/sastra/katalog/judul/judul.inx.php

Babad Taman Sriwêdari, Yasaharjana, 1926, #574

Katalog #:574
Jumlah kata:2.854
Babad Taman Sriwêdari, Yasaharjana, 1926, #574: Citra 1 dari 2
Babad Taman Sriwêdari, Yasaharjana, 1926, #574: Citra 2 dari 2
Koleksi (digital) :
1. Babad Taman Sriwêdari, Yasaharjana, 1926, #574. Kategori: Arsip dan Sejarah > Galeri. Tanggal diunggah: 9-Jan-2018. Jumlah kata: 0. Berapa kali dibuka: 1.567.
2. Babad Taman Sriwêdari, Yasaharjana, 1926, #574. Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Cerita. Tanggal diunggah: 9-Jan-2018. Jumlah kata: 2.854. Berapa kali dibuka: 1.235.
Ikhtisar :
Inggih kêbon raja, nyariyosakên mula bukanipun wontên taman wau, wiwit saking Karaton Kartasura ngantos pindhahipun dhatêng Surakarta, salajêngipun dumadosipun Sriwêdari wau, dening Kangjêng Radén Adipati Sasradiningrat pêpatih dalêm ingkang sinuhun ingkang wicaksana, ing praja Surakarta Adiningrat.

Deskripsi

Judul

Luar:Babad Taman Sriwêdari
Tipe:Terbitan
Bentuk:Prosa
Bahasa:Jawa
Aksara:Jawa

Penyusun

Jumlah:1 dari 1
Peran:Pengarang
Referensi:Karanganipun
Nama belakang:Yasaharjana
Tanggal:1856-1926.

Jilid

Jilid #:1
Penerbit:Tuwan Lim Guan Bi
Tempat:Singasarén, Surakarta
Tanggal:1926
Halaman:22

Sumber

Sumber #:1 dari 1
Dari:Yayasan Sastra Lestari
Katalog:574
Tipe media:Digital

Digitalisasi

Tanggal:2018-01-10
Sumber dari:Yayasan Sastra Lestari 574 Digital
Pemindaian:Yayasan Sastra Lestari
Pengalih­aksaraan:Yayasan Sastra Lestari
Pengetikan:Yayasan Sastra Lestari