Pananggalan 1895, Winter, 1895, #512

JudulCitra

Pencarian Teks

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil, diakritik serta pungtuasi diabaikan; karakter [?] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau satu huruf sembarang; simbol wildcard [*] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau sejumlah karakter termasuk spasi; mengakomodasi variasi ejaan, antara lain [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

1895

TAHOEN KA I.

Taun ingkang kapisan.

__________

Sêrat Pananggalan Kangge Ing Taun Walandi 1895.

Kaanggit dening Tuwan F. L. Wintêr, ing Surakarta.

__________

Kaêcap ing pangêcapanipun Tuwan Albrèh tuwin Rusê ing Surakarta.

Albrecht & Rusche

SOLO - BATAVIA.

--- [0] ---

[...]

--- [0] ---

Sêrat Pananggalan.

Ingkang kaping 1: ing taun Walandi 1895.

Kaanggit dening Tuwan F. L. Wintêr.

Mawi tambahan cariyos ringgit purwa lampahan Kumalasêkti, rinêngga ing gambaran.

__________

Kaêcap ing pangêcapanipun Tuwan Albrèh tuwin Rusê, ing Surakarta.

__________

--- 120 ---

Para Upsir Mêmuri Băngsa Luhur Jawi.

Jendral mayor.

Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan Pakubuwana ingkang kaping X ing Surakarta.

Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Sultan Hamangkubuwana ingkang kaping XII ing Ngayogyakarta.

Litnan Kolonèl.

Kangjêng Pangeran Arya Adiwijaya, Surakarta 19/2 66

Gusti Kangjêng Pangeran Arya Mangkubumi, Ngayogyakarta, Ajudan Dalêm Kangjêng Tuwan Ingkang Wicaksana Gupêrnur Jendral (gènêralên sêtaf) 16/7 72

Kangjêng Gusti Pangeran Arya Prabu Wijaya, Surakarta, Ajudan Dalêm Kangjêng Tuwan Ingkang Wicaksana Gupêrnur Jendral (ganêralên[1] sêtaf) 15/6 87

Kangjêng Pangeran Angabèi Ngayogyakarta (gènêralên sêtaf) 22/2 82

Kangjêng Pangeran Arya Cakranagara (kavalêri) 16/8 82

Kangjêng Gusti Pangeran Arya Mataram, Surakarta (gènêralên sêtaf)

Mayor.

Gusti Pangeran Arya Pugêr, Ngayogyakarta (gènêralên sêtaf) 25/10 77

Gusti Pangeran Arya Suryaputra, Ngayogyakarta (gènêralên sêtaf) 25/10 77

Gusti Pangeran Arya Buminata, Ngayogyakarta (gènêralên sêtaf) 22/3 81

Mayor.

Kangjêng Pangeran Arya Hadiwinata (gènêralên sêtaf) 22/9 81

Radèn Tumênggung Sindurêja, komandhaning prajurit dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Sultan ing Ngayogyakarta (infantêri)

Kangjêng Pangeran Arya Prabuningrat, Mayor Ajudan Dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan ing Surakarta 22/3 81

Kaptin Kangjêng Pangeran Arya Hadinagara, Ajudan Dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Sultan ing Ngayogyakarta.

__________

--- 121 ---

Bab Karaton ing Surakarta Adiningrat.

Ingkang jumênêng nata ing nagari Surakarta, ajêjuluk Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan Pakubuwana Senapati Ing Ngalaga Ngabdurahman Sayidin Panatagama ingkang kaping X. Jendral mayoring wadyabala dalêm, Kangjêng Sri Maharaja Nata Dèwi ing praja Nèdêrlan, putra dalêm swargi Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan Pakubuwana ingkang kaping IX. miyos saking garwa padmi, swargi Kangjêng Ratu Pakubuwana, wiyosan dalêm ing nalika dintên Kêmis Lêgi tanggal kaping 21 wulan Rêjêp taun Alip ăngka 1795, utawi kaping 29 Novèmbêr taun 1866.

Nalika yuswa kawan taun jinunjung nama Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Anom Amangkunagara, Sudibya Rajaputra Narendra Mataram, nalika ing dintên Sênèn Lêgi tanggal kaping 27 wulan Jumadilakir taun Je, ăngka 1898 utawi tanggal kaping 4 Oktobêr taun 1869.

Ing sasurud Dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan Pakubuwana ingkang kaping 9 lajêng anggêntosi jumênêng nata, kala ing dintên Kêmis Wage tanggal kaping 12 wulan Siyam taun Je, ăngka 1822, utawi tanggal kaping 30 Marêt taun 7893.[2]

__________

--- 122 ---

Pratelaning Para Ratu Pramèswari Dalêm.

Pramèswari dalêm swargi Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan kaping IX.

Kangjêng Ratu Marêtna, putranipun Radèn Mayor Puspawinata, kingkang[3] sampun seda, ingkang lajêng kaangkat nama sarta sasêbutan Kangjêng Pangeran Arya Pamênang.

Pramèswari Dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan ingkang junêng[4] sapunika.

Gusti Kangjêng Ratu Pakubuwana, putranipun swargi Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara kaping IV.

Pratelanipun Para Putra Dalêm Kakung Putri.

Putri dalêm swargi Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan kaping VI.

1. Gusti Kangjêng Ratu Timur, patutan saking pramèswari dalêm swargi Gusti Kangjêng Ratu Anom, krama Kangjêng Pangeran Arya Natabrata kaping 2, ing Surakarta.

2. Bandara Radèn Ayu Săntakusuma, krama swargi Kangjêng Pangeran Arya Săntakusuma, ing Surakarta.

3. Bandara Dèn[5] Ayu Cakradiningrat, krama swargi Kangjêng Pangeran Arya Cakradiningrat, ing Surakarta.

Putri dalêm swargi Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan kaping VII.

Gusti Kangjang[6] Ratu Pambayun.

Putra dalêm swargi Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan kaping IX ingkang sampun diwasa.

1. Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan ingkang jumênêng nata sapunika.

2. Kangjêng Gusti Pangeran Arya Prabuwijaya, ing ngajêng anama Kangjêng Pangeran Angabèi, litnan kolonèl gènêralên sêtaf, saha Ajudan Dalêm Kangjêng Tuwan Ingkang Wicaksana Gupêrnur Jendral.

3. Kangjêng Gusti Pangeran Arya Mataram,litnan kolonèl gènêralên sêtaf.

--- 123 ---

4. Kangjêng Pangeran Arya Natakusuma.

5. Kangjêng Pangeran Arya Adikusuma.

6. Kangjêng Pangeran Arya Prabuningrat, Mayor Ajudan Dalêm Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan.

7. Kangjêng Pangeran Arya Kusumadiningrat.

8. Kangjêng Pangeran Arya Purbaningrat.

9. Kangjêng Pangeran Arya Cakraningrat.

10. Kangjêng Pangeran Arya Kusumadilaga.

11. Kangjêng Pangeran Arya Mangkudiningrat.

12. Kangjêng Pangeran Arya Adiningrat, wontên ing Têrnate.

13. Kangjêng Pangeran Arya Malayakusuma.

14. Kangjêng Pangeran Arya Săntakusuma.

15. Kangjêng Pangeran Arya Prabu Wijaya.

Putri dalêm swargi Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan kaping IX ingkang sampun krama.

1. Bandara Radèn Ayu Adinagara.

2. Bandara Radèn Ayu Adipati Sasradiningrat.

3. Bandara Radèn Ayu Purwadiningrat.

4.Bandara Radèn Ayu Puspanagara.

5. Bandara Radèn Ayu Jayaningrat.

6. Bandara Radèn Ayu Purbawinata.

7. Bandara Radèn Ayu Danuningrat.

8. Bandara Radèn Ayu Bratajaya.

9. Bandara Radèn Ayu Padmanagara.

10. Bandara Radèn Ayu Padmawinata.

11. Bandara Radèn Ayu Suryaputra.

Pratelanipun Para Pangeran Santana Dalêm.

Wayah dalêm swargi Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan kaping IV.

--- 124 ---

1. Putranipun swargi Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Arya Kusumayuda

Kangjêng Pangeran Arya Kusumayuda kaping 2.

2. Putranipun swargi Kangjêng Pangeran Panji Anom

Kangjêng Pangeran Arya Dipakusuma.

3. Putranipun swargi Kangjêng Pangeran Panji Priyêmbada kapisan

Kangjêng Pangeran Panji Priyêmbada kaping 2.

Wayah dalêm swargi Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan kaping V.

1. Putranipun swargi Kangjêng Pangeran Arya Kusumabrata kapisan

Kangjêng Pangeran Arya Kusumabrata kaping 2.

2. Putranipun swargi Kangjêng Pangeran Arya Suryaningrat

Kangjêng Pangeran Arya Cakranagara litnan kolonèl kafalêri.

3. Putranipun swargi Bandara Radèn Ayu Adiwinata

Kangjêng Pangeran Arya Adinagara kaping 2, mantu dalêm nama swargi Ingkang Sinuhun kaping IX.

4. Putranipun swargi Kangjêng Pangeran Arya Suryakusukuma,[7]

Kangjêng Pangeran Panji Puspakusuma.

Wayah dalêm swargi Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan kaping VI.

Putranipun swargi Kangjêng Gusti Pangeran Arya Natapraja

Kangjêng Pangeran Arya Suratmaja kaping 2.

Wayah dalêm swargi Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan kaping VIII.

Putranipun swargi Gusti Kangjêng Ratu Bandara, patutan saking swargi Kangjêng Pangeran Arya Adiwijaya kaping 2.

Kangjêng Pangeran Arya Adisurya.

Buyut dalêm swargi Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan kaping III.

Wayahipun swargi Kangjêng Pangeran Arya Pamot kapisan, inggih Kangjêng Panêmbahan Jurumartani.

--- 125 ---

Putranipun swargi Kangjêng Pangeran Arya Pamot kaping 2.

Kangjêng Pangeran Arya Pamot kaping 3.

Kangjêng Pangeran Arya Adiwijaya kaping 3, litnan kolonèl ing gènêralên staf, putranipun swargi Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara kingkang kaping IV.

__________

--- 126 ---

Kawontênanipun Para Pangagêng Sakarerehanipun, ing Karaton Dalêm Surakarta, ingkang Sami Nyêpêng Paprentahan.

Pêpatih dalêm Kangjêng Radèn Adipati Sasradiningrat, mantu dalêm swargi Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan kaping IX.

Kawadanan ing kapatihan.

Kaliwon wadana pêpatih ing kapatihan, Radèn Ngabèi Sasradirêja.

Panèwu jaksa, Mas Ngabèi Nitipradata.

Panèwu pulisi, Radèn Ngabèi Citrapranata.

Pangulu Kyai Ngabèi Ngabdulsalam, ngrangkêp dados pangulu pangadilan residhènsirad.

Bupati Nayaka Dalêm, ingkang Mawi Bawat, Golongan Lêbêt.

1. Kabupatèn kaparak kiwa.

Bupati, Radèn Mas Arya Jayadiningrat, bêkêl.

Kaliwon, Radèn Mas Ngabèi Bratadipura.

Kaliwon, wadananing abdi dalêm anggandhèk, Radèn Ngabèi Jayadarsana.

Panèwu jaksa, Mas Ngabèi Jayapradata.

Mantri pulisi, Mas Ngabèi Jayapranata.

2. Kabupatèn kaparak têngên.

Bupati, Radèn Mas Arya Purwadiningrat, mantu dalêm swargi Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan taping[8] IX.

Kaliwon, ...

--- 127 ---

Kaliwon, wadananing abdi dalêm anggandhèk, Ngabèi Purwadarsana.

Panèwu jêjaksa,[9] Radèn Ngabèi Sastrapradata.

Mantri pulisi, Mas Ngabèi Purwapradata.

3. Kabupatèn gêdhong kiwa.

Bupati, Radèn Mas Arya Jayaningrat, mantu dalêm swargi Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan kaping IX.

Kaliwon, Radèn Ngabèi Martadipura.

Panèwu jaksa, Radèn Ngabèi Darsapradata.

Mantri pulisi, Radèn Ngabèi Kartapranata.

4. Kabupatèn kaparak têngên.

Bupati, Radèn Tumênggung Arjadipura.

Kaliwon, Radèn Ngabèi Suradipura.

Panèwu jaksa, Mam[10] Ngabèi Arjapradata.

Mantri pulisi, Mas Ngabèi Arjapranata.

Golongan Jawi.

1. Kabupatèn agêng.

Bupati, Radèn Tumênggung Suryawinata.

Kaliwon, Radèn Ngabèi Purwakusuma, kapêthil dados pangagêng kantor kapatihan.

Panèwu jaksa, Mas Ngabèi Surapradata.

Mantri pulisi, Radèn Ngabèi Kramapradata.

2. Kabupatèn Sèwu.

Bupati, Radèn Tumênggung Jayanagara.

Kaliwon, Radèn Mas Ngabèi Jayasudirja.

--- 128 ---

Panèwu jaksa, 1. Radèn Ngabèi Hănggapradata.

2. Radèn Ngabèi Wăngsapradata.

Mantri pulisi, Mas Ngabèi Wăngsapranata.

3. Kabupatèn Panumping.

Bupati, Radèn Mas Arya Prawiranagara.

Kaliwon, ...

Panèwu jaksa, Radèn Ngabèi Atmapradata.

Mantri pulisi, Mas Ngabèi Mangunpranata.

4. Kabupatèn bumi.

Bupati, Radèn Tumênggung Tăndhanagara.

Kaliwon, Radèn Ngakèi[11]Nitipraja.

Panèwu jaksa, ...

Mantri pulisi, Mas Ngabèi Mangkupranata.

Bupati Anon-Anon, Golongan Lêbêt.

1. Kabupatèn pangrêmbe.

Bupati, ontêr[12] mayoran Mas Tumênggung Wiryadiningrat, inggih punika ingkang dados pêpatih dalêm ing kraton.

Kaliwon, Radèn Mas Ngabèi Atmasaputra.

Panèwu jaksa, Radèn Ngabèi Wiryapradata.

Mantri pulisi, Mas Ngabèi Wiryapradata.

2. Kabupatèn kalang.

Bupati, Radèn Tumênggung Wrêksanagara, ingkang majib kiyasan sarta tambal sulam kadhaton.

--- 129 ---

Kaliwon, Radèn Ngabèi Raja Manggala.

Panèwu jaksa, Mas Ngabèi Raja Pradata.

Panèwu pulisi, Radèn Ngabèi Dirjapranata.

3. Kabupatèn kadipatèn anom.

Bupati, Radèn Mas Arya Sujanapura, inggih punika ingkang dados pêpatihing kadipatèn anom.

Kaliwon jawi, Radèn Ngabèi Săntadipura.

Kaliwon lêbêt, Radèn Ngabèi Arjawitana.

Panèwu jaksa, Mas Ngabèi Agnyapradata.

Pangulu, Mas Ngabèi Imampura.

Mantri pulisi sajawining baluwarti, Mas Ngabèi Wirapranata.

Mantri pulisi salêbêting baluwarti, Radèn Răngga Yasapradata.

Golongan Jawi.

1. Kabupatèn galadhag.

Bupati, Radèn Mas Arya Puspanagara, mantu dalêm swargi Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan kaping IX.

Kaliwon, Radèn Ngabèi Bujanagara, kapêthil wontên kantor kapatihan, saha anyêpêng kas arta nagari.

Panèwu pulisi, Mas Ngabèi Brajapradata.

Mantri pulisi, ...

2. Kabupatèn jaksa.

Bupati, ...

Kaliwon, Radèn Ngabèi Yasapradata, kapatah anggarap prakawis parapabên.

--- 130 ---

Panèwu gripiring pradata agêng, Mas Ngabèi Sêcapradata.

Mênggah para jaksa kabupatèn nayaka tuwin anon-anon sadaya, kajawi kabawah dhatêng bupatinipun piyambak-piyambak, sadaya sami kabawah dening bupati jaksa, saha pundi ingkang botên kapêthil garapan prakawis pandamêlan sanès, sami tumut garap prakawis ing pradata agêng.

3. Kabupatèn pangulon.

Wadana pangulu, Radèn Pangulu Tapsir Anom, khakim ngiras landrad pradata agêng.

Bêkêl khatib minăngka kaliwon, Mas Khatib Tabsir Iman.

Panèwu jaksa, Mas Ngabèi Dipapradata.

Mantri pulisi, Radèn Răngga Martapradata.

Abdi Dalêm Prajurit, Golongan Lêbêt.

Komandhan, litnan kolonèl, Radèn Mas Arya Padmawinata.

Mayor staf, Radèn Panji Jayawinata.

Mayor prajurit tamtama, Radèn Mas Arya Pringgawinata.

Mayor prajurit wirautama, Radèn Mas Arya Surawinata.

Mayor prajurit mijipinilih, Radèn Mas Arya Bratawinata.

Mayor prajurit jayèngastra, Radèn Mas Arya Jayèngwinata.

Mayor prajurit prawiranom, Radèn Mas Arya Prawirawinata.

Mayor ondêr intêndhan, Radèn Mas Arya Brajawinata.

Golongan Jawi.

Komandhan, litnan kolonèl, Radèn Mas Arya Sumawinata.

Mayor prajurit jagasura, Radèn Mas Arya Ranuwinata.

Mayor prajurit jayataka, Radèn Mas Arya Priyawinata.

Mayor prajurit jayasura, Radèn Mas Arya Purbawinata.

--- 131 ---

Mayor prajurit jayatêtana, Radèn Mas Arya Dirjawinata.

Mayor prajurit suratêtana, Radèn Mas Arya Martawinata.

Mayor prajurit trunasura, Radèn Mas Arya Arjawinata.

Mayor prajurit jagabraja, Radèn Mas Arya Purbawinata.

Panèwu jaksa, Mas Ngabèi Ardipradata.

Mantri pulisi, Mas Ngabèi Wignyapranata.

Para Kaliwon Anon-Anon Lêbêt.

1. Radèn Ngabèi Bujadipura, wadananing abdi dalêm panandhon.

2. Radèn Ngabèi Sastraukara, wadananing abdi dalêm carik.

3. Radèn Ngabèi Nitipura, wadananing abdi dalêm gadhing mataram.

4. Radèn Ngabèi Purbadipura, wadananing abdi dalêm karaton.

5. Radèn Ngabèi Arjagêrjita, wadananing abdi dalêm gêrji.

6. Radèn Ngabèi Samahita, wadananing abdi dalêm kêmasan.

7. Radèn Ngabèi Săntaturăngga, wadananing abdi dalêm panêgar.

Para Kaliwon Anon-Anon Jawi.

1. Radèn Ngabèi Sasraatmaja, wadananing abdi dalêm mantri anom lêbêt.

2. Radèn Ngabèi Sumadirêja, wadananing abdi dalêm mantri wi.[13]

Kabupatèn Salêbêting Nagari.

Bupati, Radèn Tumênggung Kartanagara.

Kaliwon, Radèn Ngabèi Kartawadana.

Mantri kabupatèn, Radèn Ngabèi Darpapradata.

Panèwu jaksa, Mas Ngabèi Karyaprawita.

Mantri jaksa, Radèn Răngga Prabapranata.

Pangulu, Mas Abdulrajak.

Dhistrik Kitha.

Panèwu, Radèn Ngabèi Citrapranata.

--- 132 ---

Mantri pangkat 1 ing lèr kadhaton, Radèn Ngabèi Gitapranata.

Mantri pangkat 1 ing kilèn kadhaton, Radèn Ngabèi Gitapranata.

Mantri pangkat 1 ing kidul kadhaton, Radèn Ngabèi Surapranata.

Mantri pangkat 1 ing wetan kadhaton, Radèn Ngabèi Tandyapranata.

Dhistrik ing Grogol.

Panèwu, Radèn Ngabèi Puspapranata.

Mantri pangkat 1 ing Bêkonang, Radèn Ngabèi Citraprawira.

Mantri pangkat 2 ing Maja, Radèn Ngabèi Endrapranata.

Mantri pangkat 3 ing Baki, Mas Răngga Karnapranata.

Dhistrik Kaliyasa.

Panèwu, Mas Ngabèi Jayasuwignya.

Mantri pangkat 2 ing Nagasari, Mas Răngga Jayasuyasa.

Dhistrik ing Kartasura.

Panèwu, Mas Ngabèi Jayasuwirya.

Mantri pangkat 1 ing Waru, Radèn Ngabèi Wăngsapranata.

Mantri pangkat 1 ing Ngêmplak, Mas Ngabèi Wiryapranata.

Mantri pangkat 2 ing Gathak, Radèn Răngga Wrêdasuwirya.

Mantri pangkat 2 ing Kleca, Mas Răngga Dipasuwirya.

Mantri pangkat 2 ing Bolon, Mas Răngga Sastradiwirya.

Kabupatèn ing Sukoharja.

Kaliwon pangagêng kabupatèn, Radèn Ngabèi Darmapranata.

Panèwu kabupatèn, Mas Ngabèi Sutasanjaya.

Panèwu lid, Mas Ngabèi Sutadikarya.

--- 133 ---

Panèwu jaksa, Radèn Ngabèi Sutasurama.

Mantri jaksa ngrangkêp gripir, Radèn Ngabèi Sutawilapa.

Pangulu, Kaji Edrismuhi.

Dhistrik Kitha.

Panèwu, Ngabèi Sutasudarma.

Mantri pangkat 1 ing Bulakrêja, Mas Ngabèi Sutakartika.

Mantri pangkat 2 ing Sugihan, Mas Răngga Sutawardaya.

Mantri pangkat 2 ing Kêdhunggudèl, Mas Răngga Sutataruna.

Dhistrik ing Tawangsari.

Panèwu, Mas Ngabèi Sutasangaja.

Mantri pangkat 1 ing Ngutêr, Mas Ngabèi Sutarêksaka

Mantri pangkat 1 ing Grogol, Mas Ngabèi Sutasudarma.

Mantri pangkat 2 ing Watukêlir Banyubiru, Mas Răngga Sutamaruta.

Mantri pangkat 2 ing Kasihan, Mas Răngga Jayaniharja.

Kabupatèn Sragèn.

Bupati, Radèn Tumênggung Wiryadipraja.

Kaliwon, Radèn Ngabèi Wiryawidagda.

Panèwu jaksa, Mas Ngabèi Citrasiwaya.

Mantri jaksa, Mas Răngga Citrajaksana.

Panèwu lid, Mas Ngabèi Citrarêja.

Mantri gripir, Mas Ngabèi Citrawilapa.

Panguhu,[14] Mas Kasan Jenal Mustapa.

Dhistri[15]Kitha.

Panèwu, Radèn Ngabèi Citrasoma.

--- 134 ---

Mantri pangkat 1 ing Ngrapal, Mas Ngabèi Citrasukirna.

Dhistrik ing Masaran.

Panèwu, Radèn Ngabèi Sumawicitra.

Mantri pangkat 1 ing Tompe, Mas Ngabèi Jayasukarsa.

Mantri pangkat 2 ing Grompol, Radèn Răngga Partawijaya.

Dhistrik ing Jagamasan.

Panèwu, Mas Ngabèi Citrasancaka.

Mantri pangkat 1 ing Kutukan, Mas Ngabèi Citrasuwirya.

Mantri pangkat 2 ing Wanatêrsa, Mas Ngabèi Citrapustaka.

Dhistrik ing Gêmolong.

Panèwu, Radèn Ngabèi Jayamardawa.

Mantri pangkat 1 ing Nglawa, Mas Ngabèi Jayadirêksa.

Mantri pangkat 2 ing Wanasari, Mas Răngga Jayaanduta.

Dhistrik ing Gêsi.

Panèwu, Mas Ngabèi Citrasuraksa.

Mantri pangkat 1 ing Jênalas,Radèn Ngabèi Citrawantuwa.

Mantri pangkat 2 ing Pojok, Mas Răngga Citrawalgita.

Dhistrik ing Blimbing.

Panèwu, Radèn Ngabèi Citrawijaksa.

Mantri pangkat 1 ing Batu,Radèn Ngabèi Citrarêksaka.

Mantri pangkat 2 ing Gondhang, Mas Răngga Surasarana.

--- 135 ---

Kabupatèn ing Bayalali.

Bupati, Radèn Tumênggung Dirjakusuma.

Kaliwon, Radèn Ngabèi Mangundirja.

Panèwu jaksa, Mas Ngabèi Suramardawa.

Mantri jaksa, Mas Răngga Surasuparta.

Panèwu lid, Mas Ngabèi Surawirana.

Mantri gripir, Radèn Ngabèi Jayawilapa.

Pangulu, Mas Kasandimêja.

Dhistrik Kitha.

Panèwu, Mas Ngabèi Surasumarta.

Mantri pangkat 1 ing Banyudana, Mas Ngabèi Surasastra.

Mantri pangkat 2 ing Kumusuk, Radèn Răngga Suradirana.

Mantri pangkat 2 ing Têras, Mas Răngga Jayaukara.

Mantri pangkat 2 ing Sawit, Mas Răngga Surasadana.

Kabupatèn ing Ampèl.

Bupati, Radèn Tumênggung Ranadirja.

Kaliwon, Radèn Ngabèi Purwasudira.

Panèwu jaksa, Mas Ngabèi Jayadêgsana.

Mantri jaksa, Radèn Răngga Jayasutana.

Panèwu lid, Mas Ngabèi Agnyapranata.

Mantri gripir, Mas Ngabèi Suradirêksa.

Pangulu, Mas Kaji Ngali.

Dhistri Kitha.

Panèwu, Radèn Ngabèi Jayasugita.

--- 136 ---

Mantri pangkat 2 ing Gêtas, Mas Ngabèi Jayarsaya.

Mantri pangkat 2 ing Capaga, Mas Răngga Jayamandruwa.

Mantri pangkat 2 ing Plambong, Radèn Răngga Jayasupana.

Dhistrik ing Sima.

Panèwu, Radèn Ngabèi Jayawardaya.

Mantri pangkat 2 ing Tari, Radèn Răngga Jayatênaya.

Dhistrik ing Karanggêdhe.

Panèwu, Radèn Ngabèi Surasuwarsa.

Mantri pangkat 1 ing Ngandong, Mas Ngabèi Citrawadana.

Dhistrik ing Grogol.

Panèwu, Mas Ngabèi Jayasuharja.

Mantri pangkat 2 ing Juwangi, Radèn Răngga Citrasumbaga.

Mantri pangkat 2 ing Bandhung, Radèn Răngga Citrakartika.

Kabupatèn ing Klathèn.

Bupati, Radèn Tumênggung