Pitutur, Pigeaud, 1953, #1397

Judul
Sambungan
1. Pitutur, Pigeaud, 1953, #1397. Kategori: Agama dan Kepercayaan > Wulang
»  Pitutur, Pigeaud, 1953, #1397. Kategori: Bahasa dan Budaya > Bacaan Huruf Jawa
Citra

Kinanthi

1 fufusrtLnM/dukun\ tirktM=ÃjlukHifi, mr=bulusKyua/c, m/g[n[w=offip-yi, mu=tberim/figun, [z[sTokKenWjibBi=k/fi.
1 dudu sarat lan mardhukun | tirakat myang jaluk idi | marang bulus kayu arca | margane wong dadi pyayi | mung tabêri mardiguna | ngestokkên wajibing kardi ||