Pabrik Tasikmadu, Pigeaud, 1953, #1383

Judul
1. Pabrik Tasikmadu, Pigeaud, 1953, #1383. Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Babad
»  Pabrik Tasikmadu, Pigeaud, 1953, #1383. Kategori: Bahasa dan Budaya > Bacaan Huruf Jawa
Citra

Pencarian Teks:

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil serta diakritik diabaikan; mengakomodasi variasi ejaan, termasuk [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

Ngadani Pabrik Tasikmadu

1. Dhandhanggula

1. purwaning rèh makirtyaning rawi | Dite Manis rolikur kang tanggal | Rabingulawal taun Be | tan sêpi ngèsthi wadu |[1][2] Kangjêng Gusti Pangran Dipati | Arya Mangkunagara | ingkang kaping catur | mayasa pabrik sarkara | karsanira dadya pangungsèning dasih | kang sêdya ngupajiwa ||

--- 87 ---

2. dinunungkên nèng wetan banawi | laladaning desa Karangmaja | sakidul Nglano prênahe | ingaran Tasikmadu | wolung êpal saking nagari | siti kidêran toya | nalasih marusuh | padesan gêng bêbanjaran | saubênge karangkitri katon wilis | kèh wisma kawistara ||

3. kono ingkang arsa dèn purwani | patrap banon talêsing suyasa | rinakit uparênggane | ujung capurinipun | amaju pat sinungan anjir | bul-umbul kang kinarya | gêdhah rêkta pingul | jumbuh lan bandera Wlănda | saubênge pinalang palêngkung alit | rinêngga ron puspita ||

--- 88 ---

4. pêpulêtan lir buntal malilit | lêt nyadhêpa congkog cagakira | mung kalih asta inggile | tandhês praptèng palêngkung | agêng ingkang pungkas capuri | mangalèr ajêngira | sakiduling lurung | ingkang anjog Karangmaja | jinajaran rêrontèk uruting margi | tumănja nuting saka ||

5. pojok marga kang mangidul manjing | mring capuri wetan sinung wisma | alit mangulon ajênge | tinaratag ing tarub | goning găngsa ingkang ngurmati | saliring pamiwaha | ing sakilènipun | marga gêng sinungan wisma | kampung panjang mujur mangilèn kinardi | sasana nambut karya ||

--- 89 ---

6. madya sinung marga ngidul maring | panggonaning talêsing suyasa | kanan kering sama dene | pinagêran palêngkung | alit kadi kang wus jinarwi | têngah sawetan marga | dinêgan ing tarub | kono panggonaning găngsa | Kodhok Ngorèk kang kinarya angurmati | traping banon purwaka ||

7. cakêt talês rinukti ing panti | papan pancèn pamacaning thika | ingkang tinanêm badhene | rinêngga ing pamangun | ginêbêran wastra warna tri | gêdhah seta myang rêkta | tan pae ingkang wus | kidul mangandhap sinungan | pêpataran derarsa trap-trêping kori | sinadhiyan pandaya ||

--- 90 ---

8. papan ingkang sakidul capuri | sinung marga ngidul paranira | tri dasa kaki wiyare | anjog mring marga agung | kang mangetan saking nagari | marang ing Karangpandhan | duk panggarapipun | tinutur mung pitung dina | têbihira satêngah pal winatawis | saking marga mring praja ||

9. nahên ingkang samaptaning panti | dintên Saptu jam sakawan siyang | nunggil wulan myang taune | tanggal kaping salikur | Kangjêng Gusti Pangran Dipati | Arya Mangkunagara | mangkat têdhakipun | sing praja mring Karangmaja | nitih rata cinatur ingkang umiring | kang nunggil sapuspaka ||

--- 91 ---

10. para putra kang dhèrèk kêkalih | Jêng Pangeran Prabu Prangwadana | Găndasuputra kalihe | katiga putranipun | kangjêng gusti kang kaping kalih | Nararya Brajanata | ing saangkatipun | Tumênggung Jayasarosa | lawan sagung punggawa myang para mantri | dhèrèk wahana kuda ||

11. anggarêbyêg munggwing kanan kering | catur dragundêr kang anèng ngarsa | dupi wau sapraptane | kilèn banawi Jurug | kèndêl têdhak wau jêng gusti | nulya nitih baita | praptèng sabrang sampun | pinêthuk pra mantri desa | ingkang arsa nampèni dhèrèk jêng gusti | grêbyêg wahana kuda ||

--- 92 ---

12. praptanira sawetan banawi | kèndêl munggwèng pasanggrahan lênggah | siniwèng punggawa andhèr | sira Radèn Tumênggung | Jasarosa cakêt nèng ngarsi | jêng gusti angandika | mring radyan tumênggung | lah payo ungkur-ungkuran | ingsun mangkat sira balia umulih | dèn bêcik tunggu pura ||

13. atur sêmbah kang sinungan angling | kangjêng gusti wus nitih kareta | gya mangkat dhinèrèkake | wadya mantri ing dhusun | anjajari numpak turanggi | tan winarna ing marga | pan sampun kadulu | prênahe kang pasanggrahan | Karangmaja banderanira kaèksi | kumêlap lir nambrama ||

--- 93 ---

14. dhatêng ingkang wau badhe prapti | isthanira kadi anêdahna | sasanèng pratala sae | wus cêlak lampahipun | kinurmatan pradăngga muni | Kodhok Ngorèk barungan | lan găngsa ing dhusun | kang cumundhuk mangarcana | Dèn Mas Panji Wiraasmara | Wadana Kartapraja ||

 


§ Taun Jawi 1800, taun Walandi 1871, wulan Juni. (kembali)
§ Taun Jawi 1800, taun Walandi 1871, wulan Juni.
Tanggal: Dite Manis (Ngahad Lêgi) rolikur (22) Rabingulawal (Mulud) Be: tan sêpi ngèsthi wadu (AJ 1800). Tanggal Masehi: Minggu 11 Juni 1871. (kembali)
Tanggal: Dite Manis (Ngahad Lêgi) rolikur (22) Rabingulawal (Mulud) Be: tan sêpi ngèsthi wadu (AJ 1800). Tanggal Masehi: Minggu 11 Juni 1871.