Murid, Pigeaud, 1953, #1416

JudulCitra

Panêmbrama dhatêng Para Murid-murid ing Pamulangan

1. Kinanthi

1. dhuh siswa sumitraningsun | marma sira sun suruhi | prapta anèng ngarsaningwang | purwèng sun ngrungu pawarti | lamun sira wus linilan | tilik mring prajanta sami ||

2. rèhning panjênêngan ingsun | rumasa sira bantoni | pamulanging siswaningwang | kang tansah gilir gumanti |

--- 4 : 96 ---

sakancanira sogata | kang wus têbdèng[1] pamarsudi ||

3. awit saking pakonipun | wantyanta Sang Maha Muni | graning pawiyatèng Jawa | ing Surakarta Nagari | Dr. Palmers[2] kasumbaga | Van den Broek[3] ingkang wêwangi ||

4. ing mêngko ta jênêng ingsun | nglairkên sukaning galih | myang dahat panrimaningwang | mring wantyanta Sang Ayogi | tuwin marang sira padha | kang wus bantu wèh waradi ||

5. saking rênane tyasisun[4] | sumapala amaringi | lêlangên mring sira padha | têmbang tinumrapkên gêndhing | sanadyan kurang prayoga | mung minăngka tandhaning sih ||

--- 4 : 97 ---

6. nihanta kang wus tinutur | ingsun aparing basuki | ing marga mring sira samya | pra siswa ingkang umulih | mring prajanta sowang-sowang | aywana sangsayèng margi ||

7. amung ta pamujiningsun | sapraptanira ing panti | panggih lawan yayah rena | myang kadang warganta sami | suka rêna tur raharja | praptaning wêwangên nuli ||

8. ywa wiyang enggala wangsul | dèn ngrasa sira antuk sih | mring Jêng Gupêrmèn Nèdêrlan | kang asung marganing bukti | tuwin marganing kamulyan | èstokna pitutur mami ||

9. titi panêmbramèng kidung | cinitrèng Anggara ari |

--- 4 : 98 ---

limalas ingkang candrama | ing sasi Rabingulakir | taun Je sangkalanira | mangkat lunga ngèsthi siwi ||[5]


lêbdèng. (kembali)
lêbdèng.
Nama 'Dr. Palmers' ditulis dengan huruf latin. (kembali)
Nama 'Dr. Palmers' ditulis dengan huruf latin.
Nama 'Van den Broek' ditulis dengan huruf latin. (kembali)
Nama 'Van den Broek' ditulis dengan huruf latin.
tyas ingsun. (kembali)
tyas ingsun.
§ Ăngka warsa Jawi: 1800. Masèi surya 3 Agustus 1871. [Sengkalan: mangkat lunga ngèsthi siwi (Sêlasa, 15 Rabingulakir 1800 A.J., Selasa, 3 Agustus 1871 A.D.), sic. seharusnya: 4 Juli, Selasa, 4 Juli 1871 A.D.]. (kembali)
§ Ăngka warsa Jawi: 1800. Masèi surya 3 Agustus 1871. [Sengkalan: mangkat lunga ngèsthi siwi (Sêlasa, 15 Rabingulakir 1800 A.J., Selasa, 3 Agustus 1871 A.D.), sic. seharusnya: 4 Juli, Selasa, 4 Juli 1871 A.D.].