Babad Giyanti, Balai Pustaka, 1939, #1245 (Bagian 2)

Judul
1. Babad Giyanti, Balai Pustaka, 1939, #1245 (Bagian 1). Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Babad Giyanti
2. Babad Giyanti, Balai Pustaka, 1939, #1245 (Bagian 2). Kategori: Kisah, Cerita dan Kronikal > Babad Giyanti
Citra

Pencarian Teks:

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil serta diakritik diabaikan; mengakomodasi variasi ejaan, termasuk [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

PRATELAN namaning tiyang, lèpèn tuwin rêdi ingkang sami kasêbut wontên ing Sêrat Babad Giyanti anggitanipun R. Ng. Yasadipura I

--- 44 ---

[...]

--- 45 ---

A.[1]

Adilangu, mriksanana: Kadilangu, XII~62.

Adipala, mriksanana: Kadipala.

Ayogya, mriksanana: Ngayogyakarta Adiningrat.

Alas Bringan, mriksanana: Bringan.

Ambal (Ngambal), (mancanagara), bawah Kuthawinangun, kidul; babon: kidul Lêrêng malêm Rêbo 11 Sura Jimawal 1677, Sunan Banaran mundur saking Ungaran, sabab bantu saking Samarang dhatêng; Kêmis 12 Sura 1677 dipun tututi Kalèrêk lan Tumênggung Arungbinang, dipun amuk, Kumpêni kawon, Tumênggung Arungbinang tatu kempolipun; dalu-dalu badhe dipun tututi malih, wontên ampuan, Kumpêni kapêksa wangsul dhatêng Ungaran malih, I~24; X~33, 35, 37; XI~8, 13, 14, 16, 27, 66, 67; XXI~116.

Ambon, baris Ambon, VIII~51, 67; IX~35; X~56; XI~8.

Ampèl, inggih Ampèl sapunika (Bayalali), II~59, IX~52.

Andasong (Andhacang?), VII~42.

Andong, onderd. Andong, distr. Karanggêdhe, Bayalali. Dhusunipun Mangkuyuda (Patih Mangkupraja), XIX~23, 25, 31, 33.

Ancol, (Bêtawi), pondhokanipun Dipati Pringgalaya, Pangeran Pakuningrat, Radèn Pringganingrat lan Tumênggung Yudanagara Banyumas nalika wontên ing Bêtawi kalihan dêlèr Hogêndorêp, Jumadilakir 1676.

Anggabayan, babon: lèr Kêduwang, pangungsènipun P. Mangkunagara (bibar Pagiyanti), II~37; XX~8, 10, 24, 25, 32, 39; XXI~3, 21.

Arab, XIV~65, 77; XVI~37.

Ardi Gamping, mriksanana: Gunung Gamping.

Ardi Kêndhêng, mriksanana: Gunung Kêndhêng.

Ardi Sèwu, mriksanana: Gunung Sèwu (kidul Wanagiri), II~25.

Ardi Wujil, mriksanana: Gunung Wujil.

Aribaya, babon: bawah Cèpèr, Klathèn. Kalangkungan prajurit Mangkunagaran, XIV~33; XVIII~78; XX~24.

Arisbaya, (Arosbaya), Madura, VIII~20.

Astanawêdhi, mriksanana: Wêdhi, VI~28.

Atas-angin, XV~35; XVI~12.

B.

Babad, babon: cêlak Burêng Surajaya mêjahi Singaranu. Saking Mataram wangsul dhatêng Babad, II~27; V~9.

Babad, (desa), babon: kidul Sala, lèr (Ka)manggaran, kidul Kleca, baris Kabanaran dipun senapatèni Pangeran Mangkunagara ngrampit kitha Surakarta; pabarisan Mangkunagaran jaman Kabanaran, VII~34, 39, 40; VIII~33.

Babadan, babon: kidul Trayêm, prajurit Kabanaran kèndêl ing Babadan badhe nggêbag loji Trayêm, V~24; VI~40.

Babadan, Kangjêng Sultan badhe ambujêng Pangeran Mangkunagara. Saking Mataram kèndêl Babadan, XIX~60.

Bagawanta, (kali), V~16, 17, 18, 19; VII~24, 25; VIII~31; XIII~16, 29; XVI~59.

Bagêlèn, mriksanana: Pagêlèn, I~24; I~36; VII~47.

Bahrawa, (Sitirawi, Bahrawi, Rawi, Ambarawa), loji pajagèn Kumpêni; bètènging Kumpêni; jaman 1675 ingkang nindhihi Hèndrik Johan Abraham, V~12; VIII~34, 35, 36; IX~23, 60, 72; X~17, 18; XI~61; XII~33, 34, 35, 61; XV~56, 57.

Baita, (gunung, wukir), mriksanana: Prau.

Bayalali, (Bayawangsul), loji Bayalali dipun sênggrang Pangeran Mangkunagara, nanging botên èstu, Sura 1678, I~31; IV~33; V~20; VI~49, 67, 74, 75; VII~9, 17, 45; VIII~53, 55, 67, 70, 72; IX~12, 26, 31; XII~5, 8, 9, 75; XIV~20, 45; XV~57, 58; XVII~28; XVIII~58; XXI~30, 40.

--- 46 ---

Bayat, pradikan. Inggih Bayat kidul Klathèn, pinggir margi agêng jaman kina ingkang saking Prambanan dhatêng Nglaroh (Wanagiri), II~47; VI~28; VII~31; IX~20, 28, 47; XI~3.

Bayawangsul, mriksanana: Bayalali.

Bayêm, onderd, Giritantra, distr. Baturêtna, II~7.

Bayêm, (Bayêmtaman), onderd. Karangmaja, distr. Maospati, kidul Magêtan, XIV~28, 29; XV~11.

Bayêm, (desa), babon: kilèn kitha Madiun (cêlak), XVII~43; XVIII~50, 53, 54.

Baki, sakidul kitha Sala, pabarisan prajurit Sala; kampiran Pangeran Mangkubumi nalika badhe ngrampit nagari jaman Jakawal; kampiran prajurit Mangkunagaran bibar Pagiyanti, III~78; IV~57; V~73, VIII~33; XII~5, 7, 8, XIV~39; XVI~42; XVI~74, 75, 78; XVIII~8, 60, 61, 62, 63, 74, XX~42.

Bakung, babon: lèr Banaran, Sunan Mataram bibar Patidhar lêrêm ing Bakung, ngêntosi pandamêlipun kitha Banaran, VI~48.

Bakonan, distr. Bakonan wetan Sala, VIII~33.

Balak, onderd. Cawas, distr. Bèji, Klathèn, IX~49.

Balambangan, XVII~24, 30.

Balega, (Madura), VIII~20.

Bali, II~11; III~3, 22, 39, 52, 53; V~14, 28; VI~23, 45, 47, 75, 78; VII~31, 41, 51, 55; VIII~6, 8, 24, 45, 51, 67, 73; IX~22, 29, 35, 39, 56, 60, 71, 76, 77; X~3, 4, 8, 34, 35, 36, 37, 39, 46, 47, 48, 61, 62, 63, 64, 66; XI~19, 28; XII~5, 10, 23, 75; XIII~8, 11, 13, 19, 40, 47, 55, 56; XIV~40; XVII~24, 31, 68; XIX~7, 10, 61, XX~53.

Baligo, babon: Mataram jaba, onderd. Ngluwar, Salam; babon: "pinggir marga", margi lami saking Ngayogya dhatêng Kêdhu, dados lênggahipun Dipati Suryanagara Suwandi, V~45.

Balitar, (mancanagara), Kg. Sultan Balitar, XII~67, 71; XX~54; XXI~22.

Baluthah, babon: badhe minggah rêdi Kêndhêng, sakidul Galagah, II~64.

Balora, mriksanana: Blora.

Banaran, (Kabanaran), onderd. Nanggulan, Kulon Praga, yogya, kratonipun Pangeran Mangkubumi, yasan bibar Patidhar, awal 1675; Garêbêg Mulud Alip 1675 wontên ing Banaran kathah ingkang sowan; Mangunonêng kapêjahan, Sunan Kabanaran damêl pindhang kuping, Ruwah 1675; Dulkaidah 1675 para pangeran tuwin bupati sami sowan ngrêmbag bab ngêlar jajahan; para bupati lajêng dipun sêbar malih; Pangeran Adiwijaya kalihan Suryanagara-Suwandi dhatêng Kêdhu; Pangeran Mangkunagara njagi Surakarta lan sanès-sanèsipun; mantu Pangeran Singasari angsal putra Dipati Pugêr, awal Ehe 1676; pangantèn têrus kapasrahan ngêlar pasisir lèr wetan; Sêmbuyan kaparingakên Pangeran Mangkunagara; dipun lurugi dêlèr Hogêndorêp saking wetan, kalihan Jayaningrat-Supama saking Kêdhu, têmahan kitha Banaran katilar, Jumadilawal 1676; Sunan Banaran lajêng dhatêng Sukawati, V~23; VI~37, 48, 50, 51, 53, 73, 75, 76; VII~4, 5, 11, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 35, 36, 38, 47, 52, 62, 65, 70; VIII~5, 7, 8, 14, 17, 23, 27, 29, 30, 34, 49, 54, 63, 65, 71, 73, 74, 75; IX~6, 7,,8, 10, 11, 12, 14, 19, 21, 36, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 60, 63, 71, 78, 79; X~3, 9, 14, 15, 22, 23, 28, 32, 35, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 65, 67, 69, 71, 78; XI~3, 4, 5, 6, 27, 28, 29, 35, 37, 44, 45, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 78; XII~13, 16, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 52, 54, 55, 58, 60, 67, 68, 71, 72, 74, 78; XIII~3, 5, 8, 12, 29, 30, 33, 44, 51, 53, 55, 60, 66, 69, 70, 71, 74; XIV~3, 6, 18, 26, 31, 38, 39, 52, 53, 57, 60, 61, 78; XV~6, 9, 12, 19, 24, 26, 27, 29, 32, 34, 40, 43, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 70, 72, 75; XVI~3, 4, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 24, 38, 41, 43, 49, 50, 56, 57, 61, 62, 67, 73, 74, 76, 77; XVII~3, 14, 19, 20; XIX~74; XX~73.

--- 47 ---

Banaran, (desa), babon: kidul pasar Laweyan, onderd. Grogol, Kartasura, pasanggrahanipun Pangeran Mangkubumi, tansah dados ajang pêrang; XIV~45, 55; XVIII~72, 75.

Bêndha, pasipênganipun Kumpêni Ungaran badhe nglarag dhatêng Jênar, 13 Sura 1677.

Bandhan, wong Bandhan; Pangeran Bintara, kakendhangakên dhatêng pulo Bandhan, XIII~55; XIX~12.

Bandar, XVII~24.

Banjar, (Banjarnêgara), (mancanagara), III~69, 72; VI~72, 73; VII~51; X~33, 39, 45, 47; XII~12, 31; XIII~39; XVI~73; XVII~47.

Banjar (Borneo); Wong Banjar, Bugis, Bali, VIII~16; XIII~55.

Banjardawa, cêlak Kadêmèn, onderd. Têmon, watêsipun Ngayogya lan Bagêlèn, XI~27.

Banjarmasin, XVII~24.

Bangak, cêlak Banyudana (Bayalali), XVIII~59, 62, 67, XX~37.

Bangil, Jawi Wetan, VIII~40.

Bangkalan, (Madura), ingkang jumênêng Panêmbahan Cakraningrat, bêdhah dening kraman Nisab-Lokantara ing wulan Dulkaidah Alip 1675; botên lêt dangu kraman sirêp, Nisab-Lokantara pêrang kalihan prajurit Madura saking Pokak sarta prajurit Surabaya, pêjah wontên ing ara-ara ing jawi kitha; Bangkalan dipun dalêmi Panêmbahan Cakraningrat malih, VIII~25.

Bangkulu, V~28.

Bangkilon (kilèn), XIII~13.

Bangsri, babon: tanah Matesih, Bangsri dhusun agung; onderd. Karangpandan. Mangkunagaran, II~70, 71; XIV~49, 51, 54.

Bangsri, babon: mêngsah wontên Bangsri katingal saking Wero (Bèji), Bangsri Sukaharja, XIV~52.

Bang Wetan, XII~35, 67, 77, 78; XIII~65.

Banyuanyar, onderd. Calamadu, Mangkunagaran, pasanggrahanipun prajurit Jakawal badhe ngrampit kitha Surakarta ingkang kaping kalih, III~77; IV~27.

Banyudana, (Toyadana), bawah Bayalali, Baris Kabanaran campuh kalihan Kumpêni, dêlèr Hogêndorêp dhatêng Sultan Mangkubumi ngunduri; VI~74, 76, 78; VII~9, 10, 13; VIII~27, 28; IX~12; XVIII~68.

Banyumas (Toyamas) mancanagara, dèrèng nate kancikan Pangeran Mangkubumi; dados marginipun utawi palêrêmanipun prajurit Kumpêni nalika njagi Pagêlèn, dêlèr Hogêndorêp dhatêng Banyumas, Rêjêb 1677, Tumênggung Yudanagara sawêg sakit, I~49; I~46; III~69; VI~51, 67, 68, 73; VII~26, 27, 28, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 61, 65, 66, 67, 68, 75, 76, 77, 78; VIII~5, 12; IX~24, 26, 46, 57; X~18, 33, 34, 43, 50; XI~17, 61, 66; XII~10, 12, 13, 14, 32; XIII~12, 13, 15, 16, 17, 18, 29, 30, 39, 43; XVI~50, 56, 58, 67, 68, 73; XVII~27, 31, 47, 53, 60, 61, 63, 64, 68, 70, 71.

Banyuurip, kidul-kilèn Purwarêja, pasanggrahanipun Sunan Banaran bibar Pajênar, Sura 1677; tampi sêrat saking Pêkalongan, sarta saking Sultan Tubagus Buwang têrus bidhal dhatêng Talagawana, 28 Rabingulakir 1677, VII~25; X~71; XI~6.

Banyuurip, babon: salêbêting Krêndhawahana; dongèngipun Pangeran Adiwijaya, VIII~9, 13.

Banyon, babon: bawah Sêsela (Grobogan), pakuwonipun Pangeran Mangkubumi nalika ngubrês Pangeran Mangkunagara dhatêng pasisir, XIX~40.

Bantar, babon: bawah Roma, cêlak Kêbumèn, XI~14.

Bantardawa, babon: Kulonpraga, onderd. Nanggulan? ugi Bantar, VIII~14; XVI~59.

Bantardawa, babon: dhusun Bantardawa, wetan Bagawanta, bawah Bagêlèn? XIII~16.

Bantên, dipun gêbag Hogêndorêp, bêdhah ing dalêm sadintên, Rêjêb 1676, IX~37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44; X~78; XII~13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 37; XIII~12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 37, 38, 46, 47, 48; XV~24, 25, 26, 27, 29, 30,31, 38,40,42; XVI~70, 71, 72; XVII~24; XIX~68.

--- 48 ---

Bancar, babon: bawah Sukawati, lèr Bêngawan, kiwa-têngên Gêsi? XIV~57, 61, 75, 76; XV~9.

Barambang, babon: wetan Sanggung, botên têbih saking Kartasura, nglêmpaking baris Banaran nêmpuh Banyudana, 1675, VII~17.

Barangkal, babon: kilèn Pranaraga utawi Samarang, "Si dêlèr nèng Barangkal, manawa kabanjur ngidul", pabarisanipun dêlèr Hogêndorêp, jaman Sunan Banaran wontên ing Madiun, Dulkaidah 1677, XII~36, 40, 62, 63, 70, 73.

Barawatu, babon: tanah Barawatu, dhusunipun nana Pojok, dados cêlak Tawangsari, XIV~51, 52.

Barêbês, (mancanagara), VII~66, 69; VIII~4; XI~61, 76; XII~33; XIII~34, 35; XIV~15; XVI~20.

Bareka, babon: cêlak Sêcang, XIII~40.

Barèngan, (Barèng), onderd. Klathèn, XIV~33.

Barèngkèlan, babon: botên têbih kalihan Cêngkawak (Cangkrêp), pasanggrahanipun Sunan Banaran bibar pêrang Jênar, 24 Sura 1677, utusan dhatêng Pangeran Mangkunagara, saking Barèngkèl dhatêng Karoya, X~58, 67, 71; XXI~118.

Barija, cêlak Mataram, lampahan tigang dintên; babon: saking Ganggang mangidul, sajak cêlak kemawon, Brajan, onderd. Prambanan, distrik. Gondhangwinangun; cêlak Kamalon, XII~76; XIV~5, 6, 8, 11, 13, 18, 19, 21, 46; XVI~7, 8, 15, 55, 56, 57. Dhangwinangun; babon cêlak Kamalon.

Barongan (Garongan?), onderd. Galur, distr. Adikarta, VII~25.

Barosot, babon: Kulonpraga, onderd. Galur, Adikarta, VII~20.

Batang, wetan Pakalongan, Bupati Batang suyud dhatêng Sunan Banaran, Jumadilawal 1677, VI~68, 75; VII~61; IX~23, 24; XI~30, 40, 42, 43, 44, 58, 60, 61, 76; XII~10, 32, 33; XIII~30; XIV~5, 30; XVI~9.

Batawiyah, mriksanana Bêtawi.

Batu, babon: bawah Banjar, mbokmanawi: Batur, VI~72.

Baturana, kampung salêbêting kitha Surakarta, XV~67.

Batutangkil, (Tangkil), onderd. Sragèn, distr. Sragèn, XIV~58, 73, 75, 79; XV~28.

Bawah-angin, V~60; XIV~61, 62; XVI~12.

Bèji (dhusun), pasanggrahanipun Pangeran Mangkubumi, onderd. Tulis, kidul Batang, XI~30, 39, 41.

Bèji, wetan Klathèn, XVI~19, 21, 22.

Bêndha, babon: pinggir Kali Lêrêng, X~52.

Bêlulukan, mriksanana: Blulukan, XI~61.

Belututon, Tumênggung Belututon?, XI~61.

Bênggala, babon: cêlak Mataram, pasanggrahan, VI~6, 7.

Bênggala, sudagar Bênggala (Hindia Inggris), sami dhatêng Selong, XXI~85.

Bêngkak, (Bêngkal), babon: bawah Sêmbuyan; Bêngkêl, onderd. Eramaka, distr. Wuryantara, Wanagiri; pasanggrahanipun Pangeran Mangkubumi (ngubrês Pangeran Mangkunagara), XX~27.

Bêngkal, punapa Bêngkak, pabarisan Madura (bibar Pagiyanti), XX~32.

Bera, onderd. Trucuk, distr. Bèji, Klathèn, VII~29.

Bêrangkas, antawisipun Tanjung kalihan Dêmak, pasanggrahanipun Pangeran Mangkubumi bibar prang Patanjung, Sapar Ehe 1676 jendral van Imhoff tilar, dipun gêntosi Jacob Mossel, IV~76,77.

Bêtawi (Batawi, Batawiyah), panggenanipun Gupêrnur Jendral lan Raad pan Indi, I~6; I~23; I~68; II~48; II~59; II~60; III~42; IV~62; VI~21, 31, 32, 53, 61, 65; VII~51, 55; VIII~49, 51; IX~23, 24, 31, 40, 41, 43; X~56; XI~12, 13, 46, 47, 50, 51, 66; XIII~18, 58; XIV~20, 31, 62, 65, 71; XV~25, 34, 36, 43, 44, 50, 55, 61, 66, 71, 72; XVI~3, 10, 11, 14, 23, 25, 29, 33, 40, 41, 43, 51, 70; XIX~22, 23, 25, 26, 51, 57, 58, 68; XX~49, 50, 74; XXI~4, 10, 24, 34, 49, 59, 67, 99, 104.

--- 49 ---

Bicak, onderd. Todhanan, distr. Ngawèn, Blora, pasanggrahanipun Mangunonêng, VI~52.

Blora, (mancanagara), kalangkungan Pangeran Mangkunagara bibar Pagiyanti, I~25; II~7; II~50; II~69, II~73; II~77; III~34; IV~23, 60, 63; V~15; VI~23, 50, 52, 63, 77; VIII~49; XII~70; XIII~42; XIV~26; XV~76; XVIII~77; XIX~41.

Blulukan, onderd. Calamadu, distr. Kota Mangkunagaran, pabarisanipun Pangeran Mangkubumi nalika badhe ngrampit kitha Sala ingkang kaping kalih, IV~37, 38, 39.

Bulèlèng (Bêlèlèng), VII~51.

Bulukumêndhung (Wulukumêndhung), cêlak Pagêrwaja, utawi cêlak Majaranu, onderd. Dhandhêr, Bojanagara, II~78; III~3, 7; IV~51; V~66; XI~39; XII~5, XV~21.

Bulupitu, (Bulu gangsal kalih, Bulusapta), Raja Bulupitu = Arungbinang, putri Bulupitu; bawah Kuthawinangun, VII~60; X~5; XI~22, 23, 62, 65, 66.

Bultinap, mriksanana: Ngumbultinap.

Bumi, Bupati Bumi, VIII~34, 38; XI~77.

Bumija, Bupati Bumija, VII~18; VIII~34, 35, 37, 38; X~43; XI~77.

Buminatan, kampung ing kitha Surakarta, wetan Kleca (Purwasari), lèr wetan Kawiradigdan, IV~4, 5, 6; VIII~42.

Burêng, (Gunungkidul) Masaran, kidul Katêguhan (Tawangsari), II~3; II~10; II~11; II~12; II~19; II~24; II~25; II~26; II~44; II~46; XVI~77; XVII~3, 17, 18, 22, 24; XX~32.

Butuh Kuyang (Butuh, Butoh), saking Sala namung saonjotan, lèr-wetan Sala pinggir Bêngawan, asalipun Tumênggung Jayadirja XV~56, 62, 65, 67; XVI~14, 15; XVIII~67, XXI~62.

Bondalêm, babon: cêlak Pêngging, wetan Bayalali, VI~49; VII~10.

Bocor, babon: Bocor Ambal, onderd. Bulupasantrèn, kidul Ungaran, Pangeran Purbaya mundur saking pêrang Karanggêdhe, Jumadilawal 1677, XI~12, 13.

Brandhasan, bawah Saminan, Mataram, II~19.

Bringan (alas), jaman Sinuhun Mangkurat (IV) dipun dêgi kitha nama Garjitawati; gêntos Pangeran Mangkubumi yasa kitha nama Ngayogyakarta Adiningrat sabibaring Pagiyanti, XIX~24, 28, 30.

C.

Ceylon, mriksanana: Selong, V~63.

D.

Dhadhagan Larangan, "bewaking mungsuh" wetan Surakarta cêlak Jatimalang, pabarisan Surakarta badhe nglurugi Jakawal, kagèt sumêrêp Pangeran Mangkunagara langkung, III~76.

Daha, babon: bumi Kaduwang kilène. Pandhêlikanipun Pangeran Mangkunagara, sabibaring Pagiyanti, XIX~13, 37, 50, 52, 54, 59.

Dhayaluhur (Dhaluhur, Dhayêuhluhur, Majênang), mancanagara, III~69, 72; IV~78; VI~73; VII~51, 56; X~33; XII~12, 31; XVII~47.

Darapulu, babon: bawah Jipang Pangeran Mangkubumi campuh kalihan Kumpêni, II~77, 78; III~12, 13, 14, 22.

Daruju, mriksanana: Druju.

Dhatar, (mancanagara), III~69.

Dhawe, kidul-wetan Burêng, II~25.

Dêlanggu, inggih Dêlanggu sapunika; Sunan Kabanaran lêrêm ing Dêlanggu, badhe nggêbag Banyudana, 1675, II~75, 76; IV~60; VII~4; XVIII~58; XXI~110, 112.

--- 50 ---

Dêmak (kitha, mancanagara), bibar mêjahi Has wontên ing Grobogan Pangeran Mangkubumi têrus dhatêng Dêmak; bupatinipun, Tisnawijaya, lumajêng, Pangeran Mangkubumi mundur dhatêng Godhong, dipun tututi Kumpêni, pêrang, Kumpêni kawon; sabibaripun Pagiyanti tansah dipun incih Pangeran Mangkunagara, dados jujuganipun prajurit, II~13, 15, 16, 17, 18, 63, 64, 68, 69; III~10, 11, 17, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 36, 52; IV~23, 63, 69, 76, 77, 78; V~3, 5, 15; VI~23, 50, 52, 75; VIII~52; IX~23; XI~28, 53; XII~72, 74, 78; XIII~17, 34, 62; XIV~31; XV~31, 32, 44, 49, 56, 59, 61; XVI~5, 11, 52, 62: XVII~8, 11, 12, 65; XVIII~58, 76, 77, 78, 79; XIX~41, 50, 69; XX~15; XXI~36, 116.

Dêmalang, babon: bawah Pranaraga, cêlak kitha Pranaraga?, XVII~24.

Dhiwutan, cêlak Bêngawan, cêlak Sampangan, pasanggrahanipun Pangeran Mangkubumi dipun caosi pasarean saking Sala, XVIII~69, 72.

Jabanrangkah, (Jabanlawang) bawah Jabanrangkah, babon: cêlak Têmpuran (Magêlang), kalangkungan Sunan Banaran nalika badhe tindak Pakalongan, 28 Rabingulakir 1677, XI~29.

Jabung, onderd. Sawit, Banyudana, VII~17, 19.

Jagabaya, onderd. Bubutan, Purwadadi, Bagêlèn, pabarisanipun Tumênggung Anggawangsa, nanging lajêng katilar nalika Sunan Banaran ngrawuhi (bibar prang Banyudana), VI~73.

Jagamêrtan, onderd. Pêtanahan, kidul Kêbumèn, XI~16.

Jaganagaran, pondhok Jaganagaran ing Ngayogya, sami kalêbêtan Kumpêni, balanipun Sakèbêr lan Sindurêja, V~77.

Jagapuran, pondhok Jagapuran ing Ngayogya, V~77.

Jagaraga, (Jagaragi, Saosragi), mancanagara, 1 Sura Je 1678, Sunan Banaran bidhal dhatêng Surabaya, I~25; II~7, 50; III~34, 52; IV~63; V~15; VI~23, 38, 50, 52; XII~41, 44, 70, 72, 73; XIII~42; XIV~23; 24, 26, 29, 30, 79; XV~19, 76; XVII~26, 40, 41, 42; XVIII~50.

Jagarêsmèn, (Jagapati), onderd. Bulupêsantrèn, kidul Kuthawinangun, pasipênganipun Kumpêni Ungaran badhe nglarag dhatêng Jênar, 13 Sura 1677, X~41.

Jagasura, Bupati Jagasura, XVI~20.

Jayasudirgan, namaning kampung, margi dhatêng Kartasura, IV~35.

Jakawal (ugi dipun wastani: Majapait), (Pamajakawal, Majakawal, Jêkawal), onderd. Tangèn, Gêsi, Sragèn, wiwit ngadhaton bibar pêrang Kêndhêng, mêngsah baris Lajêr; pindhah kidul lèpèn, yasa kraton, mranata panganggening abdi; tampi kengkenanipun Gupêrnur Samarang (Endranata lan Pangeran Wijil); mantu Pangeran Mangkunagara (angsal Radèn Ajêng Bruwok alias Intên, Saptu 15 Bêsar, Be 1672); mbidhalakên wadyabala ngrampit kitha Surakarta ingkang kaping kalih; bibar pêjahipun Jayakartika, Adipati Pugêr katimbalan wangsul; Pangeran Mangkubumi ngrampit Surakarta ingkang kaping kalih, botên angsal damêl; têrus mangalèr. mbêdhah Kudus, Pathi lan Juwana; bibar Juwana lajêng pêrang kalihan pabarisan Kumpêni wontên ing Tanjung, pur; wangsul dhatêng Jakawal malih; dipun lurugi prajurit Kumpêni saking Samarang, Jakawal dipun tilar; Pangeran Mangkunagara mangidul, Adipati Pugêr mangetan, Pangeran Mangkubumi mangilèn dhatêng Gubug; Kumpêni bingung ngêtutakên prajurit ingkang mangidul, Kumpêni têrus mlêbêt Surakarta; prajurit Sukawati nglêmpak malih wontên ing Sumbêran, têrus bidhal dhatêng Mataram, III~10, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 39, 49, 51, 73, 74, 77; IV~21, 23, 32, 33, 56, 57, 60, 63, 78, 79; V~3, 5, 6, 18, 58; XIII~68.

Jakarta, IV~51.

Jalatah (kali), sakidul Matesih, XIV~51.

--- 51 ---

Jali, mriksanana: kali Jali.

Jambu, kilèn Ambarawa, pasanggrahan dados ajanging pêrang, Pangeran Adiwijaya kalihan Suryanagara-Suwandi mêngsah Johan Abraham kalihan Bupati Pasisir, VIII~36, 38, 39; XXI~61.

Jambun, babon: bumi pandhême Arya Panatas-êmban Pangeran Dipati Anom Mangkubumèn-, kalêbêt Surakarta, tumut bumi panumping Kawiragunan (abdi Pringgalayan, pêjah ing Gêtas), Jambon, -onderd. Gêmawang, distr. Kaloran, Têmanggung, XIX~12.

Jamberumput, barisan Kumpêni, cêlak Gombong, bawah Roma, cêlak Kêbumèn; saking gombong, Pangeran Purbaya mundur dhatêng Jamberumput, dipun gêbag Tumênggung Anggawangsa, mundur malih dhatêng Rêrambat, Ruwah 1675, VII~59, 62, 63, 68; XI~15, 16.

Jamus Pakangkungan, kilèn Ngayogyakarta, "saking Trayêm kidul wetan", V~77; VIII~72, X~70; XIII~41, 42, 43.

Jamus, cêlak Kêrja-Karangpandhan, Sala. Kêrja-Kêmajan-Jamus, XIV~51.

Jampirasa, onderd. Têmanggung, XII~18, 19.

Jampisalam, babon: bawah Pagêlèn? antawisipun Wanasigra (Gombong) kalihan Kuthawinangun, Anggawangsa kalihan Cakrajaya nalika wangsul dhatêng Pagêlèn njujug Jampisalam, VI~73; VIII~3; X~34, 35.

Japan, (mancanagara), cêlak Kêrtasana, II~7; XII~46, 67, 71, 78; XIII~7, 8, 11; XIV~28; XVI~47; XVIII~41.

Japani, pakuwon Japani ing Surabaya, XII~39, 40.

Japara, mriksanana: Jêpara.

Japuh, (Japoh), onderd. Jênar, distr. Gêsi, Sragèn, XV~70.

Jatimalang, wetan Surakarta, saking Samin ngalèr "saonjotan têbihe saking praja", I~71, 75; III~73, 74, 75, 78; IV~8.

Jatinom, bawah Klathèn, VI~48; XII~9; XIV~34.

Jatipandhawa, babon: botên têbih saking Jênar, Kalèrêk pêjah, prajurit Kumpêni tumpês mêngsah Kg. Sultan Mangkubumi, X~51, 52.

Jatisari, (Jatisêkar, Jatossantun), babon: saking Grompol ngidul ngilèn, cêlak Giyanti, cêlak Karanganyar (Karangpandhan)-pêpanggihanipun Pangeran Mangkubumi kalihan Ingkang Sinuhun P.B. III (dhusun Lêbak), têngah-têngah Surakarta kalihan Giyanti-lampahipun saking Sala mêdal Sampangan, IV~57, 61; VI~55; VIII~33; XII~7; XVII~31, 32, 48, 73, 79; XVIII~4, 5, 6, 8, 10, 17.

Jatisêkar, mriksanana: Jatisari, IV~61.

Jatitêkên, kidul Nusupan; pabarisan Surakarta badhe nglurugi Pangeran Mangkubumi, jaman Jakawal, III~73.

Jatitêngah, Dêmang Jatitêngah; IV~50.

Jatossantun, mriksanana: Jatisari.

Jawa, (tanah), II~57; III~42; IX~11, 34, 37, 38, 40, 45; XII~10, 65; XIII~58; XIV~64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 77; XV~36, 37, 46, 53, 57, 60, 71; XVI~10, 14, 16, 24, 25, 26, 39, 40, 64, 72, 75; XVII~24, 56, 57, 62, 63, 64, 68, 77, 78, XVIII~7, 13, 14, 37, 47, 54, 56; XIX~25, 28, 31, 41, 42, 50, 68; XX~8, 17, 18, 19, 22, 43; XXI~9, 11, 24, 35, 85, 87., 95, 102, 103, 117.

Jawinatan, pondhok Jayawinatan ing Ngayogyakarta, V~77.

Jèbrès, ing salêbêting kitha Surakarta sisih lèr wetan, barisan prajurit Sala; barisan Kabanaran dipun senapatèni Pangeran Mangkunagara ngrampit kitha Surakarta, VII~35; XII~36; XVIII~8.

Jêjêran, kidul Kotagêdhe, cêlak pabrik kêdhaton Plèrèd; babon: Banaran kulon jêjêran.

--- 52 ---

Jêglog, babon: kulon Tangkisan (Tawangsari), VIII~71, 73.

Jêmajar, babon: bawah Kêdhu, lèr Barabudhur; Sunan Banaran bibar ngêtêrakên Pangeran Purbaya dhatêng Pagêlèn, konduripun mêdal Jêmajar, VII~28.

Jêmbangan, babon: wetan Taji (Prambanan), Pangeran Mangkunagara, Pugêr lan bupati sanès-sanèsipun sami ngalêmpak badhe sowan dhatêng Banaran, awal taun 1675; Pangeran Mangkunagara ngaso badhe nrombol Mataram (bibar Giyanti), VIII~29, 30, X~60; XX~34.

Jênar, (Pajênar), bawah Bagêlèn, kraman Damarwulan pêjah dipun sênjata Tumênggung Arungbinang, Jumadilakir 1676; 15 Sura 1677 Sunan Banaran mundur saking Ungaran; dipun lurugi Kalèrêk (Clercq) kalihan Huce (Wauthier), pêrang Pajênar amuk-amukan; Huce pêjah rumiyin dalah saradhadhu 20 tumpês Klèrêk pêjah wontên Jatipandhawa nunggil sadintên, prajurit Kumpêni kathah ingkang pêjah, Ngahad Lêgi 22 Sura Jimawal 1677 (12 Dhesèmbêr 1751); Walandi 40 ndhêlik ing dhusun Ganggêng dipun cêpêngi; Sunan Banaran lajêng masanggrahan ing Cêngkawak, IX~28, X~33, 42, 43, 44, 45, 46, 54, 60; XI~19, 50; XII~35; XIII~24; XVII~51; XXI~54; XXI~116.

Jênu, babon: cêlak Ardi Gamping, XIV~5, 7; XX~35.

Jêpara, (Japara, mancanagara), Bupati Jêpara mêthukakên Pangeran Mangkubumi nalika mbêdhah Kudus lan Pathi, nanging kawon, III~27, 68; IV~64; V~15; VI~60; IX~23; XIV~71; XVII~58; XIX~57.

Jêrukgulung, lêrêsipun: Jêrukagung, onderd. Klirong, distr. Pêjagoan, kidul Kêbumèn, pinggir lèpèn Luk-ula, VII~73.

Jêthak, babon: kilèn Tingkir, onderd. Gêtasan, kilèn Têngaran, bêkêl jêthak dipun kèngkèn Totlomondo nalika pêrang Gondhang, nêdha bantu dhatêng Surakarta, Rabingulakir 1676; kalangkungan Sunan Banaran nalika tindak Kêdhu, 22 Sawal 1676; têlikipun Tumênggung Arungbinang misah, IX~56, 57, 58.

Jimbung, (Bulus Jimbung), onderd. Klathèn, pasanggrahan; Pangeran Mangkunagara mundur dhatêng Jimbung, Jumadilawal 1676; Pangeran Mangkunagara mèh kacêpêng Kumpêni; ing wingking dados pasanggrahanipun Pangeran Mangkubumi, VI~58, 59; IX~20; XII~35; XVI~52, 53; XVIII~24, 27, 28, 36, 39, 42.

Jipang, sawetan Blora, (mancanagara), Pangeran Mangkubumi mbêdhah Jipang, ngajêngakên jaman Jakawal, kathah prajurit Bugis lan Bali ingkang pêjah, II~50, 73, 77, 78; III~3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 21, 22, 24, 34, 52; V~15; VI~23, 50, 52; X~67; XII~28, 71, 72; XIII~51, 52, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 76, 79; XIV~3, 4, 10, 42, 55; XV~32; XVI~16, 46, 47; XX~25.

Jungkare, onderd. Karanganom, Jatinom, Klathèn, bawah Pajang, V~21; XIV~34.

Jurangjêro, onderd. Karanganom, Klathèn, bawah Pajang, V~21; XII~3; XIV~34; XVI~75, 78.

Juranggawing, babon: cêlak Magêtan, XII~36.

Jurangkali, babon: cêlak Magêtan, XII~36.

Jurangkênanga, babon: wontên ing Gunung Kêndhêng?, cêlak Talgaji, XV~61, 63, 64.

Jurangpamancal, Dêmang Jurangpamancal?, XIV~24.

Jurug, lèr Jèbrès, Sala, baris Kabanaran dipun senapatèni Pangeran Mangkunagara ngrampit kitha Surakarta, IV~61; VII~35.

Juwana, petor Juwana, Galengsong Juwana, Pangeran Mangkubumi mbêdhah Juwana, petoripun nggêbyur lèpèn; pangeran angsal jarahan kathah, II~59; 60; IV~57, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 78, 79; V~4, 15, 62, 79; VII~17; X~16; X~38, 39, XII~9; XIV~42; XVIII~76, 77, 78, 79; XIX~7, 57.

--- 53 ---

Juwiring, bawah Dêlanggu, XVIII~59.

Johor, XVII~24.

Jombor, onderd. Juma, distr. Candhirata, lèr Kêdhu, VIII~36, 37.

Dlanggu, mriksanana: Dêlanggu.

Dhuwêt, babon: wetan Gagatan, lakon sêbêdhug, onderd. Andong, distr. Karanggêdhe, Bayalali, XV~27, 28, 40, 44.

Dongkèlan, (Padhongkèlan), kidul kitha Ngayogya; kaparingakên dening Kangjêng Sultan dhatêng Pangeran Juru minangka lênggahipun ~ salajêngipun dipun yasani dalêm, nama Kajuron; dados pasantrèn agêng; ingkang dados Kyai Jayanudin, XXI~71, 74, 75, 76.

Drêsanan, (Drêsana), bawah Dêlanggu; pabarisan prajurit Sala; pasanggrahanipun Pangeran Mangkubumi, IV~60; V~20; VI~55, 79; XVIII~4, 9, 12, 13, 15, 17, 22, 27, 28, 35.

Druju, onderd. Jatiyasa, distr. Jumapala, II~39.

E.

Ekap, (Kap, Kaap de Goede Hoop), IX~34; XI~51.

G.

Gadhing, prapatan Gadhing, salêbêting kitha Surakarta; Pangeran Buminata sawangsulipun dhatêng Surakarta kaparingan griya Wirayudan ing kidul Gadhing; Pangeran Timur dêdalêm ing kidul Gadhing, tilas griya Arungbinangan (bibar Pasalatiga), IV~49; V~74; XII~7; XXI~21.

Gadhing, urutipun Pokak; tanah Gadhing, wontên dhusunipun: Mamênang urut Manjung (Klathèn), urut Gadhing; barise Pangeran Adiwijaya, V~21, 27; VI~10; X~66, 78; XI~77.

Gajahwong, desa, kilèn kitha Sala, salèr Kalijêruk, cêlak Wanakarta, pabarisan Sukawati nalika badhe ngrampit kitha Surakarta ingkang kaping kalih, IV~7, 8, 9.

Gaduwang, mriksanana: Kaduwang.

Gagatan, babon: lèr Sima (Bayalali), dhusunipun Rêpaking (Nuriman mantokakên anakipun èstri angsal Sultan Bantên), XII~74; XV~26, 27, 38, 41, 42; XVI~30; XIX~72.

Galadhag, lèr alun-alun lèr, Surakarta; kangge baris prajurit, nalika dipun têmpuh prajurit Sukawati, jaman Jakawal, III~78, 79; IV~42.

Galadhag, cêlak alun-alun lèr Ngayogya, XX~36; XXI~69, 81.

Galagah, mriksanana: Gêlagah, saking Garigal ngalèr-ngilèn, II~14.

Galagah, (Glagah), onderd. Jatinom, sami golongan bawah Dipadirjan, XIV~34.

Galendhang, (Glendhangrêja), onderd. Ngombol, distr. Purwadadi, Bagêlèn, XIII~28.

Galodhogan, onderd. Klathèn, Pangeran Mangkunagara nukup prajurit barisan Pokak, angsal pêpêjah kathah, kupingipun mêngsah katur dhatêng Banaran, Ruwah 1675, VIII~6, 60, 61.

Gambiran, babon: cêlak Mataram, sapunika: kilèn Kuthagêdhe, X~68.

Gamping, (gunung), mriksanana: Gunung Gamping.

Ganawêlang, babon: botên têbih saking Banyudana, wetan Ngaru-aru, VII~8.

Gandhing, babon: "tinimbangan mungsuh ing Gandhing", VIII~16.

Gandhing, cêlak Garongan, wontên ing Gunung Gamping, XVI~51.

Gandhu, mriksanana: Kali Gandhu.

Ganggang, pinggir Bêngawan, salêbêting kitha Sala, XV~77; XVI~8; XVII~48; XVIII~68.

Ganggêng, onderd. Cankrêp, distr. Purwarêja, Bagêlèn, nalika pêrang Pajênar taksih wontên kantunan Walandi 40 ndhêlik ing dhusun Ganggêng, dipun cêpêngi prajurit Banaran, 22 Sura 1677, X~57.

Gangsiran, (Gunung Kidul?), V~75.

--- 54 ---

Garantung, (Gêrantung, Grantung), onderd. Bayan, distr. Purwarêja, Bagêlèn, Kumpêni dipun tindhihi Postêr lan Tumênggung Arungbinang badhe nglurug dhatêng Malaran, nyipêng wontên Garantung, Bêsar 1677, X~4; XIII~36.

Garèdègan, mriksanana: Grèdègan.

Garêmêt, kampung ing kitha Surakarta (kilèn), cêlak Kleca, I~75; IV~4, 21, 37, 38, 55; VII~34, 39, 40, 41, 42, 43, 45; XVII~27, 28, XVIII~8.

Garêsik, (Grêsik), lèr Surabaya, mancanagara, wontên bètèngipun Kumpêni; asalipun Bratawirya, III~3; VIII~19, 21, 23; XII~27, XIII~52; XVIII~18, 19, 40, 60; XIX~11.

Garidhih, babon: cêlak (kidul) Pêngging, XIV~38.

Garigal, (gunung), wetan Surakarta, cêlak dhusun Trêbis, bibar ngrampit Surakarta (1 Pasa 1671) Pang. Mangkubumi mundur dhatêng Garigal nanging botên dangu lajêng mangalèr, I~76; 77; II~13.

Garobogan, (mancanagara), suwau lênggahipun Martapura (Pugêr); dipun rêbat mantunipun nama Pulangjiwa, Martapura ndhêlik dhatêng Sêmarang; sarêng Pang. Mangkubumi madêg kraman wontên ing Pandhak-Karangnangka, Martapura nusul, kaparingan nama Dipati Pugêr, kautus nggêbag Grobogan kalihan Warung; Pulangjiwa oncat dhatêng Sêmarang; Pang. Mangkubumi jêngkar saking Garigal têrus dhatêng Garobogan, campuh kalihan Kumpêni, Mayor Has (Hans Gier) pêjah lajêng mangalèr dhatêng Dêmak; dados lênggahipun Dipati Pugêr, wêkasanipun dados lênggahipun Tumênggung Suryanagara (Yudanagara), I~24,53, 54, 56; II~14, 66, 67, 69, 73; III~11, 52; V~7, 15; VI~52, 53, 54; VIII~18, 19, 23, 49, 52; XII~28, 70, 73, 74; XIV~55, 56, 57; XV~32; XVI~16, 29, 44, 49, 57, 69; XVII~60, 61, 68; XVIII~51, 67, 68, 76; XIX~39, 40, 42, 46; XX~25.

Garujugan, (Grojogan), onderd. Pêtanahan, (kidul Kêbumèn), XI~18, 67, 68.

Garogol, babon: Garogol kidul Bêngawan, kidul Bancar, (bawah Gêsi) Sukawati, XV~9, 10, 33, 34, 35.

Garogol, (Grogol) onderd. Wêru, distr. Tawangsari, Surakarta; Jayasudirja, patihipun Pangeran Timur pêjah dipun rampog prajurit Mangkubumèn (bibar Pagiyanti), XX~23.

Garompol, babon: kidul Gêbang, onderd. Kali Grompol, antawisipun Sala kalihan Sumêngka, margi saking Grobogan, mêdal Gunung Kêndhêng anjog ing Grompol, kapitan Busèt saking Samarang dhatêng Sukawati mêdal Dêmak, Grobogan, Gunung Kêndhêng têrus dhatêng bètèng wontên ing Garompol, prajurit Surakarta ngêmpal, II~67; III~11, 12; IV~8, 27; VI~55; VIII~53; XVI~14; XVII~19.

Garongan, onderd. Panjatan, Adikarta, kilèn Praga. VII~24.

Gawok, sakidul Kartasura, haltê Gawok, kalangkungan baris Mangkunagaran bibar Pagiyanti; bibar Pasalatiga bandar ing Gawok kaparingakên dhatêng Pangeran Mangkunagara, XVIII~58, 70; XXI~41.

Gêbang, babon: kidul Majarata, Karanganyar, Surakarta, saking Pandhak-Karangnangka Pangeran Mangkubumi pindhah dhatêng Gêbang, utusan dhatêng Pang. Mangkunagara (ing Nambangan), Pang. Buminata (Dhandhun Martèngsari) sarta Pang. Singasari (Kasine) dipun ajak ngêmpal; namung Pang. M.N. ingkang purun-jaman Gêbang I.S.P.B. II mantu (18 Jimakir, Dal 1676); Pang. Mangkubumi jêngkar saking Gêbang tanggal 29 Ruwah 1671, badhe ngrampit Surakarta; Gêbang dipun broki Kumpêni, I~52, 57, 63, 65, 70, 71, 77; II~12, 13, 14, 52, 53, 64, 66, 67; XIII~68; XIV~57.

Gêdarèn, onderd. Jatinom, distr. Jatinom, XIV~34.

Gêlagah, (Galagah), babon: têngah Gunung Kêndhêng, pandhêlikanipun Mas Ayu Tejawati; Pangeran Mangkunagara sowan, II~64, 65.

--- 55 ---

Gêlagahan, babon: kidul Yogya; Glagahan, onderd. Pandhak, Bantul? Pangeran Mangkunagara nggêbag Kumpêni, Snijders pêjah, Sura 1677.

Gêmantar, babon: "prênah sakidul Matesih", kathah jurangipun, pabarisan Mangkunagara, jaman Jakawal; Totlomondo enjing-enjing nêmpuh Gêmantar, Pangeran Mangkunagara mèh kêtukup, nanging sagêd oncad, nilar rajabrana kathah; Sakèbêr têrus dhatêng pakuwon Sunggingan (jaman bibar Surakarta karampit ingkang kaping kalih), III~33, 48, 49, 52, 74; IV~31, 32, 33, 56, 58, 60, 61, 78, 79; V~7, 18, 68, 70; XX~68.

Gêmblung, babon: cêlak Samin lan Jatisari; pasanggrahanipun Pangeran Mangkunagara nalika badhe têluk dhatêng Sala, VIII~33; XVIII~58; XXI~10, 11, 12, 13, 16.

Gêmbong, (mancanagara); Gêmbong (lan Surabaya) bawah Pasuruan, bètèng Gêmbong (bawah Surabaya), pajagèn Kumpêni, III~68; VIII~24; X~17; XII~36; XIII~6, 7, 11; XIX~11.

Gêmulak, (Gumulak Têrbaya), mantri Gêmulak, XIX~18.

Gêrantung, mriksanana: Garantung, XIII~36.

Gêrjitawati, suwau Bringan; dening Sinuhun Mangkurat (IV) dipun yasani kitha nama Gêrjitawati; salajêngipun Pangeran Mangkubumi yasa kitha nama Ngayogyakarta Adiningrat, XIX~24, 30.

Gêrit, babon: bawah Jipang "Gêrit bumi Jipang", III~12, 14.

Gêtas, Tundhungan, Juwiring, bawah Dêlanggu; Wiraguna, kengkenanipun Adipati Pringgalaya, mbêkta arta dipun begal Patih Kudanawarsa, XVIII~58, 59, 61.

Giyanti, (Giyantipura, Giyantos, Giyantirêja), bawah Karanganyar, Mangkunagaran: antawisipun lèpèn Samin kalihan lèpèn Badawaluh; pêpanggihanipun Kumpêni kalihan Pangeran Mangkubumi ngrêmbag palihan nagari, XIV~33; XVII~19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 43, 44, 45, 47, 49, 52, 53, 57, 60, 73, 74, 79; XVIII~3, 4, 5, 6, 10, 12, 16, 17, 19, 21, 24, 27, 29, 30, 32, 36, 37, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 54, 56, 57, 68, 72; XIX~8, 9, 14, 29, 40, 41; XX~41, 42, 44; XXI~23.

Giyantos, mriksanana: Giyanti.

Giyantipura, mriksanana: Giyanti.

Giyantirêja, mriksanana: Giyanti.

Giri, (pasarean), Pangeran Silarong mêdal saking Sala, dhatêng Mataram, têrus Pranaraga, dipun cêpêng Bupati Pranaraga, kapasrahakên gupêrnur Hogêndorêp ingkang sawêg baris Jipang; ngamuk, seda, kasarèkakên ing Giri, III~15.

Godhong, sakidul Dêmak; Pangeran Mangkubumi nggêbag Kumpêni, saking Dêmak (bêdhah sapisan) Pangeran Mangkubumi mundur dhatêng Godhong; campuh kalihan Kumpêni malih, Kumpêni kawon, II~17; 28, 48; III~56; VIII~52.

Gubug, distr. Singênkidul, Grobogan-kidul Dêmak, -kidul Godhong; Pangeran Mangkubumi dipun lurugi usar saking Samarang, Jakawal dipun tilar, tindak ngalèr-ngilèn, dhatêng Kadilangu, têrus masanggrahan ing Gubug, lajêng ngêmpal malih kalihan wadyabala wontên ing Sumbêran; Pangeran Mangkunagara ngrampog Walandi ingkang jagi dhusun Gubug (bibar Pagiyanti), V~5, 7; XVIII~76.

Gubugangin, panggenanipun Pangeran Pamot, dipun gusah Adipati Pringgalaya, II~5, 11, 45.

Gumantar, mriksanana: Gêmantar, V~68.

Gumêlêm, pabarisanipun Tumênggung Anggawangsa, onderd. Susukan, Purwarêja, lèr Banyumas, Tumênggung Anggawangsa pacakbaris, pêrang Pagêlèn awal, VII~47, 54; XVII~61.

--- 56 ---

Gumpang, (Gumpang Maya), onderd. Waru, Kartasura (Sala); jujuganipun Pangeran Mangkubumi nalika ngrampit kitha Sala ingkang kaping kalih, IV~21, 35; VII~45; XIV~45.

Gunung Gamping, cêlak Mataram, kangge dhêlikan baris; Pangeran Mangkubumi damêl bètèng kangge ngungsèkakên rêrepot, IX~13; XIV~5; XV~24; XVI~9, 13, 19, 20, 26, 48, 49, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 67, 68, 69, 73; XVII~44; XVIII~21, 27, 36, 39, 77, 78, XIX~7, 9, 10, 12, 24; XXI~99.

Gunung Katongan, mriksanana: Katongan.

Gunung Kêlut, njêblug dintên Sênèn Paing, 16 Jumadilakir, Jimawal 1677; Sunan Banaran sawêg wontên ing Kêdhu, saking Pakalongan badhe kondur dhatêng Matawis, XI~58.

Gunung Kêmbang, babon: sakidul Jatinom lêrês, mbokmanawi onderd. Kêbonarum, Klathèn, Mayor Por (Faure) kêplajêng saking Tidhar mêdal Gunung Kêmbang, VI~48.

Gunung Kêndhêng, mriksanana: Kêndhêng, II~64.

Gunung Kidul, tansah dados dhêlikanipun prajurit kraman, sabêdhahipun Banaran, tanggal 7 Jumadilawal 1676, Sunan Banaran dhatêng Sukawati mêdal Gunung Kidul; Cakrajaya wontên ing margi dipun gêbagi jagulipun; bibar Pasalatiga dados lênggahipun Pangeran Mangkunagara, IV~56; V~33, 68; VI~7; IX~20, 54; X~68; XIV~46; XV~6, 9, 23; XVI~17, 19, 21, 22, 42; XVIII~37; XIX~52, 54; XX~21, 51; XXI~5, 6, 33, 41, 56.

Gunung Lanang, bawah Bagêlèn? kraman Ki Mas Anggèr, dipun tumpês dening Tumênggung Arungbinang, Jumadilakir 1676, IX~29, 30.

Gunung Lawak, babon: cêlak Gunung Gamping, XIV~5.

Gunung Lètèr, babon: cêlak Jêthak (Gêtasan), pasanggrahanipun Sunan Banaran, nalika tindak Kêdhu, 25 Sawal 1676, IX~58.

Gunung Maja, bawah Sêmbuyan? XVII~19.

Gunung Mêrak, Imagiri, XIII~79.

Gunung Ngadêg, bawah Sêmbuyan, Sultan Dhandhun Martèngsari dipun ubrês prajurit Sukawati ngungsi dhatêng Gunung Ngadêg, V~39.

Gunung Pamasaran, parêdèn kidul Masaran, Bèji, pabarisan Sala, XIX~28.

Gunung Pare, babon: kidul Baki (Sala); Pare, onderd. Wanasari, distr. Dêlanggu, Bugis sami minggat saking Mataram, Rêjêb 1677, dipun tututi prajurit Banaran, campuh wontên Gunung Pare, XII~6.

Gunung Prau, mriksanana: Prau.

Gunung Sèwu, II~25.

Gunung Sumbing, mriksanana: Sumbing.

Gunung Sundara, mriksanana: Sundara.

Gunung Tompomas, babon: "gunung alit bawah Pamêrdèn" Dêlèr Hogêndorêp akèn ndhudhuki, dipun kintên wontên jênenipun saèstu, nanging botên angsal punapa-punapa, XII~13, 14.

Gunung Wijil, mriksanana: Wijil, Pacitan.

Gunung Wujil, bawah Kartasura, sisih kidul, dados palêrêpanipun baris Surakarta, XVIII~75; XIX~50, 51, 52.

Gunturbarubuh, Dêmang Gunturbarubuh, IV~50.

Gurda, babon: cêlak Ungaran (Kuthawinangun), X~35.

Gogodhong, mriksanana: Godhong.

Gogombong, mriksanana: Gombong.

Gombong, baris Kumpêni; saking Karangnangka Pangeran Purbaya mundur dhatêng Gombong; Pangeran Suryadikusuma mbalik dhatêng Kumpêni (têrus kakendhangakên dhatêng Selong); Pangeran Purbaya dipun gêbag Tumênggung Anggawangsa kuthetheran, mundur dhatêng Jamberumput (Ruwah 1675), VII~54.

--- 57 ---

Gondhang, babon: botên têbih Kali Kuning, kiwatêngên Bayat, cêlak Kêmbang, Totlomondo, badhe nglurug dhatêng Mataram, pacak bètèng wontên ing Gondhang, Rabingulakir 1676; tansah dipun rêridhu prajurit Banaran; Pangeran Mangkunagara dipun dukani Sunan Banaran, dene pêrangipun botên tanggon; dipun dhatêngi prajurit Banaran ingkang pinilih, Totlomondo kèwêdan nêdha bantu dhatêng Sala, ingkang dipun kèngkèn Bêkêl Jathak; 12 Rabingulakir dipun têmpuh Sunan Banaran dalu-dalu mbêkta prajurit suranata, prang rame; kadhatêngan dêlèr Hogêndorêp saking Bayalali, badhe dipun têmêni dening Sunan Banaran, nanging kapêksa wangsul dhatêng Mataram; Dipati Jayaningrat Pakalongan sampun mlêbêt Mataram; sapêngkêripun Sunan Banaran Totlomondo lan dêlèr nilar Gondhang, nglajêngakên nglurug dhatêng Banaran; Tumênggung Arungbinang angsal bandhangan rajabrananipun Sultan Bantên, Sura 1678, II~74; VI~10; VII~18, 47; VIII~58, 59, 60, 63, 65, 68, 69, 70, 72; XV~9; XVI~19.

Gondhangrawi(ng), Dêmang Gondhangrawing; babon; bawah Sukawati, utawi wontên ing rêdi Kêndhêng bawah Kêmusu?, IV~50; V~66; XI~39; XII~5; XIII~53; XIX~71.

Gonggangdh(g)alungan, saking Jakawal mangidul, anjog Matesih; bibar ngobong-obongi Jakawal prajurit Kumpêni sipêng wontên ing Gonggangdhalungan, IV~50; V~6, 66; XI~39; XII~5; XIII~53; XV~21.

Gothaka, (gunung) wayang, "nadyan nèng Giri Gothaka", VIII~77; X~3.

Gowong, bètèng Kumpêni-Mantri Gowong, onderd. Bruno, distr. Kêmiri, Kuthaarja, lojinipun Kumpêni kalih; Kalibawang kalihan Sêmpura, sami dipun gêcak prajurit Banaran, ingkang dipun tindhihi Tumênggung Jayadirja; Janudin katingal kêkêndêlanipun; têrus têdhak dhatêng Malaran, misudha Janudin dados Arya Jayèngrana, Dulkaidah Ehe 1676; Sunan Banaran rawuh ing Gowong, IX~70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78; X~42; XIII~40, 46, 47; XV~24, 25, 29; XVI~67.

Grèdègan, (Garèdègan), babon: bawah Mataram, Pangeran Mangkunagara ngrêridhu Kumpêni, Jumadilawal 1676, IX~17, 20.

Grêmêt, mriksanana: Garêmêt.

Grêsik, (mancanagara), mriksanana: Garêsik.

Grobogan, mriksanana: Garobogan.

Grojogan, mriksanana: Garujugan.

Grogol, onderd. Karangmaja, distr. Wanasari, Gunung Kidul; tiyangipun sami dipun kêrigi dening Pangeran Mangkunagara (bibar Pagiyanti), XIX~52.

I.

Imantaka, nagarinipun Niwatakawaca, IX~43.

Y.

Yapara, mriksanana: Jêpara.

Yogya, mriksanana: Ngayogyakarta Adiningrat.

Yaman, XVI~11.

K.

Kabanaran, mriksanana: Banaran.

Kabangan, kampung ing kitha Surakarta, sisih kilèn, cêlak Lawiyan, baris Kabanaran dipun senapatèni Pangeran Mangkunagara ngrampit kitha Surakarta, I~75; VII~34, 41.

Kabarongan, mriksanana: Barongan, VII~25.

Kabumèn, klêbêt Roma; Pangeran Purbaya saking Rambat mundur dhatêng Kêbumèn, rakit jagang ngungkang lèpèn Luk-ula; ngêdali prang wontên ing Jêruk-agung, kawon; dipun têmpuh Tumênggung Arungbinang, mlajêng malih têrus wangsul dhatêng Mataram; Cakrajaya katilar wontên ing Bantardawa Kulon Praga, VII~72, 74, 75, 76, 78; XI~9, 10.

Kabolêngkir, Kandhuruan Kabolêngkir, XVIII~41, 50.

--- 58 ---

Kadarèn, cêlak Garêmêt, IV~55.

Kadhawung, kampung ing Surakarta, sisih kidul, IV~46.

Kadêmèn, babon: bawah Banjardawa; Dêmèn, onderd. Têmon, cêlak Watês Yogya kalihan Bagêlèn; Kulon Praga, wetan Bagawanta, Pangeran Purbaya kêplajêng dhatêng Kadêmèn, Jumadilawal 1677, XI~27; XIII~29.

Kadilangu, pradikan kalêbêt Kabupatèn Dêmak, Dêmang Mas Rangga Kadilangu- Kalangkungan Pangeran Mangkunagara (bibar Pagiyanti), II~18; III~13, 14, 33, 35, 41; V~5; VI~28; IX~62; X~49, 58; XI~3; XII~12, 22, 23, 63; XIX~69.

Kadipala, kampung Kadipala ing salêbêtipun kitha Sala. Pancènipun badhe dipun dêgi kraton, nanging botên saèstu; prang Kadipala Jayadirana pêjah mêngsah prajurit Sukawati (ngrampit kitha Sala ingkang kaping kalih), I~8, 9, 74; IV~38, 42, 55; VII~34, 41, 42; XVIII~33.

Kadipan, "Wong kadipan", VII~51, 52, 53, 57.

Kadirêja, babon: kulon Wanakarta, mbokmanawi: Kadirêsa, Têras, Banyudana; Adipati Pugêr-Paridan wangsul saking Mataram masanggrahan wontên ing Kadirêsa nêluk-nêlukakên tiyang, V~63.

Kadhiri, (mancanagara), I~58; VIII~25; XII~46, 67, 71, 77, 79; XIII~11; XIV~26, 55; XVI~46, 47; XVII~58; XVIII~18, 20, 41, 42, 43, 48.

Kadhiwutan, mriksanana: Dhiwutan.

Kajêngapak, mriksanana: Kayuapak.

Kajêngmas, mriksanana: Kayumas.

Kajomboran, mriksanana: Jombor, VIII~36.

Kajoran, onderd. Klathèn, VI~28.

Kajoran, (desa, Kajoran, Kayuapak), kidul Kayuapak (Bêkonan), pabarisan Mangkubumèn (bibar Pagiyanti), XX~39, 40, 51.

Kajuron, dalêmipun Pangeran Juru ing tlatah Dhongkèlan, kidul kitha Ngayogya, XXI~76, 81, 109.

Kaduwang, (mancanagara), sakidul Nambangan, antawisipun margi Nambangan-Pranaraga, pinggir kali Kaduwang jujuganipun Pangeran Mangkunagara; dipun broki Pangeran Mangkunagara; Pangeran Mangkubumi ngrampit kitha Surakarta kapisanan, nanging lajêng karêbat barisan Surakarta (kalihan Tênakus lan Hogêndorêp) malih, bibar Pasalatiga dados lênggahipun Pangeran Dipati Mangkunagara, I~70, 78, 79; II~7, 37, 46, 68; III~75; V~15, 21; XII~46, 56, 57, 70; XIII~42; XIV~23; XV~76; XVI~12, 27, 75; XVIII~37, 48, 58; XIX~13; XX~39; XXI~4, 33, 41.

Kaendranatan, pondhokan, griyanipun Endranata wontên ing kitha Samarang, XVI~9.

Kahedêrabat, sudagar Kahedêrabat (Haiderabad, Hindhustan), sami dhatêng Selong, XXI~85.

Kayuapak, onderd. Palakarta, distr. Bêkonang; baris Drêsanan pindhah dhatêng Kayuapak (salêbêtipun Pringgalayan), XIX~35, 36, 37, 39, 40, 50; XX~39, 40, 70.

Kayumas, (Kajêngmas), babon: bawah Malaran (Gêbang) Purwarêja, pasanggrahanipun Sunan Banaran bibar pêrang Malaran, Bêsar 1676, têrus pindhah dhatêng Sêmawung, X~10, 11.

Kalajuran, onderd. Godhean, kilèn Yogya, prajurit Sukawati kèndêl ing Kalajuran nalika badhe nggêbag Trayêm, V~23.

Kalalung, babon: cêlak Jatinom, XIV~34.

Kalangbrèt, (mancanagara), cêlak Tulungagung; bibar Pagiyanti tumut Ngayogya, II~7; XII~46, 67, 71; XV~76; XVIII~49, 50, 55; XXI~64.

Kalangrambat, botên têbih saking Ngramba, Sukawati, XVI~4, 5, 13, 16, 47, 49.

Klêgèn, onderd. Klirong, kidul Kêbumèn, XI~9, XIII~19, 20.

Kalêpu, (Klêpu), onderd. Polanharja, Dêlanggu, pinggir margi agêng jaman kina, kêrêp kampiran prajurit, IV~60; VI~8, 55, 58, 79; VIII~56, 57; XX~11.

--- 59 ---

Kalesan, pabarisanipun Pangeran Pamot jaman Jakawal, III~33, 52.

Kaleca, (kleca), sakilèn Purwasari, barisan Sukawati nalika badhe ngrampit kitha Surakarta ingkang kaping kalih; wontên wetan Kaleca pêrang pamuk, baris Kumpêni lan Surakarta sami kawon, IV~4, 5, 21, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 54; VI~24, 40; VIII~33, 53; XII~37.

Kaliabu, onderd. Salaman (Magêlang); Pangeran Adiwijaya seda wontên Kaliabu, XIII~46, 47, 49, 50, 71, 72.

Kaliasin, babon: lèr Pranaraga, namaning lèpèn (Jênangan), ingkang anjog bangawan Madiun, XV~7; XVIII~49, 56, 57.

Kali Badawaluh, salèripun Kali Samin, sapunika Kali Waluh, XVII~34.

Kalibata, (Lèpèn Banon), onderd. Bênêr, distr. Loano, Tumênggung Arungbinang dipun bujêng Pangeran Purbaya, Jimakir 1677, IX~77; XI~63.

Kalibawang, kidul Mêndut (Magêlang); bètèng Kumpêni, dipun gêcak prajurit Banaran, Dulkaidah 1676, IX~76, 77.

Kalibêbêr, (mancanagara), III~69, 72; IV~78; X~33; XVII~70, 71, 72.

Kalibêning, onderd. Prambanan, distr. Kalasan, jagang santosa, kangge malangi lêbêtipun dêlèr dhatêng Banaran; sarêng banaran katilar, pabarisan Kalibêning ugi kesah, 7 Jumadilawal Ehe 1676, IX~7, 13, 14.

Kalidêmung, babon: cêlak Magêtan, Pangeran Mangkunagara pêrang mêngsah Dipati Suradiningrat Pranaraga; Dipati Suradiningrat pêjah, Pangeran Mangkunagara damêl gêgujêngan, Dulkaidah 1677, XII~45, 46.

Kali Jali, (Joli), lèpèn Kuthaarja, bibar pêrang Malaran, kawon, Tumênggung Arungbinang mundur dhatêng Ungaran mêdal sabrangan Kali Jali, Bêsar 1676, X~8; XIII~35.

Kalijêpit, babon: lèr Bangak-Banyudana; kalangkungan Pangeran Mangkunagara, XX~38.

Kalijêram, mriksanana: Kalijêruk.

Kali Jêruk, Lèr Wanakarta, cêlak Gajahwong, sakidul Pamêlaran, salèr Ngasêm; dados ajanging pêrangan, tumpêsipun balanipun Jayakartika-Dhelo, IV~8, 19, 20, 33, 34; XX~3, 4.

Kali Gandhu, babon: cêlak Tingkir, bawah Têngaran; pabarisan Kumpêni; kêlangkungan Sunan Banaran nalika tindak Kêdhu, 21 Sawal 1676, IX~56; XIX~71.

Kaligondhang, onderd. Panggang, distr. Pandhak, Bantul, XIII~31, 32.

Kali Kadhiri, XVII~58; XVIII~42.

Kalikuning, babon: cêlak Nambangan (?), sawetan Nambangan, kidul Têmbayat, pabarisan Surakarta jaman Jakawal, II~45, 46, 72, 74; III~9.

Kali Kuwung, mriksanana: Luk-ula utawi Kabumèn, VII~78.

Kaliniti, Pangeran Natakusuma, turun Kaliniti?, XVIII~26.

Kali Opak, dêlèr Hogêndorêp rêbatan sabrangan Kali Opak kalihan prajurit Banaran, Jumadilawal 1676.

Kali Udhèt, babon: bawah Gêtasan, wetan Sêcang (Magêlang), pêrang Kali Udhèt achir wulan Sawal 1676, Sunan Banaran unggul, kathah mêngsah pêjah, têrus bidhal Sêcang, IX~59, 60; X~4.

Kali Pamalih, mriksanana: Pamalih, VII~78, 79.

Kali Pepe, mriksanana: Pepe.

Kali Rêca, babon: cêlak Mataram (Kali Gajahwong ?), XVIII~77.

Kali Samin, (Samin), kidul Karanganyar, XVII~34.

Kalisapèn, cêlak Gombong; prajuritipun Tumênggung Anggawangsa mêntas nggêbag Pangeran Purbaya wontên ing Karangnangka, angsal bandhangan kathah wontên ing Kalisapèn, VII~54.

Kalitangga, babon: cêlak Madiun, XVII~42.

Kalicacing, onderd. Salatiga, distr. Salatiga; pondhokanipun Adipati Pringgalaya wontên ing Salatiga nalika badhe rêmbag palihan nagari kalihan Pangeran Mangkubumi tuwin Nic. Hartingh; ugi pasanggrahanipun Sinuhun P.B. III nalika ngrêmbag siti bawah Mangkunagaran, XIX~19; XXI~31, 37.

--- 60 ---

Kalicacing, lêmpung Kalicacing, kangge damêl grabah, III~36.

Kalicêri, Mantri Kalicêri, XV~56.

Kalicorok, babon: "nêrak dharat Kalicorok" Bantên, Tubagus Buwang kasoran pêrang kalihan Hogêndorêp, Rêjêb 1676, IX~41.

Kali Wanglu, babon: cêlak Bayat, kuburanipun tiyang kalih ingkang dipun pêjahi Hogêndorêp, sirahipun badhe dipun akênakên mustakanipun Pangeran Mangkunagara kalihan Pangeran Pamot, II~47.

Kaliwingka, salêbêting kitha Surakarta sisih kidul; Pangeran Mangkunagara nyabrang Kaliwingka jaman Jakawal, ngrampit Sala ingkang kaping kalih, IV~41, 46.

Kaliwungu, (Lèpèntangi, mancanagara), kilèn Samarang, margi dhatêng Kêndhal. IV~64; VI~68, 75; VII~61; VIII~34, 36, 39, 40; IX~23; XI~28, 61; XIII~17, 30; XIV~5, 30; XVI~9.

Kaliwungu (desa), babon: lèr Roma, onderd. Bruno, Kêmiri, Kuthaarja, VI~73.

Kali Wolak-walikan, (Kali Walikan), ingkang anjog bêngawan ing Wanagiri; pangungsènipun Pangeran Mangkunagara, XX~39.

Kaluraman, kampung salêbêting kitha Surakarta, XV~58.

Kamajan, cêlak onderd. Kêrja, Karangpandhan, Sala; Kêrja-Kamajan-Jamus, XIV~51.

Kamagêtan, mriksanana: Magêtan.

Kamalon, babon: botên têbih saking Prambanan, kiwa-têngên Bayat saking Kalêpu dhatêng Kamalon, pinggir margi dhatêng Yogya; dêlèr Hogêndorêp badhe nglurug dhatêng Mataram dumugi ing Kamalon dipun rêridhu prajurit Banaran ingkang dipun tindhihi Pangeran Mangkunagara; Pangeran Buminata kumalungkung, ngêdali, nanging dados rêncakan, têmahan kêkês mundur, Rabingulakir 1676, II~45, 73; VI~58; VII~19; VIII~70, 73, 76, 77; IX~3, 4, 6; X~66; XVI~55.

Kamanggaran, (Manggaran), babon: salèr-kilèn Carikan, pinggir bêngawan, VII~34.

Kamanyaran, mriksanana: Manyaran.

Kamanukan, bawah Klathèn ?, XIV~33.

Kamlayan, kampung ing kitha Surakarta, I~75; IV~38, 42, 43, 49.

Kampak, bawah Sukawati, lèr-kilèn Majênang, Pangeran Rangga Kadilangu pêpanggihan kalihan Pangeran Mangkubumi, ngajêngakên jaman Jakawal, III~13, 14, 16.

Kamodinan, babon: cêlak Pakêboan, V~17.

Kandhang Gajah, (Pagajahan), IV~42.

Kandhuruan, (mancanagara), IV~78.

Kanggabayan, mriksanana: Anggabayan.

Kanitèn, babon: Masaran lan Kanitèn; Pangeran Pamot, II~3; III~52.

Kauman, mriksanana: Pakauman.

Kaondhan, cêlak Surakarta (kilèn), I~56.

Kapalan, cêlak Dêlanggu?, XIV~

Kapanasan, (Panasan), kilèn Bêngawan, cêlak Dêlanggu; pabarisanipun Jayadirja (prajurit Banaran) nyêgat Pringgalaya ingkang badhe dhatêng Bêtawi, nanging tanpa kasil, 10 Jumadilakir 1676, IV~57.

Kapurancak, babon: kidul Mataram, "mangalèr anjog ing Warak", II~74.

Kapopongan, (Popongan), lèr Jênar, Pangeran Purbaya dipun ubrês Tumênggung Arungbinang, Jumadilawal 1677, XI~16.

Karajan, (Krajan), onderd. Karanganom, distr. Jatinom, XIV~34.

Karayêm, botên têbih saking Praga, utawi saking Pingit; punapa: Kranggan utawi Tarayêm?, XII~34.

Karanganyar, bètèng Karanganyar, Kêbumèn; bètèng Kumpêni lan Tumênggung Anggawangsa jaman pêrang Pagêlèn awal, VII~56.

Karanganyar, Dêmang Karangayar, Mangkunagaran, Sala, XV~70; XVII~32.

Karangjati, babon: bawah Sêmbuyan; pabarisan Madura (bibar Pagiyanti), XX~32.

Karangdhuwur, onderd. Kalikajar, distr. Sapuran, Wanasaba, kalangkungan Sultan Bantên 1678, XIII~19.

--- 61 ---

Karanggêdhe, onderd. Prêmbun, distr. Prêmbun, Pangeran Purbaya mêngsah Tumênggung Arungbinang, sami risakipun, Jumadilawal 1677, XI~10,12.

Karangnangka, babon: saking Mêrdèn dhatêng Karangnangka, mbokmanawi cêlak Karanganyar; Pangeran Purbaya pacakbaris santosa, dipun têmpuh Tumênggung Anggawangsa dhadhal, jaman pêrang Pagêlèn awal; têrus mundur dhatêng Gombong, VII~50, 51.

Karangri, Pangeran Mangkunagara mêngsah Kumpêni; sakidul Bera (Bèji); bibar Pagiyanti dados brokipun prajurit Sala, VII~29; VIII~28, 29; XVIII~78.

Karapyak, bawah Kalasan (?); prajurit Banaran nugêl pabarisanipun dêlèr Hogêndorêp ingkang badhe dhatêng Gondhang, VIII~78.

Karas, onderd. Karangrêja, Maospati (Madiun), Tumênggung Karas, XV~10; XIX~40.

Karasak, (Krasak), lèr-kilèn Salaman (Magêlang); pasanggrahanipun Pangeran Mangkubumi, IX~75, 76.

Karja, (Karjajamus, Makarjan), onderd. Kêrja, distr. Karangpandhan, Mangkunagaran; Kêrja, Kamajan, Jamus. Pasanggrahanipun Pangeran Mangkubumi, pinggir margi saking Matesih dhatêng Sukawati-lèr, II~69, 70; XIV~35, 51; XVII~60; XX~32, 39.

Karoya, onderd. Kroya, distr. Kêmiri, Kuthaarja; pasanggrahanipun Sunan Banaran, bibar saking Barèngkèl, Sura 1677; têrus dhatêng Banyuurip, X~71.

Kartanagaran, "Kawiradigdan lami"; kampung ing salêbêtipun kitha Sala; Kumpêni lan prajurit Surakarta sami dipun êsuk prajurit Sukawati (jaman ngrampit kitha Sala ingkang kaping kalih), IV~41; VII~42.

Kartasana, (mancanagara), Pangeran Mangkunagara badhe nglurugi Surabaya, kèndêl wontên ing Kartasana; Sunan Banaran masanggrahan, nampèni para bupati bang wetan, gladhèn prajurit, Sura 1678, II~7; XII~67, 71, 77, 78, 79; XIII~3; XVIII~50, 55.

Kartasari, onderd. Gêgêr; distr. Utêran, kidul Madiun, XII~55.

Kartasura, kratonipun Ingkang Sinuhun P.B. II; rèhning risak dening Pacina, lajêng pindhah dhatêng Surakarta; jêngkar saking Kartasura ing dintên Rêbo, 17 Sura Je 1670, utawi ing taun Walandi 1745, I~4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 20, 23; III~56, IV~10; XIV~70; XVII~55, 58; XXI~54, 78, 85, 86, 121.

Kartawani, mriksanana: Kartasura.

Kasampangan, mriks.: Sampangan.

Kasarèn, saking Jakawal badhe dhatêng Sala, nyipêng Kasarèn, IV~33.

Kasatriyan, (Satriyan), Kali Satriyan, babon: sakidul Pranaraga, pinggir lèpèn alit, XV~8, 11, 12, 13.

Kaserenan, mriksanana: Serenan, VII~28, 29.

Kasine, kratonipun Sultan Dhandhun Martèngsari kalihan Pangeran Singasari; ing bawah Sêmbuyan, botên têbih saking Pidêksa, onderd. Baturêtna, Wanagiri, I~58; II~8, 9, 10; V~13.

Kasuran, babon: lèr-kilèn Ngayogya, Kumpêni badhe mbêdhah Mataram botên sagêd, dipun tanggulangi Suryanagara; Kumpêni kaplajêng, prajurit Mataram nututi dumugi ing Kasuran, VI~4.

Katandhan, sapunika klêbêt kitha Sala, cêlak Pêkên Agêng- griyanipun bakul Grêji ingkang dados kengkenanipun Pangeran Mangkunagara badhe têluk dhatêng Sala, XX~52, 54.

Katêguhan, onderd. Tawangsari, distr. Tawangsari, Surakarta, salèr Burêng, II~24; XIV~46, 50.

Katêguhan, babon: Katêguhan, ngalèr tanah Sukawati; Têguan, onderd. Paron, distr. Ngawi, XVI~47.

Katèmpèn, wong Katèmpèn ing Surakarta, panggenan tiyang damêl tempe, XXI~86.

Katimang, babon: pinggir Kali Walikan-Wanagiri; Pinitanggung wetan Katimang, XX~39.

Katipès, kampung ing salêbêtipun kitha Surakarta, sisih kidul-kilèn; prajurit Banaran ngrampit kitha Surakarta (ingkang kaping 4), tata baris urut Tipès-Kadipala-Garêmêt, VII~41.

--- 62 ---

Kathithang, babon: kidul Pêngging, XIV~36.

Kacarikan, mriksanana: Carikan, VII~45.

Kacodhe, mriksanana: Codhe, IX~20.

Kacubungkasihan, babon: bawah Grobogan, dipun langkungi baris Mataram (bibar Pagiyanti), XIX~64.

Katongan, bawah Ponjong, dhêlikanipun Pangeran Pamot, mèh kacêpêng Kumpêni; pêjahipun Pangeran Pamot nguntal warangan, onderd. Nglipar, lèr Wanasari, Gunung Kidul, II~21, 47, 48; V~74, 75.

Kawêdhèn, mriksanana: Wêdhi, IX~21.

Kawiradigdan, mriksanana: Kartanagaran, IV~41; VII~42.

Kêbatan, Susukan, wetan Têngaran, IX~56.

Kêbolêngkir, Kandhuruan Kêbolêngkir, XIII~52, 53, 54.

Kêbonagung, babon: bawah Sukawati; Bonagung; onderd. Tanon, distr. Gêmolong, Sragèn, pasanggrahanipun Pangeran Mangkubumi jaman ngajêngakên Jakawal, III~16.

Kêbomati, bawah Wanagiri ? kidul Surakarta; barisanipun Pangeran Mangkudiningrat, jaman Jakawal, III~33, 52.

Kêbondalêm, bawah Klathèn ?, bawah Banyudana ?; babon: Kêbondalêm, Prambanan, urut Pêngging dipun gêgêgi Adipati Pringgalaya, yasan Sunan Mangkurat, XIX~19.

Kêdarèn, bibar ngrampit kitha Sala ingkang kaping kalih Pangeran Mangkubumi mundur dhatêng Kêdarèn, nglêmpakakên prajurit (ing babon botên cêtha Têgarèn punapa Kêdarèn; miturut suraosipun: lèr Kleca-Surakarta). Pangeran Mangkubumi lajêng dhatêng Jakawal, Pangeran Mangkunagara mangidul.

Kêdhiri, mriksanana: Kadhiri.

Kêdhu, (mancanagara), kithanipun: lèr Têmanggung, kraman Pangeran Adipati Anom ing Parakan Kêdhu; suwau dipun broki barisan Surakarta, lan Kumpêni; Sunan Mataram ngoncati lurugan saking Trayêm dhatêng bawah Kêdhu, awaling taun 1675; botên dangu wangsul malih, yasa kitha Banaran, I~24, 37; V~10, 11, 12, 18, 20, 46; VI~19, 39, 40, 41, 42, 42, 46, 47, 48, 50, 78; VII~15, 16, 27, 28, 54; VIII~29, 34, 35, 39, 40, 43, 45, 46, 52, 54, 65, 72, 73, 74; IX~23, 45, 46, 48, 52, 53, 54, 55, 70,71; X~4, 18, 33, 34, 39, 59, 69, 70, 75, 76; XI~28, 29, 30, 53, 58, 59, 61, 75; XII~14, 18, 32, 33, 34, 36, 38, 43, 58, 73; XIII~12, 30, 32, 34, 40, 41, 49; XIV~5, 19, 27, 42; XV~24, 26; XVI~25, 26, 50, 51, 56, 67, 68,73; XVII~24, 27; XVIII~29, 59; XIX~13, 14, 22, 23; XXI~54, 61, 115, 116.

Kêdhungjambal, kidul Carikan, pinggir bêngawan; tansah kamargèn prajurit; barisan Kumpêni sabibaring Pagiyanti kangge nyêgati Pangeran Mangkunagara, VII~35, 36, 39; IX~49; XVIII~37, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 58, 59, 61, 62, 63, 67, 72, 76.

Kêdhunggudèl, lèr Ngutêr, tansah kamargèn prajurit ingkang mangidul dhatêng Sêmbuyan, V~69; XV~58.

Kêdhungwaringin, babon: "langkung prayogi papan, ngubêngi toya"; onderd. Pracimantara, distr. Wuryantara, Wanagiri, V~70, 71, 75; V~4.

Kêduwang, mriksanana: Kaduwang.

Kêlut, mriksanana: Gunung Kêlut.

Kêmadhoh, kilèn Pringgalayan, IV~33.

Kêmbang, onderd. Dhepok, Kalasan, Yogya, Pangeran Mangkubumi wangsul saking Mataram botên angsal damêl, dipun cêgat baris Kumpêni lan baris Surakarta, pêrang lèrès, garwanipun Pangeran Pamot kacêpêng Sakèbêr- Pangeran Mangkubumi campuh pêrang kalihan dêlèr jaman Kabanaran, II~74; VIII~77.

Kêmbangarum, panggenan ngulama, onderd. Turi, distr. Sleman, Yogya, bibar Pagiyanti klêbêt bawah Surakarta, nanging dening Sinuhun P.B. III dipun rilakakên dhatêng Pangeran Juru, VI~28, XXI~87.

Kêmlayan, pabarisanipun Pangeran Mangkubumi nalika ngrampit kitha Sala ingkang kaping kalih sampun nglojok; dumugi pêrang, prajurit Surakarta kathah ingkang pêjah.

--- 63 ---

Kêndhal, (mancanagara), Tumênggung Kêndhal, bawah Kumpêni; dipun têmpuh prajurit Kabanaran ingkang dipun tindhihi Tumênggung Natayuda, nanging botên angsal damêl; Natayuda pêjah wontên ing Parakan-Kêndhal, IV~64; VI~18, 75; VII~6, 61; VIII~34, 35, 36, 40, 72, 74; IX~13, 17, 23, 26, 27; X~69, 70; XI~28, 30, 44, 52; XIII~30; XIV~5, 30; XVI~9; XXI~36.

Kêndhêng, (Gunung, Wukir Kêndhêng); Pangeran Mangkubumi nggêcak Kumpêni (baris Lajêr) damêl pêpêjah, lajêng ngadhaton wontên ing Jakawal; dados papan pandhêlikanipun Pangeran Mangkunagara jaman bibar Pagiyanti, II~64; III~10, 17, 21; IV~78; V~4, 5; VI~55; VIII~52; XVI~23, 62; XVIII~77; XIX~40, 41, 45, 49, 59, 60, 70; XX~25.

Kêrja, mriksanana: Karja.

Kêtos, babon: cêlak Parakan, Pangeran Adiwijaya pêrang kalihan Sungrat, Sawal 1677.

Kidul (gunung), mriksanana: Gunung Kidul.

Kidul Masjid, pabarisanipun Pangeran Mangkubumi nalika ngrampit kitha Sala ingkang kaping kalih sampun nglojok; dumugi pêrang, prajurit Surakarta kathah ingkang pêjah.

Kincang Kinandhang, (Kincang), onderd. Jiwan, Madiun pasanggrahanipun Sunan Banaran, Dulkaidah 1677, XII~44, 45, 51, 52.

Kleca, mriksanana: Kaleca.

Kodan, XII~36.

Koja, wong Koja, XII~39,40.

Kudurbêrubuh, mriks. Gunturbêrubuh, Dêmang Kudurbêrubuh, V~66.

Kudus, (mancanagara), dados rêbatan; bibar Pagiyanti têtêp dados gadhahanipun Kumpêni jaman Jakawal dipun bêdhah Pangeran Mangkubumi, bupatinipun mlajêng dhatêng Mayong, dipun tututi kengkenanipun Suryanagara-Suwandi, saya nêbih, III~11, 17, 21, 25, 27, 28; IV~63, 64, 65, 70, 71; V~15; VI~75, VII~17; IX~23; XII~72; XIV~30; XV~32; XVI~52; XVII~8; XXI~36.

Kuyang, mriksanana: Butuhkuyang.

Kulon Bagawanta, mriksanana: Bagawanta.

Kulonpraga, mriksanana: Paraga.

Kumêndhêng, Dêmang Kumêndhêng, kiwa-têngên Dhuwêt, IV~50; XV~39.

Kumuncup, Pangeran Mangkunagara ngaso wontên Kumuncup; babon: botên têbih saking Grobogan; Pangeran Mangkunagara kêmpal kalihan Radèn Mas Guntur (Pangeran Anom), XVIII~77; XIX~59, 60.

Kunir, (desa), babon: Kunir dhusunipun tanah Murong; Kuniran, onderd. Sine, distr. Ngrambe, karesidhenan Ngawi, XIV~30, 31, 40.

Kunthi, onderd. Andong, Karanggêdhe, Bayalali, XIV~42.

Kusambi, pabarisanipun Kyai Udanpanas, bojonipun mbok Grêji, XX~55.

Kusumarêjadimulya, mriksanana: Sumarêja.

Kusta, sudagar Kusta (Hindia Inggris) sami dhatêng Selong, XXI~85.

Kuthasthawarsa, mriksanana: Kuthawindu.

Kuthaintên, (Kotaintên), Bêtawi, utusan Surakarta dipun urmati dening Kumpêni, Jumadilakir 1676, IX~32; XV~50.

Kuthawindu, èrèng-èrèngipun rêdi Mêrbabu; Ki Ajar ing Kuthawindu dipun pundhuti rêmbag dhatêng Ingkang Sinuhun Pakubuwana III, XXI~25, 26.

Kuwadungan, onderd. Kêrja, distr. Karangpandhan, Mangkunagaran, XIV~25.

Kuwarasan, babon: cêlak Baki, I. onderd. Grogol; II, onderd. Juwiring, Dêlanggu, VIII~33.

Kuwêl, babon: kidul Pêngging, saking Masaran (Cawas) ngalèr-ngilèn, saking Sumampir Sunan Banaran badhe tindak Kêdhu nyare Kuwêl, 19 Sawal 1676, têrus dhatêng Samarangan, VI~48; IX~55; XIV~27.

--- 64 ---

Kuwu Balêdhug, bawah Grobogan; Pangeran Mangkunagara ngêmpal kalihan Radèn Mas Guntur, XX~25, 26.

Kuwung, mriks.: Kalikuwung.

Konang, bawah Klathèn, VI~28.

Kopat, lèr Pokak (Cèpèr), bawahipun Pangeran Adiwijaya, lèr-wetan Jatinom, II~75; VI~10, 48.

Kowangan, babon: Kulonpraga, onderd. Têmanggung, distr. Têmanggung; Sunan Banaran nglunasi Tumênggung Mangkupraja ingkang sèdhèng badhe mbalik dhatêng Kumpêni, Dulkaidah 1676, têrus bidhal dhatêng Margawati, IX~61.

Kowor, babon: bawah Bagêlèn, X~48.

Krêndhawahana, (alas), VIII~8.

L.

Lajêr, babon: kidul Dêmak, onderd. Gadhoh, distr. Manggar, Grobogan, Hogêndorêp bidhal saking Lajêr badhe nggêbag Pangeran Mangkubumi wontên ing Gunung Kêndhêng, III~17, 24, 29.

Layapan, "duk prang Layapan ... anèng prau", prang Layapan jaman Pacina, Jayakartika-Dhelo mêjahi Cina kathah wontên ing baita, IV~10.

Lamongan, (mancanagara), Tohjaya Bupati Lamongan, ndhèrèk Ingkang Sinuhun Surakarta wiwit Pranaraga ngantos P.B. III, XII~71; XIII~52; XXI~120, 121.

Lampung, Sumatra, XVII~24.

Lampor, (Lampêr), onderd. Samarang, kidul Samarang, I~26.

Lanang, (Gunung), mriksanana: Gunung Lanang.

Langkap, sakidul Wanakarta, kilèn Surakarta, lèr-kilèn Kartasura; pabarisan prajurit Jakawal badhe ngrampit kitha Surakarta ingkang kaping kalih nanging botên èstu, III~49, 52, 54; VII~17; XIV~33.

Langon, babon: "Langon kilèn Praga", pasanggrahanipun Sultan Bantên, 1678, XIII~40, 43.

Larangan, mriksanana: Dhadhagan, wetan Surakarta, III~76; XVIII~68.

Larangan, (kali), lèpèn salêbêting kitha Surakarta, saking Pêngging anjog Surakarta; prajurit Kabanaran ngrampit kitha Surakarta, VII~42.

Larèn, VII~58.

Laroh, (Lorog, Nglorog), lèr-kilèn Wanagiri, dados lênggahipun Pangeran Mangkunagara, V~64; XII~17; XVII~21; XXI~33, 41.

Lasêm, kalangkungan Pangeran Mangkunagara bibar Pagiyanti; Bupati Lasêm dados andêl-andêlipun dêlèr Nic. Hartingh, I~57; VII~17; VIII~49, 54, 55, 56, 65, 68; IX~23, 24; XI~72; XIII~52; XV~32; XIX~41; XXI~36.

Lawiyan, (Laweyan, Nglaweyan), kampung Surakarta sisih kilèn; Ingkang Sinuhun Pakubuwana II sumare Lawiyan; dados jujuganipun prajurit Surakarta utawi Kumpêni utawi Pangeran Mangkubumi sabibaring Pagiyanti, I~55, 56; IV~21; VI~37; VII~23, 41; VIII~18, 39; XI~54; XIII~44, XIV~45, 46, 49, 50, 70; XVI~6; XVII~36, 55; XVIII~7, 72, 76; XX~5, 67, 68.

Lawu, (Gunung), watêsing Surakarta kalihan Madiun- "yèn Gunung Lawu rungkad, Surakarta bisa bubrah", XXI~26.

Lêbak, (desa, Lêbak Jatisari), babon: wetan Jatisari, dipun pilih têngah-têngah kangge pêpanggihan Pangeran Mangkubumi kalihan Ingkang Sinuhun Pakubuwana III, pasanggrahan pêpanggihan, XVII~73, 79; XVIII~17.

Lêbu, mriksanana: Sumarêjadimulya, babon: lèr Ngasêm (Kartasura), XIV~42.

Lêdok; (Lêlêdhok), babon: wetan Banyumas, pabarisan Kumpêni Banyumas; kêlangkungan Sultan Bantên, Rêjêb 1677, X~33, 47; XII~14; XIII~13, 15; XVII~70, 71, 72.

Lêmahirêng, onderd. Karangdawa, distr. Bèji, Klathèn, XVI~74, 77; XVII~4, 14, 15, 18, 21.

--- 65 ---

Lêmuru, babon: desa kulon dalan Dêlanggu, pasanggrahanipun Pangeran Mangkubumi bibar nggêbag Mataram (kapisan, botên angsal damêl), lajêng tata-tata badhe dhatêng Blora lan Jipang, II~75.

Lêmpuyang, onderd. Wanasalam, distr. Dêmak; Pangeran Mangkunagara mlajêng dhatêng Lêmpuyang, XIX~64.

Lengkong, cêlak Ngayogya, kiwa-têngên Ngijon, pabarisan Mataram dipun pangagêngi Surajênggala badhe nggêbag Trayêm (jaman Pangeran Mangkubumi rawuh ing Mataram)- Surajênggala nuntun Kumpêni, dalu-dalu Kumpêni ngêbroki Lengkong. Jayawinata Walidin kacêpêng, sanès-sanèsipun mundur dhatêng Matawis, V~12, 23, 43, 76, 78, 79; VI~4, 5; XII~62; XII~62, 65.

Lèpènasin, mriksanana: Kaliasin.

Lèpènbanon, mriksanana: Kalibata.

Lèpènbêbêr, mriksanana: Kalibêbêr.

Lèpèndêmung, mriks.: Kalidêmung.

Lèpènjêpit,, mriksanana: Kalijêpit.

Lèpènjêram, mriksanana: Kalijêruk.

Lèpènmidêr, asalipun Tumênggung Sutamênggala, XX~47.

Lèpèn Pêgat, babon: kidul Lasêm, sadèrèngipun tlatah Blora; pakuwon Mangkunagaran, XIX~41.

Lèpèntangi, mriksanana: Kaliwungu, VI~68.

Lêrêng, (kali), barisanipun Tumênggung Anggawangsa; barisanipun Pangeran Mangkubumi kidul Prêmbun, pabarisanipun Tumênggung Cakrajaya, mêdal saking Lêrêng mbalik ndhèrèk Sunan Banaran.

Lètèr, (Gunung), mriksanana: Gunung Lètèr.

Lincip, cêlak Pidêksa, kidul Batuwarna, II~8, 36.

Lojami, mriksanana: Ulujami

Luyu, mriksanana: Waluyu, XVIII~63.

Lukula, (kali Kêbumèn), Tumênggung Arungbinang pados sabrangan ingkang sakeca, sagêd nggêbag Pangeran Purbaya wontên ing Kêbumèn, Ruwah 1675, VII~72.

Lumajang, XII~76; XIII~7.

Lumbu, (Nglêmbu ?), onderd. Sima, Bayalali; asalipun Tumênggung Jayanagara, XIV~33; XXI~119.

Lungge, onderd. Polanharja, distr. Dêlanggu, XIV~33.

Lurungtêngah, bawah Kalibêbêr ?, nalika palihan katut Surakarta, XVII~72.

Lusah, pabarisan Banaran ingkang dipun tindhihi Pangeran Mangkunagara, Jumadilakir 1676.

Lorog, (Nglorog, Laroh), Wanagiri, I~58.

Lorog, wetan Pacitan, V~65.

Lowanu, lèr Purwarêja, X~44.

M.

Madayu, babon: padhusunan Madayu, Bèji, kidul-wetan Pakalongan, Bèji onderd. Tulis, kidul Batang, XI~30.

Madana, babon: bawah Kêdhu, cêlak Cathak, lèr Payaman; VIII~40, 41.

Madeganda, onderd. Grogol, Kartasura, Surakarta; prang Mataram, Jayakartika-Dhelo, katingal kawantunanipun mêngsah kraman, jaman sadèrèngipun Pangeran Mangkubumi lolos saking Sala, IV~24.

Madeganda, bawah Mataram, onderd. Samigaluh, Nanggulan; IX~20.

Madiun, (mancanagara), tansah dados rêbatan; Sunan Banaran ngancik Madiun sapisan, Dulkaidah 1677, I~25; II~7; II~50, VIII~24, 25, XII~15, 40, 41, 42, 43, 44, 52, 53, 54, 55, 63, 66, 67, 68, 70, 73, 74, 76, 78; XIII~52, 60, 70, 75; XIV~15, 23, 26, 27, 28, 61, 73, 79; XV~3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 21, 32; XVI~4, 12, 16, 17, 26; XVII~21, 25, 26, 41, 42, 43, 44; XVIII~36, 49, 50, 51, 53, 56, 60; XIX~62, 63, 64, 71, XX~41, 42, 77; XXI~116.

Maja, cêlak Bêngawan, XIV~33.

Majakawal, mriksanana: Jakawal, IV~32.

--- 66 ---

Majalaban (Majawuntat), babon: lêpat panyêratipun: Majalasan. Pasanggrahanipun Pangeran Mangkubumi. Majalaban, distr. Bêkonang, Sala; XIX~61, 63.

Majapait, mriksanana: Jakawal; III~21.

Majaranu, babon: bawah Jipang. onderd. Dandêr, kidul Bojanagara, III~3; XVI~46, 47.

Majarata, onderd. Majagêdhang, Karanganyar, Surakarta, I~57.

Majasanga, margi dhatêng Bayalali, sakilèn Banyudana, onderd. Majasanga, Bayalali; IV~33, XVIII~70.

Majasêm, bawah Klathèn; VI~28.

Majasta, onderd. Tawangsari, Surakarta; II~23, II~24, XVII~17.

Majênang, onderd. Pojok, distr. Gêsi, Sragèn; pasanggrahan, kêrêp kampiran prajurit, II~76, III~16, 35, V~5; XVII~4, 6, XX~37, 38.

Madukara, Sarung Madukara (Banjar ?); XVI~5.

Maduntên, mriksanana: Madura.

Madura, prajurit Madura dados andêl-andêlipun Kumpêni. Sabibaring Pagiyanti tumut mbelani Pangeran Mangkubumi, V~48, VI~23, 37, 38, 39, 42, 75, 76, 78; VII~5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32; VIII~6, 7, 11, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 39; IX~61; XII~16, 27, 29, 39, 40; XIII~11, 13, 55, 56, 57, 58, 59; XIV~28, 40, 48; XV~67, 68, 69, 70, 75, 77; XVI~25; XVIII~3, 8, 18, 20, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 58, 60; XIX~4, 6, 7, 8, 9, 11, 58, 61, 64, 69, 70, 72, XX~11, 13, 14, 21, 22, 24, 25, 27, 41, 43, 44, 53, 76.

Madurêtnan, (Kamadurêtnan), dalêmipun Kangjêng Ratu Madurêtna ing nglêbêt kadhaton Surakarta-jujuganipun utusan saking Ngayogya, XXI~88, 94.

Magada, (Wayang), X~24.

Magêlang, IX~58, 60, 61, 71; X~4, 70; XIV~3, 53.

(Ka)Magêtan, (Pamagêtan), mancanagara, I~25; XII~36, 45, 46, 51, 52, 66, 70; XIII~42, 75; XIV~22, 23, 28, 29; XV~21, 23; XVI~12; XVII~25, 26; XVIII~53.

Magiri, (Mataram), pasarean; Tumênggung Jayawinata manggihi Sultan Dhandhun Martèngsari, dipun jabungalus supados nêlukakên Kulon Praga; kangjêng ratu ibu seda, jaman ngajêngakên Jakawal, sumare Magiri; Pangeran Purbaya nguntal racun (bibar Pagiyanti), kasarèkakên Magiri, II~20; III~16; V~13, 16, 43, 64; X~59; XIII~78, 79; XIV~21; XIX~12.

Mayong, onderd. Pêcangaan, lèr Kudus, Bupati Japara kaplajêng dhatêng Mayong, têrus mlajêng dhatêng Juwana; bibar mbêdhah Juwana, Pangeran Mangkubumi masanggrahan ing Mayong; lajêng nggêbag pabarisan Tanjung, IV~64, 65, 71.

Maka(r)jan, mriksanana Karja; lêrêsipun: Ma-karjan, XIV~35.

Makasar, III~22, 53; V~14, VI~39, 78; VII~41; VIII~16, 67; IX~35; X~3, 43, 47, 48, 49; XI~28; XII~23; XIII~6; XV~39; XVII~24.

Malayu, Raja Malayu, VIII~16.

Malaka, wong Malaka, IX~34; XI~51.

Malalèn, (Malale); Mlale, onderd. Jênar, Gêsi, Sragèn, XV~70.

Malambang, babon: bawah Masaran (Bèji), XVI~22.

Malang, (Mambêng), nagarinipun Malayakusuma; Pangeran Singasari mlajêng dhatêng Malang, XII~76, 79; XVIII~41; XX~73.

Malaran, Mlaran, onderd. Gêbang, distr. Loano, Purwarêja; Kumpêni dipun tindhihi Postêr lan Tumênggung Arungbinang pêrang kalihan prajurit Banaran; Postêr pêjah, Tumênggung Arungbinang lumajêng wangsul dhatêng Ungaran, Bêsar 1677; bètèng Malaran karêbat dening Sunan Banaran, têrus masanggrahan ing Kayumas, IX~77, 78, 79; X~3, 4, 5,10; XIII~32, 33; XXI~116.

--- 67 ---

Malela, (Sabrangan); Malela "kidul kali"; babon: bawah Sukawati, sabrangan bêngawan Sala, badhe minggah rêdi Kêndhêng, marginipun: saking Sela mangidul; panggenan pasipêngan, II~64; II~69.

Malese, babon: bawah Pokak, onderd. Cèpèr, Bèji, VII~21, 36.

Malinjon, bawah Pajang, lèr Pokak, V~21.

Malowa,? dhusunipun nama Pêlêm, (onderd. Jati, Randhublatung), II~77; III~21.

Mambêng, mriksanana: Malang.

Mamênang, babon: klêbêt ing "tanah Gadhing", sisih wetan, V~27, 35, 39, 43; XII~67, 68.

Mamênang, (desa), onderd. Badhêgan, distr. Sumarata, Pranaraga, dados pandhêlikanipun Pangeran Mangkunagara, XVII~24, 26, 32, 40; XVIII~42, 49, 57, 58, 60; XX~16, 50, 73.

Mandar (Mandar; wong Mandar), VIII~67; XIII~55.

Manjung, onderd. Totogan, distr. Klathèn; Pangeran Adiwijaya dening Pangeran Mangkubumi kaparingan lênggah Manjung. Gadhing, Pokak lan sanès-sanèsipun, VI~10.

Manggaran (Ka-manggaran), babon: lèr kilèn Carikan, pinggir kali (Gandhul), têrus anjog kidul Sala, botên têbih saking Kêdhungjambal; baris Kabanaran dipun kumêndhiri Pangeran Mangkunagara badhe ngrampit kitha Surakarta (ingkang kaping 4) tata-tata wontên ing Manggaran, VII~34, 39.

Mangkarawati, mriksanana: Pakung (wati).

Mangkunagaran (Kamangkunagaran); pura Mangkunagaran (bibar Pasalatiga), XXI~42, 43, 94, 98, 102.

Mangkuyudan, pinggir Kali Pepe; griyanipun Tumênggung Mangkuyuda-Suramarta dipun pundhut Pangeran Mangkunagara lajêng dipun dugi[2] pura, inggih pura Mangkunagaran sapunika, XX~21.

Manyaran, onderd. Manyaran, kilèn Wanagiri; dados pandhêlikanipun Sultan Dhandhun Martèngsari, jamanipun Pangeran Mangkubumi badhe rawuh ing Mataram; Pangeran Natakusuma baris nyêgati Pangeran Mangkunagara (bibar Pagiyanti), V~41; XX~23, 24.

Manorèh (Mênorèh), onderd. Salaman, distr. Salaman, Magêlang, VIII~41; X~44; XIII~47.

Mantênan, babon: Laroh-Mantênan; mbokmanawi: Manyaran, kilèn Wanagiri, XII~17.

Mancanagara, bawah karajan Jawi, sajawinipun Surakarta (sadèrèngipun pêrang Mangkubumèn), V~15; VI~20; VIII~19, 30; XII~16, 17, 45, 46; XIII~11, 42, 51; XVI~8, 13, 23, 26, 29; XVII~21, 42, 60; XVIII~20, 28, 36, 38, 42, 43, 44, 48, 49, 51, 52, 55, 57, 63, 64; XIX~5, 62, 71; XX~3, 45, 76; XXI~16, 64; XXI~65.

Maospati, (wayang: Maèspati), sang prabu ing Maèspati, XIII~3, XIV~47, XVII~68.

Marbung, mriksanana: Marêbung.

Marêbung, (Marbung), onderd. Kêbonarum, Klathèn. Barisanipun Pringgalaya, V~21, XVII~44; XVIII~17, 18, 19, 21, 24, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 58, 75; XIX~13, 13, 21, 25.

Margawati, Pangeran Mangkubumi masanggrahan, onderd. Kêdhu, distr. Parakan; bibar saking Kowangan, Sunan Banaran masanggrahan ing Margawati, ngrêmbag bab lampahing pêrang; nuntên bidhal nggêcak Gowong, Dulkaidah 1676, IX~70.

(Pa)Masaran, miturut babon: kajêngipun: desa Masaran, onderd. Batuwarna, distr. Baturêtna, Wanagiri, II~3, II~11; II~24; II~25; II~72.

Masaran, babon: margi dhatêng Sragèn, sanès Masaran kidul Wanagiri; panggenan pantun, V~40, 42, 43; VII~28; XIV~54.

Masaran, bawah Cawas, Bèji, Klathèn; jaman samantên rêja sangêt, wontên ing prapatan margi, ngilèn dhatêng Mataram, ngidul dhatêng tlatah Gunung Kidul sarta Sêmbuyan, ngetan dhatêng Kêduwang têrus Pranaraga, ngalèr dhatêng Sala. Kêrêp kampiran prajurit; IX~52; XV~8; XVI~17, 19, 21, 74; XVII~19; XIX~28; XX~20.

--- 68 ---

Masjid, (kidul Masjid) = Masjid Gêdhe, IV~38, 42, 44; VII~44.

Masjid (Pranaraga), lor masjid, XII~63.

Mataun, dipati Mataun?, XIII~52.

Mataram, (mancanagara), Mêtawis, Matarum, Pangeran Mangkubumi nêmpuh Mataram ingkang kapisan sabibaripun ngêtêrakên Pangeran Mangkunagara dhatêng Kaduwang; sadèrèngipun pêrang Mangkubumèn, dados lênggahipun Tumênggung Jayawinata; Pangeran Mangkubumi nggêbag ingkang sapisan botên angsal damêl, jaman Jakawal; sabab siti Mataram badhe dipun gêgêgi Pinggalaya, mila Jayawinata lajêng mbalik tumut Pangeran Mangkubumi; badhe dipun pundhut Sultan Dhandhun Martèngsari nanging Jayawinata nggêgêgi; Sultan Dhandhun nyaru wuwus, dipun kapokakên dening Pangeran Mangkunagara; Pangeran Mangkubumi rawuh ing Mataram, macak punggawa; tampi kengkenanipun dêlèr Samarang; Pangeran Mangkubumi wangsul dhatêng Sukawati mêdal Magiri lan Laroh; Dipati Pugêr ingkang têrus ngalèr dhatêng Wanakarta; ingkang dipun tilar wontên ing Mataram namung Pangeran Dipati Anom kalihan Suryanagara, tuwin bupati sawatawis; dipun lurugi Kumpêni dalu-dalu (Surajênggala mbalik) nanging panggah, Kumpêni wangsul dhatêng Trayêm; Pangeran Mangkubumi têdhak Mataram malih, têtulung; Pangeran Singasari têluk saking kajêngipun piyambak; Pangeran Adiwijaya, Pangeran Rangga, Pangeran Arya Panular sami lolos saking Surakarta lajêng ndhèrèk Pangeran Mangkubumi; 1 Sura Alip 1675 Pangeran Mangkubumi jumênêng Sunan Pakubuwana utawi 11 Desember taun Walandi 1749; dipun lurugi Kumpêni mawi bantu Madura, Sunan Mataram ngoncati mangalèr dhatêng Kêdhu; wangsul saking Kêdhu yasa kitha Banaran; ing wulan Rabingulakir Ehe 1676 dêlèr nglurug dhatêng Mataram, Banaran katilar dening Sunan Banaran, Mataram lajêng dipun broki Kumpêni; 27 Jumadilawal 1676 dêlèr wangsul dhatêng Samarang mêdal Kêdhu; salajêngipun tansah dipun rêridhu prajurit Banaran; Tumênggung Kêndhal pêjah, Sura 1677; Kumpêni kêkês, wêwah mirêng bab Pajênar; têrus sami ngêmpal dhatêng Magêlang, I~24; I~36; II~19; II~20; II~46; II~49; II~72, 73; III~14; III~31, 45, 53, 57, 69, 75; IV~62, 70; V~3, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 53, 54, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 75, 76, 77, 78; VI~6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 50, 51, 54, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 73; VII~8, 12, 15, 16, 17, 25, 28, 36, 47, 54, 60, 62, 73, 74, 75; VIII~4, 5, 7, 14, 20, 27, 29, 33, 34, 35, 47, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 60, 64, 65, 72, 74, 76, 79; IX~3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 41, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 74; X~12, 16, 30, 31, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 52, 53, 54, 59, 60, 66, 68, 69, 70, 78, 79; XI~6, 11, 13, 28, 33, 36, 38, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 65, 72, 73, 74, 76, 77, 78; XII~3, 9, 11, 14, 15, 21, 23, 24, 28, 30, 42, 54, 55, 58, 66, 70, 72, 73, 74, 76; XIII~18, 24, 31, 32, 40, 41, 65, 66, 73, 74, 75, 78; XIV~3, 4, 5, 7, 8, 11, 16, 19, 26, 50, 59, 73; XV~14, 22, 24, 25, 26, 71, 74, 75; XVI~8, 9, 17, 20, 24, 25, 26, 33, 41, 48, 50, 52, 55, 56, 57, 64, 65, 73; XVII~7, 26, 30, 31, 32, 37, 46, 62, 67, 72; XVIII~9, 18, 21, 24, 27, 70, 77; XIX~3, 4, 16, 29, 30, 35, 39, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 66, 70; XX~11, 18, 19, 33, 34, 50, 52, 67, 76; XXI~30, 40, 42, 46, 61, 75, 92, 107.

Matarum, mriksanana Mataram.

Matêdha, pêrang Matêdha; mbokmanawi Patidhar, IV~55.

Matesih, kêrêp kampiran Pangeran Mangkubumi utawi prajurit Mangkunagaran dipun jarah prajurit Madura sabibaripun Pagiyanti; bibar Pasalatiga dados lênggahipun Pangeran Mangkunagara, II~12; II~46; II~69; II~70; III~33; IV~60; V~6; VIII~30; XIV~22, 23, 32, 35, 43, 49, 51; XVI~19; XVII~60; XIX~39; XX~11, 14, 24, 25, 39, 51; XXI~33, 41.

--- 69 ---

Matesiyan, babon: bawah Druju, Jatiyasa, (Jumapala), II~39.

Mênggora, onderd. Têmbarak, distr. Têmanggung; Tumênggung Jayadirja lan Mangkuwijaya pêjah mêngsah Kumpêni, Dulkaidah 1677, XII~58, 59, 61.

Mêrak, mriksanana: Gunung Mêrak.

M(ê)rapi (gunung), IV~9, 17, V~53; IX~21; XIV~20, 27, 33, 34, 35, 39, 43; XVI~74, 77; XVII~37, 63; XXI~26.

Mêrdèn, (mancanagara), mriksanana Pamêrdèn, III~69.

Mêsir, XVI~11.

Minangkabo; bala Minangkabo tumut Kumpêni, VIII~56.

Mirid, babon: cêlak Jèbrès (Sala) barisan prajurit Sala, XVIII~8.

Mirit, wetan Ambal, pasisir Kidul, XI~18.

Muara Dêmak, anjogipun lèpèn Tuntang dhatêng sagantên, kangge margi baita dumugi Dêmak, II~16.

Mudal, botên têbih saking Wanakarta ?, onderd. Bayalali, Bayalali; baris Kabanaran lêrêm wontên ing Mudal badhe nggêbag Banyudana, VI~79; VII~3.

Mungkung, cêlak kitha Sala, Dêmang Mungkung; pabarisan Surakarta kalihan Kumpêni jaman Jakawal, IV~27, 32, 50, 56; XII~5; XIII~53.

Mungkung, (Sukawati), babon: bawah Sukawati, dhusunipun nama Padonan, pasanggrahanipun Pangeran Mangkubumi, XVIII~48.

Murong, babon: botên têbih saking Madiun, lèr Ngrambe, utawi kiwa têngên Jagaraga (mriksanana Kunir), pasanggrahanipun Pangeran Mangkubumi jaman Jakawal tuwin Kabanaran. Sabên dhatêng Madiun mampir Murong, XII~41; XIV~30, 31, 32, 33, 35, 39, 51, 55, 57, 58; XX~32.

Mutihan, utawi Pamutihan (kali Mutihan, gunung Pamutihan), sakidul kilèn Wêdhi; Pangeran Mangkunagara nampi panungkulipun Tumênggung Jayawinata dhatêng Pangeran Mangkubumi; Sunan Banaran pinanggih kalihan wadya sanèsipun, 8 Jumadilawal 1676, bibar nilar kitha Banaran, V~18, 19, 20, 21, 68; IX~16, 17, 20; X~60.

Moki, babon: cêlak Masaran (Baturêtna); pandhêlikanipun Pangeran Pamot, II~72.

N.

Nagur, sudagar Nagur (Naghpur, Hindia Inggris) dhatêng Selong, XXI~85.

Nambangan, (Panambangan), onderd. Selagiri, distr. Wanagiri, pakuwonipun Pangeran Mangkunagara bibar pêpanggihan kalihan Hogêndorêp; sabibaripun prang Sudimara, dipun broki Hogêndorêp, ngajêngakên jaman Garigal, I~22, 58, 63, 70, 78, 79; II~5, 45; VII~33.

Nangkadana, onderd. Kauman, distr. Samarata, Pranaraga, XVIII~24.

Ngablak, babon: lèr Matesih, IV~60.

Ngadêg, (Gunung), mriksanana: Gunung Ngadêg, V~39.

Ngadilangu, mriks.: Kadilangu.

Ngadipala, mriksanana: Kadipala, VII~34.

Ngadiraja, onderd. Sêcang, Magêlang, VI~41.

Ngadiwarna, babon: lèr-kilèn Sala; baris Kabanaran dipun senapatèni Pangeran Mangkunagara ngrampit kitha Surakarta, VII~35.

Ngadli, babon: Rum ing Ngadli (Italiê ?), XIV~63; XV~35.

Ngayahan, (Ngayah), mancanagara; Ayah, onderd. Ayah, Rawakêle, III~69, 72; IV~78; VI~73; VII~51; X~33, 39, 45, 47; XII~12, 31; XVI~73; XVII~47.

--- 70 ---

Ngayogyakarta Adiningrat, (Ayodya, Ngayodya), suwau alas Bringan; dipun yasani kitha dening Ingkang Sinuhun Mangkurat (IV), nama Garjitawati; pagêr banon kagêmpur dening Sultan Mangkubumi, dipun yasani kitha Ngayogyakarta Adiningrat, I~3; II~46; V~9, 10, 11, 13, 16, 20, 22, 26, 30, 31, 38, 40, 42, 43, 44, 61, 64, 68, 75, 76, 78, 79; VI~3, 4, 6, 8, 12, 13, 38, 39, 40, 41, 47; IX~17, 22, 29, 71; X~59, 60, 66, 69, 70, 78; XI~28; XV~47; XVII~52; XIX~24, 30; XX~11, 22; XXI~5, 6, 7, 8, 37, 49, 54, 55, 56, 59, 60, 63; XXI~67, 75, 76, 78, 80, 81, 83, 87, 88, 89, 91, 93, 94, 105, 107, 109, 110, 119, 121, 122.

Ngaladana, (Waladana), onderd. Trucuk, distr. Bèji, Klathèn, XVII~17; XVIII~67.

Ngambal (Ambal, mancanagara), I~24.

Ngampèl, (Ampèl), Bayalali, IX~52.

Nganjuk, (mancanagara), XII~67.

Ngantang, (mancanagara), Gunung Ngantang nginggil Pare, XII~71

Ngare, babon: bawah Ngare, mbokmanawi; Ngarèn, (Bèji, Klathèn), V~68.

Ngaribaya, mriksanana: Aribaya.

Ngaru-aru, onderd. Banyudana, Bayalali; dipun jagi Kumpêni supados botên kacêpêng Sunan Kabanaran, VII~10.

Ngasêm, margi dhatêng Bayalali, onderd. Calamadu, Mangkunagaran, IV~19, 33, 34; VII~6, 15; IX~24, 25; XIV~42; XVIII~8, 59, 62.

Ngawu-awu, cêlak Ngombol utawi Galendhangrêja ?, XIII~28.

Ngawangga, Dipati Ngawangga (wayang), V~51.

Ngawi, (mancanagara), I~25; II~7; XVI~23.

Ngêblag, "Ngêblag Kartasanèki", Sunan Banaran rawuh, Sura 1678, XII~78.

Ngêblêk, (mancanagara), bawah Binangun, Rêmbang ?, XII~46.

Ngêmban, (desa), babon: botên têbih saking Warung, XVI~45.

Ngêmbêl, onderd. Klathèn, distr. Klathèn, bêkêl Ngêmbêl, tiyang ugal-ugalan ingkang dipun utus Sunan Mataram dhatêng Sala, prêlu ngolok-olok Gupêrnur Hogêndorêp nalika jumênêngan P.B. III, VI~35, 36.

Ngêmplak, onderd. Karangpandhan, Mangkunagaran, II~71.

Ngêndho, bawah Banyudana, dhusunipun aslinipun R.A. Sanawati; asalipun Jayakartika, prajurit Surakarta ingkang pêjah wontên ing Pêngging mêngsah prajurit Sukawati (jaman Jakawal)-sarêng Pangeran Mangkunagara sampun kondur dhatêng Sala, Ngêndho têtêp dados lênggahipun R.A. Sanawati, II~36; IV~9, 10, 29; VI~48; X~67; XXI~22, 23.

Ngendra Sumêngka, Dêmang Ngendra Sumêngka, IV~51.

Ngêrum, mriksanana: Rum.

Ngimalodra, Dêmang Ngimalodra, IV~50.

Nglaroh, mriksanana: Laroh.

Nglaweyan, mriksanana: Laweyan.

Nglangon, mriksanana: Langon.

Ngluyu, mriksanana: Waluyu.

Nglaroh, babon: cêlak Ngutêr, sami kalihan Laroh, XIV~33.

Ngukiran, babon: botên têbih saking Gondhang, pabarisan prajurit Banaran, dipun tindhihi Pangeran Mangkunagara, Rabingulakir 1676, VIII~63, 64.

Ngulakan, mriksanana: Ulakan.

Ngulanganluwang, babon: Watês Pamêrdèn; Luwêng, onderd. Kalikutès, distr. Pituruh, Kutoarjo, VII~28.

Ngumbul, onderd. Ngutaranadi, Wanagiri, II~72.

Ngumbultinap, (Bultinap), babon: botên têbih saking Grobogan-"apan radin mirah banyu, ajêmbar kang polatan", pasanggrahanipun Pangeran Mangkubumi; Ngumbul, onderd. Todhanan, distr. Ngawèn, XIX~64, 68, 69.

--- 71 ---

Ngumpak, babon: cêlak Pasar Gêdhe, kilèn Pabrêgan, XI~51.

Ngungangan, mriksanana: Ponjong.

Ngupit, mriksanana: Upit, VI~10.

Ngutêr, kidul Sukaarja, Sala; jaman samantên rêja, pêkên sarta pabeyanipun agêng, barisan Surakarta mêthuk Pangeran Buminata dipun jawahi pandung dening Pangeran Mangkunagara, V~69, 70, 71; XIV~33, 50; XX~20, 27.

Ngrante, (desa), Rantewringin, onderd. Bulupêsantrèn, kidul Ungaran, Kuthawinangun, pasipênganipun Kumpêni Ungaran badhe nglarag dhatêng Jênar, 13 Sura 1677, X~41.

Ngrancang, (Rancang), sadèrèngipun dumugi Grobogan, pandhêlikanipun ibunipun Pangeran Mangkubumi, II~14; XV~21; XVI~23, 28.

Ngrawa, (Rawa, Rawi), mancanagara, bawah Kartasana; Pangeran Bintara mampir Ngrawa, dipun bujêng barisan Madura, II~7; XII~46, 47, 71; XV~76; XVIII~41, 50, 55; XIX~7; XXI~64.

Ngrawa, mriksanana: Rawa.

Ngroma, mriksanana: Roma.

Nitikan, bawah Mataram, kuburanipun Pangeran Pamot, onderd. Sêmanu, Gunung Kidul, Yogya, V~75.

Numbakanyar, cêlak Tarayu, Kulon Praga, pasanggrahanipun Sultan Dhandhun Martèngsari nalika nêlukakên Kulon Praga, V~17.

Nusakambangan, (Nungsakambangan), tiyang Nusakambangan, prajurit tumbasan Bali ?, IX~34; XIII~8; XIX~27, 36.

Nusupan, (Panusupan), pinggir bêngawan Sala, cêlak Sangkrah-pasanggrahanipun Pangeran Mangkubumi, III~73; XV~77; XVIII~69; XX~5, 10.

O.

Odrus, mriksanana: Pulo Odrus.

Udhèt, (kali), mriksanana: Kali Udhèt; pabarisanipun Pangeran Adiwijaya, Sura 1678.

Ulakan, cêlak (Ka)dêmèn ?, XIII~29, 31, 32, 33, 39.

Ulujami, Bupati Batang suyud dhatêng Sunan Banaran, Jumadilawal 1677, kilèn Pakalongan, XI~43, 45, 48.

Ungaran, kidul Samarang; bètèng Ungaran, dados pakèndêlanipun tiyang mlampah saking Samarang mangidul, VI~75; VIII~53; IX~26, 46, 56; XIV~27, 40, 42, 43; XV~57, 58; XVI~38; XXI~61.

Ungaran, (dhusun), barisan Arungbinang, onderd. Kuthawinangun; 20 Sawal 1676, Tumênggung Arungbinang wangsul saking Samarang rêmbagan kalihan dêlèr, têrus tata-tata ngiyatakên Ungaran, kuwatos yèn karawuhan Sunan Banaran; 1 Bêsar 1676, Tumênggung Arungbinang nilar Watulêmbu wangsul Ungaran malih, sabab Sunan Banaran sampun cêlak; têrus nglurug kalihan Postêr dhatêng Malaran, kawon, Postêr pêjah; taksih nunggil wulan Ungaran dipun kêpang prajurit Banaran; sanadyan wongsal-wangsul dipun têmpuh Sunan Banaran piyambak, Tumênggung Arungbinang, mêksa panggah; 19 Bêsar 1676 pêrang rame, prajurit Banaran dalu-dalu nêmpuh botên angsal damêl; Tumênggung Arungbinang mblithuk Sunan Banaran; Rêbo Lêgi 11 Sura Jimawal 1677 kadhatêngan bantu Kumpêni Samarang atêtindhih Kalèrêk; malêmipun Rêbo Sunan Banaran ngunduri dhatêng Ambal; Kêmis 12 Sura 1677 Kalèrêk nututi, pêrang Ambal, Kumpêni kawon, Tumênggung Arungbinang tatu; malêm Jumuah Kalèrêk badhe nututi malih kapalang ampuan, wangsul Ungaran malih; Jumuah 13 Sura 1677 Kalèrêk lan Huce nglarag Sunan Banaran dhatêng Jênar, kawon sadaya; pêrang malih kalihan Pangeran Purbaya wontên ing Karanggêdhe, pur; Ngahad Pon 8 Jumadilawal 1677 kadhatêngan bantu têtindhih Bagrak, VIII~3; IX~47, 48, 57, 79; X~4, 9, 10, 11, 31, 34, 37, 40, 41, 53, 54, 55, 57, 59; XI~6, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 63, 73, 74; XIII~28, 29; XVI~51, 58; XXI~116.

Upit, urutanipun Jungkare, lèr Kopat, lèr Klathèn, V~21; VI~10.

--- 72 ---

Urawan, Dipati Urawan (titêl utawi namaning ringgit), X~24; XII~30; XVII~59.

Urut Pêngging, XIX~21.

Urut Sèwu, pasisir kidul wiwit Bagêlèn ngantos Ayah, XI~6; XIII~19.

Urut Taman, babon: ngandhap rêdi Sêmbuyan; Taman, onderd. Tirtamaya, distr. Baturêtna, XVII~18.

Opak, (kali), cêlak Prambanan, IX~9.

P.

Pabelan, babon: lèr-wetan Jatinom, VI~48.

Pabrêgan, (Pabêrêkan), bawah Pasar Gêdhe, Mataram, wetan Ngumpak, "lèr wetane saking kitha Kabanaran", yasan Pangeran Mangkunagara jaman Sunan Banaran wontên ing Pakalongan, Jumadilakir 1677; tampi pisungsungipun Tumênggung Arungbinang; 25 Rêjêb mantu Pangeran Dipati Anom angsal Radèn Ajêng Madolah, putra Pakalongan; tampi panungkulipun Pangeran Pakuningrat saking Sala, dening Sunan Banaran kaparingan lênggah Wajongkowèt; kathah bugis sami minggat, dipun tututi prajurit Banaran tanpa damêl; Wiranata ugi minggat; bibar mantu mranata prajurit-nampi Sultan Bantên; 17 Sawal 1677, para bupati bidhal ngêlar jajahan; 1 Dulkaidah 1677 Sunan Banaran bidhal badhe dhatêng Surabaya, XI~51, 56, 57, 62, 69, 74, 75, 76, 78; XII~3, 15, 18.

Padagangan, (desa), babon: sakidul kilèn Sela, bumi Garobogan; pêpanggihanipun Pangeran Mangkubumi kalihan dêlèr Nic. Hartingh, XVI~49, 62, 68, 69; XVII~4, 32.

Padhas, (desa), babon: têrus dhatêng Sigaluh; Wadhaslintang, wontên margi Prêmbun-Kaliwira, XVI~50.

Padhiwutan, mriksanana: Dhiwutan.

Pajagalan, (Jagalan), bawah Kutha Gêdhe; babon: "Pajagalan Matawis", XIII~31, 32, 41, 75; XIV~3, 4.

Pajang, (dhusun) mancanagara, kilèn Surakarta; tiyang Pajang andêl-andêlipun Pangeran Mangkubumi, I~36; III~30; IV~21; V~3, 21, 26; VI~23, 27, 38, 49, 60, VII~16, 54, 73, 74, 75; VIII~5, 27; IX~9, 20, 28, 41, 44, 49, 52, 55; X~12, 58, 59, 71; XI~28, 53; XII~42, 54, 55, 70, 74, 75; XIII~32, 73, 75; XIV~3, 5, 7, 8, 19, 26, 27; XV~9, 22, 24, 25, 26, 74; XVI~23, 24, 25, 33, 49, 51, 52, 57, 66, 68, 74, 76, 78; XVII~46, 67, 72; XVIII~18, 36, 38, 51, 57, 57, 58, 59, 60, 77; XIX~59, 66, 71; XX~16, 76.

Pajarakan, bawah Prambanan, Sunan Banaran pêpanggihan kalihan Pangeran Mangkunagara ngrêmbag bab nilar kitha Banaran, Jumadilawal Ehe 1676, IX~6, 7; XI~36; XX~35.

Pajarakan, cêlak Kraksaan, XIII~6.

Pajênar, mriksanana: Jênar.

Padonan, Dêmang Padonan, bawah Mungkung, Sukawati; pasanggrahanipun Pangeran Mangkubumi, IV~50; XVIII~48, 50.

Padhongkelan, mriksanana: Dhongkelan.

Pagabahan, babon: lèr Bangak, Banyudana; kalangkungan Pangeran Mangkunagara, XX~38.

Pagadhingan, (Gadhingan), onderd. Kêpil, distr. Sapuran, Wanasaba, cêlak Gowong, XIII~46.

Pagajahan, kampung Gajahan ing nglêbêt Surakarta; pabarisanipun Pangeran Mangkubumi nalika badhe ngrampit kitha Sala ingkang kaping kalih sampun nglojok; dumugi pêrang, prajurit Surakarta kathah ingkang pêjah, IV~38.

Pagamping, mriksanana: Gunung Gamping.

Pagarongan, Garongan, onderd. Panjatan, distr. Adikarta, Yogya, XVI~51.

Pagêbang, mriksanana: Gêbang.

Pagêdhangan, babon: botên têbih saking Masaran, Sragèn; bawah Sukawati, XIV~55.

Pagêlaran, kraton Ngayogya, XXI~78.

--- 73 ---

Pagêlèn, (Bagêlèn), mancanagara, bawahipun Tumênggung Anggawangsa (Arungbinang), nalika Pangeran Mangkubumi wontên ing Mataram, Pagêlèn dipun para tiga, dados lênggahipun Pangeran Purbaya, Pangeran Mangkukusuma lan Pangeran Suryadikusuma; Pangeran Purbaya mêngsah Tumênggung Anggawangsa (Arungbinang) tansah kawon, malah kapêksa mundur dhatêng Banaran; jaman bêdhahipun Banaran 7 Jumadilawal 1676, Pagêlèn dipun broki Tumênggung Arungbinang; Bêsar 1676 dipun rawuhi Sunan banaran; 22 Sura 1677 pêrang Jênar lan Jatipandhawa; 28 Rabingulakir Jimawal 1677 Sunan Banaran bidhal dhatêng Pakalongan mêdal Têlagawana, I~24, 36; V~16, 17, 21; VI~11, 19, 23, 38, 41, 48, 50, 61, 65, 66, 67, 71, 73, 74, 78; VII~15, 16, 21, 24, 26, 27, 28, 47, 48, 54, 55, 60, 61, 62, 63, 65, 68, 73, 74, 75; VIII~3, 4, 5, 10, 11, 14, 31, 65; IX~18, 28, 31, 36, 37, 38, 78; XI~3, 4, 13, 28, 29, 52, 53, 57, 61, 62, 68, 74, 77; XIII~12, 13, 15, 18, 16, 17, 29, 30, 32, 33, 39, 40, 49, 50; XIV~4, 11, 36; XV~24, 25; XIV~20, 24, 26, 50, 51, 56, 57, 61, 67, 73; XVII~24, 27, 48; XVIII~29, 50, 59; XXI~99, 100, 102, 114, 115, 116, 117, 118.

Pagêr, babon: bawah Tirtamaya cêlak Pucangsawit, II~72.

Pagêrwaja, bawah Jipang cêlak Bulukumêndhung, cêlak Majaranu, onderd. Dhandhêr, Bojanagara; para bupati nungkul dhatêng Pangeran Mangkubumi, II~73; III~3, 4, 6, 7, 8, 9.

Pagiyanti, mriksanana: Giyanti.

Pagondhangan, babon: kidul Trayêm; pabarisan Kumpêni, 1678, XIII~41, 42.

Payaman, lèr Magêlang; Pangeran Pamot kalihan Suryadikusuma dipun gêbag Kumpêni, kawon (jaman ngajêngakên Pangeran Mangkubumi têdhak Mataram ingkang kaping kalih, mbalikipun Tumênggung Jayawinata); pabarisan prajurit Banaran ingkang dipun tindhihi Pangeran Adiwijaya, achir 1675; dipun tilar, sarêng dipun lurugi Jayaningrat Pakalongan, V~10, 12; VIII~37, 43, 45, 46.

Payaman, babon: bawah Wanasari, Gunung Kidul; tiyangipun sami dipun kêrigakên dening Pangeran Mangkunagara (bibar Pagiyanti), XIX~52, 54.

Payungpudhak, (Pudhapayung), onderd. Ungaran, distr. Ungaran, Samarang; Dêlèr Hogêndorêp mêthuk Kangjêng Sunan P.B. II, 3 Sura 1673, III~58.

Pakalongan, (Pangangsalan), kabupatèn, mancanagara, kabêdhah Sunan Banaran 1 Jumadilawal 1677 utawi 20 Maart 1752; Bupati Jayaningrat-Supama ingkang ngaturi; Sunan Banaran makuwon ing Bèji, para Bupati Batang, Wiradesa sami ngabêkti; macak bupati, Jayaningrat-Supama santun nama Pangeran Natakusuma; Sunan Banaran nikah Radèn Ajêng Gambas, kaparingan nama Radèn Ayu Kulon; rêmbag bêbesanan, Radèn Ajêng Madolah angsal Pangeran Dipati Anèm; nglurug dhatêng Têgal botên saèstu; kondur dhatêng Mataram kalihan Radèn Ayu Natakusuma; Pangeran Natakusuma dalu-dalu dipun têmpuh Kumpêni, lumajêng, Pakalongan kêbrokan Kumpêni malih, VI~68, 71, 72; VII~37, 40, 42, 45, 47, 73, 74; IX~13, 17, 23; X~71, 73, 74, 77; XI~27, 29, 30, 31, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 61; XII~9, 10, 11, 32, 35; XIII~17; XVII~51, 56; XVIII~7; XXI~116, 117, 118.

Pakauman, kampung Kauman kilèn alun-alun lèr ing kitha Sala; prajurit Surakarta sumbar-sumbaran kalihan bala Sukawati, III~79; IV~38; XVIII~12.

Pakauman, wontên ing kitha Pabrêgan, pasanggrahanipun Pangeran Mangkubumi, XII~4.

Pakasuran (Kasuran), baris Kumpêni badhe mbêdhah Ngayogya, VI~4.

Pakacangan, Madura, VIII~20.

Pakacangan, babon: "saklèr loji Ungaran (Kuthawinangun), ragi kilènipun, mêngkêr gunung prênahnya", pasanggrahanipun Sunan Banaran nalika ngêpang Ungaran, Bêsar 1676, X~12, 13.

--- 74 ---

Pakacangan, (kacangan), onderd. Sumbêrlawang, Gêmolong, Sragèn, XIX~71.

Pakêbonan, babon: pondhokanipun para bupati wontên Samarang, IX~45.

Pakêbowan, (dhusun), bawah Kulon Praga, pasanggrahanipun Sultan Dhandhun Martèngsari nalika nêlukakên Kulon Praga, V~17, 27; XII~21.

Pakêr, (Pakêrkaras), Tumênggung Pakêrkaras, XIX~40.

Pakêthip, babon: duk Pakêthip ?, XIV~70.

Pakirèn, babon: cêlak Glodhogan, palêrêmanipun Pangeran Mangkunagara nalika ngrêridhu baris Pokak. Ruwah Alip 1675, VIII~6.

Pakiringan, babon: cêlak Papringan (Serenan), margi dhatêng Pidêksa, II~36.

Pakis, babon: tlatah Gunung Kêndhêng; dhusun asalipun Singatruna, balanipun Radèn Mas Guntur, XIX~60.

Pakiswiring, babon: cêlak Parakan; pasanggrahanipun Pangeran Mangkubumi; Pangeran Dipati Anom têluk dhatêng ingkang rama, XIX~23.

Pakung, (Pakungwati, Mangkarawati), babon: bawah Bantên; Sultan Pakungwati utawi Sultan Mangkarawati, kasoran pêrang kalihan Hogêndorêp, Rêjêb 1676, IX~41; XII~19, 20, 21, 23, 24, 30, 31, 32; XIII~14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 33, 37, 40, 45, 46, 48, 71, 72; XV~27, 29, 30, 31, 39, 40, 41, 43; XVI~70, 71, 72; XVIII~44.

Pakuningratan, kampung ing salêbêting kitha Surakarta, IV~38.

Palayapan, mriksanana: Layapan; Talgaji-Palayapan; wontên ing têngah-têngah gunung Kêndhêng, XXI~114.

Palanggêran, babon: botên têbih saking Mutihan, V~18.

Palaosan, bawah Pagêlèn, XI~22, 23, 27, 56, 62; XVI~59.

Palêksanan, babon: saking Karangpandhan mangidul, II~71.

Palembang, XVII~24.

Palihan, (Sampar-Palihan), bawah Wanasari, (Gunung Kidul); tiyangipun katarubakên dening Pangeran Mangkunagara (bibar Pagiyanti); Pangeran Natabaya ngawonakên prajurit Mangkunagaran, XIX~52; XXI~57.

Palimbungan, (Palembungan), babon: cêlak Talagawana; Limbangan, onderd. Bênêr, Loano, kalangkungan Sunan Banaran nalika badhe tindak Pakalongan, 28 Rabingulakir 1677, XI~28, 29.

Palur, wetan Sala, margi dhatêng Sragèn, IV~61.

Paloton, babon: Bêtawi, IX~40.

Pamajakawal, mriksanana: Jakawal.

Pamagêtan, mriksanana: Magêtan.

Pamalang, Bupati Batang suyud dhatêng Sunan Banaran, Jumadilawal 1677, Sinuhun Banaran masanggrahan ing Pamalang nalika badhe nêlukakên Têgal, VIII~40; XI~45; 47, 49, 58, 61, 76; XII~30, 33; XIII~17, 34, 35; XIV~30; XVI~20.

Pamalih, (Kali), pêcahipun kali Kêbumèn, Arungbinang pados sabrangan ingkang lètèr, VII~78, 79.

Pamêlaran, bawah Klathèn, babon: lèr wetan Taman Cêndhani; kampiran Pangeran Mangkunagara, XX~33.

Pamasaran, mriksanana: Masaran.

Pambrêgan, onderd. Sleman, Yogya, II~21.

Pamêdêlan (desa), saking Yogya ngidul, Pangeran Mangkunagara nggêbag Sultan Dhandhun Martèngsari ngantos kêplajêng dhatêng Sêmbuyan malih, V~31.

Pamêdhèn, mriksanana: Wêdhi.

Pamêkasan, Madura, VIII~20; XVIII~40.

Pamêlaran, mriksanana: Mêlaran.

Pamênang, mriksanana: Mamênang, Madiun.

--- 75 ---

Pamêrdèn, mancanagara, babon: nagara Pamêrdèn cêlak Banjar (lèr Prêmbun) Mêrdèn, dados ajanging papranganipun Tumênggung Anggawangsa mêngsah Pangeran Purbaya, tuwin mêngsah Sultan Banaran, III~69; IV~78; VI~72, 73; VII~26, 27, 28, 49, 51, 52, 59; X~33, 34, 39, 45, 47; XI~14, 15; XII~12, 13, 31; XIII~13, 39, 40; XVI~73; XVII~47.

Pamêthukan, babon: pasanggrahan Pamêthukan, Garêmêt salèrèng[3] margi; Mêthuk, onderd. Majasanga, Bayalali, XVII~27.

Pamupusan, babon: cêlak Baki, kidul Sala, VIII~33.

Pamuluan, (desa), babon: lèr wetan Gondhang (Klathèn), VIII~59.

Pamutihan, mriksanana: Mutihan.

Panasan, (Kapanasan), bawah Dêlanggu, cêlak Bêngawan; yèn ngalèr anjog Ngasêm, Kartasura; tiyangipun sami dipun bujuk Totlomondo kapurih nêdahakên pandhêlikanipun Pangeran Mangkunagara (jaman bibar Surakarta dipun têmpuh Pangeran Mangkubumi ingkang kaping kalih), IV~57, 60, 63; IX~24.

Panambangan, mriksanana: Nambangan.

Pandhak Karangnangka, (Ngabèi Pandhak), Pangeran Mangkubumi lolos saking Surakarta njujug ing Pandhak Karangnangka, dipun susul Martapura (Pugêr) kalihan Suwandi (Suryanagara), sami dipun pacak bupati, Martapura tuwin Suwandi kautus ngêlar jajahan mangalèr, angsal Grobogan kalihan Warung; onderd. Sidaharja, distr. Masaran, Sragèn, Surakarta, I~52, 53, 56; IX~44.

Pandhanbanyu, mriksanana: Pandhantoya.

Pandhantoya, (Pandhanbanyu, Pandhanwarih), babon: bawah Jipang, onderd. Sugihwaras, Bojanagara, pasanggrahanipun Sinuhun Banaran badhe nggêbag Madura. Sura 1678, XIII~51, 52, 53.

Pandhanwarih, mriks.: Pandhantoya.

Panjêr(roma), mancanagara, Kêbumèn, III~69, 72; IV~78; VI~73; VII~27, 50; X~39; XII~31; XVI~73; XVII~47.

Panêpèn, ing nglêbêt kraton Sala; Ingkang Sinuhun Pakubuwana III yèn nampèni Wangsaniti wontên ing Panêpèn, XX~58.

Panêpèn, ing kraton Ngayogya; Kangjêng Sultan tansah amujung ing Panêpèn, nalika sedanipun Pangeran Natabaya, XXI~7.

Panêrusan, babon: lèring Japan, tumut bumi Surabaya, XVI~47.

Pangangsalan, mriksanana: Pakalongan, VIII~37.

Panggung, onderd. Cangkringan ?, lèr Prambanan, XII~76.

Panggul, bawah Pacitan, V~65.

Pangkalan, babon: wontên margi saking Bagêlèn dhatêng Mataram, pinggir pasisir kidul, X~69.

Pangrambe, bumi pangrambe, urut Pêngging; ingkang dipun kêkahi Adipati Pringgalaya, XIX~20, 21.

Panilaran, (Panêlaran), cêlak Wanakarta, lèring Kalijêruk, lèr Ngasêm; Jayakartika-Dhelo pêjah mêngsah prajurit Sukawati, IV~13, 19.

Panitikan, mriksanana: Nitikan.

Panolan, mancanagara, Kêdhungtuban, kilèn Cêpu, IV~60.

Panumping, Bupati Panumping, bumi?, VIII~34; X~43; XII~4; XIV~25; XIX~13, 33.

Panusupan, mriksanana: Nusupan.

Pancuran, Pangeran Pancuran, seda ing Samarang; Pancuran = Pancuran, Glodhog, Bêtawi, XIV~31, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 61, 74; XXI~44, 45, 46, 48.

Pancot, babon: cêlak Samakaton; Pangeran Mangkunagara mandhap saking Samakaton dipun ubêr-ubêr tiyang dhusun, II~61.

Papringan, babon: wetan Serenan-Pangeran Mangkunagara mèh kacêpêng Hogêndhorêp, II~33, 34, 47, 48, 65, 67; VI~22.

--- 76 ---

Paraga, (Praga, Pragi, Kali), Sunan Mataram nyabrang Praga jaman ngajêngakên Patidhar, 1675; salajêngipun sakiwa-têngênipun lèpèn Praga tansah dados ajanging pêrang, V~10, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27; VI~11, 40, 41; VII~17, 19, 20, 21; VIII~14, 41, 46, 47, 73; IX~61; XII~21, 34, 35, 58; XIII~29, 30, 40, 49, 50; XVI~56, 59.

Parakan, (Parakan Kêdhu), lèr-kilèn Têmanggung, Pangeran Natakusuma-Supama badhe ngamuk Kumpêni, nanging lajêng dipun aturi dhatêng Mataram, Jumadilakir 1677; Pangeran Dipati Anom madêg kraman, numpêsi Cina, dipun rawuhi ingkang rama Kangjêng Sultan, (bibar saking Salatiga), têrus nungkul, VIII~36, 46; XI~75; XII~34; XIX~13, 14, 22, 23.

Parakan-Kêndhal, Tumênggung Natayuda nêmpuh Kêndhal, pêjah.

Parambonan, bawah Klathèn, lèr Prambanan, dipun gêgêgi Adipati Pringgalaya (mriksanana: Kêbondalêm), XIX~21.

Parambanan, (Prambanan), dados pakèndêlan manawi badhe malêbêt dhatêng bawah Mataram, II~20, 21, 73; V~8, 9, 10, 43, 54; VI~60; IX~9, 54, 55; X~63, 64; XI~29; XV~24; XVI~12, 26, 52, 55; XX~35, 36, 37, 52.

Parangwadung, Parang, kidul Magêtan, XIV~22, 23.

Parênggut, (Parêguk), mriksanana: Prêguk, babon: "kidul Têmbayat", pabarisan Banaran dipun tindhihi Pangeran Mangkukusuma, bibar nilar kitha Banaran, 9 Jumadilawal 1676, IX~20, 28.

Parimana, onderd. Mungkid, Munthilan, pabarisan Kumpêni-Surakarta, ngajêngakên Patidhar, 1675, V~10, 41.

Pasampangan, mriksanana: Sampangan, kampung ing Surakarta, XV~76; XVI~7.

Pasampar, mriksanana: Sampar.

Pasantrèn, babon: bawah Kêdhu, margi dhatêng Têmanggung; Pangeran Mangkunagara masanggrahan ing Pasantrèn, jaman ngajêngakên Patidhar, 1675, VI~40.

Pasar Gêdhe, bawah Mataram, II~73; XI~51.

Paseban, (Seban), onderd. Jumapala, Karangpandhan; Wangsaniti lampahipun dhatêng pakuwonipun Pangeran Mangkunagara, nyipêng wontên ing Paseban (bibar Pagiyanti), XX~58, 63.

Pasêdhahan, mriksanana: Pasuruan.

Paserenan, (Serenan), onderd. Juwiring, Dêlanggu; babon: botên têbih saking Baki, kidul Sala; saking Paserenan têrus dhatêng Gêmantar, IV~57, 58.

Pasir, mancanagara, bawah Purwakêrta (Banyumas), Karanglêwas, III~72; IV~78; VI~73; VII~51, 56; X~33, 35, 45, 47; XII~12, 31; XVI~73; XVII~47.

Pasisir, (tanah, nagara), tansah dados rêmbag, utawi dados rêbatan, I~33; III~42, 68; IV~62, 63; V~3, 15, 46, 60; VI~13, 15, 18, 19, 20, 39, 62, 69, 70; VII~6; VIII~18, 33, 37, 47, 48, 49, 54, 55; IX~10, 23, 51; X~17, 69, 70; XI~3, 28, 29, 30, 51, 52, 57, 61, 65, 69, 73, 74, 75, 76; XII~30, 31, 32, 43, 58, 62, 71, 73; XIII~30, 36, 58, 65; XIV~7, 8, 31, 67, 71, 75, 78; XVI~25, 40, 56, 66, 73; XVII~10, 13, 27, 45, 47, 55, 67; XVIII~11, 21, 57, 58, 76; XIX~37, 39, 59, 61, 62, 65, 67, 68; XXI~37, 40, 58, 60, 68.

Pasisir, (kidul), bawah Bagêlèn tansah dados ajang pêpêrangan; Pasisir kidul bawah Kêdhiri dados pandhêlikanipun Pangeran Bintara lan sanès-sanèsipun, X~69; XI~16; XVI~50; XVIII~41, 50; XIX~7.

Pasumbêran, mriksanana: Sumbêran, bawah Sukawati.

Pasundhan, (tanah), XII~23; XIII~18.

Pasunggingan, mriksanana: Sunggingan.

Pasuruan, (Pasêdhahan), XII~36; XIII~6, 7, 11; XIV~28; XVIII~40.

Pasucèn, bawah Klathèn ?, VI~28.

--- 77 ---

Pathak, babon: badhe nyabrang Praga, bawah Kêdhu, margi dhatêng Têmanggung, Pangeran Mangkunagara masanggrahan ing Pasantrèn, jaman ngajêngakên Patidhar, 1675, VI~40.

Patanjung, (Tanjung), prang Patanjung, VII~55.

Patani, XVII~24.

Patêmon, mriksanana: Têmon, V~41.

Patêmpuran, mriksanana: Têmpuran; IX~22.

Paterongan, nglêbêt kitha Samarang ?; Pangeran Natakusuma sêpuh (Pangeran Juru) pêrang Paterongan, XIV~20; XVI~38; XX~10; XXI~60.

Pathi, (mancanagara), Pangeran Mangkunagara madêg wontên ing Pathi; jaman Jakawal têngahan dipun bêdhah Pangeran Mangkubumi; bupatinipun mlajêng dhatêng Juwana, III~25, 26; IV~47, 63, 64, 68, 69, 70, 78; V~4, 5; V~15; VI~23, 51, 52, 58, 59, 60; VII~17; IX~23; XII~72; XV~32; XVI~52; XVII~8, 65; XIX~41; XXI~116.

Patidhar, mriksanana: Tidhar.

Pacalan, bawah Klathèn, VI~28.

Pacandhipusêr, mriksanana: Candhipusêr.

Pacangakan, mriksanana: Cangakan, II~11.

Pacarikan, mriksanana: Carikan.

Pace, mancanagara, kidul Nganjuk; Tumênggung Pace, XII~46, 67, 71; XIV~15; XVI~45; XVIII~49.

Pacinan, kampung salêbêting kitha Surakarta; Ingkang Sinuhun P.B. III mêthuk Gupêrnur Samarang, VIII~53.

Pacitan, (mancanagara), dêmang Pacitan; sabibaring Pasalatiga dados lênggahipun Pangeran Mangkuningrat, I~24; II~12; V~65; XVI~23; XVII~18; XX~63; XXI~41.

Patugu, mriksanana: Tugu.

Pawêdhèn, babon: cêlak Majênang, onderd. Pojok, Gêsi, Sragèn, II~76.

Pedan, (Pepedan), onderd. Bèji, Klathèn; pinggir margi agêng jaman kina, tansah kaampiran prajurit, IV~60; XVI~18, 19; XVIII~77.

Pêlêm, onderd. Jati, distr. Randhublatung, Blora, pasanggrahanipun Pangeran Mangkubumi badhe nggêbag Blora lan Jipang, II~77.

Pêngging, sakilèn Surakarta, dipun gêgêgi Adipati Pringgalaya, ngantos darêdah wontên ing Salatiga, IV~9, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 33; VI~48, 49, 78; VII~4; XIV~33, 34, 35, 36, 38; XVI~17, 42; XVII~65; XIX~21; XXI~94, 96, 97.

Pênthongan, babon: saking Kêdhu ngetan nênggêl gunung (lampahipun Sultan Bantên), XV~26.

Pepe, (Kali), Surakarta; lèr Kalipepe kêrêp dipun dhatêngi mêngsah, kados ta: Pangeran Mangkubumi (jaman Jakawal), tuwin Pangeran Mangkunagara (bibar Pagiyanti); nalika timur Pangeran Mangkubumi tirakat ngèli ing Kalipepe-kidul Kalipepe, tilas dalêm Mangkuyudan dados Mangkunagaran, I~55, 74; III~54; IV~23; VI~77; VII~17; XV~9; XVIII~26; XX~16; XXI~20, 21.

Pepedan, mriksanana: Pedan.

Pêrau, (Gunung, Wukir), mriksanana: Prau.

Pidêksa, onderd. Giriwoya, distr. Baturêtna, Wanagiri, Kumpêni ngoprak-oprak tiyang èstri sêliripun Sultan Dhandhun Martèngsari ingkang sami ndhêlik wontên ing guwa, II~3, 36.

Piji, Piji têrus Wanakarta; cêlak Wanakarta, cêlak: Jabung; kulon Piji ana kaline; lor Sribit (Dêlanggu); Pangeran Mangkunagara lêrêm ing Piji badhe nggêbag Banyudana, 1675; bibar munduripun Sunan Banaran, Sunan P.B. III têdhak dhatêng Piji pinanggih Hogêndorêp; dalu-dalu Sunan Banaran kondur dhatêng Piji, mêndhêm sarat wontên ing têngah lèpèn; pabarisan Surakarta (bibar Pagiyanti), V~63; VII~4, 5, 16, 17, 19, 20, 21; VIII~55, 56; XIV~39; XX~27.

--- 78 ---

Pilalan, cêlak kitha Surakarta, mriksanana: Jatitêkên; pabarisan Surakarta badhe nglurugi Pangeran Mangkubumi, jaman Jakawal, III~73.

Pingit, wontên ing margi saking Sêcang dhatêng Bahrawa; dados ajanging pêrang, Pangeran Adiwijaya kalihan Suryanagara-Suwandi mêngsah Johan Abraham kalihan bupati pasisir, VIII~34, 35, 36, 38, 39, 40, 41; XII~34; 35, 59, 61.

Pinilih, (Pênèlèh), Surabaya, XII~27, 28.

Pinitanggung, babon: Pinitanggung pinggir Kali Walikan; Tanggung, onderd. Wanagiri; pasanggrahanipun Pangeran Mangkunagara (bibar Pagiyanti), XX~39.

Picis, wetan Bêngawan Sala; lor-kulon Sudimara, onderd. Karangpandhan; wetan Baki, nyabrang Bêngawan; Pangeran Mangkunagara pêpanggihan kalihan Hogêndorêp, jaman ngajêngakên Pangeran Mangkubumi lolos saking Surakarta, I~20, 22, 78; V~73; XVI~3.

Pojok, onderd. Tawangsari, Surakarta, XIV~50, 51.

Pucanggêni, Dêmang Pucanggêni ? IV~50.

Puhbuta, II~6.

Pulo, babon: mbokmanawi Pulorêja bawah Purwadadi (Grobogan); Kangjêng Sultan mrênca prajurit, prêlu nyêgati lampahipun Pangeran Mangkunagara (bibar Pagiyanti), XIX~70.

Puluh, (Puluhan), onderd. Jatinom, XIV~34.

Puluhwatu, cêlak Ngupit, Klathèn, XIV~39; XVI~19; XVIII~18.

Pulungdara, Dêmang Pulungdara, V~66.

Pulutan, babon: cêlak Gagagatan,[4] onderd. Tuntang, Salatiga, XV~42.

Pulo Udrus, (Pulodrus), Onrust-eiland, XIV~62, 65, 67.

Puncangpalar, mriksanana: Pucangpalar.

Purwadadi, (mancanagara), I~25.

Purwaganda, bawah Pagêlèn ?; kraman Damarwulan, pêjah wontên ing Jênar dening Tumênggung Arungbinang, IX~28.

Pucangpalar, Palar, onderd. Trucuk, distr. Bèji, Klathèn, XVI~75, 78.

Pucangsawit, onderd. Tirtamaya, Baturêtna, II~72.

Pokak, onderd. Cèpèr, Klathèn; pabarisan Surakarta; pajagèn Kumpêni lan Surakarta kabantu prajurit Madura, kumêndhiripun Totlomondo; tansah dipun rêridhu dening Pangeran Mangkunagara; prajurit barisan Pokak kawon wontên ing Tundhasara lan ing Galodhogan, Ruwah 1675; ing wulan Dulkaidah 1675 kaundur dhatêng Surakarta, jalaran prajurit Madura kêdah wangsul dhatêng Madura nyirêp kraman pak Nasib, V~21; VI~10; VII~18, 21, 37, 46; VIII~6, 7, 11, 15, 19, 23, 24, 25, 34; VIII~8; XX~27.

Ponjong Pangungangan, sawetan Wanasari, Gunung Kidul; bibar Pagiyanti kadhatêngan Pangeran Mangkunagara; tiyangipun dipun tarubakên; dados pandhêlikan kraman, II~21, 23; XIX~52; XX~20.

Popongan, (Kapopongan), onderd. Banyuurip, Bagêlèn, XI~16, 19, 20, 21.

Porong, mancanagara, onderd. Kaliporong, Sidaharja, XII~71.

Prabalingga, babon: botên têbih saking Payaman, pakuwonipun Dipati Jayaningrat nalika wontên ing Kêdhu ngêsuk prajurit Banaran, awal 1676, VIII~46.

Prabalingga, Jawi-wetan, XIII~6, 11; XVIII~40.

Praga, mriksanana: Paraga.

Pragawanta, mriksanana: Paraga.

Pragota, pasanggrahanipun Ingkang Sinuhun P.B. II nalika wontên ing Samarang, III~58, 59, 60.

Prambanan, mriks.: Parambanan.

--- 79 ---

Pranaraga, (Pranaragi), bupati mancanagara, tansah dados rêbatanipun Pangeran Mangkubumi kalihan Pangeran Mangkunagara, Sunan Banaran ngancik Pranaraga, Dulkaidah 1677; tampi kengkenanipun dêlèr mangsulakên Tumênggung Jayawinata ingkang kacêpêng wontên ing Lengkong; garêbêg Bêsar 1677, para bupati mancanagara sami sowan; 27 Bêsar 1677 bidhal dhatêng Surabaya; Rabingulakir 1678, Sunan Banaran rawuh saking tanah wetan-anggêtuni pêjahipun Tumênggung Jayadirja lan Pangeran Adiwijaya; Radèn Ajêng Maliyah kabandhang Pangeran Mangkunagara wontên ing pêrang Pranaraga, sarêng têntrêming nagari katur wangsul Kangjêng Sultan, I~21, 57, 78, 79; II~5, 6, 12, 19, 20, 21; III~14, 75; V~15, 65, 67; XII~15, 16, 17, 25, 36, 40, 41, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 70, 72; XIII~4, 42, 60, 70, 73, 74, 75, 77; XIV~3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 21, 22, 23, 27, 43, 46, 61, 73, 79; XV~3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 32, 61; XVI~3, 6, 7, 8, 11, 77; XVIII~18, 19, 20, 28, 43, 49, 53, 55; XX~50, 73; XXI~82, 87, 90, 120.

Prau, (gunung), dhêlikanipun Pangeran Adiwijaya, IX~49, 53.

Prêguk, babon: kidul Têmbayat, IX~20, 28, 47.

Pringamba, babon: Sêmbuyan lan Pringamba, onderd. Jatiyasa, Jumapala, wontên tumênggungipun, XVIII~48.

Pringgalayan, kampung ing kitha Surakarta; bumi pradikan, ingkang dipun rayudi Adipati Pringgalaya, dipun rêbat Pangeran Mangkunagara; sarêng Adipati Pringgalaya sampun pêjah dipun wangsulakên dhatêng Surakarta malih, I~75; III~77; IV~7, 33; V~8; XIX~31, 36.

R.

Rajagandhi, XI~12.

Rajêgwêsi, bawah Sukawati-Dêmang Rajêgwêsi; pasanggrahanipun Pangeran Mangkubumi, kêrêp kampiran, I~25, III~16; IV~50, XII~5, XIII~53, XV~21, XIX~61.

Rambat (Rarambat), babon: wetan Jamberumput, "bumi watês Pagêlèn miwah ing Roma"; Pangeran Purbaya saking Jamberumput mundur dhatêng Rambat, dipun gêbag Arungbinang, mundur malih dhatêng Kêbumèn, Ruwah 1675, VII~68, 72.

Rame, babon: "urut Rame", mbokmanawi Ngrambe; XIX~71.

Ramun, babon: cêlak kitha Grobogan; Pangeran Mangkunagara sowan Pangeran Mangkubumi sapisanan; Pangeran Mangkubumi santun nama Adipati Sukawati; saking Ramun ngetan dhatêng Sala, II~67, II~69.

Randhulawang, babon: bawah Banyumas; Mangunonêng kacêpêng Kumpêni, VI~51, 53; XVII~77.

Randhukori; mriksanana Randhulawang; VI~53.

Rancang, mriksanana: Ngrancang.

Raramba, babon: pindhah saking Jurangkênanga dhatêng Raramba, Ngramba, onderd. Plupuh, Gêmolong (Sragèn), utawi onderd. Tangèn, distr. Gêsi, Sragèn, XV~64, 70.

Rarambat, mriksanana: Rambat.

Raratan, babon: cêlak Malaran, X~4.

Rawa, mriksanana: Ngrawa.

Rawa, babon: kidul-wetan Kadilangu. Dados Rawa(sari), distr. Gubug; Pangeran Mangkunagara mlajêng dhatêng Rawa, XIX~69.

Rawi, mriksanana: Bahrawa; ugi mriksanana: Ngrawa.

Rawong, cêlak Popongan (Banyuurip); bètèng Kumpêni, ngubrês Pangeran Purbaya, Jumadilawal 1677, XI~19, 20.

Rêbabu, (gunung), (Mêrbabu), IV~9.

Rêbo (desa), babon: botên têbih saking Warung (Kêndhêng). Majarêbo, onderd. Wirasari, Grobogan, Kêrêp kalangkungan prajurit, XVI~45; XIX~69.

--- 80 ---

Rêmbang, papan pabarisan Kumpêni; kalangkungan Pangeran Mangkunagara bibar Pagiyanti; prajurit ingkang sami kawon wontên ing Selakêpyak mlajêng dhatêng Rêmbang, VIII~49, IX~23; XV~32; XIX~41, 49, 50.

Rèndhètan, Krèndhètan, Bagêlèn, aslinipun Anggawangsa, VII~22; XVI~59.

Rêpaking, Kyai Nur Iman, onderd. Wanasêgara, distr. Juwangi, Bayalali, XV~24, 27, 31, 39, 41.

Rêraba, mriksanana: Raramba utawi Ngramba.

Ringgit (Kali), onderd. Grabag, distr. Kuthaarja, Pangeran Purbaya dipun ubrês Tumênggung Arungbinang Jumadilawal 1677, XI~16.

Roban, botên têbih saking Pakalongan; Alas Roban ?. XI~44.

Rum, (Ngêrum), Sultan Rum; XIV~61, 63, 64, 65, 66, 69, 71, 77; XV~33, 34, 35, 57, 61; XVI~11, 13, 14, 16, 26, 34, 37, 48; XVII~33.

Roma (mancanagara), mriksanana: Panjêrroma, (kilèn) Kêbumèn; dados ajanging pêpêranganipun Tumênggung Anggawangsa mêngsah Pangeran Purbaya, tuwin mêngsah Sultan Banaran, III~69, 72, 73; VII~27, 28, 48, 51, 56, 64, 67, 68, 69, 72, 76; VIII~4; X~16, 34; XI~9, 14, 15, 16, 66; XVI~73; XVII~47, 70, 71, 72.

S.

Sabrang, XVII~56, 77; XVIII~47; XIX~66, 68.

Sabrangan, mriksanana: Malela; sabrangan bêngawan Sala, bawah Sukawati, minggah rêdi Kêndhêng, II~64.

Sadayu, mriksanana: Sidayu.

Sagawe babon: tanah Sagawe, lèr Anggabayan (Kêduwang); kêlangkungan prajurit Mangkunagaran (bibar Pagiyanti), XX~32.

Sala, dhusun Sala, kapilih dening Tumênggung Anggawangsa (Arungbinang) kangge kêdhaton; dipun yasani kraton nama Surakarta Adiningrat, I~8, 9, 10, 14, 15, 29, 30, 49, II~51, 58; III~13, 69; IV~30; V~61; VII~47; VIII~17; IX~68; X~59, 60; XII~36; XIII~71; XIV~6, 9, 44; XV~71; XVI~6, 42, 66; XVIII~8, 58, 59; XIX~31, 55; XXI~5, 16.

Salatiga, Loji Salatiga; Pangeran Mangkubumi panggihan kalihan dêlèr, tuwin Pringgalaya ngrêmbag palihan bibar Pagiyanti; Pringgalaya kawêlèh, mantuk têrus nguntal warangan, VI~75; VII~17; VIII~53; IX~26, 56; XI~78; XIV~40, 43, 44, 45; XV~57, 58; XVI~38; XIX~13, 14, 15, 16, 18, 24, 27; XX~4; XXI~24, 28, 29, 30, 40, 96.

Saleko, babon: cêlak Ganggang; XVI~8.

Samakaton, babon: cêlak Druju, Pangeran Mangkunagara maguru Ki Ajar Samakaton; dipun aturi pamrayogi supados ngêmpal Pangeran Mangkubumi, II~39; II~44.

Samanggi, Sêmanggi salêbêtipun kitha Sala, lèr Baturana, XV~77.

Samarang, (Sêmawis), Kangjêng Sinuhun P.B. II rawuh dhatêng Samarang jagong manton dêlèr, 3 Sura 1673, ngantos 7 dintên. Taun Baru 1750, dêlèr Hogêndorêp nglêmpakakên bupati pasisir, ngrêmbag nêmêni pêrang, ngiras mantu Radèn Ajêng Jabir (putra P.B. II) angsal Radèn Bagus Karnadi (anak Rangga Kadilangu), tuwin Radèn Ajêng Warsah angsal Radèn Tawangalun (putra Panêmbahan Cakraningrat); bibar mantu têrus bidhal nglurug, para bupati pasisir dhatêng Kêdhu, dipun tindhihi Dipati Jayaningrat Pakalongan; 17 Mulud Ehe 1676, dêlèr Hogêndorêp bidhal dhatêng Sala, mêdal Ungaran, Bayalali; têrus nglurug dhatêng Mataram, wangsul saking Mataram, Jumadilawal 1676; 10 Jumadilakir 1676 dêlèr dhatêng Batawi kalihan Pringgalaya; Sawal 1676 dêlèr wangsul saking Bêtawi, parêpatan kalihan Arungbinang tuwin Mangkuyuda; 12 Sawal para bupati sami wangsul panggenanipun piyambak-piyambak; Pringgalaya mantuk dhatêng Surakarta, I~23, 30, 44, 53, 54, 55, 57, 64; II~15, 16, 18, 48, 49, 59; III~10, 24, 25, 29, 30, 32, [32...]

--- 81 ---

[...,] 33, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 46, 47, 48, 50, 53, 54, 57, 59, 63, 68, 70; IV~61, 62, 63, 71; V~3, 42, 47, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 74, 75, 78; VI~4, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 37, 38, 52, 65, 66, 67, 74, 75; VII~9, 17, 22, 46, 55, 61, 66, 68; VIII~4, 17, 23, 35, 39, 40, 48, 50, 51, 52, 53, 55; IX~10, 12, 23, 24, 26, 31, 34, 38, 40, 43, 44, 45, 46, 49, 52, 53, 54, 56; X~17, 54, 56, 65, 75; XI~30, 36, 44, 45, 50, 53, 54, 59, 60, 73; XII~8, 10, 12, 13, 14, 27, 29, 37, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 74; XIII~3, 11, 17, 49, 55, 58, 59, 78; XIV~16, 19, 20, 21, 30, 40, 43, 46, 58, 69, 69, 70, 71, 72, 74, 77, 78; XV~25, 28, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 44, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 60, 67, 72, 75; XVI~3, 5, 10, 11, 14, 15, 17, 24, 25, 29, 30, 38, 39, 41, 43, 47, 48, 49, 51, 52, 65, 67, 68, 71, 72; XVII~3, 27, 29, 46, 48; XVIII~20, 45, 63, 76, 78, 79; XIX~3, 8, 10, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 36, 38, 50, 68; XX~4, 49, 61, 75; XXI~4, 10, 16, 32, 35, 36, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 60, 64, 97, 102, 104, 105, 106, 107, 115.

Samarangan, babon: lèr-kilèn Kuwêl, lampahan sadintên, cêlak Kêbatan (Tingkir)-"Samarangan bumi Sèwu", kêlangkungan Sunan Banaran nalika tindak Kêdhu, 20 Sawal 1676, IX~55; XIV~44; XV~32.

Samawati, babon: lir rabus samawati; VI~64, 72, 73.

Samawis, mriksanana: Samarang.

Sambawa, mriksanana: Sêmbawa.

Sambèng, (alas), onderd. Kasiman, distr. Padhangan, Bojanagara, bawah Jipang; III~8.

Samboja, botên têbih saking Kalasan utawi Parambanan; pakuwonipun prajurit banaran, nênggani dêlèr Hogêndorêp wontên ing Cupuwatu, Jumadilawal 1676, IX~10.

Sambong, babon: tlatah Kuwu. Sambongbangi, onderd. Kuwu, distr. Kradenan, Grobogan. Kêlangkungan baris Ngayogyakarta (bibar Pagiyanti); XIX~63.

Samêdhangan, babon: cêlak Gawok, kêrêp kêlangkungan prajurit, XVIII~59; XX~12.

Samêlaran, saking Burêng ngilèn, nêkuk ngalèr, II~5.

Samin (desa sarta kali), kidul wetan Sala, cêlak Jatisari, kêrêp dados ajanging pêrang (bibar Pagiyanti), III~73; VIII~33; XVII~34; XX~12, 20, 21, 24, 37, 39.

Saminan, bawah Mataram, II~19, 21.

Sampang, (Madura), III~22, 23; VI~21; VII~5, 8, 9, 31; VIII~6, 19, 20; XIII~11; XV~67; XVIII~41, 43, 50, 55; XIX~6, 9, 67; XX~11, 14, 21, 27, 32, 44, 72, 76.

Sampangan (Pasampangan, Kasampangan), kampung salêbêting kitha Sala, pinggir bêngawan. Sabrangan, margi dhatêng bawah wetan Sala. Pêrang Sampangan (bibar Pagiyanti); pasanggrahanipun Pangeran Mangkubumi yèn nuju wontên Sala (bibar Pagiyanti); jaman timuripun Pangeran Mangkubumi yèn tirakat ngèli wontên ing kali Pepe, mêntasipun wontên ing Sampangan. Pangeran Mangkudiningrat dipun dadosakên awak-awakipun Pangeran Mangkunagara têluk dhatêng Sala, masanggrahan ing Sampangan, XV~76; XVI~7, 8; XVII~74; XVIII~69; XX~16, 70, 71; XXI~11.

Sampar, (Sampar-Palihan), babon: bawah Wanasari (Gunungkidul). Tiyangipun sami katarubakên dening Pangeran Mangkunagara (bibar Pagiyanti); pêrang Pasampar-Palihan, Pangeran Natabaya ngawonakên prajurit Mangkunagaran (bibar Pagiyanti), XIX~52; XXI~57.

Sampura, mriksanana: Sêmpura.

Sanasèwu, babon: wetan Sala, VIII~33.

Sana, Dipati Sana-Tuban ?, XII~25.

Sanggung, onderd. Gathok, Kartasura, Sala, lèr Dêlanggu, VII~17.

Sangkrah, kampung ing salêbêting kitha Sala, pinggir bêngawan, XV~76; XVIII~69.

--- 82 ---

Sangubanyu (Sangutoya, Sanguwarih), onderd. Grabag, kidul Kuthaarja; Tumênggung Suramangunjaya sakanca mêthuk Tumênggung Arungbinang, nanging jêbul dipun apusi, Jumadilakir 1677, XI~67, 68, 69, 72; XIII~32; XVI~57, 58.

Sangutoya, mriksanana: Sangubanyu.

Sanguwarih, mriksanana: Sangubanyu.

Saosragi, mriksanana: Jagaraga; XIV~30.

Sapanjang, Ngabèi Sapanjang; Dêmang Sapanjang, lênggahipun wontên ing Kudus (jaman mbêdhah Jakawal), XVIII~41, 50.

Sapugarut, onderd. Buwaran, kidul Pakalongan; pandhêlikanipun Bupati Pakalongan, Batang, Wiradesa lan sanès-sanèsipun; sarêng Pakalongan sampun bêdhah, lajêng sami ngabêkti Sunan Banaran, 1 Jumadilawal 1677, XI~40.

Sarab, babon: wetan Mataram, X~68.

Saragênèn, babon: cêlak Ngayogya-Pangeran Dipati Natakusuma kondur, dipun pêthuk prajurit cênthung saking Ngayogya, XXI~65.

Sarang, Pangeran Sarang, pradikan, XI~3.

Sarêngat, (mancanagara), Srêngat, Blitar, XII~46, 67, 71, 78.

Saribit, onderd. Dêlanggu; bibar nêmpuh Banyudana, Sunan Banaran lêrêm ing Saribit; dalu-dalu bidhal lêlancaran dhatêng Piji prêlu mêndhêm sarat, VII~19, 20.

Satriyan, mriksanana: Kasatriyan.

Sarowol, mriksanana: Sêrowol.

Sawunggaling, namaning panggenan?, III~25.

Sêdhah, mriksanana: Suruh.

Sêgaluh, mriksanana: Sigaluh.

Sêgaluh (Sagaluh), babon: dhusun ing Pagêlèn Wetan, kêmpalipun Kumpêni, XIII~29, 30, 33, 36.

Sêgaragunung, babon: dhusun ing Gunung Kêndhêng, kalangkungan barisan Surakarta (bibar Pagiyanti), XIX~40.

Sêgara Kidul, X~69.

Sêkaran, sakilèn Matesih, II~12.

Sêkararum, mriksanana: Kêmbang arum.

Sela, (mancanagara), onderd. Tawangharja, Grobogan. Saking Sela margi mangidul nratas Kêndhêng. Pasarean Sela; pasanggrahanipun Pangeran Mangkubumi cêlak Sela, nalika bibar Pagiyanti ngubrês Pangeran Mangkunagara; asalipun Patih Mangkupraja, II~69; III~34, 52; IV~60; VI~50; XII~70; XVI~18, 23, 28, 49, 71, 79; XIX~31, 40, 41, 42, 49.

Selabêntar, onderd. Jatiyasa, Jumapala, Mangkunagaran; pasanggrahanipun Sultan Dhandhun Martèngsari nalika nêlukakên tanah Kulon Praga, V~27.

Selakêpyak, babon: wontên ing parêdèn, cêlak Blora botên têbih saking Sela (Grobogan), Pangeran Mangkunagara campuh kalihan prajurit Mangkubumèn sarta Kumpêni. Van der Pol pêjah (bibar Pagiyanti), XIX~41, 42, 44, 49, 50.

Selalêmbu, mriksanana: Watulêmbu, IX~28.

Selamanik, onderd. Kaliwira, distr. Ngadisana, kidul Wanasaba, XIII~18.

Selan, mriksanana: Selong.

Sêlangur, sudagar Sêlangur (Sêlangor, Malaka) sami dhatêng Selong, XXI~85.

Selong, papan pakendhangan jaman rumiyin, inggih pulo Ceylon, kidul Hindia Inggris, V~63; VI~37; VII~9, 55; VIII~17, 42, 43; IX~34, 42; X~75; XI~51; XVII~56; XXI~49, 59; XXI~74, 77, 83, 86, 110, 112.

Sêmampir, (Sumampir, Mampir), onderd. Cawas, Bèji, pakêmpalanipun prajurit Banaran, 18 Sawal 1676 dipun rawuhi Sunan Banaran saking Têmpuran, parêpatan bab nggêbag mêngsah wontên ing Mataram; kêtungka sowanipun Pangeran Adiwijaya, rêmbag dhatêng Mataram sande, Sunan Banaran têrus tindak Kêdhu mêdal Tingkir, XV~18, 19, 20.

--- 83 ---

Sêmanggi, "sabrangan Sêmanggi", sapunika kalêbêt kitha Sala; jaman rumiyin margi dhatêng Giyanti lan Jatisari, XVII~24; XXI~11, 19, 20.

Sêmangkak, onderd. Klathèn, distr. Klathèn Surakarta, bawahipun Pangeran Adiwijaya, VI~10.

Sêmawe, babon: kidul Gagatan, Sêmawung, onderd. Andong, Karanggêdhe, XVI~30, 35, 37, 44, 45.

Sêmawung, onderd. Kuthaarja, distr. Kuthaarja, Bagêlèn, pasanggrahanipun Sunan Banaran bibar pêrang Malaran, Bêsar 1676; saking Kayumas têrus Sêmawung, pindhah malih dhatêng Pakacangan, X~11.

Sêmbawa, (Sumbawa, Sambawa), wong Sêmbawa utawi prajurit Sêmbawa sami dados prajuritipun Kumpêni, VII~46; VIII~6, 7, 8, 16, 67; IX~35; X~48; XIII~55; XVII~24; XIX~10.

Sêmbuyan (gunung, desa), kratonipun Sultan Dhandhun Martèngsari-Gunung Kidul, kidul Kêduwang, kangge dhêlikan Sultan Dhandhun Martèngsari kalihan Pang. Mangkunagara, papanipun rumpil-bibar Pasalatiga dados lênggahipun Pangeran Mangkunangara, I~42, 58, 62, 78, 79; II~3, 8, 10, 32, 37, 40, 46, 71, 72; III~31, 33, 53; V~12, 13, 15, 27, 28, 29, 30, 35, 39, 41, 42, 63, 65, 66, 67, 68; VI~6, 7; VIII~49; XV~12; XVI~19, 21, 22; XVIII~48; XIX~54; XX~12, 19, 22, 23, 27, 30, 32, 39, 40, 47, 48, 51, 75, 76; XXI~5, 41.

Sêmpura, (Sampura) babon: cêlak Gowong, Bruna, sapunika Sapuran ?, bètèng Kumpêni dipun gêcak prajurit Banaran, Dulkaidah 1676, IX~71, 76.

Sênggani, babon: bawah Jatinom, XII~9, 10.

Serang, (kali Serang), kidul Purwadadi, XVI~70.

Serenan (Paserenan, Kaserenan), onderd. Juwiring, Dêlanggu, pasanggrahan, manawi prajurit utawi utusan Surakarta mlampah mangidul sipêng ing Serenan, II~29; IV~57, 58; V~73; VII~28, 29; XIV~46, 50, 52; XVIII~58, 59; XX~41, 42.

Sêrêngan, kampung ing kitha Surakarta, I~75.

Sêrowol, (Sarowol) babon: kilèn Tarayêm, V~10; VIII~47.

Sesela, mriksanana: Sela.

Sêcayudan, cêlak Kêmlayan, sapunika Cayudan, IV~51.

Sêcang, lèr Magêlang; bibar pêrang Kali Udhèt, Sunan Banaran tindak dhatêng Sêcang, pinanggih Dipati Suryanagara tuwin punggawa sanèsipun, lajêng makuwon dhatêng Kowangan, Dulkaidah 1676; kêlangkungan lampahipun Pangeran Juru kondur dhatêng Mataram, IX~60; X~18; XIII~30, 31, 41, 48; XVI~50, 51, 67, 68; XXI~61, 64.

Sèwu, (gunung), mriksanana: Gunung Sèwu.

Sidakarsa, babon: sadèrèngipun Pangeran Adiwijaya dumugi Mataram; prajurit Mangkubumèn jagi Surakarta pacakbaris wontên ing Sidakarsa, jaman wontên ing Mataram, VI~10.

Sidakarsa, babon: bawah Sêmbuyan. Sidakarta, onderd. Girimarta, distr. Jatisrana, XVI~23, 30.

Sidayu (Sadayu, mancanagara), III~3, 7; VIII~19; XII~71; XIII~52; XIV~55; XVIII~40.

Sidawayah, babon: botên têbih saking Wanakarta, onderd. Bayat, Bèji, Klathèn; pabarisan prajurit Kabanaran badhe nêmpuh Banyudana, 1675, VII~4.

Sigaluh, (Sêgaluh), wetan Banjarnêgara; pabarisan Banyumas, VI~68; VII~26; X~33; XIII~16; XVI~50.

Siyak, prajurit Siyak; XI~51; XVII~24.

Silip, babon: kidul Blora, II~77.

Sima, lèr Bayalali. Pêrang Pasima. Pangeran Mangkunagara mèh katukup dening Pangeran Mangkubumi. Martalaya kêtaton sangêt. Tumbak Si Liyêp, pusaka Mangkunagaran kabandhang; ing wingking bibar Pasalatiga, kawangsulakên, XII~74; XIV~37; XVI~30; XIX~68; 72; XX~3, 4, 7, 15; XXI~82, 90.

--- 84 ---

Sindurêjan, kampung ing salêbêting kitha Surakarta, I~72.

Sitimanguntur, mriksanana: Sitinggil.

Sitinggil, (sitinggil Ngayogya), XXI~69, 78.

Sitirawi, mriksanana: Bahrawa.

Sudimara, onderd. Karangpandhan, Mangkunagaran; Pangeran Mangkunagara pêrang lèrès mêngsah Mayor Hogêndorêp (jaman ngajêngakên Garigal), têrus mundur dhatêng Sêmbuyan, I~78.

Sugihmanik, kidul kilèn Gubug (Sêmarang), lèr Kêdhungjati. Kampiran Pangeran Mangkunagara (bibar Pagiyanti), XIX~70.

Sukarwe, cêlak Tidhar; bibar Patidhar Sunan Mataram masanggrahan ing Sukarwe, ngajar prajurit ingkang kêndêl-kêndêl, Ranadipa dados Tumênggung Singaranu; têrus têdhak mangidul, VI~47.

Sukawati, lênggahipun Pangeran Mangkubumi; sarêng dipun pêndhêt wangsul, Pangeran Mangkubumi lajêng mêdal saking Surakarta. Sukawati dados andêl-andêlipun Pangeran Mangkubumi. Manawi Pangeran Mangkubumi kêsompok, plajêngipun dhatêng Sukawati; ing sapunika Sragèn, I~5, 44, 56, 57, 60, 62, 63, 64, 67, 71, 77; II~5, 7, 11, 12, 13, 14, 42, 43, 49, 50, 51, 52, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74; III~9, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 33, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 50, 54, 63, 70, 74, 75, 78; IV~8, 13, 17, 19, 21, 27, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 47, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 78; V~3, 4, 5, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 26, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 51, 54, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 73, 74, 76, 79; VI~4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 20, 26, 27, 28, 51, 55; VII~27, 35, 40, 45; VIII~30, 52, 54, 74, 76; IX~3, 6, 8, 21, 22, 50, 52; X~3, 8, 23, 53; XII~5, 6, 7, 8, 25, 36, 38, 41, 43, 60, 64, 67; XIII~51, 52, 54; XIV~3, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 35, 44, 54, 55, 71, 73, 75, 76, 78; XV~19, 21, 24, 26, 38, 43, 44, 51, 62; XVI~4, 5, 8, 27, 47; XVII~3, 15, 20; XVIII~50, 76; XIX~40, 50, 57, 64, 65; XX~25, 31, 78; XXI~33, 54, 62.

Sukup, XIV~34.

Sulajari, Pangeran Sulajari (Pradikan) ?, XI~3.

Sumambung, babon: tanah bumi Madiun, ingkang kilèn watêsipun nunggil, lawan ing Jagaraga, êlèr kilènipun, XV~19, 20, 21.

Sumampir (desa), mriksanana: Sêmampir.

Sumarêjadimulya, (mriksanana Lêbu), Kusuma utawi Sumarêja. Pasanggrahanipun Pangeran Mangkunagara, suwau dhusun Lêbu, babon: cêlak Jimbung (Klathèn), XIV~43, 46; XVI~3, 11, 53, 69.

Sumbêr, babon: panggenanipun Pangeran Pugêr "têngga kita Grobogan lan njampangi Sukawati", II~66.

Sumbêr (Nglorog), wetan Pacitan; Sultan Dhandhun Martèngsari inggih Pangeran Buminata, dipun oyak-oyak Dipati Suryanagara mlajêng dhatêng Sumbêr, têrus dhatêng Pranaraga, lajêng têluk dhatêng Surakarta, V~65.

Sumbêran, (Pasumbêran), bawah Sukawati, botên têbih saking Jakawal, lèr Masaran (Sragèn), Pangeran Mangkubumi dipun lurugi prajurit husar saking Samarang, ngêsahi, Jakawal dipun tilar; ngêmpaling bala malih wontên ing Sumbêran, V~7, 42; XV~21, 26, 32, 33.

Sumbêran, onderd. Pituruh, Kuthaarja, XIII~32, 33, 34, 36.

Sumbing, (gunung); pandhêlikanipun Tumênggung Singaranu lan Dipati Mandraka, Sawal 1676, VIII~14; IX~49, 53, 60.

Sumêdhangan, babon: cêlak Wera (Bera, Bèji), XIV~33, 52, 54.

Sumêkta, Dêmang Sumêkta ?, XII~5.

Sumêmi, (Sêmimi), onderd. Tambaklangon, distr. Surabaya, XII~28.

Sumênêp, (Madura), VIII~19, 20, 67, 77; IX~6, 13, 14; XIII~55; XVIII~40; XIX~11.

--- 85 ---

Sumêngka, babon: cêlak Gêbang. Barisan Surakarta lan Kumpêni; ngajêngakên jaman Jakawal, II~52, 53, 64, 67, 77, 78; III~9, 11, 12, 14, 15, 16, 23; XIV~58, 59, 73, 74; XVIII~58.

Sundara (gunung); pandhêlikanipun Dipati Suryanagara lan Tumênggung Wiradigda, Sawal 1676, VIII~14, IX~49, 53, 60.

Sunggingan, (Pasunggingan), kidul Pedan, botên têbih saking Bèji, Klathèn, saking Gêmantar ngidul, lajêng ngilèn; pakuwonipun Pangeran Mangkunagara, (bibar nagari dipun rampit ingkang kaping kalih), dipun bêsmi dening Totlomondo, IV~56, 59, 60.

Surabaya, (Surawèsthi Surapringga, Surèngkewuh). Pangeran Bintara nungkul dhatêng Petor Brikton ing Surabaya, III~9, 11, 22, 25, 68, V~48, 62; VIII~23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; IX~60, 61; X~17; XI~43, 48; XII~25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 40, 58, 72, 73, 74, 79; XIII~5, 9, 11, 12, 17, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 66, 67, 68, 70, 73, 75; XIV~28; XV~34, 35, 43, 48; XVI~47; XVIII~40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 55, 76; XIX~4, 6, 10, 12, 43, 57.

Surakarta Adiningrat; sakawit dhusun Sala; ingkang yasa Sinuhun P.B. II awit saking atur pamrayoginipun Tumênggung Anggawangsa (Arungbinang); wiwit dipun pindhahi ing dintên Rêbo, 17 Sura Je 1670 utawi taun Walandi 1745; dipun dhatêngi G.G. van Imhoff tanggal 12 Rabingulakir, Dal 1671; dipun rampit Pangeran Mangkubumi ingkang kapisan wontên ing tanggal 1 Pasa, Dal, 1671; 10 Sawal 1674 Sunan P.B. II gêrah; Gupêrnur Hogêndorêp tuwi; Sênèn 4 Sura, Alip 1675 Pangeran Dipati Anom jumênêng P.B. III utawi 14 December 1749; malêm Ngahad 10 Sura, Alip 1675, jam 7.30 Sunan P.B. II seda, kasarèkakên ing Lawiyan; 17 Ruwah 1675 dipun rampit prajurit Banaran ingkang dipun senapatèni Pangeran Mangkunagara; Sapar 1670 taksih dipun kêpang mêngsah botên sagêd ebah; tampi sêrat saking Bêtawi bab tilaripun van Imhoff, dipun gêntosi Jacob Mossel; 19 Mulud, Ehe 1676 dêlèr Hogêndorêp dhatêng Surakarta, dipun pêthuk Sinuhun P.B. III wontên ing Pacinan; nglurug dhatêng Mataram, tanggal 12 Rabingulakir bidhal saking Sala; sadèrèngipun, Totlomondo bidhal rumiyin dumugi Gondhang pacak bètèng; 10 Jumadilakir 1676, Adipati Pringgalaya bidhal dhatêng Bêtawi; Totlomondo nilar Sala, Rêjêb 1677, I~3, 14, 19, 22, 23, 25, 29, 31, 63, 65, 72, 75, 76; II~26, 53, 59, 60; III~9, 11, 14, 16, 21, 23, 31, 33, 48, 49, 51, 54, 56, 58, 62, 63, 69, 70, 73, 77; IV~5, 12, 33, 34, 40, 43, 61; V~6, 7, 26, 39, 40, 60, 65, 69; VI~7, 9, 12, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 30, 49, 65, 66, 71; VII~3, 17, 19, 21, 33, 34, 35, 41, 46; VIII~18, 33, 34, 38, 41, 47, 50, 54, 55, 56, 67, 70; IX~12, 21, 22, 23, 24, 31, 46, 63; X~17, 28, 64, 65, 69; XI~54, 55, 62, 65, 66, 73, 77, 78, 79; XII~4, 5, 7, 8, 12, 65, 75; XIII~70; XIV~5, 6, 45, 69, 70, 75; XV~26, 32, 51, 54, 55, 56, 57, 64, 67, 75, 76, 78; XVI~7, 24, 33, 66, 67, 71, 73, 74, 76; XVI~7, 24, 33, 66, 67, 71, 73, 74, 76; XVII~19, 21, 23, 27, 31, 33, 35, 44, 45, 47, 57, 73, 74, 76; XVIII~3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 19, 24, 27, 28, 34, 37, 38, 39, 41, 45, 46, 47, 57, 59, 60, 63, 68, 73, 77, 78; XIX~3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 25, 29, 31, 35, 40, 41, 42, 50, 51, 55, 56, 61, 63, 70; XX~4, 5, 7, 12, 24, 37, 38, 39, 40, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 59, 63, 65, 75, 76, 78; XXI~7, 8, 9, 10, 11, 14, 20, 23, 24, 37, 42, 48, 55, 56, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 93, 94, 95, 96, 104, 106, 107, 108, 110, 111.

Suranatan, mêsjid nglêbêt Balowarti-Sala, griyanipun Kyai Wangsaniti-kilèn Suranatan dipun yasani griya, dalêmipun darah Pangeran Pancuran; XX~55, 60; XXI~46.

Surapringga, mriksanana: Surabaya.

Surati, sudagar Surati (Hindia Inggris) sami dhatêng Selong, XXI~85.

Surawèsthi, mriksanana: Surabaya, V~48.

Surèngkewuh, mriksanana: Surabaya.

--- 86 ---

Suro, punapa Suruh ? cêlak Dêlanggu, XIV~34.

Suruh Pakuthungan, onderd. Tasikmadu, Karanganyar (?), XVI~27, 28, 36.

Susup, cêlak Lêrêng, Tumênggung Arungbinang bibar angsal bandhangan pinanggih Kapitan Bagrak, têrus wangsul dhatêng Ungaran, Sura 1678, XIII~28.

Soka, babon: wetan Kêbumèn, kilèn Ungaran (Kuthawinangun); bibar nggêbag Pangeran Purbaya wontên ing Kêbumèn, prajurit Kumpêni lan Tumênggung Arungbinang ngaso wontên ing Soka, Ruwah 1675, têrus bidhal dhatêng Ungaran, VII~74, 75; VIII~3.

Sokabatih, mriksanana: Sokawati; babon: Mas Rangga Sokabatih = Rangga Prawiradirja, XIX~64, 65.

Sokadana, XVII~24.

Sokajêngkilung (Sojêngkilung) ?; Dêmang Sokajêngkilung, IV~50, V~66; XII~5; XIII~53.

Sokawoya, lèr kali Pepe, "pinggir kali Sokawoya"; nalika nêmpuh Banyudana 1675, Adipati Pugêr tilêm wontên ing Gampèng pinggir lèpèn Sokawoya, angsal impèn botên sae, mila ngajak mundur, IV~23; VII~13.

Sratèn, kampung ing kitha Surakarta; I~75.

Srêngat, mriksanana: Sarêngat.

Sribau, dêmang ing Sribau, IV~50.

Srimanganti (kori), ing salêbêting kraton Surakarta, V~11, 59; XVIII~62; XXI~111.

Srimanganti, Srimanganti, Ngayogyakarta, XXI~78.

T.

Taji, onderd. Prambanan; jaman Giyanti wontên pinggir margi agêng saking Mataram dhatêng Sala, tansah kampiran prajurit, V~38; IX~9; XIX~40; XX~34.

Tajungan, (Madura), cêlak Bangkalan, VIII~21, 25.

Talaga, onderd. Mirit, distr. Prêmbun, VII~25.

Talagawana, babon: pasanggrahanipun Pangeran Mangkubumi, kathah toyanipun; Tlagasana, onderd. Gêbang, distr. Loano, Purwarêja; "Tlagawana watêsanèki,[5] bumi Pagêlèn lan Kêdhu, papan radin awiyar, kilènipun wukir alit ting panjutu", 28 Rabingulakir Jimawal 1677, XI~3, 4, 5, 28.

Talgaji, babon: dhusun agêng têngah wana, têngahipun Gunung Kêndhêng; nalika pêrang Talgaji Wiradigda katingal kêndêlipun; Talgaji Palayapan, XV~59, 61; XXI~114.

Taman, babon: cêlak Nambangan, onderd. Tirtamaya, distr. Baturêtna, Wanagiri; bandar ing Taman sabibaring Pasalatiga kaparingakên dhatêng Pangeran Mangkunagara, II~45, 70, 71, 72, 74; III~9; XXI~41.

Taman, onderd. Kêrja, distr. Karangpandhan, pabarisan Kumpêni lan Kartasura jaman ngajêngakên Jakawal, XIV~35; XVII~21.

Taman, babon: dhusunipun nama Cêndhani, wetan Taji, XX~34.

Tambakbaya, babon: sakidul Picis, onderd. Tawangsari, kidul Sukaarja, XVI~3, 27.

Tambakbêras, babon: lèr-wetan Ngrawa (Gubug), bawah Purwadadi (Grobogan); kampiran Pangeran Mangkubumi bibar Pagiyanti, XIX~69.

Tambaksêgaran, sapunika salêbêting kitha Sala, lèr Kali Pepe, XVIII~61.

Tambaktanewung, Dêmang Tanewung, kidul Gunung Kêndhêng, mangidulipun anjog Garompol, IV~50; VI~55; XI~39; XIII~53.

Tambar, onderd. Pêterongan, distr. Majaagung, Jombang, pasanggrahanipun Sunan Banaran, nalika badhe nggêbag Surabaya, Sura 1678; tampi utusanipun Pangeran Cakraningrat, ingkang njalari botên saèstu nêmpuh Surabaya; Mulud 1678, jawah dêrês; Tumênggung Suradimênggala-Jipang kaukum pêjah; Rabingulakir 1678, Sunan Banaran nilar Tambar, kondur dhatêng Pranaraga, XIII~52, 54, 58, 60, 61, 70; XIV~3, 10.

--- 87 ---

Tampingan, babon: baris Tampingan = pinggir, VIII~74; XI~78.

Tanjung, wetan Dêmak, onderd. Gajah; prang Patanjung; bibar mbêdhah Juwana Pangeran Mangkubumi nggêbag pabarisan Surakarta (Sakèbêr kalihan Pringgalaya), Walandi pêjah satus, lajêng mundur dhatêng Dêmak; Pangeran Mangkubumi masanggrahan ing Bêrangkas, lajêng kondur dhatêng Jakawal; mawi nilar prajurit wontên ing Timur, IV~71, 72, 76, 79; VI~49; VII~55; X~42, 55.

Tanjung, kidul Tangkisan, Surakarta; prajurit Surakarta mêthuk Pangeran Buminata dipun rêsahi Pangeran Mangkunagara, V~73.

Tajungan, kraman pak Nisab (Panêmbahan Lokantara) nêmpuh prajurit Bangkalan, mênang, têrus dhatêng kitha.

Tanjungsari, babon: Anggabayan dhusunipun nama Tanjungsari, onderd. Jatisrana, distr. Jatisrana, Wanagiri; pandhêlikanipun Pangeran Mangkunagara, XX~8, 10, 12, 24, 39.

Tangkilan, kidul Trayêm, cêlak Yogya, kilèn Gamping, pabarisan Kumpêni, Sura 1677, X~71, 78; XII~31; XIII~41.

Tangkisan, onderd. Tawangsari, Surakarta, pinggir Bêngawan, margi agêng jaman kina, V~73; VII~47; VIII~71, 73; XVI~22; XVII~21; XVIII~23.

Tapêlan, babon: wetan Magêtan, lèr-kilèn Pranaraga, kidul-kilèn Madiun; Pang. Mangkubumi yasa bètèng kangge jagi Madiun, XVIII~53, 56, 57, 58, 60; XIX~6, 61, 62, 63, 71; XX~11.

Tapèn, onderd. Pituruh, lèr-kilèn Kuthaarja; barisipun Pangeran Purbaya, Jumadilawal 1677; dipun êsuk Kumpêni lan Tumênggung Arungbinang, mlajêng dhatêng Kadêmèn-Bantardawa, XI~23, 24, 25.

Tarayêm, (Trayêm) kidul Munthilan; barisipun Sakèbêr lan Sindurêja, V~10, 12, 22, 23, 26, 28, 30, 75, 76; VI~3, 20, 37, 38, 39, 40; VIII~46, 72; X~70; XII~58, 60, 61; XIII~30, 31, 32, 41, 43, 48, 49, 50; XIV~5.

Tarayu, onderd. Galur, distr. Adikarta, V~17.

Tarantang, bawah Surakarta, XVII~68.

Tarnite, prajurit Tarnite, X~56, 59; XI~7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 52; XII~5.

Tasikwaja, dipati Tasikwaja = Umarmaya, gêgambaranipun Pangeran Mangkunagara pêpanggihan kalihan Ingkang Sinuhun P.B. III, XXI~20.

Tawiya, (desa), babon: botên têbih saking Kayuapak; baris Kayuapak mêthuk Wangsaniti wontên ing Tawiya, XX~70.

Têgal, (Têgil), nalika Sunan Banaran wontên Pakalongan, bètèng Têgal dipun santosani, Bagrak saking Pagêlèn mbiyantu; Tumênggung Têgal badhe suyud dhatêng Sunan Banaran, konangan Kumpêni, badhe kacêpêng, mlajêng dhatêng Pakalongan, Jumadilawal 1677; Sunan Banaran botên saèstu nggêbag Têgal, utusanipun Pangeran Mangkunagara dhatêng Bêtawi (Sêcadirana) mêdal Têgal (bibar Pagiyanti), I~63; III~68; VII~47, 55, 61, 66, 67, 69, 76, 78; VIII~3, 4, 73; IX~24, 26, 28, 30, 44, 46; X~4, 9, 10, 56; XI~17, 29, 36, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 76; XII~10, 14, 29, 32, 33; XIII~17, 29, 34, 35, 36, 37, 39; XIV~31, 71; XV~55; XVI~20, 49, 56; XIX~57, 58.

Têgalampèl, babon: kidul Satriyan, Pranaraga, XV~13.

Têgalbayêm, babon: "Têgalbayêm sakidulipun Tangkilan", bumi Mataram, pabarisan prajurit Banaran, Sura 1678, XIII~41, 43.

Têgalwungu, sawetan Sêcang; Kumpêni Bahrawa lan Kumpêni Cacaban-Magêlang ngêmpal badhe nggêbag Sunan Banaran wontên ing Kali Udhèt, pêrangipun Pangeran Mangkubumi mêngsah Kumpêni, IX~59.

--- 88 ---

Têgarèn, babon: botên têbih saking Jakawal, mirsanana: Kêdarèn, IV~56.

Têlaga, bawah Kuthawinangun, onderd. Mirit, Prêmbun; Tumênggung Anggawangsa ngunduri jalaran karawuhan Sunan Kabanaran wontên ing Pagêlèn; wontên ing Têlaga, Tumênggung Anggawangsa dipun kroyok tiyang dhusun, VIII~4; XI~6.

Têlahab, babon: èrèng-èrèng rêdi Lawu, sakidul Sokawati; Pangeran Mangkunagara angsal kapal, pitulungan Allah, II~63.

Têlawong, babon: bawah Pêngging, onderd. Sawit, Banyudana; pabarisan prajurit Kabanaran badhe nêmpuh Banyudana, 1675, VII~3; XIV~34, 35; XVI~30.

Têlêng, onderd. Giriwaya, distr. Baturêtna, Wanagiri, XVI~22, 42.

Têmanggung, VI~40.

Têmbayat, mriksanana: Bayat.

Têmbêlang, urutipun Gondhang, kidul Klathèn; bawahipun Pangeran Adiwijaya, VI~10; VII~18.

Têmon, onderd. Baturêtna; onderd. Arjasari, Pacitan ? dados pandhêlikanipun Sultan Dhandhun Martèngsari, jamanipun Pangeran Mangkubumi badhe rawuh ing Mataram, V~41.

Tèmpèl Jimbun, salèr Bayêm (Karangmaja, Madiun), botên têbih saking Jagaraga, XIV~29, 30.

Têmpuran, (desa), cêlak Pêngging, IV~13.

Têmpuran, (Majêgan, mancanagara), babon: urutipun Têrsana; salèr Kêdhu, onderd. Kaloran, Têmanggung; III~69; VI~68; XI~60.

Têmpuran (desa), babon: bawah Sukawati, pasanggrahanipun Sunan Banaran bibar nilar Mataram, Jumadilawal Ehe 1676, Kangjêng Sunan macak punggawa suranata enggal; 17 Sawal 1676 pasanggrahan katilar, dhatêng Sêmampir, manggihi Pangeran Mangkunagara, IX~21, 22, 49.

Têmpuran, babon: cêlak Magêlang, Pangeran Mangkubumi nglêlèdhèk baris Cacaban, XI~29.

Têmposaran, babon: Têmposaran-Jampirasa, Têmanggung ? XXI~19.

Têpasaran, babon: bawah Kêdhu, XII~58, 60, 62.

Têpasrana, babon: cêlak Mênorèh (Salaman), Kulon Praga, VIII~41.

Têrbaya, (kabupatèn), cêlak Sêmarang, kêmbên solok Têrbaya; Mantri Têrbaya, IX~24; XV~28; XIX~18.

Têrsana, (panggenan, mancanagara), kidul-kilèn Walèri, Pangeran Natakusuma-Supama dipun ubrês Kumpêni, Jumadilakir 1677, III~69; IV~78; VI~68; XI~60, 61, 75.

Tidhar, (Gunung), pêrang Patidhar, ara-ara Tidhar, Sunan Mataram campuh kalihan Kumpêni kalihan baris Surakarta, Walandi pêjah 250, Sakèbêr kêplajêng, mangidul têrus dhatêng Bayalali têrus Samarang, 1675, VI~37, 41, 42, 49; VII~8; IX~65, 71; X~42; XVI~13.

Tigawanu, (Tegawanuh), onderd. Kandhangan, distr. Kaloran, Têmanggung, XIII~30, 31.

Timur, babon: kidul Godhong; prajurit Sukawati mundur dhatêng Timur, kawon pêrang mêngsah Kumpêni wontên ing Dêmak, jaman Jakawal wiwitan, III~28; IV~78; V~3, 4.

Tinawan, (Sima-Tinawan), cêlak Sima ?, XII~74.

Tinawas, bawah Sukawati ?, XIV~75.

Tindak, Dêmang Tindak ?, XIV~24.

Tingkir, onderd. Têngaran, distr. Têngaran, Salatiga, pajagèn Kumpêni, VII~17; IX~56, 57; XIV~44; XVI~30; XVIII~76; XIX~71.

Tirêm, babon: wetan kitha Pranaraga, XVII~25.

Cala, bètèng Kumpêni, dipun gêbag Pangeran Mangkunagara, Kumpêni kawon, mundur dhatêng Mataram, Sura 1677, X~66.

Candhi, pasanggrahanipun Pangeran Mangkubumi nalika pêrang mêngsah Totlomondo lan dêlèr; kiwa-têngên Prambanan, IX~6, 8; X~61, 64.

--- 89 ---

Candhi, babon: botên têbih saking Padagangan; saking Dêmak mangidul, nglangkahi rêdi Kêndhêng; Dêlèr Nic. Hartingh dipun pêthuk kengkenanipun Pangeran Mangkubumi, XVI~62.

Candhipusêr, (Cadhi, Pacandhipusêr), cêlak Padagangan, (Louw: Canja), satunggal jam saking Padagangan, XVI~69, 71, 76, 77; XVII~3, 4, 33.

Cangak, babon: kidul-kilèn Pingit; Pangeran Adiwijaya kalêmpakan kalihan para tumênggung, dum-duman damêl, achir 1675, VIII~34.

Cangakan, (Pacangakan), onderd. Karanganyar, Mangkunagaran, II~11, 49, 52, 69; III~50, 52; XIV~32.

Carême, babon: bawah Madiun, pasanggrahan Bupati Madiun, XII~41, 44.

Carikan, onderd. Wanasari, distr. Dêlanggu, cêlak Kêdhungjambal, cêlak Manggaran, baris Kabanaran dipun kumêndhiri Pangeran Mangkunagara badhe ngrampit kitha Surakarta (ingkang kaping 4) tata-tata wontên ing Carikan, VII~33, 34, 35, 39, 45.

Caruban, (mancanagara), I~25; II~7; XII~40, 55, 71; XIV~15, 27, 44; XVI~45; XVIII~49; 55.

Cathak, babon: baris Madana ngumpul baris Pingit, têrus mangidul anjog Payaman, VIII~40, 41.

Cacaban, babon: cêlak Magêlang, onderd. Magêlang; pabarisan Kumpêni ingkang santosa mawi prajurit Madura, jaman 1676, IX~58, 71; X~4, 69, 70; XI~28; XII~15.

Cêlong, onderd. Kêdhungbanthèng, distr. Pangkah, Têgal, XI~44.

Cêmpala, (wayang), putra Cêmpala, XIV~48.

Cêndhani, babon: bawah Taman, wetan Taji; Pangeran Mangkunagara angsal sasmita: dhandhang sami nêba wontên ing sabin, XX~34.

Cêngkalsèwu, (mancanagara), lèr Grobogan, dados jujuganipun pabarisan, sabab kamargèn yèn dhatêng Dêmak utawi Pathi, VI~23; XII~72; XIX~40, 63.

Cêngkawak, onderd. Banyuurip, Purwarêja, Bagêlèn, pasanggrahanipun Sunan Banaran bibar pêrang Jênar, 23 Sura 1677; têrus bidhal dhatêng Barèngkèl, X~57, 58.

Cêpaga, bawah Bayalali, sanginggiling Paras, kalangkungan barisipun Pangeran Mangkubumi sadèrèngipun pisah kalihan Pangeran Mangkunagara; kalangkungan baris Mangkunagaran sasampunipun Pagiyanti, XVI~18; XVIII~76.

Cèpèr, distr. Bèji, Klathèn; jaman samantên wontên ing pinggir margi agêng saking Mataram dhatêng Sala, XX~11, 12.

Cêrbon, XIX~68.

Code, (Kali, Kacode), Yogya, pêrang Kacode, Pangeran Mangkunagara ngrêridhu Kumpêni, Jumadilawal 1676, IX~20.

Cupuwatu, (Cupusela), mbokmanawi cêlak Prambanan; pakuwonipun Hogêndorêp nalika badhe mlêbêt Mataram, Jumadilawal 1676; kintun sêrat dhatêng Sunan Banaran, IX~10, 11, 13.

Cupusela, mriksanana: Cupuwatu.

Tuban, (Tubin, mancanagara), dipun bêdhah Prabu Jaka (Singasari), Jumadilawal 1676, III~3, 7, 23, 25; V~62, 63; VII~17; VIII~51; IX~23; XII~25, 71; XIII~52, 65; XVI~16, 29; XVII~65; XVIII~40.

Tubin, mriksanana: Tuban.

Tugu, (Patugu), onderd. Jumantara, kota Mangkunagaran bawah Sukawati, pêrang Tugu, sabibaring Pagiyanti, Pangeran Mangkunagara mêngsah Pangeran Mangkubumi, kawon, XV~62, 63, 71, 74, 75; XVI~77; XVII~3, 4, 13, 14, 28; XIX~11.

Tugusona, babon: lèr Bayalali; Dêlèr Hogêndorêp dora, wangsul Tugusona mangidul, IX~12.

Tukum, (desa), babon: lèr Kadhiri, antawisipun Pace kalihan Kadhiri, XVI~46.

--- 90 ---

Tulas, onderd. Bèji, Klathèn; bibar ngrampit kitha Sala ingkang kaping kalih, Pangeran Mangkunagara masanggrahan wontên ing Tulas, ndukani Pangeran Suryadikusuma lan sanès-sanèsipun, sabab botên sami ngrencangi ngrampit nagari; para pangeran sami tobat, ngaturakên dhuwung ingkang lajêng katur dhatêng Jakawal, IV~56.

Tulung, babon: lèr-wetan Magêtan, kidul-kilèn Madiun, lèr-kilèn Pranaraga, XV~19, 21.

Tumang, babon: wontên ing watês bawah Surakarta kalihan bawahipun Sultan Banaran, kiwa-têngên Salatiga; kampiran Sultan Bantên sadèrèngipun dumugi Rêpaking, XV~26.

Tundhasara, babon: lèr Bayat, Pangeran Mangkunagara campuh kalihan barisan Kumpêni-Surakarta, jaman Kabanaran, prajurit Madura kathah ingkang pêjah, pêrang pur, VII~32, 37; VIII~28.

Tundhungan, babon: bawah Juwiring, Dêlanggu, XVIII~59.

Tunggarana, (Tunggon); suwau dhusun Tunggon, cêlak Giyanti, kanamakakên Tunggarana, jalaran kaangkah badhe dados kraton, sisihanipun Giyantipura, XVII~24.

Tunggon (desa), mriks.: Tunggarana, cêlak Giyanti; nalika Pangeran Mangkunagara têluk, Sinuhun P.B. III mêthuk wontên ing Tunggon, XXI~11, 13, 16, 19.

Turki, (Turkiyah), XIV~61, 62, 63, 64, 65, 69, 77; XV~34, 35, 43, 57, 58; XVI~37; XVII~33.

Turkiyah, mriksanana: Turki.

Turus, babon: bawah Sêmbuyan, kampiran prajurit Mangkunagaran, XX~19.

Tuwak, cêlak Gumpang, pabarisanipun Pangeran Mangkubumi nalika badhe ngrampit kitha Sala ingkang kaping kalih, IV~35.

Toyadana, mriksanana: Banyudana, VI~76.

Toyamas, mriksanana: Banyumas.

Tompomas, mriksanana: Gunung Tompomas.

Trayêm, (desa), babon: "Trayêm dèsi", urutipun Jungkare, bawah Pajang, V~21.

Trayêm, mriksanana: Tarayêm (Munthilan).

Trêbis, wetan Surakarta, ngandhap rêdi Garigal, I~76.

Trênggalèk, Bupati Trênggalèk ambalik tumut Pangeran Mangkubumi, suwau tumut Pangeran Mangkunagara, XVIII~49.

W.

Wajong Kowèt, babon: sabin urut Wajong Kowèt kaparingakên dhatêng Pangeran Pakuningrat, XII~4.

Wagal, pasanggrahanipun Pangeran Mangkubumi, bawah Madiun? XVIII~60.

Waladana, mrisanana: Ngaladana.

Walèri (Wêlêri kilèn Kêndhal); VI~68; VIII~37; XI~30, 44, 50, 52, 59, 60.

Waluyu, babon: kilèn Serenan. Surajaya ngapusi Hogêndorêp, kidul Banaran Lawiyan jaman sabibaripun Pagiyanti kangge baris prajurit Surakarta, II~29; II~31; XVIII~63, 75, 76.

Wanakarta, babon: sawetan Langkap, kilèn Surakarta, "nyabrang Wanakarta", inggih Kartasura, tansah dados ajang pêrang; dados marginipun prajurit; dipun jarah rayah Uprup Totlomondo; Ngabèi Saradipa Pangulu Dhongkol, III~49, 52, 53, 54, 55, 56; IV~8, 9, 12; V~63; VII~3, 42; VIII~33, 54; XII~3; XIV~39; XVII~58; XVIII~58, 59; XIX~18; XX~3, 4, 37, 38; XXI~51, 97.

Wanakarta (desa), sakidul wetaning kitha Pranaraga, XV~23.

Wanarèndèng, antawisipun Bangawan kalihan kitha Sala, dados kiwa-têngên Maja, jujuganipun Pangeran Mangkubumi nalika ngrampit kitha Surakarta kapisan (1 Pasa, Dal 1671), I~71.

--- 91 ---

Wanasari (desa), babon: saking Bangsri ngalèr, mèh anjog tanah Murong. Wanasari, onderd. Sine distr. Ngrambe? XIV~54.

Wanasida, "tanah Roma Wanasida", onderd. Kroya, distr. Kemiri, Kuthaarja, Bètèng Wanasida, VII~63, 64, 65, 70; VIII~4.

Wanasigra, babon: bawah tanah Roma, onderd. Gombong, Banyumas sisih kidul, cêlak Jamberumput; pakuwonipun Kumpêni lan Tumênggung Anggawangsa nalika nggêbag Pangeran Purbaya wontên ing Jamberumput; dipun kêpang prajurit Purbayan, nanging angsal bantu saking Têgal lan Banyumas; Anggawangsa kawisudha dados Tumênggung Arungbinang, Ruwah 1675; prajurit Purbayan dhadhal, kêplajêng dhatêng Rambat, VII~59; X~34.

Wanasraya, wetan Bêngawan, cêlak Mungkung utawi cêlak Kapanasan, IV~57, XV~76.

Wanatara, onderd. Karangmaja, distr. Wanasari, Yogya, barisipun Pangeran Pugêr, VI~12.

Wangga, onderd. Cèpèr, Dêlanggu, IV~60; VI~28.

Wangsul, mriksanana: Bali.

Warak, babon: lor Kapurancak; baris Kumpêni ing Warak lan Tangkilan; Sura 1677, II~74; X~78.

Waru, onderd. Waru, Kartasura, Jayawinata ngêntosi mêdalipun Pangeran Adiwijaya saking Surakarta, VI~8.

Warung, (mancanagara) kutha, antawisipun Gunung Kêndhêng kalihan Grobogan, kidul wetan Grobogan; Kabupatèn Warung, nalika prajurit Mangkubumèn mbêkta brana saking Juwana mêdal Warung. Candrakusuma Bupati Warung, I~57; I~71; II~65; II~66; III~34, 52; IV~23, 60, 71; V~15; VI~23, 50, 52, 77; XII~63; 70; XIV~26; XVI~45; XVIII~67, 76, 77; XIX~39, 40, 42, 46, 63; XXI~121.

Watês, kilèn Yogya, X~4.

Watubarut, lèr Gombong; Pangeran Purbaya badhe dipun blithuk Tumênggung Anggawangsa supados nêmpuh Banyumas mêdal Watubarut; VII~50.

Watugondhang, babon: cêlak Gondhang. Pangeran Mangkubumi pêrang kalihan Toutlemonde, VIII~66, 75.

Watukarung, (Watukarang), onderd. Sèyègan, distr. Mlathi, Yogya; bibar Patidhar, 1675, Sunan Mataram nyare wontên ing Watukarung; Jayaningrat-Supama Pakalongan wontên ing Watukarung, Rabingulakir 1676, anjalari Sunan Banaran nilar Gondhang, VI~47; VIII~74.

Watukêncang, babon: kilèn Mataram, Watukênthèng? IX~13.

Watulêmbu (Selalêmbu), babon: bawah Pagêlèn; baris Watulêmbu (Arungbinang), Watukura, onderd. Bubutan, Bagêlèn; Kêmis Wage 1 Bêsar Ehe 1676, Tumênggung Arungbinang nilar Watulêmbu, mundur dhatêng Ungaran, sabab sumêrêp Sunan Banaran sampun dumugi Malaran, VIII~5; IX~28, 29, 31, 46, 48, 57, 78, 79; XII~12.

Wawaja, babon: bawah Pagêlèn, lèr Prêmbun, cêlak Bagawanta; Sunan Banaran rawuh sapisan ing Kêdhu njujug ing Wawaja, VI~26; VIII~4; XVI~59.

Wawala, babon: wetan Ungaran (Kuthawinangun), cêlak Galendhang utawi kidul Ngawu-awu, XI~7, 14, 16; XIII~27, 33, 34.

Wêdhi (Pawêdhèn, Kawêdhèn), kidul Klathèn, pamardikan; pasanggrahanipun Sunan Banaran bibar nilar kitha Banaran, 9 Jumadilawal 1676; Pangeran Mangkukusuma katilar wontên ing Têmbayat, pabarisan prajurit Banaran, dipun tindhihi Pangeran Mangkunagara, Rabingulakir 1676, V~18, 19; VI~28, 29; VII~47; VIII~6, 58; IX~20, 21, 55; X~60; XII~17; XV~9; XVI~19; XXI~119.

Wera, (Bera? Beji), XIV~52.

Wijil (gunung), babon: Gunung Wijil, lèr Arjasari, Pacitan? Pangeran Wijil, II~25; VI~55; XII~63; XVI~41, 42, 43, 52, 53.

--- 92 ---

Wiyagang, babon: kidul Cêpaga; pasanggrahanipun Pangeran Mangkubumi sadèrèngipun pisah kalihan Pangeran Mangkunagara, badhe nggêbag Kumpêni ingkang wontên ing Mataram, XVI~18.

Wilatikta, babon: pêpatihipun Wilatika,[6] XVI~29.

Wilêt (desa), babon: bawah Gunung Kêndhêng, dhusun asalipun Ujungsabata, balanipun R.M. Guntur, XIX~60.

Winangun, babon: sasampunipun nyabrang Kali Lêrêng; mbokmanawi: Kuthawinangun; Tumênggung Arungbinang sipêng ing Winangun, nalika mantuk saking Samarang, Sawal 1676, IX~46; XI~62, 64, 66, 68.

Winong, cêlak lèpèn, kilèn Grobogan. Pangeran Mangkubumi rêbatan sasak kalihan Kumpêni. Pangeran Mangkubumi mênang; pasanggrahanipun Sunan Banaran nalika ngêpang Ungaran, Bêsar 1676, II~14.

Winong, babon: Pamêrdèn, onderd. Prêmbun, distr. Prêmbun-asalipun Tumênggung Anggawangsa (Arungbinang), VII~27; X~14; XXI~114.

Wiradesa, kilèn Pakalongan, XI~30, 40, 42, 43, 44, 58, 59, 60, 76.

Wiraka, kulon Pacitan; Sultan Dhandhun Martèngsari têluk dhatêng Surakarta, saking Panaraga mêdal Wiraka, V~69, 70; XV~12.

Wirasaba, cêlak Majakêrta? XII~46, 67, 71; XIII~7, 11, 52; XIV~26, 28; XVIII~40, 41, 42.

Wiratha? Tumênggung Wiratha, XI~60.

Wirasmara, mriksanana: Wirasaba, XIV~28.

Wukir Apu, mriksanana: Gunung Gamping, XVI~26.

Wukir Kidul, mriksanana: Gunung Kidul.

Wulukumêndhung, mriksanana: Bulukumêndhung. Dêmang Wulukumêndhung, IV~51.

Wolak-walikan, mriksanana: Kali Wolak-walikan, Kali Walikan.

--- 93 ---

Pratelaning titimangsa ingkang kasêbut wontên ing sêrat Babad Giyanti

Rêbo enjing, 17 Sura, Êje: kombuling pudya kapyarsèng nata (1670). Jêngkar-dalêm Sinuhun P.B. II saking Kartasura dhatêng Surakarta. Jilid I, kaca 11.

Enjing, 12 Rabingulakir, Dal 1671. Sinuhun P.B. II têdhak dhatêng Samarang mriksani pasisir ngiras mêthuk Jendral Baron Panemuk. Jilid I, kaca 23.

Kêmis, 18 Jumadilakir, Dal 1671. Dhaupipun Ratu Alit putri Sinuhun P.B. II kalihan Tumênggung Wiryadiningrat. Jilid I, kaca 68.

Gunaning rêsi bah (obah) ing rat (1673). Sinuhun P.B. II têdhak dhatêng Samarang anjênêngi nikahipun Gupêrnur Hogêndorêp kalihan anakipun èstri Dêlèr Jakub Musêl. Jilid III, kaca 58. Kondur dhatêng Surakarta dintên Anggara tanggal kaping 9, dumugi kadhaton dintên Sukra. Jilid III, kaca 63.

Anggara, 14 Jumadilakir, Wawu: guna sapta rasaning narpati (1673). Pangeran Adipati Anom putra Sinuhun P.B. II dhaup kalihan Radèn Ajêng Wuku putri Cakraningratan Madura. Jilid III, kaca 68.

10 Sawal, Sinuhun P.B. II gêrah. Jilid VI, kaca 20.

Jumuah, 1 Sura, Alip 1675. Pangeran Mangkubumi jumênêng nata wontên ing Mataram, jêjuluk Susuhunan Paku Buwana[7] Senapati Ngalaga Ngabdurahman Sayidin Panatagama. Jilid VI, kaca 27, 28.

Sênèn enjing, 4 Sura, Alip 1675. Pangeran Adipati Anom jumênêng nata anggêntosi ingkang rama, jêjuluk Kangjêng Sunan Paku Buwana Senapati Ngalaga Ngabdurahman Sayidin Panatagama. Tata pandhita rasaning bumi (P.B. III). Jilid VI, kaca 31, 32. Lêt 6 dintên Sinuhun P.B. II seda, dintên malêm Akad jam satêngah wolu. Jilid VI, kaca 37.

Sêtu Wage, 25 Rabingulakir, Alip 1675. Tumênggung Arungbinang bidhal saking Surakarta badhe pacakbaris dhatêng Pagêlèn. Jilid VI, kaca 66.

--- 94 ---

12 Sura, Ehe: sami arga ngrasa tunggal (1676) panggihipun Radèn Ajêng Jabir putri Sinuhun P.B. II kalihan Bagus Karnadi, anakipun Rangga Kaliwungu. Jilid VIII, kaca 39, 40.

15 Sura, Ehe 1676. Sakèbêr tuwin Radèn Adipati Pakalongan saking Samarang bidhal dhatêng Kêdhu badhe pacakbaris. Jilid VIII, kaca 39, 40.

Sapar, Ehe (1676) Jendral Emup tilar donya wontên ing Batawi. Jilid VIII, kaca 50.

17 Mulud, Ehe 1676. Dêlèr bidhal saking Samarang ngirid wadyabala badhe ngantêp pêrang. Jilid VIII, kaca 53.

Ngahad Lêgi, 22 Sura, Jimawal: arga muni obahing bumi (1677). Pêrang Jênar Mayor Kalèrêk lan Kapitan Huce tiwas. Jilid X, kaca 54.

Senèn Paing, 16 Madilakir, Jimawal: swaraning gunung obahing jagat (1677). Rêdi Kêlut njêblug, jawah awu. Sinuhun Sunan Kabanaran bidhal saking Pakalongan kondur dhatêng Mataram badhe mantu. Jilid XI, kaca 58, 59.

Sawal. Uprup Sala Baltasar Totlomondo kèndêl wangsul dhatêng nagari Walandi, dipun gêntosi Yan Hèndrik Johan Abraham. Jilid XI, kaca 77, 78.

1 Dulkangidah, Jimawal 1677. Sinuhun Sunan Kabanaran saking Mataram bidhal mangetan badhe anjangkung pêrangipun tiyang Surabaya. Jilid XII, kaca 35.

Grêbêg Bêsar. Sinuhun Sunan Kabanaran wontên ing Panaraga anggêganjar para kawula. Jilid XII, kaca 67.

27 Bêsar. Pangeran Mangkunagara bidhal saking Panaraga kondur dhatêng Mataram. Jilid XII, kaca 72.

1 Sura, Je: liman sapta ngrasa tunggal (1678). Sinuhun Sultan Kabanaran bidhal saking Panaraga tindak dhatêng Surabaya. Jilid XII, kaca 72.

Rabingulakir, Êje: sapt(a) èsthi ngrasa tunggal (1687). Wuku Dhukut. Kadhaton Surakarta dipun pagêr bata gathuk kalihan loji lan bètèng. Sinuhun Sunan Kabanaran bidhal saking pabarisan Tambar badhe dhatêng Panaraga. Jilid 13, kaca 70.[8]

--- 95 ---

29 Ruwah. Dêlèr Hogêndorêp bidhal saking Samarang badhe ngantêp pêrang kalihan Sinuhun Sunan Kabanaran. Tanggal 2 Siyam dumugi Salatiga, dipun biyantu Pangeran Mangkunagara. Jilid XIV, kaca 43.

12 Sura. Pangeran Mangkunagara bidhal saking Tugu badhe ngrêbat nagari Mataram. Jilid XV, kaca 75.

13 Sura Je 1678. Kitha Surakarta kadhatêngan mêngsah prajurit Mangkunagaran. Jilid XVI, kaca 7.

Grêbêg Mulud, Dal 1679. Pangeran Mangkunagara miyos dhatêng masjid ing Sumarêja. Jilid XVI, kaca 11.

Bêsar: trus sapta sabdaning ratu (1779). Sinuhun Sunan Kabanaran bidhal saking Candhi Pusêr dhatêng Majênang. Dêlèr Samarang pêpanggihan kalihan sang nata kala Padagangan. Jilid XVII, kaca 4.[9]

Bêsar, Dal 1679. Prang Tugu. Dhatêngipun Mayor Hubristi sawadyabalanipun ing Lêmahirêng. Jilid XVII, kaca 4.

Rabingulakir, Be: mur sarira ngoyag bumi (1680). Pangeran Mangkubumi jinunjung ing Kumpêni dados Sultan ing Mataram wontên ing Giyanti. Jilid XVII, kaca 47.[10]

Rêspati Paing, 4 Jumadilakir, Jimakir: mulat liman obahing rat (1682). Pangeran Mangkunagara kondur dhatêng Surakarta awit saking karsanipun ingkang rayi Sinuhun P.B. III. Jilid XXI, kaca 19.

Sênèn tanggal 22. Sinuhun P.B. III tuwin ingkang raka Pangeran Mangkunagara tindak dhatêng Salatiga ngrêmbag têtêping bêdhami. Jilid XXI, kaca 28. Rêbo Paing. Angkat bicara. Jilid XXI, kaca 28.

--- 96 ---

4 Rêjêb. Pangeran Mangkunagara kagungan damêl mantu, andhaupakên putrinipun nama Radèn Ajêng Sawi kalihan Bagus Budhal anakipun Tumênggung Kudanawarsa. Jilid XXI, kaca 42.

10 Siyam, Jimakir 1682. Sêrat saking Dêlèr Samarang ngaturi priksa bilih Pangeran Pancuran seda kala dintên Saptu, 8 Siyam.

Soma Manis, 17 Rêjêb. Radèn Ayu Juru saking Ngayogyakarta tindak dhatêng Surakarta. Jilid XXI, kaca 83.

Rêspati, 8 Sura, Je: rasa liman angobahakên janmi (1686). Kapitan Beman dados oprup ing Surakarta, anggêntosi Durpèl. Jilid XXI, kaca 106.

Babad Giyanti, Balai Pustaka, 1939, #1245 (Bagian 2): Citra 1 dari 2
Kitha Surakarta
Babad Giyanti, Balai Pustaka, 1939, #1245 (Bagian 2): Citra 2 dari 2

 


§ Angka Rum mratelakakên angkaning jilid; angka Walandi mratelakakên angkaning kaca. (kembali)
§ Angka Rum mratelakakên angkaning jilid; angka Walandi mratelakakên angkaning kaca.
dêgi. (kembali)
dêgi.
salèring. (kembali)
salèring.
Gagatan. (kembali)
Gagatan.
watêsannèki. (kembali)
watêsannèki.
Wilatikta. (kembali)
Wilatikta.
Sultan Hamêngku Buwana. (kembali)
Sultan Hamêngku Buwana.
§ Sangkalan punika ekan lan dasanipun kuwalik, botên 'sapt(a) èsthi' nanging 'èsthi sapta'. Dados ungêling sangkalan wau kêdah: èsthi sapta ngrasa tunggal (1678). (kembali)
§ Sangkalan punika ekan lan dasanipun kuwalik, botên 'sapt(a) èsthi' nanging 'èsthi sapta'. Dados ungêling sangkalan wau kêdah: èsthi sapta ngrasa tunggal (1678).
§ Ungêl-ungêlanipun sangkalan punika musabihat awit lajêng majêng 100 taun. R.Ng. Cakrahadiwikrama, ing Ungaran, ngintên bilih sangkalan wau lêrêsipun mungêl: trus sabda saddhaning ratu (1679). (kembali)
§ Ungêl-ungêlanipun sangkalan punika musabihat awit lajêng majêng 100 taun. R.Ng. Cakrahadiwikrama, ing Ungaran, ngintên bilih sangkalan wau lêrêsipun mungêl: trus sabda saddhaning ratu (1679).
10 § Sangkalan punika inggih kirang cêtha. Saking pamanggihipun R.Ng. Cakrahadiwikrama, têmbung 'mur' punika kintên-kintên lêpat, lêrêsipun mbokmanawi 'nur' ingkang atêgês 'cipta' awatak 1. Pamanggihipun rêdhaksi botên makatên. 'Nur' punika têmbung Arab, botên kalimrah kangge sangkalan. Mbokmanawi lêrêsipun 'nir' watak 0, dados mungêl: nir sarira ngoyag bumi (1680). (kembali)
§ Sangkalan punika inggih kirang cêtha. Saking pamanggihipun R.Ng. Cakrahadiwikrama, têmbung 'mur' punika kintên-kintên lêpat, lêrêsipun mbokmanawi 'nur' ingkang atêgês 'cipta' awatak 1. Pamanggihipun rêdhaksi botên makatên. 'Nur' punika têmbung Arab, botên kalimrah kangge sangkalan. Mbokmanawi lêrêsipun 'nir' watak 0, dados mungêl: nir sarira ngoyag bumi (1680).