Menak (Register), Balai Pustaka, 1941, #1091 (Hlm. 055-084)

Pencarian Teks:

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil serta diakritik diabaikan; mengakomodasi variasi ejaan, termasuk [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

PRATELAN NAMA-NAMA

A.

Abas, radèn, adhinipun Radèn Ngujèr, putra Dulmuntalib, pawingkingipun dados carikipun Sang Amir. M. Sarehas 67: M. Lare III 64.

Abis Cinta, mriks. Marikangên. M. Purwakandha I 55.

Abdul Asari, raja pandhita ing Ngajrak, eyangipun Dèwi Kuraisin. M. Lakat III 9.

Abdul Muntalib, radèn adhinipun Radèn Alip, gumantos ingkang rama dados adipati ing Mêkah, ingkang raka ipe Radèn Tambi Jumiril kaangkat dados pêpatihipun. M. Sarehas 24, 25, 66, 67.

Abdul Samsu, raka Sang Amir Ambyah. M. Malebari II 70.

Abila-bila, raja, balanipun Prabu Umar Madi. M. Lare II 21.

Abu Bakar, sakabatipun Kangjêng Nabi Rasul. M. Talsamat 32.

Abu Burham, anakipun Patih Dul Jalal, kajunjung dados raja dening Sang Amir Ambyah. M. Jaminambar III 65.

Abu Dakèh, tiyang dhusun ing Kalibêri, nulungi dhatêng juragan Dul Basir, inggih Prabu Nusirwan nalika kasrakat. M. Cina V 43.

Abu Darda, sakabatipun Kangjêng Nabi Rasul. M. Lakat II 47.

Abu Jahal, trah Umiyar, wêwatakanipun kirang sae. M. Sarehas 24.

Abu Jêmut, bêkêl ing dhusun Drêngès, doyan daging tiyang. M. Kalakodrat II 69.

Abu Arjan (Buarjan), raja ing Drênggani (Sêrgani), andêl-andêlipun Ratu Kubarsi. M. Malebari IV 6.

Abu Yabon, sèh, pandhita malihanipun ditya Burijan. M. Purwakandha I 14.

Abu Karam, mriks. Bukaram. M. Purwakandha I 6.

Abu Kartas, kuda titihanipun Prabu Kobat Sarehas. M. Biraji 57.

Abu Kelan, pêparabipun Pangerang Kelan. M. Malebari III 25.

Abu Lahab, radèn, raka Sang Amir Ambyah. M.Malebari II 70.

Abu Laut, pêparabipun Radèn Iman.

Abu Nandir, patihipun Prabu Bawadiman ing Kusniya Malebari. M. Malebari I 24.

Abu Nanggur, putranipun Patih Jumiril , adhinipun Umar Maya, sasedanipun ingkang rama lajêng anggêntosi dados patih ing Mêkah, apêparab: Amil Umiya, Umiya Jumiril Suta. M. Malebari II 73. 78.

Abu Ngadngah, inggih Sang Warhat (Wrahat) Barsi, tunggil guru kalihan prabu Gulangge, pêputra Prabu Maliyat Kustur tuwin Dèwi Kadarwati. M. Sorangan II 55.

Abu Ngaripah, gurunipun Prabu Dawil Kusèn. M. Talsamat 50.

Abu Rerah, sakabatipun Kangjêng Nabi Rasul. M. Lakat II 47.

Abu (n) Talib, radèn, rayi Radèn Ngabdulah, putra Dulmuntalib, utawi rayi Sang Amir Ambyah tunggil rama ibu. M. Sarehas 67; M. Jaminambar II 47.

Abul Karba, kapal titihanipun Kangjêng Nabi Rasul. M. Lakat II 33.

Adak, sayid, rayi Sang Amir Ambyah tunggil rama ibu. M. Jaminambar II 75.

--- 56 ---

Adam, nabi, maringi kasang (kandhi) dhatêng Umar Maya. M. Sêrandil 36.

Adam, pulo, pratapanipun Umar Maya. M. Kanjun 13.

Adam Makna, kitab, isi kawruh bab jampi-jampi tuwin kangge murungakên tiyang pêjah, ilmuning Allah ingkang dipun gadhuhakên dhatêng ratuning jin mukmin, lajêng dipun cariyosakên dhatêng Lumanakim, dipun sêrati dados kitab. Kitab punika lajêng kangge rêbatan kalihan malaekat, lajêng suwèk dados tiga; kalih pratigan karêbat dhatêng malaekat, kabucal dhatêng sajawining jagad sapratigan, dhatêng dhasaring sagantên sapratigan, sapratigan malih dados gadhahanipun Lumanakim. M. Sarehas 11.

Menak (Register), Balai Pustaka, 1941, #1091 (Hlm. 055-084): Citra 1 dari 4
Adaninggar

Adaninggar, putri Cina, prajurit linangkung, kasmaran dhatêng Sang Amir Ambyah botên sagêd kalampahan. M. Kuwari 71.

Ajam, tanah, nagari mêngsahipun nagari Mêdayin. M. Sarehas 64.

Ajimalah, ratu ing, ingakên kadang dhatêng Prabu Lamdahur. M. Sêrandil 12.

Ayub, tiyang Arab dipun panggih Jim Ijo, lajêng kapundhut wangsul dhatêng Sang Ambyah. M. Dêmis 23.

Akik Kusmara Kusrin, radèn pêparabipun Radèn Iman. M. Malebari II 22.

Aklas Wajir, anakipun Patih Abu Jantir, diwasanipun anggêntosi kalênggahaning bapa. Ing têmbe kaukum pêjah, jalaran dosa mêjahi Bêkti Jamal. M. Sarehas 18, 54.

Alam Jabarut, kêre agêmipun Kangjêng Nabi Rasul. M. Lakat I 8.

Algrèn, raja ing Dalmindi, panganjuripun wadya Burudangin. M. Purwakandha I 32.

Alimah, dyah, ibunipun Sang Amir Ambyah, nak-sanakipun Bagendha Hasim. M. Jaminambar II 75.

Alip, radèn, putra Dulmuntalip saking garwa nèm. M. Sarehas 67.

Alip, radèn, adhinipun Siti Mahiya, raka Abdul Muntalip, putra Bagendha Hasim. M. Sarehas 24.

Alul Jahar, putrinipun Prabu Jobin, dhaup kalihan Radèn Maryunani. M. Kaos 52.

Amar Kabba, songsong agêmipun Kangjêng Nabi Rasul. M. Lakat I 8.

Ambarjah, nagarinipun Raja Bawadi, kêbawah dhatêng Sang Amir Ambyah. M. Jaminambar I 55.

Ambar Sirat, rajaputri ing Sulandara, andêl-andêlipun Dèwi Kelaswara. M. Cina IV 34. Gajah titihanipun Dèwi Muninggar. M. Gandrung 55.

Ambyah Katamsi, mriks. Hasim Katamsi. M. Purwakandha II 27.

Ambon, ratu ing, ingakên kadang dhatêng Prabu Lamdahur. M. Sêrandil 12.

Amil Umiya, mriks. Abu Nanggur. M. Malebari II 78.

Amir Ambyah, putra Adipati Mêkah Arya Dulmuntalip, kapundhut putra dhatêng Betal Jêmur, prajuriting

--- 57 ---

Allah, ngradinakên agami Ibrahim, nêlukakên para satriya lan para raja ingkang dèrèng Islam, nyakabat dhatêng Kangjêng Nabi Rasul, seda pêrang kalihan Raja Jênggi. Sang Amir Ambyah kathah pêparabipun, kados ta: Amir Mukminin, Jayadimurti, Jayèng Jurit, Jayèng Laga, Jayèng Satru, Menak Amir, Palugon, Palugangsa, Rêtnaning Jurit, Wiradimurti, Wong Agung, Wong Menak lan sapanunggilanipun. M. Sarehas 13, 77; M. Lare II 17, 36; M. Sêrandil 35; M. Jaminambar II 53; M. Talsamat 31; M. Lakat II 27.

Menak (Register), Balai Pustaka, 1941, #1091 (Hlm. 055-084): Citra 2 dari 4
Amir Ambyah

Amir Anjilin utawi Amir Anjilun, rayi Radèn Ngabdullah tuwin Sang Amir Ambyah, tunggil rama ibu, kapupu ing prang wontên ing Jaminambar. M. Malebari II 70; M. Jaminambar II 3, 74.

Amir Atmaja, radèn, mriks Iman.

Amir Jès, lêlurahing upacara ing Kuparman. M. Kuwari 74.

Amir Hicu, lêlurahipun upacara ing Kuparman, sisihanipun Amir Jès. M. Kuwari 74.

Amir Kusmara, pêparabipun Radèn Iman. M. Malebari II 43.

Amir Mukminin, mriks. Amir Ambyah.

Amir Umiya, radèn, satriya ing Mêkah. M. Malebari II 73; III 3.

Andali, senapati nagari Yaman, pêjah dipun pêdhang dhatêng Sang Amir Ambyah. M. Lare I 64, 65.

Andan Banisjan, radèn, putra raja Andan Bilis, dados êmbanipun Radèn Aris Munandar. M. Purwakandha II 27.

And(y)an Bilis, nata ing Buldan dados patih ing nagari Kaos; kasor yudanipun kalihan Sang Amir Ambyah wontên ing Bakdiatar, lajêng têluk. M. Sulub II 9; M. Ngajrak 18.

Andhol Hong Tete, kaki, dipun puja-puja dhatêng putri Cina lajêng paring titihan lan kapraboning pêrang. M. Cina II 17.

Anggaskara, rajanipun jim pêthak ing Madyantaka, balanipun Dèwi Kuraisin. M. Lakat III 23.

Anggris, ratu ing, ingakên kadang dhatêng Prabu Lamdahur. M. Sêrandil 12.

Ani Sirtu Ngalam, raja ing Karsinah, rama Dèwi Sirtu Pelaèli. M. Malebari IV 20.

Ankasah, prajuritipun Kangjêng Nabi Rasul. M. Talsamat 75.

Antaboga. M. Kuwari 42.

Arab, tanah, sagêd nimbangi nagari Mêdayin. M. Sarehas 64.

Ardhadhêdhali, panah agêmipun Dèwi Kuraisin. M. Lakat III 10.

Arès, raja balanipun Prabu Umar Madi. M. Lare II 21.

Aris Bulahab, radèn, putra Dulmuntalip saking garwa nèm. M. Sarehas 67.

Aris Munandar, radèn, buyutipun Sang Amir Ambyah putra Sayid Ibnu

--- 58 ---

Ngumar patutan kalihan putri Burudangin. M. Purwakandha II 27.

Arpah, dèwi, rayi Sang Amir Ambyah. M. Jaminambar II 74.

Asmara Kandhi, nagarinipun Raja Siryalam, kêbawah dhatêng Sang Amir Ambyah. M. Jaminambar III 30.

Asal Asil, patih ing nagari Ngajrak. M. Sarehas 16; M. Lakat III 11.

Asan Arim, prabu, ing nagari Sarwal, senapatinipun Prabu Sarehas, guru ulah dêdamêl gada, pêdhang tuwin tumbak, gurunipun para ratu ing Yujana. M. Sarehas 18; M. Cina II 59.

Atasaji, radèn, putra Radèn Rustamaji patutan kalihan Dèwi Kadamingsih. M. Purwakandha I 17.

B.

Babil, raja, balanipun Sayid Ngali. M. Lakat III 15.

Babul, raja ing, balanipun Sayid Ngali. M. Lakat II 39.

Badakir, radèn, rayi nak-sanak Raja Bawadiman, kadadosakên êmbanipun Radèn Sayidiman. M. Purwakandha I 7.

Badakir, raja, balanipun nata ing Kubarsi. M. Kalakodrat II 30.

Badakir, nagarinipun Raja Darbarunali. M. Sêrandil 71.

Badakum,mriks. Marikangên. M. Purwakandha I 55.

Badal Satir, pandhita malihanipun eblis laknat cariyos dhatêng Raja Hirman bilih Wong Agung sampun seda wontên ing Talsamat. M. Talsamat 39.

Badarham, raja, rama Raja Bawadi. M. Jaminambar I 55.

Badasir, nagarinipun Raja Muntalir. M. Jaminambar I 42.

Badingah, raja, prajurit ing Talsiyah, pêjah dening Radèn Kadri Sudirman. M. Malebari V 78; M. Purwakandha I 4.

Badingu Kabir, raja ing Krustal, prajuritipun prabu Tasangsul Ngalam. M. Kalakodrat II 55.

Bajo Darwa, raja ing Talmuhara, balanipun Ratu Kebar, pêjah pêrang kalihan satriya ing Parangteja. M. Lare III 74.

Bajo Dhêndha, gajah kagunganipun Prabu Lamdahur. M. Malebari V 74.

Bajra Wahana, raja panganjuripun wadya ing Burudangin. M. Purwakandha I 32.

Badho Bardha, raja, cucuking wadyabalanipun Sri Maliyat Kustur. M. Kalakodrat II 25.

Badras, raja prajuritipun Raja Kalbujèr. M. Kalakodrat II 29.

Badrun, raja, balanipun Prabu Gulangge (agêng). M. Sorangan II 74.

Bagaspati, raja, ratu ing Gumawan, andêl-andêlipun Prabu Banakamsil. M. Kandhabumi 26.

Bagaspati, dewaning srêngenge. M. Lare II 56.

Baham, cêkakanipun Baku Baham, patih ing Rokam. M. Sorangan II 11.

Bahan, arya, andêl-adêlipun Raja Samsir. M. Kuwari 9.

Bahdad, nagari, kabawah dhatêng Yaman. M. Lare I 63.

Bakin, nagarinipun Raja Suwajan. M. Talsamat 64.

Bahman, raja ing Kuristam. M. Kaos 42.

Bahram, apêparab Barat Katiga, mantrinipun Prabu Sahalsah. M. Sulub I 10.

Bahran, raja ing Kangkan, pêjah kacidra dhatêng Radèn Kobat. M. Lare III 30, 40.

Bahrul Kirat, pujangganipun Prabu Dawil Kusèn. M. Talsamat 53.

Bayan Sêrani, pulo padununganipun para lêlêmbat. M. Sêrandil 30.

Bayansih, dèwi, putrinipun Prabu Gulangge, kagarwa Raja Kasinggi. M. Sorangan II 31.

--- 59 ---

Bayidan, nagarinipun Raja Mintaha, tampinganipun Ngambar Kustup. M. Purwakandha III 63.

Bakar Abunisyan, ki sèh, tiyang mêrtapa, rama Rêtna Basirin. M. Lare IV 73.

Bakdadi, putri jim ing, abdninipun Dèwi Kuraisin. M. Lakat III 76.

Bakdi Ngujaman, radèn, mriks. Iman.

Bakdiatar, wana ing Mêdayin, kangge ajang pêrang agêng. M. Lare III 10.

Bagrak Bidarin, raja, cucuking wadyabalanipun Sri Maliyat Kustur. M. Kalakodrat II 25.

Baka, raja, balanipun Prabu Saesalam. M. Jaminambar I 22.

Baku Baham, patihipun Prabu Gulangge ing Rokam. M. Kalakodrat II 6.

Baktari, dèwi, putrinipun Patih Bêstak, dhaup kalihan Umar Maya. M. Sulub II 69.

Baktiyar, radèn, anakipun Patih Bêstak, dados patihipun Prabu Hirman ing Mêdayin. M. Purwakandha III 71; M. Kanin 3.

Baladikun, raja ing nagari Ngambar Sirat, kadangipun Prabu Haspandriya, pêjah pêrang kalihan Wong Agung. M. Biraji 32.

Balbal, raja ing Srumayu, kadangipun sang prabu ing Kalakodrat. M. Kalakodrat II 13.

Balilêkur, ratu ing, ingakên kadang dhatêng Prabu Lamdahur. M. Sêrandil 12.

Balukar, tambi, prajuritipun Adipati Buhartal, pêjah dening Umar Maya. M. Sêrandil 43.

Balul, tiyang Arab dipun panggih dening jim ijo, lajêng kapundhut wangsul dhatêng Sang Amir. M. Dêmis 23.

Balun, patih ing nagari Kangkan. M. Lare IV 53.

Banakamsi, prabu, ratu ing nagari Kandhabumi. M. Kajun 74.

Bana Rungsit, putranipun Prabu Lamdahur patutan kalihan Dèwi Prabandari, putri ing Nglaka, lairipun wontên ing nagari Kaos. M. Kuristam 4.

Banawati, putri prajurit, rayi Prabu Banakamsi. M. Kanjun 74.

Bandhan, ing têmbe badhe têpung malih kalihan tanah Jawi. M. Lare IV 70.

Bandar, raja, prajuritipun Prabu Dawil Kusèn. M. Lakat I 12.

Bandar Jani, saking nagari Dara, srayanipun Raja Jobin, sagah nyirnakakên para raja Arab. M. Gandrung 43.

Bandarkun, radèn, kadangipun Wong Agung. M. Purwakandha III 3.

Bandarkung, radèn, rayi Prabu Kewusnendar. M. Cina I 62.

Bandarkup, raja, bala Ngambar Kustup. M. Kustup I 5.

Bandar Ngali, raja ing Madis Karan, prajuritipun nata ing Burudangin. M. Kalakodrat II 52.

Bandarngi, radèn, putra Prabu Kaesarumi. M. Sulub II 15.

Bandarsah, radèn, bupati ing pulo Sulub, ponakan tuwin mantu Prabu Kasan Bêsari, pêjah dipun pêdhang garwanipun, inggih punika Dèwi Sajarah Banun. M. Sulub II 26, 46.

Banjan, nagari sawetan Selong. M. Lare IV 69.

Banjar, nagari sawetan Selong, ing têmbe badhe têpung malih kalihan tanah Jawi. M. Lare IV 70.

Banjaran Sari, radèn, mriks. Iman.

Bandun, raja ing nagari Mênara, prajurit Malebari bêktan saking Parangakik. M. Malebari IV 12.

Bandun Sêngadi, raja balanipun prabu Saesalam. M. Jaminambar I 22.

Banendrus, arya, gêgêdhugipun prajurit Kuwari, pêjah dening Raja Samsir. M. Kuwari 48.

--- 60 ---

Bangit, nagarinipun Prabu Nursibah, kêrèh dhatêng Mêdayin. M. Sarehas 26; M. Lare II 69.

Bangkaulu, ratu ing, ingakên kadang dhatêng Prabu Lamdahur, M. Sêrandil 12.

Bangsru, nagarinipun Raja Siwarna, kabawah dhatêng Kelan. M. Jaminambar II 67.

Bani Israil, nagarinipun Karun ipe Nabi Mungsa. M. Sarehas 31.

Bani Umiya, wontên ingkang mastani kadangipun Bagendha Hasim, utawi putranipun sêpuh Sèh Ngabdul Manap, ibunipun Umar Maya. M. Jaminambar II 75.

Bani sablu, kadangipun Abu Jêmut, tiyang ing dhusun Drêngès, doyan daging tiyang. M. Kalakodrat II 69.

Banisam, nagarinipun Raja Daryadis, kabawah dhatêng Wong Agung. M. Jaminambar III 30.

Bani Sarah, ratu, balanipun Prabu Rustamaji. M. Sorangan I 55.

Bani Sarak, nagarinipun Raja Sulub. M. Sorangan I 57.

Baniwe, nagarinipun Raja Budraktur. M. Kustup II 41.

Banu Arli, radèn, putra Umar Madi. M. Malebari II 71.

Banu Halkap, raja ing Baran Jêmadri, balanipun Prabu Gulangge. M. Jaminambar I 15.

Banukap, raja, cucukipun baris Rokam badhe nglurug dhatêng Jaminambar. M. Jaminambar I 23.

Banu Kasim, darah, ing Mêkah badhe kadhawahan wahyu. M. Sarehas 23.

Banu Kawit, dhusun bawah Malebari. M. Malebari III 19.

Banu Kawit, nagarinipun Raja Drêku Barang. M. Kustup I 34.

Banu Kelan, radèn, pêparabipun Radèn Iman. M. Malebari II 22.

Banu Kodrat, raja ing Gênita, andêl-andêlipun raja ing Kubarsi. M. Malebari III 25.

Banu Kêrjis, raja ing Pirkaras. M. Kustup II 69.

Banulkap, raja, pangiridipun bala ing Rokam. M. Jaminambar I 16.

Banu Ngajam, drêwis ing, dumugi ing Rokam, nyariyosakên lairipun Kangjêng Nabi Rasul. M. Jaminambar III 74.

Banusah, dèwi, putra Prabu Ibruskara, kadhaupakên kalihan Prabu Nursibah ing Bangit. M. Sarehas 26.

Bau Badrin, raja, pangiridipun para raja balanipun Raja Kalbujèr. M. Kalakodrat II 29.

Barak, putranipun Prabu Dawil Kusèn. M. Lakat I 13.

Baran Jêmadri, nagarinipun Raja Banu Halkap, kabawah dhatêng Rokam. M. Jaminambar I 15.

Baranjilin, ditya saking Jabalkap, dhêdhangka wontên ing rêdi Kondre. M. Sorangan I 34.

Barat, kajinêmanipun Dèwi Patani Burni. M. Malebari III 51.

Barat Katiga, kautus Prabu Jobin lan Bahman ngaturakên sêrat bêbolèh dhatêng Prabu Nusirwan. M. Kaos 77.

Barat Katiga, mriks. Bahram. M. Sulub I 10.

Barat Rumari raja ing Jong Kuwung, balanipun Prabu Johan Pirman. M. Kustup II 35.

Bardanas, patihipun Prabu Dawil Kusèn. M. Talsamat 50.

Bardas, raja, patihipun Prabu Rokyatil Polat ing Talsiyah. M. Malebari III 77.

Bardas, ditya, patihipun Raja Kiswa Pangindrus. M. Malebari I 33.

Bardian, raja, srayanipun Patih Bêstak; pêjah dening Wong Agung. M. Biraji 60; M. Kanin 13.

Bardikman, raja ing Gunara, andêl Mutadarawi. M. Purwakandha I 40.

Bardikum, radèn, rayi Raja Bawadi. M. Jaminambar I 56.

--- 61 ---

Bardini, arya, punggawa sêpuh ing Kuwari, sadhèrèking ibunipun Raja Kemar. M. Kuwari 19.

Bardini Lekan, raja, rama Prabu Kelan Jajali. M. Cina III 36.

Barjah, pulo, pratapanipun Raja Bawadiman. M. Cina V 31.

Barjah, nagari kabawah dhatêng Yaman. M. Lare I 63.

Barjakum, radèn, rayi Raja Bawadi. M. Jaminambar I 56.

Bardus, raja, patihipun Prabu Rukyatil Polat ing Talsiyah. M. Malebari III 77.

Barduwas, ditya, anakipun Samaduna, martapa wontên ing pulo Bujantara. M. Kandhabumi 67.

Bari Akbar, raja ing nagari Ngambar Kustup. M. Purwakandha III 38.

Bari Kahar, patih ing nagari Ngambar Kustup, kadang Raja Bari Akbar. M. Purwakandha III 63.

Barik, ratu ing Sêrgaji, êmbanipun Rêtna Muninggar. M. Sêrandil 25.

Barak Barjahi, raja ing Kudalba, andêl-andêlipun Raja Maliyat Kustur. M. Malebari III 28.

Barindi, raja, balanipun Raja Hirman. M. Talsamat 41.

Barindi, dèwi putrinipunRaja Bubarwan, dhaup kalihan Sang Prabu Kebar. M. Sulub II 69.

Baritma, raja, balanipun Prabu Umar Madi. M. Lare II 21.

Barit Minarda raja ing Paladini, balanipun Prabu Johan Pirman. M. Kustup II 36.

Barjusan, patih ing nagari Mêsir. M. Sulub II 22.

Barkiyah, nagarinipun Raja Kotaltil, jajahan nagari Jaminambar. M. Jamintoran I 38.

Barkiyah, nagarinipun Raja Bêskaur. M. Malebari III 79.

Barkum, raja, pangiriding baris ing Rokam. M. Jaminambar I 16.

Barubiksun, nata ing Sardal, balanipun Wong Menak. M. Sêrandil 71.

Baru Burni, raja, balanipun Prabu Umar Madi. M. Lare II 21, 72.

Baru Hikkrun, raja, rayi Prabu Umar Madi. M. Lare II 16, 20.

Barul Muluk, raja, balanipun Wong Agung. M. Jaminambar II 61.

Barun Binda, raja ing nagari Ngaldêli, balanipun Raja Kaladaran, pêjah pêrang kalihan Lamdahur. M. Kuristam 61.

Barut, kajinêmanipun Dèwi Patani Burni. M. Malebari III 51.

Barsahèl, nagarinipun Raja Duljalal, kabawah dhatêng Jaminambar. M. Jamintoran II 56.

Barsi, raja, balanipun Prabu Hirman. M. Talsamat 41.

Barwar, raja ing Dardis. M. Jaminambar III 79.

Barwar, raja ing bawah Kuristam.M. Talsamat 11.

Basantari, nata ing, panganjuripun bala Mêdayin. M. Lare II 69.

Basarah, nagari bawah Yaman. M. Lare I 63; II 23.

Basarah, nagarinipun Raja Umardi Baram, kabawah dhatêng Radèn Maktal. M. Jaminambar II 9.

Basarah, wana badhe kacithak dados nagari dening Wong Agung. M. Kustup II 45.

Basirin, rêtna, putranipun Ki Sèh Bakar Abunisyan, trah Nabi Edris, kagarwa dhatêng Prabu Sadalsah, lajêng pêputra Radèn Lamdahur. M. Lare IV 70.

Baskara, raja ing Jambi, kabawah dhatêng Sêrandil. M. Sêrandil 61.

Basurbaran, raja ing Bukitmar, panganjuripun bala Mêdayin. M. Lare II 70.

Basrudiman, raja ing Mardara, balanipun Prabu Sêmakun. M. Kalakodrat I 40.

--- 62 ---

Bastulu, raja ing Acih, kabawah dhatêng Sêrandil. M. Sêrandil 61.

Batobara, tambi, prajuritipun Adipati Buhartal, pêjah dening Umar Maya. M. Sêrandil 43.

Batu Kulkum, bupati ing Gumiwang balanipun Prabu Sêmakun. M. Kustup II 76.

Bawadi, raja ing Ambarjah, putra Raja Badarham, balanipun Wong Agung. M. Jaminambar I 55.

Bawadiman, raja ing Kusinya Malebari, ratu pandhita. M. Cina V 30.

Bawang Tulang, nagari sawetan Selong. M. Lare IV 70.

Bawela, dèwi, rayinipun Wong Agung. M. Jaminambar II 74.

Bêdhali, nagarinipun Raja Hukdiyar. M. Cina II 57.

Bêgari, raja, balanipun Raja Gulangge. M. Kuristam 72.

Bêkti Jamal, anakipun Lukmanakim. M. Sarehas 18.

Bêlis, raja, êmbah buyutipun Raja Brêkiwis. M. Purwakandha II 42.

Bêndari, nagarinipun Raja Kindriyan. M. Malebari V 34.

Bênggala, nagarinipun Tambi Jumiril. M. Sarehas 19.

Bêrana, nagarinipun Raja Guntur. M. Malebari IV 7.

Bêrdanis, kaki, guru pêrang kêmat ing rêdi Kumbara, nagari Ngambar Kustup. M. Kustup I 9.

Bêrgipis, raja ing Sondhe, panganjuripun bala Kosarsah. M. Purwakandha II 32.

Bêrhaman, raja ing Rum Burhar, balanipun Wong Agung. M. Jaminambar II 53.

Bêrkiyah, nagarinipun Raja Drênggani. M. Malebari IV 64.

Bêskahir, raja ing Buharjan. M. Malebari IV 64.

Bêskaur, raja ing nagari Barkiyah, andêl-andêlipun Raja Rukyatil Polat. M. Malebari III 78.

Bêskul, raja balanipun Prabu Sêmakun ing Gumiwang. M. Kustup II 76.

Bêstak, anakipun Patih Aklas Wajir, diwasanipun dados pêpatihipun Prabu Nusirwan, pêjah dipun jênang dening Umar Maya. M. Sarehas 59, 75.

Menak (Register), Balai Pustaka, 1941, #1091 (Hlm. 055-084): Citra 3 dari 4
Bêstak

Betal Jêmur, anakipun Bêkti Jamal, maguru dhatêng pandhita Nukman, lajêng kawisudha dados patihipun Prabu Kobatsah, ing salajêngipun dados sêsêpuhing nagari Mêdayin. M. Sarehas 32, 36, 54.

Bêtal Mukadas, padununganipun Sang Pandhita Sèh Ilal Salib. M. Jamintoran I 45.

Betal Pêkih, nagarinipun Raja Hohèn. M. Sêrandil 71.

Betarti, nagarinipun Raja Kulhibadir. M. Purwakandha III 4.

Bidari, dhusun ing nagari Ngambar Kustup, kangge pasanggrahanipun bala Kuparman. M. Purwakandha III 77.

--- 63 ---

Biharji Kondran, raja panganjuripun bala Burudangin. M. Purwakandha I 32.

Biyal, raja, bala ing Madinah. M. Lakat I 21.

Bikyur, raja, balanipun Prabu Umar Madi. M. Lare II 21.

Bikkrun, raja, rayi Prabu Umar Madi. M. Lare II 16.

Bikman, raja, rayi Prabu Umar Madi. M. Lare II 16, 21.

Biksun, nata ing Siyak. M. Sêrandil 71.

Biksun, raja, rayi Prabu Umar Madi. M. Lare II 17, 20.

Biktan, raja, rayi Prabu Umar Madi. M. Lare II 16, 21.

Bila Bundari(n), raja ing Sikat Turun, balanipun Prabu Sêmakun. M. Kalakodrat I 39; II 3.

Bilahibi, rayi ratu ing Buldan, kasor yudanipun kalihan Sang Amir, wontên ing Bakdiatar, lajêng têluk. M. Ngajrak 21.

Bilal, raja, bala ing Lakat. M. Lakat I 38.

Bilal, juru utusanipun Kangjêng Nabi Rasul. M. Lakat I 4.

Binanggar, nagarinipun Raja Burhandini. M. Kalakodrat I 40.

Binarèn, nagarinipun Raja Samaksum. M. Kustup II 53.

Bindandara, raja ing Tarkibin, andêl-andêlipun Prabu Kewusnendar. M. Cina I 11.

Bindi, raja, balanipun Prabu Saesalam. M. Jaminambar I 22.

Bingsing, nangkoda bangsa Cina, dêdagangan wontên ing Kuparman. M. Kuwari 74.

Binti, ki sèh, pêparabipun raja ing Mukub. M. Cina V 58.

Binti Bahram, raja ing Mukup. M. Cina V 17.

Binti Bahram, maharaja, ratu nagari Yaman. M. Lare I 63.

Bintulu Wun-Awun, prabu, Ratu Ngistani, panganjuripun bala Mêdayin. M. Lare II 69.

Biraji, nagarinipun Prabu Haspandriya. M. Kuristam 77.

Blêki, panggenanipun ngaji Umar Maya bab ngèlmu sêsirêp, dhêsthi, jaran guyang, pangasihan, guna, blabag siantol-antol, pancasona, brajamusthi, bandung bandawasa, lamporan, pangabaran, buta klinthuh, brajagêni, kidang kancana, lêmbu sêkilan, sêmar putih, jati ngarang, kêmat antu, tapak angin. M. Lare I 19.

Bubakar, sakabatipun Kangjêng Nabi Rasul. M. Jaminambar III 78.

Bubakar Sidik, sakabatipun Kangjêng Nabi Rasul. M. Talsamat 32.

Bubarindya, raja, balanipun Raja Hirman. M. Talsamat 38.

Bubarman, raja ing Sargaji, atur-atur golèk mas dhatêng Mêdayin. M. Lare IV 18.

Bubarwan, raja, Ratu Ngaru-awu Langit, panganjuripun bala Mêdayin. M. Lare II 69.

Bubèr Burah, raja ing nagari Ngêlut, gêgêdhugipun bala Ngambar Kustub. M. Kustup I 12.

Budhah Jênggi, andêling prang Prabu Bandar. M. Lakat I 14.

Budal Danas, raja ing Budal Das, balanipun Prabu Sêmakun. M. Kalakodrat I 40.

Budal Das, nagarinipun Raja Budal Danas. M. Kalakodrat I 40.

Budal Deya, raja ing Simbar Sari, balanipun Prabu Sêmakun. M. Kalakodrat I 40.

Budalsah, nagari kabawah dhatêng Mêdayin. M. Lare II 49.

Budardan, nagari ingkang ngêdalakên kapal sae. M. Jaminambar II 43.

Bujahar, ki, bupati ing Kudami, jajahan Rokam. M. Sorangan II 38.

Bujantara, rêdi utawi pulo pratapanipun ditya Barduwas. M. Kandhabumi 67.

--- 64 ---

Bujar, ditya ing Sindhula, balanipun Raja Jamum, têluk dhatêng Wong Agung. M. Cina IV 8.

Budraktur, raja ing Baniwe, nak-sanakipun Prabu Johan Pirman. M. Kustup II 41.

Bugarjuk, mriks. Bugarjun. M. Purwakandha I 46.

Bugarjun, utawi Bugarjuk, raja ing Gêlidar, panganjuripun bala ing Kosarsah. M. Purwakandha II 32.

Bugarni, nagarinipun Raja Kurwahum. M. Kustup I 58.

Bugêdas, utawi Bugrêdas, raja ing nagari Buminèn, andêl-andêlipun bala Ngambar Kustup. M. Kustup I 4, 67.

Buhaktur, raja ing Polah, pamanipun Raja Hunuk Marjaban. M. Kalakodrat II 52.

Buharjan, nagarinipun Raja Bêskahir. M. Malebari IV 64.

Buharjan, raja ing nagari Sêrgani, andêl-andêlipun Prabu Rukyatil Polat. M. Malebari III 78.

Buhartal, Adipati Tagêlur, andêl-andêlipun Prabu Lamdahur. M. Sêrandil 41.

Bukahar, raja, muridipun Prabu Hasan Arim, ing bab ulah dêdamêl gada, pêdhang lan tumbak. M. Cina II 59.

Bukayar, kapal titihanipun Kangjêng Nabi Rasul. M. Lakat II 18.

Bukaram, raja, prajurit ing Talsiyah, ratu ing nagari Sungkabi, pêjah pêrang kalihan Radèn Kadi Sudirman. M. Malebari V 78; M. Purwakandha I 3.

Bukit Kudami, pasanggrahanipun prajurit Kuparman ing nagari Burtun. M. Sorangan II 35.

Bukitmar, nagarinipun Raja Basurbaran. M. Lare II 70.

Bukmun, raja ing nagari Mêrtis, balanipun raja ing Ngambar Kustup. M. Kustup I 5.

Bulbur, raja, balanipun Prabu Saesalam. M. Jaminambar I 21.

Buldan, nagarinipun Prabu Andan Bilis sasêdhèrèk. M. Ngajrak 18.

Bulêndhar, raja, balanipun Prabu Rustamaji. M. Sorangan I 55.

Bulêndèr, raja ing Warudan, panganjuripun bala Kosarsah. M. Purwakandha II 32.

Bulkiyah, nagari, kabawah dhatêng Yaman. M. Lare I 63.

Bulkum, raja, balanipun Prabu Gulangge agêng. M. Sorangan II 74.

Bulkung, raja, balanipun Prabu Saesalam. M. Jaminambar I 21.

Bulu Balang, raja ing Bumia, balanipun Prabu Sêmakun. M. Kalakodrat I 40.

Bumia, nagarinipun Raja Bulu Balang. M. Kalakodrat I 40.

Buminèn, nagarinipun Raja Bugêdas. M. Kustup I 4.

Bunandari, raja ing Kusriyan, balanipun Prabu Hirman. M. Kalakodrat. I 68.

Bunu, raja, balanipun Prabu Saesalam. M. Jaminambar I 22.

Buntara, nagarinipun Raja Drêkuman, kabawah dhatêng Rokam. M. Jaminambar I 15.

Buntari, raja, balanipun Prabu Umar Madi. M. Lare II 21.

Burêng, raja, andêlipun Raja Kuwari Husman. M. Malebari II 75.

Burhan, kithanipun Raja Puldriyan. M. Biraji 60.

Burhan, patih ing nagari Yaman. M. Lare I 72.

Burhandini, raja ing Binanggar, balanipun Prabu Sêmakun. M. Kalakodrat I 40.

Burhar, tanah Rum, nagarinipun Raja Bêrhaman, kabawah dhatêng Wong Agung. M. Jaminambar II 53.

Burijan, putunipun Raja Bêranjani, danawa pêthak kados kapuk, kabala dhatêng Raja Purwakandha. M. Purwakandha I 14.

--- 65 ---

Burindiya, raja, balanipun Prabu Gulangge agêng. M. Sorangan II 74.

Burni, raja, balanipun Prabu Umar Madi. M. Lare II 21, 72.

Burudangin, tanah Rum, nagarinipun Raja Nuban, tumurun dhatêng putra Prabu Tasangsul Ngalam. M. Malebari IV 69.

Bursam, raja, balanipun Prabu Saesalam. M. Jaminambar I 22.

Busirdan, nagarinipun Raja Pijaljal. M. Kalakodrat II 53.

Busma, raja, balanipun Prabu Umar Madi. M. Lare II 21.

Busopyan, sakabatipun Kangjêng Nabi Rasul. M. Lakat II 46.

Bustal Kadir, putranipun Raja Barindri. M. Talsamat 45.

Bustami, prabu, panganjuripun bala Mêdayin. M. Lare II 69.

Bustanahar, kêbon, pakuwonipun Prabu Bawadiman. M. Malebari I 25.

Butnu, raja, balanipun Prabu Saesalam. M. Jaminambar I 22.

Buwawas, patihipun Raja Kasrukum. M. Purwakandha II 31.

Bragêdun, raja ing Jaminambar, prajuritipun Prabu Saesalam. M. Jaminambar I 57.

Brahèk, raja, rama Raja Brêkiwis. M. Purwakandha II 42.

Brahim, agama nabi, ingkang dipun rasuk dhatêng Radèn Ambyah. Nabi Brahim maringi kasêktèn dhatêng Umar Maya sagêd kêbat plajêngipun. M. Lare I 59; M. Sêrandil 36.

Branjini, raja danawa ing Jabalkap, pêjah dening Sang Amir. M. Dêmis 4.

Brandun, cêkakanipun Bragêdun. M. Jaminambar I 59.

Brêjasi, raja ing Batubara, kabawah dhatêng Sêrandil. M. Sêrandil 61.

Brêgawan, raja, cucukipun baris Rokam badhe nglurug dhatêng Jaminambar. M. Jaminambar I 23.

Brênggala, ratu ing, ingakên kadang dhatêng Prabu Lamdahur. M. Sêrandil 12.

Bri Akbar, cêkakanipun Bari Akbar. M. Kustup I 14.

Bri Kahar, cêkakanipun Bari Kahar. M. Kustup I 14.

Britman, raja, kadang ing Kohkarib, cucuking barisipun Wong Menak. M. Lare II 72.

Brustun, utawi Burtun, nagarinipun Raja Hungkadi. M. Sorangan I 77.

D.

Dabatil, patihipun Raja Yablul Lawal. M. Malebari I 67.

Dahan, raja, balanipun Prabu Haspandriya, kapatah jagi kori. M. Biraji 26.

Dhayak Sêngari, nagarinipun Prabu Yablul Lawal. M. Malebari I 36.

Dhayangunar, patihipun Raja Kiswa Pangindrus. M. Malebari I 33.

Dhayangunari, prajuritipun Radèn Maktal, pêjah pêrang mêngsah Umar Maya. M. Lare I 55.

Daldal, raja ing Kalakodrat, rama Raja Salsal. M. Purwakandha III 31; M. Kalakodrat I 48.

Danayah, radèn, putra Sarsaban. M. Kanin 72.

Danamah, radèn, putra Sarsaban. M. Kanin 72.

Danggi, raja, rayi Prabu Umar Madi. M. Lare II 17, 21.

Dangku, raja, rayi Prabu Umar Madi. M. Lare II 16.

Danidêr, raja andêlipun Raja Kuwari Husman. M. Malebari II 75.

Danis, sakabatipun Kangjêng Nabi Rasul. M. Lakat I 71.

Danurisman, prabu, ratu ing nagari Wisantara, suruhanipun Raja Kanjun. M. Gandrung 75.

--- 66 ---

Dara, nagarinipun Masru Kakim, juru nujum. M. PurwakandhaI 19.

Dara, nagarinipun Sang Bandar Jani. M. Gandrung 42.

Dara, nagarinipun Raja Tamtam Kuwari. M. Lare IV 18.

Darab, raja, rama Raja Parisdingalam. M. Malebari III53.

Darab, wayah Sultan Iskandar Dulkarnèni. M. Malebari III 53.

Darbarunali, raja ing Badakir, prajuritipun Sang Ambiyah. M. Sêrandil 71.

Dardir, nagarinipun Raja Barwar. M. Jaminambar III 79.

Daryadis, raja ing Banisam, balanipun Wong Agung. M. Jaminambar III 30.

Daryalam, raja ing Siwardi, putranipun Raja Kanjar, nak-sanak putri Pangakik, kabala dhatêng Wong Agung. M. Jaminambar II 43, 44.

Darkup(m), raja, cucuking baris Rokam badhe nglurug dhatêng Jaminambar. M. Jaminambar I 23, 24.

Daru Dirham, raja ing Saldum, gêgêdhugipun bala Yujana. M. Cina II 41.

Darundiya, radèn, sêntana andêl-andêlipun Radèn Maktal. M. Sulub II 32.

Dasta Kenas, putra Prabu Asan Arim, diwasanipun anggêntosi kalênggahanipun rama. M. Sarehas. 18.

Dastur, ditya, anakipun Dusar, kabala dhatêng Raja Purwakandha. M. Purwakandha I 13.

Dawagung, pêparabipun Lamdahur saking Umar Maya. M. Sulub I 18.

Dawil Kusèn, raja ing Lakat. M. Talsamat 50.

Dawin, radèn, pêparabipun Radèn Iman. M. Malebari II 22.

Dawin Karbu Mulku Jinan, radèn, pêparabipun Radèn Iman. M. Malebari II 12.

Dawin Nurkus Karnaèni, radèn pêparabipun Radèn Iman. M. Malebari II 22.

Dawir, êmbanipun ditya Barduwas. M. Kandhabumi 67.

Dêbruni, patih ing nagari Dêmis, lajêng kawisudha dados raja dening Wong Agung. M. Kaos 43.

Dêrlandrèk, raja andêlipun Raja Kuwari Husman. M. Malebari II 75.

Dihalsa, raja ing Prasman, kabawah dhatêng Sêrandil. M. Sêrandil 61.

Dikbya, kuda titihanipun Bagendha Amir. M. Lakat I 9.

Dikman, raja, rayi Prabu Umar Madi. M. Lare II 16, 20.

Diktya, kapal titihanipun Sayid Ambyah. M. Lakat I 69.

Dinawar, nagarinipun Raja Sulbi. M. Biraji 60.

Dirkuha Dahana, raja ing Rukmadama, rayi Raja Kalbujèr. M. Malebari II 18.

Diswarin, radèn, rajaputra ing Rum. M. Malebari II 4.

Diwana, raja ing Sarsit, balanipun Pangeran Kelan. M. Sorangan II 58.

Diwangkara, Ratu Minangkabo, balanipun Lamdahur. M. Kandhabumi 29.

Jabalkap, mriks. Kap. M. Ngajrak 55.

Jabal Maola, makamipun Prabu Nusirwan, dumunung ing wana Basarah. M. Kalakodrat I 60.

Jabal Sahir, raja ing Minaban, andêl ing Burudangin. M. Sorangan I 3.

Jabarail, malaekat ingkang ngrêbat kitab Adam Makna. Mulang bab ulah pêrang dhatêng Radèn Ambyah lan Umar Maya. M. Sarehas 15; M. Lare I 26.

--- 67 ---

Jabar Kamus, raja ing Kosar, andêl-andêlipun raja ing Kulub. M. Malebari II 12.

Jabil, utawi Jabit, nagari ingkang kêrèh dhatêng Wong Menak. M. Lare II 23.

Jabin, nagarinipun Raja Drikahar. M. Sêrandil 71.

Jabit, nagari, kabawah dhatêng Yaman, lajêng kêrèh dhatêng Radèn Maktal. M. Lare I 63, 71.

Jabur Mali, andêl-andêlipun Raja Jênggi. M. Lakat II 5.

Jadalsah, nagarinipun raja Hargaji Mandasuwi, tanah Mukabumi. M. Talsamat 4.

Jahèn, raja, balanipun Prabu Umar Madi. M. Lare II 20.

Jagatnata, sang hyang, gêgambaranipun Prabu Kobatsah ing Mêdayin. M. Sarehas 48.

Jagi, raja, balanipun Prabu Umar Madi. M. Lare II 21.

Jagi Manda, raja, balanipun Prabu Umar Madi. M. Lare II 21.

Jahan Sirun Sidi Salam, patih Jamintoran. M. Jamintoran II 5, 6.

Jayadimurti, sultan, pêparabipun Bagendha Ambyah. M. Lakat I 15.

Jaya Nawarêtna, radèn, pêparabipun Radèn Iman. M. Malebari II 22.

Jayèng Jurit, mriks. Amir Ambyah.

Jayènglaga, pêparabipun Sang Amir. M. Sêrandil 45.

Jayèngrana, sêsilihipun Radèn Ambyah. M. Lare II 19.

Jayèng Satru, menak, pêparabipun Bagendha Ambyah. M. Lakat I 15.

Jayusman, radèn, putra Wong Agung patutan kalihan putri Parangakik. M. Kandhabumi 76.

Jayusman Samsu Murijal, sultan agung, pêparabipun Radèn Jayusman nalika jumênêng nata ing Malebari. M. Malebari II 62.

Jakumal, Jakusal, raja, rayi Prabu Umar Madi. M. Lare II 16.

Jaldahas, nagarinipun setan satêngah manungsa, rajanipun nama Marjab. M. Talsamat 17, 26; M. Kalakodrat II 78.

Jalis Murah, raja, balanipun Prabu Saesalam. M. Jaminambar I 22.

Jalkumar, nata ing Kartal, kadang Prabu Umar Madi. M. Sêrandil 70.

Jambawan, rêdi ing nagari Jaminambar, wontên tukipun salawe dipun talang anjog kitha. M. Jamintoran II 58.

Jambruni, patih ing nagari Dêmis. M. Dêmis 73.

Jaminambar, nagarinipun Prabu Saesalam. M. Sorangan II 37.

Jaminasar, nagarinipun Raja Katil lan Mukatil, kabawah dhatêng Jaminambar. M. Jaminambar I 21.

Jaminingrab, wana tilas patamananipun Sultan Iskandar, kabawah dhatêng Rokam. M. Jaminambar I 13.

Jaminingrat, nagari sakilènipun Burtun. M. Sorangan II 35.

Jaminudhik, nagari bawahipun Prabu Saesalam. M. Jaminambar I 51.

Jaminudhis, nagarinipun Raja Habrah sakancanipun, kabawah dhatêng Jaminambar. M. Jaminambar I 22.

Jaminukar, nagarinipun Raja Bragêdun, kabawah dhatêng Jaminambar. M. Jaminambar I 57.

Jaminulik, nagarinipun Raja Hiyansah, kabawah dhatêng Prabu Saesalam. M. Jaminambar III 8.

Jaminurat, dumunung lèr kilèn watês langit, kabawah dhatêng Jaminambar. M. Jaminambar I 21.

Jaminurin, nagarinipun Radèn Sangat lan Radèn Sungat. M. Jaminambar I 52.

Jamintoran, salèripun Jaminingrat, nagarinipun Prabu Sadar Alam. M. Sorangan II 35; M. Jamintoran I 20, 59.

Jamirun, ara-ara jêmbar ing Jaminambar. M. Jamintoran II 69.

--- 68 ---

Jamsit, kitha ingkang badhe dipun têlukakên dhatêng Wong Agung. M. Kalakodrat II 78.

Jamsit, raja ing Sidati, gêgêdhugipun bala Yujana. M. Cina I 57.

Janarsi, putri ing, andêl-andêlipun Dèwi Kelaswara. M. Cina IV 26.

Janjani, raja ing Yujana, muridipun Raja Bukahar ing bab ulah damêl gada, pêdhang tuwin tumbak. M. Cina II 59.

Janjan Wiyat, prabu ing, balanipun Wong Agung. M. Jaminambar II 61.

Janggisar, saandaka gênging wajik, wêton ing Janggisar, lir yêksa buntut suri. Wulu ngrembyak sêsuri kangsrah ing tala, lir binarong kang wajik. M. Jaminambar II 53.

Janggi Sêri, kuda titihanipun Prabu Saesalam. M. Jaminambar III 26.

Jangkang, raja, balanipun Prabu Saesalam. M. Jaminambar I 21.

Jangkar, raja, banalipun Prabu Saesalam. M. Jaminambar I 21.

Jangku, raja, rayi Prabu Umar Madi. M. Lare II 16, 20.

Janku Jangkung, raja ingkang ngampil amparan kagunganipun Wong Agung, pusaka saking Nabi Suleman. M. Jaminambar I 37.

Jangkung, raja, balanipun Prabu Saesalam. M. Jaminambar I 21.

Jangkuwès, raja andêlipun Raja Kuwari Husman. M. Malebari II 75.

Jansikin, tiyang èstri juru ngidung abdinipun Prabu Kistaham kapurih ngracun Sang Amir, pêjah dipun pêdhang Umar Maya. M. Sêrandil 76.

Jantara, nagarinipun Raja Salsah Gasa, kabawah dhatêng Ngajrak. M. Lakat III 23.

Japar, sakabatipun Kangjêng Nabi Rasul. M. Lakat II 47.

Jarjanah, nagarinipun Raja Rundaham, kabawah dhatêng Radèn Maktal. M. Jaminambar II 9.

Jarjas, Jarjis, raja ingkang ngampil amparan kagunganipun Wong Agung, pusaka saking Nabi Suleman. M. Jaminambar I 37.

Jarès, raja balanipun Prabu Umar Madi. M. Lare II 21.

Jaskara, rajanipun jim abrit ing Nusantara, balanipun Dèwi Kuraisin. M. Lakat III 23.

Jasma, raja balanipun Prabu Umar Madi, têluk dhatêng Wong Menak. M. Lare II 20, 28.

Jasmakar, raja, rayi Prabu Umar Madi. M. Lare II 16.

Jaswadi, ratu jim abrit ing Suwangsa. M. Malebari I 48.

Jawès, ditya ing Sindhula, balanipun Raja Jamum, têluk dhatêng Wong Agung. M. Cina IV 7.

Jawiharta, patihipun Prabu Kewusnendar ing Yujana. M. Cina I 32.

Jêbul, raja balanipun Wong Agung. M. Kaos 61.

Jèdhi, patihipun Raja Samasrawi. M. Malebari V 59.

Jèdhin, sakabatipun Kangjêng Nabi Rasul. M. Lakat I 49.

Jêkèk, raja, balanipun Prabu Saesalam. M. Jaminambar I 21.

Jêmur, raja, balanipun Prabu Saesalam. M. Jaminambar I 21.

Jenal Murtala, radèn, kadangipun Wong Agung. M. Purwakandha III 3.

Jênggi, ulubalang ing nagari Lakat. M. Lakat III 40.

Jênggi, raja ing Ngabêsah, sagêd nyirnakakên Wong Agung. M. Lakat I 76.

Jeras, raja, balanipun Prabu Umar Madi. M. Lare II 21.

Jêrjani, nata ing, balanipun Prabu Kelan Jajali. M. Cina IV 19.

--- 69 ---

Jêtun Kamar Rukmi, rêtna, putrinipun Raja Tasangsul Ngalam. M. Malebari IV 70.

Jian, nagarinipun Raja Harjan. M. Lare II 24.

Jibul, radèn, putra Prabu Sahalsah. M. Lare IV 75.

Jidil, prajuritipun Kangjêng Nabi Rasul. M. Talsamat 75.

Jin Abang, balanipun Ratu Ngajrak. M. Dêmis 22.

Jinan, radèn, pêparabipun Radèn Iman. M. Malebari II 22.

Jin Biru, balanipun Ratu Ngajrak. M. Dêmis 22

Jyndara,[1] arya, nak-sanak kalihan ratu ing Kuwari. M. Kuwari 53.

Jin Ijo, balanipun Ratu Ngrajrak.[2] M. Dêmis 22.

Jin Irêng, balanipun Ratu Ngajrak. M. Dêmis 22.

Jin Kuning, balanipun Ratu Ngajrak. M. Dêmis 22.

Jobin, prabu, ratu ing nagari Kaos. M. Lare III 53; M. Sulub I 26.

Jobin, patihipun Raja Bardanas. M. Lakat I 68.

Jubèh, rayinipun Wong Agung, tunggil rama ibu. M. Jaminambar II 74.

Jubir, radèn, adhinipun Radèn Ida, putra Dulmuntalib. M. Sarehas 67.

Judah, nagari, tumut dhatêng Yaman. M. Lare I 63.

Julig Arungan, pêparabipun Umar Maya. M. Jaminambar II 4.

Dulngiyah, nagarinipun jin kapir, dipun têlukakên dhatêng radèn ing Suwangsa. M. Malebari II 23.

Julu Sulasikin, rêtna dèwi, putrinipun Prabu Sadar Salam ing Jamintoran. M. Jamintoran I 60.

Jumiril, ki tambi, juragan sugih ing nagari Bênggala, kêpengin dados ratu, lajêng martapa ing rêdi Endragiri, angsal wangsit botên sagêd dados nata, jalaran sanès turun ratu, namung badhe gadhah anak dados prajurit agêng ngêrèh para ratu, inggih punika Umar Maya. Jumiril dados patih ing Mêkah, pêjah dening Raja Kalana Kalbat. M. Sarehas 19; M. Kanjun 15.

Jumiril Putra, pêparabipun Umar Maya. M. Jaminambar II 4.

Jundara, raja, balanipun Prabu Umar Madi. M. Lare II 21.

Junjala, raja, balanipun Prabu Umar Madi. M. Lare II 21.

Jung Koh, nyai, randha sade roti ing nagari Cina, dipun ngèngèri Prabu Nusirwan. M. Cina V 60.

Juru Jinêm (Jinah), dèwi, garwa Prabu Nusirwan. M. Lare III 9; IV 58.

Juwarpayal, ratu dhêmit ing pulo Bayan. M. Sêrandil 30.

Johan Pirman, prabu, ratu ing nagari Tasmitèn. M. Kustup I 65.

Johan Sah, patih ing nagari Ngabêsi. M. Kuristam 43.

Joharin Insiyah, dèwi, kadangipun Raja Martyus Danirham, putri saking Prênggi, garwanipun Prabu Ruslani Danurus Samsi. M. Malebari IV 24; M. Kustup I 37.

Johor, nagari sawetan Selong, ing têmbe badhe têpung malih kalihan tanah Jawi. M. Lare IV 69, 70.

Jong, nata ing, cucuking barisanipun Wong Menak. M. Lare II 72.

Jonggiraji, nagarinipun jin biru, ratunipun nama Raja Miswan. M. Malebari I 48.

Jonggiraji, radèn ing, pêparabipun Radèn Iman. M. Malebari II 22.

Jong Kulkum, bupati ing Gumiwang, balanipun Prabu Sêmakun. M. Kustup II 76.

Jong Kurung, dhepokipun Sèh Abu Yabon. M. Purwakandha I 14.

Jong Kuwung, nagarinipun Raja Barat Rumari. M. Kustup II 35.

--- 70 ---

Jong Mirah, nagarinipun Raja Durdanam. M. Lare IV 63.

Jongsir, raja ing Jong Sêmit. M. Talsamat 9.

Jong Sêmit, nagarinipun Raja Jongsir. M. Talsamat 9.

Jong Cu Kun, lêlurahipun tiyang Cina, abdinipun Radèn Jayusman. M. Cina III 53.

Jong Wiyat, kapal titihanipun Prabu Kewusnendar. M. Cina I 35.

Joprit, têlik, abdinipun Patih Baktiyar. M. Kalakodrat I 79.

Dudur Mulur, patihipun Raja Barwar. M. Talsamat 11.

Duka Wikanda, patihipun Prabu Bana Kamsi. M. Kanjun 77.

Duk Yadis, raja ing Ngusur, santananipun raja ing Kalkiyah. M. Malebari II 13.

Duk Yanis, adhinipun Raja Duk Yadis, kaangkat dados raja wontên ing Ngusur dening Wong Agung. M. Malebari II 60.

Dul Basir, pêparabipun Prabu Nusirwan nalika mindha-mindha dados juragan ing Karsinah, badhe dagang dhatêng nagari Cina. M. Cina V 16.

Dulah, sakabatipun Kangjêng Nabi Rasul. M. Lakat II 47.

Dul Jalal, raja ing Barsahil balanipun Prabu Saesalam, kaanggêp dados Malaekat Ngijrail. M. Jamintoran II 55.

Dul Jamal, lurah, abdinipun Sèh Betal Jêmur. M. Kalakodrat I 24.

Dul Iman, lurah, abdinipun Sèh Betal Jêmur. M. Kalakodrat I 24.

Dul Islam, lurah, abdinipun Sèh Betal Jêmur. M. Kalakodrat I 24.

Dul Kadil, lurah, abdinipun Sèh Betal Jêmur. M. Kalakodrat I 24.

Dul Kadim, lurah, abdinipun Sèh Betal Jêmur. M. Kalakodrat I 24.

Dul Karim, lurah, abdinipun Sèh Betal Jêmur. M. Kalakodrat I 24.

Dul Kasim, lurah, abdinipun Sèh Betal Jêmur. M. Kalakodrat I 24.

Dulkum, raja ing Kalsandar, paman Raja Salsal. M. Sorangan I 20.

Dul Majid, lurah, abdinipun Sèh Betal Jêmur. M. Kalakodrat I 23.

Dul Mayèk, lurah, abdinipun Sèh Betal Jêmur. M. Kalakodrat I 24.

Dul Makam, lurah, abdinipun Sèh Betal Jêmur. M. Kalakodrat I 24.

Dul Maksum, raja, balanipun Prabu Saesalam. M. Jaminambar II 60.

Dul Pakar, pêdhang, agêmipun Sayid Ngali Murtala. M. Talsamat 79.

Dul Patah, lurah, abdinipun Sèh Betal Jêmur. M. Kalakodrat I 24.

Dul Sadat, lurah, abdinipun Sèh Betal Jêmur. M. Kalakodrat I 24.

Dul Salèh, lurah, abdinipun Sèh Betal Jêmur. M. Kalakodrat I 24.

Dul Saut, lurah, abdinipun Sèh Betal Jêmur. M. Kalakodrat I 24.

Dul Sarak, lurah, abdinipun Sèh Betal Jêmur. M. Kalakodrat I 24.

Dul Suhud, lurah, abdinipun Sèh Betal Jêmur. M. Kalakodrat I 24.

Dulil, jin dhusun Minangèng, abdinipun Raja Jaswadi, dipun guroni dhatêng Raja Saptiyunasar. M. Malebari IV 42.

Dul Muntalib, putra Hasim, darah Nabi Ibrahim, bangsa Ismail, turun kaping wolu. Mriks. Abdul Muntalib. M. Sarehas 66, 67.

Dumuk, êmbanipun ditya Barduwas. M. Kandhabumi 67.

Durahman, sakabatipun Kangjêng Nabi Rasul. M. Lakat II 47.

Durda, raja, balanipun Prabu Umar Madi. M. Lare II 20.

Durdana, raja ing nagari Ngambar Dara, suruhanipun Raja Kanjun. M. Gandrung 75.

Durdanam, raja, rayi Prabu Umar Madi, têluk dhatêng Wong Menak,

--- 71 ---

kadadosakên cucuking baris. M. Lare II 16, 20, 28, 72.

Durdanas, raja, rayi Prabu Umar Madi, têluk dhatêng Wong Menak, kadadosakên cucuking baris. M. Lare II 16, 20, 28,72.

Durdiya, raja balanipun Prabu Umar Madi. M. Lare II 20.

Duringalam, radèn, rayi Raja Tasangsul Ngalam. M. Malebari V 12.

Dusar, danawa sirahipun kalih, tanganipun sakawan, dipun pêjahi dhatêng Sang Amir. M. Dêmis 6.

Duwalèh, raja andêlipun Raja Kuwari Husman. M. Malebari II 75.

Duwimbar, sang pramèswari, ibunipun Raja Kemar. M. Kuwari 19.

Drêku Barang, raja ing nagari Banu Kawit, kadang naking-sanak kalihan raja Bari Akbar. M. Kustup I 34.

Drêkuma, raja ing Buntaran, balanipun Prabu Gulangge. M. Jaminambar I 15.

Drêmani, nagarinipun Raja Kandrun. M. Cina II 39.

Drêngès, dhusun bawah ing Kalakodrat, têtiyangipun karêm sangêt nêdha daging tiyang. M. Kalakodra[3] II 69.

Drênggani utawi sêrgani, nagarinipun Raja Abu Harjan (Buharjan). M. Malebari IV 6.

Drênggani, raja ing nagari Bêrkiyah. M. Malebari IV 64.

Drênis, nagarinipun Raja Saptiyunasar. M. Malebari IV 32.

Dribangsit, raja ing Sapêri, panganjuripun bala Mêdayin. M. Lare II 70.

Dribasit, raja ing Basantari, ngaturi mêrak mas lan mêri mas dhatêng Mêdayin. M. Lare IV 18.

Drikahar, raja ing Jabin, prajuritipun Sang Amir. M. Sêrandil 71.

Drikman, raja, rayi Prabu Umar Madi. M. Lare II 17.

Driksan, raja, rayi Prabu Umar Madi. M. Lare II 17.

Drudarma, raja, rayi Prabu Umar Madi. M. Lare II 16, 20.

Drudarna, raja, rayi Prabu Umar Madi. M. Lare II 16, 20.

Drustam Duryajid, utawi Drustam Ngajid, putra Raja Jabur (Mali), gumantos ingkang rama, dados andêl-andêlipun Raja Jênggi. M. Lakat II 61, 66.

Drustam Ngajid, mriks. Drustam Duryajid. M. Lakat II 66.

E.

Ebrit, raja ingkang kêndêl pêrang. M. Kustup I 78.

Edris, nabi. M. Lare IV 70.

Endrabaya, tumênggung, bala ing Kuwari. M. Kuwari 6.

Endragiri, rêdi pratapanipun Ki Tambi Jumiril. M. Sarehas 20.

Endra Gothaka, radèn, pêparabipun Umar Maya. M. Jaminambar II 4.

F.

Fakur, prajuritipun Kangjêng Nabi Rasul. M. Talsamat 75.

Furischan, tumênggung sèh, abdinipun Prabu Bawadiman, sagêd mlampah rikat, dipun kanthèkakên Umar Maya madosi murcanipun Sayid Ibnu Ngumar, wayahipun Wong Agung. M. Malebari I 48.

G.

Gajah Bihêr, patih ing nagari Kelan. M. Cina III 19.

Gajah Lautan, arya, gêgêdhugipun prajurit Kuwari, pêjah dening Raja Samsir. M. Kuwari 48.

Gajah Sawêrdan, anakipun Patih Gajah Bihêr, patihipun Radèn Iman. M. Malebari II 48.

Gajal, patihipun Raja Hadis ing Yunan. M. Sulub I 56.

Gaji Bilis, rayi ratu ing Buldan, kasor yudanipun kalihan Sang Amir wontên ing Bakdiatar, lajêng têluk. M. Ngajrak 21.

--- 72 ---

Gaji Manda, rayi ratu ing Buldan, kasor yudanipun kalihan Sang Amir wontên ing Bakdiatar, lajêng têluk. M. Ngajrak 21.

Gaji Mandhalika Huktur, gurunipun para prajurit ing Kalakodrat, pêrang kalihan numpak sima, raja ing Sorangan. M. Kalakodrat II 19, 61.

Gajimawar, raja, balanipun Prabu Saesalam. M. Jaminambar I 21.

Gari Andar Muka, raja, balanipun Wong Agung. M. Malebari II 29.

Garnat, nagarinipun Raja Surakal, kabawah dhatêng Jaminambar. M. Jaminambar II 56.

Garudha Yêksa, ditya sirah garudha, titihanipun dèwi Sudarawrêti, paringan saking ingkang eyang Raja Kulkum. M. Kanjun 37.

Garsim, raja, balanipun Prabu Saesalam. M. Jaminambar I 42.

Gêdhah, nagari sawetan Selong. M. Lare IV 69.

Gêlidar, nagarinipun Raja Bugarjun. M. Purwakandha II 32.

Gêmiri, utawi Kêmiri, dhusun sacêlakipun nagari Kusniya Malebari. M. Malebari III 12, 19, 23.

Gèndhèr, raja, hulubalang pangiridipun bala Betarti. M. Purwakandha III 62.

Gênita, nagarinipun Raja Kodrat Banu utawi Banu Kodrat. M. Malebari III 12, 25.

Gênthara, nagarinipun Raja Gugrug lan Raja Guntur, kabawah dhatêng Jaminambar. M. Jamintoran II 56.

Gêrgawa, raja ing Mêntari, balanipun Prabu Gulangge. M. Jaminambar I 15.

Gêrgawan, raja pangiridipun bala ing Rokam. M. Jaminambar I 16.

Giri Kadhaton, radèn, pêparabipun Umar Maya. M. Jaminambar I 4.

Giri Pura, mriks. Umar Maya.

Giwangkara, raja ing Minangkabo, kabawah dhatêng Sêrandil. M. Sêrandil 62.

Goban, pangèn menda ing dhusun Madini. M. Sulub I 77.

Gugrug, raja ing Gênthara, balanipun Prabu Saesalam, kaanggêp dados Malaekat Kirun. M. Jamintoran II 56.

Gulangge, raja ing nagari Rokam (alit), nungkul aris dhatêng Wong Agung. M. Kuristam 70.

Gulangge, raja ing Rokam (agêng), tunggil guru kalihan Raja Rukyatil Polat. M. Malebari III 59; M. Kalakodrat I 78.

Gumawan, nagarinipun Raja Bagaspati. M. Kandhabumi 26.

Gumiwang, nagarinipun Raja Karungrawi. M. Malebari V 71.

Gunara, nagarinipun Raja Bardikman. M. Purwakandha I 40.

Gunarsa, gajah kagunganipun Prabu Lamdahur, kasukakakên dhatêng Prabu Sah Siyar. M. Malebari V 74.

Gungsur, raja ing Kèntir, bala ing Burudangin. M. Purwakandha I 36.

Gurnut, raja, balanipun Prabu Saesalam. M. Jaminambar I 22.

Guntur, raja ing Gênthara, balanipun Prabu Saesalam, kaanggêp dados Malaekat Wanakirun. M. Jamintoran II 56.

Guntur, raja ing Bêrana, prajuritipun raja ing Kubarsi. M. Malebari IV 7.

Guntur, raja, wadya ing Burudangin. M. Purwakandha I 32.

Guntur Api, raja, balanipun Prabu Saesalam. M. Jaminambar I 21.

Gurdana, raja, balanipun Prabu Saesalam. M. Jaminambar II 40.

Guritwêsi, pothèt, pêparabipun Umar Maya. M. Lare I 21.

Guwagal, nagarinipun Raja Mangkruk, kabawah dhatêng Jaminambar. M. Jaminambar II 36.

--- 73 ---

Goncor, patihipun Raja Banu Kêrjis. M. Kustup II 71.

Grêbèn, raja balanipun Prabu Umar Madi. M. Lare II 20.

H.[4]

Habgaji, rayi ratu ing Buldan, kasor yudanipun kalihan Sang Amir wontên ing Bakdiatar, lajêng têluk. M. Ngajrak 21.

Hab Ganja Bilis, prabu, kasor yudanipun kalihan Sang Amir wontên ing Bakdiatar, lajêng têluk. M. Ngajrak 20.

Habrah, pangagêngipun raja ing Jaminudhis, balanipun Prabu Saesalam. M. Jaminambar I 22.

Hadis, raja, ratu ing nagari Yunan. M. Sulub I 46.

Halam, raja ing gêdhah, kabawah dhatêng Sêrandil. M. Sêrandil 61.

Halkamah, nata ing Kebar, rama Radèn Huksam, pêjah dipun banting dhatêng Wong Menak. M. Lare II 6; III 57; IV 9.

Hambar, patihipun Raja Kemar ing Kuwari. M. Kuwari 10.

Handar Muka, rayinipun Raja Sadat Kabul Ngumar. M. Biraji 5.

Handawiyah, sakabatipun Kangjêng Nabi Rasul. M. Lakat I 71.

Haradiman, radèn, putranipun Raja Bahman, kasor yudanipun kalihan Radèn Maryunani. M. Kuristam 29.

Harbagung, bupati ing nagari Turgan. M. Sorangan II 25.

Harbèn, raja, rayi Prabu Umar Madi. M. Lare II 16.

Hardabil, raja ing Lulkiyah, andêlipun Raja Samasrawi. M. Purwakandha I 50.

Hardabun, raja ing Mudalipah, prajuritipun Sang Amir. M. Sêrandil 71.

Hardas, raja, balanipun Prabu Umar Madi, têluk dhatêng Wong Menak. M. Lare II 28.

Hardasi, raja, rayi Prabu Umar Madi. M. Lare II 16, 20.

Hardi Kapi, raja, rayi Prabu Umar Madi, têluk dhatêng Wong Menak, kadadosakên cucuking barisan. M. Lare II 16, 28, 72.

Hardiman, raja, rayi Prabu Umar Madi, têluk dhatêng Wong Menak, kadadosakên cucuking barisan. M. Lare II 16, 20, 28, 72.

Hardi Samat (Samut), raja, rayi Prabu Umar Madi. M. Lare II 16.

Harjan, raja, rayi Prabu Umar Madi, jumênêng nata wontên ing Jian, têluk dhatêng Wong Menak. M. Lare II 16, 24, 28.

Hardus, raja, balanipun Prabu Umar Madi, têluk dhatêng Wong Menak. M. Lare II 28.

Hargaji Mandasuwi, raja ing Jadalsah tanah Mukabumi, kadangipun Raja Gaji Mandalika. M. Talsamat 4.

Hargênap, raja, balanipun Prabu Samasrawi. M. Purwakandha I 35.

Harli Sapil, makamipun Prabu Rustamaji, dumunung sakilènipun kitha Kuparman. M. Sorangan I 75.

Harman, raja, balanipun Prabu Saesalam. M. Jaminambar II 60.

Harnus, raja ing Tarkiyah, balanipun Wong Agung. M. Cina II 42.

Harsan, raja, balanipun Prabu Umar Madi. M. Lare II 21.

Harsun, raja, balanipun Prabu Umar Madi. M. Lare II 21.

Hartabun, raja, rayi Prabu Umar Madi. M. Lare II 16, 21.

Hartantun, raja, rayi Prabu Umar Madi. M. Lare II 16, 21.

Hartantun, putra Raja Kistaham, pêjah dipun pêdhang dening Sang Amir wontên ing ara-ara Baktiatar. M. Ngajrak 15.

--- 74 ---

Hartun, radèn, pulunanipun Prabu Jobin, têluk dhatêng Wong Agung. M. Kaos 50.

Hartus, rêdi padhukuhanipun Ki Sèh Kakim Maridin. M. Purwakandha II 61.

Hasan Hasil, patih ing nagari Ngajrak. M. Ngajrak 41.

Hasim (Ambyah) Kuwari, radèn, putranipun Wong Agung patutan kalihan Dèwi Kisbandi. M. Malebari 170.

Hasim, bagendha, eyangipun Umar Maya tuwin Wong Agung. M. Jaminambar II 75.

Hasim, mriks. Surayèng Bumi. M. Jaminambar III 14.

Hasim, bagendha, Adipati Mêkah, têdhak Nabi Ismangil, ambêk budi darma. M. Sarehas 23.

Hasimiyun, pulunanipun Wong Agung. M. Jaminambar I 79.

Hasim Katamsi (Ambyah Katamsi), putranipun Wong Agung patutan kalihan putri Burudangin. M. Purwakandha II 27.

Haskas, raja, balanipun Prabu Umar Madi. M. Lare II 21.

Haspandriya, raja ing nagari Biraji, pêjah pêrang kalihan Wong Agung. M. Kuristam 77.

Hèr Kopah, mantrinipun Patih Bêstak, kautus ngamandaka dhatêng Raja Bahman. M. Biraji 44.

Hiangko Samsio, patih nagari Cina, ndhèrèk putri Cina badhe ngunggah-unggahi Wong Agung. M. Cina I 19.

Hijras, radèn, putra Raja Pirjos, mindha-mindha druwis badhe nyidra Wong Agung. M. Gandrung 76.

Hiyansah, raja ing Jaminulik, balanipun Prabu Saesalam. M. Jaminambar III 8.

Hikdris, raja, rayi Prabu Umar Madi, têluk dhatêng Wong Menak. M. Lare II 16, 20, 28.

Hikmadris, raja, rayi Prabu Umar Madi, têluk dhatêng Wong Menak. M. Lare II 16, 20, 28.

Hikman, raja, rayi Prabu Umar Madi. M. Lare II 16, 20.

Hiksun, raja, rayi Prabu Umar Madi. M. Lare II 17, 20.

Hiktur, raja, balanipun Prabu Umar Madi. M. Lare II 21.

Hilda, raja balanipun Prabu Umar Madi. M. Lare II 21.

Himama (Hamama), gajah titihanipun Prabu Sêmakun. M. Kustup I 68.

Himprit, ratu danawa ing Jabalkap, kapupu prang dening Sang Amir. M. Ngajrak 41.

Hindi, nagarinipun Raja Kaladaran. M. Kuristam 56.

Hindrat, raja, rayi Prabu Umar Madi. M. Lare II 16.

Hindri, raja, balanipun Prabu Umar Madi. M. Lare II 20.

Hindrian, raja, balanipun Prabu Umar Madi. M. Lare II 20.

Hirjan, raja, gêgêdhugipun prajurit Mêdayin ing bab njêmparing, kasoran kalihan Radèn Maktal. M. Lare II 66.

Hirmakan, radèn, satriya Parangakik kabandhang dhatêng Wong Agung nalika Pakanjun, lajêng kadadosakên raja. M. Kanjun 62.

Hirman, radèn, putra Prabu Nusirwan, sasedanipun ingkang rama lajêng gumantos nata ing Mêdayin. M. Lare II 70.

Hirman Nadirun, raja ing Mudalipah, balanipun Radèn Maktal. M. Jaminambar II 9.

Hiskalan, pulunan Raja Kaesarumi, linangkung kaprawiranipun. M. Sulub I 47.

Histi Badan, rayi raja Siwarji, kapupu ing prang wontên ing Jaminambar mêngsah Patih Sapardan. M. Jaminambar II 69.

--- 75 ---

Histun, putra Raja Kistaham, gêgêdhugipun prajurit Mêdayin, pêjah dipun bên kumba kalihan Radèn Kadarsi dening Sang Amir wontên ing ara-ara Bakdiatar. M. Lare III 26; M. Ngajrak 16.

Hubar Huwar (Barwar), raja ing Kristam Dardis. M. Talsamat 13.

Hubinah, raja, panganjuripun bala Mêdayin. M. Lare II 69.

Hukawiyah, sakabatipun Kangjêng Nabi Rasul. M. Lakat II 47.

Hukdiyar, prabu, ratu ing nagari Bêdhali, pamanipun Prabu Kewusnendar. M. Cina II 57.

Hukman, radèn, putra Raja Bahran, têluk dhatêng Wong Menak, lajêng kadadosakên ratu nggêntosi ingkang rama. M. Lare IV 52, 57.

Huksam, radèn, putra Prabu Halkamah ing nagari Kebar, pêjah dipun pêdhang dening Wong Menak. M. Lare II 6, 11.

Hulubalang, raja ing Kosrian, balanipun Prabu Sêmakun. M. Kalakodrat II 3.

Human, radèn, putranipun Raja Bahman. M. Kuristam 10.

Humandhitahim, putri ing Yaman, dhaup kalihan Radèn Tohkaran. M. Lare I 74.

Humêrba, raja, kadangipun Raja Hiyansah, balanipun Prabu Saesalam. M. Jaminambar III 12.

Humun, raja ing nagari Dêmis, pêjah dening Radèn Maryunani. M. Dêmis 65; M. Kaos 18.

Hungkadi, raja ing Brustun, mantunipun Prabu Hunuk Gulangge. M. Sorangan I 77.

Hunuk, putra Nabi Nuh ingkang sêpuh piyambak. Nama Hunuk punika dipun angge wiwitan namaning têdhak-turunipun, kados ta: Hunuk Marjaban, Hunuk Gulangge, Hunuk Salsal lan sanès-sanèsipun. M. Sorangan I 77.

Hunuk Mardawan, radèn, rayinipun Raja Hunuk Marjaban. M. Jamintoran I 38.

Hunuk Marjaban, raja ing Ngambar Kawit, mantunipun pambajêng Prabu Gulangge. M. Kalakodrat II 11.

Hunung, raja, balanipun Prabu Saesalam. M. Jaminambar I 21.

Hurma, raja, balanipun Prabu Umar Madi. M. Lare II 21.

Hurmus, radèn, rayi Radèn Hirman, putra Prabu Nusirwan. M. Lare II 70.

Hurmus Karan, mriks. Hurumus Karan. M. Lare II 50.

Hurumus Karan, ratu ing Turki, senapatinipun Prabu Nusirwan, kautus nimbali Wong Menak. M. Lare II 39.

Hu Samadiman, gada agêmipun Wong Agung. M. Cina I 25.

Hohèn, raja ing Betal Pêkih. M. Sêrandil 71.

Holat Marjaban, raja ing Dara, pulunanipun sang prabu ing Bangit tuwin Prabu Nusirwan, kapacangakên kalihan Dèwi Muninggar, nanging botên kalampahan dhaup; panganjuripun bala Mêdayin, pêjah dipun pêdhang Prabu Sakandar. M. Lare II 69; IV 18; M. Kaos 34.

Hong Tete, ratu ing nagari Cina. M. Kuwari 70.

Horang, raja, ratu ing Malaka. M. Lare IV 78.

I.

Ibnu Jar, putranipun Radèn Maktal. M. Malebari II 4.

Ibnu Jaswadi, radèn, pêparabipun Radèn Iman. M. Malebari II 22.

Ibnu Laut, radèn, pêparabipun Radèn Iman. M. Malebari II 22.

Ibrahim, nabi ingkang nêdhakakên tiyang Arab. M. Malebari V 42.

Ibrahim Murtali, putranipun Sayid

--- 76 ---

Ngali Murtala kalihan putri jim. M. Lakat III 98.

Ibruskara, radèn, putra Prabu Rurustam, diwasanipun gumantos rama, dados senapati ing Mêdayin. M. Sarehas 25, 26.

Ida, radèn, putra Dul Muntalib patutan kalihan garwa sêpuh Dèwi Katikah, agêng inggil nanging botên prawira. M. Sarehas 67.

Idayat, prajuritipun Kangjêng Nabi Rasul. M. Talsamat 75.

Ilal Salib, panthita[5] ing Betal Mukadas. M. Jamintoran I 45.

Imamah, dèwi, rayinipun Wong Agung. M. Jaminambar II 74.

Imam, radèn, putranipun Wong Agung kalihan Dèwi Kelaswara, dipun pupu dhatêng Dèwi Ismaya, botên jumênêng ratu nanging ngêrèh ratu, prajurit linangkung kados ingkang rama, dipun êmbani raja ing Suwangsa lan Jonggiraji. Radèn Imam kathah pêparabipun, kados ta: Bakdi Ngujaman, Banjaran Sari, Amir Atmaja, Umi Kelan, Abu Laut, Imam Suwangsa, Imam Jonggiraji, Kusmara, Akik, Kusrin, Ismaya Sunu, Imam Karnaèni, Pangeran Kelan, Jaswadi Putra, Jonggiraji Putra, Abu Kelan, Kelaswara Putra, lan sanès-sanèsipun. M. Malebari I 55, 70.

Imam Kabir, gajah titihanipun Radèn Jayusman, paringan saking ingkang rama marasêpuh Prabu Bawadiman. M. Malebari II 51.

Imam Jonggiraji, pêparabipun Radèn Imam.

Imam Karnaèni, pêparabipun Radèn Imam.

Imba Rêtna, kapal titihanipun Dèwi Muninggar. M. Gandrung 55.

Indriyan, raja, andêlipun Raja Kuwari Husman. M. Malebari II 75.

Inggris Liyar, radèn, putranipun Raja Kurisman. M. Biraji 12.

Iskak, nabi kagungan tilaran jêmparing sagandhewanipun, dipun panggih dhatêng Radèn Ambyah. Maringi kasêktèn dhatêng Umar Maya sagêd mancala putra mancala putri. M. Lare I 25; M. Sêrandil 37.

Iskan, raja ing Nusabèn, balanipun Prabu Saesalam, kaanggêp dados Malaekat Kutubah. M. Jamintoran II 56.

Iskardan Ibnu Jani, putranipun Prabu Janjani, maguru dhatêng ingkang rama ing bab ulah dêdamêl gada, pêdhang tuwin tumbak. M. Cina II 59.

Iskandar, taman, dumunung wontên ing nagari Jaminingrab, wontên padusanipun kangge tiyang sakit. M. Jamintoran I 60.

Iskandar, kendhang, pusaka tilaranipun Sultan Sèh Dilkarnaèni ingkang ngadhaton ing Istambul, kaparingakên dhatêng Umar Maya. M. Cina I 71.

Iskandar Dulkarnaèni, ingkang nêdhakakên para ratu ing Parangakik. M. Kustup II 48.

Iskul Sujarak, andêling prang Prabu Bandar. M. Lakat I 14.

Ismaya, putranipun Prabu Tamimasar ing Ngajrak, dhaup kalihan Sang Amir. M. Ngajrak 69.

Ismaya Sunu, pêparabipun Radèn Imam.

Ismangil, nabi, ingkang nurunakên darah ing Mêkah. M. Malebari V 42.

Isnaningsih, rayi Prabu Tasangsul Ngalam. M. Malebari IV 70.

Istam, raja, adhinipun Raja Kistaham. M. Cina II 59.

Ithatul Karbi, kapal saking rêdi Karam, ulês ijêm, siyung panjang, mripatipun sakawan, suri panjang dumugi ing dhêngkul, titihanipun Kangjêng Nabi Rasul. M. Lakat I 7.

Y.

Yablul Lawal, ratu ing nagari Dhayak Sêngari. M. Malebari I 36.

Yahman, nagari mêngsahipun Mêdayin. M. Sarehas 64.

Yayi, radèn, putra Prabu Kobatsah, diwasanipun jumênêng nata, gumantos [gu...]

--- 77 ---

[...mantos] rama, bêbisik Prabu Nusirwan. M. Sarehas 57, 74.

Yakub, putranipun Nabi Iskak. M. Malebari V 42.

Yalyal, raja ing Tambang Timis, andêl ing Kalakodrat. M. Sorangan I 3.

Yaman, nagari ingkang ambawahakên Adipati Mêkah, nanging lajêng kêrèh dhatêng Wong Menak. M. Lare I 48, 69; II 23.

Menak (Register), Balai Pustaka, 1941, #1091 (Hlm. 055-084): Citra 4 dari 4
Prabu Nusirwan

Yandim Dimah, putrinipun Raja Suwajan, lajêng kapudhut putra dhatêng Prabu Hirman, dipun aturakên dhatêng Prabu Dawil Kusèn. M. Talsamat 55, 63.

Yandu, nagari ingkang kêrèh dhatêng Prabu Umar Madi. M. Lare II 24.

Yaruna Yanis, dèwi, putrinipun Raja Jaldahas, patutan kalihan putri Jong Sêmit. M. Talsamat 26.

Yujana, nagarinipun Prabu Kewusnendar. M. Kuwari 28.

Yunan, nagari mêngsahipun Mêdayin. M. Sarehas 64; M. Lare II 49.

Yusup, nabi, putranipun Nabi Yakub. M. Malebari V 42.

Yusup Adi, nak-sanakipun Huksam, putra Kebar, gadhah bala kalih atus, têluk dhatêng Radèn Maktal, lajêng dados lêlurah gamêlipun Wong Menak, rumêksa Kalisahak, ing têmbe kajumênêngakên dados ratu ing nagari Kebar. M. Lare II 56; IV 10.

K.

Kabiran, putri jin ing, balanipun Dèwi Kuraisin. M. Lakat III 76.

Kabub, raja, balanipun Raja Kikail, lajêng nungkul dhatêng Wong Agung. M. Kuristam 72.

Kabul, raja, balanipun Prabu Saesalam. M. Jaminambar I 21.

Kabulmah, nagarinipun jin kapir ingkang dipun têlukakên dhatêng radèn ing Suwangsa. M. Malebari III 23.

Kabul Muluk, raja, balanipun Wong Agung. M. Jaminambar II 61.

Kabut, raja, balanipun Prabu Saesalam. M. Jaminambar I 21.

Kadamal Dewa, pulo padhepokanipun Ki Sèh Kanjul Mukim. M. Sarehas 22.

Kadam Dini, ki sèh, raja alit ing nagari Mêndhang Pupus. M. Malebari V 69.

Kadam Masênan, sêrat primbon gadhahanipun Patih Hasan Hasil. M. Ngajrak 42.

Kadamingsih, dèwi, putrinipun Tuwan Sèh Kadam Dini, dhaup kalihan Radèn Rustamaji. M. Malebari V 70.

Kadar Ngalam, raja, rama Raja Kahar Ngalam. M. Jamintoran II 19.

Kadarsi, putra Raja Kistaham, gêgêdhugipun prajurit Mêdayin, pêjah dipun bên kumba kalihan Radèn Histun dening Sang Amir wontên ing ara-ara Bakdiatar. M. Lare III 26; M. Ngajrak 16.

--- 78 ---

Kadirin, dèwi, rayi Raja Hungkadi. M. Sorangan II 34.

Kadir Ngalam, raja, ratu panggulu ing Rulmuluk. M. Jamintoran II 20.

Kajuron, dhusun bawahipun Patih Bêstak. M. Lare I 7.

Kadrus, raja, balanipun Prabu Saesalam. M. Jamintoran I 22.

Kaelani (Kelan), nagarinipun Dèwi Kelaswara, kathah juru nujumipun ingkang pintêr-pintêr. M. Cina III 18; M. Kuwari 26, 28.

Kaesarumi, raja ing nagari Rum. M. Sulub I 47.

Kahar Kusmèn, putranipun Raja Kewusnendar. M. II 4.

Kahar Mayi, dèwi, rayinipun Raja Wuskahar. M. Sorangan II 23.

Kahar Ngalam, raja, ratu pambajêng ing Rulmuluk. M. Jamintoran II 20.

Kahorang, raja, ratu ing Malaka. M. Lare IV 78.

Kakim Maridin, ki sèh, pandhita ing rêdi Hartus. M. Purwakandha II 61.

Katab, prabu, mriks. Surayèng Bumi. M. Jaminambar III 15.

Kala Daran, raja ing nagari Hindi, pêjah pêrang kalihan Wong Agung. M. Kuristam 56.

Kala Johar, ratu èstri ing nagari Pirkari, kasmaran dhatêng Radèn Maryunani. M. Biraji 54.

Kala Dukum, raja ing Kuwini utawi Minanggar, balanipun Prabu Sêmakun. M. Kalakodrat I 40; II 3.

Kala Kodrat, nagarinipun Raja Daldal, tumurun dhatêng putra Raja Salsal. M. Kalakodrat I 48; M. Purwakandha III 31.

Kalal Mak (Kala Ranu, Kaola Ranu), radèn, putranipun Radèn Rustamaji patutan kalihan putri ditya ni Maringakên. M. Purwakandha I 19.

Kalana Kalbat, raja ing nagari Wrêdasi, balanipun raja Kanjun, mêjahi Patih Jumiril, bapakipun Umar Maya. M. Kanjun 14.

Kala Sêkti, panah ingkang kocap wontên ing donga pangasihan. M. Cina II 76.

Kala Ranu, mriks. Kalal Mak. M. Purwakandha I 19.

Kalbêskul, raja, pianjuripun bala Talsiyah. M. Purwakandha III 62.

Kalbudiyan, patihipun Prabu Haspandriya ing nagari Biraji, kajumênêngakên nata dhatêng Wong Agung. M. Biraji 8.

Kalbujèr, raja ing nagari Kulup, srayanipun Ratu Dhayak Sêngari. M. Malebari II 8.

Kaljum, raja, panganjuripun bala Burudangin. M. Purwakandha I 32.

Kaldum, raja, balanipun Prabu Rustamaji. M. Sorangan I 55.

Kaldum, raja ing Simik, andêl ing Burudangin. M. Purwakandha I 40.

Kaldus, raja, balanipun Prabu Rustamaji. M. Sorangan I 55.

Kalibêri, dhusun ingkang dados watêsipun nagari Mukub, Kaelani lan nagari Cina. M. Cina V 43.

Kalisahak, kapal titihanipun Nabi Ishak, tumurun dhatêng Radèn Ambyah, lajêng dipun paringakên dhatêng Radèn Maryunani, pêjah dipun pêdhang dening Raja Bahman. M. Lare I 41; M. Kanin 44; M. Lakat I 9.

Kalit, sakabatipun Kangjêng Nabi Rasul. M. Lakat II 47

Kalkal, patihipun Raja Salsal ing Kalakodrat. M. Kalakodrat I 78.

Kalkiyah, nagarinipun Raja Kulkul. M. Malebari II 8.

Kalkuwur, raja, balanipun nata ing Kubarsi. M. Kalakodrat II 30.

Kalmèn (Kalmèt, Kalmèd), raja, prajuritipun Raja Kalbujèr. M. Kalakodrat II 29, 33, 37.

--- 79 ---

Kalsan, nata ing, panganjuripun bala Mêdayin. M. Lare II 69.

Kalsandhar, nagarinipun Raja Kulkum lan Raja Dulkum. M. Sorangan I 20.

Kalsat, nagari, kabawah dhatêng Yaman utawi dhatêng Kohkarib. M. Lare I 63; II 24.

Kamidil Ngalam, sultan, pêparabipun Sang Amir Ambyah. M. Jaminambar II 53.

Kamti Trisêngadi, raja, balanipun Prabu Saesalam. M. Jaminambar I 22.

Kamardis, ratu ing Murtalar, bala ing Jamintoran. M. Jamintoran II 28.Kandhabumi (Kandhabuwana), nagarinipun Prabu Banakamsi. M. Kanjun 74.

Kanjar, raja, rama Raja Daryalam, rayi Raja Parit. M. Jaminambar II 49.

Kanjir, raja, balanipun Prabu Umar Madi. M. Lare II 20.

Kanjir Mukanjir, nata ing Ngyoban. M. Sêrandil 71.

Kanjul Mukim, ki sèh, pandhita ing pulo Kadamal Dewa. M. Sarehas 22.

Kanjun, radèn utawi raja, raka Rêtna Sudarawrêti, putra Raja Pêrid, ratu ing Parangakik. M. Kanin 3; M. Gandrung 62, 75.

Kandrun, raja ing Drêmani, ipenipun Prabu Kewusnendar, kapikut dening Radèn Pirngadi. M. Cina II 39.

Kangkan, pêdhang agêmipun Dèwi Kuraisin. M. Lakat III 10.

Kanisban Gêmana, raja, panganjuripun bala ing Kosarsah. M. Purwakandha II 32.

Kantil, raja, balanipun Prabu Saesalam. M. Jaminambar I 22.

Kaola Ranu, mriks. Kalal Mak. M. Purwakandha I 55.

Kaolan Sadiman, patihipun Prabu Ani Sirtu Ngalam, ing Karsinah. M. Malebari IV 20.

Kaos, nagarinipun Raja Jobin. M. Lare III 53.

Kaos Ibnu Jara, radèn, putranipun Radèn Maktal patutan kalihan Dèwi Sajarah Banun. M. Kuristam 4.

Kap (Jabalkap), nagarinipun raja danawa Prabu Himprit M. Ngajrak 41.

Kapangan, radèn, rayi Radèn Hukman. M. Lare IV 52.

Kapsi, tiyang, kulitipun cêmêng. M. Cina V 53

Karabul Maunun, pêparabipun Wong Agung. M. Jaminambar III 35.

Karbu Makmur Anjilin, pêparabipun Pangeran Kelan inggih Radèn Iman. M. Malebari III 24.

Karda Kandaga, radèn, pêparabipun Radèn Iman. M. Malebari II 22.

Karma, raja, balanipun Prabu Umar Madi, têluk dhatêng Wong Menak. M. Lare II 20, 28.

Karun, raja, ratu ing Oban, kancanipun Patih Aklas Wajir, panganjuripun bala Mêdayin, pêjah dening Sang Amir. M. Sarehas 30, 31; M. Lare II 70; M. Sulup I 79.

Karun, ing Bani Israil, ipenipun Nabi Mungsa, dipun warahi damêl mas; mas ing nglêbêt siti sadonya punika nama donya karun. M. Sarehas 30, 31.

Karun Kenjor, ratu, balanipun Prabu Jobin, pêjah dening Sang Amir. M. Dêmis 62.

Karung Rawi, raja ing nagari Gumiwang. M. Malebari V 70.

Karsinah, nagarinipun Dèwi Rabingu Sirtupelaèli, garwanipun Sang Amir Ambyah, utawi kagêm pêparabipun sang putri. Rumiyin ing ngriku gadhah cara anèh, manawi sang prabu seda, sang pramèswari inggih tumut dipun kubur gêsang-gêsangan, makatên sawangsulipun, nanging lajêng dipun ewahi dhatêng Wong Agung mawi cara limrah. M.

--- 80 ---

Dêmis 40; M. Kanjun 42; M. Gandrung 62.

Kartal, nagarinipun Raja Jalkumar. M. Sêrandil 70.

Kartasangin, nagarinipun Prabu Hanjan Bilis sakadangipun. M. Kaos 60.

Kasah, sakabatipun Kangjêng Nabi Rasul. M. Lakat I 9.

Kasah, bagendha, mriks. Surayèng Bumi. M. Jaminambar III 14.

Kasan, sayid, putranipun Sayid Ngali Murtala kalihan Dèwi Patimah. M. Talsamat 79.

Kasanbêsari, prabu, ratu ing nagari Mêsir, pêjah dipun pêdhang dening ingkang putra Dèwi Sajarah Banun, jalaran botên karsa dipun islamakên. M. Sulub II 21, 48.

Kasat, sakabatipun Kangjêng Nabi Rasul. M. Lakat I 9.

Kasbumirat, nata ing Katijah, balanipun Wong Agung. M. Malebari II 3.

Kasidah, rêtna, patihipun sang nata Dèwi Kala Johar ing nagari Pirkari. M. Kanin 64.

Kasikin, dèwi, rayinipun Raja Kasinggi. M. Sorangan II 31.

Kasim, prajuritipun Kangjêng Nabi Rasul. M. Talsamat 75.

Kasim, raja, balanipun Prabu Saesalam, kaanggêp dados Malaekat Aruman. M. Jamintoran II 56.

Kasinggi, mriks. Prutorgan. M. Sorangan I 77.

Kasirat, dèwi, rayinipun Dèwi Kasikin. M. Sorangan II 31.

Kasral Kudus, andêl-andêlipun Raja Jênggi. M. Lakat II 5, 61.

Kasridu, dèwi, putrinipun Kistaham, kagarwa dhatêng Prabu Umar Madi. M. Kaos 59.

Kasrukum, raja ing Kosarsah. M. Purwakadha II 24.

Kaswiri, nagarinipun Raja Sanjahur. M. Kanin 45.

Kaswiri Pirkari ing wang, iya kang buyut mami, Natèng Kaos nama Sri Sayid Ibni Ngumar, pamane Prabu Jobin, tuwa gêgala. M. Jaminambar III 28.

Katijah, dèwi, garwanipun Kangjêng Nabi Rasul. M. Jaminambar III 77.

Katijah, nagari ingkang dipun broki Dèwi Muninggar sabalanipun. M. Ngajrak 76.

Katikah, dèwi, garwa ampeyan sêpuh Arya Dulmuntalib. M. Sarehas 67.

Katil, raja ing Jaminasar, balanipun Prabu Saesalam. M. Jaminambar I 21.

Katimah, garwa pusaka Dulmuntalib. M. Sarehas 67.

Katung, raja, balanipun Prabu Saesalam. M. Jaminambar I 22.

Katrah Kubarsi, jêjulukipun Raja Wrahat Gaji Abu Katrah. M. Malebari III 10.

Kawis Rang, dhusun sakidulipun bawangan Maryanèl, pasanggrahanipun Sang Amir. M. Sulub II 23.

Kèb, ara-ara utawi têgal ing tanah Arab, kêmpaling prajuritipun Wong Agung Parang Teja badhe campuh kalihan Raja Kanjun. M. Kanjun 25.

Kebar, nagarinipun Prabu Halkamah, mêngsahipun Mêdayin. M. Sarehas 64; M. Lare II 6.

Kebarsah, patihipun Raja Kulhibadir. M. Purwakandha III 5.

Kebarsah, patihipun Prabu Halkamar, pêjah pêrang kalihan satriya Parang Teja. M. Lare III 53.

Kedah, putri ing, andêl-andêlipun Dèwi Kelaswara. M. Cina IV 26.

Kelan Jajali, ratu ing nagari Kaelani, putranipun Raja Bardini Lekan. M. Cina III 18.

--- 81 ---

Kelan (Kaelani), nagarinipun Kelan Jajali, lajêng tumurun dhatêng wayah Radèn Iman. M. Cina III 17, 18.

Kêlana Anjayèngprang, pêparabipun Bagendha Ambyah. M. Lakat I 15.

Kelaswara, dèwi, ugi pêparab Sang Rêtna Diwati, putri prajurit, putranipun Prabu Kelan Jajali dhaup kalihan Wong Agung lajêng patutan kakung nama Radèn Iman Suwangsa. M. Kuwari 28. M. Cina III 18.

Kêling, muhara, kêrèh dhatêng muhara Tagêlur. M. Sêrandil 41.

Kemar, raja ing Kuwari. M. Kuwari 6.

Kêmiri, mriks. Gêmiri. M. Malebari III 19, 23.

Kênahan, ari Raja Hukman, putra Raja Bahram, prajuritipun Wong Agung. M. Cina IV 32.

Kênardis, nagarinipun Raja Wiswèl. M. Purwakandha I 32.

Kèntir, nagarinipun Raja Gungsur. M. Purwakandha I 36.

Kewusnendar, ratu ing Yujana, putra Prabu Iskardan, maguru ulah dêdamêl gada, pêdhang lan tumbak dhatêng ingkang rama, nungkul dhatêng Wong Agung. M. Kuwari 28. M. Cina II 60.

Kibri, raja, balanipun Prabu Saesalam. M. Jaminambar I 22.

Kibsil, raja ing Tirantang, gêgêdhugipun bala Yujana. M. Cina II 40.

Kikabal, raja, balanipun Prabu Saesalam. M. Jaminambar II 60.

Kikail, raja ing nagari Parang Awu, pêjah pêrang kalihan Wong Agung. M. Kuristam 70.

Kilir, nabi ingkang rumêksa sagantên. M. Sarehas 4.

Kilkani, raja, kadang Prabu Umar Madi. M. Lare IV 64.

Kobat Sarehas, putranipun wong sanakipun Dèwi Sudarawrêti. M. Malebari V 34.

Kirmani, putri ing, inggih punika putri Johar Mani, andêl-andêlipun Dèwi Kelaswara. M. Cina IV 26.

Kirtin, raja, balanipun Prabu Saesalam. M. Jaminambar I 22.

Kisbandi, rêtna, putri ing Kuwari, rayinipun Raja Kemar. M. Kuwari 22.

Kismangun, pêparabipun Radèn Maktal nalika mindha-mindha dados nangkoda ing pulo Sulub. M. Sulub II 31.

Kismèn Siri, nagarinipun jin kapir ingkang dipun têlukakên dhatêng radèn ing Suwangsa. M. Malebari II 23.

Kistabun, dèwi, putrinipun Prabu Kistaham, dhaup kalihan Prabu Umar Madi. M. Sulub II 69.

Kistaham, raja, senapatinipun Prabu Nusirwan, kautus mbêdhah nagari Kangkan. Pêjah dipun pêdhang Sang Amir wontên ing ara-ara Bakdiatar. M. Sarehas 75. M. Lare II 38; M. Ngajrak 15.

Kistambul, nagari, kathah juru nujumipun ingkang pintêr-pintêr. M. Kuwari 26.

Kistun, radèn, putra Raja Kistaham. M. Sêrandil 47.

Kiswanan, raja ing Krêstin, bala ing Ngambarkustup, lajêng mbalik dhatêng Kuparman. M. Kustup I. 58.

Kiswa Pangindrus, raja, anakipun ditya Pardiyu patutan kalihan Dèwi Kiswati, putu Raja KiswaTrênggini, gumantos ingkang eyang wontên ing Sindhang Dhayang, badhe ngrêbat Dèwi Kun Maryati. M. Malebari I 33.

Kiswarin, radèn, rajaputra ing Rum. M. Malebari II 4.

Trênggini. M. Malebari I 32.

Kiswati, putrinipun Raja Kiswa.

Kobatsah, putra Prabu Sarehas, diwasanipun anggêntosi kalênggahaning rama. M. Sarehas 4, 18.

Kobat Sarehas, putranipun Wong Agung patutan kalihan Dèwi Muninggar. M. Kaos 73.

--- 82 ---

Kobat (Kobat Sarkat), radèn, putra Prabu Kistaham, pêjah dipun pêdhang dening Sang Amir wontên ing ara-ara Baktiatar. M. Lare III 16; M. Sulub II 60; M. Ngajrak 15.

Kodarya, nagarinipun Raja Sambaji, kabawah dhatêng Wong Agung. M. Jaminambar II 38.

Kodrat Banu, raja ing Gênita, andêl-andêlipun Raja Maliyat Kustur. M. Malebari III 12.

Kodrat Samadikun, radèn, putra Sarkab Turki. M. Malebari II 4.

Kubarsi, nagarinipun Raja Wragad Gaji Abu Katrah, lajêng tumurun dhatêng putra Raja Maliyat Kustur. M. Malebari III 9.

Kud, rêdi, papan pêpêranganipun tiyang Mêdinah mêngsah tiyang Lakat. M. Talsamat 73.

Kuda Endah, nagarinipun Raja Sari Isman, kabawah dhatêng Wong Agung ing Parang Teja inggih Radèn Maktal. M. Lare I 71; II 23; M. Jaminambar II 8.

Kudalba, nagarinipun Raja Barik Barjahi. M. Malebari III 28.

Kudami, dhusun agêng bawah Rokam, padununganipun Bujahar. M. Sorangan II 38.

Kudari, nagarinipun Raja Sarkab. M. Biraji 59.

Kudarya, nagarinipun Raja Sambaji. M. Jaminambar I 65.

Kudarta, narpati ing Simbar Muka, balanipun Prabu Banakamsi. M. Kandhabumi 29.

Kudartin, dèwi, putrinipun Raja Hungkadi, wayah Prabu Gulangge. M. Sorangan II 34.

Kuljum, nagarinipun Raja Kasyani, kabawah dhatêng Wong Agung. M. Jaminambar II 18.

Kulhibadir, raja ing Betarti. M. Purwakandha III 4.

Kulkul, raja ing nagari Kalkiyah, srayanipun Ratu Dhayak Sêngari. M. Malebari II 8.

Kulkum, raja ing Kalsandhar, pamanipun Raja Salsal. M. Sorangan I 20.

Kulub, nagarinipun Raja Kalbujèr. M. Malebari II 8.

Kulsum, nagarinipun Raja Parisdan, srayanipun Patih Bêstak badhe mêngsah Wong Agung. M. Kanin 13, 41.

Kumawas, nagarinipun Raja Kuskèhèl. M. Kustup II 14.

Kumbara, rêdi prêtapanipun dhatuk Bêrdanis. M. Kustup I 9.

Kunawar, dhusun bawah Kuwari. M. Kuwari 48.

Kunjarin, raja, balanipun Prabu Rustamaji. M. Sorangan I 55.

Kundrat, raja, rayi Prabu Umar Madi. M. Lare II 16.

Kun Maryati, putrinipun Raja Bawadiman ing Kusniya Malebari. M. Cina V 30.

Kuparman, radèn, pêparabipun Radèn Rustamaji, putra Wong Agung kalian Dèwi Marpinjun. M. Kuwari 37.

Kuparman, nagarinipun Raja Nurham, lajêng dipun dalêmi dhatêng Wong Agung. M. Kuristam 54.

Kuparman, raja, bala Mêdayin. M. Lare IV 64.

Kuraisin, putrinipun Sang Amir patutan kalihan Dèwi Ismaya putri jin ing Ngajrak, prajurit linangkung, dhaup kalihan Sayid Ngali Murtala, lajêng patutan satunggal, kakung, nama Muhamad Kanapiyah. M. Ngajrak 76; M. Lakat III 88.

Kurantèn, rayinipun Wong Agung, tunggil rama ibu. M. Jaminambar II 3.

Kurès, trah, mriks. Surayèng Bumi. M. Jaminambar III 15.

--- 83 ---

Kurès, raja, balanipun Prabu Umar Madi. M. Lare II 21.

Kurisman, raja ing nagari Lojami. M. Biraji 12.

Kuristam, nagarinipun Raja Bahman. M. Kaos 42.

Kurma, raja, kadang ing Kohkarib, cucuking barisanipun Wong Menak. M. Lare II 72.

Kurwahum, raja ing Bugarni, bala Ngambar Kustup, lajêng mbalik dhatêng Kuparman. M. Kustup I 58.

Kusal, raja, balanipun Prabu Umar Madi. M. Lare II 21.

Kusani, nagarinipun Raja Kurma. M. Lare II 72.

Kuseyun, pulunanipun Wong Agung. M. Jaminambar I 79.

Kusèn, sayid, rayinipun Sayid Ksan, putra Sayid Ngali Murtala, wayah Kangjêng Nabi Rasul. M. Talsamat 79.

Kusilkin, raja ing Makwah, kêrèh dhatêng Prabu Hirman ing Mêdayin. M Kalakodrat II 34.

Kuskal, raja, balanipun Prabu Saesalam. M. Jaminambar I 38.

Kuskèhèl, raja, panganjuripun bala Purwakandha. M. Purwakandha III 62.

Kusniya Malebari, nagarinipun Raja Bawadiman, ing kina kadhatonipun Nabi Adam. M. Cina V 30, 31.

Kuspita, nalika badhe kondur dhatêng Mêkah, Wong Agung kèndêl wontên ing nagari Kuspita. M. Talsamat 32.

Kusriyan, nagarinipun Raja Bunandari. M. Kalakodrat I 68.

Kustur, raja, rayi Prabu Umar Madi. M. Lare II 16, 20.

Kustur Bardiyar, raja, pangagêngipun para raja kapir balanipun Prabu Dawil Kusèn. M. Lakat I 13, 40.

Kuswèl, patihipun Raja Hardabil. M. Purwakandha II 54.

Kuwari, nagarinipun Raja Kemar. M. Kuwari 6.

Kuwari Husman, raja ing Polat. M. Malebari II 69.

Kuwini, nagarinipun Raja Kala Dukum. M. Kalakodrat I 40.

Kohèn, raja, balanipun Prabu Umar Madi. M. Lare II 20.

Kohkarib, nagarinipun Raja Umar Ekrab, lajêng tumurun dhatêng putra Raja Umar Madi, mêngsahipun Mêdayin. M. Sarehas 64; M. Lare II 16.

Komas, nagari, kêrèh dhatêng Prabu Umar Madi. M. Lare II 24.

Konjor, nagarinipun Raja Hargênap. M. Purwakandha I 36.

Kondre, rêdi, padununganipun Raja Baranjilin. M. Sorangan I 34.

Konun, raja, bala ing Mêdayin. M. Kustup I 75.

Koncrat, raja, prajuritipun Raja Kalbujèr. M. Kalakodrat II 29.

Kopah, raja, balanipun Sayid Ngali. M. Lakat II 39.

Kopah, nagari, tumut dhatêng Yaman, katêlukakên dhatêng Radèn Maktal. M. Lare I 63, 71; II 23.

Kosa, muhara, kêrèh dhatêng muhara Tagêlur. M. Sêrandil 41.

Kosani, nagari, kêrèh dhatêng Prabu Umar Madi. M. Lare II 24

Kosar, raja, bala ing Madinah. M. Lakat I 21.

Kosar, nagarinipun Raja Jabar Kamus. M. Malebari II 12.

Kosarsah, nagarinipun Raja Kasrukum. M. Purwakandha II 24.

Kosyani, raja ing Kuljum, balanipun Wong Agung. M. Jaminambar II 18.

Kosriyan, nagarinipun Raja Hulubalang. M. Kalakodrat II 3.

Kotaltil, raja ing nagari Barkiyah, kabawah dhatêng Raja Makrub. M. Jamintoran I 39.

--- 84 ---

Krasbinatur (Krasbinandur), raja, nata ing Kalsan, panganjuripun bala Mêdayin. M. Lare II 69; IV 18.

Krêstin, nagarinipun Raja Kiswanan. M. Kustub I 58.

Kristam, nagarinipun Raja Barwar. M. Talsamat 11.

Kristam Dardis, nagarinipun Raja Hubar Huwar. M. Talsamat 12.

Krudama, Krudamah, raja ing Wangkan, panganjuripun wadya Burudangin. M. Purwakandha I 32, 41.

Krustal, nagarinipun Raja Badingu Kabir. M. Kalakodrat II 55.

 


Jindara (kembali)
Jindara
Ngajrak (kembali)
Ngajrak
Kalakodrat (kembali)
Kalakodrat
§ Nama-nama ingkang botên kapanggih ing aksara h, kapadosana ing aksara a, e, i, o, u utawi kosokwangsulipun. (kembali)
§ Nama-nama ingkang botên kapanggih ing aksara h, kapadosana ing aksara a, e, i, o, u utawi kosokwangsulipun.
pandhita (kembali)
pandhita