Cênthini, Anonim, c. 1915, #121 (Pupuh 27-36)

Pencarian Teks:

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil serta diakritik diabaikan; mengakomodasi variasi ejaan, termasuk [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

27. Maskumambang

1. mêthuk marga wus tundhuk lampahira ris | nut ing pagalêngan | asri kang pêksi munenjing | dhècu cinggoling branjangan

2. myang pangyuhing sawung kaluruk kapyarsi | kang mêthoki kandhang | banène raryyangon tangi | wênèh kang masang rakitan

3. mèh raina hyang aruna mamêdhari | sumirat bang wetan | ima mawêr alêlungsir | pulas-pulasing awiyat

4. lir majêthi raras kumitir sumampir | tirah taturutan | seta rêta pita wilis | dadu kaul kapurănta ||

--- 108 ---

5. byar hyang ăndakara ujyala mranani | sèsining kanang rat | mulêlêng kadi netraning | hyang kala bintulu raja

6. kedran mega sumarot kadya ngidêpi | tumênggi kasunar | nirkên lamuking sakalir | pêdhut mirut kamarutan

7. pan anglela rêgêding patra kinardi | lawaking lêlêbak | rêngating kisma kaègsi | rêrumput kêbês kêbunan

8. kasarampat ing pada dadya ngêbêsi | jangkrik bêring jungkang | angêrik ramya angingring | asri rêrungon ing enjang

9. myang sêlèting pêcut mêgawe ngabani | mesa lêmbunira | asantak bêkisirèki | hir ho o o kiya giyak

10. datan ana anglêbar mangsaning sabin | gaga myang sorotan | patêgalan palanya sri | srênti mangsèng pasabinan

11. kang barucul anggaru bubak nênamping | kang nêbar rumagak | gumudha myang mêmping kuning | markatak kang pêpanenan

12. miwah kang nèng gubug agobyag sêsawi | korak ginopraka | asêntak panggusah pêksi | prit pêking galathik nêba

13. akukukan sarêtèn pating jalêrit | anggonjèng kêncangan | wênèh nèng gubuk miranti | rêbaban kêndhang gambangan

14. gêndhot gêndhing onang-onang dèn sindhèni | sarwi sasênggakan | gubug kanan keringnèki | ting balêrèk babêkikan

15. Ki Patinggi Ragamênggala ngaruhi | hus hus oyah-oyah | polahane tunggu [tung...]

--- 109 ---

[...gu] pari | dadak nganggo gêgêndhotan

16. nora ilog nèk bogang parimu jomprit | bocah gal-ugalan | cêblungan ditugu pari | padha mêncul pêpacolan

17. jêge bocah cakal sapa kae lali | nauri rencangnya | pun Gronang lawan pun Kucir | pun Sêntho lawan pun Lundha

18. gêdhotipun pun Cèpèr rare ing Sênting | gagênyohanira | mring rare sakawan sami | tan kêna sah dalu siyang

19. ki patigi gumuyu sarwi nauri | lonthene cah edan | cilik kuwat dèn kapati | pilang-pilang nora bêjat

20. samya suka gumuyu sadayanèki | Kulawirya latah | angling marang Ki Nuripin | kae Pin kalimanana

21. nèkne awèh wong ika ingkang ngapati | mara ta mronoa | mèsêm matur malêruki | prayoginipun panduka

22. kang kèringan lan pantês ingkang jêlanthir | kula tan kèringan | ajri yèn dipun kapati | athuk lumampah sakeca

23. ginaguyu sadaya pating galigik | Nuripin samarga | tansah nolèh angaruhi | i enak têmên pinirsa

24. krasa têmên atiku mangkene kiyi | rasa tumindaka | kudu lèrèn tan lumaris | ngrungu gêndhing ginêndhengan

25. Jayèngraga nolih mèsêm mring Nuripin | sarwi ris ngandika | cêdhak têmên ujar iki | Nuripin masang kabêsan ||

--- 110 ---

26. Ki Nuripin mrèngès nyakot ilatnèki | ngrungkêti gulunya | Ki Wirya ngagagi bithi | Ki Ripin mingkar glegesan

27. angaruhi wong gambang ing pinggir margi | e lho kae sapa | sing gambang ngêjor-êjori | sing jêmak kaya mangkana

28. nora ethor anggambang kudu anggêndhing | ande bêtah gambang | Jèngraga Kulawiryèki | gumujêng sarwi ngandika

29. ya kae wong gambang kapriye Nuripin | tan enak pinarsa | gêndhing apa kae Ripin | punika lamun pokroa

30. pan lung gadhung nanging lung gadhung panyakit | limrahe wong gambang | lêt sakawan gêmbyangnèki | punika lêt tiga-tiga

31. sadangune makatên tan salin-salin | nukêri talingan | pangrasane wus ngluwihi | tan bisa kudu anggambang

32. Ki Kulawirya latah sarwi nudingi | Jèngrêsmi Jèngraga | gumujêng dènnya myarsa ngling | ya bênêr bleroning gambang

33. dene sira pintêr anitèni uni | lir tau agambang | Ki Kulawirya nauri | dhasar wus sok barang gambang

34. angacêmut matur duk nèm anglampahi | sadhêglo anèha | inggih sagêt anitèni | panabuhe lêt sakawan

35. Jayèngrêsmi angling ya bênêr Nuripin | angugêmi adat | pakolèh rasaning ali[1] | salirning ngadat tan owah

36. ya ta kang samya mahawèng ênu enjing | kathah tiningalan | wus lan ngambah wana wukir | naruntun kanthining desa

28. Kinanthi

1. wus lêpas ing

--- 111 ---

lampahipun | ngidul ngetan urut margi | wanci wus wisaning karya | nampak palêstrèning kali | kali Longsor urutira | ing ngandhap kang dèn sabrangi

2. nètèr ing palêstrèn laju | kewala dènnya lumaris | araryyan pinggiring sêndhang | kayomanman pinggiring margi[2] | ing wanci têngange surya | raryyan anèng sor waringin

3. papane kalangkung seyup | gayam pilang asêm têkik | sengon wuni lan mandera | malatar kalangkung rêsik | sêndhang Baga wastanira | parerenan wong lumaris

4. nèng ngriku pan samya adus | pikantuk angaring-aring | Jayèngrêsmi Jayèngraga | katri Ki Kulawiryèki | samya siram anèng sêndhang | sadaya kang samya umiring[3]

5. kasêgêran dènnya adus | nèng sêndhang Baga abêning | sawusnya dènira siram | lajêng ngambil toyastututi[4] | samya wêktu anèng sela | kumalasa lus arêsik

6. kang lagya awêktu luhur | Jayèngrêsmi Jayèngragi | Kulawirya lan santrinya | Ragamênggala patigi | angrukti sêsangunira | bêbucu dharan sinaji

7. kang wêktu luhur bakda wus | tata dènira alinggih | nèng lancaring ngoyot wrêksa | numpang padhas atos rêsik | Ki Ragamênggala gêpah | naoskên caosannèki

8. ki patigi sigra nuduh | mring desa ngambil woh tiris | lan lantingang kang prayoga | sokur lan bêkêle prapti | lah Wiranăngga muliha | saanane turêna glis

9. kang tinuduh gupuh-gupuh | ngambil sêsuguhirèki [sê...]

--- 112 ---

[...suguhirèki] | nyamikan kang pala-pala | tan antara praptèng ngarsi | Ragamênggala turira | sumăngga panduka bukti

10. kang ngaturan gya têturuh | Ki Wirya mèsêm dènnya ngling | gaco makatên punapa | matur wus caraning ngriki | gaco inggih bêkêl desa | Nuripin gumuyu angling

11. tèsèke kang pundi niku | punapa bendha kêmiri | bisa agawe bêbasan | sanak-sanak kene iki | Ragamênggala saurnya | wus tatane tiyang ngriki

12. ya ta kang samya têturuh | pikantuk dènnya abukti | èsmu ragi kalantihan | enjing praptèng wanci lingsir | samya tan ana rêringa | nèng satêpining we wêning

13. wus antaranira nutug | luwaran dènira bukti | Ragamênggala agêpah | cinarik sinungkên wuri | dhêdharan ludyèng ngarsa[5] | wowohan kang manis-manis

14. ginape nyamikanipun | mêmangsêg pangusap amis | lorodan samya tinadhah | royoman mangan panyarik | patinggi sarowangira | tanapi santri Nuripin

15. ting kucapah rêbut puluk | sêmbada kêcot kalingsir | nutug warêg dènnya mangan | wisan Nuripin ngarèni | sêkul ulame bebasan | Nuripin giyak gêmêti

16. upane nèmpèl jêjanggut | ginrayangan den amêdi | Kulawirya ngling anyêntak | hus hus bagêjil Nuripin | sêmangsane yèn amangan | de wadhahe kok krakoti ||

--- 113 ---

17. lir bêbuntung nglêthak balung | wis tan mikir wuh lan isan[6] | ana ngalas ana ngumah | nora ngarah dèn owahi | nisthakake satingkahnya | ngong myat sok kudu agêdhig

18. yya sisan janure iku | mamahên aja na kèri | Ki Nuripin kumarendang | ngacêmut grunêngan angling | nora kêna wong mêmangan | apa rasa warêknèki

19. mangan karèn kari balung | kur ijih klaprut ing daging | batur pangane sapira | gung gawe sok dahuwèni | samya ginuyu ing kathah | Ripin winaon tan ajrih

20. Jayèngrêsmi ngandika rum | kadipundi kang patinggi | ingkang pinaran ing lampah | punapi maksih atêbih | ing karajan Lêmbuasta | paran wus cêlak ing ngriki

21. Ki Ragamênggala matur | inggih sadintên dumugi | lamun lampah sinampyêngan | tan kantos suruping rawi | sumăngga karsaning lampah | kawula dhatêng umiring

22. Jèngrêsmi malih amuwus | singganipun kang patinggi | lampah nênanggung kewala | pundi pangampirannèki | ki patinggi aturira | yèn makatên karsanèki

23. inggih wontên ingkang mungguh | prayogi yèn dèn ampiri | ngriki ing Trênggalèk Wulan | kêdhunge lèpèn Kêlampih | kêdhung Bagong wastanira | ulamipun anglangkungi

24. kathah gêng-agêng kadulu | ulam nèng jro kêdhung kèksi | Jèngrêsmi kalangkung suka | angling lah inggih prayogi | anulya [anu...]

--- 114 ---

[...lya] laju lumampah | anjurudêmung ing margi

29. Jurudêmung

1. lingsir kulon wayahira | dènira samya rêruntung | anèng pagalêngan dulur | turut pagêr patimunan | nulya jok tirah marga gung | kathah dhusun kang kamargan | desa Srilangên kadulu

2. kanan kering pasabinan | têgal pagagan ngrêmbuyung | ing wanci wus rare ngusul | samyangon ing ara-ara | anunggang maesa lêmbu | pêcute asasêletan | agêdrah bungah anglindhung

3. sêsindhèn mêlang-mêlungan | gêng alit lare angumpul | pating jarêlèh akukuk | golongan ajak-ajakan | kumpul lan sarowangipun | samya arêbut pangonan | bandhilan surung-sinurung

4. raryyangon samya pêrangan | aramya balangan watu | ana kang katuju buncur | surake asru gar-gêran | bocah prangan dangu-dangu | saya kèh kang tuwa prapta | tulung mring nak putunipun

5. arame gacar-ginacar | sikêp gêgaman prang pupuh | granggang tawok sligi pênthung | talêmpak pêdhang kalewang | krêbin pistul myang darêbus | saya sru surake gumrah | kang curna ginawa mundur

6. kang samya mahawèng marga | randhat ngrêrangu andulur | mring wong prangan ramya umyung | rok-rinok anèng pangonan | Ragamênggala amuwus | andêlna wong ing Pandhakan | wis mungsuhe lan wong Munggur

7. wong sok dhêmên padha prangan |

--- 115 ---

têkan bocah ijih kuncup | ginau bandhulan watu | sok pranga wiwitan bocah | Ki Kulawirya amuwus | gih talah niku wong prangan | punapi niku rinêbut

8. rinewang godrès ludira | Ragamênggala umatur | duga dalêm waunipun | mung isin kasoran êdak | datan lêt satêngah taun | mèhan wontên wulan bêlang | asring prang busur-binusur

9. papêjah pating jalêmpah | prandene tan kawus-kawus | dhasare pan sami gêdhung | uh mara ta kae modar | sapa kae kang kaburu | jêk wong Pandhakan sing kalah | nauri rewange muwus

10. yèn misih Ki Malangrana | Malangjaya Ki Mrêdadu | wong Pandhakan tan sor pupuh | dadra ramya gantya gancar | de jêjadhuge wong Munggur | kemase Jayawirota | Wirantaka Matangganjur

11. wus tandhing duk maksih jabang | wong Pandhakan lan wong Munggur | bubyar bubar prang yèn wus surup[7] | tatune pating galobrah | samya tatu kadhang lampus | wit bandhilan jaran Cina | sami bocah nulya sêpuh

12. mati wus datanpa kara | Nuripin gumuyu muwus | lah ênggih niku prèhipun | dèn rewangi kraya-kraya | tan etunge lara lampus | paribasane kae na | kumriwik dadi gumrujug

13. e e kae kapriye ta | wong siji dikrubut pitu | sinasok baya jur nyunyur |

--- 116 ---

e lah sida katiwasan | pasthi kae banjur lampus | bilah saya rame ika | tan ana kêdho tan têguh

14. kajaba kae nyambata | mring bandara kenthol bagus | Wuragil Kulawiryèku | iba kaya apa mana | Ki Wirya mèsêm amuwus | Pin kowe bae nawunga | têngahana ing prang pupuh

15. amukên kabèh wong ika | sadhengah dadi mungsuhmu | Nuripin motho macucu | sarya ngling e hyang biyah[8] | dede pabênan puniku | bok sampun susah kèn mrika | ngriki kemawon gih anut

14. pinênthung sêk tan kalawan | alêstari tulus mujung | botên kathah ing pakewuh | yèn mawi mrika dahneya | iba-iba raosipun | gêgaman ingkang tumiba | ing wikana sakitipun

15. pêjah têka botên pujah | ing pêjahe kintênipun | ngèwèg-èwèg raosipun | kinrocog tyang saontênnya | Jèngraga mèsêm amuwus | mati thithik tur samoa | tuk kurmat titir umyung[9]

16. rinayap marang wong kathah | Nuripin marèngès matur | botên kapingin kinrumpyung | kadhang bau suku ical | badan tatu cacah êbung | adho paedah punapa | yèn sampuna ajur mumur

17. sangsaya dadya paguyyan | Jèngrêsmi alon amuwus | Nuripin bisa umatur | tan [...] -mukan | apa ya Ripin kadyèku | umatur langkung noraga | o inggih inggih saèstu

18. ya ta laju lampahira | turut [turu...]

--- 117 ---

[...t] tirahing marga gung | gèn paprangan wus kapungkur | kalingane desa-desa | prandene sih kèh kapêthuk | samya anonton prang-prangan | rare wong tuwa andulur

19. prapta ing Trênggalèk Wulan | turut padhadhahanipun | nikung mawènge tan laju | napak ing têgal pagagan | kaling kalampih jogipun | ing kêdhung Bagong wus prapta | samya raryyan amêmucung

30. Pocung

1. wancinipun wêktu sar-asar wus edhum | nèng pinggir narmada | turut ing kali kalampih | samya suka arêna dènnya araryyan

2. apikantuk anèng sandhaping wrêksa gung | trênggulun mandera | têkik pilang kang kêsambi | amalatar rêsik kadya sinaponan

3. pinggir kêdhung Bagong watu kumlasa lus | langkung sri kawuryan | Jayèngrêsmi Jayèngragi | katri lawan Ki Wuragil Kulawirya

4. samyandulu ulam saisining kêdhung | gêng alit kêkathah | tan carup galongannèki | tămbra palung rêng-arêng papar parêm mas

5. gênti munggut abêbayakan rêruntung | kang ayok-oyokan | satatane kadya janmi | samya ngambang pameran sami ngatingal

6. isthanipun kadya nambrama mring tamu | ingkang lagya prapta | katêmbèn dènnya ningali | yèn janmaa samyarsa tur ing pambagya

7. ting kêcubuk tandhikan milar asêlur | molah wijah-wijah | ambyukan sabilik-bilik | pra ngawirya asuka dènnya tumingal

8. solahipun ulam kang nèng

--- 118 ---

jroning kêdhung | lir ingon majanma | Jayèngrêsmi ngandika ris | iya bênêr tuture Ragamênggala

9. yèn ing kêdhung Bagong ulame kalangkung | agêng-agêng akathah[10] | iwak lanangan lan èstri | sakèh iwak tan ana kang mangkonoa

10. gêng-gêngipun lan lêmu-lêmune iku | lir ingon karêksa | pinakane sabên ari | kadipundi puniku kang Ragagala

11. punapiku tan pinèt salaminipun | de langkung akathah | Ragamênggala turnya ris | inggih botên wontên kang purun mêndhêta

12. yèn ing kêdhung Bagong agung ulamipun | wus kina-makina | minane sadaya wingit | datan kenging pinêndhêt sadhingah janma

13. inggih sampun makatên salaminipun | anggêre kaliwat | ing kêdhung Bagong puniki | dalah ucêng saimêt tan purun ngalap

14. gotèkipun pra sêpuh kang wau-wau | lèpèk Galèk Wulan | ing kêdhung Bagong puniki | warti ingon-ingonipun Menak Sopal

15. milanipun dalah samangke kalangkung | gêng-agêng akathah | tan purun wontên mêndhêti | yèn pinêndhêt malarati tan kawawa

16. pan ginanggu kang mara bumi ing kêdhung | gring laju pralaya | pandhêm sakala tan urib | wênèh wontên kang mêndhêt edan angomyang

17. manahipun kêdah anyêmplung ing kêdhung | kêlêm tan kumambang | pêjah buthuk anèng

--- 119 ---

warih | apan lajêng minăngsa ing ulam kathah

18. botên dangu têlas tan wontên kang kantun | giris kang miyarsa | katêlah dalasan makin | tiyang têbih samawana ingkang cêlak

19. lingira rum Jèngrêsmi mring arinipun | miwah ingkang paman | lêrês ujare pra lami | watak ciri bumi desa mawa cara

20. nagara gung mawa tata wus saèstu | e makatên paman | kados ta kêdhung puniki | wus labête kabuyutan mila-mila

21. tiyangipun sami mundhi amituhu | mring kăndha kang wus man | mantêp ing têpa palupi | dadya akêring papan rèh sininggahan

22. anor wuwus kang paman myang arinipun | malih angandika | ênggèh layak ki patigi | tan maido ingong ring pituturira

23. lon umatur inggih sawêg wartosipun | ngumumi ngakathah | duka dalêm yêktinèki | pan makatên gotèkipun kang kawêntar

24. myat ing batur ki patinggi nulya muwus | e lah ngong kèlingan | ya bênêr undangên aglis | kaki Wijakrêti ya ing Galèk Wulan

25. kang tinuduh sigra-sigra lampahipun | Jèngrêsmi kacaryan | mulat mina nèng we wêning | lir wirangrong ulame saking pangrengan

31. Wirangrong

1. langkung sukanirèng galih | myat mina nèng kêdhung Bagong | Ki Kulawiryojar | yèn sun gugu | kang padha dera ngling |

--- 120 ---

iwak angkêr mangkana | gotèke Ragamênggala

2. jaman cothèk duk ing nguni | Menak Sopal kang ngon-ingon | ijab laminira | pirang taun | maksih anglabêti | bêtèke kêna wingitan | tan ana wani anyomah

3. linging kamas mung Jèngrêsmi | gèsèh lan graitaningong | suwene rêrasan | kang sun dulu | ulate Si Ripin | lir kucing myat jinada | andêlêng iwak ngalobak

4. thêk-thêkan kudu amancing | atine kudu kacangkol-cangkol | jrih ujaring kojah | lamun iku | iwak mawa wingit | yèn ajaa anak mas | ingkang nambungi wirayat

5. gèbès bae dèn kandhani | watak tan ngadêl ujar wong | katênta kalunta | wus kapatuh | gawene sok mancing | kongsi lali sêmbahyang | arang-arang luhur

6. kang dèn prêlokkên mung mancing | karêm kèdhêm karêm gathok | ing besuk yèn modar | dadi wrêgul | lingsang krêndhahnèki | dhapure wus katara | wis mèmpêr plêk wrêgul lingsang

7. gumujêng kang putra kalih | myang ginuyu sadaya wong | Nuripin anjola | amalêruk | kadumêlan angling | i lae iya talah | wong kasănja sabên dina

8. Jayèngraga ngandika ris | Ripin apa ya mêngkono | lir sojare paman | dhêmênamu | karêm amêmancing | Nuripin aturira [aturi...]

--- 121 ---

[...ra] | rêmên kula timur mila

9. nêntaki Kulawiryèki | e e si dipadhêglo | dene awikrama | calathumu | angrarêga dhiri | dèn ajèni priyăngga | dèn timur-timur kêndhawak

10. kacêmut mèsêm Nuripin | umatur marang sang anom | alêrês ramanta | yêktosipun | kawula ningali | ulam kêdhung punika | owêl yèn tan pinangana

11. yèn ta sampuna kula jrih | ing kojah mlarati yêktos | Ki Wirya ris mojar | wawi ngriku | kenthol bagus Ripin | gogoa kono sira | ing kêdhung Bagong kèh iwak

12. nora susah moncang-mancing | cêkêlana bae kono | Nuripin anglungsar | pinggir kêdhung | ula-ula ngagir | sikile kuthaweyan | nguling-uling tukakira

13. sarwi kadumêlan angling | wong dèn êkon nyêmplung gogo | bok dhèwèke dhawak | asilulub | pèn pinangan dhêmit | lah iku mari ladak | Ki Wirya gumuyu majar

14. apa kang ko wuwus he Pin | calumikan kathik mecos | lir wong kasurupan | amacucu | ngagir pinggir kali | Nuripin aturira | e botên thol piyambakan

15. sawêg rêmên aningali | ulam kang nèng kêdhung Bagong | agêng

--- 122 ---

dhugal-dhugal | ting kacubuk | yèn tiyanga kadi | Ki Kulawirya mojar | kadi prèhe kadi sapa

16. bacute kapriye Ripin | lir sampeyan pan mangkono | Nuripin turira | sanèsipun | pan botên kadyèki | kadi anu ih kalepyan | kaya apa mau ika

17. Ki Kulawirya ambêkis | dhasar bandhol dudu uwong | sida kanganglangang | dhêmit kêdhung | sing padha nyurupi | calathune kandhuhan | de miran dhugal-dhugal

18. matur lah nikulamnèki | kang sami bancol mancolot | wong lam lêmênan | anèng kêdhung | dèn sêngguh nyêmoni | mrih sisip wong kewala | dhasar dhahari duka

19. êng e dhasare kêpandhil | êndi ana wong mangkono | wong dèn rani dhugal | lan sirèku | iya dhugal êndi | wong caturan lan ingwang | sêmbari ngagir angula

20. cakore dèn abat-abit | kuthaweyan numpang bakong | bangêting gêndhila | edan taun | diksura si jomprit | sarwi ngambil karakal | watu sapoge kinarya

21. ambalang marang Nuripin | kêna poloke mak kêplok | Nuripin anglumba | tangi luguh | andamoni sikil | mripate kaca-kaca | Ki Kulawirya alatah

22. i bêcik têmên Nuripin | lir kirik katiban banon | ngrajug kalengkengang | muwêr bingung

--- 123 ---

mak kringkêle apik | dhêmên têmên ngong mulat | kang putra suka kalihnya

23. sadaya gumuyu mèksi | Kulawirya angling alon | sakake maningan | ah apamu | kang kêna ing krikil | dene kongsi sêmoa | blêg kaya wong arêp modar

24 Ki Ripin guyu-guyu ngis | matur ih tan mêlas mring | ngong wong watu sakluwak | banggalipun | jare sak karikil | lah puniki watunya | mak gamplêng palok kawula

25. kêmiri lêrês kang kêni | biru èrêm amanyonyong | sakite tan jamak | sawat bingung | mak pêt konang mijil | mênêng tan priksa tiyang | wong ku-[...] balung kewala

26. gèning tipis botên daging | tan wande salampah bejog | sampeyan punika | damêl butuh | guyon sok nglarani | Jayèngrêsmi wlas mulat | sinamun kasmarèng ulam

32. Asmaradana

1. karênan dènnya ningali | Jayèngrêsmi Jayèngraga | nèng têmbinging kêdhung Bagong | ulam gêng-agêng kliwêran | lumarap têlèrèpan | bayakan atutut-tutut | tandhikan awijah-wijah

2. Jayèngrêsmi ngandika ris | puniki paman kaecan | myat ulam nèng kêdhung Bagong | mèh kapirên wêktu ngasar | pijêr katungkul gujêngan[11] | suwawi paman awêgtu | gupuh

--- 124 ---

kang samya liningan

3. samya ngambil toyastuti | mangandhap ing pakêdhungan | pèrènging bangbing kang rèpèh | sawusnya dènira kadas | samya awêgtu ngasar | antara dangu bakda wus | paragat prabote sunat

4. kang tinuding wau prapti | Jakrêti ing Galèk Wulan | sarta sutanira gaco | ambêkta samêktèng sêgah | myang tumpêng pakan iwak | rong jodhang pisuguhipun | rampadan ulam dhaharan

5. Ragamênggala agipih | anguwuh kinèn mangarsa | Ki Wijakrêti wor lunggoh | kapara ing lungse tuwa | panganggone gênêngan | cara kuna sarwa kusut | mung têkên tanpa gêgaman

6. Jayèngrêsmi [...] | kaki ka kaparèng ngarsa | lan ingong kang sêlak bae | Ki Wijakrêti agêpah | anyakup sêsalaman | Jèngraga Kulawiryèku | wèh salam mring kae tuwa

7. umatur atur pambagi | raharjaning pangampiran | nimpar anèng kêdhung Bagong | sintên kang pinudyèng krama | ing wingking kawiryan ta | ingkang kasêdya ing kayun | pun kaki nuwun sinabda

8. lan pun kaki nênaosi | sêkul lawuh sumapala | mung parêrêming kalantèh | satètès we ning dawêgan | myang ngupa kramèng

--- 125 ---

ulam | punika sumanggèng katur | dêlape pun kaki nistha

9. Jayèngrêsmi ngandika ris | ênggèh kaki ngong tarima | kusunging sih pamulène | mring wong tirakat kasrakat | ran gus santri kewala | dene sasanèng ing pungkur | ing karajan Wanamarta

10. lêlana sêdya ngulati | saking padudinging bapa | kinèn ngupaya jênêke | kadang tuwa nimpar paran | Mahagis lan Bayinat | dadya ing lampah kalantur | sêdyèng sun mring Lêmbuasta

11. mantuk sêmbèn ngampir rama | mring kêkaruh anèng paran | supaya kathah sunate | Ki Wijakrêti duk myarsa | tyas marma lon aturnya | lamun pa-[...] sang abagus | mugi rèrèh mring wismaba[12]

12. Jayèngrêsmi ngandika ris | kaki ayya susah-susah | sun tarima sadèrènge | pan wus kasêdya ing driya | wruha warnaning ulam | ing kêdhung Bagong kalangkung | gêng-agêng ulame kathah

13. sarta tan kêna ing êjik | kaki punapi marmanya | manawi wontên gotèke | ki patigi nambung basa | kaki rika maturnya | dika brêkat tiyang sêpuh | kandhane kang kina-kina

14. Ki Jakrêti matur aris | inggih kandhane punika [puni...]

--- 126 ---

[...ka] | ulame ing kêdhung Bagong | mila angkêre kalintang | tan kenging dèn alapa | kêdhung Bagong duk ing dangu | kina-kinane têlaga

15. winastan têlaga Sasi | patamanan sri kawuryan | lêlangoning putra katong | ing Singasari Narendra | arya di Banyakwulan | tumêrah salaminipun | têkèng Arya Mênak Sopal

16. jênêk nèng têlaga Sasi | sasanèng taman martapa | sih mring ingon-ingon ulam loh[13] | tămbra bancèr wirasoca | rênga rêla giligan | papar palung bèkèl cakul | tanapi ulam lanangan

17. Arya Menak Sopal nênggih | tinêkan dènnya martapa | barang kang kinarsakake | kali Kêlampih pinuja | anjog maring têlaga | lajêng dados sirahipun | kang bênawi palabuhan

18. satêngah wontên mastani | sirah plabuhan punika | sing ardi jangur clèrènge | wetan ing Kadhiri praja | turute lèpèn Ujang | angubêngi ardi Kêlut | prênah ngalèr kilènira

19. duka dalêm kang sayêkti | lèpèn Kalampih lan Ujang | rêbat yêkti panrêkane | Ki Kulawirya ris mojar | ing mangke punapaa | kêdhung Bagong namanipun | kadipundi pundi marmanira[14]

20. Ki Wijakrêti turnya ris |

--- 127 ---

inggih sawêg kula pajar | duk Menak Sopal waune | kêkuwu anèng têlaga | Sasi ngalama-lama | nis marang dêlahanipun | mengkrat sampurnèng têlaga

21. musna salêlangênnèki | ngumara anèng têlaga | tan owah kadya sabêne | kluruke sawung abênan | sênguk mêlunge gêmak | syarèng gamêlan anguyu | ayu angrangin pinarsya

22. cêngkunging kêmpul yèn ratri | syabawane wong amayang | kadhang lir suka rêramèn[15] | panglike sindhèn sinênggak | sanjata barondongan | myang surak atri gumuruh | kadya nalikane karya

23. makatên salaminèki | wartine kang kina-kina | sadaya tiyang Trênggalèk | yèn wontên kang darbe karya | mêmantu rowan-rowan | asambut gamêlan sinung | sarancak rong ancak angsal

24. miwah praboting patani | wastra kêling sêsampiran | asêsaji ing sontêne | enjing pinaran samêkta | nèng pinggire têlaga | binêkta sakaliripun | myang dhalang anilih wayang

25. tan wontên susahing janmi | mêmantu nilih gamêlan | samya mriki pangungsène | sadhengah kang siniliha | apan antuk kewala | raja kaputrèn pan sinung | kewala tan cinupêtan

26. milane dipun wastani | talaga

--- 128 ---

Sasi punika | winastanan kêdhung Bagong | dadya panêbane găngsa | myang sinung ulam kathah | sêkèhing têtiyang nambut | wontên kang melik culika

27. pinêndhêt barang sinilih | kang culika têtumpêsan | katêlah dêlah samangke | tan wontên kang pinitayan | mutung wus cinukêngan | mring kang mara bumi kêdhung | sapriki tan kadya kina

28. makatên duk gatèknèki | duk jênênge Menak Sopal | inggih kala jaman cothèk | nglêluri kaangkêrannya | ing mangke gih trêkadhang | tiyang kang kalilan sinung | amêndhêt ulam punika

29. yèn tan sinung datan kenging | narajang apêsing badan | kathah kang janma wurung wong | Jèngrêsmi suka ing driya | Jèngraga Kulawirya | myarsa andharing pitutur | agênah panggotèkira

30. Ki Kulawirya ngling aris | lah kaki saingganira | mèt iwak sawiji bae | punapi tan dadi bahya | Ki Wijakrêti turnya | duga dalêm kang puniku | sumanggèng karsa kewala

31. Jayèngraga lon dènnya ngling | manira ngalap yuwana | iwake ing kêdhung Bagong | cinoba lamun sinungan | lah mara Ripin sira | ngambila iwak dèn gupuh | Ki Wirya nambungi sabda

32. ya bênêr Ripin dèn aglis | santri Nuripin aturnya | kadospundi pamêndhête | cinêpêng mangsi kenginga | damêl pancing punapa | coba pinakan karuhun | manawi kenging cinandhak

33. yèn [yè...]

--- 129 ---

[...n] wontên ulam kang minggir | mangke ginêdhig kewala | inggih gampil masalahe | Jayèngrêsmi lon ngandika | kakang Ragamênggala | rika pinakan dèn gupuh | ingkang liningan asigra

34. amakan ulam nèng warih | amrutah tumpêng sakawan | ngawirya katri nulya ge | samya amakani ulam | suka dènnya tumingal | gambira ulam sakêdhung | samya rêbutan pakanan

35. koyok yêl-uyêlan tindhih | amijah milar anglumba | byah kabèh mêtu saking rong | carup wor marupa-rupa | gêng alit tanpa wilang | tan kongsi kandhas kang sêkul | pinangan ing ulam kathah

36. pan wontên ulam kêkalih | amindu tan obah-obah | saupa nora agape | antêng wadêr wirasoca | dyatmika gung sasmita | Jèngrêsmi mèsêm andulu | marang wadêr wirasoca

37. dangu-dangu dèn tingali | kang wadêr ro wirasoca | sakala salin warnane | badhèr kang sisik kancana | mancorong tiningalan | sadaya samya angungun | kadya angêmu wahana

38. nulya ngambang wadêr kalih | alon lêr awak tan obah | tantara musna tan katon | sadaya gawok tumingal | nising kang wirasoca | Ki Kulawirya amuwus | dospundi kaki punika

39. umatur Ki Wijakrêti | inggih prayogi punika | kados wontên wahanane | kang lir sasmitaning ulam | sawêg dugi kawula | langkung-langkung bêjanipun | inggal lamine kapanggya

40. apan pênêt kang pinanggih | kang samya adon tirakat | idayat nèng kêdhung Bagong | sokur angsal kanugrahan | samya lon angandika | kaki pandunganirèku | kang mugya

--- 130 ---

raharja[16]

41. Jèngrêsmi mèsêm lingnya ris | Nuripin ngambila ulam | ing kêdhung manawa olèh | iwak padha dhêdhawêtan | Ki Wirya nambut sabda | lah mara ta dèn aguh[17] | kinèn amèt ulam toya

42. apa gogo apa mancing | sakarêpmu dèn sêngaja | prayoga nyêmplunga bae | Nuripin sêmu kewuhan | rada jrih angkêrira | dadya tingkah ala nganggur | mancing pancinge cêngkolak

43. pinakanan iwak pitik | cinêmplungakên ing toya | Ki Wirya sêndhu wuwuse | edan Nuripin gêndhila | têka dadak sêmbrana | dêdolanan ala nganggur | yèn sun banggala anjingklak

44. Nuripin kumrengkang ajrih | pancinge cinaplok mina | ing palung kalangkung gêdhe | Ki Nuripin gugup srigag | sinêndhal mak cangkekan | sru alok oh olèh palung | gêdhe têmên mak gudebag

45. samya gumuyu ningali | iwak pinancing ing wilah | gawok de têka kênane | Ki Wirya gumuyu latah | bilah dene digdaya | kinthol Nuripin sirèku | saiki mari gêndhila

46. Jayèngrêsmi Jayèngragi | suka tyasira tumingal | tan nyana kalamun olèh | palung pinancing ing wilah[18] | bilah dene digdaya | muwus lah panjingmu iku | kabangêtên nora pakra

47. tak dandanane sing bêcik | pancinge kurang prayoga | kênure bêcik sing ayot | bèn aja pêdhot sinêndhal | wus dadya dinandanan [dina...]

--- 131 ---

[...ndanan] | ênya Pin iki wis kukuh | cobanên manèh yèn angsal

48. Nuripin mèngrès nampèni | pakane nulya pinasang | cinêmplungakên pancinge | laju sinarap ing mina | sinêndhal gumalebag | mangkana sadangunipun | cêkak-cêkèk angsal mina

49. tan kongsi sêndhal ping kalih | sabên nibake sinarap | pêpêk olèh sawarnine | sisikan lawan lanangan | Jèngrêsmi lon lingira | uwis Nuripin hya banjur | wus akèh kang sira alap

50. Nuripin maksih amancing | dèn prênèh-prênah ing mina | sawiji tan ana nyegol | ingalih minggir manêngah | Ki Wirya mojar nêntak | wus wong edan dadak cakut | yèn dipênging mandar anyêngka[19]

51. dinukan datan de wêdi | andimêr wangkal apugal | ngiyêr katon iwak bae | Jayèngraga mèsêm nabda | [...][20] | nyata dhêmên amèk iwak

52. kang paman aris nauri | gênahe pun Ripin pusak | mandar kathahên pusake | alis idêpe apusak | alis dhesih sisihan | jenggote muwêr lir jêmbut | jumêbêng pating garowal

53. iya kinthol bagus Ripin | mulane jênêng si pusak | dene kèh nyêng-unyêngane | gêr ginuyu ing ngakathah | Ki Nuripin anjola | pan cinakar jênêngipun | angacêmut palerokan

54. Ki Kulawir ngling malih[21] | hèh Nuripin dhèk biyèn ika[22] |

--- 132 ---

kowe dèn lalohi lele | marang jêng kyai geneya | Nuripin aturira | e inggih kala rumuhun | kawula duk maksih bocah

55. kalawan Ki Basarodin | kala dèrèng dados ibah | maksih nama Dulrajake | dados lurah athak-athak | lurah botên mêmulang | rèhning kasihan ing guru | kêrênge botên kêjamak

56. mung mêthès santri kèn ngêmis | sadintên sontên yèn prapta | kinumpulkên sal-angsale | tinêdha sadayanira | kadhang santri tan uman | myang santri kinèn nênawu | suwakan ngayap misaya

57. kula sring kinèn amancing | mring lèpèn miwah balumbang | lamun angsal janji paron | san kaur ngaji sêmbahyang | pijêr ngupados ulam | pangulu tan milu-milu | mung nênggani anèng wuntat

58. jêng kyai rêmênanèki | ngingu lam dene Ki Basar | doyananipun ulam loh | kula sring kinèn mancinga | balumbang linarangan | marang jêng kiyai guru | balumbang masjit punika

59. kathah angsal kula macing | sabên kula tinimbalan | datan kapanggih kapanggoh | punika nuju konangan | jêng kyai langkung duka | kaya tèngkèk bocah iku | nglêburke iwak balumbang

60. Dulrajak lumayu gêndring | jêng kyai nuduh mring kănca | kinèn nyêpêng mring kula ge | tinubruk tiyang sakawan | jêng kyai angandika | lèhe iwak lele iku | jujukna cangkême pisan [pisa...]

--- 133 ---

[...n]

61. tan ngaji katungkul mancing | gya kănca santri angrêncak | sakawan sami angrayok | tan nyana lamun têmênan | kula sêngguh gethokan | kawula ginrêjêg purun | linalohan lele gêsang

62. bancolipun kănca santri | dadak nglalohi têmênan | lelene amangkêl tênggok | nglumba prut kula agêblag | butul maring gorokan | sru ambêngok biyang-biyung | jêng kyai wêlas tumingal

63. gupuh-gupuh kèn ngulapi | lelene kang anèng têlak | kongsi butul matil tênggok | lajêng rinagoh kewala | lele miring nèng têlak | dinudut patil abutul | sisihipun nyanthol cêthak

64. anyêgrag kula anjêlih | lelene mrucut sinêndhal | pinêksa cêthak akèkrèk | gêgodès ngêmu ludira | jêng kyai timbalannya | modar kowe karêpamu | bocah bêlêr kaya lingsang

65. mila katêlah samangkin | gothèke tênggok kawula | kang myarsa gumu kabèh[23] | Jayèngrêsmi lon ngandika | Nuripin iwakira | iya lèhmu mancing iku | bakarên bae lawaran

66. Ragamênggala agipih | lan gaco ing Galèk Wulan | gupuh dhakoh sabature | dados gêni magang ulam | sadaya binakaran | wus matêng sadayanipun | Ki Wijakrêti turira

67. sumăngga kula aturi | anadhah kang sumapala | kang ingaturan nulya ge | samya wanting wêwijikan | anadhah pasugata |

--- 134 ---

kêmbul bukti katrinipun | ulam anyaran dhinahar

68. kalangkung pikantuk bukti | raosing ulam kabelan | anyir wus kadya inuman | mèh têlas satugêl sewang | saking ing raosira | antara samya anutug | luwaran gyannya anadhah

69. Ragamênggala Nuripin | sami anyarik sasêgah | sadaya linarotake | sinungkên mring pawingkingan | kupêng nadhah lorodan | samya dhakohan kakêmbul | dènnya mangan ting kucapah

70. anggrêgut pamangannèki | kabèh ngraoskên kang iwak | sinambi mangan lan among | ya talah nora kajamak | rasane luwih enak | lan sabêne iwak êluh | kali kalèn kana-kana

71. gurihe lir dèn buboni | ambakna ngong Galèk Wulan | lagyèki wêruh rasane | ing kêdhung Bagong iwaknya | enake tanpa timbang | kaya mokahêna untu | gêr gumuyu kang amangan

72. wong rolas iwak ngijèni | lali lawuh saking desa | samya sênêng lam loh kabèh | anutuk dènira mangan | warêg kongsi tan têlas | samya atob bèkèl nyêmpluk | anonong bèkèl nyakilan

73. Nuripin maksih nêmêni | sisane kang sami mangan | sêga myang kêlaprutane | krawog rinakup pinangan | carup srundèng lan upa | ngamuti lan nyakot balung | Ki Kulawirya sru mojar

74. hus kêblak cicir Nuripin | thethekan

--- 135 ---

nglêthak thethelan | wis pancène nisthakake | lir sajêge tan kaopan | anggêmêti rebedan | nikate lir bêlang buntung | ngrêsiki upa kang glêdrah

75. gumuyu kang samya myarsi | Ki Wijakrêti ris mojar | gih pênêt tinêlasake | tanggêl eman dados nisa | sampun isin nèng têba | wong warêg watêke kukuh | arusa lumakyang paran

76. nauri rêsipun inggih | yèn ta sampun drawoloa | yèn jrih dinukan sih ngêlèh | niku kenthol Kulawirya | sring dukani mring wong mangan[24] | nora ngalumuhi batur | balung usus otot ilat

77. Ki Wirya gumuyu angling | pa wis gêmêt lèhe dilat | lah apa enak iwake | umatur dhuh inggih eca | anyir tanpa sasama | sajêg ngong nêdha ulam luh | tan lir punika raosnya

78. Ki Kulawirya nauri | ya wong kowe mèmpêr sitan | mung bèkèlmu têlung kênong | gêr gumuyu sakancanya | Nuripin kêlamêdan | Jèngrêsmi ngandika arum | paman sawawi asalat

79. wus wanci awêktu mahrib | anulya sami akadas | Nuripin adan tumlawong | wusnya sunat nulya kamat | antara prêlunira | bakda wahbin laju wêktu | ngisa antara wus ngisa

80. atata samya alinggih | nyamikan sumadyèng ngarsa | samya ngalap sasênênge | pinrutah marang wong kathah | karya cagak lèk-lèkan | mangkana sadangunipun |

--- 136 ---

wus dalu samya karipan

81. aturu pating gulinting | Jayèngrêsmi Jayèngraga | katri Ki Kulawiryane | adikir kalangkung rahab | Nuripin sore mula | dènira turu anglugur | ngalindur bêngok gêmboran

82. kang turu kagyat atangi | ting jênggèlèk samya tanya | niku napaa baguse | ingayog ginugah-gugah | gya tangi garagapan | Ki Wirya gumuyu muwus | Ripin niku katon apa

83. umatur inggih kaèksi | tiyang gêng alit kèh prapta | briga-brigi yun nêmbêlèh | kang ngarsa mênthung anjambak | [...][25] | manah kula kagum-kagum | nêdha tulung tan bisa bah

84. Ki Kulawirya ngling bêkis | wong dablog tan kira-kira | mundhak bêtah dhêkok ngarok | wis ta mêlèka kewala | matur gih mung tilêman | ngaliyêp malih ngalindur | angrêruntuh bêraokan

85. ginugah nulya nauri | maksih malêlêng anendra | Ki Kulawirya atakon | krêp tindhihên katon apa | [...][26] | Nuripin katon tyang gêguyu[27] | gêng alit sapirang-pirang

86. ngajak guyon ngilik-ilik | lajêng bêngka manah kula | mripat kula mêlak-mêlèk | e lah sirèku bakalan | kalap kapundhut dhanyang | lêrêm lagi sadhela nglindur[28] | gêro-gêro gêragapan

89. Ki Wirya gumuyu bêkis | hus cêblung kaparat edan | ambakna nglindur angglênyèh | ijèh nyêngoh amêncangah | têka nglindur tan lumrah [lu...]

--- 137 ---

[...mrah] | lumrahe nglindur aturu | iku de mêlèk wasesan

90. tindhihên sru angrêrintih | umatur inggih wikana | akathah têmên kang katon | mangkana sawêngi pisan | nèng sela kumalasa | tan lêt satngah jam anglindur | Nuripin kadi wong ayan

91. kêrêpe dènnya katindhih | tan pilih mêlèk turua | Ripin nangis gêmbar-gêmbor | angalih panggonan mêksa | sih tindhihên kewala | akêbut nêbut dharudhut | tindhihên adêg-adêgan

92. sadaya tan antuk guling | gumuyu mring Ripin dènnya | tindhihên gêng-gêngan bae | samya guyu-guyu gila | manawa kabanjura | anglamong kêna ing kêdhung | Bagong angganggu wong anyar

93. ing wanci wus bangun enjing | Jayèngrêsmi lon ngandika | suwawi paman asuboh | utami mupung sih awal | lan Nuripin supaya | mêndha gènipun agumyur | kalangkung amêlasarsa

94. kang paman miwah kang rayi | samya tangginas akadas | wus ngambil hèrastutine | mangkana kang carita[29] | Nuripin wusnya kadas | matane mari baliyut | nulya adan lak-êlikan

95. kang sunat gya angamati | angangkat prêluning salat | subuh antara bakdane | anutug puji dikirnya | paragat numpa dunga | salawat sêsalaman wus | Jayèngrêsmi angandika

96. lah wis kaki Wijakrêti | lawan kang Ragamênggala | kewalèng wangsulèng kene | manira yun lumaksana | marang ing Lêmbuasta | kang linilan lon umatur | lir kukila adon [ado...]

--- 138 ---

[...n] wohan

33. Dhandhanggula

1. lamun parêng kawula umiring | ing saparan kêdah tumuta[30] | marang ing Lêmbuastane | Jèngrêsmi lon amuwus | pan wus sangêt tarima mami | mungguh laku tirakat | prayogi kang samun | tan sigug rarasing lampah | panguntaping ing lampah wus nrima mami | sakèhe kang sih marma

2. lan wus pêdhak kang sinêdyèng kapti | ingkang liningan sumanggèng karsa | tan lênggana sapakène | Jèngrêsmi malih muwus | kang patigi kaki Jakrêti | sami adum waluya | kewala ngong laju | nulya samya sêsalaman | gantya-gantya wusnya dyan mangkat tumuli | sah sangking pakêdhungan

3. mèh raina wanci pajar sidik | mabang sulaking hyang arunenjang | masinjang ima awênge | lêlungsiran kadulu | dadu pita rêta arandhing | marêga têturutan | mèrêm rêmu-rêmu | lir tasiking dyah tipisan | mega malang karanthang ganthêng ngênthêngi | angrênuk amikrêsna

4. tan masungsun amardawèng wèni | lir sinome dyah amicis anjrah | linuding papidih adèn | kasilakaning suluh | silih solah kasilo dening | hyang surya sama dhadhar | duk umungut-mungut | ngantirah mraba ajingga | adipani saliring sèsining bumi | katrape ngăndakara

5. sumaringah kabèh pra kirnaning | kadya kagringan manggih usada | duk ratri praptèng arine | kêkaywan yêkti mahyun | suka kèngêl [kè...]

--- 139 ---

[...ngêl] katub ing angin | antara kawistara | baskara ring esuk | tan wus langêning akirna | kang mahawan anabrang kali Kalampih | ngidul ngetan nut marga

6. wus kapungkur kang sêdya umiring | nèng kêdhung Bagong wus sasowangan | samya mulih dhewe-dhewe | ya ta ingkang lumaku | padhadhahan ing dhusun wadi | anapak patêgalan | pala sri dinulu | gumantung pala kasimpar | kacang gudhe kacipir kara karai | timun lawan sêmăngka

7. jagung jawawut katela linjik | lombok terong dhuku jarak kapas | tămpulu kasumba wijèn | samya tulus tinandur | pasabinan lan anglêbari | gaga miwah tadhahan | sorotan tan awun | tan măngsa tigasing gagang | ana panèn mêkatak amêmping kuning | mapak mêncut gumundha

8. ingkang lagya tandur myang anglilir | nyêbar angurit kang lagya amêkar[31] | nênampingi miwah anglèr | ingkang agaru mluku | malik nyikal lêbaring dami | kêbone rupa-rupa | kêbo jamus lamus | daringan tèh dhungkul ranggah | ting balêkèr agantêr pêcut ngabani | ho o o lir kya-kiya

9. akênthêngang gêgalêng anamping | ngêmbong tulak kaklirap ing toya | sring kasêrêng ing srêngenge | silaking ngombak banyu | kèdidan maruta ngidit[32] | nampèl galêngan plikan | napyuk lènging yuyu | yuyune yayah asuka | nèng pangleran ayêm [a...]

--- 140 ---

[...yêm] lir bangun kamuktin | dening gyan kabêbêgan

10. kabolod ing rêrumbut kang minggir | ingadêgan bango pêcut cangak | balêkok kuntul trinile | angrakêt anèng ranu | kadya puspa mênur mênuhi | panjrah nèng patilaman | sumawur ing kasur | tustha kang pêksi putihan | manmrih măngsa ambêncèt-bêncèt malêcit | wêlut yuyu canthoka

11. pêcut caruk rêbut nucuk cacing | sêsambêran mecok pagalêngan | kang trinil nèng têngah warèh | ngungsir canthoka lêmbut | Ki Nuripin mèsêm ngaruhi | kănca ing pacangakan | bisa anênangguh | yèn lagi wong anglèr sawah | lir akêncan si kuntul putih asuci | anisil prêcil kungkang

12. tan sêmbada pasêmoning putih | Ki Wuragil Kulawirya mojar | yèn pingin nubruka age | sinaua lir kuntul | uga putih wulunirèki | sira mung jenggotira | kalawan jênêngmu | Nuripin jênêng mutihan | badhogamu tan kêna balung kumlithik | mêntah atos pinamah

13. tan etung mung buru warêgnèki | mungguh pasang sêmu santri kombang | gêsêng matêng sakjabane | jêrone miwah lugu | durung kambon sapêlik gêni | mêntah sakojur [sa...]

--- 141 ---

[...kojur] pisan | iku yèn candramu | Nuripin mlêngèh turira | dene daya yèn kados kuntul nèng sabin | saksat sagêt angikra

14. nèng pêpalan palon kandhang sapi | Ki Kulawirya ambêkuh mojar | ibilah Ripin dilèngèng | bangê le edan taun | agêgarap wong si panyakit | jinarogakên sawah | mak cêgug galuprut | Nuripin ngrengkang leleran | mèh kapacul doran pan lagi kababit | narêngi gacrokira

15. ingkang macul kagyat asru angling | i mèh bae kurang thithik kêna | prèhipun niku baguse | Ki Wirya sru gumuyu | gih raine niku Nuripin | kèn nampingi têng dika | rêgêt dimèn alus | mèn alus kadi galêngan | tinampingan turene niku kapingin | kagarap lir galêngang

16. kang amacul gumuyu mring Ripin | Ki Nuripun amalêruk mojar | ya talah awaku dhewe | lah maha ngaru-aru | jare wong dèn rani kapengin | tan kaprah ing wong kathah | wong dhêmên dipacul | sarwi minggir mring galêngan | Jayèngrêsmi Jèngraga gumujêng mèksi | Ki Kulawirya latah

17. he Ripin lir wong-wongan glali[33] | jêg lara bonyo gawe kucingan | galaprut êndhut jinggote | wis ta adusa gêmblung | Ripin nganggrak ngrangkul Ki Ragil | Ki Wirya

--- 142 ---

ngling iya-iya[34] | tak parung lambemu | sadaya suka tumingal | ingkang dadi paguyyan samargi-margi | Nuripin masuh sinjang

18. pinengiras ingangge lumaris | nut marga gung ngetan papagan[35] | wong pêpasaran mring Galèk | jalu èstri asêlur | ngawirya tri karasèng ati | kèngêtan ing karajan | ing Wanamartèku | kalangkung arjaning desa | ing Trêgalèk dhusun dhêngkêt adu sabin | pêpasar kèh pinăngka

19. wisan gawe wayahirèng ari | Ki Nuripin kinèn atêtanya | dhusun ing Lêmbuastane | kang liningan agupuh | ngandhêg laku janma nèng margi | têtanya pundi ingkang | dhusun prênahipun | kang winastan Lêmbuasta | kang tinanyan nauri kidul puniki | lêt rong dhusun kewala

20. kajêng ratu gêng ingkang anganjir | Ki Nuripin wus narimèng warah | umatur mring bandarane | Ki Kulawirya muwus | lah dhingina ngidul Nuripin | sira atêtakona | ing pawismanipun | kae Kidang Wiracapa | iya măngsabodhoa sira Nuripin | bêlabagên balaka

34. Balabag

1. kang liningan Nuripin matur sandika | nulya ge | andhingini lêlampah kinèn têtakon | wismane

2. Mas Dêmang Wiracapa ing Lêmbuasta | ge-age | Ki Nuripin wus prapta [pra...]

--- 143 ---

[...pta] ing padhadhahan | dhusune

3. langkung agêng agênggêng kang karang kitri | kirnane | kinubêngan pring ori atêmu gêlang | dhadhahe

4. mujur ngulon karajan ing Lêmbuasta | banjênge | tinurute jagang wiyar atêmu[36] | gêlange

5. ingkang prênah palawangane dèn woti | jagange | margi agêng ngubêngi jagang mring kori | pinggire

6. Ki Nuripin praptèng lawang paregolan | kandhêge | ngadhang janma mêtu saking jro sawiji | tinakèn

7. saurira kula jrih dhatêng mas dêmang | sêmune | wontên malih tinanyan sami kewala | saure

8. kang sawiji malih tinanyan mrayoga | saure | yèn prakara makatên dika kapangguh | lan têbe

9. mring kauman Ki Pangulu Astradênta | adate | nênggih kang wus pinitaya mring mas dêmang | sabêne

10. Ki Nuripin manthuk-manthuk anauri | arise | lah kang pundi wismane Ki Asradênta | prênahe

11. tinudingang[37] lah ika inggih ing masjit | êlère | nauri yèn makatên pênêt ngong panggih | lan têbe

12. lah gèh sampun kisanak ngong têmonane | kaume | inginggihan Nuripin nulya lumaku | ge-age

13. tan antara prapta wismaning pangulu | kapanggèh | sêsalaman Nuripin lan Asradênta | nèng ngèmpèr

14. ragok-ragok Asradênta gêdhe dhuwur | dhapure | gumawula kapara kèh ingkang putèh | rambute

15. jenggot jemprak [je...]

--- 144 ---

[...mprak] abruwès jawès atêpung | godhège | netra kêdhèp alayop milulu lambe | andumble

16. awak irêng kurang daging kadhuwurên | dêdêge | gondhokira ngatembol gundhèl sagembol | gêdhene

17. Ki Nuripin mèsêm sajrone ing ati | wong kuwe | iba apa bandara lamun wêruhe | wong kuwe

18. mindah gone mayoki thol Kulawirya | tèk amèk | wong mangkono dadak ginawe pangulu | yagene

19. amitêmbung Nuripin mring ki pangulu | sojare | anjêjerah jarwanira mulabuka | jatine

20. mugi kyai pangulu anglarapêna | ature | mring bandara mas dêmang ing Lêmbuasta | nuntêne

21. Ki Pangulu Asradênta anaguhi | têmbunge | gèh nak bagus yèn makatên kula matur | pênêde

22. lah suwawi malêbêt kula kang ngirit | lampahe | Ki Nuripin nauri inggih sumăngga | andhèrèk

23. nulya sami malampah Nuripin wuri | garêndhèl | kacêmutan gêguyu mring Asradênta | batine

24. gêdhe dhuwur adhoyok ngêthimil rindhik | lakune | tan antara praptèng jro kyai pangulu | kapanggèh

25. nèng pandhapa Kidang Wiracapa tanya | wuwuse | ana paran Asradênta sira agati[38] | dêlênge

26. anauri talètèh matur sadaya | bukane | manthuk-manthuk ki dêmang lagya kèlingan |

--- 145 ---

dangune

27. alon mojar ki dêmang marang pangulu | wuwuse | anèng ngêndi ing mêngko kang sira pajar | ênggone

28. Asradênta anolih marang Nuripin | tanggape | Ki Nuripin umatur maksih nèng wuri | arèrèn

29. sangandhaping wrêksa rau kang nganjir[39] | katrine | angling malih Asradênta sirèku[40] | dèn age

30. aturana priyayi kang adon langip | lakune | kang liningan lèngsèr Nuripin tan kari | undure

31. angaturi ingkang sêdya amradhatêng | gupuhe | anèng ngarsa Nuripin ngirit pangulu | lakune

32. Jayèngrêsmi Jayèngraga Kulawirya | katrine | dènnya raryan anganti ingkang tinuduh | wangsule

33. gya katingal Nuripin tinut wuri[41] | lakune | ragi pêdhak Ki Kulawirya andulu | karone

34. ngling bêbisik mring kang putra Jayèngraga | èsême | tingalana ika Ripin lan Petruk[42] | lan Garèng

35. sapa kae rowange dene adhuwur | dêdêge | kadhuwurên ing ngarêp cêndhèkên wuri para[43] | kapere

36. i i gondhog agêdhe lambe andomble | amemble | kaya apa iku dene amêdèni | dhapure

37. gêdhe têmên godhoke sakrungan gêmak | gêdhene | lir gantangan malêngku bot tan kurungang | nyanglunge

38. ingkang putra gumujêng myarsa kang paman | wuwuse | tan adangu Nuripin prapta ing ngarsa | karone

39. Asradênta ngadhêpêk [nga...]

--- 146 ---

[...dhêpêk] matur ablêrêg | syarane | gêndhe nglakor gumrênggêng kadi barênggi | grênggênge

40. punapi gih panduka ingkang mratamu | badhene | Ki Wuragil nauri ênggèh makatên | kyaine

41. inggih kula punika kinèn ngaturi | lajênge | maring rama ijêngandika bandara | karsane

42. lah sumăngga sang bagus kula umiring | ngiride | Jayèngrêsmi alon dènira ngandika | mring lêbe

43. dika niku punapi inggih patinggi | lungguhe | atawa yèn mambu santananira mring | dêmange

44. Asradênta umatur kula puniki | yêktose | awon-awon inggih dinamêl pangulu | ing mangke

45. Jayèngrêsmi mèsêm angandika aris | mring lêbe | dawêg ing ngriki sami sêsalaman[44] | ki lêbe

46. ki pangulu gupuh nyakup astanipun | salame | nulya Jayèngraga Kulawirya gantya | rahabe

47. Ki Wuragil Kulawirya andulu sarju[45] | èsême | sasmita ring kang putra myang mring Nuripin | liringe

48. Jayèngrêsmi ngandika suwawi paman | ajênge | nulya samya amajêng angraras driya | katrine

35. Mijil

1. pra ngawirya katri wus kairit | lampahira alon | Asradênta lumakyèng ngarsane | Kulawirya tansah abêbisik | marang Jayèngragi | samya anggêguyu

2. mring pangulu Asradênta dening | dhuwur kuru gondhog | iya talah ki pangulu

--- 147 ---

kuwe | wong mangkono ginawe mêngkoni | pangulu lir pêksi | pêcug gondhol susuh

3. Jayèngraga mèsêm tutup lathi | kang pinoyog mungguh[46] | Nuripin melat-melot lambene | jêr ta apa bênêr pêthèk mami | kadya wong madati | nêmu tike candu

4. Ki Wirya ling apa kang dera ngling | Nuripin acêlor | inggih piyambakan gêgagase | tan antara lampahira prapti | paregolannèki | kèndêl samya ngantu

5. Asradênta matur parênga anganti[47] | nèng ngriki kimawon | kula matur mring bandara mangke | ênggèh paman manira anganti | sakêdhap nèng ngriki | sigra ki pangulu

6. tur uning mring bandaranirèki | Ki Wirya duk anon | ngling ya talah pangulune kene | apa saking alime ing ngèlmi | wong kaya mamêdi | digawe pangulu

7. wong irêng blêng jenggot kèh kang putih | angrongkobi gondhog | nurut uwang têpung lan godhège | kaya kêndhil kadleweran tajin | lan êndhasirèki | gêdhe gondhokipun

8. tan sêmbada dhuwure kru aking | balung ting pandhosol | layak abot tan dening gondhoke | gondhog mêdhog angingkudi daging | nglumpuk dadi siji | mring gondhok milulu

9. miyut-miyut lakune lir bering | kabandhulan gondhog | ginuyu mring kang putra kalihe | Ki Nuripin angguguk [ang...]

--- 148 ---

[...guguk] sarya ngling | andêlna jêng kyai | kenthol yèn amangun

10. malah maksih kurang papannèki | ijih luwi payog | Asradênta kang atur uninge | kae Kidang Wiracapa angling | gêgêlara aglis | lampit kalasa lus

11. sigra rinumatan wus miranti | kang plinggihan dhayoh | lon dènnya ngling lah turana age | Asradênta gupuh angaturi | marang sang tamu tri | kang nganti ing pintu

12. turira ris paduka ngaturi | ring ramanta gupoh | kang ingaturan kerit lampahe | Jayèngrêsmi lawan Jayèngragi | Ki Kulawiryèki | Nuripin tan kantun

13. kae Kidang Wiracapa munggying | pandhapa têmbing lor | ingadhêp dening kulawangsane | santana lawan magêrsari[48] | tarab anèng wuri | samya saguh-saguh

14. sangkêp sapacarane ngabèi | epok lan paidon | anèng lante lan pawong rencange | samya bêkta pêdhang lawan tamsir | talêmpak myang bêdhil | panguthikan suduk

15. arinira katri anèng ngarsi | dêl-andêling kewoh | Wiranjara lan Wirakarane | Wuragile Ki Wiratrajèki | samya angayumi | bawah tabonipun

16. lêbak wukire Lêmbuastèki | anyapara têlon | pra kenthol tri dadya wat-awate | kang raka wus dadan nguningani | rampung rinira tri | kinarya bêbau

17. ya ta wau ingkang amratami | lampahira alon |

--- 149 ---

praptèng natar tritis pandhapane | Kidang Wiracapa duk ningali | mring kang wau prapti | sênêne sumunu

18. gupuh-gupuh mêthuk angadêki | sarya lingira lon | lah sumăngga anak mas alinggèh | matur inggih nulya angabèi | Wiracapa linggih | lan pra arinipun

19. Jayèngrêsmi Jayèngraga ragil | wusnya tata lunggoh | Jèngrêsmi mangarsa tur salame | kae Kidang Wiracapa aglis | pasalam ngrahabi | wabarakallahu

20. sarwi anambrama ing pambagi | karaharjèng lakon | mangsuli basukiyèng kramine | wusnya nulya majêng ganti-ganti | sêsalaman sami | gya mring pra rinipun

21. samya rahabira tundhuk ing sih- | ira têmbe tumon | wusnya sêsalaman sadayane | amrayogi dènnya sami linggih | langkung amongkrami | kajatmikanipun

22. Kidang Wiracapa angabèi | wijiling sabda lon | punapi gih anak mas putrane | kakang kae Bayi Panurtèki | wastane duk nguni | Mas Arundayèku

23. ingkang pundi pambayuning siwi | kang tuwa kang anom | pintên sadaya panunggalane | sapa sintên kang sinambat ing sih | anak ingong katri | pundi ingkang sêpuh

24. Jayèngrêsmi aturira aris | panduka tanyèngong | Rakasta Jêng Kyai sêsunune | namung tiga pambayune èstri | kang jalu kêkalih | kawula kang sêpuh

25. ingkang anèm punika pun adhi | wondene

--- 150 ---

kang wadon | Tambangraras bakayu wastane | kula sinungan pun Jayèngrêsmi | punika ri mami | Jèngraga ranipun

26. satunggil paman Kulawiryèki | kang wuragil anom | gangsal sadaya panunggilane | ingkang sêpuh Rakasta Jêng Kyai | tumuntên rinèki | Suwarja panggulu

27. Wiradhustha pandhandhanirèki[49] | gya Panukma rêko | Panamar lan Ki Kulawiryane | inggih punika kang muragili | sadhèrèk nêm nunggil | sayayah saibu

28. Kidang Wiracapa duk miyarsi | nauri sabda lon | yèn makatên anak mas kalihe | putranipun jêng kakang kiyai | Ki Kulawiryèki | pragile ki guru

29. inggih sokur alkandulilahi | karsane Hyang Manon | nak mas pêpanggih lan kula rêke | tuwin pun adhi Kulawiryèki | prayogi dhi ragil | kang kaparèng ngayun

30. cacêlakan lan arinta katri | supaya mring pundhoh | kang liningan lèngsèr anulya ge | têpung dhêngkul lan Wirabrajèki | pra kadang ngingsêri | samya sukèng kalbu

31. kae Kidang Wiracapa angling | pundhuh apadha nom | manira biyèn duk maksih anèm | lan ki guru Wanamartèki[50] | wus saeka kapti | tan salayèng kayun

32. arinira katri anoragi | malih ngandika lon | lah undangên Rubiyah ngong nikèn [nikè...]

--- 151 ---

[...n] | Widayarti Asradênta aglis | ngaturi jêng nyai | Widayarti gupuh

33. praptèng ngarsa kang raka ngling aris | wruhanira rêko | sira ya dhayohan sutane[51] | kae guru Bayi Panurtèki | karo iku siwi | siji ku sadulur

34. kang sring ngong tuturkên ing sirèki | duk maksih samya nom | ya wong sasanga panunggalane | pan Rundaya lawan Arsèngbudi | miwah Ekawrêdi | lan Wargasastrèku

35. Malarcipta Cariksutra tuwin | Carikmudha kang wong | Danumaya kang sangane dhèwèk | mêngko tan ana panggih-pinanggih | bagèkna tumuli | dhi mulya ngalomu

36. Nikèn Widayarti nambramani | arjaning pêpanggoh | ingkang putra noraga silane | myang wuragil Ki Kulawiryèki | wacananira ris | amangsuli nuwun

37. Kidang Wiracapa angling malih | ing nguni ngong anon | santrine Mas Arundaya biyèn | sawiji tansah kêna kêkinthil | Si Bawuk ranèki | wus amulucumbu

38. Jayèngrêsmi mèsêm turira ris | sèstuning patakon | inggih maksih pun Bawuk samangke | kinarya pangulu angibahi | ing Wanamartèki | sawawêngkonipun

39. wasta Ki Pangulu Basarodin | gênge sih kinaot | lan kang para kadang sadayane | Kidang Wiracapa gumuyya ngling | mring Asradêntèki | kancamu Si Ba

--- 152 ---

Si Bawuk[52]

40. jênênge saiki Basarodin | mêngku ibah ingong | Asradênta malongo winartèn | angling malih niku adhi ragil | Asradênta niki | ngong karya pangulu

41. barkatipun laralapa kinthil | lit mila milwèngong | baya wus binagi ing takdire | wasanèngsun tinitah ngabèi | sakadar malês sih | mring Asradêntèku

42. sami lan pun Bawuk Basarodin | niku ran Si Dhokol | gêr ginuyu maring sadayane | Kulawirya latah duk miyarsi | mojar olih tandhing | kang pangulu Bawuk

43. lan kang Asradênta buh pinilih | kaciangêt tombol | sangsaya gêr-gêran ing guyune | Kulawirya tan wangwang maliring | watak bêbisani | yèn ajuru dêmung

36. Jurudêmung

1. kae Kidang Wiracapa | pangandikanira arum | marang ing Rubiyah iku | Widayarti arakita | sugatane tamumu | mêmulènên sutanira[53] | saiki mupung kapangguh

2. uwus manira tan bisa | têtêmu lan ramanipun | sutanta bae lan rimu | prasasat kakang Rundaya | marene sinihan pangguh | marêm dening pulunan ta | Nikèn Widayarti gupuh

3. alon lèngsèr saking wisma | nuduh pawong rencangipun | angrukti sasuguhipun | pawohan wedang [we...]

--- 153 ---

[...dang] panganan | kinèn naoskên mangayun | kang anom angadi warna | sapanganggone pinatut

4. Nikèn Widayarti agya | ngirit panggulan mangayun | kapering raka alungguh | sugata sumadyèng ngarsa | wusnya ngladèni gya mundur | tap laku kadya wong kutha | parigêl sasolahipun

5. kae Kidang Wiracapa | nanyakkên sugatanipun | sumanggèng karsa ing ngriku | sami anadhah nyamikan | yya taha-taha ing kalbu | utami karana Allah | tan warana siku-siku

6. sarwi nyandhak pacawanan | wedang ron balimbing wuluh | gula sêkar arèn luhung | mara ta ing kono sira | Wiranjara lan adhimu | Wirangkara Wirabraja | angrahabana sirèku

7. alomu manawa ringa | kang liningan samya gupuh | nambrama manising wuwus | Jayèngrêsmi Jayèngraga | katri Ki Kulawiryèku | samya ngalab nginum wedang | kang wedang balimbing wuluh

8. lalabe gularèn sêkar | adhahar nyamikanipun | sasênêngira amundhut | wowohan myang olah-lahan | Ki Wiracapa amuwus | lamun karênging driya[54] | dhi ragil nak mas puniku

9. prayogi kandêl sapasar | supaya ing tyas sih nutug | marêma marma andulu | marang sang bagus katrinya | Jèngrêsmi lon aturipun | pangandika kang dhawah[55] | inggih kalangkung kasuhun [kasuhu...]

--- 154 ---

[...n]

10. ingkang sih marma panduka | sadèrèng sasampunipun | asangêt kawula nuwun | marmanipun tur kawula | ring panduka yêktosipun | ing lampah katri punika | dhapur ingutus angruruh

11. mring kae Sèh Amongraga | sah nis ing sasananipun | jênêk kang dèrèng saèstu | syami Nikèn Tambangraras | kalangkung kawêlasayun | karya rudah yayah rena | myang sakulawangsanipun

12. mila ing lampah kawula | kalunta andon anglangun | aniti titik tan antuk | mahas wana pawukiran | ing mangkya praptèng ing ngayun | kawula panggih panduka | pan punika wiyospiun

13. kae Kidang Wiracapa | duk miyarsa aturipun | kang putra anglês tyasipun | kagagas wlas ngêmu waspa | Widayarti[56] nut wêtu luh | myarsa ature kang putra | anutur saduluripun

14. angarang tinilar priya | atêpa sariranipun | kae Wiracapa muwus | gih talah kang pinapajar | dene kabèh kawlasayun | manira lawan bibinta | puwara tumuntur wuyung

15. saking kandhêhan miyarsa | lapake datan sêsunu | puniku bibinirèku | myat ring anak mas kalihnya | lir tan kêna saandulu | kula puniki anak mas | tan pati branahan tuwuh

16. sêsuta èstri sajuga | tan kaprah limrah ing sunu | Jayèngrêsmi lon umatur | liripun [liripu...]

--- 155 ---

[...n] kadya punapa | de mawi tan limrahipun | Ki Wiracapa lingira | rinta duk jêbêng sih pinjung

17. tan kêna rinèh ing karya | akarêm sobèng wana gung | sapisan pindho ping têlu | sabên lunga ginolekan | ibune sami angruruh | kapangguh têngahing wana | tan jênêk nèng wismanipun

18. tita ing alama-lama | pan dadi parawan jibug | wayahe pan wisma mantu | kadarus tan arsa krama | namung karêm abêburu | anundhung kidang manjangan | andaka jawi andanu

19. samawana ngitêr sima | solah bawane lir kakung | sikêp prajuritanipun | tan pisah turangganira | parigêl angikal lawung | kêkuwu ing dalu siyang | nèng wana tan mantuk-mantuk

20. yèn purun mantuk mring wisma | sring angsal ambêkta lawuh | winot ing turangganipun | nuwuki sampe sawulan | bagi uwus takdiripun | kadhanyangan ing wanarga | dadya gêrma tuwaburu

21. Ni Rara Rêtna Ginubah | karya ran pribadinipun | ngong bibinta tan wèh jêjuluk[57] | wikan ingkang asung aran | ngong wus narimèng tyas mupus | bibinta myat mring anak mas | prawirèng krama abagus

22. kalangkung kapinginira | yèn bisa darbe sêsunu | lamine panggih kramèngsun | bêbêlèn namung sapisan | sutèstri puniku wau | prasasat datan sêsuta | tan kawasa mêngku sunu ||

--- 156 ---

23. puniki wus pêndhak dina | rinta tan kadulu mantuk | ênggèh tan kêna binastu | Ni Rara Rêtna Ginubah | wus kuwu nèng wana gunung | sasat wus sasananira | wit anom tumêkèng sêpuh

 


ati (kembali)
ati
Lebih satu suku kata: kayoman pinggiring margi (kembali)
Lebih satu suku kata: kayoman pinggiring margi
Lebih satu suku kata: sdaya kang samya umiring (kembali)
Lebih satu suku kata: sdaya kang samya umiring
Lebih satu suku kata: lajêng ngambil toyastuti (kembali)
Lebih satu suku kata: lajêng ngambil toyastuti
Kurang satu suku kata: dhêdharan lumadyèng ngarsa (kembali)
Kurang satu suku kata: dhêdharan lumadyèng ngarsa
Guru lagu seharusnya: 8i, wis tan mikir wuh lan isin (kembali)
Guru lagu seharusnya: 8i, wis tan mikir wuh lan isin
Lebih satu suku kata: bubyar bubar prang yèn surup (kembali)
Lebih satu suku kata: bubyar bubar prang yèn surup
Kurang satu suku kata: sarya ngling e e hyang biyah (kembali)
Kurang satu suku kata: sarya ngling e e hyang biyah
Kurang satu suku kata: antuk kurmat titir umyung (kembali)
Kurang satu suku kata: antuk kurmat titir umyung
10 Lebih satu suku kata: agêng-agêng kathah (kembali)
Lebih satu suku kata: agêng-agêng kathah
11 Lebih satu suku kata: pijêr ktungkul gujêngan (kembali)
Lebih satu suku kata: pijêr ktungkul gujêngan
12 wismamba (kembali)
wismamba
13 Lebih satu suku kata: sih mring ngon-ingon ulam loh (kembali)
Lebih satu suku kata: sih mring ngon-ingon ulam loh
14 Lebih dua suku kata: kadipundi marmanira (kembali)
Lebih dua suku kata: kadipundi marmanira
15 Baris ke-3 ada dua: panglike suka rêramèn (kembali)
Baris ke-3 ada dua: panglike suka rêramèn
16 Kurang dua suku kata: kang mugya-mugya raharja (kembali)
Kurang dua suku kata: kang mugya-mugya raharja
17 Kurang satu suku kata: lah mara ta dèn agupuh (kembali)
Kurang satu suku kata: lah mara ta dèn agupuh
18 Baris ke-3 dan ke-4 ada dua: gawok de têka kênane, Ki Wirya gumuyu latah (kembali)
Baris ke-3 dan ke-4 ada dua: gawok de têka kênane, Ki Wirya gumuyu latah
19 Lebih satu suku kata: yèn dipênging mandar nyêngka (kembali)
Lebih satu suku kata: yèn dipênging mandar nyêngka
20 Kurang dua baris ke-5 dan ke-6: 7a, 8u, (kembali)
Kurang dua baris ke-5 dan ke-6: 7a, 8u,
21 Kurang satu suku kata: Ki Kulawirya ngling malih (kembali)
Kurang satu suku kata: Ki Kulawirya ngling malih
22 Lebih satu suku kata: hèh Ripin dhèk biyèn ika (kembali)
Lebih satu suku kata: hèh Ripin dhèk biyèn ika
23 Kurang satu suku kata: kang myarsa gumuyu kabèh (kembali)
Kurang satu suku kata: kang myarsa gumuyu kabèh
24 Lebih satu suku kata: sring dukani wong mangan (kembali)
Lebih satu suku kata: sring dukani wong mangan
25 Kurang satu baris ke-5: 7a, (kembali)
Kurang satu baris ke-5: 7a,
26 Kurang satu baris ke-5: 7a, (kembali)
Kurang satu baris ke-5: 7a,
27 Lebih satu suku kata: Nuripin katon tyang guyu (kembali)
Lebih satu suku kata: Nuripin katon tyang guyu
28 Lebih satu suku kata: lêrêm sadhela anglindur (kembali)
Lebih satu suku kata: lêrêm sadhela anglindur
29 Kurang satu suku kata: mangkana ingkang carita (kembali)
Kurang satu suku kata: mangkana ingkang carita
30 Kurang satu suku kata: ing saparan kêdah atumuta (kembali)
Kurang satu suku kata: ing saparan kêdah atumuta
31 Lebih satu suku kata: nyêbar ngurit kang lagya amêkar (kembali)
Lebih satu suku kata: nyêbar ngurit kang lagya amêkar
32 Kurang satu suku kata: kèdidan maruta angidit (kembali)
Kurang satu suku kata: kèdidan maruta angidit
33 Kurang sau suku kata: he Nuripin lir wong-wongan glali (kembali)
Kurang sau suku kata: he Nuripin lir wong-wongan glali
34 Lebih satu suku kata: Ki Wirya ngling ya-iya (kembali)
Lebih satu suku kata: Ki Wirya ngling ya-iya
35 Kurang satu suku kata: nut marga gung ngetan apapagan (kembali)
Kurang satu suku kata: nut marga gung ngetan apapagan
36 Kurang dua suku kata: tinurute pajagang wiyar atêmu (kembali)
Kurang dua suku kata: tinurute pajagang wiyar atêmu
37 tinudingan (kembali)
tinudingan
38 Lebih satu suku kata: ana paran Asradênta sira gati (kembali)
Lebih satu suku kata: ana paran Asradênta sira gati
39 Kurang satu suku kata: sangandhaping wrêksa rau kang anganjir (kembali)
Kurang satu suku kata: sangandhaping wrêksa rau kang anganjir
40 Kurang satu suku kata: angling malih Asradênta sira iku (kembali)
Kurang satu suku kata: angling malih Asradênta sira iku
41 Kurang satu suku kata: gya katingal Nuripin tinut ing wuri (kembali)
Kurang satu suku kata: gya katingal Nuripin tinut ing wuri
42 Kurang satu suku kata: tingalana ika Nuripin lan Petruk (kembali)
Kurang satu suku kata: tingalana ika Nuripin lan Petruk
43 Lebih dua suku kata: kadhuwurên ing ngarêp cêndhèkên wuri (kembali)
Lebih dua suku kata: kadhuwurên ing ngarêp cêndhèkên wuri
44 Kurang satu suku kata: dawêg ing ngriki sami asêsalaman (kembali)
Kurang satu suku kata: dawêg ing ngriki sami asêsalaman
45 Lebih satu suku kata: Ki Wuragil Kulawirya dulu sarju (kembali)
Lebih satu suku kata: Ki Wuragil Kulawirya dulu sarju
46 Guru lagu seharusnya: 7o, kang pinoyog munggoh (kembali)
Guru lagu seharusnya: 7o, kang pinoyog munggoh
47 Lebih dua suku kata: Asradênta matur parêng nganti (kembali)
Lebih dua suku kata: Asradênta matur parêng nganti
48 Kurang satu suku kata: santana kalawan magêrsari (kembali)
Kurang satu suku kata: santana kalawan magêrsari
49 pandhadhanirèki (kembali)
pandhadhanirèki
50 Kurang satu suku kata: lawan ki guru Wanamartèki (kembali)
Kurang satu suku kata: lawan ki guru Wanamartèki
51 Kurang satu suku kata: sira ya kadhayohan sutane (kembali)
Kurang satu suku kata: sira ya kadhayohan sutane
52 Lebih dua suku kata: kancamu Si Bawuk (kembali)
Lebih dua suku kata: kancamu Si Bawuk
53 Kurang satu suku kata: mêmulènên sêsutanira (kembali)
Kurang satu suku kata: mêmulènên sêsutanira
54 Kurang satu suku kata: lamun kaparênging driya (kembali)
Kurang satu suku kata: lamun kaparênging driya
55 Kurang satu suku kata: pangandika kang dhêdhawah (kembali)
Kurang satu suku kata: pangandika kang dhêdhawah
56 Widaryati (kembali)
Widaryati
57 Lebih satu suku kata: ngong bibinta tan wèh juluk (kembali)
Lebih satu suku kata: ngong bibinta tan wèh juluk