Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047)

Judul
1. Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998. Kategori: Arsip dan Sejarah > Galeri
2. Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 001-026). Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Sêrat Cênthini
3. Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 027-035). Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Sêrat Cênthini
4. Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 036-038). Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Sêrat Cênthini
5. Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 039-042). Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Sêrat Cênthini
6. Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047). Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Sêrat Cênthini
7. Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 3-4: Pupuh 048-053). Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Sêrat Cênthini
8. Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 3-4: Pupuh 054-057). Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Sêrat Cênthini
9. Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 3-4: Pupuh 058-063). Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Sêrat Cênthini
10. Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 3-4: Pupuh 064-065). Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Sêrat Cênthini
11. Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 3-4: Pupuh 066-084). Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Sêrat Cênthini
12. Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 5-6: Pupuh 085-108). Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Sêrat Cênthini
13. Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 5-6: Pupuh 109-123). Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Sêrat Cênthini
14. Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 5-6: Pupuh 124-137). Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Sêrat Cênthini
15. Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 5-6: Pupuh 138-160). Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Sêrat Cênthini
16. Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 5-6: Pupuh 161-187). Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Sêrat Cênthini
17. Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 7-8: Pupuh 188-207). Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Sêrat Cênthini
18. Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 7-8: Pupuh 208-228). Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Sêrat Cênthini
19. Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 7-8: Pupuh 229-248). Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Sêrat Cênthini
20. Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 7-8: Pupuh 249-264). Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Sêrat Cênthini
21. Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 7-8: Pupuh 265-280). Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Sêrat Cênthini
»  Cênthini (Soeradipoera): Pangkalan data. Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Sêrat Cênthini
Citra

Pencarian Teks:

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil serta diakritik diabaikan; mengakomodasi variasi ejaan, termasuk [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

43. Asmarandana

1. mêngkana Sèh Amongragi (831) | anèng tajug pamêlêngan | wus ngambil toyastutine | mring langgar nulya asunat | sukril wuluk tahyatal | masjidi rong rêkangat wus | gya tangat tahajul rolas ||

2. rêkangat nêm salamnèki | ngangkat usali tangatan | tahjudi rakangatine | lilahi tangala Allah- | hu akbar kabiran wal | kamdu lilahi kasirun | pasubkanalah bukratan ||

3. wa asilan lajêng ini | wajahtu wadhia lila- | di paras samwatine |[1] walarli hadib[2] wusliman[3] | wama matih mahyaya | hu wa ma ana minal mus- | rikina ngênêngkên napas ||

4. anpas tanapas nupusi | nalika tan manjing mêdal | tangat pinardika kake | muslim jroning cêngêngira | witing cêngêng tatkala | angkating têkbir anuju | ing lapal Allahu akbar ||

5. kamot sênapas kang aring (832) | cêngêng datan kêlimputan | wus anglimputi ing date | dating asalat wus munggah | marang sipating salat | sipat hê sapocapan wus | marang asmaning asalat ||

6. asmaning salat kagêntin | marang apngaling asalat | salat wujuding Hyang Manon | mêngkene ingkang wus kawas | wusira kaantêngan | alon amaca alkamdu | sawusing patekah nulya ||

7. surat ikral awal akir | gumulung rolas rêkangat | yèn anuju kalimahe | wasjud waktarib punika | ing sabên sinujudan | sêsalam dadya nêm sujud | ing dalêm rolas rêkangat ||

8. tri dasa nêm sujudnèki (833) | wus tanjèh arambah-rambah | praptèng nêm salam akire | tayat[4] amaca sêlawat | atasing nabi kita | myang mring kulawarganipun | iptitahe tumaninah ||

--- 1-2 : 228 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

9. mênêng sênapas mangsuli | lir nênge takbiratulkram | angliling kasuciane | purnaning tigang prêkara | sucine bangsa badan | sucining lesan lan kalbu | kalbu mukaranahira ||

10. mukaranah manjing kalbi | kalbi umanjing ing lesan | lesan umanjing badane | bedaning gusti kaula | kaula wus nalirah | lir sêgara lawan alun | winaspadèng jroning napas ||

11. napas kang tan manjing mijil | aring linandhung sêkala | alon asalam nêngêne | têrtib sarta tumaninah | rikat asalam ngiwa | wus bakda ing tangatipun | nulya tatrap wiridira ||

12. amupid ing isbat napi (834) | nakirah mutawasitah | muta-awilah junune | panaul ing dalêm dat hak | sipat asih ing asma | asmaul kusnihinipun | makluking kang satariah ||

13. wus suhul muslim ing dikir | tri atus klimah sênapas | wusnya lan sênapas malèh | [...][5] winot sakalimah | la ilaha ilallah | tinog mot sênapas landhung | bakda suhul wiridira ||

14. andonga sukur ing Widi | gya tusmak kêpakur[6] ing Hyang | anarima ing titahe | kandêl pêngandêling Suksma | kang wujud bijaksana | nglimputi sakèhing makluk | ing bumi kasa kasapta ||

15. têpakurira wus êning | asujud takrub miminta | apura sakèh galate | ing sabên salat mêngkana | pêrlu sanadyan sunat | datan supe sujud takrub | ya ta Ki Sèh Amongraga ||

16. wus purna tangatirèki (835) | nulya linggar saking langgar | alon kondur ing dalême | ya ta kang anèng pêndhapa | Jèngwèsthi Jayèngraga | kêrsa sêsamur ing dalu | ngandika mring Jamil Jamal ||

17. payo ala nganggur Jamil | lêlagonan singir Jawa | sira empraka wong roro | kang liningan tur sêndika | Jayèngraga ngandika | wawi paman awon nganggur | trêbangan sami lèk-lèkan ||

18. Kulawirya anauri | ya prayoga mêngangguran | lan santri sapa kang mêksèh | matur gus Dawud Madiman | Amadarsa gus Nurya | kanca santri ingkang kantun | kados wontên tigang dasa ||

19. nulya nyandhak trêbang sami | Jayèngwèsthi Jayèngraga | katri ki Kulawiryane | Gandasana kang angêndhang | trêbang wus sinêntakan | kêndhang trêbang ginêmbrang wus | gumêmbrung macan garongan ||

20. nulya bawa Jayèngwèsthi (836) | ngêlik mulung mêluk mêmbat | jêledrese-jêledrese | kayu rasa awoh mirah | anulya sinauran | santri kathah gêr gumuruh | sarta trêbang ajêguran ||

21. angguguk kêndhangirèki | wong sêdesa kagyat myarsa | trêbang kêndhang pêngguguke | sanès duk sore swaranya | gupuh kwèh sami prapta | kang wus nonton wangsul dulu | jêjêl pêndhapa sêkala ||

--- 1-2 : 229 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

22. jalwèstri jêjêl apipit | nulya Jamal Jamil emprak | kalangan lir sandhang lawe | gulêt lir kèkèt bundhêlan | coronge mubyar-mubyar | surungan sumbu-sinumbu | tarêbange magênturan ||

23. Jayèngraga langkung apik (837) | ngapipir asta akipyah | imbal ngatimang kêmpyange | ngagêm si macan garongan | ngêsorkên sakèh trêbang | abêning gêndhung bêm gêmbrung | brang prung prung brang dhang thung thung brang ||

24. ping pyêk ping pyêk pong ping pong gring | thung plêk thung plêk plak blang plak blang | plung plung blêng brung bêm bêm pyang pyèng | tong têk tong têng brêng prung prung brang | byèg byèg grug grig grong gring byang | pêp pêp bah bah gur bah bah gur | gurnita swaraning trêbang ||

25. nuli singir wuluh rawi | dening kukusing sênjata | lah tobata sauripe | mupung sira anèng donya | jamang kudhi upama | myat ing wuri sawah gunung | arahên olih sawarga ||

26. Jayènraga[7] dènya singir | piambak lan Sênu Surat | amèpèd anèng wurine | tan koningan ingakathah | swara rum abarungan | runtut tan lacut sêrambut | nganyut-anyut awilêtan ||

27. lir suling dèn pênêrusi (838) | kang miarsa ngrês tyasira | sêmbada lan parikane | swara ngasih-asih raras | lir tangising alara | lantik-lantik manis arum | anyundari kapawanan ||

28. santri kathah naurani | tampaning singir lan bawa | uga sru uga lirihe | kadya gêndhing pêdhalangan | ambanjêt jêjanturan | sauran lir tibanipun | ing gêndhing ramya barungan ||

29. lajêng sêdalu gyan singir | gêgêntèn santri kang emprak | myang salin-salin lagone | nutug dènya sêlawatan | ya ta kang anèng wisma | wus malbèng ing jinêm arum | Turida lan pra wanodya ||

30. samyering cêlak tilam mrik (839) | manggyan nèng èmpèr panirat | ngiras ningali singire | salong kang mêksih jro wisma | samya cuki dhakonan | mung cèthi Cênthini wau | kang tan têbih ing tangkêban ||

31. kang anèng jro tilam sari | sira Ki Sèh Amongraga | lan Ni Kèn Tambangrarase | kang raka aris ngandika | dhuh yayi mau sira | paran wus pakolèh turu | kang rayi matur anêmbah ||

32. inggih pikantuk sakêdhik | wanci sontên saliyêpan | kang raka arum wuwuse | pan sarwi anarik jangga | ingêlus larapanya | sang dyah rara tyas kumênyut | ngaringêt jangga pungkurnya ||

33. ragi kumêpyur kang galih | Amongraga waspadèng dyah | dhuh sarèhna tyasiranggèr | owêl tancêbing imanta | têpakurirèng Suksma | brangtanira maring èlmu | aywa kasêlan ing ala ||

34. kaworan maksiat yayi (840) | maksiat iku minangka | dadya raganing setan mor | yèn pinarêngkên Pangeran | sira kêlawan ingwang | yèn wus krana'llah ing kalbu | tyas wantah tan kawoworan ||

--- 1-2 : 230 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

35. kang pitaya ngawal akir | sun iki wus wajibira | sirèku wus wajib ingong | samangsa-mangsaning sangat | tan ana antaranya | pêrlu talabul ingèlmu | mrih utamaning kasidan ||

36. kang rayi[8] tyasnèki | manêmbah matur ing raka | inggih kaula wiose | namung jrih sarèhning datan | tate cêlak ing pria | ing jaman dèrèng sumurup | lan dèrèng wontên tyas amba ||

37. tan lian kaula kapti (840a) | namung sih nugrahaning Hyang | bodho tumamèng ahline | kang mijil wuwulang tuan | angêntas durakamba | kaula sêdya anglêbur | lan tapak dlamakan tuan ||

38. Sèh Mongraga ngandika ris | ya yayi alkamdu lilah | muga palal de Hyang Manon | mring sira kêlawan ilham | wiwinih kahidayat | kang rayi nêmbah umatur | mugyantuka bêrkah tuan ||

39. kang raka ngandika aris | yayi mungguh ingagêsang | wajib mukmin lanang wadon | dèn patitis salatira | aywa pot sabên dina | lan sabên wêngi kang pêrlu | bangsa ati lesan badan ||

40. pêrlu tri iku dèn apik | kasdu takrul takyinira | aywa buru cukup bae | kasdu kang bangsa ing badan | kang takrul bangsa lesan | takyin kang abangsa kalbu | kalbu mukaranatuha ||

41. yakin wruh prabedanèki (840b) | rêkangate luhur ngasar | mahrib ngisa lan subuhe | rong rêkangat tri rêkangat | ingkang patang rêkangat | takrul lesan kiratipun | wêwacan ingkang pasekat ||

42. dawa cêndhak kandêl tipis | agêng aliting aksara | pêrlu kang cêtha wacane | patekah pêrluning salat | dèn têmtu wayahira | luhur ngasar mahribipun | ngisa subuh wêktunira ||

43. ywa luhur yèn durung manjing | ywa luhur yèn pot wayahnya | ing wayah ana watêse | lohor pêcak ro ing siang | kang asar pêcak sanga | mahrib suruping suryèku | pote sorote kang abang ||

44. yèn wus tèk sorot kang abrit (841) | yèku manjing wêktu ngisa | prapta ing têngah wêngine | wêktu subuh antaranya | pajar gidib sorot bang | kasdu badan sujud rukuk | kang tetela ing antara ||

45. sujud loro lèrèn linggih | iktidalira kang nyata | ngadêg lir adêg maune | ywa katimpah ing pratingkah | kaworan obah-obah | obahe sajabanipun | ing salat batal badanya ||

46. mung obah salat pribadi | tan kêna lianing obah | lan malih tapakmu karo | ywa singsal kang kukuh napak | patinên jêmpolira | ywa mingsêd saking gènipun | cêngêngêna badanira ||

47. poma yayi ingkang suci | sucèkêna badanira | ia iku prêtandhane | kalbi mukminin bitulah | ya wong kang êkas salat |

--- 1-2 : 231 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

ngêgungakên ing Hyang Agung | sadinane sawênginya ||

48. lire mukaranah yayi (842) | kang rêncang têgêsing lapal | kang barêng aja têlangke | kang lapal alkamdu lilah | têgêse sakèh ingkang | puji kaduwe Hyang Agung | kang murba wisesèng jagad ||

49. lan lapal rabilngalamin | tanjèhna tyas têgêsira | Pangeran ing alam kabèh | rahmat rakim têgêsira | kang amurah ing donya | kang asih akeratipun | kêlawan malih ingarsa ||

50. maliki yaomidini | têgêse ratuning dina | kiamat basa ing têmbe | sakèhing lapal kang awal | karya panggunggung ing Hyang | wajib mukmin èstri jalu | ngunjukên puji sêmbahnya ||

51. ing sadina lan sawêngi | iaka nakbudu lirnya | amba nêmbah tuan mangke | langip ing badan kaula | wêdi amba ing tuan | wa iaka nastanginu | têgêse nunuwun amba ||

52. pitulung tuan kang mugi (843) | anguatna agamamba | myang kang agama sakèhe | lapal idina[9] siratal | têgêse mugi tuan | tuduhna iman lan ngilmu | nuli lapal mustakima ||

53. têgêse kang lêrês ugi | sarta tuan anuduhna | sêdaya ingèlmu salèh | lapal siratalladina | an ngamta ngalehimnya | mugi tuan sung pitulung | mulyane ilat kaula ||

54. ngalehim têgêsirèki | ing tuan anuduhêna | imaning pra nabi kabèh | lan para wali sêdaya | kang asih maring tuan | tuan kasihi sêdarum | asiha tuan mring amba ||

55. tuduhna mêrganing nabi | sêdaya para ambia | lapal gerilmaglubine | têgêse mugi dinohna | ing cipta ingkang lia | lir wong kapir Yahudi yun | kang sami tampi duduka ||

56. kang amungsuh kangjêng nabi (844) | Musa kapir Yahudia | amaido ing kitabe | ing kitab Torèt punika | wong maido ing kitab | kapir sasat kapir nêngguh | ing kitab satus sêkawan ||

57. lapal ngalehim walalin | atas kang sinung kamulyan | lyan kang sami sasar kabèh | amungsuh Jêng Nabi Ngisa | maido marang kitab | injil kapir nasraniku | kapir ing kitab sêdaya ||

58. sapa kang maido maring | nabi sawiji prêsasat | kapir mring pra nabi kabèh | wajibing mukmin sêdaya | iktidal mring Pangeran | muga gusti ingkang agung | angapura ing atobat ||

59. mêngkono yayi dèn eling (845) | yèn sira mulya ing salat | yêkti mulya wêkasane | wajibing mukmin sêdaya | patekah mring Hyang Suksma | sêdintên lawan sêdalu | mali pitulas patekah ||

60. arukuk marang Hyang Widi | sarta tumaninahira | sêdina lan sêwêngine |

--- 1-2 : 232 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

samya mali pitu wêlas | wajib iktidal ing Hyang | lawan tumaninahipun | samya mali pitu wêlas ||

61. wajib sujud ing Hyang Widi | sarta lawan tumaninah | sêdina lan sêwêngine | mali tri dasa sêkawan | sêlaning sujudira | yayi wajibe alungguh | pitulas dalu lan siang ||

62. wajib tahyat mring Hyang Widi | lawan tumaninahira | ping sanga rina wêngine | wajib salam mring Hyang Suksma | sêwêngi lan sêdina | mali ping lima puniku | de pêrluning salat kèhnya ||

63. sêdina lawan sêwêngi | kalih atus kawan dasa (846) | punjul sêkawan kathahe | salat subuh tigang dasa | langkung kalih dene kang | luhur sèkêt nêm winuwus | ngasar sèkêt nêm kathahnya ||

64. patang puluh pat mahêrib | lan malih ingkang winulang | sèkêt nêm ngisa lan malèh | wajib mukmin tur ruruba | ing dalu lawan siang | mring Pangeran ingkang Agung | têgêse tahyat akirnya ||

65. kaping lima wajibnèki | alungguh lawan sahadat | kalimah kalih salame | rina wêngi kaping lima | lawan donga sêlawat | rahmat nabi Muhammadun | rahina wêngi ping lima ||

66. nuwun sêlamêt donyèki | akerat lan ingkang muga | mukmin agami slam kabèh | muga tuan ngapuraa | ing mukmin sêdayanya | iku yayi kang kacukup | mukaranah ing asalat ||

67. yèn ta durunga ngawruhi (847) | ing sidiking mukaranah | salate mung ngèstri bae | wa mêngkono pêpangkatan | kèh-kèhe makluming Hyang | têlung prêkara liripun | bangsa ngam êkas lan kawas ||

68. kang muga sinungan yayi | palal ilhaming Hyang Suksma | kawase tyasira mangke | yèn sira santosèng salat | idayat sinung rahmat | yèku wêwaton linuhung | manut kang luhung waunya ||

69. midak tapake kang dhingin | angwuwuri kang wus tama | lire amidak tapake | tapake wong ahli swarga | tapake nèng jilidan | jilid kang kawuwus wau | satus sêkawan kang kitab ||

70. de yayi sorahing kadis | sing sapa bêndu wong ika | mring wong alim sawijine | aprêsasat bêndu marang | jêng nabi Rasululah | sing sapa bêndu mring Rasul | sasat bêndu marang Allah ||

71. sing sapa bêndu ing Widi (848) | gone pêsthi nèng nêraka | sing sapa ngujung maring wong | alim sawiji prêsasat | ngujung jêng Rasululah | sing sapa ngujung mring Rasul | sasat ngujung marang Allah ||

72. sing sapa nêmbah ing Widi | gone pêsthi nèng sawarga | kang muslim rosa tokide | sapa asih mring wong islam | sasat sih raganira | kang sêngit mring wong islam wus | sêngit ragane priangga ||

73. yèn wong asih ing sêsami | asih ragane priangga | kang sêngit mring wong islame |

--- 1-2 : 233 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

sasat sêngit raganira | kocap kitab adkia | hulu modin juahiru | kinèn atut asêsanak ||

74. pakolih salate daim | salat daim iku apan | ya yayi trape mêngkene | kang tan kèndêl dikirira | panjing wêtune napas | wêtuning napas lapal hu | manjing napas lapal Allah ||

75. tan kandhêg rahina wêngi (849) | nadyan yayi sira nendra | aywa pêgat duk layape | lan sêtanginira nendra | sambunge kang hu Allah | ing napas kang manjing mêtu | prihên lantih kalbunira ||

76. lan amaca kur'an adi | asalata andongaa | sênadyan rêrasan dene | mring mukmin myang sama-sama | pon yayi aywa pêgat | daimira mring Hyang Agung | yèku tekad kang kas kawas ||

77. para nabi para wali | ya mêngkono lakunira | tuladan kang wus minule | laku kang luwih utama | tandhane kinasihan | kadis juahir pitutur | sing sapa mukmin kang kêrsa ||

78. sapocapan lan Hyang Widi (850) | amacaa kur'an uga | kang bisa lohad murade | ia iku aprêsasat | pocapan lan Hyang Suksma | kitab insan kamil muwus | kur'an akadiat uga ||

79. dene kitab sêdayèki | purkan wasta ulu hiat | basa ulu hiat lire | wahdat wakidiat ika | satus sêkawan kitab | iku purkan namanipun | kadise para anbia ||

80. dening witing kang dumadi | yèku saking nur Muhammad | apan kathah jujuluke | kang nama ênur Muhammad | ingkang rumiyin akyan | sabitah jujulukipun | dening kaping kalihira ||

81. ajujuluk Ngadam munkin | roh ilapi kaping tiga | roh rabani kaping pate | iman mubin kaping lima | kakul asya anêmnya | kanjul kapi ingkang pitu | badrul ngalimu wolunya ||

82. Adam awal sanganèki (851) | kalam kang kaping sêdasa | dene kaping sawêlase | ajujuluk Rasululah | roh ramani ping rolas | nglam sahir têlulasipun | ngalam kabir kawan wêlas ||

83. jangkêp jujulukirèki | kitab adkia asorah | sapa kang tan wruh juluke | ing jêng nabi Rasululah | islame nora êsah | ing kitab markum pitutur | mungguh bengating sarengat ||

84. salam limang wêktu nênggih | asal saking nur Muhammad | johar awal wiwinihe | roh ilapi ingkang nyata | jêng nabi Rasululah | asale puniku nêngguh | saking sipat jalal jamal ||

85. ya iradat kêrsèng Widi | wong mukmin kang wus ngulama | ngalap kusus ing murade | ing kitab durat kêlawan | kitab talmisan ika | lan kitab asanusiku | kitab patakul mubina ||

86. kususing murad kang rasih (852) | muktamat sidik ing nyawa | jêng nabi Rasululahe |

--- 1-2 : 234 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

ngalihisalam kang nyawa | tan mêdal saking sipat | jalal jamal kalihipun | dene wêdale kang nyawa ||

87. saking sipat kahar nênggih | lawan iptikar punika | sababe wus nunggal dene | ing mahlukira Hyang Suksma | dene yayi kang sipat | manjing ing iptikar iku | lan kang manjing sipat kahar ||

88. sipat kodrat iradati | ngilmu kayat lan kadiran | muridan lan ngalimane | kayan lawan wahdaniat | sipat sanga punika | wajib mungguh ing Hyang Agung | sipat kêkalih kang wênang ||

89. nganyaring alam sêkalir | nora sung anyaring alam | kucaping dalil kur'ane | muni ing surat anbia | Ibrahim kalam olah | tatkalanira tinunu | lawan wong kapir sêmana ||

90. tan tumama sarirèki (853) | wulu salamba tan owah | ia iku prêtandhane | kang alam tan asung anyar | dene yayi kang sipat | manjing istigna puniku | kasugihaning Hyang Suksma ||

91. sabab dening andarbèni | sipat kathahe sawêlas | kang wênang mung sipat roro | sipat iptikar istigna | mungguh asmaning Allah | karya ngalam sêdayèku | nora wajib nora mokal ||

92. kewala mung wênang ugi | mungguh Hyang Agung akarya | ing alam kabèh marmane | nama sugih Hu Tangala | tan kêna kinayapa | karya sampêt ing sawêgung | pan ora ngalap manpangat ||

93. beda lan maklum puniki | yèn kasap ngalap manpangat | sabab ngambong sariahe | ana dene ingkang sipat | manjing maring istigna | sawêlas wajib Hyang Agung | sipat wujud kidam baka ||

94. mukalapal lil kawadis (854) | wal kyamu binapsihika | lan samak basar kalame | samingan lawan basiran | jangkêp mutakaliman | pan sawêlas ingkang masuk | marang ing sipat istigna ||

95. nama johar awal nênggih | apan kinarya pratandha | kênyatahaning Hyang Manon | kêlamun Allah kêwasa | pan ora nana ingkang | kinarya dadi rumuhun | pan amung ênur Muhammad ||

96. nyawa Rasul dèn arani | gêdhong latip pasimpênan | mung Allah kang murba dhewe | animpêni ing asyaa | kinèn sujud sêkala | johar awal nora sujud | ngaku dadining priangga ||

97. johar awal kinèn kardi | ngalam kabèh nora bisa | wus angrasa ing apêse | nulya sujud johar awal | mring Allahu Tangala | kaping lima sujudipun | sêsampunira mêngkana ||

98. kinarya dera Hyang Widi (855) | ingkang roh lawan sarira | wusnya balèg ing ruhyate | kinarya mulki kabiban | jumênêng nabi ulah | Muhammad Rasululahu | salalahu ngalèhisam ||

99. mulane yayi awajib | kita puniki asalat | limang wêktu ing wajibe |

--- 1-2 : 235 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

ya bênêr yèn ana ngucap | asalat kêrsa Allah | nora salat nadyan kupur | kapir ya kêrsaning Allah ||

100. bênêr dadi luput yayi | sabab durung wruh ing kak kas | kudusi kadis imrate | wangkote ing johar awal | têtêp pratandha êngam | wêkasan nuli asujud | marang ing kêlaratulah ||

101. saèstu dalil kang akir | kang dadya tulad utama | kêrana johar awale | sawusing sujud Hyang Suksma | ginanjar gya kinarya | kabibu Rasululahu | nabi pênutup wêkasan ||

102. mêngkono kang wus wruh ing lid (856) | yayi sira wus ahli bab | sêboboting wanodya nom | ing sêpantaran tan ana | èstri kang kaya sira | kinalilan ambukak buk | jilidan gêdhe wus palal ||

103. têpsir kur'an pan wus ramping | jamanira wus utama | nanging ta yayi dèn wêroh | walêr sangkêring agama | tan kêna ginagampang | yèn kaprècèt dadi lacut | pêcat imane cat-catan ||

104. kringga ganjaran donya kir | yayi dèn waspadèng tekad | kang wajib lawan mokale | mung kadising Rasululah | kang wus rasèh muktamat | minangka gagawaripun | wajibing Rasul titiga ||

105. kang sidik amanat aglis (857) | yèku wajib sinantosan | ia têtêlu mokale | kang gidib kiamat kitman | kang iku sininggahan | kêrana wong sugih ngèlmu | upamane kayu gurda ||

106. rubuh dening ani-ani | wong kang wus kèh kawruhira | apês dening têkabure | poma yayi dèn kawangwang | wajibing Rasululah | yèku têtalining ngèlmu | kang kukuh aywa pepeka ||

107. kang rayi sumungku ajrih | nêmbah sarya ngraup pada | alon mlas-asih ature | mring raka angêmu waspa | saking jrih sukurira | inggih kaula pukulun | saking bêrkah jêng paduka ||

108. asung ladhang ing arungsit | asung panggih ing aical | lan asung gampiling ewoh | pêtêng tyas amba ing mangkya | sinung padhang nêrawang | têkabul amba ing wau | dèrèng uning ing wêkasan ||

109. ing mangkya tuan minihi (858) | angoyod durakèng badan | suruping mirat logate | kang têrtamtu ing kasidan | ing mangkya tyas kaula | rantas rêrêngkêding kawruh | tan sumêlang ing watêsan ||

110. amba tan nêdya miarsi | lianing wuwulang tuan | sênadyan dalil kadise | yèn dèrèng dados kêrsanta | kêlangkung jrih kaula | sumanggèng kêrsa sêkayun | ngong kumambang ing wisesa ||

111. angga kaula sêdêmi | ing donya praptèng akerat | datan rumaos adarbe | dêrmi kaula tumindak | amba nut kêrsa tuan | datan sumêlang salugut | punapa ing rèh jêng tuan ||

112. kang raka ngandika aris (859) | ya yayi alkamdulilah | muga lulusa ikrare |

--- 1-2 : 236 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

sinung ilham ing Hyang Suksma | lan sarta kinuatna | yayi ibadahirèku | lan têtêpe imanira ||

113. kang rayi konjêm ngabêkti | ing raka sukur ing Suksma | alon matur mring kakunge | inggih mugi nêstijaba | sabda tuan ing amba | kaula kêlangkung nuhun | narima amba ing tuan ||

114. ya ta ni cèthi Cênthini | sêdangunira miarsa | arêrasan bêndarane | manahe nora nalimpang | tinungge pêngrungunya | mèh tan pae lan sang ayu | olih manpangat padhang tyas ||

115. Sèh Mongraga ngandika ris | yayi iku cèthinira | Si Cênthini sasuwene | tan lunga-lunga nèng dagan | nora myat sêlawatan | sira tan anuduh-nuduh | bêtah angadhêp ing sira ||

116. kang rayi matur ngabêkti (860) | pan inggih rumiyin mila | pun Cênthini subrangtine | ingèlmi kang kinarêman | pan sampun tap-untapan | lawan kaula puniku | ngaos kur'an miwah kitab ||

117. wus tumindak ngaos têpsir | sakêdhik mêksih kuciwa | dèrèng parigêl murade | myarsakên paduka mulang | mila punika tanak | pan mindhak sumêrêpipun | kathah ingkang kacathêtan ||

118. yèn mêngkono iku yayi | ing sabên sira ngong wulang | konên angaji têpsire | manira kang asung murat | marang sira supaya | dhèwèke milu sumurup | sasat sira kang wèh wulang ||

119. kang rayi umatur inggih | ngandika mring cèthinira | lah Cênthini sira mangke | kinarsan ngaji nèng ngarsa | ya sira pira-pira | pan katrima pandongamu | antuk idayat winulang ||

120. Cênthini matur ngabêkti | saking sêjawining gubah | inggih bêndara ing sihe | kang dhumawuh gêbal tuan | nugraha kinalilan | kang abdi kêlangkung nuwun | punapamba walêsêna ||

121. sih bêndara maring dasih (860a) | tan sagêd amangsulêna | sarwi anundha sêmbahe | tan cinatur sêdangunya | ya ta kang nèng pêndhapa | ingkang trêbangan gumuruh | santri samyemprak arahab ||

122. mêngkana wus bangun akir | bêdhug têlu dhêng wayahnya | Jayèngwèsthi lon dêlinge | payo sêdhênge bubaran | sayah sêdalu pisan | iki wus awal ing subuh | pra santri matur sêndika ||

123. sêdaya wus samya pamit | kang paman myang para lurah (860b) | santri anggawa bêrkate | kang nonton wus samya bubar | sêdaya asowangan | salong kêdhik ingkang kantun | lurah lerehan piambak ||

124. Jayèngraga matur pamit | ing raka wus kinalilan | nulya kondur lan garwane | Ni Kèn Rarasati sigra | kinanthi astanira | sêlir tri umiring pungkur | lan parèstri rencangira ||

125. dumugi wetan pêndhapi | kang rayi nulya ingaras- | aras krêp kanan keringe | kang rayi ngêsah anêngkah |

--- 1-2 : 237 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

ambakna darbe kêrsa | wontên wong sêdonya ngumbuk | andadak sadhengah-dhengah ||

126. kang raka gumujêng angling | nadyan wong sêdonya wiah[10] | ngrawati mataning kodhok | kang rayi sigra ingêmban | pan sarwi ingarasan | rinungrum ing srênggara rum | ririh lir sabdèng brêmara ||

127. mangrêngih manguswa sari (861) | Jèngwèsthi angling mring garwa | dêlêngên adhimu kae | lir wong katêmbèn anyaran | matur Ni Kèn Turida | dhasare ragi kêbacut | rinta lir wong tan kaopan ||

128. Jayèngwèsthi gumuywangling | ugungên bae rinira | bêrkate wong anom mono | wau kang rayi Jèngraga | samêrga mriêmbada | dhuh wong ayu mirah ingsun | sangêt kangênku mring sira ||

129. mêngko banjur bae yayi | amêdhar ing karasikan | kang rayi mopo ature | kang garwa dinugèng dria | mopone samudana | mondhong linianing bau | sarya ngisêp payudara ||

130. praptèng pêlataranèki | Jayèngraga astanira | ragi angganjêl raose | kang keri nangga pondhongan | astane ingkang kanan | alon anêlusur lambung | prênahing kêndhit pungkuran ||

131. wus tetela yèn turanggi (862) | kagyat kang raka têtanya | lo apa sira iki kèl | angglong jaja kadung ing tyas | kang garwa lon turira | jrih ing raka èsmu guyu | inggih sawêg magut wulan ||

132. kèndêl jumênêng pan mêksih | kang rayi anèng êmbanan | kang raka nauri alon | maude[11] duk ngasar nora | bêcik-bêcik kewala | dèn goroh bae sirèku | sarwi ngaras payudara ||

133. kang rayi rinêmih-rêmih | dangune pinriêmbada | dadya gêgêtun galihe | rasa-rasa yèn wurunga | kulinaning asmara | gêla galih lir kêtunu | sêndhêt ature mring raka ||

134. singgih wiwitipun mijil (863) | kala ngajêngkên asrakal | makprol tan nyana lamun kèl | sontên tan ana kêrasa | adat mawi antara | kraos pêgêl boyok lambung | punika lajêng kewala ||

135. kang raka nauri aris | sarwi ngisêp wonga-wongan | lah kêprie mono kie | astane keri kang garwa | rumangkul jangganira | asta kanan kinèn nyakup | anêkêm kagunganira ||

136. kinêpêl-kêpêl pinidih | sarwi ngêsês kalihira | sarta mèt iriban ing wong | Jèngraga sangêt dènyarsa | kang garwa kagunturan | samya kadung kalihipun | kêpalang dening lambaran ||

137. alon kondur ing wismèki | ingêdhunakên kang garwa | mêksih kang asta têngêne | kêkêt ing warastra makas | kang raka lon lingira | senggane bok ngalang banjur | aran wong mêkruh kewala ||

138. kang garwa umatur ririh (864) | paduka marahi rêsah |

--- 1-2 : 238 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

kados kirang dintên malèh | kang raka ngling sêpuluha | wong kaya mêngkenea | kang raywangling de puniku | Si Giah Si Sikêm ana ||

139. tiga pun Ragil anjêngil | liane wontên kewala | rare prawan sadhengahe | dèrèng pringkilên tanggungan | senggane kinarsana[12] | sun pêthèk mati nyêngkêrung | sêmèntên niki mêmala ||

140. sarwi gumujêng ningsêti | pangênêtirèng warastra | yèn ta pinêksaa dene | mring raka narah kewala | wite wis wingi mula | tyas wulangun mring sang bagus | ature asamudana ||

141. kang raka sangêt tyasnèki (865) | kêrsa rarasing wanita | ambêngkayang guguthule | kêncêng lir balêbês kalang | tyas mupus lon lingira | ya wis Si Giah bae wus | kang garwa gumujêng turnya ||

142. pun Giah puniku wingi | tingal kula mapag tanggal | wikan punika kang roro | pun Sikêm Ragil mênawa | datan amapag tanggal | kang raka solahe gupuh | sarwi angaras kang garwa ||

143. ya wis uculêna yayi | sakêdhap arsa anggarap | anumpu sêlirku roro | kang garwa arasa-rasa | kang asta yèn ucula | ngêsês inguculkên gupuh | sarwi cinênêng nêt-nêtan ||

144. wus lugar dènya nêkêmi | nulya mijil Jayèngraga | sêlire mêksih nèng èmpèr | Jayèngraga angandika | maring ro sêlirira | ro kinayuk jangganipun | binêkta mring gandhok wetan ||

145. wus prapta ing tilam kathil (866) | Jèngraga ngling lah wudaa | Sikêm matur lah kaula[13] kèl |[14] kogêl galihe Jèngraga | boyoke ginêrayang | ling duk kapan lèhmu masuh | matur winginipun siang ||

146. payo sira bae Ragil | age wudaa sêdhela | wus bêgjamu sira dhewe | Ragil nêmbah lon lingira | bêndara nuwun duka | kaulèwêd garap santun | Jèngraga atêbah jaja ||

147. dadi kêjujur sun iki | èsmu muring-muring duka | kabèhane dilêlèngèng | bok aja ajak-ajakan | agawe kêmlaratan | sarwi ginêrayang suku | lo dene ki dene nora ||

148. matur sawêg sapuniki (867) | èh agoroh bae sira | mara êndi sun dêlênge | nulya nyunyunge ginagap | nyok asta kêtêlêsan | tinarik jingga kadulu | kipa-kipa gya tinoya ||

149. ginuyu ing sêlir kalih | sarwi anuruhi asta | kang siji ngosoki bêrsèh | angling guyu-guyu duka | ih kabèh kêna nglara | kêthèk oglèng padha buntut | sêlir karo thinothokan ||

150. kêpadhil wong disêkait | lah ya uwis sira padha | ambungana bae sinèh | jumênêng sarwi angliga | agupuh sêlirira | samya nêkêm rêbut pucuk | samya ngaras saseropan ||

151. sengak-sengok gênti-gênti | Jèngraga ngling lah wis aja |

--- 1-2 : 239 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

suwe-suwe nèk mêcothot | nulya lukar ing têkêman | Jèngraga sigra mêdal | nuduh panakawanipun | loro Sêtu lan Kadiman ||

152. èh bocah loro dèn aglis (868) | undangên Si Sênu Surat | yèn ijih ana ing kulon | gage kêbat lumayua | yèn kulon nora nana | jujulên ngomah dèn gupuh | Sêtu Kadiman lumajar ||

153. kalintingan Jayèngragi | midêr-midêr nèng pêndhapa | ambadêdêng sasuwene | kaku apêgêl tyasira | anulya malbèng wisma | andhodhog kori wus masuk | nimbali mring garwanira ||

154. sirèku apa wus guling | matur sawêg arsa nendra | layap-layap nulya kagèt | de enggal têmên paduka | numpu roro sêlirnya | kang raka ngling wong kêjujur | jêr sira marahi beka ||

155. mawi kula kadospundi (869) | ngling ambêkuh ih kêtula- | tula padha buntut kabèh | tan ana kang kuarasan | undangên kabèh padha | nulya tinimbalan sampun | sêlir titiga gya mara ||

156. Jèngraga nudingi sarwi | wira-wiri nèng jêrambah | mêksih nyêngkal dhodhogole | garwa matur pagujêngan | guguyu mring kang raka | inggih paduka puniku | punapa mindhokên têtak ||

157. ngagêm cêngkal sêpêt aking | kang raka gumujêng suka | cêngkal iras nyêngkal bae | ginaguyu kêlikikan | mring garwa sêlirira | Jèngraga marang gèn lungguh | sarwi nyampinge liningkab ||

158. byar ngalela anglênggirik | kêsorot padhanging pandam | mêlêng-mêlêng amêncèrèt | lir bathok gêbêgan kawak | atêbêg titih antar | sumringah lir cinèt wungu | alawung langkung samoha ||

159. gêdhêg-gêdhêg para sêlir (870) | kêpengin akacêmutan | kang garwa nêntak guyune | ambakna duwe tênaga | ajodhèh tan sangkriban | kidhung liringe sang ayu | myang pra sêlir kalècêman ||

160. Jayèngraga ngandika ris | mring garwa pra sêlirira | ku kie anèh wong akèh | yèn wus angot ambêngkayang | tan bisa lêmês dhawak | kudu-kudu nganggo mêtu | yèn durung mêtu tan bisa ||

161. Sikêm angling bisik-bisik | samya gumuyu ampêtan | Jèngraga mèsêm tanya lon | kang sira guguyu apa | umatur kang liningan | puniku pun Sikêm muwus | sanjangipun nini Kêdah ||

162. pajar duk mêksih nèmnèki | bojonipun darbe kêrsa | ni Kêdah kêtanggêlan kèl | kang lanang kêdah amêksa | ni Kêdah darbe akal | darbèke kang lanang kinum | ing toya mungkrêd lir lintah ||

163. garwa gumujêng ngalikik (871) | layak mungkrêda lir lintah | katisên kamikêkêle | sêlir Sikêm Ragil Giah | pan sarêng guyunira | ting guligik Sikêm muwus | senggane dèn konokêna ||

164. kinum ing banyu kang atis | dimène mari bêngkayang |

--- 1-2 : 240 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

Jayèngraga sru guyune | mara cobanên mênawa | yèn kaya dongèngira | gya mundhut toya prapta wus | ing bokor nulya kinambang ||

165. ginuyu ing para sêlir | sarwi anyawuki toya | samya guyang dhodhogole | nglêgarang lir kutuk ngambang | Rarasatyarsa lunga | kang raka ngling aja mundur | ngarah apa tan ana lyan ||

166. wurung mingsêr Rarasati (872) | anggugujêng mring kang raka | aningali ing kêrsane | têtanya èh prie Giah | apa bisa ngalemprak | umatur sarwi gumuyu | punika sangsaya kial ||

167. dèn silêp-silêpkên warih | malah molah kalobakan | lir dêlêg anèng ganggênge | botên lêmês malah makas | ngantos anyêp kulitnya | pan inggih sangsaya mulur | mèh jujul bokor punika ||

168. sêdaya akirig-kirig | gigilani yèn sinawang | gila kêpengin manahe | karêmênên dènya guyang | sêlirira titiga | toya srêp dadya ngêtipun | kêsumukan ing warastra ||

169. wau ta sêdangunèki | ingkang lagya cêrêmêdan | Kadiman prapta banene | sigra ngêntas Jayèngraga | jumênêng kètès toya | sêdaya samya gumuyu | Jèngraga anulya mêdal ||

170. panggih lan bagus Suratin (873) | ngling di Si Sênu tan prapta | Kadiman umatur dèrèng | dhatêng sawêg katimbalan | ngandika lah enggalna | kang kinèn sigra lumayu | gus Suratin tinimbalan ||

171. anèng panirat adhêmit | pêsarean kathil rusban | têrtib gêdhong aning[15] èmpèr | wus anèng jroning gêdhongan | bisik-bisik ngandika | Surat di mrene wong bagus | sarwi kinèn anêkêma ||

172. gus Suratin kinapithing | pipyalus ingaras-aras | pan linênggak-lênggakake | ginulingakên ing rusban | tansah pinriêmbada | dadya rêp-arêpan mujung | lathinira cinêcêpan ||

173. gus Surat sêndhêt tyasnèki | dhuh wong bagus mirah ingwang | paran sira jaluk anggèr | sesuk yèn mapag pêngantyan | sore ing wayah ngasar | pêrabot ing sadhêmênmu | sun kang aparing mring sira ||

174. sarwi ingungkurkên aris (874) | wastra rinantan tinaman | ing warastra ling ature | ywa dangu-dangu kewala | kaula sawêg susah | Jèngraga aris amuwus | susah paran sira mirah ||

175. sun kang nglêjarkên sirèki | ywa kongsi kusut cahyanta | owêl manisira radèn | sira matura pêsaja | kang dadi wot tyasira | gus Suratin aturipun | sakit padharan kaula ||

176. mulês sadintên tan mari | pan botên kèndêl wawratan | mila ywa dangu kemawon | yèn kenging nuwun apura | maklum dalêm kewala |

--- 1-2 : 241 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

mênawi têmahan saru | kaula jrih ing paduka ||

177. Jèngraga osik ing galih | iki wong kêtula-tula | prasasat mapag tanggale | kêrsane ia jêg nora | kêprie kie mana | nulya banene Si Sêtu | kang nimbali Sênu prapta ||

178. ngandika mring gus Suratin (875) | turona bae ywa lunga | mijil lampahira alon | panggih lan Sênu wuwusnya | kêsuwèn têmên sira | sarwi nothok bathukipun | dèn age sira mrenea ||

179. wus prapta ing rusban kathil | ing kêrsa ragi kêsêsa | cinêcêp pipi lathine | ginênti pêngarasira | jinèjèr lan gus Surat | sinung pinungkurkên wau | mungkur kumurêp pasangnya ||

180. lumah kurêb wus miranti | winingkis wastra wus silak | tumanduk sêg warastrane | dèn ongkongkên angganira | mrih dhangane pamapan | anglêmpèd wangkong jinunjung | mongkrong mrih tadhah pagutan ||

181. anyênthing lir gêmak laki (876) | wus anjathok ing cathokan | pinadal nêd pêndêdêle | mêksih kabunton rêkasa | solahe lir kekean | brêbêt mêkênêng nulyanglud | mak hêk andêngkèng sêsambat ||

182. athuh pêjah kula mangkin | alon kemawon bêndara | kêlangkung sangêt sakite | mrêkinting kadya pêcaha | sabêne tan kadyèka | Jèngraga ngling wong kêsusu | lara thithik ngarah apa ||

183. ginêlak panrêgirèki | pantog pok Sênu gêronjal | lir dèn ogèk warastrane | dhasar wus suwe bêngkayang | amêlag siningsêtan | anggadêdêr dhasar kojur | kumêsar thêr akêjotan ||

184. wus tungtas rarasing gati | warastra tan bisa obah | kasingsêtan ing pangadon | tinarik lukar tan kêna | mêksih kêkah nèng papan | Jèngraga ngling lah wis Sênu | aja ko kêncêngi lara ||

185. tinarik mêksa ngêncêngi (877) | ginuyu mring kalihira | sarwi matur gih kajênge | anjiat sapindhah edhang | kaula malês mêksa | mila tan suka umêtu | têgêse kenging awisan ||

186. lir wong mampir jaluk gambir | dene kêlangkung sakêdhap | botên sêmontên sabêne | angling wong wus suwe mangkas | mulane gêgêlisan | ya sesuk bae sirèku | sun jênthot sêdina pisan ||

187. dangu prênèsan Jèngragi | miarsa kêluruk ayam | sarta bêdhug têlu suboh | pra santri kang samya adan | kidul lor kulon wetan | Jayèngraga tyas kêsusu | dènya pèpèd wus luaran ||

188. sigra mring patirtan wong tri (878) | jinabat nawètu huslal | minaljinabat ashare | parlan lillahi tangala | alahu akbar niat | ngilangkên kadas kang agung | kêrana wênang asalat ||

189. pêrlu pakoning Hyang Widi | dènya sira gêgêlakan | kinalalar rare roro |

--- 1-2 : 242 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

wus suci dènya jinabat | amundhut nyamping sigra | wus busana ngambil wulu | wong titiga ruruncungan ||

44. Pocung

1. Surat Sênu anèng tajug adan subuh | swarane araras | lagon Bantênan gumrining | asalatu kerun min anum ngêmandhang ||

2. sawusipun adan gya sunat sêdarum | pra santri kang salat | wong tua myang santri cilik | Jèngraga wus sunat anêthêk kèn kamat ||

3. gya kamat wus Jayèngraga ngangkat pêrlu (879) | usali parêlas | subêki rêkangatèni | adaan imaman lillahi tangala ||

4. gya Allahu akbar kabiran alkamdu | lillahi kasiran | wa subkanallah bukratin | wa asilan nulya amaca patekah ||

5. sampunipun patekah ing suratipun | pan ina anjalna | sawusing patekah akir | apan surat watini wêwacanira ||

6. nulya rukuk iktidal andonga kunut | asujud ro tahyat | sarta tumaninah têrtib | nulya salam bakda gya puji-pujian ||

7. swara barung rêmpêg nganyut-anyut arum | sêbawaning desa | kang barungan kang sarênti | ingkang lagya dikir myang wus sêlawatan ||

8. wênèh kang wus ngaji turutan gumrumung (880) | ana lagya adan | sêbawane desarjadi | wor krêngkèting pipikul sami pêpasar ||

9. wêktu subuh wong sêdesa tanginipun | samya nambut karya | malah bangun kèh kang tangi | olah ratêngan wênèh mangkat pêpasar ||

10. kang gêlêpung ting gêrandhug myang kang nglêbur | pandhe gêndhing sayang | tan sêpên rahina wêngi | amêwahi sênêning desa raharja ||

11. têka sêmu yèn subuh kèh swaranipun | bangun bangbang wetan | barung ingon-ingon muni | jaran kêbo sapi bèbèk miwah ayam ||

12. mrak manguwuh nyangungong prêkutut manggung | myang putêr Bênggala | sikatan munya cinggoling | anèng kaywan kolik munya aklik-klikan ||

13. pêksi tuhu nèng gurda anggantêr asru | colak[16] kêkrayakan | guthilang imbal kangdhasih[17] | bèthèt jalak sauran menco kêpodhang ||

14. swara umyung unining pêksi abarung (880a) | swaraning pujian | kang pêksi lir angrakiti | kang amuji myang kadya tutuku jajan ||

15. rare gumrah pêngajine anèng tajug | gladhag kang angeja | alip jabar a jère i | a pèse u ana kang ngaji turutan ||

16. kul ya ayuhalkapirun la akbudu | na ma takbuduna | wa la antum ngabiduni | ma akbud wa la ana ngabidun ma nga- ||

17. batum wa la antum ngabidun ma akbud | lakum dinukum wa | lia dini apan nênggih | kap lam pès kul ya jabar ya lip jabar a ||

18. ya pèse yu lapalira kul ya ayu | ehe lam jabar hal | kap jabar ka pe jère pi | re pèse ru nun jabar na lam jabar la ||

19. lip ngin jabar a'be pèse bu dal pèse du (880b) |[18] ênun jabar êha | nulya ginêladhag ngaji | lapal alkapiruna la akbuduna ||

20. mim jabar ma te ngin jabar ta be pèse bu |[19] dal pès du nun jabar na |[20]

--- 1-2 : 243 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

ma takbuduna lan malih | angejah wau jabar wa lam jabar la ||

21. alip ênun jabar an te mim pèse tum | wa la antum nulya | ngin jabar nga be jère bi | dal pèse du nun jabar na lip ngin jabar ||

22. be pèse bu dal pèse du wa la antum | ngabiduna ma ak | bud wawu jabar wa nênggih | lam jabar la lip jabar a nun jabar na ||

23. ngin jabar nga be jère bi dan pèse du | lapal wa la ana | ngabidun kêlawan malih | min jabar ma ngin jabar nga be jabar ba ||

24. te mim pès tum lapalira ma ngabatum (880c) | gya wau jabar wa | lam jabar la lawan alip | nun jabar an te mim pèse tum anulya ||

25. ngin jabar nga be jère bi dal pèse du | lawan nun jabar na | mim jabar ma alip ngain | jabar ak be pèse bu dal pèse dunya ||

26. wa la antum ngabiduna ma akabud | lam jabar la êkap | mim pèse kum dal jère di | nun pèse nu kap mim pèse kum anulya ||

27. wau jabar wa lam jère li puniku | lawan ya jabar ya | dal jère di nun jère ni | lakum dinukum wa lia dini tamat ||

28. ya ta wau Jayèngraga wusnya subuh | nimbali banira | Kartiraga praptèng ngarsi | Jèngraga ngling èh ya bapa Kartiraga ||

29. rèrèhamu wong magêrsari sêdarum (880d) | myang wong pêdhukuhan | sarupane jalu èstri | pan kêrigên kabèh kon tumandang karya ||

30. pasang tarub lan mragata mesa lêmbu | wêdhus bèbèk ayam | dadakan sêdina iki | rah-arahên sor ngasar pêngantyan prapta ||

31. wusa rampung samêngko bapa dèn cakup | ki ban Kartiraga | umatur mring Jayèngragi | inggih sampun kula artèni sêdaya ||

32. tiang dhusun têksih dèrèng wontên mantuk | lamun wontên kêrsa | ingkang dadakan kadyèki | sampun kantos dados timbalan abdinta ||

33. bapa ya wus trapa karya mupung esuk | aywa kêlayatan | ki ban sêndika turnèki | nulya mundur sing ngarsa sigra parentah ||

34. tan adangu rerehanira kumêrut | wus prapta sêdaya | kantun anrapakên sami | cagak palang pring tarub blarak pinasang ||

35. kusung-kusung kang masang tuwuhan têbu (881) | rêjuna lan pisang | raja lawan cêngkir gadhing | Jèngraga ngling mring Madasra Amadiman ||

36. ya sirèku wong roro dene karyamu | sakwèh pêpragatan | rampunga dening sirèki | kêbo sapi wêdhus miwah bèbèk ayam ||

37. ingkang sinung wuwus sêndika turipun | nulya malih nêbda | mring Nuripin Jalalodin | kinèn karya kêmbar mayang sakêmbaran ||

38. lan sirèku Cêrmasana sakancamu | mêngko sore padha | yèn mapag pêngantèn prapti | pênganggomu kabèh padha bagorana ||

39. lah wis gupuh prentaha mring anak putu | kabèh pêdhalangan | kang liningan nêmbah amit | Jayèngraga ngandika mring para lurah ||

40. èh gus Dawud pêpêkên rerehanamu (882) | mêngko bakda ngasar | mapan sêlawatan dikir | trêbang têlu bae kang padha arahab ||

41. matur nuwun sêndika ingkang tinuduh | sigra Jayèngraga |

--- 1-2 : 244 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

kondur mring dalêmirèki | ngandika mring garwa Rarasati sigra ||

42. paran uwus nuduh batur kèn tutuku | apa kang tan ana | mupung pasar dhewe paing | Ni Kèn Rarasati umatur sêndika ||

43. dèrèng nuduh kaula ngêntosi dhawuh | kang raka lingira | ia mupung esuk yayi | biung Cerong bae konên miang pasar ||

44. dhuit wolung real kaya iku cukup | ngur para kuranga | mêngko gampang amuwuhi | wong wus sarwa ana mung ukur panganan ||

45. lawan bumbu myang sajèn-sajèn puniku | yèki wruhanira | samantu[21] midadarèni | wus bêgjane ipemu bok Tambangraras ||

46. kêrsanipun ramanta jêng kyai nêngguh (883) | sawise nèng sira | kakangira Sèh Mongragi | ing sêdina sêwêngi sorene paman ||

47. gilir ulur para paman ngundhuh mantu | nulya mring Kauman | man pêngulu Basarodin | nuwun ngundhuh mantu mring sang pinangantyan ||

48. alon matur sêndika kang rayi gupuh | nuduh mring bok inya | èh biung Cerong dèn aglis | lah mênyanga pasar Paing tutukua ||

49. gula bumbu pêpanganan sêdayèku | apa kang tan punya | mangsa bodhoa sirèki | picis wolung real iki amboronga ||

50. lah wis biung umangkata mupung esuk | Ni Cerong gya mentar | mring pasar lan pêngantih tri | wus dinuga amborong warnaning pasar ||

51. tan adangu Ni Cerong dènya tutuku (884) | wus tan kaliwatan | myang kang mikul wus miranti | mulih ngirid ting karêngkèt buruh rolas ||

52. praptèng ngayun wus tiniti tukonipun | Ni Kèn Rarasatya | ngandika marang kang bibi | lah inggih punika bibi Kulawirya ||

53. kula sampun pasrah mring bibi sêdarum | kang dadia kulmak | mandhegani nambut kardi | rampungipun ing sêkul ulam panganan ||

54. saliripun kalêthêk pawon puniku | kula wus pitaya | dhatêng pun bibi kêkalih | Nyai Kulawirya nauri sa Allah ||

55. nulya mundur Ni Kulawirya nèm sêpuh | Jèngraga ngandika | marang padhêkan pawèstri | malebua undangên Si Nini Daya ||

56. kang ingutus tan antara nuli rawuh (885) | sira nyai Daya | Jayèngraga ngandika ris | lah Ni Daya andika rèh wayah dika ||

57. rakitipun ing pêpajangan puniku | inggih kang prayoga | nini pasanging tilam mrik | nyai Daya nauri inggih putu mas ||

58. pênêdipun ngèmpêr sakêdhik tilam rum | pasang rakitira | ing dalêm agêng inirib[22] | tilaming sang pinangantyan sarwa seta ||

59. alon muwus Jèngraga inggih puniku | nini aprayoga | sawiji gyan sarwa putih | rekanipun mangsa borong Nini Daya ||

60. malih muwus mring garwa yayi sirèku | lah uwis dèn enggal | mumpung esuk dèn agêlis | tur sêndika kang rayi nulya mêmajang ||

61. sigra matur[23] mring jawi pêndhapa lungguh | ing lante dêmangan |

--- 1-2 : 245 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

nyamping lurik bugis langking | apaningsêt jingga sèrèt ijo dhulang ||

62. sarwi kalung sêrbèt putih gênis alus (886) | pahasatan rema | rema kêbês mêntas gunting | adhêsthar kumbaya cathokan kusta bang ||

63. waja jamus anglaring kombang agêmpung | kumbala kêtugan | lèmèt têpèn lir minangsi | aliangan èpèk têmbalo gêbêgan ||

64. sêliripun satunggil angampil dhuwung | anèng keringira | lan rare pêrawan sunthi | ngampil lopak-lopak lawan pakêcohan ||

65. linting alus nipah sata dhèdhès arum | sira Jayèngraga | tinêrap pra magêrsari | miwah para lurah santri nambut karya ||

66. pan gumuruh swaraning pawon kumrusuk | rinayap ing kathah | sarerehane pribadi | desa magêrsari santri pêdhalangan ||

67. kang nèng ngayun Kulawirya lan pra sêpuh (887) | Sêbagi Jumêna | myang sudagar magêrsari | samya damêl sujèn sapit abing rêmpah ||

68. ingkang mupuh ulam sawênèh amarut | ngoncèki bêrambang | bumbu sate age arih | Jayèngraga pinarêk sarwi gambangan ||

69. nadyan nuduh ing karya sêkaliripun | sinambi anggambang | gêtêr galêbêg kur jawil | Kulawirya ngêndhangi cangkêm dhêng-dhungan ||

70. ngandika rum Jèngraga sarwi gumuyu | Cêrmasana sigra | mundhuta rêbab lan suling | gêndèr kêndhang payo gagadhon lirihan ||

71. kang tinuduh tan adangu praptèng ngayun | Ganda Widiguna | Widilêksana tan kari | Tunjangkara sampun samêktèng sêdaya ||

72. lingira rum kêndhangmu aturna gupuh (888) | mring man Kulawirya | nulya ingaturkên aglis | angling malih lan Cêrmasana ngrêbaba ||

73. gêndèr iku Gandasana kang anabuh | Si Tunjang nyulinga | Widiguna kang nyuluki | wis sênggrèngên rêbabmu pathêt manyura ||

74. yèn sêndhon wus tutug banjur kuwung-kuwung | Cêrmasana sigra | rêbab thinênthêng nêmnèki | gêndèr suling gambang tinabuh nêmira ||

75. wus pikantuk nyamlêng sinênggrèng ngèk arum | gya mathêt manyura | tutupan gêtêr amiwil | ngulêr kèkèt panuduhe ngêmbat kawat ||

76. cumênthêng puk angatonggèng masang antup | jariji pat nganggang | lir sikiling lalêr kêsit | jriji manis jênthik ting cêngkênun rikat ||

77. anglir sunguting kupu angingsêp madu | kosokane lamba | muput sègêgan lêstari | walikane rangkêp ngêcêk rikat rata ||

78. pacakipun amanjing antêng tumungkul (889) | dene Gandasana | anggêndèr grênêngan ririh | angathimil kumrining srênge nyalupak ||

79. ngênuk-ênuk bêbêngkakane ulêm puk | cengkoke clêmpungan | pancêr sandhungan mincati | angêpinjal jêjêl nyêlani irama ||

80. pacakipun lir Onêngan sêmunipun | Tunjangkara dènya | anyuling bêning cumlêring | anyaririt tutupane atilêpan ||

81. ngêlong tutup papelon aliu-liu | Jèngraga anggambang | nêrithil asta kumitir | tan sêlaya kiwa têngêne arikat ||

82. kumalunthung narêthêk gêtêr glêbêg thur | pacake wiraga | aladak Agunungsari | Widiguna suluk ngêliking manyura ||

--- 1-2 : 246 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

83. nganyut-anyut loyop pantês suluk bangun (890) | sakèh kang miarsa | sêdaya karênan dening | Jayèngraga dènya sasêndhon araras ||[24]

84. kêndhangipun ajêg jêjêg lamba kukuh | ulêt wilêt samya | rêbut yatmakaning gêndhing | dangu dènya ngês-ngês cèngkokira |[25]|

85. gêndhingipun niba kêndhange angguguk | kipat akosèkan | bêm sêbah kêmpyang nêlampit | ambiantu tan sêlaya wilêtira ||

86. wusnya dangu nêsêg tan antara suwuk | sigra Jayèngraga | ngasta rêbab pathêt ngêlik | ngik-ingiking tutup kosoke rangkêpan ||

87. tutup bêsus kosok rangkêp rikat alus (891) | eram kang amulat | sêmbada lan kang nyuluki | pan katongton Jèngraga kamuktènira ||

88. ngandika rum mring rarèstri kinèn mundhut | sêrat Bratayuda | kawi kang kinèn gya prapti | Jayèngraga sèlèh rêbab mundhut sêrat ||

89. pan anuju kang winiak[26] pupuhipun | kang sêkar sardula | wikridita dèn wiwiti | swara manis arum mêmbat wuluh rêmak ||

90. ngka Swetanumangsah masênghiti nêngguh | payah ning sura ka- | lih pisan lajêngirèki | yeka tandyangamah[27] gunung saha bala ||[28]

91. ngambah têkèng sohini yèka swuh nêngguh | rata Nata Salya | pinanah lajêngirèki | mwang wirayodha payah tanbismèh sira ||

92. matya Karwa Krêtawarma lajêngipun (892) | panmakarwanrata | mung sêpada ngandika ris | Widiguna iki sira apalêna ||

93. gonên suluk ada-ada gêgêt saut | iku dalil dhalang | layang Bratayuda kawi | nadyan padha kawi aja layang jarwa ||

94. kurang mungguh tetela yèn dhalang dhusun | sênadyan dhusuna | yèn ulah yudanêgari | dadi nyata sêmbada komuk ing dhalang ||

95. dhalang iku pat prêkara kudu gambuh | dhihin jêjanturan | kapindho gêndhing kêkawin | ping tri banyol kaping pate sêsabêtan ||

96. yèku kang wus pralêbda nyênyêd atutuk | Widiguna turnya | mugi angsala pangidin | sawab bêrkah ing wuwulang jêng paduka ||

97. inggih nuwun bêndara kaula sinung | wulang mrih pralêbda | Kulawirya ngandika ris | iku prie lakune sardula pira ||

98. ingong durung pati omah kawi iku (893) | namung uran-uran | daya kèha sêpada thil | lamun maca nèng layang lumpuh kewala ||

99. naur wuwus Jèngraga inggih puniku | lampahe kang sêkar | sardula wilanganèki | lampahipun sêpada lingsa sangalas ||

100. angkatipun nênêm ping ro nuli pitu | gunggung sêpadanya | pitung dasa gangsal nênggih | ukaranya kang nêm ngangkat rong aksara ||

101. ingkang pitu ukaranya mangkat têlu | kêdah wiwicalan | angkating pada lingsèki | lamun gangsal dipun angkati sêtunggal ||

102. de yèn wolu pan sêkawan angkatipun | sênadyan kang sêkar | kidung maca pat tan pahi | inggih sami yèn angkating wiwicalan ||

103. manthuk-manthuk Kulawirya dèrèng surup | ah manira wêgah | nora têlatèn nitèni | payo padha klênèngan bae kapenak ||

--- 1-2 : 247 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

104. nanging iku ana kojahe kang muwus (894) | yèn wong kêlênèngan | nganggo kêndhang tan dèn gongi | rada nora ilok ingaran kêmaga ||

105. bêcikipun nganggo gong ywa sêru-sêru | lirihan kewala | Jayèngraga mèsêm angling | apa nyata Widiguna mêngkonoa ||

106. alon matur lêrês pêngandikanipun | paman jêngandika | sami lan pituturnèki | jênatipun gêbal sampean pun bapa ||

107. jênatipun kakang myang kang sêpuh-sêpuh | mêstani kêmaga | mawi kêndhang tan dèn gongi | tan amawi êgong sampun mawi kêndhang ||

108. lingira rum yèn mêngkono yèngsun milu | wadhagane ala | lire kêmaga tan bêcik | lah ya mara juputa gong pêwayangan ||

109. kang tinuduh mundhut gong kênong prapta wus (895) | nulya Jayèngraga | angrêbab langkung rêspati | asêsêndhon sinulukan pathêt sanga ||

110. wusnya nutug sêndhon lih-ulihanipun | apan lajêng buka | gêndhing sanga Gambirsawit | ingêgongan lêga tyase samya suka ||

111. kabèh baud padha rasane nênabuh | rêrêming irama | adu wilêting malatsih | ukur jawil sajêjanturaning dhalang ||

112. langkung runtut rasaning gêndhing pakantuk | dadya ngantak-antak | dangu dènira anggêndhing | tan antara anêsêg gêndhinge munggah ||

113. pan adangu saya gulêt wilêtipun | rêbut ngês kêsaman | nabuhe samya birai | rahab berag rasa-rasa yèn uwisa ||

114. sêsêgipun ngêndhêlong anulya suwuk (896) | nulya sêsêndhonan | rêbab lajêng ngêcêk ngêlik | suluk suling gambang gêndèr abarungan ||

115. nganyut arum nutug lih-ulihanipun | pathêt sarayuda | sabêman gong wisirèki | Kulawirya ambêkuh gumuyu latah ||

116. sarwi muwus ia talah wong nênabuh | lamun kêbênêran | dhasar gêndhing Gambirsawit | pênabuhe kur jawil padha kêrasa ||

117. ngêtog kayun raosing gêndhing anganyut | anyênyêt tan lian | cipta salianing gêndhing | Widiguna ambèthêr ngilêr lêr-lêran ||

118. apakantuk mathêngkuk tan ana ngantuk | beda yèn sêmbahyang | jumungah watuke gigil | ngandi[29] bakda ijèh cokro ambranahan ||

119. gêr ginuyu niaga myang santri guyu (897) | matur Widiguna | kirang priksa ingkang mawi | lamun salat ting klêkêr gondhang kaula ||

120. kêdah watuk anggigil cêgukên hak huk | gatêl irung kula | ting gêriming kêdah wahing | kadhang sarêng ngêntut watuk wahing samya ||

121. sangsaya sru kang gumuyu sêdayèku | Jèngraga asuka | gumujêng pan sarwi angling | gih lêrês paman pun cêblung Widiguna ||

122. pancèn kupur tan pinulung salatipun | jaga pakan nraka | Widiguna matur aris | inggih mung sok larisa kewala nrima ||

123. lon awuwus Jayèngraga nulya nuduh | mring parêkanira | kinèn mundhut layang Panji | kang liningan sigra mundhut praptèng ngarsa ||

124. wusnya katur kang sêrat winiak gupuh | wau kinêbètan | kang pangguh pupuhirèki | sêkar mijil nuju Panji Wangsèngsêkar ||

--- 1-2 : 248 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

125. kalanipun andêmon mring taman mong kung (898) | nulya pupuh ngarsa | sêkar sinom dèn kêrsani | maos cengkok sinom pêngrawit araras ||

126. swara muluk gêtas rênyah manis arum | alêpas mapas tyas | wiwiting pada puniki | ungêlipun ingkang kêgagas ing dria ||

127. lajêng sarune kagunganing Ki Salu- | kat tan ana bisa | matut amung Jayèngsari | lajêng kang bisa matut gêndhinging gambang ||

128. lajêngipun ngajêng ing salukatipun | mulya kadyèng kuna | mila kêraos ing galih | pan dèn angên-angên ing latri mêngkana ||

129. lon gumuyu Kulawirya sarwi muwus | ya talah anakmas | wus palale sarwi bêcik | maca ngaji anggêndhing anunggang jaran ||

130. sarwa luhung ngêpenginakên sêdarum (899) | kadèk pra bênthètan | gumriwis padha ngunggahi | prawan lanjar randha ronggèng kèh kedanan ||

131. dhasar bagus asugih putraning guru | wasis ing kabisan | ana kedanan yèn ngaji | kang kedanan maca kedanan yèn têgar ||

132. èsmu guyu Jèngraga lingira arum | sampean punika | dadak ngumpak-umpak ati | nauri satêmêne bae kithinga ||

133. tutug sikut nora gunggung dhasar lugu | mara Widiguna | kabèh kowe kono sami | bokmênawa ngong dèn arani angompak ||

134. samya matur nun inggih sayêktosipun | Cêrmasana turnya | inggih pun Widiguna sring | anggêgabro ngakên dados pêlawangan ||

135. ngipuk-ipuk sring angsal pawèwèhipun (900) | nyagak padintênan | wad-awad kinèn nimbali | malêbèng jro kinèn lumampah piambak ||

136. prèstri masuk duka dalêm lajêngipun | gumujêng Jèngraga | sarya ngling wis kênèng baring | kadèkne wong sring prapta matur sun undang ||

137. kewuhan sumaur sun durung sumurup | jawane Si Guna | kang nêkakake bagêjil | wis kandhuhan akale Si Widiguna ||

138. Ki Widiguna grunêng-grunêng amuwus | marang Cêrmasana | bisa ngalakên wong bêcik | ya dandanan bot-bote wong pêtaghian[30] ||

139. yèn tan kudhung bêndara sapa sing gugu | Cêrmasana ngucap | lah ya yèn nuju wong bêcik | yèn kêtanggor wong ala bilai sira ||

140. lamun iku wong landhêp gathêk sêk ampuh (901) | sengga kêlakona | bêndara gêrah dènèstri | pêsthi mêngko irungmu ngong opèli plas ||

141. Widi jumbul ih nora jamak wong iku | têka panastenan | padune tan ngong ujuri | muring-muring andadak olih dhadhakan ||

142. sêdaya sru gumuyu kang sami ngrungu | myat Ki Widiguna | ulate malêruk wêdi | Jayèngraga Kulawirya latah-latah ||

143. gar-gêr umyung kang kinarsan anèng ngayun | Jèngraga ris nabda | paman puniku supami | natab gangsa pelog siange kewala ||

144. kang paman gumujêng angling manthuk-manthuk | arêmbug manira | ngarah apa wong wus lungse |[31] ya koasar bae suwuking gamêlan ||

145. payo gupuh Widiguna sakancamu | ngusunga gamêlan | pelog si alun jêladri | pêparinge Ki Dipati Wirasaba ||

--- 1-2 : 249 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

146. jare iku bêrkatan bintuahipun[32] (902) | ing eange swarga | têdhak dalêm pra bupati | ing Bintara gangsa saking Giripura ||

147. inggih tuhu nanging ingkang mêksih lugu | bonang kênong gangsa | inggih pun alun jêladri | ricikipun pêpak anèng Wirasaba ||

148. wartinipun kangmas dipati kadyèku | kala duk kang eang | kang yasani riciknèki | ki dipati nimbali gêndhing Jêpara ||

149. tunggilipun kang wontên kangmas puniku | slendro pun samodra | bonang kêndhang gangsa tunggil | asring pêcah botên kenging rinakitan ||

150. milanipun gong dhudha sêlaminipun | sarêng dènya yasa | ricikan alun jêladri | anauri ya wus mawane bintuah ||

151. lah dèn gupuh niaga lèhmu angusung | dèn ririh kewala | ywa gumluwèh kumawani | kang liningan matur sêndika gya mentar ||

152. tan adangu kang sung gangsane prapta wus (903) | tata nèng pêndhapa | sarta sajèn myang dupa mrik | wus samêkta niaga pêpak sêdaya ||

153. lingira rum sarwi mundhut kêndhangipun | lah mara lêkasa | gêndhing lima bonang dhingin | ya pêngrawit kang liningan tur sêndika ||

154. kang paman wus mapan anabuh kêdhêmung | Jayèngraga ngrêbab | Widiguna kang ngêndhangi | Cêrmasana kang bonang pênêrusira ||

155. jam sêpuluh dènira anatab talu | cumêngkling bonangnya | ricik barung nabuh sami | ing limane pan sumèntêg bêming kêndhang ||

156. pan jumêgur andule bima gumuyu | wadone angombak | banyu srênge lwih mawingit | ingkang myarsa kagyat tyasira nêratab ||

157. sinru arum angêbêgi ing sêdhusun (904) | lir natab priangga | pêngrasaning joganèki | prêbawane alun jêladri yèn munya ||

158. kang angrungu tan pangling sauranipun | tan ana mêmadha | unine alun jêladri | samya berag anggugah manah gêmbira ||

159. ngantug-antug rarasira manis arum | Ki Bayipanurta | kagyat atêtanya aris | jêg si alun jêladri kang muni ika ||

160. garwa matur pan inggih ing swaranipun | botên wontên lian | gangsa kadya lun jêladri | lan prênahe lêrês wismane Jèngraga ||

161. sigra wau Ki Bayi nimbali gupuh | mring Luci gya prapta | èh Luci priksanên aglis | mring Si Jayèngwèsthi dhisik takokêna ||

162. dene iku dene wani-wani nabuh | apa wis kêlilan | mring kangmase Amongragi | lamun ora sababe wani anatab ||

163. kang tinuduh santri Luci sigra mêtu (905) | praptèng wismanira | Jayèngwêsthi santri Luci | matur kaula ingutus jêng ramanta ||

164. kinèn matur mring paduka milanipun | rinta Jayèngraga | natab pelog lun jêladri | punapa wus kinalilan ing rakanta ||

165. yèn ta lamun dèrèng wontên kêrsanipun | rama jêngandika | wontên dukane sakêdhik | jêng paduka kinèn mariksa rayinta ||

166. ngandika rum èh Luci ngong tan sumurup | pêndugèngsun nora | dèn lilani Sèh Mongragi | pêsthi karêpe dhewe nabuh gamêlan ||

167. ya sirèku banjura bae sun utus | pan mundhak prayoga | sun kongkon sarta jêng kyai | pêngarêpe yèngsun kang kongkon ing sira ||

--- 1-2 : 250 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

168. lah wus gupuh Luci mentara saking yun (906) | praptèng ka Jèngragan | anuju suwuk kang gêndhing | Luci prapta ingawe mring Jayèngraga ||

169. na gawemu dening agupuh lakumu | santri Luci turnya | kaula ingutus dening | rakanta lan sarta rama jêngandika ||

170. kinèn dangu ing paduka marmanipun | anatab gamêlan | punapa wus dèn lilani | mring raka jêngandika Sèh Amongraga ||

171. lingira rum sarèhning sira dèn utus | ia Ci matura | mring kakang mas myang jêng kyai | yèngsun nuwun pangapuntên sêkalihan ||

172. myang maring Sèh Amongraga nuwun maklum | mung siang kewala | mêngko yèn wus ngasar mari | ngarah apa Ci wong sunat dhèdhèwèkan ||

173. nambung wuwus Kulawirya Ci ngong tutur | lamun rada duka | mangsa bodhoa sirèki | Jèngraga ngling kados botên yèn dukaa ||

174. ya mung iku aturku wis dèn agupuh (907) | Luci sigra mentar | sawingkingira Ki Luci | Jayèngraga ngandika marang niaga ||

175. payo talu unèkna gêndhing kalênthung | dan lêkas saksana | alun jêladri ngrêrangin | myarsa gangsa wong sêdesa lir kinêrab ||

176. ciptanipun sêdaya sami yêgipun | mêrdhatêng anyumbang | jalwèstri kadi duk wingi | kaot mung wong kang kuat-kuat kewala ||

177. èstri jalu samya busana amubru | prapta samya numbang | raryalit rinukmi-rukmi | ting saliri anggili kang lunga têka ||

178. tangkêpipun wong numbang lir winginipun | pria mring Jèngraga | èstri mring Kèn Rarasati | kang anyumbang nyêreal kang angrong real ||

179. kêdhikipun nyêjampêl pan ora uwun | matur gantya-gantya | punika kula ngaturi | patumbasing apu namung sumapala ||

180. ngandika rum inggih sangêt tarimèngsun (908) | bok ywa susah-susah | tan nêdya ngulêm-ulêmi | namung anglujêngi pêngantèn praptanya ||

181. samya matur kang liningan sêdayèku | angangkah punapa | paduka agadhah kardi | bêrkahipun Jêng Kyai Bayipanurta ||

182. gya sinuguh kang numbang sêdayanipun | myang ancak bêrkatan | mêngkana sêdangunèki | ingkang anèng pêndhapa para lanangan ||

183. kang mêrtamu sêmua pênganggonipun | matur mring Jèngraga | punika kula nyaosi | panumbasing apu sêpala katura ||

184. sumbangipun sareal ngrong real nêlung- | real Sênu Surat | ingkang kinèn anampèni | ngandika rum ya bangêt tarimaningwang ||

185. sêdaya wus samya ingingonan sêkul (909) | myang bêrkatanira | Nuripin kang nglêladèni | pan mêngkana kang anumbang lunga prapta ||

186. ênèm sêpuh lumrah samya bêsus-bêsus | miwah pra wadonan | lakune mêsês birai | ingkang tepos dadi nyênthing bokongira ||

187. ingkang wungkuk dadya dêngkèng lampahipun | sêdaya wiraga | kèh dol ayu adol sigit | Kulawirya mèsêm ningali wong kathah ||

188. alon muwus lah ta wong urip puniku | yèn ana sêmoan | angrungu gamêlan muni | sêsolahe mulih tênaganing buda ||

--- 1-2 : 251 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

189. alon matur alêrês paduka wuwus | pan sêdasa-dasa | titiang Jawi dospundi | yèn gamêlan punika bintuah buda ||

190. yèn pun alun jêladri wus mawènipun | mêkatên tanjêknya | kang myarsa sami birai | nadyan nini-nini kaki-kaki berag ||

191. milanipun kathah ngalap sawabipun (910) | mring gangsa punika | sakedahipun bêrkati | sanès lawan pun samodra tanjêkira ||

192. adatipun yèn sinambut tiang mantu | kêdhik ingkang numbang | pêngantèn sring pêgat mati | mila awis tiang kang purun anyêlang ||

193. lon amuwus eman awon tanjêkipun | unine tan lumrah | rarase gêdhe rum manis | têka duwe meda mêngkono genea ||

194. inggih sampun ila-ila waunipun | gèdhèg Kulawirya | Jèngraga ngandika aris | Widiguna Cêrmasana kabèh sira ||

195. ya sirèku kancamu bagor sêdarum | mêngko wayah ngasar | padha rapèka dèn bêcik | borèh kuning nganggo cênthung têtêkêsan ||

45. Sinom

1. mêngkana Ki Jayèngraga (911) | dènira amangku kardi | katongton wibawanira | tan ana ingkang yom-yomi | sor sutaning bupati | dhasar ki putra ingugung | datan sinungan rêngat | sakêrsane dèn lilani | mring kang rama kêlangkung sangêt sihira ||

2. yèn putra Ki Jayèngraga | yèn kadang Kulawiryèki | pan ingugung alit mila | mila ladake ngêbêki | mung ladak tingkahnèki | labête ugunganipun | nanging putus piambak | dhasar landhêp tyasirèki | ngèlmu bantas ing kukum yudanêgara ||

3. andêle ing Wanamarta | pan amung awirya kalih | Jayèngraga Kulawirya | keringan ing kanan keri | patarèn kang ngrampungi | pakèwêde ada[33] dhusun | nadyan murading kitab | gathak-gathuk amêdhoti | watak kêras krawusan nanging wêlasan ||

4. yèn kêlêrêsan tyasira (912) | kêcondhong lêga kang galih | paring sih tan sita-sita | mila sêdaya jrih asih | maring Sang Jayèngragi | miwah mring Kulawiryèku | mêngkana wayahira | wêktu luhur pêcak kalih | samya kèndêl rèrèn marang masjid salat ||

5. sêdaya samya sêmbahyang | jalu èstri tana kari | namung niaga kewala | ingkang kantun nèng mêndhapi | wus antara kang sami | asalat luhur bakda wus | wangsul sewang-sewangan | punapa garaping kardi | kang mring pawon mring kêbon kang mring mêndhapa ||

6. Jèngraga lan ingkang paman | Kulawirya lingira ris | kowe mau Widiguna | apa salat maring masjid | matur kêsupèn yêkti | Ki Cêrmasana anjagur | dhasar wong kênèng lara | laline wiwit dhèk cilik | dinangu mring bêndara dadak sêmbrana ||

7. Jèngraga mèsêm ngandika (913) | ya Widiguna sirèki | jumungahanmu kewala |

--- 1-2 : 252 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

aja pot lyan sukêr sakit | kang kêrêng lèhmu mrêdi | kabèh wong rerehanamu | matur inggih sêndika | Cêrmasana anudingi | o nglêburi babon dhêmêne andhêndha ||

8. ngandika mara unèkna | lirihan bae kang gêndhing | lima rêbab kombang mara | kêmbang mara dara dasih | muntab lawan pêngrawit | limang gêndhingan bae wus | kang sinung ling sêndika | Cêrmasana angrêbabi | asêsêndhon pathêt lima rum araras ||

9. nulya mungêl kombang mara | alun jêladri ngrêrangin | sêkathahe kang miarsa | jalwèstri tyase mong brangti | rêmpêg pênabuhnèki | ukur jawil ngênut-ênut | ungêle kang anglela | rêbab gambang lawan suling | sêrancak ungêle kamot jroning kawat ||

10. nganyut-anyut langkung raras (914) | kasmaran ingkang miarsi | lir mamrêsing karasikan | êngêse ngêkêsi ati | wèh wilêting malatsih | lir winulang ing wulangun | raosing tyas mêngkana | saking nyênyêding kang gêndhing | nguyu-uyu ngrêrantêg dènya gamêlan ||

11. mêngkana ing wanci ngasar | Jayèngraga ngandika ris | suwukên gamêlanira | muni ladrangan nuli wis | singgahna kang miranti | ladrang pêlayon dèn gupuh | nulya buka ladrangan | pêlayon lima angrangin | dangu nêsêg ngêndhêlong alon suwuknya ||

12. wusnya kèndêl kang gamêlan (915) | Kulawirya ngandika ris | lah wis padha singgahêna | panganan bêrkatên mulih | para niaga nuli | angusung gamêlanipun | mring dalêm pasimpênan | wus têlas samya nèng ngarsi | ngandika rum wis padha muliha dandan ||

13. kang liningan tur sêndika | nêmbah mundur samya mulih | Jèngraga malih ngandika | kabèh sanak-sanak mami | padha dangdana mulih | nganggoa kang sarwa luhung | saduwèk-duwèkira | kurmat pêngantèn kang prapti | kang liningan matur sêndika sêdaya ||

14. mêngkana bubar sêdaya | sudagar myang magêrsari | miwah santri ingundhangan | badhe sêlawatan dikir | Kulawirya wus mulih | Jayèngraga maring tajug | asalat wêktu ngasar | lan para santri kang bumi | wusnya bakda kondur malêbèng ing wisma ||

15. ningali langêning tilam (916) | kêlangkung dening rêspati | anilad ing jro rakitnya | ing têngah jinêm seta di | ingapit kanan kering | kang pêpajangan kumêndhung- | kêndhung sri sinampiran | wastra sawarnining kêling | pan sarwendah sarta ganda rum angambar ||

16. ya ta wau Jayèngraga | busana akampuh kêling | pêlung panji karungrungan | talêpok banyu mas kuning | inganti langkung apik | kêpuh tundha ngayu apu | amungsêr mêdhok atap | amulu pêksi sulisik | pêngasihe sêsandhungan sêmbulihan ||

17. sipat polok anêrampad | seronging cangcutan inggil | kodhok kabêsèt asikat | sacêngkang kesis ing wêntis | mêkar ngongkong amiwir | walêran pêwingkingipun | talibane ingarsa |

--- 1-2 : 253 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

amèpèd turut malipid | pirid têpung adu mancung papancudan ||

18. kêkawêt ambokong sêmar | amathis nora ngalêngkin (917) | bubuntaring pasingsêtan | anglaring walang wêlori | êkare miwir asri | inèpèk renda mas murub | kunca landhung tri asta | ajèrèng winiru rêmit | ambêdhodhok anglir sandhanging manyura ||

19. lancingan cindhe puspita | gubêg pinêrada asri | rinenda kalengkam jênar | akris landhean sinêmi | pêndhok bunton pinodhi | mirah sinêling intên byur | ajamang sungsun tiga | agêlang kana rinukmi | kilat bau anting-anting têbah jaja ||

20. badhong sungsun kêbo mênggah | pamêkak garudha kanin | lur-ulur naga karangrang | asumping ron tri rinukmi | karang mêlok hèr thathit | sisir tumanggal intên byur | cundhuk kupon apitan | tinêngah argulo putih | ngudha[34] rema ingure pinara tiga ||

21. kumbala têpèn kêtugan (918) | anggampêng anglir minangsi | wida jênar gêgêbêgan | tuhu bagus Jayèngragi | lir ringgit munggèng kêlir | ingkang garwa èsmu guyu | sasmita mring kang raka | Jayèngraga amaguti | ing liringe ing rayi mèsêm ngandika ||

22. sapuluh ta mêngkonoa | jêr nora kêna dèn pikir | Ni Kèn Rarasati sojar | gumujêng anjiwit ririh | pan kirang tigang latri | nudingi pra sêliripun | mèncêp megos Jèngraga | ambakna wong atêtawi | kêthèk oglèng sêranggon ajak-ajakan ||

23. ginaguyu guligikan | mring garwa myang para sêlir | Sênu Surat pinaringan | busana kang sarwa rukmi | asinjang cindhe abrit | pinrada mompyor amurub | kinêmbar kalihira | ajamang rukmi susumping | nangga grudha mungkur ngrêm lir mêtarangan ||

24. acundhuk mêntul mutyara (919) | wor podhining garudha sri | akêkalung gêlang kana | kilat bau anting-anting | pamêkak bangkol rukmi | tinarètès ing hèr laut | wida pandhan gêbêgan | tasik sumilak arêsik | kris cêrapang pinatik mirah hèr kêmbang ||

25. pan mêngkana ing mêndhapa | salong-salong kang wus prapti | para lurah santri kathah | prapta busana lir nguni | Kulawirya kang prapti | kampuh jingga tabur-tabur | pakonyoh mêmêntahan | alancingan cindhe wilis | pinêrada renda satêbah gubêgan ||

26. kris warangka kêndhit ladrang (920) | landhean cula sinêmi | pêndhok bunton ngunir kawak | èpèk renda klengkam putih | agêlang kana rukmi | anting-anting kilat bau | abadhong agêng dhudhan | sumping puspa krêna rukmi | cundhuk jungkat tinarètès intên mirah ||

27. ngudhal rema pupuntiran | tibèng sor walikat gilig | pan akuluk kanigara | biludru cêmêng binlênggi | rukmi pinodhi-podhi | ing mirah intên hèr laut | ngalêpyur amarkata |

--- 1-2 : 254 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

nyuriga geong sor bali | ginarêbêg rèrèhane wong Kêtandhan ||

28. sami basahan sêdaya | dodote awarni-warni | bathik modang cumêngkirang[35] | miwah sêmbagi bang kuning | kopyah kanigara brit | kuning ijo biru wungu | arenda seta jênar | miwah cêlana mawarni | samya ngangge badhong kewala sêdasa ||

29. golong sarerehanira (921) | Kêtandhan tan ana mêncil | angumpul mring Kulawirya | nèng pêndhapa jèjèr linggih | anulya ingkang prapti | Ki Suarja kampuhipun | pan limar baru tigas | asabuk pathola abrit | alancingan cindhe wungu pinêrada ||

30. ngumbar kunca nora pangjang | akris landhean sinêmi | rasukan biludru rêkta | balênggèn kancing linincis | kotang putih tulyasri | rema asingsêt ginêlung | kuluk pêthak amayang | ingiring rerehanèki | sawarnine wong kria lir lurahira ||

31. samya rasukan sikêpan | basahan akopyah putih | pênganggene warna-warna | bathik atanapi kêling | wus lênggah ing pêndhapi | jinèjèr rerehanipun | nulya Ki Wiradhustha | prêjuritan nyamping bathik | parangrusak barong cinancut sêrigak ||

32. lancingan bludru bang rendan (922) | panji-panji kancing dhasi | abangkol kêncana nagan | nganggar curigan cra Bali | kris landhean sinêmi | kandêlan suasa mancur | wrangka sêmbur timaha | asongkok biludru langking | pan winêngku ing renda mas rurujitan ||

33. ingiring rerehanira | para warungan kêlithik | sakèhe kang bukak anyar | kang munggèng rerehanèki | marang Wiradhusthèki | sêdaya pênganggenipun | samya aprajuritan | saduwèk-duwèke sami | bathik lurik sêmbagi kêling mawarna ||

34. sêdaya kopyah jangkangan | wus lênggah anèng pêndhapi | tinata rerehanira | nulya Panukma kang prapti | aprêjuritan bugis | arasukan toro landhung | ginggang sêtin lurik bang | cêlana lurik sêtin jring | abêbênting cindhe wilis pinarêmas ||

35. pan èpèk bangkol kêncana (923) | nganggar pêdhang suduk rukmi | dhuwung cinothe ingarsa | bate-bate cara Bugis | akancing mirah abrit | udhêng tabur-tabur wungu | têlakupan pencongan | sêdaya rerehanèki | kang wong jagal pan anggêr bêlantik kewan ||

36. sawarnine ngon-ingonan | turangga myang kêbo sapi | wêdhus banyak bèbèk ayam | ingkang samya binêlantik | kabèh rerehanèki | sêdaya pênganggenipun | cara Bugis sêdaya | tan ana ingkang mênèhi | pênganggene undha-usuk ingkang kuat ||

37. sêmbagi lurik cêlêpan | wus lênggah anèng pêndhapi | nulya Panamar kang prapta | sarerehanira ngiring | kampuh limar kêtangi | acêlana cindhe kupu | èpèke renda pêthak | ngumbar konca kadung siti | akris ladrang sinêmi pêndhok suasa ||

--- 1-2 : 255 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

38. rasukan sêmbagi jênar (924) | corake kêmbang pinêthik | jubah landhung kotang pêthak | kancing kotang mirah abrit | srêban seta tulyasri | rinenda taptapan bagus | kuluk mantalsêtop bang | têsbèhnya akik sinampir | para tandho kang ngiring rerehanira ||

39. samya srêban bêbasahan | mawarna bathik sêmbagi | sutra kêling sasênêngnya | wus lênggah anèng pêndhapi | tinub rerehanèki | nulya ingkang sami rawuh | para jadhug sudagar | sarênti praptaning gili | jor-jinoran pênganggene murub mumpyar ||

40. ing sêcara-caranira (925) | kêdah ngangkah angungkuli | bêbêd myang kulambinira | sabuk lan ikêtirèki | pan ungkul-ingungkuli | kêris kang nyuriga têlu | êmase tua-tua | wong tua nom limrah sami | ting prêngangah pêndhoke mas munggah ganja ||

41. ngalêmpak sami sudagar | pak Rajiah ingkang prapti | angêtog pênganggenira | dènira ngangge mênèhi | sobanlah nyampingnèki | sabuk mas tinali datu | klambi jubah rante mas | ngunir bosok masirèki | arangkêpan kotang sikêpan mur pêthak ||

42. akancing êrus barlean | asêrban pêthak ginădhi | pinalipit ing rante mas | anyothe golok rinukmi | tinarètès hèr gêni | barlian pinasang batu | cêripu bêlongsong mas | cingak kang samya ningali | kang alungguh angingsêri pak Rajiah ||

43. kang ragi têbah gènira (926) | Ki Murtala abibisik | lan rowang kiwa têngênya | eram samya guguyoni | nora jamak kiai | angêtog pênganggenipun | beda wingining ika | saiki lagi nêmêni | nora kaprah pênganggone wong sêdesa ||

44. anulya wau kang prapta | para bagor sêdayèki | Cêrmasana Widiguna | samya rapèk kunca kalih | polèng sutra sêmbagi | limar pêlangi myang pêlung | lancingan panja-panja | gêlang kilat bau anting- | anting sumping jamang samya têtêkêsan ||

45. abêbadhong susun tiga | kris pêndhok landhean rukmi | kang miskin jamang sumpingnya | walulang pinrada apik | anulya ingkang prapti | panêgar busananipun | bêbêdan boborehan | sumping krang mêlok mêlathi | ikêt rendan jêplakan samya giligan ||

46. pênganggene warna-warna (927) | bathik lurik miwah kêling | kathah kang nganggo cêrapang | punika rerehanèki | panêgar dhalang gêndhing | niaga kumpulanipun | tunggil rerehanira | karèh maring Jayèngragi | pan wus pêpak sêdaya anèng pêndhapa ||

47. anulya wontên kang prapta | satunggil santri Nuripin | kampuh pêlung podhang-podhang | anyuriga cêrapang tri | kalung kêlewang krêbin | drêbos anyêngkêlit pistul | pêdhang suduk inganggar | pêdhang kra loke ngajrihi | mawi wêdhung gêndhewa anggendhong panah ||

48. arit bapang sinêngkêlang | golok pangot sinangkêlit | tamèng towok landheanya |

--- 1-2 : 256 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

warêgu winêgig abrit | kêthu koncèrirèki | ngêlèwèr lir umbul-umbul | panjang kasrah ing lêmah | pupur kuning borèh kuning | brêngos wulu lutung panjange satêbah ||

49. wus prapta anèng panirat (928) | kagyat kang sama[36] ningali | Nuripin pênganggenira | Kulawirya animbali | marenea Nuripin | sêdhela sun arsa wêruh | Nuripin sigra mara | krengkangan tan bisa dhiri | pan kakèhan pêrabot abot kêliwat ||

50. ngadêg-ngadêg nora bisa | kangelan solahirèki | ginaguyu ing wong kathah | jalwèstri suka ningali | Kulawirya ngling nuding | sarwi kêpingkêl gumuyu | wong ro glis tulungana | pèn bisa ngadêg Nuripin | tinulungan wong roro jagani sama ||

51. gya prapta ingarsanira | Kulawirya gumujêng ling | dene ambarêngkut sira | kaya canthelan sirèki | dene sarwa mêpêki | kaya wong dodolan dudu | jêg kaya wong nyênyêlang | jêg kaya wong dèn titipi | matur raosipun lir dipun pilara ||

52. kêrsane putra paduka (929) | ajêng mopo kaula jrih | gih pintên-pintên kinarsan | pinaring sih kaulalit | Kulawirya nganthuki | kaprie manèh sirèku | lan aku titip pêdhang | Jêpan gawanên Nuripin | Ki Nuripin anêbut astagapirullah |[37]|

53. dospundi dènya ambêkta | kawratan tan sagêd osik | Kulawirya latah-latah | sêngkêlitên bae bêcik | matur sampun tan kenging | langkung kêncêng lambungipun | ah ora sêdhêng pisan | mêngko ngong bênakne ugi | sinêngkêlangakên Nuripin braokan ||

54. akêncêng sêrêt pinêksa (930) | Nuripin ajêlih-jêlih | kêsingsêtên wêtêngira | nyongat pêdhang sinêngkêlit | cêgèh mlênthèt bathithit | ambêkane kêmpas-kêmpus | Kulawirya lingira | sisan cèrètku Nuripin | gawakêna ngling Nuripin Allah tobat ||

55. gêr ginuyu ing wong kathah | guyu wêlas mring Nuripin | ngling malih wis maronoa | nèng panirat gonmu malih | matur tan sagêd inggih | ingriki kemawon sampun | sampun tan sagêd obah | yèn obah lir dèn gendholi | samya suka sakèh kang anèng pêndhapa ||

56. miwah parèstri kang prapta | tua nom myang rare cilik | sarwendah busananira | samya mrih amêncil bêcik | jor-jinor sor duk wingi | mangka mubru abra murub | jalu èstri sêdaya | pêpak tan ana kang kari | ingkang samya badhe amapag pêngantyan ||

57. anulya Ki Jayèngraga (931) | mijil sing dalêmirèki | ingiring Sênu gus Surat | ngampil pawohan sês wangi | lir hyang-hyang mungging tulis | ingapit pêpatahipun | obah kang nèng pêndhapa | mingsêd trêpsila alinggih | Jayèngraga lênggah têngahing jejeran ||

58. wus tata dènira lênggah | Jèngraga umatur aris | mring kang paman sêdayanya | punapa sampun kang prapti | kang pra paman nauri | layake bae ia wus | dene tan manèh prapta |

--- 1-2 : 257 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

kang putra nauri inggih | nulya angandika marang Sênu Surat ||

59. wadonan konên umangkat | sêdaya aywana kari | kang liningan sigra mentar | malbèng dalêm andhawuhi | mring Ni Kèn Rarasati | parèstri kinèn rumuhun | anulya ingacaran | sêdaya umatur inggih | nulya bodhol gumarudug lampahira ||

60. sawuse para wadonan (932) | Jayèngraga ngacarani | sumangga paman umangkat | nulya bodhol sêdayèki | sagolonganirèki | tan ana sêlayèng laku | sakèhe kang lumampah | tan ana kusut sawiji | lir sinuntak donyane wong Wanamarta ||

61. parèstri kang anèng ngarsa | prapta dalême Jèngwèsthi | kang wingking lagya umangkat | srining busana sarwa di | tanak kang aningali | sêdhusun myang prapatipun | jalwèstri abusêkan | nèng pêlatar mangu pipit | langkung suka ningali para busana ||

62. kasorotan ing suryandhap | ting pêncorong ngujwalani | miwah mompyoring pênganggya | lir sêkar sêtaman asri | mêngkana Jayèngwèsthi | lênggah ing pêndhapanipun | akampuh latar pêthak | sawat lar sêmèn têritis | rasukan bêludru ijêm kotang pêthak ||

63. akancing jaja tajugan (933) | cêlana bêludru langking | rinenda mas rurujitan | pêningsêt kalengkam kuning | dhuwung tinatur rênggi | akuluk pêthak sumunu | kang wus nèng ngarsanira | Ki Jumêna lan Sêbagi | ki pêngulu Basarodin sakêtibnya ||

64. Ki Nursukidin kêlawan | Talabodin murid Jaki | lan mêrêbot Pranaita | pra sudagar magêrsari | lan para lurah santri | golong sarerehanipun | samya mrabot sêdaya | wau ta kang para èstri | ingkang samya amapag prapta sêdaya ||

65. anulya kang rayi prapta (934) | sarerehanira sami | kang raka mèsêm ngandika | di mrene yayi alinggih | sêdarum ingkang prapti | ingacaranan alungguh | tata têpung akapang | sagogolonganirèki | wusnya tata sinugata ing pawohan ||

66. Amadasra Amadiman | katêlu ki santri Luci | angatag sinomanira | mring pawon ngusung kêndhuri | sêkul nèng panjang giri | sarta lan rampadanipun | miwah ancak saradan | langkung wrat gotong pat sami | lawan kêndhi myang karoso tapak dara ||

67. tan pae sajroning wisma | wêrata dènya ngladèni | ambêng pan samya rinampad | wus tinanyakakên sami | nulya sami wêwanting | ingkang tuturuh wiwisuh | wênèh angumbah tangan | kang ngloroni amapati | kang moloni ngrolasi saambêngira ||

68. nyêlawèni saambêngnya (935) | kumpul samya santri alit | adan lêkas samya nadhah | rame swarane kang bukti | samya pikantuknèki | antaranira wus dangu | nutug dènya anadhah | wus lorod ambêng cinarik | pan binagi wêrata dènyandum bêrkat ||

--- 1-2 : 258 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

69. sinarangan tapak dara | santri Luci anênggani | mring santri alit supaya | ywana rusuh Luci angling | bocah dêlêngên iki | sarwi ngagagi gêgêbug | sapa marahi gêdrah | rusuh pêsthi ngong gêbugi | iku ana sing rada gêdhe Si Saja ||

70. Si Jenal Conal Si Sawa | dadya tindhihe raryalit | lo aja na rurusuhan | mêsthi makan pukul iki | adat rusuh Si Joprit | lah wis dumên bêrêkatmu | sing gêdheku anduma | sarta dèn ungkuli gitik | santri tua mèsêm myat Luci tingkahnya ||

71. santri cilik andum bêrkat (936) | bocah papat kang nuani[38] | andum bêrkat padha bocah | kiwa têngêne wak-uwik | amèk iwak pribadi | ana kang ngling aku durung | rare nora sêranta | iri mèt iwak pribadi | ting sarewot tan asuwe rêrêbutan ||

72. sêrakah cêngkah-cinêngkah | kacawuk cangkême jêmpling | pisuh-pinisuh tabokan | pyukan sêga srundèng ragi | Ki Luci jêlah-jêlih | gêbuge pijêr anggathung | apa ta jêr ku apa | wis adat têmên yèn joris | hus hus ko tak rangkèt kongsi modar-modar ||

73. tan dèn prêduli ing kathah | anggêdrah pating jalêrit | akapyukan sêkul ulam | gêlaprut ki santri Luci | lunga sarwi misuhi | kênèng tulah edan taun | ginuyu santri kathah | jèh salah gawe Si Luci | dhèwèke ya anglakoni dadi bocah ||

74. ing pêndhapa wus luaran (937) | ing wisma kang lagya bukti | Mongraga lan ingkang garwa | Turida lan Rarasati | kêmbul sarêng abukti | myang pra wadonan sêdarum | samya anadhah eca | Mongraga tan pantuk bukti | yèn cêlakan lan èstri tan pati rêna ||

75. wus nutug dènira nadhah | sêdaya luaran bukti | cinarikan andum bêrkat | binagi sampun wêradin | bêrkat sinung pêmburi | wus rêrêp sêdayanipun | wau Ni Rarasatya | umatur ing raka aris | kang punika bok ayu lampah kaula ||

76. anuwun sang pinangantyan (938) | pêngundhuh kaula mugi | ing kêrsa linggar mêngetan | bêkti kaula ngurmati | Ni Turida nauri | ya yayi manira matur | marang sang pinangantyan | nulya nêmbah matur aris | pan punika aturipun ri paduka ||

77. nuwun ing sang sêkalihan | pêngundhuhipun ngurmati | wilujêngipun paduka | sira Ki Sèh Amongragi | nauri rum amanis | inggih punapa sêkayun | nulya kang rayi prapta | Jayèngwèsthi angaturi | mring kang raka umangkat têdhak mêngetan ||

78. Sèh Mongraga lon lingira | pan inggih sumangga yayi | nulya parèstri sêdaya | bodhol sing wisma umijil | sira Sèh Amongragi | jumênêng lan garwanipun | mêksih busananira | tan ewah kadya duk panggih | gya umangkat sang ro akêkanthèn asta ||

79. miranti pacaranira (939) | songsong jajaran wus rakit | santri ingkang sêlawatan |

--- 1-2 : 259 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

kalimah kalih trêbang tri | sêdaya kang umiring | ngrahabi sauranipun | gumuruh rêmpêg tiga | la ilaha ilalahi | Muhammad[39] rasululah Allah Allah ||

80. ingkang narêbang titiga | Jamal Jamil Jalalodin | sarwi singir ing gambyongan | santri sêlawe prah singir | kapyarsa langkung asri | lêlagone sêkar gadhung | wit badatlana pi rab | bingit ngatil[40] kamari | sinauran ing la ilaha ilalah ||

81. Muhammadu 'rasululah | Allah-Allah sêdayèki | kêlangkung sêmoanira | miwah kang samya ningali | jibêg jêjêl apipit | prapat manca limanipun | wus ngêrti wartinira | yèn pêngantyane jêng kyai | putra ari angundhuh mantu sêdaya ||

82. dadya ngarak sabên dina (940) | mêngkana pêngrungunèki | milambyuk nononton samya | jalwèstri myang rare alit | samya suka ningali | mring kang samya mubra-mubru | miwah kang para wirya | tuwin ningali pêngantin | cahyanira sumilak kadi sêsangka ||

83. wau ta ing lampahira | Jayèngraga ambagusi | lumampah anèng ing têngah | dèn iring pra bagor sigit | lir pendah wayang klithik | aborèh kuning sumunu | sondhèr kunca kangian | miwir kadya bêksa rangin | lampahira anggambuh nèng Jayèngragan ||

46. Gambuh

1. tan dangu nulya rawuh | ingkang ngiring kèndêl anèng tarub | mêksih ngadêg adhêkêt jèjèr apipit | têpung gêlang sarwi ngantu | sêlawatan salin lagon ||

2. asrakal sajakipun | ya nabi salam ngalèk ya Rasul | salam ngalaeka ya habib salami | ngalaeka salawatu | lahi ngaleka mêngkono ||

3. ganti sauranipun (941) | apan la ilalah lahu[41] | Muhammad rasulullah asrakalbadri | ngalena pachtapat minhul | buduru misla husniko ||

4. mara na[42] katu | ya wajha sururi anta samsu | anta badru anta nuru pokanuri | anta iksiru wa ghalu | anta misbahusuduro ||[43]

5. wau ta ingkang rawuh | lajêng tumamèng jro wismanipun | lênggah têngah pajangan kang sineta di | kadi duk pêpanggihipun | patêmbayaning patêmon ||

6. jalwèstri sêdayèku | wus tata dènira sami lungguh | miwah ingkang sêlawatan para santri | asrakalira gya suwuk | sêdaya wus sami lunggoh ||

7. anèng pêndhapa têpung (942) | jèjèr dhêdhêkêtan adu dhêngkul | kyai êmban Kêrtiraga anjêjêgi | ngatag kasinomanipun | ngladèni pawohan rokok ||

8. sinaoskên ingayun | epok gembol wêr tapsirihipun | bokor panjang ilang winungkus wêradin | sêdaya wus nginang udud | ting kalêmpor wênèh nocoh ||

--- 1-2 : 260 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

9. sarta wedang wus cukup | nulya sugata kêndhuri mêtu | pêngajêng ambêng sêkul nèng panjang giri | sarta lan rampadanipun | nulya ancak kang ginotong ||

10. gotong pat angêndhukur | rolas ambêng pinasang barêngkut | jabèng jro wus wêradin lêladènèki | Jèngraga nanyakên wuwus | suawi sami tuturoh ||

11. nulya sami wiwisuh | wijik wanting ngumbah tanganipun | adan lêkas sêdaya sami abukti | ulam ingkang wutuh-wutuh | bêkakak wêdhus lan opor ||

12. bêsngèk pitik bêtutu (943) | sabên ambêng ulame kang wutuh | kang ngalihi mapati kang nyêpuluhi | wradin jangan bècèk wêdhus | samya jang takir gêdêbog ||

13. kang nadhah sami thêkul | andêngèngèk kudhi kongsi wungkuk | nora ketang saking kilèn mêntas bukti | tur sami anutug tuwuk | prandene mêksih aserop ||

14. mêngkana pan wus dangu | dènira sami nadhah anutug | aluaran sêdaya kang sami bukti | kêndhuri gya kinèn ngêdum | wus wêrata kinaroso ||

15. santri raryalit kumpul | wus dèn kêlumuhi sring sok rusuh | pinisah lan santri tua sakêndhuri | anèng sêjabaning tarub | rusuhe nora kêpagol ||

16. luaran sêdaya wus (944) | ing jro dalêm sira sang linuhung | ingaturan tuturuh mring Rarasati | kapat samya nadhah kêmbul | sêdaya nulya wiwisoh ||

17. dan lêkas bukti wau | sêkathahe parèstri sêdarum | pan sakantuk dènira sami abukti | Amongraga tan pakantuk | tyasira tansah arikoh ||

18. cêcêlakan pra arum | sajroning galih tan mawi sukur | yèn ta sampun kapopohan pinangantin | tan bêtah saênyèk lungguh | saking kal donya wus lunggoh ||

19. namung nimbangi tanduk | sarat ngecani sêsaminipun | angsal limang kêpêl atobe drêwili | daya gêdhea kang puluk | kêpêle sajaha tepos ||

20. sawarni ulamipun (945) | nanging tan ana ingkang dinumuk | amung paru kang ginigit sacuil[44] thil | adangu angantu-antu | pra ri lungiding pasêmon ||

21. Rarasati agupuh | maring raka ngaturi tuturuh | Sèh Mongraga sigra dènira wêwanting | kang garwa nuruh ing kakung | sêdaya kang para wadon ||

22. nulya sami wiwisuh | ambêng cinarik binagi gupuh | binêrkatan wêradin kang para èstri | sinungkên ing rencangipun | sêdaya samya gegendhong ||

23. linorod ambêngipun | panjang piring rampadan ingundur | saji dhêdharan sumaji anèng ngarsi | sarta lan patheanipun | mêmanisane nèng tenong ||

24. wusnya mêngkana wau | Jayèngraga nèng pêndhapanipun | angandika sêdaya mring para santri | prayoga bubar karuhun | rêbut ngabêkti Hyang Manon ||

25. mahrib aywa kêsusu (946) | yèn wus bakda ngisa bae wangsul | kang liningan sêdaya kang para santri | sudagar lan magêrsantun | tur sêndika nulya bodhol ||

26. jabèng jro èstri jalu | sêsarêngan sowang-sowang mantuk | raka lawan para paman datan mulih |

--- 1-2 : 261 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

kêlawan kyai pêngulu | kêlawan kang para bagor ||

27. Jèngraga malih muwus | Jamal Jamil dèn kêparèng ngayun | kang sinung ling gupuh marêk anèng ngarsi | Jèngraga bibisik muwus | sun jaluk gunamu roro ||

28. wurukên Surat Sênu | Widiguna Cêrmasana iku | ngèlmu pangeraman mangunah ripangi | warahana kang sumurup | mangsa bodhoa wong roro ||

29. mrih gawok kang andulu (947) | apa kang dadi adi-adimu | ia wurukêna mring wong papat iki | sira sun dadak gunamu | kanggo sêlawatan mêngko ||

30. Jamal Jamil umatur | botên sagêd kaula wong busuk | kaping kalih ajrih rakanta mênawi | dados ing dudukanipun | mring kula kaula wêdos ||

31. Jèngraga naur wuwus | aja susah ya mêngko ngong munjuk | mring bêndaranira kangmas Amongragi | pan iku karêpku pêrlu | mrih suka sanak tua nom ||

32. sun ngalap bêrkahipun | mring kakang mas Mongraga kang luhung | sira kang minangka wêwakil sayêkti | Jamal Jamil lon umatur | yèn mêkatên gih kemawon ||

33. sêndika ing sakayun | Jèngraga ngling èh ya Surat Sênu | Widiguna Cêrmasana aywa kari | anggugurua sirèku | marang Jamal Jamil kono ||

34. kang sinung ling umatur (948) | nuwun sêndika kêlangkung sukur | angling malih wis mianga[45] wismanèki | Widiguna bae kumpul | anutug lèhmu jêjandhon ||

35. Ki Jamal Jamil sampun | samya mundur maring wismanipun | Widiguna mêngkana surya wus nitih | ing acala manjing surup | mahrib nulya sakèhing wong ||

36. ge-age dènya wêktu | mring patirtan ngambil toya wulu | ting kêrapyuk ngumbah tangan wisuh sikil | kang kêkêmu lagya raup | swarane pating salêmprot ||

37. Jèngraga wusnya cucul | siram suci angiras wus wulu | ngrasuk pêsalatan anggampar mring masjid | masjide piambakipun | nulya santri adan gupoh ||

38. sêdaya tan acucul | lajêng kewala lajêng awêktu | Jayèngwèsthi wau ingkang angimami | kang rayi pra paman makmum | myang santri samoting suro ||

39. ya ta kyai pêngulu (949) | nèng pêndhapa dènira awêktu | sarerehanira kang sami makmumi | sêsisih kilèn gènipun | sêsisih wetan pra bagor ||

40. Jèngwèsthi dènya pêrlu | sawusing patekah suratipun | kulya ayu dene rêkangat kang akir | sawusing patekahipun | ida ja-a kang winaos ||

41. tan pae lan pêngulu | wêwacane surat kulya ayu | lawan ida ja-a wêwacan yèn mahrib | Sèh Mongraga dènya wêktu | angimami para wadon ||

42. gandhok kilèn gènipun | langkung pasekat wêwacanipun | dhasar swaranira êmpuk rum amanis | sêdhêng sajake anganyut | kang makmum samya sumêdhot ||

43. sami wêwacanipun (950) | sawusing patekah kulya ayu | ida ja-a wusing patekah kang akir | praptèng tahyat akiripun | iptitahira wus manggon ||

--- 1-2 : 262 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

44. nulya salam bakda wus | pupujian lêlagon swara rum | binarungan parèstri angasih-asih | lir rêbab suling calêmpung | gambang tan mawi kêndhang gong ||

45. omelog rarasipun | langkung rahab sêdaya kang makmum | lêlagone swara èstri langkung asri | sarwa lagon dikiripun | wusnya dikir dodonga lon ||

46. wus donga limang wêktu | imam ngijab asalam ngalekum | angabuli ngalekum salam parèstri | samya sunat bakdanipun | wusing sunat sami ngaos ||

47. muhadam sarêng guyub | ting carêngkling swarèstri anganyut | Tambangraras Turida lan Rarasati | datan tumut ngaji amung | sunat wabin kang kinaot ||

48. Mongraga dènya kasud (951) | sunat wabin nêm rêkangatipun | tigang salam sawusing bakda anuli | tangat kiparat tawajuh | kalih salam bakda manggon ||

49. amapanakên junun | pasang wirid isbandiahipun | satariah jalalah barjah amupid | pratingkahe timpuh wiung | tyas napas kêncêng tan dhompo ||

50. nulya cul dikiripun | lapal la mujuda ilalahu | kang pinusthi datu wajibulwujudi | winih napi isbatipun | pinatu tyas wus anggathok ||

51. angguyêr kêpala nut | ubêding napi lan isbatipun | derah ing lam kang akir wit pusêrnèki | tinarik ngèri mindhuwur | lapal ilaha angengo ||

52. nganan pundhak kang luhur (952) | anglêrêsi lapal ila nêngguh | pênjajahe kang dria mring napi gaib | ilalah isbat gaibu | ing susu kiwa kang ngisor ||

53. nakirahe wus brukut | lapal la ilaha ilalahu | winot sèkêt kalimah sênapas nênggih | sênapas malih motipun | ilalah tri atus manggon ||

54. anulya lapal hu hu | sênapas landhung winotan sèwu | pêmancade tyas lêpas lantaran dikir | kewala mung wrananipun[46] | muni wus tan ana raos ||

55. wus wênang sêdayèku | nadyan a a e e i i u u | sêpadhane sadhengah-dhengah kang uni | unine puniku suwung | sami lawan orong-orong ||

56. ing sanalika ngriku | coploking satu lan rimbagipun | dhewe-dhewe badan budine tan tunggil | nis mikrad suhul panakul | badan kantun lir gêlodhog ||

57. tinilar lagya kalbu (953) | yêktining napi puniku suwung | komplang nyênyêd jamaning mutêlak haib | wus tan ana dharat laut | padhang pêtêng wus kawios ||

58. pan amung ingkang mojud | wahya jatmika jroning gaibu | pan ing kono suhule dènira mupid | tan pae-pinae jumbuh | nora siji nora roro ||

59. wus tarki gya tanajul | mudhun sing wahya jatmika ngriku | aningali tan lawan netranirèki | dating Hyang Kang Maha Luhur | patang prêkara ing kono ||

60. sipat jalal gaibu | jamal kamal kahar gaibipun | wusnya mijil saking gaib dènya mupid | wiwit beda jinisipun | Gusti lan kaula rêko ||

61. dating Gusti puniku (954) | jalal[47] kamal jalal kahar nêngguh | sipating kaula pan akadiati |

--- 1-2 : 263 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

wahdat wakidiatipun | alam arwah adsam[48] mêngko ||

62. misal insan kamilu | bedaning Gusti lan kaulèku | yêkti beda ingriku lawan ingriki | kêjaba kang wus linuhung | pratamèng kawroh kang wus wroh ||

63. sawusira aluyut | lir antigan tumiba ing watu | pan kumêprah tyasira kagyat tan sipi | tumitah ing jamanipun | araling kula katonton ||

64. luaran dènya suhul | angaringakên sênapas landhung | mot saklimah la ilaha ilalahi | nulya andodonga sukur | sawusnya gya adan gupoh ||

65. panjinging ngisa wêktu | wusnya parèstri sunat sêdarum | nuli kamat Mongraga pêrlu ngimami | wusing patekah suratun | ina anjalna winaos ||

66. watini akiripun (955) | praptèng tahyat awal akiripun | nulya salam awal akir bakda nuli | pupujian kadya wau | adikir donga Hyang Manon ||

67. sawusnya gya para rum | sunat bakdiatan sêdaya wus | sunat minal witri rakangatal witri | wus pêragat sunatipun | sêsalaman samya wadon ||

68. anulya sami mundur | saking gandhok maring dalêm agung | kantun Ni Kèn Tambangraras lan Mongragi | anjênakên dènya kasud | sami mupidira karo ||

69. kang salat anèng tajug | bakda lagya pupujianipun | kang sêmbahyang nèng pêndhapa lagya dikir | sauran kang anèng tajug | samya rahabe bêbyanton ||

70. myang kiwa têngênipun | ing jawi lèr kilèn wetanipun | ingkang cêlak ragi têbah pan kapyarsi | arame swaranya umyung | mêwahi srining rurungon ||

71. wanci ngisa bakda wus (956) | Jayèngwèsthi Jèngraga gya mudhun | saking salat sami pinarak pêndhapi | tan ewah lênggah lir wau | myang pêngulu tata lunggoh ||

72. Jayèngraga angrasuk | busana kadya duk siangipun | namung salin kuluk kanigara bêrci | asusumping cundhuk mêntul | tumanggal tarètès abyor ||

73. lênggah pêndhapanipun | wetane kang raka dènya lungguh | tan adangu kang winêling samya prapti | sudagar jalwèstrinipun | santri magêrsari mring jro ||

74. kêdhik ingkang tan rawuh | kathah kang sami prapta malêbu | sabab wus samya myarsa warta ing mangkin | Jayèngraga kêrsanipun | kêsukan-sukan ing mêngko ||

75. andhèr pêndhapa têpung (957) | tan kêliru gyaning urutipun | wus miranti sagogolonganirèki | wus pêpak sêdayanipun | Jèngraga ngandika alon ||

76. èh Nuripin sirèku | Si Surat Sênu wèhna si biung | bocah roro iku konên mêmaèsi | kêmbaran pêrabotipun | ingkang sarwa di kinaot ||

77. sarta lan sajènipun | lan malih mundhuta trêbang wolu | sanga lan trêbangku pundhutên dèn aglis | kêndhang loro angklung pitu | kang liningan mentar gupoh ||

78. angirid Surat Sênu | wus sinungkên Ni Cerong kang biung | dhinawuhan kêrsane Ki Jayèngragi | nyai Cerong wus sumurup | ngaturi Ni Daya gupoh ||

--- 1-2 : 264 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

79. Nuripin mundur mêtu | mundhut têrbang kêndhang lawan angklung | tan adangu kang pinundhut katur ngarsi | myang trêbang pribadinipun | agême si macan garong ||

80. datan antara wau (958) | Jêng Kyai Bayipanurta rawuh | lawan ingkang garwa sakucumbinèki | êting gêlas agêng ngayun | santri Luci sisinggah wong ||

81. byak mire samya takut | kang lênggah sêdaya sarêng mudhun | ki pêngulu repot tan rikat ngudhuni | jêng kyai ngling wis ywa mudhun | krengkangan têmên arikoh ||

82. kablêndhêrên wêtêngmu | dene kanti sêngguran napasmu | wis linggiha bae sira Basarodin | kang myarsa sami gumuyu | mring pêngulu repot rikoh ||

83. lajêng kewala masuk | maring dalêm yun panggih lan mantu | Sèh Mongraga lan garwa mêthuk nèng ngarsi | nulya samya tata lungguh | mingsêr mire kang pra wadon ||

84. Sèh Amongraga gupuh (959) | atur salam mring jêng kyai wau | Kyai Bayi agêpah salamirèki | Ni Kèn Tambangraras ngujung | mring rama ibu wotsinom ||

85. Ni Malarsih andulu | mring kang putra tuwin ingkang mantu | sakamantyanira ring putra lir mimi | pêndugining tyas kang ibu | kadya wus asmaraning don ||

47. Asmarandana

1. sêdaya ingkang parèstri | pan samya gawok tumingal | marang sang ro pinangantèn | cahyanya apindha wulan | sunarira tumeja | awingit jatmika ruruh | tajêm sêmune olia ||

2. Ki Bayi ngandika aris | anakmas Sèh Amongraga | punapa kêrsaa mangke | ningali dikir singiran | kang putra lon turira | kewala kaula kantun | ningali saking jro wisma ||

3. paduka prayogi mijil (960) | ningali ripangi Karang | pun Jamal Jamil ing mangke | mêdalkên pêngunahira | ingkang kêlawan sunat | pan kathah pigunanipun | sakêrsanta tan kacuan ||

4. Ki Bayi gumujêng ngikik | kula mung myarsa pawarta | pun santri Luci kang ngomong | yèn pun Jamal Jamil sarwa | sagêd rêrekan guna | gabusan ripanginipun | anggawokakên wong kathah ||

5. kang putra umatur inggih | sayêktos sagêd pun Jamal | Jamil duk mêksih nèng kilèn | pangapuntên sapunika | mênawi salong ical | kang rama gumujêng muwus | kintêne mangsa icala ||

6. yèn mêkotên kula mijil | mring pêndhapa yun uninga | pun Jamal Jamil rekane | kang putra matur sumangga | ngandika mring kang garwa | yayi sira yèn yun dulu | umiringa ibu rama ||

7. ningali Si Jamal Jamil (961) | ripangi anèng pêndhapa | kang ramebu lon dêlinge | payo rara Tambangraras | sirèku kinalilan | sang ayu tyasnya kapenyut[49] | myat wong ripangi angojrat ||

--- 1-2 : 265 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

8. dhasar linilan ing laki | wêwah kinêrsan bu rama | kêlangkung dhangan kêrsane | lagya mingsêd padanira | kêrsa andhèrèk rama | sêkala tyase sumênut | rumaos kapurbèng pria ||

9. sang rêtna osiking galih | ya talah karêping hawa | ngarad kaluputan ingong | angrusak sangkribing kênya | anganyag wong jêlanah | dastu ngong ngwang tanpa urus | amêdhot talêring nalar ||

10. mujadah sabil anggalih | ya Allah astagpirulah | sanalika lêjar tyase | angêkêr nitya kang timpang | tan labêt kawistara | pulih liringe lir wau | alon umatur ing rama ||

11. ramebu kaula naming (962) | ningali ngriki kewala | kang rama mèsêm liringe | anyathêt jroning wêrdaya | ningali mring kang putra | ngandika lah ya wis sukur | ngong priangga lan bunira ||

12. Ki Bayi anulya mijil | kêlawan kang garwa putra | Turida Rarasatine | jêng kyai praptèng pêndhapa | mingsêr sêdayanira | lênggah nèng kêlasa batu | garwa putra nèng wurinya ||

13. ing pêndhapa wus miranti | dupa sêsajèn mawarna | pêpak sêdaya bon-abon | Kiai Bayipanurta | ingayap santri kathah | nyamping kêling limar biru | pêningsête jingga mangsa ||

14. rasukan jubah sêmbagi | dadu corak kayu anyang | kotang putih rus kancinge | golok balongsong suasa | pan têsbèhira mêrjan | dhêsthar bathik Arab alus | kuluk bathokan pencengan ||

15. Ki Bayi ngandika aris (963) | marang putra kalihira | apa wus pêpak sajène | yèn uwis padha samêkta | prayogane lêkasa | pan manira arsa wêruh | ripangine Jamil Jamal ||

16. putra kalih matur aris | pan inggih sampun sêdaya | tan wontên kang dipun antos | lah ya wis mara bismilah | Jèngwèsthi Jayèngraga | ngatag lurah santri gupuh | kang samya nyandhak tarêbang ||

17. Jayèngwèsthi Jayèngragi | gus Arpani Amadasra | gus Jamjani lan Jalalèn | gus Dawud Nurjani Nurya | kêlawan gus Murtaja | kang angklung santri pipitu | kang angêndhang Tunjangkara ||

18. lan Gandasana anuli | santri kang bawa narêbang | lêkas maca sêlawate | bawa singir sajak Jawa | lêlagon sêkar lêmpang | anglik wong sêsanga barung | swara mor gêng alit raras ||

19. la ilaha ilalahi (964) | Muhammadun rasululah | nulya sinauran ing kyèh | gumuruh sru swara rampak | trêbang sanga jêguran | sarta kêndhange angguguk | sêsêg anduduk ing kêndhang ||

20. pangroking angklung gêtrêri[50] | anggobyog trêbang sêsanga | wor swara rug santri kabèh | trêbange kêmpyang akipyah | lah kêndhang atampelan | imbal bêm gêdhug asêguk | angklung sêngkrak bêbagenan ||

--- 1-2 : 266 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

21. plak blang plak blang pong ping pong bring | bêm pungpung pêk dhêng dhung dhung gyag | thung plêk thung plêk pyak klur klur thèr | thur klung klung krak crir cir pyang pyang | kloklir byêng dhrêng thur thur brang | brang pêp pêp bah bah gur bah gur | tong ting tong grug byêng grung grung brang ||

22. gênturan gumuruh atri (965) | kontrag wong sêdêsa pisan | kumêrud bêbantu nonton | mring prapat manca limanya | jalwèstri kèh kang prapta | jêjêl ing tarub sumênuh | kang ningali rêbut papan ||

23. raryalit pating jalêrit | kapipit uyêl-uyêlan | dhêsêk-dhinêsêk rêbut gon | ingarah-arah wus tata | bêrkate samya dènya | mêngkana dènira talu | wus dangu antaranira ||

24. nulya suwuk ingkang singir | maca sêlawat wong kathah | kaping tiga samya rèrèn | gupuh ki ban Kêrtiraga | angatag kasinoman | Nuripin Jalalodin wus | angirid lêladènira ||

25. patean tenongan ngarsi | pawingking tlam myang dhudhulang | wus pinêrnah saurute | Jêng Kyai Bayipanurta | piambak sinaosan | Malarsih lan putra mantu | wus sinaosan patean ||

26. wêradin sêdayanèki (966) | ngalihi nigani miwah | kang mapati sêkathahe | nulya dhêdharan mangarsa | tan pae petangira | rampung lêladosanipun | Ki Bayi alon ngandika ||

27. lah payo nak putu mami | bismilah padha krana'llah | tamba kasatan sakèhe | sasênêngira priangga | sêdaya tur sêndika | samya dhêdharan myang nginum | suka rêna ting kêcupah ||

28. kang nèng wisma Sèh Mongragi | lan kang garwa Tambangraras | linadèn sêsaosane | di-adi dharan mawarna | Cênthini tansèng ngarsa | Sèh Mongraga ris amuwus | ya yayi sira kantuna ||

29. manirarsa manjing masjid | panêpèn tajug pungkuran | Tambangraras ris ature | kaula lamun kêlilan | mung tumutur paduka | kang raka mèsêm lingnya rum | ya sukur alkamdu lilah ||

30. nulya kang rayi kinanthi (967) | cèthi Cênthini tan têbah | nèng wuri angampil rukoh | sang ro wus prapta ing langgar | anjujug ing patirtan | Tambangraras Cênthini wus | ngalap toyastuti samya ||

31. sawusira asusuci | sira Ki Sèh Amongraga | masuk ing langgar panêpèn | wus sunat wulu tahyatal | masjidi nulya tangat | tasbih rolas rêkangatu | nêm salam usalinira ||

32. pinarêng niat lan têkbir | wiwit usali tangatan | têsbihi rakangatine | lilahi tangala Allah | hu akbar kabiran wal | kamdu lilahi kasirun | wa subkana'llah bukratan ||

33. wa asilan nulya malih | ini wajahtu wajhial | liladi pataras rêke | samawati wala arla | hanipan wamusliman | wa mahyaya wa mamatu | ana minal musrikina ||

--- 1-2 : 267 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

34. sawusing wajah kang lirih (968) | maca tasbih ping limalas | sadèrènge patekahe | lapaling tasbèh punika | awale ping limalas | subkanalahi walkamdu | lilahi wa la ilaha ||

35. ilalah hu Allah nênggih | hu akbar la kola wa la | kuata ila bilahèl | ngaliyilngalim anulya | lirih maca patekah | [...][51] ipun | tasbèh malih ping sêdasa ||

36. arukuk sawusing têkbir | maca tasbih ping sêdasa | nulya iktidal adêge | sami Allahu kuliman | kang midahu rabana | tasbih malih ping sêpuluh | gya sujud wusing takbirnya ||

37. ping sêdasa maca tasbih | sêtangine sujudira | lungguh sawusing takbire | maca tasbih ping sêdasa | sujud malih sêdasa | ngadêg wusing têkbiripun | maca tasbih ping limalas ||

38. sawusing patekah malih (969) | maca tasbih ping sêdasa | rukuk ping sêdasa malèh | iktidal malih sêdasa | sujud tasbih sêdasa | lungguh tasbih ping sêpuluh | sujud malih ping sêdasa ||

39. nulya lungguh tahyat sarwi | iptitah lan tumaninah | gya salam nganan ngerine | tasbih ing dalêm sêsalam | ingetung kathahira | apan satus limang puluh | gumulung rolas rêkangat ||

40. ing dalêm nêm salam nênggih | gunggung sêdaya têsbihnya | sangang atus ing kathahe | tan pae lan ingkang garwa | sami atasbih tangat | tuwin Cênthini kadyèku | tangat tasbih ing palilah ||

41. langkung nikmatirèng galih (970) | makmum tangat mring Mongraga | antara dangu salate | wus praptèng rolas rêkangat | tahyat akir iptitah | wusing bakda salam laju | tatrap junun wiridira ||

42. rinakit pasanging dikir | satariah isbandiah | barjah jalalah suhule | tinokidkên mring makripat | pêmancade maring kak | dêdalan tarki tanajul | layaping panaul pana ||

43. wus lanyah lantaran dikir | singsale nora rêkasa | kêjêb liêpe[52] wus lobok | mêngkana Sèh Amongraga | wus coplok angganira | mingkup tan rênggang sêrambut | munthu tanpa ambu rasa ||

44. gumaluntung lir kaywaking | badane wus tanpa karya | padha lawan rèmèh-rèmèh | muni lir unining wungwang | wus dhewe dhèwèkira | nora pisah nora kumpul | mulya nèng jaman ênêngan ||

45. luyuting wilayat gaib (971) | tan kêna kinaya apa | kang mêngkono kang wus jumboh | panane ahli olia | Mongraga Tambangraras | katri cèthi Cênthini wus | kasud masuk dènya bengat ||

46. sang ro katri lan Cênthini | gumuling linèng layapan | dadya saujur-ujure | kang samya nikmat ing pana | suhulira maring Hyang | kajênêkan dènya kantu | ya ta kang anèng pêndhapa ||

--- 1-2 : 268 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

47. sapêngkêrira Mongragi | pan wus angsal kalih rambah | Nuripin Jalalodine | kang emprak kêlangkung rahab | Ki Bayi suka-suka | miat kang sumbu-sinumbu | wus dangu rèrèn mêngkana ||

48. Kyai Bayipanurta ngling | lamun wus aso bismilah | Si Luci sapa tandhinge | Jèngraga matur pun Tunjang- | kara tandhingnya emprak | lah mara lêkasa gupuh | Si Luci lan Tunjangkara ||

49. sêndika kang putra kalih (972) | nulya ngêlik wong sêsanga | rêmpêg lagune kaboyong | swara sru landhung angêmbat | la ilaha ilalah | hu rabana ya Allahu | kasbuna ya Allah nulya ||

50. santri gêr kèh anampani | rampak gumêr tanpa rungwan | gora gêng alit tan wanèh | têrêbang ambata rêbah | angklung gumrah lir gêrah | kêndhange sêsêg anduduk | kêmpyange ngablak bêngkakak ||

51. nulya emprak santri Luci | mèyèk lir anglangi enggak | tangan karo nyêpêng corong | ebat kadya sêpat molah | emprake Tunjangkara | dhasar gêdhog ngiras badhut | kèh carane jogèdira ||

52. ting salênthuk sikutnèki (973) | sikile kaya kapinjal | pepekohan acecekon | tangan ro coronge mubyar | prabot mêksih têkêsan | Luci sih caraning kaum | jubah bathok[53] jêplakan ||

53. emprake caraning santri | jumbul-jumbul saleoran[54] | gèsèh lawan gêndhingane | mung rujuk lan kalimahnya | lumrah emprak slawatan | mung mêngkono kluyur-kluyur | seje lawan Tunjangkara ||

54. megal-megol anarisig | tangan seblak sêrawean | rengkad-rengkod cara Regol | cangklakane palênthetan | wêtênge pêlêmbungan | agulêt sumbu-sinumbu | Ki Bayi asuka-suka ||

55. kasoran ki santri Luci | apan kalah babrongotan | nyunyuk sakêna-kênane | cêcêk-cinêcêkan wangwa | nèng salang myang kandhutan | gêni tanpa raosipun | mila rahab bêbakaran ||

56. wus dangu antaranèki (974) | gya suwuk maca sêlawat | nulya kèndêl sêdayane | angaring-aring mêmangan | santri sayah kasatan | kang miat mêksih kumrusuk | guguyu kang samya emprak ||

57. nulya Nuripin kang prapti | angirid Sênu gus Surat | singgah sarwi bêkta obor | sakèhe wong aniningal | apiak ngeri kanan | ting balêkèr samya kukuk | dubilah nora kêjamak ||

58. wau kang pinindha èstri | amêpês sila panggungan | sarwa adi busanane | sinjang cindhe bang pêpradan | pêngasih asandhungan | saasta nêrampat pungkur | ciningkrang pawingkingira ||

59. watês mêmêlan mawingkis | winidan jênar gêbêgan | dadya anglela kempole | sinêmêkan bangun tulak | rinenda klengkam jênar |

--- 1-2 : 269 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

ngawêng singsêtane mungguh | ing pundhak pirid pungkuran ||

60. bubuntar winiru apik (975) | jèrèng tumumpang taliban | mancut sipat kokodhoke | lir githoke gik-ênggikan | cêthik methok pinêkak | ing cathok trètès intên byur | pasingsêtan sutra jênar ||

61. atumpal mêndhala giri | sèbêt akace kumbaya | kusta lus abrit pinocot | kalpika lintring tajugan | mirah bang gêlang kana | anting-anting kilat bau | kalung badhong susun tiga ||

62. sumping puspa krêna[55] rukmi | acundhuk mêntul tamengan | pakêncêng suri tinrètès | gêlung sêdhêng tinêngan[56] | ing grudha kanin nuntak | sinêkar roncening gêlung | pinalipit ing anggitan ||

63. sêngkang uliran hèr thathit (976) | pêngajênge pinahyasan | mawi cithak cêcênthunge | pêtha thi-athi lêlatha | alis mênjangan milar | tasik rinêmbug sumunu | sêtêngu tan mantra pria ||

64. sêdaya gawok ningali | marang ro kang pinindha dyah | samya kasmaran sakèhe | Ki Bayi suka tumingal | gumujêng sarwi nabda | mêngkono jawane iku | akale Si Jayèngraga ||

65. iku sapa kang maèsi | Si Sênu lawan Si Surat | Jayèngraga lon ature | puniku pun nini Daya | Ki Bayi mèsêm nabda | sasmita mring garwanipun | ya talah si bibi Daya ||

66. bisa têmên karya adi | wong desa nora kêduga | maèsi kaya mêngkono | Malarsih matur ing raka | mila pun bibi Daya | sabên tiang kang mêmantu | tan lia pun bibi Daya ||

67. Ki Bayi ngandika aris (977) | wis mara nuli lêkasa | Jèngraga nyandhak têrbange | macan garongan ginêmbrang | angêlik wong sêsanga | lêlagon kinanthi tarub | tarub agung Allah-Allah ||

68. pêngaubaning wong brangti | abrangti marang Pangeran | Pangeraning alam kabèh | sinauran santri kathah | gumuruh swara rampak | trêbang kêndhang lawan angklung | kadya gêrah ajêguran ||

69. nulya ngadêg ronggèng ngibing | wiwit ukêl babêdhayan | antuk sêrambah gongane | salin laras sarimpenan | pan angsal sêrambahan | mêdhar cengkok ukêl laku | nulya kêjêr gêgambyongan ||

70. ronggèng kalih sarêng ngêlik (978) | lir rêbab amathêt sanga | lan suling ênêm nyamlênge | siji lir gêtêring rêbab | amiwil ngêmbat kawat | kang siji lir gêtêripun | ing suling êlong tutupan ||

71. angêlus tilêpan miwil | swara rum manis araras | rantas tyase kang myat kabèh | koyup mring Sênu gus Surat | kang saplak ing kalangyan | sindhèn lir sasêndhon nganyut | tetela parikanira ||

72. pênjalin tulak ros langking | trate pita ing dharatan | tingalana rêragane |

--- 1-2 : 270 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

yeka purbaning Pangeran | obor têgal siluman | palêsthane ing pamuwus | aywa mangmang anèng donya ||

73. yèn urip wêkasan pati | sandhang lawe among wohan | dene patrining wong pandhe | linglingên sariranira | ywa pijêr ngujar-ujar | ya hu Allah kontul biru | dêruk seta ing Bênggala ||

74. cêngak-cêngèk lir raryalit (979) | nora pintêr anèng donya | mênyan seta upamane | ya ilahi jênu tawa | tiwasing uripira | pan kêtungkul lura-luru | dening sasmitaning netra ||

75. dodotane wong pawèstri | ngulatana ingkang nyata | sampurnaning ngèlmu kabèh | wong gêmêti kècèran[57] | kêlasa jinamang bang | eman-eman wong tumuwuh | yèn kêlakon mati bangka ||

76. gudhe pandhak wong aurip | praja nèng kuranji ika | krondhahan papa têmahe | puspa ranu ya hu Allah | swarane pra pujangga | uripira anglir tunjung | atuwuh tanpa têlaga ||

77. wong têtanya wusing kardi (980) | sapa dadèkakên sira | pêksi krêndha lae-lae | dewa nataning gambira | sabdaning guru nyata | dadi lawan dhèwèkipun | sêsana juluk satria ||

78. ngêndi gon Pangranirèki | prêkutut gung ya hu Allah | kang pêtis cinandu raos | ia iku ucapêna | kang angucap lan sira | patanyan gambirèng kutuk | sapa molahakên sira ||

79. minangkara ya ilahi | kang praja angapus gita | kasatmatan ing osike | tanpa kêrana nèng donya | patakon pangupaya | sêsana pacalang laku | êndi gon kang dhihin pisan ||

80. sawo sêmpal saupami | surya latri diwangkara | saking ora wiwitane | mulaningsun dadi ana | lulungan wusing gêsang | ngêndi parane yèn lampus | tapas arèn ya hu Allah ||

81. lata mindha buntala di (981) | ulih mara pan waluya | mulya kadya duk norane | sana prabu kunir pita | jron pati nêmu apa | pêngantèn lagi pinagut | jujuluk putri Jênggala ||

82. dening jroning pati iki | nora nêmu paran-paran | kang guladrawa dhuh lae | Nata yaksa Purubaya | wuta tuli mukanya | bisu lan pêgat amuwus | lae ngêndi goning Suksma ||

83. kang tata prana upami | pratapane Sang Rahwana | ananing Hyang sayêktine | anglindhung ana ing cipta | srêngenge wus gumiwang | mênyan seta wus kadulu | ywa gingsir mawas kang nyata ||

84. kang pari lagya kumêmping | parentah undhang prayoga | kêtungkul tatakramane | marang muka ya hu Allah | sela ginêniara | badan rêmpu pujinipun | kêlurung tambuh paranya ||

--- 1-2 : 271 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

85. pawijilan cacad ragi (982) | kang tan mêtu mêrga ina | wisangkara upamane | kang gêbang paniwêr wana | kêlamun kêbabaran | ing wuwus tanpa gaweku | ya hu Allah jambu alas ||

86. jêmpana kang munggèng èsthi | aja kapok alêlana | teja muka kramèng katong | kumingsun kurang prêcaya | putra ing Lesanpura | rêca kayu kang pinatut | golèka ujar kang sêtya ||

87. toya reka ya ilahi | intên Dèwi Drêsanala | mêtua gêni ujare | ing tutuk mangsa kandêla | kawuk citra upama | kulampis seta tan rikuh | kapilang dening sarira ||

88. mêngkana dènira ngibing | Si Sênu lawan gus Surat | lir binagi sarirane | jalu èstri kang tumingal | brangtèng solah warnanya | lan swara busananipun | samya kedanan tênaga ||

89. sawênèh ingkang jalwèstri (983) | ingkang sampun ahli rasa | tyas kanyut ing parikane | kraos uripe nèng donya | tinitah langkung ina | lir winirang ing panutuh | pangolok-oloking Suksma ||

90. tanpa guyu tanpa angling | kagagas ing pêparikan | pan wus dangu antarane | singir sèlèh ing sauran | tinampan ing wong kathah | saurane tarub agung | tarub agung Allah-Allah ||

91. pêngaubaning wong brangti | abrangti marang Pangeran | Pangeraning alam kabèh | kêndhang anjujut irama | sêsêge kinêndhonan | ngandhêlong anulya suwuk | samya amaca sêlawat ||

92. lèrèn pan angaring-aring (984) | para santri sêdayanya | aso sarwi asêsambèn | anginum wedang nyamikan | tan cua sasênêngnya | miwah ingkang nginang udud | nutug dhêdharan mawarna ||

93. mêngkana Jêng Kyai Bayi- | panurta alon ngandika | dene bêcik parikane | lah iku sapa kang mulang | pêparikan kadyèka | apa bisa maunipun | Jèngraga umatur nêmbah ||

94. punika pun Jamal Jamil | kang mulang suluk wangsalan | pan limrah tiang bang kilèn | wangsalan tanah ing Karang | parikan dadya rasa | kang rama ngling lah ya iku | bêrkating sabat olia ||

95. karênan ingong miarsi | êmèle suluk wangsalan | kuciwa rada kêsêron | trêbange lan sauranya | kakèhan kang slawatan | kêjaba mung trêbang têlu | sêtun santri sêlawe prah ||

96. iku tetela kapyarsi | dadi nora na kang samar | ing raos tan ana kècèr | umatur kang para tua | pan inggih kêsinggihan | ki pêngulu manthuk-manthuk | nganthuki Sênu gus Surat ||

97. kinèn maju ngarsanèki (985) | manira duwe wangsalan | [...] | [...] |[58] ênggonên pêparikan |

--- 1-2 : 272 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

anyêlak gus Surat Sênu | bisik-bisik winarahan ||

98. suda rêngga[59] pracayèng sih | macan galak gêgawean | tuna dungkap ingèlmune | nganggêp ujar boborongan | marus dyah gênthong lanang | durung ilang kadasipun | mêksih sukêr anèng donya ||

99. paran wus apil sirèki | sarwi mèsêm-mèsêm mojar | ki pêngulu ing batine | saking kêpengin cêdhakan | ki pêngulu aberag | aling-alinge mumuruk | mung cêdhak thok thil kewala ||

100. Sênu ngling mèsêm ngawêti (986) | kagungan dika sap-tangan | lan kêpêt kula suwune | kumbaya kusta langkung bang | kula rêmên kêlintang | ki pêngulu ngling karêpmu | ênya pundhutên priangga ||

101. sap-tangan nulya ingambil | sumampir anèng wangkingan | Ki Basar sikute dhosok | kêpêt sap-tangan binêkta | mantêngah Sênu Surat | ki pêngulu ginaguyu | Kulawirya latah-latah ||

102. akale Ki Basarodin | kathik lir wong sakiyikan | kênan kêpêt sap-tangane | daya-daya kêcanthela | sikute nambut karya | lèh thithik rong thithik lowung | urupe kêpêt sap-tangan ||

103. kang myarsa gumujêng sami | Ki Bayi gumujêng nabda | sapa dèn guguyu kuwe | umatur Ki Kulawirya | punika kakang Basar | anambut damêl bêbratu | kecalan kêpêt sap-tangan ||

104. angsal nyikut bokong kêdhik (987) | Ki Bayi gumujêng suka | prie èh ngulu surupe | Ki Basarodin aturnya | kula mulang parikan | kalih rambahan tinurut | wêwangsalan suda rêngga[60] ||

105. Ki Bayi mèsêm ling aris | parikamu kuna laya | ya bêcik lwih utamane | ngandika marang kang putra | Jèngraga santrinira | yèn wis aso payo gupuh | kang putra matur sêndika ||

106. lan kang raka Jayèngwèsthi | sarêng dènya nyandhak trêbang | anglik bawa lan santrine | umyung swara rum araras | sajak cengkoke santak | lêlagon Jawa lung gadhung | sauranira mêngkana ||

107. semun kering semun kering | jare Allah Allah Allah | jilma wong tuane jare | lanat agung ya hu Allah | hu Allah jare lanat | gung mas anggèr sira têmbung | nulya tinampan wong kathah ||

108. kêlangkung gumuruh atri (988) | abarungan tanpa rungwan | trêbang kêndhang lan angklunge | pong ping pong pêk dhêng dhung dhung brang | plak plak blang pyak prung prung brang | tong ting tong prig klur klur thir thur | thung plêk thung plêk bêng pyung pyung byang ||

109. Jayèngraga nulya nuding | Crêmasana Widiguna | kinèn emprak sigra jèngklèk | jogèd kêlana kasmaran | rupane karo pisan | lir nganggo topèng satuhu | salin rupane wêlaka ||

--- 1-2 : 273 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

110. Ki Bayi gumujêng angling | Si Crêma lan Widiguna | apa padha nganggo topèng | Jèngraga matur ing rama | duka dalêm punika | Jamal Jamil akalipun | manthuk-manthuk Ki Panurta ||

111. wong roro dènira ngibing (989) | arakit sasolahira | nêlaskên cengkoking jogèd | pangêmbyake tan sêlaya | amiwir sondhèrira | kêkicatan tindakipun | pacak gulune èjlèkan ||

112. andhèglèg klêk oklak-aklik | ebat kumruwêl lir bahak | indha sinambêr ing kèkèt | kiprah kitrang kipat-kipat | nglingling-nglingling jêngginggat | agrudha babon nêladhung | kêsrug gidrah runjah-runjah ||

113. ilo-ilo ngolang-ngaling | atindak lir katèl nêbak | manggêl kadung medong-medong | anggêdindang pipincangan | dhêdhangkak lênggak-lênggak | gêdrug-gêdrug nampèl pupu | naricig sisirig manggang ||

114. kêplok tangan angêtibing | mênthang bau aseblakan | nulya sêsêg lêlagone | semun keringira niba | ginunjing langkung santak | kang bêksa cêlana cangcud | capêng lir arsa mangun prang ||

115. anduduk kêndhang tinitir (990) | anggobyog têrbang lir bêdhah | saking asru pênatabe | angklung sêngkrak kadya gêrah | mêngkana Jamil Jamal | anuduh pra bagoripun | kinèn emprak sêdayanya ||

116. nyêpêng corong siji-siji | bagor sêlawe prah emprak | maro rolas lir balane | kêlana sawijineka | agibrah kêkalangan | samya salin warninipun | kadya balaning kêlana ||

117. punggawa rupa mawarni | ting prêngangah rupa-rupa | kang sakêpêl babrêngose | kang godhèg wok akakaban | simbar dhadha sasagan | mukane lir topèng tuhu | ilang rupane wêlaka ||

118. eram sakèh kang ningali (991) | pratingkahe kang tongtonan | kabèh pan katêmbèn tumon | Jêng Kyai Bayipanurta | kêlangkung sukanira | ya ta kang emprak sêdarum | rekane samya nglurug prang ||

119. mubêng ing kalangan ngibing | ting jêlimprak sarwi emprak | pêpanthan nèng wetan kulon | kabèh samya kêplok tangan | cawêtan tandang pêrang | ginonjing gya niba liwung | saya sru trêbang sauran ||

120. gumuruh gora rèh atri | sêsêg ngêtog rahabira | gya campuh kang emprak prange | arame bakar-binakar | samya asêlomodan | sru nyunyuk sumbu-sinumbu | bar-bêr rame têlorongan ||

121. aliwêran pasêr gêni | kang kêna tan pilih papan | kumaprês nèng rêraine | wangwa sumyur lir wêsi bang | pinalu kras mêncurat | obor têlas lawan sumbu | anulya salin gêgaman ||

122. pêdhang kêlewang miwah kris (992) | gigitik wêsi giligan | rit bapang talêmpak towok | gègèr giris kang tumingal | sêdaya maras ing tyas | kabèh prasamya anêbut | kaya prie kuwe Allah ||

--- 1-2 : 274 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

123. nulya prang kêris-kinêris | myang pinêdhang kinalewang | bat-bêt kumêpruk swarane | kang pasah kang tan tumama | kang tatu gêlangsaran | sawênèh ana kang lampus | ludira adêladagan ||

124. akathah warnaning kanin | ana kang gulunya pagas | wênèh kleweran ususe | gêrêng-gêrêng kêlosodan | kêlana Cêrmasana | balane sêdaya lampus | de kêlana Widiguna ||

125. mung kanin kêdhik kang mati (993) | gya kêlana Cêrmasana | angamuk lawan kêrise | maju kinarubut bala | ngrêmpak ngiwung mêrjaya | têlas kang bala ingamuk | pan kantun sami kêlana ||

126. sarêng majêng aprang tandhing | suduk-sinuduk aramya | samya ajurira karo | rontang-ranting angganira | aniba kalih pisan | kêlana ro pêjah sampyuh | pra bagor nêmlikur pisan ||

127. samya pêjah anggulinting | sarta gêtih bêlabaran | myang kang klaweran ususe | gêrêng-gêrêng tan bisobah | sakèhe kang tumingal | gawok samya jrih andulu | bias[61] ulate sêdaya ||

128. tan tahan ningali jisim | akèh kalêngêr aniba | binayang marang sanake | trêbange mênêng priangga | tan kanti sinalahan | trêbange mêksih pinangku | anggathung ngungun tumingal ||

129. kabèh tan ana cumuit[62] (994) | jalwèstri gêgêtun samya | sidhakêp tutup cangkême | mêngkana Ki Jamil Jamal | ngadêg anèng kalangan | linuruban jisimipun | ujuring mayit tinata ||

130. ronggèng ro kinèn angibing | nulya ngadêg Sênu Surat | Jamal bawa siwal mole | jujuluke waliulah | Pangeran kang minangka | nabi minangka jatiku | jatine tale wangsulan ||

131. sinauran para santri | landhung samya lilirihan | lêlagone parianom[63] | lir nangisi kang palastra | rarase kang slawatan | ronggèng ro gus Surat Sênu | kinèn ngubêngi mayitnya ||

132. Jamal Jamil anèng wuri | sarwi ngangklung kalih pisan | nut wurine ing ronggèng ro | tibaning sauranira | anulya Sênu Surat | sarêng ngêlik nganyut-anyut | lir nangising kang palastra ||

133. pênangising garwa siwi (995) | kadya pulung kapipitan | asêndhêt-sêndhêt wilête | lir wong anyuling karipan | sêmbada parikanya | ana tangis layung-layung | tangise wong wêdi pêjah ||

134. tangise wong wêdi mati | gêdhongana kuncènana | yèn wus pêsthi nora wande | gya tinampan ing sauran | trêbang imbal ambalan | lagone lirih alandhung | Sênu Surat Jamil Jamal ||

135. samya angubêngi mayit | kumêlun kutug angambar | mêngkana gêtih kang lèbèr | wus tan ana labêtira | ronggèng ro ngambil sêkar |

--- 1-2 : 275 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

saoncèn ing gêlungipun | winigar sinêbar-sêbar ||

136. winratan lir nêbar wiji (996) | sinawur kang kêmbang-kêmbang | sarwi sindhèn parikane | jatingarang mangsa kapat | jati têmahan mulya | mulya têmah sampurna wus | mulih lir wingi nguninya ||

137. waluya ingkang basuki | Bêdhug têlu atangia | sucèkna badanmu lae | banyu saraban tahuran | mujia ing Pangeran | lah wis ayu ayu ayu | wong donya balièng donya ||

138. kang mayit nulya ngêlilir | kukube kabèh binuka | samya linggèh dhêlog-dhêlog | Jamal Jamil kêplok tangan | parianom aniba | nulya tangi kang alungguh | kinanthi Ki Widiguna ||

--- 276 ---

Cênthini, Soeradipoera, 1912-15, #998 (Jilid 1-2: Pupuh 043-047): Citra 1 dari 1

Pratelaning kalêpatan ing panyithakipun.

[Ralat dari redaksi sudah dimasukkan langsung ke dalam teks].

 


Kurang satu suku kata: di pataras samwatine. (kembali)
Kurang satu suku kata: di pataras samwatine.
hanib. (kembali)
hanib.
musliman. (kembali)
musliman.
§ prayoginipun: tahyat. (kembali)
§ prayoginipun: tahyat.
§ kirang 2 wanda, katambahan: apan. (kembali)
§ kirang 2 wanda, katambahan: apan.
têpakur. (kembali)
têpakur.
Jayèngraga. (kembali)
Jayèngraga.
§ kirang 2 wanda, katambahan: marêm. (kembali)
§ kirang 2 wanda, katambahan: marêm.
§ prayoginipun: ihdina. (kembali)
§ prayoginipun: ihdina.
10 wiyah. (kembali)
wiyah.
11 § prayoginipun: maune. (kembali)
§ prayoginipun: maune.
12 kinarsakna. (kembali)
kinarsakna.
13 § prayoginipun: kula. (kembali)
§ prayoginipun: kula.
14 Lebih satu suku kata: Sikêm matur lah kula kèl. (kembali)
Lebih satu suku kata: Sikêm matur lah kula kèl.
15 § prayoginipun: anèng. (kembali)
§ prayoginipun: anèng.
16 cocak. (kembali)
cocak.
17 § prayoginipun: kêdhasih. (kembali)
§ prayoginipun: kêdhasih.
18 Lebih satu suku kata: lip ngin jabar a'be pès bu dal pèse du. (kembali)
Lebih satu suku kata: lip ngin jabar a'be pès bu dal pèse du.
19 Lebih satu suku kata: mim jabar ma te ngin jabar ta be pès bu. (kembali)
Lebih satu suku kata: mim jabar ma te ngin jabar ta be pès bu.
20 Lebih satu suku kata: dal pès du nun jbar na. (kembali)
Lebih satu suku kata: dal pès du nun jbar na.
21 § prayoginipun: amantu. (kembali)
§ prayoginipun: amantu.
22 § prayoginipun: ingirib. (kembali)
§ prayoginipun: ingirib.
23 § prayoginipun: mêtu. (kembali)
§ prayoginipun: mêtu.
24 Setelah bait ini ada bait tambahan dalam Kamajaya (1985): Sawusipun tutug liyu-liyunipun | pathêt Sarayuda | sabêman gong nulya wiwit | gêndhing Kuwung-kuwung munya rum araras || (Pupuh 363.84). (kembali)
Setelah bait ini ada bait tambahan dalam Kamajaya (1985): Sawusipun tutug liyu-liyunipun | pathêt Sarayuda | sabêman gong nulya wiwit | gêndhing Kuwung-kuwung munya rum araras || (Pupuh 363.84).
25 § kirang 2 wanda, katambahan: apan. (kembali)
§ kirang 2 wanda, katambahan: apan.
26 winiyak (dan di tempat lain). (kembali)
winiyak (dan di tempat lain).
27 tandya ngambah. (kembali)
tandya ngambah.
28 § Pada 90-92 punika pêthikan saking Brata Yuda kawi, pupuh XI, pada 1 (vgl. Uitgave, Leiden 1903, pag. 20-21). (kembali)
§ Pada 90-92 punika pêthikan saking Brata Yuda kawi, pupuh XI, pada 1 (vgl. Uitgave, Leiden 1903, pag. 20-21).
29 § prayoginipun: nganti. (kembali)
§ prayoginipun: nganti.
30 pêtagihan. (kembali)
pêtagihan.
31 Biasanya guru lagu i. (kembali)
Biasanya guru lagu i.
32 bintuwahipun (dan di tempat lain). (kembali)
bintuwahipun (dan di tempat lain).
33 adat. (kembali)
adat.
34 § prayoginipun: ngudhar. (kembali)
§ prayoginipun: ngudhar.
35 § prayoginipun: sêmukiran [cêmukiran]. (kembali)
§ prayoginipun: sêmukiran [cêmukiran].
36 samya. (kembali)
samya.
37 Lebih satu suku kata: Ki Nuripin anêbut astagpirullah. (kembali)
Lebih satu suku kata: Ki Nuripin anêbut astagpirullah.
38 nuwani (dan di tempat lain). (kembali)
nuwani (dan di tempat lain).
39 § kirang sawanda, katambahan: un [Muhammadun]. (kembali)
§ kirang sawanda, katambahan: un [Muhammadun].
40 § kirang sawanda, katambahan: ar [ngatilar]. (kembali)
§ kirang sawanda, katambahan: ar [ngatilar].
41 § kirang 2 wanda, katambahan: ila [ilalahu]. (kembali)
§ kirang 2 wanda, katambahan: ila [ilalahu].
42 § kirang 2 wanda, katambahan: aè [aèna]. (kembali)
§ kirang 2 wanda, katambahan: aè [aèna].
43 § punika pêthikan saking kitab Maulud syarifu'lanam, kaca 36. (kembali)
§ punika pêthikan saking kitab Maulud syarifu'lanam, kaca 36.
44 sacuwil (dan di tempat lain). (kembali)
sacuwil (dan di tempat lain).
45 mênyanga (dan di tempat lain). (kembali)
mênyanga (dan di tempat lain).
46 srananipun. (kembali)
srananipun.
47 jamal. (kembali)
jamal.
48 § prayoginipun: ajsan [ajsam]. (kembali)
§ prayoginipun: ajsan [ajsam].
49 § prayoginipun: kapencut. (kembali)
§ prayoginipun: kapencut.
50 gêtêri (dan di tempat lain). (kembali)
gêtêri (dan di tempat lain).
51 § kirang 6 wanda, katambahan: sawusing patekah. (kembali)
§ kirang 6 wanda, katambahan: sawusing patekah.
52 liyêpe (dan di tempat lain). (kembali)
liyêpe (dan di tempat lain).
53 § kirang sawanda, katambahan: bê- [bêbathok]. (kembali)
§ kirang sawanda, katambahan: bê- [bêbathok].
54 saleyoran (dan ditempat lain). (kembali)
saleyoran (dan ditempat lain).
55 krêsna. (kembali)
krêsna.
56 § kirang sawanda, katambahan: ah (tinêngahan). (kembali)
§ kirang sawanda, katambahan: ah (tinêngahan).
57 § kirang sawanda, katambahan: ka [kakècèran]. (kembali)
§ kirang sawanda, katambahan: ka [kakècèran].
58 § kirang 2 pada lingsa, katambahan: bêcik kinarya rêrêpèn / lah ta mara tampanana /. (kembali)
§ kirang 2 pada lingsa, katambahan: bêcik kinarya rêrêpèn / lah ta mara tampanana /.
59 § prayoginipun: rêga. (kembali)
§ prayoginipun: rêga.
60 § prayoginipun: rêga. (kembali)
§ prayoginipun: rêga.
61 biyas (dan di tempat lain). (kembali)
biyas (dan di tempat lain).
62 cumuwit (dan di tempat lain). (kembali)
cumuwit (dan di tempat lain).
63 pareanom (dan di tempat lain). (kembali)
pareanom (dan di tempat lain).