Giripura, Pigeaud, 1953, #1381

Pencarian Teks:

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil serta diakritik diabaikan; mengakomodasi variasi ejaan, termasuk [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

Giripura

1. Dhandhanggula

1. mêmanise ing sabda palupi | amarna rèh wukir Pandhanpura |[1] tan winarna ing purwane | pan amung yasanipun | Kangjêng Gusti Pangran Dipati | Arya Mangkunagara | kaping tiganipun | prênah sawetaning praja | tan antara pasanggrahan ora têbih | amung sanga wêlas pal ||

--- 28 ---

2. unggyaning kang patamanan asri | parerenan soring Pandhanpura | pêrak pasar bandarane | mripit pinggir margagung | sinung wisma pinancaksuji | wetan bale-kinambang | balumbang binatur | sela malipir pêpalang | pinalêngkung marambat ron sănggalangit | lung mamulêt sulaman ||

3. analasah pala-pala lêsmi | toya lumrang lumut lamat-lamat | kadya lêlana iline | ron bayêm bang ngraguyung | gadhung more sari saruni | malathi kanthil seta | kinênthêngan mênur | thinarik pêtha ponthangan | panthan-panthan soka miwah măndhakaki | kanikir kanigara ||

--- 29 ---

4. kapang pinggir pagêre malipir | puput tinarutus ing puspita | tanjung rêjasa jèjère | mêngês saruni wungu | argulo bang taluki putih | patra kaleyang lêsah | kèh katêla alum | kêmbang-kêmbang jinêmbangan | alit mubêng munggwing marga kanan kering | lor tirta pasiraman ||

5. akêkirih linipèng parigi | ilèn-ilèn luhur tinambakan | toyanjog luruh iline | lêmpêr udaling ranu | kêmbang samya tuwuh ngidêri | sayuran sri sarana | soring lata lumung | kentar katub ing maruta | tèjaning ron satata lintang sinuji | pradapaning kumala ||

--- 30 ---

6. anglênglêngi rêsmining kang sasi | samput sêkar cêpaka sungsunan | pacar trikancu prabusèt | tongkèng têkèng palêngkung | sulur-sulur raras ngawêri | wora-wari awuran | mangkana winuwus | marga minggah pasanggrahan | graning arga pinggir-pinggiran maripit | turus waru warata ||

7. kêmbang abang têtimbanging têmbing | têbih tinêba tambah têgalan | palakirna kèh warnane | kêncêngan kacang kancuh | kara ucêng cakêt kêcipir | lang-alang sêsêlingan | glagah irêng rayung | ngandhap dhukuh gêgadhangan | pala pêndhêm nêdhêng mangsane ngundhuhi | tan kêndhat têtundhunan ||

--- 31 ---

8. lurung menggok anggêgêr manginggil | nênggih pasanggrahan ngayunira | palang palêngkung prênahe | panjêran bandera gung | awarna tri wastra inganggit | kering marga dwi wisma | panggonan găngsa gung | niyaga mangapus gita | pelog slendro lan tabuhan Carabali | tunggal bale sajuga ||

9. ajujugan pajagan prajurit | sara agni wisma gêng unggyannya | ya ta winarna rênggane | kang pasranggahan agung | jajar katri sairib loji | èmpèr mubêng irasan | wisma gêng ing ngayun | pagut taritis tinalang | karimbagan talundhag susun pinardi | ing sela sumayana ||

--- 32 ---

10. mayêng ruji hèk samya ingukir | saka-saka lis-lisan pinulas | seta sêlingan wilise | mêsteran jarambah byur | rata turut têkèng taritis | kori agêng lêmpitan | pinarada luru | panilan sungsun sunggingan | candhela ram karepyak tirah winardi | gêgêbyog kapurănta ||

11. kamar-kamar langse pinalipis | sungsun katri wilis seta rêkta | sutra rêkta lêlêmpire | pangapit kasur santun | tutup kaca kêmbang cinuki | ngarênyêp marakata | anuksmèng sitèngsu | munggèng ing kanthil kanaka | rinênggèng mas rineka lintang angalih | tulya srine kawarna ||

--- 33 ---

12. madya pandam gantung ngapit-apit | gêdhah tuwin gambar kaca-kaca | sumyar sumilak lawêne | sawang wintang sumawur | gêbyaring kang ujwala kadi | andaru têtêmpuran | wor sotya ngênguwung | ngawêri munggwèng kêtêban | ginaribig mubêng pinulas cèt wilis | muyêg amaya-maya ||

13. trus pintu lor ing panirat maring | pasiraman sinung pêpanggungan | rapêt têpungan èmpère | pinrih kasukanipun | pangabênan sato ngungkuli | kinalang pagrogolan | wontên wismanipun | wetan parêk palataran | panggonaning jayèng sêkar nglêladèni | saos minum-minuman ||

--- 34 ---

14. pêpundhutan tinămpa pangrakit | kering marga ngandhap wisma jajar | kêstal dragundêr sisihe | tukang pasêpèn lampu | juru masak koki Walandi | ngrukti sagung dhadharan | kameja ing ngriku | kanan wisma lêlajuran | kampung panjang ujur pakuwonirèki | tamu pininta-pinta ||

15. wontên malih wangunan kapering | purwa gêdhong kinubêng sakăntha | asri tinon busanane | suyasa yasanipun | duk jêng gusti karsa pribadi | mudhu made midikan | rêrêngganiragu | wiwara madya têrusan | pêpungkuran jêrambah mêsteran sami | pagêr tembok laburan ||

--- 35 ---

16. candhela ram panilan ingukir | usuk saka pinasah lis-lisan | èmpèr tinadha takire | sunggingan sarwa mungguh | goning saos punggawa mantri | watês pananggap ingkang | pagêr tembokipun | jaba jro sinungan kamar | kering kanan lêlangse linungsir-lungsir | jingga ginrènjèng ing mas ||

17. lawan sinungan wisma ing wuri | pindha gupit gandhok agêdhongan | tandhês jarambah jêmbare | kajogan pinggir batur | bata tembok mubêng tarêtip | èmpèr saka pilaran | linepa ing labur | karo kamar kering kanan | măngka panjungutan jêng gusti pribadi | kang sarwa di rinêngga ||

--- 36 ---

18. ing kumala rineka ingukir | yanda sisihan kamar kanaka | para dyah pingitan gone | kang samya olah rungrum | pêpêthikan kang adi-adi | miwah gêdhong sabarang | busana kaprabun | sumaos mèsi ing ngandhap | talundhagan tundha dhêdhêgan ngênggoni | kêparak pasêdhahan ||

19. kinirtya ring kang jinêm patani | wetan astam kataman-tamanan | swastana lênglêng langêne | lulu kang kumala rum | pala-pala mrêdu wêwangi | wingkis dening maruta | marwata rum-arum | pamadya sinung witana | winarnendah paseban bangsal pangrawit | rêspati ngarawistha ||

--- 37 ---

20. sangkêp sanggyaning rêngga pinardi | sasananing Wukir Srimandhala | ramya ruru kêkuwune | kang para pratiwanung | myang santana manta tan têbih | goning mantri punggawa | sawega nèng kidul | gabag sapinggiring marga | tunggal goning turăngga agêm pan munggwing | kinêstal pun pratala ||

21. lurah gamêl têtunggon nungguki | dene titihan kang kathah samya | badhe tundhan andhongane | lan wontên wismanipun | tunggal jaro jujugan kori | jibêk juru padharan | kang ngrukti sêsuguh | beyane saking nagara | sawarnane kêbo bèbèk ayam kambing | lan bêkakas bujana ||

--- 38 ---

22. tan kalilan wong bumi nguruni | beya amung bau sukunira | sumbang nangkul barang gawe | kang măngka kamisêpuh | manggalaning lungguh Ngabèi | Warasumadiwirya | rèhnya limang atus | kuwasa wênang misesa | arjaning kang wibawa sasat bupati | wah trahing wirutama ||

23. wus nglabêti prawiraning jurit | duk taruna ing mangke diwasa | mawat wuwuh wêwekane | bêbantêr bèr budyanung | bisa karya sukaning gusti | têtêp tan kawanguran | pangêbanging têmbung | antuk sih pinaring putra | tama priya pêparab Radèn Mas Giri | dera timur nèng arga ||

--- 39 ---

24. saking gêng sih marang Mas Ngabèi | Sumadwirya măngka tăndha prapta | tumrap katonton tatale | kyating wiswa saèstu | putus marang sabarang kardi | tan tungkul mrih têtika | kacakan kacakup | titih mong mêngku talatah | winantonan kaipe radèn ngabèi | tur pêpatih wisesa ||

25. nora kewran waskitha kinathik | prawara mukyaning mantri mantra | kawaratan utamane | titir milut ing wadu | wisayaning basa basuki | kunêng malih winarna | marga gêng mangidul | jog dhusun sêndhang pablêngan | ana labêt lwah-lwahan muwara bèji | tuhu tirta pawitra ||

--- 40 ---

26. saèstune kang toya ginaib | nora ana caritan ing kuna | kawruh kala kamulane | wijile kang toyanung | karsaning Hyang sangêt piningit | mangkya babar sadaya | nugraha piturun | turasing tirta nirmala | wus pinasthi nirnakkên lara sabumi | mulya sakayunira ||

27. wus punagi nalikaning nguni | sapa ingkang angum anginuma | waluya ilang malane | wuwuh yuwananipun | miwah kang prawira ngêntèni | madêg sasêdyanira | pinuja pinunjul | marmanya mangkya kèh prapta | kang samya mrih toya nirmala linuwih | linuruh amilala ||

--- 41 ---

28. tuwan-tuwan tuwin para gusti | numpa-tumpa nglêluri têtela | lêksana ing wusanane | tanwun suka sinungku | pan sinêngkêr ing juru kunci | cinawis cêcaosan | salire sinangkul | tinunggu dêmang sajuga | kang jagani sunggata tan kêna gingsir | sêsuguh sabên dina ||

29. waragade jêng gusti maringi | saking dahat sih marma susila | tulus lêwih wilasane | wêlasilèng umulun | lênglê[2] lila lupa kalingling | lumintu tan kalingan | malih kang winuwus | wontên kang tirta angkara | agurnita swara gumuruh ngajrihi | mawa gănda ulêkan ||

--- 42 ---

30. we walikan umob wingit wêrit | angkêr jroning jurang jro gonira | tan bisa pêrak sakèhe | sato lan manuk-manuk | myang manungsa-manungsa sami | yèn kongsi nungkulana | sayêkti ngalumpruk | sumaput têmah palastra | liya saking jim setan prayangan pêri | bisa kalis mêntala ||

31. marma tinutupan siyang latri | saking watir gawate kaliwat | yèku amêng-amêngane | jêng gusti kalanipun | alêlana langêning galih | mulat mrih kalangênan | saluhuring gunung | wontên malih katingalan | têbih saking pasanggrahan Pandhanpuri | ujung kawêkas wetan ||

--- 43 ---

32. lakon patang jam dohirèng margi | angèl dene sasêngkan rêkasa | lamun munggah jurang cènggèr | lowah luwêngan singup | gênting gawing lêmahe miring | wontên simpangan ngandhap | marga parang-parung | perengan curi rumpilan | pipil rampal rampung dening upakardi | lurung lêmpar polatan ||

33. pasanggrahan kèbêkan ing pinggir | pêgat-pêgat têngahe pêthetan | kêmbang tambuh kèh warnane | wênês wulan sumunu | rinèh sunaring surya wingkis | swanitaning kusuma | sung sari sumawur | ngênani sênên tan ana | Tawangmangu cinatur luwih ngungkuli | saking taman sadaya ||

--- 44 ---

34. miwah wisma busananira sri | undha-usuk lan ing Pandhanpura | sêdhêng tan ana tondhene | sarwa raras marèsmu | mêmara mrik kang sari-sari | di-adi woh-wohannya | samapta tinunggu | băngsa Kumpêni pranakan | kang minăngka opsindêr tukang ngidêri | Dhanil Portir Tiyasa ||

35. sabên kêbon-kêbon maratani | miwah kahwa winantu têgalan | tambah wimbuh bubakane | wohe tan kêna ngetung | măngsa sinang sêdhêng nêngahi | măngka taman timbangan | wukir Tawangmangu | lawan wukir Pandhanpura | ukur-ukur sakêdhap kala nêdhaki | ugêr ing Pandhanpura ||

--- 45 ---

36. kadya caritanira ing nguni | srine pindha ing wkir Malyawan | ing Giripura isthane | kathah kang samya rawuh | kang durung wruh adining ardi | malah liyaning mănca | praja bawahipun | prapta katuhon tumingal | ketang dene udyana srining kang wukir | sor langêning srinata ||

2. Sinom

1. dadya mangsuli carita | wangunan winangun malih | arjaning arga gitanya | pasanggrahan Giripuri | mrih samêktaning titi | tumular lêlangênipun | kang sinawung wilapa | têlah lupiyaning tulis |

--- 46 ---

pan mangkana kamantyan rêngganing taman ||

2. langkung lam-lamên kang mulat | lêlangên luhuring wukir | sampat sabusananira | lata sinêlan ing sari | tinub ing maruta ris | riris sumawur rum-arum | raras ruming kalangyan | manglaya lata linud ing | tirta kentar warata tibèng antara ||

3. taru kawaratan toya | tumaruna ronnya sêmi | sumunar kang sêkar mêkar | nahên wuwusên ing asri | suyasa Pandhanpuri | sinungan marga têtêlu | mangidul lan mangetan | kilèn kang saking nagari | rêsik sêdhêng rêratan ingambah rata ||

4. marga mangidul têrusan |

--- 47 ---

yèku kang kocap ing nguni | wukir bukit tara tirta | tuhu hèr kang maosadi | wontên simpangan malih | marga gêng mring Tawangmangu | sami kalangyanira | dening udyana jêng gusti | nênggih marga mangetan yekang winarna ||

5. têrusa sukuning arga | pacangkraman taman candhi |[3] têbih nanging katingalan | saking langên Pandhanpuri | ya ta wau winarni | dohing taman wukir Sukuh | saking ing Pandhanpura | watara nêm pal tan luwih | nging rêkasa marga tumurun sumêngka ||

6. mangkana rêngganing marga | urute tumurut trêbis |

--- 48 ---

anut ujunging aldaka | têtirah têpi naritis | kalamênta garinting | tinon tarap lir pinatut | kèh lata kawistara | samya wèh rênggani ardi | kering kanan lêlungur pèrèng jêjurang ||

7. rês-rês munya sêsauran | katrêsan ing maruta ris | tistis raras kawistara | lungsir kêlaping ron kadi | dyah matangkis ing rêsmi | pinrih rinabasèng kakung | kongkang nèng rong lir rêntang | mawarah upaya sandi | ngasih-asih gêdhasih lir mriyêmbada ||

8. kumêlap kêmbang galagah | lir camara uwal saking | ukêling dyah sinjang lukar | rayung wêdharing kang wèni |

--- 49 ---

sata wana munyanjrit | nawung rarasing malat kung | wolung liyêp layapan | lêmpêr lumarap ngulari | mring lakine tumiling tan kawulatan ||

9. lêlêbak tan ana sêla | lumintu duluran janmi | kang samya mrih upajiwa | wiji tandurannya mijil | wijah nyambi jêjaring | anjrah banjare linajur | jarak kadya jajaran | papak pagêre maripit | urut pèrèng pinetak-petak warata ||

10. carang kadya ngapurancang | panggrênging ori barêngi | rêng-rêng srine lir nambrama | marikêlu ukêl pakis | isthanya lir ngabêkti | pari-pari tan marga gung |

--- 50 ---

nêdhêng mangsane jênar | wêwulèn tumêlung lêngis | ngayuh pindha rara ngawe tuduh marga ||

11. lêlurung lêngkèh jalampa | kali ngalang nikêl margi | lêmpêr iline sumilak | sabên sinaba maliwis | kalingan wit walingi | ayêm salisik laripun | lumut ngalingi sela | wingkis lingkabnya kaèksi | kalunturan wênês wêdhine malela ||

12. tunjung têtirah ing tirta | pandhoga pudhak kasilir | karya lam-laming lumampah | maladi adi andadi | duluran sad pada mrih | ngidêri widaning madu | kendran tanpa donira | mandera gêng angayomi |

--- 51 ---

ngayêm-ayêm kamayangan ayam wana ||

13. sêsêngkan kapering ngarsa | sangsaya ngayuh ngungkuli | nglangut ngampat ing prabata | lunyu luhure tumiling | luwêng malangatèni | jro watêse tan kadulu | lingkabing alang-alang | lêsah tilase kabêsmi | miwah kahwa kathah lir rinaja cêtha ||

14. wit-witan kèh kaliwatan | têturusan tinon asri | têngkêl-têngkêl lan timaha | tambi prêbatang atêbih | watu tap-tapan pipit | tumpuk têpining marga gung | têtêrêsan katrêsan | kontab taman Tubagiri |[4]

--- 52 ---

wêwangunan sri tinon saking mandrawa ||

15. lata tinub ing maruta | sumyaking swaranira sri | kadya ngatag sêkar mêkar | sumilir amawor riris | panjrahing sarwa sari | karirisan marbuk arum | argulo mawar jăngga[5] | taluki saruni kuning | tinon kadya kang wêntis kesisan sinjang ||

16. lor lêngkèh lêtan jêjurang | aluran lungur manginggil | siluk kalingan galagah | trêbis parang pèrèng rumpil | sukêtan rawis-rawis | rêngkêt ngrêguyung ngrêrayung | kêpuh pange pulêtan | pule waliran pênjalin | tangkil pandhak bondhot kadya gêgandhengan ||

--- 53 ---

3. Kinanthi

1. lênglêng langênan kadulu | pasanggrahan Tubagiri | marga menggok ngalor ngetan | tumurun nanging tan têbih | taman ngiras parerenan | sinungan wisma rêspati ||

2. pêpinggir amagêr timun | sêlan argulo ginapit | palêngkung sinulam-sulam | tongkèng marambat ngungkuli | têngah-têngahe gêgulan | sayuran sêlat sêlèdri ||

3. lung kapri kara tumêlung | sêling lobak patra sèli | sumbang aluran barambang | galêngan alarik-larik | winulat lir jinidharan | susulan asalin-salin ||

4. wilis ron kilènan ranu |

--- 54 ---

nalasah kadya nênangi | naput ngêlêbi lèlèran | sêsinggang samya ngalilir | liwêran kontul manglayang | katiga kasatan warih ||

5. pala pêthetan pinupul | kaleyang papal ngalingi | rawaya singlar luwaran | pare ayam rawit-rawit | lêngês ingkang parijatha | pêpanthan kêmbang ngubêngi ||

6. kêmuning kênaka nawung | noja wênèh mas kênikir | mênur saruni kênanga | taluki rêgulo patih[6] | saput sarining kusuma | lintang sumusup ing tasik ||

7. tistis sang gănda rum-arum | rumêsêp kang sari-sari | sumrik mèsi rasamala |

--- 55 ---

cêpaka sungsun sulasih | angsana sisihan soka | pacar kadya ngacarani ||

8. rame brêmara nênungsung | mrih madu ngalih mêmilih | swanita mrêdu kumala | dilêm mardawa wêwangi | gambir ngarang kawigaran | wiyogèng kelangan sari ||

9. wetan rawanan narawung | tembak[7] pagêre parigi | sumunu wêning kawuryan | têrate atap ing têpi | kayu apune anamar | katawêngan irim-irim ||

10. ganggêng agringing lêlumut | lêlalar sulur mulêti | mirut sêlaning sêsela | sêluran mina kaèksi | mangur gêramèh angambang |

--- 56 ---

ngambêngi sêsili nilib ||

11. ngêlêm nilap pêksi pêlung | akas nangkul wit walingi | miwah jalaya rêjasa | kanjar anjrah lir jajari | pêpulon tuwuh hèrtambang | ngarikil kang manik-manik ||

12. sumyar wêdhinya kumêpyur | kèngsêr katiban prawasti | rêmbês lambunging prabata | pancur-pancuran lastari | we muncar pan tinalangan | kêkirah tibèng botrawi ||

13. têmah swaranya kumucur | ipêng-ipêngan pring ori | linapis pucuk tumumpang | talaga anyar kinardi | mawantah wutahing toya | nênilas lêlarèn adi ||

14. putêran kang sètu-sètu |

--- 57 ---

pantês pasange pasagi | paparan padhas rinata | tawing parangnya siningkir | mèdi sinungan wadêr bang | mina ingon pèni-pèni ||

15. rinèh mênêb toyanipun | sêsunglon rapêt sinaring | rêsik curine kacurnan | urang rêrukunan aring | kentas rês-rêse tan ana | kunêng marga kang manginggil ||

16. pucak pacangkraman agung | marga gêng anênggêl wukir | ngayuh linud tan sangsaya | rinata tala katitih | tênggêr tikungan tataran | watu têtanggoran keris ||

17. kandhih dening ladhu mawur | wiwal ruwêtan garinting | patikan lan tapak liman |

--- 58 ---

pêpulutan têtêr têki | pintèn tap atêp-atêpan | pinaras rêmpêk ngêtêbi ||

18. kikis longkang pinalêngkung | kayu kerata ingukir | tiyang panjêran bandera | kumêlap kentir kumitir | kitir măngka têtêngêran | nalika têdhak jêng gusti ||

19. têgêse wukir ing Sukuh | miwah wukir Pandhanpuri | jêng gusti karsa sarana | lêgawa langgêng kinardi | anggêr yèn wong agung prapta | têtunggul para ratpêni ||

20. miwah mong mangun kalangun | nalika lana kuliling | sinungsung sakarsanira | sumungku ing tyas ngênani | gung kataman martotama |

--- 59 ---

tulus sinudara yêkti ||

21. êntyarsanira ing dangu | santa tinêpa tan sipi | têmuning sêtya nityasa | tan susut-susut trah saking | rumêsêp sih tanpa siya | sinung rêna winangun sih ||

22. sakèhing suka sinungku | wanta mawantu mratani | swatinut saparibawa | sagung sangsara siningkir | mangkana adining arga | mawarna-warna marnani ||

23. wêwêngkon wangunan wuwuh | pindha padhepokan adi | kori rinênggèng gapura | pêpucak manik cinawi | cinithak angarawistha | sela sungsun pinaliwis ||[8]

24. pinatik turut manguntur |

--- 60 ---

bêbau sinilih asih | têpi jro luhur sinungan | gupala sirah rasêksi | goraya siyung kumilat | netranya ngebat-ebati ||

25. apada kakuwung-kuwung | munggul sarawungan kèksi | tinundha undhak-undhakan | sela kang sabilik-bilik | tandhês lêlêdhok rinata | madyaning natar kinardi ||

26. sinipat sarasah watu | sungsun wiwara warna tri | alit kinăntha pamêngkang | pajêg rimbagan lir jobin | rampak wêwaton tan rênggang | pêpataran watu putih ||

27. ro laksa saton pinatut | sêling lunglungan ngungkuli | taru markisat marambat |

--- 61 ---

mangungsir nguswa wêwangi | asrama pandêlyan aglar | pratiksèng gopala ciri ||

28. candhyagêng ngayun kayungyun | sewala watu tinulis | sato miwah buron toya | pinartimèng watu sami | jajar pojokan maju pat | jêjêg ujure pasagi ||

29. ing kering kananira gung | kayu aryana ngayomi | anyang mayêng karangeyan | tumangkar kang rasuk angin | pinggir pagêr găndarosa | gêng-gêng girang pringgêndani ||

30. tèh winantu tirta tuwuh | tumular sêmi nututi | tarap ingkang tiris dênta | kapering kuning dumêling | mèdêm dalima diwasa |

--- 62 ---

sêmbada pala andadi ||

31. kêmbang-kêmbangan sumambung | kinêbon babar mimbuhi | sumêbar gandanya ngambar | sumbaga kombang ngubêngi | mamrih maduning kusuma | kêtêmbèn saba tabêri ||

32. capaka cakêt acampur | pacar mêkar kacipiring | cindhaga pêncar cingkaran | kêncêng gêgucèn lumirig | cêlarat cêla malembat | carêman carême manis ||

33. kèngêl lung gadhung tumêlung | mulêt manglung milangoni | têlêng taluki tinulya | silih lêlawêning sasi | raras rêsmining kumala | manohara wangi-wangi ||

34. kidul wangunan kadulu |

--- 63 ---

măngka pasanggrahan adi | wisma gung wuri sinungan | kampung têpungan taritis | tinadhah talang gonira | punggawa kang ngampil-ampil ||

35. malih wismalit ing pungkur | kêkalih angapit-apit | unggyaning kang sêsaosan | lan sagung minuman sami | ing kanan pandêngan kuda | rinakêt kêstal tan têbih ||

36. kêkayon ngayunanipun | nêdhêng tumaruna sandhing | karana pinaripurna | supênuh rêpat rêspati | kang saking tanah Eropah | kèh mêntas putêran prapti ||

37. apêl tumpal Pèrsi iku | soklat cêmara kênari | palane kang dèn pilala |

--- 64 ---

kulon nam-naman yu manis | tar wus yèn winarnèng gita | swastaning taman jêng gusti ||

38. têtêp wus tita satuhu | pinunjung ing rèh ngarjani | tumrap ing praja mandhala | santosèng karsa suwardi | sumbung sumbagèng bawana | prabawa diwangkara tis ||

39. itih panitraning têmbung | uparêngganing palupi | Radyan Mas Cakradiwirya | lukita anganggit-anggit | rêrêp sinawung gitaya | pinrih usadèng wiyadi ||

 


§ Karangpandhan bawah Kabupatèn Karanganyar Mangkunagaran. (kembali)
§ Karangpandhan bawah Kabupatèn Karanganyar Mangkunagaran.
lênglêng. (kembali)
lênglêng.
§ Candhi Sukuh. (kembali)
§ Candhi Sukuh.
§ Patamanan ing Tubagiri sapunika sampun botên wontên. (kembali)
§ Patamanan ing Tubagiri sapunika sampun botên wontên.
jingga. (kembali)
jingga.
putih. (kembali)
putih.
tembok. (kembali)
tembok.
pinawilis. (kembali)
pinawilis.