Sêrat Dêmak, Anonim, 1831, #1297 (Pupuh 01-15)

Judul
1. Sêrat Dêmak, Anonim, 1831, #1297 (Pupuh 01-15). Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Babad.
2. Sêrat Dêmak, Anonim, 1831, #1297 (Pupuh 16-26). Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Babad.
3. Sêrat Dêmak, Anonim, 1831, #1297 (Pupuh 27-38). Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Babad.
4. Sêrat Dêmak, Anonim, 1831, #1297 (Pupuh 39-49). Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Babad.
5. Sêrat Dêmak, Anonim, 1831, #1297 (Pupuh 50-66). Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Babad.
Citra

Pencarian Teks

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil, diakritik serta pungtuasi diabaikan; karakter [?] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau satu huruf sembarang; simbol wildcard [*] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau sejumlah karakter termasuk spasi; mengakomodasi variasi ejaan, antara lain [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

[Sêrat Dêmak][1]

--- [0] ---

Kinanthi

1. kalangkung gêtun mangungun | anglari carita iki | kang kasbut Lonthang Sêmarang | têka gawe milangoni | bêjane janma ing kuna | kang samya angêngingsêpi ||

2. dene têka têrang têrus | lumêbla tanpa sêsiring | saiba yèn pancèn nyata | upama jaman sêmangkin | ana kang mijang mangkana | kiraku samya umijil ||

3. satriya kang bagus-bagus | têrahing andana warih | puruhita mring Sang Lothang | banjur bisa anglêblêki | kawruhnya kaya Si Lonthang | saiba gènnya mrakithik ||

4. wus bagus kuwuhan alus | nora samar marang pati | dhuh-adhuh bandara kula | têka ngapa jaman iki | kapintêran ngalam donya | mung ana kang sinung luwih ||

5. kang bodho saya kabanjur | sêgsine sarira mami | bisane mung macul gaga | kawruh liya pan sinung sih | paran daruna [...] | [...] ||

--- [0] ---

[...]

--- [1] ---

1. Dhandhanggula[2]

1. nukartya ri Rêspati Pon enjing | tabuh astha Bêsar kaping sapta | taun Je nuju angkane | gya sèwu wolung atus | tigang dasa langkung satunggil | mèstu sungging kiwala | Srat Dêmak ardayu | kadarbe Dèn Ngatèn Puspa- | dyirya kampung Brăngtakusuman nunggil mring | Mas Mangun Sadutyarja ||

2. drênging cipta turida ngrimati | Srat Cibolèk Bintara supadya | antuk barkahing walyakèh | supangatnya jêng rasul | myang supangatira pra mukmin | kang sumare ngrat Jawa | paringa pangèstu | manggyarja dunya ngakerat | lawan nuwun pangèstu kang maos sami | tuwin kang samya myarsa ||

3. mahyakakên lêluhur ingkang wis | kocap sadalêming Sêrat Babat | Cibolèk jaman kapindho | angkiring Majalangu | supayemut kirdhaning bumi | kinarya ngasa manah | ring pra mudha punggung | lowung srat dadya panetah | wrin carita beda-beda gidib yêkti | tar wruh darma manitra ||

4. sung artèng rèh budya nukmèng tami | wit umèksi crita warna-warna | hyir sarah sadaya dungèng | pranarda yayah laut | datan sêsak lêbdèng tyas kalbi | cakraning tyas manungsa | padhang jêmbar nglangut | gunawan kawi sangkrêta | mardikani ati susilambêg niti | nitèni jarwèng sastra ||

5. tarlèn tabri ngataskarèng tulis | para sisya ngudi munah jarwa | ring paramabasa wêroh | sapurnaning tumuwuh |

--- 2 ---

wruh ing dura wruh marang yêkti | tan kewran gunardika | kabèh dadya kawruh | rèh musthikaning jipangga | mardi budi pawiyatan Babat Jawi | têtêp dadya gurenda ||

6. marmèngsun muryaning Babat Jawi | mamrih mardi putra wayah wutat | tumêngkar sagotrah ingong | èsthine carita yu | sadaya srat mila tinulis | kathah paedah barkah | sawabnya pra luhur | lagsananing wali tama | tamèng budya dadya budi tamarjati | dêdalaning widada ||

7. ngayuhwara puwaraning tulis | sangking mokal tinelat tan kêna | yya sira kapingin aèng | rèhning jaman wus santun | pami sira ngirip ingkang wis | nora yugya pinanggya | jaman mangke luput | de sun sewaya supaya | sira wignya rumakêt tibaning yêkti | yya kèlu ciptanira ||

8. ingkang panggah panyêgahmu kaki | duga wagtra ring panyakrabawa | yya sah pamikirmu dhewe | rintên ratri kok gêlung | gêlêngane wicaksèng budi | beda-bedaning crita | manuksmèng pra jumbuh | wimbuh wardaya yanjana | suptèng guna kawêntar midrawèng bumi | malaya nyakrawarta ||

9. nahên gantya ginupitèng tulis | warnanên putra Dipati Tuban | Radèn Sait panêngrane | gung rumakêt murkayu | marang silakramèng dumadi | tyas arda bêg sikara | ngubar hawa nêpsu | mahyèng păncadriya durga | mubal jahat dêdaga trusthèng pakarti | kêrti lumuh kêrtarta ||

10. sangking sangêt panggèndèng idajil | jajalanat rumangsuk [rumang...]

--- 3 ---

[...suk] jiwangga | têmah murkanung bêg awon | kupulan para dudu | ngabotohan angadu pitik | kêplèk dhadhu slikuran | ginêr sampak kêrtu | lamun kalah nglugas wastra | dipudaya dikbyarda tindak tan yêkti | babegal maling nayap ||

11. kumalungkung punggung tuna budi | nuksmèng durta tan mamrih yuwana | mung culika ati sèdhèng | mugut yitmèng tumuwuh | mêmatèni samèng dumadi | labêtnya main kalah | gêjabane iku | madad rumakêt ring ăngga | apyun candu wanita nutun dadya blis | tintrim para nukarta ||

12. mêmatèni dalan kanan kering | nganti kasup kondhang jonaloka | Radèn Sait pakartine | ring karti sampeka dur | ingkang rama sadarpa ngudi | sayugyaning tênaya | nanging tandya wasuh | nirnakkên rubedèng atma | wasanane mung mupus ring Dad Kang Sukci | narima pandoning Yyang ||

13. ucapên Jêng Sunan Benang tampi | wartèng loka dhasar waskithèng tyas | ring ganal gaib waspaos | Radèn Sait puniku | kasihing Yyang ananging maksih | sinêngkrê ring Yyang Sukma | hyun minayèng langkung | bakal kababar ing dunya | mêksih nganti paduming Yyang Kang Sêjati | wahyèng wahyu utoma ||

14. Sunan Benang angandika aris | marang para sisya-sisya sabat | wruhanta murit sun kabèh | ing Tuban ana dudu | Radèn Sait cêcalon wali | payo samya kagodha | mamrih nirdyèng kewuh | manjing tamaning uliya | nulya Kanjêng Sunan Benang ngrasuk rugmi | jungkat tinaturêngga [tinaturêng...]

--- 4 ---

[...ga] ||

15. pinatik mas sasotya mas adi | warna-warni ujyala sumêkar | nuksmèng thathit ting pancorot | pra sabat murit jumbuh | gya wisata nukartyèng Tubin | tantra kirdhanya prapta | ngarsèng dursila yu | Radèn Sait putra Tuban | kapanujon mêntas kalah ngadu pitik | ciptèng tyas hyun babegal ||

16. dupi mèksi jêng sunan lumaris | para sabat umèstu ing wutat | Radèn Sait wus wêspaos | mahyya sangking garubul | nyêntak ngandhêg ingkang lumaris | mangkona sabdanira | hèh kyai kang mlaku | mandhêga sun arsa minta | prabotira kang pinatik sasotya di | yèn tan awèh sun roda- ||

17. pagsa pira bobotmu sun wani | lamun arsa panggah lawan yuda | payo ngadu jayèng kewoh | jêng sunan ngandika rum | o o jêbèng Sait sareki[3] | hyun tămpa wahyu kobra | de sirarsa limut | tan mèstu cêgahing Kuran | ngubar hawa nêpsu karsa mamêtèni[4] | melik rajabronarta ||

18. parag tingkin sudarsanèng Widi | sadarpa hyun ring dana wimala | sarwendah kang ingsun anggo | sapira ajènipun | mingsih akèh kagungan Widi | kang sumêbar rat donya | brapa-brapa mliyun | lah ta jêbèng ika ana | wohing arèn kolang-kaling pêsthi dadi | sotya di nawarêtna ||

19. lah gèrètên kanggo jêgmu urip | sira sadarpa melik pramana | tandya sinènggèt woh rontog | woh arèn sadaya [sa...]

--- 5 ---

[...daya] wus | dadya intên sêsotya adi | kagyat jêngêr sakala | Dyan Sait dupi wruh | kamurahaning Dad Mutlak | kang lantaran sêbdaning wali linuwih | gya jukêl ngosyèng kisma ||

20. mănca drawat mănca drasa agsi | syanita lir turasa mahyanya | hyun tobat umèstutyarjèng | tumuntur rèh satuduh | Sunan Benang laju lumaris | Dyan Sait atut wutat | mrowa mahyaning luh | jêng sunan aris ngandika | paran karsa de sira ngêtutkên kami | jagat tan kurang brana ||

21. rèh sadarpa sirarsa bêg sugih | Radèn Sait matur mawardrasa | dhuh tuwan amba tur barès | kapingin lir sang wiku | barang karsa cinipta dadi | kula hyun nilas tapak | umèstu satuduh | ing pundi karsa paduka | Sunan Benang pangandikanira manis | hèh jêbèng wruhanira ||

22. ingsun iki arsa munggah kaji | marang Mêkah yèn sira tut wutat | durung sah lakumu jêbèng | yèn panuju karêpmu | sira ingsun pêndhêm sak iki | nèng madyèng wonapringga | satus dina kulup | parasdyaning cipta kita | ayya tangi sing jro kluwat wona ngriki | yèn ingsun durung prapta ||

23. nadyan dadya suh sawawor siti | aja maras Dyan Sait sandika | Sunan Benang gya ge-age | ring sabat muritipun | kinèn karya kaluwat sami | tantra dangu wus dadya | Radèn Sait gupuh | kinèn manjing sigra-sigra | gya sareyan jêng sunan dhawuh ngurugi | lwir caraning gusthika ||

24. nèng madyaning wana gambira di | wusnya pinêtak [pi...]

--- 6 ---

[...nêtak] nulya tinilar | jêng sunan lêpas kirdhane | hyun marang Mêkah sujut | manujya ri Jumuwah prapti | sakêdhap ring bètolah | bakda Jumungah wus | rawuh malih tanah Jawa | midêr ing rat nahêntya ingkang winarni | Rêtnayu Rasawulan ||

25. wêka Tuban warna yu di luwih | ulat tangguh wênês prabèng wagtra | tapa ngidang mawor sato | nèng madyaning wana gung | graning srêngga ing Glagahwangi | sang rêtna nut satingkah- | ing kidang miturut | saparan-paran tut wutat | tan cinatur lamènira abêk tèki | sobat para arina ||

26. boga gagodhong wohing klampis[5] | sebak kidang ing wona tan siwah | ucapên wali kinaot | sangking ngajam tumurun | marang Jawa hyun mati ragi | kasbut Sang Sèh Mulana | Mahgrip trah jêng rasul | wus waskithèng tyas nirmala | bangun tèji nèng madyaning Glagahwangi | pratisthèng luhur wrêgsa ||

27. manujyèng gon sor wiyu ana blik | tirtanya jro wêning kinclang-kinclang | kacaryan lumyat sumorot | pitêkur luhur wiyu | tarak boga myang nginum warih | hyun nêgês karsaning Dad | kang wajibul wujut | munajat sadalêm cipta | Glagahwangi ing têmbe dadya praja di | manrahkên gami Islam ||

28. rèh tinuding ring sudarmanèki | jêng pangeran ing atas maruta | kinèn ngislamkên wong akèh | tanah Jawa sêdarum | marma Jêng Sèh Mulana Mahgrib | bangun tèki barata | driyarda gung nungku | sakajat ingadilana [ing...]

--- 7 ---

[...adilana] | akaryeslam marang wragsa tanah Jawi | yèku purwaning tapa ||

29. dupyantara lama nèng luhur blik | ucapên kusuma kang abrota | ngidang saparan-parane | nèng madyèng Glagaharum | gya umèksi na tirta wêning | kayuman wrêksa-wrêksa | ngrêbaka pang singub | sang rêtna ebat lumiyat | tandya raryyan arsa siram nginum warih | ponang blik ginêbyuran ||

30. byar katingal sajatining èstri | tan wiwaha sang dyah ring sang tapa | nèng luhur sêndhang mathongkrong | rèh madyaning wana gung | arda mokal yèn ana jalmi | nir prayitnèng wanita | lagnyana nèng banyu | kawarna kang bangun tapa | Sèh Mulana Mahgrib waskitha umèksi | ring dyah kang maha brata ||

31. wus kawigang tyasira sang rêsi | sakala klimput kapandhitannya | dumadya korut nutpahe | tumètès madyèng ranu | wantu mani hyun dadya wiji | satêngah darbe usya | manjing sang rêtna yu | sakala krasa saratwat | yayah bindra raras nèng madyaning kanthil | sang sukèksi sru kagyat ||

2. Asmaradana[6]

1. sadarpa putêking galih | dera ngrasa sacumbona | tan ana lêlawanane | mangkana osiking prana | dhuh sang dewa bathara | pagene sun krasa kasut | lir nambut titahing krama ||

2. apa ta setan apa jim | kêndhak sikara migêna | nyidrasmara rêsmining rèh | dupyantara sang juwita | nèng sadalêming tirta | mara mobah ting pajêlut | tăndha trang isi kuthara [kutha...]

--- 8 ---

[...ra] ||

3. jabang bayi mobah-mosik | sebak bayi sangang căndra | sang dyah saya kapitane | bingung tan ana tinarka | glis mêntas sangking tirta | jabang bayi mubul-mubul | ebahnya saklangkung rosa ||

4. sang dyah bingung tyas makatring | tatela trang jroning garba | wus isi kuthara gêdhe | mangkana sang dyah kang sêbda | dhuh dewa kang minulya | sapa nyidrasmarèng laku | migêna gêndhak sikara ||

5. punapa jro pringgi iki | ana dewa bêg niaya | nulya dèn ungak jroning we | ana mayăngga mathingkrang | jubah sêrbannya seta | nyingkruk mathongol pang wiyu | dyah tumêngèng nginggil lumyat ||

6. ana jalma tèki-tèki | midik mênanging parasdya | katarèng tangguh sêmune | sang dyah sugal pasrangkara | hèh lanat tumuruna | wiku-wikuning atêlu | migêna arda sikara ||

7. nyidrasmara tăntra rêsmi | sun nèng jro we ngrasa tămpa | nutpah manjing sat rasèngong | sebak mêdhot kang usya[7] | midrawa badan wrata | bandarasèng sun ngalumpruk | jro garba ana kunthara ||

8. wantarantuk sangang sasi | sun kamitênggêngên ngrasa | kalingane jêbul kowe | kang ganggu rèh palacidra | tangguhku sira brăngta | pagene cidrèng silayu | murang tindaking krêtarta ||

9. sang wiku tumêrah ririh | ngarah-arah ciptèng driya | rumăngsa merang jro tyase | masthi kajibah panêrka | dhasar yêkti rèh cidra | ngrasa mahyèng mani

--- 9 ---

murut | sangking brajamusthènira ||

10. arda mangungun ing galih | sigra mamrês tiwikrama | rumăngsa cidra kirdhane | Mulana Mahrib tumulya | jabut brajamusthinya | sakala dakar wus pugut | landhungan wus katut sirna ||

11. pinujyèng cipta kapusthi | minăngka taklit kanisthan | dakar tandya warni waos | wit sangking tinrimèng sabda | pandoning Dad Kang Mulya | wus cinitra nèng mahpul[8] | lêlampahaning kawula ||

12. sang wiku wus nyangkrah mungging | buntala parêk sang rêtna | sarya rum pangandikane | hèh adining rêtna brănta | pagene sira duka | lah punapa karanipun | muwus Maulana tapa ||

13. mangsuli sang dyah sru wêngis | hèh durta ngikal durgama | ngukiri lakumu sèdhèng | dera nyidrasmara tăntra | têmah garbini amba | saka pakarti dhusthamu | karya wiranging wanudya ||

14. sun sidhêp sira wran lêwih | nora wruh janma druwaka | pandhita di sipat pêndhog | sang wiku gya buka wastra | lah yayi wruhanira | ngong tan priya awit timur | brajamusthi ingsun tanpa ||

15. kaya paran gon sun rêsmi | sun lagsma tanpa budaya | nyidrasmara boya darbe | sang dyah waskithèng pamulat | Jêng Mahrib lir wanudya | tumulya wusnya mrikêlu | sampeyan dalêm sang tapa ||

16. nucup jêng paduka rêsi | sarwi matur manuhara | adhuh sang wiku kinaot | sayuta nuwun agsama | rèh wahyèng

--- 10 ---

wicaramba | munah ring sêbda kang dudu | tobat kula kaatura ||

17. batên langkung mung minta sih | tuwan nglunturna kawlasan | nuwun sirnane wiyade | deramba garbini tuwa | jro dhara na kunthara | sintên kang yugya têtulung | luwarnya bayi jro garba ||

18. amung paduka sang rêsi | yèn tuwan botên sung wêlas | tulung patik citrakane | tanpa kakung darbyatmaja | lah ruwatên kawula | yèn paduka tan têtulung | uhung utapêna laya ||

19. amba trimah nganyut pati | nèng dunya nandhang druhaka | tan wande dados gaguyon | ing janaloka rat donya | sang wiku wlas nupiksa | hèh sirèku jaluk tulung | lah rêtna age mungkura ||

20. manawa parênging Widi | sun tulungi wahyèng jabang | nulya mungkur sang lyir sinom | Maolana sigra natab | lambungnya sang juwita | kaanan bayi mêtu[9] | sangking lambung dyah kang kiwa ||

21. mlupat ki aruna siwi | jabang bayi mahya priya | cahya nuksmèng căndra melok | Rasawulan wus waskitha | kunthara sampun luwar | sigra sang rêtna lumayu | sebak kidang malbèng wana ||

22. nahên kawarsita malih | wontên trahing wasyapada | nandhang citraka wus suwe | yayah sarêng lêlampahan | nanging ganti cinitra | nênggih tanah dhusun Tarub | wontên răndha kawlasarsa ||

23. sabab tinilar ing laki | ajal durung pati lama | tatinggal wêka sawiyos | lagya ngumur kalih

--- 11 ---

warsa | datan antara lama | sêtaun atmaja layu | ni rondharda duka cipta ||

24. mangêningkên tyas kang sukci | nêkêm sabda nungku karsa | nèng kubure tênayane | ardambêg tarak subrănta | tan nginum datan boga | wungunya kêlantur-lantur | nèng dagan atma kang laya ||

25. ngèksi tiksyèng grana ngudi | ring Yyang Kang Samingun Basar | tuka palaling Hyang Manon | dera manggih duka cipta | kaluluh-luluh papa | dupi ingkang lagi murut | tantra atmaja pralaya ||

26. mila sru deranta ngrintih | nêgês karsaning sudyarsa | mênanging budi rumajong | minta aksamèng kang murba | wasitanên Mulana | Mahgrib ingkang tapa nungku | anèng Glagahwangi wana ||

27. kang wus tan samar ing wèsthi | èsthining cipta waspada | dhusun Tarub ana wadon | subrata amati raga | wit katamèng paparda | Sang Maolana dupi wruh | tandyèmut darbe kunthara ||

28. hyun pinaring kang prihatin | sang panêmbahan ngandika | sayugyane bayi kiye | sun paringne nyai răndha | Tarub kang tarak boga | supaya bayi kadhaku | dadia tênayanira ||

29. ing wanci ratri marêngi | wantara wayah jam tiga | kunthara sinambut age | binêkta mêsat gêgana | tantra ing lagsitanya | têkan kubur dhusun Tarub | katuju ni răndha lagya ||

30. sasèdhèn satêngah guling | byar nglilir mèksi gêgana | ana cahya padhang katon | lwir bêdhah langit kang sapta | katon [kato...]

--- 12 ---

[...n] sumilak padhang | tumrun sing dirgantara sru | jlog tumraptèng ngarsanira ||

31. Jêng Maolana nabda ris | hèh wadon wêruhanira | iki bêbayi sawiyos | jalu trahing daniswara | ibu seda kunduran | iki gantine sutamu | tênayanta kang wus lena ||

32. mètên wêka dunya ngakir | mênawa nêkakkên bagya | Kidang Tlangkas panêngrane | lan iki tumbak sajuga | dhapur sangkuh sênjata | Kyai Plèrèt wastanipun | têmbe pusakaning nata ||

33. ratyagung ing nungsya Jawi | sanadyan ta benjang[10] | manrahkên drajat kinaot | wahyanirèng wahyu kubra | bawani ing bawana | wibawaning ratu agung | midana para duskarta ||

34. arda bagyane ing wuri | bisa dadi pangauban | kabêjanmu luwih gêdhe | săngka barkahing kunthara | lah iku tampanana | iya wruhanamu ingsun | Jêng Sèh Mahgrib Maolana ||

35. ni răndha muka wor siti | ngraub sutikna paduka | sarwi karuna ature | adhuh kang yayah jawata | nuwun sayuta tămpa | pêparing paduka ibnu | amba tan bangkit narima ||

36. sinihan tanpa upami | batên langkung amba pasrah | ring sudyarsa ing têmbe[11] | kawula pangèstu tuwan | pun dasih atas darma | momong trahing kusumatus | sandika mituhyèng sabda ||

37. tandya Jêng Mulana Mahrib | ngandika lon mring ni răndha | lah uwis nyai ngong bowo | măngsa borong atmajanta | gya ngindra Sang Mulana | mêsat ngayuh ing dirga yu | sebak cancala plas sirna ||

38. ni răndha [ră...]

--- 13 ---

[...ndha] datan wêntawis | kabêkta mantuk sêmona | sang kunthara di binapong | ri-ari mêksih durung sah | sangking nabining bocah | sarwi glolo sênggruk-sênggruk | byar raina praptèng wisma ||

39. kathah tăngga kanan kering | miwah para mănca desa | nom tuwa jalyèstri tinjo | kondhang kasubagèng loka | ni răndha atuk suka | pêparingnya Yyang Maha Gung | malekat kang sidikara ||

40. pinaripurna kasubing | pinagas ponang kastara | lwir adad bêbayi akèh | samana wismaning radha | sêkala dadya pasar | singa prapta sung pisungsung | buga wastra warna-warna ||

3. Sinom

1. răndha nom sugih sêkala | pèni-pèni raja pèni | adi wrat kang kaya-kaya | samya sung sumbaga rugmi | glang kalung anting-anting | kroncong suping mas umacur | guyup pra narakarya | rintên ratri angêlèki | amiwaha ring satriya anyar prapta ||

2. wantara trahing wiradya | wagtra wênês nuksmèng sasi | baluting wadana netra | jait tandhane trah gusti | nanging sang jabang bayi | datan nginum hèr parasu | mung nucup suwidanya | pribadi ing kanan kering | yeka ingkang minăngka bagas subadya ||

3. de pusaka warna tumbak | Jêng Kyai Plèrèt sinandhing | tan têbih ulu pasaryyan | tumbal sarat sawêntawis | têbih rubedèng bayi | tulus lulus gung sêmpulur | bagus Kidang Têlangkas | kocapa ing Majapait | Brawijaya garwa ji

--- 14 ---

garbini wrêda ||

4. kalis roga sigra babar | mahya jalu warna pêkik | umijil sang dyah andara | awit kanjêng pramèswari | sinung ran Bodhansriti | karsanya ingkêng sinuwun | dupi antara lama | sa[12] nata ing Majapait | kênèng roga cintaka gêng kang tumrapta ||

5. katêmpuh grah rajasinga | saklangkung putêg tyas kingkin | gya manjing sanggar pamlêngan | ngatas ring Yyang Udipati | minta waluyèng sakit | tinarima ing dewa gung | ana syara kapyarsa | tumêrah nuksmèng karna ji | hèh sang prabu lamun sira hyun waluya ||

6. kromoa putri ing Pandhan | kang wignya birat prikhatin | yeka kang dumadi saras | sang nata gya têdhak sangking | sanggar langgatan maring | sonasewaka dhêdhawuh | mring Patih Gajahmada | mundhut nglagsma dyah katami | bêboyongan sangking Pandhan hyun kagarwa ||

7. kaparêng katujyèng karsa | wontên tawan wanita di | putri adi tanah Pandhan | dhasar kênya yu prak-ati | konjuk jêng sri bopati | cacog ing karsa panuju | wus winiwaha dadya | lagsminèng sadalêm puri | winasmara sapisan kaparêng dadya ||

8. garbini antara lama | sang acăndra praptèng wanci | babar jaba mahyya priya | bagus trah jalma linuwih | wus sinungan kêkasih | Bondhan Gêjawan sang kusnun | kang ibu laju seda | karsanya sri narapati | kunthara

--- 15 ---

di pinaringkên juru sawah ||

9. ki juru mangabyantara | sinabdan hèh juru sabin | sutaningsun rumatana | mètên atmanta sêjati | yya taha ring bêbayi | deranta wèh wulang wuruk | nahên ingkang rinipta | Jêng Sunan Benang tyas eling | nguni darbe pêndhêman calon uliya ||

10. sabat murit dhinawuhan | kinèn bêkta pacul linggis | wus sumêkta gya ngindrarsa | glis prapta pêrnahe nguni | tatêngêr wus pinanggih | glagah lang-alang wus cukul | mêrkakah wus binabat | ramon sinaponan rêsik | gya dhinudhuk gusthika sarêng kapiksa ||

11. Dyan Sait binapong mêntas | nèng pante lwir sangaputih | tandya kagotong ring Benang | kantaka tan wruh sêkalir | tan kacatur nèng margi | praptèng gon katiyup kukus | ring muksyaraning boga | kêrjêt mosik tyasmu eling | sigra lênggah Jêng Sunan Benang glis ngusya ||

12. jinujung sangking wanteya | sila jêng sunan arda sih | tantra lama pinèt kadang | taruna tuk kang rayèstri | nulya sinung kêkasih | Sèh Mêlaya jarwanipun | midrê ring rat bawana | kocap dènta nambut krami | patut tanpa rubeda salamènira ||

13. nahên ta ingkang kawarna | ni răndha ingkang ginupit | klintang sihira ring atma | yayah sutanya pribadi | dera mangêmong bayi | kalis roga adoh dudu | agêng wantaranira | winêyahakên ing budi | tuhu nuksmèng pratagsitaning utama ||

--- 16 ---

14. wus mangkono trahing wirya | pasang ing graita lungit | susilambêg kasusastran | ing gunardika rèh niti | surti prayitnèng sêkti | budyayu yoda praja gung | silwarja bratasmara | nir deyarda manrang wèsthi | lintang beda lan lare kanan keringnya ||

15. akèh para mèstu karta | pra wrêda rare taruni | tumutur ing sang kusuma | kasbut satriya utami | Jaka Tarub kawarni | warta tamane sang bagus | samana sampun yusya | pitulas warsa sang pêkik | sabên dina pribadi pêparèng wana ||

16. jurang têrbis guwa-guwa | guthaka kèh dèn lêbêti | singup singit tan kajaja | mung ketang mêmangun tèki | mangkono wran hyun tami | kanugrahaning Yyang Agung | lit mila wus bineda | solah bawa trapsila di | wus tatela panduming Yyang trah utama ||

17. nanging kasênênganira | sabên dina nulup pêksi | marang gunung alas jurang | tulup sinung brajamusthi | kasadarparda madi | pratisthèng dêmon ing pucuk | kèksi lwir sangkuh tigar | Kyai Plèrèt dèn wastani | yèn ngupaya kukila dêmon kiwala ||

18. ponang dêmon wus kawawas | pêksi kitiran ngendrani | tan têbih ibêrnya sigra | Dyan Jaka ngudi nututi | jroning tyas masti kinging | tuwanggana kang mangungkung | tandya na riris prapta | drês sangking dirgantara di | Kyai Jaka gya ngaub soring pangira ||

19. pêksi twanggana wus sirna | rahadyan kelangan lari | tanbuh parasdyèng kukila [kuki...]

--- 17 ---

[...la] | Jaka Tarub mêksih nganti | sirnaning punang riris | ucapên sakidul wiyu | cakêt lawan talaga | bèji gung tirtèsmu wilis | lir rinêngga batrawi pinacak sela ||

20. têpining tlaga kubêngan | saruni tluki lan rustin | argulo jambon myang pêthak | kapasang yugya marêngi | ana catur absari | sing dirgantra tumrun adus | prona nirdyèng wiweka | tan wruh sor kayyana jami[13] | rèh wus nyipta dupara madyaning wana ||

21. absari tumadya siram | dera jêjămba nèng bèji | lagnyana catur surabsa | pakeyan sinung nèng pinggir | prastawa Jaka mèksi | solah bawane para rum | miwah goning subaga | cukul wênganing pênggalih | wus manyakra yèn widadiri[14] kang jămba ||

22. darbyemut nyidra kang wastra | pakeyan pinggiring bèji | tandya umarêk ngrah-arah | ririh nyamar tan kaèksi | gya busona cinuthik | ing dêmon kang mawa sangkuh | wus kalêgsanan kêna | kang darbe subaga tan wrin | lagya eca cêciblon kungkum nèng tirta ||

23. warni tiga ingkang kêna | rasukan sumêkan nyamping | Ki Jaka mudur singidan | kang darbèni tan umèksi | katungkul kungkum warih | Ki Jaka wisata laju | mantuk sêdyaning karsa | tantara wismèng glis prapti | jujug nglubung pari sawetaning wisma ||

24. wastra tri warna pinêrnah | tumbu sinasaban pari | nèng ngisor kinarya dhasar | tan ana

--- 18 ---

jalma udani | wusnya sinipên têrtip | Ki Jaka manggritèng kalbu | sun gêtake kang siram | paranbaya ingkang mandhi | ananging sun gawakakên kang busona ||

25. wahanane prabot desa | klambi sumêkan lan nyamping | gya malbèng panti ngupaya | busona wastra tri nuli | sinabukakên aglis | Dyan Jaka Tarub gya wangsul | pribadi ring sor wrêksa | dupi prapta umarêk ing | têpi blubang têksih gaguyon kang siram ||

26. Ki Jaka sabawa nêbda | hèh sapa sira ming[15] bèji | sru kagyat para absara | trangginas mêntas ing pinggir | yun ngrasuk busana di | age-age rêbut dhucung | widadari kang tiga | wusnya ngrasuk wastra nuli | jêjêg kisma mêsat nampak ngăntariksa ||

27. mung sajuga kerigona | kang pêparab Nawangsari | awit pakiyan tan ana | manyana katut kang ruyyin | têmahan kotrang-katring | kitrang-kitrang mingak-minguk | bingung kenging sangsara | kamanungsani pakarti | tandya dhodhok dheprok moprok ngusap waspa ||

28. wus nyipta mabur tan bisa | mangka sagunging absari | mubul minggah dirgantara | wit sangking busonanèki | mabur sarana klambi | myang kasih sang bathara gung | Yyang Endra Junggring Slaka | ganjaran sangkaning alit | mindhak warsa ponang klambi mindhak gêngnya ||

29. marma tan wignya ring tawang | rèh klambi kedran tan panggih | sadene nyamping samêkan [samê...]

--- 19 ---

[...kan] | mila sang rêtna gung nangis | sêsambat malasasih | dhuh dewa bajutên ingsun | de kita dar gung papa | rubeda lwih satus kêthi | dadya manglah-manglah mangèsthining laya ||

4. Kinanthi

1. dhuh jagat Dewa Kang Agung | wadung priniayèng dasih | sikarda nandhang cintaka | tan kawawa anglampahi | tumitah nèng marcapada | tan wun duraka gung prapti ||

2. sun tan ngrasa tindak dudu | de antuk rênguning Widi | Widi kang paring widada | yya kadawa tamèng dhiri | gayuh sang dewanda kala | pagasên urip sun iki ||

3. wisaya mina wak ingsun | pulo lor ing Surabanggi | tan wurung nêmu duraka | parang jêjaka wiati | wran sukantuk duka cipta | sapa yugya têtulung sih ||

4. kawi tampar dhuh dewa gung | kunir pita nèng wanadri | manggya sang sapa wak ingwang | panjalin panggêtak wajik | jangkrik karang saupama | pêsthi datan kêna gingsir ||

5. sapa kang wignya têtulung | jayèng tirta sak upami | pring alit kang rose dawa | puluh-puluh awak mami | nêmpuh bêbaya sadarpa | kabutuh têmtu nglakoni ||

6. waskitha Ki Jaka Tarub | ananging mêksih maningit | aling-alingan wandira | sang rêtna yu mêksi mung[16] | lagya mirêng suwara[17] | na jalma dèrèng wruh warni ||

7. wus dangu antaranipun | Dyah Nawangwulan sru anjrit | udrasa waworing sabda | sênggruk-sênggruk ngêlik-ngêlik [ngê...]

--- 20 ---

[...lik-ngêlik] | sabat yayah calapia | kapitèng tyas ngêsa isin ||

8. sru ngandika wor lan guguk | rèh wus nyipta pandon Widi | adhuh sêksènana dewa | bumi langit angin warih | surya căndra taranggona | sapa yugya têtulung sih ||

9. nanggung kawirangan ingsun | wèh wastra sêmêkan klambi | lanang wrêda ngong bil bapa | kita mèt biyung yèn èstri | ujarku manjing antaya | yya dumèh kabutuh kingkin ||

10. de lamun taruna jalu | sun ambil sudara tunggil | yayah rena dunya dlahan | kakang adhi manut warni | sêdene jalma wanita | nora beda cipta mami ||

11. puluh-puluh kang sapuluh | tita tiwasing pabudi | ratune nyata tan wignya | bali ring kayangan mami | mokal kancaku kang nyidra | anggawa pakiyan mami ||

12. Jaka Tarub trang pangrungu | ring dyah prasêtya punagi | gya ngejawatah umarak | sangking sor wandira mijil | mring ngarsèng dyah kang udrasa | sarwi ngandika rum manis ||

13. adhuh pêrsidhèning kasur | kang lir barleyan ingukir | sun wêlas mirêng syaranta | tur mawa punagi dhrindhil | cacate kaulmu datan | pêthuk lan tyas ingsun yayi ||

14. sebak sêbdanta sarujuk | ingsun tohi pati urip | apa sirarsa yun murat | ing kartas akindhah mami | pratăndha sirèku iklas | kandhase mring manah sukci ||

15. yya wancak ing tyas sung sintru | mung mintra prasaja mangkin [mang...]

--- 21 ---

[...kin] | sang rêtna sumambung sêbda | hèh satriyambêg utami | yayah carakaning nata | niti waskitha tumrampil ||

16. sun absarining Hyang Guru | de kula pratisthèng ngriki | puwarane hyun jajamba | patirtan bèji puniki | kăncamba èstri tatiga | surènggana tunggil kapti ||

17. sangking ngatariksa tumrun | srana wangkawa lumaris | dupi praptèng ngriki sigra | yun siram kungkum ing warih | dupara yèn wontên janma | sirna budayèng pamikir ||

18. kula gya lagnyana abyur | wastrèngong tumamèng têpi | rèh amba kalêrês lurah | buwani surabsari tri | mila mèstuti karsamba | sêdaya ajêgur ngriki ||

19. lagyeca kawula adus | wontên syaraning jalma di | trangginas amba sakănca | tandya ngrasuk sumbaga di | mahawanirèng gêgana | kawula katun pribadi ||

20. lah barèse sang rêtna yu | punapa andika pêksi | sokur ing Yyang Maha Mulya | tuwanggana dadya jalmi | dhasar wanudya utama | nuksmèng kirana yu luwih ||

21. yèn makatên padukèstu | kagadhah ring kula pasthi | pandoning Suksma Kawêkas | andika kula sêngkêri | bagya gung manawa benjang | malih tyanggana lwir nguni ||

22. sang dyah kagyat sarwi muwus | hèh wong bagus paran mami | kuthung timên ciptanira | de tan pisan galih wêning | katun sun prana dupara | pêksi dadya widadari ||

23. mbok sampun kakehan wuwus | kadar datan migunani | atas [a...]

--- 22 ---

[...tas] kula tanpa karya | pawartanta tuduh nêsthip | mung nuwun sih kawêlasan | mahyakna mring wong prihatin ||

24. sintên sayugya têtulung | wèh klambi samêkan nyamping | sun anggêp sudara priya | ingkang tunggil bapa bibi | kakang adhi manut warna | mung yèn wis tulung prihatin ||

25. ngong sidhêp paduka patut | dadya sudaramba irib | warna tanduking wicara | kakulitan datan slisir | mung kaot paduka cingkrang | tan lêpas dugi prayogi ||

26. ngong widadiri syarga gung | cinipta kadya dyan pêksi | nadyan kewan nyambut warna | nanging lambe tanpa dalir | yeka tandhane manungsa | têtela dèrèng nitèni ||

27. lan malih sun minta tuduh | têngran paduka kang yakti | dika mukir tanpa aran | luwih dupara sakêthi | sadaya musama kathah | asma kodrating Yyang Widi ||

28. puniku kawula ngungun | gumun dèn ta sunya nami | Jaka Tarub pasrangkara | lêrês panarkanta gusti | rèh aèng wasta kawula | rikuh [ri...]

--- 23 ---

[...kuh] yèn kulangsung warti ||

29. rèh dika sadarpa yun wruh | lah mangke kula sajari | nama kula kakang êmas | sang dyah jroning tyas ngêcupi | sarya nêpda mêlasarsa | kakang mas kula minta sih ||

30. sirnakna cintaka ulun | wanudya nom tanpa tapih | pakiyan sadaya brastha | Ki Jaka manêbda aris | hèh yayi sirarsa minta | busana samêkan nyamping ||

31. kagyating tyas sang dyah ayu | pasrangkararda nyanyêngit | gene satriyambêg pidak | têka pan ingundang yayi | sun kira sira wruh tata | e e gumun timên mami ||

32. kagyat Ki Jaka sru muwus | o o gene kok nyanyêngit | pancène jamak kang lumrah | wran lagya nandhang prihatin | wahyèng ngling karya la-êla | pagene sang dyah silip[18] ||

33. panyakranta ingsun cubluk | tanpa nalar cupêt budi | datan wruh sira pribadya | sondêr dugi lan prayagi | sang dyah gya mangaras pada- | nira Ki Jaka manangis ||

34. e yah kakang mas mbok sampun | padu yèn mirêng sar-asir | mindhak lumêbèng rol-rolan | pulisine sami margil | sêpiyun gêbayan kathah | e kakang bok sampun inggih ||

35. de kaul kula tan srujuk | sulaya lawan sang pêkik | lah minta kaul punapa | amba tutunên punagi | sadasa-dasa sriramba | lagya rumakêt prihatin ||

36. kêna upatèng dewa gung | duka cipta satus kêthi | adhuh sang parta sumoga |

--- 24 ---

amba umèstu sasigit | tan nêja mèngèng karsanta | rèh kula nandhang kasyasih ||

37. Ki Jaka gumuyu ngungun | sajêg jublêg sun durung wrin | wran punagi kinèn netah | kang lumyan wahyaning lathi | pribadi iku kang dadya | basukining trang Yyang Widi ||

38. sang dyah wus waskithèng sêmu | tangguhing sasmita kèksi | Ki Jaka nuksmèng wardaya | sang rêtna matur rum manis | lah sampyan sêksèni kangmas | sintên wignya tulung nyamping ||

39. nyampêti kawlasarsèngsun | sinjang sumêkan myang klambi | kula yun nyèthi bêg lagsma | mawongan mituhyèng karsi | sanadyan dadya juru dang | nutu myang ngupaya warih ||

40. gêgêt Ki Jaka wus pêthuk | rèh wus kagiwang ing galih | rumakêt bratèng asmara | ciptèng Jaka dadya syami | dhasar suranggona tama | sampurna yum[19] nom prak-ati ||

41. kèwês luwês mawèh gandrung | mardusyaning jêtmikani | musthikèng absari syarga | ing Endraloka manggih[20] | roro tumrah marcapada | dadya ratuning absari ||

5. Mijil[21]

1. Jaka Tarub angandika aris | hèh sira dyah sinom | wus adarbe punagi wiyate | sing sapa wong têtulung wèh nyamping | sira hyun nglakoni | sapakone kang sung ||

2. sinêksia ring Yyang Udipati | dewanta kinaot | yèn mangkono sun istiyarake | saanane praboting wran miskin | warni kluwus pêsing | apa

--- 25 ---

sira purun ||

3. yèn wus saguh kitarsa mangambil | ring wismèng sun prabot | sang dyah nrima mangkono ature | dhuh-dhuh kangmas kula nuwun inggih | sadasa kas pundi | katêmpuh ing butuh ||

4. dupyantara dangu dènnya nyingit | gya wangsul sang anom | praptèng têpi bèji panggonane | Sang Dyah Nawangwulan gêng lagya prih | kang wastra linêmpit | kinêmpit nèng sikut ||

5. pyur kumêsar sang dyah duk umèksi | wangsulnya sang anom | sarya bêkta wastra tri cacahe | Jaka Tarub angandika aris | dhuh nayaka mami | yya manggung rawat luh ||

6. lah biratên deramba yun tangis | sirnakna luh miyos | punika gèr wastra tri cacahe | sinjang dhusun awon pêsing sangit | dhasar sarwa lurik | sumăngga kaatur ||

7. rèh pêpathèn kudrating Yyang Widi | yya ngandikap mopo | lah punika sakawontênane | gya tinampan rinasuk tumuli | glis angagêm nyamping | samêkan klambi wus ||

8. Jaka Tarub angandika aris | sumăngga sang sinom | prayogine nêtêpi prasêtyèng | lah suwawi kawula aturi | kondur marang têpi | dhukuh dhusun Tarub ||

9. sang juwita mupusing tyas pêsthi | karsaning Yyang Manon | tan lênggana umèstu sapangrèh | alon matur kakang mas saèsthi | amba mupus karsi | padoning dewa gung ||

10. tandya

--- 26 ---

bidhal sang dyah lan sang pêkik | rèpèh alon elon | ngarah-arah rèh dede adate | wisata lwir Kamajaya Ratih | Ki Jaka nèng ngarsi | sang rêtna tut pungkur ||

11. wisata lon tan dangu gya prapti | ing Tarub ingkang bok | nyai răndha gugup mêthukake | ingkang putra wus angampil patmi | dhasar yu linuwih | yayah nuksmèng santun ||

12. tandya mlajar mangrangkul sang pêkik | sarwi gêmbor-gêmbor | kathah tăngga ing kanan keringe | mirêng syarèng răndha tawan tangis | kathah jalma prapti | ring wisma yyun tulung ||

13. samya ngira yèn ana prakawis | dupi têkèng kono | Jaka Tarub atuk wanudyanèh | sadarpa gung jalyèstri tumrapti | raga gili[22] | dulur sêlur elur ||

14. warnanên wus sêpi para jalmi | ni răndha tanya lon | mring tênaya mungguh karanane | Ki Jaka sung ing purwa mêkasi | ingkang bok gung puji | dahat suka sokur ||

15. darbe karsa ni răndha hyun kardi | mulyakkên putra ro | winiwaha ing sak kuwasane | ngarah apa caraning wran dèsi | tăndha abawani | lwir adating dhusun ||

16. dupi ratri kyèh wran gung kang prapti | kurmat pangantèn ro | jêjêl usrêg ni răndha wismane | akèh para mlijagu wèh rukmi | bêras lênga pitik | jênang jadah anung ||

17. pra nukarta wèh wastra di-adi | supadya dèn anggo | ring pangantyan kang anyar praptane | jor-êjoran pèni rajapèni | sangking kriya karti | kanan kering Tarub ||

18. nyai [nya...]

--- 27 ---

[...i] răndha saya tambah sugih | pradon-adon ewon | kang sapisan wit bêrkahing rare | kaping pindho pangantyan priyèstri | nahên boja krami | warnanên sang kusnun ||

19. parta darbyemut titahing krami | nèng jinêm sakaro | pangantèn dyi wus nêdhêng mangsane | Jaka Tarub ngimur mring sang padmi | syara rum mangasih | mangêsorkên madu ||

20. manuhara rèh gunaning laki | dhasar satriya nom | lwir brêmara wilasita lare | dibyèng prana sarkara ingungkih | mangu gyannya ngudi | dèning rahsa runtuh ||

21. truhing cipta Ki Jaka malarsih | jayaning priya nom | nabda manuhara pangarahe | dhuh juwita kang lwir putran rugmi | kawula hyun ngabdi | umagang satuduh

22. amagangi sabin mung salupit | mipit kang tirta jo | byaring pucang dênta wayah sore | kanang mardusyaning jêbat mamrik | minging gèndèng budi | budyadi rahayu ||

23. yayah teja wangkawaning urip | ngawêngi paturon | jroning suta na usada gêdhe | karya tinggal ring wran tarak kingkin | hyun bintarèng pamrih | ring dyah kang wèh gandrung ||

24. lah ta yayi kang kula ngèngèri | sumăngga santero | jiwanggamba kapeganga agèr | suptèng raras bendraning pangasih | campuhing rahsa di | samya anggêguru ||

25. guruning priya wanita luwih | de guruning wadon | kakung digbya kang trahing wiradèn | rahsa campur juga mahyèng wadi | nuksmèng antayurip | sebak potong idhup ||

26. nikmating wran kakung [ka...]

--- 28 ---

[...kung] lawan putri | papan don mangkono | suptèng wagtra campur juga anggèr | lah sumăngga mangun ngaji pati | patining sarêsmi | wanudya lan kakung ||

27. wênang wajip kukuh munah padni | kang wus nunggal kawroh | juga karya mahyèng nutpah karo | karawit tumitah murwani[23] | trah tumêrah dadi | mamuji Yyang Agung ||

28. wus dilalah jajining widyadi | datan kêna kelon | jodho lêta tri samodra gêdhe | duparaning titah têmtu panggih | kanan kiring guling | gulung têmpuh sampyuh ||

6. Dhandhanggula[24]

1. Kyai Jaka Tarub dènnya ngudi | abudidayaning priyatmaja | rèh nêdhêng mangsane karo | dyah kagunturan rum-rum | ruming sabda nuksma tinarik | sacakraning jiwangga | dhasar Jaka Tarub | bagus trahing danisyara | nora kewran ngupa trisna gèndèng ing sih | sakala bayu sirna ||

2. lwir supêna sang dyah matur aris | dhuh pramodyèng kusnun kadya paran | nirnakkên budayèng wadon | jiwanggamba sakojur | yayah bendra raras mawor sih | atot bayu lwir rucat | pranarda matrênyuh | robing sabda priyêmbada | lah sumăngga sampun kêkathahên mèt sih | manawi mugut usya ||

3. ngong wus brastha budayaning èstri | miyak wrana katon têlênging dyah | asmaning wadon wadine | nir dyatmikaning kalbu | gumêbyar nur karweka kadi | kantaka swanikarda | atot bayu nglupruk | urmat pêthuking rahsarja | pamlêng sirna wantune [wa...]

--- 29 ---

[...ntune] rara arini | mangsah sang dyah tumadhah ||

4. tan cinitra rêngganing karonsih | kaprajaya dyah jayaning priya | midrèng jagat rasèng pêdhot | kantaka kalih sampun | kalêksanan ciptaning galih | sirna jati kawula | apambuh mah u[25] | dangu nèng jroning pasuptan | samya mahya yayah Kumajaya Ratih | kang myarsa karasèng tyas ||

5. dupyantara dangu dènnya mong sih | pêpasiha mimi lan mintuna | tan ana sasêtrip crahe | gulêt magulang-gulung | kocap wran Tarub samya jrih[26] | sênêng marang Ki Jaka | satêngah rumatu | kapat mănca desa-desa | ingkang têbih-têbih ngatas karsi[27] | sowan jagi giliran ||

6. wusnyantara lami ingkang bibi | Nyai Răndha Tarub ajêjarwa | ring putra mantu sabdane | hèh rêtnaning jinêmrum | gèr sirèku wus dadya tani | pandoning suksma murba | datan kêna mungkur | biratên suranggonanta | ayya taha-taha rumêksa ing laki | ingsun wus nêdhêng wrêda ||

7. hyun misah gon gandhok kilèn iki | nêdya dimik mlêng mring Dad Kang Mulya | ngupadi sanguning layon | sang dyah manêmbah nuwun | gandhok pinisrama wus dadi | pêrnah sakilèn wisma | kalêksanan sampun | wus kadunungan sakala | sang kusuma tan taha caraning tani | mranti sapirantinya ||

8. nanging klakuan juga kang maksih | dèrèng sirna caraning kahyangan [kah...]

--- 30 ---

[...yangan] | surabsaru pakartine | dera dum sêkul tuwuk | mring sarayat jalu myang èstri | malah kongsi ping tiga | sadintên sadalu | mungguh klakuan tan komram | lamun adang mung srana pari sawuli | tinumpangkên dangdangan ||

9. tantra dangu dadya sêga putih | sapira karsaning dyah glis dadya | sêkul sadarpa kathahe | pari sawuli wutuh | wus mangkana lakuning ratih | widadari sawarga | ngudayarda alus | awèt tur barkah mupangat | kang pinurih ayya krêp manandur pari | sabên dina mangkana ||

10. Kyai Jaka waskitha tyas wêning | yun adikèng nala dupi lama | tangguhnya pari mèh êntèh[28] | kyai mangungak lumbung | wetan griya kagyat umèksi | duparaning pratingkah | pari maksih wutuh | durung kalong pisan-pisan | jêgrêg ngungun jêntung jêngêr ngeling-eling | kapriye karanannya ||

11. Kyai Jaka prayitna ngupadi | kanyataaning iku klakuan | paran baya pratikêle | dupi lamining satun | Sang Dyah Nawangcăndra garbini | praptèng sêmaya babar | mahya wanudya yu | nur cahya nuksmèng kirana | sinung têngran ring lama Rara Nawangsih | sadaya wran kèh trêsna ||

12. samana nuju ari sawiji | Sang Dyah Nawangwulan olah-olah | adang sêkul ngiras momong | pra brayat nuju suwung | nambutkarya nèng têgil sabin | Jaka Tarub anggana [ang...]

--- 31 ---

[...gana] | nèng langgar pitêkur | kocapa Dyah Nawangwulan | ingkang lagya adang nyambi momong siwi | kaparêng putra mular ||

13. sadarparda sumuk marêk agni | kugumèng rum nulya marang langgar | sarwi bapong tênayane | dhuh kangmas nuwun tulung | kula turi nênggani agni | ring pawon brama adang | kiyai pukulun | hyun nyirami putra mular | ring narmada supaya srêp sampun nangis | dangdangan têngganana ||

14. nanging wêling kula wanti-wanti | mugi-mugi yya nganti kapriksa | ngamungna têngga kimawon | kêkêp yya nganti keguh | jro kukusan yya nganti kèksi | sangêt atur kawula | mugi kangmas sampun | Radèn Jaka sigra-sigra | malbèng pawon sang dyah mring narmada prapti | sang rara siniraman ||

15. ucapên kang lagya tunggu agni | Jaka Tarub cukul graitanya | de sadarpa wêwalêre | apa ta karanipun | wanti-wanti tan awèh mèksi | paran suwadènira | ngong cobarsa wêruh | tumulya kêkêp kabuka | jro kukusan ana pari mung sawuli | graita Kyai Jaka ||

16. layah bae awèt nyêkêl pari | kaya datan suda sabên dina | garwaku iki akale | mêksih dewatanipun | ora manut caraning janmi | tindake suranggana | dandang gya tinutup | wus tan siwah kadya ngadad | kawarnaa [ka...]

--- 32 ---

[...warnaa] kang mring narmada sêsukci | bêrsih matuk sakala ||

17. praptèng natar manguwuh ing laki | lah sumăngga kula turi ngajak | putra andika dipun mong | kyai sing pawon mêtu | anampèni ponang kunthari | ingêmban nglela-nglela | lagunya lwih arum | sêkar Prawiralalita | Sang Dyah Nawangwulan ring pawon umèksi | dangdangan jro kukusan ||

18. jroning mèksi pari mung sawuli | durung dadi sêga pangêdangnya | awit sangking kurang suwe | dadya gêni kagrubug | wusnyantara binuka malih | parinya têksih wêtah | tinutup lyir ngênu | wusnya dangu gya binuka | dyah lumiyat rupa pari sigra manjrit | arda tawan karuna ||

19. sebak grantang duka lir sinipi | sang kakung marêk sarwi têtanya | krana apa yayi kowe | manjrit syara kang dudu | mahyaning ngling sadarpa ngèksi | sang dyah mêksih karuna | Dyan Jaka mangimur | lêpdaning sêpda nyrangkara | sang dyah muwus sêrêng dika nyidrèng padni | tan mituhu pitungkas ||

20. punapa ta dene wani-wani | buka dangdanganing wanityedah | kang wus kula wêlingake | paran ciptanta limut | durtèng budi cidra ing karti | kartining wadom tama | kangmas cupar kêthuk | saru-saru ingungkaban | priya lumuh kamulyanira ing dhiri | tan ngeman [ngema...]

--- 33 ---

[...n] jiwa raga ||

21. tur akarya wirange pawèstri | buka wadiku laksma wikrama | kang hyun kanggo satumrahe | dika rumakêt dudu | duraka gung dika pinanggih | malah praptaning têdhak | kongsi run-tumurun | kangelan sangking paduka | cidranira mratani ring dunya ngakir | tan wurung boros labas ||

22. Kyai Jaka gêtun dènira wis | kalêksanan abuka dangdangan | mila arda pangrêpane | dhuh musthikaning ayu | rèh sun salah minta agsami | puluh-puluh sakadar | pasthining Hyang Agung | pandon datan kêna owah | nora lêwih kawula namung sadarmi | sang dyah muwun dilalah ||

23. sru sinamun yya katarèng isin | kamanungsya tri wikramèng adang | duk samana dyah purwane | karya bras nutu pantun | ngliwêt adang caraning jalmi | sabên rina tan pasah | lama-lama pantun | kang nèng nglubung sampun têlas | nandhês dhasar sang rêtna kagyat umèksi | wastra ăntrakusuma ||

24. sumêkannya lan nyamping ing nguni | gya rinangsuk dyah èngêt ing driya | arda culikaning bojo | sirna katrisnan murut | kang kaetang durtèng pakarti | kartining triwikrama | kamanungsyan sampun | sang dyah sangking lumbung mahyya | anèng latar mandrawasa mugut laki | mêdhot ing talak cipta [ci...]

--- 34 ---

[...pta] ||

25. sêdyèng nala sang dyah kodur maring | Ngendraloka tan èngêt ing atma | èstri ayu mêksih suson | gya marêk ring sang kakung | lêpdèng sabda tan darbe ajrih | dhuh dhuh kakang ta kula | kalilana mantuk | dhumatêng ngendra buwana | rèh katara culikarda marang mami | warni kalih prakara ||

26. dene Nawangsih trahing sujanmi | pantês kari anèng marcapada | paduka kêjibah momong | wus wênang wajib kakung | kulamboya krasan nèng ngriki | rèh triwikrama amba | kamanungsyan sampun | marma hyun pralêbdèng syarga | Kyai Jaka mirêng lwir glas tibèng jubin | udrasa sebak laksma ||

27. manêbda rum marang ingkang rayi | dhuh ratuning suranggana tama | yya sira tekat mangkono | lah priksanên sutamu | sasêpalan kayatmu gusti | tur mahyya garbanira | de sirarda limut | marang tênaya wanita | dhasar mêksih nginum parasunta yayi | salah ciptèng tyasira ||

28. yya mangkono hèh wruhanta yayi | jumênênging kunthra ingsun lan sira[29] | kang măngka lêlantarane | purwaning karsa kumpul | juga dadya ingaran wahdi | madi mani wor karsa | maningkêm ranipun | yayah pugut jiwitanta | rasèng ugya rèh pêpasihan doning sih | gêmpal nyawamu mirah ||

29. bundêr kimplêng lan nyawaku yayi | pêparêngan pandoning jawata | pathine rahsa nuksmèng ge | sebak bun warnanipun | ingaranan sotya [so...]

--- 35 ---

[...tya] di murti | gya kapanjingan obah | ingkang tanpa dhawuh | purbaning panas sarosa | rahsa dadya gêtih mobah rintên ratri | jumênêng dhèwèkira ||

30. dêdunung nèng talaga kang warni | têbung Arab aran kalkausar | yeka jro garbamu anggèr | angodrat kayat kayun | jumênêngnya săngka pribadi | marma bayi punika | gêmpalan atmamu | sênadyan nguni sriranta | datan siwah lwir sutanira puniki | nèng garba ibonira ||

31. basa ibu iku têmbung Arbi | pardikane plawanganta mirah | marma wong utang ring êbok | de yayi panyaurmu | marang sutanira pribadi | jêr rêjasaning rahsa | juga cipta kumpul | kêpêl dadya wujut tunggal | ananira nganakakên rèh wong nyilih | purwane babu bapa ||

32. lan malih sun kang muput trap silip | pantêsira syarda marang ingwang | de atma mèlyantuk rêngon | lah bok aja wong ayu | sarya nangis syanita mili | kaya priye wak ingwang | ngrêgsatma katêmpuh | yyan sira adrêng nalanta | iki bocah utoma gawanên gusti | dyah wus tan kênèng ngampah ||

33. Kyai Jaka waskitha mangèksi | èsthining tyas tinubruk sakala | gya jangkah asta kumlawe | dyah prayitnèng pakewuh | gya cat mancal kisma nginggil[30] | nèng dirgantara nêbda | kangmas kula pemut | rèh dika momong kunthara | bokmênawi putranta nangis kêpati | kadunungna panggungan ||

34. lan sajia mênyan ingkang putih | mêrang kêtan wulung mawa brama | dupa lêbokna [lê...]

--- 36 ---

[...bokna] ing kono | têrtamtu kula nanduk | gandaning mrang lan dupa putih | pratăndha yèn putranta | arda mular muwun | tyamtu yèn amba glis prapta | sung parasu ring putranta Ni Nawangsih | poma ing wêling kula ||

35. sampun ngantos supe among bayi | pramilanya yasa bale tawang | panduka kantuna arjèng | sigra sang dyah manggayuh | ngatariksa dayaning kapti | ăntakusuma mulya | karsanya jumujug | ring jagat ngendra buwana | dupi praptèng ing sela matangkêp kori | kagyat dewa wiwaka ||

36. dhuh sang rêtna kula sampun tampi | dhawuhing Yyang Widi Siwahboja | panduka tan kenging malbèng | kras jêngandika wangsul | lamun mêksa sun pikut manjing | kawah căndradimuka | dyah cangkelak wangsul | hyun mring marcapada merang | têmah manggya nèng antara bumi langit | Rêtnayu Nawangwulan ||

7. Asmaradana

1. Ki Jaka saklangkung kingkin | sawusnya tinilar garwa | sadarpa gêng sungkawane | wran priya mong-mong tênaya | èstri tur mêksih jabang | èmêng ruwêt giyuh kisruh | tandya muwus wus karsèng Yyang ||

2. mung mangèsthi kang wêwêling | sang dyah tatkalarsa mular | Kyai Jaka kinèn gawe | bale nèng tawang panggungan | manawa atma mular | kinèn ngobong mêrang wulung | mênyan madu sor panggungan ||

3. sabên-sabên putra nangis | kalêksanan kang pitukas | ing sabên-sabên mangkono | kalis ing roga doh lara | brastha kang sarap sawan | tan acipta

--- 37 ---

kakang dudu | sêpulur tulus widada ||

4. wus mangkono trah sutami | walagang inggal agêngnya | lwir siniram bayu[31] gege | gancaring crita sang rara | wanci rumusak taman | rumaja putra rêtna yu | nur cahya yayah kirana ||

5. lan ibu datan salingsir | wênês suprabaning kênya | nahên kawarsita malèh | abdi nata juru sawah | kang manggadhuh putrendra | kasêbut ing arum-arum | Radyan Mas Bundhan Gêjawan ||

6. hyun sowan sri narapati | naoskên wontêning dhêkah | kang pantês kunjuk sang katong | kinaturêngga rakitnya | pikulan warna-warna | Dyan Bondhan ayya nganti wruh | gènnya pangkat mring nagara ||

7. gya pasrangkara ring nyai | hèh Rubiyah wruhanira | sun hyun mring praja ngladèkke | ngalo kagungan narendra | dyan bodhag singidêna | sun bidhal yya nganti wêruh | manawa klayu kirdhamba ||

8. Rubiyah tanggap ing karni | Dyan Bondhan aglis ingêjak | têkap têgal kêbon-kêbon | ki juru gya tata-tata | mêmatut pirantinya | tantra bidhil hyun pinikul | tumram tatirah wiradya ||

9. manjing mudraka nêrpati | warnanên nyai lan radyan | kondur sangking pêgagane | tantara tumraptèng wisma | kagyat Rahadyan Bondhan | yèn kang bapa tan kadulu | dyan nyakra yèn dhatêng praja ||

10. ciptèng tyas arsa nututi | ring bapa manjing jro pura | inggal wisata ge-age | nyai sru pangampahira | ananging tanpa daya | sigra-sigra radèn bagus |

--- 38 ---

tandya wus praptèng nagara ||

11. arsa trus manjing jro puri | malbèng kari brajanala | ing dona pra tapa anjog | tumamèng capuri para | prajurit jagèng pura | sajuga wran tan ana wruh | rèh rare pangangge desa ||

12. ri wusnya praptèng jro puri | Rahadèn Bondhan Kajawan | jumujug malbèng jro gêdhong | bradăngga pusaka nata | pêpundhèn ratu kuna | Sang Bondhan sigra anabuh | brêdăngga sêkar dalima ||

13. mawantya-wantya tinitir | narendra kagyat miyarsa | tandya dhawuh parêk age | kinèn mirsa syarèng găngsa | sapa kang kumawawa | nabuh găngsa tanpa dhawuh | kêparak gya lumêksona ||

14. tumraptèng gêdhong wus panggih | lan rare kang nabuh găngsa | tanya hèh ta bocah kowe | nabuh gong jênêngmu sapa | ing ngêndi wismanira | anake sapa sirèku | de sadarpa cumanthaka ||

15. nabuh gong tan wurung mati | kowe bocah kurang tata | kang tinanya lon saure | najanta ingsun nabuha | iki gamêlan ingwang | sapa kang ngelikkên ingsun | lah kowe wedok hyun apa ||

16. de kang darbe suta mami | aran kyai juru sawah | Bondhan Gêjawan ran ingong | parêkan wangsul cangkelak | marsèng ngarsa narendra | munjuk tur uningèng prabu | kang nabuh gong sêkar dlima ||

17. raryalit sigit nyalinthis | amba priksa tanpa [tan...]

--- 39 ---

[...pa] krama | sêmu digsurambêg kaot | cumanthaka ngakên găngsa | darbèkipun pribadya | gyamba tanya wastanipun | Jaka Bondhan cariyosnya ||

18. anakipun juru sabin | wêntawis ngumur kalih wlas | abagus sangêt dhugale | sri pamasa angandika | juru tani kang lagya | sowan ngaturkên pisungsung | walan kunjuk sri narendra ||

19. majua ingsun takoni | gya umarêk ngarsèng nata | sumungkêm murda kisma wor | pasang karna yitnèng sabda | prabu nulya ngandika | hèh juru apa atmamu | tut wuri malbèng jro pura ||

20. ki juru matur wotsari | adhuh dewaji sutamba | botên umètu sumaos | kawula tilar nèng wisma | nata nêbdèng parêkan | lah iritên bocah bêrung | kang liningan lumêksona ||

21. tantra Dyan Bondhan wus kerit | munggèng ngarsaning narendra | jajar ki juru linggihe | cingak sagung para lagsma | mèksi sunaring cahya | Bondhan Gêjawan satuhu | trahing Prabu Brawijaya ||

22. sadarpa ngungun ing galih | sa nata sarêng umirsa | mring Radyan Bondhan warnane | titi waskithèng tyas pana | wanda pukiranira | jêng pamasa gya nabda rum | marang ki juru mangkona ||

23. hèh juru sutanta iki | ngong sidhêp jawal tur dhugal | yèn panuju lawan kowe | sarujuk lan rabènira | yya suda trisnanira | ungsèkna mring desa Tarub | kono ana trahing wirya ||

24. wruhanta ing Majapait | wus gingsir

--- 40 ---

wahyu kobyarja | yun rusak kêraton kiye | tan lyan amung trah manira | sarta salin agama | era-èru ruara gung | tur salin jaman dupara ||

25. tan na sara kang nayuti | wus pandoning sawah boja | mung istiyar wajib ingong | Jaka tumêkaning jăngka | sutanta kaki Bondhan | ngèngèrna mring Kyagêng Tarub | darbyatma juga wanodya ||

26. trah suranggana sing syargi | dhaub kyagêng darbyatmaja | Dyah Nawangsih rum-arume | lagya ngumur sawlas warsa | jodhone atmajanta | hyun murwani nrahkên ratu | wahyaning wahyu wibawa ||

27. dhawuhna timbalan mami | ring Kyai Tarub yya taha | mangkata sadina kiye | iki sun paringi gatga | dyi awak-awak waja | mlela gêndhaga ranipun | lan punakawan sajuga ||

28. Ki Sutiya ingkang nami | asli sudra punggung mudha | juru sandika ature | Dyan Bondhan wus dhinawuhan | umèstu tan lênggana | bidhal jalma tri wus laju | prapta madyèng wonapringga ||

29. tandya na murtèng pakarti | jalmastha hyun ngruda pêksa | begal jalma tri sêdyane | radyan datan kakilapan | mingis panarkèng cipta | janma dur mlagsona gapyuk | nanging cuwa tanpa daya ||

30. sirna subatining karti | dene Sang Bondhan Kêjawan | nênêm mlayu mati roro | kataman curiganira | nanging cacat kêng katga | kalêrês tigsyana pugut | sagabah mèh tan kêtara ||

31. dèn iling-ilingi titi | têtela radyan pêrsapa | heh saturun-turun ingong | kang èngêt ayya

--- 41 ---

wêweka | nganggo kris awak waja | yèn katêmpuh ing pakewuh | ing pucuk pugut sakala ||

32. tantra dangu anèng margi | lampahnya tri sampun prapta | ing dhusun Tarub têtakèn | têtela gya manjing wisma | juru sawah pranata | tata arjaning tumuwuh | Kyagêng Tarub wus waskitha ||

33. marang tamu kang tumrapti | sajuga tangguh katara | mawa wangkawa wangune | wêngka wahananing jăngka | tete trah kusuma[32] | nadyan rare wahyèng sêmu | kandhêga nurbuwat raja ||

34. wusnya samya tur basuki | juru sawah paring priksa | tampi timbalaning katong | myang jăngka-jangkaning praja | kadadyaning wasana | sêmona Ki Agêng Tarub | wus kajaja sabdèng nata ||

35. purwa madya amêkasi | ki agêng nuwun sandika | manjing êbuk sabdèng katong | arda suka sokur ing tyas | dènnya panuju samya | pêthuking kalbu Ki Tarub | mèksi citraning satriya ||

36. Kyahgêng Tarub gya nimbali | putrèstri sampun tumrapta | nini sun jarwani kowe | wruha sudaranta priya | tunggal bapa lan sira | ing nguni ibunya murut | tur laire kakangira ||

37. tandya sun titipkên maring | ki juru sawah punika | barêng wus antara gêdhe | adrêng tanya ring sudarma | kagawa mrene iya | Lêmbupêtêng wastanipun | nini aja sira taha ||

38. sang rêtna umatur inggih | sandika mèstu sudara | Ki Agêng Tarub mangawe [manga...]

--- 42 ---

[...we] | mring ki juru kinon mêrak | hyun pinajar kang pêdhak | dènnya ngêban dhawuh Prabu | Brawijaya Majalêngka ||

39. mangkona lirnya jêng kyai | hèh juru ingsun wus tămpa | dhawuh dalêm sang akatong | pinaringan narpatmaja | kinèn manitikara | karane sarujuk dhaup | lan sutaningsun ni rara ||

40. kapindho ngong kinèn mêrdi | gunardikaning sutama | wênganing budi bicagsèng | susilarja parikrama | budyambêg samahita | saanane desa Tarub | manira munjuk sandika ||

41. sêmbah sinuwun ngong puji | atuka barkah narendra | myang lêluhurnya sang katong | pêpujyèng Widi widada | dadia dining digbya | sarta sang putra puniku | sun lih ing jêjulukira ||

42. Lêmbupêtêng kang wêwangi | lêmbu jarwane aldaka | têgêse puniku banthèng | pêtêng maksih kêsamaran | dènira pandoning Yyang | juru sawah matur nuwun | sandika pamit sakala ||

43. klilan lampahnya lêstari | prapta têtirahing radya | sigra lumêbèng kudhaton | juru sawah praptèng ngarsa | manêmbah tur prasaja | dera ngampil dhawuh prabu | ing purwa madya wusana ||

44. langkung suka sri bopati | juru sawah pinisrama | pradona mas sapantêse | linilan mantuk ring wisma | mundur lagsitèng marga | praptèng panti sung pitutur | Rubiyah marwata suta ||

--- 43 ---

8. Sinom

1. sinom ingkang winuwusa | malih Ni Rara Nawangsih | atut runtut akêkadang | lan Lêmbupêtêng suta ji | tan tăntra mănca kadi | sudara agêng katêmtu | sayuta datan nyipta | runtung-runtung sabên ari | amêng-amêng maring kêbon patêgilan ||

2. nanging adining kusuma | Lêmbupêtêng trang pangèsthi | wèh wus usya rolas warsa | tan samar karsèng narpati | hyun kagarwakkên maring | Sang Dyah Nawangsih puniku | jamak titahing krama | marma sang pêkik tyas ngundi[33] | rèhning wus trang solah-bawaning tênaga ||

3. dupi ri wus lama-lama | kyahgêng babat ring wonadri | karya cithaking pagagan | pêrnah sakiduling dèsi | kapara parêk kali | dadya tinanduran sampun | mawarna palawija | pari tataning wong tani | wusnya dadya kyagêng pasrah narpatmaja ||

4. supaya nunggoni gaga | ngiras tarak brastèng kapti | sang bagus mituhu karsa | têngga nèng pêgagan kanthi | Ki Sutiya kang abdi | sunya sawêntara dangu | sapta ri sapta dina | sang narpatmaja tan bukti | Ki Sutiya krasa nglih awit tan boga ||

5. sigra mantuk marang wisma | umatur mring Dyah Nawangsih | anggèr kula sung pawarta | raka andika wantawis | kraos luwe sapta ri | tan bukti lan nginum ranu | ngajêng-ajêng kintunan | paduka tan ngirim-ngirim | kyai mirêng sabdanira Ki Sutiya ||

6. gya ngandika marang putra | hèh sira Nini Nawangsih |

--- 44 ---

priye kang dadi karsanta | sira tan ngirim ring gagi | sudaranta kêlantih | dene tan ngirim sadulur | lah dèn age ngrakita | sang dyah gya mangrakit bukti | tata mêmatut piranti boga[34] ||

7. wus sumêkta lumêksana | pagagan panggya sang pêkik | lunggyèng bale gubug ngandhap | sang dyah kapanggih sumandhing | sarwi nyèlèhkên cêthing | jangan lombok wadhah tuwung | wungkusan cabuk rêmpah | sumaji kang toya kêndhi | pasrangkara sang dèwi kakang dhahara ||

8. kula antawis klaipan | katara cahyèsmu putih | sang parta mathuk tarima | payo yayi lan sirèki | kêbul ajang sawiji | dyah tan taha amiturut | dupi samadya dhahar | rahadyan gêrgêtên mèksi | gya dèn urut Dyah Nawangsih ingkang asta ||

9. kipat-kipat kêpêl nyiprat | mutung rêngu èsmu runtik | mênyat sangking palênggahan | dhodhoh ngukurkên sang pêkik | arda merang tyas wingwrin | wantu dèrèng wancinipun | kirang sawantra êngkas | sang parta mangarih-arih | ngarah-arah pulihnya kusuma rara ||

10. mangimur lwir madubrata | pait kilang wibaning ngling | yayi-yayi aja duka | sampun sok putungan galih | ngong sudaranta yakin | ayya klèntu pamanggihmu | sampun soka rêmên gêlan[35] | jothak kadya raryya alit | kyai wau katilar sawêg punapa ||

11. Nawangsih sakala wudhar | wus nir blas gêmpaling galih | Dyan Bondhan arda ngrêrêpa | yayi payo [pa...]

--- 45 ---

[...yo] dhahar malih | sarêngan dadi siji | tan awon rèhning sadulur | yèn ijèn kurang eca | yèn sira nora nyarêngi | pakaulan sadulur lami tan panggya ||

12. sang rêtna mèsêm gya lênggah | jajar nèng panti sumandhing | tandya sêsarêngan dhahar | sang bagus sayarda ngudi | gargêtên gêgêt lathi | tantra dangu sang binagus | mangêpêl-ngêpêl boga | tandya dinumukkên pipi | gragaping tyas sang rêtna mundur plarasan ||

13. grundêlan manguman-uman | de saya dadra nyanyêngit | jarene sadulur tuwa | tan gênah adumuk pipi | kabanjur-banjur silip | layak yèn micara kudu | ririh ngajak bisikan | dudu wadi dinggo wadi | mung sêngadi ngaras pipi kang sinêdya ||

14. kuwi klakuan cara pa | yèn lumyat tan uwis-uwis | sanggupe sadulur tuwa | gêrgête tan mêsajaning | yèn ngomong satriya di | sêmbrana kêlantur-lantur | mangajak sasobatan | kêjèpe sayarda nrithil | dina-dina gawe kagèt kêpyuring tyas ||

15. tandyegal ing wisatanya | kondur ing wisma glis prapti | sarwi mara mahyèng waspa | gumêtêr syanita mijil | munggèng ngarsèng sudarmi | tanpaturan sênggruk-sênggruk | kyagêng kagyat ing nala | sarêng myat atmaja nangis | nging jêng kyai mawas solahe ngudrasa ||

16. ngandika nini ana pa | têka-têka nganggo nangis | matur sarwi pêgat-pêgat | karanira luh sun mijil | ramamba botên dugi | satriya kang jagi gubug | wau kula sung boga |

--- 46 ---

nèng pante sarêngan bukti | pipi kula dinumuk kêpêlan sêga ||

17. sêmbrana datan pêrsaja | parikêna dumuh pipi | rama kula tan wiweka | sun duga sadulur yêkti | midêr ing rat tan manggih | wo hyun anu mring sadulur | lah rama boya nyana | gêrgête botên barèsi | Lêmbupêtêng karya rusaking dagangan ||

18. kyagêng alon angandika | sumèh ngarah-arah ririh | hèh jiwatmèngsun ni rara | yya mangkono sira nini | sadulurmu sayêkti | têmbe dadya gêntèningsun | duparèng tyas hyun karya | silip pênggawe tan yukti | wagtamba sangking kangêne mring sira[36] ||

19. papisahan awit jabang | panggih ngantya rolas warsi | anèng Majapait lola | tan wruh yèn darbe rayèstri | marma barêng kêpanggih | mring sira yayah kêmaruk | kudyarsa bopong ngêmban | rèh kitanggèr wus mèh akil | mboya kangkat marma mung ngambung kiwala ||

20. mangkana caraning kadang | rèhning maksih padha cilik | nadyan gêdhe tan dadyapa | jêr durung ana pawarti | sadulur nyidra rêsmi | mila yya sirarda lumuh | nadyan pinotha-potha | wus wajip sadulur tunggil | sang dyah rara sakala lêjar ing nala ||

21. warnanên kang têngga gaga | tansah gung nandhang prihatin | rumangsantuk duka cipta | dènnya gagudha sang dèwi | tan kalêksanan nganti | mundur plarasan rawat luh | trêtamtu praptèng wisma | wêwadul rama jêng kyai | dene ingsun anggege mangsane karya ||

22. wusnya atuk kalih dina |

--- 47 ---

sang narpaputra tan mulih | ni rara tan ngintun boga | kyahgêng panyakraning galih | bocah iki nèk isin | sun susule marang gubug | gya lagsita mring gagan | Ki Sutiya ingkang ngiring | ciptèng driya kyagêng sang parta kundura ||

23. purih wignya ngêla-êla | marang Dyah Nawangsukèksi | supadya lilih kang driya | sang rara rare kêkalih | dhasare wisma sêpi | yèn arsa ka-suka nutuk | kyagêng lagsitanira | praptèng pagagan umajing | gubug panggya sang parta lêngga[37] anggona ||

24. hèh anggèr satriya tama | trahing witaradra kaki | lah age sira kondura | rinta rum-rumên bèn lilih | pulih tyasnya kang ajrih | supadya manut miturut | sira trah danisyara | rêbêsing srêngka murti[38] | tamtu datan kewran priyêmbadèng kênya ||

25. kagyat wardaya kumêsar | Dyan Lêmbupêtêng lyir manggih | gunung mas tanpa upama | suka sokuring panggalih | nêmbah pamit gya mulih | tantra dangu praptèng dhusun | umajing wisma lênggah | nuju Sang Rêtna Nawangsih | lagya ngarang puspa rineka gêrdara ||

26. sang parta marêk ing ngarsa | adhodhok ngiling-ilingi | dyah mingêr mungkur sakala | puspa di cinuwil-cuwil | rinêbut ring sang pêkik | tan kinging nulya kinadhut | nora jamak mas mirah | adhiku têka ngladaki | dyah tumungkul sarwi nguthik-uthik [nguthik-u...]

--- 48 ---

[...thik] kisma ||

27. Dyan Lêmbupêtêng ngrarêpa | marang Dyah Rêtna Nawangsih | de yayi racutên poma | de arda duka ring mami | yèn tan sirna samangkin | ki hyun mring Majalangu[39] | kang sun ngèngèr sira[40] | têmahan dika tan sudi | e bok uwis nora diaku sudara ||

28. layak sun wong nistha papa | nèng kene sira ladaki | kadang tuwa nora pakra | pantês pinidosèng lathi | puluh-puluh wus pasthi | wong ayu tega sadulur | sang dyah mèsêm sru mojar | sapa wonge kang tan sudi | punapoa panduka main subrana ||

29. gêguyon datanpa krama | bok inggih dipun mantuni | sayêkti kula nut karsa | jêr suramba sayêkti[41] | wangsul yèn sira mêksih | sêbrana amba tan ayun | sumambung sang narpatma | dhuh yayi wus sun marèni | wong wus kapok sira duka tanpa taha ||

30. dupi ing alama-lama | kyai datan mulih-mulih | nèng gubug têngga pêgagan | klantur tan antara lami | sang dyah lawan sang pêkik | runtut wus yayah sadulur | Nawangsih dèrèng wikan | yèn puniku sang suta ji | amagangi ring dyah dadya jatukrama ||

31. samana naredra putra | sung sukèksi pan wus pulih | sutrisna nganggêp sudara | runtung-runtung kusuma di | ring kêbon [kêbo...]

--- 49 ---

[...n] têkap bèji | mring pijana ngalap mênur | Lêmbupêtêng sadarpa | mangunggut-unggut ing galih | gêtêm ngayang grêgêtên gatining cipta ||

32. sang dyah lagya ngayuh patma | astanya dipun cêpêngi | kagyat mutir palintiran | syeda dèn ngraras sang pêkik | ambal-ambalan kaping | sang dyah dhodhog dheprok sluku | sang dyah binopong sigra | kinusya wantraning ratih | dhuh pujanku kang yayah rêtna pratima ||

33. sang rêtna nulya ingêmban | wadana liniling-liling | ingaras sarwa ngandika | adhiku ing dunya ngakir | tampanana sih mami | lathinya cinucup-cucut[42] | sinêsêp ring rahadyan | sang dyah sarosa nrêng budi | praptèng madya natar sinèlèhkên kisma ||

34. sang dyah kesyanira wudhar | mawur argulo malathi | pinjung kaplorot lumajar | sosot krawuse druwili | ngèsi-èsi prajanji | janjiku kowe wus saguh | birat budi sêmbrana | parikêna ambêg krami | paran baya sira nyidrani prasêtya ||

35. mangaku sadulur tuwa | dene pangarahnya lali | gèk anu nyokot-nyokota | paripaksa kumawani | sun matur marang kyai | ana gladhak tukang asu | wisata gêgancangan | ring pagagan tawan tangis | praptèng gubuh nungkêmi padaning rama ||

9. Mêgatruh

1. truhing sêbda kyai angandika arum | paran baya sira nangis | sang dyah matur

--- 50 ---

trêrang têrus | angêlongi tan muwuhi | purwa madya wusanelok ||

2. Kanjêng Kyai Tarub pangandikanipun | lah wêruhanira nini | satriya kang ganggu-ganggu | punika atmèng narpati | ing Majapait sang katong ||

3. anèng kene wus lami magang maring sun | miturut rèh para kardi | caraning desa tumurun | tan ketang wibawèng nagri | magangi siratmèng ingong ||

4. sèwu bagya suka sokur sèwu mliyun | de sira kinaryèng gusti | sinuwun ing Majalangu | mèt tênaya kita nini | atuk putra bagya kaot ||

5. tur wus kabul ing jăngka wirayatipun | sira benjang asêsiwi | murwani bawane agung | wahyaning wahyu linêwih | têmbe nrahkên para katong ||

6. amangkurat bawona jagat kagêlung | têrah-tumêrah tanpa nis | mung kasêlan catur ratu | mila yya pêpeka nini | wus măngsa sira mong tuwoh ||

7. rakamta pan wus yusya kwalulas taun | sira dasa pănca warsi | paran karsanta wong ayu | dyah tumungkul ngêlus wèni | pratandhaning yèn wong wadon ||

8. wus darbyemut jatukramaning tumuwuh | wanudya jajodhon laki | sang rêtna datan darbyatur | mung tumungkulnya ngurut itik[43] | kyagêng pratawèng pasêmon ||

9. têtila trang klakuaning wanudya yu | kêlamut ngangkat birai | jêng kyai sigra dhêdhawuh | ring Sutiya kinèn mulih |

--- 51 ---

kyagêng kondur lan sang sinom ||

10. tantra dangu wisatanya tandya rawuh | lunggyèng langgar gya nibali | Dyan Lêmbupêtêng cumundhuk | liningan sêbda rum manis | hèh radèn kitèngsun wêroh ||

11. nguni ingsun tampi sabdaning sinuon | kang kaampil juru sabin | amaringakên sang bagus | karsendra ngong ambil siwi | jăngka jangkanirèng kraton ||

12. kang wus kasbut wirayating jagat kêmput | sang parta andika benjing | nrahkên panjênêngan ratu | mbawani ing tanah Jawi | mila ing mangke karsèngong ||

13. sira yugya nambut titahing tumuwuh | kromoa rinta pribadi | Nawangsih mèstu ing dhawuh | ing ramanta jêng kiyai | sarat mardawèng lêlakon ||

14. narpatmaja nêmbah matur nuwu-nuwun[44] | mèstu manurut jêng kyai | èsthining tyas tampi wahyu | nurbuwat pandoning Widi | atuka widagdèng lakon ||

15. kyagêng gupuh nibali pra wrêda ngriku | măncapat sampun tumrapti | ningkên pasatuan dhaup | radyan lan Sang Dyah Nawangsih | panggih arènira têmon ||

16. myang anggusthi bawahanira tatêmu | cawangan panggya basuki | sêmona Ki Agêng Tarub | wiwit tata-tata mranti | mirantya kartining kewoh ||

17. dupi ratri ki agêng nulwa kêkutug | mênyan wulung dupa putih | kongas mêrdu gănda arum | sumundhul sawisma radi | Dyah Nawangwulan sumêdhot ||

18. gandèng mênyan campur lawan mêrang

--- 52 ---

wulung | nyakrèng tyas na karya gati | Dyah Nawangwulan gya tumrun | mring marcapada hyun mèksi | putrèstri sarya atakon ||

19. cumlorot lwir cancala jlêg nulya rawuh | jumujug ing langgar panggih | kyagêng lagya gunêm rêmbug | kagyat myat rayi ngurmati | wusnya samya dum krahayon ||

20. Nawangwulan umatur panyakranipun | bêsmi dupa mênyan putih | winor ing mrang kêtan wulung | kagyat ing tyas praptèng ngriki | kyagêng angandika alon ||

21. ana karya wigati marmamba kutug | wruhanta Ni Nawangsasi | yayi wus wantara dangu | sun tămpa dutèng narpati | ing Wilatigta sang katong ||

22. maringakên atmaja sajuga jalu | Bondhan Kajawan kêkasih | kinèn rumagang maring sun | putranta Rara Nawangsih | kang pinrih karsaning katong ||

23. pinèt putra dhaup lan parta sunu[45] | nata nyêsmintani ngakir | nurunkên para ratya gung | pramudaning tanah Jawi | kita sandika rumojong ||

24. nora luwih aturku sandika nuon | rèhning wagtu iki yayi | wayah birai sutamu | wus sêdhêng manuksmèng krami | kakung putri yugya cocok ||

25. sun ngupaya dina kang yugya katamtu | panggihnya pangantèn kalih | satu pasatuan bagus | ing purwane nguni[46] | sira sun undang ngarsèngong ||

26. Sang Dyah Nawangwulan matur sèwu sokur | kula mudyèstutèng Widi | dadia widadanipun |

--- 53 ---

ing rèh tumêrah ing wingking | jamak urip momong jodho ||

27. nanging wontên cipta kula yèn panuju | para wrêda lan kiyai | rèhne Nawangsih puniku | wor turasing surabsari | kêdah mèstu caraningong ||

28. kang wus tamtu dhawuhnya jêng among tuwuh | caraning cara surabsi | kasyargan warata klaku | ing sarat masrut kapusthi | ing têmbe dadya pangilon ||

29. ngangge pranti bubak kawak warnènipun | bêras kawak kacang lami | dadang kèncèng kêndhil gênuk | gênthong munthu irus ilir | kanthi pirantining wadon ||

30. sokur mawi tampah tinggok sênik alu | minăngka gêgawan sangking | pangantèn lanang hyun katur | kasrah ing pangantèn èstri | lamun kaindran mangkono ||

31. yèn wus panggya ni ayu ingkang katêmtu | kirang ing sapasar mawi | tarub blarak mubêng dhatu | kapalisir janur kuning | tuguran pra wrêda ngrayom ||

32. amêmule èsthi wedon aranipun | ngawruhi para lêluri | kang wus mriyayang dèn ujub | de lamun kurang salatri | samya dèn lèki yya pêdhot ||

33. widadara-widadari surabsatun | samya midadaarini | lwirnya mêmuji ning ayu | swasona kalih kajagi | barang sakartining kewoh ||

34. botên kinging nedra ing sadalu muput | dupi praptèng siyang ari | pangantèn kalih [ka...]

--- 54 ---

[...lih] kalulur | sêsuci caraning syargi | nulya busona rumatos ||

35. wastra-wastra gêlang kona kêlatbau | jamang kalung anti-anting[47] | kakung putri kang sarujuk | kampuh wangkidan rumanti | kapasangan buntal karo ||

10. Asmardana[48]

1. turida dyah matur malih | bab caraning kadewatan | kyai paduka wêspaos | lampahnya pangantèn syarga | Jawi tan yogya tinggal | punika nalurènipun | kang kangge têrah-tumêrah ||

2. kêjawi punika kyai | ing dintên tarub katata | kêdah sumaji sajène | jroning pasarean têngah | kêdah karajang-rajang | gambar udyana winangun | têtuwuhan kêmbang mayang ||

3. pajuta tan kenging mati | kutug dupa yayah sanggar | de pakobongan wismane | lah punika têmbung salah | mênggah wutuh basa[49] | pangobongan lêrêsipun | lwirnya pabêsmining dupa ||

4. kinarya pamlêngan budi | jro pangobong yaya sanggar | lan malih lamun pangatèn | wus bindra yayah sarasa | kêdah kakung wanudya | kramas suci banyu pitu | kacampur puspa udyana ||

5. Kyagêng Tarub ngandika ris | ring dyah kusumèng dewata | hèh yayi yèn ingsun supe | akèh timên pricènira | sapa kang wignya tapa | kalamun panudyèng kayun | lah sira kang tata-tata ||

6. nata piranti rumati | têtawura

--- 55 ---

dewa yatna | ingsun măngsa barong kowe | warnanên kusuma rara | lawan nararyya aja | Lêmbupêtêng malbèng tajug | yun panggya lan ibonira ||

7. Dyah Nawangsih kang rumiyin | mangusya ibu paduka | sang dyah sru mahyya waspane | Radyan Lêmbupêtêng sigra | gatya mangaras pada | karweka sadaya mundur | kyagêng malih angandika ||

8. hèh yayi prakara iki | wus parêk praptaning dina | kang bakal sun mulyakake | bawahanira wiwaha | mring pangantyan karweka | tata-toto amêmatut | tibaning dina bujona ||

9. yayi aja sira mulih | Nawangwulan nambung sabda | kula batên sagêd rèrèn | gêjawi benjing kewala | malêm ari widada | kula sakănca myarawuh | mêmudyèstuti dewata ||

10. bubyagyaning putra putri | pangantèn dyi sarta amba | maringi pangangge sae | rêtna di inguparêngga | tirah pinatik rêtna | katêmtokna kyagêng ulun | nulwa pamit lumaksona ||

11. nèng natar mancal pratiwi | gayuh dirgantara musna | warnanên rêmbug dadine | kyagêng wusnya dhawuh wrata | ing prapat mănca lima | myang kang têbih-têbih ngriku | dera hyun arsa miwaha ||

12. sêmona kathah tyang prapti | samya ngaturkên sasumbang | bêkakas barang myang prabot | bêras-bêras ayam-ayam | rajakaya maeda | kathah

--- 56 ---

tan kenging kagunggung | gunging wong desa kèh prapta ||

13. dupyantara praptèng janji | parêking dina swasona | priyèstri kang prapta ewon | bêkakas pring janur klarak | kepang kajang sumêkta | nulya kapasang kêng tarub | miturut caraning syarga ||

14. sêsajèn sumaji-saji | pangobongannya rinêngga | udyana kêmbar mayange | tuwuhan mawarna-warna | mêmule dewa yatna | rampung widaraning tarub | samana praptaning dina ||

15. malêm midadaarini | dalu para suranggona | sing syarga manjing pangobong | miwah Dèwi Nawangwulan | gănda kasturi ngambar | sumêbar minging mamêrdu | kagyat pra tamu sadaya ||

16. warnanên raja kaputrin | munggèng gêndhaga kêncana | ting glêbyar pating pêncorot | ebat kang samya tumingal | pra surabsari lênggah | anèng pangobongan kumpul | amêmujya rawismara ||

17. ring Yyang jawata linêwih | jinurung găngga tri găngga | basukyarjaning pangantèn | sadalu tan ana nedra | bejang kusuma rara | binêktèng narmada slulup | sêsukci lwir surabsara ||

18. wusnya mantuk gya dèn kêrik | surab wida rasamala | linulur-lulur anggane | glis kapasangan subaga | raja kaputrèn rukma | dene ta pangantèn kakung | nèng langgar pinaripurna ||

19. tan siwah dènnya rumati | pirantining lulur gănda | winida rasamalane | wus ngrasuk cara swasana | pangantèning narendra [na...]

--- 57 ---

[...rendra] | dhasar narpatmaja bagus | pantê nuksmèng Kumajaya ||

20. sang rara yu nuksmèng Ratih | pangantèn dyi yèn cinadra | kurang kêrtas luwih elok | gancanging crita samana | wanci kuruping arka | pradăngga munyarda arum | ladrang pangantèn lagunya ||

21. tandya pangantèn rinakit | hyun panggih caraning dewa | kakung putri wus kagandhèng | binayang-bayang pra wrêda | umahya sangking langgar | malbèng wisma mamrih têmu | gathuk nèng madyèng wiwara ||

22. têmpuhing netra kêkalih | istha thathit lan cala[50] | nèng madedyara dyi rèrèn | samya bêbalangan gantal | kaping tri priya mangsah | dyah nucèni mring sang kakung | sigra akêkanthèn asta ||

23. lunggyèng tilam patra sidi | nèng ngajênging pakobongan | widadari ngobong-ngabong | dupa rasamala awro[51] | midra arum muksyara | kèh wong wruh samya kapecut | kathah lamun winuwusa ||

24. pangantèn malbèng jinêm-mrik | tan cinatur solahira | sang kalih nêdhêng mangsane | wus samya dumugi karsa | enjing para dewata | samya ngangsu banyu pitu | myang mamèt puspa udyana ||

25. sawusing sajèn sumaji | karweka sami umahya | yu manjing patirtan age | kêpung kapang suranggana | gya sinuci ing tirta | datan dangu sampun rampung | dènnya mikara tênaya ||

26. samya lênggah pra

--- 58 ---

surabti | biyantu ing karsanira | yun mantuk ring kayangane | warnanên Dyah Nawangwulan | ngaturi ingkang raka | Kyahgêng Tarub lênggah sampun | Nawangwulan lon aturnya ||

27. jêng kyai kularsa mulih | măngsa borong putra dika | ing mangke wus darbe jodho | ingkang witnya among karsa | yya na juga rubeda | Kyagêng Tarub gya sumambung | sabda rèh manurah arda ||

28. priyambada ngarih-arih | aruming sidi wicona | hèh yayi lamun panudyèng | karsanta bok aja sira | kondur marang kayangan | bêcik padha momong mantu | sira ingsun padha tuwa ||

29. lah sing uwis bok ya uwis | biratên syardanta aja | kêlantur-lantur lêpat ngong | mupusa sira karsèng Dad | pandoning suksma taya | padha guwangên sagra kidul[52] | yya mangeling-eling ala ||

30. wran kasiku mring Yyang Widi | yèn tobat sadurung laya | têrtamtu atuk agsamèng | balik minta kawlasanta | pagene tanpa marma | apa kranane riningsun | Nawangwulan pasrangkara ||

31. inggih yèn manungsa kinging | wangsul para suranggana | lupus[53] pisan salawase | mila kula datan arsa | manggèn nèng marcapada | bisa luwe bisa tuwuk | suka bungah duka cipta ||

32. marma sayuta tan apti | gêtun ngong tanpa [ta...]

--- 59 ---

[...npa] upama | sangking kabutuh ing kewoh | ing nguni mung mèstu karsa | ring wong kang sung sumbaga | hèh tuwan katuna lungguh | pra surabti gayuh kasa ||

33. sakêdhèp wus tan kaèksi | warnanên kang pêpasihan | Lêmbupêtêng lan sang sinom | rumakêt runtut têtela | wong Tarub akèh prapta | tur pranata cara dhusun | sigêgên ingkang kocapa ||

34. wontên trahing naramurti | narendra ing Majalêngka | jalu Pêndhawa têngrane | Arya Damar tyas sumarta | winisudha dipatya | pangyasa satêngah ratu | nèng Plembang tanah Sumantra ||

35. ing ngriku wus nyakrawarti | baudhêndha rèh midana | dina lumintu danane | ucapên Sang Brawijaya | darbe parara-rara | dêdêg sêdhêng ayu tulus | putri sangking nagri Cina ||

36. wus kagêm sinaryan dadi | watarantuk limang căndra | nanging dhêndhala watake | brangasan tanpangon mangsa | milarda atuk duka | dènira ingkang sinuon | winêdalakên sêkala ||

37. rèhning nuju anggarbini | têtela èrnya sa nata | karsaning nata sêmangke | putra Cina ingkang wawrat | pinaringkên mring Plembang | Dipati Arya Damar wus | lêpat tindaking sulasma ||

38. nanging dhawuhing narpati | yèn dèrèng mahyèng kunthara | sang arya tan klilan awor | kang dadya tataning

--- 60 ---

krama | pêpacuh sangêt nata | praptèng Plembang tampi sampun | dipati duhu[54] yu karsa ||

39. nyandikani tur nyanggêmi | sadarpa panyêgahing tyas | wusnya praptèng wanci miyos | umahya kunthara priya | sinung ran Radèn Patah | lami malih asêsunu | kêlawan sang adipatya ||

40. babar jalu warna pêkik | tan siwah lan Radyan Patah | Radèn Timbal panêngrane | wus trang putrane dipatya | sawusnya lama-lama | tênaya karwa tinuduh | ring prabagsitèng utama ||

41. mingis ing cipta mangudi | kadigdyan myang kasusasran | Jawa Arab wus bijagsèng | samana wus kawistara | samya gêng putra karwa | dyan dipati darbe emut | kamagangakên mring praja ||

11. Pangkur

1. pangkur putra dyi ngandikan | Radyan Patah Dyan Timbal praptèng ngarsi | liningan sêbda hèh kulup | sira padha maganga | mring nagara Majapait jêng sinuon | lah iku nata utama | angrèh Sumantra ing Jawi ||

2. jangkahên praja ing Plembang | salah juga ingkang katrimèng kardi | sapa atuk bagya tamtu | olèh idining nata | nanging sira thole ingkang atut rukun | lakuning wong rèh kêkadang | sandika putra kêkalih ||

3. samana wus tata-tata | amêmatut miranti sangu margi | êmban punakawan [punaka...]

--- 61 ---

[...wan] mèstu | cacah wong kalih dasa | sang putra tumulya mangaras suku[55] | sang dyah tinibul êmbunnya | marang rahadèn dipati ||

4. nulya bidhal kirdhanira | praptèng têmpi muara satriya di | nitih palwa kunthing laju | atuk angin tunggara | datan lami nèng jamuna praptèng sampun | titêrahing pulo Jawa | tumêdhak satriya kalih ||

5. umangsah dharatan Jawa | kasinggihan ing Cêrbon goning wali | radyan kalih gya jumujug | byantara pangran modang | datan samar ing satriya anyar rawuh | katara prabaning wagtra | nulwa sinrabramèng puji ||

6. dalu nyare kalihira | Pangran Carbon ngandika arum manis | hèh radèn kita sung tutur | jangkaning tanah Jawa | para wali sung wirayat wus misuwur | kalingane kaki gêsang | kang kacêtha nyakrawarti ||

7. yèn siranggèr hyun prastawa | lah marêka ing gone sun tuturi | hèh wêruhanta sang bagus | sira siniya-siya | ring ramanta satêngah binuwang sêmprung | mring Plembang gya tinampanan | ramanira sang dipati ||

8. purwane duk nèng jro garba | kang syarinta sring ngimpi mangku sasi | sujanèng cipta sang prabu | binuwang sangking praja | kasasaban mung sêngadi karya sintru | bibyanta yayah cêndhala | brangasan kèh janma gêthing [gê...]

--- 62 ---

[...thing] ||

9. jatine pasang sujana | bokmanawa kang anèng garba mijil | jalu têmah mamor sambu | dêrdahing prajarjana | sri narendra kang kinudang-kudang amung | Bundhan Surati kang mahya | sangking Ratu Dyarawati ||

10. yeka pangeran dipatya | hyun murut sang nata gumatya aji | nanging para wali kutub | tan samar kirdhaning rat | wahyèng drajat ingêrnya waskithèng kewuh | wahananing wahyu kobra | gumantung ing sira kaki ||

11. durung kawistarèng dunya | wus pinêsthi dening kodratulahi | jăngka jangkahên ing laku | èsthinên ujar ingwang | aja sira mring nagara Majalangu | cumundhuk sri naranata | mêmpêng marang Ngampèlgadhing ||

12. ngabêktia pra ngulama | ingkang wignya nglairkên wahyu ghaib | dene arinta sang bagus | utama laju magang | ring sang nata sinuon ing Majalangu | jangkaning praja katrima | têmbe sira ambawani ||

13. wibawa dipati mulya | sasat ratu gêjaba lirning kardi | karti-kartaning praja gung | kasrah ing astanira | dyan kêkalih sandika mangèstu dhawuh | warsitaning wali tama | sakyesa nora ngowahi ||

14. wêgtu pajar samya salat | byar raina pangran ngandika aris | wus radyan mangkata gupuh | dyi mangaras gya

--- 63 ---

bidhal | praptèng wana Roban wêritnya kêlangkung | critaning kuna kèh setan | wisatca wisaci bêlis ||

15. sadene bêburon galak | kawarnaa ing ngriku ana dèsi | ing Salam wastaning dhusun | wontên sajuga jalma | duskartayu putus munah laku dudu | datan ngeman yusyaning lyan | Kyai Wana parabing sih ||

16. kasub kagumbagèng[56] jana | Kyai Wana magan pakarti juti | dhasar trahing waswa ngriku | yatin tur tanpa kadang | nanging Kyai Wana dirga ambêg dirgung | kagunggung wong wani laya | kya tumadang mêmatèni ||

17. yèn atuk arta busona | tanpa sisya kadum wong pêkir ngêmis | ajêg lampahnya misungsung | pra widagda manistha | kapanujon Ki Wana nganthi wong catur | sêdyaning tyas hyun bêbegal | tantra kapêthuk tyang kalih ||

18. Radèn Patah Radyan Timbal | nèng madyaning marga wona nabdandik | hèh mandhêga wong lumaku | sun pundhut sangonira | rajabrana myang panganggo kang kok rasuk | Dyan Patah aris ngandika | hèh durta sira sun wèhi ||

19. Radyan Patah sigra-sigra | anguculi sus-usus isi ringgit | dinar dirham mas sêdarum | jroning kolor sêdaya | kinalungkên marang Ki Wana nèng gulu | hèh wong

--- 64 ---

beg yya sararda[57] | kok pangan sajêgmu urip ||

20. kiraku tan bisa têlas | nulya laju radyan para abdi[58] | ucapên Ki Wana sampun | buka kang isi arta | sanalika wran pănca netrane limut | pêtêng gagap mak-êmakan | tan wruh satunggal punapi ||

21. jro kalbu bingung sadarpa | wus aduga kêne[59] upaya sandi | gya tobat marang Suksma gung | nlăngsa minta apura | yèn waluya kawula purun umèstu | mituhu pundi sakarsa | karsanya satriya kalih ||

22. gyantuk parmaning Pangeran | sirna ilang sakala mripat pulih | padhang gumêmblang lir wahyu | sigra nututi radyan | usus-usus mêksih sumampir nèng gulu | janma lima inggal-inggal | saojotan radyan kèksi ||

23. nguwuh-uwuh Kyai Wana | dhuh gustiku satriya kang lumaris | kula ngaturakên wangsul | brana kagungan tuwan | lawan malih yèn panudyèng karsa ulun | sumêdya mèstu paduka | nglêbur tapak amêkathik ||

24. radyan aris pasrangkara | krana napa de sira balik kapti | gèsèh tekatmu lir mahgu | Wana matur prasaja | purwa madya wusanane têmah nusul | radyan mèsêm sokur suka | papêsthèn kodratolahi ||

25. yèn mangkono [mangko...]

--- 65 ---

[...no] sêtyanira | sun tarima de sira darbe ling[60] | pênête wran papat iku | bêcik padha balia | mung Si Wana lah prayoga tut pungkur[61] | sarta sun paringi aran | Ki Wanasalam prayagi ||

26. laju tindaknya rahadyan | jalma begal kang catur dèn lilani | gya wangsul pinaring sangu | pasêmat catur dasa | têkap marga Dyan Jaka mahya kang rêmbug | Dyan Patah nulya ngandika | mring Radyan Timbal kang rayi ||

27. hèh dhimas prayogyaningwang | adum gawe mituhu sabdèng wali | jăngka jangkanirèng wahyu | sira dhimas têrusa | rumagang ring Naranata Majalangu | dene rowang kalih dasa | gawanên mring Majapait ||

28. kang rayi sampun waskitha | ing sasmita rèh wirayating wali | tan lênggana nêmbah nuwun | mèstu karsa paduka | gya manimpang mung Ki Wanasalam katun | Dyan Timbal laju kirdhanya | tyang kalih dasa tut wuri ||

29. prapta têtirahing praja | nulya malbèng nagara jujug Patih | Gajahmada sampun konjuk | kanjêng sri naradipa | wus katampan pamagangira sang bagus | sang nata dhangan ing karsa | mring Radyan Timbal arda sih ||

30. warnanên ingkang tinilar | Radèn Patah mulang pêrpatnya siki | rêreyongan lampahipun | lawan Ki Wanasalam | kang sinêdya ing cipta rahadyan bagus | sowan marang Ngampèldênta | jêng sunan wali utami ||

31. nêngna ingkang kawuwusa [ka...]

--- 66 ---

[...wuwusa] | putranira Jêng Sunan Ngampèl nênggih | tanpa ngluwat ingkang sêpuh | tuk wênganing Yyang Suksma | ajêjuluk Prabu Satmata wus kasbut | gêdhaton nèng Giripura | nulya arènipun malih ||

32. Sèh Bênthong wali otama | kèh mujijat kabul dening pangèsthi | jêjuluk Jêng Sunan Kudus | ri malih priya nama | Sèh Mulana Iskak nèng Giri dhêdhukuh | kasusra ing măncapraja | wali lêpasing pabudi ||

33. nahên ingkang kawuwusa | Radèn Patah nuju têlênging galih | mangetan lampahnya têrus | lawan Ki Wanasalam | tan winarna nèng marga sêmona sampun | praptèng Ngampèlgadhing nulya | kêparêng jêng sunan lagi ||

34. lênggah pra sabat sumewa | lwir caraning ngadad nora salisir | kasaru satriya rawuh | kanthi pêrpat sajuga | gya sumaos ing ngarsanira sang wiku | kagyat ring kang anyar prapta | cahya nuksmèng sanubari ||

35. tan samar wali utama | myat nurbuwat ngawêngi ingkang prapti | nanging sêngadi tan wêruh | jêng sunan ris ngandika | hèh satriya sêka ngêndi pinangkamu | sapa panêngran kang nyata | paran karsa praptèng ngriki ||

36. rahadyan gya matur nêmbah | jêng paduka dangu pinăngka sangking | Sumantra angsal pukulun | kitha tanah Palembang | dene asma kawula ingkang kasêbut | pun Patah tênayanira | Arya Damar Adipati ||

37. praptèngong ngriki sadarpa | kumacèlu adrêng yun dadya pêkir | mruhita silaning kawruh [ka...]

--- 67 ---

[...wruh] | samana Radèn Patah | wus pinajar winulang sadaya ngèlmu | cukup cakêp tyasnya tapa | ngênting pamunahing ngèlmi ||

38. tinarima ring jêng sunan | Radèn Patah tandya ingambil siwi | yayah tênaya satuhu | tur tinariman putra | dadya matu rahadyan kinon dhêdhawuh | anèng ing wona Bintara | sandika darma nglampahi ||

12. Dhandhanggula

1. kanjêng sunan angandika manis | ring Rahadyan Patah nyakêp wulang | sabarang winarahake | sadaya wus kagulung | katêkêm ing tyas nyarda wêning | tumulya kanjêng sunan | babisik sung tutur | wahyaning wahyu wibawa | ambawani lêlajêring tanah Jawi | sira pakuning dunya ||

2. mila thole ngaliha dèn aglis | anjangkaha wahananing jăngka | titising wahyu karaton | radyan papêsthèn kulup | nora yugya yèn tan kabudi | budayaning pangreka | tumuruning wahyu | nurbuwat inggal tumêrah | lah mangkata thole ing sadina iki | lan garwa brayatira ||

3. sandika gya bidhal nglagsanani | dhawuhing guru tur maratuwa | nèng marga tan winiraos | sêmona sampun rawuh | ing Bintara atata rakit | wantara sampun dadya | arja kyèh wong mèstu | kunjuk ing Jêng Sri Narendra | Majapait ing Bintara sampun dadi | kutha gêdhe raharja ||

4. ciptaning tyas jêng sri narapati | sokur bagya Si Patah kang karya | mulyaning Bintara rame | nata nimbali gupuh | Radyan Timbal sêbdaning aji | hèh sira lumakua [lu...]

--- 68 ---

[...makua] | dhewe dipun gupuh | kakangira kaki Patah | kang dhêdhukuh ing Bintara sun tibali | sandika gya tumrapta ||

5. ing Bintara dhawuhkên sabda glis | laju kerit ing byantara nata | Dyan Patah laju mangusyèng | noraga marikêlu | sri pamasa sadarpa asih | kang putra gya ingangkat | winisudhèng luhur | pinaring pangkat Dipatya | Natapraja ing Bintara kinèn ngêlih | karana kitha Dêmak ||

6. Radèn Tibal ugyantuk ponang sih | kawisudha klênggahan dipatya | ing Têrung kadipatène | asma kapundhut sampun | ajêjuluk Sang Adipati | Nararya Pêcattăndha | dhawuh wus misuwur | Kyana Patih Gajahmada | byawarakkên praja ing lyan tanah nagri | wrata satanah Jawa ||

7. duk sêmona rahadyan Dipati | Natapraja ing ari ngandika | hèh Pêcattăndha sun darbe | mring sira wêling atur | kaunjukna ing sri bopati | lamun parênging karsa | ngong nuwun pangèstu | ngeslamake băngsa Jawa | ingkang rayi ing kawula tur uning[62] | gya munjuk ring sang nata ||

8. dhawuh dalêm wus parêng ananging | sasênêngan kang sarju kiwala | kang tan sênêng yya pinêksèng | Pêcattăndha gya matur | marang raka dhawuh ing aji | trus trang sapangandika | dyan pamitan mundur | Bintara kitha ing Dêmak | amituhu dhawuhing rama narpati | tan dangu praptèng Dêmak ||

9. kawarsita wali bangun tèki | Maolana Mahgrib mangun brăngta | nèng Glagahwangi wus ngalèh | pinggiring [ping...]

--- 69 ---

[...giring] samodra gung | guwa Langse Molana Mahgrib | pasmakan sondêr toya | atênapi tidhur | wus lami antaranira | nganti kisya mustaka kinarya linggih | kênaka ting cêkakar ||

10. mlêng sucipta yayah gusthika di | tanpa mobah lwir mahyèng sêmbawa | amung netra kêdhap-kêdhèp | mudya dibaning[63] kayun | ngeslamakên janmaning Jawi | ucapên Sèh Mêlaya | lêlana lumaku | nuruti rahing janmuna | saking wetan mangulon kirdhanya prapti | guwa Langse nupiksa ||

11. jêntung ngungun ngunadikèng galih | kaelokaning Alah Tangala | de ana jalma mangkene | lah apa kang kinasdu | wran mujadah kang kaya iki | kagyat Sèh Maolana | ngandika jro kalbu | o o jêbèng Sèh Mêlaya | aja tanbuh mundhak sira ngrêribêdi | ngong ewuh imbal sêbda ||

12. lan Pangeran ingkang sipat kadim | sun kira sira Mlaya tan wignya | wruh asmamu asmèng Manon | mêksih mêntah tapamu | kaya priye wran dadi wali | tan bangkit imbal sabda | lan kang murwèng tuwuh | kagyating tyas Sèh Mêlaya | e e sapa de wêruh sêbdèng sun batin | tur bisa ngerang-erang ||

13. marang ingsun tatela wong lêwih | yèn mangkono sun dhewe kang tuna | durung tutug sêdyaningong | tapèngsun durung gêntur | dene maksih dèn [dè...]

--- 70 ---

[...n] isin-isin | Alah nyuwun ngapura | tobat kula katur | ing têmbe paboya-boya | pisan-pisan ngina samining dumadi | tur ngong cinacat mêntah ||

14. awit amba dèrèng sagêt panggih | imbal sabda lwir tiyang kêng tapa | munajat nèng guwa Langse | Sèh Mlaya nulya têrus | ngulon nurut tirah jêladri | kirdhanya sigra murang | wonarga lwih singub | ciptèng tyas hyun bangun tapa | maksih cingkrang pujining sêmèdi êning | tan lami Sèh Mêlaya ||

15. ngalor ngulon praptèng tanah nagri | ing Carêbon wastaning kang kitha | Sèh Mlaya tandya taturon | nèng ênu prapatan gung | ngathang-athang mlumah asta dyi | sindhakêp kêjêp netra | nèng madyaning lurung | warnanên pra janma liwat | jalu èstra[64] gègèr lumiyat wruh jalmi | tan kaprah nèng dêdalan ||

16. tur lagnyana ngadêg brajamusthi | dhasar têksih taruna sêmbada | kasusra warta jalmyakèh | samana sampun katur | marang pangran modang anggalih | nyakrèng tyas wali tapa | jêng pangran dhêdhawuh | marang garwa lara-lara | kinèn godha caraning wadon minta sih | garwendah wus busona ||

17. gănda wida ingkang marbuk minging | wus kinayang busona di raras | nulya lumaksona age | tri lagsmi ayu lurus | dêdêg sêdhêng tan wontên mirip [miri...]

--- 71 ---

[...p] | kirdhanya tantra prapta | janma di kang turu | lagnyana angathang-athang | brajamusthi i[65] kaki ngayuh manginggil | pra lagsmi tri anggodha ||

18. dèn mêg-êmêg gènira mêtêki | datan mosik ingkang tapa nedra | agya pangrasan tumèpèl | ring grananya kang turu | mêksih eca-eca aguling | malah mangkrêt sakala | brajamusthi alum | saya alit sarêng cêlak | ponang dakar wus dadya sacambe aking | mundur kang samya ngodha[66] ||

19. tur uninga dènnya nglagsanani | anggêgodha mring janma kang nedra | malah mangkrêrêt dakare | pangran modang tyas emut | bokmanawa wali linuwih | nulwa jêng pangran tindak | pribadi hyun pangguh | lumaksona sampun prapta | pangran modang sigra lênggah ajèjèri | nèng dagannya kêng nedra ||

20. datan samar jêng pangran mangèksi | lamun ulyaning Alah kang tapa | laju tinunggonan bae | dangu antaranipun | nganti sapta ari tan nglilir | pangran gya uluk salam | salam ngalaekum | tanggap ngalaekum salam | gregah wungu ngrakul dene sira adhi | nunggoni wran barata ||

21. pangran matur lah sumăngga mugi | kula turi mampir ing wismamba | Sèh Mêlaya ngandika lon | ya bangêt tarimèngsun | nanging durung yayi ngong mampir | mêksih [mê...]

--- 72 ---

[...ksih] anggêntur lampah | ngulati ing guru | Jêng Sunan Benang ing Mêkah | sigra-sigra pangran kodur tan winarni | tumulya Sèh Mêlaya ||

22. kusung-kusung pamusênging galih | dènnyarsa kaji maring bètolah | ucapên Mulana kaot | Magrib ingkang nênungku | anèng guwa Langse tar wigih | waskithèng alus lêmbat | ring Sèh Malaya wruh | derarsa mring Kakbattolah | pinêthukkên nèng marga dening Sèh Mahgrib | hèh jêbèng aja lunga ||

23. kagyat jumbul Sèh Mlaya tan angling | o o sira dene kaya bocah | hyun mring Mêkah pa gawene | wruhanta Mêkah iku | sing Ismangil tilasnya lair | Nabi Brahim kang yasa | rupa masjit patut | yèn sira ngèsthi punika | sasat nêmbah brahala lakuning eblis | kok puja-puji mêntah ||

24. jroning Katbah Bètolah sayêkti | sêpa-sêpi sira tan wruh Alah | rèh dudu kono ênggone | marma Mêkah mbuh mau | tinakonan datan patitis | kakekate Bètolah | tar adoh sirèku | aja kang Mêkah Madinah | nadyan bumi langit taranggona sasi | surya sak isènira ||

25. wus dumunung nèng sira pribadi | wruhanamu Mêkah iku gambar | saisining jagat kabèh | gambar ananirèku | jroning gambarira mênuhi | cacog [ca...]

--- 73 ---

[...cog] lan dalil Kuran | ngalamul kabiru | dakara sahiru ngalam | tarbikaning jagat gêdhe manjing cilik | lah iku ananira ||

26. lah cobanên sira mulat carmin | katon apa ing sajroning kaca | tan siwah ing jagat kiye | sêdene suwarnamu | ana rupa kaya sirèki | kabèh sajroning kaca | gambarnya yaiku | myang sakèhing conto dunya | iya sira kang cinoto nèng jro carmin | pagene sira arsa ||

27. munggah kaji maring Bètolahi | lwirnya Bètolah omahing Alah | têkèng kona nora wêroh | măngka Alah satuhu | nora adoh ananing Gusti | Gusti lawan kawula | sajatine kumpul | lamun pisah kaya paran | lamun kumpul kaya priye lèhmu mèksi | yya sira salah cipta ||

28. Sèh Mêlaya sêmona wus tampi | sabdaning Jêng Sayit Maolana | sadarpa suka sukure | dera tampi pituduh | tandya matur ngêrpa mangèksi | dhuh samaha widigda | kawula yun mèstu | tumutur saparan tuwan | nglêbur tapak mêminta jarwaning pardi | tambahnya rèh sasmita ||

29. Jêng Mahgribi angandika aris | aja jêbèng sira yun mruhita | mring kita salah têmahe | datan sae pinangguh | marang guronira ing nguni | yèn durung atuk lilah | iku tan pêkatuk | balik amung lakonana [la...]

--- 74 ---

[...konana] | gêntur tapa nèng têpining kali iki | sasèndhèna galinggang ||

30. sira bakal dadi wali lêwih | tur panutup mungkasi uliya | jroning tanah Jawa kabèh | Sèh Mlaya tandya ngujung | Sèh Mulana tar arsa tampi | cinêngkah kipa-kipa | jêbèng iku dudu | sêjatine sira padha | lawan ingsun marma tan kêna ngabêkti | lah wis sira kèria ||

13. Pocung

1. pocung gya nut Sèh Mlaya ring kang sun tutur | nèng têpi narmada | sêsèndhèn galinggang jati | ciptèng driya nêgês ring Yyang Dad Kang Mulya ||

2. de tan keguh ciptanya sadarpa kukuh | panungkuning sêdya | timbula wirayat lair | amêkasi wêkasi wêkasaning pra uliya[67] ||

3. wantra dangu satus dina anèng ngriku | nulya kramat prapta | mratani wahyèng sang ib[68] | glinggang cukul pangnya ngêrda angrêbaka ||

4. sasat payung ngayomi dadya kêkudhung | săngka kodrattolah | tăndha sinihan yya[69] Widi | wus mangkana drajat gumêlar ing dunya ||

5. prandènipun sarirarda lêsu nglumpruk | ananging nurbuwat | ngawêngi wagtra mawêning | wus tatela wahyaning wahyu utama ||

6. gêtya Kanjêng Sunan Benang dènnya kondur | têdhak sangking Arab | ngampiri kang tèki-tèki | Sèh Mêlaya nèng glingganging narmada[70] ||

7. wus tar keguh Sunan Benang glis kêpangguh | nêbda uluk [u...]

--- 75 ---

[...luk] salam | Sèh Mêlaya gya nampani | ring sabdaning ing guru ngalekum salam ||

8. dupi dulu sunan ebat dènnya nungku | kawistharèng lama | sasèndhèn galinggang jati | cukul mrakah mangêrda kèh kang bêrdapa ||

9. sunan muwus hèh jêbèng sira wus kusus | deranta subrata | tinarima Suksma Jati | wahanannya mukanya lir prabèngkara ||

10. sira iku sun angkat asma jêjuluk | Sunan Kalijaga | rèh sira iku jagèni | sèndhèn glinggang anèng pinggir narmada[71] ||

11. dadya kulup jumênêng wali panutup | rèh duk tas parasdya | mangke sacipta dumadi | dènnya brata widyadi dènnya widada ||

12. jêbèng uwis luwarana kang panuwun | utamane sira | dhukuhana alas iki | rêsikana ing têmbe wignyarda arja ||

13. ingran dhusun Kalijaga luwih patut | sira ayya kesah | wus katuna ingsun mulih | marang Benang sun undang garwa atmanta ||

14. ya ing têmbe nusul ring sira katêmtu | plas jêng sunan linggar | kawarna Sinuwun Kali | èsthi ing tyas tumadang ababat wana ||

15. wusnya magut glagah alang-alang

--- 76 ---

magut | nulya tinanêman | palawija sarwa-sarwi | timun kacang krèi canthèl jagung kapas ||

16. dhuku têmbu mlinjo jêruk bali jambu | tantara wus ngêrda | karsanya Jêng Sunan Kali | yèn wus sêpuh winèhkên para nukarta ||

17. jalma mlaku miwah kanan kering ngriku | wrata samya ngalap | palawija tuwa dadi | sukaning tyas Sinuwun ing Kalijaga ||

18. sampun kêmput Sunan Benang dènnya nglangut | gya kondur ing Benang | praptèng wisma anibali | ingkang rayi garwanira Sèh Mêlaya ||

19. dhêdhawuh lon hèh yayi kita angsung wruh | mangke lakènira | wus jajuluk Sunan Kali | babat anèng madyèng wana Kalijaga ||

20. tantra dangu barang kang tinadur mêtu | sira sumungsula | mring Kalijaga sun irit | mung wêlingku sira aja taha-taha ||

21. gya mêmatut tata miranti mangèstu | ring raka Jêng Sunan | Benang wus bidhal dhingini | nêja jujug kêbon timun warna-warna ||

22. sampun rawuh tan na sajuga janma wruh | sadaya tuwuhan | palawija nêdhêng dadi | kabêthotan binuwang marang narmada ||

23. têbu-têbu timun-timun jambu-jambu | woh wus rinotogan | tan ana sawiji kèri | gya sinuwun angsung salam mring arinya ||

24. aparing wruh jêbèng garwanta manungsul | barêng gawaningwang | dupi wus parêk sun dhingin | tantra dangu garwa lan brayat wus prapta ||

25. sigra mlêbu ring wisma wus nora koguk | sêmona Jêng Sunan | Benang angandika aris |

--- 77 ---

hèh ta jêbèng ngong yun mring kêbon mariksa ||

26. arsa ngundhuh sêbarang wêtuning ngriku | Sunan Kalijaga | sandika mèstu sakarsi | tandya tindak parèstri samya tut wuntat ||

27. praptèng papan Jêng Benang kagyat adulu | lumyat kang tanêman | kang wus binêdholan pulih | nora măntra-măntra yèn mêntas rinusak ||

28. tyas sru ngungun Sunan Benang ngandika rum | yayi Kalijaga | sira wus tinramèng Widi | sakarsanta pan wus jinurung Yyang Suksma ||

29. têtela trus wahyèng kadikbyanta kabul | mangkono wong brata | yèn têmên-têmên pinanggih | barang karti sakarsa cinipta dadya ||

30. sokur-sokur sira sinihan Yyang Agung | dupyantara dina | Jêng Benang ngandika aris | hèh ta jêbèng Kali sira tumutura ||

31. kirdhaningsun ring Giripura sêdyèngsun | tur uning bab sira | ngong angkat wali mêkasi | nuwun idin ring Jêng Sunan Giripura ||

32. de garwanta kèri nèng ngriki atunggu | arjaning taduran | lêstarining desa iki | gya lagsana Sunan Benang lan Sèh Mlaya ||

33. tantra dangu nèng marga ing Giri rawuh | nuju pasang yugya | pêpak pra ngulama wali | sêsalaman tamu karwa gantya-gantya ||

34. nulya matur Jêng Sunan Benang mring wiku | Sang Prabu Satmata | yayi kula nuwun idin | pun Malaya sun angkat anama sunan ||

35. ajêjuluk Sunan Kalijaga patut | rèh wus pasatmata[72] | wahyaning wahyu ngulami | mhahabrata dadya ing sasêdyanira ||

--- 78 ---

36. sunan manthuk sadaya pra wiku tup[73] | samya mèstutyarja | jangkêp walu para wali | Sunan Kalijaga jumênêng pamêkas ||

37. tandya matur Jêng Sunan Kali ring guru | dhuh Jêng Sunan Benang | kula nuwun ngatas karsi | rèhning amba dèrèng atuk pangawikan ||

38. nyuwun tuduh wijangan kang mêmêt nyamut | amba mêksih kirang | Jêng Sunan Giri ngidèni | angandika ring raka Jêng Sunan Benang ||

39. lêrês èstu pun Kalijaga puniku | yugya pinaringan | pangawikan ingkang muksis | sampun ngantos cingkrang pangêkêring karsa ||

14. Maskumambang

1. kumambang Jêng Sunan Benang dèn dhawuhi | ring Prabu Satmata | nayugyani mijang maring | Sunan Kali wali tama ||

2. gya ngupaya giyuta kinarya mirib | nèng madyaning rawa | wus atuk palwa sawiji | pan pinudya ri Jumuwah ||

3. pinrêng tanggal ping catur wlas anêlahi | Sunan Benang lawan | Jêng Sunan Kali manitih | dungkap wanci surup arka ||

4. duk sêmona giyuta wus dèn wêlahi | lumarab manêngah | pinuju bêncana prapti | ponang palwa bacor ngandhap ||

5. sawêntara sarat rèh kalêbon warih | Jêng Benang ngandika | yayi pinggirna kariyin | popokên kisma kiwala ||

6. kalêksanan palwa minggir Sunan Kali | ngupadi lumpur bang | pinopokkên prau nuli | rapêt lumarab manêngah ||

7. duk samana sampun dumugi ing wanci | dadya ratri nulwa | kumbak kumbul nut ing warih |

--- 79 ---

tandya Jêng Sunan Mabengat ||

8. wus tinêkêm jêpolnya Jêng Sunan Kali | tanggap karna pasang | laila lailêlahi | Mukammat rasaning Allah ||

9. de larabe makna kang mangkono yayi | Jêng Nabi Muhkamat | dumunung manungsa iki | ngatas karsaning Dad Mulya ||

10. sayêktine manungsa bodho linuwih | pangucap anggănda | pamyarsa lawan pangèksi | nora pisan darbe sira ||

11. wujut siji sêjatine mêngku kalih | Gusti lan kawula | roro pisan campur siji | darbe sipat kalih dasa ||

12. kang mangkono ingaran sipat mangani | lamun makna wiyah | păncadriya kang rumati | kabèh darbèking manungsa ||

13. Gusti iku tan kuwasa andarbèni | kabèh sêka sira | măngka sêjatining ngèlmi | mêngku siji nora kêna ||

14. dene ingkang jumênêng Suksma sêjati | cêngkramèng jiwangga | ingkang datan darbe karsi | ingaran dad wujut mutlak ||

15. kang kakiki kakekate dad sêjati | kawêngku ing sira | ingran kalun belarokin | ingkang tanpa roh uribnya ||

16. mung pribadi kang tan milu lara mati | datan darbe karsa | mung langgêng tanpa upami | wong Buda ran Hyang Pêrmona ||

17. wujutollah yayi sun tar bisa sung wrin | mung srana pêrlambang | guru tar bisa sung uning | upayanên kang kêpanggya ||

18. damar murub patine lunga

--- 80 ---

mring ngêndi | Sunan Kalijaga | trangginas nulya nampèni | asta mubêng surakatan ||

19. Sunan Benang saklangkung ngungun ing galih | dèrèng sung sêsminta | kang rayi cêg anampèni | têrang têrus tarpa taha ||

20. Sunan Benang dugèkkên sajar mring rayi | malih jêbèng sira | sun jarwani kang kakiki | wong pana marang datolah ||

21. kudu ngèsthi ênggone rahsa sêjati | pamlêng cipta rahsa | narupakkên băngsa Isim | asmaning manungsa tama ||

22. kênyataan sira kang wujut kakiki | nèng sadalêm tekat | yya nyipta wujut kêkalih | siji ingkang kaya sira ||

23. Allah iku satêmêne sipat kakim | tar ngalap wiwitan | tur nora karsa mêkasi | langgêng datantara măngsa ||

24. kang wus nora kacakrabawa ing jisim | yèn sira yun pana | pramanêm jatining janmi | sautên kumpuling rahsa ||

25. kang bisa nir kawula tar wus udani | mung dad kang rumăngsa | kabèh kang wujut Allahi | manjing purbaning antaya ||

26. nêbut klimah alip mutaklimun wakit | gambare asmalah | manthêr nèng wadana yakin | dadya tandhaning manungsa ||

27. kaungkulan lêbu mahya sastra alip | lah jêbèng punapa | cupana jarwaku yayi | Sunan Kali nuding asta ||

28. kagyating tyas rakarda duparèng rayi | dera bijagsèng kak | sarêng tampi sasminta di | yayah sirna bumi kasa ||

29. malih nabda Jêng Sunan Benang ring ari | hèh jêbèng pa nyata |

--- 81 ---

wus bangkit pasêmon jati | jati-jatining manungsa ||

30. pakumpulaning rahsa sadalêm budi | klowongan bawana | ginambar sastra sawiji | Sunan Kali tur prasaja ||

31. sung sasminta dinuk ing nayana maksi | nabda tarpa wrana | sumăngga kula turi wrin | muksis e e bolong têngah ||

32. kang minăngka klowongan jagat sakalir | midrawèng antaya | kababar ujyalèng budi | dening kang mêngku rahsarja ||

33. dupi wêdharing kawruh tarpa ling-aling | mahya gara-gara | gêtêr dhèdhèt erawati | sebag jêblong bumi kasa ||

34. padhang nrawang sumilak tarpa upami | lwir janmuna rêtna | katêmpuh pratănggapati | pêrbawaning pangawikan ||

35. wus tatela jalma ro sinihan Widi | nayakaning tama | kang wus sidik amanati | tuhu mardikèng rat donya ||

36. Kanjêng Sunan Benang ngandika wor tangis | hèh yayi jarwanta | dera ngêcup sasminta di | kaplangkah sondêr wêrona ||

37. katujune anèng prau madyèng rawi | tan na sajuga kang | umèksi kewan wanadri | jaring pra wali utama ||

38. sapa-sapa wani buka sêngkran Widi | yèn na kewan myarsa | jlêg dadya janma linuwih | mangkono kodrattollahman ||

39. lagya kèndêl tandya na syaraning jalmi | matur ngêrpa marta | ring jêng sunan kula tampi | sasmita kang wus kawahya ||

40. sabdèng tuwan lamun kewan dadya janmi | prabawaning wijang | nanging dèrèng luwar sangking | warna jatining têtaga ||

--- 82 ---

41. de sêmangkit[74] sampun bangkit tata jalmi | wit sangking sabdanta | buka wrana tanpa wadi | dilalah karsèng Dad Mulya ||

42. bagya kula dunya ngakir tarpa pami | kagyat kanjêng sunan | hèh syara apa sirèki | sajara trang trus parsaja ||

43. matur ing jêng kawula punika cacing | lumanggyan lêmah bang | lagyeca nikmat aguling | katut binêkta ing palwa ||

44. lawan wisma kinrakat amba tar kèri | tuju atma garwa | tan katut tumraping kaci | amung kawula priyăngga ||

45. kabênging tyas wisma kinarya nutupi | prau rêbês ngandhap | dupyantara madyèng ratri | Sunan Benang buka wrana ||

46. kagyat amba wontên syara erawati | nglilir sebag sinram | ing tirta marta sabumi | rumangsuk sadalêm cipta ||

47. lah mêkatên pamêdharnya Sunan Kali | ununong ananong | milamba nuwun sabda ji | sampurnaning wrêjit kula ||

48. sabda janma nanging maksih wujut cacing | jêng sunan sakala | ngandika hèh sira cacing | sirna dadya janma tama ||

49. jlêg saka wêrjit dadya rupa jalmi[75] | sabdèng wiku tama | jinurung sakarsa dadi | dening wardaya nirmala ||

50. pasrangkara marang ingkang malih warni | hèh cacing sirarja | atuk parmaning Yyang luwih | murcèng wêrjit dadya janma ||

51. durung darbe panêngran jalma kakiki | sun paringi têngran | jajuluk Sèh Sitiabrit | iya karan Sitijênar ||

52. duk sêmona dupi prapta bangun enjing | trontong-trontong pajar | kecaka [ke...]

--- 83 ---

[...caka] winêlah minggir | hyun salat subuh ring dharat ||

53. Kanjêng Sunan Benang jumênêngi mami | makmum Sèh Malaya | Sang Sitijênar mèstuti | makmum ring kang dadya iman ||

15. Sinom

1. sinom wusnya bakda salat | Sunan Benang ngandika ris | ring Sinuon Kalijaga | hèh jêbèng tatkala ratri | ngong mijang ring sirèki | rumăngsamba luwih gêtun | kongsi samangke iya | maksih ingsun eling-eling | paranbaya de sira nyangkêp sasmita ||

2. gumun pante durung bisa | pangêcupmu malah luwih | ngungkuli wijangan ingwang | ngong malah gêtun umaksi | kiraku durung uning | wruhku săngka pabatangmu | kususe babarpisan | marma yèn panujyèng karsi | ngong mruhita wijangên kawruh andika ||

3. gudèl sinusu maesa | kyai guru dadya murit | puluh wis pasthi tan kêna | kyasaning Yyang Maha Sukci | sira wignya patitis | atuk wênganing tyas muluk | dibyèngkara sasmita | ing tekat pangèsthi wêning | kumacèlu jêbèng ingsun jarwanana ||

4. Sèh Malaya tur sandika | sasagêt kula nglampahi | tandya samya rêrangkulan | Sunan Benang wus nampèni | kawruh ingkang linuwih | ngungkuli kagunanipun | wusnya tampi kajaja | ing cipta sadarpa ngèsthi | wus têtela Sèh Mlaya wali pamungkas ||

5. sêmona Jêng Sunan Benang | èngêt ing Jumuwah ari | nêja salat ring Bètolah | ingandika ring kang rayi | hèh jêbèng payo maring | Mêkah [Mê...]

--- 84 ---

[...kah] ngiras salat luhur | jumahan wali samya | sun wêntara wus rumiyin | age samya nusul srana tiwikrama ||

6. Sèh Sitijênar karia | rèh sira durung patitis | tamtu kita durung bisa | Sèh Lêmbang matur aris[76] | datan kewran tyas mami | Mêkah Madinah tar ewuh | nadyan bumi ngakasa | sadaya wus wontên ngriki | kagyat ngungun jêng sunan mring Sitirêta ||

7. Sèh Mlaya matur ing raka | lah sumăngga mupung enjing | mangpat Jumuwah ring Mêkah | nulya samya tyas sêmadi | sindhakêp asta kalih | nutup madya suku kumpul | mèksi tiksyaning grana | ngêningkên tingal kang wêning | kanjêng sunan saklayan jlêg praptèng Mêkah ||

8. Sèh Sitijênar nèng Mêkah | mêthukakên Sunan Kali | myang Sunan Benang sru kagyat | Jênar sira wus dhingini | Lêmahbang matur inggih | ngungun sunan kalihipun | gya malbèng Kakbattolah | sadaya wali wus panggih | pêpak anèng sajroning Bental Mukaram ||

9. wali songa samya salat | wusnya bakda atuk wangsit | sangking Jêng Nabi Mukamat | syara di langkung dumêling | ing Jawa mangkya kinging | siradani masjit bagus | nimbang ngiring Bètolah | sadaya pra wali amin | sarta malih pinaringan surat kutbah ||

10. samya suka sokuring tyas | bakda Jumuwah pra wali | kondur marang tanah Jawa | jujug ing

--- 85] ---

Dêmak tumuli | panggya Dyan Adipati | Natapraja paring wêruh | hèh jêbèng sang dipatya | wruhanta mangke wus kenging | para wali nimbangi masjit ing Mêkah ||

11. Sunan Giri angandika | marang rahadyan dipati | hèh ta jêbèng Natapraja | sira katêmpuh ngupadi | têtulung kayu jati | blandar pangêrêt rèng usuk | wuwung tali lan sirab | dene sagung para wali | kabubuhan saka guru ingkang papat ||

12. para mukmin saka rawa | ngandika radyan dipati | samana wus undang wrata | pra punggawa para kardi | ngupaya kayu jati | sadaya pra wali rujuk | byantu sajuga karsa | bubar samya angupadi | marang wona ngupa bubuhaning saka ||

13. ucap Jêng Kalijaga[77] | mintar nganthi sabat kalih | Iman Sumantri lan Supa | sapraptaning ing wanadri | ngupaya kayu jati | kinarya saka kang cukup | agêng panjanging wrêksa | dangu tan tuk srêking galih | nèng madyaning wana panggih janma wêrda ||

14. sakalyan lan garwanira | wungkuk dêdêgnya gêng inggil | jalèstri pan ora beda | kagyat jêng sunan umèksi | arda ngunguning galih | kamokalaning Yyang Agung | lah iki jinis apa | nulya jêng sunan parpêki | praptèng ngarsa noraga sabda bêg krama ||

15. dhuh sang wrêda amba tanya | panduka jalma punapi | asal myang sinêdyèng karsa | sintên [sintê...]

--- 86 ---

[...n] asma paduka di | kang sinêbdan mangsuli | wruhanta ngong tilas ratu | tatkala jaman purwa | ing Pandhawa prajarja di | bisikan sun Sa Prabu Darmakusuma ||

16. trahing Pandhu Dewanata | dene garwaningsun iki | Dèwi Drupadi panêngran | purwèngong malaya bumi | mring warnarga kang sungil | sadulur ngong samya murut | marang kahyangan Endra | mung ingsun roro tan mati | marmaningsun mangkono darbe pusaka ||

17. garan pustaka klimasada[78] | panyêthane Yyang Pramèsthi | manira tan wignya seda | kêlamun durung pinanggih | lan wali kang linêwih | Sèh Malaya têngranipun | lan malih dhawuhing Yyang | iki pusakèngsun tulis | têmbe ingkang narbuka mung Sèh Mêlaya ||

18. lamun dudu Sèh Mêlaya | tan ana bangkit jarwani | umatur Jêng Kalijaga | kapasang yugya sang aji | inggih amba puniki | Sèh Malaya têngran ulun | pundi amba yun mirsa | klimasada wus pinaring | gya winaca lailaha hailêllah ||

19. jatine klimah sahadad | kêlaturnya têmbung nguni | winastan kalimasada | sangking wong Buda ngarani | Darmakusuma dupi | mirêng syaraning pitêmbung | lailaha ilêllah | sadarpa ngungun ing galih | sokur suka lir siniram tirta marta ||

20. clês malbèng sadalêm prana | ring jiwangga mêratani | lan kang garwa datan [data...]

--- 87 ---

[...n] siwah | samya tunggil rahsanèki | gya ngandika rum manis | Sèh Mêlaya ngong jêjaluk | ring sira tulungana | aja kêtanggungan kardi | kaya priye jarwa laila ilêllah ||

21. umatur ingkang tinanya | batên wontên pangran malih | dalêm donya anging Allah | de wujudnya ingkang pasthi | ngêbêki bumi langit | mênggah dadya Yyang Maha Gung | puniku napas tuwan | mahya manjing tarpa idi | amung urip inguripan dhèwèkira ||

22. dumunung wontên paduka | nuksma ring rahsa sêjati | kumpulnya nèng e e Allah | kang binêkta manjing akir | marmanipun tyang lalis | sadaya rahsa rinacut | nulya jumnêng pribadya | mêratani bumi-bumi | gya tumungkul udrasa Darmakusuma ||

23. gêtun gyanira Malaya | durung wruh muksyaning pati | ing mangke wus prastawèng tyas | Yudhisthira ngandika ris | Sèh Mlaya sira mangkin | sun wèhi pusaka ratu | sawiji rupa gadga | Kyai Kopèk kang wêwangi | tampanana dadya pusakaning nata ||

24. kita hyun nut gamanira | manjing agama Islami | wus wruh kang kanggo nèng kona | tur mêngku rahsa pribadi | gya marêk Sunan Kali | tumèpèl karna kang tutuk | myang Drupadi Sang Rêtna | tan siwah deranya mirit | duk samana mancal wus puput kang usya ||

25. susawa dyi gilang-gilang | pipinaripurna [pi...]

--- 89[79] ---

[...pinaripurna] tumuli[80] | punapa caraning Islam | Supa lan Iman Sêmantri | ingkang samya nucèni | sinalatakên wus kusus | sarpurna tarpa kara | kinubur madyèng wonadri | gya tinilar jêng sunan ngupaya wrêksa ||

 


Judul merupakan tambahan dari Redaksi. (kembali)
Teks asli: Dhandhang. (kembali)
sirèki. (kembali)
mêmatèni. (kembali)
Kurang satu suku kata: boga gagodhongan wohing klampis. (kembali)
Teks asli: Kasmran. (kembali)
Kurang satu suku kata: asebak mêdhot kang usya. (kembali)
Kurang satu suku kata: wus cinitra anèng mahpul. (kembali)
Kurang satu suku kata: kaanan bayi amêtu. (kembali)
10 Kurang dua suku kata: 8a. (kembali)
11 Kurang satu suku kata: maring sudyarsa ing têmbe. (kembali)
12 sang (dan di tempat lain). (kembali)
13 janmi. (kembali)
14 widadari (dan di tempat lain). (kembali)
15 mring. (kembali)
16 Kurang satu suku kata: sang rêtna yu umêksi mung. (kembali)
17 Kurang satu suku kata: lagya amirêng suwara. (kembali)
18 Kurang satu suku kata: pagene sang dyah asilip. (kembali)
19 yu. (kembali)
20 Kurang satu suku kata: ing Endraloka amanggih. (kembali)
21 Teks asli: Miji. (kembali)
22 Kurang dua suku kata:. (kembali)
23 Kurang satu suku kata: kang karawit tumitah murwani. (kembali)
24 Teks asli: Dhadhang. (kembali)
25 Kurang satu suku kata:. (kembali)
26 Kurang satu suku kata: kocap awran Tarub samya jrih. (kembali)
27 Kurang dua suku kata: ingkang atêbih-têbih angatas karsi. (kembali)
28 êntèk. (kembali)
29 Lebih satu suku kata: jumênênging kunthrèngsun lan sira. (kembali)
30 Kurang satu suku kata: gya cat mancal kisma manginggil. (kembali)
31 banyu. (kembali)
32 Kurang satu suku kata: têtela trah kusuma. (kembali)
33 ngudi. (kembali)
34 Kurang dua suku kata: tata-tata mêmatut piranti boga. (kembali)
35 Lebih satu suku kata: mpun soka rêmên gêlan. (kembali)
36 Kurang satu suku kata: wagtamba sangking kangêne maring sira. (kembali)
37 lênggah. (kembali)
38 Kurang satu suku kata: rêbêsing srêngkara murti. (kembali)
39 Kurang satu suku kata: ki hyun maring Majalangu. (kembali)
40 Kurang satu suku kata: kang sun ngèngèri sira. (kembali)
41 Kurang satu suku kata: jêr suramba kang sayêkti. (kembali)
42 cinucup-cucup. (kembali)
43 Lebih satu suku kata: mung tumungkul ngurut itik. (kembali)
44 nuwun-nuwun. (kembali)
45 Kurang satu suku kata: pinèt putra dhaup lawan parta sunu. (kembali)
46 Kurang dua suku kata: ing purwane ingkang nguni. (kembali)
47 anting-anting. (kembali)
48 Teks asli: Sêmara. (kembali)
49 Kurang satu suku kata: mênggah wutuh kang basa. (kembali)
50 Kurang satu suku kata: istha thathit lawan cala. (kembali)
51 Guru lagu seharusnya: 8a, dupa rasamala awra. (kembali)
52 Lebih satu suku kata: dha guwangên sagra kidul. (kembali)
53 luput. (kembali)
54 tuhu. (kembali)
55 Kurang satu suku kata: sang putra tumulya amangaras suku. (kembali)
56 kasumbagèng. (kembali)
57 Kurang satu suku kata: hèh wong begal yya sararda. (kembali)
58 Kurang satu suku kata: nulya laju radyan lan para abdi. (kembali)
59 kênèng. (kembali)
60 Kurang satu suku kata: sun tarima de sira darbe eling. (kembali)
61 Kurang satu suku kata: mung Si Wana lah prayoga kang tut pungkur. (kembali)
62 Kurang satu suku kata: ingkang rayi ing kawula atur uning. (kembali)
63 tibaning. (kembali)
64 èstri. (kembali)
65 ing. (kembali)
66 godha. (kembali)
67 Lebih tiga suku kata: amêkasi wêkasaning pra uliya. (kembali)
68 Kurang satu suku kata: amratani wahyèng sang ib. (kembali)
69 Yyang. (kembali)
70 Kurang satu suku kata: Sèh Mêlaya anèng glingganging narmada. (kembali)
71 Kurang satu suku kata: sèndhèn glinggang anèng pinggiring narmada. (kembali)
72 kasatmata. (kembali)
73 Kurang satu suku kata: sunan manthuk sadaya pra wiku kutup. (kembali)
74 sêmangkin. (kembali)
75 Kurang satu suku kata: jlêg saka wêrjit dadya arupa jalmi. (kembali)
76 Kurang satu suku kata: Sèh Lêmahbang matur aris. (kembali)
77 Kurang satu suku kata: ucapên Jêng Kalijaga. (kembali)
78 Lebih satu suku kata: ran pustaka klimasada. (kembali)
79 Seharusnya halaman 88 dan seterusnya. (kembali)
80 Lebih satu suku kata: pinaripurna tumuli. (kembali)