Sêkar Pucung (pringgitan) salendro manyura

JudulCitra
Sêkar Pucung (pringgitan) salendro manyura: Citra 1 dari 1
33j3j23333j3!j!j#j@j6333j3j233
wu-ruki-kupa-ni-ngalla-wanpa-ngam-bu
j36j6!3j21j1j21j12
tu-winpa-mi-yar-sa
yj123j352j21j12j1j2jyj1y
a-tiing-kanga-nam-pa-ni
yj123j3522j1j2j1jy1133j35j3j5j2j32
pa-na-ta-newê-tu-nea-nèngpa-ngu-cap