Koleksi Warsadiningrat (PMP1906c), Warsadiningrat, c. 1906, #627

Pencarian Teks:

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil serta diakritik diabaikan; mengakomodasi variasi ejaan, termasuk [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

Catatan Redaksi: Naskah ini menyajikan notasi gamelan yang, kadang kala, telah mengalami sekian kali suntingan oleh si penggubahnya sendiri. Jadi berdampak pada kurang terjaminnya akurasi transliterasi dan atau penyesuaiannya dengan sistem notasi digital. Hal itu justru menjadi tantangan tersendiri bagi proses digitalisasi. Jika ada yang membutuhkan detail dari transkripsi notasi termaksud, sudilah kiranya untuk membandingkan terlebih dulu transliterasi dengan aslinya. Adapun versi aslinya tersedia dalam teks berikut atau di bagian Galeri.

--- [0] ---

7/10 '36

--- [1] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906c), Warsadiningrat, c. 1906, #627: Citra 1 dari 1

Bisa[1]

Wirèng Dhadhap Kreta

Kagêm Wirèng Dhadhap Kreta

Katawang Sêgaran pelog pathêt nêm.

Buka2235653235676535gn2
[.356532n35676535gn2.356532n35676535gn2
..1y123n2.356535gn266..665n6@!65356gn5
.653..2n35676532gn36521y.tny21ytetygn1
2.23123n2.1ytf etygn12.2y..tny21ytetygn1
23..335n36532356gn5....553n56676535gn2]
f etegnw

--- [2] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906c), Warsadiningrat, c. 1906, #627: Citra 1 dari 1

Pèngêt nalika tumbasipun marêngi dintên Sabtu Kliwon tanggal kaping 7 wulan Sawal ing taun Ehe ăngka 1836 wontên ing Kampungsèwu (Bêton).

Kapada kanda Mas Soemodimedjo

Njang terhoermat die Kampoengsewoe Pramapradangga

Katawang Maskentar, pelog pathêt nêm.

Buka22132..y122.3565gn3
[..53wqynt..52356gn5..56532n3!!..@!6gn5
..56532n3..56532gn36521y.tny21ytetygn1
22y122yn122.3565gn3]

7/10/'36

Bukunipun Ki Mas Găndapangrawit/Suramlaya

--- [3] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906c), Warsadiningrat, c. 1906, #627: Citra 1 dari 1

Kadamêl èngêt-èngêt

Sunggèng minggah Kadukmanis, kalajêngakên Ladrang Kaduk, katêrusakên Katawang Dhêndhagêdhe, pelog pathêt 6.

Gandrung Mangunkung kalajêngaken Ladrang Lêmpang, katêrusakên Katawang Maskentar, pelog pathêt nêm.

Ladrang Kaduk, pelog pathêt nêm

gnt
[.y.e.y.nt.y.e.y.nt.3.2.5.n3.6.5.3.gn2
.3.2.5.n6.5.6.5.n3.5.3.5.n3.6.5.3.gn5
.6.5.6.n5.!.@.!.n6.5.3.5.n3.6.5.3.gn2
.3.2.5.n6.5.6.5.n3.2.1.2.n3.2.1.y.gnt]

Katawang Dhêndhagêdhe, pelog nêm, kangge bêdhayan

gn5
[..32..2n3565421ygnt2312..2n3565421ygnt
121y.teGnw f..wetyegnt..32.35n6..6!@!6gn5]
fG1132.12gny

Ladrang Lêmpang Pelog Nêm

gnt
[.y.e.y.nt.y.e.y.nt.3.2.3.n2.5.3.6.gn5
.3.6.3.n5.3.6.3.n5.3.2.3.n2.5.4.y.gnt]

--- [4] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906c), Warsadiningrat, c. 1906, #627: Citra 1 dari 1

Sêkar Sinom

Sang wiku alon ngandika | iya kulup sun tuturi | sêjatine ngèlmu rasa | dudu dunga japa aji | dudu puji lan dhikir | sayêktine amung wêruh[2] | wêruh[3] kang luwih samar | samar tunggal rina wêngi |nanging arang jalma ingkang uningaa ||

Yèn durung olèh pitêdah | guru ingkang wus linuwih | apan ta iku larangan | ing nabi kêlawan wali | mulane ana nabi | ana kabèh kawruhipun | aran wali walikan | ujar iku dadi iki | iya iku putu aran ngèlmu rasa ||

Badhaya

Tejanata kalajêngakên Ladrang Sêmbawa, katêrusakên Ladrang Playon pelog lima, pelog pathêt 5, Ladrang Sêmbawa ngêlik panunggul, Ladrang Sêmbawa ngêlik panunggul.

Lobong minggah Pareanom kalajêngakên Ladrang Kăndhamanyura slendro.

Srimpi

Ladrang Kăndhamanyura

Mêntas saking Pareanom lajêng ngêlik nêm kados ing ngandhap punika

gn6
[.5.6.5.n6.@.!.6.n5.6.3.@.n1.@.6.5.gn3
.5.3.5.n6.5.3.!.n6.3.2.5.n3.1.y.t.gne
.1.y.t.n3.5.3.2.n1.2.3.2.n1.2.6.5.gn6]

Manawi slênthêm sanadyan ngêlik taksih dugèkakên gong têngah, amung rêbab ingkang ngêlik nêm alit.

--- [5] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906c), Warsadiningrat, c. 1906, #627: Citra 1 dari 1

Dhêndhasanti pelog pathêt barang, katawang

Buka576.532.uu.tyu2.32u.y.gnt
22.35.6n57656.53gn2.uu.tyun2.327656gn7
[....776n7@@.7.6.gn5..23556n57656.53gn2
..23556n57656.53gn2.uu.tyun2.32u.y.gnt
22..223n2..32u23gn2..23556n57656.53gn2
.uu.tyun2.327656gn7]

Manawi sampun dumugi gong barang pungkasan lajêng wangsul ciri [

--- [6] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906c), Warsadiningrat, c. 1906, #627: Citra 1 dari 1

Kèndêling Anglirmêndhung lajêng pathêt barang, kèndêl pathêt mungêl Kêtawang Langên Gita, buka saking sindhèn. Srinarendra kang minulyèng jagad raya, lajêng katampèn gêndhing ngandhap punika.

Katawang Langên Gita, Srimpi, pelog pathêt barang, buka saking sindhèn: Sri narendra kang minulyèng jagat raya

gny
[.2.3.2.nu.2.3.u.gny.2.3.2.nu.23[4].u.gny
77..776n7@@.7652gn3..356.7n63567652gn3
.22.yu2n3.u32.u.gny]

Katawang Santribrahi pelog barang, buka sangking sindhèn: singa tirta kawi dhayoh winaita. Singa tirta kawi dhayoh winaita

gny
[.2.3.2.nu.2.3.u.gny.2.3.2.nu.2.3.u.gn6
....757n6.567653ng2.352.35n2.3532utgny]

Katawangipun Endhol-endhol

Kabor Badhaya kalajêngakên Ladrang Gleyong, suwuk pathêt lasêm pelog, kèndêl pathêt lajêng buka katawang Sêgaran: Kêtawang Sundawa.

Katawang Sêgaran pelog nêm, kagêm badhayan kados ing ngandhap punika

Buka6.!@6.3.6.gn5
[.653..2n35676532ng36521y.tny21ytetygn1
2.23123n2.1ytf etygn12.26...n.66.5356gn5]
f 121gny

Pathêt ngêlik, wondene pathêt lasêm inggih kenging.

Kasbut nginggil saking ngêndikanipun Kyai Dêmang Gunasantika namanipun Kêtawang Sundawa.

Endhol-endhol kalajêngakên Ladrang Manis, suwuking Ladrang Manis pathêt barang, kèndêl pathêt nuntên buka Kêtawang Santribrahi, buka saking sindhèn: Singa tirta kawi dhayoh winaita.

Singa tirta kawi dhayoh winaita.

--- [7] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906c), Warsadiningrat, c. 1906, #627: Citra 1 dari 1

Badhaya

Sinom kalajêngakên Ladrang Singa-singa katêrusakên Ladrang Sobrang kêndhang 2 laras pelog pathêt barang, sangking gêndhing Sinom manawi badhe lajêng Ladrang Singa-singa lajêng ngêlik barang, trus Sobrang, nyandhak nêm alit, Sobrangipun kados ing ngandhap punika

gn6
[..7@.35n67767652n356532uynu.3.2.uygnt
..tyu23n232uytyun23276..5n6..7@.35gn6]

Lagu Kadhêmpêl slendro pathêt sanga, ladranganipun cengkok ngêlik rumiyin lajêng dhatêng jăngga alit. Sasuwukipun gêndhing pathêt jugag saking nêm agêng, lajêng buka sangking sindhèn, Katawang Mijil: { lamun sira madêg narapati} lajêng katampèn gêndhing Katawang Mijil slendro pathêt sanga, kados ing ngandhap punika

gn7
[..76765n3221y232gn1....112n13353223gn5
.65322.n.yy12532gn1.12.232n1yy12532gn1
32yt66.n.6676556gn7..76765n3221y232gn1
....112n122.3567gn6..65..3n5@@#@!!@gn!]

--- [8] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906c), Warsadiningrat, c. 1906, #627: Citra 1 dari 1

Minggah ing Gêndhiyêng amung 1 gong lajêng dados Ladrang Sukarsih

Srimpi

Gêndhiyêng kalajêngakên Ladrang Sukarsih lajêng trus Katawang Martapuran pêlog 6.

Ing ngandhap punika gêndhing Ladrang Sukarsih laras pelog pathêt nêm. Manawi kangge badhayan sangking gêndhing Gêndhiyêng lajêng ngêlik nêm alit kados ngandhap punika.

gn6
[.5.6.5.n6.@.!.@.n6.3.2.3.n5.!.6.3.gn2
.3.2.3.n5.!.6.3.n2.y.t.3.n2.5.4.2.gn1
.2.1.2.n1.2.5.3.n2.y.t.y.nt.2.4.5.gn6]

Ing ngandhap punika Ladrang Sukarsih kangge klênengan pelog nêm

Buka2.1.2.122yt.2.gn1
[.2.1.2.n1.2.3.1.n2.y.t.y.nt.2.4.2.gn1
.2.1.2.n1.2.3.1.n2.y.t.y.nt.2.4.2.gn1
.2.1.5.n6.@.!.@.n6.3.2.3.n5.!.6.3.gn2
.3.2.3.n5.!.6.3.n2.y.t.y.nt.2.4.2.gn1]

Kadamêl salendro inggih kenging malah lêrêsipun salendro

Swaraning bala gumêrah samya angrakit sadaya sami [5]

--- [9] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906c), Warsadiningrat, c. 1906, #627: Citra 1 dari 1

Badhaya Sukaharja

Miyanggong kangge bêdhayan kêthuk 4 kêrêp, minggah kêthuk 4

Miyanggong kalajêngakên Ladrang Surungdhayung, sasampunipun Surungdhayung lajêng suwuk, botên mawi pathêtan. Lajêng buka gêndhing Sumêdhang, nanging kadamêl katawang, kêndhang kalih.

Mêntas saking Miyanggong lajêng ngêlik panunggul lajêng dados Surungdhayung. Kasbut nginggil sami laras pelog pathêt nêm.

Katawang Sumêdhang, kêndhang 2.

Buka221yt.ww.wety.2.1.y.gnt
.2.1.2.n1.2.1.y.gnt
[.ww.wetny.2.1.y.gnt.2.1.2.n1.2.1.56gn!
..#@.!6n5..56!.@gn!..#@.!6n566..335gn6
..@!.65n422.4565gn6..@!65n4[6]22.45.6gn5
..56.2.n1.2.n1.y.gntf]
f.2.1.2.n1.2.1.y.gnttelas

Ewah2an[7] minggah ing Miyanggong, namung 4 gong, lajêng Surungdhayung

--- [10] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906c), Warsadiningrat, c. 1906, #627: Citra 1 dari 1

Ing ngandhap punika kêndhanganipun gêndhing Muncar kêndhang kalih.

WDB.zBcD.zBcgD
[..DB...........nDzBcDzBcDBD..DB.......nD
zBcDzBcDBDG..DB.......nDzBcDzBcDBD.zDcB.zDcB.zDcB.zDcB.zBcD.zBcgD]
GB..B.DD.B.DnBDDB.DDBDB.DB.zBcD.zBcgD
[.zBcDBD.zBcDB.B.DB..Dn.zBcDzBcDBD..DB......Dn.
zBcDzBcDBD.B..B.DDB.DnBDDB.DDBDfB.DB.zBcD.zBcgD]
fD.D.D.g.

Têgêsipun aksara B be punika kadamêl bêm, D dhe minăngka gêndhung, dados saupami BD punika kajêngipun mungêl dhah dhung { ..... wirama } ( n kênong ) { g gong ) ( f suwuk ) ( zDcB nyarug )

Sira bênêrakê[8] karya [9]

buka saking laras têngah

--- [11] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906c), Warsadiningrat, c. 1906, #627: Citra 1 dari 1

Srêpêgan lêrêsipun gêndhing gêndèr, yèn buka gêndèr makatên

jtjew.w.e.t.gnysalendro

salendro

Katawang Srêpêgan pelog 6

Buka2321ytye11..321gny
[2321ytyne11..321ngy2321ytyne11..321gny
2321ytynetwe.twegntjyj12jyjj12jyjj121yjyj12jyjj12jyjj121ny2321ytegnt
jyj12jyjj12jyjj121yjyj12jyjj12jyjj121ny2321ytegntwety.tenw66..335gn6
33..653n25654212gny3365323n13212.21gny]

Ladrang Turirawa pelog 6

Bukagnt
[.y.e.y.nt.y.e.5.n6.5.6.5.n6.3.5.3.gn2
.3.2.5.n6.5.6.5.n3.2.1.2.n3.2.1.6.gnt]

Srimpi

Gêndhing Găndakusuma minggah Ladrang Găndasuli suwuk pathêt sanga kèndêl pathêt nuntên mungal Katawang Mijil yogan, buka saking sindhèn, lajêng katampèn ing gêndhing kêmanak.

Ladrang Găndasuli gong pisan saking Găndakusuma cengkok Calunthang lajêng ngêlik barang alit.

232gn1
.5.6.2.n1.5.6.5.n6.5.6.3.n5.2.1.56gn!
.#.@.6.n5.7.6.5.n6.5.6.3.5[10].2.1.y.gnt

Lajeng kados adat Găndasuli

6 gong mugah[11]

--- [12] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906c), Warsadiningrat, c. 1906, #627: Citra 1 dari 1

Badhaya

Gandrungmanis kalajêngakên Ladrang Kuwung, suwuk tanpa pathêt M2g, nuntên buka Playon barang nanging kadamêl katawang K1

Katawang Playon barang, pelog barang

Bukau232u2y2gnu
[.uyu232nu.uyu235ng3.356765n353f27656gn7
.777656n7.777656gn7.765.23n5..56756gn7
.765223n266..567gn6..35667n653.6536gn5
22.yq23n277..656gn7.765332n353232uygnu
.uyu232nu.uyu235ng3.356765n3532uyu2gnu]
f 2uyu2gnu

Srimpi

Glondhongpring minggah ladrangan Kêdhasih, kalajêngakên katawang Sumêdhang, pelog pathêt 6, mêntas saking ladrangan badhe dados Katawang Sumêdhang lajêng ngêlik panunggul, sarêng gong dados Katawang Sumêdhang trus jantur.

Kadukmanis kalajêngakên Ladrang Kaduk trus Katawang Dhêndha

Swaraning bala gumêrah sadaya sami [12]

--- [13] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906c), Warsadiningrat, c. 1906, #627: Citra 1 dari 1

Badhaya

Kadukmanis kalajêngakên ladrang Kaduk têrus Katawang Dhêndhagêdhe, P.6.

Bukaety556!.@#@.!6gn5
[..565323..35653n5..565323..35653n5
....55.6!656542n13212.1yt22..232gn1
..32.1yt22..232n1..32.1yt22..232n1
..G32.1yt66..335n6....556!.@#@.!6gn5]
G2.1yt22..232n1.2.1.2.1.2.y.t.gne
[.2.1.2.1.2.3.1.n2.3.1.2.1.2.3.1.n2
.3.1.2.1.2.3.1.n2.3.5la.6.4.1.y.t.nge
.2.1.2.1.2.3.1.n2.3.1.2.1.2.3.1.n2
.3.1.2.1.2.3.1.n2.3.5.6.4.1.6.t.nge
.5.6.5.6.3.5.3.n2.5.6.5.6.3.5.3.n2
.5.6.5.6.3.5.3.n2.3.5.6.4.1.y.t.nge]
la.3.6.3.2.3.g2
[.3.2.5.n6.5.6.5.n3.2.1.2.n3.2.1.y.gnt
.y.e.y.nt.y.e.y.nt.3.2.5.n3.6.5.3.gn2
.3.2.5.n6.5.6.5.n3.5.3.5.3ka.6.5.3.ng5
.6.5.6.n5.!.@.!.n6.5.3.5.n3.6.5.3.gn2]
ka.@.6.gn5
[..32..2n3565421ygnt.312..2n3565421ygnt
121yf.tenw..wetyegnt..32665n6..6@.!6gn5]
f.tenw1132.12gny

Manawi badhe minggah nyandhak G manawi badhe ladrangan nyandhak la manawi badhe katawang nyandhak ka

--- [14] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906c), Warsadiningrat, c. 1906, #627: Citra 1 dari 1

Gêndhing ngandhap punika saking Ki Mlayadimêja

Gêndhing lajêngipun Sukautama, mêntas pathêt nêm lajêng buka sangking sindhèn: swaraning bala gumêrah angrakit sadaya sami, buka swaraning bala sangking laras gulu, slendro pathêt 6, lajêng katampèn gêndhing, sampun minggah kêthuk 4 kêndhanganipun kêndhangan pelog sampun minggah, têngêr minggah nyandhak kawêng sami kawêng wondene kêndhanganipun taksih ajêg kados wau, nanging sawêg minggah găng sêpisan kênong 2-3 gong, lajêng ladrangan angsal 2 gong, wangsul gêndhing sampun minggah malih nanging kênong 3-4 gong, wondene manawi suwuk ladrangan tigang gong suwuk.

gn2
[....22325356535n266..6656..76553n5
..635321yy.tetynt.yety1yt11..321gny
....yy1y2123212ny22..223233.5653n5
..22.12y..12.12ny..12.12Gy33..221gn2]
G.6.5.3.gn2
[5565.321yy65.3.n23353.2.1..21y23n1
..21y231.21y.1ygnt
22..232n1.21y.2.n1.21y.2.n1.2y1235gn3
.5.3.5.n36676553n5..63523n5..63.53gn2su
....223266.5.3.n2]
Su..13.53n2..13.53n26676553n5..63.53gn2

Têlas, lajêng mungêl malih katawang kados suwalik punika.

--- [15] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906c), Warsadiningrat, c. 1906, #627: Citra 1 dari 1

Katawang lajêngipun swaraning bala, ugi salendro pathêt nêm, buka sangking sindhèn: sira bênêrakên karya, sangking laras têngah, lajêng katampèn katawang kêndhang satunggal

Kêtawang sira bênêrakên karya saking Ki Mlayadimêja

Manawi saking Ki Harjamlaya kados ing ngandhap punika

gn3
[.22.232n1.y.1235gn3.565321n2..y1y12gn3
.321ytent.y12.32gn1.y.t.e.nw11..112gn1
..32.32n1yy..yy5gn6.565321n2....221gn2
..25.65n3.2.1ytegnt.y12.32n1.y.t.e.gnw
..wety1nyetytwwengw11..321ny....eetgny
....335n3..65.65gn3]

Kasbut nginggil ugi buka saking sindhèn, sira bênêrakên karya slendro pathêt nêm. Saking Pak Harjamlaya.

--- [16] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906c), Warsadiningrat, c. 1906, #627: Citra 1 dari 1

Gêndhing Suralaya botên gadhah inggah

Ladrang Suralaya, pelog barang Suralaya

Buka223.532.66.66567765.3.gn2
[.3..23..5567653n5.235....5567653n5
.235..62..23653n2.66.66567765.3.gn2]

Gêndhing Bonang Grompol, pelog barang Grompol

Ewon ladrangan

Buka22u2uyt.22u2uyt.t.t.t.tyu2uytegnt
[.2.22j34.j432nu.2.3.2.nu.2.3.2.nuj.2j.uj.6j.5.j3.j23gn5
.555j6j7j@j7j6j5j3n252.j35j6j7j6j5j3n27767@76n532uy2uygnt]

Lêrêsipun kalih gong edhing, cengkokipun

Ladrang Ingkok manyura slendro sangking Ki Gitapangrawit.

Buka66365.3.gn2
[.3.5.3.n2.3.5.3.n2.3.5.7.n6.7.@.7.gn6
.3.2.3.n5.3.2.3.n5.6.5.7.n6.3.5.3.gn2]

--- [17] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906c), Warsadiningrat, c. 1906, #627: Citra 1 dari 1

Kinjêngtrung, pelog barang, Kinjêng taru

Buka6675676.22.22.35567653gn5
[..532365..57567n676532365..57567n6
76532365..57567n6.22.22.35567653gn5]
mawi sesegan kados ngandhap punika
[636567565365675n6536567565323563gn5]

Jangkungkoning, pelog barang Jangkungkuning

Buka6675676.767.653.65234gn2
[.356....6567653n5765323563567653n5
765653236532356n5.77.7656z7x6c7z6x5c36G5 z2x3x4cgn2]
Gz2xx3x4cgn2
[.7356756@7356756..67@.#@7#7@767n5
.7356756@7356756..67@.#@7#7@767n5
.234324342353243..356532..23567n5
3567356735676576.767.653.6.5234gn2]

--- [18] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906c), Warsadiningrat, c. 1906, #627: Citra 1 dari 1

Ladrang Babarlayar, slendro sanga, gêndhing gêndèr

Buka5565323565321ygnt
[.ww.etny[13]uytewetnyuytewetny.2.1ytegnt
..ty.12n1..123.5n3.356765n35321ytegnt
22.3567n6..72.35n6..72.35n62321ytegnt]

Ladrang Erang-erang Topèng, slendro sanga gêndèr, sawêg lêkas wiramanipun sêsêg, kados ngandhap punika

Bukawety.y.eytegnw
[.y.etyenw ping teluyet.ytengwta]
ing ngandhap punika tambanipun, candhakipun nginggil
ta.5.6.3.n5.3.6.3.n5.2.3

.5.n3 f

.6.5.3.gn2]
f .6.6532gn6
[..76532n6 ping telu5555323gn53632363n5 ping telu6666532gn6]

badhe suwuk sêsêg, nyandhak têngêr f sami f, ta tegesipun tamban.

Srimpi Tamènggita pathet nêm pelog, kalajêngaken Ladrang Winangun pathêt barang, suwuk pathêtipun barang.

[Mijil]

Lamun sira madêg narapati
yayi wêkas ingong
apan ana ing prabu ugêre
Sastracêtha ulatana yayi
omahna dèn pasthi
wulanging sastrèku

--- [19] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906c), Warsadiningrat, c. 1906, #627: Citra 1 dari 1

Srimpi

Sangapati, kêthuk 2 krêp minggah 4 P. Barang

Buka66753.5.5.5.5.6.3.5.gn6
[..65.356..65.35n6..657653..35676n7
..765356..65356n7....7765356532ugn2
56532uty33..653n256532uty33..653nG2
56532u563567652n355..55..5563.7.gn6]
G.5.3.u.y.2.3.u.ny.5.6.5.3.5.3.u.gny
[.2.u.2.y.2.u.2.n3.5.3.5.6.2.7.3.n2
.5.3.u.y.2.3.u.ny.5.6.5.3.5.3.u.gny]

Yèn kagêm srimpèn kalajêngakên Longgor Lasêm, kadamêl kêtawang K2

--- [20] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906c), Warsadiningrat, c. 1906, #627: Citra 1 dari 1

Srimpi

Ludira minggah Kinanthi suwuk pathêt barang, kèndêling pathêt lajêng mungêl Ladrang Mijil buka saking sindhèn

Ladrang Mijil

gn2
..@#@75n63356.53n2....223n25565335gn6
..67@76n533..223n2....223n2uu23.23gn2
..232uynu2u23.23n2.3uy...n.5565335gn6
..67@76n53356.53n2....223n233.5676gn7
[....77.n.77@7667n@..@#@75n63356.53gn2
....223n25565335n6..67@76n53323223gn2
....223n2uu23.23n2..232uynu2u23.23gn2
.3uy...n.5565335n6..67@76n5f3356.53gn2
....223n2uu23.23n2.3uy...n.33.5676gn7]
f32u.23gn2

Ladrang Mijil mawi kêmanak, gangsanipun pêthilan kados ta: rêbab, gêndèr, gambang, gong, kênong, kêndhang

__________

Badhayan

Gandrung Mangunkung pelog nêm tanpa lik L. Lêmpang suwuk tanpa pathêt, nuntên mungêl Katawang Maskentar

--- [21] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906c), Warsadiningrat, c. 1906, #627: Citra 1 dari 1

Badhaya

La-êla pelog nêm minggah ladrangan, suwuk tanpa pathêt nuntên buka Gambirsawit kalajêngakên Ladrang Gonjang-ganjing Letho. Salêbêtipun ladrang bêksa dhodhok dados katawang ugi Gonjang-ganjing botên ewah.

Atêr bêksa Lala, tata urut majêng ngidul lajêng

minggah ladrang, tata urut majêng ngidul lajêng
Gambirsawit, tata urut majêng ngidul lajêng
Ladrang, tata urut majêng ngidul lajêng
Dhodhok dados katawang Gonjang-ganjing, têrus jantur

Srimpi Lobong, bêksa silih asih minggah bêksa silih asih ladrang trus jantur, ngadêg, botên jantur, angsal 1 gong jantur malih.

--- [22] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906c), Warsadiningrat, c. 1906, #627: Citra 1 dari 1

Ingkokipun Ki Mas Harjamlaya kangge sêkatèn

gn6
[..15.35n6..15.35n6.22.213n23365.1.gny]

Potongserong kangge sêkatèn

gn6
[565!5!5n6565!5!5n6.22.213n2556!#@!gn6]

Ladrang Glana pelog nêm sêkatèn

gn5
[.6.2.6.2.6.2.6.n5.6.2.6.2.6.2.6.n5.6.2.6.2.6.2.6.n5.2.3.5.3.6.5.2.gn3
.7.3.7.3.7.3.7.n6.7.3.7.3.7.3.7.n6.7.3.7.3.7.3.7.n6.3.5.6.5.7.6.3.gn5]

Ladrang Glana

Dêmung kaimbal

--- [23] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906c), Warsadiningrat, c. 1906, #627: Citra 1 dari 1

Grompol ladrangan pelog barang, bonang minggahipun ugi ladrangan

W22u2uyt.22u2uyt.t.t.t.tyu2uytegnt
[j.2j.2j2j34j.j432nu.2.3..2.nu.2.3j.2j.nuj.2j.uj.yj.tje.jwengt
.2.y.2.nu.2.y.2.nuj.yj.tj.ej.wj.ej.jwegn5 ping kalih edhing
.555j6j7j2j7j6j5j3n252.j35.j6j7j6j5j3n27767@76532<uy2uygnt ping kalih]
G762uygnt
[7653563n57653563n57653563n5.276726ng7
3276726n73276726n73276726n7.627653gn5]

--- [24] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906c), Warsadiningrat, c. 1906, #627: Citra 1 dari 1

Ladrang Pasangbandar, pelog nêm ingkang lêrês

W221yn333y1231gn2
[.32.232n1.32.232n1.12.21yn3..y1231gn2
.32.232n1.32.232n1.12.21yn3..y1231gn2
55..553n5..56776n7....765n653.6536gn5
7654212n13212.12n6....665n6.765356gn5
7654212n13212.16n532.3567n63565321gn2
..3.123n2.216532n3..5.3.5n61216531gn2
66..665n6.765356n5..2355.n.55.6765ng6
.654213n2.32.232n1.12.21yn3..y1231gn2]

Tamènggita Srimpi, pelog nêm, kalajêngakên Ladrang Winangun pelog barang

Tamènggita sakukur, têgêsipun pangkat umpak kados adad lajêng minggah, angsal sakawan gong trus Winangun, panggenan cengkok barang.

--- [25] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906c), Warsadiningrat, c. 1906, #627: Citra 1 dari 1

Ladrang Têmantèn Anyar slendro sanga, gêndhing gêndèr

Wtttwettttty12.1ygnt
[..ty121nyuyteweynt.yt.ty1n23532.1ygnt
..ty123n2.21yty1n2.j3j1j2jyj12556n511.yty1gn2
.j3j1j2jyj12556n57656531n211..112n13532.1ygnt]
S1y1t1y1n235321y1nt1y1t121ny.e.w.eygnt

Ladrang Sawunggaling slendro pathêt sanga, gêndhing gêndèr

Wyyy22y1.21y21ygnt
[yy..232n13532.16n57656531n2.1yt.y1gn2
.235653n2.235653n211..353n23532.1ygnt]

--- [26] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906c), Warsadiningrat, c. 1906, #627: Citra 1 dari 1

Winangun Sarimpi

Ladrang Winangun pelog pathêt barang

Wuyu232u2uytewegnt
.tttyuynt[.tttetynu.u23432nu2uytewegnt
.tttyuynt.tttetynu.u23432nu2uytetygnu
..7#.%#n@.765357n6..35667n6532u353gn2
..2uytent]

Ladrang Lipursari slendro manyura

Wy12333y1231gn2
[.3.2.3.n2j3j3j..j3j3j..j1j1j3j2j5j3j2n1j3j2jyjtjejtjy1j3j2jyjtjejtjyn1j3j3j.j.j3j3jy1231gn2
.3.2.3.n2j3j3j..j3j3j..j!j!j.j@j!j6j5n6j.j.j3j5j6j7j56j.j.j3j5j6j7j6n7.@76532gn3
j6j7j6j5j2j3j53j6j7j6j5j2j3j5n3j6j6j.j.j6j7j65j7j6j3j2j5j3j2n1j3j2jyjtjejtjy1j3j2jyjtjejtjyn1j3j3j.j.j3j3jy1231gn2]

--- [27] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906c), Warsadiningrat, c. 1906, #627: Citra 1 dari 1

Ladrang Talakbodin salendro manyura

Wy12333y1231gn2
[.3.1.3.n2.3.1.3.n2j.j1j3j2j.j1jj3j2jj.j1j32jyj1j2n3j.j.j3j.j3j3jy1231gn2
.3.1.3.n2.3.1.3.n2j.j1j3j2j.j1jj3j2jj.j1j32jyj1j2n3j.j.j3j.j3j3jy1235gn6
.5.3.7.n6.5.3.7.n6j.j3j6j5j.j3j6j5j.j3j65j2j3j5n6j.j.j6j.j6j6j23567gn6
.5.3.7.n6.5.3.7.n6j.j3j6j5j.j3j6j5j.j3j65j2j3j5n6j.j.j6j.j6j6jy1231gn2]

Ladrang Gonjang slendro manyura

W3.2.3.23322.1.gny
[.3.2.1.ny.3.6.3.n2.3.2.3.n2.3.2.1.gny
.3.2.1.ny.3.6.3.n2.3.2.3.n2.3.2.1.gny
.3.2.1.ny.3.7.5.n6.7.6.@.n!.5.6.5.gn3
.5.3.5.n3.6.5.3.n2.3.2.3.n2.3.2.1.gny]

--- [28] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906c), Warsadiningrat, c. 1906, #627: Citra 1 dari 1

Ladrang Gonjangsèrèt salendro manyura

Wiwit3.2.3.23322.1.gny
.3.2.1.ny.3.6.3.n2j1j2j3jj.j3j2j12j1j2j3j.j3j2j1n2j1j2j3j.j3j2j1yj.jejtjyj.jejtgny
[j2j1j2jyj2j1j2yJ2j1j2jyj2j1j2nyj3j3j.j.j3j3j.5j6j7j6j5j3j2j1n2j1jj2j3j.j3j2j12j1j2j3j.j3j2j1n2j1j2j3j.j3j2j1yj.jejtjyj.jejtgny
j2j1j2jyj2j1j2yJ2j1j2jyj2j1j2nyj3j3j.j.j3j3j.5j6j7j.j6j5j3j5n6j5j6j7j.j7j6j56j5j6j7j.j7j6j5n6j5j6j7j.j7j6j53j.j1j2j3j.j1j2gn3
j6j5j6j3j6j5j63J6j5j6j3j6j5j6n3j6j6j.j.j6j6j35j6j7j6j5j3j2j1n2j1j2j3jj.j3j2j12j1j2j3j.j3j2j1jn2j1j2j3j.j3j2j1yj.jejtjyj.jejtgny]

--- [29] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906c), Warsadiningrat, c. 1906, #627: Citra 1 dari 1

Gêndhiyêng kalajêngakên Ladrang Sêkarsih nyandhak nêm alit, katêrusakên Katawang Martapuran ugi nyandhak nêm alit.

Ing ngandhap punika Kêtawang Martapuran candhakipun Sêkarsih.

gn6
....[665n6@!65321gn25654212ny3365321gn2
.123212ny3365321gn2.123212nyetytwwegnw
..21321ny3365321gn2.123212nyetytwwegnw
66..]

Dhênggung Bayêmtur minggah Ladrang Bayêmtur K2K P.5[14] sangking Pak Harjamlaya

Wtt3.312t.tt3.312t.33.35323132.12gny
[.33.35323132.12ny.33.3576.567.35n6
.33.3576.567.35nG6.33.35323132.12ngy]
G.33.36353635313ng2
[.356353n2.356353n2.33.363n53635313ng2
.444212ny.444212ny.33.363n53635313ng2]

Lêrêsipun Ladrang Bayêmtur cengkok kalih gong edhing

Djoega bernama Kêmbanggêmpol

--- [30] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906c), Warsadiningrat, c. 1906, #627: Citra 1 dari 1

Saking Pak Harjamlaya

Gêndhingipun Sobanlah, sarta minggah Ladrang Sobanlah P.5 K.2K

Wtt3.312t.tt3.312t..21..21..23.53gn2
[..31..21..23.53n2..676532..67653n2
....2356.22.235n6..21..21..23.5G3gn2]
G2[.365231n2.365235n6.12321ynt23y1231gn2]

Kodhokan minggah ladrangan, saking Pak Harjamlaya

Wtt3.312t.tt3.312t..tyuuyu.yteweygnt
[..tyuuyu.ytyuuyu.ytyuuyu.yteweynt
..ty21yt..ty1.21....11213212.1ynt
..ty21yt..ty1.21....11213212.1ynt
..tyuuyu.ytyuuyu.ytyuuy<u.yteweyngt]
G.y.t.e.gnw
[.y.e.t.nw.y.e.t.nw.y.e.t.nw.y.t.e.gnw
.y.e.t.nw.y.e.t.nw.y.e.t.nw.y.t.e.gnw
.132Ty1n2.132ty1n2.132ty1n2.y.t.e.gnw
.132Ty1n2.132ty1n2.132ty1n2.y.t.e.gnw
.ee.etwnetwe.etwnetwe.etwne.y.t.e.gnw
.ee.etwnetwe.etwnetwe.etwne.y.t.e.gnw
.u.u.y.nt.r.w.r.nq.r.w.r.nq.r.y .r.gnt
..tyuuynu.ytyuuynu.ytyuuynu.y.t.e.gnw]
sêg.r.gnt.r.w.r.nt.r.w.r.nq.r.w.r.nq.r.y.r.gntsuwuk

--- [31] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906c), Warsadiningrat, c. 1906, #627: Citra 1 dari 1

Sêmbawa gêndhing, minggah ladrang Sêmbawa P.5

W123.5321.312352gn3
[..325321.312352n3..325321.132356n5
....55.67656532n3123.5321.3123G52ng3]
G2gn3[.333212n1.111235n3.356765n35323212gn1
.111232n1.111235n3.356765n35323212gn1
55..553n5..56765n6.653653n56621235gn3]

Sêmbunggilang Ngayugyakarta salendro 9 sak Kêbogiro (wirama Kebogiro)

W2312532156!@!63gn5
[2.2n52.2n52.2n56.6gn72.2n52.2n52.2n56.6gn7
635n6@!@n6@#@n!#@!gn6231n2532n156!n@!63gn5]

--- [32] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906c), Warsadiningrat, c. 1906, #627: Citra 1 dari 1

Ladrang Bimakoerda Djokja

Ladrang Bimakurda Ngayugyakarta

Wttwt.wt.yuygnt
[.t.t.w.nt.t.t.w.nt.t.t.w.nt.wt.yuyngtping 2
..57567n67576757n6756.676n5.25.676gn5ping 2
..57567n67232.76n5..57567n67232.76gn5
6352356n57656353n26567653n2121yteygntping 2 ]

Ladrang Wirangrong pelog nêm Ngayugya.

W56542165.y.e.y.gnt
[y2y1yeyntY2y1yeynty2y1yeynt2356531gn2
5654216n52356352n3565421ynt.y.e.y.gnt]

Ladrang Lunggadhung Angklung, salendro manyura, pelog barang ugi kenging

Buka553526567.wugny[15]
[uyu3u3unyuyu3uyun2uyu3uyun5uyu3uyugn2
uyu3uyun2uyu3u3unyuyu3uyuntytyu32ugny]

dèrèng absah

--- [33] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906c), Warsadiningrat, c. 1906, #627: Citra 1 dari 1

Minggahipun Gandrung Mangunkung, kalajêngakên Ladrang Lêmpang kangge sêkatèn, pelog nêm, punika kagêm pakurmatan kondur dalêm saking masjid garêbêg Dal

[.5.3.5.3.5.2.1.n6.5.3.5.3.5.2.1.n6
.5.3.5.3.5.2.3.n2.3.2.5.G4la<.6.5.1.gn6]
drang.G3.6.3.ngn5
[.3.6.3.n5.3.6.3.n5.3.2.3.n2.5.4.y.gnt
.y.e.y.nt.y.e.y.nt.3.2.3.n2.5.4.y.gnt
.y.e.y.t.y.e.y.nt.3.6.5.n6.5.3.6.gn5]

Yèn sampun angsal sak gong dêmung imbal, nadyan ladranganipun ugi ngêntosi sak gong.

--- [34] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906c), Warsadiningrat, c. 1906, #627: Citra 1 dari 1

Sira bênêrakên karya, lêpat

Ing ngandhap punika katawang sira bênêrakên karya sangking Mas Ngabèhi Gunasantika, cocog lan Ki Rêsamlaya (pundi ingkang lêrês kaangge).

Bokmanawi boten lêrês
gn3
[.22.232n1.y.1235gn3.565321n2..21y12gn3
.321ytent.y12.32gn1.y.t.e.nw11..112gn1
..32.32n1yy..yytngy3365321n2....223gn2
..25.65n3.2.1ytegnt.y12.32n1.y.t.e.gnw
..23567n6etytwwegnwf11..112n1..32532gn1
..32532n1yy.1235ng3
f..321ny..yteetgny

Barangkali salah

Ladrang Rumung pelog nêm

W253.253.523563gn5
[.3.6.3.n5.3.6.3.n5.35.535n.6535321gn2
..612.3n2..61235n3.523.25n3.253563gn5]

--- [35] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906c), Warsadiningrat, c. 1906, #627: Citra 1 dari 1

Kinanthi

Ladrang Rakêt pelog barang, anggitane M.Ng. Warsapradăngga

W32u2yu23uu32.utngy
[2u232utny2u232utny33..565n36532432gnu
33..653n26567653n266..757n676532utgny]

Ladrang Hurmat pelog barang, kaangge dening M.Ng. Warsapradăngga

Wuyu232u32uy232gnu
[32uy232nu32uy353n2.235763n2yyytetygnu
32uy232nu32uy353n2.235763n2yyytetygnu
.777656n7.777653n2.235653n232uy232gnu]

--- [0] ---

[26 halaman kosong]

--- [0] ---

Koleksi Warsadiningrat (PMP1906c), Warsadiningrat, c. 1906, #627: Citra 1 dari 1

Katranganing Gêndhing Kêthuk Kênong

1. Katawang Gêdhe Badhaya

2. Anduk Badhaya

3. Sumrêg Badhaya

4. Duradasih Badhaya

5. Anglirmêndhung Sarimpi

6. Sukautama Badhaya

7. Pangkur Badhaya

8. Yogan, mijiling Găndakusuma, katawang Sarimpi

9. Mijil Yogan barang ladrangan, Mijiling Ludira Sarimpi

Sira bênêrakên karya [16]

 


beksa (kembali)
beksa
kawruh (kembali)
kawruh
kawruh (kembali)
kawruh
.2.3 (kembali)
.2.3
Ditulis seperti notasi rantai (kembali)
Ditulis seperti notasi rantai
.654 (kembali)
.654
Dibaca: ewah-ewahan (kembali)
Dibaca: ewah-ewahan
bênêrakên (kembali)
bênêrakên
Ditulis seperti notasi rantai (kembali)
Ditulis seperti notasi rantai
10 .3.n5 (kembali)
.3.n5
11 munggah (kembali)
munggah
12 Ditulis seperti notasi rantai (kembali)
Ditulis seperti notasi rantai
13 kurang satu nada (kembali)
kurang satu nada
14 maksudnya: kêthuk 2 kêrêp pelog 5 (kembali)
maksudnya: kêthuk 2 kêrêp pelog 5
15 di atas w ada titik (kembali)
di atas w ada titik
16 Ditulis seperti notasi rantai (kembali)
Ditulis seperti notasi rantai