Bèndhêl Sêrat Warni-warni, Angabèi IV, c. 1900, #1311


Bèndhêl Sêrat Warni-warni

--- 1 ---

Isènipun

Sêrat Bimasonya wontên ing kaca 3
Sêrat Suluk Sèh Malaya " 49
Sêrat Bôngsa Tekat Talabul Ngèlmu " 143
Sêrat Wulang Dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan Pakubuwana kaping sakawan " 161
Sêrat Wedhatama " 182
Sêrat Sastrajendra Hayuningrat " 197
Sêrat Wulang Dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan Pakubuwana kaping sanga " 203
Sêrat Pêthikan Cariyos Damarwulan " 207
Sêrat Pêthikan Pustakarajapurwa " 221
Sêrat Pêthikan Ngèlmu Kodrat " 231
Sêrat Pêthikan Suluk Bayan Maot " 265
Sêrat Sahadat Kalimah " 268
Sêrat Patekah " 271
Sêrat Sahadat Batin " 273
Sêrat Ngalamat Badhe Sungkawa saha Badhe Suka " 275
Sêrat Pônca Pranawa " 276
Sêrat Wirit Patitising Layap kalihan Panjingipun Agama Islam " 300
Sêrat Wasitabasa " 302
Sêrat Panêngêran Aksara " 312
Sêrat Keratabasa " 317
Sêrat Aksara Saptaswara " 325
Sêrat Pôncabaya " 327
Sêrat Unjukipun Patih Raja Sukapa " 331
Sêrat Lampahipun ing Agêsang " 334
Sêrat Peranganipun Manik Asthagina " 336
Sêrat Ingkang Dados Pangèsthining Manungsa " 338

--- 2 ---

Kagungan Dalêm Gusti Kangjêng Pangeran Angabèi Ingkang Kaping IV ing Surakarta Adiningrat.

{jumi [sastra/modules/refart.php][2][1414,1416,1417,1418,1419,1420,1421,1422,1423,1424,1425,915,893,914,886,905,942,233,304,835,232,906,894,879,280,892]}