Gêndhing Muncar kêndhang kalih: Citra 1 dari 1

Ing ngandhap punika kêndhanganipun gêndhing Muncar kêndhang kalih.

WDB.zBcD.zBcgD
[..DB...........nDzBcDzBcDBD..DB.......nD
zBcDzBcDBDG..DB.......nDzBcDzBcDBD.zDcB.zDcB.zDcB.zDcB.zBcD.zBcgD]
GB..B.DD.B.DnBDDB.DDBDB.DB.zBcD.zBcgD
[.zBcDBD.zBcDB.B.DB..Dn.zBcDzBcDBD..DB......Dn.
zBcDzBcDBD.B..B.DDB.DnBDDB.DDBDfB.DB.zBcD.zBcgD]
fD.D.D.g.

Têgêsipun aksara B be punika kadamêl bêm, D dhe minăngka gêndhung, dados saupami BD punika kajêngipun mungêl dhah dhung { ..... wirama } ( n kênong ) { g gong ) ( f suwuk ) ( zDcB nyarug )