong tri ujung agandhowara | bêbêsur gapura tri | miwah mantên buja | abate nawa rêtna | susun seta rêkta rukmi | ponthang-pinonthang | pêpanthaning hèr gêni ||

12. umeb mijil wiwara kutha wangunan | gumuntur kadya wukir | gora aru-ara | jêjêl praptaning papan | atembak kang pra dipati | samya sêseban | nganti mungsuhe sami ||

13. Dhanghyang Druna lingira mring naranata | Duryudana [Duryuda...]

--- 1 : 45 ---

[...na] mêmangsit | yèn prabu arsenggal | tumpêse ingkang uwa | lamun tan pisah kêkalih | têmpuhing aprang | pan dhèrèkêna mati ||

14. Si Pandhawa lawan nora kêna rusak | tangèh praptaning pati | rusak lagi nora | yèn uga tan apisah | sadina bae ngêmasi | tumpêsing aprang | cindhile abang mati ||

15. aja kongsi awor Si Arjuna Bima | pisaha ing ajurit | sirnaning Pandhawa | sigra dènira ngucap | Natèng Sapta Gardapati | mangke kawula | sumbarane pribadi ||

16. Si Arjuna apranga aja woworan | lan baris agêng mangkin | wau dadinira | rêmbuge kang ananta | mring Wrêkudara nadhahi | Sangkuni lawan | Wrêsaya sawadyèki ||

17 wêdalira barise bala Pandhawa | lir sungapan jaladri | dalêdêg tan pêgat | wus dadi rakitira | têtêp gêlare ing wingi | maksih garudha | anglayang kaga wuri ||

19. Pangkur

1. mèh pagut kadi samodra | sigra wau Sang Prabu Gardapati | pinêlak dipangganipun | mring gène Dananjaya | sumbar-sumbar Gardapati nguwuh-uwuh | hèh satriya Dananjaya | yèn sira tuhu prajurit ||

2. menak kêkaptining mêngsah | ingsun iki darpa-darpa punagi | ing prang aja na kang nyêndhu | tutug sapolah-polah | mara payo aprang sapinggiring gunung | ing kidul kana kang kiwa | aja na kang ngrêregoni ||

3. yèn sira tan nurutana | cukêng

--- 1 : 46 ---

dudu prajurit kang sayêkti | aprang amrih suka nutug | a-[...] pupu jaja | arok banda pragola kol ukêl [...]-k | iki ratu kang Kasapta | kasub sura Gardapati ||

4. satriya Andananjaya | duk miyarsa sumbaring mungsuh nuli | [...] pangganira ngidul | miwah sawadyanira | Gardapati wus [...] sukuning gunung | anusul Sang Endraputra | saparane Gardapati ||

5. tan kari Narendra Krêsna | anunggil-[...] kalawan kang rayi | sabalanira angi-[...] | sigra wau Wrêsaya | Wrêkudara ingundhamana dèn uwuh | hèh Wrêkudara [...]-nang | payo prang pinggir jaladri ||

6. amrih tutuga [...]-bawa | ngadu sakti aywa na kang ngregoni | bandawala [...]-palu | lamun sira prawira | angalora prang pinggiring samodra gung | apragola liru gada | rok piling liru jêmparing ||

7. Wrêkudara nora bisa | sinumbaran anurut tinggal baris | angalor lumaku ngutu | pisah baris Pandhawa | Druna sigra anyalini gêlaripun | gêlar cakraning swandana | wêkasing durgama rungsit ||

8. wruh lamun Sang Dananjaya | lunga ngidul Wrêkudara masisir | mila salin gêlaripun | cakra adining gêlar | nora kêna rinusak pangèsthinipun | Karna Karpa supitira | Arya Jayadrata kiping ||

9. lawan sagung pra dipatya | Nata Duryudana buntuting supit | Nata Pandhawa andulu | salin gêlare cakra | wong Ngastina têtêg dènira [dèni...]

--- 1 : 47 ---

[...ra] [...] | de pisahe Dananjaya | Wrêkudara pisah sami ||

10. mila èsmu marasing tyas | Prabu Yudhistira akèn ni-[...] | mring putra Radèn Bimanyu | badhe kinèn rumusak | ing [...]-re cakra Dhanghyang Druna iku | Bimatanaya dinuta | ni-[...] sigra lumaris ||

11. Bimaputra praptanira | ing ku-[...] sang anggung ando-[...] | Pamadeputra Bimanyu | angling [...] Gathutkaca | sira a-[...] nimbalan sang sinuhun | kinèn angrusak ing gêlar | kang cakra durgama rungsit ||

12. de su-[...]-nga kangjêng paman | lunga ngidul aprang lan Gardapati | marang su-[...]-kuning gunung | tan ana kang ngagêma | panah cakra pan namung sira ri-[...] | pangrusake cakrabyuha | Kusuma Siti Sundari ||

13. [...]-yarsa langkung sungkawa | de wus ana kang rama amêmêling | a-[...] awèh mêtu-mêtu | sadina mêngko iya | mring paprangan mila [...]-patna tyas wimbuh | angrês lir ana manjêla | Kusuma Siti Sundari ||

14. mênêng tan bisa angucap | luh tinahan pinê-[...] ing jro galih | asangêt sungkawanipun | ajrih ngêbo-[...] ulat | ila-ila garwaning satriya iku | aywa ba-[...] ninggal ing prang | tan antuk utamèng krami ||

15. dandan Sang Partatênaya | garwanira kèn amit pramèswari | Sang Partatanaya anut | amit ing garwa Krêsna | sigra lajêng amit marang ibunipun | kalulut ibu Sumbadra | tandya mangsah ing ajurit ||

16. prapta ngarsaning kang uwa | mangusapi ing jêng

--- 1 : 48 ---

sang narapati | Prabu Yudhisthira ngutus | rusakên cakrabyuha | wong Korawa salin cakra gêlaripun | salina mangkarabyuha | sigra dènnya masang rakit ||

17. Drusthadyumêna minăngka | gêlar supit urang pucuking supit | Gathutkaca lawanipun | têngên Drusthadyumêna | Sang Prawira Satyaki kang [...] buntut | Prabu Darmaputra sirah | kang para ratu ing wuri ||

18. sêsungut Bimanyu gènnya | gêlar supit urang sampun arakit | myang Korawa dadi dangu | gêlar cakra swandana | [...] rungkut pêtêng rangkêp tur barukut | miwah gêlar supit urang | Pandhawa datan ngunduri ||

20. Durma

1. sigra mangsah [...] kang bala Pandhawa | sêsungut kang angirid | Radèn [...]-ta | Bimanyu ngirid bala | gumuruh kêndhang gong bèri | surak gumêrah | yayah manêngkêr langit ||

2. sarêng ngrêmpak bala kang nitih turăngga | punggawa nitih èsthi | kang anitih rata | gumrêdêg mawurahan | awor suraking wadya tri | gora prakêmpa | ru-ara ing ajurit ||

3. mênthang langkap Bimanyu amusthi cakra | lumêpas angênani | syuh kang cakrabyuha | malêdug katêrajang | ingamuk Bimanyu sêkti | kathah kang pêjah | wadya kèh rawa ngisis ||

4. mirut prapta ing gèn Prabu Duryudana | wadya Korawa ngungsi | angering anganan | jrih dening pamukira | bala Pandhawa kang ngirid | sunguting gêlar | Bimanyu sura sêkti ||

5. sigra Arya Sindurja

--- 1 : 49 ---

kipinging gêlar | trangginas anginêbi | kang apindha lawang | tugêl baris Pandhawa | tinutup Bimanyu kêni | kiping ing kiwa | bathithit anginêbi ||

6. sarêng tandang Korawa mangrêbut ing prang | mangrupak mangidêri | Sudarga Sudarma | Wirya Jayasusena | Satrujaya Jayapati | Jayawikatha | Jayawirya prajurit ||

7. Upacitra Citracaru Citradarma | Citrase-[...] Citraksi | Citradirga Mantra | lan Citragurni Citra | Citrawicitra ngêmbuli | Sarasudirga | Dirgasura mrêpêki ||

8. Yutayuni Yutasena Citrayuda | Durmala Durmagati | Drusaha Sadarma | myang Darmadirgantara | Darmayuda Yudakarti | Sang Dursasana | myang Sindurja pangirid ||

9. miwah Rajaputra Lêksmana Kumara | samya tumut ngêmbuli | lan Sang Kartasuta | mangsah sigra pinanah | mring Partasuta ngêmasi | Sang Kartasuta | mati kênèng jêmparing

10. dènnya mêmanasi mêmpêng pamukira | Bimanyu sura sêkti | tan jrih rinêbut prang | Wrêhatbala palastra | Sang Trutyasawa ngêmasi | mati pinanah | wadya gung tan ngundhili ||

11. rajaputra prawira wisesa mangsah | tanayèng Kurupati | Lêksmana Kumara | rame panah-pinanah | dangu lantaran jêmparing | Ngastinaputra | kongkalan ing jêmparing ||

12. jaja pêcah mati Lêksmana Kumara | sangsaya krura sêkti | nêngah nêdya mangsah | maring gon Suyudana | sêsêk ngudanan jêmparing | Sang Sindurêja | wruh yèn Lêksmana mati ||

--- 1 : 50 ---

13. dening krodhanira Sang Partatanaya | matia nêdya mulih | lawan Suyudana | sigra Sang Sindurêja | ngadhangi mênthang jêmparing | lumêpas kêna | Bimanyu ing jêmparing ||

14. sarêng tandang Korawa ngêculkên panah | rêmêk turăngga mati | ratanira rusak | kinêrêpan pêpanah | saking kanan saking kering | tur pinarpêkan | tan ana luput siji ||

15. akrêp kanin sira Sang Partatanaya | jaja miwah ing gigir | ing bau walikat | ing wêntis ngula-ula | tan rinasa krêping kanin | saya manêngah | ambêk matia mamrih ||

16. uwor lawan Prabu Duryudana ing prang | mênthang langkapira glis | tikêl gandhewanya | gapuk krêp katibanan | pangrubute sanjata kris | pan kadi jawah | jêmparing kang nibani ||

17. ciptanira ing tyas Sang Partatanaya | kajawahan jêmparing | lir panggaruting dyah | duk arsa rinabasa | tibaning warastra lungit | mantêp cinipta | pindha kincanging alis ||

18. ngiwa nêngên nyandhaki jêmparing tiba | krêtêking rata kadi | rêngihing wanodya | pangêmprèting dwipangga | lir panjêlèhing pawèstri | rah gubras jaja | muncar lir andubangi ||

19. kadya macangkrama lan pawèstri kênya | Bimanyu dèn idêri | ginunturan panah | samo-[...] kèri kanan | sarira rênyuh tan gingsir | têtêp tyasira | kadya binayangkari ||

20. muwus kêras hèh Sata Korawa aja | gugup dera mrih pati | măngsa sun gingsira | lamun trahing Pandhawa [Pa...]

--- 1 : 51 ---

[...ndhawa] | rujitên suka ing pati | sêdhêng satriya | mati rinêbut jurit ||

21. pêgat-pêgat angêsah sêsumbarira | tan kaur anyandhaki | bau sungsun atap | lir atêp anèng jaja | sirah mawur lir ukêling | wanodya kirab | jro tilam wusing gati ||

22. jaja lambung kadya cêpaka ginubah | rêbahing rata manik | lumudan ingkang rah | lir ratus mawor atal | netra krêp kandhih tumindhih | sêking sanjata | balud-balud alindri ||

23. mastaka buh pindha puspa kanigara | rinêbut lir inganggit | lawan sumarsana | jajanya tunjung mêkar | angacêmbang irim-irim | patyaning sura | wisesa mangêrêsi ||

24. kombang-kombang riris saking awismara | rêrêm sirêm mênuhi | lir jênu kanaka | tumibèng salang-salang | tangèh lêlangêning pati | satriya tama | cinêndhak wanguning sih ||

25. patinira Bimanyu rinêbut ing prang | kang waspadaning aji | Prabu Yudhisthira | Satyaki Gathutkaca | Drusthadyumêna pêpulih | mangrusak ing glar | gumulung rêbut pati ||

26. yayah kontrag kadi trunaning udaya | parêng ambyuk ngêbyuki | Prabu Darmaputra | păncawala dwitiya | kapi têmên ing ajurit | wutah mawantah | gumuntur manêngkêri ||

27. kosik kambah kawur-kuwur mawurahan | tan lyan Sang Sindupati | pinrih pamukira | arda sureng Pandhawa | dan kukud kasapyèng ratri | bubar gumêrah | Korawa suka sami ||

28. wau Dananjaya

--- 1 : 52 ---

lan Narendra Krêsna | kang momong ing ajurit | nèng sukuning arga | rame dènira yuda | Gardapati wus ngêmasi | bubar wangsulnya | gumrah miyarsa tangis ||

29. swara umung mawurahan tanpa rungyan | sagotranira sami | saking ibu rama | miwah garwa kalihnya | sami makundhah nèng siti | Wara Sumbadra | walikan wor ing siti ||

30. Sang Utari Rajaputri ing Wiratha | ingkang lagya garbini | nênggih wolung wulan | ngadhuh angêsah-êsah | gumêr sambating kang tangis | sapabarisan | kudhandhangan prasami ||

21. Dhandhanggula

1. kawuwusa wau ingkang prapti | Dananjaya myang Narpati Krêsna | lan Wrêkudara kalihe | prang pinggir samodra gung | Sang Wrêsaya mungsuhe mati | sarêng ing praptanira | saking lèr lan kidul | Dananjaya duk miyarsa | putra lalis kantu gumuling ing siti | yayah tanpanon ing rat ||

2. Narendra Krêsna amituturi | ila-ila ujaring satriya | sungkawa mati putrane | suda darajatipun | nêmu dosa ing bathara di | Dananjaya miyarsa | pangandikanipun | Sri Maha Narpati Krêsna | wangwang wungu manêmbah aminta sisip | inggih ingapuntêna ||

3. lajêng nêmbah mangraup pada ji | Yudhisthira Sang Parta lon turnya | pukulun paran purwane | pêjahipun Bimanyu | ngandika Sang Yudhisthira Ji | rasuk rumusak ing glar | dwijawara iku | cakrabyuha linêbonan | Sindurêja kipinging gêlar nginêbi | patine sutanira ||

--- 1 : 53 ---

4. sanakira kabèh apêpulih | Drusthadyumêna Madrimtanaya | Satyaki Gathutkacane | parêng mangamuk punggung | mrih patine Si Sindupati | nanging kudu tan kêna | ing sadina mau | de belane sutanira | Si Lêksmana Măndrakumara ngêmasi | satriya Kartayuda ||

5. Wrahadbala parênge ngêmasi | Satyasrawa iku ingkang kêna | dening Si Bimanyu kabèh | pangamuke anakmu | kapi têmên nêdya pêpulih | akèh bupati pêjah | mung Sindurja luput | sigra madêg Dananjaya | apratignya inggih kawula punagi | kalamun pun Sindurja ||

6. botên pêjah ing sadintên benjing | dening kawula lêbu tumangan | obong kawula sontêne | mangkana amisuwur | pratignyane Arjuna nênggih | myarsa Sata Korawa | gumyah samya ngrungu | dadi Sang Arya Sindurja | kinèn mulih inggih ing sadintên benjing | dèrèng suruping surya ||

7. amintaa pujaning basuki | mring Sang Dwija Sang Sampwani yayah | miwah agêm sanjatane | kang antuk Sang Bimanyu | sêmadinên wuwuh asêkti | wau Sata Korawa | Duryudana Prabu | sungkawanira kalintang | de Lêksmana Măndrakumara ngêmasi | putra binadhe raja ||

8. mya[20] tangise Rêtna Banuwati | awuyungan jro pura wangunan | nging Duryudana lêjare | myarsa pratignyanipun | Dananjaya yun lêbu gêni | yèn ta bangkit mandhêma | mring Sang Sindurjwanung | mila Arya Sindurêja | panggenanya

--- 1 : 54 ---

rinêksa ing don kang wêrit | mrih aywa kawênangan ||

9. maring wadya Pandhawa sakyèhing | purihira Risang Dananjaya | an[21] bangkit mamèt patine | maring Sang Sindurjèku | yêkti sida alêbu gêni | Parta sakadangira | Bratayuda wurung | kunêng solahing Korawa | suka-suka cipta yèn Arjuna mati | iya sadina benjang ||

10. kawarnaa kang sami gêng kingkin | Nata Pandhawa kawêlasarsa | dènnya Bimanyu patine | Siti Sundari anggung | ciptanira kudu tumuli | belani lêbu wongwa | marang priyanipun | nanging samya ginujêngan | pan wong agung jêr pikire durung dadi | pangupayaning aprang ||

11. putri Wiratha Dèwi Utari | nora kêna yèn nêdya abela | dèrèng mijil wawratane | mangkana Sang Aprabu | Dwarawati ngandika aris | marang Sang Dananjaya | paran ta riningsun | kabèh Korawa wus myarsa | punaginta yun mandhêm Si Sindupati | pasthi sadina benjang ||

12. sru kinêkar rinêksa ing jurit | Jayadrata măngsa dèn wêtokna | ubayanira kang pinrèh | Arjuna nêmbah matur | măngsa borong paduka aji | Prabu Krêsna ngandika | iku saratipun | pujanên waspadakêna | iya wruha kabèh kang awêrit-wêrit | katona dening sira ||

13. Dananjaya matur angastuti | inggih sumăngga karsa paduka | mung darmi lumampah rèhe | Nata Krêsna amuwus | iki ana ta rata mami | jangjine kinawasa | papat kudanipun [kudanipu...]

--- 1 : 55 ---

[...n] | pangirid kang anèng ngarsa | si walaha lan si abrapuspa iki | dene kang munggèng wuntat ||

14. si sukăntha lan si sonyasêkti | besuk yèn aprang sira anggoa | jêr rata iku watêke | sakèh sanjata luput | lan têngêran ingsun ing benjing | êgong si păncajanya | aywa dohing besuk | ngagêma sanjata cakra | iya kaya patine sadina benjing | Si Arya Sindurêja ||

15. jêmparingira si pasopati | tibakêna marang Si Sindurêja[22] | pan iku abot sanggane | dene bapakne wiku | Si Sampwani ulah sêmadi | pan lagya tinarima | dening Sang Hyang Guru | yèn bêcike atasêna | pujanira dèn bangêt sawêngi iki | pintanên ing bathara ||

16. ya patine Arya Sindupati | manawa luput panarkaningwang | payo pujanên dèn age | sêmadinên dèn mêsu | nêmbah lèngsèr Dananjaya glis | umangsah muja măntra | dupane kumutug | ngangsêk ngêningakên cipta | Dananjaya sumêmbah Hyang Odipati | sidhakêp suku tunggal ||

17. nora nana kêpyarsa kaèksi | Dananjaya mati jroning gêsang | konjêm tumancêb êninge | tan adangu kadulu | sarirane sang bathara ji | ya Sang Jagad Pratingkah | soring jangganipun | sapangandhap katingalan | trahing wangsit ah Dananjaya dèn aglis | racutên pujanira ||

18. dene patine Si Sindupati | sun lilakkên ing panêdhanira

--- 1 : 56 ---

tamakna pasopatine | Sang Nata Krêsna besuk | lawan gonge iya ja têbih | kang aran păncajanya | sigra dènnya ngracut | pujanira Sang Arjuna | lajêng marêk marang Prabu Dwarawati | sarya lon aturira ||

19. dhuh pukulun tan wontên kang sisip | èstu kadya pemut jêng paduka | Bathara Guru wangsite | botên ewah sarambut | lawan sabda paduka aji | mèsêm Narendra Krêsna | payo yayi gupuh | angatêr kang mati bela | nini putri iya Si Siti Sundari | ingkang anganyut êmas ||

22. Maskumambang

1. ya ta wau Kusuma Siti Sundari | sampun asiyaga | sabusananirèng lalis | rakite bela ing priya ||

2. pijêr ngimur Sang Rêtna Siti Sundari | ing kilayunira | Kusuma Dèwi Utari | nêdya tan purun kantuna ||

3. pan kêsusu Kusuma Siti Sundari | wijiling sasăngka | guguping basănta inggil | prapta madyaning awiyat ||

4. nglingira lon Kusuma Siti Sundari | apan ila-ila | sira lagi anggarbini | sagung para siniwaka ||

5. ngling tan parêng ambelani marang laki | yèn misih awawrat | sapangucap ing sirèki | ngarani wêdi palastra ||

5. iya mêsthi nora ana kang ngrasani | ing wong lagi wawrat | belane nora pakolih | malah amanggiha dosa ||

7. jêr têtela sira lagi anggarbini | iya wolung wulan | wus kariya ingsun amit | marang pancaka pambelan ||

--- 1 : 57 ---

8. nadyan silih dadia gita kêkawi | kidunging pralambang | măngsa ana ala bêcik | ingsun padha lawan sira ||

9. pêgat-pêgat wuwuse Dèwi Utari | ingsun warahêna | marang Abimanyu benjing | lamun sungkawa kalintang ||

10. sungkawèngsun dene padha dèn gujêngi | marang para nata | nora kêna milu mami | bela minggah ing pancaka ||

11. awit dene anggarbini durung lair | ingaran tan kêna | nêmu duka ring dewadi | nanging sun liwat sungkawa ||

12. datan ana kacipta marang sun iki | mung pangoling asta | jroning sewala malatsih | waluya laya milua ||

13. padha nuli aja liru ratri malih | poma tuturêna | pangêsah ingsun tan sipi | kadya ge rèntèng-rèntènga ||

14. runtung-runtung marang Endraloka sami | ing aribuwana | pagene têka sarênti | sarănta sangsaraningwang ||

15. yèn kari ngong panjanmanira mring ngêndi | iya raganingwang | tumuntur tumular ing di | sapa narik margasana ||

16. sananira ngêndi drêsananing pati | alon saurira | Kusuma Siti Sundari | karsaningsun nèng sasăngka ||

17. nangis asru Kusuma Dèwi Utari | hèh bagyèstu sira | nora antara belani | ingsun ingkang ngantak-antak ||

18. wusnya lipur Kusuma Dèwi Utari | sigra kesahira | Kusuma Siti Sundari | wèh brăngta kang pinamitan ||

19. wus mangkana Kusuma Siti Sundari | marang pabaratan | ênggène wangkening [wang...]

--- 1 : 58 ---

[...kening] laki | parêng tinunu pancaka ||

20. sampun bubar mulih kang samya ngèstrèni | wulan sampun mandhap | angayom amblêsing bumi | kadya sih kang parêng bela ||

21. byar raina têngara gumrah gong bèri | pan sampun tinêmbang | kêndhang gong Sri Dwarawati | angungkung si păncajanya ||

22. angumandhang kadya ngayuh ing wiyati | napak jumantara | păncajanya angungkulti[23] | sumuking Endrabuwana ||

23. kumrap mijil sakathahing pra dipati | tuwin para nata | sawadyanira mênuhi | kadya trunaning udaya ||

24. baris agêng Sata Korawa umijil | lir jaladri pasang | gêlar cakra ingkang maksih | byuhaning Sata Korawa ||

25. kadi sabên kang munggèng kanan sinalin | Korawa tinata | dene ta kang sinimpêni | amung Sang Arya Sindurja ||

23. Durma

1. wus andadi barise Sata Korawa | patmabyuha awêrit | kiping wus prayoga | sapuluh kang Korawa | ujure sangang pangaksi | kurang satêngah | alange ponang baris ||

2. sapandêlêng kyèhe kang mantri prameya | lan wadya sura sêkti | dyan baris Pandhawa | animbangi glar cakra | Drusthadyumêna ing kiping | têngên kang kiwa | Wrêkudara nênggèni ||

3. Dananjaya sampun munggèng ing têtênggak | lan Prabu Dwarawati | saprajuritira | Parta nitih ratangga | kang saking Sri Dwarawati | pangiridira | mung kuda patang siki ||

4. ngajêng cipta walaha lan abra [a...]

--- 1 : 59 ---

[...bra] puspa | dene pangirid wuri | namaning turăngga | sukăntha anèng kiwa | ingkang têngên sonyasakti | gong păncajanya | ngungkung munyèng wiyati ||

5. abusêkan kang jawata nawa sanga | dupi myarsa swaraning | gong si păncajanya | ngungkung nanduki swarga | dewa sami nêningali | jibêk ngawiyat | lan sêsaos wêwangi ||

6. miwah gong si dewadênta munyèng wuntat | bala Pandhawa sami | tyasira gambira | thukul kasuranira | asuka samyambêk pati | si păncajanya | ngungkung anèng wiyati ||

7. grêgut sarêng umangsah bala Pandhawa | lir buta măngsa daging | gumulung marêmpak | gêlar cakra Korawa | wus dhadhal larut mangisis | rusak tan kuwat | tadhah pamuking jurit ||

8. awit bala Pandhawa liwung rumusak | yayah wuru ing jurit | sigra Rajaputra | Măndraka Burisrawa | mangsah pêpulih mèt pati | gumrit ratanya | sêsumbar hèh Satyaki ||

9. ngêndi gonmu payo kene ngadu yasa | rok băndawala pati | Radèn Burisrawa | nguwuh sabda manampar | sigra prawira Satyaki | gumrit ratanya | mangsah sarwi nudingi ||

10. hèh ta Burisrawa bagya ko manglaga | ayya na kang ngoncati | wus ayun-ayunan | parêng dènnya sarosa | gya mênthang langkape sami | nguculkên panah | Sang Prawira Satyaki ||

11. mêtu wutah Satyaki jêmparingira | rata kudanya kêni | rêmuk rêmak pupak | ratane [rata...]

--- 1 : 60 ---

[...ne] Burisrawa | têkan kudane ngêmasi | kusire pêjah | malumpat marang siti ||

12. tandang krodha Burisrawa mênthang langkap | lumêpas angênani | Satyaki ratanya | rêmuk agya malumpat | samya dharat kang ajurit | parêng ambuwang | gandhewanira kalih ||

13. sarêng nyandhak gada kalih parêng mangsah | sigra gitik-ginitik | kadi macangkrama | pupuh-pinupuh pêlak | tinanggul parêng nadhahi | tikêl kang dhêndha | sarêng pyuk buwang kalih ||

14. udrêg dêdêl-dinêdêl adangu buwang | binuwang parêng kosik | Satyaki kangelan | dènnya dugang-dinugang | kalumah tiba kabanting | dèn idak-idak | Satyaki mêmpis-mêmpis ||

15. kèlês kontit Satyaki jinambak-jambak | mèh cinăndrasa nuli | Narapati Krêsna | angling mring Dananjaya | jêmparingên dipun aglis | Si Burisrawa | baune kang sawiji ||

16. nguculêna panjambake Wrêsniwira | sigra mênthang jêmparing | lumêpas narajang | baune Burisrawa | tugêl bêt tiba ing siti | Sang Burisrawa | kagyat asru dènnya ngling ||

17. hèh Pandhawa rusuh aprangira cidra | Arjuna anauri | Pandhawa tan cidra | nut lakune Korawa | patine Bimanyu nguni | kêna ing cidra | sigra Radèn Satyaki ||

18. wruh yèn Burisrawa tugêl baunira | kacipratan ing gêtih | tangi nyandhak panah | Burisrawa pinanah | tugêl tênggake ngêmasi | Sang Burisrawa | mati dening Satyaki

--- 1 : 61 ---

19. sru gumuruh surake bala Pandhawa | Korawa aningali | mati Burisrawa | pêpulih parêng mangsah | kadya jawah kang jêmparing | Sang Dananjaya | sura mangamuk aglis ||

20. Wrêkudara Drusthadyumêna mangrêmpak | saha bala ngêbyuki | Gathutkaca ngrupak | Nangkula lan Sadewa | akèh Korawa katitih | kalindhih kambah | Pandhawa jêjêl wuri ||

 


Tanggal: sanga kuda suda candrama (S 1089). Tahun Masehi: 1167-8. (kembali)
Tanggal: sanga kuda suda candrama (S 1089). Tahun Masehi: 1167-8.
cinangking (kembali)
cinangking
ika (kembali)
ika
Naskah sobek (dan di tempat lain) (kembali)
Naskah sobek (dan di tempat lain)
rowangnya (kembali)
rowangnya
Drupadi (kembali)
Drupadi
dhuh (kembali)
dhuh
barise (kembali)
barise
munggèng (kembali)
munggèng
10 Lebih satu suku kata: pamuking kang bala sêlur maliwêran (kembali)
Lebih satu suku kata: pamuking kang bala sêlur maliwêran
11 lan (kembali)
lan
12 Kurang satu suku kata: luput amung kusir lawan ratanipun (kembali)
Kurang satu suku kata: luput amung kusir lawan ratanipun
13 sanjata (kembali)
sanjata
14 Lebih satu suku kata: ana panglipur brăngta (kembali)
Lebih satu suku kata: ana panglipur brăngta
15 Lebih satu suku kata: satriya Pandhawa ngadhêp sami (kembali)
Lebih satu suku kata: satriya Pandhawa ngadhêp sami
16 krura (kembali)
krura
17 mangsah (kembali)
mangsah
18 Prabu (kembali)
Prabu
19 Kurang satu suku kata: toya sêsawaning kang jêmparing (kembali)
Kurang satu suku kata: toya sêsawaning kang jêmparing
20 myang (kembali)
myang
21 tan (kembali)
tan
22 Lebih satu suku kata: tibakêna marang Si Sindurja (kembali)
Lebih satu suku kata: tibakêna marang Si Sindurja
23 angungkuli (kembali)
angungkuli