Babad Warni-warni, Padmasusastra, 1898, #1


Sêrat Babat Warni-Warni

--- [125] ---

Babad=Geschiedenis

Sêrat Babad Warni-Warni

Anggitan Dalêm Suwargi Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara IV.

Kawêdalakên dening Ki Padmasusastra tiyang mardika ingkang amarsudi kasusastran Jawi ing Surakarta.

SURAKARTA

ALBERT RUSCHE & CO.

1898.

{jumi [sastra/modules/refart.php][2][1262,1256,1261,1260,1255,1258,1257,1259]}