Almanak, H. Buning, 1890, #1557

Pencarian Teks:

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil serta diakritik diabaikan; mengakomodasi variasi ejaan, termasuk [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

1890

Javaansche Almanak

(ZESDE JAARGANG.) UITGAVE VAN H. BUNING, - DJOKJA MET HET PORTRET VAN Z.E.DEN GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERLANDSCH-INDIE

Sêrat Pananggalan

Mawi karêngga ing gambaripun Kangjêng Tuwan Ingkang Wicaksana Gupêrnur Jendral ing Indiya Nèdêrlan

Kaêcap sarta kawêdalakên dening Tuwan H. Buning ing Ngayogyakarta.

--- 0 ---

[Grafik]

Sêrat Pananggalan

ingkang kaping 6 ing taun Walandi 1890 kaanggit dening Tan Ciuk San.

Kaêcap ing pangêcapanipun Tuwan H. Buning ing Ngayogyakarta.

--- I ---

Ing ngandhap punika kawontênanipun ing salêbêting Sêrat Pananggalan punika

Pratelaning grahana, kaca IV / Pratelaning tatêngêr, kaca 1-2 / Pratelaning pananggalan Walandi, Jawi, tuwin Cina, kaca 3-28 / Pratelaning dintên agêng băngsa Walandi, Jawi, tuwin Cina, kaca 29-32 / Paprintahan agêng ing India Nèdêrlan, kaca 33-38 / Kawontênanipun para amtênar ingkang ngasta paprintahan nagari ing tanah Jawi kalihan Madura, kaca 39-85

Ing ngandhap punika urutipun paresidhenan

Bantên kaca 39-41 / Bêtawi kaca 41-44 / Krawang kaca 45 / Prayangan kaca 45-49 / Cirêbon kaca 49-51 / Têgal kaca 51-52 / Pêkalongan kaca 52-53 / Sêmarang kaca 53-57 / Jêpara kaca 57-59 / Rêmbang kaca 59-60 / Surabaya kaca 61-64 / Madura kaca 65-67 /

--- II ---

Pasuruan kaca 67-68 / Prabalingga kaca 69-70 / Bêsuki kaca 70-72 / Banyumas kaca 72-74 / Pagêlèn kaca 75-76 / Kêdhu kaca 77 / Ngayogyakarta kaca 78 / Surakarta kaca 78-80 / Madiun kaca 80-82 / Kêdhiri kaca 83-85 / Para wadana dhistrik ing tanah Jawi tuwin Madura kaca 86-115 / Barisansan[1] pulo Madura 116-119 / Para upsir mêmuri băngsa luhur Jawi 120-121 / Bab karaton dalêm ing Surakarta Adiningrat 122-131 / Kawontênanipun paprintahan agêng Jawi tuwin pangadilan ing karaton dalêm Surakarta 131-134 / Kawontênanipun para agêng sakarerehanipun ing karaton dalêm Surakarta, ingkang sami nyêpêng paprintahan 134-155 / Kawontênanipun para upsiring prajurit karaton dalêm Surakarta 156-161 / Kawontênanipun ing Mangkunagaran 162-165 / Lesiyun Mangkunagaran 165-169 / Paprintahan tuwin pangadilan ing bawah Mangkunagaran 169-171 / Para prayantun ingkang sami nyêpêng paprintahan bawah

--- III ---

Mangkunagaran 171-174 / Bab karaton dalêm ing Ngayogyakarta Adiningrat 175-180 / Kawontênanipun paprintahan agêng Jawi tuwin pangadilan ing karaton dalêm Ngayogyakarta Adiningrat 180-181 / Kawontênanipun para agêng sakarerehanipun ing karaton dalêm Ngayogyakarta, ingkang sami nyêpêng paprintahan 182-201 / Kawontênanipun ing Pakualaman 202-204 / Lesiyun Pakualaman 204-205 / Para prayantun ingkang sami nyêpêng paprintahan bawah Pakualaman 206-210 / Para pangagênging băngsa Cina ing tanah Jawi tuwin Madura 211-230 / Para pangagênging băngsa sabrang 231-235 / Pratelaning kalêpatan sarta ewah-ewahan ingkang kantun 236-242 / Pratelaning lampahipun sarta umbalanipun tiyang ingkang numpak kareta sêpur 1-32 / Sêrat Gêdhog lampahan Kudanarawăngsa kaca 1-96

--- IV ---

Pratelaning Grahana

26 Nopèmbêr grahana rêmbulan katingal ing pulo Jawi kalihan Madura, wiwitipun ing wanci sontên jam 6 langkung 25 mênut ngantos dumugi dalu jam 10 langkung 57 mênut. Manut wancinipun ing nagari Bêtawi.

Kajawi saking punika ugi wontên grahana surya, ananging sadaya botên katingal ing pulo Jawi kalihan Madura.

--- 121 ---

Pratelaning Tatêngêr

Namining dintên, A = Akhad, Sn = Sênèn, Sl = Salasa, Rê = Rêbo, Kê = Kêmis, Ju = Jumungah, Sê = Sêtu.

Namining pêkênan, Wa = Wage, Kli = Kaliwon, Lê = Lêgi, Pa = Paing, Pn = Pon.

Namining Paringkêlan, U = Uwas, Ma = Mawulu, Tu = Tungle, Ar = Aryang, Wu = Wurukung, Pa = Paningron.

Ing salêbêtipun kothakanipun tanggal Walandi, Jawi tuwin Cina, bilih angkanipun mawi tăndha * punika têranganipun ing dintên tanggal punika dhawah ing dintên agêng, mênggah badhe sumêrêp dintên agêng punapa, mugi kaupadosana ing kaca 29 dumugi kaca 32, ing ngriku sagêd pinanggih sarta sumêrêp dhawahipun dintên agêng punapa, kados ta: ing wulan Jumadilakir tagal[2] kaping 27, mawi tăndha * kaupadosana ing kaca 31, tamtu pinanggih katêranganipun ing dintên punika dhawah dintên agêng tingalan dalêm panjênêngan sampeyan dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan ing Surakarta.

--- 122 ---

Bab kadhaton dalêm ing Surakarta Adiningrat

Ingkang jumênêng nata ing nagari Surakarta sapunika Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan Pakubuwana, Senapati ing Ngalaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama ingkang kaping 9, komandhuring bintang Nèdêrlansên Leyo, sarta komandhuring bintang Phran Yosèph ing nagari Ustênrik. Jendral mayuring wadyabala dalêm sri maharaja ing nagari Nèdêrlan, putra dalêm panênggak swargi Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan ingkang kaping 6, patutan saking pramèswari dalêm Gusti Kangjêng Ratu Agêng ingkang sampun surud kala dintên malêm Sênèn tanggal kaping 4 wulan Jumadilakir taun Be 1816 utawi kaping 28 Pèbruari taun Walandi 1887, wiyosan dalêm dintên Rêbo Kliwon tanggal kaping 7 wulan Rêjêb taun Je, ăngka 1758 utawi kaping 22 wulan Dhesèmbêr taun Walandi 1830, nalika diwasa dalêm, ajêjuluk Kangjêng Gusti Pangeran Arya Prabu Wijaya, ing sasurud dalêm swargi Sampeyan Dalêm [Dalê...]

--- 123 ---

[...m] Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan ingkang kaping 7, kajunjung jumênêng Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Anom. Jumênêng dalêm kangjêng gusti ing dintên Sênèn Pon tanggal kaping 4 wulan Sawal taun Jimakir, ăngka 1786, utawi kaping 17 Mèi taun Walandi 1858, ing sasurud dalêm swargi Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan ingkang kaping 8, lajêng anggêntosi jumênêng nata, jumênêng dalêm ing dintên Sênèn Lêgi tanggal kaping 27 wulan Jumadilakir taun Je, ăngka 1790, utawi kaping 30 wulan Dhesèmbêr taun Walandi 1861, dumuginipun ing dintên Sênèn Lêgi tanggal kaping 16 wulan Rêjêb ing taun Jimakir, ăngka 1794, utawi kaping 4 wulan Dhesèmbêr taun Walandi 1865, sampeyan dalêm amundhut pramèswari Radèn Ajêng Kustiyah, putranipun swargi Kangjêng Pangeran Arya Adiwijaya ingkang kaping 2 ing Surakarta, patutan saking Gusti Kangjêng Ratu Bandara, mawi kaparingan nama Kangjêng Bandara Dèn Ayu Kustiyah, nuntên ing dintên Sênèn Pon tanggal kaping 23 wulan Rêjêb wau, utawi kaping 11 wulan Dhesèmbêr taun Walandi 1865, pramèswari dalêm kajunjung nama Gusti Kangjêng Ratu Pakubuwana, Gusti Kangjêng Ratu wau amung patutan satunggal kakung, inggih punika Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Anom Amangkunagara, ingkang jumêneng sapunika

--- 124 ---

dumuginipun dintên malêm Ngahat tanggal kaping 2 wulan Rêjêb ing taun Be, ăngka 1816, utawi tanggal kaping 21 Marêt taun Walandi1887, gusti kangjêng ratu wau surud kondur ing jaman kalanggêngan.

Ing dintên Sênèn Pon tanggal kaping 15 wulan Ruwah taun Be, ăngka 1816, utawi kaping 9 wulan Mèi, taun Walandi 1887, kaparênging karsa dalêm garwa dalêm ampeyan Radèn Ayu Adipati Mandayaprana, kajunjung jumênêng pramèswari dalêm, ugi anama Gusti Kangjêng Ratu Pakubuwana, ingkang wau sakawitipun kapundhut dados garwa dalêm ampeyan kapatêdhan nama Radèn Rarasati, lajêng kajunjung nama Radèn Ayu Adipati Mandayaprana tumuntên kajunjung nama kangjêng ratu punika, wondene ingkang apêputra swargi Radèn Mayur Puspawinata, abdi dalêm mayur prajurit jayatêtana ing karaton dalêm Sukarta.

Pratelanipun ratu pramèswari dalêm

Paramèswari dalêm Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun ingkang jumênêng sapunika.

Kangjêng Ratu Pakubuwana, putranipun swargi Radèn Mayur Puspawinata, [Puspa...]

--- 125 ---

[...winata,] abdi dalêm mayur prajurit jayatêtana, ing karaton dalêm Surakarta.

Pratelanipun para putra tuwin putri dalêm

Putra putri dalêm Swargi Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun kaping 5.

1. Kangjêng Pangeran Arya Suryaningrat. 2. Kangjêng Radèn Ayu Riyaatmaja

Putra tuwin putri dalêm swargi Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun kaping 6.

1. Gusti Kangjêng Ratu Timur, patutan saking pramèswari dalêm swargi Gusti Kangjêng Ratu Anom, krama Kajêng[3] Pangeran Arya Natabrata ingkang kaping 2. 2. Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan ingkang jumênêng sapunika. 3. Kangjêng Radèn Ayu Kusumabrata, krama Kangjêng Pangeran Arya Kusumabrata, ingkang kaping 2. 4. Kangjêng Radèn Ayu Săntakusuma, krama swargi Kangjêng Pangeran Arya Săntakusuma, ingkang kaping 2.

--- 126 ---

5. Kangjêng Radèn Ayu Cakradiningrat

Putra-putri dalêm swargi Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun kaping 7.

1. Kangjêng Radèn Ayu Suryaningrat, krama Kangjêng Pangeran Arya Suryaningrat. 2. Gusti Kangjêng Ratu Pambayun, patutan saking pramèswari dalêm swargi Gusti Kangjêng Ratu Kancana.

Putra putri dalêm swargi Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun kaping 8.

Gusti Kangjêng Ratu Bandara, krama swargi Kangjêng Pangeran Arya Adiwijaya ingkang kaping 2, inggih punika ibu dalêm swargi Gusti Kangjêng Ratu Pakubuwana.

Putra tuwin putri dalêm Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan ingkang jumênêng sapunika, kajawi ingkang dèrèng diwasa.

Ingkang saking pramèswari dalêm, amung satunggal Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Anom Amangkunagara, Sudibya rajaputra narendra Mataram, ingkang kaping 5, Litnan Kolonèl ing Genêralên staph, sarta bintanging kaprabon pusaka kadipatèn anom, ing Surakarta Adiningrat. Wiyosan dalêm kala ing dintên Kêmis Lêgi tanggal kaping 21 wulan Rêjêb ing taun Alip ăngka 1795 utawi tanggal kaping 29 wulan Nopèmbêr, taun Walandi 1866, jumênêng dalêm Kangjêng

--- 127 ---

Gusti Pangeran Adipati Anom, ing dintên Sênèn Lêgi tanggal kaping 27, wulan Jumadilakir ing taun Je, ăngka 1798 utawi tanggal kaping 4 wulan Oktobêr taun Walandi 1869.

Putra dalêm ingkang sampun jumênêng pangeran

1. Kangjêng Gusti Pangeran Arya Prabuwijaya, ingkang ing ngajêng anama Kangjêng Pangeran Angabèi Litnan Kolonèl ajidanipun Kangjêng Tuwan Ingkang Wicaksana Guphêrnur Jendral. 2. Kangjêng Pangeran Arya Matara,[4] mayur phan staph. 3. Kangjêng Pangeran Arya Natakusuma. 4. Kangjêng Pangeran Arya Adikusuma. 5. Kangjêng Pangeran Arya Pakuningrat. 6. Kangjêng Pangeran Arya Prabuningrat, kaptin ajidan dalêm Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan. 7. Kangjêng Pangeran Arya Kusumadiningrat. 8. Kangjêng Pangeran Arya Purbadiningrat. 9. Kangjêng Pangeran Arya Cakradiningrat, wontên ing nagari Ambon.

--- 128 ---

10. Kangjêng Pangeran Arya Cakraningrat. 11. Kangjêng Pangeran Arya Kusumadilaga

Putra-putri dalêm ingkang sampun krama

1. Kangjêng Radèn Ayu Adinagara, krama Kangjêng Pangeran Arya Adinagara kaping 2. 2. Kangjêng Radèn Ayu Purwadiningrat, krama Radèn Tumênggung Purwadiningrat. 3. Kangjêng Radèn Ayu Kartadipura, krama Radèn Mas Arya Kartadipura

Pratelanipun para pangèn[5] santana dalêm

Wayah dalêm swargi Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun kaping 3.

Putranipun swargi Kangjêng Pangeran Arya Dipanagara, Kangjêng Pangeran Arya Dipawinata.

Wayah dalêm swargi Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun kaping 4.

--- 129 ---

1. Putranipun swargi Kangjêng Pangeran Adipati Arya Kusumayuda, Kangjêng Pangeran Arya Kusumayuda, Kangjêng Pangeran Arya Purbanagara, kolonèl kumêndhan prajurit dalêm ing karaton dalêm Surakarta, tilas mantu dalêm swargi Ingkang Sinuhun kaping 8. 2. Putranipun swargi Kangjêng Pangeran Răngga Danupaya, Kangjêng Pangeran Răngga Danupaya kaping 2, wontên ing nagari Mênadho. 3. Putranipun swargi Kangjêng Pangeran Panji Anom, Kangjêng Pangeran Arya Dipakusuma. 4. Putranipun swargi Kangjêng Pangeran Panji Priyêmbada, Kangjêng Pangeran Panji Priyêmbada kaping 2.

Wayah dalêm swargi Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun kaping 5.

1. Putranipun swargi Kangjêng Pangeran Arya Suryabrata, Kangjêng Pangeran Arya Suryabrata kaping 2. 2. Putranipun swargi Kangjêng Pangeran Arya Natabrata, Kangjêng Pangeran Arya Natabrata kaping 2, krama angsal Gusti Kangjêng Ratu Timur, putri dalêm swargi Ingkang Sinuhun kaping 6. 3. Putranipun swargi Kangjêng Pangeran Arya Kusumabrata, Kangjêng Pangeran Arya Kusumabrata kaping 2. 4. Putranipun swargi Kangjêng Pangeran Arya Pringgakusuma, Kangjêng Pangeran Arya Pringgakusuma kaping 2.

--- 130 ---

5. Putranipun Kangjêng Pangeran Arya Suryaningrat, ingkang patutan saking putri dalêm Ingkang Sinuhun kaping 7, Kangjêng Pangeran Arya Cakranagara, litnan kolonèl ing Ustindhisê kaphalêri. 6. Putranipun swargi Bandara Radèn Ayu Adiwinata, Kangjêng Pangeran Arya Adinagara kaping 2, mantu dalêm Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan ingkang jumênêng sapunika. 7. Putranipun swargi Kangjêng Pangeran Tumênggung Sindusena, Kangjêng Pangeran Tumênggung Bratakusuma. 8. Putranipun swargi Kangjêng Pangeran Arya Suryakusuma, Kangjêng Pangeran Panji Puspakusuma.

Wayah dalêm swargi Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun kaping 8.

Putranipun Gusti Kangjêng Ratu Bandara, patutan saking swargi Kangjêng Pangeran Arya Adiwijaya kaping 2, Kangjêng Pangeran Arya Adisurya, ipe dalêm Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun ingkang jumênêng sapunika.

Buyut dalêm swargi Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun kaping 3.

1. Wayahipun swargi Kangjêng Pangeran Arya Pamot, inggih Kangjêng Panêmbahan Jurumartani. Putranipun swargi Kangjêng Pangeran Arya Pamot kaping 2.

--- 131 ---

Kangjêng Pangeran Arya Pamot kaping 3. 2. Wayahipun swargi Kangjêng Pangeran Arya Adinagara, Kangjêng Pangeran Arya Dinagara[6] kaping 2, ingkang sampun kasêbut ing ngajêng.

Kangjêng Pangeran Arya Adiwijaya kaping 3, litnan kolonèl phan staph putranipun swargi Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara ingkang kaping 4, inggih punika Pangeran ingkang minăngka wakilipun Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Arya Prabu Prangwadana sowan Sênèn Kêmis dhatêng kadhaton.

Kawontênanipun paprintahan agêng jawi tuwin pangadilan ing karaton dalêm Surakarta Adiningrat

1. Ingkang ngasta pangawasa, bangbang pangalum-alum ing salêbêtipun baluwarti kadhaton, sarta tumrap para kangjêng pangeran akalihan para bandara santana dalêm, Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Anom Amangkunagara Sudibya Rajaputra Narendra Mataram.

--- 132 ---

2. Ingkang ngasta pangawasa bangbang pangalum-alum ing sawawêngkonipun karaton dalêm sadaya, pêpatih dalêm, kanthi bupati nayaka dalêm 8, inggih punika ingkang dipun wastani kangjêng parentah agêng.

Pangadilan dalêm punika wontên 4, wijangipun kados ing ngandhap punika.

1. Pangadilan kadipatèn anom, inggih punika ingkang wênang anindakakên angrampungi, prakawisipun para kangjêng pangeran, tuwin para bandara santana dalêm, pangagêngipun pangadilan, Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Anom, lidipun kangjêng pangeran putra dalêm sawatawis, bupati nayaka satunggal, saha bupati kadipatèn anom.

2. Pangadilan pradata agêng, inggih punika ingkang wênang anindakakên angrampungi sawarninipun prakawis kadurjanan agêng, kados ta rajapêjah, kècu, ngobong griya, begal, sasaminipun prakawis ingkang dipun gantungi paukuman awrat, tuwin prakawis parapabên, ingkang botên anggugat putra santana dalêm. Pangagêngipun pangadilan, pêpatih dalêm lidipun para bupati nayaka dalêm 8, kajawi ingkang sampun kakarsakakên dados lid ing kadipatèn anom.

--- 133 ---

3. Pangadilan pradata kabupatèn, dumunung wontên karajanipun kabupatèn, inggih punika ing Klathèn, Kartasura, Bayalali, Ngampèl, Sragèn, tuwin Sukoharja. Pangadilan nêm panggenan wau, sami wênang anindakakên angrampungi, sawarninipun prakawis kadurjanan, sanèsipun ingkang kêdah lumados pradata agêng, kados ta: pandung, bradhat, nyolong, ngapusi, sasaminipun prakawis ingkang botên ginantungan paukuman awrat, tuwin parapabên, ingkang botên anggugat putra santana dalêm tuwin para prayayi agung Jawi, pangagêngipun pangadilan, bupati pulisi, lidipun kaliwon akalihan panèwu utawi mantri ing kitha wau, sêrat karampunganipun para pangadilan pradata kabupatèn, kêdah katêtêpakên sarta kaasmanan dening pêpatih dalêm, dados para bupati ing kitha-kitha kasêbut ing nginggil, kajawi anggènipun anindakakên paprintahan wajibipun bupati, mawi ngiras dados pangagêngipun pangadilan, punapadene mawi kaparingan wawênang angrampungi prakawis pulisi rol, ngangge kasaksèn ing tuwan asistèn residhèn, ingkang nunggil gagêlêngan kalihan kabupatènipun.

4. Pangadilan surambi dalêm, inggih punika ingkang kawênangakên [kawênanga...]

--- 134 ---

[...kên] anindakakên angrampungi, sawarninipun prakawis salakirabi talak waris wasiyat, pangagêngipun pangadilan, wadana pangulu agêng lidipun para khatib.

Kawontênanipun para agêng sakarerehanipun, ing karaton dalêm Surakarta ingkang sami anyêpêng paprintahan

Pêpatih dalêm, taksih lowong, ingkang amakili Kangjêng Rahadèn Mas Adipati Mangunkusuma.

Kawadanan Kapatihan

Pêpatih wadana parentah ing kapatihan, Radèn Ngabèi Sasradirêja. Kaliwon mantri anom lêbêt, Radèn Mas Ngabèi Sasraatmaja, kaliwon mantri anom jawi, Radèn Ngabèi Sumadirêja. Panèwu jaksa, 1. Mas Ngabèi Nitipradata, 2. Radèn Ngabèi Jaksapradata. Panèwu pulisi, Radèn Ngabèi Citrapranata.

--- 135 ---

Pangulu, Kyai Ngabèi Ngabdul Salam, ngrangkêp dados pangulu pangadilan residhèn sirad.

Bupati nayaka dalêm 8 ingkang mawi bawat, golongan lêbêt

1. Kabupatèn kaparak kiwa

Bupati, Radèn Mas Arya Jayadiningrat, bêkêl lêbêt, têgêsipun bêkêl, dados sêpuhipun para bupati nayaka lêbêt sadaya. Kaliwon, Radèn Mas Ngabèi Bratadipura. Kaliwon wadananing abdi dalêm karaton, Radèn Mas Ngabèi Purbadipura. Kaliwon wadana gadhing Mataram, Radèn Ngabèi Rajadipura. Kaliwon gadhing Mataram, Radèn Ngabèi Nitipura. Kaliwon wadananing abdi dalêm anggandhèk, Radèn Ngabèi Jayadarsana. Panèwu jaksa, 1. Mas Ngabèi Pringgapradata, 2. Mas Ngabèi Jayapradata. Panèwu pulisi, Radèn Ngabèi Jayapranata.

--- 136 ---

2. Kabupatèn kaparak têngên

Bupati, Radèn Mas Tumênggung Purwadiningrat, mantu dalêm Ingkang Sinuhun sapunika, ngrangkêp mangagêngi kantor kapatihan. Kaliwon, Radèn Ngabèi Purwadipura, bêkêl lêbêt, têgêsipun bêkêl, dados sasêpuhipun para kaliwon nayaka lêbêt sadaya. Kaliwon wadananing abdi dalêm grêji, taksih lowong. Kaliwon wadananing abdi dalêm anggandhèk, Radèn Ngabèi Purwadarsana. Panèwu jaksa, 1. Radèn Ngabèi Sastrapradata, 2. Mas Ngabèi Purwapradata, ingkang dados gripir prakawis parapabên. Mantri pulisi, Mas Ngabèi Purwapranata.

3. Kabupatèn gêdhong kiwa

Bupati, Radèn Mas Arya Kartadipura, mantu dalêm Ingkang Sinuhun sapunika. Kaliwon, Radèn Ngabèi Martadipura. Kaliwon wadananing abdi dalêm kêmasan, Radèn Ngabèi Samaita.

--- 137 ---

Panèwu jaksa, taksih lowong. Mantri pulisi, Radèn Ngabèi Kartapranata.

4. Kabupatèn gêdhong têngên

Bupati, Radèn Tumênggung Arjadipura. Kaliwon, Radèn Ngabèi Suradipura. Panèwu jaksa, taksih lowong. Mantri jaksa, Mas Ngabèi Arjamanggala. Mantri pulisi, Mas Ngabèi Arjapranata.

Golongan jawi

1. Kabupatèn siti agêng

Bupati, Radèn Tumênggung Suryawinata, bêkêl jawi, têgêsipun bêkêl, dados sasêpuhipun para bupati nayaka jawi sadaya. Kaliwon, Radèn Ngabèi Purwakusuma, kapêthil mangagêngi kantor kapatihan, dados sorsoranipun Radèn Mas Tumênggung Purwadiningrat.

--- 138 ---

Panèwu jaksa, 1. Mas Ngabèi Surapradata, 2. Mas Ngabèi Prabapradata. Mantri pulisi, Radèn Mas Ngabèi Kramapranata.

2. Kabupatèn sèwu

Bupati, taksih lowong. Kaliwon, taksih lowong. Panèwu jaksa, 1. Radèn Ngabèi Wăngsapradata, 2. Radèn Ngabèi Ănggapradata. Mantri pulisi, Mas Ngabèi Wăngsapranata

3. Kabupatèn panumping

Bupati, Radèn Tumênggung Prawiranagara. Kaliwon, Radèn Mas Ngabèi Sasrakusuma. Panèwu jaksa, 1. Mas Ngabèi Wirapradata, 2. Radèn Ngabèi Atmapradata. Panèwu pulisi, Mas Ngabèi Mangunpranata.

4. Kabupatèn bumi

Bupati, Radèn Tumênggung Tăndhanagara.

--- 139 ---

Kaliwon, taksih lowong. Panèwu jaksa, 1. Mas Ngabèi Yudapradata, 2. Mas Ngabèi Martapradata. Mantri pulisisi,[7] Mas Ngabèi Mangkupranata.

Bupati anon-anon

Golongan lêbêt

1. Kabupatèn pangrêmbe

Bupati, Ondêr Mayur Radèn Mas Tumênggung Wiryadiningrat, inggih punika ingkang minăngka pêpatih dalêm lêbêt, mantu dalêm Ingkang Sinuhun sapunika. Kaliwon, taksih lowong. Panèwu jaksa, 1. Radèn Ngabèi Wiryapradata, 2. Mas Ngabèi Kartapradata. Mantri pulisi, Mas Ngabèi Wiryapranata.

2. Kabupatèn kalang

Bupati, Radèn Tumênggung Wrêksanagara.

--- 140 ---

Kaliwon, Radèn Ngabèi Rajamanggala. Panèwu jaksa, 1. Mas Ngabèi Rajapradata, 2. Mas Ngabèi Wrêksapradata. Panèwu pulisi, Radèn Ngabèi Dirjapranata.

3. Kabupatèn kadipatèn anom

Bupati, Radèn Mas Arya Sujanapura, inggih punika ingkang minăngka pêpatih ing kadipatèn anom. Kaliwon, Radèn Ngabèi Săntadipura. Kaliwon pujăngga, taksih lowong. Panèwu jaksa, 1. Mas Ngabèi Aknyapradata, 2. Mas Ngabèi Săntapradata. Pangulu, Mas Ngabèi Imampura. Panèwu pulisi sajawining baluwarti, Mas Ngabèi Wirapranata. Mantri pulisi salêbêting baluwarti kadhaton, Radèn Ngabèi Yasapranata.

--- 141 ---

Golongan jawi

1. Kabupatèn galadhag

Bupati, taksih lowong. Kaliwon, Radèn Ngabèi Bujanagara, kapêthil wontên kantor kapatihan, dados pangagêng nyêpêng kas arta nagari. Panèwu jaksa, 1. Mas Ngabèi Brajapradata, 2. Mas Ngabèi Bujapradata.

2. Kabupatèn jaksa

Bupati, taksih lowong. Mênggah para panèwu jaksa kabupatèn nayaka tuwin anon-anon sadaya, kajawi kabawah dhatêng bupatinipun piyambak-piyambak, sadaya sami kabawah sarta kawêngku dening bupati jaksa, saha pundi ingkang botên kapêthil garap padamêlan sanès, sami tumut garap prakawis wontên pradata agêng, wijangipun kados ing ngandhap punika.

--- 142 ---

Ingkang garap prakawis kadurjanan tuwin paprintahan nagari

Kaliwon, Radèn Ngabèi Mangunpradata. Panèwu gripiring pradata agêng, Radèn Ngabèi Darsapradata. Para panèwu Jaksa, 1. Radèn Ngabèi Sastrapradata, 2. Mas Ngabèi Brajapradata, 3. Mas Ngabèi Prabapradata, 4. Mas Ngabèi Martapradata.

Ingkang garap prakawis parapabên

Kaliwon Radèn Ngabèi Yasapradata. Panèwu gripiring pradata agêng, Mas Ngabèi Purwapradata. Para panèwu jaksa, 1. Mas Ngabèi Surapradata, 2.Radèn Nagabèi Wăngsapradata, 3. Radèn Nagabèi Ănggapradata, 4. Mas Ngabèi Jayapradata, 5. Mas Ngabèi Pringgapradata, 6. Mas Ngabèi Rajapradata, 7. Mas Ngabèi Wrêksapradata, 8. Mas Ngabèi Prajapradata, 9. Mas Ngabèi Atmapradata.

--- 143 ---

3. Kabupatèn pangulon

Wadana pangulu agêng, Radèn Pangulu Tapsiranom, khakim ngiras landrad pradata agêng, Bêkêl khêtib, taksih lowong. Kaliwon wadananing abdi dalêm suranata, Radèn Ngabèi Rêsaniti. Panèwu jaksa, Mas Ngabèi Dipapradata. Mantri jaksa, Mas Ngabèi Căndrapradata. Mantri carik minăngka gripir, Mas Răngga Sastraprajaka. Mantri pulisi, Radèn Răngga Martapranata.

Kabupatèn prajurit

Pangagêngipun, Kangjêng Pangeran Kolonèl Arya Purbanagara. Kaliwon wadananing abdi dalêm panêgar, Radèn Ngabèi Suranagara. Panèwu jaksa, 1. Mas Ngabèi Ardipradata, 2. Radèn Ngabèi Prajapradata. Mantri pulisi, Radèn Ngabèi Wignyapranata.

--- 144 ---

Para kaliwon anon-anon lêbêt, ingkang botên kabawah bupati

1. Radèn Ngabèi Bujadipura, kaliwon wadananing abdi dalêm panandhon. 2. Radèn Ngabèi Sastradipura, kaliwon wadananing abdi dalêm carik.

Bupati pulisi

1. Kabupatèn pulisi salêbêting nagari

Bupati, Radèn Tumênggung Kartanagara. Kaliwon, wakil Mas Ngabèi Sêcapradata, panèwu jaksa gêdhong kiwa. Jaksa, Radèn Ngabèi Linggapradata. Panèwu kabupatèn, Radèn Ngabèi Darpapranata. Mantri kabupatèn, 1. Mas Răngga Rêksapranata, 2. Radèn Răngga Surapranata, 3. Radèn Răngga Wimbapranata, 4. Mas Răngga Tandyapranata, 5. Mas Răngga Tirtapranata, 6. Mas Răngga Samarêncana, 7. Mas Răngga Jagadipura, 8. Mas Răngga Karmapranata, 9. Mas Răngga Sastrapranata.

--- 145 ---

Mantri pulisi niyaga, Mas Răngga Yudapranata. Mantri pulisi nusupan, Radèn Răngga Endrapranata. Panèwu pangagênging dhistrik Grogol, Radèn Ngabèi Puspapranata. Mantri, 1. Mas Răngga Karnapranata, 2. Mas Răngga Kramaharja. Para panèwu mantri pulisi kabupatèn nayaka tuwin anon-anon ingkang sampun kasêbut ing ngajêng, kajawi kabawahakên dhatêng bupatinipun piyambak-piyambak, sadaya sami kabawah sarta kawêngku dening bupati pulisi nagari.

2. Kabupatèn Sukaharja

Ondêr rêgèn pangagêngipun kabupatèn, Radèn Ngabèi Darmapranata. Panèwu, 1. Mas Ngabèi Sutasanjaya, 2. Mas Ngabèi Sutadikarya, 3. Radèn Ngabèi Sumawicitra. Pangulu, Khaji Idris Muhyi. Jaksa, Mas Ngabèi Sutasurama. Gripir, Mas Ngabèi Sutajaksana. Mantri kabupatèn, 1. Mas Răngga Sutamarga, 2. Radèn Răngga Sutasumitra.

--- 146 ---

Para dhistrik bawah Sukaharja

1. Dhistrik kitha, panèwu, Mas Ngabèi Sutasudarsa, mantri, 1. Mas Răngga Suta Andaka, 2. Mas Răngga Sutakartika, 3. Mas Răngga Sutaatmaja.

2. Dhistrik Ngutêr, panèwu, Mas Ngabèi Sutadipraya, mantri, 1. Mas Răngga Sutasumarma, 2. Mas Răngga Sutasuwignya.

3. Dhistrik Tawang, panèwu, Radèn Ngabèi Jayamartana. Mantri, Mas Răngga Sutasêngaja.

4. Dhistrik Masaran, panèwu, Mas Ngabèi Sutadigdaya, mantri, Mas Răngga Sutamaruta.

3. Kabupatèn Kalathèn

Bupati, wakil Radèn Ngabèi Martaatmaja. Kaliwon, wakil Radèn Ngabèi Arjapradata, panèwu jaksa gêdhong têngên. Panèwu, Radèn Ngabèi Mangunsubrata. Pangulu, Mas Ngabdul Kadir.

--- 147 ---

Jaksa, Radèn Ngabèi Mangundisastra. Ajung jaksa, Radèn Ngabèi Mangunjaksana. Gripir, Mas Ngabèi Mangunwidagda. Mantri kabupatèn, 1. Radèn Răngga Mangunsukarta, 2. Radèn Răngga Mangunsumarta, 3. Mas Răngga Mangunpracaya, 4. Radèn Răngga Martasuwignya, 5. Mas Răngga Mangunrênggana, 6. Mas Răngga Mangunsudarsa, 7. Mas Răngga Mangunprayoga, 8. Radèn Răngga Mangunsangkaya, 9. Mas Răngga Mangunbantuna.

Para dhistrik bawah Klathèn

1. Dhistrik kitha, panèwu, Radèn Ngabèi Mangunsumitra, mantri, 1. Mas Răngga Mangunsadana, 2. Mas Răngga Mangunkastawa.

2. Dhistrik gêdhongan, panèwu, Radèn Ngabèi Mangunrêksaka, mantri, Radèn Răngga Mangunsewaka.

3. Dhistrik sapuluh, panèwu, Radèn Ngabèi Mangunsarjana, mantri, Radèn Răngga Mangunsasama.

4. Dhistrik Prambanan, panèwu, Mas Ngabèi Mangun Ardaya, mantri, Mas Răngga Mangunkaryasa.

5. Dhistrik Gêsikan, panèwu, Radèn Ngabèi Mangunarja, mantri, Radèn Răngga Mangunbisama.

--- 148 ---

6. Dhistrik Kalisoga, panèwu, Mas Ngabèi Mangunwirya, mantri, Radèn Răngga Mangunsêngkali.

4. Kabupatèn Kartasura

Bupati, Radèn Tumênggung Citradirja. Kaliwon, Radèn Ngabèi Mangunwardaya. Panèwu, Radèn Ngabèi Jaksasuwirya. Pangulu, Mas Imam Jurèmi. Jaksa, Radèn Ngabèi Tirtasuwirya. Ajung jaksa, Mas Ngabèi Jayasuwirya. Gripir, Mas Ngabèi Citrasuwirya. Mantri kabupatèn, 1. Radèn Răngga Kramasuwirya, 2. Mas Răngga Sastrasuwirya, 3. Mas Răngga Kardasuwirya, 4. Mas Răngga Aknyasuwirya, 5. Mas Răngga Kartasuwirya.

Para dhistrik bawah Kartasura

1. Dhistrik kitha, panèwu, Radèn Ngabèi Natawirya, mantri, 1. Mas Răngga Karyasuwirya, 2. Radèn Răngga Arjasuwirya.

2. Dhistrik Kathithang, panèwu, Radèn Ngabèi Dipamartana, mantri, Mas Răngga Margasuwirya.

--- 149 ---

3. Dhistrik Taraman, panèwu, Radèn Ngabèi Ranasuwirya, mantri, Radèn Răngga Dipakardaya.

4. Dhistrik Bêndha, panèwu, Mas Ngabèi Dipasuwirya, mantri, Mas Răngga Martasuwirya.

5. Dhistrik Jênon, panèwu, Mas Ngabèi Jayaprabăngsa, mantri, Mas Răngga Darsasuwirya.

5. Kabupatèn Bayalali

Bupati, Radèn Mas Tumênggung Dirjakusuma. Kaliwon, Radèn Ngabèi Mangundirja. Panèwu, 1. Mas Ngabèi Suradigdaya, 2. Mas Ngabèi Suradirêksa. Pangulu, Mas Khasandimêja. Jaksa, Radèn Ngabèi Surasugita. Ajung jaksa, Mas Ngabèi Surasasana. Gripir, Mas Ngabèi Surasastra. Mantri kabupatèn, 1. Mas Răngga Suradiwăngsa, 2. Mas Răngga Surawirana, 3. Mas Răngga Suradimêja.

Para dhistrik bawah Bayalali

1. Dhistrik Kitha, panèwu, Mas Ngabèi Surasumarta,

--- 150 ---

mantri, Mas Răngga Surasuparta.

2. Dhistrik Banyudana, panèwu, Radèn Ngabèi Surasuwarsa, mantri, Mas Răngga Surasadana.

3. Dhistrik Jatinom, panèwu, Mas Ngabèi Suradikara, mantri, Mas Răngga Surasupatra.

4. Dhistrik Koripan, panèwu, Radèn Ngabèi Surapruwita, mantri, Mas Răngga Surapaminta.

5. Ondêr dhistrik Tumang, panèwu Mas Ngabèi Surakarya.

6. Kabupatèn Ngampèl

Bupati, Radèn Tumênggung Ranadirja. Kaliwon, Radèn Ngabèi Purwasudira. Panèwu, Radèn Ngabèi Akyapranata. Pangulu, Khaji Ngali. Jaksa, Radèn Ngabèi Jayajaksana. Ajung Jaksa, Radèn Ngabèi Jayasutana. Gripir, Mas Ngabèi Jaya Ukara.

--- 151 ---

Mantri Kabupatèn, 1. Radèn Răngga Jayamardawa, 2. Mas Răngga Jiwadikrama.

Para dhistrik bawah Ngampèl

1. Dhistrik Kitha, panèwu, Radèn Ngabèi Jayasugita, mantri, Mas Răngga Jayasuharja.

2. Dhistrik Karanggêdhe, panèwu, Mas Ngabèi Jayarêja, mantri, 1. Mas Răngga Jayasukarsa, 2. Mas Răngga Jayawirana.

3. Dhistrik Sima, panèwu, taksih lowong, mantri, Mas Răngga Jayatanaya.

4. Dhistrik Kaliyasa, panèwu, Radèn Ngabèi Jayasuwignya

5. Dhistrik Lawang, panèwu, Radèn Ngabèi Jayawardaya, mantri, Mas Răngga Jayasupama.

7. Kabupatèn Sragèn

Bupati, Radèn Tumênggung Wiryadipraja. Kaliwon, wakil Mas Ngabèi Citrawilarsa.

--- 152 ---

Panèwu, Mas Ngabèi Citrasukirna. Pangulu, Mas Kasan Jenal Mustapa. Jaksa, Radèn Ngabèi Citrawijaksa. Ajung jaksa, Radèn Ngabèi Citrawahana. Gripir, Mas Ngabèi Citrawiluta. Mantri kabupatèn, 1. Radèn Răngga Citrakartika, 2. Mas Răngga Citradarma, 3. Mas Răngga Sastradiwirya, 4. Mas Răngga Citrasumbaga.

Para dhistrik bawah Sragèn

1. Dhistrik Kitha, panèwu, Radèn Ngabèi Citrakusuma, mantri, Radèn Răngga Citrapuspita.

2. Dhistrik Grompol, panèwu, Radèn Ngabèi Citrawirya, mantri, Mas Răngga Citramarwata.

3. Dhistrik Karangdurèn, panèwu, taksih lowong, mantri, Mas Răngga Citraprawira.

4. Dhistrik Sambungmacan, panèwu, Mas Ngabèi Citrasantika, mantri, Mas Răngga Citrarêksaka.

5. Dhistrik Majênang, panèwu, Mas Ngabèi Yudasuwirya, mantri, Mas Răngga Citrawantuwa.

--- 153 ---

6. Ondêr dhistrik Ngamban, panèwu, Mas Ngabèi Citrayahyana.

7. Ondêr dhistrik Laban, panèwu, Radèn Ngabèi Citraasmara.

Bupati wadana kaliwon pamaosan tuwin galadhag

1. Ing Bayalali

Bupati pamaosan, Radèn Mas Tumênggung Dipadirja. Kaliwon wadananing pamaosan tuwin galadhag, Radèn Ngabèi Jayaminarda. Kaliwon, Radèn Ngabèi Singasêtika. Kaliwon bonong ing Karanganom, Radèn Ngabèi Rêsadipura.

2. Ing Gagatan, Ngampèl

Bupati pamaosan, Radèn Tumênggung Bratadirêja. Kaliwon, Radèn Ngabèi Jayawadana.

--- 154 ---

3. Ing Klathèn

Bupati pamaosan, Radèn Mas Tumênggung Martanagara. Kaliwon wadana pamaosan tuwin galadhag, Radèn Mas Ngabèi Jayasudirja. Kaliwon, 1. Radèn Ngabèi Mangunwadana, 2. Radèn Ngabèi Martadirja.

4. Ing Mungkung, Sragèn

Kaliwon galadhag, Radèn Mas Ngabèi Sasra Andaga.

Kawontênanipun abdi dalêm ingkang manggèn ing kagungan dalêm siti karaton Surakarta, ingkang wontên wawêngkon ing karaton Ngayogyakarta

Ing Imagiri

Bupati pangagêngipun ingkang rumêksa pasarean dalêm para ratu, Radèn Mas Arya Prawirakusuma, ngiras dados pangagênging [pangagêng...]

--- 155 ---

[...ing] pulisi anindakakên paprintahan. Kaliwon, Radèn Ngabèi Sumaprawira.

Ing Kitha Agêng

Pangagêngipun ingkang rumêksa pasareaning lêluhur dalêm para ratu, 1. Mas Jimat Amad Dalêm Rêsadipa, 2. Mas Jimat Amad Dalêm Anom Tapsir, ngiras anindakakên prakawis pulisi.

Kawontênanipun abdi dalêm ingkang manggèn ing kagungan dalêm siti karaton Surakarta, ingkang wontên wawêngkon kabupatèn Grobogan (Samarang)

Ing Sela

Ondêr règên, pangagêngipun ingkang rumêksa pasareaning lêluhur dalêm para ratu, Radèn Mas Ngabèi Purwawijaya, ngiras dados pangagêng nindakakên paprintahan. Panèwu, Radèn Ngabèi Săntasumarta. Mantri, Mas Răngga Săntamarjaya.

--- 156 ---

Kawontênanipun para upsiring prajurit ing karaton dalêm Surakarta

Kumêndhan, Kangjêng Pangeran Arya Purbanagara, kolonèl. Twèdhê Kumêndhan, Radèn Mas Arya Purbawinata.

Para ajidan

Mayur, Radèn Mas Arya Yudawinata. Kaptin, Radèn Mas Panji Ranupranata. Irstê Litnan, Radèn Mas Panji Yuda Utama. Twèdhê Litnan, 1. Radèn Mas Panji Prawiradirja, 2. Radèn Panji Suraudaya, tukang arta, 3. Radèn Mas Panji Sumasukarta, tukang arta.

--- 157 ---

Golongan lêbêt ingkang mangangge cara prajurit jawi

1. Prawira tamtama

Mayur, Radèn Mas Arya Pringgawinata. Kaptin, Radèn Mas Panji Kuda Jayèngrêsmi. Irstê Litnan, Radèn Mas Panji Sinduprawira. Twèdhê Litnan, 1. Radèn Mas Panji Brata Utama, 2. Radèn Mas Panji Prawiradigdaya, 3. Radèn Mas Panji Prawirasêmbada.

2. Wira Utama, Carangan

Mayur, Radèn Mas Arya Surawinata. Kaptin, Radèn Mas Panji Priyasuputra. Irstê Litnan, Radèn Mas Panji Pringgatanaya. Twèdhê Litnan, 1. Radèn Mas Panji Kusumawijaya, 2. Radèn Mas Panji Jayèngsari, 3. Radèn Mas Panji Cakraprawira.

3. Mijipinilih

Mayur, Radèn Mas Arya Bratawinata.

--- 158 ---

Kaptin, Radèn Mas Panji Mangkupranata. Irstê litnan, Radèn Mas Panji Prawirapinilih. Twèdhê litnan, 1. Radèn Mas Panji Sumapinilih, 2. Radèn Mas Panji Danupinilih, 3. Radèn Mas Panji Bratapinilih.

4. Jayèngastra

Mayur, Radèn Mas Arya Jayèngwinata. Kaptin, Radèn Mas Panji Jayèngsêmèdi. Irstê litnan, Radèn Mas Panji Jayèngdirêja. Twèdhê litnan, 1. Radèn Mas Panji Jayèngkusuma, 2. Radèn Mas Panji Jayèngsudira, 3. Radèn Mas Panji Jayèngatmaja.

5. Prawiranom, wanengan

Mayur, Radèn Mas Arya Prawirawinata. Kaptin, Radèn Panji Wanèngkusuma. Irstê litnan, Radèn Panji Wanèngtaruna, 1. Radèn Panji Wanèngtanaya, 2. Radèn Panji Wanèngsaputra.

--- 159 ---

Golongan jawi

Ingkang mangangge cara prajurit Walandi

1. Jagasura, sêtabêlan

Mayur, Radèn Mas Arya Ranuwinata. Kaptin, Radèn Mas Panji Trimurda. Irstê litnan, Radèn Mas Panji Dewantaka. Twèdhê litnan, 1. Radèn Panji Trisirah, 2. Radèn Mas Panji Surèngrana, 3. Radèn Mas Panji Trikaya.

2. Jayatanantaka

Mayur, Radèn Panji Jayawinata. Kaptin, Radèn Mas Panji Dipawirya. Irstê litnan, Radèn Panji Jayawigatha. Twèdhê litnan, 1. Radèn Mas Panji Prawirawijaya, 2 Radèn Panji Jayaprabawa, 3. Radèn Mas Panji Jayawidagda.

--- 160 ---

3. Jayasura

Mayur, Radèn Mas Arya Purbawinata. Kaptin, Radèn Mas Panji Trunakusuma. Irstê litnan, Radèn Mas Panji Karyasukarta. Twèdhê litnan, 1. Radèn Mas Panji Jayaprawira, 2. Radèn Mas Panji Kartakusuma, 3. Radèn Mas Panji Suratanaya.

4. Jayatêtana

Mayur, Radèn Mas Arya Dirjawinata. Kaptin, Radèn Mas Panji Purbapraja. Irstê litnan, Radèn Mas Panji Mangkuasmara. Twèdhê litnan, 1. Radèn Panji Prawirasêtika, 2. Radèn Mas Panji Jayawitana.

5. Suratêtana

Mayur, Radèn Mas Arya Martawinata. Kaptin, Radèn Mas Panji Sumatanaya.

--- 161 ---

Irstê litnan, Radèn Mas Panji Jayalêngkara. Twèdhê litnan, 1. Radèn Mas Panji Mangkutanaya, 2. Mas Panji Wiratana.

6. Trunasura

Mayur, Radèn Mas Arya Arjawinata. Kaptin, Radèn Panji Trunawilaga. Irstê litnan, Radèn Panji Trunawiraga. Twèdhê litnan, 1. Radèn Panji Trunasukarta, 2. Radèn Panji Puspadiwirya, 3. Radèn Mas Panji Widayaka.

7. Jagabraja

Mayur, Radèn Mas Arya Brajawinata. Kaptin, Radèn Panji Singapranata. Irstê litnan, Radèn Panji Maesawirasta. Twèdhê litnan, 1. Radèn Panji Brajaprabawa, 2. Radèn Mas Panji Brajaprawira, 3. Radèn Mas Panji Brajasaksana.

--- 162 ---

Ing ngandhap punika kawontênanipun ing Mangkunagaran

Ingkang jumênêng sapunika, Kangjêng Gusti ingkang kaping 5, ajêjuluk Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Arya Prabu Prangwadana, ridêring bintang Nèdêrlansên Leyo saha litnan kolonèl kumêndhaning lesiyun ing Mangkunagaran. Putranipun suwargi Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara, ingkang kaping 4, patutan saking ingkang garwa Kangjêng Radèn Ayu Mangkunagara, jumênêngipun kala ing dintên Sênèn Kaliwon tanggal kaping 11, wulan Sawal taun Jimakir ăngka 1810, utawi kaping 5 wulan Sèptèmbêr taun Walandi 1881, ing sadèrèngipun jumênêng anggêntosi ingkang rama, kala tanggal kaping 3 wulan Ruwah taun Je ăngka 1806, utawi kaping 13 wulan Agustus taun Walandi 1877, sampun krama angsal putrinipun swargi Kangjêng Pangeran Arya Adiwijaya kaping 3, ingkang seda kala ing dintên Slasa Paing tanggal kaping 13 wulan Bêsar taun Wawu ăngka 1817, utawi kaping 21 Agustus taun Walandi 1888.

--- 163 ---

Pratelanipun para putra ing Mangkunagaran

Putranipun swargi Kangjêng Gusti ingkang kaping 2.

1. Radèn Mas Arya Brajanata, mayur kaphalêri honèrèr.[8] 2. Radèn Mas Arya Suryamangkuningrat.

Putranipun swargi Kangjêng Gusti ingkang kaping 3.

1. Kangjêng Pangeran Arya Suryadiningrat, litnan kolonèl inaphantêri[9] honorèr. 2. Radèn Mas Arya Suryaputra. 3. Radèn Mas Arya Suryaudaya, kaptin inphantêri. 4. Radèn Mas Arya Suryaudara, kaptin inphantêri. 5. Radèn Mas Arya Suryaasmara, kaptin inphantêri. 6. Radèn Mas Arya Suryakumara, kaptin inphantêri. 7. Radèn Mas Arya Suryadarmaja. 8. Radèn Mas Arya Suryaatmaka. 9. Radèn Mas Arya Suryadarsana.

Putranipun swargi Kangjêng Gusti ingkang kaping 4.

Ingkang patutan saking swargi Radèn Ayu Găndakusuma

1. Kangjêng Pangeran Arya Adiwijaya, litnan kolonèl phanstaph.

--- 164 ---

2. Kangjêng Pangeran Arya Găndasuputra, litnan kolonèl twèdhê kumêndhaning lesiyun ing Mangkunagaran. 3. Kangjêng Pangeran Arya Găndasiwaya, mayur honorèr, ridêring bintang gaudhên leyo phanaso pir dhê klas, tuwin ridêring bintang Phran Yosèph, ing nagari Ustênrik. 4. Kangjêng Pangeran Arya Găndawijaya, mayur kaphalêri honorèr. 5. Kangjêng Pangeran Arya Găndasiswara, mayur inphantêri tuwin ridêring bintang militèr Willêm sordhar pir dhê klas. 6. Kangjêng Pangeran Arya Găndaatmaja, mayur kaphalêri honorèr.

Ingkang patutan saking garwa ampeyan

Radèn Mas Tumênggung Arya Sugănda, bupati ing Pasuruan.

Ingkang patutan saking Radèn Ayu Mangkunagara

1. Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Arya Prabu Prangwadana, litnan kolonèl, kumêndhaning lesiyun Mangkunagaran, ridêring bintang Nèdêrlansên leyo. 2. Kangjêng Pangeran Arya Hahandayaningrat,[10] mayur intêndhan. 3. Kangjêng Pangeran Arya Andayanata, mayur ajidan.

--- 165 ---

4. Kangjêng Pangeran Arya Andayasuputra, kaptin artilêri. 5. Kangjêng Pangeran Arya Andayakiswawara,[11] ritmistêr kaphalêri.

Lesiyun Mangkunagaran

Staph.

Kumêndhan, Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Arya Prabu Prangwadana, litnan kolonèl, R.N.L. Twèdhê kumêndhan, Kangjêng Pangeran Arya Găndasuputra, litnan kolonèl. Mayur intêndhan, Kangjêng Pangeran Arya Andayaningrat. Mayur ajidan, Kangjêng Pangeran Arya Andayanata. Irstê litnan, kwartir mistêr, Radèn Panji Wirasuwănda.

Inphantêri.

Mayur kumêndhan, Kangjêng Pangeran Arya Găndasiswara R.M.W.4. Irstê litnan ajidan, Radèn Mas Panji Atmakusuma. Kaptin, 1. Radèn Mas Panji Găndasurasma, 2. Radèn Mas Panji Prawiraatmaja, 3. Radèn Mas Panji Siswawinata.

--- 166 ---

Inphantêri.

Kaptin, 4. Radèn Mas Panji Yudaasmara, 5. Radèn Mas Panji Purwawinata, 6. Radèn Mas Panji Prawirakusuma. Irstê litnan, 1. Mas Jagasumarta, 2. Radèn Mas Panji Partaudaya, 3. Radèn Mas Panji Jagawinata, 4. Radèn Mas Panji Sumawijaya, 5. Radèn Mas Panji Atmawijaya, 6. Mas Prawiradikara. Twèdhê Litnan, 1. Radèn Mas Panji Atmasagutra, 2. Radèn Mas Panji Sumaudaya, 3. Radèn Mas Panji Aryakusuma, 4. Radèn Mas Panji Aryasuputra, 5. Mas Surawisudha, 6. Mas Jagasaksana, 7. Mas Karyasêmita, 8. Mas Kalayaksa, 9. Radèn Mas Panji Marmawinata.

--- 167 ---

Inphantêri

Twèdhê litnan, 10. Radèn Mas Panji Sokasarana, 11. Radèn Mas Panji Atmaudaya, 12. Mas Prawirasuwarna, 13. Radèn Mas Panji Padmaudara.

Artilêri.

Kaptin, Radèn Mas Panji Nitikusuma. Irstè litnan, Radèn Mas Panji Sumawardaya. Twèdhê litnan, 1. Mas Nitigunarsa, 2. Radèn Mas Panji Wirawardaya.

Kaphalêri.

Ritmistêr, Radèn Mas Panji Partaningrat. Irstê litnan, 1. Radèn Mas Panji Natabaya, 2. Mas Sumawirata. Twèdhê litnan, 1. Radèn Panji Brataatmaja. 2. Mas Sumapêrwita.

Kawontênanipun para upsir wirapraja, panumbak

Kaptin, 1. Radèn Mas Panji Prawiraningrat. 2. Radèn Mas Panji Darmasugănda.

--- 168 ---

Kaptin, 3. Radèn Mas Panji Niti Atma. Irstê litnan, Radèn Mas Panji Wirasuputra. Litnan ajidan, Radèn Mas Panji Găndasuma.

Wirapraja.

Irstê litnan, 1. Radèn Panji Wiradilaga, 2. Mas Wirayuda. Twèdhê litnan, 1. Radèn Mas Panji Trunaatmaja, 2. Radèn Mas Panji Sumatanaya, 3. Mas Wiradikara.

Uph upsir honorèr utawi titulèr ingkang kaparingan pangkat wau saking Kangjêng Gupêrmèn mawi kaparingan sêrat kêkancingan

1. Kangjêng Pangeran Arya Suryadiningrat, litnan kolonèl, inphantêri honorèr. 2. Radèn Mas Arya Brajanata, Mayur kapalêri honorèr. 3. Kangjêng Pangeran Arya Găndawijaya, mayur kaphalêri honorèr. 4. Kangjêng Pangeran Arya Găndaatmaja, mayur kaphalêri titulèr. 5. Radèn Mas Arya Găndawardaya, mayur artilêri titulèr.

--- 169 ---

Upsir honorèr, ingkang kaparingan pangkat wau saking Kangjêng Gusti Pangeran Adipati piyambak

1. Kangjêng Pangeran Arya Andayasuputra, kaptin artilêri. 2. Kangjêng Pangeran Arya Andayakiswara, ritmistêr kaphalêri.

Paprintahan tuwin pangadilan, ing bawah kadipatèn Mangkunagaran

Ingkang ngasta panguwasa paprintahan tuwin pangadilan, Kangjêng Gusti Pangeran Adipati piyambak, kanthi pangeran akalihan arya sawatawis, tuwin pêpatihipun.

Pangadilan ing kadipatèn Mangkunagaran punika, wontên 4, wijangipun kados ing ngandhap punika.

1. Pangadilan kasatriyan, inggih punika ingkang wênang anindakakên angrampungi prawisipun[12] para putra santana, pangagêngipun pangadilan, kangjêng gusti pangeran adipati piyambak, lidipun pangeran akalihan arya sawatawis.

2. Pangadilan pradata kadipatèn Mangkunagaran, inggih punika ingkang wênang anindakakên angrampungi sawarninipun prakawis kadurjanan, sanèsipun ingkang kêdah lumados ing pangadilan dalêm pradata agêng, [a...]

--- 170 ---

[...gêng,] kados ta: ngobong griya, begal, pandung sasaminipun, tuwin prakawis para pabên, ingkang botên anggugat putra santana, pangagêngipun pangadilan, minăngka sêsulihipun kangjêng gusti, pêpatihipun, lidipun kaliwon gunung tuwin kaliwon kasatriyan, mila sawarninipun sêrat karampunganipun pangadilan wau, kêdah katêtêpakên sarta kaasmanan dening kangjêng gusti, dados pangadilan pradata Mangkunagaran botên wênang anindakakên angrampungi prakawis kadurjanan agêng, rajapêjah, kècu, sasaminipun ingkang kagantungan paukuman pêjah, bilih bawah Mangkunagaran wontên prakawis rajapêjah, kècu, sasaminipun, kêdah kaladosakên sarta karampungan dening pangadilan dalêm pradata agêng ing Surakarta.

3. Pangadilan pradata kawadanan Wanagiri, inggih punika ingkang wênang nindakakên angrampungi, sawarninipun prakawis kadurjanan, sanèsipun ingkang kêdah lumados ing pangadilan dalêm pradata agêng, tuwin pangadilan pradata Mangkunagaran, kados ta: pandung, bradhat, nyolong, ngapusi, sasaminipun prakawis ingkang botên dipun gantungi paukuman awrat, tuwin prakawis parapabên, pangagêngipun pangadilan, wadana gunung Wanagiri, lidipun [lidipu...]

--- 171 ---

[...n] panèwu utawi mantri ing kawadanan. Sêrat karampunganipun pradata kawadanan, kêdah katêtêpakên sarta kaasmanan dening kangjêng gusti.

4. Pangadilan surambi, inggih punika ingkang kawênangakên nindakakên angrampungi sawarninipun prakawis salakirabi, talak waris wasiyat. Pangagêngipun pangulu Mangkunagaran kanthi kêtip sawatawis, sêrat karampunganipun pangadilan wau, kêdah kauningan sarta katêtêpakên dening kangjêng gusti.

Para prayantun ingkang sami anyêpêng paprintahan, ing bawah kadipatèn Mangkunagaran

Pêpatih, Radèn Mas Tumênggung Arya Sêbrata. Kaliwon kasatriyan, Radèn Mas Arya Suryasudarsana. Kaliwon marta praja, Mas Ngabèi Jayalukita. Pangulu khakim, Kyai Ngabdul Kèr. Pangulu pradata, Khaji Kusasi. Kaliwon jaksa, Radèn Ngabèi Citrapradata. Panèwu jaksa, Radèn Mas Ngabèi Mangunkusuma. Mantri gripir, Radèn Ngabèi Arjaprasănta. Panèwu gripiring kasatriyan, Radèn Mas Ngabèi Natamijaya.

--- 172 ---

Kawadanan gunung salêbêting kitha, kawadanan rêksapraja

Kaliwon wadananing para gunung, Radèn Ngabèi Mangkurêja. Panèwu, Radèn Ngabèi Sastrarêja.

Pulisi gunung bawah kitha

Para panèwu gunung, 1. Kampung kidul, Radèn Ngabèi Păncasubrata, 2. Kampung lèr, Radèn Ngabèi Kusumaningrat, 3. Ing Karangpandhan, Radèn Ngabèi Tirtapradata, 4. Ing Karanganyar, Radèn Ngabèi Arjapradata, 5. Ing Jumapala, Mas Ngabèi Arjapradana.

Para mantri gunung, 1. Ing Calamadu, Radèn Mas Ngabèi Jayawardaya, 2. Ing Singasari, Mas Ngabèi Păncapracima, 3. Ing Jurug, Radèn Ngabèi Arjadiwirya, 4. Ing Aribaya, Radèn Ngabèi Păncaasmara, 5. Ing Pedan, Mas Ngabèi Jayasambaya, 6. Ing Tasikmadu, Mas Ngabèi Arjasudarsa, 7. Ing Srikaton, Mas Ngabèi Arjagrêjita, 8. Ing Mêntesih, Mas Ngabèi Păncapranawa, 9. Ing Jatipura, Mas Ngabèi Arja Andaya, 10. Ing Krêja, Mas Ngabèi Arjawirana.

--- 173 ---

Kawadanan gunung Wanagiri

Kaliwon wadananing para gunung, Mas Ngabèi Jayasarănta. Panèwu, 1. Radèn Ngabèi Citradipura, 2. Radèn Ngabèi Jayasarănta. Jaksa, Radèn Ngabèi Citradipura. Mantri gripir, Mas Ngabèi Sastradikrama. Pangulu, Mukhamad Umar.

Pulisi gunung bawah Wanagiri

Para panèwu gunung, 1. Ing Ngadiraja, Mas Ngabèi Păncamartana, 2. Ing Jatisrana, Mas Ngabèi Tirtadarma, 3. Ing Baturêtna, Mas Ngabèi Arjaprayitna, 4. Ing Eramaka, Mas Ngabèi Sastradikara.

Para mantri gunung, 1. Ing Girimarta, Mas Ngabèi Arjasuraksa, 2. Ing Nglaroh, Mas Ngabèi Păncaprabata, 3. Ing Sidaharja, Mas Ngabèi Păncapratistha, 4. Ing Slagaima, Mas Ngabèi Arjakrêtarta, 5. Ing Kismantara, Radèn Ngabèi Păncasuwarna, 6. Ing Purwantara, Mas Ngabèi Wirapratiwa, 7. Ing Untaranadi, Radèn Ngabèi Arjamartana, 8. Ing Tirtamaya, Mas Ngabèi [Nga...]

--- 174 ---

[...bèi] Arjaubaya, 9. Ing Girităntra, Mas Ngabèi Arjasutaknya, 10. Ing Wuryantara, Radèn Ngabèi Arjasasmaya, 11. Ing Pracimantara, Radèn Ngabèi Samasudirja, 12. Ing Ngawèn, Radèn Ngabèi Arjamaharja.

--- 175 ---

Bab kadhaton dalêm ing Ngayogyakarta Adiningrat

Ingkang jumênêng nata ing nagari Ngayogyakarta sapunika, Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Sultan Amangkubuwana Senapati ing Ngalaga, Ngabdul Rahman Sayidin Panatagama Khaliphatullah ingkang kaping 7, komandhuring bintang Nèdêrlansên leyo, genêral mayuring wadyabala dalêm Kangjêng Sri Maharaja ing nagari Nèdêrlan. Putra dalêm swargi Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Sultan ingkang kaping 6, patutan saking pramèswari dalêm Gusti Kangjêng Ratu Sultan, ingkang sapunika anama Gusti Kangjêng Ratu Agêng, wiyosan dalêm nalika dintên Sênèn Lêgi tanggal kaping 20 wulan Dulkangidah ing taun Je ăngka 1766 utawi kaping 4 Pèbruari taun Walandi 1839, nalika diwasa dalêm, ajêjuluk Kangjêng Pangeran Angabèi, tumuntên kajunjung jumênêng Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Anom, ing sasurud dalêm Sampeyan Dalêm Kangjêng Sinuhun Kangjêng Sultan [Sulta...]

--- 176 ---

[...n] ingkang kaping 6, lajêng anggêntosi jumênêng nata, jumênêng dalêm nata, amarêngi ing dintên Sênèn Lêgi tanggal kaping 3 wulan Saban taun Je, ăngka 1806, utawi kaping 13 Agustus, taun Walandi 1877, sampeyan dalêm sampun kagungan garwa putrinipun swargi Kangjêng Pangeran Alibasah Prawiradirja, sarêng jumênêng nata, garwa dalêm wau nuntên kajunjung nama Gusti Kangjêng Ratu Kancana, botên watawis lami garwa dalêm ampeyan, putranipun Radèn Tumênggung Jayadipura, kajunjung nama Gusti Kangjêng Ratu Mas, salajêngipun Gusti Kangjêng Ratu Kancana kawêdalakên, sarta kapatêdhan nama Kangjêng Ratu Wandhan.

Pratelanipun para ratu pramèswari dalêm

Pramèswari dalêm swargi Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun kaping 5.

Gusti Kangjêng Ratu Kadhaton, wontên ing nagari Mênadho, putrinipun swargi Kangjêng Pangeran Arya Suryaning Ngalaga, ing Ngayogyakarta.

--- 177 ---

Pramèswari dalêm swargi Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun kaping 6.

Gusti Kangjêng Ratu Sultan, ingkang sapunika nama Gusti Kangjêng Ratu Agêng, putranipun swargi Radèn Wadana Prawirarêjasa, ingkang sumare ing astana dhukuh nagari Ngayogyakarta, ibu dalêm Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Sultan.

Pramèswari dalêm Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Sultan ingkang jumênêng sapunika.

Gusti Kangjêng Ratu Mas, putranipun Radèn Tumênggung Jayadipura, bupati nayaka dalêm kaparak têngên.

Pratelanipun para putra tuwin putri dalêm

Putra dalêm swargi Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun kaping 4, Kangjêng Pangeran Arya Suryadiningrat, litnan kolonèl phanstaph.

Putra dalêm swargi Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun kaping 5, Gusti Kangjêng Pangeran Arya Suryaning Ngalaga, wontên ing nagari Mênadho.

--- 178 ---

Putra tuwin putri dalêm, swargi Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun kaping 6,

1. Sampeyan dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Sultan ingkang jumênêng sapunika. 2. Gusti Kangjêng Ratu Anggèr, krama Kangjêng Pangeran Arya Yudanagara kaping 2, dados kori. 3. Gusti Kangjêng Ratu Pambayun, krama Kangjêng Rahadèn Adipati Danurêja, pêpatih dalêm. 4. Kangjêng Pangeran Arya Purubaya, wontên nagari Mênadho. 5. Gusti Kangjêng Pangeran Arya Suryamataram. 6. Gusti Kangjêng Pangeran Arya Mangkubumi, litnan kolonèl phanstaph, ajidanipun kangjêng tuwan ingkang wicaksana guphêrnur jendral. 7. Kangjêng Pangeran Arya Adiwinata, mayur phanstaph. 8. Gusti Kangjêng Ratu Sasi. 9. Kangjêng Pangeran Arya Adiwijaya. 10. Gusti Kangjêng Pangeran Arya Buminata, mayur phanstaph. 11. Gusti Kangjêng Pangeran Arya Suryaputra, mayur phanstaph. 12. Gusti Kangjêng Pangeran Arya Pugêr, mayur phanstaph.

--- 179 ---

Putra tuwin putri dalêm Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Sultan ingkang jumênêng sapunika.

Ingkang saking Kangjêng Ratu Wandhan

1. Gusti Kangjêng Ratu Căndrakirana, krama Radèn Tumênggung Bratakusuma. 2. Gusti Kangjêng Radèn Ayu Sêkar Kadhaton.

Ingka[13] saking Gusti Kajêng[14] Ratu Mas

1. Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Anom Amangkunagara, Sudibya Rajaputra Narendra Mataram, wiyosan dalêm kala ing dintên Rêbo Wage tanggal kaping 23 wulan Jumadilawal taun Alip 1803, jumênêng dalêm Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Anom, ing dintên Sênèn Lêgi tanggal kaping 25 wulan Rabingulakir ing taun Ehe 1812. 2. Gusti Radèn Ajêng Murkatijah. 3. Gusti Radèn Mas Pratistha. 4. Gusti Radèn Mas Putra. 5. Gusti Radèn Mas Sujadi. 6. Gusti Radèn Ajêng Murjinah. 7. Gusti Radèn Ajêng Murdiyati. 8. Gusti Radèn Ajêng Mursidinah.

--- 180 ---

Ingkang saking garwa dalêm ampeyan

1. Kangjêng Pangeran Angabèi, litnan kolonèl phanstaph. 2. Kangjêng Pangeran Arya Jayakusuma, wontên ing nagari Bangka. 3. Kangjêng Pangeran Arya Adinagara, kaptin ajidan dalêm Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Sultan.

Para pangeran santana dalêm

Buyut dalêm swargi Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun kaping 2.

Putranipun swargi Kangjêng Pangeran Arya Yudanagara, Kangjêng Pangeran Arya Yudanagara kaping 2, mantu dalêm swargi Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Sultan ingkang kaping 6, dados kori.

Putranipun Kangjêng Pangeran Arya Yudanagara kaping 2, Kangjêng Pangeran Arya Cakradiningrat.

Kawontênanipun paprintahan tuwin pangadilan, ing karaton dalêm Ngayogyakarta

Pangadilan ing Ngayogyakarta punika, kajawi tumrapipun [tumrapipu...]

--- 181 ---

[...n] para putra santana dalêm, wontên 3 iji, wijangipun kados ing ngandhap punika.

1. Pangadilan landrad, inggih punika ingkang wênang anindakakên angrampungi sawarninipun prakawis kadurjanan, agêng alit, kados ta, rajapêjah, kècu, begal, pandung, sasaminipun, pangagêngipun pangadilan, kangjêng tuwan residhèn, lidipun pêpatih dalêm akalihan para bupati nayaka dalêm 8.

2. Pradata dalêm, inggih punika ingkang wênang anindakakên angrampungi, sawarninipun prakawis parapabên, pangagêngipun pangadilan, pêpatih dalêm, lidipun para bupati nayaka dalêm.

3. Pangadilan surambi dalêm, inggih punika ingkang wênang anindakakên angrampungi, sawarninipun prakawis salakirabi, talak waris wasiyat, pangagêngipun pangadilan, pangulu khakim agêng, lidipun para khatip.

--- 182 ---

Kawontênanipun para agêng sakarerehanipun, ing karaton dalêm Ngayogyakarta, ingkang sami nyêpêng paprintahan

Pêpatih dalêm, Kangjêng Rahadèn Adipati Danurêja, mantu dalêm swargi Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Sultan ingkang kaping 6. Pangulu khakim agêng, Khaji Muhkhamad Kalil Kamalodiningrat.

Bupati nayaka dalêm 8, ingkang mawi bawat, jawi lêbêt, urutipun kalênggahan

1. Radèn Tumênggung Wijil, kaparak kiwa lêbêt, lurah. 2. Radèn Tumênggung Cakraningrat, jawi têngên bumija, lurah. 3. Radèn Tumênggung Wiryakusuma, gêdhong kiwa. 4. Radèn Tumênggung Natayuda, gêdhong tingên.[15] 5. Radèn Tumênggung Sasradipura, jawi kiwa siti sèwu, lurah. 6. Radèn Tumênggung Suryanagara, jawi têngên panumping, bêkêl. 7. Radèn Tumênggung Jayadipura, kaparak têngên. 8. Radèn Tumênggung Jayawinata, jawi kiwa panumbakanyar, bêkêl.

--- 183 ---

Abdidalêm bupati agêng

Wadana prajurit, Radèn Tumênggung Sindurêja, mayur kumêndhan, kalênggahanipun wontên sêpuhipun Radèn Tumênggung Cakraningrat. Pêpatih ing kadipatèn, Radèn Tumênggung Suranagara, ngrangkêp nyêpêng pangwasa kagungan dalêm siti bonong, sarta pamaosan ing kadipatèn. Wadana panakawan, Radèn Tumênggung Mangunnagara.

Bupati anèm tuwin panèwu sêpuh ingkang amadanani paprintahan

Kawadanan Sumatali, taksih lowong, pandamêlanipun sêmampir wontên Gusti Kangjêng Pangeran Arya Buminata, mayur phanstaph. Wadana prajurit kadipatèn, Radèn Tumênggung Danunagara. Wadana magang, Radèn Tumênggung Bratakusuma, mantu dalêm Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Sultan ingkang jumênêng sapunika. Pangulu landrad, Khaji Ismangil. Pêpatih ing kapatihan, Radèn Tumênggung Suradiningrat. Wadana taman, Radèn Tumênggung Mangkuwilaya. Wadana carik, Radèn Tumênggung Jayèngsastra.

--- 184 ---

Kaliwon pamaosan dalêm siti Mataraman utawi ing Kilènpragi, sarta ingkang mêdal kopi, Radèn Tumênggung Puspanagara. Kaliwon kori, Radèn Tumênggu[16] Ănggawăngsa. Bupati lanhir, Radèn Tumênggu Mangunpura. Wadana galadhag, wakil Mas Ngabèi Atmadipura.

Panèwu sêpuh

Wadana srati panandhon, Radèn Riya Prayadirêja. Wadana prajurit Bugis, gumadhuh ing kapatihan, Radèn Riya Yudadirêja. Wadananing kêmit bumi, Mas Lurah Meganănda, sarta angrèhakên bau ingkang sumaos padamêlan ing salêbêtipun kadhaton.

Kabupatèn prajurit

Mayur kumêndhan, Radèn Tumênggung Sindurêja, kasêbut nginggil. Panèwu jaksa prajurit, Mas Ngabèi Sindusastra.

Bupati anèm ingkang madanani prajurit pangkatipun kaptin

Wadana prajurit jagakarya, Radèn Tumênggung Wiryadiningrat.

--- 185 ---

Wadana prajurit prawiratama, Radèn Tumênggung Mangkuyuda. Wadana prajurit panyutra, Radèn Tumênggung Martadiningrat. Wadana prajurit katanggung, Radèn Tumênggung Prawiranagara. Wadana prajurit kawandasa, Radèn Tumênggung Purwakusuma. Mênggah prajurit ingkang gangsal gêndera, kados ta: mantri lêbêt, jagêr, wirapraja, dhaèng, sarta miji sumaatmaja, paprintahanipun kawêngku wontên mayur kumêndhan kasêbut nginggil, dene pamaosipun prajurit mantri kasêbut nama, abdi dalêm panakawan langênastra, punika paprintahanipun wontên kawadanan panakawan kasêbut nginggil.

Pradata dalêm

Bupati wadana jaksa, Radèn Tumênggung Nitipraja. Kaliwon jaksa, Radèn Riya Nitidipura.

Kori ingkang nampèni prakawis saking salêbêting nagari

Panèwu jaksa, Mas Ngabèi Martapura. Mantri jaksa, 1. Mas Ngabèi Nitipura. 2. Radèn Ngabèi Sarpapura. 3. Mas Ngabèi Wirapura. 4. Mas Ngabèi Danupura.

--- 186 ---

Kori ingkang nampèni prakawis băngsa sabrang

Panèwu jaksa, Mas Ngabèi Singadipura. Mantri jaksa, 1. Radèn Ngabèi Wêrsapura, ngrangkêp juru sêrat rol, 2. Mas Ngabèi Driyapura, 3. Mas Ngabèi Wăngsapura, 4. Radèn Ngabèi Cakrapura.

Kori ingkang nampèni prakawis saking kadipatèn ing Pakualaman, sabawahipun, utawi kabupatèn ing Bantul Kadirêja

Panèwu jaksa, Mas Ngabèi Citrapura, kapiji ing kapatihan. Mantri jaksa, 1. Mas Ngabèi Tarunapura, 2. Mas Ngabèi Santosapura, 3. Mas Ngabèi Dêrmapura, 4. Mas Ngabèi Păncapura.

--- 187 ---

Kori ingkang nampèni prakawis saking kabupatèn ing Kalasan, ing Wanasari sarta ing Kitha Agêng

Mantri jaksa, 1. Mas Ngabèi Kramapura, 2. Radèn Ngabèi Kartapura, 3. Mas Ngabèi Arjapura, 4. Mas Ngabèi Kadaripura.

Kori ingkang nampèni prakawis saking kabupatèn ing Suleman, ing Kalibawang, ing Nanggulan, ing Sêntolo, ing Pêngasih

Panèwu jaksa, Mas Ngabèi Patmapura.

Mantri jaksa, 1. Radèn Ngabèi Jayapura, 2. Mas Ngabèi Danapura, 3. Mas Ngabèi Ranapura.

Mantri carik jaksa

1. Mas Ngabèi Yudapura, padamêlanipun mêrtal papriksan landrad, 2. Radèn Ngabèi Wiryapura.

--- 188 ---

Ingkang nindakakên lampahing sêrat dhawuh

Mantri kêbayan, Mas Ngabèi Prawirapura. Kêbayan anèm, 1. Mas Sarayuda, 2. Saripura.

Pulisi salêbêting nêgari

Pakampungan jawi kiwa panumbakanyar jawi têngên bumija gêdhong têngên, Radèn Tumênggung Sasradipura, bupati nayaka jawi kiwa siti sèwu, angêrèhakên. Radèn Tumênggung Natayuda, bupati nayaka gêdhong têngên, Radèn Tumênggung Suradirja. Panèwu, Mas Ngabèi Dipawigêna. Mantri, 1. Radèn Ngabèi Dipawardaya, 2. Mas Ngabèi Tirtasudira.

Pakampungan jawi têngên, panumping jawi kiwa pamaosan sèwu, Radèn Tumênggung Suryanagara, bupati nayaka jawi kiwa panumping, angêrèhakên. Radèn Tumênggung Găndakusuma. Panèwu, Radèn Ngabèi Sinduprawira. Mantri, Mas Ngabèi Wăngsawirana.

--- 189 ---

Pakampungan gêdhong kiwa, Radèn Tumênggung Wiryakusuma, bupati nayaka gêdhong kiwa, angêrèhakên. Radèn Tumênggung Admakusuma. Radèn Tumênggung Mangunpura. Jaksa, Mas Ngabèi Cakrapradata.

Pakampungan kaparak kiwa, Radèn Tumênggung Prawiradirja, angêrèhakên. Radèn Tumênggung Purwawinata. Jaksa, Mas Ngabèi Mêrtasastra. Mantri, Mas Ngabèi Padmapêngrawit.

Pakampungan pêrsil, Radèn Riya Pringgadiningrat, angêrèhakên. Radèn Riya Kêrtadirja. Mantri, Mas Ngabèi Kêrtawiraga.

Pakampungan salêbêting bètèng kraton ingkang sisih wetan, Mas Riya Mangunwilaga. Ingkang sisih kilèn (kadipatèn), 1. Mas Ngabèi Păncasumantri, 2. Mas Ngabèi Păncapratama.

--- 190 ---

Pulisi jawining nagari

1. Kabupatèn Kalasan

Bupati, Radèn Tumênggung Sasrakusuma. Panèwu, Mas Ngabèi Mangundimêja. Naib, Khaji Amad. Jaksa, Radèn Ngabèi Atmawirya. Para kapala dhistrik ing: Bêrbah, Mas Panji Mangunrêja, Krajan gadhingan, Radèn Panji Mangunpraja, Jêjêran, Radèn Mangun-jêjêr, Arjawinangun, Mas Panji Mangundilaga, Jambon, Mas Panji Mangunpuspita, Pakêm, Mas Panji Mangunpramuja.

2. Kabupatèn Wanasari, Rêdi Kidul

Bupati, Radèn Tumênggung Cakranagara. Răngga, Radèn Răngga Arjadipura. Naib, Khaji Mukhamad Amin.

--- 191 ---

Jaksa, Mas Ngabèi Mangunpradata. Carik, Mas Ngabèi Mangunsastra. Dêmang pos sarta margi, Mas Dêmang Ngunpranata.[17] Para dêmang pulisi ing: Karangmaja, Mas Dêmang Mangunkarsa. Kuwangèn, Mas Dêmang Mangundilaga. Wilayu, Mas Dêmang Mangunwijaya. Karangrèjèk, Mas Dêmang Mangunjiwa. Warèng, Mas Dêmang Mangunkarya. Piyaman, Mas Dêmang Manguntaruna. Siyana, Mas Dêmang Mangunkartika. Mijahan, Mas Dêmang Mangunpuspita. Kêpil, Mas Dêmang Mangunwirana. Nglimpar, Mas Dêmang Mangunwadana. Wiladêk, 1. Mas Dêmang Mangunkarta, 2. Mas Dêmang Mangunkarsa. Têpus, Mas Dêmang Mangundara. Klapa sawit, Radèn Dêmang Mangunrêja.

Dhistrik Playên

Wadana dhêstrik, Radèn Riya Purbaatmaja. Răngga, Radèn Răngga Wiryadipura.

--- 192 ---

Naib, Mas Iman Nawaji. Jaksa, Radèn Ngabèi Arjasuwarna. Carik, Mas Ngabèi Wiryasastra. Para dêmang pulisi ing: Playên, Radèn Dêmang Wiryarêja. Pampang, Mas Dêmang Wiryasuta. Sawahan, Mas Dêmang Wiryataruna. Lêgundhi, Mas Dêmang Wiryadipa. Karangmaja, Mas Dêmang Wiryasêntana. Turunan, Radèn Dêmang Wiryaprawira. Blimbing, Mas Dêmang Wiryagêna. Daliyan, Mas Dêmang Wiryadikrama. Kêmiri, Mas Dêmang Wiryagati. Bundêr, Mas Dêmang Wiryapranata, ngrangkêp majibi wontênipun pos tuwin margi. Pathuk, Mas Dêmang Păncadinda.

Dhêstrik Sêmanu

Wadana dhêstrik, Radèn Tumênggung Prawirasêntika. Răngga, Radèn Răngka Rêsadipura.

--- 193 ---

Naib, Khaji Ngabdul Latip. Jaksa, Mas Ngabèi Kartawilaga. Carik, Mas Ngabèi Arjasastra. Para dêmang pulisi ing: Cuwela, 1. Mas Dêmang Arjamênggala, 2. Mas Dêmang Arjawijaya. Kalibangi, Mas Dêmang Arjadrana, ngrangkêp majibi wontênipun pos tuwin margi. Ngênêp, 1. Mas Dêmang Arjasêntana, 2. Mas Dêmang Arjadikrama. Balong, Mas Dêmang Arjadinama. Pakèl, Mas Dêmang Arjasêmita. Baran, Mas Dêmang Arjawicitra. Sêmugih, Mas Dêmang Arjadiwirya. Bêdhoyo, Mas Dêmang Arjasura. Jumblang, Mas Dêmang Arjawăngsa. Koripan, Radèn Dêmang Arjadêksana. Ponjong, Radèn Dêmang Arjakarya. Tranggonan, Mas Dêmang Arjaatmaja. Wirik, 1. Mas Dêmang Arjawikrama, 2. Mas Dêmang Arjadarsa. Sêmin, Mas Dêmang Arjaniti.

--- 194 ---

Sambèng, Radèn Dêmang Arjasêtika. Bala, Mas Dêmang Arjasêtama. Rongkop, Mas Dêmang Arjasăngka ngrangkêp majabi[18] wêdalipun sarang burung.

Dhêstrik Prêngguk

Pulisi dhêstrik, Mas Riya Păncadilaga. Naib, Mas Muhkhamad Burham. Carik, Mas Ngabèi Păncadikara. Para dêmang pulisi ing: Watugajah, Radèn Dêmang Păncawirana. Sumbêran, Radèn Dêmang Păncaharja. Prêngguk, Radèn Dêmang Păncakartika. Candhi, Mas Dêmang Păncasudira. Banyu Urip, Radèn Dêmang Păncadiwirya.

3. Kabupatèn Suleman

Bupati, Radèn Tumênggung Mangunjaya. Panèwu, Radèn Ngabèi Natawirya. Naib, taksih lowong. Jaksa, Mas Ngabèi Natataruna.

--- 195 ---

Para kapala dhistrik ing: Gamping, Radèn Panji Nata Amipraja, ngrangkêp nyêpêng panguwasa wêdalipun gamping saking rêdi Gamping. Klêgung, Radèn Panji Natarêja. Godhean, Radèn Panji Natadigdaya. Jumênêng, Radèn Panji Natadirêja. Ngijon, Mas Panji Natawêrdaya. Angin-angin, Radèn Panji Natadimêja. Mlathi, Radèn Panji Nata Arja.

4. Kabupatèn Bantul Kadirêja

Bupati, Radèn Tumênggung Mangun-yuda. Panèwu, Radèn Ngabèi Jayadigda. Naib, Mas Kasan Tulabi. Jaksa, Mas Ngabèi Jayadipa. Para kapala dhistrik ing: Pandhak, Mas Panji Jayapuspita. Panggang, Radèn Panji Jaya Arja. Krètèg, Radèn Panji Jayaatmaja. Candhèn, Radèn Panji Jayadimêja. Cêpit, Mas Panji Jayasêmantri.

--- 196 ---

Srandakan, Mas Panji Jayayuda. Sewon, Mas Panji Jayadiwirya.

5. Kabupatèn Nanggulan

Bupati, Radèn Tumênggung Sumanagara, ngrangkêp nyêpêng pangwasa siti pamaosan dalêm ing bawahipun. Panèwu, Radèn Ngabèi Selawinata. Naib, Mas Mukhamad Taram. Jaksa, Radèn Ngabèi Tirtadiwirya. Para dêmang pulisi ing: Sêrma, Radèn Dêmang Ranadipura. Kêdhung Ngiring, Mas Dêmang Wirasari. Wadhas, Mas Dêmang Jagawirya. Pèrèng, Radèn Dêmang Ranasêntika. Pripih, Radèn Sumamarta. Grigak, Mas Dêmang Băngsayuda. Pundhak, Radèn Dêmang Cakradilaga. Giyanti, Mas Dêmang Sumasênjaya. Selamirah, Mas Dêmang Sutadiwirya. Kamal, Radèn Dêmang Kartatani. Jatingarang, Radèn Dêmang Wăngsaatmaja.

--- 197 ---

Kêdhung Gubah, Mas Dêmang Kêrtabau. Dhebongan, Mas Dêmang Jagasêntana. Têmanggal, Mas Dêmang Jayawilaya. Kênthèng, Mas Dêmang Suradiwirya. Wanaraja, Radèn Dêmang Nataatmaja.

6. Kabupatèn Kalibawang

Bupati, Radèn Tumênggung Ranadirêja, ngrangkêp nyêpêng pangwasa siti pamaosan dalêm ing bawahipun. Panèwu, Mas Ngabèi Sutadipura. Naib, Khaji Mansur. Jaksa, Mas Ngabèi Tirtawilaya. Para dêmang pulisi ing: Kêpunungkêp, Mas Dêmang Martaprawira. Dhuwêt, Mas Dêmang Jayadikara. Klangon, Mas Dêmang Jayaprawira. Salak Malang, Radèn Dêmang Padmaatmaja. Dêgan, Mas Dêmang Mêrtawijaya. Dêgsa, Radèn Dêmang Jayawirya. Jumblangan, Mas Dêmang Jayadikrama. Kalibawang, Mas Dêmang Brajasêmita.

--- 198 ---

Kêdhungrong, Mas Dêmang Yudawirana. Nglêbêng, Mas Dêmang Atmaprawira. Sêmakèn, Mas Dêmang Prawirabăngsa. Samigaluh, Mas Dêmang Prawirayuda. Kêpiton, Mas Dêmang Jayasêntana. Bara, Mas Dêmang Brajadirêja. Dhondhong, Mas Dêmang Jagaprawira.

7. Kabupatèn Pêngasih

Bupati, Mas Riya Dipadirja, ngrangkêp nyêpêng siti pamaosan dalêm ing bawahipun. Panèwu, Mas Ngabèi Mangundilaga. Naib, Mas Jenal Mataram. Jaksa, wakil Mas Ngabèi Cakrarêja. Para dêmang pulisi ing: Maosan wetan, Radèn Dêmang Sutarêja. Serang, Radèn Wăngsadipura. Kêdhung-galih, Mas Dêmang Martasêntika. Jasutan, Radèn Dêmang Sudama. Panggang, Mas Dêmang Puspadiwirya. Paga, Mas Dêmang Kramadiwirya.

--- 199 ---

Para dêmang pulisi ing: Ngulakan, Mas Dêmang Rêsadiwirya. Banaran, Mas Dêmang Nitipura. Jombokan, Mas Dêmang Rêsadimêja. Wanaarja, Mas Dêmang Mangundrana. Janturan, Mas Dêmang Mangunwardaya. Kêdhungsoka, Mas Dêmang Jayèngarja. Butuh, Mas Dêmang Mêrtadimêja. Maesan, Mas Dêmang Pusparêja.

8. Kabupatèn Sêntolo

Bupati, taksih lowong, ngrangkêp nyêpêng pangwasa siti pamaosan dalêm ing bawahipun. Panèwu, Radèn Ngabèi Sumadipura. Naib, Mas Murtala. Jaksa, Mas Ngabèi Sastradigdaya. Para dêmang pulisi ing: Kalibondhol, Mas Dêmang Wirarêja. Jlêgong Mêntabayan, Mas Dêmang Wanapati. Jlêgong Karangwetan, Mas Dêmang Mangunpramuja. Tubin Sidoarja, Mas Dêmang Surarêja. Tubin Pakisarja, Mas Dêmang Kartarêja.

--- 200 ---

Para dêmang pulisi ing: Karangasêm, Mas Dêmang Wirarêja. Kênthèng, Mas Dêmang Wiryalêsana. Sokapănca, Mas Dêmang Wiryadimêja. Jlaban, Mas Dêmang Wăngsadikrama. Wora-wari, Radèn Dêmang Păncasêmita. Gêgulu, Mas Dêmang Atmawijaya. Lêndhah, Mas Dêmang Suradikara. Bantar, Radèn Dêmang Sumawardaya. Maesan, Mas Dêmang Martarêja.

Juru kunci astana ing Imagiri

Bupati, Radèn Tumênggung Rêsakusuma, ngrangkêp dados pangagênging pulisi ing wawêngkonipun, namung tumindakipun prakawis pulisi, kabawah kabupatèn Kalasan. Panèwu, Mas Ngabèi Rêsawinata.

Juru kunci astana Kitha Agêng

Pangagêng, Radèn Amad Dalêm Mustahal, ngrangkêp nindakakên kapulisèn ing bawahipun, 2. Mas Jimat Amad Dalêm Supingi.

--- 201 ---

Juru kunci ing:

Astana Sela (Surakarta), Mas Muhkhamad Pêkih. Astana Giripurna (Madiun), Radèn Mas Panji Sumaprawira. Astana Bayêm (Madiun), Radèn Citrangulama. Astana Pacalan (Madiun), 1. Radèn Jayangulama, 2. Radèn Kasan Bêsari. Astana Taman (Madiun), Mas Kaliphah.

--- 202 ---

Kawontênanipun ing Pakualaman

Ingkang jumênêng sapunika, Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam ingkang kaping 5, ridêring bintang Nèdêrlansên leyo, saha kolonèl kumêndhaning lesiyun ing Pakualaman, putranipun swargi Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam ingkang kaping 2, patutan saking garwa ampeyan, kala rumiyin anama Kangjêng Pangeran Mayur Arya Suryadilaga, sakawitipun jumênêng anggêntosi Kangjêng Gusti ingkang kaping 4, ajêjuluk Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Arya Prabu Suryadilaga, jumênêngipun kala ing dintên Kêmis Wage tanggal kaping 13 wulan Sawal taun Dal 1807 utawi kaping 10 Oktobêr taun Walandi 1878, sarêng tanggal kaping 11 wulan Jumadilawal taun Ehe 1812, utawi kaping 20 Marêt taun Walandi 1883, têtêp jêjuluk Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam, saha apangkat kolonèl, wiyosanipun kala ing dintên Akad Wage tanggal kaping 4 wulan Sapar taun Wawu, wondene ingkang wau garwanipun padmi

--- 203 ---

kasêbut Gusti Kangjêng Adipati, garwa anggènipun ngarang-ulu ingkang raka Kangjêng Gusti ingkang kaping 3, putranipun Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkudiningrat sapisan, ingkang patutan saking garwa ingkang ajêjuluk Kangjêng Ratu Mas. Gusti Kangjêng Adipati wau, nalika dintên Kêmis Pon tanggal kaping 27 wulan Jumadilakir ing taun Jimakir 1810 utawi kaping 26 Mèi taun Walandi 1881, seda kondur dhatêng jaman kalanggêngan kalihan ingkang raka Kangjêng Gusti sapunika dèrèng kantos patutan.

Para pangeran putra santana ing Pakualaman

Putranipun swargi Kangjêng Gusti ingkang kaping 1, Kangjêng Pangeran Arya Suryaningprang.

Putranipun swargi Kangjêng Gusti ingkang kaping 2, Kangjêng Gusti ingkang jumênêng sapunika.

Putranipun swargi Kangjêng Gusti ingkang kaping 3, 1. Kangjêng Pangeran Arya Suryaningrat, 2. Kangjêng Pangeran Arya Purwasêputra, kaptin inphantêri.

Wayahipun swargi Kangjêng Gusti ingkang kaping 2, ingkang saking garwa padmi, putranipun Kangjêng Pangeran Arya Nataningprang,

--- 204 ---

1. Kangjêng Pangeran Arya Nataningprang, kaptin phanstaph, 2. Kangjêng Pangeran Arya Pakuningprang, kaptin R.M.W.4.

Putranipun Kangjêng Gusti ingkang jumênêng sapunika, patuntan[19] saking garwa putranipun swargi Radèn Tumênggung Jayèng Irawan, 1. Kangjêng Pangeran Arya Natakusuma, mayur ajidan, 2. Kangjêng Pangeran Arya Natadiraja, irstê litnan, kwartir mistêr.

Lesiyun Pakualaman

Staph.

Kumêndhan, Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam, ridêring bintang Nèdêrlansên leyo, kolonèl. Mayur ajidan, Kangjêng Pangeran Arya Natakusuma. Irstê litnan, kwartir mistêr, Kangjêng Pangeran Arya Natadiraja.

Inphantêri.

Mayur kumêndhan, Radèn Mas Riya Jayaningprang. Irstê litnan ajidan, Radèn Mas Jayèngminarsa.

Para kaptin: 1. Kangjêng Pangeran Arya Purwasêputra, 2. Radèn Mas Natataruna, 3. Radèn Mas Arya Nataatmaja, 4. Radèn Mas Riya Jayèngprawira.

--- 205 ---

Para irstê litnan: 1. Radèn Mas Kusumaatmaja, 2. Radèn Mas Arya Suryakusuma, 3. Radèn Mas Purwasudirja.

Para twèdhê litnan: 1. Radèn Mas Panji Jayèngkusuma, 2. Radèn Mas Panji Jayèngatmaja, 3. Radèn Mas Panji Senaatmaja, 4. Radèn Mas Panji Natasugănda, 5. Radèn Mas Panji Sasraatmaja, 6. Radèn Mas Panji Sasrawijaya.

Kaphalêri, twèdhê litnan, Radèn Mas Jayèng Irawan.

--- 206 ---

Para priyantun ingkang sami nyêpêng paprintahan ing bawah kadipatèn Pakualaman

Pêpatih, Radèn Mas Riya Jayèngarja, kaptin phanstaph. Wadana pulisi, ngiras liding pangadilan, Radèn Panji Sasraminarsa. Wadana juru sêrat, ngiras liding pangadilan, Radèn Panji Natarêja. Para juru sêrat ing kapatihan, 1. Radèn Bêkêl, Jayèngpranata, 2. Radèn Bêkêl, Păncaatmaja, 3. Radèn Bêkêl Martaprawira, ngrangkêp dados mantri cacar.

Pangadilan surambi

Pangulu, Mas Kaji Muhkhamad Asrap. Para katip: 1. Lurah Khaji Jenal Ngasikin, 2. Lurah Khaji Jenal Sapingi.

--- 207 ---

Para katip: 3. Lurah Khaji Jenal Ngabidin. Juru sêrat, Khasan Mugêni.

Pangadilan pradata

Jaksa agêng, Mas Ngabèi Rêksapradata. Ajung jaksa, Mas Ngabèi Sastrataruna. Juru sêrat, 1. Mas Ngabèi Wirapustaka, 2. Radèn Ngabèi Rêksasupatra.

Pulisi salêbêting nagari

Wadana, Radèn Panji Sasraminarsa. Panèwu pulisi, Mas Ngabèi Jayèngwigati. Para pulisi kampung, 1. Radèn Panji Natarêja, 2. Radèn Wadana Padmadipura, 3. Bagus Bêkêl Ranapuspita, 4. Mas Ngabèi Padmasêkarna, 5. Mas Suralambang, 6. Radèn Ngabèi Tirtasêntana, 7. Radèn Ngabèi Jayèngwilaya, 8. Mas Ngabèi Jayèngsudarma.

--- 208 ---

Pulisi sajawining nagari, Kabupatèn Adikarta

Bupati, Radèn Tumênggung Sasradigdaya. Panèwu, taksih lowong. Mantri jaksa, Mas Ngabèi Jayasantosa. Ajung jaksa, Mas Ngabèi Jayadigda. Mantri carik, Mas Ngabèi Sastrasuwarna. Lurah naib, 1. Kyai Muhkhamad Sihab, 2. Kyai Muhkhamad Istat. Pulisi Bonong Kranggan, Mas Ngabèi Padmawêrdaya. Pulisi Brosot, Radèn Ngabèi Padmawêrdaya. Mantri ukur, Mas Ngabèi Tamadiwirya. Mantri cacar, Mas Ngabèi Citrasênjaya.

Dhêstrik ing Galur

Kapala dhêstrik, Mas Panji Wăngsadirja. Wakil carik, Mas Ngabèi Sumadiwirya. Para dêmang pulisi ing: Modinan, Mas Dêmang Tamadiwirya. Pancatan, Mas Dêmang Wiryalêksana. Bang malang, Mas Dêmang Sadimêja.

--- 209 ---

Para dêmang pulisi ing: Dhalèn, Mas Dêmang Jayasurata. Barahan, Mas Dêmang Rêksaatmaja. Dhondhong Sidakan, Mas Dêmang Jayènglêksana. Bara, Mas Dêmang Săntadiwirya. Saragatèn, Radèn Dêmang Cakrarêja.

Dhistrik ing Glaèng

Kapala dhêstrik, Mas Ngabèi Kartasura. Carik, Mas Ngabèi Kartawijaya. Para dêmang pulisi ing: Dhukuh Lanang, Mas Dêmang Sutawirya. Plumbon, Mas Dêmang Sutadiwirya. Karangpuluh, Mas Dêmang Wăngsadiwirya. Dharat, Mas Dêmang Nitirêja. Dêmèn, Mas Dêmang Wăngsasêntana.

Kadhêstrikan ing Sogan, kagolong dhatêng ing Glaèng

Kapala dhêstrik, taksih lowong. Wakil carik, Mas Ngabèi Jayakartika.

--- 210 ---

Para dêmang pulisi ing: Sogan, Mas Dêmang Wanadiwirya. Tambak, Mas Dêmang Satirta. Watês, Radèn Dêmang Păncawinata. Seporan, Mas Dêmang Sewarêja. Kulwaru, Mas Dêmang Tirtaprawira.

Kadhêstrikan ing Gêsikan, kagolong dhatêng ing Glaèng

Kapala dhêstrik, taksih lewong.[20] Ondêr kapala dhistrik, Radèn Ngabèi Cakraatmaja. Wakil carik, Mas Ngabè[21] Sastramardana. Para dêmang pulisi ing: Gênthan, Mas Dêmang Nitisastra. Wanadani, Mas Dêmang Atmasubrata. Sanggrahan, Mas Dêmang Mangunlêsana. Bêndungan, Mas Dêmang Mangunkartika. Sungapan, Mas Dêmang Păncakarsa. Sriwêdari, Radèn Dêmang Yudaprawira.

--- 0 ---

Namaning para pangagênging băngsa Cina, paresidhenan Bêtawi

Mayur, Li Cu Hong, Lie Tjoe Hong. Para kaptin: 1. Tèh Cun Sig, The Tjoen Sik, 2. Kayhaoki, Khouw Yaouw Kie, 3. Li Cin Long, Lie Tjien Long. Para litnan: 1. Tyo Tigha, Thio Tik Ho, 2. Ka Kim Po, Kho Kiem Poo, 3. Lim Tyang Hwi, Liem Tiang Hoei, 4. Ni Hog Cwan, Nie Hok Tjoan. Irstê sèkrêtaris, Ji Ping Cya, Djie Ping Tjiang. Twèdhê, sèkrêtaris Tyo Sim Cing, Thio Siem Tjing. Para kaptin titulèr: 1. Ka Wan Cyang, Ko Wan Tjiang, 2. Tan Bun Ping, Tan Boen Ping.

 


Barisan. (kembali)
Barisan.
tanggal. (kembali)
tanggal.
Kangjêng. (kembali)
Kangjêng.
Mataram. (kembali)
Mataram.
pangeran. (kembali)
pangeran.
Adinagara. (kembali)
Adinagara.
pulisi. (kembali)
pulisi.
honorèr. (kembali)
honorèr.
inphantri. (kembali)
inphantri.
10 Handayaningrat. (kembali)
Handayaningrat.
11 Andayakiswara. (kembali)
Andayakiswara.
12 prakawisipun. (kembali)
prakawisipun.
13 Ingkang. (kembali)
Ingkang.
14 Kangjêng. (kembali)
Kangjêng.
15 têngên. (kembali)
têngên.
16 Tumênggung (dan di tempat lain). (kembali)
Tumênggung (dan di tempat lain).
17 Mangunpranata. (kembali)
Mangunpranata.
18 majibi. (kembali)
majibi.
19 patutan. (kembali)
patutan.
20 lowong. (kembali)
lowong.
21 Ngabèi. (kembali)
Ngabèi.