Babad Tanah Jawi, No. 2, Van Dorp, 1917, #1083 (Pupuh 18-34)

Judul
Sambungan
1. Babad Tanah Jawi, No. 1, Van Dorp, 1923, #1083 (Pupuh 01-12). Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Babad Tanah Jawi.
2. Babad Tanah Jawi, No. 1, Van Dorp, 1923, #1083 (Pupuh 13-30). Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Babad Tanah Jawi.
3. Babad Tanah Jawi, No. 1, Van Dorp, 1923, #1083 (Pupuh 31-43). Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Babad Tanah Jawi.
4. Babad Tanah Jawi, No. 1, Van Dorp, 1923, #1083 (Pupuh 44-52). Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Babad Tanah Jawi.
5. Babad Tanah Jawi, No. 2, Van Dorp, 1917, #1083 (Pupuh 01-17). Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Babad Tanah Jawi.
6. Babad Tanah Jawi, No. 2, Van Dorp, 1917, #1083 (Pupuh 18-34). Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Babad Tanah Jawi.
7. Babad Tanah Jawi, No. 2, Van Dorp, 1917, #1083 (Pupuh 35-51). Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Babad Tanah Jawi.
8. Babad Tanah Jawi, No. 2, Van Dorp, 1917, #1083 (Pupuh 52-67). Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Babad Tanah Jawi.
9. Babad Tanah Jawi, No. 3, Van Dorp, 1925, #1083 (Pupuh 01-17). Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Babad Tanah Jawi.
10. Babad Tanah Jawi, No. 3, Van Dorp, 1925, #1083 (Pupuh 18-33). Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Babad Tanah Jawi.
11. Babad Tanah Jawi, No. 3, Van Dorp, 1925, #1083 (Pupuh 34-52). Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Babad Tanah Jawi.
12. Babad Tanah Jawi, No. 3, Van Dorp, 1925, #1083 (Pupuh 53-69). Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Babad Tanah Jawi.
13. Babad Tanah Jawi, No. 4, Van Dorp, c. 1925, #1083 (Pupuh 01-17). Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Babad Tanah Jawi.
14. Babad Tanah Jawi, No. 4, Van Dorp, c. 1925, #1083 (Pupuh 18-35). Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Babad Tanah Jawi.
15. Babad Tanah Jawi, No. 4, Van Dorp, c. 1925, #1083 (Pupuh 36-52). Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Babad Tanah Jawi.
16. Babad Tanah Jawi, No. 4, Van Dorp, c. 1925, #1083 (Pupuh 53-69). Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Babad Tanah Jawi.
Citra

Pencarian Teks

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil, diakritik serta pungtuasi diabaikan; karakter [?] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau satu huruf sembarang; simbol wildcard [*] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau sejumlah karakter termasuk spasi; mengakomodasi variasi ejaan, antara lain [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

18. Durma

1. lajêng ngamuk lan sawadyabalanira | sagunge wadya Pathi | gègèr bilulungan | prangira kacêkuthak | tan ana sagêd malêsi | kathah kang pêjah | wau Dipati Pathi ||

2. sawadyanya kang maksih gêsang lumajar | sami atilar biting | nênggih duk sêmana | kali Dêngkèng anujya | banjir Lawu anglangkungi | wadya Santênan | sami ambyur ing kali ||

3. kathah pêjah prasami kèli ing toya | wau Dipati Pathi | lan sawadyanira | lumajar kang sinêdya | umantuk dhatêng ing Pathi | ya ta sêmana | wau ta Senapati ||

4. sawadyanya angungsir saparanira | wau Dipati Pathi | praptane Santênan | gya amêpak wadyanya | sagunge para dipati | kang cakêt kitha |

--- 2 : 87 ---

sêdaya sami prapti ||

5. saha wadya ambêkta gêgamanira | lajêng atata baris | wontên ing Santênan | barisira akapang | atembak yèn dèn tingali | ya ta sêmana | wau Jêng Senapati ||

6. saha wadya sampun prapta ing Santênan | lajêng anêmpuh jurit | wadya ing Mêntaram | tandangira kotbuta | lir singa nuju sêsiwi | kurangan boga | tan ana ngeman pati ||

7. wadya Pathi kèdêg kèlês tandangira | tan ana măngga pulih | ingkang panggah pêcah | lumayu nandhang brana | sagung wadyabala Pathi | ingkang lumajar | sami ambyuk ing kali ||

8. kathah pêjah sami kèrêm ing narmada | nênggih Dipati Pathi | dènira lumajar | apan datan kantênan | maksih urip tuwin mati | wadya Mêntaram | lajêng sami jarahi ||

9. amboyongi sagung pawèstri sêdaya | branane dèn jarahi | wus bêrsih sêdaya | ginawa mring Mêntaram | Panêmbahan Senapati | sampun bubaran | kundur dhatêng Mêntawis ||

10. bêdhahira ing Pathi pan sinêngkalan | janma tata bana ji |[1] wau Panêmbahan | wus prapta ing Mêntaram | gêganjar wadyanya sami | sampun wêrata | kunêng alami-lami ||

11. sakêlangkung ing Mêntaram arjanira | ya ta dina sawiji | Kyai Măndaraka | ingaturan mring pura | sapraptanira ing puri | tata alênggah | matur lon Senapati ||

12. kula paman inggih amiyarsa warta | inggih Ki Agêng Mangir | ingkang maksih băngga [băng...]

--- 2 : 88 ---

[...ga] | dèrèng purun aseba | nênggih mring nêgri Mêntawis | punika paman | lamun ta anjurungi ||

13. inggih badhe kula pêrêp ing ayuda | Măndaraka turnèki | thole sarèhêna | ingsun arsa wuninga | paran ta kang dadi wadi | marma tan seba | marang praja Mêntawis ||

14. sun miyarsa warta nanging durung nyata | iya Ki Gêdhe Mangir | aduwe wasiyat | tumbak ampuh prabawa | dhapurira baru kuping | yèn ana mêngsah | wêndrana mungsuhnèki ||

15. dèn rubuhkên tumbak iku ing ngarêpnya | mungsuhe kabèh mati | marma karsanira | thole iku lèrèhna | gampang wong amangun jurit | yèn wus uninga | wadine mungsuh kaki ||

16. Senapati alon wau aturira | lamun mêkatên inggih | kawula sumăngga | ing karsanipun paman | Măndaraka nulya amit | mêdal ing jaba | lajêng dènnya lumaris ||

17. dyan anukma marang Mangir Măndaraka | lumampah tanpa kanthi | sêmana lampahnya | datan kawarna marga | pan sampun prapta ing Mangir | lajêng suwita | dhatêng Ki Agêng Mangir ||

18. wus katampan kanggêp dènira suwita | ingandêl mring Ki Mangir | wus têrang sêdaya | Ki Mangir wadinira | Ki Măndaraka gya pamit | sampun linilan | gya lèngsèr saking ngarsi ||

19. ya ta laju kundur dhumatêng Mêntaram | kunêng ingkang lumaris | gênti kawarnaa | kang kantun winurcita | wau Ki Agêng [A...]

--- 2 : 89 ---

[...gêng] ing Mangir | ingkang kocapa | mêgatruh têmbang ganti ||

19. Mêgatruh

1. tan winarna ing mangke caritanipun | nênggih ta Ki Agêng Mangir | Wanabaya namanipun | kang dahat mêmuja ing sih | sihing Suksmana katongton ||

2. awit saking gadhah pusaka puniku | waos dhapur baru kuping | langkung agêng galihipun | tan purun karèh narpati | tyas bêguguk ngutha waton ||

3. ambêg wantêr kuwawa kyat sura digung | tan purun seba sang aji | ing Pajang kala rumuhun | nganti prapta jaman mangkin | Mêntaram gumantya katong ||

4. datan purun nêmbah panjênêngan ratu | kulawangsane prasami | kang măngka dadya pangimur | sangêt dènira ngaturi | sowan ing Mêntaram Katong ||

5. kiwa têngên nêgara sampun tumêlung | atur rêruba sumiwi | Kêdhu Pagêlèn Madiun | Jêpara Kêdhiri Pathi | Pajang Sêmarang sumaos ||

6. mring Mêntaram bulubêktènira katur | pan amung kantun ing ngriki | kang dèrèng sumuyud ratu | makèwêd tur bawah alit | kirang prayogi katongton ||

7. salêrêse ngriki kabawah Mêntarum | ngandêlkên punapa kyai | kawon ing sabarangipun | kawon wadya kawon aji | sêdayane sarwa kasor ||

8. sun pamèkkên kote pan angrangsang gunung | wong cebol anggayuh langit | lir durèn dèn mungsuh timun | paran margane kuwawi |

--- 2 : 90 ---

paduka lawan sang katong ||

9. ya ta Kyai Wanabaya apan bêkuh | pan Allah kang duwe bumi | ingsun suwita Hyang Agung | tan ngawula Senapati | jêr padha titahing Manon ||

10. ingsun amung ngukuhi duk purwanipun | gone cakal bakal kyai | kang suwargi bubak macul | tan nyênyambat liyan janmi | rêkasa têmah dadi gon ||

11. lawan ingsun tan nêdya nyikara ratu | sun tan sêdya dadya aji | jêr sun dudu waris ratu | apa kang ingucap maning | nging tan gêlêm karèh ingong ||

12. iya marang sapêpadhaning tumuwuh | nanging sun pratignya mangkin | sun gêlêm nêmbah mangulun | maring sapadhaning janmi | yèn ana janma kang tanggon ||

13. anadhahi marang pucuke tumbakku | tumbakku ki baru kuping | wasiyate lêluhurku | kulawangsane prasami | jêtung tan kêna miraos ||

14. sabên mangap arsa ngrarêpa umatur | cinêgatan sabda runtik | cinêndhak caritanipun | Ki Agêng Mangir ngêmasi | putrane ingkang gumantos ||

15. sabarange tan siwah sudarmanipun | nama myang têtêp lungguh ing | Mangir ing sêdayanipun | mangke malah angungkuli | ambêke lan kang wus layon ||

16. maksih anom warnanira rada bagus | bêranyak ladaknya klênthing | jêrbèdhèg akaduk bêsus | wus jaka sêpuh kang wanci | kèringan sasamaning wong ||

17. Wangkid Praga mangalèr mlajar kawêngku | mangidul tandhês pasisir | mangalor

--- 2 : 91 ---

prapta ing Bantul | kang wusannya mangèstuti | mring Mangir măncapat golong ||

18. rina wêngi asuka-suka anutug | biyunge sing Pakêr nguni | bêgugug tan purun ngulun | marang nêgara Mêntawis | sêsumbar mrih takuting wong ||

19. kunêng gantya ing mangke ingkang winuwus | Senapati ing Mêntawis | tanah Jawa kang amêngku | risêdhêng miyos tinangkil | pêpak upacara katong ||

20. kang sumewa gara paglaran supênuh | pênuh rêsmining naya di | makilat-kilat ambarung | teja maya kênyarnya sri | mangas kaprabawèng katong ||

21. busana bra sumirat gănda sumuluh | wuse pama endra sari | sarining raras sumawur | sênêning praja nglangêni | dumêling luhur katongton ||

22. pracinane narendra rêmbêsing madu | trahing dana warih yêkti | wijining tapa pinrês kung | kasub kasumbagèng bumi | palguna dibyèng palugon ||

23. sri narendra pinarak nèng sitiluhur | rumênggêp dhampar rukma di | prabane pra mega santun | pating pancorong kaèksi | lir sudama sèwu abyor ||

24. wahyuning sang lir pendah Bathara Wisnu | mangrêmpak Prabu Selardi | tuhu kêlamun piturun | pakuning rat tanah Jawi | jumênêng Mêntaram Katong ||

25. pan ingayap sadhèrèk myang para sunu | Dipati Măndraka ngarsi | Jayasupănta Tumênggung | myang Martalaya Dipati | tanapi Tumênggung Bocor ||

26. Saradipa Dipati

--- 2 : 92 ---

Pathi ing Kêdhu | Pajang Dêmak Sukawati | sumiwi ngayunan mulku | Senapati ngandika ris | paman Măndraka sun taros ||

27. aprakawis padhusunan Mangir niku | tita tumêka ing mangkin | magugug tan purun ngulun | mandayèng kêraton mami | yèn suwawi rinêbut rok ||

28. tinumpêsan sabrayat lan wangsanipun | sipat lanang sampun kari | Dipati Măndraka matur | ingsun thole tan suwawi | sabara dhingin putrèngong ||

29. nadyan cilik tan kêna ginampang iku | yèn luput luput niwasi | karya rusake wadya gung | tur nistha jênênging aji | amungsuh bêkêl bêbaon ||

30. iku ana kang dadi pakewuhipun | duwe pusaka mêdèni | tumbak dhapurira baru | ampuhe angêliwati | gung prabawa asmarèng don ||

20. Asmaradana

1. akulita têmbaga brit | balung wêsi otot kawat | yèn katiban pêsthi losoh | lan iku nganggo prabawa | anaa wong sayuta | yèn tiniyung tumbak iku | ambruk tan bisa gulawat ||

2. timbalanira ing nguni | Jêng Susunan Kalijaga | ingkang misik marang ingong | Ki Mangir gêgamanira | nora kêna tinulak | singa kang katiban lampus | tur cinêtha iku tumbak ||

3. dadi pusakaning aji | lawan Kyai Plèrèt kêmbar | iku ing têmbe ngakire | marmane lamun sêmbada | kang rêmpit ing rèhira |

--- 2 : 93 ---

binujuk sangkaning alus | yèn tumbake uwis kêna ||

4. kang dhapur ki baru kuping | tan ana kuwatirira | sakarsanira pan dados | ingsun jumurung ing karsa | Senapati ngandika | paman yèn kados puniku | prayoga sampeyan rêmbag ||

5. arjaning lampah kang pinrih | lawan arjaning punggawa | tan nistha lampahing katong | nanging kang mêsthi tuk karya | Dipati Măndaraka | alon dènira amuwus | kulup Mangkubumi lawan ||

6. ya si kulup Singasari | apadene Martalaya | kêpriye padha sun taros | Pangran Mangkubumi nêmbah | Dipati Martalaya | myang Pangeran Singasantun | kawula sumanggèng karsa ||

7. sakarsa darmi nglampahi | Adipati Măndaraka | saksana umatur alon | mring Senapati Ngalaga | yèn pinuju ing karsa | putra paduka sang ayu | linurugna ing ayuda ||

8. ngong upamèkkên angambil | mino sajroning narmada | maksiha wêning toyane | tututa iwake kêna | mèsêm Sang Senapatya | kacathêt sajroning kalbu | Senapati nulya jêngkar ||

9. mangangên-angên ing galih | anggusthi sandi upaya | sarawuhirèng kadhaton | tata lênggah ing jro pura | ingayap para garwa | pasowan jawi winuwus | ambabat kêncêng tyasira ||

10. bubaran sami miranti | sasikêpirèng ayuda | sumurup endracapane | sang hyang purnama gumantya |

--- 2 : 94 ---

manglela padhang sumrah | kumênyar mangrêsêp ing kung | Senapati lon ngandika ||

11. mring nyai tumênggung aris | Adisara lumakua | jênêngira ingsun kongkon | iya aturana paman | Măndaraka mring pura | nêmbah lèngsèr saking ngayun | Adisara sigra mentar ||

12. lampahira sampun prapti | ing dalêmê Măndaraka | sêksana atata lunggoh | jêngandika ingaturan | dhumatêng putra tuwan | wontên pakarya kang pêrlu | gandrung wilanguning driya ||

13. sarênga ing lampah mami | Adipati Măndaraka | sampun kerid ing lampahe | tumamèng sajroning pura | umarêk ing ngayunan | sang nata ngandika arum | lah inggih suwawi paman ||

14. sampeyan kêlawan mami | andumugèkakên rêmbag | duk anèng sitinggil mangke | sintên kang pinujwèng karsa | ing Mangir kang ngrusaka | kang midadosi pakewuh | Sang Dipati Măndaraka ||

15. sêksaana umatur aris | yèn sira parêng ing karsa | duryatira sang lir sinom | dene Jêng Pêmbayun iya | linakokna ngayuda | Martalaya kang tut pungkur | kang măngka rumêksèng lampah ||

16. kinèn dadya dhalang ringgit | kanthia lan kadangira | Jayasupănta kang dhèrèk | rumêksa putu manira | kêlayan Saradipa | kang minăngka panjakipun | Tumênggung Bocor milua ||

17. kang nabuh kêmpulirèki | Saradipa [Sara...]

--- 2 : 95 ---

[...dipa] ingkang ngêndhang | Saradula nabuh kênong | panggêndère Adisara | dene ta kêmpulira | Ki Bicak prayoganipun | ingkang dadya tunggulira ||

18. putranira sang lir R