Putri Ing Pawah, Dèwi Sulasikin, Bantah Lan Prabu Baratman, Sastradipura, 1905, #1710

Pencarian Teks

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil, diakritik serta pungtuasi diabaikan; karakter [?] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau satu huruf sembarang; simbol wildcard [*] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau sejumlah karakter termasuk spasi; mengakomodasi variasi ejaan, antara lain [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

Ing Ngandhap Punika Cariyosipun Putri Ing Pawah, Dèwi Sulasikin, Bantah Lan Prabu Baratman.

Bismillahirahmanirrahim[1]

1. Asmaradana

1. sapa bisa jawab iki | suale putri ing Pawah | sayêkti jatukramane | samana ayun-ayunan | lan Prabu Baratmadya | angandika sang aprabu | yayi mas sang liring sêkar ||

2. milane sun praptèng ngriki | pinanggih lawan sang rêtna | kang dhingin laledhang anggèr | ping kalihipun miyarsa | yayi kusuma rara | linamar sakèhing ratu | nanging yayi datan [da...]

--- 22 ---

[...tan] arsa ||

3. iku sawab ingkang êndi | wanodya tan arsa krama | Dyah Sulasikin ature | Kakang Prabu Baratmadya | lah inggih pundi ana | wanodya lumuh ing kakung | nanging wontên kula têdha ||

4. ngandika Prabu Bardangin | yayi sira mundhut apa | guru bakal guru dados | kang ana pitambuhana | mara yayi mundhuta | Dèwi Sulasikin matur | sang nata sanès punika ||

5. dene kang kula karsani | inggih botên endah-endah | amung sajatining wadon | sênadyan kula kramaa | inggih măngsa kanggea | yèn kawula dèrèng wêruh | sêjatine kang wanodya ||

6. kapok kawula rumiyin | tinambang dhatênging priya | bêraa dèn kongsi mangke | jatine dèrèng wuninga | sajatine wanodya | sintên ingkang sagêd muruk | sang nata dhatêng kawula ||

7. kawula datan amilih | utama yèn para nata | utawa kalipah kabèh | santri kaji kula arsa | pundi anêkanana | paderesan bujang gunung | pan kawula inggih arsa ||

8. ngandika Prabu Bardangin | pan sarwi gumujêng latah | dene têka gampang bae | pamundhutane sang rêtna |

--- 23 ---

kaya dudu wong lanang | arabi têmahan wurung | yèn wurung angur matia ||

9. sang rêtna wus bukak kêlir | pan sampun sami anglela | pawongane seba andhèr | kaya widadari suwarga |[2] Ni Dèwi Putri Pawah | minăngka ratuning ayu | surêm kabèh ingkang cahya ||

10. Amat Ngapiyah nulya ngling | kang manah wus gagolongan | rumăngsa bakal kaduwe | yayi mas sang liring sêkar | sajatine wanodya | babagan sipat rongpuluh | iku wajibe wanodya ||

11. wong Bardangin ting kalêsik | jawabe Amat Ngapiyah | pan sami suka manahe | singa gantia kasoran | ya ta sarêng asurak | lir pendah wong adu sawung | Amat Ngapiyah ngandika ||

12. sipat kalih dasa yayi | lah iku ujude ana | Ni Sulasikin ature | Pangeran pundi kang ana | angling Amat Ngapiyah | ingkang ana iya iku | kang ana sipat napsiyah ||

13. sakèhe murid Bardangin | tan pêgat dènira surak | sang nata ngandika alon | kidam dhingin iku iya | matur sang liring sêkar | pundi dhingin ta puniku | kang langgêng tan kêna owah ||

14. umatur sang liring sari | kawula ayun wuninga | kang

--- 24 ---

langgêng pundi ta rane | lan rupa nata ngandika | yayi punika Allah[3] | tan arupa warna iku | lawan nora kêna rusak ||

15. umatur Ni Sulasikin | kawula ayun wuninga | kang langgêng pundi warnane | anjêngêr sri naranata | ya ta parêkan Pawah | surak lir wong ngadu sawung | kucêm murid Baratmadya ||

16. anjêngêr sri narapati | sinurak ing putri Pawah | sang nata ngandika alon | yayi mas kang nama Allah | tan kêna winicara | nora èstri nora jalu | pan nora darbe nagara ||

17. anjêngêr Ni Sulasikin | sinurak wong Baratmadya | Amat Ngapiyah muride | kusuma yu lon ngandika | yèn tan darbe nagara | punapa mawi sinêbut | dadi anêbut siluman ||

18. Amat Ngapiyah tan angling | sinurak parêkan Pawah | sang rêtna ngandika alon | mara padha totohana | kabèh parêkan ingwang | lah sapa kang arêp unggul | mèlua ing gustinira ||

19. Amat Ngapiyah tan angling | Allah yèn lamun wêruha | dadi kaya ing dhèwèke | dadine nora kuwasa | ingkang anama Allah | yèn ana loro tatêlu | dadi kupur wong ing Pawah ||

20. sakèhe murid Bardangin |

--- 25 ---

surak lir wong ngadu ayam | sarta kêlawan kêploke | kusuma yu angandika | inggih lêrês sang nata | tan ana loro tatêlu | nanging iku ana uga ||

21. sakèhe murid Bardangin | surake ambal-ambalan | sarta kêlawan kêploke | Ni Sulasikin ngandika | inggih lêrês paduka | inggih tuwan mawi kupur | wong Pawah cacade apa ||

22. paduka sagêd mastani | kang kapir kêlawan Islam | kang pundi inggih bedane | kawula arsa wuninga | angandika sang nata | gêdhe cilik ananipun | kang gêdhe patang prakara ||

23. kang dhingin wong salah silip | kapindho wong ngombe arak | ping tiga matèni uwong | ping sêkawan iku jina | angling kusuma rara | inggih lêrês sang aprabu | kang kapir patang prakara ||

24. kang dhingin jina puniki | paduka mastani jina | punapa beda-bedane | yèn beda nganggea jina | tuwan mindhak punapa | tuduhêna kharamipun | kawula ayun wuninga ||

25. kaping kalihe sang aji | wong nginum sajêng punika | sajênge ginawe dhewe | paduka wastani kharam | lah pundi ingkang kharam | sang nata sira anjêtung | sinurak parêkan Pawah ||

26. kaping [ka...]

--- 26 ---

[...ping] tigane sang aji | wong matèni padha băngsa | lawan wong jina kharame | punika punapa beda | kawula yun uninga | sanadyan tiyang amandung | yèn ewuh măngsa kênènga ||

27. anjêngêr sri narapati | sinurak ing putri Pawah | sadaya suka manahe | gumêbyar pan kadi lidhah | surak ambal-ambalan | angandika sang aprabu | yayi ingsun wus kaduga ||

28. kharame wong salah silip | manawa yayi konangan | pinasthi dadi atine | salah siji lamun tiwas | suda umate Allah | iku yayi kharamipun | yayi mas patang prakara ||

29. kharame sajêng puniki | kawula ayun uninga | sang nata aris wuwuse | margane punika kharam | yayi patang prakara | kang dhingin pan iku bingung | kaping kalih salah măngsa ||

30. ping tiga sarengat lali | sabarang kang katingalan | nadyan sapadhane uwong | nora beda yèn rinusak | sapa ta gêlêm lara | nora lara dadi lêbur | iku marganira kharam ||

31. malaekat papat iki | nora biyung nora bapa | lan ora sahuwat kabèh | nora karêp-kinarêpan | lawan nora duraka | sang nata dangu

--- 27 ---

anjêtung | sinurak wong Baratmadya ||

32. sinurak para mukmin |[4] muride Amat Ngapiyah | pating kalêjèr ulate | ngandika sang liring sêkar | malaekat kang sakawan |[5] nora bapa nora babu | Amat Ngapiyah ngandika ||

33. iya nora bapa bibi | nora karêp-kinarêpan | Ni Sulasikin ature | dene kaya wudun sêmat | malênthung tanpa sangkan | inggih tuwan nadyan wudun | sayêkti ibune ana ||

34. sêdaya kang sipat urip | pasthi darbe bapa biyang | mokal yèn ta tan anduwe | parêkan sarwi asurak | jêngêr sri naranata | bêrgogok lir pendah tugu | sinurak parêkan Pawah ||

35. Amat Ngapiyah lingnya ris | kusuma rara ing Pawah | alam papat êndi gone | matur dyah kusuma rara | lah inggih alaming marwah |[6] wontên lathi ênggènipun | alam insan anèng grana ||

36. nênggih alan[7] insan kamil | punika wontên ing netra | alam ajêsam ênggone | punika wontên talingan | jêngêr Amat Ngapiyah | putri Pawah surak umyung | lir pendah wong ngadu ayam ||

37. Amat Ngapiyah ngling malih | he yayi kusuma rara |

--- 28 ---

makam papat êndi gone | umatur sang liring sêkar | lah inggih makam papat | makam baka wontên gulu | nyatane puniku rupa ||

38. gumujêng atutup lathi | Sang Nata Amat Ngapiyah | sabênêre ya mangkono | sumaur sang liring sêkar | lêrês puniku rupa | wangsul tuwan ratunipun | ratune sêsipat punika ||[8]

39. Amat Ngapiyah tan angling | anjêngêr pan kadya rêca | para putri surak kabêh | lir pendah wong ngadu ayam | sênggake asauran | angandika sang aprabu | yayi mas sang liring sêkar ||

40. makam jamingul ta yayi | ing ngêndi panggenanira | Dyah Sulasikin ature | Pangeran wontên ing jaja | wangsul atur kawula | pundi tuwan ratunipun | ratune ngèlmu punika ||

41. Amat Ngapiyah tan angling | sinurak parêkan Pawah | para ayu ting pancorong | sang nata Amat Ngapiyah | tan mawi mobah polah | nulya ngandika sang prabu | manira pamit ing sira ||

Tamat bantahipun Prabu Baratmadya kawon, lajêng pamit kesah.

Ing mangke gantos Ki Sèh Madal, bantah kalihan Dèwi Sulasikin ing Pawah.

 


Ditulis dengan huruf Arab. (kembali)
Lebih satu suku kata: kaya widadari swarga. (kembali)
Ditulis dengan huruf Arab (dan di tempat lain). (kembali)
Kurang satu suku kata: sinurak ing para mukmin. (kembali)
Lebih satu suku kata: malekat kang sakawan. (kembali)
Lebih satu suku kata: lah inggih alam marwah. (kembali)
alam. (kembali)
Lebih satu suku kata: ratune sipat punika. (kembali)