Dasanama, Anonim, #1904

Punika Sêrat Dasanama Mawi Jarwa, saha pilah-pilahaning têmbung katalêsihakên sadaya babon saking Rônggawarsitan.

--- 0 ---

[...][1]

--- 0 ---

Punika Sêrat Dasanama Mawi Jarwa, saha katranganipun ing têmbung winijang-wijang talêsihipun. Saking Rônggawarsitan kang sampun swargi.

--- [1] ---

Punika Sêrat Dasanama ingkang dipun jarwani, katranganipun ngandhap punika.

Namaning nyawa:

Nyawa: têgêsipun alus.
Jiwa: têgêsipun tanpa antara.
Atma: têgêsipun amimbuhi.
Nur: têgêsipun cahya.
Mur: têgêsipun dawa, urip.
Umur: têgêsipun wêwangênan.
Yuswa: têgêsipun gêsang.
Suksma: têgêsipun samar.

--- 2 ---

Namaning badan:

Badan: têgêsipun dhewe, têtanggul.
Sarira: têgêsipun warananing gêsang.
Angga: têgêsipun dene nganakakên banyu.
Badhi: têgêsipun wujud.
Waraga: têgêsipun pakumpulan, ragangan.
Mu: têgêsipun jêjênêng, tunggal.
Awak: têgêsipun sêsulih.
Wanda:têgêsipun jênggêrêng, sawujud.
Ragi: têgêsipun sarwa sangkêp, rêragangan, wêrana.

--- [3] ---

Namaning wong:

Wong: têgêsipun jêjênêng, mong-mongan.
Janma: têgêsipun kasandhangan urip.
Janmi: têgêsipun kadunungan urip.
Sujanma: têgêsipun langkung manggèn.
Sujanmi: têgêsipun langkung manggèn.
Nara: têgêsipun sêtata.
Jalma: têgêsipun asaling cahya.
Jana: têgêsipun sêdhêng, têngah.
Manusa: têgêsipun pêpijèning rahsa.
Tiyang: têgêsipun pangadêg.

--- 4 ---

Urut namaning wong:

Manuja: têgêsipun kaananing rahsa.
Manungsa: têgêsipun langkung piniji.
Jalmi: têgêsipun asaling rahsa.
Manuswa: têgêsipun linuwih ing bumi.
Manuwya: têgêsipun tinuwa-tuwa.
Jama: têgêsipun ênggon-ênggonan.
Jami: têgêsipun tunggal wujud.
Manusiya: têgêsipun rakêt kinasih.
Wang: têgêsipun lêpas.
Wanggana: têgêsipun jumênêng kawasa.

--- [5] ---

Namaning dewa:

Dewa: têgêsipun luhur.
Dewata: têgêsipun angluwihi, tuwin kabêkta saking namaning tanah.
Bathara: têgêsipun wisesa, têtunggul.
Absara: têgêsipun langkung awas, langkung lêpas.
Jawata: têgêsipun awit ambawani pulo Jawa.
Suragana: têgêsipun winênang nguwasani, wijangipun, sura, wani, winênang, gana, kêwasa.[2]

--- 6 ---

Urut namaning dewa:

Sidyagana: têgêsipun kuwasa ing sêdya, wijang-wijangipun, sidya, sêdya, gana, kuwasa.

Widhadara, wêtahing têmbung, widha udara:: têgêsipun sêsêkaring tawang, wijangipun. Widha, gônda, borèh, pakêm, kêmbang, alus.

Widhasadya: têgêsipun alusing budi, lêpasing budi, wijangipun widha, alus, lêpas,

--- [7] ---

sadya, budi.

Apuwara: têgêsipun pangagênging sêpuh, wijangipun, ampu, sêpuh, wara, agêng, swara, wuruk.

Nasa: têgêsipun kawasa.

Katong: têgêsipun awas.

Hyang: têgêsipun bangsaning jin. Sêsêmbahan.

Warapasara:[3] têgêsipun lêpasing pamuja.

Sidyagana: têgêsipun lulus kawasa, wijangipun, [wijangipu...]

--- 8 ---

[...n,] sidya, lêstari, gana, kawasa.

Rêsi Gana: têgêsipun adil parentahe, wijangipun rêsi, rêsik, gana, kawasa, wênang pinirid dados parentah.

Widyara: têgêsipun wêruh durung winarah.

Surabsara, wêtahing têmbung, sura absara: têgêsipun katon winani, wijangipun, sura, wani, absara, paningal.

--- [9] ---

Dwijawara: têgêsipun pangagênging pandhita, wijangipun, dwija, pandhita, wara, agêng.

Rêsi Wara: têgêsipun pangagênging rêsi, kang nama rêsi wau pandhita ulah kasucian, botên amulang dhatêng siswa.

Hong: têgêsipun sêsêmbahan.

Ilahèng: têgêsipun sêsêbutan, dhêdhuwuran kang tanpa timbangan.

--- 10 ---

Namaning widadari:

Widadari: têgêsipun sêsêkaring wanodya.
Dèwi: têgêsipun kaluhuraning wanodya.
Absari: têgêsipun wanodya awas paningale.
Widyadari: têgêsipun wanodya ayu warnane.
Rwasari: têgêsipun wanodya kang lêpas ibêre.
Watari: têgêsipun wanodya langgêng rupane.
Dewati: têgêsipun angluwih wanodya.
Waranggana: têgêsipun pêpijèn agêng, wêtahing [wêtah...]

--- [11] ---

[...ing] têmbung wara anggana, wijangipun, wara, agêng, anggana, dhewe, raosipun sêsêkaring para agêng.

Urut namaning widadari:

Yuwati: têgêsipun ayuning jagad, utawi musthikaning ayu, wijangipun, yu, sae, wati, jagad, rahsa, musthika.

--- 12 ---

Surawadu: têgêsipun prajurit wanodya, wijangipun, sura, winani, dados prajurit, wadu, wadon.

Suranggana, wêtahing têmbung, sura anggana: têgêsipun prajurit pêpijèn, wijangipun sura, prajurit, anggana, dhewe.

Surabsari: têgêsipun wanodya angambar gandane.

Smaralaksmi: têgêsipun wanodya rêsêp raras.

--- [13] ---

Wadiswara, wêtahing têmbung wadi iswara: têgêsipun papingitaning para luhur, wijangipun, wadi, pêpingitan, iswara, luhur.

Witarasandi: têgêsipun bangsaning sêsiluman.

Waraduhita: têgêsipun misuwur wanodya luwih.

Waranggno:[4] têgêsipun wanodya ulah lagu.

Rêtnawati: têgêsipun intêning jagad, musthikaning jagad, wijangipun, rêtna, musthika, intên, wati, jagad.

--- 14 ---

Namaning swarga:

Swarga: têgêsipun kasarira, dene ingkang dumunung ngriku nunggil para dewa.

Kahyangan: têgêsipun panggonaning bôngsa jin.

Kadewatan: têgêsipun ênggoning dewa.

Suralaya: têgêsipun jagading dewa, wijangipun, sura, dewa, laya, jagad.

Suranadi: têgêsipun linangkung adi, wijangipun, [wijangi...]

--- [15] ---

[...pun,] surana, linangkung, di, sae.

Urut namaning swarga:

Smaralaya: têgêsipun panggenan anêngsêmakên, wijangipun, sêmara, kasêngsêm laya, panggenan.

Ariloka: têgêsipun jagad langgêng, wijangipun, ari, luhur, padhang, ajêg, loka, jagad.

--- 16 ---

Aribawana: têgêsipun pêpadhanging jagad. Wijangipun, ari, padhang, bawana, jagad.

Loka bawana: têgêsipun jagad sajroning jagad.

Ariwanda: têgêsipun wujud langgêng.

Surabawana: têgêsipun panggenaning dewa, wijangipun, sura, dewa, bawana, jagad, nanging wênang pinirid panggenan.

--- [17] ---

Siwanda ariloka: têgêsipun anglimputi ênggon kang ing ênggon.

Smarapada: têgêsipun jagad kabungahan.

Swargaloka: têgêsipun ênggon kang kasarira.

Ngendrabawana: têgêsipun gêgununganing jagad, utawi kahyanganipun Sang Hyang Endra.

Kandhyawataya: têgêsipun jagad dêdunungan. Wijangipun, kandhya, dêdunungan, wataya, jagad.

--- 18 ---

Namaning ratu:

Ratu: têgêsipun anarambahi.
Raja: têgêsipun agêng.
Nata: têgêsipun amarentah.
Pati: têgêsipun aparentah.
Aji: têgêsipun kinurmatan.
Prabu: têgêsipun sarwa sêmbada.
Pamasa: têgêsipun amisesa.
Nararya, wêtahing têmbung, nara arya: têgêsipun wong kang luhur, wijangipun nara, wong, arya, luhur, utawi padhang.
Narpa: têgêsipun wong kang luhur.

--- [19] ---

Urut namaning ratu:

Narendra, wêtahing têmbung, nare endra: têgêsipun gêgununganing wong, wijangipun, nara, wong, endra, gunung.

Narpati, wêtahing têmbung, narapati: têgêsipun wong kang amarentah, wijangipun, nara, wong, pati, parentah.

Naranata: têgêsipun amarentah wong, wijangipun, nara, wong, nata, parentah.

Bupati: têgêsipun amarentah ing bumi, wijangipun, bu, bumi, pati, [pa...]

--- 20 ---

[...ti,] parentah.

Buminata: têgêsipun amarentah ing bumi.

Adipati: têgêsipun luwih parentahe, wijangipun, adi, luwih, pati, parentah.

Bumipala: têgêsipun pakuning bumi, wijangipun, bumi, inggih bumi, pala, pakantuk, pikêkah.

Narèswara, wêtahing têmbung, nara iswara: têgêsipun wong kang linuhur, wijangipun, nara, wong, iswara, luhur.

--- [21] ---

Naradipa: têgêsipun wong kang amadhangi, wijangipun, nara, wong, dipa, padhang.

Erêyangsa: têgêsipun trahing bôngsa luhur.

Sri: têgêsipun sarwa sae.

Risang: têgêsipun luwih luhur.

Dhapa: têgêsipun pangarêping wong.

Buhpa: têgêsipun amêngku bumi, wijangipun, buh, bumi, pa, amêngku.

--- 22 ---

Dhatu: têgêsipun kang angadhaton.
Mandasiksa: têgêsipun wênang angganjar angukum.
Srinda: têgêsipun sarwa sae.
Mangkubumi: têgêsipun pêpakuning bumi.
Mahararya: têgêsipun langkung linuhur.
Mêngkuradya: têgêsipun amêngkunagara.
Kangjêng: têgêsipun kang lumaku sinêbut.
Sinuhun: têgêsipun kang ingêmbun.
Susuhunan: têgêsipun langkung pinundhi.
Sunan: têgêsipun amiyambaki, kang miyambaki wau kaluhuranipun.

--- [23] ---

Namaning kangjêng ratu:

Mahisi: têgêsipun ratuning wadon.

Sang sri: têgêsipun ratuning ayu.

Swapadmi: têgêsipun garwa pangarêp. Wijangipun, swa, pangarêp, padmi, garwa.

Surêtna: têgêsipun intên linuwih, wijangipun, su, luwih, rêtna, intên.

Wara Mahisi: têgêsipun pangagênging kênya.

Dèwi: têgêsipun pangawak widadari.

--- 24 ---

Urut namaning kangjêng ratu:

Sori: têgêsipun garwaning ratu.

Narpawadu: têgêsipun kaluhuraning wadon, wijangipun, narpa, luhur, wadu, wadon.

Nata Mahisi: têgêsipun marentah sakadhaton.

Narpaduhita: têgêsipun linuhur sagunging wadon.

Paramèswari: têgêsipun linangkung luhur.

Paramèswara: têgêsipun linangkung luhur, wêtahing [wêtah...]

--- [25] ---

[...ing] têmbung, parama iswara, wijangipun, parama, linangkung, iswara, luhur.

Sridayita: têgêsipun ratuning mustika, wijangipun, sri, ratu, dayita, musthika.

Garini: têgêsipun pangagênging wadon.

Natarèni: têgêsipun marentah wadon.

Laksmitawati: têgêsipun anêngsêmakên raos. [rao...]

--- 26 ---

[...s.] Wijangipun, laksmita, anêngsêmakên. wati, raos.

Supadmi: têgêsipun pangawak sêkar.

Natadèwi: têgêsipun ratuning widadari.

Sriyodati: têgêsipun ratuning prajurit wadon.

Narendra garini: têgêsipun gêgununganing wong wadon.

Prawara Mahisi: têgêsipun pangarêping wanodya.

--- [27] ---

Biniaji: têgêsipun garwaning ratu, utawi garwa kang kinurmatan.

Narèswari: têgêsipun wong wadon linuhur.

Padniswara: têgêsipun garwa kang linuhur.

Narèswara: têgêsipun lêluhuraning pawongan.

Duhita: têgêsipun wadon linuwih.

Rajanari: têgêsipun ratu wadon.

Pamasi: têgêsipun ratuning wadon.

--- 28 ---

Namaning pêpatih:

Patih: têgêsipun amêmatah.

Nataradya: têgêsipun amêmatah nagara, wijangipun nata, mêmatah, radya, nagara.

Natapraja: têgêsipun angrêrakit nagara, wijangipun, nata, angrêrakit, praja, nagara.

Nayakawaktra: têgêsipun panungguling pangarêp, wijangipun, nayaka, pangarêp, waktra, rai.

--- [29] ---

Urut namaning patih:

Mantrimuka: têgêsipun pangarêping mantri.

Mantriman: têgêsipun mantri linuwih, wijangipun, man, linuwih.

Kyana patya: têgêsipun radèn patih.

Nindyamantri: têgêsipun têtindhihing mantri, wijangipun, nindya, têtindhih.

Nitiradya: têgêsipun aniti nagara, wijangipun, radya, nagara.

Pramadendra, pancèn,[5]

pramada endra: têgêsipun êmbaning ratu, wijangipun pramada, lêlèmèk, [lêlèmè...]

--- 30 ---

[...k,] endra, ratu.

Mantri manggala: têgêsipun pangarêping mantri, wijangipun manggala, pangarêp.

Brêtyèswara, wêtahing têmbung, brêta iswara: têgêsipun dhêdhuwuraning wadya, wijangipun brêta, wadya, iswara, luhur.

Mantriwisesa: têgêsipun mantri kawasa, wijangipun wisesa, kawasa.

Mantri sudibya: têgêsipun mantri anglangkungi.

--- [31] ---

Namaning dênawa:

Buta: têgêsipun mamak.
Danawa, wêtahing têmbung, danuhawa: têgêsipun têdhaking Bathara Danu, wijangipun hawa, anak.
Ditya: têgêsipun linuwih.
Raksasa: têgêsipun bangsaning brêkasakan.
Rasaksa: têgêsipun kang môngsa sidêkah.
Gandarwa: têgêsipun dene wujud manusa.
Diyu: têgêsipun sarwa santosa.
Asura: têgêsipun wanthèn.

--- 32 ---

Urut namaning danama:[6]

Wil: têgêsipun angarad.

Pisadha: têgêsipun saking kabêkta dene sagêd siluman.

Yaksa: têgêsipun anggrujag[7] sidêkah.

Rasaksi: têgêsipun buta wadon.
Rota: têgêsipun sarwa santosa.
Kala: têgêsipun sipat galak.
Kalana: têgêsipun karêm sabda.
Yaksi: têgêsipun buta wadon.
Garaksa: têgêsipun sagêd anggêro.

--- [33] ---

Palaksa: têgêsipun rikat.

Bibiro: têgêsipun kabêkta asring damêl arubiru, karya rubeda.

Lêmbana: têgêsipun sarwa agêng.

Pisaca: têgêsipun kalêbêt bôngsa brêkasakan.

Darmbamoha:[8] têgêsipun sarwa karêm.

Sajatha: têgêsipun dene asêsiyung.

--- 34 ---

Namaning kêthèk:

Kêthèk: têgêsipun anggêlithik.
Kapi: têgêsipun dene sugih wulu.
Kuthila: têgêsipun awon bathukipun, wijangipun = ku, awon, thila, bathuk.
Wanara: têgêsipun kewan wujud manusa.
Plawaga: têgêsipun sarwa cikat.
Palwaga: têgêsipun sarwa tarampil.
Palgosa: têgêsipun sarwa mangrêti.
Rewanda: têgêsipun pangawak swara.

--- [35] ---

Urut namaning kêthèk:

Kalidhan: têgêsipun arikat.
Wêgig: têgêsipun sarwa pintêr.
Wrikita: têgêsipun sagêd amêre.
Bêthès, inggih bêdhès: têgêsipun kabêkta saking sugih akal.
Gapila: têgêsipun sarwa parigêl. Utawi kabêkta manawi nêdha mawi kêmilan.
Kamila: têgêsipun inggih kabêkta panêdhanipun mawi kêmilan.

--- 36 ---

Namaning macan:

Macan: têgêsipun sagêd anggêro.
Singha: têgêsipun sagêd anggarong.
Singa: têgêsipun sagêd agêrêng.[9]
Sardula: têgêsipun pangawak landhêp.
Arima: têgêsipun galak.
Mong: têgêsipun sarwa rowa, sugih swara.
Angrimong: têgêsipun anggêdhobyah.
Barong: têgêsipun lorèng, lonthèng.
Sirungga: têgêsipun angajrihi.
Sawèri: têgêsipun sarira sêmbada.

--- [37] ---

Namaning gajah:

Gajah: têgêsipun yèn mungguh ing alas.

Èsthi: têgêsipun dene karêm banyu, wijangipun, hès, banyu sêthi, karêm.

Dwiradha: têgêsipun gadhah siyung kêkalih, wijangipun dwi, loro, radha, untu.

Waniti: têgêsipun yèn pinêlanan.

Matêngga: têgêsipun yèn binakta cangkrama.

Dwipangga, wêtahing têmbung dwipa angga: têgêsipun dene ngunjuk kaping kalih, [ka...]

--- 38 ---

[...lih,] wijangipun dwi, loro, pa, sêrot. Angga, banyu.

Urut namaning gajah:

Samaja: têgêsipun yèn binakta prang.
Gajamuka: têgêsipun yèn tinunggangan dening buta.
Brajamuka: têgêsipun yèn binarong.
Bathamuthu: têgêsipun dene anggrêgunuk.
Liman: têgêsipun dene sairib suku [su...]

--- [39] ---

[...ku] gangsal. Satunggalipun têlale.

Balêdug: têgêsipun dene asal saking siti, cariyosipun gajah punika sabên sacumbana, kama kalihipun lajêng kapêndhêm siti, punika lamining dintên lajêng dados gajah alit. Bapa babunipun lajêng anuwèni nêdhani.

--- 40 ---

Namaning jaran:

Jaran: têgêsipun dene sagêd malajêng.

Kuda: têgêsipun dene sagêd angêngintên solah.

Turôngga, wêtahing têmbung, tura ôngga: têgêsipun dene lêmês badanipun. Wijangipun, tura lêmês, ôngga, badan.

Aswa: têgêsipun dene rinakêt ing manusa.

Kapal: têgêsipun dene kulina.

Kalêngki: têgêsipun linangkung.

--- [41] ---

Urut namaning jaran:

Gêdhog: têgêsipun gêgêdhug. Mila panggenan kapal dipun wastani gêdhogan.

Wajik: têgêsipun dene sagêd angèjèg, tuwin darbe suku wajik.

Turanggi: têgêsipun sami jarwanipun lan têmbung, turangga.

Buntala: têgêsipun dene darbe kuncung apindha jambul.

--- 42 ---

Namaning padhati:

Widangdari: têgêsipun yèn tinarik sapi wadon.
Senang: têgêsipun yèn pangirid sapi lanang.
Sanggra: têgêsipun yèn pangirid banthèng.
Salamuka: têgêsipun yèn pangirid kêbo lanang wadon.
Astapada: têgêsipun yèn pangirid kêbo lanang.

--- [43] ---

Urut namining padhati:

Sambira: têgêsipun yèn pangirid banthèng muni.
Wèsthi: têgêsipun yèn pangirid jêjawi.
Jamakantuk: têgêsipun yèn pangirid janma lanang wadon.
Dhudhula: têgêsipun yèn pangirid jaran wadon.
Sêsiku swanindha: têgêsipun yèn pangirid kuda kêkalih.

--- 44 ---

Sêsirat andik anda: têgêsipun yèn pangirid kuda sêkawan.

Gasthika: têgêsipun yèn pangirid gajah.

Gobrata: têgêsipun yèn pangirid macan.

Gothaka: têgêsipun yèn badhati wangun angêdhung kados guwa, botên kabêkta saking pangiridipun.

--- [45] ---

Namaning mega:

Ima: têgêsipun yèn ngalingi wulan nipis.
Jaladara: têgêsipun yèn mega mêndhung dèrèng udan.
Nirada: têgêsipun yèn mega irêng awor lan mega abang.
Ima kapura: têgêsipun yèn mega ngidêri surya.
Sasmiti: têgêsipun yèn mega awor lan kêkayon.
Imantaka: têgêsipun yèn mega papak lan banyu.
Urur: têgêsipun yèn mega panjang anyalèntrèng.

--- 46 ---

Urut namaning mega:

Kokap: têgêsipun yèn mega putih kadi kukus.
Irawan: têgêsipun mega kang angêmu kaluwung.
Ulupi: têgêsipun mega kang angêmu udan angêndhanu.
Ôndrawila: têgêsipun mega muyêg cêmê[10] angêmu jawah.
Ima layung: têgêsipun mega sore.

--- [47] ---

Namaning banyu:

Banyu: têgêsipun asrêp.
Udaka: têgêsipun toya mungguhing wadhah.
Etu: têgêsipun toya mungguhing wowohan.
Warih: têgêsipun toya mungguhing oyod.
Tirta: têgêsipun toya mungguhing sumur.

--- 48 ---

Urut namaning banyu:

Lowak: têgêsipun toya mungguhing rêrêmbêsan.
Lodaka: têgêsipun toya saking rêmbêsan.
Wulusan: têgêsipun toya mancur saking parêdèn.
Sindu upaka: têgêsipun toya mungguhing bangawan.
Pêtha: têgêsipun toya amunthuk.

--- [49] ---

Rancak hêrni: têgêsipun toya tinalangan.
Arjuna: têgêsipun toya mênêng ing watu, utawi toya jun.
Suci: têgêsipun toya mungguhing jêmbangan, miwah padasan.
Ludha: têgêsipun banyu idu.
We: têgêsipun banyu karingêt.
His: têgêsipun banyu asrêp.
Hèr, har: têgêsipun banyu wênêning.[11]

--- 50 ---

Namaning sagara:

Sagara: têgêsipun banyu manggèn.
Laut: têgêsipun banyu tanpa têpi.
Jaladri, wêtahing têmbung, jala ardi: têgêsipun banyu angidêri gunung, wijangipun, jala ubêng, ardi, gunung.
Samodra: têgêsipun banyu ngidêri jagad.
Jalanidhi: têgêsipun banyu narambahi.
Hèrnawa: têgêsipun banyu anêlêng.
Tasik: têgêsipun banyu rata.

--- [51] ---

Namaning angin:

Aliwawar: têgêsipun angin ngentarake watu.
Prahara: têgêsipun angin angirid udan.
Maruta: têgêsipun angin anggingsirakên.
Pawana: têgêsipun angin alas.
Bayu: têgêsipun angin campur.
Bajra: têgêsipun angin agêng.
Sindhung: têgêsipun angin ngêmut mêndhung.

--- 52 ---

Urut namaning angin:

Pôncawora: têgêsipun angin sarawungan gangsal gèn. Saking wetan, lèr, kilèn, kidul, têngah.

Ayaskara: têgêsipun angin buwang mega.

Angin sasar: têgêsipun angin tanpa sangkan, têkane karya sulah dhatêng sadayanipun, panggenan dharat.

--- [53] ---

Namaning srêngenge:

Srêngenge: têgêsipun dene balêrêngi.
Surya: têgêsipun dene sumorot.
Andakara: têgêsipun murub kumukus.
Bagaskara: têgêsipun padhang amurub.
Rawi: têgêsipun mêdalakên riwe toya.
Arka: têgêsipun anyunari toya.
Bagaspati: têgêsipun ratuning pêpadhang.

--- 54 ---

Urut namaning surya:

Wrahaspati: têgêsipun ratuning panas.
Ari: têgêsipun amadhangi.
Kulôndaragni: têgêsipun gênining awang-awang.
Jamatagni: têgêsipun gêni anglimputi.
Arkara: têgêsipun urub ngêmu banyu, inggih punika ngaringêt.
Samsi: têgêsipun amadhangi.
Raditya, sami lan radite: têgêsipun narambahi pikuwat dhatêng cêcukulan.

--- [55] ---

Namaning rêmbulan:

Rêmbulan: têgêsipun dene suda wuwuh, kados ta wulan nèm sêpuh mawi suda wêwah.

Tèngsu: têgêsipun sipat elok.

Basônta: têgêsipun dene cahyanipun wêning kados mas. Wijangipun, bas, êmas, sônta, wêning.

Sasi: têgêsipun piniji-piji.

Wulan: têgêsipun yèn Wuntu umur 30 dintên.

--- 56 ---

Urut namaning sasi:

Côndra: têgêsipun bêbundêran.
Purnama: têgêsipun wutuh, inggih punika yèn tanggal 14.
Kirana: têgêsipun yèn tanggal ênèm.
Sasadhara: têgêsipun pêpadhanging awang-awang.
Indung: têgêsipun yèn nuju panglong.
Lèk: têgêsipun sumunar.
Tanggal: têgêsipun golong.
Leka: têgêsipun wêning.
Kamari: têgêsipun amadhangi.

Catatan kaki:

1. Lima halaman kosong. (kembali)
2. kuwasa / kawasa. (kembali)
3. Warapsara. (kembali)
4. Waranggana. (kembali)
5. pancène. (kembali)
6. danawa. (kembali)
7. angrujag. (kembali)
8. darêmbamoha. (kembali)
9. anggêrêng. (kembali)
10. cêmêng. (kembali)
11. winêning. (kembali)