Menak Lakat (Jilid 03), Balai Pustaka, 1937, #864

Pencarian Teks:

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil serta diakritik diabaikan; mengakomodasi variasi ejaan, termasuk [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

Serie No. 1251b

Menak Lakat

Jilid 3

Bale Pustaka - 1937 - Batawi Sèntrêm.

--- 3 : [2] ---

Wêwênangipun ingkang ngarang kaayoman miturut anggêr ingkang kapacak ing sêtatsêblad 1912 No. 600.

--- 3 : [3] ---

Têtêdhakan saking babon kagunganipun Bandara Radèn Ayu Cakradipura.

24. Candhakipun Rêdi Kud Dados Pasareanipun Wong Agung.

24. Dhandhanggula

1. mila driji satunggal sun kardi | dene saking kèhing malaekat | mèlu anyirami kabèh | sêsak saking kèhipun | mula driji satunggil miring | sawusnya siniraman | ingulêsan sampun | sinalatakên saksana | kangjêng nabi wau ingkang angimani | sahbat makmum sadaya ||

2. miwah raja satriya pra mantri | kêtip kaum wadyabala Islam | sami nyalatakên kabèh | malaekat sadarum | samya makmum nyalatkên sami | ya ta sawusing bakda | jêng nabi lingnya rum | parentah karya trêbêla | karsanira binêkta layoning Amir | pinêtak nagri Mêkah ||

3. planggêraning wong mati prang sabil | lamun dhasar labuh lir Jêng Ambyah | karam dinusan sakèhe | yêkti sakèhing marus | dadi gănda kongas mrik wangi | sinung rahmat dening Hyang | munggah ing swarga gung | dene layone Jêng Ambyah | siniraman krana wus takis mring Amir | sakèh rah dadya mulya ||

4. kawarnaa kang arga Kud angling | nguwuh-uwuh mring jêng dutaning Hyang | gusti amba atêtakèn | paman tuwan punika[1] | gusti tuwan pêtak ing pundi | ngandika nabiyullah | paman Jayèngsatru [Jayèng...]

--- 3 : 4 ---

[...satru] | sun sarèkakên mring Mêkah | sang gunung Kud matur malih mring jêng nabi | kawula datan suka ||

5. lah pêtakên gusti gigir mami | kapengin dèn gèni waliyullah | ngong karya jimat wiyose | ngandika kangjêng rasul | sun tan lêga jêng paman Amir | sumare kene uga | adoh lawan ingsun | bêcik sumare ing Mêkah | ardi matur inggih yèn amêksa gusti | paman tuwan binêkta ||

6. amba ngalih mring Mêkah nagari | bêkta sakănca amba sadaya | ardi kiwa têngên ingong | ngandika kangjêng rasul | puluh-puluh jêng paman Amir | apan kudu sun gawa | sigra sang gunung Kud | lumampah sakancanira | ting janggêlêg lampahnya wus mingsêr têbih | gupuh jêng nabiyullah ||

7. lah mandhêga gunung Kud rumiyin | iya mêngko sun pikire uga | gya kèndêl gunung lampahe | kewran jêng gusti rasul | yèn gunung Kud têmahan ngalih | marang nagara Mêkah | sêsak papanipun | sajroning Mêkah kèbêkan | wus pinupus baya wus karsaning Widhi | gunung Kud karêpira ||

8. ing wusana ngandika jêng nabi | hèh gunung Kud manira wus lêga | jêng paman sinare kene | gunung Kud matur nuwun | gya parentah wau jêng nabi | mring sagung pra sakabat | karya kruwat dunung | samana sampun tumandang | ingkang samya ngaluwat pan sampun dadi | kang layon gya ingangkat ||

9. kang angrêmbat mring pucuking ardi | pra sakabat miwah para raja | jêng nabi jênêngi dhewe | pamêtakira wau | layonira Bagendha Amir | samarga-marga

--- 3 : 5 ---

gumrah | dhikiring pra kaum | sinêla lawan slawatan | sampun prapta kang layon pucuking ardi | saksana wus pinêtak ||

10. ya ta panjang kalamun winarni | kangjêng nabi lan sawadyanira | kondur mring pambitingane | gênti ingkang winuwus | Sang Suteja Bardanas Patih | ingkang lagya umpêtan | duk kacêpêngipun | nênggih sang raja ing Lakat | pan ing mangke Suteja Bardanas Patih | taksih gampèng umpêtan ||

11. duk pêtake Jêng Bagendha Ngali | pan angantos kalêngêr tri dina | sarêng anglilir ciptane | manahira wus mupus | dudu padon prajurit mukmin | angur padha muliha | urip têmahipun | saksana wus samya mêdal | saking gampèng nèng ara-ara alinggih | alêngêr-lêngêr mulat ||

12. bangke glasah duk ginêtak Ngali | samya ajur pan kadya tinêbak | kang katungkulan pêtake | Suteja samya nglangut | lan Bardanas golèk wong urip | mrana-mrana gêlasah | kang bangke lir gunung | dènnya kesah wiwit enjang | nganti lingsir durung mênangi wong urip | samana samya raryyan ||

13. nulya wontên wong kapir satunggil | lagya nglilir dènnya kapidhara | sawuse eling gya anon | marang Suteja gupuh | marêpêki atanya gusti | Patih Suteja ngucap | ingsun ora wêruh | balik sira yèn uninga | sri narendra kapriye saungkur mami | paran pawartanira ||

14. kang sinung ngling amangsuli aris | sadèrènge kawula kantaka | priksa saklebatan [sa...]

--- 3 : 6 ---

[...klebatan] bae | nguni Lakat Sang Prabu | wus binănda Bagendha Ngali | Raja Jênggi gya oncat | mring awiyat mumbul | amba lajêng datan wikan | sêlak gêlak gêndring kawula gumlinting | kêcandhak dening pêtak ||

15. Sang Suteja asrêp ingkang galih | gustinira dene datan tiwas | Bardanas alit manahe | nulya kesah anglangut | sêdya mantuk mring Lakat nagri | mung karo wêwayangan | tan na rowangipun | mampir mring bitinge lama | wus kapanggih suwung binoyongan sami | saisine jinarah ||

16. pondhok rusak wus dipun obongi | mring pra ratu kang amanjing Islam | Bardanas laju lampahe | Suteja ingkang kantun | ngungsi dhatêng madyèng wanadri | ya ta nulya kapapag | Drustam Ngajit Prabu | dangu-dangu saya kathah | wong ing Ngabsah kang samya ngupados gusti | wus ngumpul lan Suteja ||

17. pirang-pirang wadya Ngabsah nguni | dêstun sisane kang sami pêjah | wong limang atus kathahe | dene garwaning prabu | ingkang samya kantun nèng biting | nguni duk Ngali pêtak | kathah lajêng lampus | sakèrine ingkang pêjah | pan akathah ting pranguk dhatêng pêkathik | lajêng binêkta minggat ||

18. wênèh ginawa mring ratu kapir | ingkang sami manjing gama Islam | kinarya srama têmahe | pasanggrahaning prabu | tumpês sirna dipun obongi | ya ta Patih Suteja | lawan Drustam Prabu | anusup-nusup mring wana | sakancane ing siyang dalu lumaris | ngupaya Jênggi Raja ||

--- 3 : 7 ---

25. Dèwi Kuraisin Pêpanggihan kalihan Dèwi Patimah.

25. Sinom

1. nahan jêng nabi sri nata | pan maksih atata baris | anèng jroning pambitingan | badhe ngruruh Raja Jênggi | miwah sisaning pati | wong kapir kang dèrèng têluk | ya ta jêng nabiyullah | ri sêdhêngira tinangkil | sarwi mulang dhatêng têtêlukan anyar ||

2. sigra Jabarail prapta | asung salam sarwi angling | Muhamad timbalaning Hyang | tuwan ambubarna baris | sabab sampun alami | atilar nagarinipun | kondura mring Madinah | sakarya tuwan ing jurit | wus katrima dhatêng Hyang Kang Maha Mulya ||

3. jêng nabi murti sandika | gya muksa Sang Jabarail | angandika nabiyullah | mring sakabat myang pra dasih | ambubarakên baris | awit karsaning Hyang Agung | sadaya wus jinarwa | sêsabdanya Jabarail | kangjêng nabi akondur dhatêng Madinah ||

4. apan sampun tigang dina | dènira atata dasih | nganti lêrêm ingkang bala | ya ta kawarnaa enjing | wus budhal kangjêng nabi | sagunging wadya wus daut | gumrah swaraning bala | sauran têngara muni | sanjata gêng mawanti lir gêlap sasra ||

5. sakathahe para nata | mantri satriya prajurit | samya lumampah ing ngarsa | ing sabalanira ngiring | golong-golongan sami | tan awor sajuru-juru | ratu sabalanira | andulur turăngga èsthi [è...]

--- 3 : 8 ---

[...sthi] | lampahira samarga satata-tata ||

6. sinambungan Sayid Ngabas | sabalanira angiring | anulya Bagendha Ngusman | sawadyabalanya asri | anulya dèn sambungi | Bagendha Ngumar sawadu | ing wuri sinambungan | prajurit êlêt ngajrihi | têtindhihe prajurit para sakabat ||

7. gumruh swaraning gurnita | nulya tindaknya jêng nabi | kinubêng satriya raja | pra sakabat kanan kering | ya ta ingkang nèng wuri | Bu Bakar sakancanipun | anulya lampahira | têtêlukan ratu kapir | wong ing Lakat kalawan tiyang Ngabêsah ||

8. ya ta kang mungkasi lampah | Kangjêng Sayidina Ngali | sarerehannya bêlabar | ing wuri pisan wong mukmin | kang samya nandhang kanin | miwah gunging sangu-sangu | tinindhihan sakabat | nêngna tindake jêng nabi | kondurira kadya duk mangkat ayuda ||

9. gênti ingkang kawarnaa | sira sang narendra putri | kang ngrênggani ing Ngajêrak | Prabu Dèwi Kuraisin | bumintara kasubing | angêrèhakên lêlêmbut | jim pêri parayangan | kaparentah prabu dèwi | pitung yuta ratuning jim kumawula ||

10. wantêr sakti măndraguna | prawira kalokèng jurit | sira risang narpaning dyah | ngrampungi salir kasaktin | tan măntra ruming sari | kadigdayanira punjul | yèn nuju bêk sarosa | kalangkung ngebat-ebati | pocapannya jagura prêwata bêncah ||

11. sagunging sela myang wrêksa | yèn dèn asta prabu dèwi | rinêmêt glêpung rêmak [rê...]

--- 3 : 9 ---

[...mak] crah | wignya amblês ing prêtiwi | nadyan dhasaring bumi | sadhasaring samodra gung | kadya angambah dharat | utawi pitung wiyati | apan nênggih wus ambah-ambahanira ||

12. pratignya ngubêngi jagat | sajam mubêng ping sakêthi | sagunging kang nusantara | ngatasangin bawahangin | lêmbut prayangan pri jim | sumewa prapta sumuyud | tan ana kaliwatan | salumah sanungsa bumi | kaparentah mring sang dyah prabu wanodya ||

13. yèn ana ratu jim kopar | ginêmpur dening sang dèwi | mila mahrib masrik samya | sadaya agama suci | gancarira ing nguni | sira risang kusumèng rum | putraning Jayèngrana | Jêng Sultan Wiradimurti | Sayid Ambyah pramugarining alaga ||

14. patutanira lan sang dyah | Kusuma Ismayawati | putrane raja pandhita | Jêng Sultan Abdul Aspari | jim paguron sinêkti | ingkang wus sumèrèn gunung | ya ta sang prabu rara | sampun amiyarsa warti | yèn kang rama sowan dhatêng ing Madinah ||

15. jêng nabi murtining jagat | kinasihan mring Hyang Widhi | nyalini sagung sarengat | sang dyah raose kang galih | onêng dhatêng sudarmi | lawan kaping kalihipun | badhe apuruhita | salining agama suci | mring jêng nabi mustapa safangul anam ||

16. ri sêdhêngira sinewa | sang maha narendra putri | pinarak ing singangsana | sang dyah ujwalane wingit | sinawang langkung pêkik | pratistha busana kakung | lir widadari swarga | tumurun mring nusa bumi |

--- 3 : 10 ---

kongas kadya sarining wulan purnama ||

17. dhasar mêmpêng birainya | dhandhang pêpuja rêtna di | arum tingkah pasrangkara | dêdêg pidêksa rêspati | sira sang prabu dèwi | tuhu yèn kumaraning rum | tan kêna ingupama | ratune wong ayu luwih | yèn sinawang kadya murca kinêdhèpna ||

18. mênggêp anèng dhampar rêtna | kasunar witana rukmi | rêbut soroting busana | lir lintang sayuta ngalih | kawimbuhan pangliring | sunaring waja sumunu | gumyur lir thathit lidhah | ginarêbêg para putri | sèwu samya endah kinêmbar busana ||

19. upacara aglar tata | ingampil pingidan cèthi | agêm sanjata widigdya | anèng kanan datan têbih | watakira yèn muni | amêdal dahana agung | kinarya ngobong mêngsah | panah trisula nèng kering | kadigdayanira awarna têtiga ||

20. yèn ginêdhêg gandhewanya | mêdal jawah drês ngajrihi | lan sagêd mêdal garudha | pirang-pirang yuta kêthi | lan sagêd mêdal angin | sindhungan angrusak mungsuh | lan malih agêmira | panah ran Arda Dhadhali | kagunane kinèn anancang mring mêngsah ||

21. nèng kering kaparèng wuntat | panah pun Arda Dhadhali | akathah ingkang pusaka | agêm-agêmaning jurit | sarupane dèn ampil | anèng kanan kering pungkur | kinarya upacara | pinapantês ingkang ngampil | lawan malih agêmira pêdhang kangkan ||

22. kaluwihane kang pêdhang | kalamun ingagêm jurit | luput ing têguh yuwana | tansah dèn agêm [a...]

--- 3 : 11 ---

[...gêm] nèng kering | asongsong tunggul manik | kadigdayanira lamun | ingagêm ngawang-awang | aluput ing tulah sarik | kadrêsana ing jawah dumadi têrang ||

23. supênuh ingkang sumewa | pitung yuta ratuning jim | ratuning satunggal-tunggal | wadyanira sèwu kêthi | nênggih kang para mantri | satriya datanpa etung | para jim warna-warna | ana irêng ana kuning | biru seta dadu ijo kapurănta ||

24. wungu atanapi slewah | bêlang blorok măncawarni | murub sabusananira | lir sêkar sataman asri | èbêk kang păncaniti | lir robing samodra agung | ingkang sumiwèng ngarsa | Kyana Patih Hasalhasil | ingkang paman sumiwèng kapara kanan ||

25. arining Dèwi Ismaya | asma Raja Sadatsatir | ngiras ngêmbani sang rêtna | ya ta sang narendra putri | dangu dènnya tinangkil | awingit ujwalanipun | pracihna tyas sungkawa | dhêdhêp sagung ingkang nangkil | prabu rara arum wijiling wacana ||

26. dhawuhira mring kang paman | Risang Raja Sadatsatir | paman ing mangke manira | asring nyupêna ing latri | panggih lan jêng rama ji | nanging tan eca tyas ingsun | sasmitaning supêna | inggih ugi tan prayogi | kaya-kaya badhe wontên karsaning Hyang ||

27. amungkasi anèng donya | puput wus tumêkèng janji | Sadatsatir nuwun turnya | sadangunya nata dèwi | imbal wacana aris | tansah angusapi êluh | sinamun datan kêna | tinênggak amêksa mijil | alantaran tibèng [ti...]

--- 3 : 12 ---

[...bèng] pipi ingusapan ||

28. konjêm sagung kang sumewa | pita-ginupita sami | Sadatsatir jrih tyas mulat | ningali sri nata dèwi | wusana matur ririh | gusti ing tyas sampun trênyuh | karya runtaging wadya | prayoga sinamur gusti | prabu rara sinamur ruming ujwala ||

29. ngandika malih mring paman | paman prakawis agami | punapa sampun wêrata | ing masrik tumêkèng mahrib | matur Dyan Sadatsatir | gusti anggèr inggih sampun | lêlêmbat jim prayangan | satunggal tan wontên kapir | prabu rara arum wijiling wacana ||

30. lan ingsun olèh pawarta | kangmas Muhamad ing Ngarbi | tuhu sinihan Hyang Suksma | jumênêng niyakèng bumi | anyalini agami | mungkasi sarengatipun | rasane tyas manira | wus kenyut salin agami | tur kinarya nabi panutup dening Hyang ||

31. malah wartane jêng rama | wus sowan jêng nabi murti | wus salin agama anyar | milane dhangan tyas mami | umatur Sadatsatir | gusti kawarti pan èstu | sang dyah dangu mring patya | sira Patih Hasalhasil | apa padha pangrungumu lawan paman ||

32. Hasalhasil matur nêmbah | kang warti inggih sayêkti | gusti ramanta Jêng Ambyah | èstu sowan kangjêng nabi | salin sarengat gusti | ing mangke sampun misuwur | prabu rara ngandika | dhasar sun ngrungu pawarti | kapindhone pangandikane jêng eyang ||

33. ingsun asring-asring marak | nguni mring jêng nabi murti | juwêt pangandikanira [pangandi...]

--- 3 : 13 ---

[...kanira] | sun kinèn salin agami | tansah sêmaya mami | ajrih ngrumiyini ingsun | mring kangjêng rama Ambyah | wong anom katêmu kèri | wusanane jêng rama wus salin srengat ||

34. yèn mangkono payo padha | sahadat dipun lampahi | pan rupaning jim sadaya | prayangan lêlêmbut pêri | dhingin nêbut Hyang Widhi | kapindho nêbut jêng rasul | de sampurnaning sarak | yèn sun wus panggih pribadi | nêlasakên tingkah trêtibing agama ||

35. ya ta sampun ingundhangan | sadaya sadate salin | anêbut jêng rasulollah | warata sagung para jim | sang rêtna ngandika ris | paman manira pan ayun | marak dhatêng Madinah | puruhita mring jêng nabi | kaping kalih sangêt onêng mring jêng rama ||

36. kaping tigane tyas ingwang | asangêt dènnya kuwatir | lami tan panggih sudarma | pan uwis sadasa warsi | tan kadya sapuniki | mêlang-mêlange tyas ingsun | umatur ingkang paman | amba saklangkung suwawi | prabu rara ngandika mring kyana patya ||

37. lah sira prêdandanana | sakancamu aja kèri | para ratu pitung yuta | sabala ngiringna sami | mring Madinah nagari | patih sandika turipun | saksana lêluwaran | dandan busananing jurit | wus sumêkta gya miyos sang prabu rara ||

38. wus mungging malige rêtna | tumumpang amparan rukmi | apanjang lamun winarna | wus mêsat dhatêng wiyati | salêksa kang para jim | mangrêmbat amparan agung | lumarap kadya kilat | pirang-pirang punggawa jim | tanpa petung ajêjêl [ajê...]

--- 3 : 14 ---

[...jêl] nèng awang-awang ||

39. ganti ingkang kawarnaa | sira Dyah Patimah Dèwi | kalangkung dènnya sungkawa | kang lagya tinilar jurit | apan ta wus nêm sasi | tan wontên pawartanipun | panusule kang raka | sang dyah kalangkung kuwatir | gêrah sangêt sarase gawa dêduka ||

40. sang dyah nèng sajroning pura | lagya ngraosakên jurit | lawan pra garwa panutan | kasaru swarèng wiyati | lir udan sinêmèni | pangriking kuda ambarung | kagyat Sang Dyah Patimah | nanging tyas sampun andugi | yèn kang bibi Prabu Ngajrak ingkang prapta ||

41. anulya saos sugata | ya ta risang prabu dèwi | gya têdhak saking amparan | sang dyah niyup dhatêng puri | wadya tan dèn lilani | adhèrèka ruming santun | sang dyah wus angatingal | cumlorot saking wiyati | praptèng ngandhan[2] jujug wijil kang kapisan ||

42. lajêng lumêbêt ing pura | kusuma sang prabu dèwi | gêpah Dyah Dèwi Patimah | mêthuk ing latar kang bibi | anjawat asta sami | kalih sami onêngipun | tansah arêrangkulan | kêkanthèn asta lumaris | kalihira prasamya kumêmbêng waspa ||

43. alênggah nèng dalêm pura | nulya sêsalaman aglis | lan para garwa panutan | wus tata lênggahan sami | matur Patimah aris | ratu mas karan ta rawuh | dene èsmu wigatya | mangsuli sang prabu dèwi | prapta amba bok dèwi miyarsa warta ||

44. ing mangke eyang paduka | jêng rama Bagendha Amir | wus ngêmbul mring Jêng Muhamad |

--- 3 : 15 ---

asalin sarengat sukci | ambarsa tumut salin | agamane kangjêng rasul | amba manjing ing tuwan | paduka guruning èstri | Dyah Patimah ngaturan mulang sahadat ||

45. prabu rara sampun Islam | angucap kalimah kalih | miwah sahadat Patimah | lêga tyasira sang dèwi | wusana prabu dèwi | panabdanira èsmu luh | de pundi rama tuwan | lan eyang paduka Amir | Dyah Patimah ajêjarwa èsmu waspa ||

46. raka paduka lan eyang | wus lami amagut jurit | mêthuk yudane Sri Lakat | lamine sampun nêm sasi | dèrèng wontên kang warti | marmamba tansah èsmu luh | witning amba kumêdah | nusul dhatêng ing ajurit | wantu èstri tansah karubêdan sinjang ||

47. amba sanès lan ratu mas | sanadyan paduka èstri | datan kêna ingupama | sang prabu rara nampèni | pinêthit têmbung lungit | dhasare sang dyah wus dangu | dènira ngampah karsa | sarêng amiyarsa angling | sigra mêsat sang nata dèwi lir kilat ||

48. sarêng prapta jumantara | parentah anusul jurit | sang dyah wus munggèng amparan | ginêlak dènnya lumaris | kêbat awor lan angin | warnanên tindaking rasul | wus cêlak ing Madinah | andungkap ing têpis wiring | gya kapêthuk Sri Babil lan Raja Kopah ||

49. prituwin pun Ngabdul Jabar | nguni kang kantun nagari | panusule mring paprangan | dhèrèk Gusti Kangjêng Ngali | nanging datan nututi | têmahan kêpapag dlanggung | apan wus lêbar karya | lajêng dhèrèk mring sang aji | sarêng cundhuk mring gusti langkung jrihira ||

--- 3 : 16 ---

26. Dèwi Kuraisin Nusul dhatêng Paprangan.

26. Durma

1. mundur wêndran untabing prajurit Islam | wong Ngabsah kang muwuhi | miwah wadya Lakat | ing mangke malih wêwah | balanya Bagendha Ngali | Sang Raja Kopah | miwah Sang Raja Babil ||

2. Ngabdul Jabar sawadyanira bêlabar | warnanên prabu dèwi | kang nèng jumantara | lampahira lir kilat | gêgaman Islam kaèksi | saking awiyat | niyup sang prabu dèwi ||

3. ngadhang-adhang anèng sapinggiring marga | mungging amparan rukmi | pinrak mlige rêtna | wadyanira balabar | atembak pinggiring margi | mung sang kusuma | lawan prajurit putri ||

4. kang jim priya mung ki patih lan kang paman | anèng amparan rukmi | rong dêdêg lan lêmah | rinêmbat jim salêksa | nanging tan ana kaèksi | ingkang katingal | amung sang prabu dèwi ||

5. samalige miwah saupacaranya | umyang samya kaèksi | rêtna ting galêbyar | sumawur rêbut raras | kang dadya cucuking baris | Sang Mungawiyah | wus pirsa yèn sang dèwi ||

6. anêningal anèng satêpining marga | gya parentah mring dasih | kinèn asung kurmat | ngikut tataning lampah | sang dyah gya ngatag wadya jim | kinèn ngajêngna | malih amparan rukmi ||

7. sarêng cêlak lampahira Mungawiyah | ngandika prabu dèwi |

--- 3 : 17 ---

kakang Mungawiyah | anèng ngêndi jêng rama | adangu datan mangsuli | Sang Mungawiyah | mêgêp anèng turanggi ||

8. awêkasan ngecani atur kewala | gusti wontên ing wingking | ramanta Jêng Ambyah | gya kinèn laju tandya | lumampah sabala kapir | samya tur urmat | sêlur wadya lumaris ||

9. nulya lampahira sagung para raja | satriya para mantri | wuri lampahira | Ngusman sarêng wus mulat | ngrêpa luhuring turanggi | sang dyah ngandika | Ngusman rama nèng ngêndi ||

10. aturipun anggèr jêng rama paduka | maksih wontên ing wingking | wus kinèn lumampah | laju sabalanira | sabala para narpati | nulya Jêng Ngumar | sarêng cêlak sang dèwi ||

11. tinakonan aturira datan beda | lajêng sabala ngiring | lan sagung pra nata | sakabat lan satriya | prajurit lêbêt nambungi | lajêng lampahnya | dene para têtindhih ||

12. yèn dinangu mring sang dyah sami aturnya | gya katingal jêng nabi | prabu rara têdhak | saking amparan rukma | amrêpêki kangjêng nabi | gusti panutan | sarêng mirsa kang rayi ||

13. têdhak saking turăngga angawe sigra | kèndêl gunging lumaris | jêng nabi gya lênggah | sang dyah nungkêmi pada | sawusnya lênggah sang dèwi | gusti ngandika | lah yayi saka ngêndi ||

14. dene sira angadhang têpining marga | umatur prabu dèwi | amba sing Madinah | arsa mapag ing tuwan | ngasilkên tata agami | apuruhita | dhatêng paduka nabi ||

15. lawan kangên amba dhumatêng [dhuma...]

--- 3 : 18 ---

[...têng] jêng rama | sarêng kawula prapti | nagri ing Madinah | tuwan lawan jêng rama | kapanggih kesah ajurit | mila kawula | nuntên nusul mring nabi ||

16. ing wusana ing mangke kapêthuk marga | sabdanira jêng nabi | yayi sira apa | kapanggih putranira | Patimah kang kantun nagri | sang dyah aturnya | inggih amba kapanggih ||

17. lawan amba sampun winulang sahadat | dêlingira jêng nabi | ya alkamdulillah | sira wus salin srengat | gya matur sang nata dèwi | paman paduka | ing mangke wontên pundi ||

18. kangjêng nabi asêrêt wijiling sabda | yayi wus dèn timbali | ing Hyang mring suwarga | wus pêsthi janjinira | kaparêng seda prang sabil | sang dyah duk myarsa | ngandikaning jêng nabi ||

27. Dèwi Kuraisin Sumaput Mirêng ingkang Rama Seda.

27. Asmaradana

1. lir pinêpês galih kingkin | anjrit manibèng bantala | dangu kantaka sang sinom | sarwi dèn jum sri natanya | sang dyah maksih kantaka | orêg sakabat sadarum | kèndêl lampahirèng ngarsa ||

2. mustaka jinagèng wingit | jêng nabi gya mundhut toya | tansah sinuryan sang sinom | angrês pungun Jêng Muhamad | kumêmbêng ingkang waspa | sang rêtna nulya tinimbul | tanpa osik sang kusuma ||

3. Sayid Abu Bakar Sidik | anandêr saking ing wuntat | Ngumar anulak ge-age [ge-...]

--- 3 :[19 ---

[...age] | kubêng ngarsaning panutan | sami maca itighfar[3] | sabat sadaya rawat luh | ana kang banjur karuna ||

4. ati samya lir jinait | mulat sang prabu wanodya | tuwin Sadatsatir Rajèng | tuwin Hasalhasil Patya | lawan êjin kang ngrêmbat | malige kagyat andulu | mring gustine kapidhara ||

5. purwa sedane Jêng Amir | para jin samya karuna | pating salênggruk swarane | sang dyah pan maksih kantaka | sarêng wus tri pandurat | nulya sinêbul kang êmbun | dhatêng kangjêng rasulollah ||

6. sang rêtna anulya nglilir | maksih anungkêmi pada | sarwi karuna ature | sêsambate mêlasarsa | kakang mas jêng panutan | dene-dene awak ingsun | tan kongsi panggih jêng rama ||

7. wêkasan mangke ngêmasi | tega têmên kangjêng rama | tilar mring atmaja wadon | aluwung bêktanên ingwang | tan sagêd tuwan tilar | punapaa kangjêng rasul | tuwan kêkasihing Suksma ||

8. bok inggih tuwan alingi | sedanipun paman tuwan | antèkna panggih lan ingong | pêgêl têmên atiningwang | dene tan nyana-nyana | rama dadya bantên pupuh | seda madyaning ayuda ||

9. sarwi ngungsêb-ungsêb wêntis | napase dyah mêgap-mêgap | nabi lir jinait tyase | tansah srêt wijiling sabda | mangêjum rêntênging tyas | lah wis kèndêla riningsun | mêngko ingsun awêwarta ||

10. gya lênggah sang prabu dèwi | astanira datan pêgat | ngusapi waspa

--- 3 : 20 ---

kang tètès | jêng nabi alon ngandika | dhuh ariningsun nyawa | bênêr yayi raganingsun | kêkasihing Maha Mulya ||

11. nanging tan kuwasa mami | ngalingi ing sedanira | jêng paman anèng palugon | jêr wus prapta janjinira | balik sukura mring Hyang | kangjêng paman Jayèngsatru | mêngko wus anèng suwarga ||

12. nanging purwaning ngêmasi | jêng paman kalêbu gêlar | piniluwang kapir akèh | gunane Si Jênggi Raja | ratu kapir Ngabêsah | duk myarsa sang rêtna prabu | mring sabda nabi panutan ||

13. sakala wadana abrit | madêg suraning wardaya | mrêdapa sang dyah lênggahe | nulya matur mring panutan | mangke kadya punapa | pun Jênggi ratuning kupur | pêjah punapa gêsanga ||

14. ngandika jêng gusti nabi | Si Jênggi mêngko tan pêjah | mumbul gêgana têmahe | prênahe nora karuan | nanging kèh wadyanira | kabèh wus biluk maring sun | manjing ing agama Islam ||

15. yayi roro ratu kapir | kang nguwati purwaning prang | Ngabsah Si Jênggi ratune | karone Si Raja Lakat | nanging Lakat wus kalah | têluk maring gamaningsun | mung kèri Si Jênggi Raja ||

16. kang durung biluk mring mami | lan malih Jênggi warnanya | kadya anjing susu rèntèng | yayah minangsi awaknya | wulu riwut apanjang | mukanira kadya asu | kang rikma jatha agimbal ||

--- 3 : 21 ---

28. Dèwi Kuraisin Badhe Malês Ukum dhatêng Raja Jênggi.

28. Durma

1. prabu rara mundur sarêng myarsèng sabda | sigra mêsat lir thathit | ebat kang tumingal | sang dyah wantêr tur ganas | sêmbada sura sinêkti | pirang prêkara | darbea lêmbah galih ||

2. ingkang ibu Sang Dyah Ismaya kalintang | lanasira ing galih | kang rama Jêng Ambyah | tan kêna ingupama | kagila wantêring galih | satindak pasrah | nirbayèng tyas lir agni ||

3. datan kenging sinami samining jalma | tan kenging myarsa warti | saidak saênyat | engga tan etang pêjah | ya ta jêng murtining bumi | sabala mangkat | gênti ingkang winarni ||

4. Sadatsatir sarowangira wus mêsat | pirsa gêbyaring gusti | dhatêng jumantara | nata dèwi sineba | kang jêmparing pirang kêthi | wêndran abaran | jêjêl anèng wiyati ||

5. angandika wau sang prabu wanodya | hèh paman Sadatsatir | rama sampun seda | anèng jroning piluwang | iku gêlare Si Jênggi | ratu ing Ngabsah | umatur Sadatsatir ||

6. sapunika pun Jênggi Raja ing Ngabsah | gêsang punapa lalis | sang rêtna ngandika | paman Si Jênggi gêsang | dèrèng nungkul mring jêng nabi | sêkti widigbya | ing mangke karsa mami ||

7. wus jamake wong nyilih angulihêna | wong utang anyauri | lamun utang pêjah | yêkti anyaur

--- 3 : 22 ---

pêjah | utang lara nyaur sakit | lah nêdha paman | anagih Raja Jênggi ||

8. Sadatsatir umatur mring prabu rara | inggih suwawi gusti | angantos punapa | dasih lami tan yuda | kuwayon ingabên jurit | salang sinêmbah | amba jêntolna kardi ||

9. mêngsah kapir punapa malih ajriha | sanadyan sami êjim | tan nate kasoran | ing mangke pêtagihan | alama tan mamah biring | akramas obat | ngandika prabu dèwi ||

10. dene mangke paman ing karsa manira | yèn campuh lan Si Jênggi | padha sinêmbadan | sagêlaring manungsa | sampun aprang amrih silip | padha ngatona | sagunging bala êjim ||

11. sampun rampung pangandikane sang rêtna | nêmbang têngara jurit | gumruh ing awiyat | wadya jim tanpa wilang | ngawiyat atata baris- | irèng dharatan | nimbangi mêngsah kapir ||

12. nulya tumrun êjim saking awang-awang | lir udan sinêmèni | ratu pitung yuta | miwah sabalanira | samya andharat winarni | nênggih saasta | antawis lawan siti ||

13. pirang-pirang jêmbaring kang ara-ara | kèbêkan dening êjim | gêlaring manungsa | datan kêna mèmpêra | jitus pan asri ingkang jim | têbih sinama | lir bumi lawan langit ||

14. untabira sagunging kang wadyabala | apan aluwih asri | apan kêlampahan | kadya sêkar sataman | yèn ta panganggoning êjim | kêlakon uga | bêbasan luwih asri ||

15. amêpêki warna rupa ngalam [nga...]

--- 3 : 23 ---

[...lam] donya | kanggenan dening êjim | tan kêna kawora | ratu sabalanira | wadyane sang nata dèwi | amăncawarna | dinulu langkung asri ||

16. kang jim ijo nagarane ing Jantara | kêkasihing narpati | Raja Salsahgosa | ijo suwarnanira | busananya samya wilis | gêgamanira | ijo muyêk rêspati ||

17. kang jim kuning nagarane Ngimantara | kêkasihing narpati | Raja Wijanarka | kuning suwarnanira | gêgamane sami kuning | busananira | sadaya sami kuning ||

18. kang jim abang nagarane Nusantara | kêkasihing narpati | Sang Raja Jaskara | abang suwarnanira | gêgamane sami abrit | busananira | sadaya sami abrit ||

19. kang jim putih nagarane Madyantaka | kêkasihing narpati | Raja Anggaskara | putih suwarnanira | busanane sami putih | gêgamanira | sadaya sami putih ||

20. kang jim irêng nagarane Megantara | kêkasihing narpati | Raja Manonbawa | irêng busananira | gêgamane sami langking | suwarnanira | sadaya sami langking ||

21. asri tinon jim biru dadu myang rêkta | têmpur jajar lan kuning | jim irêng wor lawan | jim ijo lan jim pêthak | abra ingkang tata baris | awarna-warna | pating karênyêp asri ||

22. pan saengga sêdhênge sêkar sataman | ingkang nindhihi baris | pêpatihing Ngajrak | kang dadya cucuking prang | nênggih Patih Hasalhasil | panganjuring prang | andêlnya nata dèwi ||

--- 3 : 24 ---

23. wontêndene senapatine ngayuda | Rahadèn Sadatsatir | dadya gêgunungan | kang anèng wuri pisan | kusuma sang prabu dèwi | para wanodya | kubêng dinulu asri ||

24. apratistha mungging ing amparan rukma | rinêmbat dening êjim | prajurit wanodya | magêrsari akapang | alon lampahe kang baris | cara manungsa | untabe punggawa jim ||

25. kandêlira alêlampahan sadina | surêm pratăngga pati | dene kasênênan | ujwalaning busana | pating galêbyar nêlahi | pating karêthap | rênyêp-rênyêp nêlahi ||

26. ênêngêna wadya jim ingkang lumampah | kocapa Raja Jênggi | kang ngayomi bala | wus kumpul anèng rana | sumêdya angantêp jurit | sangsaya kathah | wadya Ngabsah kang prapti ||

27. miwah para ratu kapir ingkang mănca | kang têbih-têbih prapti | nusul mring Si Ngabsah | Jênggi sangsaya enggar | nabda mring Suteja Patih | lah pirangbara | akèhe wadya mami ||

28. pan ing nguni kathahe wadya paduka | pan inggih gangsal biting | sasisaning pêjah | ing mangke tan kantênan | tri atus para narpati | bala nyayuta | trusthèng tyas Raja Jênggi ||

29. Raja Drustam Duryajit matur anêmbah | cipta amba puniki | sakalangkung cuwa | mêngsah lawan wong Islam | de amba angantos jurit | suka lêbura | wontên ngarsaning gusti ||

30. sawab amba nguni wus kalakon wirang | ginêtak ing ajurit | dèrèng kongsi mapan | kacêpênge Sri Lakat |

--- 3 : 25 ---

biting têlas dèn obongi | lah paran marma | dènira amalêsi ||

31. wus jamake utang isin malês wirang | lamun wong utang pati | iya naur pêjah | sun nêdya nagih wirang | anagih ing lara pati | ngrusak Madinah | mangkat sadina iki ||

32. wus têngara budhal saking jroning wana | dhedhe ngra-ara baris | wadya pirang-pirang | lir êrobing samodra | angêbêki wana wukir | kadya binabad | kèdêk kèlês ing baris ||

33. wus andungkap jajahan nagri Madinah | wong urut marga tapis | gègère puyêngan | binajak ing wong Ngabsah | samarga ngobong-obongi | cucuking lampah | ningali mêngsah prapti ||

34. nulya atur uninga Sang Jênggi Raja | lampah pinêthuk jurit | Sang Jênggi bramatya | parentah ngantêp yuda | kinèn samya anadhahi | sagêlarira | dhadha trajangên dhingin ||

29. Wadya Ngabsah Campuh kalihan Wadya Jim.

29. Pangkur

1. kapungkur ayun-ayunan | wadya Ngabsah kalawan bala êjim | têngara umyang gumuruh | surak mungsuh lan rowang | kalihira sumêdya angantêp pupuh | kang wuri saya ginêlak | kadya grah swaraning jalmi ||

2. wong kapir gawok tumingal | mring mungsuhnya gêgamanira asri | kang sawênèh ana muwus | wong batur mungsuhira | sugih-sugih panganggone abra [a...]

--- 3 : 26 ---

[...bra] murub | dene anracak sadaya | busanane sarya adi ||

3. ing mêngko sira kêndêla | kănca batur amêsthi sira sugih | kang sawênèh ana muwus | mêngko kang ingsun bandhang | mung jamange kêbak isi sotyanipun | kuluk siji bae ana | tigang lêksa kang pangaji ||

4. kang sawênèh ana ngucap | awasêna de mungsuhira luwih | tan nganggo sanjata ganjur | towok paris myang panah | sawiyahe anganggo pêdhang sadarum | antarane yèn digdaya | ngandêlkên pêrêding kulit ||

5. anauri rowangira | nyatur kulit dene kaya bêbayi | kalah ngidak mênang nubruk | susah apa wong kathah | awasêna ika kang kaya andaru | mêsthi êmas kang kinarya | sara-ara jêmbarnèki ||

6. kang pating kalêpyur ika | trètès intên dene ngeram-erami | tunggangane ratunipun | ing mêngko yèn kêbandhang | sun gawene olèh-olèh iya besuk | intêne sapirang-pirang | sun gawe gêlang bêbayi ||

7. ting brêngok gènira ngucap | intên bêcik kinarya bêndung kali | mas rara jêr dhawuhipun | sawênèh ana ngucap | intên bêcik kinarya pista pan udrus | jumêrut baik dhimakan | liat dhatêng itu lagi ||

8. pêdhang ting taleram ika | pêsthi enak dhimakan lêkas mati | ana mantri tuwa muwus | apan kuna-kumuna | yèn wong aprang kakehan kibir pan lampus | yèn ana wong jêrèh pêjah | bêcik [bêci...]

--- 3 : 27 ---

[...k] ingkang ngati-ati ||

9. Suteja manrêkkên bala | Hasalhasil anggêbèl wadya êjim | kang yuda anulya campuh | surak lir langit rêbah | pambendronge wong kapir pan ginarudug | tibane mimis lir jawah | anocog ganjur lan biring ||

10. towok suligi kumrapyak | kang jêmparing tibane lir gurimis | tan ana kang ngucap takut | kapir ngidak mangrêmpak | anadhahi wadya jim tan ana wiguh | pangamukira lan pêdhang | tan ana braja nêdhasi ||

11. mimis tan ana tumêka | tinangkisan dening pêdhanging êjim | landhehan pinêdhang rampung | wadya jim saya ngrêmpak | wadya Ngabsah pangamukira anggrêgut | waos sanjata wus pêjah | caruk pêdhang ting carêngkling ||

12. wênèh ana wor sanjata | gada bindi tan ana kang nêkani | pinêdhangan kathah rampung | wong kapir kadya yêksa | nanging datan miyatani pamukipun | singa winalês galasah | lir pendah babadan pacing ||

13. êjim pinêdhang tan kêna | kapir lamun pinêdhang tatas gusis | ana kapir siji muwus | lah kănca awasêna | mungsuhira pan dudu sabaènipun | sikile tan ngambah lêmah | sakilan dohe lan siti ||

14. nguni sun ngrungu pawarta | yèn ana wong mlaku tan ngambah siti | iku jim ingkang anamur | gumrah rowange ngucap | kănca layak iku jim rowange pupuh | pinêdhang lir wêwayangan | gya bubar sagunging kapir ||

15. tinututan kathah pêjah |

--- 3 : 28 ---

pun Suteja lumayu niba tangi | gya katur mring Jênggi Prabu | lamun jim mêngsahira | wadya giras[4] pinulih wus bubar larut | Sang Jênggi bramatya sigra | mangsah sigra nitih èsthi ||

16. Drustam Yajit rowangira | nunggang gajah anrajang raja kalih | wadya jim nadhahi grêgut | pangamukira rampak | Raja Jênggi anggêdhêg gandhewanipun | mêdal dahana wor barat | nampêk dhatêng prajurit jim ||

17. saara-ara kèbêkan | istijratnya wau Sang Raja Jênggi | prajurit jim bubar mawur | binujung ing dahana | Hasalhasil Sadatsatir wus lumayu | pulih barise wong kopar | têngara tinêmbang malih ||

18. gumrah pan samya sumêbar | prabu rara dukanira tan sipi | sarêng wadyanira larut | sigra nyandhak trisula | wus ginêdhêg gandhewa gya mêdal jawuh | lir pendah dhawuhan bêdhah | gumrujug saking wiyati ||

19. wus pêjah punang dahana | sara-ara sirna katiban riris | wadya jim surak gumuruh | Raja Jênggi bramatya | kang bramastra ginêdhêg gandhewanipun | mêdal naga pirang-pirang | tumiba saking wiyati ||

20. naga mêdal wêndran baran | samya nêmpuh dhatêng prajurit êjim | puyêngan gègèr asumyur | kang anjog saking wiyat | anibani mring mêngsah gubêd anêmbur | wadya jim agundam-gundam | nata dèwi saya runtik ||

21. malih anggêdhêg gandhewa | mêdal pêksi garudha sing wiyati | kêthèn wêndran baran ambyuk | gêngnya kagila-gila | nganti pêtêng paprangan singup lir mêndhung | kang naga

--- 3 : 29 ---

têlas minăngsa | binêkta mring awiyati ||

22. miris manahe wong kopar | ratunira atimbangan kasêktin | pinêlak tan ana magut | sira Sang Raja Drustam | anarajang wadya jim nadhahi grêgut | Raja Drustam pinêdhangan | nanging datan miyatani ||

23. Sri Drustam sigra ambalang | gutuk rante panjang tur pulasani | binalangakên ing mungsuh | sèkêt sawidak glasah | kang para jim kenging sabêt rante wau | kathah samya kapracondhang | sinabêt ing rante wêsi ||

24. jim kang samya kapidhara | lamun arsa tinigas musna aglis | lan manungsa bedanipun | jim datan kêna pêjah | Raja Drustam Yajit pan saya mangrênggut | pangamuke kadya yaksa | bubrah tatane wadya jim ||

25. Sang Raja Jênggi anunjang | ngiwat-ngiwut angikal kangkam andik | wadya jim pinêdhang sumyur | sawênèh burangkangan | bubar-bubar palayune rêbut dhujung[5] | Raja Jênggi saya krura | singa dhinupak kuwalik ||

26. pulih malih baris kopar | Sang Suteja angantêp dènnya jurit | têngara umyang gumuruh | ya ta pra prawirèng dyah | tan anganti parentahira sang ing rum | mangsah samya sikêp pêdhang | ngalap-alap sing wiyati ||

27. kadya klana amamăngsa | wadya Ngabsah pinêdhang tigas pacing | wong kapir bubar lumayu | saparan sinambêran | tigas tatas kang bangke sungsun matimbun | Sang Raja Jênggi bramatya | sigra mêsat mring wiyati ||

28. kinarutug ing ngakathah | pinêdhangan nanging datan nêdhasi |

--- 3 : 30 ---

singa kang winalês sumyur | kasingsal tibèng lêmah | kang sawênèh angrubut Sang Drustam Prabu | sinambêran saking wiyat | nanging datan miyatani ||

29. katulak ing rante waja | dhasar têguh Risang Drustam Duryajit | sang iblis panjurungipun | Sri Drustam saya nyêlak | mobat-mabit singa kang kaparak sumyur | bramantya sang prabu rara | Sri Drustam dipun lêpasi ||

30. Arda Dhadhali srawara | kenging jajanira nanging tan tistis | kalêmpêr sakala ambruk | kêbat kang prawirèng dyah | gya tinigas Drustam sirahnya wus lampus | ya ta kang anèng awiyat | Sang Jênggi sura sinêkti ||

31. tan tumama dening braja | awêkasan bubar prajurit putri | nanging ta Sang Jênggi Prabu | tan wruh mungsuhira dyah | gya manêmbur jim kang ngandhap samya sumyur | Sri Jênggi kinarya lesan | sing têbihan mring sang putri ||

32. tansah ingudanan panah | anêrucuk kêbêk Sang Raja Jênggi | nanging sayêkti tan putus | anjrak anèng busana | singa ingkang sinambêr abubar sumyur | Sri Jênggi kesisan bala | saya kewran dènnya jurit ||

33. wimbuh Sang Duryajit pêjah | Raja Jênggi nyandhak pamungkas jurit | gada gêngira kalangkung | mangruruh murtining dyah | saya cêlak sêsumbar anguwuh-uwuh | êndi ta tungguling aprang | payo papagêna mami ||

34. miris sagung kang tumingal | Raja Jênggi têguh timbul sinêkti | bubar sadaya manglulun | Sang Jênggi pêtak-pêtak | ratuning jim yèn sira sura pinunjul | payo prang tandhing lan ingwang | yèn dhasar

--- 3 : 31 ---

prajurit luwih ||

35. prabu dèwi sarêng myarsa | sru bramatya talingan lir sinêbit | wadya kinèn samya mundur | mêsat saking amparan | sikêp kangkam lir thathit panrajangipun | Sang Raja Jênggi trêngginas | mangikal kang punang bindi ||

36. wusira asêsiringan | bruk-tinubruk apan agênti tangkis | kalih samya wantêripun | tan ana ngambah lêmah | yèn sinawang lir pendah kang pêksi tarung | bidho amungsuh sikatan | singa tinrajang ngoncati ||

37. gadanya Sang Jênggi Raja | wrat salêksa gêngnya kagiri-giri | pêdhangira sang rêtnèng rum | panjangira sadhêpa | kadya thathit gêbyar-gêbyar gêng sanyantun | wadya jin kalawan kopar | kapitênggêngên ningali ||

38. gadane Jênggi Narendra | yèn kaliwat dhungkar kang punang bumi | dene sang murtining santun | yèn kliwat pamêdhangnya | kêclapira mêdal dahana kumêpyur | dangu-dangu Jênggi Raja | pirsa yèn narendra putri ||

39. lawan kèngêtan pawarta | Amir Ambyah kang darbe putra êjin | Raja Jênggi saya sêngkut | indha sarwi angucap | apa sira putrane Sang Jayèngsatru | ratuning jin kamanungsan | sêmune durung akrami ||

40. gandhang-gandhang karya rimang | gandês kèwês kusuma ratuning jin | duka saya wimbuh ayu | liringe anglir kilat | tanagane akarya grêgête kakung | Sang Jênggi sêmu lêlewa | ngulat-ngulèt dènira ngling ||

41. nauri sang prabu rara | iya ingsun putra Wiradimurti | anagih ing lara lampus | mring sira laknat [lakna...]

--- 3 : 32 ---

[...t] kopar | Raja Jênggi asuka dènira guyu | ayu anom warnanira | sêmune durung akrami ||

42. kuninge sawang purnama | eman-eman babo nglawani jurit | angur nungkula mas ingsun | manawa kadrawasan | mendah dene gêgêtune atiningsun | sang dyah duk miyarsa sabda | ambêk tiwikrama runtik ||

43. wêngis dènira ngandika | nora talah si anjing laknat kapir | Jênggi sinabêt sumiyut | kêbat dènnya malumpat | tansah indha sinabêt-sabêt pan luput | Sri Jênggi gumuyu latah | gêndhuk têka anêmêni ||

44. lamun cape astanira | wusanane ing mangke têmah runtik | manira tan bisa tulung | luhung gusti kèndêla | apuranên wong ayu ing dosaningsun | sang dyah saya tiwikrama | wadananira lir agni ||

45. kumutug sariranira | pan ingantêp panrajangnya sang dèwi | sinabêt Sang Jênggi Prabu | kêbranan topong pagas | pan balêduk kêbat oncat Jênggi Prabu | sakalangkung merangira | gêgundhul dènira jurit ||

46. bramatya sigra narajang | pan ingantêp panggadanira Jênggi | kotbuta sarêng manêmpuh | pêdhang pêntus lan dhêndha | gada rampung Jênggi malumpat sumiyut | sakantune ingkang dhêndha | binalangkên mring sang dèwi ||

47. tinangkis ing asta kanan | gada sumyur Jênggi sinabêt aglis | mêsat gêgana sumiyut | sang dyah nusul lir kilat | Raja Jênggi umpêtan awor lan mêndhung | sang dyah pan sampun waspada | sinabêt Sang Raja Jênggi ||

--- 3 : 33 ---

48. Jênggi gya kêbat malumpat | kadya thathit bêburon nèng wiyati | sinabêt-sabêt pan luput | pan sami kêbatira | yèn sinawang lir lintang bêburu lutung | sang dyah tan bêtah gandanya | grana tansah dèn tutupi ||

49. Si Jênggi têlas tobatnya | saparannya kinuya mring sang dèwi | ing langit ngantya sumundhul | malah ing caritanya | jagad dipun tarutus pinggiranipun | kalih sami sêktinira | mung kari sinihan Widhi ||

50. Jênggi sêktine istijrat | prabu rara mukjijat kang kasêktin | dhasar wus kagunanipun | sang dyah jim kamanungsan | mila barang kasêktèn tan ana wiguh | ing ngandhap kang kawarnaa | bubar sagunging wong kapir ||

51. sakèrine ingkang pêjah | bilulungan sarêng tinilar gusti | dêstun kèri rolas èwu | raja wus kathah pêjah | Sadatsatir parentah mring wadyanipun | kănca aja na ngatingal | iku wus kalah wong kapir ||

52. padha linaran kewala | poma aja padha sira patèni | sabab mau apan durung | ana parentahing dyah | kang wis-uwis gusti luwange yèn pupuh | kapir kalamun wus kalah | nora nana dèn patèni ||

53. kinawusêna kewala | dimèn ngrasa wêkasan gama suci | jim sigra musna sadarum | datan ana katingal | wadya kapir wus ayêm ing manahipun | dene mungsuhnya wus ilang | sukèng tyas ngaso pan sami ||

--- 3 : 34 ---

30. Raja Jênggi Dipun Bêbujêng dhatêng Dèwi Kuraisin.

30. Durma

1. mundur wontên kapir siji ginjal-ginjal | irung sinumêd gêni | mring wadya jim Ngajrak | rowangnya kapir ngucap | iki apa wong dalêming | agêgêbyagan | ngaku sinulêd gêni ||

2. nulya wontên jim Ngajrak anyêkêl kombang | ingêntupakên aglis | mring kănca rowangnya | ingkang srêngên punika | sumlêngêt githok ngênèni | kagyat malumpat | kang nèng wuri ginitik ||

3. kang ginitik malês amopor sanjata | têkak-tinêkak untir | nulya luhurira | ana gumuyu suka | arame pating cêkikik | kapir wus nyana | lamun mungsuhira jim ||

4. samya bubar palayune nunjang-nunjang | anulya dèn gêproki | kêmadhuh sadaya | nulya dèn siram toya | pan pating krêngkêng wong kapir | sawênèh uyap | tambuh ingkang dèn ungsi ||

5. rêbut paran wong kapir abilulungan | mata tinampêg wêdhi | amêrêm sadaya | tan ana wêruh marga | anasak kêcanthèl êri | ambijig tunggak | kupingnya ting saluwir ||

6. kang sawênèh angglundhung tumibèng jurang | kaplorot ting kêbanting | jim kang anyalunthang | wong kapir jinotosan | tobat-tobat saya nangis | sagunging kopar | kinarya dolanan jim ||

7. kang sawênèh bêngok-bêngok sru karuna | nutuh kancanya sami [sa...]

--- 3 : 35 ---

[...mi] | nguni pijêr padha | kibir ing manahira | tandhingan dipun rasani | iki dadinya | padha satêngah mati ||

8. kang sawênèh nauri sarwi karuna | lah iki luwih bêcik | enak liyan awak | jêr padha kêna sibat | tan olèh brêkating kaki | nguni kang ngucap | bandhangan ting kacuwis ||

9. kang wusana larane sinăngga kathah | ya ta Suteja Patih | tansah galintingan | kaku awake nguyap | saking sangêt dèn madhuhi | sinirat toya | sinumêt dening gêni ||

10. pan satêngah pêjah Pêpatih Suteja | kocapa ing wiyati | sira Jênggi Raja | tansah kinuya-kuya | nganti dumugi ing masrik | mahrib kubêngan | playune Raja Jênggi ||

11. apan tansah sinambêr-sambêr ing pêdhang | sumiyut Raja Jênggi | jêgur ing samodra | ngungsi dhasaring toya | Jênggi ciptaning jro ati | lah iki baya | tan wignya nusul mami ||

12. pêsthi prabu rara yèn sira kelangan | nulya prapta sang dèwi | gya tinubruk pêdhang | kêbat Jênggi malumpat | saksana amblês ing siti | Sang Jênggi Raja | prabu rara nututi ||

13. Jênggi lagya ngaso nata dèwi prapta | Jênggi gya nrutus siti | dangu bêng-ubêngan | nèng sajroning prêtala | nulya mêdal saking siti | aburangkangan | niba awor pakathik ||

14. ingkang samya kinêmadhuh ing jim kathah | Sang Jênggi kêthip-kêthip | pan sarwi malumah | wadya jim samya nyurak | sang nata pi-api mati | sang dyah wus prapta | api-api datan wrin ||

15. prabu rara dangu-dangu saya [sa...]

--- 3 : 36 ---

[...ya] cêlak | bêngok lumumpat Jênggi | ing saparan-paran | sarêng sang dyah wus cêlak | mrih tutute Raja Jênggi | saparan-paran | prabu rara mangungsir ||

16. Raja Jênggi playune tan ngarah-arah | anunjang kayu lan ri | kadya binabadan | saparane binêdhag | tansah sinabêt Sang Jênggi | dening kang pêdhang | kirang kêdhik mèh kêni ||

17. nulya mêsat malih maring ing gêgana | sang dyah nulya nututi | Jênggi ciptanira | angur ingsun mlayua | angungsi mring kangjêng nabi | sukur yèn arsa | ngukuhi awak mami ||

18. kêbangêtên sang dyah ngluwihi kang rama | mendah ajaa èstri | bisa nglêbur jagat | Raja Jênggi binêdhag | pêdhang tansah liwat kuping | aja kêbata | indhane Raja Jênggi ||

19. masthi lamun tatas griwanira pêjah | playune lonjong mimis | mèh pêdhot napasnya | anaa sajam êngkas | pasthi kacandhak Sang Jênggi | ngruruh panutan | mangap-mangap Sang Jênggi ||

31. Nyuwun Gêsang dhatêng Kangjêng Nabi.

31. Asmaradana

1. winangên ing brăngta kingkin | nahan kangjêng dutaning Hyang | datan kawarna lampahe | wus rawuh nagri Madinah | dangu dènnya siwaka | anèng surambi jêng rasul | ngêntosi sagunging wadya ||

2. ingkang kantun-kantun sami | waktu luhur ngantya prapta | sangandhap asar wancine | wus pêpak sagung sakabat | satriya para raja | miwah wadya ingkang kantun |

--- 3 : 37 ---

kang samya rumêksèng praja ||

3. andhèr nèng ngarsaning nabi | miwah wayahnya Jêng Ambyah | Bagendha Sahid wastane | ing mangke samya sumewa | jêng nabi sarêng mulat | saklangkung ing galih ngungun | kangên lan kang paman Ambyah ||

4. samya atur salam sami | dhumatêng jêng nabiyullah | aprituwin sabat kabèh | satriya mantri punggawa | lan sagung para raja | jawatan asta sadarum | kang kantun miwah kang aprang ||

5. sawusnya wadya atiti | jêngkar jêng nabi mring pura | sampun lêluwaran kabèh | amakuwon sowang-sowang | jêng nabi malbèng pura | Sayid Ngali anèng pungkur | dhèrèk ing jêng nabiyullah ||

6. warnanên pra garwa nabi | prituwin Dèwi Patimah | mêthuk ing wijil sang sinom | sadaya angêmu waspa | jêng nabi uluk salam | mangunggar ing tyas matrênyuh | rujite wardayèng garwa ||

7. wus pinarak kangjêng nabi | nèng sajroning dhatulaya | ganti-ganti para sinom | sêsugun angèstupada | prituwin Dyah Patimah | mring rama tansah rinangkul | kadya mimi lan mintuna ||

8. sami onêngira kalih | jarwa-jinarwa ing tingkah | solah pangrèhing wirangrong | sang dyah sapungkuring rama | myang panusuling raka | ingkang jinarwa jêng rasul | saniskaraning alaga ||

9. tan ana pangèsthi malih | amung pangèsthining brăngta | langên wulangun ing tyase | jêng nabi arum ngandika | Patimah lah kondura | Ngali liniring mring rasul | pan wus nampèni sasmita ||

10. dyah wus mundur

--- 3 : 38 ---

ngarsa nabi | agêpah Ngali Murtala | manambut sang ruming sinom | kondur marang dalêmira | ya ta enjing kawarna | miyos siniwi jêng rasul | aglar kang para sakabat ||

11. prituwin para narpati | satriya mantri punggawa | kang lagya Islam anyare | kapir kang têluk sadaya | kadya sagara bêna | Sri Lakat sabalanipun | èbêk ing ngarsa balabar ||

12. ajêjêl para musanip | lan sagunging pra ngulama | pandhita kaum samyandhèr | jêng nabi nulya ngandika | mring sagung para bala | ing mêngko sasedanipun | jêng paman Bagendha Ambyah ||

13. wayahe ingkang gumanti | Si Sahid ingèstrènana | sagung umat ingsun kabèh | saur manuk wadyabala | matur nuwun sandika | malih ngandika jêng rasul | dhumatêng Sayid Bu Bakar ||

14. sagunging betakmal sami | sadaya sira dhawuha | wêratakna sagunging wong | ing sakira-kiranira | saundha-usukira | kang unggul lawan kang tatu | nguni duk anèng alaga ||

15. miwah ahline kang sahit | aja na kang kaliwatan | Bu Bakar sandika ture | wus minta ing kancanira | bage arta betakmal | pra sakabat ingkang dundum | sadaya sami kawratan ||

16. saundha-usuking kardi | tan ana kang kaliwatan | gêganjaran sagunging wong | jêng nabi malih ngandika | dhatêng Ngali Murtala | hèh ta Ngali karsaningsun | sira sun sêdhahi karya ||

17 sakèh rabine kang sahit | sira ingkang rumêksaa | atanapi sanak kabèh | ingkang ingsun kuwajiban | sira ingkang rumêksa [rumê...]

--- 3 : 39 ---

[...ksa] | sadurunge darbe kakung | aja ana kang musakat ||

18. myang sagunge anak yatin | padha wilangên sadaya | dadya wajib ingsun kabèh | pan wadya ingkang kabranan | ingsun kang kuwajiban | sadina sawênginipun | aja na kang kêkurangan ||

19. sajampinira kang titi | sira ingkang ngawruhana | gêdhe cilik tuwa anom | ingsun pitaya mring sira | ywa kongsi kêkurangan | apan wus wajibing ratu | rumêksa sagunging wadya ||

20. nyêgati susah prihatin | angawruhi wong musakat | Ngali sandika ature | ya warnanên rabinira | kang sami sabilullah | miwah lan saahlinipun | marak dhumatêng panutan ||

21. sujud nèng ngarsaning nabi | pan samya sukur ing Suksma | mila lêgawèng atine | umyang samya ingestrenan | gênti-gênti wong prapta | wiwit enjing nganti luhur | asêlur tan mawi pêgat ||

22. somah ahline kang sahit | ya ta sawusira têlas | para ngulama sakèhe | pandhita mantri satriya | kang datan tumut yuda | gya salat gaip sadarum | wontên ngarsaning panutan ||

23. adangu jêng nabi murti | sinewa sagunging wadya | samya musthi ganjarane | umat ingkang sabilullah | praptane ing akerat | sinambi mulang pra ratu | ingkang lagya Islam anyar ||

24. kasaru praptaning Jênggi | anjog saking ing awiyat | tan ngarah-arah tibane | gumêbrug lajêng bêrangkang | sujud ngarsa panutan | gya ingangkat sirahipun | lajêng anungkêmi kisma ||

25. nuwun sih

--- 3 : 40 ---

apura nabi | nyaosakên pêjah gêsang | nulya ngaturkên tobate | anuwun sinêlamêna | manut agama tuwan | tinêtêpna iman ulun | mugi tuwan ngapuraa ||

26. kagyat jêngêr kang ningali | mring warna kang lagya prapta | kadya sona susu rèntèng | wulune dhiwut apanjang | beda lawan wong kathah | lan netranira sumurup | maksih gundhulan kewala ||

27. kamitênggêngên ningali | para sakabat sadaya | Bagendha Ngali atakèn | dhumatêng Sang Raja Lakat | sang nata iku sapa | Sang Raja Lakat umatur | mring Ngali sarwi wotsêkar ||

28. inggih punika pun Jênggi | kang nyedani paman tuwan | miwah kang bêlah jajane | inggih pun Jênggi punika | miwah kang karya luwang | utawi rencanging pupuh | inggih pun Raja Ngabêsah ||

29. angandika kangjêng nabi | dhatêng Sayid Abu Bakar | nguni duk anèng palugon | ingsun katêkan kongkonan | jalma kapir ing Lakat | ya Si Jênggi aranipun | ingsun katêmu priyăngga ||

30. tambuh kang ingsun gugoni | kang aran Si Jênggi iya | ora mêngkono warnane | sumambung Sang Raja Lakat | sanès gusti punika | wontêndene kang rumuhun | pun Jênggi wong ulubalang ||

31. sampun pêjah ing ajurit | Jênggi kang marêk ing tuwan | punika pun Jênggi katong | ratu agung ing Ngabêsah | jêng nabi aris nabda | iya sira duk rumuhun | anyedani paman Ambyah ||

32. gya lênggah matur Sang Jênggi | dhuh gusti panutan amba [a...]

--- 3 : 41 ---

[...mba] | pan inggih kawula yêktos | kang nyedani paman tuwan | wontêndene sang nata | ing Lakat botên angaku | angumbèni dhatêng tuwan ||

33. tan ngakên tumut mêjahi | dhumatêng ing paman tuwan | tur punika sajatine | pan inggih rencang kawula | nyedani paman tuwan | agoroh jênênging prabu | nêkakkên jaman sêngara ||

34. angandika kangjêng nabi | dhumatêng Sang Raja Lakat | dora aturmu dadine | ing nguni rumêsik sira | wusana padha ala | Sang Raja Lakat sumaur | pun Raja Jênggi kang dora ||

35. amawi ngèmbèt mring mami | mêjah-mêjahi priyăngga | angawoni wontên mring ngong | sumambung Sang Raja Ngabsah | kakang prabu wus tita | dhasar lunyu ilatipun | nora kêna ingugêman ||

36. Raja Lakat tan mangsuli | ajrih tumungkul kewala | gunging wong gumuyu kabèh | ningali Jênggi lan Lakat | padudon wontên ngarsa | tur ta padha rêmbugipun | dhumatêng Sang Jênggi Raja ||

37. inggih kawula pribadi | ingkang ngakêni punika | lah punika ukumane | rèh mêjahi paman tuwan | apan amba sumăngga | dhatêng lampah ingkang kukum | sakarsa-karsa sandika ||

38. kawula botên gumingsir | milamba marêk ing tuwan | inggih punika wiyose | sanadyan amba pêjaha | nuwun agama Islam | lan tobat kawula katur | gusti dhumatêng ing tuwan ||

39. dene amba anyedani | dhumatêng ing paman tuwan | jêng nabi ngandika alon | iya bênêr aturira | lah Jênggi sun tarima [ta...]

--- 3 : 42 ---

[...rima] | tobatira marang ingsun | muga-muga tinarima ||

40. dening Hyang Kang Maha Suci | yèn kang têmên-têmên uga | nora nulak tobating wong | dosa kèh kawula Allah | kang murah sipat rahman | lawan kang sipat hussaru | ing donya têkèng akerat ||

41. lan ingsun takon sayêkti | paran karanira prapta | tur kasusu sapolahe | anjog saking awang-awang | tan nganggo ngarah-arah | ambêganmu rêbut dhucung | iku apa purwanira ||

42. umatur Sang Raja Jênggi | kang rumiyin nêdya Islam | wiyose ingkang kapindho | kawula kinuya-kuya | dhatêng Sang Prabu Rara | dèrèng lêga manahipun | yèn dèrèng pêjah kawula ||

43. amba amblês jroning bumi | tansah binêdhag kewala | dhumatêng sang prabu sinom | amba manukmèng samodra | inggih maksih kinuya | amba mring akasa mumbul | maksih ingusir kewala ||

44. dhapur kawula angungsi | mila umarêk ing tuwan | saking jrih ulun yêktose | dhumatêng Sang Prabu Rara | tan wande pinêjahan | amung paduka pukulun | kang sayogya nanggulanga ||

45. pêjah gêsangipun dasih | atas wontên ngarsa tuwan | jêng nabi ngandika alon | ya Jênggi dipun prêcaya | ingsun kang ngukuhana | lawan karsaning Hyang Agung | kaya nora praptèng pêjah ||

46. pan sanadyan yayi dèwi | jaluk pati uripira | yèn dhasar nanggulang ingong | lah măngsa wania maksa | lah iya ngêndi ana | nêrak pituturing guru | yèn yayi dèwi mêksaa ||

--- 3 : 43 ---

32. Ukumanipun Raja Lakat kalihan Raja Jênggi.

32. Sinom

1. mumpung nom sira Islama | anêbut kalimah kalih | Sang Jênggi matur sandika | nulya mulang kangjêng nabi | miturut Raja Jênggi | ya ta Jênggi Islam sampun | lêga ing manahira | rumăngsa yèn darbe urip | nulya mundur wus awor Sang Raja Lakat ||

2. pan kasaru praptanira | sira risang prabu dèwi | anjog saking jumantara | wus cundhuk ngarsaning nabi | jawat asta ngabêkti | kagyat sagung kang andulu | sang dyah sapraptanira | anèng ngarsaning jêng nabi | sêrêngira sang rêtna sêrênging duka ||

3. Sang Jênggi sarêng tumingal | biyas datan darbe gêtih | ngungsi wurining panutan | Sang Jênggi dènira linggih | kadya konjêm ing siti | Sang Jênggi dènnya tumungkul | gumêtêr manah maras | tan rumăngsa darbe urip | saking jrihnya dhumatêng Sang Prabu Rara ||

4. wus mirsa jêng nabiyullah | yèn kang rayi maksih runtik | jaja bang awinga-winga | kumêdut padoning lathi | ningali Raja Jênggi | sang dyah jajanya lir murub | matur mring nabiyullah | satêmbungira wor runtik | kadipundi amba umatur ing tuwan ||

5. ing mangke kawula têdha | pêjah gêsangipun Jênggi | sabab mêjahi jêng rama | ing mangke kawula tagih | lamun wong utang pati | ukumipun inggih lampus | kangjêng nabi ngandika [nga...]

--- 3 : 44 ---

[...ndika] | bènèh prakarane yayi | yèn wong aprang mêtu têka pagunêman ||

6. sanadyan dosaa pêjah | ing mêngko Si Raja Jênggi | wus manjing agama Islam | yayi sira kurang luwih | sêrêng amburu lair | datan ngeman batinipun | basa wong sabilollah | yayi utamaning pati | apan gêdhe-gêdhene nugrahaning Hyang ||

7. yèn ahline sukur suka | kang nglakoni mati sabil | pan luhur kamulyanira | yayi ing sajroning pati | têtêp nèng suwarga di | tanpa kira-kiranipun | tan susah nganti umat | sirnaning bumi lan langit | sarêng pêcating nyawa manjing suwarga ||

8. pati tan lantaran ing prang | alawas ana ing margi | anganti bakdal ing kisap | dènira manjing suwargi | iku lamun wong mukmin | wong kapir datan kaetung | mêtu sing wêwilangan | upama wêdhi karikil | luwih mulya ganjarane sabilollah ||

9. yayi mituruta ingwang | bêcik narimaa yayi | pan wus pasthine jêng paman | kaparêng yèn seda sabil | janjine tan gumingsir | tur dadi karênanipun | panjang cêndhaking yuswa | wus pinasthi ing Hyang Widhi | tanpa gawe anglabuhi sabilollah ||

10. dhasar wus rawuh ing ajal | wis pupusên yayi dèwi | ing saduka-dukanira | yayi dhumatêng Sang Jênggi | ingsun kang nanggulangi | Jênggi pati uripipun | sang dyah kadya ingunggar | bramatyanira tan sipi | sigra ngadêg pan sarwi anjrit sang rêtna ||

11. trangginas anarik pêdhang | Rêtna

--- 3 : 45 ---

Dèwi Kuraisin | Jênggi duk arsa pinêdhang | gumujêng nabi ngêjèpi | dhatêng Bagendha Ngali | nulya cinandhak sang ayu | baunira kang kiwa | pêdhang rinêbut wus kenging | gya binucal pêdhange Sang Prabu Rara ||

12. nêkakakên kurdanira | ambêk sarosa sang dèwi | suku amblês ing prêtala | saking rosane sang dèwi | digdayanira Ngali | tan owah dènira lungguh | nadyan sami digdaya | Ngali lan Sang Prabu Dèwi | kèri kakung yêkti kawon kang wanodya ||

13. bau anglir balêdhosa | têlas rosane sang dèwi | salira kadi kancana | têmahan angêmu gêtih | saking sangêting runtik | kaungkulan rosanipun | sadêkung amblês kisma | sukunira Prabu Dèwi | kang sewaka pan samya gawok sadaya ||

14. Sang Jênggi ngalih panggonan | nrajang rowangira linggih | tanapi Sang Raja Lakat | anèng wurine Jêng Ngali | sangêt dènnya kuwatir | angalih dènira lungguh | ampingan Sayid Ngumar | Ngumar kagyat sarwi nolih | èsmu runtik sarwi nyikut Raja Lakat ||

15. nyêntak Sri Lakat gya kesah | gya aling-alingan têbih | raja kapir Islam anyar | manahe samya kuwatir | miwah Sang Raja Jênggi | saya giris manahipun | ya ta jêng nabiyullah | pan èsmu mèsêm ing galih | duk andulu sang dyah lan Ngali Murtala ||

16. tujune Ngali Murtala | kang nyêmbadani sang dèwi | wêkasan sang dyah aniba | asêsambat awor tangis | tan kayaa [ka...]

--- 3 : 46 ---

[...yaa] jêng nabi | rama datan olèh kukum | jêng nabi kaniaya | Jênggi nora dèn patèni | angur baya ingsun dèn belakna pisan ||

17. gya têdhak jêng nabiyullah | mangimur-imur kang rayi | wus mundur Ngali Murtala | angandika kangjêng nabi | lah yayi aja nangis | rungokna timbalan ingsun | lah mara tumêngaa | yayi marang ing wiyati | prabu rara wus kèndêl dènnya karuna ||

18. nulya tumênga ngawiyat | sang dyah nulya aningali | dhatêng ing sudarmanira | Jêng Ambyah anèng suwargi | lênggah malige rukmi | sinung rahmating Hyang Agung | apan sarya ingayap | mring sagunging widadari | gya tumungkul sang dyah asukur ing Suksma ||

19. kang rama angsal nugraha | ganjaranira prang sabil | ngandika jêng nabiyullah | apa kang katingal yayi | sang dyah matur wotsari | saniskara sampun katur | suka gunging miyarsa | myang sakadangira Amir | kang sumewa samya karênan sadaya ||

20. sigra Jabarail prapta | ngêmban timbalaning Widhi | hèh Muhamad karsaning Hyang | ing mangke karsaning Widhi | tuwan kinèn ngukumi | umat kang mungkir ing rasul | nênggih Sang Raja Lakat | kalawan Sang Raja Jênggi | dene sami mêjahi prajuriting Hyang ||

21. kang anama Amir Ambyah | kukum tuwan kadospundi | amba kinèn amariksa | kukume Lakat myang Jênggi | ngandika kangjêng nabi | lah ta pawong sanak ingsun | amba datan kuwasa | angukum Lakat lan Jênggi | langkung-langkung karsaning Kang Maha Mulya ||

22. kawula dhatêng

--- 3 : 47 ---

sumăngga | sakarsa darmi nglampahi | ing sakukum-kukuming Hyang | Jabarail amangsuli | timbalaning Hyang Widhi | tuwan pinasrahan ngukum | sakukum-kukum tuwan | Allah inggih amarêngi | sapantêse lan kandêl tipising dosa ||

23. mangsuli Nabi Muhamad | sakarsa amba nglampahi | ing sakukum-kukumira | makatên pamanggih mami | ukume Lakat Jênggi | nênggih punika cinukur | miwah tinobatêna | kinèn nêtêpi ngabêkti | siyang dalu jangkêp kawan dasa dina ||

24. lawan angatura bala | ing salaminira urip | siyang dalu sampun pêgat | ngabêktia ing Hyang Widhi | lan nglampahana malih | salat tangat miwah tahjut | Raja Lakat tan beda | punapadene pun Jênggi | sabalane awiwita sapunika ||

25. lan malihipun katura | tobatipun Raja Jênggi | tanapi pun Raja Lakat | sangêt tinarima sami | mring Hyang Kang Maha Suci | miwah ing sabalanipun | tobatipun punika | katura ing Hyang linuwih | yèn tan kangge ing kukum kula punika ||

26. punapa sakarsaning Hyang | amba dhatêng anglampahi | yèn tan angsal pangapura | sanadyan tumêkèng pati | aturipun pun Jênggi | nanging Islama rumuhun | Raja Lakat tan beda | lir ature Raja Jênggi | sadayane amba sumăngga ing Suksma ||

27. sigra Jabarail mêsat | umatur ing Maha Suci | ing sasaniskaranira | pangandikaning Hyang Widhi | iku luwih prayogi | Muhamad saukumipun | ngapura mring kang dosa | tur tinuduhkên [tinuduh...]

--- 3 : 48 ---

[...kên] agami | dhawuhêna mring kêkasih sun Muhamad ||

28. dènnya karya paukuman | sadaya ingsun marêngi | Jabarail sigra mentar | wus cundhuk ngarsa jêng nabi | asung salam sarya ngling | Muhamad atur tuwan wus | tinarima ing Suksma | ukum tuwan dèn idèni | malaekat Jabarail sigra muksa ||

29. kangjêng nabi sukur ing Hyang | sakarsa wus dèn idèni | saksana nulya ngandika | dhatêng Abu Bakar Sidik | Ngumar Ngusman lan Ngali | Raja Jênggi kinèn nyukur | miwah Sang Raja Lakat | sabalane para aji | kang sinungan sabda umatur sandika ||

30. ya ta sampun kalampahan | Raja Lakat Raja Jênggi | cinukur gundhul sadaya | miwah sawadyane sami | sasampunira nabi | ngandika dhatêng sang ayu | Prabu Rara Ngajêrak | hèh yayi sing karsa mami | ing saiki yayi nuli akramaa ||

31. têtimbanganing dumadya | pan wus dadya wajibnèki | wanita datan prayoga | Sadatsatir matur ririh | sakarsane jêng nabi | gusti prayogi tinurut | sampun akarya cuwa | adamêl kagoling galih | tan prayogi lênggana dhatêng panutan ||

32. sang dyah angrawat têtingal | dhatêng Raja Sadatsatir | malih ngandika jêng nabya | lah kapriye yayi dèwi | pun kakang tuduh bêcik | yayi prayoga tinurut | sira tan duwe bapa | laki kang dadya gêgênti | lawan apa bêcike wong tanpa krama ||

--- 3 : 49 ---

33. Dèwi Kuraisin Dhaup kalihan Bagendha Ngali.

33. Mijil

1. ya ta sang dyah aturnya kawijil | nguni praptaningong | arsa panggih lan rama wiyose | myang pruhita dhatêng kangjêng nabi | nyalini agami | ngasilakên ngèlmu ||

2. pan têmahan mangke kinèn krami | ajrih eyang ingong | Sultan Ngabdul Sapari pan dèrèng | angidèni dhumatêng ing mami | ngandika jêng nabi | adhuh ariningsun ||

3. nadyan durung jêng eyang Sapari | ngidèni riningong | yêkti sang pandhita pandongane | sukur sèwu apa tuduh mami | balik dèn pasrahi | karsaning Hyang Agung ||

4. nora kêna kinarya ing jalmi | jodho sapatêmon | wus pinêsthi dening Hyang dadine | sartaningsun angidèni yayi | nadyan sira nguni | tan darbe cipta yun ||

5. wajib sira miturut mring mami | adhuh ariningong | wong aurip pan wus ing jamake | samya nambut titahing akrami | alaki lan rabi | mrih utamèng tuwuh ||

6. angisèni jagating Hyang Widhi | manungsaning Manon | durung wêruh marang ing rupane | lamun durung nglakoni sêsiwi | tan rumăngsa yayi | nganakkên wong sêpuh ||

7. ingsun darma mring atmaja yayi | tan katimbang batos | nadyan angakua malês sihe | èstu mituhu marang sudarmi | maksih lamis yayi | kalamun ta durung ||

8. anglakoni pêputra [pê...]

--- 3 : 50 ---

[...putra] pribadi | nora bisa bobot | kang atmaja măngka paèsane | trêsnaning paman mring sira yayi | lan ana jênêngi | urip tanpa tuwuh ||

9. donya kerat sayêkti pinanggih | kang dununging êndon | nora ana kang asih dhèwèke | pan kajaba putranta pribadi | kang bisa tulung sih | ing akeratipun ||

10. nadyan ana krana donya yayi | bènèh anggêping wong | ingkang dulu lan wajibe dhewe | malah mandi saungkuring pati | ana kang mamuri | myarjanani sêpuh ||

11. apan ana wirayate yayi | sapa wong kang anon | ing awake wruh ing Pangerane | sapa awas ingsun mata iki | wruh awake yayi | iku mring hakipun ||

12. pamèkira ing rupa sajati | karo pujwaningong | akyan sabitah ingkang trêtibe | wadhagira pasmon ingkang siwi | dèn tênanjul tarki | rasa pangglungipun ||

13. sang dyah rêtna tan mangsuli anglig | tansah èsmu mogok | kangjêng nabi aris ngandikane | lah galihên yayi kang sayêkti | wong tan arsa krami | dadi nyupêt tuwuh ||

14. nora arsa tejaning nagari | nyuda ing krahayon | dhasar sira yayi wus mangsane | among putra mrih ayuning bumi | matur prabu dèwi | pan sarwi tumungkul ||

15. mila amba tan purun akrami | taksih rêmên momong | ing sarira tambuh benjang têmbe | sapunika atur pati urip | ngandika jêng nabi | adhuh ariningsun ||

16. dene bangêt lênggana mas yayi | tan miturut [mi...]

--- 3 : 51 ---

[...turut] mring ngong | basa krama pati timbangane | yêkti tan kêna binêstu yayi | lêta sagara di | yèn wus ajalipun ||

17. nadyan jodho ya mangkono yayi | pinasthi Hyang Manon | nora bakal têmu wêkasane | nora bakal karsaning Hyang Widhi | ingsun lan sirari | pan darma lumaku ||

18. sang dyah tumungkul konjêm tan angling | rinêksa karongron | kangjêng nabi sinawung kartane | sinawang-sawang sang dyah kang liring | wusana rum manis | pangandikanipun ||

19. yayi sira aja kladuk tampi | manira têtakon | tan paripêksa nging sabênêre | bènèh ingkang sun sabdakkên malih | mungguhing bab tokit | iya marang ingsun ||

20. rèh manganggêp sudara mring nabi | utusaning Manon | paran baya yayi pamanggihe | wijiling sabda asrana manis | ya ta sang sudèwi | ing galih kumêpyur ||

21. sang dyah mangunandika ing galih | jêng dutaning Manon | sun watara pan dadi dukane | luputa gon sun mangsuli dêling | malih kangjêng nabi | angandika arum ||

22. ingsun sira rêngkuh apa yayi | matur sang lir sinom | guru gusti donya ngakerate | lan amba rêngkuh sudarma yakti | ngandika jêng nabi | luwih bênêr iku ||

23. dene ingsun pakramakkên yayi | lênggana ing pakon | lah ta paran kang dadya wadine | yayi matura ingkang sayêkti | matur prabu dèwi | marmamba tan purun ||

24. nguni kudanganira rama Mir | ywa krama nak ingong | yèn tan angsal wong kang wrat tandhinge | prajurite [praju...]

--- 3 : 52 ---

[...rite] Hyang widigbya sakti | lêlananging bumi | prakuswa bèr putus ||

25. kang ngungkuli jêng rama suwargi | suraning palugon | kang sambada pupug kasaktène | myang kang wignya ngawonakên mami | bêk sarosa budi | punika amba yun ||

26. ya ta mèsêm ngandika jêng nabi | myarsa turing sinom | Sayid Ngali gya liniring age | pinêthit ujwala amarnani | tumungkul Jêng Ngali | ing galihnya sêngkut ||

27. kangjêng nabi nabda mring sang dèwi | adhuh ariningong | mila ingsun mêksa mring dhèwèke | ingsun duwe prajuriting Widhi | digdaya sinêkti | lêlananging pupuh ||

28. yêkti ngungkuli jêng paman Amir | digbyane palugon | yèn mungsuha êmas upamane | kacèk sunar mapan luhur iki | wade sun sayêkti | sudigbya gul anung ||

29. tur ta yayi wangsamu pribadi | nora kapalang doh | prabu rara aririh ature | yèn tan gèsèh lan sabda jêng nabi | inggih sun lampahi | sakarsa pukulun ||

30. sapunika kawula lampahi | jêng nabi lingnya lon | pan sayêkti adoh panggonane | gampang yayi yèn wus putus janji | sang dyah wrat ing liring | pan sarwi tumungkul ||

31. Sadatsatir umatur sing wuri | gusti sang lir sinom | yogi sumăngga pasrah nak anggèr | raka paduka jêng nabi murti | măngsa amrih sisip | pasthi kenging dèn nut ||

32. sang dyah bêkos sabdanya wor runtik | maksa-maksa mring wong | bok iya ingambil mantu dhewe | kagungane wade [wa...]

--- 3 : 53 ---

[...de] kangjêng nabi | apa gampang mami | yèn ta durung wêruh ||

33. kangjêng nabi mèsêm jroning galih | wusana nabda lon | babo apa arsa wruh warnane | iya bakal pacangamu yayi | sang dyah matur inggih | ngandika jêng rasul ||

34. iku ingkang nèng wurimu yayi | gya nolèh sang sinom | pan kumêpyur sang dyah wadanane | têka ngraos panujuning galih | Jêng Ngali ningali | paguting pandulu ||

35. kadya kilat andarung lan thathit | Sang Murtala kepon | akèh rongèh solah sarirane | malang gêpuk dènira ningali | sakêdhap sang dèwi | tumungkul matrênyuh ||

36. kangjêng nabi angandika aris | adhuh ariningong | aywa nganggo galih wêdakane | wus pinasthi Hyang Kang Maha Suci | sira krama yayi | tur padha sadulur ||

37. wus kawilang utamaning krami | patêmoning kang wong | padha sanak pan trêtip wadine | umatura mrih lêganing ati | lah cacadên yayi | lamun durung pêthuk ||

38. prabu rara umatur mring nabi | pan sumăngga ingong | wangsul namung putra tuwan dhewe | ni mbok Dèwi Patimah prayogi | tinantun rumiyin | manawi tan sarju ||

39. wusanamba ajrih anglampahi | jêng nabi lingnya lon | Ni Patimah yêkti gampang bae | ungkurêna katêmu ing wuri | ingkang nanggung mami | lamun ora pêthuk ||

40. matur inggih sira prabu dèwi | tumungkul tan anon | kangjêng nabi arum timbalane | lah ta sira kapriye Ki Ngali | apa anglakoni | ing pitutur [pitu...]

--- 3 : 54 ---

[...tur] ingsun ||

41. Ngali matur sandika mring nabi | sakarsa tan mogok | nadyan gêbyur samodra gênine | lamun dados karsane jêng nabi | amba mung nglampahi | namung sapituduh ||

42. kangjêng nabi mèsêm sarwi liring | Ngali mangrêpa nor | kang miyarsa langkung suka kabèh | langkung jumurung mring Sayid Ngali | panggih lan kang rayi | jêng murtining santun ||

43. pra sakabat angartikèng galih | iya măngsa borong | kangjêng nabi mustapa karsane | saking tan sagêd mangsuli kang sih | iya Sayid Ngali | ngêntasi prang pupuh ||

44. kang kinarya margane ing nguni | pitulunging Manon | Sayid Ngali ing mungsuh sirnane | miwah jêng nabi marang kang rayi | sang dyah prabu dèwi | ngêntasi prang pupuh ||

45. lan rumaos trêsna mring Jêng Amir | mila sang lir sinom | dhinaupkên lan Ngali wiyose | minăngka ganjaraning sang kalih | margane Sang Jênggi | Lakat nungkulipun ||

46. dene Ngali lan sang prabu dèwi | jêng nabi angraos | ginanjara apa ganjarane | arta mas sotya wus andarbèni | ginanjara nagri | kalihnya wus mêngku ||

47. sidhang liring karsanya jêng nabi | tur padha kêraos | Sayid Ngali wus kamantu dhewe | suprandene kinramakkên malih | lan sang prabu dèwi | pratăndha tyas unggul ||

48. angandika jêng murtining bumi | mring Bu Bakar alon | Ngumar Ngusman jêng nabi dhawuhe | iya ingsun ingkang dadi wali | kang ningkahkên mami | angiras pangulu ||

49. matur sandika samya ngèstrèni | tri sakabat kang wong | ya ta

--- 3 : 55 ---

sampun rampung paningkahe | Ngali dhaup lan Sang Prabu Dèwi | suka sagung dasih | tyas sami jumurung ||

50. ya ta matur alon prabu dèwi | mring dutaning Manon | apan amba anuwun wiyose | masanggrahan jumantara kami | ngayomi wadya jin | rèh mêntas prang pupuh ||

51. Ngali myarsa angliring ing gusti | matur ing pasêmon | kangjêng nabi waspada ciptane | Ngali ujwala matur ing gusti | ngandika rum manis | jêng bagendha rasul ||

52. angandika mring sang prabu dèwi | adhuh ariningong | aywa sira mêsat age-age | bêcik kondura mring pura dhingin | wajibe akrami | sarate katêmu ||

53. lawan yayi wus naluri nguni | pra nabi kang kaot | ramanira duk nguni panggihe | lawan ibunira kangjêng bibi | iya nganggo panggih | prayogi tiniru ||

54. ngrêngganana ing kadhaton mami | yogya apatêmon | sang dyah ngrênggak ngawrati liringe | gupuh ngandika wau jêng nabi | ya ingsun lilani | gêgana riningsun ||

55. nanging sesuk sira yayi dèwi | manjinga kadhaton | sang dyah aris sandika ature | nulya kondur sing ngarsa jêng nabi | mêsat mring wiyati | lir thathit dinulu ||

56. miwah Sadatsatir Hasalhasil | gêgana tan katon | kèri mangu Sayid Ngali tyase | sakêdhap mangu marang wiyati | sakala wiyadi | paraning pandulu ||

57. wus luwaran wau kangjêng nabi | lumêbèng kadhaton | kang sewaka wus bubaran kabèh | kawarnaa tindaknya jêng nabi | wus prapta jro puri | pinêthuk para rum ||

--- 3 : 56 ---

34. Tangkêpipun Dèwi Patimah dhatêng Maru.

34. Kinanthi

1. kinanthi pinrak kêdhatun | ingayap pra pramèswari | miwah Dyah Dèwi Patimah | anèng ngarsane jêng nabi | arum sabdaning panutan | adhuh putraningsun nini ||

2. apan ta mêngko lakimu | ingsun kramakakên gusti | apan wus takdiring Suksma | si rama maru lan bibi | jodho upamane ngajal | tan kêna owah lan gingsir ||

3. nadyan lêt sagara gunung | iya tan wurung kapanggih | sang dyah umatur ing rama | sintên maru amba nabi | ingkang rama angandika | bibèkira Kuraisin ||

4. babo ywa dadi atimu | dèn nrima titahing Widhi | sang dyah ayu aturira | sumăngga karsaning nabi | sampun dununging wanodya | suwita dhumatêng laki ||

5. cipta amba sukur sèwu | tan darbe grantês ing kapti | tuwan panutaning priya | sêsanga garwa jêng nabi | amba tan rumêngkang karsa | purba punapa pawèstri ||

6. ngandika jêng gusti rasul | bênêr aturira nini | iku dununging wanodya | sukurêna ing sakalir | sapangrèh sumiwèng karsa | nrima satitahing Widhi ||

7. nadyan ngakêna linuhung | wanodya bêkti ing laki | yèn durung maru têtiga | sakawan lan slira nini | durung kawilang utama | maksih lamis-lamis lathi ||

8. nora trus ngakeratipun | kurang kaswarganing Widhi | nadyan sira putraningwang [putra...]

--- 3 : 57 ---

[...ningwang] | kocap guruning pawèstri | dugrahanira[6] Hyang Suksma | mijil têka kaki Ngali ||

9. yêkti winêngku ing kakung | sapamulyaning pawèstri | yêkti amanut kewala | ing donya tumêkèng akir | marma wajibing akrama | kudu milih kakung bêcik ||

10. ing sadèrèng-dèrèngipun | iku kang dipun kawruhi | apês jênênging wanodya | duraka mulya nèng laki | mèlu anyandhang kewala | rabi tan kêna gumingsir ||

11. sanadyan kaswarganipun | ngaub kaswarganing laki | siksane samono uga | mèlu anglabuhi laki | mila èstri kang utama | kamulyan kang dèn ulati ||

12. êndi bakal mulya iku | nêtêpi karsaning Widhi | mituhu mring nabinira | anyuwita marang laki | iku èstri kang sampurna | pêpacanging nabi wali ||

13. Dyah Patimah matur nuwun | inggih ingkang mugi-mugi | angsala pangèstu tuwan | amba sagêda nglampahi | bêbudèn ingkang utami[7] | ya ta ngandika jêng nabi ||

14. lah ta babo sukur sèwu | wus têpung lan karsa mami | lan sajatine ta sira | ing têmbe turunmu gusti | apês adêging narendra | anglakoni dadi mêskin ||

15. pan rinusak dening mungsuh | sirna jênênging narpati | pan ing têmbe turunira | yayi Dèwi Kuraisin | iku kang naggulang ing prang | ngukup mring turunmu gusti ||

16. Dyah Patimah matur nuwun | ngandika malih jêng nabi | lan têmbe ana ngakerat | sira nora duwe kanthi | apan namung marunira | swarga nraka anglabuhi ||

17. lawan [lawa...]

--- 3 : 58 ---

[...n] kaping tiganipun | sun tan bisa amalês sih | mring lakimu Sri Murtala | ya iya karsaning Widhi | nanging èstingarahira | ingsun aja na Ki Ngali ||

18. tulus kasoran ing pupuh | rinusak dening wong kapir | apa walês kang utama | yèn dudu mangkono yakti | abot wong duwe atmaja | prandene tinandhing ing sih ||

19. yèn sun ganjara praja gung | iya maksih nama lair | padha duwèni jumuwah | kang awèh lan kang nampèni | kapiran rusak kalihnya | yèn ginanjara mas picis ||

20. yêkti dudu timbangipun | sêpala mung krana lair | anadene kang utama | amalês ingkang sayêkti | padha sinukma ing driya | susuk srah wutahing kapti ||

21. pasmon padatan kawêtu | kang kêna dèn tohi batin | upama jaja binêlah | dèn kasrah isining jisim | ingsun mring Ngali Murtala | lila tumêka ing batin ||

22. sang kusuma matur nuwun | amba pan samantên malih | ing donya praptèng akerat | ing lair têrus ing batin | prakawis sang prabu rara | dhaupipun lawan Ngali ||

23. yèn èstri lămba ing kalbu | datan wrin sulanging ngèlmi | kinawayuh manah rusak | yèn tinimbang-timbang ing sih | trimaning lawan mujadah | punika dèrèng utami ||

24. sanès lan kang sampun luhung | waspada keblating pêsthi | kodrat iradating Suksma | ginêgêt sajroning galih | punika ingkang utama | tan krana manungsa lair ||

25. Allah ingkang karya pandum | narima osiking galih | nadyan [nadya...]

--- 3 : 59 ---

[...n] ing lair utama | kinêkêr dipun trêtibi | yèn manah datan wahana | mênggah gêgêdhêging batin ||

26. Allah Tangala kang ngukum | ngadili rêgêding batin | dèrèng kêwilang utama | lair tan têrus ing batin | èstri kang asor budinya | mêdal jawi langit jalmi ||

27. upamaning kayu watu | kapiran keblating puji | duraka kawan mêdahab | mring nabi wali myang laki | miwah myang panutanira | nadyan dhasaring yumani ||

28. jêng nabi gya manêsêp bun | trusthèng tyas marwata siwi | miwah sagung para garwa | miyarsa enggaring galih | ya ta sampun lêluwaran | sang dyah gya kondur mring puri ||

29. enjing malih kang winuwus | kusuma sang prabu dèwi | pinarak ing jumantara | pitung yuta pra ratu jim | miwah prajurit wanodya | jêjêl ing ngarsa narpati ||

30. mênggêp anèng tarub agung | Prabu Dèwi Kuraisin | lênggah ing malige rêtna | ingkang paman mungging ngarsi | miwah Hasalhasil Patya | sakănca para narpati ||

31. pasanggrahane sang prabu | apelag pêpujan sami | yayah kasuwargan endah | saking saktine sang dèwi | têtarubing pasewakan | bayiyar ingkang kinardi ||

32. pinalisir mliyo dadu | sinêlanan sutra wilis | sinungsun taluki jênar | samya binludir hèr rukmi | kinêmbang mutyara mirah | sumyur citraning rêtna di ||

33. sêsaka kancana murub | sinawuran manik warih | murub jwalaning busana | rêbut sorot anêlahi | lir thathit sayuta lumrang | sorote [so...]

--- 3 : 60 ---

[...rote] rêtna mas manik ||

34. èbêk manuhara luhung | sangsaya minuni sari | mulêg gandanira kongas | saparan ginawa angin | sang dyah arsanirèng gănda | akarya trênyuhing galih ||

35. Dèwi Kuraisin Marak dhatêng Kadhaton Madinah.

35. Mêgatruh

1. amêgatruh dyah ngracut busana kakung | nglela lir pujan rêtna di | lir widadari tumurun | samiyosira tinangkil | ngrasuk busananing sinom ||

2. gêtir kilang anggung yyang uswaning kakung | wus krama saya rêspati | mêmês ing sasolahnya rum | lir mukswèng ngênggon kaèksi | samendraningrat tan tumon ||

3. kang sumewa kagyat mulat mring sang ing rum | wus lami dènira ngabdi | dèrèng wrin ing wantahipun | yèn nuju busana èstri | lagya mangke dènira non ||

4. nadyan para putri ing nguni sadarum | lir priya siyang myang latri | prasamya busana kakung | lagya mangke busanèstri | lir wulan sèwu yèn tinon ||

5. samya ngongasakên kawiraganipun | lir kilat barung lan thathit | paguting liring para rum | anjomblong sagung kang nangkil | lir katêmbèn mulat gawok ||

6. pan gupita-ginupita gunging wadu | kang sawênèh abêbisik | sami rowangira lungguh | lah punapaa sang dèwi | sang dyah abusana sinom ||

7. pêpantêse kados wontên raosipun |

--- 3 : 61 ---

sawab anganyar-anyari | gusti jêng murtining santun | manglela slira kaèksi | kadya andaru mancorong ||

8. apa katurunan wahyuning Hyang Agung | rowangira anauri | bayarsa krama sang ing rum | kakunge ingsun durung wrin | kang sawênèh ujaring wong ||

9. layak bakal dhaup lan jêng gusti rasul | sawab nora nana malih | kang ngungkuli gustiningsun | midêra anglaya bumi | tan ana timbange kaot ||

10. gusti măngsa arsaa pra ratu-ratu | kajaba jêng gusti nabi | sawab tunggil bangsanipun | guru ngiras dadya krami | rowangira muwus alon ||

11. măngsa dadak arsa ajêng gusti rasul | anggarwa dhatêng kang rayi | tumimbal ping pira iku | kang sawênèh anauri | bênêr nora kêpalang doh ||

12. Abu Bakar yèn ora Ngumar puniku | yèn ora Ngusman ya Ngali | iku salah sijinipun | ana sumambung nauri | Abu Bakar kiraningong ||

13. sawab iku têtungguling sabat rasul | wignya nganam-anam tagi | anauri rowangipun | măngsa karsaa sang dèwi | kurang digdayèng palugon ||

14. jaba Ngumar iku gagah prakoswa nung | angranggoni gêdhag-gêdhig | digdaya kalamun pupuh | malih rowange nauri | iku durung nyăngga abo ||

15. jaba Ngusman iku warnane abagus | abaut marang pawèstri | sêkar banjar pambêknya lus | rowangira anauri | kurang digdayèng palugon ||

16. jaba Ngali wong dhegus digdayèng pupuh [pu...]

--- 3 : 62 ---

[...puh] | angêntasi barang kardi | sêkti bèr prakuswa pupug | agul-agule jêng nabi | rowange nauri alon ||

17. apan ewuh iku mantune jêng rasul | lah kapriye jaba mami | kongsi kaku atiningsun | di-êndi kang dèn arani | kabèh cinampahan ing wong ||

18. ya ta Sadatsatir ngandikan mring ngayun | prapta ngarsane sang dèwi | tansah mangrêpa tumungkul | ngandika sang prabu dèwi | paman kadipundi ingong ||

19. yèn sun raos-raoskên ing wirang ingsun | amba tan purun nglampahi | karsane jêng gusti rasul | ketang larane kang ati | duk cinêkêl astaningong ||

20. yèn ngraoskên paman parentahing guru | ajrih lênggana wak mami | duk wingi samayan ingsun | inggih ing dintên puniki | gèn amba mring jro kadhaton ||

21. nanging paman tyas manira mandhêg mangu | matur Raja Sadatsatir | gusti amba sangêt nuwun | ywa kathah-kathah ginalih | pan wus karsaning Hyang Manon ||

22. apan sampun ing nguni ningkah wus rampung | paran dènira mangsuli | amrêngkang karsaning rasul | tan yogi ingkang pinanggih | katur pêjah gêsang ingong ||

23. yèn ngantosa ngagolkên karsaning guru | donya ngakerate gusti | wilalat ingkang tinêmu | riwayate wontên ugi | guru gusti sudarmèng wong ||

24. pan punika gusti sêmbah dunungipun | sapituduh dèn lampahi | mratuwa tanapi kakung | punika keblating puji | margi tibaning krahayon ||

--- 3 : 63 ---

25. atur amba apanjang lamun winuwus | guru inggih kangjêng nabi | gusti inggih kangjêng rasul | sudarma inggih jêng nabi | mrasêpuh jêng dutèng Manon ||

26. kakung inggih badhe raka sang aulun | prayogi umarak gusti | dhatêng sajroning kadhatun | amba atur pati urip | yèn lênggana sang lir sinom ||

27. sang dyah mèsêm sinamur ujwala sêmu | myarsa ture Sadatsatir | wusana prentah sang ing rum | mring Ki Patih Hasalhasil | tatanên kabèh wadyèngong ||

28. ingsun marak marang sajroning kadhatun | lan padha ngatona sami | sakèhing êjim sadarum | lumakua kadya jalmi | pitung yuta para katong ||

29. pan balane ywa kalèru tatanipun | lan padha dharata sami | pan saasta luhuripun | antarane lawan bumi | sandika ture wotsinom ||

30. Hasalhasil mentar parentah mring ratu | pitung yuta rajaning jim | budhal panganjuring laku | gumrah lir udan sêmèdi | barung lan têngara angrok ||

31. gêtêr patêr sauran pating jalêgur | samirana silir-silir | sirêp diwangkara mêndhung | busana mawarni-warni | lir sêkar sataman tinon ||

32. kang jim irêng dadya pênganjuring laku | anggamêng lamun kaèksi | ya ta kang sumambung pungkur | jim abang lir gunung gêni | jim kuning nambungi angrok ||

33. sinambungan jim putih dinulu blêdug | jim biru ingkang nambungi | kaya mêndhung alêlaku | nulya Patih Hasalhasil | ginarêbêg pratiwa nom ||

34. jim kang kadya [ka...]

--- 3 : 64 ---

[...dya] manungsa kèbêk supênuh | busana mawarni-warni | lir pendah prawata santun | pirang-pirang pra narpati | pating galêbyar yèn tinon ||

35. sinambungan prajurit ing dalêm pungkur | pirang-pirang yuta kêthi | busanane abra murub | èbêk citraning rêtna di | kasrang raditya mêncorong ||

36. gya prajurit wanodya ingkang sumambung | busananira nêlahi | gumyur lir andaru sèwu | lir kilat barung lan thathit | pating galêbyar yèn tinon ||

37. nulya tindakira sang kusumaning rum | anitih amparan rukmi | pinrak ing malige murub | sèwu gunge para putri | angubêng sang prabu sinom ||

38. nunggil saamparan ujwalane murub | busana magut ing rawi | gumêbyar-gêbyar agumyur | kumêthip kumilat thathit | surêm baskara wirangrong ||

39. pan tinêlasakên kawiraganipun | pupug sawilêting sari | gănda saparanira nrus | saking mandrawa kaèksi | lir widadari rêraton ||

40. Sadatsatir tan têbih lawan sang prabu | tindaknya sang rêtna dèwi | ginarbêg ing para ratu | ing pêngkêr jin măncawarni | saratunira agolong ||

41. kang jim slewah blorok kapurănta dadu | gumruh swaraning wadya jim | pirang-pirang tanpa etung | jagat lir dèn busanani | abra lir sagara angrok ||

--- 3 : 65 ---

36. Untabipun Wadya Jim.

36. Dhandhanggula

1. manising ngarsa wadya jim prapti | têpis wiring kitha ing Madinah | asrang asêlur lampahe | pirang-pirang wong dulu | sapraptane kang bala êjim | saasta saking kisma | dènira lumaku | asri tinon măncawarna | andalêdêg malbèng sajroning nagari | gumruh wong anêningal ||

2. ya ta sampun katur mring jêng nabi | yèn kang rayi prabu rara prapta | wus katingal pangarsane | sigra parentah gupuh | mêthuk sagung prajurit mukmin | kurmat mêthuk ing marga | samantri pra ratu | dhasar wus padha mirantya | pirang-pirang atembak pinggiring margi | mantri satriya raja ||

3. pra sakabat mêthuk păncaniti | ya ta lampahing wadya jim Ngajrak | kadya angin panglarape | tan ana kêndhatipun | jajar sèwu wontên ing margi | praptanya wiwit enjang | angantya mèh surup | sang dyah pan dèrèng katingal | tur punika lampahe kêbat lir angin | sagunging wadya Ngajrak ||

4. kang wus prapta abaris nèng margi | rangkêp-rangkêp kang marga mèh kêbak | wadya Madinah agawok | barisira nèng pungkur | kapêpêtan wadyabala jim | sang dyah dèrèng katingal | wadyanya wus pênuh | sêsak datan angsal papan | nganti wutah lubèr mring jawining margi | baris sungsun matumpang ||

5. nganti tundha kalih dènnya baris | tundha tiga myang tundha sakawan | angancik ing dhas sikile | ing

--- 3 : 66 ---

wuri maksih sêlur | nganti nulak tan sagêd baris | mapan jawining kitha | amaro mratêlu | wênèh baris ing awiyat | kang sawênèh anèng kêkayon abaris | wênèh luhuring wisma ||

6. Hasalhasil anulya kaèksi | ginarêbêg sagung para nata | lir pendah barat kêbate | Patih Salhasil maju | manggèn wontên ing păncaniti | samya asêsalaman | lan sakabat sagung | jêjêl sagunging pra nata | Ngajrak têmpur lan Raja Madinah asri | jawat-jinawat asta ||

7. Sayid Ngumar sru gawok ningali | gèdhèg-gèdhèg mirsa jim Ngajêrak | kagila-gila kathahe | miwah ing warnanipun | măncawarna busana asri | kêbate anglir barat | jèjèr sèwu-sèwu | prandene wuri tan pêgat | Ngumar nolih dhatêng Sang Bagendha Ngali | èsêmira aprana ||

8. Ngali api-api tan udani | gya mrêpêki Jêng Bagendha Ngusman | èsême pinêntogake | Ngali mèsêm tumungkul | merang nanging agêng kang galih | Abu Bakar saksana | animbali gupuh | mring Hasalhasil gya nyêlak | lah ki patih êndi sang narendra putri | Hasalhasil wotsêkar ||

9. maksih têbih sang narendra putri | Abu Bakar mèsêm ing wardaya | dhasar kudu ngongasake | mula wingi tan ayun | laju kinèn malêbèng puri | ngrasa durung siyaga | akèh cuwanipun | iki jawane kang karsa | mêntarakên kaprawiraning gunadi | kaluwihaning nata ||

10. prajurite wanodya kaèksi |

--- 3 : 67 ---

lir widadari tumrun sing swarga | kinêmbar-kêmbar rupane | lir thathit lidhah barung | ting galêbyar kasrang ing rawi | laju lumêbèng pura | kandhêg anèng pintu | arampak baris atata | nulya tindakira sang narendra putri | gănda ngriyini lampah ||

11. saparan ngambar binêkta angin | gya katingal lir andaru sasra | pating karêthap sunare | rêtna abra sumunu | kang amparan binêktèng angin | sinanggèng jim salêksa | ing wiyat dinulu | watara tri dasa asta | lan dharatan wus prapta ing păncaniti | amparan saya andhap ||

12. pan sadêdêg lampahe aririh | prabu rara anglela katingal | kadya wulan ujwalane | gunging pra putri sèwu | kang minăngka lintang ing langit | ngayat căndra purnama | èbêk kang andulu | pating parêlok tumingal | ting galêbyar pating pancorong kaèksi | tan kêna ingupama ||

13. Ngusman jawil dhatêng Sayid Ngali | Ngali mèsêm sinamur ujwala | ing manah tambuh wiyose | wijil kapisan rawuh | sang dyah têdhak ngamparan rukmi | kadya daru lumampah | ngambar gandanya rum | arum kang kèri ing marga | pan saêjam wangine tan mari-mari | klangkungan rêtnaning dyah ||

14. jaring crita kang para narpati | pra sakabat kang samya klangkungan | akèh kang mithês granane | lawan tan arsa dulu | osik ala kang dèn kawruhi | mujadah sarwi ngucap | ya Allah pirlahu | Allah anuwun ngapura | mugi-mugi Ngali lan sang prabu dèwi | awèta palakrama [palakra...]

--- 3 : 68 ---

[...ma]

15. Sadatsatir sampun marêpêki | mring Bu Bakar Ngumar Ngali Ngusman | Ngabas ajawat astane | warnanên sang lir santun | sampun prapta nataring puri | mêthuk Dèwi Patimah | nganthi asta gupuh | kadi widadari kêmbar | padha nome jambe nom sinigar palih | tan kêna piniliha ||

16. upamane wulan lawan sasi | kadya intên tinimbang lan rêtna | madu srêngkara timbange | tan ana ingkang kantun | datan ana ingkang ngungkuli | sanèsing Dyah Patimah | sêmune apupuh | sengoh pacaking sarira | tanduk nyênyêp tayup angumbar kang liring | bêsus namung prasaja ||

17. kuningira apan sêmu wilis | amlasasih pambêknya sang rêtna | ratune wong ayu kabèh | prabu rara sang ing rum | anjêkining cacak rêspati | salira lir kancana | sèdhêt gandhang têmbung | liring damar kamarutan | pambêk kongas akarya bingunging ati | sasolah awor raras ||

18. aja pêcak kakung yèn ningali | nadyan èstri apan ta kagiwang | akèwês salêlewane | kèsthi siyang lan dalu | lir sawantahira kaèksi | kathah kang banjur edan | yèn ora pinupus | saumur măngsa warasa | turun pitu maksih edan andalêming | lali lair wus edan ||

19. pan pranyata sêsêkaring bumi | Sang Dyah Patimah lan Sang Prabu Ngajrak[8] | dhasar kalih samya nome | sadhengah ingkang sêpuh | nora nganti gantalan warsi | tansah kêkanthèn asta | samya enggaripun | dene Dyah Dèwi [Dè...]

--- 3 : 69 ---

[...wi] Patimah | apan sampun sang dyah waspada ing gaib | kalihnya suka rêna ||

20. dene enggaring sang prabu dèwi | pinapag ing jwala manis sumyah | sumèh ing netra têmbunge | prasaja sarèhnya rum | nora măntra tinimbang ing sih | ya kaya wong cilaka | lamun kinamaru | ulate awangi jamban | sabên dina angolah panggawe sikir | ngranggoni jajal laknat ||

21. kangjêng nabi sarêng aningali | dhatêng rayi lan dhatêng kang putra | arukun rukêt pasmone | ing galih sangêt sukur | gya ingawe kalihnya sami | jajar lênggah ing ngarsa | jêng nabi nabda rum | dhatêng ing putra Patimah | poma babo dèn bisa anyuwitani | iku wong tuwanira ||

22. malah patut kinabêktèn gusti | sanak tuwa iku kang minăngka | gêgênti bapa biyunge | ibumu kang wus surud | lawan malih sapungkur mami | ya iku wong tuwanta | kang pantês sinuhun | kinamulèn ing sakarsa | aja dumèh yèn sira putraning nabi | elinga yèn taruna ||

23. Dyah Patimah matur awotsari | sadèrènge myang sasampunira | apan wus pêpundhèn ingong | wimbuh ing mangke kumpul | dadya rowang sabaya pati | donya rawuh ngakerat | cipta ngong ing kalbu | tan pisan-pisan ngraosa | maroning sih swarga nraka sami-sami | kalih anglabuhana ||

24. badan kalih ing cipta satunggil | ing tyas awor datan saantara | birata mala dirgane | malah mujwèng rahayu | kang supaya tinrimèng Widhi [Wi...]

--- 3 : 70 ---

[...dhi] | panguswaning tyas arja | winalês Hyang Agung | jêng nabi kalangkung suka | èsême wor pangandikanya rum manis | lir madu ngêmu tirta ||

25. yayi dèwi dèn mêngku ing budi | têtimbangan kadang punggung mudha | manawa akèh arale | matur sang rêtnaning rum | amba sampun mawi ginalih | sanadyan ta sudarma | nyèthi sabda ulun | putra tuwan bok Patimah | kasihing Hyang guru panutaning èstri | amba kang suwitaa ||

26. kangjêng nabi mèsêm amiyarsi | prabu rara malih aturira | jêng nabi dutaning Manon | yèn marêngi pukulun | botên lami amba nèng ngriki | rèh mêngku jim sajagat | praja amba suwung | ratu êjim pitung yuta | bilih wontên mèngèng sarengat jêng nabi | amba kang katêmpahan ||

27. langkung ajrih amba mring Hyang Widhi | bilih wontên kapir jim sajagat | bujung kêdhik kèh icale | dene ing cipta ulun | gèn kawula adarbe gusti | Jêng Ngali mantu tuwan | kadang amba sêpuh | saèstu Ngali rabuna | wama anapi donya wal akerati | Ngali pangeran amba ||

28. dhasar băngsa dadya jatukrami | donya ngakerat panutan amba | tan mêngkang ing sakarsane | yêkti botên kalintu | tekad tokid amba mring laki | nanging paminta amba | Ngajrak kraton ulun | amba tan sagêd tilara | amba nyuwun lilah sadèrènge panggih | ja karya kagoling tyas ||

29. ya ta dangu kèndêl nabi murti | awêkasan arum sabdanira |

--- 3 : 71 ---

mas yayi tan parêng ingong | ewuh apa riningsun | amarentah êjim sabumi | ngadhatona Madinah | iya nora ewuh | sanajan ana ing Ngajrak | yèn kinarya apês mring Hyang Maha Suci | yayi măngsa luputa ||

30. prabu rara tan mangsuli angling | èsmu mênga kangjêng angandika | iku mungguh utamane | paripêksaa ingsun | angrojongi mring sira yayi | yèn Ngali datan lêga | têmpuhna maring sun | sang dyah matur awotsêkar | sakalangkung panuwun amba jêng nabi | panutaning sajagat ||

31. kangjêng nabi wus lêga kang galih | Dyah Patimah langkung sukèng driya | prabu rara lêjar tyase | suka sagung kang dulu | ebat mulat kodrating Widhi | kinarya isining rat | apan ta asnapun | warna-warna têtingalan | kaluwihan ing donya apan mêpêki | kanggenan jim sadaya ||

32. samya endah sagung para putri | sèwu bêbêktan saking Ngajêrak | wus sairib lan sang sinom | upacaranya murub | ting galêbyar raras nêlahi | surya mèh nunggang arga | ngèlmu nglayung-layung | miwah ing ujwalaning dyah | wadya Ngajrak kang samya baris nèng margi | tan owah tatanira ||

33. Abu Bakar Ngumar Ngusman Ngali | miwah para sabat kawan dasa | anèng păncaniti andhèr | myang Sadatsatir Prabu | Hasalhasil lan pra narpati | aglar anèng paseban | lan manungsa têpung | jarwa-jinarwa ing tingkah | gênti tanya patraping manungsa lan jim | rukun apagunêman ||

34. dene sagunging prajurit êjim | myang para [pa...]

--- 3 : 72 ---

[...ra] nata nindhihi lampah | tan ana owah barise | wong Madinah gumuruh | pirang-pirang samya ningali | katêmbèn samya mulat | mring jim warnanipun | sipate kadya manungsa | sanèsira tan sami angambah siti | kulite măncawarna ||

35. ana abang dadu miwah wilis | putih kuning biru kapurănta | slewah blorok sêmbur wênèh | lir jalma wantahipun | saking gunging wadyabala jim | mampir-mampir ing wisma | samya mara tamu | wênèh sêmbahyang kewala | kang sawênèh ana ngombe ngambil gêni | sawênèh udud pisan ||

36. watyang aklukuk duda kinardi | para yusman lan wadya Madinah | tutur-tinutur umbage | nadyan kang nora enjuh | padha ngaku digdayèng jurit | sawênèh ngaku guna | kathah caturipun | malih ingkang kawarnaa | Dyah Patimah matur ing rama jêng nabi | yèn marêngi paduka ||

37. Prabu Dèwi pan amba aturi | kondur dhatêng ing wisma kawula | kasêsa dalu wancine | angrojongi jêng rasul | Ngali nulya dipun timbali | sapraptanya ngayunan | lênggah gya andhêku | sang dyah wus têdhak kalihnya | agandhengan Patimah lan prabu dèwi | kalih tyas langkung rêna ||

37. Dèwi Kuraisin Dipun Boyong Bagendha Ngali.

37. Sinom

1. orêg pra sinom sadaya | sawiyose sang dyah kalih | Ngali nulya kinêjepan | dhatêng

--- 3 : 73 ---

jêng murtining bumi | gupuh Bagendha Ngali | garwanya kalih sinambut | pinondhong kering kanan | sang dyah lan sang prabu dèwi | Sayid Ngali galihnya marwata suta ||

2. gumuruh wadya ing jaba | nyaoskên amparan rukmi | wadya barisira aglar | supênuh jêjêl apipit | gurnita swaranya sri | sanjata pating jalêgur | kadi gêlap sayuta | prakêmpa kang bumi gonjing | sang dyah kalih wus munggèng malige rêtna ||

3. Ngali lumampah ing ngarsa | sigra-sigra amantêsi | Bu Bakar Ngumar myang Ngusman | dhèrèkkên konduring Ngali | miwah sakabat sami | atanapi para ratu | pandhita rêsi janggan | ngulama satriya mantri | sêlur dulur marga gunging binusanan ||

4. wadya pra raja ing Ngajrak | tan owah lakuning baris | kadya duk ing praptanira | atanapi Sadatsatir | myang Patih Hasalhasil | prituwin pra prawira nung | sang dyah anèng amparan | lir wulan kêmbar upami | nulya rawuh dalême Ngali Murtala ||

5. kang lumiring samya kurmat | prajurit tatanira sri | gêpah Jêng Ngali Murtala | nyêlaki mring garwa kalih | sarêng sinambut sami | anèng kanan sang dyah ing rum | prabu rara nèng kiwa | gya têdhak sang prabu dèwi | upacara umyang abra tiningalan ||

38. Asmaradana

1. kasmaran Bu Bakar Sidik | samana nulya parentah | bubarakên sagunging wong | prituwin para sakabat | mantri satriya raja | gumruh kang wadya kumêbut | Sadatsatir kawarnaa ||

2. Kyana Patih [Pa...]

--- 3 : 74 ---

[...tih] Hasalhasil | prentah ratu pitung yuta | kinèn abubaran kabèh | pasanggrahan angawiyat | kang kèri mung sayuta | rumêksa mring sang lir santun | samya nyeluman sadaya ||

3. kang katingal mung sabiting | atugur anèng paseban | wênèh anèng kori gêdhe | sawênèh anèng plataran | samya jim pêpilihan | samya santana sadarum | lawan murtining wanodya ||

4. de kajawi kang sabiting | samya nyeluman sadaya | tanapi prawira sinom | samya makuwon ngawiyat | kang kèri saprêtigan | salurah sajajaripun | tan owah busana priya ||

5. sagung pra prajurit putri | wus samya kinèn umêsat | saprêtigan para sinom | salurah sajajarira | tugur anèng jro pura | kang katingal dêstun namung | kawan dasa pra wanodya ||

6. wusnya catur dasa ari | narpendyah prabu kumara | mêminta mring sang wira nom | miwah mring sang guruning dyah | cangkrama ing awiyat | lêlangên taman kadhatun | pakuwon kang mindha swarga ||

7. tiga wus manuksma sami | umêsat mring jumantara | sang dyah nunggil samalige | ebat kaelokaning Hyang | karana sipat rahmat | sang prabu rara kalangkung | dènnya mrih sukaning raka ||

8. miwah pamudyanira ngling | nging Sang Dyah Dèwi Patimah | mikat budya ing tyas anor | para pingitan Madinah | samya ebat tumingal | baya iki nyatanipun | kraton Jêng Sultan Suleman ||

9. kang sawênèh ana angling | aja kagawokan mulat | mati kalap satêmahe |

--- 3 : 75 ---

sawênèh nambungi ngucap | nadyan ta mêrayanga | dadya setan dadya lêmbut | yèn ngabdi sang lêsmining rat ||

10. apanjang lamun winarni | sang prabu rara ing Ngajrak | wus tigang căndra lamine | dènira anèng Madinah | runtut lan Dyah Patimah | tan pêgat amawor lulut | tiga sami asihira ||

11. wus rampung saliring ngèlmi | sira sang prabu wanodya | karêm ing ngèlmuning Manon | anggêlarakên sarengat | amulang jim sajagat | kang lampahan satus taun | samya sowan mring Madinah ||

12. salêbêting pitung ari | dènira nangkil ping tiga | Jumwah Isnèn myang Kêmise | lampahan tri atus warsa | patang tus warsa seba | Isnèn Kêmis Jumwahipun | samya ngumpul mring Madinah ||

13. ananging datan kaèksi | sagunging êjim sajagat | kang sumewa sang lir sinom | yèn upama katingala | kêbak praja Madinah | dening jin ingkang kadulu | ing sadina-dinanira ||

14. ngamungkên kang tungguk kêmit | kang samya cara manungsa | kalih êjim gilirane | eram sagung wong Madinah | ningali nataning dyah | dene ta kalangkung-langkung | datan kêna ingupama ||

15. ing mangke sang prabu dèwi | wus ngidham-idham kaworan | langkung sihira karongron | Jêng Sayid Ngali Murtala | langkung pamudyanira | ing maha sang ruming santun | pangraos yèn tiningalan ||

16. tan kenging bênggang sênyari | dugi dènnya pêpasihan | rêjasèng wasismarane | Dyah Dèwi Patimah tansah | mangun gambiraning tyas |

--- 3 : 76 ---

wirèng tilam kang pawor kung | lawan sang dèwining sêkar ||

17. Bagendha Ngali saya sih | mring garwa sang guruning dyah | tambuh kang winalêsake | kasmarjèng budi kang limpad | kèksi nirmalaning tyas | pamangsul saya mrik arum | kawayang amung kamulyan ||

18. ywan ta pangêla lan ing sih | sru muja ing kasusilan | de sang tumamèng karongron | yèn pinêlêng Dyah Patimah | kraos sang prabu rara | yèn mêlêng sang murtining rum | ketang trêsnaning Patimah ||

19. karon pinuja kang êsih | sumrambah asmarèng tilam | sêtya-sinêtya enggare | lir puspita têkèng măngsa | gănda nrus amrik kongas | dirèng sang kumaraning rum | wimbuh karya mangrubasa ||

20. pan kacatur wontên putri | bêbêktan saking ing Ngajrak | lêlurahe para sinom | kèhe nênêm kang kocapa | sawiji putri Ngerak | putri Nanjah kalihipun | katiga putri Kabiran ||

21. ingkang tiga para putri | pan samya nunggil sabăngsa | Bakdadi ing nagarane | samya putrining jim raja | endah-endah warnanya | panjang yèn rinênggèng kidung | wus samya nyidham kaworan ||

22. luhur-linuhuran sami | pingitan jim lan manungsa | mangumbar mêsês bêsuse | rêbut sih asmarèng tilam | sinawung adining dyah | kapupugane agupuh | pura kèbêkan ing raras ||

23. nêngna ganti kang winarni | ri sêdhêng jêng nabiyullah | sineba ing para katong | myang sagung para sakabat | mantri myang sinatriya | para [pa...]

--- 3 : 77 ---

[...ra] ngulama supênuh | lir sagara rob bêlabar ||

24. kang wontên ngarsaning nabi | Abu Bakar Ngumar Ngusman | Bagendha Ngali jajare | anggusthi tingkahing sarak | kasaru praptanira | mantri kêkalih umatur | dhatêng Sayid Abu Bakar ||

25. atur wrin wong Ngabsah prapti | sumewa nungkul sadaya | samya ngrucat gêgamane | pangajêng Patih Suteja | ya ta jêng dutaning Hyang | nulya amancêr pandulu | Bu Bakar matur wotsêkar ||

26. ing saniskaranirèki | wusana jêng nabiyullah | arum amanis dêlinge | dhatêng Sang Jênggi Narendra | iki ana wong prapta | Suteja pangiridipun | anggawa wong ing Ngabêsah ||

27. apa balamu sayêkti | umatur Sang Jênggi Raja | èstu kalamun wadyèngong | dene kang nama Suteja | gusti patih kawula | angandika kangjêng rasul | Suteja ge timbalana ||

28. wus prapta ngarsaning nabi | ya ta nulya cinukuran | winulang sahadat kabèh | sadaya wus nandhang iman | wadyabala Ngabêsah | Raja Jênggi suka sukur | ngandika jêng nabiyullah ||

29. mring sagunging pra narpati | raja kang sèwu nagara | kinèn ambubarna kabèh | mring prajanya juga-juga | kinèn anêtêpana | sarengatira jêng rasul | sadaya matur sandika ||

30. ya ta wus luwaran sami | dene sagung para raja | laju mantuk mring prajane | gumrah swarane lir gêrah | mangsane labuh kapat | satêngah căndra asêlur | dènnya budhal sing Madinah ||

31. amangkat raina wêngi [wê...]

--- 3 : 78 ---

[...ngi] | suprandene datan pêgat | jêjêl supênuh punang wong | nèng marga awarna-warna | sawênèh lampah dharat | kang sawênèh mêdal laut | palwa lir jati angarang ||

32. balêdug têtunggul putih | samya ciri ayat Kuran | tuhu Islam pratandhane | malih ingkang kawarnaa | wau sang prabu rara | tansah pamit marang kakung | kondur mring Ngajrak nagara ||

33. Gusti Sayidina Ngali | asangêt pamambêngira | lagya mêmpêng pasihane | nanging sang dyah paripêksa | kêdah kondur mring Ngajrak | kang raka tansah manglipur | mangrêpa sabda raharja ||

38. Dèwi Kuraisin badhe Wangsul dhatêng Ngajrak.

39. Kinanthi

1. kinanthi madyèng tilamrum | dirèng sang asmara kalih | kakung amindha satpada | aminta wêdharing sari | dhuh mas ratu paran baya | sun pisah lan sira gusti ||

2. sintên mirah sun sêsugun | minăngka jimating urip | pun kakang kèri anggana | nora katimbangan ing sih | tan wêlas mring dasihira | nak anggèr kang sawang sasi ||

3. dhuh gusti musthikaning rum | kang ngratoni ing wêwangi | dhuh ratuning adi mulya | dhuh ratuning pra apsari | lah ta paran gèn sun wignya | pisah lan dika wong kuning ||

4. donya ngakerat tyas ingsun | gusti ywa pisah lan mami | pun kakang mangèstupada | ing donya tumêkèng akir |

--- 3 : 79 ---

nora ingsun pindha garwa | sun rêngkuh gusti sayêkti ||

5. adhuh apa mirah ingsun | ngadhaton Madinah gusti | sakathahe jim sajagat | măngsa suwalaa gusti | pun kakang saos ing karsa | dêdagan nèng tilamsari ||

6. sang prabu rara umatur | èsême sinamar liring | gusti kadospundi karsa | sêpele ingkang ginalih | kautaman rinêbata | kang munpangati sabumi ||

7. ringkês kapraboning luhur | rusak santosaning budi | yèn amba wontên Madinah | suda wangênaning êjim | karya runtaging sajagat | wadyamba alit kang galih ||

8. amba apês têmahipun | lir manungsa siyang latri | sayêkti yèn sanès cipta | suyuding wadyabala jim | wusana angrusak nalar | datan tuwajuh agami ||

9. jêng paduka têmahipun | ingkang kalonglongan gusti | drajat kamulyaning jagat | katungkul angumbar galih | nuruti lêganing karsa | yèn tuwan mêksa ngukuhi ||

10. asil pintên sang aulun | lah măngsa kuranga èstri | nadyan krama jim sayuta | kèwêdan punapa gusti | yèn taksih gêsang kawula | măngsa kuranga pra putri ||

11. kapati-pati kayungyun | paduka dhatêng ing cèthi | lan malih garwa paduka | punika putrining nabi | pêpundhène wong sajagat | kang pantês ginusti-gusti ||

12. pratignya tur ayu tulus | tur rampung ing susila di | nadyan widadari swarga | măngsa wontêna kang mirib | jimat mêmundrining jagat | tur kêkasihing Hyang Widhi [Wi...]

--- 3 : 80 ---

[...dhi] ||

13. miwah pingitan pukulun | warnane samya yu luwih | tur samya putrining nata | cèthine sampun ginalih | bujunga utamaning rat | pamrih kang santosèng budi ||

14. lêgêg tyasira sang kakung | adangu tan kêna angling | ginalih yèn kalêrêsan | ature sang prabu dèwi | wusana arum ngandika | paran polah ingsun yayi ||

15. sumungkêm ing pangkyan gupuh | mangrangkul madyaning rayi | ginalih yèn kalêrêsan | ature sang prabu dèwi | sang dyah angrês èsmu waspa | mirsa ing kakung kaswasih ||

16. sinamur ing ujwala rum | angrêrapu ing tyas kingkin | sang dyah angênorkên raga | sasolahnya amikat sih | winor pangrukêting netra | sang dyah sang dèwining sari ||

17. langkung kewran ing tyasipun | wusana umatur aris | tuwan yèn ta tuhu trêsna | tan sagêd pisah lan cèthi | suwawi kawula bêkta | dhatêng ing Ngajrak nagari ||

18. mintaa rilaning rasul | lawan lilane bok dèwi | jumênêng Ngajrak sineba | sagunging êjim sabumi | mupugi nikmating guna | dumugi sihing Hyang Widhi ||

19. nèng Ngajrak jumênêng ratu | saeca-ecaning wuri | yèn lêpat atur kawula | suwawi winaon gusti | kumêpyur Ngali Murtala | myarsa ature kang rayi ||

20. umatur sang kusumèng rum | galihên ingkang sayêkti | atur amba mring paduka | kraton ing Ngajrak nagari | tuwan ingkang ngrêngganana | paran wusananirèng ling ||

21. yèn tuwan trêsna satuhu | mring cèthi kang kawlasasih [kawlasa...]

--- 3 : 81 ---

[...sih] | utawi lamun atrêsna | paran pangandika gusti | sarêng amiyarsa sabda | Gusti Sayidina Ngali ||

22. kapranan ingkang pitêmbung | ing purwa duksina kèksi | èngêt yèn dadya kalipah | kagagas-gagas ing galih | ambuka surayèng driya | kakekate manungswa di ||

23. kang garwa nulya sinambut | pinangku ingaras wanti | cinêcêp-cêcêp lathinya | panabdanira amanis | dudu pêpadon mas mirah | mèlua mring Ngajrak mami ||

24. donya pira nikmatipun | kapingin karatoning jim | kang dhingin ajrih panutan | kapindho atinggal wajib | kaping tri yayi wruhanta | apan sayêktinira jim ||

25. băngsa luwih andhapipun | ngamungkên nikmating bumi | ngakerat luwih musakat | apan ta yayi kinardi | apan gêgênêp kewala | kodrat iradating Widhi ||

26. nadyan Islama pinunjul | tan darbe kaswargan luwih | sawab wus pinanggih donya | yayi kamuktèning êjim | nadyan saluwihanira | sayêkti nora nimbangi ||

27. sawab ta wus badan alus | sinung kaluwihan bumi | yayi beda lan manungsa | asale badan jasmani | anarima lara pêjah | marma ngakerate luwih ||

28. gêdhene kamulyanipun | apngal kang mijil jasmani | kapindho awasing iman | amadhêp ing Suksma Jati | iku kang luwih utama | beda lawan jênênging jim ||

29. lan malihipun mas ratu | mungguhing Hyang Maha Suci | tan ana ingkang winênang | ingakên kaanan jati | karana amung manungsa [ma...]

--- 3 : 82 ---

[...nungsa] | sarengate amimbuhi ||

30. wênang pamoring pandulu | tiningalan aningali | tur awênang dadi timbang | pujinira kang sayêkti | pangrèhira tanpa lawan | witning para nabi wali ||

31. sanadyan pinara sèwu | kamulyanira ing akir | nora padha yèn miriba | yayi lan kaswarganing jim | marma pun kakang lênggana | mring Ngajrak dadya ratu jim ||

39. Pamit dhatêng Kangjêng Nabi.

40. Sinom

1. pan anglêg sang rum sri nata | sumungkêm waspa drês mijil | kaduwung ing aturira | kapranan miyarsa angling | rinaos amêthuki | manungsa khakekatipun | datollah sipatollah | sirollah wujudullahi | wus kanyatan mring sajatining manungsa ||

2. umatur sarya karuna | sri maha narendra putri | amba pukulun ruwata | dadosna manungsa jati | amba tur pati urip | ruwatên kajimaningsun | kapengin yèn dadosa | manungsa ingkang angsal sih | kadya tuwan sajatine waliyullah ||

3. Jêng Sayid Ngali wlas ing tyas | arum sabdanira manis | ya nimas wus takdiring Hyang | janji tan kêna gumingsir | sira tinitah êjim | băngsa kamanungsan masku | kukuhing alusira | kalawan badan jasmani | băngsa wadhag marang alus wêkasira ||

4. nanging alusing manungsa | yèn durung wruh rasèng pati | sang dyah tansah drês kang waspa | nèng pangkon turnya mlasasih [mlasa...]

--- 3 : 83 ---

[...sih] | paran ing karsa gusti | sang kakung ngandika arum | manungsa datan wignya | ngowahi kodrating Widhi | lamun Islam iya tinarima ing Hyang ||

5. nanging têka padha ora | lan manungsa kang angsal sih | nanging ta kaole ana | sabarang jênênging èstri | manut ing lakirabi | wuruk-wuruk kakungipun | donya akeratira | swarga nraka manut yayi | yèn prêcaya mas mirah lawan pun kakang ||

6. nanging yèn prêcaya uga | mring yayi Patimah gusti | lamun pun kakang katrima | panêmbah ingsun mring Widhi | pinasthi tan gumingsir | sira tan pisah lan ingsun | sêdene putranira | Patimah tunggal lan mami | nanging ingsun yayi ngrumiyini pêjah ||

7. sawabe băngsa manungsa | beda lawan sira gusti | sarêng lan rusaking jagat | besuk ajalira gusti | tyasira lir jinait | myarsa andikaning kakung | kadya datanpa jiwa | adangu tan kêna angling | soca balut socaning jim ingusapan ||

8. umatur sarya karuna | amba têtêdha ing Widhi | tulusa mangèstupada | ngranupada ingkang cèthi | paran ta polah mami | amba datan sagêd kantun | satêmahipun cuwa | gusti gèn amba nyênyèthi | datan wignya mangsuli ing sih paduka ||

9. pintanên kang murbèng jagat | ywa ngantos sulayèng pati | sintên kang amba têngaa | yèn kantuna ajal mami | kalampahana ugi | nadyan palastraa ingsun | sarênga lan paduka | ywa ngantos gantalan sasi | raka nabda mas ratu yêkti tan kêna ||

--- 3 : 84 ---

10. nadyan kèri ajalira | besuk tan wurung kapanggih | yèn dhasar mantêp ing cipta | jodho ing salakirabi | panas pêrih nglakoni | jodho lan samarunipun | nadyan băngsa jim sira | kabêgjan dadya pawèstri | jim manungsa manut labuh marang priya ||

11. marma mas mirah kusuma | aja sungkawa ing galih | nak anggèr pamintaningwang | nora liwat wong akuning | amung sisiping dasih | dèn agêng aksamanipun | roh ingsun sumawita | bêndaranira wong kuning | sêtya tuhu rumêksa nugrahandika ||

12. ya ta sang prabu wanodya | wus marêm raosing galih | ing tekad saya jrih trêsna | mring raka kungkulan budi | wah mangrês wêdi sumrik | inggih ingkang mangimur kung | mawantya mangun tama | angrèh kasusilan suci | kongas bawa pangbra bawaning agama ||

13. marang pagra mangrasmaya | apadhang rêjasèng sasi | rilang mudra kilang driya | Gusti Sayidina Ngali | malad dadirèng tyasing | dyah pamit dhumatêng kakung | kacakra ing wardaya | akewran pamêdharing ling | manabda rum mring garwa sarwi mangrêpa ||

14. gusti kang sawang kumala | pêpujan rêtna ingukir | sirarsa kondur mring Ngajrak | yèn kenginga sun pambêngi | yèn paripêksa gusti | paran gon ingsun tan asung | dasih sumiwèng karsa | mêgyati runtiking galih | sun têtêdha tulusa asih kewala ||

15. nadyan yayi mas kondura | aja lali mring mas widi | lan malih pamintaningwang | aja suwe-suwe gusti | dipun asring têtuwi | pun kakang kangên kalangkung | ywa pêcak [pê...]

--- 3 : 85 ---

[...cak] têtaunan | pan sadina bae gusti | pan saêjam kewala tan bisa pisah ||

16. sinigêg jawining kăndha | wêwadine wong aguling | lêlipure pari brăngta | kadya wong kang ngèsthi pati | tri ratri têlung ari | risang mangun asmarèng rum | gantya manawungana | mintya wong tikyèng pra sari | arum-arum kawangwang ing madu brăngta ||

17. rimangkara andum raras | pra putri ing jinêm wangi | pinudyèng asmara gama | kadya duk kratoning nabi | Suleman yèn marêngi | mriyêmbada ing para rum | mahandum luluting tyas | sèwu-sèwu ing salatri | Sayid Ngali kinarilan dening Suksma ||

18. kaloka lêlananging rat | Gusti Sayidina Ngali | kaloka anjayèngrana | punjuling asmarèng sari | sawusnya andum ing sih | ya ta kusumaning ayu | sawusnya aparentah | linilan sakèh wadya jim | gya budhalan sang rêtna kondur mring Ngajrak ||

19. gumruh swaraning jim wiyat | kadya udan sinêmèni | miranti kaprajuritan | pitung yuta pra narpati | sabala nitih wajik | sawitan busananipun | barung têngara gumrah | anjog sing nagara asri | pirang-pirang nagri Madinah kèbêkan ||

20. kawarnaa prabu rara | kalawan Patimah Dèwi | dangu dènnya rêrangkulan | yayah mintuna lan mimi | Sayid Kasan prituwin | Sayid Kusèn nèng ngarsèng rum | tansah ingaras-aras | mring ibu sang prabu dèwi | paja-paja dyah kalih lamun pisaha ||

21. pan saking anunggil cipta | tan ana sêlayèng [sêla...]

--- 3 : 86 ---

[...yèng] budi | asih sinêmbadan karsa | sang kakung jêngêr ningali | dhumatêng garwa kalih | datansah rinangkul-rangkul | lambung kadya pêpêsa | adangu nguswa mêmanis | prabu rara wus lèngsèr saking ing ngarsa ||

22. wus ngrasuk kang prajuritan | sinawang kalangkung pêkik | kadya gambar wêwangunan | rêspati sabêt kinèring | myang sagung para putri | sadaya busana kakung | dene pra prawirèng dyah | wus samya wahana wajik | wijil pisan barise wus samya rampak ||

23. kang wadyabala bêlabar | saparan-paran mênuhi | Prabu Dèwi Dyah Patimah | wus munggèng amparan rukmi | jajar pinrak maligi | dumêling lamun dinulu | Rêtna Dèwi Patimah | gumilang amindha sasi | saya kongas pêpundhène wong sajagat ||

24. dumêling sang prabu rara | sinawang langkung rêspati | wus tan kalih lan kang rama | Jêng Sultan Wiradimurti | kaot kaparèng alit | ambranyak lamun dinulu | kang rama mănda jênar | sang dyah lir êmas sinangling | gêbyar-gêbyar kaguntur dening raditya ||

25. upacara atap aglar | ingapit kang para putri | Ngali lumampah ing wuntat | sawadyanira angiring | wus praptèng păncaniti | laju umanjing kadhatun | marak jêng dutaning Hyang | ampilan kandhêg ing wijil | Jêng Muhamad duk mirsa mring dyah kalihnya ||

26. dyah kalih ingawe sigra | gupuh ingancaran sami | kalihira jajar lênggah | Ngali ngandikan wus prapti | têngah kaparèng wuri | Ngali lênggahnya tumungkul | para putri angayap | tanapi pawongan cèthi | kangjêng nabi arum wijiling [wiji...]

--- 3 : 87 ---

[...ling] wacana ||

27. kaki Ngali paran karya | dene yayi Kuraisin | lan garwanira Patimah | umarêk malêbèng puri | paran ing barang kardi | Bagendha Ngali umatur | ratu mas ing Ngajêrak | amit mring paduka nabi | paripêksa mundur mring Ngajrak nagara ||

28. sangêt pamambêng kawula | nanging ratu mas tan kenging | wusana amba sumăngga | paran karsaning mas yayi | ngandika kangjêng nabi | kaki Ngali sèwu sukur | sira sumarah karsa | angayomi jim sabumi | tinggal wajib ratu atinggal nagara ||

29. matur nuwun Sang Murtala | dangu wêdale kang angling | nolèh Sang Prabu Wanodya | mring raka amandêng liring | mèsêm Bagendha Ngali | dangu dènira tumungkul | angling jêng dutaning Hyang | yayi Dèwi Kuraisin | sun idèni kondur mring Ngajrak nagara ||

30. tan liwat pamintaningwang | yayi dèwi dèn atiti | amrêdi mring jim sajagat | mumpung ingsun maksih urip | sarengat gama sukci | sawadyanira riningsun | aywa na kaliwatan | nêtêpi pakoning Widhi | tur sandika narpendah sarwi wotsêkar ||

31. jêng nabi malih ngandika | yayi wêkas ingsun malih | warna rêrukuning Islam | salat kajat miwah kaji | ramlan jakat pitrahi | dèn nglakoni darminingsun | sang dyah matur sandika | malih ngandika jêng nabi | poma yayi dèn raghap agamanira ||

32. anggêlung ngèlmunirèng Hyang | mulanga ing Kuran sami | sarat nganggoa wêrana | kang padha muhrim pribadi | wus lakuning pawèstri [pa...]

--- 3 : 88 ---

[...wèstri] | nora kêna ariningsun | sang dyah matur sandika | winêling winanti-wanti | kangjêng nabi sadangunira tumingal ||

33. dhatêng sang prabu wanodya | ujwala kongas nêlahi | wus cinakra ing wardaya | yèn sang dyah rêtna garbini | jêng nabi gya mangliring | mring Patimah sabdanya rum | riningsun prabu rara | sêmune têka manglingi | Dyah Patimah umatur sarwi wotsêkar ||

34. ratu mas sampun awawrat | tri căndra amba watawis | mèsêm sajroning wardaya | kangjêng nabi tanpa angling | ingawe nata dèwi | umarsèng manguswèng suku | nabiyullah ngandika | wêwêtênganira yayi | yèn sêmbada parênging Hyang Maha Mulya ||

35. iku besuk babar priya | warnane kalangkung pêkik | dadi prajuriting Suksma | digdaya sura sinêkti | ngêntasi barang kardi | sinumêktan ing Hyang Agung | besuk luwih widigbya | têtulung mring kawlasasih | angungkuli lêluhur kang kuna-kuna ||

36. angayomi umat Islam | ambirat sagunging kapir | matur nuwun prabu rara | malih ngandika jêng nabi | lan wêkas ingsun yayi | benjang yèn saèstu kakung | ingsun asung wasiyat | tur atas karsaning Widhi | aranana Ki Muhamad Kanapiyah ||

37. matur sang prabu wanodya | pukulun kang mugi-mugi | kabula pangèstu tuwan | gya mundur sing ngarsa nabi | anjawat asta wanti | mring para garwaning rasul | miwah mring Dyah Patimah | kumêmbêng waspa sang kalih | Sayid Ngali tambuh raosing wardaya ||

--- 3 : 89 ---

38. jêng nabi arum ngandika | wus pupusên kaki Ngali | ewuh jênênging narendra | yèn nganti tinggal nagari | têrang sing karsa mami | dènira kondur riningsun | lawan wangênan apa | yèn ana karsaning yayi | nagri Ngajrak lawan praja ing Madinah ||

39. sayêkti măngsa dangua | sakêdhèping netra prapti | Ngali nuwun aturira | nambungi sang prabu dèwi | lêrês sabdaning nabi | cipta amba mring pukulun | yêkti măngsa sanèsa | ing benjang lan sapuniki | Sayid Ngali ngliring tan mangsuli sabda ||

40. warnanên ing pagêlaran | sira Raja Sadatsatir | miwah Hasalhasil Patya | miwah pra narpatining jim | anjawat asta sami | ganti-ganti majêng mundur | mring Sayid Abu Bakar | Ngumar Ngusman sabat sami | wadya Ngajrak umyang dènnya ngèstupada ||

41. anulya atata-tata | wadya ing Ngajrak nagari | swaranira anglir gêrah | gumruh pangriking turanggi | gêtêr patêr munya sri | kang arga pating galudhug | kurmate jim sajagat | kang anèng jaladri wukir | angin agêng nêmpuh ing kăndha araras ||

42. têtunggul layu bandera | kasrang ing angin kumitir | praja kadi binusanan | adangu dènira nganti | wiyosira sang dèwi | kang lagya marêk jêng rasul | ya ta kang anèng pura | samya trênyuhirèng galih | langên dènnya wulangun apêgat trisna ||

43. lipur panglipuring cipta | abirat asmarèng kingkin | sang dyah gya manguswèng pada | mring raka saha wotsari | Jêng Sayidina Ngali | ing driya

--- 3 : 90 ---

saya sumawur | kagugu trisnanira | nanging ajrih mring jêng nabi | wong jro pura sami anjêngêr sadaya ||

44. jêng nabiyullah gya ngatag | mangkat mring sang prabu dèwi | samya jum kang samya brăngta | dyan lèngsèr sing ngarsa nabi | kêkanthèn asta sami | lawan Patimah sang ing rum | Ngali lumampah ngarsa | nyaoskên amparan rukmi | Dyah Patimah wangsul pintu kang sapisan ||

40. Dumugi ing Ngajrak.

41. Mijil

1. mijil Ngali ngantosi ing jawi | mring sang prabu sinom | wimbuh trênyuh wardaya rujite | wêntaring ujwala gandrung kingkin | sang dyah duk kaèksi | ing manah kumêpyur ||

2. raka gantya manambut mring rayi | sang dyah manrêp anor | minta-minta aksama ature | dangu dènnya kandhêg anèng jawi | dugèkakên ing sih | kadya kupu tarung ||

3. sang dyah pinondhong mring kakung aglis | mangêsês sang sinom | sarta maoni pasikêpane | binêkta minggah ngamparan rukmi | pinrakkên maligi | kinubêng para rum ||

4. kakung tansah ngaras wanti-wanti | panabdanira lon | lah mangkata sira naking anggèr | nora liwat pamintèngsun gusti | aja lami-lami | pitambêt maring sun ||

5. kèri anggana pun kakang yayi | sapa kang sun êmong | prabu rara amanis ature | dèn prêcaya gusti mring pun cèthi | măngsa dadak ugi | amba purun-purun ||

--- 3 : 91 ---

6. darbe sabda anglirakên wêling | ngira sang wiranom | ginaliha pun dasih ature | mring paduka ingkang kathah kêdhik | tuwan ngong aturi | sing amparan tumrun ||

7. sang wiranom gya tumêdhak aglis | pan èsmu wirangrong | mangu-mangu ing gandrung tindake | tansah mawas mring kang mindha sasi | lir marcu katitis | têdhak kadung-kadung ||

8. namur brăngta Jêng Bagendha Ngali | tumamèng mangisor | uluk salam jawat asta age | mring kang paman Raja Sadatsatir | gya ngatag sang dèwi | mring wadya jim gupuh ||

9. prawirèng dyah nèng ngarsa ngêbêki | sewa abra tinon | pating galêbyar sabusanane | rênyêp kumêt ujwala bra asri | wadya jim mênuhi | ngakasa gumuruh ||

10. sanjata gêng jumêgur mawanti | barung têngara ngrok | satus kilan watara luhure | pamêsatnya risang prabu dèwi | lan sagung wadya jim | wus nukma sadarum ||

11. samya mangu kang kèri prasami | anggandrung wirangrong | lamun aja angeklasna tyase | pasthi lamun anggung brăngta kingkin | Sang Bagendha Ngali | saparan mangun kung ||

12. suprandene datan kêna lali | mring sang ruming sinom | tansah gandrung ing măngsa ningsête | prabu rara duk karoning kang sih | saecaning galih | yèn èngêt kumênyut ||

13. cinarita kang mêsat wiyati | prabu rara sinom | sakêplasan wus prapta prajane | panggih ibu Dyah Ismayawati | sru onêng sang kalih | kang putra rinangkul ||

14. ingkang ibu têtanya aniti [ani...]

--- 3 : 92 ---

[...ti] | mring putra sang sinom | dene lami paran darunane | sang dyah matur saniskara nguni | sarta kang sudarmi | nèng rana kasambut ||

15. Dyah Ismaya kêpati dènnyanjrit | ngrangkul mring sang sinom | sang dyah matur mênggah wusanane | wus kênyatan rahmating Hyang Widhi | kang rama Jêng Amir | kèksi nèng swarga gung ||

16. ingkang ibu wus marêm ing galih | sukur ing Hyang Manon | pan sinigêg sang pandhita rajèng | Sultan Ngabdul Sapari nèng wukir | lakon catur ari | sing Ngajrak praja gung ||

17. kagyat myarsa kang panjrit dumêling | nèng jroning kadhaton | datan pangling yèn putra swarane | glis tumêdhak sakêdhap wus prapti | pinrak dalêm puri | putra wayah gupuh ||

18. nukmèng pada dhumatêng sang yogi | sang rêsi lingnya lon | putraningsun sira naking anggèr | praptanira ing kêdhaton gusti | paran rèhing nguni | niskaraning laku ||

19. sarta ingsun kagyat amiyarsi | babo wayah ingong | ing panjrite ibunira anggèr | ing wusana nini sira prapti | lah pajara gusti | apa karanipun ||

20. prabu rara umatur wotsari | mring eyang sang katong | saniskara wus jinarwa kabèh | sang pandhita kagyat duk miyarsi | Jêng Amir wus sahid | asru dènnya ngungun ||

21. kawuwusa ngandika rum manis | babo wayah ingong | wus jamake manungsa nak anggèr | lamun jurit ing wêkasan lalis | tur luwih utami | sahid sedanipun ||

22. prabu rara gya umatur malih | mring kang eyang alon [a...]

--- 3 : 93 ---

[...lon] | anjarwakkên kang rama rahmate | pan katingal anèng swarga adi | langkung sihing Widhi | ingkang eyang sukur ||

23. matur malih risang prabu dèwi | duka ulun cadhong | botên nyana kawula wiyose | pan manira ing mangke wus krami | rèh pinêksa dening | jêng nabi panutup ||

24. amba sêmados atur udani | mring eyang sang katong | rèhning dèrèng angsal pangèstune | kangjêng eyang jêng nabi tan kenging | pinêksa pan mami | dhatêng kangjêng rasul ||

41. Kagungan Putra Nama Muhamad Kanapiyah.

42. Dhandhanggula

1. kamanisên sarta nanggulangi | pan sanadyan dèrèng ngidènana | jêng rasul mêksa karsane | mila wusananipun | têmah amba nurut jêng nabi | mangke klampahan krama | jêng sultan lingnya rum | sukur babo wayah ingwang | kabèh iku atas karsaning Hyang Widhi | jodho măngsa bakala ||

2. pan wus têtêp donganingsun iki | ingsun mucak mirangrong nèng mega | sira kang sun dongakake | tutuga kratonipun | kèringana ing nungsa bumi | luputa ngunasika | lan panêdhaningsun | muga nuli akramaa | aja gothang lawan kudangane nguni | babo sudarmanira ||

3. matur nuwun sang narendra putri | sang pandhita malih angandika | kakung ta sapa arane |

--- 3 : 94 ---

prabu rara umatur | apan inggih Jêng Sayid Ngali | kang ningkahakên amba | gusti kangjêng rasul | inggih malèni priyăngga | lan ing mangke kawula sampun garbini | angandhêg kalih căndra ||

4. myang lurahe pawongan pra putri | pan ing mangke akathah kang wawrat | asale sang jayèng sinom | miwah guruning arum | Dyah Patimah langkung dènnya sih | pukulun dhatêng amba | tan măntra yèn maru | amba wontên ing Madinah | botên wignya mangsuli sihing jêng nabi | myang sihe Sang Murtala ||

5. langkung suka Sang Ngabdul Sapari | gya mangangkat asta sarwi donga | sarta ingaminan dhewe | kalangkung sukuripun | mring Pangeran Kang Maha Suci | sang pandhita ngandika | adhuh putuningsun | dene bêgja têmên sira | krama wali prajurit digdayèng bumi | tur padha wangsanira ||

6. Dyah Ismaya tyas marwata siwi | ingkang putra krama waliyullah | kalangkung suka sukure | wimbuh mangke sang ing rum | pan ing mangke sampun garbini | mangrangkul lon manabda | adhuh putraningsun | sun têtêdha mring Hyang Suksma | muga-muga kakunga putranta benjing | pinanjangna kang yuswa ||

7. angandika Sèh Ngabdul Sapari | nini dèwi apa impènira | iya sadurung-durunge | prabu rara umatur | kangjêng eyang amba ing nguni | duk arsa mring Madinah | marak ing jêng rasul | punika amba nyupêna | pan katingal amba angêmban kang sasi | sarwi angandhut lintang ||

8. mèsêm ngandika Ngabdul Sapari | iya nini ing supênanira [supê...]

--- 3 : 95 ---

[...nanira] | têka gampang pracekane | Bagendha Ngali iku | kang minăngka pangawak sasi | kêpanggih lawan sira | kaping kalihipun | ngandhut lintang pêsthi benjang | babar jalu warnanira langkung pêkik | dadya prajuriting Hyang ||

9. pilih tandhing kalamun ajurit | widigdaya sêkti măndraguna | lawan malih kasapane | lamun tirua ibu | ya prajurit luwih sinakti | lamun tirua bapa | prajurit pinunjul | tirua kang eyang Ambyah | prajurit nung sêdene tirua mami | iya nora kuciwa ||

10. prabu rara umatur wotsari | wêlingipun kangjêng rasulollah | yèn yêkti jabang bayine | ing têmbe babar jalu | sinung nama wasiyat nabi | Muhamad Kanapiyah | tur winêca punjul | ngungkuli kang kuna-kuna | sang pandhita kalangkung sukur ing Widhi | wêkasan andêdonga ||

11. ngangkat asta tumêngèng wiyati | pujinira mring Hyang Maha Mulya | Allahuma ngajanine | ngulanatan rajungun | wasalikan wallamukminin | imanan wasultanan | alhum ngajalahu | rajul nura nurbuwatan | salalahu ngalaihi wasalimi | gya katrima Hyang Mulya ||

12. angin agêng nulya andhatêngi | rindik-rindik anggêgana rimang | prakêmpa gênjot bumine | lintang samya sumuluh | nulya gêtêr patêr munya sri | ngarsa wontên gumêbyar | kagyat gunging dulu | jumêbrèt saking awiyat | tri pandurat gandanya amarbuk wangi | pracihna yèn istijap ||

13. ênêngêna ganti kang winarni |

--- 3 : 96 ---

Sri Bardanas ing sapraptanira | nagri Lakat caritane | lawan Baktiyar cundhuk | nanging sampun dèn pirantèni | dhasar wadya ing Lakat | sadaya wus suyud | dhatêng Sang Patih Baktiyar | sarêng prapta Bardanas cinêpêng aglis | anulya pinêjahan ||

14. Sang Baktiyar wus madêg narpati | angrênggani nagara ing Lakat | atas Sri Irman prentahe | wadya ing Lakat suyud | wêdi asih jiwa srah pati | prituwin para raja | kang bolos ing pupuh | sadaya wus samya seba | lulut ajrih dhatêng Baktiyar Narpati | raja sèwu nagara ||

15. sang dyah ingkang anèng dalêm puri | putranira Sang Raja Suwajan | ya ta wus dhaup ing mangke | lawan Baktiyar Prabu | kawarnaa sang nata lami | kondurnya sing Madinah | pinapagkên pupuh | duk prapta kikising praja | ginêlaran dening Baktiyar Narpati | kinumba padha rowang ||

16. dhasar wadyanira Lakat Aji | kathah punggawa saking Ngabêsah | datan sumuyud ciptane | sinupit robing mungsuh | sing gunanya Baktiyar Aji | sarêng katrajang bubar | sadaya asumyur | Sri Lakat sampun palastra | sedanira paekan srana ngêntasi | kêdhik kang labuh praja ||

17. kadya sapu wêdhar gunging dasih | rêbut umur angungsi prajanya | mati kanisthan sang rajèng | kinumbaa ing apus | labêtira kurang nastiti | agahan tur kagehan | rèhning bala nguthuh | tiwas cilaka dadakan | tan wrin mala cundaka anamur sandi | tabêting pringgabaya ||

18. tulus madêg Baktiyar Narpati |

--- 3 : 97 ---

angrênggani ing nagari Lakat | kathah raja rerehane | dhomas kang para ratu | sumawita Prabu Mêdayin | suyude lawan guna | kathah marganipun | sawênèh kongasing ngarsa | kang sawênèh nungkul kungkulan ing budi | wênèh nungkulnya raja ||

19. sing bêrdagang ing pangupa bukti | suda wuwuh lumungsur ing boja | nalar rèrèh pangambile | wênèh nungkul ing ratu | pinaekan kulinèng budi | wênèh ginora-godha | akathah liripun | sanadyan pambêging kopar | Raja Irman pan kêna kinarya misil | mendah lamun Islama ||

20. dènira ulah ing prajaniti | kabudayan mring gunging sarira | binobot ing sadugine | mari-mari yèn uwus | ing lyan nungkul samya srah pati | malih ingkang winarna | ing Ngajrak praja gung | maha sang prabu wanodya | cinarita sang dyah dènira garbini | wus prapta ing sêmaya ||

21. miyos jalu ingkang jabang bayi | cahyanira lir wulan purnama | kalangkung endah warnane | sampun sinungan juluk | wasiyatnya saking jêng nabi | Muhamad Kanapiyah | tuhu yèn binagus | kang eyang sukur ing Suksma | Dyah Ismaya prituwin sang prabu dèwi | samya sru sukur ing Hyang ||

22. kalis ing grah ingkang jabang bayi | kaya dudu undhaking sadina | lir dinusan banyu gege | amrih gancanging wuwus | sampun yuswa sadasa warsi | saya bagus warnanya | ujwala sumunu | bakdane Yusup Narendra | mung Muhamad Kanapiyah ingkang mirib | sêsêkaring manungsa ||

23. aprituwin [aprituwi...]

--- 3 : 98 ---

[...n] sagung para putri | ingkang sami garbini sadaya | wus babar jabang bayine | jalu tur bagus-bagus | gêgadhangan prawirèng jurit | tunggil taun myang wulan | ing pambabaripun | lawan sang raja pinutra | sampun samya sinungan nama pêparing | Ngiman Ngali pangarsa ||

24. ari malih Sang Ngalibun Ngali | malih Ngali Kusbali namanya | Musibunkaan malihe | anênggih arinipun | Sang Ibrahim Muhtali malih | Tugan ing Turki Kadar | iku kang waruju | tan pisah dalu lan siyang | kadang nênêm lawan atmaja sang murti | Muhamad Kanapiyah ||

25. pan dèn êmong kang eyang sang yogi | siyang dalu datan kêna pisah | sirna tèk ujat kêprabon | ngèlmuning Hyang wus rampung | gêlaring rat kang agal rêmpit | kasub ing bumintara | jim sajagat suyud | malah wus dadi warana | amêmulang tata sarengating bumi | wus dadya paguronan ||

26. dadya wakilira prabu dèwi | imbal wacana sarèhing karsa | wimbuh ingrangkêp karyane | sagunging adil khukum | sang wiranom dipun sêdhahi | ing nais kapradatan | ilhal gêlarnya lus | sabên Jumuwah ambawa | miwah kutbah para kadang mangèstuti | ngalim saliring kitab ||

27. dene ingkang dadya pamugari | ingkang eyang Sadatsatir Raja | ingkang minăngka êmbane | wus ingangkat sang bagus | mring kang ibu sang prabu dèwi | prituwin sang pandhita | nênggih sang binagus | nama Prabu Anom Ngajrak | ajêjuluk Sayid Amirul Mukminin | Muhamad Kanapiyah ||

--- 3 : 99 ---

28. ambêk wantêr asura sinêkti | pan sêmbada bagus wicaksana | arum sarèh pitêmbunge | amrih gancange wuwus | duk sêmana sang prabu dèwi | nèng ngarsane sang raja | aminta panjurung | pandonga gêntèni kratyan | sang dyah sangêt apan dènira prihatin | kêdah putra ingangkat ||

42. Raja Irman Ngrasuk Agami Islam.

43. Asmaradana

1. kasmaran matur sang dèwi | marang sang raja pandhita | amba aminta sumèrèn | nistha jênênging narendra | èstri jumênêng nata | akathah cuwêngahipun | dènira rumêksa sarak ||

2. kirang sampurnaning bumi | narendra kalis ing bala | ngêdohakên praja rame | lah punapa saenira | kautaman rinêksa | anjêmbarakên kang luhur | wisesa kirang sêmbada ||

3. rèhning wajibing narpati | botên kenging pêpungunan | surêm padhanging kaprabon | sanajan amba wênanga | ngratoni jim sajagat | kirang kautamanipun | satindak lawan pinêksa ||

4. pantês-pantêse duk nguni | pukulun jumênêng nata | sayêkti sanès lan mangke | sampun wontên kang gumantya | wayah tuwan punika | pun Kanapiyah wus mungguh | kasub ing rat pramudita ||

5. ngratoni lêlêmbut myang jim | sampurna adêging nata | sêmbada bagus wiranom | ya ta sang raja pandhita | myarsa ture sang rêtna [rê...]

--- 3 : 100 ---

[...tna] | tan bisa mangsuli wuwus | sidhakêp mangunandika ||

6. kewran dènira mangsuli | matur malih sri wanodya | tuwan galihên tur ingong | lamun utamaning nata | miliha kang sudibya | kakung prawira tur bagus | têliti trahing ambiya ||

7. kang wicaksana bèr budi | kang tulus tan nandhang ina | sarèh saparibawane | pukulun buyut paduka | pan ngranggoni sadaya | tan wontên kuciwanipun | ing dalil myang kukumira ||

8. mèsêm Sang Ngabdul Sapari | iya bênêr sira nyawa | marentah ing rèh kaprabon | nanging ta pituwaningwang | iku durung sampurna | buyut ingsun sang abagus | samêngko durung diwasa ||

9. sanadyan iku linuwih | bèr budi suci wicara | asêkti tur bancar anom | iya iku wênang uga | nanging kurang utama | wantuning wong anom iku | kurang tuwajuh ing karsa ||

10. kurang waspada ing gaib | suda wuwuhing darajat | rongèh nugrahaning Manon | babo upamane ana | kalipah yèn taruna | pangrasa siyang lan dalu | kaya wong dolanan gada ||

11. sarambut tan kêna lali | babo sinăngga ing wadya | yèn luput dêrawasake | bubrah arjaning nagara | kêsit ingkang nugraha | wahyuning rat têmah kongsul | barang-barang purwanira ||

12. tur durung prapta ing pêsthi | araning wong maksih mudha | lir bêbakal upamane | gampang mungguhing kukumah | ngadil miwah pradata | ing dalil kadis kawuwus | mungguh layanganing nata ||

13. nora susah dèn [dè...]

--- 3 : 101 ---

[...n] rasani | kaèn kênyataan ana | sayêkti yèn gampang bae | băngsa swara ana rupa | kagêlar ing sajagat | sumêlang ingsun mas ratu | obah osiking kawula ||

14. kang mêtu sing kukum adil | sadarga arjaning driya | gaib sabarang pangkate | ewuh yèn durung waspada | pêrang catur inguja | rèhing rat tansah sinau | tumpang suh wêdharing karsa ||

15. iku wêdakaning bumi | murungakên kautaman | bubrah ing praja sikune | lamun ta datan tinrapna | têmah kang jagat rêngka | rupak ngadil kukumipun | narendra tan bawa rahsa ||

16. ngawruhi ing adil gaib | mawas sêbawaning driya | iku karya luwih abot | lumaku sadina-dina | sulang pamoring praja | solah netya tan kawêtu | rêrêgêd jroning salira ||

17. umatur sang prabu dèwi | inggih paduka wulanga | wayah tuwan ngrèh praja bot | mangolah raras sasmita | kang eyang angandika | abot tan kêna winuruk | landhêp ilhaming wardaya ||

18. mêdal sing hidayat gusti | ngèlmuning Hyang kang mangkana | tan ana unggah udhune | yêkti tan nganggo tuladha | ingambil saking rahsa | susantya sasmita luhung | iku kawijiling sabda ||

19. umatur sang prabu dèwi | pukulun wayah paduka | pasrahêna mring Hyang Manon | sanadyan para ambiya | nabi kêkasihing Hyang | dènnya katurunan wahyu | tan nganti wayah diwasa ||

20. mèsêm Sèh Ngabdul Sapari | wusana arum ngandika | adhuh gusti wayah ingong | ewuh sun misesanana [mi...]

--- 3 : 102 ---

[...sesanana] | ngangkat adêging nata | rèh sira jumênêng ratu | ana ing Ngajrak nagara ||

21. iya-iya karsa mami | sasat sudarmamu uga | kang ngèstrèni sira anggèr | sarta nugrahaning Suksma | marentah jim sajagat | ewasamono mas ratu | lamun sira paripêksa ||

22. ingsun wêdi misesani | miwah yèn angèstrènana | wirasat lungsur kaprabon | ingsun wêdi dutaning Hyang | gusti nabi panutan | lan yèn dudu karsanipun | lakimu Ngali Murtala ||

23. rèhning putranira gusti | lair mèh ngantya diwasa | durung wruh mring sudarmane | sadene pra kadangira | dadi kurang utama | mendah dukane jêng rasul | babo mring awak manira ||

24. wong tuwa datanpa kardi | tan wruh purwaning nugraha | anggampangakên karya bot | lawan patut-patutira | babo sira maraka | mring gusti jêng nabi rasul | miwah marang lakinira ||

25. dene uwis lawas nini | sira datan mring Madinah | nini lawan sayogyane | anyaosna putranira | ya ta sang prabu rara | myarsa sabdane sang wiku | lêgêg datanpa ngandika ||

26. rinasa-rasa ing galih | tan têpang lan karsanira | sang rêtna lênggana tyase | yèn sowana mring Madinah | wusana lon aturnya | amba lênggana kalangkung | yèn sowana mring Madinah ||

27. wayah paduka sang yogi | sumăngga ing karsa tuwan | sowan dhatêng Madinahe | amintaa kang pandonga | dhatêng jêng dutaning Hyang | lan mintaa [minta...]

--- 3 : 103 ---

[...a] kang pangèstu | dhatêng ing sudarmanira ||

28. Jêng Sultan Ngabdul Sapari | wus ngrojongi karsanira | anênggih sang prabu anom | nênggih kang sowan priyăngga | miwah sakadangira | wus dados ingkang pirêmbug | malih mangsuli carita ||

29. nguni Sang Lakat Narpati | satiwasira ngayuda | kalih dene pirantine | nênggih Sang Patih Baktiyar | dutane Raja Irman | mangke ing Lakat kêcakup | dhatêng Mêdayin nagara ||

30. nênggih Sang Prabu Mêdayin | satiwasira Sri Lakat | apan ta sangêt ajrihe | dhatêng Jêng Nabi Muhamad | gya sowan mring Madinah | biluk ngirid para ratu | dhomas samya manjing Islam ||

31. sarta lampahing agami | sagunging para narendra | suyud mring Madinah kabèh | lêlêmbut jim lan manungsa | Ngarab lan tanah ngajam | ing atasangin sumuyud | ing bawahangin wus seba ||

32. sagunging para narpati | kang cêlak lan tanah Ngarab | ing wulan kaji sebane | dene ingkang têbih pisan | pêndhak măngsa taun Dal | samendraning jagat suyud | nglampahi agama Islam ||

33. kawarna carita malih | Gusti Jêng Nabi Muhamad | sineba ing para katong | miwah kang para sakabat | pandhita rêsi janggan | para ngulama nung-anung | andhèr ngarsaning panutan ||

34. samya bêkta kalam mangsi | amêcah daliling Kuran | anjêjumblah bêbasane | bênang subing makna lapal | saking jêmbaring jagat | warna-warna basanipun | tan cukup ngamungna Kuran ||

35. mila

--- 3 : 104 ---

sagunging musanip | kang sinung rahmating Suksma | sarta kang angsal idine | Jêng Gusti Nabi Muhamad | pandhita tanah Ngarab | kèhnya sèwu pitung atus | pitung dasa lan sakawan ||

36. kinèn anggêgubah ngèlmi | amarna pêcahing Kuran | dadya kitab sakathahe | makhluk pamulanging umat | amrih tataning sarak | marga kautaman tuwuh | sarengat Nabi Muhamad ||

37. murahi umat kang laip | amindha umat kang êkas | ambedakakên kang seje | ngumpulakên ingkang tunggal | mangêkêr gaibing Hyang | anggêlar kang wus kawujud | iku sarengat kang mulya ||

38. ngungkuli kang dhingin-dhingin | ing donya rawuh ngakerat | tanapi kasuciane | Jêng Muhamad Kabibullah | gustining pra utusan | kang mulya tur baboning nur | pan ingakên rasaning Hyang ||

43. Muhamad Kanapiyah Sowan dhatêng Madinah.

44. Sinom

1. sri nataning kasampurnan | jêng gusti rêtnaning bumi | ri sêdhêng pinrak ing pura | ingayap pra pramèswari | sira Bagendha Ngali | sarimbit lan garwanipun | ngandika anèng ngarsa | Kasan lan Kusèn sumiwi | kangjêng nabi akathah ingkang wirayat ||

2. dhatêng kang putra Patimah | tuwin mring Bagendha Ngali | marma timbalaning Suksma | kang dhumawuh ing jêng nabi | masalahing pawèstri [pa...]

--- 3 : 105 ---

[...wèstri] | karongron lan kakungipun | kakung amêngku ing dyah | jinarwa amikênani | risang kalih nging dèrèng pati kadriya ||

3. aminta têranging jarwa | nastiti dènnya nampèni | langkung sukaning wardaya | jêng nabi lan risang kalih | miwah pra garwa sami | miyarsa sabdaning rasul | kapencut rêtna sumrah | carêming driya kaèsthi | Kasan Kusèn enggar sami ngèstu daya ||

4. kasaru ing pasewakan | orêg sagunging kang nangkil | sumingêp ing jumantara | kang barat awor gurimis | lir udan sinêmèni | swaraning kuda gumuruh | Bu Bakar Ngusman Ngumar | samya graita ing galih | pan sinêngguh prabu rara ing Ngajêrak ||

5. kang sewa samya mrêdapa | tambuh panduganing galih | pan gupita-ginupita | sagunge para narpati | ciptane warni-warni | ya ta tan antawis dangu | cumlorot saking wiyat | putra ing Ngajrak Dipati | wus tumêdhak anjujug ing pasewakan ||

6. pra kadang tan kêna pisah | lan kang eyang Sadatsatir | miwah Hasalhasil Patya | sêdene bala wadya jim | dèn andhêg ing pawarti | pitung yuta para ratu | datan ana katingal | amung sumuke kang kèksi | têdhuh sumêng suwaraning kang gêgana ||

7. Sadatsatir lan ki patya | nèng wuri dènira linggih | gawok sagung ingkang mulat | kamitênggêngên ningali | dhatêng sang rajasiwi | lir pendah Yusup tumurun | saking ing swarga pendah | ujwala apindha sasi | pamulunya kadya sarining kancana ||

8. saiba [sa...]

--- 3 : 106 ---

[...iba] yèn wus diwasa | sira risang rajasiwi | manis pangungruming sêkar | karêngga ing busana di | dangu dènnya ningali | Abu Bakar mring sang bagus | kacakra ing wardaya | sinunduk lawan dêdugi | iya uga putrane sang prabu rara ||

9. myang mulat para satriya | nênêm samya pêkik-pêkik | kêmbar samya kaduk sura | sabusananira sami | sampun dinugèng galih | Sayid Ngali kang sêsunu | kacakra ing wardaya | sasolah bawa tan têbih | wus sairib lan Sayid Ngali Murtala ||

10. lawan kaping kalihira | tan sami lan Sadatsatir | miwah Hasalhasil Patya | mila wus binatang galih | satriya kang nèng wuri | saèstu yèn putranipun | Sayid Ngali Murtala | saksana Dyan Sadatsatir | nulya majêng sêsalaman lan Bu Bakar ||

11. tanapi Ngumar myang Ngusman | miwah pra sakabat sami | punapadene sang patya | sêsalaman ganti-ganti | Bu Bakar tanya aglis | dhatêng Sadatsatir Prabu | manira atêtanya | sintên satriya puniki | Sadatsatir umatur sarwi mangrêpa ||

12. punika wayah paduka | putrane Bagendha Ngali | arsa sowan mring panutan | lan kêdah pirsa sudarmi | mèsêm Bu Bakar aglis | mrêpêki mring sang binagus | anjawat astanira | noraga sang rajasiwi | pra sakabat ganti-ganti sêsalaman ||

13. malih Bu Bakar têtanya | dhatêng Risang Sadatsatir | satriya nênêm punika | dene pasmonira sami | mirib sang rajasiwi | miwah ing nom sêpuhipun | Sadatsatir [Sa...]

--- 3 : 107 ---

[...datsatir] turira | inggih kadangnya sang pêkik | sing ampeyan putrane Ngali Murtala ||

14. wus katur jêng dutaning Hyang | putra ing Ngajrak Dipati | samana nulya ngandikan | Kasan Kusèn kang umijil | sapraptanirèng jawi | ganti salaman sang bagus | ngacaran sinambrana | lir kêmbar satriya katri | kakang adhi tan wontên kaot sêpira ||

15. Kasan Kusèn bagusira | aluhur sêmunya wingit | sang prabu anom ing Ngajrak | baguse amrajuriti | kongas ujwala mingis | sira pinancêr kadulu | merang kucêm kang mulat | lir ningali surya sasi | nora wingwang ginadhang prajurit ngalam ||

16. nanging kang cahya nurbuwat | Kusèn pan luhur pribadi | wus dèn irid sang dipatya | jumujug ing păncaniti | gawok sagung ningali | kamitênggêngên kang dulu | prapta nataring pura | cingak sagunging pawèstri | praptanira lir mulat Yusup sing swarga ||

17. jêng nabi duta tumingal | kang putra ingawe wanti | noraga mangranupada | darminta sasolah liring | lênggah kapering wuri | sang prabu anom tumungkul | kadya konjêm ing kisma | mukane sang rajasiwi | Sayid Ngali tumambuh ing tyas tan nyana ||

18. pan sampun nguluki salam | sang prabu anom mring nabi | gupuh majêng jawat asta | mangèstupadaning gusti | ngangkat mastaka linggih | ya ta astane sang bagus | ingasta mring panutan | adangu pinanjêr liring | ulat lênggah pacak solahing sarira ||

19. wusana jêng nabi nabda | lah ingsun [ing...]

--- 3 : 108 ---

[...sun] tanya sayêkti | apa sira ingkang aran | Amad Kanapiyah kaki | putrane yayi dèwi | kang ngrênggèng Ngajrak kadhatun | umatur sang dipatya | inggih kawula jêng nabi | ingkang nama pun Muhamad Kanapiyah ||

20. anama wasiyat tuwan | duk amba wontên garbini | amba putraning Murtala | patutan sing Ngajrak Gusti | arum dêlinging nabi | lah ta babo putraningsun | sira apa wus wikan | mring sudarmanira kaki | prabu anom umatur dèrèng uninga ||

21. ngandika jêng nabiyullah | lah ing wurinira kaki | yaiku sudarmanira | ingkang aran Sayid Ngali | myang sandhingira iki | ibunira kang rum-arum | Sang Dyah Dèwi Patimah | mara salamana aglis | urmat sujud babo marang wong atuwa ||

22. sandika ture dipatya | lèngsèr sarwi awotsari | gya jawat asta mring rama | sujud pada sang apêkik | ngrangkul kang rama aglis | mangaras-aras ingêmbun | tyasnya marwata suta | tan sinung lèngsèr kang siwi | paja-paja kenginga bênggang kang putra ||

23. anulya mring pramèswara | jawat asta sah ngabêkti | sujudira gantya-gantya | nulya mring ibu sang dèwi | jawat asta wotsari | manukmèng pada gya sujud | astanya adipatya | ingasta mring sang dyah ririh | Dyah Patimah kraos kadising panutan ||

24. ing sadurung-durungira | winêca bakal prajurit | kang têtulung turunira | ing têmbe mangrurah kapir | pinasthi ing Hyang Widhi | sang prabu anom kang ngukup |

--- 3 : 109 ---

dhumatêng turunira | trêsnane padha kaèsthi | nora wingwang ginadhang prajurit ngalam ||

25. sang rêtna rum pasrangkara | paran kaki kangjêng bibi | kang putra matur wotsêkar | inggih karaharjan sami | ngèstupadaning kang sih | salam mring paduka katur | sang rêtna èsmu waspa | onêng karaos mring bibi | Natèng Ngajrak trêsnane saya kaetang ||

26. wus mundur sang adipatya | sing ngarsanira kang bibi | jêng nabi arum ngandika | paran karsanira kaki | kajaba sing pêpanggih | wêwêlinge ariningsun | prabu anom wotsêkar | pakarya amba pribadi | pan sumêdya asujarah mring panutan ||

27. myang ngabêkti mring sudarma | lan minta pamulang nabi | kawula lampah agama | mlampah jinatèn ing budi | dhatêng paduka gusti | dene wêlinge jêng ibu | kawrat dhatêng pun eyang | nênggih Risang Sadatsatir | ya ta mèsêm jêng gusti nabi mustapa ||

28. matur malih sang dipatya | lan amba atur udani | kawula ambêkta kadang | putranya jêng rama Ngali | nênêm sadaya sami | jalêr apan samya kantun | wontên ing pasewakan | ya ta mèsêm kangjêng nabi | mandêng liring gupuh Sang Ngali mrêdapa ||

29. ya ta sampun tinimbalan | satriya nênêm wus prapti | ingawe ngulukan salam | mring gusti niyakèng bumi | sujud aganti-ganti | sawusira tata lungguh | jêng nabi angandika | dhumatêng sang adipati | babo sapa parabe pra kadangira ||

30. matur sang raja pinutra | ingkang kapara ing ngarsi | pun Ngiman [Ngi...]

--- 3 : 110 ---

[...man] Ngali wastanya | Ngalibun Ngali kang kering | malih Ngali Kusbali | ingkang wontên kiwanipun | kiwa malih punika | Musibunkaan kang kering | kiwa malih awasta Ibrahim Muhtar ||

31. malih kiwanya punika | pun yayi Tuganu Turki | pan ari amba sadaya | ya ta ngandika jêng nabi | mring para putra Ngali | iya iku sudarmamu | sampun samya jinarwa | ibu myang pra eyang sori | gêpah dènnya ngabêkti gantya mangrêpa ||

32. pangunandikaning driya | Dyah Patimah baya iki | kanthine prajurit ngalam | nora bakal yèn linuwih | pan karsaning Hyang Widhi | dènira akarya pandum | amarna lêlampahan | sasolah bawaning dasih | kangjêng nabi ngandika mring putra Ngajrak ||

33. wus sêdhênge kaki sira | bêcik masanggrahan dhingin | marang dalêming sudarma | matur sandika dyan pêkik | Patimah lawan Ngali | wus kinèn kondur mring rasul | tansah kêkanthèn asta | samarga lan rajasiwi | Sadatsatir Hasalhasil wus gêgana ||

34. ya ta Sang Ngali Murtala | lawan kusumaning adi | langkung dènira ngrêrêngga | mring putra sang rajasiwi | sore adhahar tunggil | tan kêna bênggang sarambut | myang sihe mring pra putra | suka sukur ing Hyang Widhi | sukaning tyas lir manggih rêtna saarga ||

35. ya ta dalu kawarnaa | sira Radèn Sadatsatir | lawan Hasalhasil Patya | umarêk marang jêng nabi | ngandika praptèng ngarsi | Sri Sadat nêmbah umatur | dhapur lampah kawula | dhèrèkkên sang rajasiwi | kaping kalih amba dinuta sang rêtna ||

--- 3 : 111 ---

36. kang sujut pamujining tyas | katura mring tuwan nabi | yèn marêngi karsa tuwan | rayi paduka sang dèwi | sang dyah nuwun gumingsir | dènira jumênêng ratu | sumêdya bêntur tapa | mucak mirangrong mring ardi | nyaosakên kang putra sang adipatya ||

37. tuwan anjênêngna nata | marentah jim nungsa bumi | lan nuwun pandonga tuwan | mugi istijapa gusti | sabda tuwan ing nguni | mring rayi paduka rasul | duk maksih nèng wêtêngan | anênggih sang adipati | tuwan kudang dadya prajuriting alam ||

38. nabiyullah angandika | iya ingsun angamini | sakarsaning ariningwang | ingsun yêkti nayogyani | prakara wayah mami | Ki Kanapiyah puniku | sarta wus takdiring Hyang | dadya prajurit linuwih | angungkuli lêluhur kang kuna-kuna ||

39. dadya pangungsèning umat | ambirat sakèhing kapir | tur dadi prajuriting Hyang | kèringan ing nungsa bumi | tanpa timbang ing jurit | ki prabu anom ing besuk | rampung kang pangandika | jêng gusti murtining bumi | lêluwaran jim kalih wus ngawang-awang ||

44. Kajumênêngakên Nata ing Ngajrak.

45. Dhandhanggula

1. kasrangkara enjinge jêng nabi | siniwaka sagung pra sakabat | tanapi kang para katong | pinarak masjid agung | atap aglar ingkang sumiwi | pêpak para pandhita | ngulama nung-anung | musanip rêsi jêjanggan | tabib atap lawan [lawa...]

--- 3 : 112 ---

[...n] satriya pra mantri | miwah kang pra punggawa ||

2. kang busana abra warni-warni | yèn sinawang kadya wukir sêkar | lubèr lir jaladri tinon | parêng lan mangsanipun | dina Isnèn kang wulan Kaji | ratu jim pitung yuta | lan sawadyanipun | jêjêl angêbêki papan | pirang-pirang ngatingal awor lan wali | sajro kutha kèbêkan ||

3. sigra dhawuh jêng andika nabi | mring Bu Bakar Ngumar miwah Ngusman | Ngali miwah para katong | ngulama pandhita gung | rêsi janggan para musanip | lah padha piyarsakna | iya karsaningsun | yayi dèwi ing Ngajêrak | wus sumèrèn dènira jumênêng aji | dene ta kang gumantya ||

4. iya putranira ki dipati | jumênênga narendra ing Ngajrak | angrèh jim sajagat kabèh | kang sinung sabda umyung | mèstudeya samya ngèstrèni | gumruh ingkang sumewa | andonga gumrumyung | sagunging para pandhita | sinauran ingkang gêtêr patêr muni | barung sanjata munya ||

5. pating jalêgur mawanti-wanti | têngaraning kang swara gumêrah | sumrêg kang subawaning wong | sidhêkah mijil sêlur | ngundhung-undhung lir pendah wukir | miwah ingkang betakmal | dhinudhah sadarum | pinaringakên mring umat | jim manungsa datan kliwatan sawiji | tanapi wadya boja ||

6. cinarita ing mangke wus lami | Natèng Ngajrak dènnya nèng Madinah | samadya căndra lamine | tan pisah siyang dalu | anèng ngarsanira jêng nabi | winulang sampun kawrat | saniskara putus | miwah wulanging sudarma [sudar...]

--- 3 : 113 ---

[...ma] | kathah kêdhik wus samya kaèsthi-èsthi | kacipta ing wardaya ||

7. masanggrahan jumantara aji | sawadyanya ratu pitung yuta | umyung gumuruh swarane | samadya căndra wuwuh | ing gêgana singlir kaèksi | lir thathit-thathit lidhah | kilate ambarung | ya ta sang prabu ing Ngajrak | yèn tumurun rikalanira anangkil | dhatêng jêng nabiyullah ||

8. myang sumewa dhumatêng sudarmi | ing saparan dhinèrèk pra kadang | nèng ngarsaning rama mangke | aminta kang pangèstu | samya rênanira ing galih | samana cinarita | Kanapiyah Prabu | kaji dhumatêng ing Mêkah | sawadyanya pitung yuta ratuning jim | sabala mèstudeya ||

9. sasolahe manungsa kawuri | dènnya kaji dhumatêng ing Mêkah | apanjang yèn winiraos | Kanapiyah Sang Prabu | langkung dènnya karênan galih | ningali Kakbatullah | atawap sawadu | ri sampunira mangkana | Natèng Ngajrak andhatêngkên karya wajib | sapratingkahing sarak ||

10. nulya mêsat mring mukadas aglis | tansah midêr lan sabalanira | sujarah dhatêng makame | para nabi kuluhum | myang sujarah kang eyang swargi | prajurit jayèngrana | kang anèng gunung Kud | ya ta ing Ngajrak Narendra | sakalangkung kurmatira mring kang swargi | samana cinarita ||

11. sarêng wikan mring makaman nuli | waspa adrês karaos ing driya | mring kang eyang caritane | nulya na swara nguwuh | hèh sang nata sira dèn aglis | tumêngaa ngawiyat | kagyat sang aprabu | nulya tumênga ing tawang | aningali [aninga...]

--- 3 : 114 ---

[...li] wong bagus anèng suwargi | pinarak plangkan rêtna ||

12. pan ingayap sagung pra apsari | Sang Sri Ngajrak gawok kang tumingal | nulya na swara wuwuse | Kanapiyah Sang Prabu | wruhanira iku Jêng Amir | sinung rahmat dening Hyang | ana ing swarga gung | ganjaraning sabilollah | rèhning pasrah lila lêgawa ing pati | rêna mring takdiring Hyang ||

13. pan linuwih nikmatirèng akir | pinrajurit eklas ing wardaya | datan gingsir sêsanggupe | kang patut lawan kukum | sarta olèh pêngaja nabi | sanadyan praptèng lena | sinêlir Hyang Agung | ratu prajurit utama | Amir Ambyah pan kêna kinarya misil | saundha-usukira ||

14. sampun pirsa swara kang kapyarsi | Kanapiyah sukur ing Pangeran | sangsaya agêng galihe | wus tumrun saking gunung | saha bala lampahira glis | prapta nagri Madinah | gya sowan mring rasul | katur ing sasolahira | kangjêng nabi saklangkung sukur ing galih | samana kang winarna ||

15. prabu anom sêdhêngnya tinangkil | nênggih wontên kuwung madyantara | anjunjung para arine | jinunjung madêg ratu | anggêntèni ingkang palinggih | nagrine ingkang eyang | eyang ngèstuti wus | madanani para nata | jim lêlêmbut prayangan tanapi pêri | malih kang kawarnaa ||

16. sultan pandhita Ngabdul Sapari | myang kang putra Dyah Ismayawatya | lan wayah sang ruming sinom | gantya nukma ing dalu | datan ana manungsa kang wrin | sanajan jim tan wikan | aminta pangèstu | anyaoskên [anyao...]

--- 3 : 115 ---

[...skên] suka arja | pamadêgnya nênggih kang gumantya aji | dhatêng ing rasulollah ||

17. miwah dhatêng Sayidina Ngali | sang pandhita langkung suka rêna | kasrah ing jiwa ragane | Sang Dyah Ismaya langkung | trêsna wutah raosing galih | dhatêng Ngali Murtala | mèstuti tyas cundhuk | mantu dhasar waliyullah | anggêping tyas kadya gènira ayogi | anggusti ciptanira ||

18. pan cinatur dangunya pêpanggih | sadangune lampahing maruta | Ngali manguswa arjane | dene sang dewaning rum | dènnya panggih lan raka sandi | pan kadya wêwayangan | mung gandanira nrus | ngambar ing saparan-paran | badan alus datan lyan kang ngudanèni | amung Ngali Murtala ||

19. trusthaning tyas amarwata siwi | sang wiranom duk panggih lan garwa | sang rêsi mring Ngali sihe | datan kêna winuwus | pan sinigêg kandhaning tulis | kalamun sang dyah arsa | dugi masmarèng rum | nêlas raosing wardaya | yèn rinukêt ing kakung datan suwadi | pandhita rara mukswa ||

20. kèri anggana Jêng Sayid Ngali | saya kagagas raosing driya | kagyat anamur wirangrong | wêwêkasaning wuyung | wus narima yèn sanès jinis | marêm ningali putra | Kanapiyah Prabu | yèn kalanira kapanggya | Sayid Ngali lan putra kang gumantya ji | sumêdhot raosing tyas ||

21. salêbêting ing samadya sasi | jim manungsa atêpung paseban | lir sêkar sataman tinon | tejaning prabu santun | risang saya minuni sari | myang ruming prêmadèng rat | sangsaya ngênguwung |

--- 3 : 116 ---

karta raharjaning praja | cinarita ing wau Ngajrak Narpati | sumewa mring panutan ||

22. minta pandonga amit ing gusti | atanapi mring sudarmanira | Bu Bakar Ngumar Ngusmane | kangjêng nabi kalangkung | wulangira awanti-wanti | lan trêtibirèng sarak | wau sang aprabu | langkung mituhu ing sabda | samya pyuhe kang mulang lan kang nampèni | madu têmpur sarkara ||

23. gya umêsat sing ngarsa jêng nabi | Prabu Ngajrak saha bala budhal | umyang gumuruh swarane | ngungun kang samya kantun | sapangrèhnya mangèsthi-èsthi | karya brăngta kang mulat | Kanapiyah Prabu | samana kang para nata | ing amănca sadaya wus wangsul maring | nagrinya sowang-sowang ||

Tamat.

--- 3 : [117] ---

Isinipun

... Kaca:

24. Candhakipun rêdi Kud dados pasareanipun Wong Agung. ... 3

25. Dèwi Kuraisin pêpanggihan kalihan Dèwi Patimah. ... 7

26. Dèwi Kuraisin nusul dhatêng paprangan. ... 16

27. Dèwi Kuraisin sumaput mirêng ingkang rama seda. ... 18

28. Dèwi Kuraisin badhe malês ukum dhatêng Raja Jênggi. ... 21

29. Wadya Ngabsah campuh kalihan wadya jim. ... 25

30. Raja Jênggi dipun bêbujêng dhatêng Dèwi Kuraisin. ... 34

31. Nyuwun gêsang dhatêng kangjêng nabi. ... 36

32. Ukumanipun Raja Lakat kalihan Raja Jênggi. ... 43

33. Dèwi Kuraisin dhaup kalihan Bagendha Ngali. ... 49

--- 3 : [118] ---

... Kaca:

34. Tangkêpipun Dèwi Patimah dhatêng maru. ... 56

35. Dèwi Kuraisin marak dhatêng kadhaton Madinah. ... 60

36. Untabipun wadya jim. ... 65

37. Dèwi Kuraisin dipun boyong Bagendha Ngali. ... 72

38. Dèwi Kuraisin badhe wangsul dhatêng Ngajrak. ... 78

39. Pamit dhatêng kangjêng nabi. ... 82

40. Dumugi ing Ngajrak. ... 90

41. Kagungan putra nama Muhamad Kanapiyah. ... 93

42. Raja Irman ngrasuk agami Islam. ... 99

43. Muhamad Kanapiyah sowan dhatêng Madinah. ... 104

44. Kajumênêngakên nata ing Ngajrak. ... 111

--- 3 : [0] ---

[4 halaman kosong]

 


Guru lagu seharusnya: 7u, paman tuwan puniku (kembali)
Guru lagu seharusnya: 7u, paman tuwan puniku
ngandhap (kembali)
ngandhap
istighfar (kembali)
istighfar
giris (kembali)
giris
dhucung (kembali)
dhucung
nugrahanira (kembali)
nugrahanira
Guru lagu seharusnya: 8a, bêbudèn ingkang utama (kembali)
Guru lagu seharusnya: 8a, bêbudèn ingkang utama
Lebih satu suku kata: Sang Dyah Patimah lan Prabu Ngajrak (kembali)
Lebih satu suku kata: Sang Dyah Patimah lan Prabu Ngajrak