Lampahanipun Sang Rêtna Suyati, Albert Rusche & Co., 1894, #1637 (Pupuh 13-24)

Judul
1. Lampahanipun Sang Rêtna Suyati, Albert Rusche & Co., 1894, #1637 (Pupuh 01-12). Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Cerita
2. Lampahanipun Sang Rêtna Suyati, Albert Rusche & Co., 1894, #1637 (Pupuh 13-24). Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Cerita
Citra

Pencarian Teks:

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil serta diakritik diabaikan; mengakomodasi variasi ejaan, termasuk [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

13. Dhandhanggula

1. wontên wong agung ran Pangran Sayid | Abdul Majid putrèng padniswara | Siti Umiyah parabe | de Sang Umiyah wau | kuwalonnya Sang Prabu Sayid | Abdul Majid kapisan | sang kusuma dhaup | kalawan ari narendra | parab Sayid bin Wajid ingkang mandhiri | narendra anèng Miskat ||

2. kang kawêdhar nguni Prabu Sayid | Abdul Majid kapisan kasmaran | mring Siti Umyah trêsnane | lêwih sing garwanipun | akèh ingkang amratandhani | tuhunirèng pawarta | sumawana lamun | mamèt sing pralampitanya | para jamhur băngsa Yunan kang murwani | gancaring kang ruwiya ||

3. amimbuhi kêkahing pawarti | kadya ingkang kawahya ing ngarsa | mangkana ta caritane | ing nguni sang dyah sampun | apêputra priya sawiji | sing gumyahing pawarta | tuhu patutipun | Sri Abdul Majid kapisan | marmanira Abdul Majid sri bupati | mahyakkên partisara ||

4. benjang sasurudirèng narpati | datan liyan kang sinung wawênang | têtêp jumênêng pamase | muhung sang rajasunu | amêngkua nagri Yunani | nanging wasananira | èsthinya sang prabu | datan bisa [bi ...]

--- 56 ---

[... sa] kasambadan | rajaputra tan widada nulya lalis | nalika misih jabang ||

5. pramèswari linggar mring Yunani | miwah wus lami pisah lan garwa | Prabu Sayid bin Majide | dene putra ranipun | Pangran Sayid Kasan Dulmajid | mangkana rajaputra | dupi diwasa wus | lêlana anjajah praja | wit pisahan yayah rena tanpa panggih | pangran mung lambang sastra ||

6. lêlampahan kang mangkana yêkti | măngka pracihna lamun jêng pangran | tuhu trahirèng pamase | Yunan kapisan wau | winursita Pangran Dulmajid | sasedanirèng rena | dahat kawlasayun | nir deya tanpa sarana | jêng pangeran lêlana anumpal kèli | tanpa pangupajiwa ||

7. duk samana kang umadêg aji | anèng nagri Yunan apêparab | Sayid bin Ngujèr pamase | Pangran Abdul Majidu | wit duk kina natèng Yunani | kapisan dènnya ngangkah | yun ngêsur kaprabun | karana ciptaning driya | yekang wajib angluri darbèni waris | ing Yunan Jêng Pangeran ||

8. de pangèsthi kang mangkana yêkti | tuhu dahat arda cumanthaka | myang wèh sandeyaning akèh | miwah karya pangungun | de jêng pangran cipta umaksih | kaconggah anggayagah | angêsur kaprabun | măngka brana pusakanya | wus sirnanting bêbasan wus sêpa-sêpi | miwah wus tanpa pangkat ||

9. sarta wus lami dènira miskin | ngantya ngupaya pangupajiwa | srana kanisthan patrape | kasukan kang ginilut | de ciptanya ingkang pinusthi | mamrih bangkit amberat | ing kaprabonipun | Sayid bin Ngujèr Narendra | winursita Jêng Pangeran Abdul Majid | kasidhèn sêdyanira ||

10. dènnya mamrih kamulyaning dhiri | antuk kăndha prayagung kang samya | nguni biyantu karsane | kang uwa sang sinuhun | kang kapisan kithèng Yunani | sarana wadyabala | kang samya dêdunung | wontên ing nagari Ngêsam |

--- 57 ---

dèn bêbujuk pinrih balela prasami | kinèn karya rarêsah ||

11. samangkana Pangran Abdul Majid | sawadyanya kapikut ing yuda | dupi sang prabu myarsa rèh | kang dadya sêdyanipun | Abdul Majid amung ginalih | rèmèh tan dadya bahya | sotanirèng prabu | mung sing labêting taruna | kirang krama yêkti tan mutawatosi | marmanira jêng pangran ||

12. mung sinimpar sing praja Yunani | dinunungkên nèng nagri Sulebar | kang mangkana têmahane | karya lêkirèng prabu | wit tan lami pangran angancik | ing kaos bawah Yunan | samapta mangrasuk | kapraboning prang sawadya | mêdal Pèrsi jêng pangran kapikut malih | tinarungku anèng kab ||

13. tan alami bakit oncat malih | nanging sang prabu tan anglagewa | malah yun anelakake | dera mêngku kaprabun | anèng Yunan datanpa wèsthi | nir sandeyaning driya | yèku karsa prabu | mrih utamèng lêluhurnya | kang wus swarga kunarpanya sri bupati | Abdul Majid kapisan ||

14. saking Selan kabêkta umaring | nagri Yunan dinok nèng pidikan | ing ngriku nguni unggyane | pamujaning wadya gung | ingkang samya kasor ing jurit | duk prang ing tanah Arab | Abdul Majid Prabu | pamimbaning panesawa |[1] kinurmatan pasamuwan anglangkungi | karya srining paningal ||

15. ingkang mangkana karsanira ji | Prabu Sayid bin Ngujèr ywan mêdal | sing ambêg darma wastune | parimarma kalajuk | yêkti mandar bakit jalari | risakirèng karajan | tangèh yèn amangguh | kadi ciptaning narendra | sagêd mular manahing băngsa Yunani | ing rèh ciptaning nata ||

16. Sayid bin Ngujèr dènnya mandhiri | anèng Yunan datanpa sandeya | sumarmanta sawastune | kenging winastan tamtu | risakira kaprabon aji | dwi prakara purwanya | kang winahyèng ngayun | lêwih malih sri narendra | dèrèng lêbda laksitaning [laksi ...]

--- 58 ---

[... taning] Yunan nagri | saulahbawanira ||

17. de kang wus kacêtha nguni-uni | watêk-watêking sakyèh sujanma | upama tinandhingake | dur myang kadarmanipun | kang utami sami utami | madya nistha mangkana | yêkti nora mangguh | èpèhe bêbudènira | kang tumitah ing donya tan animbangi | kalawan băngsa Yunan ||

18. Prabu Sayid bin Ngujèr nêmahi | kasangsara kèngsêr kaprabonnya | nahan nguni saoncate | Pangran Abdul Majidu | saking Kaos mring tanah Pèrsi | nèng ngriku jêng pangeran | tansah dènnya namun | ngêndhih dur lêksananing tyas | sarawungan pra agung myang janma sugih | pangran tan kasamaran ||

19. dènira mrih kamulyaning dhiri | miwah têmbe badhe karuwiya | kasidèning pangèsthine | dènnya ngêsur kaprabun | nahan datan antara lami | Siti Ngalim riwusnya | nèng Yunan dêdunung | anuju ing mangsanira | janma Yunan balila ing narapati | miwah karya rarêsah ||

20. abadali paprentahan nagri | tan antara rubeda angrêpda | wadyabala golong tyase | suraya sabiyantu | lan janma kang balela sami | de para wadya dharat | datan apikantuk | dènnya nanggulangi yuda | pra prajurit sami mundur tan kuwawi | kasor pamêthuking prang ||

21. sanalika jro kitha Yunani | baluwarti banjêng kaadêgan | ing marga-marga prang rame | rarêsah dungkap sampun | kalih ari tan kêndhat jurit | campuhing yuda brata | caruk rukêt wor suh | janma lit tyase sudira | ing samarga-marga ambalabar gêtih | malah praptèng pamedan ||

22. ing lun-alun kaèbêkan jisim | kasulayah jalêmpah tumpukan | pindha babadan malèsèh | sri nata myarsa ngungun | ngagnya mantuk para prajurit | ye kang ngasta parentah | pinrih angrêrapu | sirêpa kang karya rêsah | miwah nata mêdharkên sabda mring dasih | yun ngewahi parentah ||

--- 59 ---

23. mituruti kayuning wadya lit | tanpantara kobra ing pawarta | janma lit lipur manahe | mamulinga ing kalbu | parêng surak mawanti-wanti | baluwarti rinisak | sadaya tan kantun | jisim siningkirkên samya | myang rudira kang balabar urut margi | linap gang tanpa tilas ||

24. sakamantyan arsayaning galih | wit anyipta ungguling ayuda | sumarma dupi ratrine | sangayunaning pintu | samya sinung pandam sèwu sri | wênèh kang langên swara | nèng marga kapêthuk | mitra kadang rêrangkulan | surak-surak ing jro kitha swarèng janmi | ramya gumrê kapyarsa ||

25. nanging têntrêming rêsah akardi | cuwanira Abdul Majid Pangran | myang kang rumojong karsane | marma kêdah kabangun | ing pratingkah kang mikantuki | ing wanci jam sadasa | dalu wit tumanduk | dera mrih karya rubeda | sujanma kang suka midêr turut margi | ing kitha surak-surak ||

26. suluh obor gêgolongan sami | ing saparan kèk[2] swandanu maya | măngka tăndha ugul[3] prange | dupi prapta ing dunung | ngayun gêdhongirèng prajurit | janma kèndêl prasamya | sru pamintanipun | gêdhong prajurit punika | tinrapana pandame parnahnya mêncit | gagap pêtêng kawuryan ||

27. tan antara sakathahing janmi | amiyarsa swaraning sanjata | kapisan nratas mimise | nrajang janma rêrubung | de kang karya upaya sandi | janma kang ekapraya | lan pangeran wau | yèn wastu yekang kawahya | janma ika dahat wêgig dènira mrih | kalaksitaning durta ||

28. ya ta sakèh prajurit kang jagi | anèng gêdhong dahat kapitèng tyas | kuwur ngrênggêp gêgamane | munya lamun katêmpuh | sujanma kang angrarêsahi | gya binendrong sanjata | akathah kang lampus | miwah samya kawatgata | atêmahan wadya lit tyasira runtik | tan kêndhat nguntar-untar [nguntar- ...]

--- 60 ---

[... untar] ||

29. waringutên nêpsu muring-muring | nulya samya umanjing ing kitha | miwah ambêkta kancane | kang tatu wênèh lampus | urut marga bêngok sung wangsit | de kacidrèng parentah | janma pinrih ngrasuk | sagêgamaning ayuda | tan antara janma gêng goyang mawanti | kang nèng sajroning kitha ||

30. măngka sasmita yèn timbul malih | kang rêrêsah nalika wancenjang | miranti jêjêl adêge | baluwarti tinrap wus | ing sakubêng praja Yunani | tandya umangsah ing prang | ngungkuli kang uwus | Sri Sayid Bin Ngujèr arsa | sakathahing mamrih têntrêmirèng dasih | nanging sakèhing janma ||

31. sami bangkang parentahing ajing |[4] tan migati maèlu ing rêmbag | kang prayoga têmahane | wadya lit tandangipun | campuhing prang surambêg pati | saking napsuning manah | waringutên riwut | busêkan madyèng ranangga | pra janma lit ing prang kabiyanton dening | prajurit sagêlêngan ||

32. kang saeka karsa anjurungi | Pangran Sayid Kasan Dul Majidan | kèksi unggul ing yudane | de kang lumawan pupuh | prajurit jro ingkang têtindhih | Sarib Ali Adêham | dènira tumangguh | yuda nglanggati kewala | datan pisan namatkên sanjatèng jurit | ya ta sri naradipa ||

33. Sri Sayid Bin Ngujèr ngraos sisip | lumut ing rèh kaprabon narendra | nêmah cintraka tan sande | sèlèh kaprabonipun | mring sewaya aryèng Yunani | atmajanya Jêng Pangran | Sang Ibnu Ngamdamu | kaêmbanan renanira | Sarip Siti Umi Kalhum putri Mêsir | rèh wadya lit sadaya ||

34. dèrèng suyud marma sayandadi | rubedaning praja ngămbra-ămbra | angangsêg ing kadhatone | sang prabu jêngkar sampun | sing puraya mêdal ing kori | butulan ing pungkuran | dene kang tumutur | amung putranta wanudya | jumujug ing muara tandya manitih | banawa sigra mancal ||

--- 61 ---

35. karsanira marang prajèng Pèrsi | sajêngkarira sri naradipa | enggal para santanane | kèh kang samya sumusul | marang Pèrsi sarana sandi | wimbuh kèh sandeyannya | pringganirèng ênu | ya ta nalika samana | rèhning solahbawanira pra janma lit | samya sêdya balila ||

36. tinon dahat dènnya gêgirisi | miwah nampik dêgira narendra | aryèng Yunani têmahe | Sarib Siti Mi Kalhum | miwah putranira kêkalih | oncat sing prajèng Yunan | pra janma lit laju | manjing ing Yunan puraya | angrabasa salir rarêngganing puri | de misbyah miwah dhampar ||

37. binabayang kabakta umijil | mring bacira saksana rinucat | pratingkah myang tarekahe | janma lit mangkanèstu | bakit ngèngsêrakên mulyaning | nata dibya supunya | myang wèh tandhanipun | èpèh watake wong Yunan | myang sasmitanira Pangran Abdul Majid | dènnya umadêg nata ||

38. datan tulus ing têmbe nêmahi | babênduning Hyang Maha Kawasa | lwih Sri Ngujèr sangsarane | yèku ingkang dèn êsur | de prayantun kang bêbaluhi | ing pangran datan samar | laksita mrih ayu | kalaksananing sêdyanya | Jêng Pangeran Sayid Kasan Abdul Majid | anandukkên upaya ||

39. sarana bêbujuk ing wadya lit | sujanma lit kang akarya rêsah | nêtêpna parentah mangke | ing Yunan tanpa ratu | mung winêngku manggalèng nagri | nanging ing Yunan praja | nalika puniku | têntrêm mung samadya warsa | nulya wontên rarêsah gêng gêgirisi | gambuh gegar[5] ing praja ||

14. Gambuh

1. Pangran Abdul Majidu | duk miyarsa êntyarsèng tyas langkung | de rarêsah ing Yunan andungkap mangkin | nandukkên kasêdyanipun | samudana ngayomi wong ||

2. mamrih raharjanipun | pra janma lit têntrêm ing praja gung | kunêng kang kawarna gègèr ing Yunani | janma lit pangamukipun | lir darpa pati ing êndon ||

--- 62 ---

3. pandhita lan prayagung | andêrpati kang mêdharkên wuwus | mamrih sami têntrêma para janma lit | kinaniayèng marga gung | kalihnya têmahan layon ||

4. de kyèhning jisimipun | janma kang labuh praja tinumpuk | munggèng baluwarti kadhaton Yunani | kumpul rêmbaging para gung | manggala Istikam kinon ||

5. mranata mrih rahayu | myang mrayogi barang tindakipun | kang nêntrêmkên praja wênang amatrapi | pidana kang karya rusuh | myang janma kang ngobong-obong ||

6. Sarib Istikam wau | duk tampi parentah kêncêng laju | mangsah ing prang sawadya ungguling jurit | kawan ri dènnya don pupuh | kang kasambut ing palugon ||

7. saking wataranipun | Sarib Istikam darbèni kayun | angêjori ngêsur kaprabon Yunani | kalaksananing prang wau | anèng paminggir kadhaton ||

8. Pangran Abdul Majidu | kang sawastu suka rênèng kalbu | duk miyarsa wontêning rarêsah malih | sotaning driya datan wun | kanggêp katrimah dening wong ||

9. dènnya sêngadi yun |[6] angayomi ing janma mrih ayu | kilayua kayungyun tyasing wadya lit | nadyan tingkahnya tan arus | prandene tanpa karaos ||

10. de ta tarekahipun | kang dahat sor ing têmbe tanpa wun | karya cacading dhiri salami-lami | wèh marga kasangsaran gung | janma kang palastra ewon ||

11. nirdeya sigan-sigun | muhung mamrih mulyèng dhirinipun | myang kaarjaning praja kang pinarsudi | nahan Pangran Dul Majid yun | rumanti sing Pèrsi bodhol ||

12. mring Yunan ngalih dunung | nanging cingkrang ing sarana tan wun | karya cuwa dènira mamrih kaèksi | nèng Yunan utamanipun | myang măngka ganjaraning wong ||

13. kang sabayantu kayun | ingkang cingkrang ardana tinulung | dene ingkang tan cingkrang yèn [yè ...]

--- 63 ---

[... n] lêbdèng kardi | kaganjar pangkating lungguh | jêng pangran ciptaning batos ||

14. tumuli adêgipun | anèng Yunan ngasta parentah gung | kang dèn ajap-ajap prentahan tanpa ji | nanging sing panggagasipun | kèh hartawan kang dèn anggo ||

15. sakyèhning mitranipun | sajuga tan ana kang katuju | wignya amitulungi sampêting picis | yèn mardia paminipun | saking kasukan yaktyèwoh ||

16. karana kang sawastu | kêdah kathahing pawitanipun | èngêting kalulut Pangran Abdul Majid | Siti Rukiyah ranipun | atmajèng supunya kang wong ||

17. osiking pangran wastu | Siti Rukiyah sarju têtulung | de mring pangran dahat sêngsêm myang lalu sih | mangkana pangangkahipun | nandukkên dora wiraos ||

18. asamudana ayun | nimbangana sih katrêsnanipun | winahya kasêdyannya Pangran Dul Majid | kasidhèn lan masanipun | myang lêlakonira condhong ||

19. karana dènira yun | ambêg darma utama dinulu | dumadakan ramèng Rukiyah ngêmasi | raja di busananipun | kadarwa marang sang sinom ||

20. pangran pangangkahipun | rêmit luwês dènira bêbujuk | yun nimbangi Siti Rukiyah gênging sih | prasêtya salaminipun | mawa landhêsan supaos ||

21. tan miwal sêdya tuhu | têmah sakyèhning pusakanipun | Siti Rukyah pinasrahkên ing sakapti | pangran dahat sukèng kalbu | kang măngka wêwalêsing nom ||

22. derambêg darma luhung | Siti Rukiyah sih trêsnanipun | matêmahan wêwangsuling sih prihatin | myang nandhang wirang papa gung | ye kang kawasita dados ||

23. yaktining watêkipun | tegan Pangran Dul Majid puniku | miwah têtêg wèh marga sangsarèng alit | marma sih katrêsnanipun | Siti Rukyah tan rinaos ||

24. yeka ta marganipun | Dyah Suyati kamulyan amangguh | dene pangran tan ngowêl [ngowê ...]

--- 64 ---

[... l] kaluluting sih | Siti Rukiyah tan ketung | nahan gantya winiraos ||

25. Rêtna Suyati wau | duk lagyanyar dènira dêdunung | anèng Yunan akèh ingkang mratandhani | lantip myang limpating kalbu | datanpa timbangan moncol ||

26. ing wanci enjing nuju | sang kusuma madêg prênahipun | nèng ngajênging jandhela ya ta miyarsi | janma rêraosan runtut | kawistarèng pamiraos ||

27. sinidhêp trah wirya nung | sang dyah nilingkên gosthining wuwus | kadi wontên kacathêt ing tyas sang dèwi | janma kang imbalan wuwus | wêwangi Kumtu maksih nom ||

28. de ta sajuganipun | Sayid Kujali parap kang kasub | ya ta Sayid Kujali muwus murwani | sèwu suka sokur ulun | lan paduka sagêd panggoh ||

29. nèng ngriki sami ayu | Sarib Kumtu amangsuli wuwus | carma undha asta nuwun amba inggih | panggih paduka rahayu | dahat suka rênèng batos ||

30. pasihaning Hyang Agung | raharjaning sariranta sampun | datan mawi kula matur wus kaèksi | barang kawontênanipun | tăndha wastu karahayon ||

31. Kujali anom muwus | sing pangastawanta marang ulun | nging paduka bêgja dene palakrami | dhaub kalawan dyah ayu | kasambadan ing warna nom ||

32. Sarib Kumtu umatur | mangkya yèn wus purna karyanipun | yun ngupaya paniti jaja sotya di | barleyan manawi mantuk | karya sal-angsal supados ||

33. rênèng tyas rabinipun | Sayid Kujali pinrih tumuntur | mring wismaning juru rukmi milu milih | sêsotya mrih tan kalintu | Sayid Kujali tyas condhong ||

34. ngrujuki rêmbagipun | yèn wus sami sampat karyanipun | badhe laju mring wismèng kêmasan kalih | tumbas barang kang kinayun | yekang kuciwa tinon ||[7]

35. Suyati Sang Rêtna yu | datan kilap sadaya kacakup | ing wardaya gosthining [gosthi ...]

--- 65 ---

[... ning] priya kêkalih | janma dwi lampahnya laju | nginguk jandhela sang sinom ||

36. angyaktèkkên pandulu | kang pêparap Sarib Kumtu wau | wit punika sang dyah kang sinêdyèng galih | kadarmaning tyas yun tundhuk | kalawan Kumtu Sang Anom ||

37. sotaning tyas sira yun | anandukkên kalaksitaning dur | ngomandaka ing rèh mêmalar pakolih | antuka panitinipun | barleyan wasananing don ||

38. Rêtna Suyati dulu | ing pustaka warti wus kapangguh | pratelaning Sarib Kumtu ranirèki | miwah unggyan pondhokipun | tandya busana sang sinom ||

15. Sinom

1. riwusnya ngrasuk busana | mèt karumba dèn isèni | parabot kang yun binêkta | umentarira ing wanci | siyang riwusnya bukti | sang dyah nambang rata sampun | mangkat ingkang sinêdya | ing sêtasiyon duk prapti | samantara sang rêtna malih umangkat ||

2. anyewa rata sinêdya | mring unggyan sewaning panti | nulya nginum wedang soklat | riwusnya umentar malih | kusir pinrih bêkta ring | pondhokan yekang jinujug | Sarib Kumtu unggyannya | tan dangu prapta prênahing | pamondhokan kacundhuk kêkalih parpat ||

3. samya ambêktani barang | babêktanira sang dèwi | kusir wus kinèn mantuka | praptèng dunung Dyah Suyati | têtanyèng janma jagi | iya apa bandaramu | Sarib Kumtu apa ta | ing kene pondhoke yêkti | kang tinanya umatur nuwun bandara ||

4. mênggah pandangu paduka | inggih lêrês wontên ngriki | ing mangkya lagya umentar | angucap malih sang dèwi | e lah priye ta iki | kok nuju lungan lakiku | mring di parane baya | rowange tanpa mangsuli | nulya mentar kewala marang pungkuran ||

5. tantara janma kang darwa | pondhokan prapta wus panggih | mring sang rêtna mintaksama | ing sisip myang sung udani | Sarib Kumtu ing mangkin | dènnya [dè ...]

--- 66 ---

[... nnya] mentar dèrèng rawuh | nging tanbêt kang pinaran | sang dyah mangagnya atiti | barangipun pinrih bêkta manjing kamar ||

6. Sarib Kumtu unggyanira | nanging Kusuma Suyati | sru kăntra cawêngah ing tyas | pandya[8] uminggah sang dèwi | ing lotèng parnah gyaning | janma kalih kang tumutur | sami ambêkta barang | praptaning kamar sang dèwi | lênggah rêsbang minta wedang tèh anulya ||

7. dasih lumaksanèng agya | santun busana sang dèwi | rasukan wastra rangrangan | pancèn parabot yèn guling | tan dangu dasih prapti | ambêkta wedang tèh katur | rencang kinèn umentar | angêntosi yèn wus prapti | Sarib Kumtu kunêng malih kang kawarna ||

8. laksitaning kalihira | Sayid Kujali lan malih | Sarib Kumtu riwusira | sampeka ing upakardi | pisah yun wangsul maring | pribadi pondhokanipun | ubayenjang sarêngan | ing gathita nawa wanci | wus aprapta nèng sêtasiyon panggihan ||

9. kalih samya sasowangan | Sarib Kumtu kang kawarni | praptèng panti pamondhokan | wanci jam sawêlas ratri | kapêthukakên maring | kang darbe pondhokan wau | sung wikan yèn kang garwa | sumusul mangkya wus manjing | jroning kamar Sarib Kumtu duk miyarsa ||

10. dharahe kang darbe wisma | anjêngêr driyèsmu tistis | ywan wontên bancanèng wisma | dahat sandeya tyasnèki | de panusuling swami | prapta ing pondhokanipun | wimbuh ardayèng driya | ing mangke lamun kapanggih | lawan garwa tan wun lamun manggih rêngat ||

11. karana dènnya umentar | lungse mantuk tilar dugi | Sarib Kumtu hyaskan |[9] paniti jajantuknèki | barleyan sêsotya di | punika măngka panglipur | rênguning garwanira | wastwantuk aksamèng sisip | tanya minggah ing lotèng prênahing kamar ||

12. Sarib Kumtu dupi prapta | nulya nèthèk-nèthèk kori | wontên swabawèng lumampah | nyandhak [nyandha ...]

--- 67 ---

[... k] grandhèl amêngani | Sarib Kumtu umanjing | kamar pandamnya rêrumung | rêmêng-rêmêng sumamar | balêrêt tan ngujwalani | muhung kongas ing gandanira rum ngambar ||

13. katêmbèn tan kadi saban | Sarib Kumtu tuk[10] umèksi | klebating janma wanudya | nèng rêsbang dènira linggih | nging tan waspadèng ngaksi | Sarib Kumtu dèrèng angsung | pambagya karaharjan | ya ta Kusuma Suyati | ngadêg saking rêsbang mangkana wuwusnya ||

14. dhuh prayogi têmên priya | kang kadi paduka dening | sung sêrik karantaning tyas | ing èstri kang dahat asih | trêsna trus lair batin | sêdya labuh lara lampus | nadyan têbih kumêdah | sumusul ayun ngrojongi | wontên kitha ing ngriki gyannya bêbingah ||

15. nadyan kangelan linakyan | labêt sing ardaning asih | ing don tan mirib tyasing dyah | tăndha mentar tuwan dening | rawuh lungse ing wanci | malah mèh supe tan mantuk | pratingkah mangkaneka | paran kang dadya daruning | sing panusul kula mriki kirang gita ||

16. ywan mangkana darunanya | wastu lyan ulun kang sisip | saking inanta priyangga | pratelan ta kirang titis | raning pondhokan panti | nênggih unggyanta dêdunung | marmamba angupaya | ing paduka dalajahi | pamondhokan sajroning kitha sadaya ||

17. ywan ulun tan amèngêta | pustaka warti manitik | aranta wastu tan lêbda | ing purug dumugi ngriki | mangkya tuwan tan angling | kèndêl tan mangsuli wuwus | yeka kang măngka tăndha | paduka rumaos sisip | ya ta Sarib Kumtu dupi amiyarsa ||

18. panyêndhunirèng wanita | lêgêg dahat datan dugi | kang dadya darunanira | miwah panusuling swami | manjing jro kamar panggih | lan wanudya kang anyêndhu | marang ing dhirinira | marga gung ngunguning galih | Dyah Suyati dahat wêgig pratingkahnya ||

19. myang tandukirèng tarekah | wasising pakarti sandi | Sarib Kumtu duk inakswa | yun wikan karanèng gati [ga ...]

--- 68 ---

[... ti] | nyat ngadêg Dyah Suyati | sing rêsbang ngungalkên sampun | pandam padhang jro kamar | api kagyat duk umèksi | marang Sarib Kumtu sarwi atêtanya ||

20. lah sintên asma paduka | de manjing kamar ngong ngriki | miwah yun nêdya punapa | Sarib Kumtu datan angling | dahat gêtêr tyas tistis | acarub maras kumêpyur | lir sinambêr glap tuna | tinubruk mong lêpat tuwin | datan dungkap tanduking sabda sang rêtna ||

21. muhung ketang krêdyating tyas | ing măngsa andungkap guling | kawistara ing busana | rasukan cêkak lêngêning | angore kiswa tuwin | sayak jigrang watês jêngku | wêntis kengis lir pendah | wulan kèlêm ima nipis | riyêm-riyêm winulat mêmalad driya ||

22. kayatnan rarasing tilam | jênar sariranya kèksi | wimbuh kasorot panjuta | pindha kancana sinangling | binêsut tanpa tandhing | sengoh payudaranipun | angênguwung kawangwang | wêwêngkon wêwag wêradin | saurute carma blêrêngi kawuryan ||

23. sumunar mawa ujwala | netra jaid undran lindri | kiswarda mangandhan-andhan | kasambadan busana di | tinon yu wimbuh manis | tuhu pathi musthika rum | adining pra wanita | hèr laut intên ing bumi | angasorkên raras ruming widhadaryya ||

24. Sarib Kumtu duk umiyat | endahing warna sang dèwi | jêtung pindha tanpa jiwa | sruning tyas kataman kingkin | lir pêjah tanpa kanin | sar-sarsan kèngsêr sumawur | kasêsêr sarèhing tyas | nir deya rupêk naputi | wimbuh dera sang rêtna tan rêna ing tyas ||

25. duk lagyarsa mintaksama | ing sisip katundhung dening | sang dyah pinrih umentara | Sarib Kumtu datan gingsir | kawistara sang dèwi | ing solahbawa wus lipur | têmah lon aturira | dhuh sang tuking arum manis | pathi-pathining madu kang pinasthika ||

26. ywa kaduk manawung rêngat | masunga palimarmèng sih | mangaksamèng lêpat amba [a ...]

--- 69 ---

[... mba] | de patanyan ta ing dasih | pinăngka ran lan asli | ing mangke kawula matur | jarwa jatining sêdya | Dyah Suyati anauri | tanpa pedah ulun miyarsa ing rêmbag ||

27. paduka kang ngayawara | tan kumacèlu udani | asli lairing manusa | kang kadya paduka dening | wus yakti yèn nalisir | kasasar blasak kablasuk | manjing sasana kula | nanging wus wiyah tan dadi | karanèngwang pribadi ngraos kainan ||

28. dèrèng waspada ing tuwan | nulya amêngani kori | ing mangkya pamintaningwang | paduka mentar sing ngriki | Sarib Kumtu turnya ris | dhuh bandara gustiningsun | mugi bangun turuta | ngong suwun kapundhi-pundhi | nadyan atur kula botên kapiyarsa ||

29. myang tan dadya sarjuning tyas | nanging kumêdahing dasih | sajarwa salwiring sêdya | kang badhe ulun lampahi | ya ta Rêtna Suyati | api sêrêng wuwusipun | sakyèhning pirêmbag ta | nirdeya kapyarsèng mami | èsthining tyas muhung badhe suka-rêna ||

30. yèn wus kalaksanan tuwan | suminggah saking ing ngriki | yèn mingkuh punapa ngantya | ing panjêrit ulun mangkin | têmah anglêlingsêmi | Sarib Kumtu ris turipun | amlas-asih noraga | sèwu sisipe kang abdi | yèn kenginga sampun kalajêng dêduka ||

31. nirnakna rênguning driya | sukur paring wlas sajimpit | botênipun mung myarsakna | kewala aturing dasih | nadyan tan kilap nênggih | kadarpaning tyas masung wruh | ran Sarib Kumtu amba | ing gêdhong ngriki majibi | sumarmamba lumêbêt tan subasita ||

32. ciptaning driyarsa suka | kapanggih kalawan rabi | sumusul ing sasanamba | ya ta Kusuma Suyati | rikalanta miyarsi | pratela ingkang kadyèku | api kagyat ing driya | wangsulanirèsmu wêngis | gyan andika ngakên-akên apêparab ||

33. Sarib Kumtu paran nyata | kula botên apracadi | karana sajatinira |

--- 70 ---

gyan kula prapta ing ngriki | saking Kairo yêkti | datan nêdya ngawur-awur | nguni wèh ngayawara | nanging sing pamintèng laki | pinrih nusul marang ing sasananira ||

34. Sarib Kumtu ngling sajarwa | marma salah sêrêp sami | ing Kairo wontên sapta | utawi astha sujanmi | samya mor kulit daging | wasta Kumtu dèrèng tundhuk | sing kathahing wandawa | ing mangke kapasangyogi | suka-rêna panggih rabining sudara ||

35. sang dyah tan sarju miyarsa | katrangan ingkang patitis | sang kusuma gya pamitan | samudana yun madosi | wisma kang dèn dunungi | ing garwa arsa rinuruh | Sarib Kumtu dupi myat | sang dyah yun mentar rumanti | angaturi rêmbag prayogining lampah ||

36. lêrês ing ngriki kewala | rèhning sampun wayah ratri | wastu kèh bayaning marga | yèn sang dyah dugèkkên kapti | têmah won pocapaning | sang rêtna sarju ayun nut | Sarib Kumtu rèhira | anyabarakên sang dèwi | kalaksanan ing ratri kapasangyogya ||

37. dera janmèng pamondhokan | sadaya manganggêp sami | sang dyah dadya garwanira | Sarib Kumtu mrih prayogi | ywa sah miwah kaèksi | laki rabi patrapipun | janma kang samya wikan | ywa salah ciptèng panampi | lumastantun ing don datan kalingsêman ||

38. sang dyah tansah sêmanging tyas | myarsa dènnya mrih prayogi | Sarib Kumtu satêmahan | sang rêtnarsa nayogyani | mindha salakirabi | anèng pondhokan sadalu | Sarib Kumtu sanadyan | tan rikuh angrêngkuh swami | nanging datan purun nandukkên pratingkah ||

39. kang agêlar subasita | ciptaning tyas murina mring | wandawa kang darwa garwa | ayu kadya mas ingukir | tan dangu rencang prapti | bêkta dhêdhaharan katur | myang sêpanyê inuman | katatèng meja miranti | dasih mentar sang dyah datan kakilapan ||

40. wasis angladosi priya |

--- 71 ---

tuwin tan dadya rêntênging | Sarib Kumtu tyas sanadyan | kaduk solahbawa mamrih | kèksi rumakêt ing sih | ing akrama tingkahipun | riwusnya samya nadhah | anginum sêpanyê sami | kawistara sang dyah gorèh ing tanaga ||

41. prabawa dayèng inuman | myang kapanduk têmbung manis | manuhara ngêla-êla | luluh ngalèlèh gumuling | nèng tilam golang-goling | kalingling lèjêming lulut | Sarib Kumtu umulat | garjita umangsah mamrih | kiwul rukêt campuh ing payudasmara ||

42. duk dèrèng pagut sajiwa | Sarib Kumtu dènira ngling | dhuh wong ayu mirah ingwang | kang asawang ruming sari | tan nyana ing sawêngi | iki bisa nunggal kêmul | sukaning tyas tan etang | sirna kabèh brana mami | tan miduhung dadia margèng antaka ||

43. Sarib Kumtu riwusira | mêdhar sabda tan kawarni | paworing jalu wanodya | munggèng jroning jinêm wangi | wusing luwar mong rêsmi | dahat kasok angga rapuh | Sarib Kumtu anendra | sadalu yayah ngêmasi | Dyah Suyati sampeka pamèting sêdya ||

44. duk ing wanci bangun enjang | sang rêtna nglès tan wêwarti | janma ing panti pondhokan | tan ana kang amikani | Sang Sarib Kumtu dupi | wungu pêpungun mangungun | de sang dyah dènnya mentar | muhung ambêkta paniti | jaja sotya badhyangsal-angsaling garwa ||

45. sang rêtna atilar barang | de ta pangunguning galih | Sang Sarib Kumtu prasasat | ing sabdanira nêtêpi | kang kawêdharkên maring | sang dyah sadèrèngnya pagut | rarasing karasikan | nahan kang mentar ing ratri | Dyah Suyati kalaksanan mrih asmara ||

16. Asmaradana

1. gantya kawarnaa malih | Siti Ngalim lan atmaja | Rêtna Suyati sang sinom | wus lami pangalihira | wontên ing Yunan praja | ring don suka-rêna mangguh | wibawa lwih panyiptanya ||

2. de pra gêng kithèng [ki ...]

--- 72 ---

[... thèng] Yunani | lêbda mawantu lumawat | Siti Ngalim sasanane | Suyati kenging kaucap | pindha brani malela | darwa daya pagèndèng sru | dera pra tamu kang prapta ||

3. sadaya kayungyun sami | ajênak gyanira prapta | Suyati solahbawane | kadi wanita utama | pae tingkahing kina | tumuntur warahing ibu | pinrih ngah ardèng asmara ||

4. marma mangke Dyah Suyati | derambêk sêngsêm ring priya | mawa milih sujanmane | pae nguni kang cinipta | mung anggêr mong asmara | de mangkya kang asring rawuh | tinjo marang sang kusuma ||

5. amung Sayidin Gajali | myang Sapingi Jêng Pangeran | wong agung kalih tan pae | samya antuk kamirahan | sih trêsannya sang rêtna | jinurung pamonging lulut | liya prayagung kalihnya ||

6. tan alami wontên malih | wong agung ingkang kasmaran | marang Suyati sang sinom | nging mangkya dèrèng winahya | gantya kang winursita | Jêng Pangran Abdul Majid wus | kasambadan sêdyanira ||

7. dadya manggalaning nagri | Yunan winêngku tanpendra | anèng Murpah kadhatone | suprandene misih murka | dèrèng marêm tyasira | tansah ngèsthi madêg ratu | angluri kanthaning uwa ||

8. kapisan Sri Abdul Majid | riwusira jêng pangeran | dadya manggalèng prajane | para gung myang liyanira | kang rumakêt mring Pangran | Sarib Abdul Karim muhung | ye kadya Umiyahputra ||

9. sing Ngabdul Basar sêsiwi | lan pangeran tunggal rena | dadya ran kudang kawalon |[11] yeka kang angsung tupiksa | wit wrin bêk karênanya | ing Pangran Dul Majid wau | marma amardawa kata ||

10. bab pasamuwan kang mawi | amangun sukandrawina | ring Siti Ngalim wismane | Sarib Dul Karim sajarwa | ayuning warnanira | Siti Ngalim putranipun | parab Suyati Sang Rêtna ||

11. Dul Karim dènnya wêwarti | winantu pangalêmbana | karya gandrung [ga ...]

--- 73 ---

[... ndrung] kayungyune | ing driyanira jêng pangran | lalu tan kenging ngampah | kadarpaning tyas yun pangguh | lan Suyati sang kusuma ||

12. kanggêg katanggulang dening | Sarib Dulkarim supadya | jêng pangran daranèng tyase | dènnya kumacèlu panggya | lawan Suyati Rêtna | prayogi benjang tinuju | lamun pangran ambêbêdhag ||

13. ya ta ing sawatara ri | pangeran yun mangun suka | mring wana ambêdhag sato | Dyah Suyati sinêdhahan | prapta wahana kuda | Jêng Pangran Sapingi tumut | mangatêrkên ing sang rêtna ||

14. dupi prapta sacakêting | pakuwon kandhêg lampahnya | jêng pangran imbal sabdane | lan para gung sawatara | tan nyipta yèn sang rêtna | anandukkên byuha sadu | sarana angrabkên kuda ||

15. Pangran Sapingi udani | kagyat nandêrkên turăngga | sêdya têtulung sang sinom | Pangran Abdul Majid miwah | Sarib Abdul Karim samya |[12] sarêng nandêr kudanipun | nututi marang sang rêtna ||

16. wus katututan sang dèwi | Pangran Dul Majid tan arsa | umyat myang salang wiraos | mring Sapingi Jêng Pangeran | mung nyêlaki sang rêtna | Sarib Dul Karim marêk wus | amanuhkên sang kusuma ||

17. lawan Pangeran Dul Majid | jêng pangran nabda wêwarta | dahat sandeyèng driyane | umyat bantêring turăngga | titihannya sang rêtna | kang yun karya tiwasipun | ya ta sang dyah duk miyarsa ||

18. sabdanya Pangran Dul Majid | kèksi ing muka ambrabak | umatur sru panuwune | dera jêng pangran wus karsa | têtulung mring sang rêtna | asamudana turipun | rumaos ina priyăngga ||

19. panyandêring kang turanggi | marga saking lenanira | mrucut pangastèng tambange | ewa mangkana jêng pangran | tansah mangalêmbana | wasising sang rêtnaning rum | dènira nitih turăngga ||

20. Suyati matur wor liring | pangran dènnya ngalêmbana | datan wontên rib-iribe | sotanira sang kusuma [ku ...]

--- 74 ---

[... suma] | pambandhanging aswanya | wit kirang pralêbdèng tangsul | sing tuna pangrèhing kuda ||

21. sang dyah wus kinèn umanjing | ring suyasèng pakuwonnya | pangran kang ngirit lampahe | riwus purnamaning babêdhag |[13] jêng pangran mêdhar sabda | sajarwa èsthining kalbu | muga ing wuri sagêda ||

22. lan sang dyah pêpanggih malih | Suyati nulya pamitan | anuwun mantuk ing mangke | misungsung puja kastawa | ing wuri kantun arja | dènnya umatur binarung | kengising liring lir kilat ||

23. gumêbyar nratas ngênèni | karya kumêjoting driya | kayungyun pangran duk anon | Dyah Suyati datan kilap | yèn pangeran kagiwang | marang ing sariranipun | kayaktèn ing lêlampahan ||

24. ing têmbe bakal nêmahi | ing pangayun-ayunira | ya ta jêng pangran sawuse | pêpanggihan lan sang rêtna | lir kataman pandaya | narik kadarpaning kalbu | sabên-sabên rawuh marang ||

25. wismèng Sayid Siti Ngalim | Sarib Dul Karim tut wuntat | nèng ngriku mêdhar sabdane | sajarwa èsthining driya | marang Suyati Rêtna | saya lami saya pundhuh | jêng pangran kêrêp praptanya ||

26. dadya suka pirênaning | Suyati lan renanira | têmah èngêt pamêcane | nujum kang kawahyèng ngarsa | Suyati têmbe manggya | kanugrahanirèng ratu | jêng pangran panganggêpira ||

27. wus dadya kalulutnèki | jêng pangeran lan sang rêtna | sami asih kêkalihe | dera Suyati Sang Rêtna | wusnya nèng Yunan praja | nayuti ardaning lulut | kadya kang wus karuwiya ||

28. dupi Pangran Abdul Majid | kèksi kasmaran mring sang dyah | tandya Siti Ngalim mangke | myang putra ulah silarja | sagunging lêlampahan | kang karya kuciwanipun | ing dhiri pinrih suminggah ||

29. marma Sayidin Gajali | duk angsal wangsit mangkana | anulya nginggati sihe | marang Suyati Sang Rêtna | nging Sapingi Jêng Pangran | miwal sih trêsna tan ayun | mandar dupi myarsa warta ||

30. lamun Pangran Abdul Majid | kayungyun [kayung ...]

--- 75 ---

[... yun] mring sang kusuma | Jêng Pangran Sapingi tyase | mamrih ambarung laksita | anglamar mring sang rêtna | Siti Ngalim dupi ngrungu | dahat sandeyaning driya ||

31. miwah wagugên wit dening | Abdul Majid Jêng Pangeran | dèrèng tamtu ing karsane | dhaub lan Suyati Rêtna | măngka Sapingi Pangran | sasamèng kalulutipun | dèn anggêp unggul priyăngga ||

32. sumarma tan ayun nampik | nging pangran pinrih umentar | rumiyin dening sang sinom | miwah sang rêtna upata | lamun nambadanana | Pangran Dul Majid ing kayun | ye kang ngrênggangkên sanggitan ||

33. katrêsnanirèng karon sih | kang karya kuciwèng jwita | Jêng Pangran Sapingi mangke | anut rêmbag kang mangkana | mentar sing Yunan praja | mring Bulgari sêdyanipun | wangsul yèn wus kalaksanan ||

34. sawatara warsèng wuri | gantya ingkang winursita | Jêng Pangran Abdul Majide | mangkya kèksi datan kêndhak | gandrung kayuyuning tyas | dadya suka-rênanipun | driyanta Suyati Rêtna ||

35. kang mangkana mratandhani | tuhu lamun datan cidra | juru nujum pamêcane | rèhning Dul Majid Pangeran | sayêkti yèn kasmaran | mring Suyati dahat gandrung | nanging datan kasambadan ||

36. ing kayun têmah jurungi | marang liwunging asmara | katandukkên dyah lilane | karana Suyati Rêtna | dahat dènnya lênggana | anglanggati sêdyanipun | kang karya niring utama ||

37. sotèng tyas Pangran Dul Majid | sang dyah tuhu taksih kênya | kaupamèkkên sang sinom | puspa mèdêm di warnendah | ganda rum mrik sumrambah | ing dhirinira mangêmu | dayèng dhuyung pangasihan ||

38. duk kăntra ing Yunan nagri | yèn pangran kayungyun marang | Dyah Suyati marma mangke | tanna janma wani ngucap | nistha myang nalisirnya | Siti Ngalim lawan sunu | sarta jêng pangran tan pisan ||

39. anggraita yèn Suyati | ing sêmu sampun kuciwa | miwah dènnya wrin [wri ...]

--- 76 ---

[... n] yêktine | wus kawuri têmah dadya | miduhung driyanira | de kalorob dhirinipun | lir rukmi kentar ing tirta ||

17. Maskumambang

1. ya ta wau Jêng Pangeran Abdul Majid | bêbêg ing wardaya | karana lagya angudi | sagêda jumênêng nata ||

2. tan kaplaur lumayan ulah karêsmin | pangran karsanira | yèn wus madêg narapati | ing Yunan nulyarsa krama ||

3. dhaup lawan kênya kang dadya paraning | sih katrêsnanira | miwah katimbang mantêsi | măngka musthikèng kadhatyan ||

4. nuju wanci sontên para gung sumiwi | munggwing dhatulaya | ya ta Pangeran Dul Majid | ing sanalika punika ||

5. kèksi kucêm myang amêm gagas ing galih | paranta kang dadya | wêkasan dènnya sêdyapti | junjung dhiri madêg nata ||

6. para agung kang samya ngumpul ing puri | punika kang samya | kadugi ambêbaluhi | ing karsanira jêng pangran ||

7. miwah sampun lami pangeran angrakit | pranatan saharsa | nulak rêsah nyantosani | ya ta ing ratri punika ||

8. pra priyagung golonging rêmbagnya sami | kang baluhi marang | pangran nindakkên kang dadi | kamulyanira jêng pangran ||

9. duk ing ratri mangagnya Pangran Dul Majid | amikuta para | priyagung myang lènirèki | kang tinangguh karya pringga ||

10. miwah ingkang mring jêng pangran tan nyondhongi | dènnya darbe karya | jumênêng natèng Yunani | ya ta saratri punika ||

11. lêwih satus para prayantun kang sami | pinikut manawa | ambangkang pinaksa sami | winayungyung kinunjara ||

12. dene patrap mangkanèka kang supadi | tulus sêdyanira | jêng pangran nahan ing ratri | ya ta kawarnaa enjang ||

13. kithèng Yunan kapasangan baluwarti | sawatawis parnah | miwah taksih wontên janmi | kèksi bangkang ing parentah ||

14. manggalèng prang Ngabdul Bahram sinung idin | kawasa mangagnya |

--- 77 ---

para manggalèng prajurit | nanggulang kang karya rêsah ||

15. myang kang băngga pinrih samya nambadani | tan amawang janma | măngsa punika tan kêni | janma kaèksi nèng marga ||

16. ingkang ngrênggêp sanjata kapikut tuwin | wênèh pinêjahan | de rêsah kang gêgirisi | mung tri ari sirêp nulya ||

17. kathah para agung enjingira malih | kang sami dinakwa | ambadal pangrèhing nagri | dene janma lit kang samya ||

18. tan nyondhongi pangran umadêg narpati | prasamya kinisas | nir titi mriksa rumiyin | karananing dosanira ||

19. nadyan pangran nalika jinunjung dadi | manggalaning praja | tanpendra prasêtya jati | kadya prayagung lènira ||

20. têmbe datan yun badal prentahan nagri | nging têmahanira | upatanta tan ginalih | dhasar mangkana pangeran ||

21. uwus watêkira lêluhur têrahing | Abdul Majid datan | nêtêpi upatanèki | mangkana kang cinarita ||

22. langkung sangking kawan dasèwu sujanmi | ingkang pinêjahan | liya kang mangkana maksih | kèh kang pinatrapan bucal ||

23. mring Aprikah yèku unggyan kang ngluwihi | sangar tanpa timbang | marma janma ingkang sami | sinimparakên ing ngrika ||

24. sami lawan siniksa dèn ukum pati | dene bêbasannya | marga ingkang anjog maring | kawiryaning Yunan praja ||

25. sasat ngrubyuk êrah ngidak-idak jisim | lir kang wus kawahya | prandene Pangran Dul Majid | dadya sarjuning tyasira ||

26. winursita ing mangkya wus madêg aji | anèng Yunan praja | nanging pangran tyasirèki | tansah anawung sandeya ||

27. karananya gyanta madêg narapati | saking paripaksa | myang saking trekahirèki | para ingkang bantu karsa ||

28. lèn mangkana pra gung kang kinwasakkên mrih | suyuting sujanma | kaduk nyahak prentah mawi | kang karana siya-siya ||

29. nadyan sang sri

--- 78 ---

golong têtêg ing panggalih | mring tindak druhaka | yèn kayatnan amurinding | ngrasantuk agunging dosa ||

30. dene ingkang bêbantu mring sri bupati | wus samya prayitna | mrih ayunirèng narpati | sabên sang prabu sinewa ||

31. pinrih ngrêksa dening para among nagri | yèn wahana rata | kèh dasih kang anjajari | samya wahana turăngga ||

32. ngrêksa lamuna kang ngarubiru mrih |[14] sirnanirèng nata | dene janma sanagari | sadaya pinapacakan ||

33. sadhengaha kang kapêthuk sri bupati | sami ngaturana | urmat miwah amêmuji | lawan têmbungan mangkana ||

34. nata mugi ginanjara ing basuki | miwah karaharjan | riwusnya Pangran Dul Majid | kalaksanan madêg nata ||

35. nulya linggar saking kadhatonirèki | mring jro purèng Yunan | tandya yun ngabdèkkên sami | priyantun ingkang kapatah ||

36. pinrih angladosi munggèng jroning puri | punika kang samya | katrimah dènnya baluhi | ing kangjêng sri naradipa ||

37. nahan gantya kawarna Siti Ngalimi | lan atmajanira | dahat suka duk miyarsi | jêng pangran madêg narendra ||

38. wimbuh kêkah pangandêle Dyah Suyati | marang wêcanira | juru nujum duk ing nguni | mangkana sabên renanya ||

39. sung wiyata mrih yatna marang ing dhiri | ywa kenging panggodha | sang dyah ajêg turirèki | ibu sampun ngraras driya ||

18. Mijil

1. sampun sumêlang kula manawi | puruna rumojong | ing sang nata kang rungsid karsane | agêng kenging kinuswa wak mami | sadèrèngnya mawi | kalpika satuhu ||

2. musthika pusakèng kênya puri | pinaringkên mring ngong | măngka paningsêt myang pracihnane | sih sang prabu dhumatêng ing kami | nahan kang winarni | Abdul Majid Prabu ||

3. wunya linggar sing purinirèki | pindhah mring kadhaton | ing Yunani yun krama pamase | antuk wanudya kang tuhu dadi | têlênging panggalih |

--- 79 ---

anulya sang prabu ||

4. kaèngêtan mring kalulutnèki | Rukiyah sang sinom | wit sang nata tan kilap yêktine | Siti Rukiyah kang nimbangi sih | myang wit pangran mangkin | sagêd madêg prabu ||

5. saking Siti Rukiyah sung picis | kinarya ruba wong | lèn punika de nguni sang rajèng | wus mahyakkên upata manawi | têmbe sang sudèwi | kagarwa datan wun ||

6. miwah nata manabda sayêkti | ing driya rumaos | kadunungan kadarman lan sihe | Siti Rukiyah ing don sang aji | datan anêtêpi | pangandikanipun ||

7. ing upata ingkang wus kalair | cidraning wiraos | myang upata mung kaanggêp rèmèh | kewala lir duk Pangran Dul Majid | ngasta pangwasaning | paprentahanipun ||

8. nir pamasa gya yun madêg aji | narajang supaos | ingkang mawa sinaksèn ing akèh | dene orêg rêsah ing nagari | lan pêjah gêsanging | manungsa tan ketung ||

9. ujêr kang dadya isthakèng galih | wus bisa kalakon | susahing lyan tan pisan tinolèh | kadya Siti Rukiyah ing nguni | dahat amlas-asih | kalara-lara sru ||

10. rajabrana dèn wut-awut tuwin | lara wun linakon | wusirantuk kamulyan têmahe | sru sining kang liron wiwal sing wit | sumarma sang dèwi | mêmuji tan ayu ||

11. nahan sang prabu dènnya anggalih | marang sang lir sinom | Dyah Suyati jujul ngên-angêne | saking dahat kabyataning kang sih | nrus cipta maya di | wiyadining kalbu ||

12. tansah katrêsan tyas nawung kingkin | subrăngta wirangrong | linalimut sanetyasa maksèh | lênglêng lumèkèt langêning galih | sang dyah kang kalingling | nglela ing pandulu ||

13. sariranya kacipta mantêsi | dadya sori katong | nata dibya ing Yunan prajane | lênging cipta muhung Dyah Suyati | kang ayun dèn ambil | dadya garwanipun ||

14. mung aslinya [asli ...]

--- 80 ---

[... nya] kang datan nimbangi | kalawan sang katong | nanging datan mangkana yêktine | nadyan janma sudra papèng urip | yèn utamèng budi | myang warnanira yu ||

15. yèku pantês kagarwèng narpati | siniwèng kadhaton | mrih sambada gunging karatone | anèng Yunan Prabu Abdul Majid | kêdah anganglangi | rungsiting dyah ayu ||

16. maspadakkên nalar nalurining | lêluhuring wadon | lêlabuhanira ye kang badhe | kambil garwa yèn ta pasangyogi | antuk dyah utami | dadya garwa prabu ||

17. èstu badhe mimbuhi singêring | prabawèng kadhaton | myang kêkahing praja marma mangke | nata kêdah anglamara putri- | ning raja rumiyin | sadèrèngira yun ||

18. ngambil garwa mring Nikèn Suyati | pan uwus linakon | ngêbun enjang anjawah sontêne | wratmajendra amănca prajèki | sadaya anampik | sing Indriyanipun ||

19. datan sarju mamèt mantu dening | Abdul Majid katong | wus kacipta kaprabonnya têmbe | tan widada karana sang aji | madêgnya narpati | sarana lampah dur ||

20. enggal lami karisakan pasthi | ing pamalêsing wong | ye kang samya balilèng pamase | lèn mangkana jumênêngira ji | Sang Sri Abdul Majid | ing satuhunipun ||

21. pantês lamun binatalkên dening | sagung para katong | tanah Arab marga nalikane | Sri Abdul Majid kapisan nguni | kasor ing ajurit | para raja sampun ||

22. parêpatan nèng Rumê nagari | anggusthi wiraos | de gêlênging pirêmbag karsane | batalkên dêging natèng Yunani | kang winêngku dening | Abdul Majid Prabu ||

23. kapisan mangkya Pangran Dul Majid | kang umadêg katong | anèng Yunan linastantunake | marga para raja yèn badali | sumêlang manawi | gêmpal tatanipun ||

24. myang têntrêming Arabi wit saking | ing Yunan duk rusoh

--- 81 ---

| kang umadêg Sri Sayid bin Ngujèr | dupi Pangran Dulmajid ngwasani | manggalèng Yunani | sirêp lèn ta rusuh ||

25. miwah dupi Pangran Abdul Majid | wus umadêg katong | anèng Yunan nir mutawatose | laksitaning parentah tanpa ji | têmah badhe pulih | têntrêming praja gung ||

26. suprandene sagunging para ji | sadaya kadya yon | datan arsa maworkên darahe | lawan Prabu Sayid Abdul Majid | marma samya nampik | ing panglamaripun ||

27. nadyan dêgira natèng Yunani | Abdul Majid Katong | saking parimarma myang lumuhe | para raja ing tanah Arabi | tan arsa ngregoni | miwah ngarubiru ||

28. duk sang nata rumaos tinampik | marang para katong | măncapraja saya drêng ciptane | dènirarsa dhaup lan Suyati | nanging sadèrènging | linamar sang ayu ||

29. sang natarsa ngagnya prayagunging | Rumê kang tinudoh | nama Sarib Bèdri ingkang kinèn | analika sing pakarti sandi | angingsêpa warti | lêlabuhanipun ||

30. Sayid Siti Ngalim lawan siwi | sing tuhuning batos | dènnya ngêmban agnyaning pamase | antuk cihna durtaning pakarti | laksitaning Sayid | Ngalimi lan sunu ||

31. nanging rèhning Sarib Bèdri wus wrin | ascaryaning katong | mring Suyati sumarma osike | nadyan dahat durtanirèng budi | nging yèn lagi asih | katon bêcikipun ||

32. lir ujaring bêbasan kang asih | sayêkti iku wong | nora kurang pangalêmbanane | datan kurang panyeda kasêngit | paran paedahing | yèn miyaka ingsun ||

33. ing durtane kang yun madêg sori | kagarwèng sang katong | dupi Bèdri sumiwèng ngarsane | sri narendra mangkya tur udani | salir kang pinanggih | dènira tinuduh ||

24. dadya jaruman mrih waskitha ring | laksitèng sang sinom | renatmaja tan antuk titike | ingkang dadya kuciwanya sami | sing

--- 82 ---

Bèdri turnèki | kang mangkana wau ||

25. tansah dadya pangajapira ji | sumarmanta katong | duk miyarsa Bèdri pratelane | mèsêm konus sukanirèng galih | Bèdri duk unduring | sing byantara prabu ||

26. ngunandika wus tatela mangkin | karênan sang katong | marang Siti Ngalim lan putrane | barang tingkahe kang durta masthi | klimputan ginalih | bêcike kadulu ||

27. lyan mangkana dahat dènnya wasis | Siti Ngalim moncol | pamujwèngong wignyaa pamase | wrin Sayid Siti Ngalim lan siwi | kuciwaning dhiri | ywa giris margèngsun ||

19. Girisa

1. nahan sang nata sawusnya | nampèni Bèdri turira | nulyarsa ngiwalkên garwa | pangrêmbe ye kang mangaran | Marminah mangkana sang dyah | kinèn sumingkir sing praja | ing Yunan sinung ardana | yèku măngka sangunira ||

2. mangkana sri naradipa | rumasa pakèwêd ing tyas | mrih bakit ngoncati marang | kalulutira kang nama | Siti Rukiyah marmanta | dupi wus umadêg nata | sang dyah sinung sasêbutan | Sayidin Siti Rukiyah ||

3. kawursita nata lagya | mandriya mamrih sagêda | oncat Sayidin Rukiyah | kang datan akarya gêndra | nulya na dasih tur wikan | Sayidin Siti Rukiyah | mangkya yun sumiwèng narpa | ya ta duk myarsa pamasa ||

4. kalulutanira prapta | samantara naradipa | kawistarèng netyanira | kuwur sadalêming driya | nanging tan dangu antara | jênjêm malih gya manabda | nata wus parêng dènira | Siti Rukiyah umarak ||

5. nalika tundhuk sang nata | nèng gêdhong lawan Rukiyah | sawênèh wong wastu bisa | nitik ujwalèng wadana | sang sri dahat sukèng driya | Siti Rukiyah winurya | marêngut tyasnya tan rêna | sang prabu tan kakilapan ||

6. ye kang dadya suntrutira | Siti Rukiyah sumarma | sri bupati

--- 83 ---

amangrêpa | mêdharkên katrêsnanira | upami sri naradipa | tan mêdhar osiking driya | yèn yun ngoncati sanyata | mring Siti Rukiyah Rêtna ||

7. yêkti sadhengah sujanma | angira lamun sang nata | dahad rênanya ing driya | mring Siti Rukiyah tăndha | luwês rum manising sabda | riwusira sri pamasa | lan kalulut imbal sabda | anggosthi rèh liyanira ||

8. Siti Rukyah kumasura | ngundhamana mring sri nata | dera karsa sarawungan | lan Siti Ngalim putranya | sang nata duk amiyarsa | Siti Rukiyah mangundhat | nulya gayuh karananya | sang dyah dènnya kraya-raya ||

9. umarêk ing ngarsanira | sang nata nabda sung wikan | tan tuhu warta punika | sing lalawora kewala | mangkana prabu wuwusnya | dhuh rara aywa sandeya | yèn sun ngoncati ing sira | nanging yayi mamrih aywa ||

10. tidha-tidha ing tyasira | ingsun kudu aprasêtya | ya iku yèn sira bakal | ingsun wêngku salaminya | kalamun ana wanudya | kang ingsun pundhut tan liya | sira madêg pramèswara | wit paraning sih lan trêsna ||

11. tan liya muhung mring sira | lan sirèku aprasasat | mêngku jiwa raganingwang | marma wajib milwa darwa | bumi Yunan myang bawahna | sakèhing kawulaningwang | Siti Rukiyah duk myarsa | pangandikanya sang nata ||

12. lilih tyas aris turira | dhuh gusti paran sanyata | pangandikanta punika | kawula èsthi ing driya | punapa gusti ing benjang | datan nyidrani prasêtya | sang nata malih ngandika | iku kêna dèn jagakna ||

13. dene yèn sira sumêlang | sumawana tan pracaya | ing satuhu lamun karya | yayi singkêling tyasira | apa ingsun tan rumasa | kadunungan kadarmanta | yèn sun limuta ing sira | adhuh nimas paranbaya ||

14. wit sun nêmahi wibawa | myang jumênêng nata dipa | jalaran saka ing sira | marma yayi sanepanya | sira iku jiwaningwang [jiwaning ...]

--- 84 ---

[... wang] | paran ta ngong bisa tinggal | ing nyawa ingsun upata | nêmua bênduning Suksma ||

15. yèn sun aninggal ing sira | Siti Rukiyah turira | gusti upata paduka | ye kang kawêdhar punika | èstu wrat ing sanggènira | kawula pundhi kang sarta | kasaksèn gusti kang mulya | paduka manawi cidra ||

16. ing upata nêmahana | tulah sarik sapudhêndha- | ning Hyang Kang Maha Kawasa | nata ngling ya upatèngwang | anêmahana daduka- | ning pangran tan nêmu arja | yèn cidra ubayaningwang | Siti Rukiyah kinuswa ||

17. riwusnya nata manabda | mangkana Siti Rukiyah | amêlèhkên mring narendra | dènnya wus karsa anglamar | ing putrinira pra raja | duk miyarsa naradipa | aturing Siti Rukiyah | kawistara putêking tyas ||

18. ngraos kawêlèh sang nata | kèh wuwus kang wus kawêdhar | mèsêm ngandika sang nata | e dadi mangkono iya | kajwarèng kèh iku sapa | kang wèh warta marang sira | iku kabèh warta dora | ingsun tan sudi bêbana ||

19. jatukrama putrèng narpa | ingsun tan sêdya mangkana | tatacara lir kawula | têtukon manut parentah | manira yun parakrama | lan wadon paraning trêsna | tarlèn sira pantês dadya | garwèngsun nut mêngku praja ||

20. Siti Rukiyah turira | dhuh gusti sabda paduka | punapa têrus ing driya | punapa paduka karsa | upata malih manawa | têmbe nêtêpi ubaya | sang nata malih upata | nanging mrinding sarirannya ||

21. nadyan nata tyasnya tegan | prandene wêktu punika | kêkês umiris tyasira | kagagas kang yun tinêmah | ing wuri wit dènirarsa | ngoncati upatanira | dangu anjêtung sang nata | miwah datan angandika ||

22. Siti Rukiyah manguswa | ing pada sri naradipa | dhuh sabda paduka nata | kawula pundhi mustaka | wontên ing êmbun-êmbunan | sadayamba anggêp samya | dahat panuwun kawula [ka ...]

--- 85 ---

[... wula] | rumêntah sihing sang nata ||

23. nulya amondhong sang nata | mring Siti Rukiyah Rêtna | pinêluk kinuswa-kuswa | dahat kacaryan tyasira | kongsi tan kawawa nabda | sang dyah umênêng tan beda | dangu pandêngan kewala | wus pamit mantuk sang rêtna ||

24. kadya sarêng mangsanira | nanging gantya kacarita | Siti Ngalim lawan putra | anggosthi dènnya miyarsa | ing mangkya nata wus karsa | ngagnya nginte pambêkannya | Siti Ngalim myang atmaja | suka ing tyas kalihira ||

25. katarik dening panyipta | dera yun manggih nugraha | nulya mangrangkul ing putra | wusnya jatèni kang dadya | karsanira sri narendra | Siti Ngalim sung wiyata | mangkana wêdharing sabda | adhuh rara yoganingwang ||

26. bagya tuhu kang lir sira | kêna ko-ugêmi nyawa | sang prabu kasmaranira | dhuh sarèh dene ta sira | bakal katibanan rara | nugrahane sang pamasa | muga dèn prayitnèng driya | ing têmbe ywa sumambrana ||

27. sang dyah wau duk miyarsa | wêwarahing ibunira | tansah kumêmbêng waspanya | nulya ngling dhuh ibu paran | paduka ngintên yèn kula | kilap myang nampik nugraha- | ning ratu badhe dhumawah | ing badan kula nanging ta ||

28. dèrèng tartamtu punika | prayogi sami èngêta | dhatêng ujaring bêbasan | aywa na kang masthèkêna | marang si blorok êndhognya | lamun samubarang ika | kang durung ana ing tangan | kang ibu nambungi sabda ||

29. lah ya ênggèr bênêr sira | nanging panawang manira | dahat kasmaran sang nata | ing sira Suyati turnya | ibu sayaktos sang nata | sangêt gandrung dhatêng kula | nging dèrèng kagungan trêsna | Siti Ngalim wuwusira ||

30. iya bênêr iku rara | nging paribasan mangkana | kaonêngan mêtu saka | karênaning ati dadya | pikir nganakake krêkat | banjur nukulake trêsna | marma aywa weya sira | ling-elingên warah ingwang ||

31. ywa kêna pangomandaka [pa ...]

--- 86 ---

[... ngomandaka] | wit dêgira narèswara | dadi garwaning narendra | gumantung nèng pangèsthinta | pribadi tan liya ika | sang dyah malih aturira | ibu saupami kula | wus kalaksanan kagarwa ||

32. dening sang prabu punapa | kang yun katêmah jiwamba | renanya mangsuli sabda | sira yèn wus madêg dadya | sorinira sri narendra | yèku jodhon kang sampurna | ingaran wibawèng dunya | sang dyah anggagas ing driya ||

33. ing sêmu maksih sandeya | matur dhuh paran paduka | ibu tan sandeyèng driya | laksitaning badan kula | Siti Ngalimi wêwarah | dhuh anakku ywa sumêlang | wiyah priya yèn wus brăngta | marang sadhengah wanudya ||

34. landhêsan kabyatan trêsna | kapiturut kabèhira | marma yèn wus atut sira | bisa runtut lan sri nata | padha nêmu kawibawan | sang prabu tan na bedanya | lawan wong priya lènira | sira tan beda samapta ||

35. marma bagya kang dèn arsa | kang putra matur wisikan | ririh tumilinging karna | wêdharing atur mangkana | ibu pandugi paduka | paran ta tan dadya cuwa | ing driya sri naradipa | ing têmbe yèn ngraos tyasnya ||

36. kalepetan nistha kula | kang ibu mangsuli sabda | wuwusmu mangkono ika | aku tan gayuh êlidnya | Dyah Suyati gya sajarwa | kang dadya sumêlangira | mangkana aturing wêka | iku ing salaminira ||

37. kula srawungan sang nata | cinipta yèn maksih kênya | margi saking wasis kula | akarya ing solahbawa | lêlewa miwah rumêngkang | ing karsanira sang nata | ye kang mangkana paranta | kang tinêmah badan kula ||

38. bilih ing têmbe kacihna | amba upami puspita | wus kaingsêb ing brêmara | sayêkti sirna sarinya | Siti Ngalim duk miyarsa | ing aturing putranira | gumujêng ngakak asuka | nabda apa mung punika ||

39. ingkang dadya marasira | dhuh ênggèr aywa jrih marang [ma ...]

--- 87 ---

[... rang] | nalar kang mangkono rara | têmbe gampang pratikêlnya | aja kang prapta ing lara | sun labuhi têkèng lina | datan nêdya ngingkêdana | aywa ngênês ing driyanta ||

40. marenea ingsun warah | dupi wus nyakêti sang dyah | risaksana binisikan | ing rèh wulange punika | amêdharakên pratingkah | rungsit wadining sasmita | sumarma datan winahya | Dyah Suyati riwusira ||

41. nampèni wulanging rena | ing driya dahat tan nyana | gawok wêgiging renanta | Siti Ngalimi widagda | tandya manabda mangkana | lah iku wulang manira | yêkti tan kaduwung sira | akanthi rena kadyèngwang ||

20. Kinanthi

1. mungguh liding ruwyanipun | sang prabu dènnya pêpanggih | kalawan Siti Rukiyah | myang dènnya imbalan angling | Siti Ngalim lan putranya | sadaya amratandhani ||

2. nistha durta ingkang mêtu | saking budining sujanmi | yèku sang prabu dènira | kasambadan kang kinapti | srana cidra ing prasêtya | myang angrusak tataning sih ||

3. dene Suyati Sang Ayu | dènnyantuk raharjèng krami | sarana wulanging rena | pinrih wignya anutupi | rêrêgêding angganira | nahan ing sawatara ri ||

4. Kasan Abdul Majid Prabu | angsung srat mring Siti Ngalim | dhawuhkên yun mangun suka | bujanendrawina mawi | anèng jroning dhatulaya | Siti Ngalim lan Suyati ||

5. tinimbalan ing sang prabu | Siti Ngalim duk umèksi | pustaka sru rênaning tyas | nulya ngrangkul marang siwi | mangkana pamuwusira | dhu-dhuh[15] anakku Suyati ||

6. saiki têtêp bêgjamu | umatur Rêtna Suyati | ibu srat ulêm punika | sanès panglamaring krami | kang ibu mangsuli sabda | ya bênêr ananging dadi ||

7. wêwinihe kang kinayun | ywa sandeya tyasirèki | ing mêngko mung angudia | lumunturing sih sang aji | de mrih bisa kalaksanan | anuta rèh

--- 88 ---

ingsun nini ||

8. duk myarsèng wuwus sang ayu | sirna sumêlanging ati | mangkana pangucapira | bêgja têmên awak mami | yèn kapundhut garwèng nata | jinunjung dadya supadmi ||

9. pinundhi kawulanipun | amêngku ing kawiryan di | nugraha kang yun ngong panggya | pancèn gadhanganing putri | kang tansah ngèsthi trah nata | nanging iku durung mêsthi ||

10. kalakon pangèsthinipun | marma ran pulung nêrahi | sayêkti mring awak ingwang | yèn kalakon madêg sori | Siti Ngalim malih ngucap | de kalaksananirèki ||

11. kabèh pangèsthi gumantung | ana ing sira pribadi | marma solah myang wicara | sira dèn angati-ati | èstokna wulang manira | poma aja lali-lali ||

12. Suyati lon aturipun | wulang paduka sayêkti | sadaya datanpa guna | wus amba angkah pribadi | mung têmbe paran tur kula | yèn sang nata mung maapti ||

13. mêdharkên sêngsêming kalbu | myang karya kalangênan mring | amba lir jimrahing[16] priya | kang lagya lênglêng ing galih | datan mawi aprasêtya | yun mundhut garwa ing kami ||

14. yèn mangkono karsèng prabu | sira ywa ngrèwès pi-api | marang sabdaning narendra | dene yèn adrêng ing kapti | sira nuli umatura | dhuh kawula nuwun gusti ||

15. rèh ta dasih jêng pukulun | trah sudra rumaos bilih | tan wênang anampènana | sih nugrahanirèng gusti | kang pancèn wajib dhumawah | para putri trah narpati ||

16. yèn wus mangkono unjukmu | măngka tan keguh sang aji | tăndha kabyatan sih trêsna | pasthi kelut ing sirèki | lir priya lèn kang kasmaran | sang rêtna umatur malih ||

17. ibu punapa tan sarju | amba samudana mawi | ngèngêtkên nyaosi rêmbag | mrayogèkkên sri bupati | yèn arsa aparakrama | mundhuta putrining aji ||

18. ing salah sajuganipun | margi punika [puni ...]

--- 89 ---

[... ka] kang wajib | kalunturan sih sang nata | Siti Ngalim amangsuli | iku aja pisan-pisan | kalair mring sri bupati ||

19. de nata karsa nglamar wus | putrining raja tinampik | yèn sira angèngêtêna | akarya rêngu ing galih | têmah ngoncati ing sira | ya ta wau Dyah Suyati ||

20. jêtung myarsa sabdèng ibu | nandhani limpading budi | Siti Ngalim nulya mentar | anilar ing Dyah Suyati | kawistarèsmu kagagas | kang dadya pangajapnèki ||

21. sontên dungkap wancinipun | pasamuwan jroning puri | Siti Ngalim lan atmaja | uyêk pradandosan sami | dènnya yun sumiwèng pura | dining busananirèki ||

22. pacara pawonganipun | kèhe kang samya umiring | lawan putri tan kasoran | ya ta Sayid Siti Ngalim | kayungyun ayêm tumingal | tan kêdhèp mawas ing siwi ||

23. sambadane dènnya ngrasuk | ya ta kusuma Suyati | mèsêm umatur ing rena | ibu paran ta ing mangkin | punapa rêmên paduka | pasanging busana mami ||

24. ing sadalu mangke ibu | amba yun mangastawani | dhatêng wêwarah paduka | supados sagêd amanggih | kawiryawaning narendra | Siti Ngalim mulang malih ||

25. pamardining putranipun | solahbawa myang liyaning | ingkang kêdah linampahan | mangkana pamuwusnèki | sutèngsun wong ayu sira | olah tanaga dèn bakit ||

26. malad lunturing sih prabu | patrape mangkene nini | yèn ngêjèpi sri narendra | mèsêma ing sawatawis | yèn pinithês lungiyanta |[17] nuli gèndèngên dèn aglis ||

27. yèn binisikan tumungkul | tilingna kang bangêt nanging | yèn lathine sri narendra | anyenggol karnanta nuli | indhanana kang sarana | ngundurna kursinirèki ||

28. lamun ngandika sang prabu | ing sira lan têmbung manis | kewala mung umèsêma | yèn mêdhar katrêsnaning [katrê ...]

--- 90 ---

[... snaning] sih | sira nuli kêkêpêta | api kasumukên nini ||

29. kèksia wasing atimu | nulya matura dhuh gusti | mugi ngaksamaèng amba | sampun ngandika kadyèki | nulya malih kêkêpêta | nandhani wasirèng ati ||

30. yèn tansah adrêng sang prabu | amêdhar osiking galih | sira nuli tumêngaa | sadangu nyawang sang aji | myang sêmonana ing ulat | kang nandhani wasing ati ||

31. dene pangênyêpirèku | arahên bisa ngrêsêbi | ing galihira sang nata | mrih thukula drênging kapti | sayêkti praptaning supta | lam-lamên myat sira maksih ||

32. Rêtna Suyati umatur | ibu amba yun nglampahi | warah paduka sadaya | sandeyaning tyas manawi | garjita sri naradipa | mung karya lêlewa mami ||

33. kang ibu gumujêng muwus | aku rak wus wruh watêking | priya lamun sira bisa | gawe gandrunge sang aji | masthi mung rêsêp myang trêsna | kèsthi ing driya narpati ||

34. dhuh pitayaa maringsun | ywa ngandhut sandeyèng ati | nahan kang imbal wacana | kasaru kang mêthuk prapti | rata adi sing kadhatyan | cumawis nèng ngajêng kori ||

35. Sayid Siti Ngalim wau | sadèrèng angkatirèki | kang putra pinujamăntra | kinutugan wangi-wangi | mawantu pudya kastawa | mêminta Hyang Murbèng Urip ||

36. pindha yun umagut ripu | kusuma Rêtna Suyati | yèku măngka senapatya | angrangsang prajèng Yunani | dupi wus munggèng ratangga | bidhal marang kênyapuri ||

37. nahan kang mahawèng ênu | gantya ruwiyèng jro puri | kang samya sumewa miwah | para gung măncanagari | kathah ingkang sami sowan | pasamuwan nguningani ||

38. pêpak tamu èstri jalu | ing pura bra tinon asri | wimbuh kasunar ing pandam | myang sotya nawa rêtna di | busananing pra wanudya | kang jor-jinoran prasami ||

39. kang praba abra umurub | lir gêbyaring kilat thathit | mrabani [mraba ...]

--- 91 ---

[... ni] kanang rarênggan | adi aèng manis lungit | wimbuh prabawèng kadhatyan | ing sadèrèngira prapti ||

40. Siti Ngalim lawan sunu | wus dadya kêmbanging lathi | raosaning para kênya | sadaya pating kalêsik | dènnya kasmaran sang nata | marang kusuma Suyati ||

41. kang kasub ayu pinunjul | pangucapirèng parèstri | sring kapyarsa ing narendra | dadyakkên rêngating galih | tinolih kang rêraosan | mawas ing netyasmu tistis ||

42. dahat jrih sakèh para rum | kèndêl dènnya angraosi | mangajap para wanita | saya drêng kapengin mèksi | Siti Ngalim lan putranya | sabên wontên tamu prapti ||

43. tumênga mawas kang rawuh | datan ngêmungkên pra putri | nadyan sang nata kacihna | tan kawawa anahêni | angêkêr osiking driya | dènnya cêngklungên anganti ||

44. Dyah Suyati praptanipun | labêt kabyatan trêsnèng sih | măngka sang nata punika | kagolong sêpuh ing wanci | kalis rèh băngsa asmara | anjurudêmung gumanti ||

21. Jurudêmung

1. ya ta Siti Ngalim prapta | lan putra manjing kadhatun | para tamu èstri jalu | cingak anjêngêr tumingal | Suyati yuning warnèstu | sarira solah wiraga | datan ngèmpêri puniku ||

2. trahing Bulgari wanudya | jèblês băngsa Pèrsi tuhu | kalih sawusira lungguh | sang nata kawuryan lêjar | nadyan sang sri kaduk purun | miwah tekat pambêkannya | kadya kang karuwiya wus ||

3. parandene sri pamasa | tansah sumêlang ing kalbu | nganan ngering dènnya dulu | kang dadya sandeyèng driya | yèn kalulutnya sang prabu | umarak ing pasamuwan | Siti Rukiyah sang ayu ||

4. de wus sinungan wawênang | samasa-masa umasuk | mring kadhaton sowanipun | tanpa larapan kalilan | dera kaganjar nama wus | Sayid Sriphah sasêbutan [sasêbuta ...]

--- 92 ---

[... n] | Siti Rukiyah ranipun ||

5. dupi prapta wa sang nata | tan murya kalulutipun | ngraos bêgya sukèng kalbu | jênjêm nanging kalithihan | dènira arsa pêpangguh | lan Siti Ngalim sutanya | kang dadya paraning gandrung ||

6. dene pra tamu sadaya | katitik rêna ing sunu | sira Siti Ngalim wau | kang tansah yitna ing nala | myang tan kêndhat dènnya dulu | mring solahbawaning nata | tan dangu bisiki muwus ||

7. ing putra mangkana lingnya | rara wus wikan sang prabu | marang ingsun lan sirèku | miwah tamu sadayanya | sêngsêm mulat ing tingkahmu | dene panawang manira | dahat kèmêngan tyas prabu ||

8. amasthi tanna lyanira | mung sira nèng jroning kalbu | sang rêtna nulya umatur | ibu kula ngraos bêgja | ayêm maniwèng kadhatun | sarawungan pra ngawirya | dahat suka manah ulun ||

9. kang ibu mangsuli lingnya | lah iya gèr bêgja iku | kang wèh marga kamulyanmu | myang jalari têmbe sira | bisaa mêngku kadhatun | kaya tan mlèsèt ciptèngwang | ingkang dadi pangarahmu ||

10. lah ika sri naranata | mring sira tansah andulu | sira gèr dipun tumungkul | kang jatmika ywa tumênga | poma dèn yitna nak ingsun | Sang Dyah Suyati turira | dhuh sampun sumêlang ibu ||

11. kula badhe angastawa | wêwulang paduka sagung | kang ibu sasmita asung | pinrih kèndêl dènnya ngucap | wit sang dyah panawangipun | sang aprabu badhe tindak | nêdhaki panggenanipun ||

12. de panyipta kang mangkana | tan nalisir yêktinipun | ya ta wau sang aprabu | dahat tan kawawa ngampah | kabyatan onênging kalbu | tandya jêngkar sing ngamparan | karsa panggih lan sang ayu ||

13. sagunging tamu prasamya | jêngêr umyat ing sang prabu | de têdhak gyanya sang ayu | amargi datan kalimrah | panjênênganing pra ratu | nèng pasamuwan gêng karsa | nêdhaki panggenanipun ||

14. ingkang sami asewaka | marma sing raosanipun [raosani ...]

--- 93 ---

[... pun] | pra tamu sang rêtna wau | wastu datan kasamaran | kang kacaryan dhirinipun | sawênèh tamu angucap | ngraos solahbawanipun ||

15. myang gandês luwêsing sabda | pasang sêmunya sang ayu | katon linantèhakên wus | minăngka sandiupaya | judhêging gosthing para rum | kang mijil ing kalimpadan | myang kawasisaning kalbu ||

16. sang rêtna pinindha kadya | senapati prajurit gung | ing ranangga andon pupuh | mêngsah kang tinêmpuh buyar | ngoncati de tumrapipun | sang dyah sintên kang kacaryan | ing sariranya sang ayu ||

17. pasthi kèkèt lir wayangan | dhumatêng maujudipun | nahan wau ta sang prabu | jumênêng ing ngarsanira | Suyati nata lon muwus | ingsun iki ngrasa bêgja | bisa nambramèng sirèku ||

18. nèng kadhaton sun pêpuja | sira mimbuhana tuhu | srining pasamuwan ingsun | sirèku upama lintang | kang mancorong sajêgipun | sang rêtna duk amiyarsa | pangandikanya sang prabu ||

19. kewran ing tyasnya sang rêtna | supe wêlinge kang ibu | têmah mangkana turipun | dhuh gusti badan kawula | paduka imbakkên susup | tuwan ngupamèni surya | mrabani sabawana gung ||

20. de tumrapipun ing lintang | sagêd gumêbyar kadulu | kapraban surya sumunu | sri nata manthuk kewala | kawistara lêgèng kalbu | anyigêg dènnyimbal sabda | wawang kawulat lyanipun ||

21. kang samya nèng pasamuwan | nulya umentar sang prabu | Siti Ngalim ngling mring sunu | bisik-bisik pangucapnya | Suyati sang nata mau | mangkana dènnya ngandika | mung umèsêma bae wus ||

22. sira tan susah angucap | lintang lawan surya mau | katujune wangsulamu | nrênyuhake tyas narendra | laraping netya kadulu | kang tumanduk marang sira | nalika umentar mau ||

23. Dyah Suyati aturira | laraping netya sang prabu |

--- 94 ---

karya gêtêring tyas ulun | raosipun tan kantênan | punapa inggih puniku | prabawa kaprabon narpa | wontên ing Yunan kadhatun ||

24. dahat wingite punika | katimbang Bulghar kadhatun | mung lir prasada lit èstu | manawi gèn kula darwa | pangraos makatên wau | takdiring Hyang Kang Kawasa | amba tan sagêd anggayuh ||

25. kang tumanduk badan kula | nahên kang samyambal wuwus | Siti Ngalim lawan sunu | wontên malih dyah kang sowan | Siti Rukyah praptanipun | ing lampah andumadakan | dene sadaya panuju ||

26. Siti Rukyah dènnya mrênah | cakêt Suyati sang ayu | măngka ing panggenan wau | unggyan garwaning awirya | Babiluni pancènipun | ye kang dèn ulêmi samya | de Siti Rukyah wau ||[18]

27. tan dèn ajap sumewanya | nir agnyanira sang prabu | marma têmah karya gidhuh | priyantun ingkang kapatah | ngacarani ing têtamu | Siti Rukyah pinrih lênggah | panggenan cakêt sang ayu ||

28. kang sêla tan wontên lènnya | nut undha-usuking tamu | Siti Rukyah praptanipun | karya sungkawaning nata | suka sirna buminipun | bawah Yunan datan kadya | mangkana pangungunipun ||

29. agêtêm nata sru duka | mèh ngagnya marang priyantun | ingkang ngacarani tamu | pinrih mrênahna kang kiwa | Siti Rukyah lênggahipun | kayatnan tyas naradipa | yèn jurungana ing bêndu ||

30. têmah gêmpalkên kotaman | pantog tyasira sang prabu | tan arsa nyaruwe muhung | mring Sriphah Sayid Rukiyah | êntyarsanira ing dalu | nyambadani èsthining tyas | tan galih wêkasanipun ||

31. para wanodya sadaya | tan kilap karananipun | amawas pandulunipun | mring Siti Rukiyah lawan | Suyati kaanggêp maru | ngêjori dènnya mêmalad | sih katrêsnaning sang prabu ||

32. tantara tabuhan munya | minăngka sasmitanipun | murwani matayèng [ma ...]

--- 95 ---

[... tayèng] tamu | sadaya samya samapta | Sang Siti Rukiyah wau | dahat dènnya ngarsa-arsa | ing rawuhira sang prabu ||

33. mring panggenanira lênggah | atêmah runtik tyasipun | dupi sang nata kadulu | tindak ngênêr mring unggyannya | Rêtna Suyati sang ayu | nulya jumênêng mataya | kalihan sang rêtnaningrum ||

34. mangkana Rêtna Rukiyah | rumaos lamun kasingkur | ing nata tan wignya nayub | nahêni runtiking driya | marma dupi pra tamu wus | murwani pangigêlira | madal sing pasilanipun ||

35. para tamu datan kilap | marang solahbawanipun | sang prabu panyipta jumbuh | èstu kayuyun sang nata | marang Suyati sang ayu | de têmah yun lênggah jajar | nir parikramèng kadhatun ||

36. ya ta ing ratri mangkana | kang ginosthi para tamu | angraosi cêpakipun | Suyati kagarwèng narpa | nahan Siti Ngalim dulu | dahat suka prêna[19] ing tyas | kalakwan pratikêlipun ||

37. kadya kang dèn arsa-arsa | Siti Ngalim awig tuhu | mring karon sih myang kalulut | têmah tan kilap ing nata | dènira kelut ing sunu | kang tansah dadya sandeya | yèn atmaja imbal wuwus ||

38. lan nata yèn supe marang | warahnya nêmahi luput | sadangunira sang prabu | imbal wacana lan putra | sang dyah nêbih dènnya lungguh | wontên ing sanès panggenan | mrih sang nata manawa yun ||

39. angwêdharkên raosing tyas | aywa nganti sigan-sigun | nging tansah ngulatkên sunu | dupi kang putra kawangwang | dènira imbalan wuwus | lan narpa tan manggih lêpat | nêtêpi wêwulangipun ||

40. akarya wimbuhing suka | Siti Ngalim yitnanipun | datan mung mulat ing sunu | nadyan pra tamu winawas | kang sami myat ing sang prabu | dènnya ngandikan lan putra | kaèsthi ing sêmunipun ||

41. sang nata dènnyimbal sabda | lan sang dyah sru rêsêpipun | dadyakkên rênaning kalbu | dupi naradipa [nara ...]

--- 96 ---

[... dipa] miyat | Siti Rukyah mêdal sampun | umentar sing pasamuwan | mangsuli ron kamalipun ||

22. Sinom

1. narendra murwani nabda | karana sukaning galih | ing ratri têmahanira | muryakkên sotaning galih | mangkana andikèng ji | dhuh wong ayu pandulwèngsun | rarêngganing kadhatyan | ing ratri ki wimbuh asri | barang ingkang katon mubyar angumala ||

2. saka panduga manira | kang mangkana tan lyan saking | prabawa lan ayunira | prabawanta sun pêpuji | muga bisa lêstari | ana ing kadhaton ingsun | sang dyah mèsêm turira | mênggah kang makatên gusti | mung tumuwuh panggagas tuwan priyăngga ||

3. sang nata nambungi sabda | ya mung wit bêbêging ati | gon sun kayungyun ing sira | sarwi angasta sang aji | astanira Suyati | kapêtêg-pêtêg sang ayu | yatna warahing rena | nyêndhal asta sang lir sasi | sri narendra manabda rum manuhara ||

4. dhuh babo juwitaningwang | sumurupa ingsun iki | bangêt tandrêman ing sira | kaduga misungsung bumi | saparoning Yunani | myang rajapèni sawêgung | êndi kang sira pinta | bakal sun paringkên yêkting |[20] sang dyah matur gusti pracihnèng katrêsnan ||

5. punika tan warni tanah | lêrês panjênêngan aji | ye kang darbèni mandhala | nging sinungan yitma maksih | lir sasamining janmi | ngandika malih sang prabu | iku bênêr turira | de raga juwita mami | sira ingkang sun wênangakên anjadha ||

6. pama sêsran sun sêsotya | sira êmbanane yayi | lah paran rèh karsanira | mangagnya ingsun lakoni | katarik kabyatan sih | mring sira katrêsnaningsun | wusnya nata ngandika | mangkana Rêtna Suyati | datan kilap sang prabu kayungyun ing tyas ||

7. sang dyah umèstu wasita- | ning ibu dènira linggih | parêk lawan sri narendra | nulya ngundurakên kursi | myarsa pangandika ji | mamrih têbih lênggahipun | mlengos narpa tan [ta ...]

--- 97 ---

[... n] samar | mring sang dyah sêmuning kapti | duk sang rêtna ngundurakên kursinira ||

8. sarwi lon matur ing nata | gusti ngaksamaèng dasih | nata nabda dhuh bandara | intên jimating jinêm mrik | sabarang ingkang dadi | pangèsthinira wong ayu | kang minangkani ingwang | sira wêdharna akanthi | rèh susila linud ing basa la-êla ||

9. mrih milut lunturing karsa | yèku sarana kang mamrih | pakolih pangarahira | ywa kaya patrapirèki | wèh cawêngahing ati | ya saka pambobot ingsun | wanudya lumuh marang | kawibawan myang nambuhi | marang ingsun yèku manusa sumirang ||

10. saka labuhan utama | sêdyane muhung jurungi | ing budi angkara murka | sang rêtna tumungkul sarwi | rawat waspa turnya ris | gusti sèwu lêpat ulun | kang agêng aksamanta | wau patrape pun patik | datan maha saking kuwuring tyas amba ||

11. kaguntur basa la-êla | manuhara ingkang mijil | sing swabawa padukendra | ewamakatên sang aji | adrêng yun nguningani | punapamba parêng matur | jarwa jatining sêdya | mung pêjah gêsanging dasih | kasaoskên ing pada paduka nata ||

12. kang tansah karaos ing tyas | mung sih parimarmèng aji | ye kang rumêntah ing amba | paran katamtokkên kenging | miwah sagêda gusti | tulus ing salaminipun | nata manabda mawa | ngayuh lungayèng Suyati | dhuh pujanku mungguh wêwangsulan ingwang ||

13. ingsun wêdhar liya dina | dene surasanirèki | sira namtokna yèn ingwang | jumbuh lan sirèng pangèsthi | wusnya nabda sang aji | jêngkar sing pasilanipun | ing driya wirandhungan | karaos dèrèng dumugi | dènnya imbal sabda lan Suyati Rêtna ||

14. nanging kapalang dènnyarsa | amanggihi ing têtami | kang sumiwèng purantara | ya ta kusuma Suyati | wusnya panggih sang aji | bingar kraming nayanipun | dene tan ana salah | nuhoni

--- 98 ---

warahing wibi | ye kang dahat mikantuki dhirinira ||

15. patrap sing dyah kang mangkana | sasaminira lir janmi | komidhi ingkang bêbarang | têka amisuwur sami | wasis solahnya tuwin | anggêlar kagunanipun | kang wus măngka wajibnya | tur kathah artantuknèki | dene tumrapira Suyati Sang Rêtna ||

16. dahat ing kotamanira | anggayuh makuthaning sri | saluwaring pasamuwan | kondur ngadhaton sang aji | ing nguni sri bupati | ayêman panggalihipun | tangèh kacihna rawan | bibaring samuan mangkin | sabên janma indung anon sri narendra ||

17. èsmu ngungun ing wardaya | lêngêr-lêngêr datan angling | kang dadya raosing driya | èstu tan kenging dinugi | ananging bokmanawi | katara kabyataning kung | mring Suyati Sang Rêtna | kang wus kalaksanan sami | sabên purnaning karya myang pasamuwan ||

18. kandhêg ngayuning suyasa | dangunira sawatawis | siniwi para manggala | miwah para gung kêkasih | ratri wau sang aji | tan nampèni sowanipun | para agung sadaya | muhung juru thika dasih | kang awasta Èmir Ngarphah tinimbalan ||

19. karaos sumpêg sang nata | yun mêdhar osiking galih | kang inagnyan myang kalilan | ngawruhi karsèng narpati | Èmir Ngarphah kinasih | măngka juru citranipun | wêwadining narendra | wus nir kanang sănggarunggi | amêdharkên rungsiting rèh saniskara ||

20. myang karsa myarsakkên rêmbag | Sang Èmir Ngarphah dènnyapti | kramantuk Suyati Rêtna | punika kaanggêp wadi | duk Èmir Ngarphah prapti | marêk ing byantara prabu | purwaning pangandika | bab pasamuwan jro puri | lan tinanya Èmir Ngarphah panawangnya ||

21. marang Suyati Sang Rêtna | Èmir Ngarphah turira ris | dhuh gusti kauningana | atmajanya Siti Ngalim | liyan endahing warni | ing jagad nir timbangipun | wimbuh adarbe kedah | ingkang mêwahi asrining | pasamuwan pukulun [puku ...]

--- 99 ---

[... lun] wontên kadhatyan ||

22. sang nata dupi miyarsa | mêdharkên raosing galih | dènira yun parakrama | dhaup lan Rêtna Suyati | Ngarphah datan mudhoni | tumungkul kacihna lamun | pakèwêt rumojonga | ing karsaning narapati | samantara sang prabu malih ngandika ||

23. hèh Ngarphah kaya paranta | lamun sida dhaup mami | mungguh loke wong sapraja | Èmir Ngarphah turira ris | gusti saking pandugi | parabdidalêm sadarum | sami rumaos bêgja | de badhe wontên naluri | ingkang wajib darbèni kaprabon tuwan ||

24. sang prabu mèsêm ngandika | paran lir pikirmu yêkti | Ngarphah nglajêngkên turira | saèstu makatên gusti | lyan kang kawahyèng ngarsi | kang kalimrah para ratu | yèn arsa mangun krama | ngêgungkên dhumawahing sih | myang kadarman lajêng karsaa dana ||[21]

25. mring sagung janma sangsaya | anyuda miwah ngluwari | ukuming tiyang dêdosan | amisudha para abdi | marma janma gêng alit | ing praja Yunan saèstu | badhyangsal suka bingah | ing karsa tuwan jurungi | dahat rêna ing tyas nata duk miyarsi ||

26. marang Èmir Ngarphah turnya | nulya ngandika sang aji | hèh ya Ngarphah aturira | iku dahat anujoni | kalawan karsa mami | mêne arsa krama ingsun | ngambil atmajanira | Siti Ngalim ran Suyati | apa sira satuhu mangayubagya ||

27. Èmir Ngarphah lon aturnya | mangkya ngunjukkên kang dasih | pêpuji miwah kastawa | myang pujine wong sanagri | dhuh gusti mugi-mugi | karsa paduka jinurung | sang nata duk miyarsa | Èmir Ngarphah turirèki | raosing tyas pindha pratisthèng sawarga ||

28. wit kacaryan sri narendra | dene Ngarphah nyambadani | punapa kang dadya karsa | dahat suka sri bupati | datan pisan andugi | yèn wontên nalar ing dalu | kang mawèh ribêding tyas | lagyeca imbalan angling | pan kasaru wontên dasih tur uninga ||

29. yèn garwa [gar ...]

--- 100 ---

[... wa] pangrêmbe wasta | Siti Rukyah yun sumiwi | ing byantara naradipa | sang nata duk amiyarsi | palapuraning dasih | kucêm sênêning pamulu | ririh wijiling sabda | hèh janmèku paran kapti | kusung-kusung mrene ratri praptanira ||

30. Èmir Ngarphah aturira | jawi parênging karsa ji | mugi tuwan andhangana | nampèni dènnya sumiwi | garwa tuwan paminggir | anulya têdhak sang prabu | marang gêdhong lènira | tandya Siti Rukyah prapti | tanpa srănta kumasura ngundhamana ||

31. mèlêhkên tindak narendra | kang kaduk swardèng sujanmi | ngoncati ing sih prasêtya | ngrisak pratignyanira ji | ye kang wus dèn sanggêmi | akanthi upatanipun | têmbe tan nêdya ginggang | ing sih katrêsnan nêtêpi | nata myarsa lingnya Sang Siti Rukiyah ||

32. dènira angundhamana | anggarês kraos ing galih | lir koncatan kawibawan | nir kuwung ujwalèng aji | pindha wong dosa pati | nguni ciptanira prabu | mrih ginggang kang prayoga | lan Siti Rukiyah Dèwi | naradipa nabda yun mangsulkên arta ||

33. pusakanya Siti Rukyah | sarêman kathah dèn sungi | miwah sinung dwi sasana | kaprabon pundi pinilih | sang rêtnèsmu mewa ngling | lah bêgja têmên wak ingsun | katiban kanugrahan | ing ratu tuhu munjuli | iya saka gêdhene panrimaningwang ||

34. ingsun wajib anarbuka | ngêndi olèhe arta di | kinarya rêrubèng janma | nêmlikur yuta sakèhing | kang binujuk prasami | abipraya sabiyantu | ngrojongi pamalihnya | ing nagara Yunan aji | duk miyarsa nata lingnya Siti Rukyah ||

35. kèksi ngêsum sanalika | saking rêngating panggalih | miwah sruning dukanira | sapandurat datan angling | samantara sang aji | mangkana timbalanipun | hèh janma wadon sira | sun jarwa cêkak nyukupi | yêkti sira wajib kang sun pundhut garwa ||

--- 101 ---

36. nanging sakèhing sujanma | ing Yunan wus anyêrêpi | yèn wis ingsun wêngku sira | pangrêmbe garwèngsun dadi | lah pikirên pribadi | paran ta panggrundêlipun | wong sapraja yèn sira | dadi garwaningsun padmi | sang dyah nulya majêng cakêt ngarsa nata ||

37. tansah ngling angundhamana | hèh ratu nistha mêgat sih | tega ngrusak atining dyah | ayya kang mangkono maning | sasèsining nagari | kawasesambêg mrih nungkul | hèh dèn prayitna raja | Sayid Kasan Abdul Majid | sun pêpuji nêmua wêwalêsing dyah ||

38. ingkang dadya padmi garwa | lèn mangkana kanang èstri | pasthi wèh sungkawèng driya | karana sèdhènging budi | datan pisan ngèmpêri | kasatyane kang siningkur | dene ta cihnanira | tinêmu jroning jinêm mrik | miwah jênêngirantuk wawêlèh benjang ||

39. kataman pambalilunya | janma ingkang dahat juti | tanpa labêting utama | Siti Rukyah riwusnya ngling | nulya nyat mentar saking | ngayunanira sang prabu | ya ta sri naradipa | anjêngêr tan bisa angling | dupi uwus jênjêm tyasira narendra ||

40. gya nimbali juru citra | Èmir Ngarphah dupi prapti | kinèn manitra pustaka | dhawuh mring kang ngawasani | kitha Rumên ing mangkin | wiyose timbalan prabu | satampining kintaka | kinèn anundhunga maring | Siti Rukyah aywa nèng nagari Yunan ||

41. lèn puniku agnya nata | Èmir Ngarphah kinèn kardi | partisara pamisudha | marang Sayid Siti Ngalim | lawan Rêtna Suyati | riwusnya srat kalih rampung | sang nata angadhatyan | enjangira Siti Ngalim | bingaring tyas amucung sukaning driya ||

23. Pocung

1. kang ginilut èsthi myang pangudinipun | marang putranira | mamrih kalaksanan sami | wanci enjang nuju nadhah lawan putra ||

2. sang rêtna yu kinèn mêdhar sabda prabu |

--- 102 ---

nadyan atmajanya | wus rambah-rambah wêwarti | parandene Siti Ngalim apaksarsa ||

3. ing tyas lalu dèrèng marêm dènnya ngrungu | mangkana lingira | Sang Siti Ngalim mring siwi | dhuh putrèngsun dadi wêkasan sang nata ||

4. ngandika yun panggih manèh lan sirèku | sang rêtna turira | dhuh ibu makatên yêkti | sadèrèngnya panggih malih sri narendra ||

5. nanging ibu sintên kang wrin byaktanipun | apitados amba | pantês kinasih sang aji | nanging rèhning kula dede trah kusuma ||

6. punapèstu sagêd kalaksanan ulun | kagarwèng pamasa | jumênêng sang sri garini | Siti Ngalim duk myarsa aturing putra ||

7. èsmu rêngu mangkana pamuwusipun | iku nalar apa | ingkang kopikir Suyati | lamun ana dhawuh timbalaning nata ||

8. kang tan tuhu prayoga iku gumantung | ing panganggêpira | lan nampik karsèng narpati | kang tan bisa ngluhurakên dhirinira ||

9. sang dyah ayu enggal amangsuli wuwus | de kang magêpokan | prakawis makatên ugi | amba uwus umatur ing naradipa ||

10. miwah sampun pasaja mopo tan ayun | yèn namung minăngka | pangimur-imuring galih | sri narendra dupi myarsa atur kula ||

11. kang kadyèku mangalêmbana sang prabu | mring piangkuh kula | Siti Ngalim duk miyarsi | turing putra dahat ing pangungunira ||

12. ngandika rum aywa prihatin nak ingsun | dèn yun-ayun kêna | kalakone kang sirèsthi | wusnya rampung dènira samya anadhah ||

13. ingkang ibu myang putra busana sampun | angadi sarira | anulya mangkat kuliling | nitih rata sêdya mring Yunani kitha ||

14. mêdal ngayun kadhatonira sang prabu | mrih pinriksèng nata | nanging datan anujoni | duk samana tan miyos sri naradipa ||

15. nulya kondur Siti Ngalim lawan sunu | sapraptaning wisma | tan antara anampèni | sêrat [sêra ...]

--- 103 ---

[... t] paring dalêm jêng sri naradipa ||

16. dahat gumyur myang gita ngantyastanipun | mèwèl ciptaning tyas | paran surasèng kintèki | Dyah Suyati umyat gitaning renanya ||

17. kadya katut ngimba solahbawanipun | mangar wadananya | gumêtêr astanirèki | dènnya gege uning surasèng nawala ||

18. Siti Ngalim wus tamat pamaosipun | anjêlih têmahan | pustaka singsal grègèli | gya sinambut dening Suyati winaca ||

19. dupi sampun uninga surasanipun | anjêlih sang rêtna | biyas nulyambruk ing kursi | Siti Ngalim amarpêki lon manabda ||

20. sutaningsun pribadi gèr Suyati dhuh | tak ambung wit saka | bêgjanta lan bungah mami | dene sira mangkya ginanjar sêbutan ||

21. Sayid Sriphah ya ta Dyah Suyati wau | sing kaparibawa | sukarênanirèng galih | têmah kuwur yayah tan kawawa ngucap ||

22. wiyosipun dhawuh pangandika prabu | Abdul Majid kawrat | nawala ing mangkya Sayid | Siti Ngalim lan putra Suyati Rêtna ||

23. kalihipun sinêngkakakên ngaluhur | sinung sasêbutan | Sayid Sariphah ing mangkin | dene Siti Ngalim ing panganggêpira ||

24. nulya agung punika pracihnanipun | yèn sri naranata | dahat trêsna miwah dadi | sêsungutnya putra yun pinundhut garwa ||

25. dèrèng dangu sang dyah dènnya imbal wuwus | lan putra anggagas | nugraha kang marang dhiri | wontên dasih anglarapakên cundaka ||

26. mawi nambut nawalanira sang prabu | riwusira kurmat | caraka nguluk-uluki | nulya dhawuhakên timbalan narendra ||

27. têmbungipun ulun dinuta sang prabu | andika lan putra | sami sinung pangastuti | miwah saking dhawuh timbalan narendra ||

28. punapèstu dadya sarjunirèng kayun | yèn andika linggar | saking sasana ing ngriki | Siti Ngalim mangkana wangsulanira ||

29. karsa prabu ingkang makatên puniku [pu ...]

--- 104 ---

[... niku] | kapundhi katêdha | myang sumarahing kang dadi | dhawuh miwah agnyanira sri pamasa ||

30. duta laju masung srat partisara wus | surasèng nawala | Sriphah Suyati ing mangkin | kapatêdhan siti nama ing Moskosah ||

31. dahat sarju ing tyas sang rêtna turipun | andika munjuka | ing kangjêng sri narapati | têdhak dalêm dahat ing panuwun kula ||

32. duta matur lèn punika karsa prabu | Siti Ngalim mangkya | yèn andika wus nyanggêmi | lawan putra andika nuntên linggara ||

33. adêdunung wontên ing Moskosah wau | supados sang nata | sagêd lajêng anêdhaki | riwusira caraka nampèni sêmbah ||

34. sungkêmipun Siti Ngalim lawan sunu | kang katur ing nata | caraka pamit mentar glis | Siti Ngalim lan putra unduring duta ||

35. sru saarju miwah lêga ing tyasipun | nulya rêrangkulan | aras-rinarasan ganti | renanira mangkana wêdharing sabda ||

36. dhuh sutèngsun Suyati paran sirèku | ing mêngko apa ta | isih sumêlang ing ati | mring kamulyan kang tumibèng angganira ||

37. miwah gyanmu nèng Yunan umadêg ratu | sang rêtna turira | ibu sayêktinirèki | datan sagêd ngraosakên badan kula ||

38. kang dumunung makatên lampahan ulun | nadyan yun manggiha | nugraha sumpêg tyas mami | Sriphah Ngalim anulya nyorahi putra ||

39. mangkonèku wus kalumrah bae mungguh | katêmuning nalar | wit gunging bungahirèki | lah rasakna kaya ujaring bêbasan ||

40. bêgja iku ngupaya wong siyang dalu | janma kang malarat | sadhela wus dadi sugih | de kang sugih sadhela têmah malarat ||

41. sujanmèku tan kêna kinira tuhu | pribadi angganta | wingi misih băngsa cilik | ing samêngko sinêngkakkên kaluhuran ||

42. miwah sinung bumi Yunan nagara gung | yaiku Moskosah | kunêng enjingipun malih | kawursita [ka ...]

--- 105 ---

[... wursita] Sriphah kalih duduk karsa ||

24. Mêgatruh

1. amêng-amêng mring Moskosah andêdulu | duk samana sri bupati | Abdul Majid karsa rawuh | ing Moskosah apêpanggih | lawan sira sang lir sinom ||

2. wit pinirit saking têdhaknya sang prabu | kasêbut pustaka warti | kang ingaran Sayid Kuruph | amêdharkên yèn ing mangkin | wus palakrama sang katong ||

3. warta iku kongsi kalunta kalayun | mring têpisiring nagari | de kang kawarta pinundhut | dadya sorinya sang aji | yèka putranya sang sinom ||

4. Siti Ngalim kang ing mangkya wus kasêbut | aran Sariphah Suyati | kalêrês santananipun | sira Ibnu Ngabdul Sarib | trah luhur ing Bulgar kaot ||

5. wus kawêntar lamun Suyati sang ayu | pinunjul endah ing warni | miwah sardana linangkung | pasitèn gêng andarbèni | marma pujining sakèh wong ||

6. widadaa kaluhuranirèng prabu | kasambadan kang kinapti | winantua nugraha gung | têtêp kamulyanirèki | wibawa mêngku kaprabon ||

7. sagung ingkang myarsa pawarta puniku | ing batin yêkti ngèsêmi | karana kang yêkti muhung | dènira mêdhar pawarti | endahing warna sang sinom ||

8. sagunging wong Bulgar dupi angrungu |[22] lamun Sang Sri Abdul Majid | karsa palakrama antuk | Kusumaning Dyah Suyati | tan pracaya jroning batos ||

9. wit sang rêtna têdhaking băngsa lit tuhu | Ali Burham ranirèki | caraki kang darbe putu | tanapi renanirèki | pan wus kawêntar ing wartos ||

10. dènirarda durta lêlabuhanipun | sumarma samya mastani | andupara yêktinipun | lamun Sang Rêtna Suyati | kagarwa sri nara katong ||

11. bêbasane paksi dhandhang ulês pingul | tunjung tuwuh ing selardi | miwah kusumaning ayu | Sri Indiyah Nata Dèwi | dupi miyarsa pawartos ||

12. langkung ngungun tan bangkit [bang ...]

--- 106 ---

[... kit] andugèng kalbu | nadyan Sang Rêtna Suyati | ingabdèkakên rumuhun | tanapi sangêt dèn sihi | nging Indiyah sang lir sinom ||

13. lalu datan eca raosing tyasipun | rumasa lamun sang dèwi | kawogan asung pitutur | aluranirèng lêluri | myang labuhannya sang sinom ||

14. marang sira Abdul Majid Sang Aprabu | nanging duk Sri Abdul Majid | tampi sorahe sang ayu | sing Indiyah Nata Dèwi | panggalihira sang katong ||

15. pawartèku mung saking panasing kalbu | marma sidhi turirèki | prayagung ingkang dèn utus | mring sang nata mamèt warti | kalakuannya sang sinom ||

16. Siti Ngalim tanapi pra putranipun | aturira tan nyèplêsi | dhandhang dèn ungêlkên kontul | tanapi lukawat rukmi | bêbasane pan mangkono ||

17. duk ing ari arsa dhaube sang prabu | Rêtna Suyati piningit | nèng jroning murwah kadhatun | kang ibu Sang Siti Ngalim | tan kari nèng jro kadhaton ||

18. anèng kono raosing tyas samya antuk | kamulyan ingkang linêwih | wit manggya kawiryan agung | kang tansah dèn èsthi-èsthi | salaminira tumuwoh ||

19. duk sajrone Mukaram ingkang sitèngsu | têngraning warsejrah nabi | ngrasa obah netra prabu |[23] sagung gathita ing masjid | samya ginoyang gumuroh ||

20. yèka măngka pratandhaning dhaubipun | Sang Aprabu Abdul Majid | Natèng Yunani praja gung | dènira amundhut sori | sira Suyati sang sinom ||

(Sambêtipun kawrat jilid ăngka 2)

--- [0] ---

[Iklan]

--- [0] ---

[Iklan]

 


pantesawa. (kembali)
pantesawa.
kèh. (kembali)
kèh.
unggul. (kembali)
unggul.
aji. (kembali)
aji.
gègèr. (kembali)
gègèr.
Kurang satu suku kata: dènnya sêngadi ayun. (kembali)
Kurang satu suku kata: dènnya sêngadi ayun.
Kurang satu suku kata: yekang kuciwa tinonton. (kembali)
Kurang satu suku kata: yekang kuciwa tinonton.
tandya. (kembali)
tandya.
Kurang dua suku kata: Sarib Kumtu gya mahyaskan. (kembali)
Kurang dua suku kata: Sarib Kumtu gya mahyaskan.
10 duk. (kembali)
duk.
11 kadang kuwalon. (kembali)
kadang kuwalon.
12 Lebih satu suku kata: Sarib Dul Karim samya. (kembali)
Lebih satu suku kata: Sarib Dul Karim samya.
13 Lebih satu suku kata: riwus purnaning babêdhag. (kembali)
Lebih satu suku kata: riwus purnaning babêdhag.
14 Kurang satu suku kata: ngrêksa lamun ana kang ngarubiru mrih. (kembali)
Kurang satu suku kata: ngrêksa lamun ana kang ngarubiru mrih.
15 dhuh-dhuh. (kembali)
dhuh-dhuh.
16 limrahing. (kembali)
limrahing.
17 lungayanta. (kembali)
lungayanta.
18 Kurang satu suku kata: de Siti Rukiyah wau. (kembali)
Kurang satu suku kata: de Siti Rukiyah wau.
19 rêna. (kembali)
rêna.
20 yêkti. (kembali)
yêkti.
21 Kurang satu suku kata: myang kadarman lajêng karsaa dêdana. (kembali)
Kurang satu suku kata: myang kadarman lajêng karsaa dêdana.
22 Kurang satu suku kata: sagunging kang wong Bulgar dupi angrungu. (kembali)
Kurang satu suku kata: sagunging kang wong Bulgar dupi angrungu.
23 Sengkalan: ngrasa obah netra prabu (Sura 1266 H). (kembali)
Sengkalan: ngrasa obah netra prabu (Sura 1266 H).