Murid, Pigeaud, 1953, #1416


Panêmbrama dhatêng Para Murid-murid ing Pamulangan

1. Kinanthi

1. dhuh siswa sumitraningsun | marma sira sun suruhi | prapta anèng ngarsaningwang | purwèng sun ngrungu pawarti | lamun sira wus linilan | tilik mring prajanta sami ||

2. rèhning panjênêngan ingsun | rumasa sira bantoni | pamulanging siswaningwang | kang tansah gilir gumanti |

--- 4 : 96 ---

sakancanira sogata | kang wus têbdènglêbdèng. pamarsudi ||

3. awit saking pakonipun | wantyanta Sang Maha Muni | graning pawiyatèng Jawa | ing Surakarta Nagari | Dr. PalmersNama 'Dr. Palmers' ditulis dengan huruf latin. kasumbaga | Van den BroekNama 'Van den Broek' ditulis dengan huruf latin. ingkang wêwangi ||

4. ing mêngko ta jênêng ingsun | nglairkên sukaning galih | myang dahat panrimaningwang | mring wantyanta Sang Ayogi | tuwin marang sira padha | kang wus bantu wèh waradi ||

5. saking rênane tyasisuntyas ingsun. | sumapala amaringi | lêlangên mring sira padha | têmbang tinumrapkên gêndhing | sanadyan kurang prayoga | mung minôngka tandhaning sih ||

--- 4 : 97 ---

6. nihanta kang wus tinutur | ingsun aparing basuki | ing marga mring sira samya | pra siswa ingkang umulih | mring prajanta sowang-sowang | aywana sangsayèng margi ||

7. amung ta pamujiningsun | sapraptanira ing panti | panggih lawan yayah rena | myang kadang warganta sami | suka rêna tur raharja | praptaning wêwangên nuli ||

8. ywa wiyang enggala wangsul | dèn ngrasa sira antuk sih | mring Jêng Gupêrmèn Nèdêrlan | kang asung marganing bukti | tuwin marganing kamulyan | èstokna pitutur mami ||

9. titi panêmbramèng kidung | cinitrèng Anggara ari |

--- 4 : 98 ---

limalas ingkang candrama | ing sasi Rabingulakir | taun Je sangkalanira | mangkat lunga ngèsthi siwi ||§ Ôngka warsa Jawi: 1800. Masèi surya 3 Agustus 1871. [Sengkalan: mangkat lunga ngèsthi siwi (Sêlasa, 15 Rabingulakir 1800 A.J., Selasa, 3 Agustus 1871 A.D.), sic. seharusnya: 4 Juli, Selasa, 4 Juli 1871 A.D.].