Gedenkboek Pangreh - Projo Bond Surakarta, Wăngsanagara, 1938, #1849 (Hlm. 044-095)

Judul
1. Gedenkboek Pangreh - Projo Bond Surakarta, Wăngsanagara, 1938, #1849 (Hlm. 001-043). Kategori: Arsip dan Sejarah > Hukum dan Pemerintahan.
2. Gedenkboek Pangreh - Projo Bond Surakarta, Wăngsanagara, 1938, #1849 (Hlm. 044-095). Kategori: Arsip dan Sejarah > Hukum dan Pemerintahan.
3. Gedenkboek Pangreh - Projo Bond Surakarta, Wăngsanagara, 1938, #1849 (Hlm. 096-148). Kategori: Arsip dan Sejarah > Hukum dan Pemerintahan.
4. Gedenkboek Pangreh - Projo Bond Surakarta, Wăngsanagara, 1938, #1849 (Hlm. 148-202). Kategori: Arsip dan Sejarah > Hukum dan Pemerintahan.
5. Gedenkboek Pangreh - Projo Bond Surakarta, Wăngsanagara, 1938, #1849 (Hlm. 202-236). Kategori: Arsip dan Sejarah > Hukum dan Pemerintahan.
6. Gedenkboek Pangreh - Projo Bond Surakarta, Wăngsanagara, 1938, #1849 (Hlm. 236-273). Kategori: Arsip dan Sejarah > Hukum dan Pemerintahan.
Citra

Pencarian Teks

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil, diakritik serta pungtuasi diabaikan; karakter [?] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau satu huruf sembarang; simbol wildcard [*] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau sejumlah karakter termasuk spasi; mengakomodasi variasi ejaan, antara lain [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

Huishoudelijk-Reglement.

Bab: Warga.

Bab: 1.

Warga ingkang kèndêl sabab kasêbut ing Statuten bab: 7 ongko: I utawi II wangsul artanipun titipan, nanging kasuda gangsal wêlas prêsènipun, sarta botên tampi panduman bêbathènipun arta ing taun ingkang dipun indhaki.

Katrangan: pêpacak punika kangge panancanging warga murih botên anggampilakên pamanahan mêdal saking C.C.

Bab: 2.

Warga ingkang kèndêl sabab kasbut ing Statuten bab: 7 ongko III, IV, utawi V, wangsul artanipun titipan, dipun wêwahi minăngka sarêman, ongko: III gangsal prêsèn, ongko: IV sadasa prêsèn, ongka: V gangsal wêlas prêsènipun, nanging botên tampi panduman bêbathènipun arta ing taun ingkang dipun indhaki.

Katrangan: pêpacak punika murih warga ingkang kèndêl botên sarana katêmaha, lajêng botên rumaos kapitunan; tundha-tundhaning prêsenan dhêdhasar raos tulung-tinulung.

Bab: 3.

Warga ingkang nyambut arta, manawi anggènipun mangsulakên arta sambutan sarana cicilan sabên wulan sakêdhik-kêdhikipun sapradasaning balănja dalasan tulahipun, kawêwahan sapintên pêpetanganing sarêmanipun. Pambayaripun sarêman kenging kadamêl ajêg sabên wulan, mêndhêt radin-radinipun saking pêpetanganing sarêman ingkang kêdah kabayar.

Katrangan: mirit sambutan dhatêng nagari punika sakêdhik-kêdhikipun cicilan saprowoloning balănja, mila pêpacak punika inggih sampun mayar.

Bab: 4.

Warga ingkang taksih gadhah sambutan dhatêng C.C. măngka kèndêl anggènipun dados warga kados ingkang kapratelakakên ing Statuten bab 7 artanipun ingkang wontên ing C.C. katêtêpakên kangge mangsulakên sambutanipun. Manawi taksih kirang, sapintên kiranganipun kenging katamtokakên anglajêngakên nicil. Manawi artanipun ingkang wontên ing C.C. kangge mangsulakên sambutanipun taksih tirah, satirahipun arta wau lajêng katindakakên kados kasbut ing bab 1 utawi bab 2.

--- 45 ---

Bab: 5.

Warga ingkang badhe nyambut kêdah gadhah panêmbung dhatêng pangrèh, mratelakna pêrlunipun pados sambutan arta, kathahipun anggèning badhe nyambut.

Bab: 6.

Warga ingkang badhe nampi arta sambutan, tampi blanco prajanjian saking pangrèh ingkang kêdah kaisenan saparlunipun.

Bab: 7.

Para warga kawajiban manah murih C.C. sagêd tambah subur. Manawi wontên warga cacah gangsal sarujuk, gadhah wêwênang mriksa administratienipun C.C.

Bab: 8.

Sabên taun sapisan kawontênakên Commissie, mêndhêt saking warga cacah tiga kapilih dening parêpatanipun warga. Kawajibanipun Commissie wau mariksa administratie sarta barang darbèkipun C.C. Sasampunipun lajêng damêl palapuran kanthi wawasan-wawasan tumrap majêng munduripun C.C. Manawi parlu mratelakna ingkang dados pamanggihipun murih saya majêng kawontênanipun C.C. Palapuran wau lajêng kapacak wontên ing orgaan P.P. Commissie lajêng bibar.

Bab: 9.

Sabên taun sapisan kawontênakên pilihan lid Commissie mêndhêt saking warga cacah tiga, kapalih dening parêpatan warga.

Commmissie kuwajibanipun sabên wontên warga ingkang badhe nyambut arta dhatêng C.C. Commissie ingkang manah, punapa pêrlu panyuwunan wau dipun pituruti, karampunganing pamanggih kapacak kasêrat lajêng katampèkna dhatêng pangrèh. Manawi pamanggihipun Commissie wau nulak dhatêng panyuwun utawi nyuda kathahing arta kêdah mratelakakên sabab-sabab ingkang kangge lêlandhêsaning pamanggih wau.

Katrangan: Kawontênakên Commissie punika wawênangipun pangrèh sampun ngantos kagêngên sangêt.

Bab: Pangrèh.

Bab: 10.

Pangarsa ingkang nyêpêng cap C.C.P.P.B., ingkang kuwajiban ngêcapi sêrat-sêrat pratăndha arta sarta kêdah gadhah pèngêtan kathahing sêrat pratăndha ingkang dipun tampèkakên dhatêng penningmeester sampun mawi cap C.C.P.P.B.

--- 46 ---

Bab: 11.

Kantoripun pangrèh manggèn ing kitha Sragèn.

Katrangan: Bab punika namung supados anggampilakên panindak.

Bab: 12.

Secretaris-penningmeester kêdah manggèn wontên ing kitha Sragèn sarta angsal pituwas sadasa prêsèning bêbathèn rêsik.

Katrangan: Mirsanana katrangan bab: 11.

Bab: 13.

Ingkang nindakakên prakawis padintênan pangarsa kalihan secretaris-penningmeester.

Bab: 14.

Sadaya arta ingkang mêdal kasambutakên dhatêng warga kêdah wontên karampunganipun pakêmpalan pangrèh makatên ugi kathahipun arta botên kenging nglangkungi saking panimbangipun commissie wau, inggih punika: nulak babar pisan utawi nyuda kathahing panyuwunan sambutan wau, nanging kêdah wêwaton kawontênaning arta cawisan.

Katrangan: bab punika kangge anjagi kawilujênganipun C.C.

Bab: 15.

Pangarsa ingkang namung sarujuk kalihan secretaris-penningmeester sarta botên mawi nêdha sarêmbagipun commissie langkung rumiyin, kenging ngêdalakên arta kasbut bab: 22 dhatêng salah satunggiling warga ingkang pancèn parlu sangêt tampi arta sanalika wau (dadakan), nanging kêdah mawi têtanggêlanipun warga sanèsipun cacah 1 utawi langkung, sarta kathahipun arta botên kenging langkung saking sapalihing gunggungipun balănja dalasan tulahipun warga ingkang nampèni arta dalasan ingkang nanggêl wau, sarana prajanjian mangsulakên pundhat salêbêtipun kalih wulan. Sasampunipun kêdah suka sumêrêp dhatêng commissie kasbut bab: 9. Manawi pamanggihipun commissie rujuk warga wau dipun sambuti, anggènipun mangsulakên arta sambutan wau kenging katindakakên kados bab: 3.

Katrangan: Wontênipun mawi tanggêlan punapadene katamtuan pundhat kalih wulan wau kangge anjagi kawilujênganipun C.C.

Bab: 16.

Manawi pangarsa utawi secretaris-penningmeester salah satunggal kapambêng botên sagêd nindakakên padamêlanipun,

--- 47 ---

kêdah masrahakên wêwênangipun dhatêng commissaris mawi sêrat commissaris lajêng anindakna wajibipun pangarsa utawi secretaris-penningmeester.

Bab: 17.

Manawi commissaris kapambêng botên sagêd nindakakên padamêlanipun, kawakilan dening warga ingkang kapilih dening Pangarsa.

Katrangan: Bab punika supados botên ngèndêlakên tumindak sarta lidipun pangrèh jangkêp tiga.

Bab: 18.

Kasèp-kasèpipun sawulan saking tampining suratipun para warga utawi saking tiyang ingkang gêgayutan kalihan C.C. bab kaparluanipun dhatêng C.C. Pangrèh kêdah sampun suka katrangan utawi karampungan tumrap parlunipun sêrat ingkang dipun tampèni wau, kajawi manawi karampungan wau kêdah wontên karampunganipun parêpatan.

Bab: 19.

Manawi parlu C.C. kenging ngawontênakên administrateur ingkang dados bêbaunipun secretaris-penningmeester sarana kablănja, ingkang nêtêpakên parlu utawi botênipun wau parêpatan warga. Pangrèh ingkang milih tiyang ingkang badhe katêtêpakên dados administrateur wau, kenging mêndhêt warga utawi particulier.

Bab: 20.

Pangrèh ingkang nêtêpakên modhèlipun, rêgister, blanco-blanco, prajanjian-prajanjian sarta sanès-sanèsipun C.C.

Bab: 21.

Wêwarah-wêwarah utawi instructie panindakipun pangrèh piyambak, lajêng kaumumakên ing parêpataning warga.

Katrangan: Instructie kasumêrêpakên warga, awit ngèngêti bab: 7 sarta 8.

Bab: Arta.

Bab: 22.

Warga ingkang nitipakên arta angsal sêrat pratăndha arta titipan saking pangrèh.

Bab: 23.

Sêrat pratăndha titipan arta kadamêl kadosdene aandeel, mawi dipun capi C.C. P.P.B. Sragèn, kawontênakên warni

--- 48 ---

sakawan, pangaos: ngalih dasa cent nyatunggal rupiah, ng'gangsal rupiah sarta nyèkèt rupiah, kasadhiyakakên wontên kantoripun pangrèh. Murih ringkêsipun panyimpên sêrat pratăndha titipan arta ingkang cacahipun sampun nyandhak dhatêng pangaosing sêrat pratăndha ingkang langkung agêng, kenging kalintokakên tăndha ingkang langkung agêng wau dhatêng pangrèh.

Katrangan: Kawujudakên kadosdene aandeel punika namung ngangkah gampiling administratie.

Bab: 24.

Sêrat pratăndha wau mawi kapratelakakên namanipun ingkang anggadhahi, kacêpênga ingkang gadhah piyambak.

Bab: 25.

Arta titipan ingkang lumêbêtipun 6 wulan sadèrènging pametangipun tuna bathi, badhe angsal bageyan bêbathèn saking bêbathènipun C.C ing taun ingkang mêntas dipun lampahi miturut kathah kêdhiking arta titipan wau.

Katrangan: Wontênipun pawitan sawêg 6 wulan sampun angsal bêbathèn, supados botên wontên raos ngantu-antu anggènipun ngêntosi tampining bêbathèn.

Bab: Parêpatan

Bab: 26.

Parêpatan warga C.C. kenging kasarêngakên parêpatan warga P.P.B.

Katrangan: Bab punika namung ngirit wêdaling arta wragad.

Bab: Ingkang Nyrambahi.

Bab: 27.

Para ingkang mêndhêt arta titipan utawi bêbathèn kêdah nêdahakên sêratipun pratăndha arta titipanipun. Manawi arta bêbathènipun sampun kabayar, secretaris-penningmeester anyirènana ing suwalikipun sêrat pratăndha wau.

Bab: 28.

Prakawis-prakawis ingkang dèrèng kalêbêt ing pranatan punika kenging karampungan dening pangrèh.

Bab: 29.

Karampungan sarta ewah-ewahanipun pranatan punika kêdah karampungan ing parêpatan warga.

--- 49 ---

1. Conto sêrat panêmbung nyambut dhatêng C.C.

Sêrat mugi katur Pangrèhing C.C.P.P.B. afdeeling Sragèn.

Kula ... lid C.C.P.P.B no ... balănja sawulan f ... nêmbung nyambut arta dhatêng C.C.P.P.B. kathahipun f ... pêrlu kula angge ... kula sampun/dèrèng nyambut dhatêng C.C. kathahipun f ... sampun kula cicil sabên wulan f ... sapunika kantun f ...

Mênggah kakiyatan kula nicil sambutan dhatêng C.C. sabên wulanipun f ...

2. Conto pametangipun rèntê 1½% sambutan dhatêng C.C.P.P.B. Sragèn.

Nyambut arta f 80,- nicil sawulan f 4,-
Cicilan I f 4,- + rèntê f 1,20 = f 5,20.
Cicilan II f 4,- + rèntê f 1,14 = f 5,14.
Cicilan III f 4,- + rèntê f 1,08 = f 5,08.
salajêngipun ngantos sah.

3. Conto pametangipun rèntê 1½% sambutan dhatêng C.C.P.P.B. Sragèn kalihan cicilan ajêg sabên wulan.

Nyambut arta f 80,- nicil sawulan f 4,-

1½% x f 80,- = f 1,20.
1½% x f 4,- = f 0,06
Gunggung ... f 1,26.

Dados radin-radin rèntê sabên wulan ½ x f 1,26 = f 0,63 gunggung cicilan dalah rèntê sabên wulan f 4,- + f 0,63 = f 4,63.

Wara-wara saking pangrèh C.C.P.P.B. Sragèn tumrap tumindakipun sêrat-sêrat panêmbung nyambut.

Sêrat-sêrat panêmbung nyambut ingkang katampi dening secretaris-penningmeester upaminipun wiwit tanggal 25 Januari 1935 t/m 24 Fèbruari 1935 punika lajêng kalampahakên dados satunggal dhatêng C. v. A. sasampuning angsal timbangan saking C v. A. lajêng kaputus dening pangrèh ing tanggal 5 Maart '35. Enjingipun sasampuning putusan, secretaris penningmeester suka sêrat katrangan angsal lan botênipun dhatêng ingkang sami nêmbung nyambut pangrèh botên nampi pitakenan-pitakenan saking leden lumantar telefoon.

--- 50 ---

Mêndhêtipun arta sambutan wiwit tanggal 6 t/m 10 wulan Walandi wanci jam 1½ dumugi jam 2½ siyang wontên ing kantoor kabupatèn Sragèn. (Manawi tanggal 10 dhawah dintên Akat, utawi dintên liburan, kaundur dumugi tanggal 11).

Panêmbung srempetan katampi sabibaring kantoran kabupatèn dening secretaris-penningmester. Sasampuning kaputus pangrèh angsal, pamêndhêtipun arta srempetan dhatêng kantoor kabupatèn, wanci jam 1½ dumugi jam 2 siyang ing dintên candhakipun.

__________

Pethikan notulen C.C.P.P.B. afdeeling Sragen pada tanggal 6 Maart 1932.

V. Minimum cicilan pinjaman pada C.C.P.P.B tersebut artikêl 3 dari huishoudelijk-reglement, mulai sekarang ditetapkan 1/20nya belanja, jadi tiada 1/10nya belanja.

VI. Menetapkan banyaknya rente uang yang dipinjamkan padha leden mulai sekarang tiada 1½% tapi jadi 2½% sabulannya, sebab dipandang kurang cukup buat onkost administratie dan pembayaran punggawa administratie yang terpaksa akan diadakan, lantaran pakerjaan C.C.P.P.B semangkin tambah uang semangkin berat.

__________

Pethikan Notulen vergadering C.C.P.P.B. afdeeling Sragen padha 22 Januari 1935.

IV. Bikin surat tanda titipan baru.

Parepatan mufakat voorstelnya Bestuursleden buat keringanannya Bestuursleden dan semua leden tentang penyimpennya surat-surat tanda titipan, maka dipandang perlu merobah artikel 25 Huishoudelijk-reglement, yalah menambah bikin surat tanda titipan buat mengganti surat-surat tanda titipan mulai Januari 1931 t/m bulan Juni 1932, diganti satu surat saja, dengan berjalan begini: bonggol-bonggol surat tanda titipan tersebut (yang terganti) yang ada banyak dan terpaksa jadi simpanan itu lantas bisa dihilangkan, tapi lantas ganti baru yang bisa sedikit cacahnya.

V. Batasnya hak pinjam.

Menurut artikel 6 dari Statuten lid dapat hak pinjam uang pada C.C.P.P.B. afdeeling Sragen banyak-banyaknya (maximum pinjaman) 3 belanjan.

Yang sudah ke jalanan, kalau ada lid punya pinjaman pada C.C.P.P.B. sudah menicil sementara bulan lantas terpaksa manempuh pinjam lagi, itu misih dapat ditulung diberi pinjaman banyak-banyaknya 3 belanjan dipotong ketinggalannya pinjaman.

Mufakatnya parepatan, mulai sekarang kalau ada lid sudah dapat pinjaman dari C.C. upama 2 belanjan, itu maskipun belum lunas penicilnya, jika perlu bisa mendapat

--- 51 ---

pertolongan pinjam C.C. lagi, tapi hanya ada hak banyak-banyaknya 1 belanjan. Kalau sudah mendapat pinjaman dari C.C. 3 belanjan, sabelumnya lunas penicilnya itu pinjaman, sudah tiada ada hak dapat pinjaman lagi.

VII. Hal bestuursleden dapet bagian 25% dari kauntungan bersih. Dengan diundi 19 mufakat, 6 tidak mufakat dan 2 blanco, maka parepatan dianggap mufakat pada voorstelnya secretaris-penningmeester C.C.P.P.B. afd. Sragen, mulai tutup tahun 1933 25% dari kauntungan bersih akan dibagi pada 3 orang Bestuursleden dan 3 orang Commissie van Advies.

Pembaginya demikian:

a). 10% pada secretaris-penningmeester, tetap sebagi tutup tahun yang lalu.
b). 5% pada Vooezitter C.C.P.P.B.
c). 10% pada commissaris dan 3 commisie v Advies, yalah á 2½%.

Adanya voorstel ini memandang banyaknya dan pentingnya pakerjaan bestuur dan C v. A. terutama perhubungannya dengan leden yang minta pinjam, dan keduanya memandeng kebaikan hidupnya C.C.P.P.B. dari sebab tiada tentu saben orang mau jadi bestuur C.C. menilik adanya geldelijke dan strafrechterlijke verantwoordelijkheid, selainnya ambtelijke ver antwoordelijkheid yang bisa juga dihubungkan dengan pekerjaan C.C.

VIII. Hal Voorzitterschap C.C.P.P.B.

Parepatan mufakat yang dipilih jadi Voorzitter G.C.P.P.B.[1] itu tiada usah harus Voorzitter P.P.B. afdeeling Sragen, sebagi yang tersebut artikel 9 dari Statuten C.C.P.P.B. sebab berdirinya C.C.P.P.B. sekarang dipandang sudah kuat. Jika artikel ini dilangsungken, bisa juga merintangi pilihan Voorzitter C.C. atau P.P.B.

__________

Petikan Notulen ledenvergadering C.C.P.P.B. afdeeling Sragen kutika hari Akat tannggal[2] 21 Januari 1934.

III. Tuan secretaris-penningmeester menarangkan yang sudah ke jalanan kerap kali ada lid pinjam pada C.C. lantaran kurang cukupnya uang kas atau menurut kaperluannya yang minta pinjam, lid tahadi tiada bisa dapat pinjam penuh tiga belanjan, tetapi hanya dapat 2 belanjan. Lain hari atau lain bulan lid tahadi terpaksa pinjam pada C.C. lagi, karena ada kepentingan. Menurut pranatan ia memang misih ada hak pinjam 1 belanja. Lantaran uang kas cukup dan kaperluannya juga pantas, ia lantas dapat tambah pinjam 1 belanjan (pakai surat perjanjian lagi). Menjadi lid tahadi sudah dapat pinjeman penuh 3 balanjan pakai perjanjian dua lembar. Oleh karena cicilan pinjaman yang pertama sudah terbilang cukup dan kalau dia ditentukan manambah cicilannya saban bulan terpandang kaberatan, maka dia sabên

--- 52 ---

bulan bolih hanya bayar rentenya pinjeman yang kedua kali dan menicilnya pinjaman itu sasudahnya pinjaman yang pertama lunas.

Yang sudah ke jalanan kalau perjanjian pinjaman yang ka 1 sudah lunas ia bisa dapet pinjeman lagi dari C.C. jika ada kaperluan. Demikianlah terpandang kurang adil, sebab kalau lid sudah pinjem penuh 3 belanjan dengan pakai 1 surat perjanjian, itu tiada punya hak pinjam lagi sebelumnya pinjemannya lunas.

Dari sebab itu parepatan mufakat jikalau lid sudah pinjem penuh tiga belanjan, biarpun dengan pakai 2 perjanjian atau lebih, itu lantas tiada dapet hak pinjem C.C. lagi sebelumnya lunas pinjemannya semua.

__________

Miturut putusan parêpatan warga nalika tanggal 20 Januari 1935.

I. Wiwit taun 1935 punika C. v. A. cêkap cacah kalih.

II. Rèntê 2½% sawulanipun punika dipun ewahi wangsul dados 1½% sawulanipun.

III. Pandumanipun prêsènt para pangrèh dalah C. v. A. cacah 2 sabên tutup taun 25% saking bêbathèn rêsik punika dipun ewahi dados 15% saking bêbathèn rêsik nanging secretaris-penningmeester sabên wulan tampi administratiekosten ajek f 7,50 minongka pituwas sabên wulanipun. Dene prêsènt 15% wau pangêdumipun tumrap:

1. Pangarsa ... 4%
2. Secr. P.M ... 3½%
3. Commissaris ... 2½%
4. C. v. A. 2 á 2½% ... 5%
Gunggung ... 15%

IV. Watesan danguning dados pangrèh C.C. P.P.B. kasam pangrèh P.P.B. inggih punika 3 taun, tumapak wiwit taun 1935 punika. Sasampuning 3 taun kêdah sèlèh lajêng kenging kapilih malih.

V. Panêmbung nyambut sarana cicilan, manawi angsalipun sambutan kirang saking 1 blanjan, lajêng kadadosaken sambutan srempetan.

VI. Lid ingkang dèrèng wontên 6 wulan anggèning dados lid, dèrèng kenging nyambut dhatêng C.C. Manawi sampun langkung 6 wulan, sagêd nyambut dhatêng C.C. kathah-kathahipun 1 blanjan; manawi sampun langkung 1 taun sagêd nyambut arta C.C. kathah-kathahipun 2 blanjan; manawi sampun langkung 1½ taun, sagêd nyambut kathah-kathahipun 3 blanjan.

__________

--- 53 ---

Rangrangan Instructie Bestuur C.C.P.P.B.

Notulen:

Bestuur vergadering C.C.P.P.B. afd. Sragen pada hari Akat tanggal 11 Januari 1931 menempat di rumah tuan Voorzitter di Sragen.

Yang berhadlir:

1. Voorzitter, Mas Ngabei Sastrokatamso.
2. Secretaris-penningmeester, Mas Tjitropijogo.
3. Commissaris, Mas Ngabei Tirtosoengkono.

Yang dibicarakan:

Setelah membicara tentang jalan-jalannya C.C. menurut statuten dan huishoudelijk-reglement yang ditetapken pada ledenvergadering pada tanggal 19 October 1930 maka vergadering lantas menetapkan instructie pekerjaan Bestuur sebagai bawah ini.

Alat administratie:

C.C.P.P.B. telah mengadakan:

1. Cap C.C.P.P.B. Sragen.
2. Blanco surat tanda titipan uang ampat macam berharga à f 0.20, à f 1,- à f 5,- dan à f 50,-. Blanco mana warnanya kertas terbikin: putih, kuning, merah, dan biru.
3. Register ledenlijst.
4. Register kasboek.
5. Register uang renten.
6. Register inventaris.
7. Blanco perjanjian pinjaman, kwitantie dan penicilan.
8. Register agendha surat-surat.
9. Register anteran.
10. Conto permintaan pinjeman.
11. Alat tulis, kertas enz.

Jalan-jalannya pekerjaan.

1) Hal cap C.C.P.P.B.

Cap C.C. tersimpan oleh Voorzitter, semua blanco tanda titipan yang dimintakan cap oleh Secretaris-penningmeester. Voorzitter lantas membubuh cap C.C. dan lantas memperingati berapa banyaknya, ada di mana register anteran yang sudah disediakan untuk itu. Register mana lantas diteken oleh Secretaris-penningmeester guna bukti bahwa blanco surat titipan uang dalam perengetan[3] itu sudah ditrim[4] oleh Sec. penn.

--- 54 ---

Kalau surat tanda titipan yang ditrima oleh Secretaris-penningmeester itu vervallen, harus ditunjukkan pada Voorzitter. Voorzitter lantas membubuh cap C.C.P.P.B. di bonggol surat titipan, guna bukti bahwa itu bonggol sudah vervallen, surat mana tanda titipan lantas dirusak oleh Secretaris-penningmeester.

2) Hal blanco tanda titipan uang.

Blanco tanda titipan terbikin pake bonggol, satu-persatunya macem pake nommer masing-masing, mulai dari no: 1 saterusnya, hanya membindelnya tiap-tiap 100 lembar, tersimpan oleh Secretaris-penningmeester. Blanco mana yang dikira akan terpake (laku) baik pun guna sedian secukupnya di kantoor Bestuur, Secretaris-penn: boleh mintakan dibubuh cap C.C. pada Voorzitter, tetapi sedapat-dapat misti ambil nommer dari yang paling kecil dan ambil urutnya semua uang modal yang ditrima mula-mula tersebut fatsal 13 no: I, III atau IV dari Statuten, oleh Sec: - penn: harus dikasih ganti surat tanda titipan yang sudah dibubuh cap C.C. Surat mana misti ditulis tanggal trima, dan lid nommer berapa, nama dan pangkatnya. Kalau pendapatan darma atau bagean kauntungan, supaya disebutkan terima dari C.C.P.P.B. pendapatan darmanya ... atau bagean kauntungan tahun ... semua itu tanda tangan oleh bestuur. Surat tanda titipan untuk ganti uang pendapatan darma atau bagean kauntungan harus tersimpan oleh Voorzitter. Surat tanda titipan yang dikeluarkan oleh Sec:-penn: di mana bonggolnya harus diisi cocok dengen suratnya tanda titipan. Kalau surat tanda titipan ditunjukkan buat minta kauntungan, sesudahnya dibayar jangkep, surat mana disebaliknya oleh Sec-penn: harus diberi katrangan tanggal ... telah dibayar rentennya tahun ... lantas diparapnya. Mengeluarkan tanda titipan guna mengganti tanda titipan yang lebih kecil supaya diberi tanda hari waktu mengganti itu. Surat tanda titipan yang telah diganti lantas vervallen, pada itu waktu supaya ditulis vervallen oleh yang menukarkan (yang punya) lantas diteken. Memberi kembali uang titipan pada leden yang berenti harus dijalankan bersama-sama dengan Voorzitter. Surat tanda titipan yang vervallen sebab dipinta kembali uangnya lantas dirusak, bonggolnya harus ditulisi oleh Voorzitter bahwa surat itu dikurangi atau ditambah berapa %.

3) Hal ledenlijst.

Semua leden harus dimasukkan oleh Sec: penn: pada ledenlijst: nama, pangkat dan banyaknya belanja. Kalau ada lid baru, maka ada nommer yang lowong, sebab lid yang lama sudah berenti, supaya dimasukkan nommer mana yang lowong itu, jika ada lowongan lebih dari satu nomer, ambillah yang lebih kecil lebih dulu diisi, kalau sudah penuh semua, baru dihubungkan pada nommer ledenlijst yang pengabisan. Baik juga diberi katerangan yang dapat menunjukkan mana lid yang setia pembayarannya dan mana yang kurang setia.

--- 55 ---

4) Hal kasbuk.

Tiap-tiap masukkan atau keluarkan uang, kasbuk harus diisi.

a) adanya uang yang ditrima: ambil dari: I habisnya surat tanda titipan. II staat penicilan dan III register renten.

b) adanya uang keluar ambil dari: I surat perjanjian pinjaman, II register uang renten. Pada tiap-tiap tutup bulan supaya digunggung pendapatan dalam satu bulan itu. Uang yang diambil atau dititipkan pada bank tiada usah memberobah kasbuk, menjadi uang yang ketinggalan tersebut buku bank terpandang macam uang dalam kas. Masukkan uang dalam bank pake namanya Sec: - penn: tetapi juga disebut sebagai Sec: - penn: C.C.P.P.B. Sragen.

5) Hal register uang renten.

Ini register punya kepentingan menunjukkan pada sesaat itu tau, berapa uang renten yang sudah ditrima, berapa keluarnya uang yang misti akan ambil dari uang renten, baik pun keada'annya ada voordeeligsaldo atau nadeeligsaldo, agar supaya kita orang ada ati-ati mengeluarkan uang guna keperluan C.C. Di mana register itu tiap-tiap trima atau keluar supaya diisi. Adanya uang renten sebelah kiri yang diterima, ambil dari renten: staat penicilan buku bank, dan potongan dari lid yang berenti. Adapun keluar seperti: kasih tambahan pada lid yang berenti, buat beli alat tulis barang perkakas dan lain-lainnya.

6) Inventaris.

Surat rupa barang perkakas, buku-buku dan lain-lainnya harus dimasukkan register inventaris, dengan diterangkan tanggal pembelinya dan berapa harganya, pada tutup tahun taksirlah harganya menurut harga pada waktu itu, baikpun umpama buku itu sebagian telah dipake, tetapi tunggakannya masih boleh dipake lagi.

7) Hal blanco perjanjian, kwitantie dan penicilan.

Semua yang akan menerima uang pinjaman harus mengisi blanco perjanjian yang memang disediakan untuk itu, sedapat-dapat harus ditulis oleh yang akan pinjam sendiri, kalau berhalangan pada itu waktu tiada dapat manulis boleh dituliskan oleh orang lain.

Kalau orang yang berkeperluan tiada dapat bahasa dalam perjanjian itu, ia orang yang menuliskan yang harus memberi tau maksudnya perjanjian itu. Orang mana yang menuliskan itu harus kasih tanda nama pada itu perjanjian dengan menerangkan bahwa ia dipinta pertulungan menuliskan oleh yang berkeperluan, dan jika yang berkeperluan tiada

--- 56 ---

mengerti bahasa yang terpakai dalam perjanjian itu, ia juga harus menerangkan yang ia sudah memberi tau maksudnya juga. Sesudah ditanda tangani atau diberi tanda ibujari (buat yang tiada dapat menulis), oleh yang akan pinjam, boleh lantas dibayar uangnya oleh Sec: penn, dengan diketahui oleh Voorzitter atau Commissaris. Sec: penn: dan Voorzitter atau Commissaris lantas memberi tanda tangan dibawah perjanjian itu, yang maksudnya Sec: penn: sudah membayar penuh uang yang dipinjam itu, bagai Voorzitter atau Commissaris sudah mengetahui pembayaran itu.

Di sebelah sebalik, perjanjian itu dibikin kolom staat penicilan, yang kepentingannya mengetahui ketinggalan uang pinjaman, dan uang untuk renten yang telah dibayar, pada segala waktu boleh dilihat pada yang punya pinjaman. Staat mana Sec: penn: yang mengisinya, lalu disimpan di kantoor bestuur. Jika pinjaman itu dibayar cicilannya atau rentennya oleh Sec: penn: harus lantas diisi berapa pembayarnya itu. Nommer folio staat cicilan itu dibikin sama dengan nommer folio surat perjanjian, Sec: pen: menerima uang pembayaran itu harus memberi kwitantie, boleh dikasih voorloopig kwitantie, diteken oleh Sec: penn.

8) Agendha.

Semua surat-surat yang datang dan keluar harus dimasukkan register agendha oleh Sec: penn.

Semua surat-surat pada C.C.P.P.B. supaya dialamatkan pada dagelijksch bestuur. Sec: penn: yang menjalankan redactienya, dan turut memberi tanda tangan, surat yang dijalankan oleh Sec: penn itu kalau sudah diberi tanda tangan oleh Voorzitter lantas boleh dijalankan.

Di bawah ini surat-surat yang boleh ditanda tangani oleh Sec. penn. sendiri sudah boleh dijalankan:

a). Surat dari lid hal permintaan pinjam uang yang dikirim pada Permanent-Commissie.

b) Surat berita pada leden C.C. hal mana yang sudah ada putusan Bestuur-vergadering dan yang dalam putusan itu disebut memang harus disiarkan pada leden C.C. dan yang notulennya sudah diakui accord oleh Voorzitter.

c) Surat tegoran pada leden yang teledor pembayarnya contributie dan pada yang pinjam teledor hal uang cicilan dan pembayaran renten.

d) Hal lain yang sudah diidinkan oleh Voorzitter dengan surat.

9) Hal register anteran.

Kecuali yang telah diterangkan dalam no: 1, yaitu guna keperluan Voorzitter menerimakan blanco tanda titipan yang telah dibubuh cap C.C.P.P.B. pada Sec: penn:, harus ada register anteran juga guna menjaga ketertipan surat-surat atau barang-barang yang ditrimakan pada lain orang.

--- 57 ---

10) Hal conto permintaan pinjaman.

Permintaan uang pinjaman kecuali menyebut banyaknya uang dan keperluannya, guna mempenuhi dalam maksudnya fatsal 9 dari H.R. sedapat-dapat harus disertai bukti-bukti yang menguatkan alesan-alesan permintaan itu. Supaya dapat diketahui oleh leden blanco mana baik dimuatkan pada orgaan P.P.

11) Hal alat tulis.

Semua kertas kosong, envelope kalau menurut adanya uang tiada termasuk royal-royalan (kebesaran hati) sedapat-dapat supaya diberi tulisan dengan cap-capan bunyi Crediet-Vooperatie Pangrèh projo Bond Sragen, dan pekerjaan Commissie boleh minta alat tulis pada kantoor C.C.P.P.B.

Hal Menjalankan Surat Permintaan Pinjam.

Surat permintaan pinjaman uang harus dibikin menurut conto no: 10, lantas ditrimakan pada Sec: penn:, sesudahnya dimasukkan agendha (zie no: 8), diberikan pada Permanent-Commissie. Sesudahnya ada advies dari Commissie Sec: penn: supaya kasih katrangan adanya uang kas C.C. dan bagaimana ia punya pendapatan tentang permintaan uang pinjaman itu, lantas dikirim pada Commissaris yang meneruskan pada Voorzitter dengan ada katrangan bagaimana ia punya pendapatan tentang permintaan uang pinjaman itu. Voorzitter yang kasih putusan menurut salah satu dari pendapatan Sec. penn. atau Commissaris. Kalau Voorzitter ada pendapatan lain (di luar pendapatan itu), harus diadakan bestuur vergadering jika putusannya memberi pinjaman, yang berkeperluan lantas dipanggil guna bikin perjanjian dan menerima uang, kalau putusannya permintaan pinjaman ditolak dagelijksch bestuur harus memberi tau pada lid yang punya permintaan dengan katrangan alesan-alesan penulakan itu (zie H.R. fatsal 14).

Hal Bikin Jaarverslag.

Pada pengabisan tahun sampai tanggal 31 januari (dalam tempo satu bulan), Sec. penn. supaya bikin rangrangan jaarverslag, dalam verslag harus menyebut:

1) Berapa adanya uang modal yang diterima sampai pada tutup tahun, ambil dari bonggol surat tanda titipan selainnya yang vervallen sebab diganti yang lebih besar.

2) Berapa adanya uang modal yang ditrimaken kembali pada leden yang berenti dalam taun itu.

3) Berapa voordeeligsaldo uang modal pada pengabisan taun (ketinggalan no. 1-no. 2).

--- 58 ---

4) Berapa voordeeligsaldo uang modal yang ditrima mulai tanggal 1 Juli pada tahun itu sampai pengabisan tahun, ambil bonggol yang tiada vervallen.

5) Berapa voordeeligsaldo uang modal yang ditrima sampai pengabisan bulan Juni pada tahun itu (no. 3-no. 4).

6) Berapa uang renten dari uang yang dipinjamkan dan dari bank pada taun itu.

7) Berapa uang potongan dari leden yang berenti pada taun itu.

8) Berapa taksiran harganya barang-barang, ketinggalan register-register, kertas-kertas d.l.l. yang masih boleh dipake pada taun yang dateng.

9) Berapa jumblah nommer 6 t/m 8.

10) Berapa uang keluar untuk memberi sebagai renten (menambahi) pada leden yang berenti.

11) Berapa uang guna beli barang dan onkost 1.1.

12) Berapa uang yang ada pinjaman sudah tiada boleh diharap kembalinya.

13) Berapa jumblah nommer 10 t/m 12.

14) Berapa perbedaan uang nomer 9 terbanding dengan no 13. Ini guna menentukan untung atau ruginya modal.

15) Kalau kedapatan untung, sesudahnya diambil 10 pCt guna pituwasnya Sec-penn; sebagiannya ada berapa lalu dibikin procentage terbanding dengan uang no. 5. Inilah guna menetapkan keuntungan yang akan terimakan pada leden.

16) Kalau kedapetan rugi, lalu dibikin procentage terbanding dengan uang no. 5. Inilah guna menetapkan tijdelijk, mengurangkan harga surat titipan, akan tetapi hal ini akan dijalankan pada leden yang berenti dalam taun yang datng itu saja.

Adapun nadeeligsaldo itu lantas termasuk dalam kolom keluar lagi pada taun yang datang itu.

17) Berapa leden yang dapat pertolongan uang, dan berapa jumblah uangnya.

18) Berapa leden yang datang baru dalam taun itu.

19) Berapa leden yang keluar dan berapa jumlah uang titipan yang diterimakan kembali.

20) Berapa uang yang masih ada pinjaman.

21) Hal lain-lain.

Dalam bulan Februari harus diadakan Bestuur-vergadering menetapkan uang modal uang keuntungan, barang-barang kepunyaan C.C. dan hari ketentuan membagi keuntungan pada leden Verslag mana paling telaat dalam bulan Maart harus sudah diumumkan, dan ketentuan mana buat pembaginya keuntungan paling telaat dalam bulan April.

--- 59 ---

Jalan-jalannya Bikin Peperiksaan Administratie.

1) Periksalah register perengetan yang tersimpan oleh Voorzitter, lantas dicocokan keadaan bonggol dan blanco tanda titipan yang telah dibubuh cap C.C.P.P.B.

2) Periksalah kasbuk.

a) Masuknya uang: I bagi modal dicocokan dengan tanggal nommer bonggol (engat juga yang laku guna mengganti tanda titipan yang lebih kecil), II tanggal dan banyaknya uang cicilan pada staat cicilan, III tanggal dan banyaknya renten pada register renten.

b) Keluarnya uang: I bagi modal dicocokan bonggol yang vervallen (engat juga yang vervallen sebab diganti tanda titipan yang lebih besar), II tanggal dan banyaknya uang cicilan pada staat cicilan, III tanggal dan banyaknya renten pada register renten.

b)[5] Keluarnya uang: I bagi modal dicocokan bonggol yang vervallen (engat juga yang vervallen sebab diganti tanda titipan yang lebih besar), II tanggal dan banyaknya uang yang dipinjamkan pada surat perjanjian, III tanggal dana banyaknya uang renten pada register renten.

c)[6] Ketinggalan uang, periksalah buku bank digunggung dengan adanya uang yang tersimpan di kantoor Sec:-penn:, harus kedapatan cocok.

3) Periksalah register renten.

a) Masuknya: dicocokan dengan: I renten yang tertulis dalam staat penicilan II renten dalam buku bank III bonggol yang vervallen ditulisi oleh Voorzitter dikurangi 15%.

b) Keluarnya dicocokan dengan: I bonggol yang vervallen ditulisi oleh Voorzitter diberi tambah ...%, II register inventaris dan lain-lain kwitantie dari orang yang menerima uang dari C.C.P.P.B.

--- 60 ---

Miturut statuten fatsal 5 tuwin huishoudelijk-reglement fatsal 23, sakedhik-sakedhikipun arta celengan sabên wulan miturut blanja.

f 0.- t m f 20.- = f 0.20
f 21.- t m f 40.- = f 0.40
f 41.- t m f 60.- = f 0.60
f 61.- t m f 80.- = f 0.80
f 81.- t m f 100.- = f 1.-
f 101.- t m f 120.- = f 1.20
f 121.- t m f 140.- = f 1.40
f 141.- t m f 160.- = f 1.60
f 161.- t m f 180.- = f 1.80
f 181.- t m f 200.- = f 2.-
f 201.- t m f 220.- = f 2.20
f 221.- t m f 240.- = f 2.40
f 241.- t m f 260.- = f 2.60
f 261.- t m f 280.- = f 2.80
f 281.- t m f 300.- = f 3.-
f 301.- t m f 320.- = f 3.20
f 321.- t m f 340.- = f 3.40
f 341.- t m f 360.- = f 3.60
f 361.- t m f 380.- = f 3.80

Manawi anggèning nyèlèng langkung saking minimum kêdah tikêl saking f 0.20.

sinten ingkang ngathahi cèlènganipun, punika nami mitulungi dhatêng adêkipun C.C.

__________

--- 61 ---

Riwayat Singkat dari P.P.B. Cabang Klaten.

Pendahuluan.

Mula-mula sesudah di dalam tahun 1930 di Surakarta adiningrat terlahir suatu pergerakan sekerja dari kalangan priyayi-priyayi pangrèh praja dari Kasunanan dan Mangkunagaran, yalah Pangrèh Praja Bond atau dengan pandak bernama P.P.B. maka oleh sementara priyayi p.p. di Klaten sini, lalu dibentuklah suatu tubuh Comite van Actie yang berhajad akan menyelenggara cabang P.P.B. di Kabupaten Klaten. Comite van Actie ini dipimpin oleh tuan R.Ng. Martapranoto selaku ketuanya, yang beliau ini sekarang menjabad jadi Onder Regent di Boyolali, lalu ganti nama dan gelaran Raden Tumenggung Sastrowadono.

Maksud yang mulia ini dapat perhatian dan tunjangan penuh dari sekalian priyayi p.p. dari daerah Kabupaten Klaten, dari tingkatan yang tertinggi hingga sampai yang terendah sendiri.

Hari lahirnya cabang.

Sebagai diterangkan di atas, maksud comite itu dapat perhatian cukup dari yang berkepentingan, semata-mata benih dapat rabuk, maka atas kagiatan yang seratus procent, ketika 11 hari bulan Mei 1930, dilangsungkanlah suatu kerapatan pendirian bertempat di pendopo Kawadanan Kota Klaten (sekarang Ass. Wedana Kota Klaten).

Rembug-rembug yang tercurah dalam itu kerapatan, tidak ada sepatah kata pun yang tidak mencocoki akan pendirian suatu cabang P.P.B. di Kabupaten Klathen.

Maka dari pada itu dengen suara riang dan hati gembira lahirlah cabang P.P.B. di Klaten dengan beranggauta kurang lebih ... orang.

Dalam kerapatan ini juga didengarkan suatu lezing dari tuan R.M.Ng. Purbopranoto, sekarang onder-regent di Sragen, selaku utusan dari Pedoman Besar P.P.B. tentang hal faedahnya kita orang membentuk suatu pergerakan sekerja sendiri.

Perubahan pengurus.

Berhubung dengan selalu ada priyayi anggauta P.P.B. di Klaten oleh negri dipindhah keluar Klaten, yang mana juga mengenai anggauta-anggauta pengurus, maka P.P.B. cabang Klaten juga senantiasa berganti pengurus, meskipun belum sampai temponya untuk mengadakan pengurus baharu.

Untuk tahun yang pertama maka P.P.B. Klaten dipimpin oleh 8 orang anggauta pengurus, yang terdiri dari tuan-tuan sebagai di bawah ini adanya:

--- 62 ---

Ketua ... R.Ng. Martopranoto, Wedana Kota Klaten (Sekarang R.T. Sastrowedana, onder-regent di Boyolali)

Wakil Ketua ... R.M.Ng. Soemosoegondo, Assistent-Wedana Kota Klaten (sekarang wedana di Tangen, Sragen)

Penulis I ... R.M.Ng. Koesoemopranoto, Manteri Politie District Gondangwinangun, sekarang Ass. Wedana di Kutai (Borneo).

Penulis II ... R. Sajid Ismangil, G.A.I.B. Kabupaten Klaten (sekarang Ass. Wedana Karangmalang, Sragen).

Bendahari ... R.M.Ng.Poerwoatmodjo, Menteri Politie District Delanggu (sekarang Ass. Wedana Totogan, Klaten.)

Penghamat ... 1. R.M.Ng. Wirjohartoko, Menteri Secretaris Kabupaten Klaten. (Sekarang pènsiun).

... 2. R.M. Prawirosoetarno, juru tulis district Jatinom (sekarang Ass. Wedana Miri, Sragen).

... 3. R. Soeripto Mangoenatmodjo, pembantu juru tulis Beji (sekarang id. Totogan, Klaten.)

Kemudian oleh karena Ketua R.Ng. Martopranoto pindhah menjadi onder-regent di Boyolali, maka ketua cabang lalu pindhah di tangannya tuan R.Ng. Mangoenpoerwoko, wedana di Jatinom yang sekarang wedana di Gondangwinangun.

Meskipun belum sampai wektunya pilihan baru, untuk menambah semangatnya anggauta pengurus berganti, sedang susunannya seperti berikut:

Ketua ... R.Ng. Soemosoetikno, wedana di Jatinom (bekas penulis I dari Pedoman Besar P.P.B.)

Wakil Ketua ... R.Ng Soemopranoto, Ass. Wedana Kota Klaten.

Penulis I ... R.Ng. Hardjosastro, menteri politie district di Jatinom, sekarang Ass. Wed. di Gesie, Sragen).

Penulis II ... R. Reksosoemarjo, pembantu juru tulis di Jogonalan (sekarang juru tulis Cepper, Klaten).

--- 62a ---

[Grafik]
R.T. Sastrowadono

[Grafik]
R.M.Ng. Soemosoegondo

[Grafik]
R.M.Ng. Koesoemopranoto

[Grafik]
R. Sajid Ismangil (R.Ng. Tjondrowirjono)

[Grafik]
R.M.Ng. Poerwoatmodjo

[Grafik]
R.M.Ng. Wirjohartoko

[Grafik]
R.M. Prawirosoetarno (R.M.Ng. Prawirosoetarno)

[Grafik]
R. Soeripto Mangoentenojo

--- 63 ---

Bendahari I ... R.Ng. Sastrosoedomo, Ass. Wedana di Juwiring.
Bendahari II ... R. Poerwowijoto, pembantu juru tulis kabupaten.
Penghamat ... 1. R. Mangoenmoeljono, juru tulis I Kabupaten.
... 2. R. Sastrowirjatmo, juru tulis Prambanan.
... 3. R. Sapardi, pembantu juru tulis Prambanan.
... 4. R.M.Ng. Koesoemodirdjo, Ass. Wed. Wedi, Klaten.

Kemudian, susunan pengurus yang dilihat dengan sekejab mata ini tentu akan beres urusan pekerjaannya, maka tiba-tiba P.P.B. menderita percobaan yang dirasa amat sukar bagi pengurus umumnya, yalah pertama dari hal berdirinya suatu tubuh Comite van Actie dari kaum juru tulis di Klaten sini, dan kedua suatu soal yang tidak layak diterangkan dalam ini peringatan. Dari pada itu P.P.B. cabang Klaten perlu menyusun pengurus baru lagi.

[Grafik]

Pengurus ini wektu.

Susunan pengurus baru ini seperti di bawah ini
Ketua ... R.Ng. Soemosoetikno, wedana di Jatinom.
Wakil Ketua ... R.M.Ng. Koesoemodirdjo, Ass. Wedana di Wedi.
Penulis I ... R. Mangoenmoeljono, juru tulis I kabupaten.

--- 64 ---

Penulis II ... S.Tj. Martono, Pemb. Juru tulis distr. Kota.
Bendahari I ... R.Ng. Sastrosadomo, Ass. Wed. Juwiring.
Bendahari II ... R. Sastroharsanto, Juru tulis II Kabupaten.
Pengamat ... 1. R. Tjitrosoebroto, id Kabupaten.
... 2. R. Soerohardojo, id. Polanharjo.
... 3. R.Ng. Soemopranoto, Ass. Wedana Kota Klaten.
... 4. R.Ng. Mangoensoepontjo, Wedana di Delanggu.
... 5. R. Soediroen, Pemb. Dist. Jatinom.

Sesudahnya itu, perlulah disini serba sedikit diterangkan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan berbuah oleh pengurus selama berdirinya cabang ini.

Crediet Cooperatie.

Untuk yang bertali dengan urusan perekonomian, maka sebagai di lain-lain cabang, pun di Klaten sudah mulai tahun 1933 dibentuk suatu badan Crediet Cooperatie P.P.B., yang berkewajiban menerima tabungan berujud uang dari anggauta umumnya, dan memberi pinjaman pada mereka yang menderita kesusahan tentang penghidupannya. Usaha ini diurus melulu oleh setubuh Badan Pengurus Cooperatie sendiri, dengan bagi permulaan dapat pinjaman modal dari cabang sejumblah f 200.- Uang modal ini sudah beberapa tahun yang lalu telah lunas dibayarnya kembali.

Dengan ini anak cabang nyata dengan cuaca, bahwa tidak sedikit anggauta yang tertolong dari kesusahannya, meskipun belum 100 pCt. Mempuaskan pertolongan itu.

__________

Pengurus C.C.P.P.B. di Klaten tahun yang pertama dan waktu yang paling terbelakang sendiri.

Pengurus pertama:
Ketua: R.Ng. Mangoenpoerwoko, dulu Wedana di Jatinom, sekarang Wedana di Gondangwinangun.
Penulis: R.M.Ng. Poerwoatmodjo, dulu Menteri Politie di Delanggu, sekarang Ass. Wedana di Totogan, district Kota Klaten.
Bendahari: R.Ng. Mangoensoepontjo, Wedana di Delanggu.
Pengamat: 1. R.Ng. Joedosastro, dulu Ass. Wedana Karanganom, sekarang Ass. Wed. di Kebonarum (Kota Klaten.)

--- 65 ---

... 2. R. Sastrowilarso, dulu Juru tulis distr. Kota Klaten, sekarang Menteri Politie distr. Gemolong.

Pengurus sekarang.

Ketua: R.Ng. Mangoensoepontjo, Wedana di Delanggu.
Penulis: Dirangkap oleh Bendahari II S. Tjitromartono.
Bendahari I: R.Ng. Mangoenpoerwoko, Wedana di Gondangwinangun.
Pengamat: 1. R.T. Mangoenwadono, Onder-Regent Klaten.
... 2. R.Ng. Joedosastro, Ass. Wed. Kebonarum (Kota Klaten.)
... 3. R.Ng. Tjitrohandjojo, Ass. Wedana di Gantiwarno (Gondangwinangun.)

__________

STATUTEN Crediet Cooperatie P.P.B. di Klaten.

Fatsal 1.

a. Perkumpulan ini bernama Crediet Cooperatie P.P.B. dan berdiri di bawah pengamat-amatnya P.P.B. cabang Klaten.

b. Tempat kedudukannya di kota Klaten.

c. Perkumpulan ini didirikan mulai bulan Mei 1933 dan buat 29 tahun lamanya terhitung mulai mendapat hak rechtspersoonlijkheid.

Fatsal 2.

Perkumpulan ini bermaksud:

Mengekalkan persaudaraan dan memberi kesempatan kepada sekalian anggautanya untuk memperbaiki economienya.

Fatsal 3.

Maksud itu akan dicapainya dengan berdaya upaya:

a. Mengadakan pertemuan dan kerapatan.
b. Mengadakan uang tabungan buat modal guna menjalankan sebagaimana tersebut fatsal 2.
c. Berichtiar dan berusaha menjauhi dari sekalian pemodal yang membuat susah penghidupan orang.
d. Menerima uang yang datangnya dengan sekonyong-konyong.
e. Daya upaya tersebut a. b. c. dan d. itu sekalian yang ta' menjadi larangan negeri.

Fatsal 4.

Perkumpulan ini terjadi hanya dari pada anggauta biasa dan luar biasa dari P.P.B. cabang di Klaten.

--- 66 ---

Fatsal 5.

a. Yang menjadi pemuka dan pemimpin perserikatan ini Bestuur itu sedikitnya 5 orang banyaknya, yaitu:

Seorang Voorzitter,
Id. Secretaris,
Id. Penningmeester dan Commissarissen, semua terjadi dari anggauta ini perserikatan dan terpilih antara anggauta-anggautanya menurut suara yang terbanyak.

b. Banyaknya anggauta Bestuur selamanya menjadi bilangan yang ta' bulat.

Bestuur ditetapkan buat 3 tahun lamanya.
Anggauta Bestuur lama boleh dipilih lagi bahwa ia mau.
Jika perlu boleh diadakan seorang Adviseur atau lebih.

Fatsal 6.

Ketentuan akan membubarkan atau melangsungkan perkumpulan Crediet Cooperatie ini hanyalah terjadi dari suara yang sekurang-kurangnya 2/3 dari jumblah suara yang sah.

Fatsal 7.

Jika perserikatan ini dibubarkan, kekayaan perkumpulan akan dibahagi kepada sekalian anggauta yang masih ada.

Fatsal 8.

Jikalau perkumpulan dibubarkan lalu diangkat satu orang achli vereffenaar yang mengurus dan membayarkan harta bendanya perkumpulan atau menentukan kerugian yang dipikulkan pada leden. Keangkatan vereffenaar itu dari mufakatnya leden-vergadering.

Fatsal 9.

Aturan-aturan ini semua bolih dirobah dan ditambah olih mufakatnya 2/3 bagian dari semua anggauta-anggauta yang berhadlir dirapat umum anggauta.

Fatsal 10.

Aturan-aturan lain seperti:

Hal kekuatan hidupnya perkumpulan, perkara pekerjaan untuk perkumpulan, hak dan kewajibannya Bestuur, hal anggauta sama kewajibannya, hal administratie dan sebagainya semua tersebut dalam H.R. Yang tetap jadi kewajibannya anggauta-anggauta.

Fatsal 11.

Buat yang pertama kali perserikatan ini dipimpin olih Bestuur sebagai di bawah ini

I. Voorzit. R.Ng. Mangoenpoerwoko, Wedana di Jatinom.
II. Secs. R.M.Ng. Poerwoatmodjo Manteri Politie Delanggu.
III. Penn. R.Ng. Mangoensoepontjo Wedana Delanggu.
IV. Commissarissen:
1. M.Ng. Joedosastro, Assistent-Wedana Karanganom
2. R. Sastrowilarso, Juru tulis District Kota Klaten.

--- 67 ---

Huishoudelijk Reglement Crediet Cooperatie P.P.B. di Klaten.

Hal anggauta.

Fatsal 1.

a. Barang siapa akan masuk menjadi anggauta perkumpulan ini hendaklah menerangkan maksudnya dengan surat kepada Bestuur.

b. Jikalau itu permintaan sudah di'idinkan olih Bestuur anggauta ini wajib mengindahkan semua yang tersebut dalem buku peraturan ini.

Fatsal 2.

a. Anggauta harus menyokong hal majunya ini perkumpulan.

b. Anggauta-anggauta yang tida mengindahkan kuwajibannya harus dikluwarkan dari ini perkumpulan.

Fatsal 3.

Seorang anggauta hilang haknya menjadi anggauta:

a. Meninggal dunia.
b. Pindhah tempat dari Kabupaten Klaten, tetapi masih boleh melangsungkan menjadi anggauta jika dikehendakinya.
c. Merusak perserikatan dan lain-lainnya.
d. Tida menetapi Statuten dan H.R.
e. Perminta'annya sendiri.
f. Menunggakkan uang tabungan di dalam 3 bulan.

Hal uang tabungan.

Fatsal 4.

a. Sekalian anggauta diakui menjadi anggauta jika telah membayar uang tabungan sedikit-sedikitnya f 5.-

b. Uang tabungan itu boleh diangsur pembayarannya yang lama-lamanya 10 kali pada tiap-tiap bulan.

Fatsal 5.

a. Uang urunan dari anggauta-anggauta ditulis di buku perkumpulan menurut namanya anggauta masing-masing.

b. Perkumpulan menganggep orang yang kuasa mempunyai tabungan, hanya orang yang namanya tersebut di buku perkumpulan atau orang warisnya sesudah anggauta meninggal dunia.

Musti diadakan buku yang dipegang oleh anggauta (spaarboek) yang diberi tanda tangan oleh Penningmeester saben-saben memasukan dan kluarkan uang.

--- 68 ---

Fatsal 6.

a. Jika pembayaran uang tabungan itu belum genap f 5,- belum dapat dinamai anggauta, dan lagi belum mempunyai hak buat trima pertolongan uang dari perkumpulan, dan belum mempunyai hak suara dalam rapat umum anggauta.

b. Uang tabungan yang belum menjadi f 5,- belum mendapat keuntungan.

Fatsal 7.

Sekalian anggauta masih diwajibkan:

a. Harus menambah uang tabungan yang boleh diangsur sedikitnya f 0,50 dalam tiap-tiap bulan. Uang angsuran itu juga sudah mendapat keuntungan 6 pct. tiap-tiap tahun.

b. Uang tambahan tabungan itu akan dilangsungkan sebelum uang perkumpulan menjadi kuwat, atau ada putusan berhenti dari rapat umum anggauta.

c. Buat mengitung bunga ambil bulatnya uang tabungan yaitu uang rupiahan sahaja.

d. Jika uang tabungan dan lain-lainnya barang kepunya'an anggauta yang berhenti diambil kembali oleh itu anggauta atau warisnya atau orang yang wajib menerima kembali di dalam tempo 2 tahun lamanya itu uang menjadi kepunyaan perkumpulan.

e. Bestuur wajib memberi khabar hal tersebut di atas pada orang-orang yang wajib menerima kembali tadi 2 kali, kesatu dalam 2 bulan, kedua kali dalam 6 bulan sesudahnya keluar itu anggauta.

Jika bestuur tidak tahu adresnya orang yang wajib menerima kembali uang tadi, Bestuur cukup memuatkan pemberian tahu itu dalam advertentie dari salah satu kabar umum di Gouvernement Surakarta. Beya pemberian tahu ini menjadi pikulannya orang yang wajib menerima uang tadi.

Fatsal 8.

Jika anggauta itu berhenti atau dikeluarakan sebagaimana tersebut dalam fatsal 3 a dan b, akan dapat kembali uangnya tabungan dengan ditambah banyaknya keuntungan, atau dikurangi menurut kerugian perkumpulan dalam selama ia menjadi anggauta.

Fatsal 9.

Anggauta yang kluar disebabkan sebagai sama tersebut dalam fatsal 3 c. d. e. Dan f, ta akan dapat keuntungan dan terima kembali uang harus menunggu sesudah 3 bulan dari putusan Bestuur memberi putusan keluar.

--- 69 ---

Fatsal 10.

Anggauta suara (stem) dalam rapat umum anggauta.

Fatsal 11.

Jikalau perlu perkumpulan boleh mengadakan seorang Adviseur atau lebih yalah juru memberi pertimbangan kepada perkumpulan ini.

Hal uang dan aturan meminjam.

Fatsal 12.

Sekalian anggauta yang telah mempunyai uang tabungan f 5,- ke atas, selang 1 bulan dari tanggal memasukannya jumblah itu dalam kasbuk, berhak meminjam wang perkumpulan terutama untuk keperluan tersebut dalam fatsal 2 atau keperluan lain yang dipandang penting oleh Bestuur.

Fatsal 13.

Sekalian anggauta yang akan meminjam wang perkumpulan harus menerangkan maksudnya dan keperluannya dengan surat kepada Bestuur dengan ditanda tangani juga oleh sedikitnya 2 orang anggauta yang menanggungnya kecuali dalam hal yang terpenting peraturan di atas itu boleh disingkatkan.

Sesudahnya Bestuur menerima surat permintaan (aanvraag) itu menyurat kepada salah seorang Bestuur atau anggauta biasa, untuk menyelidiki dan membri pertimbangan atas surat aanvraang itu. Surat ini sebelum rapat Bestuur harus telah ditrimakan pada Bestuur.

Fatsal 14.

Sekalian peminjam harus mengemukakan sedikitnya 2 orang anggauta yang akan menanggungnya sebagaimana tersebut dalem fatsal 13 dan mereka itu harus juga sudah mempunyai wang tabungan sedikitnya f 5,-. Anggauta yang telah mempunyai pinjaman ta' bolih menanggung lebih dari seorang peminjam, dan anggauta yang ta' mempunyai pinjaman tidak bolih menanggung lebih dari 2 orang peminjam.

Adapun besar kecilnya uang pinjaman tergantung pada kekuatannya yang meminjam, besar kecilnya keperluannya dan tergantung pula cukupnya wang kas yang bolih dipinjamkan paling banyak 3 kali dari gajih yang diterima peminjam saben bulan. Dalam Bestuursvergadering hal ini selalu ditimbang dengan semasak-masaknya.

Surat utang harus dibikin sebagai buku yang ditandatangani olih yang utang (borg) dan Voorzitter en Secretaris, dibikin origineel dan duplicaat dipegang Penningmeester dan yang utang waktu menicil bayar renten 2 bulan diisi dan diteeken Penningmeester.

--- 70 ---

Fatsal 15.

Tiap-tiap bulan peminjam harus membayar wang untuk bunga pinjamanya 1½ pCt.

Fatsal 16.

Akan mengembalikan wang pinjaman itu bolih diangsur tiap-tiap bulan dan lama-lamanya dalam 12 bulan harus sudah dibayar lunas, akan tetapi kalau perlu menurut timbangannya Bestuur boleh diperpanjangkan lama-lamanya 18 bulan. Adapun hal bunga masih harus dibayar penuh menurut berapa wang pinjaman yang masih ada.

Fatsal 17.

Perminta'an itu dikabulkan atau tidak harus menunggu putusan Bestuur yang nanti Bestuur juga akan memberi surat keterangan. Apabila perminta'an itu dikabulkan, maka Bestuurlah yang akan mengurus wang pinjaman itu akan digunakan menurut katrangan sebagaimana tersebut dalam surat aanvraagnya anggauta yang meminjam itu. Akan tetapi jika kemudian ternyata, bahwa peminjam itu dengan sengaja membuat akalan dengan maksud supaya dikabulkan permintaannya, Bestuur berkuwasa meminta kembali wang yang terpinjam itu dengan sekaligus dengan diberi tempo lama-lamanya 15 hari, atau bunganya dilipatkan 2 kali.

Fatsal 18.

Yang menanggung itu diharuskan membayari sampai lunas berapa sisa utang dan rente dari uang yang ditanggung, jika yang utang itu berhalangan apa saja hingga ta' dapat, melunasi utangnya, tetapi kalau peminjam itu dengan sengaja ta' suka bayar utangnya, Bestuurlah yang menguruskannya.

Fatsal 19.

Jika ada beberapa peminjam sehingga wang perkumpulan ta' menyukupi untuk peminjam itu, maka Bestuurlah yang akan memutus mana yang harus didahulukan.

Fatsal 20.

Peminjam yang telah diputus olih Bestuur, akan dikabulan perminta'annya, bolih jadi diundur waktunya, kalau ada peminjam baru yang lebih penting keperluannya.

Hal membagi keuntungan.

Fatsal 21.

a. Keuntungan bersih dalam 1 tahun sesudah diambil dulu buat onkost-onkost administratie dan lain-lainnya, lalu [la...]

--- 71 ---

[...lu] dibagi untuk bunganya uang tabungan menurut besar-kecilnya tabungannya anggauta masing-masing.

b. Apabila perkumpulan menerima wang sokongan atau lain-lainnya, yang belum masuk dalam aturan ini, harus dikumpulkan dengan kasnya perkumpulan.

Hal bestuur.

Fatsal 22.

a. Bestuur perkumpulan ini kejadian dari:

Seorang Voorzitter
Seorang Secretaris
Seorang Penningmeester dan Commissarissen.

b. Bestuur harian terjadi dari Voorzitter, Secretaris dan Penningmeester.

c. Anggauta yang dipilih menjadi anggauta Bestuur harus menerima pilihan itu.

d. Anggauta-anggauta yang tida menjadi anggauta Bestuur tida boleh menolak pilihan oleh Bestuur buat jika perlu.

e. Bestuur menjadi wakil perkumpulan dalam segenap urusan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Fatsal 23.

a. Saben 3 tahun harus mengadakan pilihan Bestuur baru, yang lama boleh dipilih lagi.

b. Menjabadnya pekerja'an Bestuur baru itu mulai bulan sesudah terpilih.

c. Sebelumnya buku-buku diserahkan kepada Bestuur baru harus dibikin beres oleh Bestuur yang lama.

d. Penyerahan buku-buku, barang-barang dan lain-lainnya dari Bestuur lama kepada Bestuur baru memakai surat Proces-Verbaal (Overgave-overname).

Fatsal 24.

Kerugian dan kerusakan Crediet-Cooperatie yang tida dari salahnya Bestuur itu di luar tanggungannya Bestuur, sedang yang menetapkan kesalahan itu terdiri suatu Commissie yang terpilih oleh rapat umum anggauta.

Fatsal 25.

a. Gugat dan pertimbangan untuk tabiat jalannya Bestuur atau hal lain-lainnya (hal Bestuur) boleh dikatakan oleh anggauta lantaran surat kepada Bestuur.

b. Bahwa Bestuur menerima yang tersebut di atas ini harus memberi tahu hal ini di dalam rapat umum yang akan diadakannya.

--- 72 ---

Hal kas dan administratie.

Fatsal 26.

a. Aturan-aturan memegang buku ditetapkan olih Bestuur.

b. Semua bea buat administratie dan sebagainya dipikul olih Crediet-Cooperatie.

Fatsal 27.

a. Tiap-tiap anggauta harus mempunyai catatan dari wang tabungan, utang dan pembayaran.

b. Ini buku terima dari Crediet-Cooperatie dengan membayar harganya.

c. Uang tabungan, penicilan dan penglunasan pinjaman dari anggauta mesti dicatat olih Penningmeester di dalam:

1. Kasbuk.
2. Staat untuk anggauta masing-masing.
3. Buku catatan tersebut lid b sub 1 di atas ini yang sesudahnya ditandai-tangan oleh Penningmeester sah penerimaan uang dikembalikan kepada masing-masing anggauta.

d. Kumpulan wang tersebut di atas lantaran disimpan oleh Penningmeester.

e. Wang selebihnya dari f 10,- yang tida lekas dipakai harus disimpan di salah satu bank.

f. Wang yang akan disimpan atau diambil dari bank harus disertai advies atau surat aanvraag yang mesti ditandai tangan oleh Voorzitter, Secretaris dan Penningmeester.

Fatsal 28.

Anggauta yang pinjam uang harus kasih surat tanda meminjam menurut cara pinjaman.

Fatsal 29.

a. Surat-surat kepada Crediet-Cooperatie harus dialamatkan kepada Secretaris.

b. Surat-surat keluwar dari Crediet-Cooperatie harus ditandai-tangan oleh Voorzitter dan Secretaris.

Hal perapatan (vergadering).

Fatsal 30.

a. Tiap-tiap tahun harus membikin rapat umum anggauta dalam mana akan diberi tahukan: verslag, verantwoording dan sebagainya.

b. Sewaktu-waktu kalau Bestuur menimbang perlu boleh membikin perapatan anggauta luar biasa.

c. Kalau diminta oleh sekurang-kurangnya 1/3 bagian dari adanya anggauta boleh membikin perapatan anggauta luar biasa, asal saja yang akan dirembug hal penting.

--- 73 ---

d. Rapat umum anggauta dipandang sah dan kuat, apabila ada berhadlir sedikitnya 1/3 gunggung anggauta.

e. Dalam perapatan yang mutus perkara suara yang terbanyak.

Bestuur harus membikin Bestuursvergadering paling lama satu bulan sekali guna merembug keperluannya perkumpulan.

Hal aturan lain-lain.

Fatsal 31.

Bahwa ada perkara luar dari ini aturan-aturan (Statuten dan Huishoudelijk Reglement.) Bestuur harus berjalan menurut mufakatnya Bestuur dan Commissie.

Fatsal 32.

Satu-satunya anggauta harus mempunyai buku aturan ini dengan membayar harganya.

Fatsal 33.

Bestuur Crediet-Cooperatie harus memperhatikan segala nasehatnya Bestuur P.P.B. cabang Klaten. Apabila tida setuju dengan nasehat itu Bestuur Crediet-Cooperatie bolih minta putusan pada H.B.P.P.B.

__________

--- 74 ---

P.P.B. Pang Kitha Surakarta.

Sasampunipun P.P.B. ngadeg, nalika dintên Akat tanggal kaping 18 Mèi 1930, pangrèh agêng P.P.B. ngawontênakên parêpatan manggèn ing abipraya, ngulêmi sadaya abdi dalêm pangrèh praja bawah kabupatèn kitha Surakarta. Botên sakêdhik abdi dalêm pangrèh praja bawah kabupatèn kitha Surakarta ingkang sami marlokakên rawuh.

Parêpatan dipun bikak dening pangarsa pangrèh agêng Radèn Ngabèi Dibyapranata (R.T. Wăngsawadana), kanthi ngaturakên parlunipun golongan pangrèh praja ngawontênakên pakêmpalan saha tujuanipun pakêmpalan wau. Sasampunipun pangarsa pangrèh agêng rampung anggènipun mêdhar sabda, kasambêt mudha pangarsa Radèn Mas Ngabèi Purbapranata (R.M.T. Kartawadana) nambahi katrangan sawatawis, saha anggalih parlu tumrap kabupatèn kitha Surakarta dipun wontêni pang. Sasampunipun mudha pangarsa pangrèh agêng rampung anggènipun mêdhar sabda, lajêng dipun rêmbag rame, parlu utawi botên kitha Surakarta dipun wontêni pang. Miturut suwantên, kathah ingkang rujuk, kitha Surakarta dipun wontêni pang. Awit saking punika, dintên punika ugi, kitha Surakarta dipun dêgakên pang, nama P.P.B. pang kitha Surakarta. Wiwit ngadêg dumugi sapunika, P.P.B. pang kitha Surakarta katingal majêng, warganipun sami sêtya, nêtêpi wajib saha sami purun nyambut damêl kangge parlunipun P.P.B. tuwin kaparluan umum, kanthi ngawontênakên bêbadan, kados ta: Pakaryan Surakarta, Budikarya, tuwin sanès-sanèsipun, sanadyan pangrèhipun [pa...]

--- 75a ---

Pengurus P.P.B. cabang kota Surakarta yang pertama.

[Grafik]
R.Ng. Mangoensoeparno

[Grafik]
R.Ng. Tjitrosoedodo

[Grafik]
Soekirso Brotopoerwoko

[Grafik]
R.Ng. Wiropranoto

[Grafik]
R. Mangoenmoeljono

[Grafik]
R.Ng. Harsosasastro (R.Ng. Mardejopranoto)

[Grafik]
R.Ng. Soetomoeljono

[Grafik]
R.Ng. Djonosastro

--- 75 ---

[...ngrèhipun] asring santun jalaran pindhah, ewadene P.P.B. pang kitha Surakarta dèrèng nate katingal mundur, nanging tansah majêng, nêtêpi kuwajibanipun dhatêng pangrèh agêng, sadaya padamêlan ingkang dipun pasrahakên dening pangrèh agêng dipun tindakakên kanthi sênêng sabên konggrès ingkang kapokoh ing damêl têmtu P.P.B. pang kitha Surakarta saha pang kitha Mangkunagaran. Botên sakêdhik usul dhatêng pangrèh agêng ingkang tujuanipun murakabi dhatêng warga, kawula saha praja. Dene pangrèhipun, wiwit ngadêg ngantos dumugi sapunika, kados ing ngandhap punika:

Adêgan ingkang sapisan.

1. Pangarsa R.Ng. Mangunsuparna, wadana dhistrik kitha Surakarta.
2. Mudha pangarsa R.Ng. Citrasudada A. wadana Lawiyan.
3. Panitra I Sukirsa Bratapurwaka, pambantu ondêr dhistrik Lawiyan.
4. Panitra II R. Mangunmulyana, juru sêrat ondêr dhsitrik Waru.
5. Hartaka R.Ng. Wirapranata, mantri kabupatèn kitha Surakarta.
6. Panitya R. Wiryasumarta, juru sêrat ondêr dhistrik Grogol.
7. Panitya R.Ng. Harsasastra A. Wadana Sukaharja.
8. Panitya R.Ng. Sutamulyana. Wadana Majalaban.
9. Panitya R. Ng. Janasastra, mantri pulisi dhistrik Tawangsari.

Dumugi kaping 11/1 31, R.Ng. Sutamulyana kèndêl sabab pindhah panggenan, dipun gantos R.Ng. Citrahandaya, wadana dhistrik Bêkonan, R.Ng. Janasastra ugi kèndêl jalaran pindhah panggenan, dipun gêntosi R. Rêjasastra, juru sêrat dhistrik Tawangsari.

--- 76 ---

Ing dintên wau anêtêpakên tambahan panitya.

10. R.M.Ng. Dirjakusuma, mantri pulisi dhistrik Kartasura.

11. R. Jayasudarma, juru sêrat dhistrik kitha Surakarta.

Pangrèh ingkang kaping II adêgan nalika 20/8 33.

1. Pangarsa R.Ng. Citrasudada, wadana dhistrik Bêkonan.
2. Mudha pangarsa R.Ng. Sastrapranata, mantri kabupatèn kitha Surakarta.
3. Panitra I Sukirsa Bratapurwaka, pamabantu ondêr dhistrik Lawiyan.
4. Panitra II R. Mangunmulyana, juru sêrat ondêr dhistrik Waru.
5. Hartaka I R.Ng. Wirapranata, mantri kabupatèn kitha Surakarta.
6. Hartaka II R. Jayasudarma, juru sêrat dhistrik kitha Surakarta.
7. Panitya R.Ng. Darsapranata, A. Wadana Palakarta.
8. Panitya R.Ng. Tirtasungkana, insêpèktur pulisi kitha Surakarta.
9. Panitya R. Rêjasastra, juru sêrat dhistrik Tawangsari.
10. Panitya R. Sanasastra, juru sêrat dhistrik Sukaharja.
11. Panitya R.M. Warnasastra, juru sêrat dhistrik Kartasura.

Dumugi kaping: 16/4 '34: R.Ng. Tirtasungkana kèndêl saking panyuwunipun piyambak, sabab botên sagêd nindakakên kuwajibanipun, dipun gantos R.M.Ng. Kusumadirja, insêpèktur pulisi kitha Surakarta, R.M. Warnasastra, ugi kèndêl [kè...]

--- 77 ---

[...ndêl] sabab mêdal saking P.P.B. dipun gantos R.Ng. Wignyasukaya, mantri pulisi dhistrik Kartasura.

Pangrèh ingkang kaping III adêgan nalika 23/2 36.

1. Pangarsa R.Ng. Wignyasukaya, sèkrêtaris kabupatèn kitha Surakarta.
2. Mudha pangarsa R.Ng. Sastrapranata, mantri kabupatèn kitha Surakarta.
3. Panitra I Sukirsa Bratapurwaka juru sêrat titulèr, ondêr dhistrik Lawiyan.
4. Panitra II R. Kasdyasusastra juru sêrat kabupatèn kitha Surakarta.
5. Hartaka I R. Jayasudarma juru sêrat dhistrik kitha Surakarta.
6. Hartaka II R. Darmasunyata juru sêrat kabupatèn kitha Surakarta lajêng kèndêl sabab pindhah panggenan, dipun gantos R. Sutahardana juru sêrat kabupatèn kitha Surakarta.
7. Panitya R.M.Ng. Citrakusuma wadana dhistrik Sukaharja.
8. Panitya R.Ng. Citrasudada wadana dhistrik Bêkonan.
9. Panitya R.Ng. Mangunsuparna wadana dhistrik Kartasura.
10. Panitya R.M.Ng. Prawira Sutarna up agèn kitha Surakarta. Lajêng kèndêl sabab pindhah panggenan, dipun gantos R.Ng. Pujasutrisna insêpèktur pulisi kitha Surakarta.
11. Panitya R.M.Ng. Puspapranata A. Wadana Jèbrès.

--- 78 ---

Pangrèh ingkang kaping III punika inggih ingkang taksih lastari dumugi sapunika, gambaripun ing ngandhap punika.

[Grafik]

C.C.P.P.B. Pang Kutha Surakarta.

Sasampunipun P.P.B. pang kitha Surakarta ngadêk, pangrèh manah pêrlu ngawontênakên bêbadan ingkang mitulungi para warga ingkang bêtah arta sawanci-wanci pêrlu dipun pitulungi. Mila lajêng ngawontênakên bêbadan dipun namakakên Crediet Cooperatie Pangrèh Praja Bond pang kitha Surakarta. Supados bêbadan wau sagêd kuwawi pangrèh manah pêrlu, sadaya warga P.P.B. pang kitha Surakarta ambiyantu saha nyambut damêl sêsarêngan. Awit saking punika, lajêng katêtêpakên, sadaya warga P.P.B. pang kitha Surakarta kêdah dados warganipun C.C.P.P.B. pang kitha Surakarta. Dene dhasaripun C.C.P.P.B. pang kitha wau:

1. Mitulungi para warganing ingkang pêrlu dipun pitulungi sarana arta.

--- 79 ---

2. Nuntun dhatêng para warga sagêda nata gêsangipun sampun ngantos dados cêngkêrêmanipun lintah dharah, katêtangia raosipun rêmên nyèlèngi, pêrlunipun manawi wontên apêsing badan sawanci-wanci, wontêna ingkang dipun angge cagak gesang saha ing têmbe manawi sampun pènsiun, wontêna ingkang kangge nambahi pènsiunipun kangge nyekapi kabêtahanipun.

3. Nuntun dhatêng para warga, ngêrtos dhatêng ajining arta saya sampun ngantos gadhah watak rêmên nyambut.

Awit saking punika manawi botên betah sangêt, para warga botên kenging nyambut dhatêng C.C.P.P.B., kosokwangsulipun manawi bêtah sangêt, sampun ngantos C.C.P.P.B. Botên sagêd nyambuti.

Namung kabêkta saking kawontênan, pranatan ingkang nuntun dhatêng kautamèn wau botên sagêd tumindak sae, mila nalika taun 1936 pranatanipun lajêng dipun ewahi:

a. Para warganipun P.P.B. kenging dados warga C.C.P.P.B. utawi botên (mana suka).

b. Bab nyambut botên pêrlu dipun sêlêsihaken sangêt kapêrluanipu,[7] ugêr bêtah, mangka C.C.P.P.B. wontên arta, lajèn[8] dipun sukani.

Tumindak makatên punika ngantos dumugi sapunika, katingal nyênêngakên, warganipun mindhak-mindhak, botên namung mindhak cacahipun kemawèn,[9] nanging anggènipun nyèlèngi ugi mindhak December 1937 kapitalipun C.C.P.P.B. pang kutha Surakarta wontên 3053, 705. Botên sakêdhik warga ingkang rumaos angsal pitulungan agêng saking C.C.P.P.B. Dene Pangrèh saha pranatanipun kados ing ngandhap punika:

Pangrèh C.C.P.P.B. pang kitha Surakarta ingkang kawitan.

1. Pangarsa R.Ng. Sastrapranata, mantri kabupatèn kitha Surakarta.
2. Panitra ngiras hartaka, R. Warsasastra, juru sêrat kabupatèn kitha Surakarta.
3. Panitya R. Marmasastra, juru sêrat dhistrik kitha Surakarta.

Pangrèh ingkang kaping II adêgan nalika kaping 20/8 33.

1. Pangarsa R. Sunardi, gaib gumadhuh kantor kapatihan.
2. Panitra ngiras Hartaka R. Warsasastra, juru sêrat kabupatèn kitha Surakarta.
3. Panitya R.M. Dirjasaputra, juru sêrat ondêr dhistrik Jèbrès.

--- 80 ---

Dumugi kaping 12/5 35 dipun tambahi pangrèh.
4. R. Padmawiryana, pambantu kabupatèn kitha Surakarta, panitra II.
5. R. Gitasarjana, pambantu dhistrik kitha Surakarta, panitya.

Pangrèh ingkang kaping III adêgan nalika kaping 23/2 36.
1. Pangarsa. R.M.Ng. Puspapranata, A. Wadana Jèbrès.
2. Panitra R. Padmawiryana, juru sêrat titulèr kabupatèn kitha Surakarta.
3. Hartaka R. Sumadisastra, juru sêrat kabupatèn kitha Surakarta.
Lajêng kèndêl sabab pindhah panggenan, dipun gêntosi R. Mangunsukapri, juru sêrat kabupatèn kitha Surakarta.
4. Panitya R.M. Dirjasaputra, juru sêrat ondêr dhistrik Jèbrès.
5. Panitya R. Gitasarjana, juru sêrat titulèr dhistrik kitha Surakarta.

[Grafik]

Dari kanan ka kiri: R. Padmowirjono, 2. R.M. Dirdjosapoetro, 3. R.M.Ng. Poespopranoto, 4. R.M. Mangoensoebadri, 5. R. Gitosardjono.

--- 81 ---

STATUTEN C.C.P.P.B. Afdeeling kota Surakarta.

Bab: 1.

Pakêmpalan kanamakakên C.C.P.P.B. afdeeling kitha Surakarta, kaadêgakên wontên ing kitha Surakarta, ing dintên Akad kaping 27 Septèmbêr 1931.

Bab: 2.

Pakempakan kaadêgakên dangunipun 29 taun kapetang wiwit tanggal 27 Sèp 1931. (Dèrèng rechtspersoon).

Bab: 3.

Sedhiyanipun mitulungi para warganipun sarana nyambuti arta.

Bab: 4.

Ingkang kenging dados warganipun namung warga pakêmpalan P.P.B. afdeeling kitha Surakarta, kalêbêt warga mandrawa.

Bab: 5.

Para warganing P.P.B. afdeeling kitha Surakarta botên katêtêpakên dados warganing C.C.P.P.B. afdeeling kitha Surakarta, nanging namung sintên ingkang purun kemawon (mana suka.)

Bab: 6.

Arta pawitaning pakêmpalan saking celengan ing sabên wulan sakêdhikipun f 0,25, kapotong saking balănja.

Bab: 7.

Warga kenging nyambut arta kathah-kathahipun tikêl 5 saking kathahing arta celengan nanging botên kenging langkung tikêl 18 saking 1/3 ning balanjanipun.

Anggènipun mangsulakên sambutan sarana mawi sarêman 1½ pCt, sarta urun waragad administratie sapanunggilanipun 1½ pCt, gunggung 3 pCt. ing dalêm sawulan saking petanging arta ingkang dèrèng kabayar, kacêngklong saking balanjanipun.

Ingkang dipun sambuti rumiyin inggih punika ingkang gadhah panêmbung langkung rumiyin (urut ranglijst). Bilih wontên panêmbung sêsarêngan, manawi sami purun rukun sapintên kawontênaning arta kas lajêng kabage, nanging bilih botên sagêd rukun lajêng katindakakên sarana undhi, sinten ingkang kalêrês tampi sambutan langkung rumiyin, bab punika kajawi manawi kangge kapêrluan:

I. Badhe dipun gijzeling.

--- 82 ---

II. Kangge waragad sakit tumrap badanipun piyambak, bojo, anak sarta tiyang sêpuh ingkang dados gendhonganipun, punika kêdah dipun sambuti langkung rumiyin sacêkapipun kemawon, bilih arta kas botên nyêkapi, badhe dipun setiyaraken dening pangrèh C.C.P.P.B. nyambut rumiyin dhatêng kas cabang P.P.B. Tumrap sambutan kangge nyandèkakên gijzeling bilih ingkang kataman kapêksa dipun kèndêli saking padamêlipun, arta sambutanipun kapêndhêtakên saking arta steunfonds.

Bab: 8.

Kèndêlipun dados warga saking salah satunggiling sabab ing ngandhap punika:

1. Nêdiya damêl risakipun pakêmpalan.
2. Pindhah saking wawêngkon afdeeling Surakarta.
3. Tilar donya.
4. Kèndêl saking dados warganing P.P.B.
5. Kèndêl saking panêdhanipun piyambak.

Bab: 9.

Pakêmpalan katindakakên dening pangrèh cacah gangsal:

1. Pangarsa.
2. Secretaris.
3. Penningmeester.
4. Commissaris I.
5. Commissaris II.

Bab: 10.

Ingkang dados pangrèh mêndhêt saking warga ingkang manggèn ing kitha Surakarta, miturut pamilihipun parêpatan warga.

Bab: 11.

Sabên taun pangrèh damêl palapuran tuna bathi sarta lêbêt wêdaling arta (balans), sarta namtokaken dintên tanggal pambagenipun bêbathèn.

Bab: 12.

Gantos-gumantosipun pangrèh, pasrahanipun buku-buku, sêrat-sêrat sarta barang-barang gadhahanipun pakêmpalan C.C.P.P.B. afdeeling kitha Surakarta, kêdah kapacak mawi sêrat.

Bab: 13.

Têtêp sarta kèndêlipun pangrèh wontên ing parêpatan warga, ingkang dipun wontêni ing sabên taun sapisan, sarta pangrèh lami kenging kapilih malih.

Bab: 14.

Arta pawitan saking:

--- 83 ---

1. Celengan saking warga.
2. Sarêmanipun arta saking tumitip wontên ing Postspaarbank.
3. Saking tirahan arta waragad administratie.
4. Nampi kadarman sadhengaha.

Bab: 15.

Ingkang kangge metang tuna bathi:

1. Arta ingkang mêdal kangge waragad parluning pakêmpalan.
2. Arta ingkang mêdal kangge nyukani sarêman dhatêng warga ingkang kèndêl.
3. Arta ingkang wontên sambutan, măngka sampun botên kenging kaajêng-ajêng wangsulipun.
4. Sudaning rêrêgèn (ajèn-ajèn) barang gadhahanipun pakêmpalan.
5. Arta ingkang katampi saking sarêmanipun arta ingkang kasambutakên utawi ingkang tumitip wontên ing bank.
6. Arta ingkang katampi saking cêngklonganipun warga ingkang kèndêl.

Bab: 16.

Angsal-angsalanipun bêbathèn rêsik sabên taun kabage:

2/3 x 50% dhatêng pangrèh.
50% dhatêng para warga.
1/3 x 50% kangge wragad administratie tirahanipun kakêmpalakên dhatêng pawitan.

Bab: 17.

Arta ingkang katampi saking bageyan bêbathèn kasbut bab 14 alinea 3, sarta saking kadarman badhe kawêwahakên dhatêng pawitan.

Bab: 18.

Panutupipun buku wontên tanggal 31 December.

Bab: 19.

Panyimpênipun arta ingkang botên kangge sadhiyan waragad pêrluning padintênan, kêdah tumitip wontên ing Postpaarbank,[10] ngangge namanipun penningmeester, buku kasimpên dening voorzitter.

Bab: 20.

Sakêdhikipun sataun sapisan kawontênakên parêpatan warga.

Bab: 21.

Sahing parêpatan warga manawi warga ingkang andhatêngi langkung saking 1/5 ling gunggungipun warga sarta sakêdhikipun kirang saking sadasa dintên saking parêpatan pangrèh sasampuna suka katrangan sarana sêrat dhatêng para warga.

--- 84 ---

Bab: 22.

Manawi kathahing suwantên (stemmen) sami (bij staking van stemmen) ingkang dipun angge miturut pamilihing pangarsa.

Bab: 23.

Pêpacak ingkang dèrèng kapratelakakên ing pranatan punika badhe kapratelakakên ing Huishoudelijk Reglement.

Bab: 24.

Manawi pakêmpalan bibar, ing mongka:

A. Nandhang rugi, barang darbèkipun lajêng kabage para warga miturut kathah kêdhiking arta celengan.

B. Angsal bêbathèn, sasampunipun kapêndhêt arta celengan, lajêng kabage dhatêng para warga miturut kathah kêdhiking arta cèlènganipun, tirahanipun kadarmakaken utawi kaêdum miturut putusaning parêpatan warga.

Bab: 25.

Karampungan sarta ewah-ewahanipun pranatan punika katêtêpakên dening parêpatan warga.

__________

Huishoudelijk Reglement C.C.P.P.B. Afdeeling Kota Surakarta.

Bab: 1.

Warga ingkang kèndêl sabab kasbut ing Statuten bab 8 ongka 1, utawi 5 wangsul artanipun celengan, sarta botên tampi panduman bêbathènipun arta ing .taun ingkang dipun idaki

Bab: 2.

Warga ingkang kèndêl sabab kasbut ing Statuten bab 8 ongkan 2, 3, utawi 4, wangsul artanipun celengan, dipun wêwahi bêbathèn miturut pêpetangan, zie Hr. No. 20 namung tumrap sabab ongka 3 arta kêdah katampèkakên dhatêng waris ingkang wajib.

Bab: 3.

Wêwênangipun warga nyambut arta manawi anggènipun dados warga sampun jangkep 3 wulan.

Bab: 4.

Warga ingkang nyambut arta manawi anggènipun mangsulakên arta sambutan sarana nicil, kêdah pundhat salêbêtipun 18 wulan, wondene arta cicilan sabên wulan mawi kawêwahan sapintên petanging sarêmanipun arta ingkang dèrèng

--- 85 ---

kabayar, tuwin katamtokakên nyukani machtiging dhatêng priyantun ingkang ngêdalakên balănja.

Bab: 5.

Warga ingkang taksih gadhah sambutan dhatêng pakêmpalan, măngka kèndêl anggènipun dados warga ingkang kapratelakaken ing Statuten bab 8, artanipun ingkang wontên ing pakêmpalan katêtêpakên kangge mangsulakên sambutanipun, manawi taksih kirang sapintên kirangipun katamtokakên anglajêngakên nicil sarta manawi kalêrês tampi steunfonds saking pakêmpalan P.P.B. kapotong kangge nyauri sambutanipun. Manawi artanipun ingkang wontên ing pakêmpalan kangge mangsulakên sambutanipun taksih tirah, satirahipun arta wau lajêng katindakakên kados kasbut bab 1 utawi 2.

Bab: 6.

Warga ingkang badhe nyambut kêdah gadhah panêdha dhatêng pangrèh, mratelakna pêrlunipun pados sambutan arta, kathahipun anggènipun badhe nyambut, kados ingkang kawrat ing Statuten bab 7, saha manawi ing ngajêng taksih gadhah sambutan ingkang dèrèng lunas, dèrèng kenging gadhah panêmbung nyambut arta.

Bab: 7.

Warga ingkang nampi sambutan tampi blanco prajanjian saking pangrèh ingkang kêdah kaisenan sapêrlunipun.

Bab: 8.

Para warga kawajiban manah murih suburing pakêmpalan.

Bab: 9.

Sabên taun sapisan utawi sawanci-wanci kamanah pêrlu, kawontênakên commissie mêndhêt saking warga cacah tiga ingkang manggèn ing kitha Surakarta, kapilih dening parêpatanipun warga pangrèh P.P.B. Kuwajibanipun commissie wau mariksa administratie sarta barang darbèkipun pakêmpalan, sasampunipun lajêng damêl palapuran kanthi wawasan tumrap majêng saha munduripun pakêmpalan, manawi pêrlu mratelakna ingkang dados pamanggihipun, murih saya majêng saha kawontênanipun pakêmpalan wau, lajêng kapacak wontên orgaan P.P.B., sasampunipun commissie wau lajêng bibar.

Bab: 10.

Pangarsa ingkang nyêpêng cap pakêmpalan C.C.P.P.B. kuwajiban ngêcapi sêrat-sêrat ingkang kamanah pêrlu, mawi cap: Pekumpulan Crediet Cooperatie P.P.B.

Bab: 11.

Ingkang nindakakên prakawis padintênan pangarsa secretaris sarta penningmeestar.

--- 86 ---

Bab: 12.

Sadaya arta ingkang mêdal kasambutakên dhatêng warga, kêdah wontên karampunganipun pangrèh.

Bab: 13.

Penningmeester kenging nyimpên arta kathah-kathahipun f 300,-.

Bab: 14.

Manawi pangarsa, secretaris utawi penningmeester salah satunggal kapambêng botên sagêd nindakkên padamêlanipun, kêdah masrahakên wewênangipun dhatêng commissaris, lajêng nindakakên padamêlanipun pangarsa, secretaris utawi penningmeester wau.

Bab: 15.

Manawi commissaris kapambêng botên sagêd nindakkên padamêlanipun, kawakilan ing warga ingkang manggèn ing kitha Surakarta, saking pamilihipun pangarsa.

Bab: 16.

Kasèp-kasèpipun sawulan saking tampining sêrat-sêratipun para warga utawi saking tiyang ingkang gagayutan kalihan pakêmpalan, pangrèh kêdah suka katrangan tumrap pêrluning sêrat-sêrat ingkang dipun tampi wau, kajawi manawi karampunganing sêrat wau kêdah wontên ing parêpatanipun warga.

Bab: 17.

Pangrèh ingkang nêtêpakên modhèlipun sêrat-sêrat, blanco-blanco, prajanjian-prajanjian saha sanès-sanèsipun ingkang kalêbêt administratienipun pakêmpalan.

Bab: 18.

Wawarah-wawarah utawi instructie-instructie panindakipun pangrèh kadamêl dening pangrèh piyambak, lajêng kaumumakên ing parêpatan warga.

Bab: 19.

Arta celengan ingkang dèrèng jangkêp 6 wulan dumugi panutupipun buku botên wênang nampi sarêman, dene kathahing arta sarêman kapetang saking arta celengan sabên sampun jangkêp sarupiyah.

Bab: 20.

Arta bêbathèn tumrap bageyanipun warga bilih salêbêtipun 6 wulan saking tutupipun buku botên kapêndhêt lajêng badhe kakêmpalakên dados arta celengan.

Bab: 21.

Parêpatan C.C.P.P.B. kenging kasarêngakên kalihan parêpatan warga P.P.B.

--- 87 ---

Bab: 22.

Para warga ingkang mêndhêt arta celengan kêdah nêdahakên buku cèlènganipun.

Bab: 23.

Pêrkawis-pêrkawis ingkang dèrèng kalêbêt pranatan punika karampungan dening pangrèh.

Bab: 24.

Suda-wêwahipun pranatan punika kêdah karampungan wontên ing parêpatan warga.

__________

Adêgipun Steunfonds P.P.B. pang kitha Surakarta sasampunipun Steunfonds H.B.P.P.B. kapêcah, sabên pang kêdah ngadêg piyambak-piyambak, inggih punika nalika tanggal kaping 30 Ogustus 1933, pangrèhipun ingkang kawitan:

1. Pangarsa R.Ng. Wignysukaya mantri sèkrêtaris kabupatèn kitha Surakarta.
2. Panitra ngiras hartaka R. Sumadisastra, juru sêrat kabupatèn kitha Surakarta.
3. Panitya, R.M. Mangunsukapri.

Pangrèh ingkang kaping II adêgan nalika ping 23/2 36.

1. Pangarsa R.Ng. Wignyasukaya, mantri sèkrêtaris kabupatèn kitha Surakarta.

--- 88 ---

2. Panitra I ngiras hartaka R. Mangunsukapri, juru sêrat kabupatèn kitha Surakarta, lajêng dipun gantos R. Wignyasuwirya, juru sêrat kabupatèn kitha Surakarta.

3. Panitya ngiras panitra II R. Wiryatênaya, juru sêrat kabupatèn kitha Surakarta, lajêng dipun gantos R. Dirjamartana.

Pangrèh ingkang kaping II, punika inggih ingkang taksih lêstari dumugi sapunika, gambaripun ing ngandhap punika:

[Grafik]
1. R.Ng. Wignjosoekojo
2. R. Wignjosoewirjo
3. R. Dirdjomartono

--- 89 ---

Dari Cabang Boyolali.

Boyolali adalah satu-satunya bawah dalem yang berhawa sejuk, begitulah orang anggap bahwa penduduk di Boyolali juga sejuk semangatnya terhadap segala hajat maju menurut aliran zaman. Macam-macam perkumpulan sociaal maupun politiek banyak didirikan orang ada di Boyolali, akan tetapi sayang ta ada satulah yang dapat hidup subur. Apakah hawa yang sejuk itu betul-betul dapat mempengaruhi semangat penduduknya, itulah buwat kitha tidak dapat keyakinan, kerana kitha pangrèh praja yang wektu itu membangunkan satu badan perserikatan untuk memikirkan badan dengan kebutuhanya serta nasibnya tidak begitu halnya.

Pada permulaan tahun 1930, yalah tahun yang bolih dibilang na'as untuk kitha segenapnya, karena pada itu tahun yalah lahirnya depressie di muka bumi, membikin serangan heibat pada segala ma'luk Tuhan, kitha pangrèh praja tidak sedikit turut memikul beratnya beban atas pengaruhnya zaman malaise. Buwat menjaga untuk keteguhan positie, ketegakan hidup, dan apa-apa lagi untuk kita, maka olih pelopor-pelopor kita lalu dapat dibangunkan suwatu perserikatan sekerja, yalah P(angreh), P(raja), B(ond)., kita yang pada sekarang ini masih dapat hawa yang terlalu sejuk dan dapat hidup subur, bisa mencapai cita-cita anggauta chususnya.

Tentang ini pendirian bagi kita umumnya, sudah meyakinkan dengan betul, bahwa atas pendirian perserikatan sekerja semacam itu, yalah satu-satunya jalan untuk mengejar tali kerukunan dan juga mengejar akan kebaikan nasib kita, dari jalannya penghidupan maupun untuk kita bekerja atas keperluwan rayat jelata dan negri, maka bagi kita pangrèh praja di Boyolali, juga tidak mau ketinggalan dengan segera lalu memberdirikan cabangnya perserikatan itu, kejadian.

Pada hari Minggu tanggal 25 Mèi 1930 yalah 3 bulan berselang sesudah pengurus besar P.P.B. dilahirkan atas anjuran comite van actie di pendopo kabupatèn Boyolali, sudah diadakan rapat pendirian, dengan dikunjungi penganjur-penganjur kita yang terkemuka yaitu tuwan R.Ng. Dibjopranoto (sekarang R.T. Wongsowadono), 2. R.M.Ng. Poerbopranoto (R.M.T. Kartowadono) yalah voorzitter H.B. Pada dewasa ini, dan tuwan R.Ng. Prawirosoeparto.

Sebermula rapat dibuka olih Voorzitter Comite van actie tuwan R.Ng. Mangoensoedarso sekarang R.T. Prawirowadono, dengan mengaturkan diperbanyak-banyak terima kasih atas kunjungan dari pehak pengurus besar, pada sekalian tamu, wakil pamerintah dan sekalian candidaat leden, juga diperbanyak-banyak terima kasih terhadap Paduka K.R.T. Soeronagoro atas

--- 90 ---

kemurahan beliau memberi tempat untuk gelanggang rapat ini. Setelah ditrangkan maksud rapat pada itu hari, maka pimpinan vergadering lalu diserahken kepada H.B. Maka Tuwan R.T. Wongsowadono tampil kemuka mengucapkan banyak terima kasih kepada sekalian yang berhadlir seperti di atas, juga kepada Comite van actie olihnya berichtiar akan lahirnya cabang P.P.B. di Boyolali, lebih jauh tentang hal ihuwalnya P.P.B. kita diuraikan, juga maksud-maksudnya dengan panjang lebar, tenang dan sampai mengerti achirnya spreker bertanya, perlukah di Boyolali, diberdirikan cabang P.P.B. Dengan swara saur manuk yang jitu disautnya olih sekalian yang berhadlir, di Boyolali harus diberdirikan cabang P.P.B.

Setelah cita-cita Comite van actie dapat perhatian, maka pada sekutika itu P.P.B. sebagai cabangnya lalu didirikan di Boyolali, setelah itu rapat lalu memilih bestuur seperti di bawah ini:

Voorzitter, Tuwan R.Ng. Mangoensoedarso, Wadana district di Kota Boyolali, (sekarang R.T. Prawirowadono Onder-Regent kota Surakarta).

Vice-Voorzitter, Tuwan R.Ng. Singowidagdho, Secretaris Kabupatèn Boyolali yang dulu.
Secretaris I, R.M. Koesoemodirdjo G.A.I.B. Kabupatèn Boyolali, sekarang Ass. Wadaana di Wedi (Klaten).
Secretaris II, R. Soepojo, Juru tulis tit. Kabupatèn Boyolali.
Penningmeester, R.Ng. Soerosadarmo, dulu assistent-wadana kota Boyolali.

Commissarissen:

1. R.Ng. Siswopranoto, dulu Assistent Wadana di Musuk.
2. R.Ng. Tjitrosatmoko, dulu Wadana district di Karanggede.
3. R.M. Dirdjosastro, dulu juru tulis I district Kota Boyolali sekarang R.M.Ng. Dirdjosastro Assistent Wadana Kemusu, dan
4. R. Soerosoemarso, jurutulis Onder district Kota sama di Boyolali.

Dari berdirinya P.P.B. cabang Boyolali, melihat adanya susunan bestuur, orang dapat mengatahui bahwa susunan itu ada terjadi yang begitu mempuwaskan fikiran, kerana bebrapa pangkat sama akan memikul, atau memikirkan pahit-getirnya lantaran dari itu pun juga segala-gala pembicaraan akan menjadi gempar dan masak, bukan?

Setelah cabang di Boyolali itu diberdirikan, pada sekutika itu saja, bestuur sudah dapat menyatat namanya 83 orang yang minta menjadi anggautanya, P.P.B. Afd. Boyolali, diantara

--- 91 ---

[Grafik]
R.Ng. Mangoensoedarso (R.T. Prawirowadono).

[Grafik]
R.Ng. Singowidagdho

[Grafik]
R.M. Koesoemodirdjo

[Grafik]
R. Soepojo

[Grafik]
R.Ng. Siswopranoto

[Grafik]
R.M. Dirdjosastro

[Grafik]
R. Soerosoemarso

--- 92 ---

anggauta-anggauta itu tentu saja dari segolongan besar kaum pangrèh praja, aken tetapi juga dari golongan lain juga banyak sekali yang namanya ditulis dalam register sebagai anggauta P.P.B. luar biasa, ini tidak mungkin lagi, sebab cita-cita dan sepak terjangnya P.P.B. tidak akan menyimpang dari kebenaran tetapi malah akan mencari segala kautaman bagi anggauta dan umumnya.

Pada berdirinya P.P.B. waktu itu lalu dapat mengalami zaman yang kurang enak, yaitu malaise yang dirasa pada semua ma'luk menjadi kekes dan korat-karit. Meskipun begitu terajang juga tindakannya semata-mata tidak ada antaranya bahwa P.P.B. ada dalam kegelapan terbukti, selalu maju terus dan tidak pernah nonactief. Pada saat itu meskipun pusat H.B. itu bertempat ada di Surakarta, akan tetapi adm. organnya yang lebih molek dipegang olih saudara R.Ng Siswopranoto dan berkedudukan di Boyolali, dengen begini, maka P.P.B. cabang Boyolali, kelihatan lebih gat, yaitu giat untuk merencanakan dalam vergadering maupun giat bersuara dalam orgaan.

Antara 1 tahun setelah Pengurus besar didirikan, maka lalu dimajukan untuk mengadakan rupa-rupa organisatie yaitu perkara Steunfonds dan Studiefonds, kedua pendirian ini dipegang olih commissie dengan pengamat-amatan pengurus besar. Cabang Boyolali di bawah pimpinannya ketua R.T. Prawirowadono ada banyak kemajuan, terbukti sekalian P.P.B. umumnya menjadi giat, semangat berkumpul menjadi mendalam, yaitu kerap kali membikin vergadering, baik bestuur maupun rapat anggauta banyak dikunjungi olih anggautanya. Dalam pembicaraan tidak saja melulu memikirkan nasib corpsnya, akan tetapi kerap kali dalam rapat diadakan kotbah untuk kepentingan orang banyak.

Sayang disini pada waktu itu ducapkan orang, kerana dari serangan malaise, terpaksa negri memerangi malaise yang heibat itu, kerana negeri menahan kekurangan uwang, terjadi pangkat wadono pembesar district kota dihapuskan, sedang pekerjaan itu terangkap olih Onder-Regent sebagai pembesar district. Berhubung dengan penghapusan wadono dalam itu district, Tuwan R.Ng. Mangoensoedarso, yang achirnya bergelar Raden Tumenggung Prawirowadono yang sekarang ini menjabat Onder-Regent Kota Surakarta, terpaksa meninggalkan cabang Boyolali, kerena beliau dipindhahkan menjadi Wadono Kepala district di Gemolong daerah Sragen.

Kemajuan beliau untuk menuntun cabang Boyolali, bolih dibilang belum mempuaskan fikiran tergesa-gesa beliau brangkat ke tempat kediaman yang baru, tetapi untuk rang-rangan dari instellingen P.P.B. sudah disiapkan.

Sampai sementara bulan Boyolali, di bawah pimpinannya ketua mudha R.Ng. Soetowardojo yang dulu wadono kepala

--- 93 ---

district di Ampel, dengan banyak bantuan dari anggauta bestuur lainnya. Meskipun begitu cabang tidak bolih dibilang saya nglempreh iberipun, akan tetapi malah tambah giatnya.

Kecuali dari kepindahan Voorzitter tersebut di atas, pun dari pehak bestuur yang lain juga banyak yang meninggalkan Boyolali, kerana berhubung dengan kepindahan pangkat atau pekerjaanya, dalam P.P.B. umur 3 tahun yang terakir, adanya susunan bestuur sebagai berikut:

Voorzitter dijalankan olih ketua mudha yalah Tuwan R.Ng. Soetowardojo.
Secretaris I. R. Soepojo, juru tulis tit. Kabupatèn Boyolali.
Secretaris II. R. Mangoentanojo, juru tulis I district kota.
Penningmeester I. Tuwan R.Ng. Soerosadarmo, dulu Assistent Wadana Kota Boyolali.

Commissarissen:

1. R. Soerosoemarso, juru tulis Ass. Wadono Kota Boyolali.
2. R.Ng. Tjitrosatmoko, wadana district di Karanggede.
3. R. Soeleman, G.A.I.B. Kabupatèn Boyolali.
4. R. Soedirdjo, juru tulis tit. Kabupatèn Boyolali.

Setuju 3 tahun berdirinya cabang Boyolali, pengurus membikin rapat tahunan bertempat di rumah tuwan R.Ng. Soerosadarmo, yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Februari 1933, dengan didatangi semua pengurusnya, dan banyak kunjungan dari anggautanya, sedeng dalam rapat itu membicarakan, yang penting untuk mengangkat gantinya Voorzitter, pengurus mengemukakan 3 candidaat:

1. R.M.Ng. Mangkoewidhojo, assistent wadan di Teras, yang sekarang wadana district di Temon.
2. R.Ng. Soerosadarmo, dulu Assistent Wadana Kota Boyolali.
3. R.Ng. Soemoleksono, dulu assistent wadana di Banyudono sekarang wadana district di Gemolong (Sragen).
4. R.Ng. Soetowardojo, dulu wadana district di Ampel yang sudah menjalankan pekerjaan Onder-Voorzitter kitha.

Setelah dibicarakan, maka R.Ng. Soemoleksono diangkat sebagai voorzitter cabang kitha.

Dalem itu rapat kentara banyak bersemangat dan gembira kerana pemilihan itu, perkumpulannya dituntun olih seorang pemudha yang modern.

Lain dari hal yang tersebut di atas juga membicarakan tentang congres voorstellen, verslag steun dan studiefonds, insigne dan verslag kauangan cabang.

--- 94 ---

Lagi pula olih kerana susunan pengurus yang lain kerana menjabadnya sudah 3 tahun, maka kecuali ketua sama meletakan jabadannya, dan lalu diadakan pilihan lagi, dengan menjadi pembicaraan yang rada hebat, dan adanya susunan pengurus pada waktu itu saya catat tersebut di bawah ini:

Voorzitter: R.Ng. Soemoleksono.
Onder-Voorzitter: R.Ng. Soetowardojo.
Secretaris I: R. Soepojo.
Secretaris II: R. Mangoentenojo.
Penningmeester I: R.Ng. Soerosadarmo.
Penningmeesrter II: R. Soerosoemarso.
Commissarissen: 1. R. Soeleman.
2. R. Soedirdjo (R. Brotowirjono)
3. R.M.Ng. Mangkuwidojo.

Akan tetapi dari sulitnya pekerjaan pangreh-praja menyangkut juga pada kedudukan pengurus kita, sebentar-sebentar bestuurnya terpaksa ganti baru, kerana dari kenaikan pangkat atau dari kepindahan pekerjaan, sampai pada permulaan tahun 1936 cabang kita dituntun olih ketua R.Ng. Prodjosoemarno wedana district di Banyudono.

Meskipun begitu keadaan hidupnya perkumpulan kita masih bekerja giat dan selalu menyanangkan pada anggautanya.

Pada tahun 1937 dalem bulan Maart, cabang kita mengadakan rapat anggauta bertempat di rumah tuan R.Ng. Tjokropranoto kecuali membicarakan hal-hal yang penting untuk keprluan corps dan rumah tangga, maka lalu diadakan pilihan bestuur baru, dengen swara yang baik adanya susunan pengurus kita sebagaimana di bawah ini:

[Grafik]

--- 95 ---

Voorzitter: Tuwan R.Ng. Prodjosoemarno, wadana district di Banyudono.
Onder-Voorzitter: Tuwan R.Ng. Tjokropranoto, Mantri Secretaris Kabupaten Boyolali.
Secretaris I: R. Moeljodisastro, juru tulis I. Kabupaten Boyolali.
Secretaris II: R. Mardiwidjono juru tulis tit. district kota.
Penningmeester I: R. Ng. Soetodisastro, assistent wadana kota.
Penningmeester II: R. Brotowirjono, juru tulis tit. kabupaten.
Commissarissen: 1. R.Ng. Tandyosastro, Assistent Wadana Sawit.
2. R.Ng. Wignjosoemarto, Assistent Wadana Mojosongo.
3. R. Soerosoemarso, juru tulis assistent wadana kota.
4. R. Soepojo, juru tulis tit. kabupaten.
5. R. Soemitro, juru tulis tit. kabupaten.

Sampai pada sekarang ini cabang di Boyolali, keadaannya serba baik dan selalu maju untuk memikirkan segala kebutuhan perkumpulannya.

KETERANGAN Foto di sebelah.

Dari kiri ka kanan:

Yang duduk kursi:
R.Ng. Prodjosoemarno, Voorzitter.
R.Ng. Tjokropranoto, Onder-Voorzitter.

Yang berdiri:
R. Mardiwidjono, R. Brotowirjono, R. Moeljodisastro, R.Ng. Soetodisastro, R. Soepojo, R.Ng. Wignjosoemarto, R.Ng. Tandijosastro, R. Soerosoemarso, R. Mitrohartono.

__________

--- 96 ---

 


C.C.P.P.B. (kembali)
tanggal. (kembali)
peringatan. (kembali)
ditrima. (kembali)
c). (kembali)
d). (kembali)
kapêrluanipun. (kembali)
lajêng. (kembali)
kemawon. (kembali)
10 Postspaarbank. (kembali)