Almanak, Van Dorp, 1882, #1586

Pencarian Teks:

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil serta diakritik diabaikan; mengakomodasi variasi ejaan, termasuk [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

[Grafik]

F. S JACOB

Gouverneur Generaal van Nederl. Indie

--- 141 ---

JAVAANSCHE ALMANAK

VOOR 1882 [Negen-en-twintigste Jaargang] Uitgave van G.C.T. VAN DORP & Co te Samarang

Sêrat Pananggalan Ingkang kaping 29 kangge ing taun Wêlandi 1882. Ingkang ngêcap G.C.T. Phan Dhorop en co ing nagari Sêmawis

--- 142 ---

Bab Kadhaton ing Surakarta Adiningrat

Ingkang jumênêng nata ing nagari Surakarta ing sapunika Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan Pakubuwana Senapati ing Ngalaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama ingkang kaping 9, kumêndhir bintang Nidêrlansê Leyo, kumêndhir ingkang mawi bintang saking ordhê Phras Yosèph ing nagari Ostênrik. Jendral mayur ing wadyabala dalêm Sri Maharaja Nidêrlan, putra dalêm panênggak swargi Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan Pakubuwana ingkang kaping 6, patutan saking ingkang garwa Kangjêng Ratu Mas, ingkang sapunika nama Kangjêng Ratu Agêng, wiyosanipun kala ing dintên Rêbo Kliwon tanggal kaping 7 wulan Rêjêb taun Je ăngka 1758, utawi kaping 22 wulan Dhesèmbêr taun Wêlandi 1830, sarêng diwasa anama Kangjêng Gusti Pangeran Arya Prabu Wijaya, ing sasurud dalêm swargi Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan Pakubuwana ingkang kaping 7 lajêng kajunjung nama Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Anom. Kala ing dintên Sênèn Pon kaping 4 Shawal, Jimakir, 1786, utawi kaping 17 Mèi taun Wêlandi 1858. Dumugi surud dalêm swargi Ingkang Sinuhun kaping 8, lajêng anggêntosi jumênêng nata, kala ing dintên Sênèn Lêgi tanggal kaping 27 wulan Jumadilakir taun Je ăngka 1790, utawi kaping 30 wulan Dhesèmbêr taun Wêlandi 1861, kala sêmantên sampeyan dalêm dèrèng krama, dumuginipun ing taun Jimakir 1794, kala ing dintên Sênèn Lêgi kaping 16 Rêjêb utawi [uta...]

--- 143 ---

[...wi] kaping 4 Dhesèmbêr 1865, mundhut garwa Radèn Ajêng Kustiyah, putranipun swargi Kangjêng Pangeran Arya Adiwijaya ingkang kaping 2 ing Surakarta, patutan saking Gusti Kangjêng Ratu Bêndara, mawi kaparingan nama Kangjêng Bêndara Radèn Ayu Kustiyah, nuntên ing dintên Sênèn Pon kaping 23 wulan Rêjêb wau, utawi kaping 11 Dhesèmbêr 1865, kaangkat nama Kangjêng Ratu Pakubuwana.

Ing ngandhap punika pratelanipun para ratu garwa dalêm ing Surakarta,

1. Ratu garwa dalêm swargi Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan ingkang kaping 6,

1. Kangjêng Ratu Madurêtna, putranipun swargi Kangjêng Pangeran Arya Adinagara ing Surakarta.

2. Kangjêng Ratu Agêng, ibu dalêm Ingkang Sinuhun sapunika, kala rumiyin nama Kangjêng Ratu Mas. Putranipun swargi Kangjêng Pangeran Arya Mangkubumi ingkang kaping 1 ing Surakarta.

2. Ratu garwa dalêm Ingkang Sinuhun sapunika, namung satunggil. Kangjêng Ratu Pakubuwana, putranipun swargi Kangjêng Pangeran Arya Adiwijaya ingkang kaping 2 ing Surakarta, patutan saking Gusti Kangjêng Ratu Bêndara, putra dalêm swargi Ingkang Sinuhun ingkang kaping 8. Jawi 23/7 8 94. Wlandi 11/12 65.

--- 144 ---

Ing ngandhap punika pratelanipun para putra dalêm kakung utawi putri ingkang patutan saking garwa padmi, sapanunggilanipun para pangeran putra sadaya

1. Putra dalêm swargi Ingkang Sinuhun kaping 4. Kangjêng Pangeran Panji Priyambada.

2. Putra dalêm swargi Ingkang Sinuhun kaping 5.

1. Kangjêng Pangeran Arya Săntakusuma.

2. Kangjêng Pangeran Arya Suryaningrat, wontên ing nagari Mênadho.

3. Putra dalêm swargi Ingkang Sinuhun kaping 6.

1. Gusti Kangjêng Ratu Timur, kagarwa Kangjêng Pangeran Arya Natabrata ingkang kaping 2 ing Surakarta.

2. Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan ingkang jumênêng sapunika.

3. Kangjêng Pangeran Arya Suryaatmaja, kolnèl ajidanipun Kangjêng Tuwan Ingkang Wicaksana Guphêrnur Jendral, ... Jawi 8/4 1 87. Wlandi 15/11 58

4. Putra dalêm swargi Ingkang Sinuhun kaping 7, Gusti Kangjêng Radèn Ayu Sêkar Kadhaton.

--- 145 ---

5. Putra dalêm swargi Ingkang Sinuhun kaping 8.

1. Gusti Kangjêng Ratu Bêndara, kagarwa swargi Kangjêng Pangeran Arya Adiwijaya ingkang kaping 2 ing Surakarta.

2. Gusti Kangjêng Ratu Buwana, garwa dalêm swargi Ingkang Sinuhun Kangjêng Sultan Amêngkubuwana ingkang kaping 6 ing Ngayogyakarta.

6. Putra dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan ingkang jumênêng sapunika.

1. Kangjêng Pangeran Ngabèhi, litnan kolnèl.Jawi 3/12 5 91. Wlandi 21/5 63

2. Kangjêng Pangeran Arya Mataram, mayur, ... Jawi 29/10 7 93. Wlandi 27/3 65

3. Kangjêng Pangeran Arya Natakusuma, ... Jawi 25/4 1 95. Wlandi 6/9 66

4. Kangjêng Pangeran Arya Adikusuma, ... Jawi 19/1 2 96. Wlandi 23/5 63

5. Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Anom Amêngkunagara Sudibya Rajaputra Narendra Mataram. Kala rumiyin nama Bêndara Radèn Mas Gusti Sayidin Malikul Kusna, ibu Kangjêng Ratu Pakubuwana, wiyosanipun kala ing dintên Kêmis Lêgi. Jawi 21/7 1 95. Wlandi 29/11 66

Kala jinunjung nama Pangeran Adipati Anom ing dintên Sênèn Lêgi, ... Jawi 27/6 4 98. Wlandi 4/10 69

6. Kangjêng Pangeran Arya Cakraningrat, ... - --

--- 146 ---

Ing ngandhap punika pratelanipun para pangeran santana dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan.

1. Wayah dalêm swargi Ingkang Sinuhun kaping 3.

Putranipun swargi Kangjêng Pangeran Arya Panular kapisan, Kangjêng Pangeran Arya Panular kaping 2.

Putranipun swargi Kangjêng Pangeran Arya Dipanagara, Kangjêng Pangeran Arya Dipawinata

2. Wayah dalêm swargi Ingkang Sinuhun kaping 4.

Putranipun swargi Kangjêng Pangeran Adipati Arya Kusumayuda,

1. Kangjêng Pangeran Arya Kusumayuda,

2. Kangjêng Pangeran Arya Purbanagara, kolnèl komêndhan prajurit dalêm jawi lêbêt sadaya, tilas mantu dalêm swargi Ingkang Sinuhun kaping 8.

Putranipun swargi Kangjêng Pangeran Răngga Danupaya kapisan,

1. Kangjêng Pangeran Răngga Danupaya kaping 2, wontên ing nagari Mênadho.

2. Kangjêng Pangeran Arya Danukusuma, ... Jawi 8/4 1 87. Wlandi 15/11 58.

Putranipun swargi Kangjêng Pangeran Panji Anom, Kangjêng Pangeran Arya Dipakusuma, ... Jawi 8/4 1 87. Wlandi 15/11 58.

Putranipun swargi Kangjêng Pangeran Arya Pringgalaya kapisan, Kangjêng Pangeran Arya Pringgalaya kaping 2.

--- 147 ---

3. Wayah dalêm swargi Ingkang Sinuhun kaping 5.

Putranipun swargi Kangjêng Pangeran Arya Suryabrata kapisan, Kangjêng Pangeran Arya Suryabrata kaping 2. Jawi 29/10 7 93. Wlandi 27/3 65.

Putranipun swargi Kangjêng Pangeran Arya Natabrata kapisan, Kangjêng Pangeran Arya Natabrata kaping 2, krama angsal Gusti Kangjêng Ratu Timur, putra dalêm swargi Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan ingkang kaping 6

Putranipun swargi Kangjêng Pangeran Arya Kusumabrata kapisan, Kangjêng Pangeran Arya Kusumabrata kaping 2.

Putranipun swargi Kangjêng Pangeran Arya Pringgakusuma kapisan, Kangjêng Pangeran Arya Pringgakusuma kaping 2.

Putranipun Kangjêng Pangeran Arya Suryaningrat, mantu dalêm swargi Ingkang Sinuhun kaping 7.

1. Kangjêng Pangeran Arya Cakranagara, ... Jawi 8/4 1 87. Wlandi 21/12 58.

2. Kangjêng Pangeran Arya Cakra Adiningrat. Jawi 8/4 1 87. Wlandi 21/12 58

Putranipun swargi Radèn Ayu Adiwinata, Kangjêng Pangeran Arya Adinagara kaping 2, mantu dalêm Ingkang Sinuhun ingkang sapunika. Jawi 21/7 2 88. Wlandi 13/2 60.

--- 148 ---

Putranipun swargi Kangjêng Pangeran Tumênggung Sindusena, Kangjêng Pangeran Tumênggung Bratakusuma, mantu dalêm Ingkang Sinuhun sapunika.

Putranipun swargi Kangjêng Pangeran Arya Suryakusuma, Kangjêng Pangeran Panji Puspakusuma.

4. Wayah dalêm swargi Ingkang Sinuhun kaping 8.

Putranipun Kangjêng Ratu Bêndara, patutan saking swargi Kangjêng Pangeran Arya Adiwijaya kaping 2, Kangjêng Pangeran Arya Adisurya,…Jawi 8/4 1 87. Wlandi 15/11 58

5. Buyut dalêm swargi Ingkang Sinuhun kaping 3.

Wayahipun swargi Pangeran Arya Mangkubumi kapisan,

Kangjêng Pangeran Arya Mangkudiningrat kaping 2, putranipun swargi Kangjêng Pangeran Mangkudiningrat kapisan.

Wayahipun swargi Kangjêng Pangeran Arya Pamot, inggih Panêmbahan Jurumartani.

Kangjêng Pangeran Arya Pamot kaping 3, putranipun swargi Kangjêng Pangeran Arya Pamot kaping 2. Jawi 8/4 1 87. Wlandi 15/11 58.

Wayahipun swargi Kangjêng Pangeran Arya Adinagara kapisan.

Kangjêng Pangeran Arya Adinagara kaping 2, sampun kasêbut ing ngajêng.

--- 149 ---

6. Pangeran ing Mangkunagaran ingkang ngabdi ing karaton

Kangjêng Pangeran Arya Adiwijaya kaping 3, litnan kolnèl phanstaph, putranipun swargi Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara, …Jawi 7/8 8 94. Wlandi 25/12 65.

Ing Ngandhap Punika Kawontênanipun ing Mangkunagaran.

Ingkang jumênêng sapunika Kangjêng Gusti ingkang kaping 5, ajêjuluk Kangjêng Pangeran Adipati Arya Prabu Prangwadana, kolnèl ajidan dalêm mrunggan Sri Maharaja Nèdêrlan, saha kumêndhan ing lisiyunipun piyambak. Putranipun swargi Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara ingkang kaping 4 ing Surakarta, patutan saking ingkang garwa Radèn Ayu Mangkunagara, jumênêngipun kala ing dintên Slasa Lêgi tanggal kaping 12 wulan Sawal taun Jimakir ăngka 1810, utawi kaping 6 wulan Sèptèmbêr taun Wêlandi 1881.

--- 150 ---

Ing ngandhap punika pratelanipun pangeran santana ing Mangkunagaran,

1. Putranipun swargi Kangjêng Gusti ingkang kaping 3.

1. Kangjêng Pangeran Arya Suryadiningrat, litnan kolnèl kumêndhan kaping 2, lisiyun Mangkunagaran.

2. Kangjêng Pangeran Arya Surya Mataram, ritmistêr honêrèr.

2. Putranipun swargi Kangjêng Gusti ingkang kaping 4, patutan saking swargi Radèna[1] Găndakusuma.

1. Kangjêng Pangeran Arya Adiwijaya, sampun kasêbut ing nginggil, tumut ing Kasunanan.

2. Kangjêng Pangeran Arya Găndasiwaya, mayur ondrintêndhan, ridêr saking ordhê godhên leyo phan naso, ridêr saking ordhê phras yosèp ing nagari Ostênrik. Jawi 25/10 6 92. Wlandi 3/4 64.

3. Kangjêng Pangeran Arya Găndawijaya, mayur kaphalêri. Jawi 25/12 4 98. Wlandi 28/3 70

4 Kangjêng Pangeran Arya Găndasiswara, mayur titêlèr, M.W.4. Jawi 25/12 4 98. Wlandi 28/3 70.

--- 151 ---

5. Kangjêng Pangeran Arya Găndaatmaja, ritmistêr. Jawi 25/12 4 98. Wlandi 28/3 70

6. Kangjêng Pangeran Arya Găndasubrata, ... Jawi 25/12 4 98. Wlandi 28/3 70

Dene ingkang patutan saking Radèn Ayu Mangkunagara,

1. Kangjêng Pangeran Arya Dayaningrat, …--

2. Kangjêng Pangeran Arya Dayanata, …--

3. Kangjêng Pangeran Arya Dayakusuma, …--

Lisiyun Mangkunagaran

Tăndha makatên * punika katêranganipun mêdhali Acih,

Sêtaph

Kumêndhan, Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Arya Prabu Prangwadana, Litnan kolnèl. Jawi 12/10 8 10. Wlandi 6/9 81

Kumêndhan kaping 2, Kangjêng Pangeran Arya Suryadiningrat litnan kolnèl, [15] Jawi 7/2 6 00. Wlandi 28/4 71.

--- 152 ---

Ondrintêndhan irstê klas, Kangjêng Pangeran Arya Găndasiwaya, ridêr saking ordhê phras yosèph ing nagari Ostênrik, mayur titêlèr [15], ... Jawi 9/11 4 98. Wlandi 18/2 70

Kwartir mistêr, Mas Karyasaroja, irstê litnan, Jawi 10/8 7 09. Wlandi 18/7 80.

Inphantri

Mayur, Kangjêng Pangeran Arya Găndasiswara, N.W. 4 [15]* --

Ajidan, Radèn Mas Panji Găndasurasma, irstê litnan. --

Kaptin, Radèn Mas Arya Suryaudaya [15] Jawi 6/12 5 91. Wlandi 24/5 63

Radèn Mas Arya Suryaudara [15] Jawi 3/6 6 92. Wlandi 15/11 63.

Radèn Panji Natamijaya [15] Jawi 1/11 5 99. Wlandi 22/1 71

Radèn Mas Arya Suryaasmara [15] Jawi 27/11 7 01. Wlandi 26/1 73

Radèn Mas Panji Yudaasmara --

Radèn Mas Panji Purwawinata --

Irstê litnan, Mas Jagasumarta, …--

Radèn Mas Panji Prawirakusuma --

Radèn Mas Panji Jayasukanwa --

Radèn Mas Panji Atmadilaga --

--- 153 ---

[Inphantri]

Irstê litnan, Radèn Mas Panji Siswawinata --

Radèn Panji Prawiraatmaja* --

Twidhê litnan, Radèn Mas Panji Atmakusuma Jawi 1/11 5 07. Wlandi 27/10 78

Mas Prawiradikara, …Jawi 25/10 6 08. Wlandi 21/10 79

Radèn Mas Panji Partaudaya Jawi 18/3 7 09. Wlandi 29/2 80

Radèn Mas Panji Jagawinata --

Radèn Mas Panji Sumawijaya --

Radèn Mas Panji Atmawijaya --

Radèn Mas Panji Wirasuputra --

Radèn Mas Arya Suputra --

Mas Surawisudha --

Radèn Mas Panji Găndaatmaka --

Radèn Mas Panji Jagaprayoga --

Mas Jagasaksana, …--

Kaphalêri

Ritmistêr, Radèn Mas Panji Partaningrat, ... --

Irstê litnan, Radèn Mas Panji Natabaya, ... --

Twidhê litnan, Radèn Mas Panji Tanuningrat --

--- 154 ---

(Kaphalêri)

Twidhê litnan, Mas Samapranawa,…--

Artilêri

Mayur titêlèr, Radèn Mas Arya Găndawardaya [15] Jawi 12/12 6 08. Wlandi 17/11 79

Irstê litnan, Radèn Mas Panji Nitikusuma Jawi 27/8 3 05. Wlandi 17/9 76

Twidhê litnan, Mas Nitiprawira, …Jawi 6/8 8 02. Wlandi 18/9 74.

Radèn Mas Panji Sumawardaya,..Jawi 1/11 5 07. Wlandi 27/10 78.

--- 155 ---

Bab Kadhaton ing Ngayogyakarta Adiningrat

Ingkang jumênêng nata nagari ing Ngayogyakarta sapunika, Ingkang Sinuhun Kangjêng Sultan Amêngkubuwana Senapati ing Ngalaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Khalipatullah ingkang kaping 7, kumandhuring bintang Nèdêrlanse Leyo, jendral mayoring wadyabala dalêm Kangjêng Sri Maharaja ing nagari Nèdêrlan. Wiyosan dalêm nalika ing dintên Isnèn Lêgi tanggal kaping 20 wulan Dulkangidah ing warsa Je ăngka 1766 utawi kaping 4 wulan Phèbruwari taun 1839, putra dalêm pambajêng dening swargi Ingkang Sinuhun Kangjêng Sultan ingkang kaping 6, patutan saking garwa dalêm Kangjêng Ratu Sultan. Jumênêng dalêm narendra amarêngi ing dintên Isnèn Lêgi tanggal kaping 3 wulan Saban ing warsa Je ăngka 1806, utawi kaping 13 wulan Agustus taun 1877.

Ing ngandhap punika pratelanipun para ratu garwa dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Sultan ing Ngayogyakarta

1. Garwa dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Sultan ingkang kaping 4

Kangjêng Ratu Agêng, punika putranipun swargi Kangjêng Radèn Adipati Danurêja kaping 2, patutan saking swargi Kangjêng Ratu Anggèr, putra da-[2]

 


Radèn Ayu. (kembali)
Radèn Ayu.
Halaman berikutnya tidak ada. (kembali)
Halaman berikutnya tidak ada.