Paliwara, Padmasusastra, 1898, #152

Paliwara

1. Dhandhanggula

1. jênu tawa (tungkul) pisang gônda wangi (garahita) | aja tungkul kulup dèn grahita | Ragusuta (Rama) mardi jêne (sêpuh) | ramanta pan wus sêpuh | wisma aglar ing pôncaniti (paseban) | dèn kêrêp sebanana |

--- 77 ---

prabatanging pantun (dami) | dimèn paring wulang sira | patri wastra (ular-ular) garinging mina jaladri (gêrèh) | nalar pangrèhing praja ||

2. carang wrêksa (pang) ingkang jamang tambir (wêngku) | wit tan gampang wong mêngku nagara | baligo ômba godhonge (labu) | kudu santosèng kalbu | têngarèng prang (têtêg) andhêging riris (têrang) | dèn têtêg tranging cipta | sêndhang nir ing ranu (asat) | saksat ana ing palagan | kasang toya (impês) mênyan seta munggèng ardi (lirang) | yèn apês kawirangan ||

3. kampuh nendra (singêb) ron lêsah binukti (kulub) | mula kulup bangêt wêkas ingwang | sarpalit ponthang warnane (ula wêlang) | saking sumêlang ingsun | brama arda (mulat-mulat) kang mrica putih (sulah) | mulat mring solahira | bêngkik gêng ing kêdhung (tagèh) | igèh bocah manahira | bèbèk rawa (maliwis) wastra pêthak ciri èsthi (mori) | wis sêdhêng marenana ||

4. burat pada (bobok) [(bobo...]

--- 78 ---

[...k)] raning sato bukti (môngsa) | bokmanawa katrucuting môngsa | banthèng bang (sapi) jarwa sonyane (suwung) | sapira kaduwungmu | kandhêlalit kang sabèng kali (kinjêng) | lir kinjêng tanpa soca | pangiriding satu (nuntun) | nora ana kang nuntuna | perak krêsna (timah) wastra laranganing Gusti (parangrusak) | têmah rusak kang tata ||

5. gancar wayang (lakon) kamulwijo[1] sisik (srikaya) | yèn kalakon kang kaya mangkana | kara kang remit godhonge (kapri) | kapriye solah ingsun | sobrah wrêksa tumamèng siti (sulur) | myang sadulurmu padha | lêmbing sabèng ranu (bibis) | nora bisa dulu sira | paku wrêksa (tadha) bêbantu sipating pati (suksma) | sun têdha mring Hyang Suksma ||

6. astra dibya (samoga) Risang Ragusiwi (Rama) | muga-muga kulup ramanira | piring gêng beda tulise (panjang) | panjanga yuswanipun | sudarmane Sang Hyang Pramèsthi (Sang Hyang Wênang) | mênangana rabinta | tangkil gêng ing dhusun (so) | sukur nganti mênangana |

--- 79 ---

cawang wrêksa (canggah) widara kang pindha warni (wohing wit warèng) | ing canggah warèngira ||

2. Sinom

1. parangmuka asrah jiwa (nungkul) | aruna alpa sapalih (grahana) | aja tungkul dèn grahita | atmaja Sri Dasarati (Rama) | pulas pambabar rukmi (sêpuh) | ramanta gèr pan wus sêpuh | pita bênting turôngga (ambèn) | bangsal gêng angapit kori (paseban) | sabên dina kulup bêcik sebanana ||

2. Êmpu Astra Wilatikta (Supa) | baskara lumèngsèr wukir (surup) | supaya sira surupa | lata krêsna ing jaladri (akar bakar)[2] | lêbat sinandi lami (lênga tuwa) | karsane wong atuwamu | wipradi Sapta Rêngga (Abiyasa) | wuku dewa Hyang Pramoni (wuku Bala) | dènya yasa pranatan tumraping bala ||

3. Majasta ruwit kang patra (kawis) | watês caritaning ringgit (lakon(N), lampahan(K)) | ing mêngko wus kalampahan | kukila sabawèng latri (kadasih) | toya mambêg kinardi (agung) | tumraping dasih

--- 80 ---

sawêgung | suluh tejaning warna (cahya) | jawata kang sirah èsthi (Bathara Gana) | wus pracaya mring prentah datan lênggana ||

4. wastra rimonging subêkta (kêmul) | taru linih saking siti (pinutêr) | mulane gèr putraningwang | walang gêng lir patra wilis (walang gambuh) | brêmara talèng siti (tawon tutur) | aja tambuh ing pitutur | kukilarda rinaja (manuk bêri) | ron buntal sasanèng ardi (walikadhêp) | dèn tabêri ngadhêp marang ramakira ||

5. rêndhi bang sring piniyara (kidang) | lung-lungan lêsah pinardi (kinulup) | sun kêkudang kulup sira | satriya Singgêla nagri (Bisawarna) | parab Sang Pandhawaji (Darmaputra) | bisaa lir sudarmamu | kasang toya ing raga (impês) | lukita kawining janmi (jana) | pês-apêse ing budi tiba mêjana ||

6. wrêksa caranging mandera (pang) | jamang rotan munggèng tambirsir[3] (wêngku) | tan gampang mêngku nagara | wahyaning janma garbini (lair) | pandaya ulah siti (waluku) | lair batin kudu laku | kadang Sri Duryudana [Duryuda...]

--- 81 ---

[...na] (Kartawarma) | tarub gêng jawining panti (tratag) | marma ingsun juwêt ngatag marang sira ||

7. titi purnaning wiyata | dina Sênèn kaping kalih | tanggale ing sasi Sapar | kasapuluh ing Jimakir | sangkala mulat siwi | èsthining sang maha prabu |[4] kang mangikêt pustaka | ramanta Pangran Dipati | Arya Mangkunagara ingkang kaping pat ||

Catatan kaki:

1. kang mulwijo. (kembali)
2. (akar bahar). (kembali)
3. tambir sir, tetapi lebih satu suku kata, sir diberi garis atau dicoret, jadi harus dibaca tambir. (kembali)
4. § = 1812 [Sengkalan: mulat siwi èsthining sang maha prabu (Sênèn 2 Sapar 1812 A.J.), sic. seharusnya: Rêbo, 2 Sapar 1812 A.J., Rabu 13 Desember 1882 A.D.]. (kembali)