Bab Pratikêle Gawe Barang Nam-naman Saking Pring, Martasudana lan Sastrawirya, 1917, #583

JudulCitra
/sastra/modules/galeri.inc.php