Manik Asthagina, Angabèi IV, c. 1900, #1336

JudulCitra

Sêrat Peranganipun Manik Asthagina[1]

--- 0 ---

Ing ngandhap punika peranganipun Manik Asthagina.

1 Warni cêmêng, nama sêsotya cundhamani, sintên ingkang ngangge botên karaos luwe, paedahipun kangge mandhita, saèstu badhe kasêmbadan saliring kawruh, sarta kinèdhêpan para muridipun.

2 Warni abrit, nama manik marakata, sawabipun angicalakên hawa napsu, paedahipun kangge lampah gêgramèn

--- 337 ---

lêpat ing pituna.

3 Warni jêne, nama manik kara, sawabipun bêtah mêlèk, paedahipun botên kêkirangan têdha tuwin sandhang.

4 Warni pêthak, nama manikmaya, sawabipun narima sanggama, pikangsalipun botên kêkirangan têdha.

5 Warni ijêm, nama manik marcukundha, sawabipun lumuh ing manah murka, paedahipun kangge among tani, nêbihakên dhatêng penginan, badhe tulus kang sarwa tinandur.

6 Warni biru, nama manik endrataya, kaksiyatipun ngalisakên sêsakit, manawi dipun angge drêman putra wayah sarta kasinungan rajakaya.

7 Warni dadu, nama manik ardataya, sawabipun angicalakên manah uwas, tuwin maras, paedahipun lêpat saking sagung pangintên.

8 Warni wungu bangunjring, nama manik arja, sawabipun angicalakên wuyung, tuwin duka cipta, paedahipun kangge nyuwita, kinandêlan sihing nata, kinèringan ing sasami.

Catatan kaki:

1. Judul berdasarkan pada daftar isi. (kembali)
Judul berdasarkan pada daftar isi.