Guprênur Jendral, Pigeaud, 1953, #1415

JudulCitra

Panêmbrama Guprênur Jendral

1. Kinanthi

1. sarjuning tyas saha atur | wilujêng rawuh ing ngriki | langkung ing sokur kawula | panduka tumêdhak malih | sèwu bêgja kamayangan | sasat tamuan dewadi ||

2. bingahipun manah ulun | kadi gring manggih usadi | kabanjiran ing sarkara | kajugrugkan[1] wukir sari | ratus gănda paripurna |

--- 4 : 93 ---

sumrik sumrambah mring dhiri ||

3. marmanta paminta ulun | ing panduka ingkang mugi | rinêsêpna ing wardaya | kalilana ing samangkin | sumêngka atur sunggata | lêlangên tumraping gêndhing ||

4. dadya panêmbramèng rawuh | nadyan saru kapiyarsi | awit punika minăngka | paèsing kawiryan Jawi | sampun kirang pangagsama | amêngku kang nêdya asih ||

5. wiyahing jagad saèstu | wêwijanganing nagari | wontên carane priyăngga | kados botên sang dewaji | paduka kakilapana | lagsitanirèng[2] dumadi ||

6. tita têtelaning atur |

--- 4 : 94 ---

tumuntur atur pamuji | mugi-mugi jêng panduka | kadugèna kang kinapti | pinanjangna yuswanira | dening Hyang Kang Maha Sukci ||

7. santi panêmbramèng kidung | cinitrèng Raditya ari | patlikur ingkang candrama | lèk Sapar ing taun Alip | satata trus pujinira | jêng gusti pangran dipati ||[3]


kajugrugan. (kembali)
kajugrugan.
laksitanirèng. (kembali)
laksitanirèng.
§ Taun Jawi 1795. Masèi: X 1866 wulan Juli. [Sengkalan: satata trus pujinira jêng gusti pangran dipati (Ahad, 24 Sapar 1795 A.J., Minggu, 8 Juli 1866 A.D.)]. (kembali)
§ Taun Jawi 1795. Masèi: X 1866 wulan Juli. [Sengkalan: satata trus pujinira jêng gusti pangran dipati (Ahad, 24 Sapar 1795 A.J., Minggu, 8 Juli 1866 A.D.)].