Ngèlmu, Pigeaud, 1953, #1396


Ngèlmu

1. Dhandhanggula

1. cipta èmêng emut marang ngèlmi | ngalam donya dènnya tan asama | sêmang-sêmang panganggêpe | ngandhap ingaran luhur | ingkang ana ingaran sêpi | sêpi ingaran ana | anane tan tamtu | tuman kataman warana | kang ngawêri tan wêruh marang kang wêrit | warata tan waspada ||