Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 1)

Pencarian Teks:

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil serta diakritik diabaikan; mengakomodasi variasi ejaan, termasuk [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

Catatan Redaksi: Naskah ini menyajikan notasi gamelan yang, kadang kala, telah mengalami sekian kali suntingan oleh si penggubahnya sendiri. Jadi berdampak pada kurang terjaminnya akurasi transliterasi dan atau penyesuaiannya dengan sistem notasi digital. Hal itu justru menjadi tantangan tersendiri bagi proses digitalisasi. Jika ada yang membutuhkan detail dari transkripsi notasi termaksud, sudilah kiranya untuk membandingkan terlebih dulu transliterasi dengan aslinya. Adapun versi aslinya tersedia dalam teks berikut atau di bagian Galeri.
Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

--- [0] ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

Jinêman Sae Dadose kaanggit dados gêndhing pelog barang kainggahakên ladrangan kêndhangan ciblon.

C 3 .2u2 .12y uu32 .u.gy [ 33.. 6532 5653 2uynu ..32 .uyu 2353 2uynu ..76 5356 3567 653n2< .32u ..32 5653 2utgy ] < .5.3 .2.u .3.2 .u.gy [ .u.y .2.nu .2.y .2.nu .3.6 .3.n2 .3.2 .u.gy ]

Pocung Motor laras salendro pathêt sanga minggahipun ladrangan kêndhanganipun ciblon kagerong.

C 2 2y21 32yt .2.g1 [ ..ty 11.. 11.2 335n2 .... 2232 3565 321n2 66.. 6656 7767 653n5< 7656 5312 .365 232g1 ] < 7656 5312 .3.5 .2.g1 [ .2.1 .3.n2 .6.5 .3.n2 .1.y .e.n5 .3.2 .t.g1 .2.1 .3.n2 .6.5 .3.n2 .1.y .e.n5 .3.2 .t.g1 ]

Wiwit ing panumbasipun buk pirantos kangge nut gêndhing iyasan dalêm wiwitan dumugi sapriki. Marêngi ing dintên Saptu Kaliwon tanggal kaping 23 wulan Sura ing taun Jimawal 1829. Kaanggit dening Mas Dêmang Warsapradăngga, mantri Langênpraja Kapatihan, utawi wulan Walandi Juni tanggal kaping 3 taun 1899.

Ing ngandhap punika cacah pratelanipun sêkar macapat kaanggit gêndhing.

1. Dhandhanggula | 2. Sinom | 3. Sêmaradana | 4. Mijil | 5. Kinanthi | 6. Pangkur | 7. Gambuh | 8. Pocung | 9. Durma | 10. Dudukwuluh | 11. Maskumambang | 12. Blabak | 13. Gurisa | 14. Wingrangrong [1] | 15. Jurudêmung.

Saking Pasar Gadhing dados ladrangan pelog nêm./p>

C 3 3213 3132 .1.gy [ .2.1 .3.n2 .3.1 .2.ny .@.! .3.n2 .3.2 .1.gy ]

Babon saking Lêsung dados ladrangan pelog barang.

C u23 .u.y .u.3 .u.gy [ .3.2 .u.ny .2.3 .u.ny .5.3 .7.n6 .5.3 .u.gy ]

Winih saking Oryo dados ladrangan salendro manyura.

C 212y 3312 .1.gy [ .3.6 .3.n2 .3.2 .1.ny .3.6 .3.n2 .3.2 .1.gy ]

Rampungipun panyêrat dintên malêm Slasa Paing, badhe ngrintênakên tanggal kaping 16 Mulud Jimawal, ăngka 1829.

--- No 1 ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

Sêkar Pangkur pelog kadamêl gêndhing, minggahipun ladrangan.

C 3.2 1yt. .t3. 21yt .3.3 .321 .1.t y12g1 [ ..12 3323 .253 .2.n1 .... 11y1 22.3 565n3 .... 3323 21.t y12n1< .... 11.2 3353 212g1 55.6 5323 1235 .32n1 .... !!@! #@!@ .!6n5 ..56 5323 55.. 112n1 .... 11.2 3353 212g1 ] < .21. 1235 3635 323g1 [ .111 235n3 .232 532n1 .... 11yn1 22.3 565g3 ..51 232n3 5565 232n1 .21. 123n5 3635 323g1 .111 235n3 .232 532n1 .... !!@n! #@!@ .!6g5 ..56 532n3 ..51 232n3 21.. 123n5 3635 323g1 ]

Sêkar Durma kadamêl gêndhing pelog pathêt gangsal, minggah ladrangan.

C 3.2 1yt. .t3. 21yt .1.1 .1yt ..ty 1.2g1 [ ..12 3323 .312 .1ynt 1t.y 1121 ..12 321n2 ..23 1232 ..23 565n3 2132 .1yt 1t.y 1.2g1< 55.. 5535 2454 65j42n1 .... !!.. !!.@ #@!n@ .... @@!6 55.6 456n5 .... 5565 .654 65j42g1 ] <[ .111 y12n3 .132 .1ynt 1t.y 1.2n1 321y ty1g2 ..23 123n2 ..23 565n3 2132 .1ynt 1t.y 112g1 55.. 553n5 .676 542n1 ..1y ty1n2 321y ty1g2 ..23 556n5 .621 ytrnt .y12 1yrnt 11.t y12g1 ]

--- No 2 ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

Sêkar Mêgatruh kadamêl gêndhing kêthuk kalih minggah ladrangan, pathêt 5 pelog.

C 3.2 1yt. .t3. 21yt ..56 5323 1132 .1ygt [ .... 33.. 33.2 312n3 .... 3323 55.. 112n1 .... 11y1 22.1 ytent 33.. 3353 2132 .1ygt ..56 5323 ..32 112n3 .... 3323 55.. 112n1 .... !!@! .#.@ .!6n5 33.. 3353 2132 .1ygt ]< <[ .y12 1yrnt 3353 212n3 .123 512n3 55.. 232g1 .... 11yn1 22.1 ytent 33.. 212n3 1132 .1ygt ]

Sêkar Dandhanggula Sêmarangan kadamêl gêndhing minggah ladrangan, pathêt 5 pelog.

C 5 .5.6 5424 .24. 4565 y1.t y12g1 [ .21. 21yt 1t.y 123n2 .... 22.4 5654 212n1 55.. 55.6 !@.! 654n5 .... 5565 4524 564g5 .... 55.6 !656 542n1 ...1 ty12 .321 ytrnt 22.. 22.4 5676 542n1 .111 ty12 5654 212g1 ]< <[ .111 ty2n1 .111 ty1n2 55.. 56!n@ .#@! 654g5 ..56 !!@n! 5424 212n1 .111 ty1n2 1312 .1ygt 22.. 22.n4 5676 542n1 .11y ty1n2 5654 212g1 ]

Ing ngandhap punika ladrang Sêkar Blabak 5.

C y 12yt .3.2 .y.gt [ .y12 1yrnt 3132 1yrnt 33.. 532n1 ty12 1yrgt .555 6!6n5 .555 6!6n5 6532 112n1 ty12 1yrg5 ]

Babon saking bonangan dados ladrangan manyura slendro.

C .3.2 .3.2 3322 .1.gy [ .2.1 .3.n2 .3.1 .2.ny .2.1 .3.n2 .3.2 .1.gy ]

Babon Kothekan dados ladrangan barang.

C .3.2 .3.2 3322 .u.gy [ .2.3 .u.ny .2.3 .u.ny .3.5 .7.n6 .5.3 .u.gy ]

Kothekan

--- No 3 ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

Sêkar Sinom kadamêl gêndhing kêthuk kalih kêrêp laras pelog nêm.

C y .123 .3.3 .2.3 .21y .3.g2 [ ..23 2121 ..12 353n2 5654 2121 ..12 353n2 .126 ...6 @#@! 654n5 ..23 55.. 55.6 .53g5 ..56 5323 2132 .12ny 22.. 2212 33.. 123n2 11.. 11ty 3212 .12ny 33.. 3532 .123 123g2 ] [ ..23 2121 ..12 353n2 5654 2121 ..12 353n2 .126 ...6 @#@! 653n5 ..23 55.. 55.6 .53g5 ..56 5323 2132 .12ny 22.. 2212 33.. 123n2 11.. 11ty 1232 .12ny< ...y 3532 .31y .3.g2 ] < .3.2 .3.2 .1.y .3.g2 [ .3.2 .3.1 .2.1 .3.n2 .3.2 .3.1 .2.1 .3.n2 .1.6 .5.6 .@.! .6.n5 .6.5 .3.2 .3.2 .6.g5 .6.5 .2.1 .3.2 .1.ny .1.y .2.3 .1.y .3.n2 .5.3 .2.1 .3.2 .1.ny .2.3 .5.3 .1.y .3.g2 ]

Inggih punika nutipun Sinom ingkang lêrês.

C g2 [ ..23 2121 ..12 353n2 5654 2121 ..12 353n2 .126 ...6 @#@! 653n5 ..53 6532 ..23 563g5 ..56 5323 2132 .12ny 22.. 2212 33.. 123n2 ..23 2121 3212 .12ny< 33.5 6356 3565 321g2 ]

Ugi taksih Sêkar Sinom ning sae yêtos thuthukan sampun raos gêndhingi.

< .2.3 .5.3 .1.y .3.g2 [ .3.2 .1.y .3.6 .3.n2 .3.2 .1.y .3.6 .3.n2 .1.6 .5.6 .@.! .6.n5 .6.5 .6.5 .3.2 .6.g5 6.5 .6.3 .1.2 .1.ny .1.y .3.2 .1.y .3.n2 .3.2 .3.1 .3.2 .1.ny .2.3 .5.3 .1.y .3.g2 ]

--- No 4 ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

Sêkar Gambuh kadamêl gêndhing minggah ladrangan pelog pathêt nêm.

C y .123 .3.3 .2.3 .21y .1.g2 [ ..23 1232 ..23 567n6 .... 6676 .653 235n6 22.. 22.3 5654 21ynt< 22.1 y123 .6.5 321g2 ] < .3.2 .3.2 .6.5 .3.g2 [ .3.2 .5.n6 .5.3 .!.n6 .!.6 .3.n5 .!.6 .3.g2 ]

Sêkar Kinanthi kadamêl gêndhing minggah ladrangan salendro pathêt sanga.

C w .ety .22. 2321 .2.1 .y.gt [ 22.. 5321 3532 .1yn5 .... 5565 .621 ytent 22.3 5653 7656 532n1 ..32 .12y .2.1 ytegt< ] <[ .2.1 .y.n5 .6.5 .y.nt .6.5 .2.n1 .2.y .e.gt ]

Dandhanggula Turulare Bancak kadamêl gêndhing pelog pathêt nêm minggah dèrèng kinantên.

C y .123 .... 3353 .6.5 321g2 [ ..23 1232 ..23 565n3 .... 3353 6532 .12ny 33.. 3353 5676 532n3 !!.. #@!6 3532 .12gy !!.. !@#@ 6532 112n1 .... 1121 3212 .12ny 33.. 3323 6535 .32n1 .111 y123 ..y1 231g2 ]

Sêkar Wirangrong kadamêl gêndhing pelog nêm minggah ladrangan.

C y .123 .3.3 .5.3 .5.2 .5.g3 [ ...3 .126 @#@! 653n5 ..56 5323 2132 .12n6 54.2 45j421 41.2 332n3 .... 3353 .5.2 .35g3 ] [ .333 212n6 @#@! 653n5 ..56 532n3 1132 .12g6 .444 65j42n1 41.2 335n3 .356 765n3 .5.2 .35g3 ]

--- No 5 ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

Sêkar Mijil kadamêl gêndhing salendro pathêt sanga minggah kêndhang utawi ladrangan.

C 2 21yt .yt. ty12 1312 .1ygt [ 22.. 2321 3532 .1yn5 ..56 7656 5323 212ny ..21 321y 2321 321ny< 22.. 5321 2321 ytegt 66.. 7567 .67@ .76n5 ..56 7656 5323 212ny ..21 321y 2321 321ny 22.. 21yt yy21 ytegt ] < .2.1 .2.1 .3.2 .y.gt [ .2.1 .2.1 .3.2 .y.n5 .6.5 .6.5 .!.6 .1.ny .1.y .1.y .1.2 .1.ny .2.1 .2.1 .3.2 .y.gt ]

Manawi minggah ladrangan.

[ .2.1 .y.n5 .!.6 .1.ny .1.y .1.ny .2.1 .y.g5 ]

Sêkar Gambuh kadamêl gêndhing laras salendro pathêt nêm minggah ladrangan.

C 2 2132 .3yt .e.gw [ ..we ytew ..wt wetny ..yt eety .tew .etny 22.. 22.3 5653 21ynt 11.. 321y etyt wwegw 66.. 6656 3567 567n6 ...6 7653 22.3 567n6 3567 6535 2353 21ynt< 11.. 321y etyt wwegw ] < .2.1 .2.y .e.t .e.gw [ ..wt wetny tewe tetny 2321 ytent 121y etegw 66.. 665n6 7767 567n6 @#@! 653n5 7656 353g2 66.. 665n6 .653 235n6 2321 ytent 121y etegw ]

Sêkar Durma kadamêl gêndhing pelog barang minggah ladrangan.

C 667 5676 .22. 22.3 .567 653g5 [ .... 5567 .756 .53n2 35.. 55.. 55.6 765n6 ..67 5676 35.2 356n5 32.. 22.3 5367 653g5 ]< [ .555 356n7 .756 .53n2 35.. 556n5 ..56 765g6 ..67 567n6 35.2 356n5 32.. 22.n3 5567 653g5 ]

Ladrang Krabêndêlês angsalipun Dara Mênggung saking Madura pelog nêm.

C 33. 5235 !@!6 353g2 [ 5.53 5.5n2 5.53 5.5n2 66.. @!6n5 !@!6 456g5 !@!6 @!6n5 !@!6 @!6n5 33.. 523n5 !@!6 353g2 ]

Inggih punika ingkang lêrês.

--- No 6 ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

Sêkar Dandhanggêndhis Banjêt kadamêl gêndhing pelog barang minggah kêndhang.

C 334 2343 66.. 6765 32u. yu2gu [ ..32 .uty ..yu 232nu ..32 .uty ..yu 234n3 .... 3567 ..7. 776n7 @@.7 6535 32.y u23g2 77.. 7767 6532 .32nu ..u2 .32u ..uy utynu ..23 5323 2132< .23n2 .... 22.3 55.3 2uygu ] < .3.n2 .3.2 .5.3 .2.gu [ .3.2 .u.y .2.3 .2.nu .3.2 .u.y .u.y .5.n3 .5.6 .5.3 .5.3 .2.n7 .@.7 .6.5 .7.6 .3.g2 .6.7 .5.6 .3.5 .2.nu .2.u .2.3 .5.3 .2.nu .2.3 .5.3 .5.6 .3.n2 .3.2 .5.3 .u.y .2.gu ]

Sêkar Gurisa kadamêl gêndhing pelog pathêt nêm minggah ladrangan.

C 3 .21y ..y3 .21y .3.3 .5.3 .5.2 .35g3 [ .... 3323 55.6 .53n2 ..13 .21y .2.1 yten5 .676 3532 5654 212ny ..y1 321y 3352 .35g3 ]<

Ing ngandhap punika ladranganipun.

<[ ..36 .53n5 !@!6 .53n2 5654 212ny 55.2 356g5 !@!6 .53n2 5654 212ny .123 212ny 3352 .12g3 ]

Sêkar Sinom Logondhang kadamêl gêndhing pelog barang minggah ladrangan.

C 22uy t.22 uyt. 2235 .632 u23g2 [ .... 2235 7632 u23n2 66.. 6656 3567 653n5 .... 55.6 7@.7 653n5 .7.6 .532 .32u .y.gt 22.. 22.3 5576 .53n2 uu.. uuyu .2.u ytent 22.. 2232 .3.2 .uynt 77.. 7765 7632 u23g2 ]< <[ .2uy tyun2 32uy tyun2 35.. 55.n6 7@.7 653g5 7656 .53n2 .32u ytent .yu2 .uynt 7656 .53g2 ]

Gih punika ladranganipun.

--- No 7 ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

Sêkar Kinanthi Katawang kadamêl gêndhing salendro pathêt nêm minggah ladrangan.

C 2 2132 ..21 y123 .6.5 321g2 [ ..23 6532 .523 567n6 ..65 3356 3567 652n3 66.7 6535 2353 21ynt 22.. 2232 3565 321g2 66.. 6656 3567 652n3 !!.. #@!6 @#@! 652n3 .576 .... 3567 653n5 .!!. #@!6 3565 321g2 ] <[ ..2y 123n2 .523 567n6 ..65 335n6 .7.6 532g3 ..36 356n5 2353 21ynt 22.. 223n2 3565 321g2 ]

Sêkar Maskumambang kadamêl gêndhing pelog pathêt barang minggah ladrangan.

C 235 .235 7756 .53g2 [ .... 2235 76j532 u23n2 35.. 5523 5576 .53n2 6567 6532 .3.2 .uynt .yu2 .uyt 22.y u23g2 ]< <[ .235 76j53n2 7756 .53n2 uyut jyu2juynt 22.y u23g2 ]

Sêkar Balabak kadamêl gêndhing minggah ladrangan pelog barang.

C 2 2uyt .wet .t.y .u.2 .3.g2 [ .... 2235 76j532 u23n2 ..23 5535 7656 .53n2 uu.. uuyu .2.u ytent .yt. tt.y u2.y u23g2 ]< <[ .235 76j53n2 jyu235 76j53n2 jyu2juyt .went .7ty u23g2 ]

Ewah-ewahan Sêkar Pocung gong 6 salendro manyura.

C 6 6753 .12. 2123 6532 .12gy [ ..y1 221y 22.3 212n1 ..32 .1y1 2353 212n1 3212 .126 3567 652n3< 212. 2123 6532 .12gy ] < .2.1 .2.3 .1.2 .1.gy [ .1.y .2.1 .2.3 .2.n1 .2.1 .2.3 .5.3 .2.n1 .3.2 .1.6 .@.! .5.n3 .2.1 .2.3 .1.2 .1.gy ]

Kalajêngakên ladrangan ugi Pocung, ananging ciblon.

<[ .1.y .2.n1 .2.3 .2.n1 .2.6 .5.n3 .1.2 .1.gy ]

Slasa Lêgi kaping 24 Sapar Jimawal 1829.

--- No 8 ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

Sêkar Jurudêmung kadamêl gêndhing pelog pathêt barang, minggah kêndhang, sampun wêtah Gambirsawit.

C 6 .6.7 .5.3 ..35 6532 uu32 .utgy [ ..yu 232u 33.. 653n2 5653 2uyu 33.. 653n2 .u26< ...6 3567 652n3 ..35 6732 .3.2 .utgy ] < .5.6 .@.7 .5.n3 .5.6 .3.2 .3.2 .u.gy [ .u.y .2.u .2.u .3.n2 .3.2 .3.u .2.u .3.n2 .3.2 .5.6 .@.7 .5.n3 .5.6 .3.2 .3.2 .u.gy ]

Sêkar Pocung pelog pathêt barang, amung minggah kêndhang, utawi minggah ladrangan.

C y .u23 .3.3 .5.3 .2uy .3.g2 [ .... 22.. 22.3 565n3 .... 33.5 6756 .52n3 ..yu 232u .3.2 .utn6< 3567 6523 .576 353g2 ] < .@.7 .5.3 .u.y .3.g2 [ .3.2 .5.n3 .7.6 .5.n3 .2.u .t.n6 .5.3 .u.g2 ]

Sêkar Asmaradana, kadamêl gêndhing pelog barang.

C y .u23 ..56 .532 .3.2 .utgy [ ..yu tyuy 22.3 2uynu ..32 .uyu 2353 2uynu ..32 .uyu 2353 2utny< 33.. 3356 .732 .utgy ] < .2.3 .5.6 .3.2 .u.gy [ .u.y .2.nu .5.3 .2.nu .2.u .t.ny .2.u .t.gy ]

Sêkar Dudukwuluh,[2] kadamêl gêndhing pelog barang, minggah kêndhang utawi minggah ladrangan.

C 576 .532 .uu. uuyt ..ty u23g2 [ ..23 2uyu .2uy 232n7 .... 7767 @@.7 .6.n5 ..23 5576 3532 532nu< 55.. 5565 7656 .53g2 ] < .3.5 .6.5 .7.6 .3.g2 [ .3.2 .3.u .2.3 .2.nu .2.u .2.u .3.2 .y.n5[3] .6.5 .7.6 .2.nu .2.3 .2.3 .2.3 .2.nu .6.5 .6.5 .7.6 .3.g2 ]< <[ 55.. 556n7 #@65 356n7 ..7. 776n7 @@.7 653g5 235. 765n6 .532 532nu ..u2 yu2nu 5576 .53g2 ]

--- No 9 ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

Sêkar Asmaradana, kadamêl gêndhing salendro pathêt manyura, minggah gêndhing.

C 667 6523 .12. 2123 2132 .12gy [ ..y1 23.. 33.2 .32n1 ..32 .1y1 2353 212n1 3212 .1y1 2312 .12ny< 33.. 3321 3212 .12gy ..y1 23.. 33.2 532n1 .... !@65 33.5 6!@! .... !@65 33.5 635n6 3567 6532 1232 .12gy ] < .5.3 .2.1 .3.2 .1.gy [ .1.y .2.3 .5.3 .2.n1 .2.1 .2.3 .5.3 .2.n1 .2.1 .2.3 .1.2 .1.ny .5.3 .2.1 .3.2 .1.gy ]

Ada-ada Mijil, kadamêl gêndhing, laras pelog pathêt gangsal, minggah ladrangan.

C 3 .21y t.3. 21yt .yt. ty12 1312 .1ygt [ 22.. 2212 33.. 123n2 .... 2212 33.. 123n2 55.. 5565 ..67 653n5 ...5 6532 1312 .1ygt .... 53.. 55.6 .53n2 ..13 .212 3532 .1ynt 22.. 2212 33.. 123n2< ..35 3212 1312 .1ygt ] < .3.5 .3.2 .3.2 .y.gt [ 22.. 221n2 33.. 123n2 55.. 556n5 .2.1 .y.gt .555 321n2 3532 .1ynt ..5. 653n2 1312 .1ygt ]

Sêkar Sinom Lagu Natakusuman, kadamêl gêndhing salendro pathêt sanga, minggah ladrangan.

C 5 .5.6 .3.2 ..23 5321 .yt. ty1g2 [ ..23 55.. 5565 321n2 .... 2235 6535 321n2 66.. 6656 7767 567n6 ..67 5676 7765 67@g! .#.@ .!65 .621 321ny ..21 321y 2321 ytent 22.. 221y tt.y 123n2 .11. 11yt .y12 353g2 ]< <[ .235 321n2 3565 321n2 66.. 665n6 7765 67@g! #@!6 521ny 2321 ytent 22.. 223n2 3565 321g2 .11. 121ny 2321 ytent ..ty 121ny ty12 353g2 ]

--- No 10 ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

Sêkar Ciptamaya, kaanggit gêndhing, pelog pathêt barang.

C yu23 .3.3 .2.u .5.3 .u.gy [ .3.2 532u .5.3 2utn6 ..67 6523 6532 .utny 33.. 6532 .32u .3.n2< .32u yu23 6532 .utgy ] < .y.u .5.3 .u.2 .u.gy [ .3.2 .3.u .5.3 .u.n6 .7.6 .@.7 .3.2 .u.ny .2.3 .5.3 .5.6 .3.n2 .u.y .3.2 .3.2 .u.gy ]

Sêkar Kinanthi pelog barang, kangge gêndhing barang, minggah kêndhang.

C 6 6753 .u2. 2u23 .u32 .u.gy [ 33.. 6532 5653 2utn6 ..67 5676 3532 .utny 77.. 7656 3565 32un2< 5653 2uyu .3.2 .utgy ] < .5.3 .2.u .3.2 .u.gy [ .u.y .2.u .3.2 .u.n6 .7.6 .7.6 .3.2 .u.ny .5.3 .5.6 .@.7 .3.n2 .5.3 .2.u .3.2 .u.gy ]

Kaparingan nama Gêndhing Pèyès.

Sêkar Gambuh barang, kaanggit dados gêndhing kêthuk 2 kêrêp minggah kêndhang.

C 6 6753 .u.u .2.3 .u32 .u.gy [ ..yu tyuy ..yu 235n3 ..35 6767 .756 532n3 56.. 6635 6765 32un2< 5653 2uyu .3.2 .utgy .... 6656 3567 652n3 77.. 7656 3567 652n3 .576 ...6 3567 653n2 5653 2uyu .3.2 .utgy ] < .5.3 .2.u .3.2 .u.gy [ .2.u .t.y .2.u .2.n3 .5.3 .5.6 .7.6 .5.n3 .@.7 .5.6 .@.7 .3.n2 .3.2 .5.3 .u.2 .u.gy ]

--- No 11 ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

Babon Sêkar Madurêtna, kadamêl gêndhing, pelog barang.

C 3 323u 32yt eetgy [ ..yu 2353 6567 652n3 ..35 6732 .3.2 .utny ..yu 232u .3.2 .utny< 22.. 232u 32yt eetgy .... 6656 3567 652n3 77.. 7656 3532 .utny ..yu 232u .3.2 .utny 22.. 232u 32yt eetgy ] < .2.3 .2.u .3.2 .u.gy [ .u.y .2.3 .5.2 .5.n3 .5.3 .5.6 .3.2 .u.ny .2.3 .2.u .3.2 .u.ny .u.y .2.u .3.2 .u.gy ]

Sêkar Sastrakusuma, kadamêl gêndhing pelog barang, minggah ladrangan.

C 234 2343 .uu. uuyu .2uy .2.gu [ ..u2 3323 .567 652n3 uu.. uuyu .2.u ytent 22.3 2uty ..67 @76n5 32.3 2uty 22.3 2uygu 33.. 3323 6567 652n3 77.. 7767 @@.7 .6.n5 32.3 2ut6 ..67 @76n5 32.3 2uty< 22.3 2uygu ] < 232gu [ ..u2 352n3 6567 652n3 uu.. uuynu .yuy 2uygt 22.3 2utny ..yu ytent 22.3 2utny utyu 232gu ..u2 352n3 6567 652n3 77.. 776n7 @@.7 653g5 32.3 2utny 3567 653n5 32.3 2utny utyu 232gu ]

Kusumastuti, kadamêl gêndhing pelog barang, kainggahakên ladrangan.

C 2 .2.2 .u23 .3.2 .u23 .u32 .u.gy [ ..yu tyuy ..yu 235n3 ..35 67.. 7656 .52n3 .... 33.5 6756 532n3 56.7 6532 u232 .utgy ]<

Ngandhap punika ladranganipun.

<[ .u.y .2.nu .5.6 .5.n3 .7.6 .3.n2 .3.2 .u.gy ]

Ladrang Raja, kalugokakên monggangipun.

gt[ .2.1 .2.ny .2.1 .y.nt .2.1 .2.ny .2.1 .y.gt ]

Ladrang Raja manyura.

gy[ .3.2 .3.n1 .3.2 .1.ny .3.2 .3.n1 .3.2 .1.gy ]

kaping 19 Sapar, Jimawal 1829.

gy[ .3.2 .3.nu .3.2 .u.ny .3.2 .3.nu .3.2 .u.gy ]

barang.

--- No 12 ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

Sudirawarna, kaanggit gêndhing, salendro pathêt manyura, amung kainggahakên kêndhang.

C 3 321y .ty. ety. 3321 .21gy [ .2.1 .2.y .2.1 .2.ny 22.. 2212 3312 .12ny ...6 7653 5653 212ny< 3567 6532 1232 .12gy ] < .@.! .3.2 .3.2 .1.gy [ .2.1 .2.y .2.1 .2.ny .3.2 .5.3 .1.2 .1.ny .3.2 .5.3 .1.2 .1.n6 .@.! .3.2 .3.2 .1.gy ]

Palugon kadamêl gêndhing pelog pathêt nêm, minggah kêndhang, utawi dhatêng ladrangan.

C 556 .535 ..6! 6532 1132 .1ygt [ 22.. 2212 33.2 312n3 55.6 .535 !@!6 542n1 3212 .1yt< 22.. 232n1 3212 .1yt .3.2 .1ygt ] < .2.1 .2.n1 .y.t .2.1 .3.2 .y.gt [ .y.t .3.2 .3.2 .5.n3 .5.3 .5.6 .3.5 .2.n1 .3.2 .y.t .2.5 .2.n1 .y.t .2.1 .3.2 .y.gt ]

Sêkar Nagabănda, kadamêl gêndhing, pelog pathêt nêm, minggah ladrangan.

C 3.2 1y.3 .21y .6.6 .7.6 .532 .5.g3 [ .... 3323 55.6 532n3 ..65 .421 yy.. 232n1 3212 .1yt 33.2 312n3 .... 3353 6532 .12gy 33.. 3323 55.6 532n3 ..65 .421 yy.. 656n! .#.@ .!65 ..56 532n3 ..3. 3353 .5.2 .35g3 <] <[ .323 565n3 .323 565n3 6535 .42n1 66.. 556g! .#.@ .!6n5 !@!6 532n3 6521 y12n3 6532 .12gy 33.. 332n3 5676 532n3 6535 .42n1 66.. 556g! .#.@ .!6n5 !@!6 532n3 6521 y12n3 6532 .5.g3 ]

Ladrang Pisang Bali kadamêl ciblon.

C yy. 22y1 .21y .1ygt [ .y.1 .y.nt .2.1 .y.nt .6.! .6.n5 .2.1 .y.gt ]

slendro 9

Yèn kagerong

gt[ .2.1 .y.nt .2.1 .y.nt .6.! .6.n5 .2.1 .y.gt ]

barang

gy[ .u.2 .u.ny .3.2 .u.ny .u.2 .u.ny .3.2 .u.gy ]

Wiwit anggènipun gadhah gagasan Jumungah Paing jam 10 enjing tanggal kaping 20 Sapar Jimawal 1829.

--- No 13 ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

Căndrakusuma, kaanggit gêndhing, salendro pathêt sanga.

C t .y12 .2.2 .1.y .2.1 .y.gt [ .2.1 . y.t 2321 ytent yy.. yy12 5321 ytent 2253 212y .2.1 ytent< .ww. wety .2.1 ytegt !!.. !!@! #@!@ .!6n5 7656 5312 5321 ytent 22.1 321y .2.1 ytent ..56 7656 5321 ytegt ] < .2.1 .2.y .2.1 .y.gt [ .2.1 .2.1 .3.2 .y.nt .2.5 .2.1 .2.1 .y.nt .2.1 .2.y .2.1 .y.nt .!.6 .2.1 .2.1 .y.gt ]

Sêkar Surarêtna, kadamêl gêndhing salendro sanga, ugi minggah kêndhang.

C t .y12 .2.2 .1.y .3.2 .y.gt [ 22.. 2232 3565 321n2 66.7 6535 .2.1 ytent 22.y 1232 3565 321n2< ..2j35 j67j.675 .2.1 ytegt ] < .5.6 .3.5 .2.1 .y.gt [ .y.t .3.2 .3.5 .3.n2 .5.6 .3.5 .2.1 .y.nt .3.2 .3.5 .!.6 .3.n2 .6.5 .2.1 .2.1 .y.gt ]

Băngsapatra, kadamêl gêndhing salendro pathêt manyura, minggah kêndhang.

C 667 6523 ..35 6532 1132 .1.gy [ .3.2 5321 33.. 653n2 5653 .576 3532 .12ny 22.. 2321 ..12 y12n1 33.. 3356 3532 .12g6 .... 6656 7756 353n2 .123 ..35 6532 .12ny 22.. 2321 ..12 y12n1< ..12 y123 6532 .12gy ] < .2.1 .2.3 .1.2 .1.gy [ .1.y .1.y .3.6 .3.n2 .3.2 .5.3 .1.2 .1.ny .1.y .2.3 .5.3 .2.n1 .2.1 .2.3 .1.2 .1.gy ]

Ladrang Ringa-ringa Siwul, pelog barang.

C y .u23 uu32 .u.gy ] .u.y .u.n6 .7.6 .3.n2 .7.6 .3.n2 .3.2 .u.gy ]

--- No 14 ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

Sêkar Rarabentrok, kadamêl gêndhing, salendro pathêt sanga.

C 556 .532 1132 .1ygt [ 22.1 321y .2.1 ytent 22.3 5676 3565 112n1 3532 .12y .2.1 ytent< 7656 5312 5321 ytegt ] < .7.6 .3.2 .3.2 .y.gt [ .2.1 .2.1 .3.2 .y.nt .3.2 .3.5 .!.6 .2.n1 .3.2 .1.y .2.1 .y.n5 .!.6 .3.2 .3.2 .y.gt ]

Sêkar Citramêngêng, kadamêl gêndhing, salendro pathêt sanga, Citra Mêngêng kuna.

C 5 5676 ..57 5321 .yt. ty1g2 [ ..23 5635 7656 531n2 66.7 6535 .2.1 ytent 22.. 5321 .111 232n1< 3532 .1yt 22.y 123g2 ] < .2.1 .y.t .y.t .3.g2 [ .3.2 .3.n5 .!.6 .3.n2 .5.6 .3.n5 .2.1 .y.gt .6.5 .6.n5 .!.6 .2.n1 .2.1 .y.nt .y.t .3.g2 ]

Sêkar Kanigara, kadamêl gêndhing salendro pathêt sanga.

C 2 2y21 2y12 .y.gt [ ..ty 1121 3532 .1ynt 22.. 2321 .21y .2.n1 5676 5321 5676 532n1< 3532 .1yt ew.e tyegt !!.. !!@! #@!@ .!6n5 7656 5321 .21y .2.n1 5676 5321 5676 532n1 3532 .1yt ew.e tyegt ] < .2.1 .2.1 .3.2 .y.gt [ .y.t .2.1 .3.2 .y.nt .3.2 .3.5 .!.6 .2.n1 .2.y .2.1 .5.6 .2.n1 .2.1 .2.1 .3.2 .y.gt ]

Sêkar Têbukasol, kadamêl gêndhing salendro pathêt manyura, minggah ladrangan.

C 332 3123 .1.1 .2.3 .132 .1.gy [ ..y1 321y 33.. 653n2 5653 2121 3212 .12ny .... 6656 3567 653n2< 5653 2121 3212 .12gy ]

Kanamakakên gêndhing Wrasiyah.

< .3.2 .5.3 .1.2 .1.gy [ .1.y .3.n2 .3.2 .1.n6 .@.! .3.n2 .3.2 .1.gy ]

--- No 15 ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

Băngsapatra, kadamêl gêndhing pelog barang, amung minggah kêndhang.

C 6 6753 ..35 6532 uu32 .u.gy [ .3.2 532u 33.. 653n2 .353 .576 3532 .utny 22.. 232u ..32 .32nu< 23.. 3356 .732 .utgy ..65 3567 .756 353n2 ..53 .576 3532 .utny 22.. 232u ..32 532nu 23.. 6532 .3.2 .utgy ] < .2.u .2.3 .5.2 .u.gy [ .u.y .2.u .2.y .3.n2 .3.2 .5.3 .5.2 .u.ny .u.y .3.2 .5.3 .2.nu .6.7 .5.6 .3.2 .u.gy ]

Sêkar Palugăngsa, kadamêl gêndhing salendro pathêt sanga, minggah kêndhang.

C w .ety .y.q .2.1 .2.y .e.gt [ .w.e .t.y .2.1 ytent 22.. 2321 3532 .12ny ..21 321y 22.. 532n1< .... 1121 3532 .1ygt ..67 5323 56.7 653n5 7656 3532 ..21 321ny ..21 .yty 12.. 532n1 .111 2321 3532 .1ygt ] < .2.1 .2.1 .3.2 .y.gt [ .2.5 .2.1 .2.1 .y.nt .y.t .3.2 .5.3 .1.ny .1.y .2.1 .5.6 .2.n1 .y.t .1.2 .3.2 .y.gt ]

Sêkar Dhadhap Mantêp, kadamêl gêndhing, salendro pathêt manyura.

C y123 21yy 3356 765g3 [ ..32 3565 7656 353n2 !!.. !@65 3312 .12ny 22.. 2232 6535 321n2< 5653 212y 3353 525g3 ] < .5.3 .1.y .3.2 .5.g3 [ .5.3 .5.6 .3.5 .3.n2 .3.! .5.6 .3.2 .1.ny .3.2 .3.2 .3.5 .3.n2 .5.3 .1.y .3.2 .5.g3 ] gy[ .1.y .1.ny .3.6 .3.n2 .3.1 .2.n3 .1.2 .1.gy .1.y .3.n2 .3.1 .3.n2 .3.2 .1.ny .3.2 .1.gy ]

Ladrang Dhadhap Mantêp.

gy[ .3.2 .1.ny .3.6 .3.n2 .3.1 .2.n3 .1.2 .1.gy .@.! .3.n2 .3.1 .3.n2 .3.6 .!.n6 .3.2 .1.gy ]

Thuthukan sakeca.

--- No 16 ---

Koleksi Warsadiningrat (MDW1899a), Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 1): Citra 1 dari 1

Sêkar Kuswalalita, kadamêl gêndhing pelog pathêt nêm, minggah ladrangan.

C y .123 .3.3 .5.3 .5.2 .5.g3 [ ..35 6656 .!.6 353n2 .523 5676 !@65 421n2 55.6 7656 ..76 532n3< .... 3353 6532 .12gy .... 6656 .!.6 353n2 .523 5676 !@65 421n2 55.6 7656 ..76 532n3 .... 3353 .5.2 .5.g3 ] < .5.3 .5.3 .1.2 .1.gy [ .3.2 .1.ny .3.6 .3.n2 .3.2 .5.n6 .3.5 .3.g2 .3.2 .5.n6 .!.6 .5.n3 .5.6 .5.n3 .5.2 .1.gy ]

Sêkar Solanjari, kadamêl gêndhing salendro pathêt sanga, amung minggah kêndhang.

C t .y12 .2.2 .1.y .3.2 .y.gt [ .2.1 321y 22.. 532n1 ..12 3565 7656 531n2 66.7 6535 7656 532n1 .2yt 2321 .2.1 ytegt .... 3565 2353 212n1 .yt. 2321 3532 .1ynt .... 5535 2353 212n1< .2yt 2321 .2.1 ytegt ] < .y.t .2.1 .3.2 .y.gt [ .1.2 .1.y .2.5 .2.n1 2.1 .3.2 .3.5 .3.n2 .5.6 .3.5 .!.6 .2.n1 .y.t .2.1 .3.2 .y.gt .6.5 .6.5 .!.6 .2.n1 .y.t .2.1 .2.1 .y.n5 .6.5 .6.5 .!.6 .2.n1 .y.t .2.1 .3.2 .y.gt ]

Sardula Wikridita, kadamêl gêndhing pelog pathêt nêm, minggah ladrangan.

C 221 y123 .3.3 .5.6 .532 .3.g3 [ ..23 55.. 55.6 .53n5 .676 5323 ...3 123n2 ..23 5653 .333 212n3 .356 5323 6532 .12gy ..56 7653 ..51 232n3 123. 6532 .22. 221n2 33.5 6356 ..21 321ny< .123 212y 3352 .5.g3 ] < .2.3 .1.y .3.2 .5.g3 [ .33. 363n5 7653 563n5 .676 532n3 6535 321g2 ..23 563n5 7656 532n3 6521 y12n3 6532 .12gy 77.5 765n3 ..51 235n3 .123 653n2 .523 565g3 .356 .35n6 ..21 321ny 2123 212ny 3352 312g3 ]

 


Wirangrong. (kembali)
Wirangrong.
§ Mêgatruh. (kembali)
§ Mêgatruh.
.6.5 (kembali)
.6.5