Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2)

Judul
1. Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626. Kategori: Arsip dan Sejarah > Galeri.
2. Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 1). Kategori: Bahasa dan Budaya > Karawitan.
3. Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2). Kategori: Bahasa dan Budaya > Karawitan.
Citra

Pencarian Teks

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil, diakritik serta pungtuasi diabaikan; karakter [?] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau satu huruf sembarang; simbol wildcard [*] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau sejumlah karakter termasuk spasi; mengakomodasi variasi ejaan, antara lain [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

Ladrang Dhandhanggula

Ratu AyuSiwa patih marma sun timbali | ingsun paring wêruh marangsira | yèn ingsun antuk wangsite | dening dewa linuhung |saranane pêrangan iki | kang bisa bengkas karya | bocahsăngka dhusun | kêkasih Damar Sasăngka | uwa patih ikuupayanên nuli | hya kongsi tan kapanggya ||
Lamun sira tan bisa ngulari | poma patih aja takon dosa |pasthi gêdhe patrapane |
Logêndèrdhuh gusti jwita prabu | binathara satanah Jawi | dhawuhpaduka nata | sandika pukulun | karsendra kapasangyoga |kuningana ingkang kacêtha ing wangsit | nami pun DamarSasăngka[1] ||
Sutanipun kang Udara patih | mangke sampun wontên kapatihan| kang minangka jalarane | kawula pêndhêt mantu | sampunragi antawis lami | dhaup lan Anjasmara | kapanggih nakdulur |
Ratu Ayuiya patih sun tarima | mara age iridên mring ngarsa mami ||
LogêndèrNuwun inggih sandika

Sasuwuking bêdholan pathêt nêm salendro

Jlok tumêdhak sangking dhampar gadhing, luwaran sangkingtong,[2] ginarêbêg ing manggung cèthine,srimpi badhaya salajur sisih, ingkang ngampil-ampil, upacara prabu, lirbinayangkari, kondur angêdhatun.

Lah ing ta kono wau, laju lampahe rêkyana patih logêndèr, lan jujugpakêbonan kapatihan, mrêpêki kunjaranipun ingkang putra mantu.

Kocapa Radèn Damarwulan

--- [45] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 1 dari 54

kang wus lami kinunjara datan sinungan têdha, miwah SabdapalonNayagènggong, dèn talikung, sambate amêlas arsa, tansah ngusapwènilogondhang

Lajêng mungêl Ayak-ayak, badhe dhawah Wèni logondhang madêg Patih Logêndèr, wontên sangajênging pakunjaran. Găngsa lajêng mungêl katawangWèni logondhang.

LogêndèrAdhuh nyawa putraningwang | sakarone jalu èstri | ingsunaminta agsama | si bapa gone tan mikir | mring sira awitsangking | kaloban kang prêlu-prêlu | rusaking Majalêngka |bangêt bingunge tyas mami | marmanira ngaksomaa mring sibapa ||
DamarwulanDhuh paman rêkyana patya | sampun sumêlang panggalih |lahir batin tan ngrêsula | tan pisan ulun saksêrik |
Logêndèrsokur gèr putra mami | praptèngsun iki kautus | dening sangprabu Kênya | sira dhewe dèn timbali |
Damarwulanpaman patih kawula nuwun sandika ||
AnjasmaraMêngko rama sun têtanya | apa wadine sang aji | ana karsanepunapa | bojoningsun dèn timbali | apa yun dèn patèni |
Logêndèrah lăngka mangkono iku | wigatine karsendra | têtêpe bojomungabdi |
Anjasmarasokur rama sokur yèn ngono kewala ||
LogêndèrHèh Sabdapalon mreneya | bandanmu ingsun uculi |
SabdapalonKi Patih kula tan nrima | tinalikung limang sasi | kuladika diyati |

--- [46] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 2 dari 54
 têdhan pès-pèsan bêkatul |
Logêndèraja sumêlang ing driya | mêngko sira sun paringi | sêgaiwak panganan awarna-warna ||

Ayak-ayakan riwusing bêdholan. Madêg Prabu Kênya malih, amung pinarêkDèwi Larasati lawan sagung biyada èstri anèng bangsal kancana, sowane PatihLogêndèr angirit Radèn Damarwulan sapunakawanira, lajêng kadhawahakênkatawang Kinanthi Sandhung.

LogêndèrDhuh gusti juwita prabu | punika pun Damarsasi | sumanggèngkarsa narendra | dhinawuhana pribadi | supados suka tyasira| ulun amit mêdal jawi ||
Ratu AyuYayi Larasati gupuh | paringna kintaka iki | marang siDamar Sêsăngka | purihên anglêksanani | sun arsa kondurmring pura |
Larasatinuwun sandika dewaji ||

Prabu Kênya sigra kondur marang pura, Radèn Damarwulan kari anggana,găngsa Ayak-ayakan janturan.

Ya ta mangkana Radèn Damarwulan dupi anampèni kintaka, sangking PrabuKênya, binuka sinuksmèng driya, sakalangkung sumêdhoting galih, kayaage-agea prapta ing Balambangan, lingsêm yèn tan anglêksananana, enggalmundur sangking ngarsa, nêdya pamit mring rêkyana patih Logêndèr.

Bêdhole Radèn Damarwulan, lajêng sêsêgan. Madêg pasowanan jawi, PatihLogêndèr saha punggawa [pungga...]

--- [47] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 3 dari 54

[...wa] aglar munggèng ngarsa, putra Radèn Layang Seta, Radèn LayangKumitir, munggèng wuri, katungka praptane Radèn Damarwulan sangking ngarsanata. Sêsêgan Asmaradana.

LogêndèrDhuh kulup putra mami[3] | muga ingsun wartanana |dhawuhe juwita katong |
Damarwulandhuh paman kauningana | dhawuhe prabu rara | kulakinarsakkên nglurug | mring Blambangan mung priyăngga ||
LogêndèrSira apa nyêndikani |
Damarwulaninggih kawula sandika | tan mengeng liring rèh katong |
Logêndèrsokur kulup putraningwang | nanging sira muliya | rumuhunpamit bojomu | mêngko yèn tan mangkonoa ||
Iba sosote mring mami | sing ora-ora winêca | êntèk amèkkurang golèk |
Damarwulanamung pangèstu paduka | paman kang kula têdha |
Logêndèriya kulup sun jumurung | muga-mugantuka karya ||

Kasêlan sêsêgan, unduring Radèn Damarwulan majênge Radèn Layangsetalan Radèn Layang Kumitir. Sêsêgan Asmaradana malih.

LogêndèrHèh Seta lawan Kumitir | sira padha jampangana | lakuneipemu kuwe | pancèn dèn tutkên nayaka | iku panggawe praja| tur ngiras labuh ipemu | nganggo nak dulur sajuga ||
Aja sira nganggo mulih | mangkata săngka paseban |tanggohên nèng marga bae |

--- [48] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 4 dari 54
 amajuwa karo pisan | ingsun wènèhi srana | pujine wongmangkat nglurug |
Layangsetakawula nuwun sandika ||
LogêndèrHèh apa sira wus dêling | puja mantrane wong pêrang |
Layangsetarama pangraosing batos | sampun acakup sadaya | ingwêlingan paduka | kantuna raharjèng pungkur | angsalaidining rama ||

Sasuwuking bêdholan pathêt nêm

Rangu-rangu mirangrong samarga-marga, kacaryan miyat asri, rakitingwanarga, antara praptanira, maruta riris-riris aris, manadukara,sumyar-sumyar mring dhiri.

Sinigêg lampahe Radèn Layangseta Layang Kumitir, ingkang samêktagêgamaning ayuda, kacarita yèn wus prapta satêngahing wana pringga.

Gantya kocap ing kapatihan, Dèwi Anjasmara, ingkang tansah ngarsa-arsaingkang garwa, sarwi angusapwèni parijatha.

Ayak-ayakan, badhe dhawah Wèni Parijatha, madêg Dèwi Anjasmara, mêthukrawuhing garwa Radèn Damarwulan.

AnjasmaraDhuh kakang paringa warta | gonira marêk sang aji | apawigatining karsa |
Damarwulandhuh nyawa pêpujan mami | marmèngsun dèn timbali | tinudingpinurih nglurug | mring nagriBalambangas[4] | mocot murdaneSang Bêsmi |
Anjasmarakang mangkono apa ta kowe sandika ||
DamarwulanAturku iya sandika | tan mèngèng rèhing dewaji |
Anjasmarakakang lo aja lo aja | ayo minggat bae nuli | săngka ingMajapait | dhêlik anèng pucuk gunung | kowe manèh nyănggaa| pira kuwate [ku...]

--- [49] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 5 dari 54
 [...wate] wong siji | paman Ranggalawe Tuban kurang apa ||
Wonga sakti[5] măndraguna |lêlajêring Majapait | angêrèh bala sayuta | suprandene tankuwawi | lena madyaning jurit | dening risang Bisma prabu |marma aja lo aja |
Damarwulanbênêr rêmbugmu yayi[6] | ayo padha golèk pikir jroningnendra ||

Sasuwuking bêdholan pathêt nêm.

Amangu mangun kung kongas kengis rèh wigati, gatining sêtya utama,tinuman sangkaning aris, rurus rarasing sabawa, ambawani lahir batin.

Ya ta mangkana Dèwi Anjasmara, sigra binêkta mring tilamsari,sinamung[7] ing manuhara, datan antara kapatidènira nendra, Radèn Damarwulan inggal dènira arsa nilapakên ingkang garwa,pinipit gêguling kêkalih, sarta dipun sangèni, pinrih sampun wungu yèndèrèng têbih lolosira.

Pathêt sanga.

Tistis sonya liring ratri, abyor kêdhaping tranggana, sumrik puspitagandane, kongas kasilir maruta, karêngyan pujanira, dwijawara brêngêngêng,lir swaranemadubranta.

Ing ngriku Radèn Damarwulan sigra miyos sangking pagulingan, tinututandening ulucumbu kêkalih Sabdapalon Nayagenggong, lajêng ayak-ayakansanga.

Madêg Radèn Damarwulan lan ulucumbu, Sabdapalon Nayagenggong, WèniParijatha.

SabdapalonDhuh bapa bandara kula | niki arsa dhatêng pundi |dalu-dalu lumaksana |
Damarwulanhèh paman aja baribin | ingsun arsa nglakoni | dhawuhe sangratu ayu | nglurug mring Balambangan | mocok murdane sangBêsmi |
Sabdapalonbok gih ampun botên kenging dèn suwawa ||
Damarwulan

--- [50] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 6 dari 54
 Hèh paman laku manira | tan kêna kowe mambêngi |
Sabdapaloninggih andhèrèk kewala | ananging paduka ngèsthi | sihegarwa sri Bêsmi | kalih pisan sawêg hêru | sami nèngpakêbonan | yèn paduka wus antuk sih | kados sagêdnandukakên lampah cidra ||
Găngsa kajanturLah ing ta kono wau, lampahe Radèn Damarwulan, ing margadatan winarna, kocap yèn sampun prapta ing Balambangan,antuk pitulunging dewa, sagêd malumpat pagêr bata, ingmangke tandya sêsingidan anèng udyana ing Balambangan.Gênti kawuwusa, garwane Prabu Menakjingga, Dèwi Waita lawanDèwi Puyêngan, ingkang sawêg kinêbonakên, tansah rudatiningdriya, kongsi kapungkur ing asmara. Madêg Radèn Damarwulan,anèng taman lan ulucumbu Sabdapalon Nayagènggong, datanantara praptaning Dèwi Waita kalawan Dèwi Puyêngan.
Lajêng Pangkur Dhudha Kasmaran
WaitaYayi paran karsanira | ingsun uwus datan bisa nglakoni |suwita mring Bisma Prabu | ayo anis kewala |
Puyêngandhuh kakang bok sampun nuruti ing tyas dur | dika rakputrane raja | mawia pados utami ||
Nadyan raosing tyas kula | kados botên sanès sami prihatin| ananging prayogènipun-nipun[8] | ngêntosi sawêtara |
Waitamêngko yayi têka ana gănda arum | sumrik sumêrit angambar |

--- [51] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 7 dari 54
Puyêngansuwawi dipun ulati ||

Lajêng ayak-ayakan.

Angulati gănda, sarêng tundhuk kalawan Radèn Damarwulan. KatawangPangkur Dhudha Kasmaran malih.

PuyênganPukulun ulun têtanya | lah punika dewa punapa rêsi |
Damarwulansang dyah yèn andika dangu | dhatêng jasat kawula | kuladutane Sri Kênya Majalangu | nama pun Damar Sasăngka |prapta kawula ing ngriki ||
Kadêngangan jêngandika | botên langkung pasrah jiwa ragamami | pinêjahana wus patut | lamun sang rêtnaningrat |kang jêjuwing ngêjur marang raganingsun |
Puyênganparan kakang mbok punika | yêkti lamun maling julig ||
WaitaLah kowe paran ing karsa ||
Puyênganlah kok ribêt kakang bok ing tyas mami | yèn kongsikonangan èstu | palastra siya-siya | mêsakake utusane ratuayu | luhung kula alingana | bok manawi kula panggih ||
Nugrahane Prabu Kênya |
Waitaiya bênêr pratikêlmu yayi[9] |
Puyênganradèn apa dika sarju | kula alingi dika |
Damarwulanradèn ayu saèstu kawula anut | pêjah gêsang sun sumăngga |
Puyêngansuwawi dika mariki ||

Suwuking bêdholan pathêt sanga.

Tistis sonya têngah ratri, abyor kêdhaping tranggana sumrik puspita [pu...]

--- [52] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 8 dari 54

[...spita] gandane, kasiliring samirana, wimbuh rênaning nala,lam-lamên lakuning lulut, lêlukitaning asmara.

Ya ta mangkana wau Radèn Damarwulan, sigra kairit dhumatêng inggêdhong, unggyane Dèwi Waita Puyêngan, ing ngriku kacarita Radèn Damarwulansampun carêm lan Dèwi Waita Puyêngan, wus pinasthi karsaning dewa, yènpuniku jodhonira, marma dahat dènira sih-sinihan. Sami mêdharakên sêdyaningdriya, datan winarna rêroncèning asmara sêtya.

Nuntên grêgêt saut.

Wus sawega sangkêp sikêping warastra, busana warni-warni, wor kawaka bra, abyor kênèng baskara, lir sardula măngsa daging, gumrah gambira,gumrêgut sura sêkti- sinigêg gênti kocapa, sang Prabu Menakjingga, kangtansah andrawina, angsung suka rênaning wadya, rina wêngi tan ana pêdhote.Lajêng mungal[10] gêndhingRena-rena.

Madêg Prabu Menakjingga, jêjuluk Sri Urubisma, pinarêg patihMenaksabawa miwah para punggawa, Menakpralaga, Menak Kalungkung, MenakPangsêng, Menak Prècèt, Menaksopal, Menakcao, Ki Lurah Dayun, DêmangUlubalang, saha wadya aglar, sapraptaning pandêngan, janturan mesaliwung,lajêng sêsêgan Rena-rena malih, praptane Prabu Ongkotbuta Angkatbuta, tumutkiprahipun Prabu Menakjingga, sasuwuking sêsêgan Rena-rena, lajêngkadhawahakên Calunthang sak gongan, kainggahakên katawang Wènikênya.

MenakjinggaHèh paman Prabu Kotbuta | paran madyèng Majapait |

--- [53] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 9 dari 54
Ongkotbutanak prabu kauningana | datan wontên prapta malih | kangbantu ing ajurit | kados wus ngucirèng pupuh |
Menakjinggahèh paman prabu sumăngga | nglêrêpkên sarira sami |
Ongkotbutanuwun inggih sandika dhèrèksakarya[11] ||

Lajêng Ayak-ayakan, riwusing bêdholan Prabu Menakjingga madêg malih,wontên ing udyana kairing Ki Lurah Dayun. Găngsa mungal katawang Wènikênya.Janturan, nêngasendra ngèsthi buda, binudi panduming gêndhing, ginadhangpinindha-pindha, kandhane Sri Urubêsmi, Menakjingga narpati, tatkalaniraprang pupuh, lena madyaning rana, karana cinidrèng jurit, dening duta narpadyan Damar Sasăngka- mugut gupitaning gita, nalika sang Urubêsmi kondursangking andrawina, anjujug ing tamansari, arsa lêrêp sang aji, ing balekinambang ranu, manungku puja mantra, Ki Lurah Dayun tan kari, angandikasang aprabu Menakjingga.

Katawang Wènikênya

MenakjinggaHèh pantèn Dayun tilingna | swarane wong dongèng iki |wijang wijiling wicara | ngoncèr carêming lêlungit | yènngucapkên pawèstri | kaya pawèstri satuhu | lamun ngucapkênpriya | ya kaya priya sayêkti | wêgig têmên agawe gawokingdriya ||
Sapa wonge iki baya | pawongane yayi dèwi | lagi bae

--- [54] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 10 dari 54
 sumawita | katêmbèn gonku miyarsi ||
Dayuninggih lêrês sabdaji | dongèng aènge kalangkung | tanmantra dêdongengan | kados ujud jalu èstri |
Menakjinggakaya ngapa wong-wongane kang carita ||
Suwe-suwe saya cêtha | yèn dudu wong dongèng iki | têtelajalu wanita | gunêm manuhara manis | mara Dayun dèn aglis |intipên gêdhong lor iku | unggyane si Waita | tamatnaingkang sayêkti |
DayunNuwun inggih sandika rèh pandukèndra ||

Sêsêgan Dayun dinuta - lajêng kadhawahakên Wènikênya malih

DayunDhuh gusti sampun kawula | nglampahi tuduhiraji | ngintipgêdhong lèr punika | saèstu ingkang kapyarsi | jalu kalawanèstri | ujutipun tan kadulu | sangking adrênging driya |lumancang karsa narpati | kula mènèk ing saka praptèngluhuran ||
Kula thèthèl sirap sira[12] |waspada ulun udani | priya bagus tanpa sama | pangkonedipun sarèni | garwa panduka kalih | datan sih rinungrummangrum | yêkti yèn duratmaka | garwanta cinidrèng rêsmi |
Menakjinggamara Dayun obormu enggal sêblakna ||
Ingsun cêkêle priyăngga | si kêparat maling julig | hèhduratmaka mêtuwa | ing jaba bae waradin | padha ijènatandhing | ngadu yasa jroning pupuh | ngegla padha prawira| singa tiwas angêmasi |
Damarwulaniya Bisma dèn sarănta antènana ||

--- [55] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 11 dari 54

Radèn Damarwulan mêdal sangking busanan ayun-ayunan kaliyanMenakjingga. Sêsêgan Wènikênya.

MenakjinggaLah iku sira wong apa | wani malbèng taman sari | rupamubagus taruna | pinangkanira ing êndi | lawan sapa wêwangi |angakuwa mupung durung | palastra siya-siya | baya tankulak pawarti | lamun Bisma lagya winongwong jawata ||
DamarwulanSun iki dutaning nata | prabu Kênya Majapait | kêkasihDamar Sasăngka | atma mantune ki patih | pamagang anyarmami | lahta Bisma praptaningsun | kautus sang narpèndyah |kinèn mocok murdantaji | marmaningsun ingutus hya pindhokarya ||
MenakjinggaKumêndhung si Damarwulan | lancang pangucapnya nyêngit |dêgsura tindak dursila | adol kawanèn mring mami | ingsuntan kurang warni | tau tate tandhing jitus | luhung siranungkula | sun dadèkakên priyayi | eman-eman wong bagustumêkèng lena ||
DamarwulanTan sudi suwitèng sira | malah sira Bisma nuli | nungkulanguncupkên asta | nurut ingsun talèni[13] |
Menakjinggai babo manas ati | wuwuse saya tan urus | si anjingduratmaka | tan kêna ginawe bêcik | lah ta

--- [56] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 12 dari 54
 mara katogna sabudènira ||

Damarwulan binanting, sêsêgan Durma.

MenakjinggaDamarwulan ayya ngucirèng ayuda | balia ingsun antèni |
Damarwulanmăngsa sun mundura | lah Bisma dèn prayitna | katibanpusaka mami |
Menakjinggamara tibakna | curiganira nuli ||
DamarwulanMenajingga yya katon lanang priyăngga | malêsa gênti larih| jamaking ayuda | mrawasa pinarwasa | aja pijêrbêkak-bêkik | agiyak-giyak | dudu traping narpati ||
MenakjinggaYa le ya nang apa saujarira[14] | jêr ingsun noragigrig | tandhing lawan sira | tambaha wong sayuta | ingngarsa sakêthi buri | kadanga dewa | ingsun datan gumingsir||

Radèn Damarwula[15] sarêng curiganira botên nêdhasi, panyudukipun tansah karuna. Sêsêgan Asmaradana.

DamarwulanAnjasmara ari mami | mas mirahkulakla[16] warta | dasihmu tanwurung layon | anèng kutha prabalingga | tandhing lanUrubisma | kariya mukti wong ayu | pun kakang pamitpalastra ||
Wus bêjane awak mami | tan tulus mangèstuning dyah |
Menakjinggawong agêmbèng wong acingèng |
Damarwulanaja gawe wirang Bisma | marage patènana ||
Menakjinggaeman-eman wong abagus | yèn kongsi nêmahi lena ||
Iba dukane narpati | ratu ayu Majalêngka | yèn siratumêkèng layon [la...]

--- [57] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 13 dari 54
 [...yon] | benjing yèn ingsun kapanggya | paran atur manira| amêsthi ingsun katêmpuh | apa pêpulihing duka ||
Sira sun anggêp pangarih | murih carêming asmara | mariyagonku wirage | prabu Kênya nuli prapta | nusul goningsunnendra | sun kêkudang nèng jinêm rum | sunngungrun[17] sun manuhara ||
DamarwulanAja sira andalêming | lah mara age malêsa | ayya katon lanang dhewe |
Menakjinggaya nang ya Damar Sasăngka | sun tan nêdya lawana |sakarsanira sun lumuh | muriha manganiaya ||
Tutugna gonmu nyuduki | amung aja nyuduk mata | sêpêtesuk-esukane | ya le ya nang wong jênthara | luwih bêciknungkula | sun angkat dadi tumênggung | sun ugungsakarsanira ||
Tan kêna ginawe bêcik | sitrayoli Damarwulan | wani nyudukmataningong | samêngko karosèng asta | dèn prayitnèng ayuda| katiban gêgamaningsun | konta pêdhang sokayana ||

Kantakanipun Radèn Damarwulan Ayak-ayakan talutur. Ya ta mangkanaRadèn Damarwulan, dupi kataman pêdhang sokayana, mandining gêgaman wasisekang namakake, wulête kang kataman, lir pendah panjang putra dhumawah ingsela, sanalika Radèn Damarwulan pêcat jiwanira niba

--- [58] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 14 dari 54

gumuling bantala, gilang-gilang layonira, Prabu Menakjingga dahatwêlas ing driya, èsmu kaduwunging nala, dangu-dangu pinupus papêsthèningdewa, kengis suraning wardaya. Sêsêgan Pangkur Dhudha Kasmaran

MenakjinggaHèh padha măngsa podhoa[18] |Damarwulan tangia sun antèni | iki Urubisma Prabu | wongsakti măndraguna |kalokingrat[19] pilihtandhinging prang pupuh | sura mrata jaya mrata | tau tateangentasi ||

Sêsêgan Asmaradana

MenakjinggaMăngsa anjaluka warih | sapisan bae palastra | Dayun dèn kaporèng kene | tunggunên maling palastra | benjang enjangkewala | sun tigase murdanipun |
Dayunkawula nuwun sandika ||
MenakjinggaIngsun arsa lêrêp dhingin | lawan gonku kurang nendra |poma Dayun wêkasingong | hya kongsi kurang wiweka | nunggumaling aguna | sanadyan iku wus lampus | kumuduprayitnanana ||
DayunKaya paran awak mami | atunggu maling palastra | githokkupijêr mangkorog | sring tontonên yèn anendra | tyasingsuntarataban | ko gèk tangi banjur ngrangkul | hi hi hi hi akugila ||

Praptane Dèwi Waita Puyêngan nyirêpi Dayun. Taksih Asmaradana

--- [59] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 15 dari 54
PuyênganKakang bok tiwas sayêkti | rakanta Damar Sasăngka | lenamadyaning palugon |
Waitayayi paran karsanira | kunarpane rinêksa | marang pantènLurah Dayun |
Puyêngankakang bok gampil kewala ||
Kula ingkang anyirêpi | hong wilahèng awigêna | rêp rêpsirêp turu kabèh | sagung nyawa jroning pura | ataskarsaning dewa | amung kang bok lawan ingsun | kang kuwasanora nendra ||
DayunBêcik sun plaur ngrarêpi | rêrêpèn panggagas bêja |asmaradana têmbange | supaya kêndêling driya | mutawatiresirna | cagak lungguh aja ngantuk | thênguk-thênguk nuliana ||
Bok rara ngunggah-unggahi | anggawa kalasa bantal | mêndatmêntul lèmbèhane | anyunggi dhulang rampadan | isine mêmanisan | tèh cêngkuwèh gula batu | madat kandêl nèngpangleran ||

Ayak-ayakan Dayun lajêng tilêm, Dèwi Waita Puyêngan mrapêki nungkêmilayone Radèn Damarwulan, ayak-ayakan Mijil.

WaitaDhuh kakang mas paran awak mami | yèn panduka

--- [60] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 16 dari 54
 layon | lah cangkingên dasihira age | tumunturing kamuksansajati | sun tan bisa kari | saparan tut pungkur ||
PuyênganDhuh kakang bok dèn pracoyèng Widdhi | kados dèrèng layon |rakandika katawis sêmune | amung sangking kantaka kapati |taksih jangkêp yêkti |titakaning[20] wujud ||
Lah suwawi kausung tumuli | binêkta mring gêdhong |ingupakara paripurnane |
Waitaiya bênêr pratikêlmu yayi | ayo dèn karoni | kalêksananipun||

Ayak-ayakan bêdholing Waita Puyêngan angrampa radèn Damarwulan.Tangining Dayun sêsêgan Pangkur.

DayunKaya paran awakingwang | tunggu layon si maling bisa anis |iba dukane sang prabu | tan wurung raganingwang | dènjêjuwing pasthi tigas murdaningsun | luwung nuli sunminggata | manawa maksih lêstari ||
Lulus bisa mangan sêga | jangan mênir kalawan pêcêl pitik |owêl têmên nyawaningsun | yèn kongsia palastra | tan kayaasi maling julig wus lampus | têka dadak bisa lunga |nilapakên awak mami ||

Sasuwuking bêdholan pathêt sanga, lingsir ratri abyor kêdhapingtranggana, manawung sitarêsmi, mangayom pracima mamalading [ma...]

--- [61] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 17 dari 54

[...malading] puspita, kasilir maruta kengis, kongas mangambar sumrikgandane wangi.

Lah ing ta kono wau[21]layone Radèn Damarwulan tandya binopong marang Dèwi Waita Puyêngansapraptaning tunggonira sigra ingupakara, sajatine Radèn Damarwulan dèrèngpalastra amung sangking wasise angraga suksma, bisa mati jroning gêsang,marma dupi kataman usada, waluya paripurna, garegah wungu pungun-pungun,sang dyah kêkalih dahat suka sokuring driya, têmahan tut wuri saparanira,madêg Radèn Damarwulan, pinarak lawan Dèwi Waita Puyêngan, SabdapalonNayagènggong.

Ladrang Pangkur Paripurna.

WaitaDhuh lah kakang mas sumăngga | samya anis mupung SangUrubisma | kapati nendra anutug | yêkti botên uninga | yènpanduka wus paripurna rahayu | nadyan paduka tanggona |măngsa kiyata nadhahi ||
Kasêktène Menakjingga |
Damarwulaniya bênêr pratikêlira yayi | nanging yèn ngucirèng pupuh |sun merang jagat raya | sun têmaha matia tur tan kapupu |pinupus pasthing dewa[22] | amung aksamanta yayi||
Ingsun durung kongsi bisa | sung pamalês mêlas sihira yayi| kapalang tan wurung lampus | nanging ya katanggungan |amêdharna pangapêsane garwamu |

--- [62] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 18 dari 54
Waitakang mas yèn andangu Bisma | darbe jimat wêsi kuning ||
Sagêd sung curna martana | wontên ngriku sor ungguling sangBisma | kalamun pilinganipun | ingkang kering kataman |wêsi kuning pusaka punika wau | saestu lulus palastra |yêkti botên ngaping kalih ||

Lajêng Kinanthi Kastawa

DamarwulanKayaparan mirahingsun | bisane kalakon mami | dhustha wêsikuning pujan |
Waitasampun sumêlang panggalih | kula dhusthane priyăngga |
Puyêngankakang bok sampun gumampil ||
Nyagahi karsaning kakung | yèn wus kalêksanan asring |cidra ubaya tan nyata | mintaa sêtya rumiyin | punapaubayanira | kenginga dipun ugêmi ||
DamarwulanDèn pracaya mirahingsun | mungguh ubayèng ngong benjing |rampunging prang antuk karya | sira padha sun jak mukti |lamun sun cidra ubaya | kênaa bênduning Widdhi ||
PuyênganKakang bok sumăngga sampun | sêdhênge dipun lampahi | amungpangestu paduka |
Damarwulanhèh Sabdapalon dèn aglis | kanthia atmajanira | tut wuriyayayi dèwi ||
SabdapalonSandika nyuwun pangèstu |
Nayagènggongbapak aku nyuwun pamit | lara kadhêmên rêkasa |

--- [63] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 19 dari 54
Damarwulanya dimèn sutamu kari | sun lêbokne kandhang macan |
Nayagènggongbapak ayo mangkat gêlis ||

Bêdholan gong sêsêgan. Wêdalipun prabu Menakjingga tilêm, praptaneDèwi Waita Puyêngan. Sêsêgan Pocung

WaitaLah ta yayi awasna panjukuk ingsun | pusakaning Bisma |bindi pujan wêsi kuning |
Puyênganlah sumăngga kakang bok dipun prayitna ||
Adhuh lae kakang bok andika emut |
Waitayayi nora kêna | dèn suwawa amalati |
Puyênganmangke kang bok cobi kula yèn kawawa ||
WaitaDhuh lae dhuh yayi emuta dèn gupuh |
Puyêngankakang bok sanyata | tan kenging dipun gumampil | lahsuwawi mawi sarana mêmuja ||
Mintagsama nênuwun ing jawata gung | nêmbah kaping sapta |mêgêng napas samadi ning |
Waitaiya yayi bênêr ing panêmunira ||
Ayo yayi linaksanan panêmumu |
Puyêngankakang bok sumăngga | mapan ing dagan narpati |
Waitadhuh jêng paran nyuwun aksama paduka ||
Ayo yayi angracut samadi gupuh | wus antuk sasmita |jawatagung anglilani |
Puyêngankula inggih kakang bok antuk sasmita ||

--- [64] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 20 dari 54

Dèwi Waita utawi Dèwi Puyêngan, sawusing dhustha wêsi kuning, lajêngbêdholan, wêdalipun Sabdapalon Nayagènggong, sêsêgan Gambuh.

SabdapalonMara mêlik dèn gupuh | lakonana dhawuhe daramu | ge gugahênMenakjingga gone guling |
Nayagenggongiya bapak ingsun turut | alon-alon yèn kalakon ||
Lah jorokno bokongku | kudu mundur datan gêlêm maju |
Sabdapalontan lèh dene sirèku kang ingsun tuding |
Nayagenggongbapak tan enak atiku | bokongku kudu angoplok ||
Sikil kêjot mandhuwur | ingsun kira yèn arsa manubruk |tiwas aku niba tangi gulung koming | rêkasa timên atiku |bapak aku nyuwun nyopot ||
SabdapalonAja age ngêlalu | anglabuhi larane daramu | yèn wis klakonsira besuk bisa mukti | kajunjung dadi tumênggung | udutsrutu aminum grog ||
Hya sumêlang atimu | Menakabang yèn pinuju turu | pitungdina pitung bêngi nora nglilir | dèn têtêg pracoyèng kalbu| ora-orane anyokot ||
NayagenggongHèh hèh ge Menakdadu | ya kasuwèn turu[23] |sumurupa omahmu kalêbon suling | gangsir tarêtêpan malbu |
Sabdapalonolèh têka kaya ngono ||
Mêngko sun gugahipun | slarak [slara...]

--- [65] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 21 dari 54
 [...k] kandhang sun gawene mênthung | măngsa nora tangiyagonira guling | mêlik rikata malayu | sun pênthungeMenakijo ||
MenakjinggaDubilah ratu ayu | tunggal turu animpahi gulu | jodhèhtêmên wong ayu kalamun guling | lilingên bae wakingsun |adhuh nyawa sênggor-sênggor ||
SabdapalonÊ lah dalah kabanjur | Menakabang turu angalindur | iyacoba ingsun garujuge warih | sun kêpruke klênthingipun |dhase supaya malopor ||
MenakjinggaYayi ya ratu ayu | amor turu ngompoli sakojur | sêgêrsumyah kêna uyuhe wong kuning | sumrik-sumrik gandanya rum| adhuh nyawa arog-arog ||
SabdapalonPêgêl têmên tyas ingsun | kaya paran rèh mêlik rêmbugmu |
Nayagènggongbiyèn rama putuku ingkang nuturi | kon bubut wulune puhun |kang dumunung dhuwur jêmpol ||
SabdapalonMêlik rikata malayu | aja kongsi kacandhak dèn buru |
Nayagenggongiya rama sun malayu sipat kuping | aja kok bêdhol rumuhun |sêdhêng aku uwis adoh ||

Sêsêgan Pangkur, bêdhole Sabdapalon Nayagènggong tangine PrabuMenakjingga.

MenakjinggaDhuh jagat dewa bathara | măngsa dadak dudu wasi mancuri |tunggale [tungga...]

--- [66] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 22 dari 54
 [...le] si maling lampus | apêse gora godha | dharadhasanbaribin gon ingsun turu | tuhu dahat dhustha nistha | arsanyidra wong aguling ||
Măngka sun lagi supêna | ratu ayu nusul gon ingsun guling |kok ana kang ganggu-ganggu | gawe guguping nala |kacandhaka karasa dening astaku | Dayun Dayun mareneya | siDayun wus tan kaèksi ||

Saunduring Prabu Menakjingga, madêg Radèn Damarwulan, praptane DèwiWaita, Dèwi Puyêngan, Sabdapalon Nayagènggong, găngsa taksih sêsêgan pangkur.

WaitaLah punika warnanira | kang pusaka pêpujan wêsi kuning |sumăngga karsa pukulun | tumuntên katamakna |
Damarwulaniya yayi dahat ing panrimaningsun | asih palimarmanira |sira sumingkira dhingin ||

Bêdhole Dèwi Waita Puyêngan, praptane Sri Menakjingga ayun-ayunan lan Radèn Damarwulan, taksih sêsêgan Pangkur.

MenakjinggaHèh hèh anjing Damarwulan | ingsun sikêp sira wus angêmasi| mêngko urip si jopritlup | dadra gone dursila | anêracakdêgsura cidra anutug | dudu trape wirotama | mung têtelabosên urip ||
DamarwulanLah mara ge Menakjingga | dèn kapara ngarêp rukêt ajurit |katogêna sabudimu | anamakna warastra | sun tadhahi apakang ana sirèku |
Menakjinggai babo si Damarwulan | sumbare anggêgirisi ||

--- [67] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 23 dari 54

Sri Prabu Menakjingga dhawah kauncalakên Radèn Damarwulan. Taksihsêsêgan Pangkur.

DamarwulanLah rêbutên Menakjingga | iya ingsun bêbanthèng Majapait |ywa sira enggal malayu | enggal sira baliya | ingsun ujasasêjanira pupuh[24] |
Menakjinggasetan alas Damarwulan | sangsaya mêmanas ati ||
Damarwulan dèn prayitna | ya sakiki sira sida ngêmasi |katiban gêgaman ingsun | konta pêdhang pusaka |
Damarwulanlah tibakna Menakjingga dèn agupuh |
Menakjinggapasthi tatas angganira | măngsa anjaluka warih ||
Damarwulan ge malêsa | aja katon sira lanang pribadi |
DamarwulanBisma ywa sumêlang kalbu | măngsa tan kalakona | lahdulunên apa kang nèng astaningsun |
Menakjinggadhuh jagat dewa bathara | baya ingsun wus pinasthi ||

Pangkur Dhudhakasmaran

 Damarwulan yèn sambada | ing tyasira ingsun aminta urip |têluk bae raganingsun | ya le ya nang mring sira | ingsunnutut amanut saha miturut | apa sabarang rèhira | sayêktiingsun lakoni ||
Sanadyan sira dadèkna | gamêl kuda ngiras dadi pangarit |pangathik pan nyapu ngangsu | ingsun datan lênggana | sunnarima mung aja nêmahi lampus | sira madêga narendra[na...]

--- [68] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 24 dari 54
 [...rendra] | anèng Balambangan nagri ||
Garwaningsun loro pisan | miwah sêlir patang puluh yu luwih| kasraha marang sirèku | para ratu têlukan | sawadyane myang raja branane katur | mring sirage tampanana | amungingsun jaluk urip ||
DamarwulanIya Bisma sun tarima | sêtyanira srah jiwangga mring mami |sira minta aywa lampus | pantês sira wibawa | anèng kutha Balambangan sawadyamu | ananging karsa manira | murdantasida sun cangking ||
MenakjinggaAnglêngkara wuwusira | ingsun kinèn lulus madêg narpati |nanging murdaku kok pundhut | kari gêmbung kewala | kangmangkono paran kalêksananipun | muga paringa agsama | hyakongsi nêmahi pati ||
DamarwulanHèh apa abamu Bisma | tumêngaa miyata ing wiyati | sambatamring sudarmamu | priya ingkang kuwasa | tumungkula ingpratiwi dèn agupuh | sambata mring renanira | saiki sidangêmasi ||

Ayak-ayakan talutur, panigase murdanipun Menakjingga, gêmbung muksa,sasuwuking Ayak-ayakan salajêngipun grêgêt saut.

Wang-wang èsmu kabêrangas, kengis kongas jaja bang mawinga wingit,hardaning tyas kataman dur, dêdêr durtaning sabda, sabdaning kang umadêgsuraning kalbu kabubuh têmpuh prabawa, ambawa sabawa wêngis.

Ya ta mangkana Prabu Ongkotbuta lan ari prabu Angkatbuta, ingkang samitêtuguran wontên ing pagêlaran, dupi miyarsa jêrite kang para cethi, yèning jro kadhaton kalêbon maling aguna.

--- [69] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 25 dari 54

Datan sarănta angrasuk kapraboning prang, lumawat mring pura tanpawadya, sêsêgan. Madêg Radèn Damarwulan, ayun-ayunan lan Prabu Ongkotbuta,Prabu Angkatbuta, sêsêgan Durma.

OngkotbutaHèh hèh sapa aranira duratmaka | têka ngumbar kasêktin |wani malbèng pura | priyăngga tanpa wadya | baya sira bosênurip | age nututa | nututa sun talèni ||
DamarwulanBalik sapa aranmu prajurit sira | mampang arsa nalèni |
Ongkotbutayèn tambuh maringwang | ingsun Prabu Kotbuta | ingajibarang narpati |
Angkatbutaingsun Katbuta | ratu ing ardi lincis ||
Karo padha pamane Sri Menakjingga | kadang rena sun iki |dadi tuwanggana | hèh duratmaka sira | angakuwa mupung urip|
Damarwulanyèn tambuh sira | ya ingsun Damarsasi ||
Săngka Majapait dutane Sri Kênya | kinèn bêdhah nagari |kalawan dinuta | mocok murdane Bisma |
Ongkotbutae lha nyata maling julig | lah dèn prayitna | mêngkotiwasmu yêkti ||

Radèn Damarwulan lajêng dipun but kalih, sarêng badhe kuwalahan, RadènDamarwulan pasang kêmayan. Prabu Angkatbuta kauncalakên dhatêng PrabuOngkotbuta, lajêng sami salah ton. Gêlut sami sadhèrèkipun piyambak,pinurugan dening Radèn Damarwulan, angruwat kamayanganipun sarta angastawêsi kuning, nyangking murdane Sri Menakjingga, saha angandika. SêsêganDhandhanggula.

--- [70] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 26 dari 54
DamarwulanLah dulunên apa kang sun cangking | lan awasna apa kang sunasta |
Ongkotbutaadhuh baya wis pasthine | sedane anak prabu | nêmu siyasang sorèng pati | yayi paran karsanta | yèn nêmahèng pupuh| pêpulih măngsa nonggoa | jêr ing kono wus kanggonan wêsikuning | jiwaning wong sapraja ||
AngkatbutaKakang prabu yèn ulun suwawi | samya nutut anungkul kewala| sadaya sampun bêjane |
Ongkotbutayayi bênêr rêmbugmu | ayo padha srah pati urip | adhuhradèn kawula | lawan yayi prabu | pasrah jiwangga sumăngga| ulun nutut miturut anut nglampahi | sabarang rèh paduka||
Ywa sumêlang panggalih ta gusti | kanca kula dipati myangwadya | anut nungkul saestune | labêt wus ulun wêngku |mung lulusa ulun angabdi | ing paduka rahadyan |
Damarwulaniya sang aprabu | sêtyanira sun tarima | ing samêngko siralan arinirèki | karsaningsun lulusa ||
Dadi tuwanggana tunggu nagri | Balambangan sira sun pitaya| ngayomi sagung isine | sun nuli arsa laju | mulih maranging Majapait | Dyah Waita Puyêngan | sun gawa rumuhun |dene sira saha wadya | akariya besuk bae sun timbali |
Ongkotbutanuwun inggih sandika ||

Suluk pathêt manyura. Tuhu siniyan [si...]

--- [71] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 27 dari 54

[...niyan] dewadi widigdaya wirotama, tumama jayèng palugon lugu saktimăndraguna, susila tyas ngumala, mêmalat sung ngênglêng mangu, mangonêngingkang uninga.

Ya ta Prabu Ongkotbuta miwah ari Prabu Angkatbuta sigra undhang mringsagung mring para bupati, ingajak nungkul anut mring Radèn Damarwulan.Riwusing mangkana, Radèn Damarwulan lajêng lumêbèng pura, pinêthuk deningDèwi Waita Puyêngan, ingkang tansah bangun asmara tantra, lajêng ayak-ayakbadhe dhawah ladrang Asmaradana, madêg Radèn Damarwulan lawan Dèwi WaitaPuyêngan. Mungal ladrang Asmaradana.

WaitaDhuh kang mas pangeran mami | tuhu yèn jayèng bawana | sukasukuring Hyang Manon | paduka unggul ngayuda | nambadanikarsendra | Sri Kênya ing Majalangu | saiba sukaning driya||
Lah ing mangke kadipundi | mênggah ing karsa paduka | parasêlire sang katong | sadaya sami sumêdya | manut labuhkawula | mulya papa rèh tumuntur | suwita dhatêng paduka ||
DamarwulanDahat sukane tyas mami | sêtyane para wanita | nanging ayyadadi tyase | sarèhning laku manira | dinuta rêrikatan |kabèh para sêlir mau | sun purih padha lêrêpa ||
Nèng pura Blambangan dhingin | benjang yèn ingsun wusprapta | ngarsane juwita katong | nuli sun balèni padha |barêng lan wadyabala | amung sira mirah ingsun | lan rintaYayi Puyêngan ||
Sun ajak barêng saiki | para yayi pra wandana |

--- [72] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 28 dari 54
 yya sumubyar ngusut kabahe[25] | anèng marga ewuh apa |ayo namur kewala | dene salire darbèkmu | kang rupa sotyakancana ||
Simpênên ing tarêtip[26] | sokur kêna sira gawa| barêng ing lakumu kiye |
Waitakawula nuwun sandika | ayo yayi busana | lawan wratakakêndhawuh | mring sagung para wanodya ||
DamarwulanHèh Sabdapalon sira glis | samêktaa pêpikulan | lankandhaga panggawane | murdane si Menakjingga | aywa kurangpitaya | pikulên lan atmajamu |
Sabdapalonkawula nuwun sandika ||

Têlasing turunan sinêlan nut ladrang Liwung salendro

Wy.1.2.1.yyeyt.e.gnw
[.e.t.e.nw.e.t.e.nw.5.6.5.n6@.!.@.gn6
.5.3.1.ny.2.3.1.ny.e.t.y.nt.y.t.e.gnw]

--- [73] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 29 dari 54

Ladrang Liwung nêm salendro

Wy.1.2.1.yyeyt.e.gnw
[.e.t.e.nw.e.t.e.nw.e.t.y.nt.y.t.e.gnw
.3.5.3.n2.3.5.3.n2.3.5.3.n5.2.3.1.gny
.3.5.1.ny.3.5.1.ny.e.t.y.nt.y.t.e.gnw]

Turulare pelog 5

W5.235653.232532gn1
[..12.32n155..565n3.523565n3.232532gn1
..12.32n155..565n3.523565n3.523565ng3
....!!@n!#@!@.!6n535.6!.@n!#@!@.!6gn5
..56532n3.523565n3.523565n3.232532gn1]

Ladrang Mêdhang Miring

W2321653gn5
.3.2.3.n5.3.2.5.n6.5.7.5.n6.2.1.6.gn5

--- [74] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 30 dari 54

Ladrang Gudhasih Salendro 6

Ww.etyyyyeytegnw
[.t.y.e.nt.1.y.e.nt.2.3.5.n2.y.t.e.gnw
.5.6.2.n1.5.6.2.n1.2.3.5.n3.6.5.3.gn2
.5.6.2.n1.5.6.2.n1.2.3.5.n3.y.t.e.gnw]

Alaskobong

Wwjety.eeyety1.3.2.1.gny
[t.e[27].t.ny.t.e.t.ny.2.3.2.n3.5.3.1.gny
t.e[28].t.ny.t.e.t.ny.2.3.2.n3.5.3.1.gny
t.e[29].t.ny.t.e.t.ny55..553n5[30]!@!6[31]532gn3
j.2j53j.2j53[32]j.2j53j.2jj5n3[33]..23556n5..21..2n13532[34].12gny]

Ladrangane Larawudhu, salendro sanga

Wt.t.y.1.y.y1.1y12.5.3.2.gn1
[.3.2.y.n1.3.2.6.n5.3.2.3.n5.1.2.y.gn1
.#.@.6.n5.!.6.3.n2.3.2.3.n5.3.2.y.gn1

--- [75] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 31 dari 54

Ladrang Pasangwetan, pelog 6

W22353..53212y12.y123gn2
[....223n2..23565n3..53212ny12.y123gn2
....223n2..23565n3..53212ny35.2356gn5[35]
....553n566.3653n532.356.n356.3653gn2
..23123n2.21yt61ny..1y..1ny77.5765gn6
.22.231n2..23565n3..53212ny12.y123gn2]

Ladrang Jonglayar salendro 6

Ww.ety.y.e.y.e.y.t.e.gnw
[.e.t.e.nw.e.t.e.nw.e.t.y.nt.y.t.e.gnw
.e.t.e.nw.e.t.e.nw.e.t.y.nt.1.3.1.gny
.5.3.5.n5.5.3.5.n6.3.5.6.n5.2.3.1.gy
.t.e.t.ny.t.e.t.ny.e.t.y.nt.y.t.e.gnw]

Ladrang Gleyor P.6

W532523567765235gn3
[.333123n25653123n25325235n67765235gn3]

3365 235n6
Kasêpuhan

--- [76] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 32 dari 54

Ladrang Pasangbandar Pelog 6, ingkang tamtu mungêlipun wontên sakatèn

W321.12.21y3..y1231gn2
[.32.232n1.32.232n1.12.21yn3..y1231gn2
55..553n5..56776n7....765n653.6536gn5
7654212n13212.12n6....665n6.765356gn5
7654212n13212.1ynt32.3567n63565321gn2
..3.123n2.21ytewne..t.e.tny1216teqgnw[36]
66..665n6.765356n5..2355.n.55.6765ng6
.654213n2.32.232n1.12.21yn3..y1231gn2]

Ladrang Tropong, awis-awis mungal P.6

W22..3123..32.12gn3
[..52.12n3..52.12n3.77.776n5[37]33.5675gn6
.567.35n6.567.35n6.22.216n53352.12gn3]

Ladrang Sambul P.6

Wy.123.3.3.5.3.6.5.321gn2
[.321y13n2.321y12n3.53.53.n65365321gn2
66..665n6..653.2n3..35.65n36535321gn2]
W32.2321.12.21y35653212gny
232.232n1232.232n1.12.212n35653212gny
33..325n35675362n355..765n32123212gny]

Ladrang Lêndhi manyura

--- [77] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 33 dari 54

Ladrang Giyak-giyak 9.S

W2.1.2.12211.y.gnt
.2.1.y.nt.2.5.2.n1.2.1.2.n1jytjyjtyjtjygn1
.2.1.5.n6.5.6.3.n2.3.5.2.n1.2.1.y.gnt

Ladrang Sêmarmantu

W3.2.3.2 3322.1.gny
[.2.1.2.ny.2.1.2.ny.2.1.2.ny j2j12.j1j23j2j12.j1j2gny
j2j12.j1j23j2j12.j1j2nyj2j12.j1j23jj2j12.j1j2nyj2j12.j1j23j2j12.j1j2ny 55..j6j7j77j6j5j5gn5
j6j7j77j6j5j55j6j7j77j6j5j5n5j6j7j77j6j5j55j6j7j77j6j5j5n5j6j7j77j6j5j55j6j7j77j6j5j55[38]32..535gn2
5356535n25356535n25356535n2 j5j35.j3j56j5j35.j3j5gn2
j5j35.j3j56j5j35.j3j5n2j5j35.j3j56j5j35.j3j5n2j5j35.j3j56j5j35.j3j5n2 yy..321gny]
2123212gy2123212ny xIII[39]

--- [78] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 34 dari 54

Ladrang Kăndha, salendro nêm

Ww.ety..12.12yyeyt.e.gnw
[.e.t.e.nw.y.1.3.n2.3.2.3.n2.y.t.e.gnw
.e.t.e.nw.y.1.3.n2.3.2.3.n2.y.t.e.gnw
.e.t.e.nw.3.2.1.ny.3.2.1.ny.3.5.3.gn2
.3.5.3.n2.5.6.3.n5.3.5.3.n5.7.6.3.gn2
.3.2.3.n2.5.3.1.ny.3.2.1.ny.e.t.e.gnw]

Ladrang Plupuh salendro nêm

Ww.ety..12.12yyeyt.e.gnw
[.e.t.e.nw.1.y.e.nt.e.t.e.nt.1.y.e.gnw
.e.t.e.nw.1.y.e.nt.e.t.e.nt.1.y.e.gnw
.3.5.3.n2.5.3.5.n2.5.3.5.n2.5.3.1.gny
.3.2.1.ny.5.3.5.n2.5.3.5.n2.5.3.1.gny
.3.5.1.ny.1.y.e.nt.e.t.e.nt.1.y.e.gnw]

Ladrang Pacarcina salendro 6

Wy.123.3.3.5.3.6.5.3.gn2
[.3.2.3.n2.3.2.5.n3.5.3.5.n3.6.5.3.gn2
.3.2.3.n2.5.3.1.ny.3.2.1.ny.1.y.e.gnw
.t.e.t.nw.3.2.1.ny.3.2.1.ny.1.y.e.gnw
.5.3.5.n2.5.6.5.n3.5.3.5.n365[40]3gn2[41]]

--- [79] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 35 dari 54

Têmbung gêdhe[42]
Ladrang Têmbung pelog nêm 6, cengkokipun kathah

Wt.we.eyetyy1ytewgne
[.we.eyent.yety1ynt.yety1yntyy1ytewgne
55..553n5..67653n5..67653n567..567gn6
33..335n3..56532n3..56532n356.3567gn6
....665n6.765356n5..21.23n56654212gn1
..y.teynt..3.123n5..3.123n56654212ng1
55..553n5..3.123n2.21yty1n23321ytegnt
..3.123n2.21yty1n2321yty1n23321ytegnt
33..335n35676532n36521y.tny121ytewgne]

Kopyah ilang P.6

W23552356531gn2
3132313n23132313n22355235n52356531gmn2
7576757n67576757n62355235n52356531gmn2

Lèngkèr P.6

Wety123.321ytwgne
!!..!!@n!#@!@.!5n6..35..6n5!@!6532gn3
..35635n6356!#@!n6.653212n36532.12gny
33.5635n6356!#@!ny.653212n36532.12gny]

--- [80] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 36 dari 54

Ladrang Sobrang nêm.S

Wy.etyyety.tew.etgny
[.ytewetnyuytewetnyuytewetny22..112gn1
..12356n5&656531n21y1.131n23321ytegnt
..ty123n2.21yty1n23216..5n6&&6&56&gn6
....665n6&&6&652n3.333565n321yt121gny]

Ladrang Gipe, manyura

W3.2.3.23322.1.gny
[.2.1.2.ny.@.!.3.n2.etw.etnw.5.3.1.gny
.2.1.2.n6.@.!.3.n2.etw.etnw.5.3.1.gny
.2.1.2.ny.2.1.t.ne.t.e.2n.1.3.2.1.gny]

--- [81] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 37 dari 54

Ing ngandhap punika winastan ladrang Koncang, pathêtipun 9

W2.1.2.12211.y.gnt
[.e.w .y.nt.2.3 .1.ny.3.2.3.n5.2.1.y.gnt
.e.w .y.nt.2.3 .1.ny.e.w.e.n5.w.q.y.gn5
j5j6j!j@j5j6j!@ j5j6j!j@j!j6n5j5j6j!j@j5j6j!@ j5j6j!j@j!j6n5.3.2.6.n5.2.1.y.gnt
j5j6j!j@j5j6j!@ j5j6j!j@j!j6n5j5j6j!j@j5j6j!@ j5j6j!j@j!j6n5.3.2.6.n5.2.1.y.gnt]

Ladrang Gonjing miring, manyura

W33.3635..21321gny
212y212ny3567653n25352535n23635212gny

Sêkar gadhung kangge bilih ringgitan wayang

W221ytty12212gny
.1.y.3.n2.1.y.3.n2.3.2.y.nt.2.3.1.gny
.!.y.3.n2.!.6.3.n5.6.5.y.nt.2.3.1.gny

--- [82] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 38 dari 54

Ladrang Diradamêta S.6

Wt.y1.21yt!!!!#@!gn6
.66.665n67653223n2yeytyeynwyeytyeyngw
[ Yeytyeynwyeytyeynwyeyt236n57653212gny
3365212ny3365212ny3365212ny3365321ng2
..j23j5j6j&j.j6j5jj7n672.j3j5j6j7j.j6j5j7n672.j3j5j6j7j.j6j5j6n7.j6j56!@.!@gn6
.j5j7j6j.j57j6j.j5j7j6j5j7n67653223n2yeytyeynwyeytyeyngw]

Ladrang Sobanlah pelog P.6

W12321yt23y1231gn2
.365231n2.365235n6.12321ynt23y1231gn2

Clunthang[43]

Wt.t.y.1yt2222112gn1
.5.6.2.n1.5.6.5.n6.5.6.3.n5.2.1.y.gnt
.1.y.e.nt.1.y.e.nt.1.y.e.nt.2.3.2.gn1

--- [83] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 39 dari 54

Ladrang Rêmêng, salendro nêm S.6

Wt.y1.21yt!!..#@!gn6
[.66.665n67653223n2..y1223n2321yty1gn2
....223n2321y335n3.356765n3!@!6532gn3
6521y12n35676532n1.111232n13532.1ygnt
.y12.1ynt.y12.1ynt.y12.1ynt!!..#@!gn6]

Ladrang Erang-erang S.6

Wt.y.e.y.twetytetgnw
[.t.y.e.nw.t.y.e.nw.t.y.t.n6.@.!.@.gn6
.3.5.@.n!.@.6.3.n2.5.6.5.n6.7.6.3.gn2
.5.6.3.n2.5.6.3.n2.5.6.3.n5.6.3.y.gnt
.y.e.y.nt.y.e.y.nt.y.e.y.nt.1.y.e.gnw]

Agun-agun[44] taksih nêm S

Wtywetyuytetgnw
.yw.ywenwtyt.tywnetyt.tywnetyuytetgnw
....223n26765.32n.6765.32n35321653gn2]

--- [84] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 40 dari 54

Ladrang Bêdhat ugi taksih 6. S

Wt.y.e.y.ttetw.t.gne
11..232n1ty1.232n1ty1.232n13532.12gny
.123212ny.123212ny.123212ny!!.5!65gn3
j3j56.j3j56.j3j56.j5j32n.j3j56.j3j56.j3j56.j5j32n.j3j56.j3j56.j3j56.j5j32n.55..765gn3
.323565n3.323565n3.567.56n7.563567gn6
.535675n6.535675n63567.56n7.563567gn6
.535675n6.535675n63567.56n7.565!65gn3]

Ladrang Mangu, taksih nêm. S

Ww.ety.t.e.t.wetyyeyt.e.gnw
.t.y.t.ne.t.y.t.ne.t.y.1.ny.e.t.e.gnw
.5.6.5.n3.!.6.5.n3.5.6.5.n6.3.5.3.gn2
.5.3.1.ny.2.1.t.ne.t.y.1.ny.e.t.e.gnw

--- [85] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 41 dari 54

Ladrang Playon lima

Wtty121y1t1y121yrgnt
[.y121yrnt3365321nyty12321n21ytrwrygn5
.555424n56542124n56542123n266.7567gn6
.654221n2..245.6n56542112n1.245424gn1
.245424n1.245424n1.245424n155..456gn5
6542123n266.7654n565421yrnt.y121yrgnt
.y121yrnt3365321nyty12321n21ytrwrygnt
33..335n36521y12n36521..2n1.412456gn5
.542yytny3532321nyty12321n21ytrwrygnt
.trwqqwnq.wrtrwrnq.wrtrwrnqrwrtrwrgnq
.245424n13365321nyty12321n21ytrwrygnt]
Wwet.tutyuu@uytegnt
[235.575n6235.575n6235.575n67727653gn5
22..232n7.2.6.2.n7.2.6.2.n7.627653gn5]

Ladrang Sawunggaling barang, cengkok 2-2

--- [86] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 42 dari 54

Ladrang Rèndèng P.5

W32356535323212gn1
[.111232n1.111235n3.356765n35323212ng1
.111232n1.111235n3.3567653[45]5323212ng1
.111232n1.111235n3.356765n36535321gn2
.222565n4.444565n465j421653n52353212gn1]

Ladrang Sêmbawa P.5

W35676535323212gn1
[.111232n1.111235n3.356765n35323212gn1
.111232n1.111235n3.356765n35323212gn1
55..553n5..56765n6.653653n56621235gn3
.333212n1.111235n3.356765n35323212gn1]

--- [87] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 43 dari 54

Ladrang Sarilaya P.5

W13.2123321ytegnt
[22..223n2..23565n3.321321n23321ytegnt
22..223n2..23565n3.321321n23321ytegnt
!!..!!@n!#@!@.!6n5..23567n63565321gn2
66..665n6..76532n3.321321n23321ytegnt]

Kagok 5 P

W22.35.656654212gn1
[.111Ty2n1.111ty1n2..235.6n56654212gn1
.111Ty2n1.111ty1n2..235.6n56654212gn1
55..553n5..56765n6.6532.3n2..23563gn5
7654212n13212.1ynt.y121yrnt11.ty12gn1]

--- [88] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 44 dari 54

Balabak, P.5

Wty1ty1213212.12gny
[.ytrwrynt11..232n1ty1ty12n13212.12gny
.ytrwrynt11..232n1ty1ty12n13212.12gny
.ytrwrynt77..776n52352356n57656532gn3
6521y13n277..776n52352356n57656532gn3
6521y13n255.6542n1ty1ty12n13212.12gny]

Banyak ngêlangi, P.5

Wtty1t1y121y1gnt
[.y121yrnt.y121yrnt.y121yrnt33..212gn3
.123512n3.123512n3.123512n311.2456gn5
.22.654n5.22.654n5.254.25n4.25421ygnt]

--- [89] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 45 dari 54

Ladrang Wêlas tangis, P.5

W21.21yt.1ty123gn2
[....223n2..23212n1.21.21ynt1t.y123gn2
....223n2..23212n1.21.21ynt1t.y123gn2
55..553n5..56776n7..76532n355.2356gn5
....553n5..56765n6..76532n3.232532gn1
.111232n1.111232n1.21.21ynt1t.y123gn2]

Ladrang Rêtnaningsih, P.5

Wt..y1t1y121yrgnt
.y121yrnt.y121yrnt11..ty1n21312.1ygnt
.y121yrnt.y121yrnt11..ty1n21312.1ygnt
.555646n5.555646n565421.2n1ty121yrgnt]

--- [90] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 46 dari 54

Ladrang Bayêmtur, P.5

W33.36353635313gn2
[.356353n2.356353n2.33.363n53635313gn2
.356353n2.356353n2.33.363n53635313gn2
.444212ny.444212ny.33.363n53635313gn2
.444212ny.444212ny.33.363n53635313gn2]

Ladrang Sobanlah, P.5

W12321yt23y1231gn2
.365231n2.365235n6.12321ynt23y1231gn2

Ladrang Kagok 6[46] (ladrang Têmbung: cilik P.6)

Wt.we.eyetyy1ytewgne
[.we.eyentewe.eyentewe.eyentyy1ytewgne
11..131n2ty1.131n211..131n23353[47]
33..335n35676532n36521y.tny121ytewgne]

Cengkoke pindho-pindho, mung cengkok pungkasan kang siji.>/p>

--- [91] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 47 dari 54

Ladrang Sêmang pelog nêm, 6

Wy123y32212gny
.3.2.1.ny.3.2.1.ny.3.2.3.n2.5.4.6.gn5
[.555323n5.555356n!#@65665n633..565gn3
.323565n3.323565n3.323565n356.3567gn6
....665n6@!65356n!#@65356n532..353gn2
.235653n2.235653n2.235653n255.2356gn5
....553n566.5321n2.235653n21y.1235gn3
.1.2352n3.1.2352n3.1.2352n3.1.2356gn5]

Ladrang Lagu P.6

We.ty1.12.2321.2.y.t.gn3
ytyeytyneytye.2.n1.2.3.2.n1.2.y.t.gne
ytyeytyneytye.2.n1.2.3.2.n1.2.y.t.gne
!!..!!@n1#@65356n!#@65356n5!@!6532gn3
6535323n155.6532n36521y.tny121ytewgne]

--- [92] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 48 dari 54

Ladrang Gleyong, P.6

W223567654212gny
2321ytent2321ytent22..235n67654212gny
2321ytent2321ytent22..235n67654212gn6
.666532n3.356532n36532.35n67654212gn6
.666532n3.356532n36532.35n67654212gny

Ladrang Gudhawa, P.6

W253.253tty1231gn2
.321y13n2.321y12n3.253.25n3tty1231gn2
.321y13n2.321y12n3.253.25n311.ty12gn1
66..665n63565321n2.321y12n311.ty12gn1
66..665n63565321n2.321y12n36535321gn2
6!6@6!6n56!6@6!6n56!6@6!6n53365321gn2
6!6@6!6n56!6@6!6n56!6@6!6n53365321gn2]

--- [93] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 49 dari 54

Ladrang Kapang-kapang pelog nêm

Wy123y32212gny
.3.2.1.ny.3.2.1.ny.3.2.3.n2.5.4.1.ngy
.3.2.1.ny.3.2.1.ny.3.2.3.n2.5.4.1.ngy
.3.5.1.ny.3.5.1.n6.5.6.5.n6.2.3.5.gn6
.3.5.3.n2.6.5.3.n2.3.5.6.n4.1.2.1.gny]

Ladrang Kodhokan, P.5

W1325612.6.5.3.gn2
.6.3.5.n2.6.3.5.n2.6.3.5.n2.6.5.3.gn2
.6.3.5.n2.6.3.5.n2.6.3.5.n2.6.5.3.gn2
.132561n2.132561n2.132561n2.6.5.3.gn2
.132561n2.132561n2.132561n2.6.5.3.gn2
.33.352n3523.352n3523.352n3.y.5.3.gn2
.33.352n3523.352n3523.352n3.6.5.3.gn2
.......n........n........n..6.5.3.gn2
.......n........n........n..6.5.3.gn2

--- [94] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 50 dari 54

Ladrang Surungdhayung, P.6

W5564565.656.2.1.3.2.1ygnt
..ty123n2..1yty1n2..235.6n56j562132ygnt
..ty123n2..1yty1n2.365.64n56j562132ygnt
..ty123n2.21yty1n2.365.64n56j5621.56gn!
.#.@.!6n5.!.6.5.n6.5.6.3.n56j562132ygnt

Ladrangan Kaki-kaki tunggu jagung, P.6

W3.12312.y.e.y.t.y.e.y.gnw
yeytyeynwyeytyeynwyeytyeynwyeytyeyngw
[yeytyeynwyeytyeynwj5j3j2j1j26j1j2j3j2j1j2nyj.j.j6j6j5j5j33j2j2j1j3j2j1j2gn6
j.j.j6j6j5j5j33j2j2j1j3j2j1jj2n6j.j.j6j6j5j5j33j2j2j1j3j2j1j2n6j.j3j.j1j2j3j12j.j3j.j1j2j3j1n2yeytyeyngw]

--- [95] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 51 dari 54

Ladrang Lengko-lengko, S. Manyura

W@!6!6@63231gny
323. j3j6j5j2j1j2ny323. j3j6j5j2j1j2n6..j6j5j3j5j6!j.j#j.j@j.j!j.n6##..j#j@j!j@j6j@j6j3j.j2j.j1j.j2j.gny

Ladrang Roningtawang, P.6

Wt.we.eyetww.etyegnt
.etwetynt[48]ewe.eyentewe.eyentww.eetyegnt
[.etwetyntewe.eyentewe.eyentww.etyugny
....665n6123.321ny123.321ny55.2356gn5
66..665n6123.321ny123.321nytt.wetygnt]

Ladrang Bimakurda PB

Wt.wet.et.yuygnt
...t.went...t.went...t.went.et.yuygnt
...t.went...t.went...t.went.et.yuygnt
77..765n6.67.765n6.67.765n6.53.236gn5
77..765n6.67.765n6.67.765n6.53.236gn5
22..232n7.72.232n7.732.75n6.53.236gn5B.P.2[49]

--- [96] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 52 dari 54

Arjuna Mangsah Sarimpi PB

Wt.wetyu2uytegnt
.ttt.went [.ttt[50]yuynt.ttt.wentyu2uytegnt
.ttt.went .tttyuynt.555.wentyu2uytegnt
77..765n6 7576757n6.5.3.5.n2.5.3.5.ng2
.523567n6 7576757n6.5.3.5.n2.5.3.5.ng2
.523567n6 3567653n2.352.35n277@7653gn5
77..765n6 3567653n2.352.35n2uu2uytegnt]

Ladrang Sarayuda PB

W3.567.7.7.6.5.7.6.5.gn3
[.32.232nu.u2.232nu.u32.53n2.523565gn3
..35676n7.765356n7.765323n57656532gn3]

Ladrang Singa-singa PB

Wuyu232u2uytetygnu
.uyu232nu.uyu232nu.uyu232nu2uytetygnu
.777653n2.235653n2.235653n2432u353gn2
..23432n3.32.232nu.u2.232nu6765356gn7

--- [97] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 53 dari 54

Ladrang Sobrang barang, pathêt barang

We.tyu2y3356.53gn2
[3532357n6.576.53n2uyu.u3un2.3.2.uygnt
..tyu23n2.2uytyun232u6..5n6..7@.35gn6
..7@.35n67767652n356532uynu32yt.utgny
ee.tyu2nu.uytetynu.uyt332n3.576.53gn2]

Ladrang Sêmang ugi barang

Wuytyeytetyutgny
[utuyutunyutuyetynu232uytyneytetyutgny
utuyutunyutuyetynu232uytyneytetyutgny
33.1235n3676532un2.2uytetnwtewetytgne
ytyeytyneytyeytenwtewtewtnewtwetytgne
ytyeytyneytyeytenwtewtewtnewtwetytgne
ytyeytyneytyeytynu232uytyneytetyutgny]
Wu.yu232uytewegnt
[.tttyuynt.tttetynu.u23432nu2uytetygnu
.777653n2.276567n6

--- [98] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906b), Warsadiningrat, c. 1902-06, #626 (Bagian 2): Citra 54 dari 54
 ..35667n6532u353gn2
..2uytent..tyutynu.u23432u2uytetygnt]

Nutipun Ladrang Winangun Pathet Barang

Ladrang Lipursari manyura

W3.2.3.233y1231gn2
[.3.2.3.n233..112n1j3j2jyjtjejtjy1j3j2jyjtjejtjyn1j33..j33jyj1j22.3.1.gn2
.3.2.3.n2j33..j33..j!!.j@#j@j!n6..356756..35676n7..7656gn3
j6j7j6j5j2j3j53j6j7j6j3j2j3j5n3j6j6j.j.j6j6j3j56j7j6j5j3j2j2n1j3j2jjyjtjejtjy1j3j2jjyjtjejtjy1j33..j3j3jy1231gn2]

Kăndha nêm kangge wayangan

Ww.ety..12.12yyeyt.e.gnw
.e.t.e.nw.y.1.3.n2.3.2.3.n2.y.t.e.gnw
.e.t.e.n2.3.2.1.ny.3.2.1.ny.3.5.3.gn2
.3.5.3.n2.5.6.3.n5.6.5.6.n5.7.6.3.gn2
.3.5.3.n2.5.3.1.ny.3.2.1.ny.e.t.e.gnw]
Buka6.@.6.@.6.3.6.gn5
[.6.3.6.n5.6.3.6.n5.3.2.3.n5.6.4.y.ngt
.y.e.y.nt.y.e.y.nt.3.2.3.n5.6.4.y.ngt
.y.e.y.nt.y.e.5.n6.5.6.5.6.@.!.6.gn5]

Ladrang Pêksikuwung

--- [0] ---

[Sampul belakang dalam]

--- [0] ---

[Sampul belakang luar]

 


Lêbih satu suku kata: nami DamarSasăngka. (kembali)
Sang Katong. (kembali)
Kurang satu suku kata: Adhuhkulup putra mami. (kembali)
Balambangan. (kembali)
Wong asakti. (kembali)
Kurang satu suku kata: bênêrrêmbugira yayi. (kembali)
sinamun. (kembali)
Lebih dua suku kata:ananging prayogènipun. (kembali)
Kurang satu sukukata:iya bênêr pratikêlira yayi. (kembali)
10 mungêl (dan di têmpat lain). (kembali)
11 sakarsa. (kembali)
12 sirapira. (kembali)
13 Kurang satusuku kata:nurut ingsun sun talèni. (kembali)
14 Kurang satu suku kata:Ya le ya nang apa ta saujarira. (kembali)
15 Damarwulan. (kembali)
16 kulaka. (kembali)
17 ngungrum. (kembali)
18 bodhoa. (kembali)
19 kalokêngrat. (kembali)
20 titikaning. (kembali)
21 Sebaiknya: lah ing kono ta wau. (kembali)
22 Kurang satu suku kata:pinupus pasthining dewa. (kembali)
23 Kurangêmpat suku kata: ya kasuwèn enak nggonmu turu. (kembali)
24 Kurang satu suku kata: ingsun ujasasêjanira ing pupuh. (kembali)
25 Lêbih satu suku kata: yya sumbyar ngusut kabahe. (kembali)
26 Kurang satu suku kata:Simpênên ingkang tarêtip. (kembali)
27 Kurang satu nada karena naskah sobek: .t.e. (kembali)
28 Kurang satu nada karena naskah sobek: .t.e. (kembali)
29 Kurang satu nada karena naskah sobek: .t.e. (kembali)
30 Di bawah 3 ada nada 6. (kembali)
31 Di bawah @! ada nada 65 dengan tinta biru. (kembali)
32 Garis atas dengan tinta biru. (kembali)
33 Garis atas dengan tinta biru. (kembali)
34 Di bawah nada 53 ada nada 21 dengan tinta biru. (kembali)
35 et.w_e sobek tygnt. (kembali)
36 Satu baris ini ditulis di atas. (kembali)
37 Di atasnya ada nada 3352_.12g3 xII. (kembali)
38 6777655n5. (kembali)
39 Satu baris ini ditulis di bawah dengan pensil hitam. (kembali)
40 .6.5. (kembali)
41 .3.gn2. (kembali)
42 Ditulis dengan pensil. (kembali)
43 Ditulis dengan tinta biru. (kembali)
44 Angun-angun. (kembali)
45 765n3. (kembali)
46 'Ladrang Kagok 6' dipertebal dengan tinta biru. (kembali)
47 Di atasnya ada tanda 'P'. (kembali)
48 Dua gatra awal ditulis dengan tinta biru. (kembali)
49 Baris terakhir ditabuh dua kali. (kembali)
50 Tanda [ seharusnya di awal baris. (kembali)