Almanak, H. Buning, 1911, #420

JudulCitra

Sêrat Pananggalan

ingkang kaping 27 kangge ing taun Walandi 1911 miturut pananggalan ingkang kawêdalakên Kangjêng Guphrêmèn.

Kaêcap sarta kawêdalakên ing gêdhong pangêcapanipun pakêmpalan among dagang, umiyin nama: H. Buning ing nagari Ngayugyakarta.

--- I ---

Isining Sêrat Pananggalan

Katranganing têtêngêr ... Kaca 6-9 / Grahana ... Kaca 10 / Dintên agêng bôngsa Walandi, Jawi tuwin Cina ... Kaca 11-14 / Namaning windu sakawan ... Kaca 15 / Watêking taun, dintên, pêkênan tuwin môngsa kalih wêlas tumrap ing bayi lair ... Kaca 15-17 / Candraning môngsa ... Kaca 18-19 / Padewan = dewa dina ... Kaca 20 / Namaning paringkêlan ... Kaca 21 / Pati uriping dina ... Kaca 22 / Naga taun, naga jatingarang tuwin naga dina sarta rijallullah ... Kaca 23-25 / Sirikan dina ala ... Kaca 26 / Larangan dina ala ... Kaca 27 / Sangaring sasi ... Kaca 28 / Naasing para nabi sarta naasing tanggal ... Kaca 29-30 / Petangan bangas (Ar. = tangi saka ing pati) ... Kaca 31 / Ala bêciking dina ... Kaca 32 / Pôncasuda ... Kaca 33-34 / Pôncasuda (= rakam) ... Kaca 35-37 / Pôncasuda patakenan ... Kaca 38-45[1]

--- II ---

Pal, tri sadana utawi pal, bêgja cilakaning tiyang sawanci umuripun ... Kaca 46-47 / Petangan rajamuka ... Kaca 48 / Pananggalan Walandi, Jawi tuwin Cina ... Kaca 49-73 / Parentah Agêng ... Kaca 75-86 / Pangadilan luhur ing Indiya Nèdêrlan ... Kaca 87 / Pangadilan Yustisi ing tanah Jawi ... Kaca 87-88 / Namaning para adpokat sarta pokrul ... Kaca 89-90 / Kawontênanipun para amtênar ingkang ngasta paprentahan nagari sarta landrad ing tanah Jawi tuwin Madura ... Kaca 91-248.

Ing Ngandhap Punika Urutipun Paresidhenan

Bantên ... Kaca 91-98 / Batawi ... Kaca 98-109 / Priyangan ... Kaca 109-124 / Cirêbon ... Kaca 125-133 / Pakalongan ... Kaca 134-143 / Samarang ... Kaca 144-159 / Rêmbang ... Kaca 159-168 / Surabaya ... Kaca 168-181 / Madura ... Kaca 181-188 / Pasuruhan ... Kaca 188-199 / Bêsuki ... Kaca 200-207 / Banyumas ... Kaca 207-214 / Kêdhu ... Kaca 215-227 / Ngayugyakarta ... Kaca 227-229 / Surakarta ... Kaca 229-232 / Madiun ... Kaca 232-240 / Kêdhiri ... Kaca 240-248[2]

--- III ---

Asmanipun para asistèn residhèn sarta asistèn residhèn sèkrêtaris ing tanah Jawi tuwin Madura ... Kaca 249-251 / Asmanipun para kontrolir sarta aspiran kontrolir ing tanah Jawi tuwin Madura ... Kaca 252-255 / Pamulangan Jawi, pamulangan calon guru sarta pamulangan putraning para priyantun ... Kaca 256-260 / Para dhoktêr Jawi ... Kaca 261-267 / Barisan pulo Madura ... Kaca 268-269 / Para opisir mêmuri bôngsa luhur Jawi ... Kaca 270-271[3]

Bab karaton dalêm ing Surakarta Adiningrat ... Kaca 272-298 / Kawontênanipun ing Mangkunagaran ... Kaca 299-327 / Bab karaton dalêm ing Ngayugyakarta Adiningrat ... Kaca 328-365 / Kawontênanipun ing Pakualaman ... Kaca 366-373[4]

Ewah-ewahan ingkang kantun ... Kaca 374-378 / Pratelaning sêrat-sêrat ingkang kasade ing pangêcapanipun Tuwan H. Buning ... Kaca 380-391 / Sêrat Kancil Kridhamartana ... Kaca 321-480 / Sêrat Pawukon ... Kaca 81-104[5]

--- 0 ---

Bab Karaton Dalêm ing Surakarta Adiningrat

Ingkang jumênêng nata ing nagari Surakarta ing sapunika, Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan Pakubuwana Senapati ing Ngalaga, Ngabdurrahman Sayidin Panatagama ingkang kaping X komandhuring ordhê Nèdêrlansên leyo, grut opisiring ordhê ing oranyê nasao, grut krèising ordhê ing Kamboja, grut krèising krun ordhê ing Siyam, grut opisiring leyopol ordhê ing Bèlgi, ridêr dhèr twèdhêklas, mètdhêstèr, phan dhê ordhê pan Sin Migaèl, ridêr twèdhêklas, mètdhêstèr dhèr ordhê phan dhèn rèdhên adhêyar ing Prèisên, Komandhur Mètdhêstèr Pran Yosêp[6] ing nagari Ostênrig, ridêr phan dhèn, twèdhên grad, dhèr twèdhêklas pan dhê ordhê pan dhèn dhobêlêndhrak ing nagari Cina, komandhur mètdhêstèr indhê ordhê phan Hèndrik, dhê leyopan, Brinnêswèik, jêndral mayuring wadyabala dalêm Kangjêng Sri Bagendha Maharaja Putri ing Praja Nèdêrlan, putra dalêm swargi Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan ingkang kaping IX, miyos saking garwa padmi swargi Kangjêng Ratu Pakubuwana, putrinipun swargi Kangjêng Pangeran Arya Adiwijaya kaping 2 ing Surakarta, patutan saking swargi Kangjêng Ratu Bandara. Wiyosan [Wiyosa...]

--- 273 ---

[...n] dalêm ing dintên Kêmis Lêgi tanggal kaping 21 wulan Rêjêp taun Alip ôngka 1795, utawi kaping 29 wulan Nopèmbêr taun Walandi 1866, jumênêng dalêm Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Anom, nalika ing dintên Sênèn Lêgi tanggal kaping 27 wulan Jumadilakir taun Je ôngka 1798, utawi kaping 4 wulan Oktobêr taun Walandi 1869, nalika ing dintên Kêmis Pon tanggal kaping 20 wulan Bêsar taun Alip ôngka 1819, utawi kaping 7 wulan Agustus taun Walandi 1890, krama angsal putrinipun swargi Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara kaping IV ing Surakarta, nama Bandara Radèn Ajêng Sumarti, saha lajêng kajumênêngakên Gusti Kangjêng Ratu Adipati Anom. Amarêngi ing dintên Jumungah Lêgi tanggal kaping 28 wulan Ruwah taun Je ôngka 1822, utawi kaping 19 wulan Marêt taun Walandi 1893, rama dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan kaping IX surud, lajêng anggêntosi jumênêng nata. Jumênêng dalêm ing dintên Kêmis Wage tanggal kaping 12 wulan Ramêlan, taksih salêbêtipun taun Je ôngka 1822 utawi kaping 30 wulan Marêt taun Walandi 1893. Garwa dalêm lajêng kajumênêngakên Gusti Kangjêng Ratu Pakubuwana, sarta ibu dalêm Kangjêng Ratu Pakubuwana kapatêdhan nama: Kangjêng Ratu Madurêtna.

Pratelanipun Para Ratu Pramèswari Dalêm

Pramèswari dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan kaping IX

--- 274 ---

Kangjêng Ratu Madurêtna, putranipun Radèn Mayur Puspawinata, ingkang sampun seda.

Pramèswari dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan ingkang jumênêng sapunika.

Gusti Kangjêng Ratu Pakubuwana, putrinipun swargi Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara kaping IV.

Pratelanipun Para Putra Dalêm Kakung Putri

Putri dalêm swargi Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan kaping VI, Bandara Radèn Ayu Sôntakusuma, krama swargi Kangjêng Pangeran Arya Sôntakusuma kaping 2.

Putri dalêm swargi Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan kaping VII, Gusti Kangjêng Ratu Pambayun.

Putra dalêm swargi Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan kaping IX.

Ingkang Miyos Saking Garwa Padmi

Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan ingkang jumênêng sapunika.

--- 275 ---

Ingkang Miyos Saking Garwa Ampeyan

Putra Kakung Urut Sêpuh

1. Kangjêng Pangeran Arya Natakusuma 2. Kangjêng Pangeran Arya Prabuningrat, bêkêl, ridêr dhèr ordhê phan dhê krun phan Siyam, mayur ajudan dalêm Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan. 3. Kangjêng Pangeran Arya Kusumadiningrat, kaptin jendralên staph. 4. Kangjêng Pangeran Arya Purbadiningrat, kaptin jendralên staph. 5. Kangjêng Pangeran Arya Cakraningrat, kaptin jendralên staph. 6. Kangjêng Pangeran Arya Kusumadilaga. 7. Kangjêng Pangeran Arya Mangkudiningrat, kaptin jendralên staph. 8. Kangjêng Pangeran Arya Adiningrat. 9 Kangjêng Pangeran Arya Malayakusuma. 10. Kangjêng Pangeran Arya Prabumijaya. 11. Kangjêng Pangeran Arya Natadiningrat. 12. Kangjêng Pangeran Arya Prabuwinata.

Putra-putri Urut Sêpuh

1. Bandara Radèn Ayu Panji Adisewaya.

--- 276 ---

2. Bandara Radèn Ayu Adipati Sasradiningrat, krama angsal Kangjêng Radèn Adipati Sasradiningrat, pêpatih dalêm. 3. Bandara Radèn Ayu Purwadiningrat. 4. Bandara Radèn Ayu Suryanagara, krama angsal Radèn Mas Arya Suryanagara, bupati nayaka sèwu saha bêkêl jawi. 5. Bandara Radèn Ayu Jayaningrat, krama angsal Radèn Mas Arya Jayaningrat, bupati nayaka kaparak kiwa, bêkêl lêbêt. 6. Bandara Radèn Ayu Prawiraningrat, krama angsal Radèn Mas Arya Prawiraningrat, bupati nayaka kaparak têngên. 7. Bandara Radèn Ayu Yudanagara, krama angsal Radèn Mas Arya Yudanagara, bupati nayaka bumi. 8. Bandara Radèn Ayu Mangunningrat, krama angsal Radèn Mas Arya Mangunningrat. 9. Bandara Radèn Ayu Jayadiningrat, krama angsal Radèn Tumênggung Jayadiningrat. 10. Bandara Radèn Ayu Nataningrat, krama angsal Radèn Mas Arya Nataningrat.

Putra Dalêm Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan Pakubuwana Ingkang Kaping X, Miyos Saking Garwa Ampeyan.

--- 277 ---

Putra Kakung Urut Sêpuh

1. Kangjêng Pangeran Angabèi (bêkêl), ridêr dhèr ordhê phan dhê krun phan Siyam, mayur jendralên staph, saha ajudanipun kangjêng tuwan ingkang wicaksana guprênur jendral. 2. Kangjêng Pangeran Arya Kusumayuda. 3. Kangjêng Pangeran Arya Natapura. 4. Kangjêng Pangeran Arya Natabrata. 5. Kangjêng Pangeran Arya Adiwijaya. 6. Bandara Radèn Mas Sayid Sumèh. 7. Bandara Radèn Mas Irawan. 8. Bandara Radèn Mas Nawawi. 9. Bandara Radèn Mas Rohkyalun. 10. Bandara Radèn Mas Subêkti. 11. Bandara Radèn Mas Sujana. 12. Bandara Radèn Mas Sanityasa.

Putra-putri Urut Sêpuh

1. Kangjêng Ratu Alit, krama angsal Kangjêng Pangeran Arya Mataram kaping 2.

--- 278 ---

2. Bandara Radèn Ayu Prawiradiningrat, krama angsal Radèn Mas Arya Prawiradiningrat, bupati gêdhong kiwa. 3. Bandara Radèn Ayu Jayanagara, krama angsal Radèn Tumênggung Jayanagara, bupati kaparak têngên. 4. Gusti Bandara Radèn Ayu Adipati Arya Prabu Suryadilaga, ing Ngayugyakarta. 5. Bandara Radèn Ayu Purwanagara, krama angsal Radèn Mas Arya Purwanagara, Bupati Bumi Gêdhe. 6. Bandara Radèn Ayu Suryadiningrat, krama angsal Radèn Mas Arya Suryadiningrat, bupati ngajêng. 7. Bandara Radèn Ajêng Kusinah. 8 Bandara Radèn Ajêng Kusiyah. 9. Bandara Radèn Ajêng Kustantinah 10. Bandara Radèn Ajêng Kus Indinah. 11. Bandara Radèn Ajêng Kusnabsiyah. 12. Bandara Radèn Ajêng Kusalbiyah. 13. Bandara Radèn Ajêng Kusmangani.

--- 279 ---

Pratelanipun Para Pangeran Santana Dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan

Wayah dalêm swargi Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan kaping V. 1. Putranipun swargi Kangjêng Pangeran Arya Suryaningrat, Kangjêng Pangeran Arya Cakranagara, sri nugraha pangkat III, litnan kolonèl kaphalêri.

Wayah dalêm swargi Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan kaping VI. 1. Putranipun swargi Kangjêng Gusti Pangeran Arya Natapraja, Kangjêng Pangeran Arya Suryaatmaja kaping 2.

Wayah dalêm swargi Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan kaping IX.

1. Putranipun swargi Kangjêng Pangeran Arya Anyakrakusuma, Kangjêng Pangeran Rôngga Danupaya.

2. Putranipun swargi Kangjêng Gusti Pangeran Arya Mataram, Kangjêng Pangeran Arya Mataram kaping 2, mantu dalêm Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan kaping X.

3. Putranipun swargi Kangjêng Gusti Pangeran Arya Prabuwijaya, Kangjêng Pangeran Tumênggung Sindusena.

4. Putranipun swargi Kangjêng Pangeran Arya Adikusuma, Kangjêng Pangeran Panji Singasari.

--- 280 ---

Kawontênanipun Para Pangagêng Sakarerehanipun ing Karaton Dalêm Surakarta, Ingkang Sami Nyêpêng Paprentahan

Pêpatih dalêm, Kangjêng Radèn Adipati Sasradiningrat, upisir dhèr ordhê phan oranyê nasao, sri nugraha pangkat 1, opisir dhèr ordhê phan dhê krun phan Siyam, ridêr irstêklas dhèr ordhê Hèndrêk dhê leyo, ing Brunsêwèik, mantu dalêm swargi Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan kaping IX.

Kawadanan Kapatihan

Kaliwon wadana pêpatih ing kapatihan, Radèn Mas Ngabèi Sasradipura. Panèwu pulisi ... Pangulu, Kyai Ngabèi Ngabdul Salam.

Pratelan Pangagêngipun Kantor-kantor Kapatihan

Pangrèh praja, A. Radèn Tumênggung Jayanagara.

--- 281 ---

Ngrêksa praja, A/2 Mas Ngabèi Rêksapraja.

Wisudha, A/3 Radèn Tumênggung Jayanagara, kanthi Mas Ngabèi Prajapradata.

Kawadanan kapatihan, L. Radèn Mas Ngabèi Sasradipura, kanthi Mas Ngabèi Gitapradata, Mas Ngabèi Wirapratama.

Nukarta, J. Radèn Mas Tumênggung Wrêksadiningrat.

Lanhir, H. Radèn Ngabèi Tôndhadipura, kanthi Mas Ngabèi Jayamêntataka.

Karampungan K/3 Radèn Tumênggung Jaksanagara.

Pangasilan I. Radèn Tumênggung Sasranagara.

Pangrèh praja B/1, B/2 Radèn Mas Arya Suryanagara.

Kriminil K/1 Radèn Tumênggung Jaksanagara.

Sipil pradata, K/2 Radèn Ngabèi Sasrapradata.

Notaris, G/1 Radèn Mas Arya Purwanagara.

Pratigan G/2 Radèn Mas Arya Purwanagara.

Wang pulisi, D. Wang pulisi E ... Radèn Mas Arya Jayaningrat, 2. Radèn Mas Arya Prawiradiningrat, 3. Radèn Tumênggung Arjadipura

Gêdhong arta, Radèn Ngabèi Prawiradipura, kanthi Radèn Ngabèi Kartadipura.

--- 282 ---

Kantor, S.N. Radèn Tumênggung Sasranagara.

Gangsalwêlasan, Radèn Nagabèi Sastrasumantra, 2. Mas Ngabèi Sastrapasuti.

Kantor panampi, Mas Ngabèi Wrêksa Angsana.

Bupati Nayaka Dalêm Ingkang Mawi Bawat Saha Liding Pangadilan Landrad

Golongan Lêbêt

1. Kabupatèn Kaparak Kiwa

Bupati, Radèn Mas Arya Jayaningrat, mantu dalêm swargi Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan kaping IX. Kaliwon, Radèn Ngabèi Bratadipura. Kaliwon wadananing abdi dalêm anggandhèk, Radèn Mas Ngabèi Jayadarsana. Mantri pulisi, Radèn Ngabèi Jayapranata.

2. Kabupatèn Kaparak Têngên

Bupati, Radèn Tumênggung Jayanagara, mantu dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan kaping X. Kaliwon, Radèn Mas Ngabèi Purwadipura.

...[7]

--- 285 ---

... kat I. ingkang anguwasani pangrèhing padamêlan salêbêting kadhaton. Kaliwon urdênas, Radèn Mas Ngabèi Atmadipura. Kaliwon pangrêmbe golongan jawi, Radèn Mas Ngabèi Yasadipura. Kaliwon pangrêmbe ing Nglaban, Radèn Ngabèi Wiryadipura. Mantri pulisi…

2. Kabupatèn Kalang

Bupati, Radèn Mas Tumênggung Wrêksadiningrat, sri nugraha pangkat III ingkang majibi yêyasan tuwin tambal sulaming kadhaton.

Kaliwon, Radèn Ngabèi Wrêksadipura.

Mantri pulisi, Mas Ngabèi Dirjapranata.

3. Kabupatèn Kadipatèn Anom

Bupati, Radèn Mas Arya Puspadiningrat, pêpatih ing kadipatèn anom, saha liding pangadilan dalêm kadipatèn.

Kaliwon jawi, Radèn Mas Ngabèi Sujanapura.

Kaliwon lêbêt, Radèn Ngabèi Wignyadipura, sri nugraha pangkat III.

Kaliwon anon-anon, Radèn Ngabèi Puspadipura.

Pangulu, Radèn Ngabèi Imampura.

Mantri pulisi jawi lêbêt, Radèn Ngabèi Mangkupranata.

--- 286 ---

Golongan Jawi

1. Kabupatèn Ngajêng (Galadhag)

Bupati, Radèn Mas Arya Suryadiningrat, mantu dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan kaping X.

Kaliwon, Radèn Ngabèi Pringgadipura.

2. Kabupatèn Jaksa

Bupati, Radèn Tumênggung Jaksanagara, sri nugraha pangkat III.

Kaliwon, Radèn Ngabèi Sasrapradata, sri nugraha pangkat IV.

3. Kabupatèn Pangulon

Wadana pangulu, Radèn Pangulu Taphsir Anom, sri nugraha pangkat III, khakim ngiras landrad.

Bêkêl khatib, Mas Khatib Winong.

Mantri pulisi, ...

Para Kaliwon Wadana Anon-anon Lêbêt

Bupati wadananing abdi dalêm kraton, saha kêmasan, ...

Radèn Tumênggung Sastradiningrat, sri nugraha pangkat III, wadananing abdi dalêm carik saha panandhon.

Radèn Ngabèi Bujadipura, abdi dalêm kaliwon panandhon.

Radèn Ngabèi Kuda Jagadipura, abdi dalêm kaliwon gamêl saha panêgar.

--- 287 ---

Radèn Mas Arya Wuryaningrat, Bupati Gadhing Mataram, amadanani abdi dalêm kaliwon grêji, sakarerehanipun.

Radèn Ngabèi Citradipura, abdi dalêm kaliwon kêmasan.

Radèn Ngabèi Mangundipura, abdi dalêm kaliwon gêrji.

Radèn Ngabèi Pujadipura, abdi dalêm kaliwon juru kalihan suranata

Para Kaliwon Wadana Anon-anon Jawi

Radèn Mas Ngabèi Suradipura, sri nugraha pangkat III, wadananing abdi dalêm mantri anon lêbêt.

Radèn Ngabèi Kartadipura, sri nugraha pangkat IV, wadananing abdi dalêm mantri anon jawi.

Abdi Dalêm Prajurit Jawi Lêbêt

Komandhan kolonèl, Kangjêng Pangeran Kolonèl Arya Purbanagara, ridêr dhèr ordhê phan dhê krun phan Siyam, saha sri nugraha pangkat III.

Twèdhê komandhan litnan kolonèl, Radèn Mas Arya Priyawinata.

Kwartir mistêr tukang wang, Irstê Litnan, Radèn Mas Panji Prawiradirja.

Mayur intêndhan, Radèn Mas Arya Suryawinata.

Opisir ajudan, Radèn Mas Panji Puspacundaka.

--- 288 ---

Golongan Lêbêt

Mayur prajurit tamtama, Radèn Mas Arya Jayèngwinata, sri nugraha pangkat III.

Mayur prajurit wirautama, Radèn Mas Arya Pringgawinata.

Mayur prajurit mijipinilih, Radèn Mas Arya Danuwinata.

Mayur prajurit jayèngastra, Radèn Mas Arya Adiwinata.

Mayur prajurit prawiranom, Radèn Mas Arya Bratawinata.

Golongan Jawi

Mayur prajurit jagasura, Radèn Mas Arya Kusumawinata.

Mayur prajurit jayataka, Radèn Mas Arya Yudawinata.

Mayur prajurit jayasura, Radèn Mas Arya Mangkuwinata.

Mayur prajurit jayatêtana, Radèn Mas Arya Arjawinata.

Mayur prajurit suratêtana, Radèn Mas Arya Gôndawinata.

Mayur prajurit trunasura, Radèn Mas Arya Sinduwinata.

Mayur prajurit jagabraja, Radèn Mas Arya Cakrawinata.

Kabupatèn Pulisi Salêbêting Nagari

Bupati, Radèn Tumênggung Kartanagara, ridêr dhèr ordhê phan dhê krun phan Siyam

--- 289 ---

Kaliwon, Radèn Ngabèi Kartawadana.

Mantri kabupatèn, Mas Ngabèi Wigyapranata.

Pangulu, Khaji Mukhamad Muksin.

1. Dhistrik Kitha Karaton

Panèwu, Radèn Ngabèi Prajapranata.

Mantri pangkat 1 ing Pasarkliwon, Mas Ngabèi Sutadiarja.

Mantri pangkat 1 ing Sêrêngan, Mas Ngabèi Priyapranata.

Mantri pangkat 1 ing Nglawiyan ...

Mantri pangkat 1 ing Jèbrès, Mas Ngabèi Citrapranata.

Dhistrik Kartasura

Panèwu, Mas Ngabèi Darmapranata.

Mantri pangkat 1 ing Gathak, Mas Ngabèi Citrasukirna.

Mantri pangkat 2 ing Pajang, Mas Ngabèi Citradipasuwirya.

Mantri pangkat 2 ing Waru, Mas Ngabèi Citrakaryapranata.

3. Dhistrik Grogol

Panèwu, Radèn Ngabèi Tôndhapranata.

Mantri pangkat 2 ing Ngronggah, Mas Ngabèi Surapranata.

Mantri pangkat 1 ing Majalaban, Radèn Ngabèi Manguntênaya.

--- 290 ---

Mantri pangkat 2 ing Baki, Radèn Ngabèi Citrawardaya.

Mantri pangkat 1 ing Palur, Radèn Ngabèi Kartasumitra.

4. Dhistrik Sawahan

Panèwu, Mas Ngabèi Sura Suparta

Mantri phakat[8] 2 ing Nagasari, Radèn Ngabèi Citrawarsita.

Kabupatèn Pulisi Sajawining Nagari

1. Kabupatèn ing Klathèn

Bupati, Radèn Tumênggung Sutanagara.

Kaliwon, Radèn Ngabèi Citrawadana.

Pangulu, Kyai Mukyidin.

1. Dhistrik Kitha

Panèwu, Radèn Ngabèi Manguncandrama.

Mantri pangkat 2 ing Totogan, Mas Ngabèi Mangunlaksita.

Mantri pangkat 2 ing Wêdhi, Radèn Ngabèi Mangunsiwaya.

Mantri pangkat 2 ing Pokoh, Radèn Ngabèi Sutawilapa.

Mantri pangkat 2 ing Gondhang, Mas Ngabèi Mangunprayoga.

Mantri pangkat 2 ing Bayat, Mas Ngabèi Mangunwijaya.

2. Dhistrik Prambanan

Panèwu, Radèn Ngabèi Citrakartika.

--- 291 ---

Mantri pangkat 2 ing Samapura, Radèn Ngabèi Mangunpuraya.

Mantri pangkat 2 ing Manisrêngga, Mas Ngabèi Mangunwiryatma.

Mantri pangkat 2 ing Kêpurun, Radèn Ngabèi Mangunlêgawa.

Mantri pangkat 2 ing Purwarêja, Mas Ngabèi Mangunprasônta.

3. Dhistrik Jatinom

Panèwu, Radèn Ngabèi Mangunbisama

Mantri pangkat 2 ing Kragan, Mas Ngabèi Jayadirêksa.

Mantri pangkat 2 ing Kêmalan, Mas Ngabèi Mangunyuda.

Mantri pangkat 1 ing Tulung, Radèn Ngabèi Mangunsucitra, sri nugraha pangkat III

4. Dhistrik Ponggok

Panèwu, Radèn Ngabèi Mangunsubrata

Mantri pangkat 1 ing Karanganom, Radèn Ngabèi Sastrasudirja.

Mantri pangkat 2 ing Polanharja, Mas Ngabèi Mangunwalgita.

Mantri pangkat 2 ing Mangkalan, Mas Ngabèi Sastrawinangun.

5. Dhistrik Dêlanggu

Panèwu, Radèn Ngabèi Wôngsapranata, sri nugraha pangkat III.

Mantri pangkat 2 ing Wanasari, Radèn Ngabèi Mangunwiguna.

Mantri pangkat 2 ing Kêbon-gêdhe, Mas Ngabèi Wiryapranata.

Mantri pangkat 2 ing Ngrêdên, Radèn Ngabèi Mangunukara.

--- 292 ---

6. Dhistrik Bèji

Panèwu, Mas Ngabèi Sutarêksaka.

Mantri Pangkat 1 ing Cèpèr, Radèn Ngabèi Mangun Sumarta.

Mantri Pangkat 2 ing Kalisoga, Raden Ngabèi Mangun Atmaja.

Mantri Pangkat 2, ing Karangdawa, Mas Ngabèi Yasasuwirya.

Mantri Pangkat 1 Cawas, Mas Ngabèi Jayasuarda.

2. Kabupatèn ing Bayalali

Bupati, Radèn Mas Tumênggung Prawiranagara, sri nugraha pangkat III.

Kaliwon, Radèn Ngabèi Wiryawadana.

Pangulu, Kyai Kamarudin.

1. Dhistrik Kitha

Panèwu karangkêp kaliwon

Mantri pangkat 1, Mas Ngabèi Arjawicitra

2. Dhistrik Banyudana

Panèwu, Radèn Ngabèi Surasudarsa.

Mantri pangkat 2 ing Sawit, Mas Ngabèi Surasadana.

Mantri Pangkat 2 ing Têras, Radèn Ngabèi Citrataruna.

Mantri Pangkat 2 ing Musuk, Radèn Ngabèi Kartasumitra.

Mantri Pangkat 2 ing Majasanga, Mas Ngabèi Surawiguna.

--- 293 ---

3. Dhistrik Karang-gêdhe

Panèwu, Mas Ngabèi Citrasuwirya.

Mantri pangkat 1 ing Ngandong, Mas Ngabèi Jayasukarsa.

Mantri pangkat 2 ing Klega, Radèn Ngabèi Surasudira

4. Dhistrik Ngampèl

Panèwu, Mas Ngabèi Jayamandrawa.

Mantri pangkat 2 ing Cêpaga, Mas Ngabèi Sura Ancala.

Mantri pangkat 2 ing Sêla, Mas Ngabèi Suraprawata.

5. Dhistrik Sima

Panèwu, Radèn Ngabèi Tandyapranata.

Mantri pangkat 2 ing Sambi, Mas Ngabèi Surasambaya.

Mantri pangkat 1 ing Tari, Radèn Ngabèi Jayatênaya.

6. Dhistrik Juwangi

Panèwu, Mas Ngabèi Jayaarsaya.

Mantri pangkat 2 ing Grogol, Mas Ngabèi Surawicitra.

Mantri pangkat 2 ing Rêpaking, Mas Ngabèi Suraarja.

Mantri pangkat 1 ing Kêmusu, Radèn Ngabèi Jayasutana.

3. Kabupatèn ing Sragèn

Bupati, Radèn Mas Tumênggung Sumanagara.

--- 294 ---

Kaliwon, Radèn Ngabèi Bratawadana.

Mantri kabupatèn, Radèn Ngabèi Endrapranata.

Pangulu, Mam[9] Imam Masirudin.

1. Dhistrik Kitha

Mantri pangkat 1, Mas Ngabèi Mangunibaksa.

Mantri pangkat 1 ing Kadhawung, Mas Ngabèi Citratênaya.

Mantri pangkat 2 ing Ngrampal, Radèn Ngabèi Citrapanitra.

2. Dhistrik Gondhang

Panèwu, Mas Ngabèi Citraanjaya.

Mantri pangkat 2 ing Sambirêja, Mas Ngabèi Citrasuyatna.

Mantri pangkat 2 ing Sambungmacan, Radèn Ngabèi Wiryaarja.

3. Dhistrik Masaran

Panèwu, Mas Ngabèi Purwapranata.

Mantri pangkat 2 ing Sidaarja, Mas Ngabèi Martaanjaya.

Mantri pangkat 2 ing Pucuk, Mas Ngabèi Rêksasugita.

Mantri pangkat 2 ing Gronong, Mas Ngabèi Mangunsukarma.

4. Dhistrik Gêmolong

Panèwu, Mas Ngabèi Citrasancaka.

--- 295 ---

Mantri pangkat 1 ing Plupuh, Radèn Ngabèi Mangunsumarta.

Mantri pangkar 2 ing Lawang, Mas Ngabèi Citraparama.

Mantri pangkat 2 ing Miri, Mas Ngabèi Sastrapustaka.

Mantri pangkat 2 ing Tanon, Mas Ngabèi Citrasumarta.

Mantri pangkat 2 ing Kalijambe, ...

5. Dhistrik Gêsi

Panèwu, Mas Ngabèi Citradêksana.

Mantri pangkat 2 ing Jêkawal, Radèn Ngabèi Citrawantuwa.

Mantri pangkat 1 ing Pejok,[10] Mas Ngabèi Jayasuwignya.

Mantri pangkat 2 ing Mondhokan, Radèn Ngabèi Citrasatmaka.

Mantri pangkat 2 ing Jênar, Radèn Ngabèi Citrapanitra.

4. Kabupatèn ing Sukaharja

Kaliwon pangagênging kabupatèn, Radèn Ngabèi Rêksawadana.

Panèwu kabupatèn, Radèn Ngabèi Citrarêja, ngrangkêp dados pangagênging dhistrik kitha.

Pangulu, Kyai Sarpundin.

1. Dhistrik Kitha

Panèwu karangkêp panèwu kabupatèn.

--- 296 ---

Mantri pangkat 1 ing Bulakrêja, Mas Ngabèi Sutaarja.

Mantri pangkat 2 ing Sugiyan, Radèn Ngabèi Sutadarsana.

Mantri pangkat 2 ing Brangsi,[11] Mas Ngabèi Sutauntara.

2. Dhistrik Tawangsari

Panèwu, Mas Ngabèi Sutasangaja, sri nugraha pangkat III.

Mantri pangkat 1 ing Ngutêr, Mas Ngabèi Sutamaarja.

Mantri pangkat 1 ing Purwa, Radèn Ngabèi Wiryasudira.

Mantri pangkat 2 ing Watukêlir, Mas Ngabèi Sastrapruwita.

Mantri pangkat 2 ing Kêpuh, ...

Mantri pangkat 2 ing Bulu, Mas Ngabèi Sutasuwignya.

Kawontênanipun Abdi Dalêm Pamajêgan Saha Galadhag

Ing Bayalali

Bupati pamajêgan, ...

Kaliwon pamajêgan, Radèn Mas Ngabèi Singadipura.

Kaliwon pamajêgan, Radèn Ngabèi Côndradipura.

--- 297 ---

Ing Klathèn

Bupati, Radèn Tumênggung Martanagara.

Kaliwon pamajêgan, Radèn Ngabèi Mangkudipura.

Kaliwon galadhag, Radèn Mas Ngabèi Dirjadipura.

Ing Gagatan

Bupati, Radèn Tumênggung Arungbinang.

Kaliwon, Radèn Ngabèi Ranadipura.

Ing Mungkung

Kaliwon, Radèn Ngabèi Cakradipura.

Kawontênanipun Abdi Dalêm, Ingkang Manggèn ing Kagungan Dalêm Siti Bawah Karaton Surakarta, Ingkang Wontên Wêwêngkon ing Karaton Ngayugyakarta

Ing Ngimagiri

Bupati, Radèn Mas Arya Côndranagara.

Kaliwon, ...

Panèwu pulisi, Radèn Ngabèi Mangunsangkaya.

--- 298 ---

Ing Kitha Agêng

Lurah jimat juru kunci sêpuh, Mas Jimat Amad Dalêm Rêksadipa.

Lurah jimat juru kunci nèm, Mas Jimat Amad Dalêm Anom Tapsir.

Panèwu pulisi, Mas Ngabèi Arja Astana.

Kawontênanipun Abdi Dalêm Ingkang Manggèn ing Kagungan Dalêm Siti Bawah Karaton Surakarta, Ingkang Wontên Wêwêngkon Kabupatèn Grobogan (Samarang)

Ing Sela

Kaliwon, Radèn Ngabèi Purwawijaya.

Panèwu pulisi, Mas Ngabèi Sôntasumarta.

Mantri pulisi, Mas Rôngga Sôntamarjaya.

--- 299 ---

Ing Ngandhap Punika Kawontênanipun ing Mangkunagaran

Ingkang jumênêng sapunika, Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara ingkang kaping VI ridêring ordhê Nèdêrlansên Leyo, komandhuring krun, ordhê ing Siyêm, kolonèl komandhaning lesiyun ing Mangkunagaran, Surakarta, putranipun swargi Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara ingkang kaping IV, patutan saking garwa Radèn Ayu Mangkunagara. Wiyosanipun ing dintên Jumungah Pon tanggal kaping: 17 wulan Rêjêp taun Wawu, ôngka: 1785, utawi tanggal kaping 13 wulan Marêt, taun Walandi: 1857.

Jumênêngipun kala ing dintên Sêtu Lêgi tanggal kaping 15 Jumadilakir taun Jimakir, ôngka 1826, utawi kaping: 21 wulan Nopèmbêr, taun Walandi: 1896, krama angsal putrinipun swargi Radèn Mas Arya Gôndawardaya, kala ing dintên Rêbo Pon tanggal kaping 22 wulan Rabingulakir, taun Jimawal, ôngka 1813.

Ing Ngandhap Punika Pratelanipun Para Putra ing Mangkunagaran

Putranipun swargi Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara ingkang kaping III, patutan saking garwa ampeyan.

--- 300 ---

1. Radèn Mas Arya Suryaudaya, kaptin inphantri titulèr (XXV). 2. Radèn Mas Arya Suryaasmara, kaptin inphantri titulèr (XXV). 3. Radèn Mas Arya Suryakumara (A.M.). 4. Radèn Mas Arya Suryadarsana. 5. Bandara Radèn Ayu Jayasuputra. 6. Bandara Radèn Ayu Darmakusuma. 7. Bandara Radèn Ayu Gôndawijaya. 8. Bandara Radèn Ayu Gôndasiswara. 9. Bandara Radèn Ayu Kusumaatmaja.

Putranipun swargi Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara ingkang kaping IV, patutan saking garwa padmi.

1. Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara, kolonèl komandhaning lesiyun ing Mangkunagaran (N.L.3.) (S.K.O.3.)(XXV). 2. Kangjêng Pangeran Arya Dayasuputra, mayur intêndhan honorèr. 3. Gusti Bandara Radèn Ayu Prabuwijaya. 4. Gusti Kangjêng Ratu Pakubuwana, pramèswari dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan kaping X.

--- 301 ---

Putra Patutan Saking Garwa Ampeyan

1. Radèn Mas Arya Nataningrat, kaptin ajudan komandhan. 2. Bandara Radèn Ayu Suryaputra. 3. Bandara Radèn Ayu Suryaudaya.

Putranipun swargi Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara kaping V, patutan saking garwa ampeyan

1. Radèn Mas Arya Suryakusuma, irstê litnan, inphantri, titulèr. 2. Radèn Mas Arya Suryasutanta. 3. Radèn Mas Arya Suryasuparta. 4. Radèn Mas Arya Suryasukanta. 5. Radèn Mas Arya Suryasurarsa. 6. Radèn Mas Arya Suryasugyanta. 7. Radèn Mas Arya Suryasubarta, twèdhê litnan inphantêri. 8. Radèn Mas Arya Suryasubandriya. 9. Radèn Mas Arya Suryasumarna. 10. Radèn Mas Arya Suryasuwita. 11. Bandara Radèn Mas Sumasta. 12. Bandara Radèn Mas Surarja.

--- 302 ---

13. Bandara Radèn Mas Subandara. 14. Bandara Radèn Mas Sumanta. 15. Bandara Radèn Ayu Gôndakusuma. 16. Bandara Radèn Ayu Jayadarsana. 17. Bandara Radèn Ayu Kusumadiningrat. 18. Radèn Ajêng Sutitah. 19 Radèn Ajêng Suparti. 20. Radèn Ajêng Sukanti. 21. Radèn Ajêng Surarti. 22. Radèn Ajêng Subastuti.

Putranipun Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara kaping VI, patutan saking garwa ampeyan.

1. Bandara Radèn Mas Suyana. 2. Bandara Radèn Ajêng Suwanti.

Kawontênanipun Para Opisir ing Lesiyun Mangkunagaran

Staph

Kolonèl komandhan, Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara, [Mang...]

--- 303 ---

[...kunagara,]

ridêring ordhê Nèdêrlansên Leyo, komandhuring krun, ordhê ing Siyêm (XXV).

Ajudaning komandhan, Radèn Mas Arya Nataningrat, kaptin.

Kaptin intêndhan, Radèn Mas Panji Mangunatmaja 15-7-08

Kwartir mistêr, irstê litnan, Radèn Mas Panji Atmatênaya 15-7-08

Opisir phan gêsonhit pangkat kalih, Mas Ngabèi Jayasasmita.

Inphantri

Komandhan inphantri, Radèn Mas Panji Sumaudaya 13-11-06.

Ajudan, Radèn Mas Panji Daryakusuma, irstê litnan 15-7-08.

Kaptin insêtruktur, J.A. Kochler

Kaptin, Radèn Mas Panji Wiryasuputra 11-4-05

Kaptin, Radèn Mas Panji Sumawirata 18-10-06

Kaptin, Radèn Mas Panji Bratatanaya 18-10-06

Kaptin, Radèn Mas Panji Atmasêbrata 24-6-09

Irstê litnan, Radèn Mas Panji Wirasurata 18-10-06

Irstê litnan, Radèn Mas Panji Atmaudara 28-5-07

Irstê litnan, Radèn Mas Panji Padmakusuma 15-7-08

Irstê litnan, Radèn Mas Panji Prawirasewaya 24-6-09

Twèdhê litnan, Radèn Panji Prawira Padmaya 11-5-905

--- 304 ---

Twèdhê litnan, Mas Jagapêrwita 11-5-05

Twèdhê litnan, Mas Prawiracakrawa 11-5-05

Twèdhê litnan, Radèn Mas Panji Atmawarsana 27-6-07

Twèdhê litnan, Radèn Panji Surataruna 25-6-07

Twèdhê litnan, Mas Jagawiryana 27-6-07

Twèdhê litnan, Radèn Mas Arya Suryasurarta 27-5-09

Twèdhê litnan, Radèn Mas Panji Warsaatmaja 24-6-09

Kaphalêri

Ritmistêr, Radèn Mas Panji Sumadarmaka 22-1-02

Irstê litnan, Radèn Mas Panji Atmamijaya, 26-5-04

Twèdhê litnan, Mas Samadiwirya, 11-5-05

Prajurit Wiratana, Utawi Panumbak, Kagolong Rèh Kawadanan Lêbêt Mangkunagaran

Irstê litnan, Radèn Mas Dêmang Partasuputra.

Irstê litnan, Mas Dêmang Wiradikara.

Twèdhê litnan pangkat I, Radèn Mas Rôngga Gôndasardeya.

Twèdhê litnan pangkat I, Mas Rôngga Wirasuwônda.

Twèdhê litnan pangkat II, Mas Rôngga Wirapuspaya.

Twèdhê litnan pangkat II, Radèn Mas Rôngga Wirawinata.

Up, opisir honorèr utawi titulèr ingkang kaparingan pangkat [pangka...]

--- 305 ---

[...t] wau saking kangjêng guprêmèn, mawi kaparingan sêrat kêkancingan.

Kangjêng Pangeran Arya Dayasuputra, mayur intêndhan.

Opisirên honorèr, ingkang kaparingan pangkat wau saking Kangjêng Gusti Pangeran Adipati piyambak.

1. Radèn Mas Arya Suryaudaya, kaptin inphantri. 2. Radèn Mas Arya Suryaasmara, kaptin inphantri. 3. Radèn Mas Arya Suryakusuma, irstê litnan inphantri.

Para Wadananing Sinatriya (Putra Santana)

1. Wadananing para putra santana Mangkunagaran I. II. Radèn Mas Kusumaningrat. 2. Wadananing para putra santana Mangkunagaran III. IV. Radèn Mas Arya Suryadarsana. 3. Wadananing para putra santana Mangkunagaran IV. V. Radèn Mas Suma Sugônda.

Para Priyantun Bawah Mangkunagaran

Bupati pêpatih ing Mangkunagaran, Radèn Mas Tumênggung Bratadipura, pangagênging pangadilan pradata ing Mangkunagaran, ngrangkêp dados liding pangadilan landrad.

--- 306 ---

Kapanewon Among Praja

Panèwu, Mas Ngabèi Jayaraharja.

Mantri, Mas Ngabèi Citraupaya.

Dêmang juru sêrat, Radèn Mas Dêmang Sumadarmarta.

Rôngga juru sêrat, Mas Rôngga Sastraraharja.

Rôngga juru sêrat, Radèn Rôngga Sastrasuarsa.

Rôngga juru paniti, Mas Rôngga Citrasunarta.

Pangadilan Pradata

Panèwu jaksa, Radèn Mas Ngabèi Sumaaryana.

Mantri gripir, Radèn Mas Ngabèi Atmapurwaka.

Dêmang, Radèn Mas Dêmang Bratadewa.

Rôngga, Radèn Mas Rôngga Bratasumarda.

Kawadanan Lêbêt

Wadana lêbêt, Radèn Ngabèi Jayapralêbda, ngrangkêp dados liding pangadilan landrad.

Panèwu kawadanan, Radèn Mas Ngabèi Partaudaya.

Panèwu kawadanan, Radèn Mas Ngabèi Prawirakusuma.

--- 307 ---

Kapanewon Martapraja

Panèwu, Radèn Mas Ngabèi Wirawardaya.

Mantri, Radèn Mas Ngabèi Martapadmana.

Dêmang, Radèn Mas Dêmang Padmaasmara.

Rôngga, Mas Rôngga Martasuwignya.

Kamantrèn Rêksabusana

Mantri, Radèn Mas Ngabèi Sumadarmaya.

Dêmang, Radèn Dêmang Pôncasutarya.

Rôngga, Radèn Rôngga Taruatmaja.

Kamantrèn Rêksawahana

Mantri, Radèn Mas Ngabèi Jayadarsana.

Rôngga, Mas Rôngga Rêksapuspaka.

Rôngga, Mas Rôngga Rêksawahana.

Kamantrèn Môndrasasana

Mantri, Radèn Mas Ngabèi Wiryaudaya.

--- 308 ---

Dêmang, Mas Dêmang Pôncakartaka.

Rôngga, Radèn Mas Rôngga Sumaputraka.

Kamantrèn Rêksasunggata

Mantri, Radèn Mas Ngabèi Atmakumara.

Dêmang, Mas Dêmang Jayèngdikrama.

Rôngga, Mas Rôngga Jayèngprawita.

Kamantrèn Andesraya

Mantri, Radèn Mas Ngabèi Sumaatmaka.

Dêmang, Mas Dêmang Pôncapaminta.

Rôngga, Radèn Mas Rôngga Purwaatmaja.

Kamantrèn Langênpraja

Mantri, Radèn Mas Ngabèi Sumaasmara.

Dêmang, Mas Dêmang Atmasutagnya.

Kamantrèn Pamong Siswa Rèh Amongpraja

Mantri, Radèn Ngabèi Citrasantaga.

Dêmang, Mas Dêmang Citrawursita.

Rôngga, Mas Rôngga Citrawirana.

--- 309 ---

Kadêmangan Rêksabaksana

Dêmang, Radèn Mas Dêmang Wiradarmaya.

Rôngga, Radèn Mas Rôngga Suraatmaja.

Kadêmangan Kartipura

Dêmang, ...

Rôngga, Mas Rôngga Taruarsana.

Kawadanan Yogiswara

Wadana, (pangulu khakim) Mas Pangulu Mukhammad Rungiyan.

Katip, Khaji Mukhammad Ngumar.

Katip, Mas Ngabdul Rakim.

Katip, Mas Ngabdul Pakrurraji.

Katip, Khaji Abdullah Ngumar Salèh.

Kawadanan Gunung Salêbêting Kitha

Wadana gunung, Radèn Ngabèi Mangkurêja, ngrangkêp dados liding pangadilan landrad.

Panèwu kawadanan, Radèn Ngabèi Arjaasmara.

Dêmang juru sêrat, Mas Dêmang Citramardeya.

Rôngga juru sêrat, Radèn Rôngga Citrawiryana.

Rôngga juru sêrat, Mas Rôngga Sastrasudarsa

--- 310 ---

Mantri martanimpuna, Mas Ngabèi Martasuwahya.

Rôngga martanimpuna, Radèn Rôngga Sastrarêksaka.

Mantri cacar, Mas Ngabèi Purwasudarma.

Kapanewon Kampung Lor

Panèwu gunung, Radèn Mas Ngabèi Partaningrat.

Rôngga juru sêrat ôngka I. Mas Rôngga Citraraharja.

Rôngga juru sêrat ôngka II Radèn Rôngga Sastrasukarta.

Rôngga panatus kampung Sêtabêlan, ...

Rôngga panatus kampung Margarêja, Mas Rôngga Kartasutirta.

Rôngga panatus kampung Pasarlêgi, Mas Rôngga Kartarêja.

Kamantrèn Gunung Kampung Kidul

Mantri gunung, Radèn Mas Ngabèi Padmaudara.

Rôngga juru sêrat, Mas Rôngga Citrawilaga.

Rôngga panatus kampung Kêprabon, Mas Rôngga Kartapragola.

Rôngga panatus kampung Timuran, Mas Rôngga Kartasanjaya.

Rôngga panatus kampung Kêthelan, Radèn Mas Rôngga Kartataruna.

Rôngga panatus kampung Pêthetan, Mas Rôngga Kartawiyasa.

Kamantrèn Gunung Jagamasan

Mantri gunung, Mas Ngabèi Arjasaroja.

Rôngga juru sêrat, Radèn Rôngga Sastrapêrmana.

--- 311 ---

Pangulu naib, Kyai Iman Ngulama.

Dêmang pangagêng dhusun Kêmbu, Mas Dêmang Pôncasêbrata.

Rôngga dhusun Kramat, Mas Rôngga Sakubilata.

Rôngga dhusun Jurug, Radèn Mas Rôngga Purwatênaya.

Rôngga dhusun Kêmiri, Mas Rôngga Jayasarkara.

Kamantrèn Gunung Kaliyasa

Mantri gunung, Radèn Mas Ngabèi Darmakumara.

Rôngga juru sêrat, Radèn Rôngga Sastrawahana.

Pangulu naip, Kyai Arja Bêsari.

Dêmang pangagêng dhusun ing Gunung Duk, Radèn Mas Dêmang Pôncamijaya.

Rôngga pangagêng dhusun ing Selarêja, Mas Rôngga Wanaarja.

Rôngga pangagêng dhusun ing Wanasari, Mas Rôngga Sutarêksaka.

Rôngga pangagêng dhusun ing Banarata, Kyai Rôngga Wanamarta.

Kamantrèn Gunung Calamadu

Mantri gunung, Radèn Ngabèi Arjasumarta.

Rôngga juru sêrat, Radèn Rôngga Sastrarêja.

Pangulu naip, Kyai Abu Ngali.

Pradikan ing Ngêndho, Kyai Prawirasêntana.

Dêmang pangagêng dhusun ing Calamadu, Mas Dêmang Wirasarkara.

Rôngga, pangagêng dhusun Tuwak, Mas Rôngga Nitisarkara.

--- 312 ---

Rôngga pangagêng dhusun ing Ngasêm, Radèn Rôngga Padmasarkara.

Rôngga panatus, Mas Rôngga Kartatanaya.

Rôngga pangagêng dhusun ing Sanggrahan, Mas Rôngga Dêntasarkara.

Rôngga pangagêng dhusun ing Gêdhongan, Mas Rôngga Santasarkara.

Kamantrèn Gunung ing Purwasari

Mantri gunung, Mas Ngabèi Arjadirêngga.

Rôngga juru sêrat, Mas Rôngga Sastrawiyata.

Pangulu naip, Kyai Jamustapa.

Rôngga pangagêng dhusun ing Purwasari, ...

Rôngga pangagêng dhusun ing Gumunggung, Mas Rôngga Wanatirta.

Rôngga pangagêng dhusun Banyuanyar, Mas Rôngga Mangunsarkara.

Kawadanan Gunung Karanganyar

Wadana gunung, Radèn Mas Ngabèi Mangunkusuma.

Panèwu kawadanan, Mas Ngabèi Arjausara.

Dêmang juru sêrat, Radèn Mas Dêmang Citramijaya.

Rôngga juru sêrat, Mas Rôngga Citrapragola.

Rôngga juru sêrat, Radèn Mas Rôngga Sastraatmaja.

Pangulu naip, Mas Pangulu Arja Muhamad.

Pradikan ing Têmu Irêng, Kyai Iman Jurèmi.

Pradikan ing Dêlingan, Kyai Ngalipura.

Kapanewon Gunung Karanganyar

Panèwu gunung, Mas Ngabèi Arjaandaya.

Rôngga juru sêrat, ôngka 1 ...

--- 313 ---

Rôngga juru sêrat ôngka II. Mas Rôngga Citraprakosa.

Mantri martanimpuna, Radèn Mas Ngabèi Martaprawira.

Dêmang pangagêng dhusun ing Kutukan, Radèn Mas Dêmang Pôncakusuma.

Dêmang pangagêng dhusun ing Popongan, Radèn Dêmang Pôncasuyasa.

Dêmang pangagêng dhusun ing Karanganyar, Kyai Dêmang Kramasarkara.

Rôngga pangagêng dhusun ing Maja, Radèn Rôngga Tarusupadma.

Rôngga pangagêng dhusun ing Tuwuhan, Radèn Rôngga Tarusumarsa.

Rôngga pangagêng dhusun ing Kêmbangan, Mas Rôngga Karyasarkara.

Rôngga pangagêng dhusun ing Nangsri, Mas Rôngga Jagasarkara.

Kamantrèn Gunung Tasikmadu

Mantri gunung, Mas Ngabèi Arjamardeya.

Rôngga juru sêrat, Mas Rôngga Citrasantaha.

Dêmang pangagêng dhusun ing Pulasari, Mas Dêmang Pôncasuwônda.

Dêmang pangagêng dhusun ing Kaling, Mas Dêmang Pôncasarkara.

Pangulu naip, Mas Mangun Bêsari.

Dêmang panatus ing Dhagèn, Radèn Mas Dêmang Arjawardaya.

Rôngga pangagêng dhusun ing Suruh, Kyai Rôngga Wiryasarkara.

Rôngga pangagêng dhusun ing Ngiwo,[12] Mas Rôngga Wegasarkara.

Rôngga pangagêng dhusun ing Kêbonagung, Mas Rôngga Kartasarkara.

Rôngga pangagêng dhusun ing Wanalapa, Mas Rôngga Rêksasarkara.

Kamantrèn Gunung Jênggrik

Mantri gunung, Mas Ngabèi Arjaantara.

Rôngga juru sêrat, Radèn Rôngga Citrasuwônda.

Mantri kopi ing Jêrukwangi, Radèn Ngabèi Pôncasumarja.

--- 314 ---

Dêmang pangagêng dhusun ing Majagêdhang, Mas Dêmang Pôncamandira.

Pangulu naip, Kyai Iman Pukaha.

Kamantrèn Gunung Tugu

Mantri gunung, Mas Ngabèi Arjawasita.

Rôngga juru sêrat, Mas Rôngga Sastrasewaka.

Pangulu naip, Kyai Iman Napi.

Rôngga pangagêng dhusun ing Gênêngan, Mas Rôngga Tarusuwarna.

Rôngga pangagêng dhusun ing Palakarta, Mas Rôngga Tarujaya.

Kapanewon Gunung ing Karangpandhan

Panèwu gunung, Radèn Mas Ngabèi Arjasêbrata.

Rôngga juru sêrat ôngka I. Radèn Mas Rôngga Sastrawiratma.

Rôngga juru sêrat ôngka II. Radèn Rôngga Citrapuspita.

Dêmang Cacar, Mas Dêmang Surasarana.

Pangulu naip, Mas Iman Anom.

Pradikan ing Sintru, Iman Mubarak.

Dêmang pangagêng dhusun ing Karangpandhan, Mas Dêmang Pôncasudigda.

Dêmang pangagêng dhusun ing Gadhungan, Mas Dêmang Pôncapradana.

Dêmang pangagêng dhusun ing Karang, Mas Dêmang Pôncasukarta.

Rôngga, pangagêng dhusun ing Ngrantên, Mas Rôngga Taruwiryana.

Rôngga pangagêng dhusun ing Mêngadêg, Mas Rôngga Mangunastana.

Rôngga pangagêng dhusun ing Dhukun, Mas Rôngga Suragêrjita.

Rôngga pangagêng dhusun ing Blora, Mas Rôngga Tirtasarkara.

Rôngga pangagêng dhusun ing Gêdhangan, Mas Rôngga Sêcasarkara.

Rôngga pangagêng dhusun ing Talpitu, Mas Rôngga Darsa Sarkara.

--- 315 ---

Kamantrèn Gunung Matesih

Mantri gunung, Radèn Mas Ngabèi Sumadarmaja.

Rôngga juru sêrat, Mas Rôngga Sastradimêja.

Pangulu naip, Mas Iman Anwar.

Dêmang pangagêng dhusun Matesih, Mas Dêmang Pôncaaksama.

Dêmang pangagêng dhusun Têmulus, Mas Dêmang Pôncadikrama.

Rôngga pangagêng dhusun ing Pablêngan, Mas Rôngga Ranupranawa.

Rôngga pangagêng dhusun ing Jiringan, Mas Rôngga Tarugêrjita.

Rôngga pangagêng dhusun ing Klangon, Radèn Rôngga Wiryasantosa.

Rôngga pangagêng dhusun ing Koripan, Mas Rôngga Taruwanteya.

Kamantèn Gunung Tawangmangu

Mantri gunung, Radèn Mas Ngabèi Arjaudara.

Rôngga juru sêrat, Mas Rôngga Sastraukara.

Panèwu martanimpuna, Mas Ngabèi Martayuwana.

Pangulu naip, Mas Iman Ngulama.

Dêmang pangagêng dhusun ing Karanglo, Mas Dêmang Pôncasuwirya.

Dêmang pangagêng dhusun ing Tawangmangu, Radèn Dêmang Pôncasumarta.

Rôngga pangagêng dhusun ing Kalisara, Mas Rôngga Taruandaya.

Rôngga pangagêng dhusun ing Ngimarata, Mas Rôngga Jayèngsumarma.

Kamantrèn Gunung ing Kêrja

Mantri gunung, Radèn Mas Ngabèi Arjaprayoga.

--- 316 ---

Rôngga juru sêrat, Mas Rôngga Sastrasancaya.

Pangulu naip, Mas Mukhammad Kusni.

Dêmang pangagêng dhusun ing Kêrja, Mas Dêmang Pôncakrêtarta.

Rôngga pangagêng dhusun ing Waru, Radèn Mas Rôngga Tarusutarja.

Rôngga, pangagêng dhusun ing Sêntana, Mas Rôngga Tarusuwirya.

Rôngga, pangagêng dhusun ing Kêmbangan, Mas Rôngga Tarukêrta.

Kawadanan Gunung ing Wanagiri

Wadana gunung, Radèn Mas Ngabèi Aryakusuma.

Panèwu kawadanan, Radèn Ngabèi Arjawiratma.

Dêmang juru sêrat, Mas Dêmang Citranimpuna.

Rôngga juru sêrat, Mas Rôngga Citramarjaya.

Rôngga juru sêrat, Radèn Mas Rôngga Citratanaya.

Kapanewon Gunung Wanagiri

Panèwu gunung, Mas Ngabèi Arjautama.

Rôngga juru sêrat ôngka I, Radèn Rôngga Citrawahana.

Rôngga juru sêrat ôngka II, Radèn Rôngga Citrarêjatma.

Pangulu naip, Khaji Ngumar Salèh.

Mantri martanimpuna, Radèn Mas Ngabèi Martaasmara.

Dêmang pangagêng dhusun ing Wuryarêja, Mas Dêmang Pôncawiryana.

Rôngga pangagêng dhusun ing Purwasari, Mas Rôngga Tarudrana (ngrangkêp blandhong).

Rôngga pangagêng dhusun ing Sêndhang Ijo, Mas Rôngga Surawaskitha.

--- 317 ---

Kamantrèn Gunung Têkaran

Mantri gunung, Mas Ngabèi Arjasaksana.

Rôngga juru sêrat, Radèn Rôngga Sastrapratama.

Pangulu naip, Mukhammad Bêsari.

Juru kunci ing rêdi Wijil, Radèn Mas Rêksamarjaya.

Juru kunci ing Mantênan, Watdani.

Dêmang pangagêng dhusun ing Nambangan, Mas Dêmang Pôncakarya.

Rôngga pangagêng dhusun ing Gêmantar, Radèn Mas Rôngga Taruwinata.

Rôngga pangagêng dhusun ing Glagah, Mas Rôngga Tarunadpada.

Kamantrèn Gunung ing Ngadiraja

Mantri gunung, Radèn Mas Ngabèi Arjasumaksa.

Rôngga juru sêrat, Radèn Mas Rôngga Citramartana.

Mantri martanimpuna, Radèn Ngabèi Martapuraya.

Pangulu naip, Kyai Kasandipura.

Dêmang pangagêng dhusun ing Ngadiraja, Radèn Mas Dêmang Atmakusuma.

Dêmang pangagêng dhusun ing Kêrja, Mas Dêmang Pôncadiprana.

Dêmang pangagêng dhusun ing Pokoh, Mas Dêmang Pôncawidada.

Rôngga pangagêng dhusun ing Mlakamanis, Radèn Rôngga Tarudipura.

Rôngga pangagêng dhusun ing Gêdhong, Kyai Rôngga Tarurêja.

Rôngga pangagêng dhusun ing Pondhok, Mas Rôngga Tarumarwata.

Kamantrèn Gunung Manyaran

Mantri gunung, Mas Ngabèi Arjasuwirya.

--- 318 ---

Rôngga juru sêrat, Mas Rôngga Sastrasuyata.

Pangulu naip, Mukhammad Irsat.

Mantri martanimpuna, Radèn Ngabèi Martawinata.

Dêmang pangagêng dhusun ing Manyaran, Mas Dêmang Pôncalukita.

Dêmang pangagêng dhusun ing Wuryantara, Radèn Mas Dêmang Martadipura.

Dêmang pangagêng dhusun ing Gumiwang, Mas Dêmang Pôncagurda.

Rôngga pangagêng dhusun ing Pulutan, Mas Rôngga Tarutaruna.

Rôngga pangagêng dhusun ing Sampak, Mas Rôngga Taruwijaya.

Rôngga pangagêng dhusun ing Têlêng, Mas Rôngga Taruyuwana.

Kamantrèn Gunung Nguntaranadi

Mantri gunung, Mas Ngabèi Arjasarônta.

Rôngga juru sêrat, Mas Rôngga Sastrasêbrata.

Pangulu naip, Ngabdullah Iksan.

Mantri martanimpuna, Mas Ngabèi Martapradana.

Dêmang pangagêng dhusun ing Kulur, Mas Dêmang Pôncasutirta.

Dêmang pangagêng dhusun ing Ngadiraya, Radèn Dêmang Pôncawitikta.

Dêmang pangagêng dhusun ing Gêdhungômba, Radèn Dêmang Pôncawinata.

Rôngga pangagêng dhusun ing Nguntaranadi, Mas Rôngga Tarukastara.

Kapanewon Gunung ing Baturêtna

Panèwu gunung, Mas Ngabèi Arjasandika.

--- 319 ---

Rôngga juru sêrat ôngka I, Mas Rôngga Citragurdaka.

Rôngga juru sêrat ôngka II, Mas Rôngga Sastradikarya.

Pangulu naip, Imanpura.

Mardikan ing Balepanjang, Mukhammad Jalal.

Mardikan ing Wanakêrta, Imam Mukhammad.

Mantri martanimpuna, Mas Ngabèi Martasarana.

Dêmang cacar, Mas Dêmang Citrasarana.

Dêmang pangagêng dhusun ing Baturêtna, Mas Dêmang Pôncajêmpina.

Dêmang pangagêng dhusun ing Batuwarna, Mas Dêmang Pôncaprabata.

Rôngga pangagêng dhusun ing Kêdhungbêndha, Mas Rôngga Tarutirtana.

Rôngga pangagêng dhusun ing Pidêksa, Mas Rôngga Tarumarjaya.

Rôngga pangagêng dhusun ing Sênggama, Kyai Rôngga Taruandana.

Rôngga pangagêng dhusun ing Ngambar, Mas Rôngga Taruyuda.

Rôngga pangagêng dhusun ing Dalêsung, Mas Rôngga Tarusudarsa.

Kamantrèn Gunung ing Giritôntra

Mantri gunung, Radèn Mas Ngabèi Arjatênaya.

Rôngga juru sêrat, Mas Rôngga Sastrakartaya.

Pangulu naip, Kasan Anwar.

Mantri martanimpuna, Mas Ngabèi Martaguskara.

Dêmang pangagêng dhusun ing Giritôntra, Radèn Mas Dêmang Wirawijaya.

Dêmang pangagêng dhusun ing Paranggupita, Kyai Dêmang Pôncadiwirya.

--- 320 ---

Dêmang pangagêng dhusun ing Tirtaswara, Mas Dêmang Pôncasudarsa.

Rôngga pangagêng dhusun ing Kakap, Mas Rôngga Taruwikôngka.

Rôngga pangagêng dhusun ing Wêdhungan, Mas Rôngga Tarubaksana.

Rôngga pangagêng dhusun ing Nrangin, Mas Rôngga Tarumindaya.

Rôngga pangagêng dhusun ing Nawangan, Mas Rôngga Tarusuwita.

Kamantrèn Gunung ing Tirtamaya

Mantri gunung, Radên Ngabèi Martawardaya.

Rôngga juru sêrat, Mas Rôngga Citrataruna.

Pangulu naip, Kasan Ngali.

Mantri martanimpuna, Mas Ngabèi Pôncadipôngga.

Dêmang pangagêng dhusun ing Sukaharja, Mas Dêmang Pôncasasmita.

Dêmang pangagêng dhusun ing Tirtamaya, Mas Dêmang Pôncatrapsila.

Rôngga pangagêng dhusun ing Ngarjasari, Mas Rôngga Tarusambaya.

Rôngga pangagêng dhusun ing Banyakprada, Mas Rôngga Tarujêmpina.

Rôngga pangagêng dhusun ing Sumbulan, Mas Rôngga Tarusuyasa.

Rôngga pangagêng dhusun ing Watusigar, Mas Rôngga Tarutirtaka.

Rôngga pangagêng dhusun ing Gênêng, Mas Rôngga Tarudiwirya.

Kamantrèn Gunung ing Pracimantara

Mantri gunung, Radèn Mas Ngabèi Arjasugônda.

Rôngga juru sêrat, Mas Rôngga Sastrasuwarna.

--- 321 ---

Pangulu naip, Mukhammad Kusèn.

Panèwu martanimpuna, Mas Dabèi[13] Pôncabasmara.

Dêmang pangagêng dhusun ing Pracimantara, Radèn Dêmang Pôncagupala.

Dêmang pangagêng dhusun ing Wanakêrta, Mas Dêmang Pôncaprabawa.

Rôngga pangagêng dhusun ing Gondhangmanis, Radèn Rôngga Tarusudirja.

Rôngga pangagêng dhusun ing Jaha, Mas Rôngga Tarukartaya.

Rôngga pangagêng dhusun ing Gunungan, Mas Rôngga Tarusabawa.

Rôngga pangagêng dhusun ing Ngraya, Mas Rôngga Tarupruwita.

Kamantrèn Gunung Ngeramaka

Mantri gunung, Mas Ngabèi Arjadikara.

Rôngga juru sêrat, Mas Rôngga Citrapralêbda.

Pangulu naip, Mas Iman Suhada.

Mantri martanimpuna, Radèn Ngabèi Martasubrata.

Dêmang pangagêng dhusun ing Ngeramaka, Radèn Dêmang Pôncapranata.

Dêmang pangagêng dhusun ing Sindukarta, Radèn Mas Dêmang Prawirasuputra.

Dêmang pangagêng dhusun ing Majapura, Radèn Mas Dêmang Prawiraatmaja.

Rôngga pangagêng dhusun ing Pucung, Mas Rôngga Tarukartala.

Rôngga pangagêng dhusun ing Pasekan, Mas Rôngga Taruwitana.

Rôngga pangagêng dhusun ing Ranukarta, Mas Rôngga Tarudiraya.

--- 322 ---

Kapanewon Gunung ing Jatisrana

Panèwu gunung, Mas Ngabèi Arjanimpuna.

Rôngga juru sêrat ôngka I, Mas Rôngga Sastrasasmita.

Rôngga juru sêrat ôngka II, Mas Rôngga Sastrasuliyan.

Pangulu naip, Mukhammad Kasim.

Mardikan ing Sokabaya, ...

Mantri martanimpuna, Mas Ngabèi Martasuliyan.

Dêmang cacar, Radèn Dêmang Pôncasarana.

Dêmang pangagêng dhusun ing Jatisrana, Radèn Dêmang Pôncasatata.

Dêmang pangagêng dhusun ing Suru, Mas Dêmang Pôncapuspaya.

Dêmang pangagêng dhusun ing Jatipurna, Radèn Dêmang Pôncapratima.

Rôngga pangagêng dhusun ing Cangkring, Radèn Rôngga Taruarjana.

Rôngga pangagêng dhusun ing Sêmpon, Mas Rôngga Tarupramoja.

Rôngga pangagêng dhusun ing Krandhêgan, Mas Rôngga Tarusantara.

Kamantrèn Gunung Sidaarja

Mantri gunung, Mas Ngabèi Arjaubaya.

Rôngga juru sêrat, Radèn Rôngga Citrasudarma.

Pangulu naip, Mukhammad Abyar.

Mantri martanimpuna, ...

Dêmang pangagêng dhusun ing Sidaarja, Radèn Dêmang Pôncadirja.

Rôngga pangagêng dhusun ing Widara, Mas Rôngga Taruwiyata.

--- 323 ---

Rôngga pangagêng dhusun ing Jatiarja, Mas Rôngga Tarudikrama.

Rôngga pangagêng dhusun ing Bulakpasagi, Mas Rôngga Tarujiwa.

Kamantrèn Gunung ing Slagaima

Mantri gunung, Mas Ngabèi Arjarêjana.

Rôngga juru sêrat, Mas Rôngga Sastralalita.

Pangulu naip, Mukhammad Sapingi.

Mantri martanimpuna, Radèn Mas Ngabèi Martasuendra.

Dêmang pangagêng dhusun ing Slagaima, Mas Dêmang Pôncaagnyana.

Dêmang pangagêng dhusun ing Sêmèn, Mas Dêmang Pôncakaryana.

Dêmang pangagêng dhusun ing Made, Mas Dêmang Pôncapragola.

Rôngga pangagêng dhusun ing Gôndapala, Mas Rôngga Tarusutirta.

Rôngga pangagêng dhusun ing Slagarêtna, Radèn Rôngga Taruasmara.

Kamantrèn Gunung Bulukêrta

Mantri gunung, Radèn Ngabèi Arjadipura.

Rôngga juru sêrat, Mas Rôngga Sastrasêlaga.

Pangulu naip, Mas Iman Tapsir.

Mantri martanimpuna, Radèn Ngabèi Martawacana.

Dêmang pangagêng dhusun ing Bulukêrta, Mas Dêmang Pôncaprawita.

Dêmang pangagêng dhusun ing Dhomas, Mas Dêmang Pôncadigdaya.

Rôngga pangagêng dhusun ing Gêmawang, Mas Rôngga Taruwrêksa.

--- 324 ---

Rôngga pangagêng dhusun ing Sukarêja, Mas Rôngga Taruwikrama.

Rôngga pangagêng dhusun ing Watukêmpul, Mas Rôngga Tarusêmita.

Kamantrèn Gunung ing Purwantara

Mantri gunung, Mas Ngabèi Arjadikarya.

Rôngga juru sêrat, Mas Rôngga Sastranarmada.

Pangulu naip, Kasandikrama.

Mardikan ing Giyana, ...

Mantri martanimpuna, Mas Ngabèi Martausaha.

Dêmang pangagêng dhusun ing Purwantara, Mas Dêmang Pôncawarsita.

Dêmang pangagêng dhusun ing Glulin, Radèn Mas Dêmang Sumadarmasa.

Rôngga pangagêng dhusun Kênthèng, Mas Rôngga Tarumintarja.

Rôngga pangagêng dhusun ing Kèpèk, Mas Rôngga Taruwarsa.

Rôngga pangagêng dhusun Jatirêja, Mas Rôngga Taruwirana.

Kapanewon Gunung ing Jatipura

Panèwu gunung, Radèn Mas Ngabèi Arjakusuma.

Rôngga juru sêrat ôngka I, Mas Rôngga Sastrapradana.

Rôngga juru sêrat ôngka II, Mas Rôngga Sastradirêngga.

Pangulu naip, Karya Mukhammad.

Mardikan ing Têmanggal, Kyai Mas Mukhammad.

Mantri martanimpuna, Mas Ngabèi Martarêja.

--- 325 ---

Dêmang pangagêng dhusun ing Jatipura, Mas Dêmang Pôncasuwarta.

Dêmang pangagêng dhusun ing Jatiyasa, Radèn Mas Dêmang Pôncawardaya.

Dêmang pangagêng dhusun ing Nglatung, Mas Dêmang Pôncasucitra.

Rôngga pangagêng dhusun ing Gêmpolan, Mas Rôngga Tarusukarsa.

Rôngga pangagêng dhusun ing Parasida, Mas Rôngga Tarurêja.

Rôngga pangagêng dhusun ing Kasihan, Mas Rôngga Taruwasistha.

Kamantrèn Gunung ing Girimarta

Mantri gunung, Radèn Ngabèi Brataatmaja.

Rôngga juru sêrat, Mas Rôngga Citradikarya.

Pangulu naip, Kasan Mikrat.

Mantri martanimpuna, Mas Ngabèi Martasuwarna.

Dêmang pangagêng dhusun ing Giri, Mas Dêmang Pôncasaryana.

Dêmang pangagêng dhusun ing Sêmagar, Radèn Mas Dêmang Sudarsana.

Rôngga pangagêng dhusun ing Giriwarna, Mas Rôngga Tarupranawa.

Rôngga pangagêng dhusun ing Giriyasa, Mas Rôngga Tarusraya.

Rôngga pangagêng dhusun ing Mangunarja, Mas Rôngga Tarudirada.

Rôngga pangagêng dhusun ing Walèng, Mas Rôngga Tarusurôngga.

Kamantrèn Gunung Jumapala

Mantri gunung, Radèn Mas Ngabèi Atmasaroja.

--- 326 ---

Rôngga juru serat, Mas Rôngga Citrasandika.

Pangulu naip, Mukhammad Kasan.

Pangulu naip ing Kuwangsan, Kasanpura.

Mantri martanimpuna, Radèn Mas Ngabèi Natabaya.

Dêmang pangagêng dhusun ing Jumantara, Mas Dêmang Pôncawandawa.

Dêmang pangagêng dhusun ing Druju, Mas Dêmang Pôncaanggada.

Dêmang pangagêng dhusun ing Mungon, Radèn Dêmang Pôncasêdyana.

Rôngga pangagêng dhusun ing Karangbangun, Mas Rôngga Taruwikrama.

Rôngga pangagêng dhusun ing Jumapala, Mas Rôngga Tarusantaya.

Kamantrèn Gunung Ngawèn (Ngayugyakarta)

Mantri gunung, Radèn Ngabèi Arjasuksara.

Rôngga juru sêrat, Mas Rôngga Sastraandaya.

Pangulu naip, Kyai Nur Ngali.

Dêmang martanimpuna, Radèn Dêmang Martawaya.

Para priyantun ingkang rumêksa lêluhur dalêm, ingkang sumare ing astana Rêdi Mangadêg tuwin Girilayu,

Mantri, Radèn Mas Ngabèi Martawardaya, ngiras rumêksa pasanggrahan Karangpandhan.

Demang, Mas Dêmang Wiraastana.

Juru kunci, Kyai Mukhammad Saiman.

Juru kunci, Kyai Iman Arga.

Juru kunci, Kyai Kasan Anom.

--- 327 ---

Kawontênanipun Para Walandi Ingkang Nyambut Damêl ing Mangkunagaran

1. Tuwan J.A.C. de Kock van Leeuwen supêr intêndhan (Superintendent).

2. Tuwan W. Haag administratir pabrik gêndhis ing Tasikmadu,

3. Tuwan J. van nordheim administratir pabrik gêndhis ing Calamadu,

4. Tuwan E. Janty, administratir kacang ing Palakarta

5. Tuwan J.C.N. Drossaers, administratur ondêrnèming Pèndrikan (Sêmarang)

6. Tuwa F.W. Arênd Buk Owêr

--- 328 ---

Bab Karaton Dalêm ing Ngayugyakarta Adiningrat

Ingkang jumênêng nata ing nagari Ngayugyakarta ing sapunika, Ingkang Sinuhun Kangjêng Sultan Amêngkubuwana, Senapati ing Ngalaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Khaliphatullah ingkang kaping VII, komandhur dhèr ordhê phan dhê Nèdêrlansên Leyo, grut opisir dhèr ordhê phan dhên oranyê nasao, sarta grut kris dhèr ordhê phan dhê krun phan Siyam, grut komandhur dhèr irstêklas, pan dhê hèr Togêlêkê Brinswikên, ordhê pan Hèndrik dhê leyo, jendral mayuring wadyabala dalêm Kangjêng Sri Bagendha Maharajaputri, ing praja Nèdêrlan, putra dalêm pambajêng swargi Ingkang Sinuhun Kangjêng Sultan kaping VI.

Wiyosan dalêm ing dintên Sênèn Lêgi tanggal kaping 20 wulan Dulkangidah ing taun Je, ôngka 1766, utawi kaping 4 Phèbruwari taun Walandi 1839, nalika diwasa dalêm ajêjuluk Gusti Pangeran Angabèi, tumuntên kajunjung jumênêng Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Anom, ing sasurud dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Sultan ingkang kaping VI, lajêng anggêntosi jumênêng nata. Jumênêng dalêm nata amarêngi ing dintên Sênèn Lêgi tanggal kaping 3 wulan Syaban taun Je, ôngka 1806 utawi kaping 13 Agustus taun Walandi 1877.

Kala dèrèng jumênêng nata Sampeyan Dalêm sampun kagungan garwa putrinipun swargi Kangjêng Pangeran Alibasah Prawiradirja, sarêng jumênêng nata garwa dalêm wau nuntên kajunjung asma Gusti Kangjêng Ratu Kancana, botên watawis la[14]

--- 329 ---

garwa dalêm ampeyan, putrinipun Radèn Tumênggung Jayadipura ingkang sampun tilar dunya, kajunjung dados garwa padmi asma Gusti Kangjêng Ratu Êmas, salajêngipun Gusti Kangjêng Ratu Kancana kawêdalakên, sarta kapatêdhan nama Kangjêng Ratu Wandhan, sarêng dumugi ing dintên Rêbo Kaliwon tanggal kaping 16, wulan Syaban taun Jimawal ôngka 1821, utawi kaping 16 Marêt ing taun Walandi 1892, Gusti Kangjêng Ratu Êmas seda kondur ing jaman kalanggêngan, sasedanipun Kangjêng Ratu Êmas ingkang kajunjung dados garwa dalêm padmi, garwa dalêm ampeyan nama Kangjêng Bandara Radèn Ayu Rêtna Sriwulan, putrinipun swargi Kangjêng Pangeran Arya Adinagara, putra dalêm swargi Ingkang Sinuhun Kangjêng Sultan kaping II. Garwa dalêm wau kapatêdhan nama Gusti Kangjêng Ratu Kancana, jumênêngipun nalika dintên Akad Kaliwon tanggal kaping 21 wulan Mukharam ing taun Wawu ôngka 1825, utawi kaping 14 wulan Juli taun Walandi 1815.

Pratelanipun Para Ratu Pramèswari Dalêm

Pramèswari dalêm swargi Ingkang Sinuhun Kangjêng Sultan kaping V,

Gusti Kangjêng Ratu Kadhaton, wontên ing Mênadho, putrinipun swargi Kangjêng Pangeran Arya Suryaningalaga, ing Ngayugyakarta.

Pramèswari dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Sultan kaping VII ingkang jumênêng sapunika.

--- 330 ---

Gusti Kangjêng Ratu Kancana, putrinipun swargi Kangjêng Pangeran Arya Adinagara.

Pratelanipun Para Putra Dalêm Kakung Putri

Putra dalêm swargi Ingkang Sinuhun Kangjêng Sultan kaping V,

Saking Garwa Ampeyan,

1. Bandara Radèn Ayu Adiwinata

2. Bandara Radèn Ayu Mangkubumi, krama angsal Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Mangkubumi.

Putra dalêm swargi Ingkang Sinuhun Kangjêng Sultan kaping VI.

Kakung Putri Urut Sêpuh,

1. Sampeyan dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Sultan ingkang jumênêng sapunika.

2. Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Mangkubumi, opisir dhèr ordhê phan oranyê nasao, opisiring dhèr ordhê phan dhê krun phan Siyam, litnan kolonèl jendralên staph, saha ajudanipun kangjêng tuwan ingkang wicaksana gupêrnur jendral.

3. Gusti Kangjêng Ratu Sasi.

4. Bandara Pangeran Arya Adiwijaya, wontên ing Mênadho.

5. Gusti Pangeran Arya Buminata, Mayur Jendralên staph

6. Gusti Pangeran Arya Pugêr, Mayur Jendralên staph

7. Gusti Pangeran Arya Suryaputra, Mayur Jendralên staph

--- 331 ---

Putra tuwin putri dalêm Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Sultan ingkang jumênêng sapunika.

Ingkang Saking Kangjêng Ratu Wandhan,

Gusti Kangjêng Ratu Madurêtna, krama angsal Radèn Tumênggung Kêrtanagara, ing Ngayugyakarta

Ingkang Saking Swargi Kangjêng Ratu Êmas,

1. Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Juminah.

2. Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Anom Amêngkunagara, Sudibya Rajaputra Narendra Mataram, opisir dhèr ordhê phan oranyê nasao, opisir dhèr ordhê phan dhên Witên, oliphan Siyam, ridêr dhèr irstêklas phan dhê hèr Togêlêkê brinswikên, ordhê pan Hèndrik dhê Leyo, Kolonèl Bèidhèn Jendralên staph, wiyosan dalêm ing dintên Sêtu Pon tanggal kaping 14 wulan Rabingulawal taun Be ôngka 1808, utawi kaping 8 wulan Marêt taun Walandi 1879, jumênêng dalêm Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Anom ing dintên Sênèn Kaliwon tanggal kaping 23 wulan Jumadilawal taun Wawu ôngka 1825, utawi kaping 11 wulan Nopèmbêr taun Walandi 1895, nalika ing dintên Jumuwah Kliwon tanggal kaping 6 wulan Rêjêp taun Jimawal ôngka 1837, utawi kaping 16 Agustus taun Walandi 1907, krama angsal Bandara Radèn [Ra...]

--- 332 ---

[...dèn] Ajêng Siti Katinah, putrinipun Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Mangkubumi, patutan saking swargi Radèn Ayu Tejamurti.

3. Gusti Pangeran Arya Purubaya, Mayur Jendralên staph

4. Gusti Kangjêng Ratu Anggèr, krama angsal Kangjêng Pangeran Arya Kusumayuda, ing Surakarta.

5. Gusti Radèn Ayu Côndrakirana

6. Gusti Radèn Ajêng Mursidinah.

Ingkang Saking Kangjêng Ratu Kancana,

1. Gusti Pangeran Arya Mangkukusuma, Mayur Jendralên staph. 2. Gusti Kangjêng Ratu Bandara, krama angsal Tumênggung Suryadi. 3. Gusti Pangeran Arya Tejakusuma. 4. Gusti Pangeran Arya Natapraja. 5. Gusti Radèn Ayu Sêkartaji. 6. Gusti Radèn Ajêng Mur Juharmanik. 7. Gusti Radèn Ajêng Mur Samtimah. 8. Gusti Radèn Mas Ariya. 9. Gusti Radèn Ajêng Mur Sudarinah. 10. Gusti Radèn Mas Suatmaji. 11. Gusti Radèn Ajêng Mur Bilanatirin.

Ingkang Saking Garwa Ampeyan,

1. Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Angabèi, ridêr dhèr ordhê phan dhê krun phan Siyam, litnan kolonèl jendralên staph.

--- 333 ---

2. Bandara Pangeran Arya Adinagara, ridêr dhèr ordhê phan dhê krun phan Siyam, kaptin ajudan dalêm Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Sultan. 3. Bandara Radèn Ayu Gusti Timur. 4. Bandara Radèn Ayu Danunagara. 5. Bandara Radèn Ayu Mangkuyuda. 6. Bandara Radèn Ayu Danuadiningrat. 7. Bandara Radèn Ayu Purbanagara. 8. Bandara Pangeran Arya Suryadiningrat. 9. Bandara Pangeran Arya Suryawijaya. 10. Bandara Pangeran Arya Pakuningrat. 11. Bandara Pangeran Arya Suryabrôngta. 12. Bandara Pangeran Arya Adisurya.

Pangeran Santana Dalêm

Wayah dalêm swargi Ingkang Sinuhun Kangjêng Sultan kaping VI,

Bandara Pangeran Arya Yudanagara kaping III.

--- 334 ---

Kawontênanipun Paprentahan tuwin Pangadilan ing Karaton Dalêm Ngayugyakarta.

Pangadilan ing Ngayugyakarta punika kajawi tumrapipun para putra santana dalêm, wontên 5, wijangipun kados ing ngandhap punika.

1. Pangadilan landrad, inggih punika ingkang wênang anindakakên angrampungi sawarninipun prakawis kadurjanan agêng alit sadaya. Pangagêngipun pangadilan Kangjêng Tuwan Presidhèn, lidipun pêpatih dalêm saha para bupati nayaka dalêm.

2. Pangadilan pradata dalêm, inggih punika ingkang wênang anindakakên angrampungi sawarninipun prakawis parapabên, sambut kapisambut. Pangagêngipun pangadilan Mas Tumênggung Nitipraja, bupati wadana jaksa, lidipun inggih kancanipun riya panèwu mantri jaksa.

3. Pangadilan dalêm balemangu, inggih punika ingkang wênang anindakakên angrampungi sawarninipun prakawis siti, pangagêngipun bupati nayaka dalêm 1, lidipun para bupati anèm 12.

4. Pangadilan kukum dalêm, inggih punika ingkang wênang anindakakên angrampungi sawarninipun prakawis salakirabi, talak waris wasiyat, pangagêngipun pangulu khakhim agêng, lidipun para khatib sarta mêthakan pathok nagari.

5. pangadilan dalêm kapatihan, inggih punika ingkang nampèni uluran [ulura...]

--- 335 ---

[...n] prakawis saking pangadilan pradata dalêm pangadilan dalêm balemangu tuwin kukum dalêm, pangagêngipun pêpatih dalêm, lidipun bupati nayaka dalêm, Radèn Tumênggung Kêrtanagara, sarta bupati anèm miji rèh kapatihan, Radèn Tumênggung Sasrakusuma.

Kawontênanipun para pangagêng sakarerehanipun ing Karaton dalêm Ngayugyakarta, ingkang sami nyêpêng paprentahan.

Pêpatih dalêm, Kangjêng Radèn Adipati Danurêja, ridêr dhèr twidhêklas, phan dhê hèrtogêlêkê brinswikên ordhê pan Hèndrik dhê Leyo, pangulu khakim agêng, Khaji Mukhamad Kalil Kamalodiningrat.

Bupati nayaka dalêm ingka[15] mawi bawat, jawi lêbêt saha lid landrad, urutipun kalênggahan.

1. Radèn Tumênggung Wiryakusuma, parentah lêbêt gêdhong kiwa. 2. Radèn Tumênggung Sasradipura, jawi kiwa siti sèwu, lurah. 3. Radèn Tumênggung Natayuda, lêbêt gêdhong têngên. 4. Radèn Tumênggung Brôngtakusuma, lêbêt kaparak têngên. 5. Radèn Tumênggung Prawiradirja, jawi têngên panumping, lurah. 6. Radèn Tumênggung Danuadiningrat, jawi lêbêt bumija, bêkêl. 7. Radèn Tumênggung Mangkuyuda, lêbêt kêparak kiwa. 8. Radèn Tumênggung Kêrtanagara, jawi kiwa maos enggal, bêkêl.

--- 336 ---

Putra Tuwin Santana Dalêm Ingkang Ngasta Panguwasa Paprentahan

Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Mangkubumi, opisir dhèr ordhê phan oranyê nasao, opisir dhèr ordhê phan dhê krun phan Siyam, litnan kolonèl ajudan jendralên staph, ngasta pamaosan Kilènpraga, sarta Mataraman tuwin sabin konduran. Kaliwon, Radèn Tumênggung Puspanagara, bupati anèm miji lêbêt.

Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Angabèi, ridêr dhèr ordhê phan dhê krun phan Siyam, litnan kolonèl jendralên staph, ngasta punakawan putra, sarta punakawan patehan, tuwin bupati taman sarèhipun, punapa malih siti ingkang kagêm pasiraman dalêm ing Ngambarbinangun sawêwêngkonipun.

Gusti Pangeran Arya Buminata, mayur jendralên staph, ngasta wadana punakawan minuman sarèhipun.

Gusti Pangeran Arya Pugêr, mayur jendralên staph, ngasta wadana Silir sarèhipun, sarta kênèk kusir titihan dalêm kareta.

Gusti Pangeran Arya Suryaputra, mayur jendralên staph, ngasta wadana punakawan kursi, sarèhipun.

Bandara Pangeran Arya Yudanagara kaping III parentah wadana agêng kori saha amadanani abdi dalêm sumatali, ordênas Walandi,

--- 337 ---

musik, kênèk kusir rata wijayan sapanunggilanipun, sarta gadhuh siti kalangênan dalêm.

Kawontênanipun Abdi Dalêm Rèh Kori, Ingkang Sami Gadhah Rèh, Sarta Ingkang Kawajiban Pandamêlan

Radèn Tumênggung Yudadiningrat, bupati anèm kaliwon kori.

Tuwan K. Cephas, wadana ordênas Walandi tuwin musik.

Mas Wadana Kudawargakusuma, wadana sumatali.

Radèn Wadana Kudadipraja, wadana sumatali.

Radèn Riya Prawiraatmaja, panèwu sêpuh lurah Sumaputra.

Mas Ngabèi Mangunsudirja, panèwu sêpuh kapala kampung.

Radèn Ngabèi Sudirawinata, panèwu sêpuh kori.

Radèn Ngabèi Gôndawilaga, panèwu sêpuh miji.

Radèn Ngabèi Gôndadipura, panèwu sêpuh miji.

Radèn Ngabèi Gôndaatmaja, panèwu sêpuh miji.

Radèn Ngabèi Gôndapramuja, panèwu sêpuh miji.

Mas Lurah Meganônda, wadananing abdi dalêm kêmit bumi, sarta ngêrèhakên bau ingkang sumaos pandamêlan ing lêbêt kadhaton.

Carik,

Mas Lurah Sastraprawira, lurah

--- 338 ---

Radèn Ngabèi Sastrapranata, bêkêl.

Radèn Ngabèi Sastradigdaya, jajar.

Radèn Ngabèi Sastradikrama, jajar.

Mas Ngabèi Sastrawiyoga, jajar.

Mas Ngabèi Sastrawirana, jajar.

Mas Ngabèi Sastrasêntika, jajar.

Radèn Ngabèi Sastrawigêna, jajar.

Mas Ngabèi Sastrawijaya, kapiji nindakakên lampahing prakawis ing kawadanan.

Radèn Ngabèi Sastramênggala, jajar.

Radèn Ngabèi Sastradipura, jajar.

Mas Ngabèi Sastrautama, jajar.

Mas Ngabèi Sastrawêrdaya, jajar.

Radèn Ngabèi Sastradirêja, jajar.

Radèn Ngabèi Sastradipaya, jajar.

Mas Ngabèi Sudiradipura, bêkêl pasêratan.

Radèn Ngabèi Jayadipa, bêkêl Gêbayan.

Radèn Ngabèi Gôndapranata, mantri jaksa.

Kawontênanipun Abdi Dalêm Pangrêmbe,

Mas Lurah Durma, lurah pasindhèn.

Mas Lurah Sêmaradana, lurah pasindhèn.

--- 339 ---

Mas Lurah Gunawasesa, lurah bludir.

Mas Lurah Prawiradahana, lurah pandhe.

Mas Lurah Kriyadiwôngsa, lurah kêmasan.

Ngabèi Sudiralaya, lurah dhalang.

Ngabèi Gurisa, lurah dhalang.

Ngabèi Tiwikrama, bêkêl panatah.

Ngabèi Jayapanêrang, bêkêl gêmblak.

Ngabèi Dêrmakarya, bêkêl pangukir.

Ngabèi Dêrmagêmbung, bêkêl mranggi.

Ngabèi Nilawidigda, bêkêl têluk.

Ngabèi Brajaguna, bêkêl sungging.

Ngabèi Bôngsataka, bêkêl mêrgôngsa.

Lurah Dapa, lurah êncik.

Abdi Dalêm Bupati Wadana Agêng ing Kadipatèn

Radèn Tumênggung Suryadi, bupati pêpatih ing kadipatèn, ngrangkêp nyêpêng panguwasa kagungan dalêm siti bonong, sarta pamaosan dalêm ing kadipatèn, Mataraman, Kilènpraga, tuwin wadana agêng punakawan ing kadipatèn.

--- 340 ---

Pratelan Abdi Dalêm Punakawan ing Kadhaton, Ingkang Sami Gadhah Rèh, Sarta Ingkang Kuwajiban Nindakakên Pandamêlan,

Radèn Tumênggung Purbaningrat, bupati wadana agêng punakawan, saha wadana magang punakawan ing kadhaton.

Bêkêl sêpuh parentah, Radèn Bêkêl Cakraatmaja.

Carik, ôngka 1, Dèn[16] Cakrawidagda

Carik, ôngka 2. Dèn Cakrawilapa

Parentah Punakawan

Wadana parentah, Mas Wadana Jayèngprakosa, wadana punakawan miji, saha wadana parentah punakawan ing kadhaton.

Bupati ênèm miji punakawan ing kadhaton, Radèn Tumênggung Suranagara, mantu dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Sultan ingkang jumênêng sapunika.

Riya miji, Radèn Riya Purbaatmaja.

Lurah miji, Radèn Lurah Jayèngdirêja.

Bêkêl ênèm panajungan, Mas Bêkêl Jayèngukara, kapiji dados guru wontên ing kagungan dalêm pamulangan tamanan salêbêting kadhaton.

Bêkêl ênèm bayaran, Mas Bêkêl Jayèngsêparta.

Bêkêl ênèm, Mas Bêkêl Sastrapratama.

--- 341 ---

Bêkêl panajungan, Mas Bêkêl Jayèngaksara, kapiji wontên ing ngarsanipun Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Mangkubumi.

Carik bayaran, 1. Dèn Jayèngpêrmadi, 2. Mas Jayèngdipa, 3. Dèn Jayèngprawegya, 4. Dèn Jayèngpuspita, 5. Dèn Jayèngwidigda, kapiji dados guru bantu wontên kagungan dalêm pamulangan tamanan salêbêting kadhaton, 6. Mas Sastrarêja

Punakawan Badhaya

Wadana parentah, Radèn Wadana Atmasuwita.

Wadana, Dèn Wadana Atmadipura.

Lurah, 1. Dèn Lurah Atmataruna, 2. Radèn Lurah Atmasêmèdi, 3. Mas Lurah Trunasêmita.

Bêkêl sêpuh, 1. Dèn Bêkêl Atmasuprapta, 2. Mas Bêkêl Atmasêmbodra.

Carik, Dèn Atmaarjana

Punakawan Putra

Radèn Tumênggung Côndranagara, bupati anèm wadana punakawan putra.

Lurah, 1. Radèn Lurah Atmakusuma, 2. Radèn Lurah Atmawêrdaya, 3. Radèn Lurah Atmasuteja, 4. Radèn Lurah Atmasuwarna.

Bêkêl sêpuh, Radèn Bêkêl Atmadirja.

Carik, Mas Atmasastra.

--- 342 ---

Punakawan Langênastra

Wadana, Radèn Wadana Puspadirja.

Lurah, Radèn Lurah Puspaatmaja.

Opêrwahmèstêr, Radèn Ngabèi Puspadipura.

Wahmèstêr, Radèn Ngabèi Puspamurcita.

Wahmèstêr, Radèn Ngabèi Puspawisatha.

Panylomprèt, Radèn Ngabèi Puspadimêja.

Carik, Mas Puspasudarsa.

Punakawan Ordênas

Wadana, Radèn Wadana Mangkudilaga.

Lurah, 1. Radèn Lurah Mangkudigdaya, 2. Radèn Lurah Mangkudiwirya, 3. Radèn Lurah Mangkupêrmadi, 4. Radèn Lurah Mangkusêmèdi, 5. Radèn Lurah Mangkuwardaya, 6. Radèn Lurah Mangkuwinata.

Bêkêl sêpuh, Mas Bêkêl Mangkuprawira.

Carik, Mas Mangkuwisastra.

Wadana, Radèn Wadana Mangkudirja.

Lurah, 1. Radèn Lurah Mangkurêja, 2. Radèn Lurah Mangkudipraja, 3. Radèn Lurah Mangkudimêja, 4. Radèn Lurah Mangkupranata, 5. Radèn Lurah Mangkupuspita, 6. Radèn Lurah Mangkupratama.

Bêkêl sêpuh, Radèn Bêkêl Mangkudipa.

Carik, Mas Mangkusudarma.

--- 343 ---

Punakawan Minuman

Wadana, Radèn Wadana Sasrawijaya.

Lurah, 1. Radèn Lurah Sasrataruna, 2. Radèn Lurah Sasradigdaya, 3. Radèn Lurah Sasrapranata, 4. Radèn Lurah Sasradiwirya, 5. Radèn Lurah Sasrawiharja, 6. Radèn Lurah Sasradipraja.

Bêkêl sêpuh, Radèn Bêkêl Sasraminarsa.

Carik, Mas Sasrasastra.

Wadana, Radèn Wadana Sasrawinata.

Lurah, 1. Radèn Lurah Sasraatmaja, 2. Radèn Lurah Sasraasmara, 3. Radèn Lurah Sasrasêmita, 4. Radèn Lurah Sasrapratama, 5. Radèn Lurah Sasrawirana, 6. Radèn Lurah Sasradipawikrama.

Carik, Mas Sasrapratôndha.

Punakawan Kursi

Wadana, Radèn Wadana Mangunpraja.

Lurah, 1. Radèn Lurah Mangunpramuja, 2. Radèn Lurah Manguntaruna, 3. Radèn Lurah Mangunatmaja, 4. Radèn Lurah Mangunsêntana, 5. Mas Lurah Mangunprana, 6. Radèn Lurah Mangunwilaga.

Bêkêl sêpuh, Radèn Bêkêl Mangundilaga.

Carik, Dèn Mangunrêjasa.

Wadana, Radèn Wadana Mangunonêng.

--- 344 ---

Lurah, 1. Radèn Lurah Mangunwinata, 2. Radèn Lurah Mangunpratama, 3. Radèn Lurah Mangundrana, 4. Radèn Lurah Mangunpragola, 5. Mas Lurah Mangunsêca, 6. Mas Lurah Mangunarja.

Bêkêl sêpuh, Radèn Bêkêl Mangundiwirya.

Carik, Radèn Mangundisastra.

Punakawan Silir

Wadana, Mas Wadana Natapradana.

Lurah, 1. Radèn Lurah Natawijaya, 2. Radèn Lurah Natadilaga, 3. Mas Lurah Natasêmita, 4. Radèn Lurah Natawilaya, 5. Radèn Lurah Natawirya, 6. Mas Lurah Natadigdaya, 7. Mas Lurah Natawêrdaya.

Bêkêl sêpuh, Dèn Bêkêl Natasêntana.

Carik, Dèn Nataukara.

Wadana, Radèn Wadana Natadirja.

Lurah, 1. Mas Lurah Natadimêta, 2. Mas Lurah Natapramuja, 3. Radèn Lurah Natadiarja, 4. Radèn Lurah Natarêja, 5. Mas Lurah Natasubrônta, 6. Radèn Lurah Nataatmaja, 7. Dèn Lurah Natadimêja.

Bêkêl sêpuh, Mas Bêkêl Natakarta.

Carik, Mas Natasupatra.

Punakawan Carik

Wadana, 1. Mas Wadana Sastradipraja, 2. Mas Wadana Sastrasêparta.

--- 345 ---

Lurah, Radèn Lurah Sastraatmaja.

Bêkêl ênèm bayaran, 1. Mas Bêkêl Sastradikara, 2. Mas Bêkêl Sastrapramuja, 3. Radèn Bêkêl Sastrawirana.

Carik putri, Dèn Ngabèi Sastrasuwônda.

Carik, 1. Dèn Sastradiarja, kapiji dados guru bantu wontên ing kagungan dalêm pamulangan tamanan salêbêting kadhaton, 2. Dèn Sastradirja.

Punakawan Pasindhèn

Wadana, Radèn Wadana Dhadhapmantap.

Lurah, Dèn Lurah Sasradara.

Bêkêl sêpuh, Radèn Bêkêl Wohingrat.

Bêkêl ênèm, Mas Bêkêl Bôngsapatra.

Punakawan Palawija Bagusan

Wadana, Radèn Wadana Cakradirja.

Lurah, Mas Lurah Cakrawadana.

Carik, Mas Môndrasastra.

Punakawan Panggadhuh Kagungan Dalêm Pêksi Puyuh

Lurah, 1. Radèn Lurah Cakradipura, 2. Radèn Lurah Cakraarja, 3. Mas Lurah Cakradrana.

--- 346 ---

Bêkêl sêpuh, 1. Radèn Bêkêl Cakradipraja, 2. Radèn Bêkêl Cakrasêntana, 3. Mas Bêkêl Cakraranu.

Punakawan Palawija Cebolan

Lurah, 1. Mas Lurah Dipataruna, 2. Mas Lurah Kusumawicitra.

Punakawan Kaji

Wadana, Mas Wadana Kaji Ngabdul Sukur.

Lurah, 1. Mas Lurah Kaji Mukamad Kabib, 2. Mas Lurah Kaji Mukamad Sujak.

Bêkêl sêpuh, 1. Mas Bêkêl Kaji Mukamad Kusin, 2. Mas Bêkêl Kaji Said.

Carik, Mas Ngabdul Karim

Punakawan Patèhan

Wadana, 1. Mas Wadana Rêksapraja, 2. Radèn Wadana Rêksarêjasa.

Lurah, 1. Mas Lurah Rêksapurwa, 2. Mas Lurah Rêksaatmaja, 3. Radèn Lurah Rêksadirja, 4. Dèn Lurah Rêksawilaga, 5. Dèn Lurah Rêksadipura, 6. Mas Lurah Rêksasêtika.

Punakawan Niyaga

Lurah, 1. Mas Lurah Pêngawe, 2. Mas Lurah Brôntamara.

--- 347 ---

Kabupatèn Wadana Agêng Prajurit

Wadana agêng, Radèn Tumênggung Purbanagara, mayor kumêndhan, ingkang dados kanthi nindakakên paprentahan sarta garap prakawis.

1. Jaksa, Mas Panèwu Ngabèi Sindusastra.

2. Prentah, Radèn Sêrsan Mayor Ngêbèi[17] Bausêntika.

3. Prentah, Mas Puliyêr, Ngabèi Bautama

4. Prentah, Dèn Owêr Wahmèstêr, Ngabèi Jayasuwarna.

5. Prentah, Radèn Puliyêr, Ngabèi Jayautama.

Bupati Anèm Wadana Prajurit Ingkang Pangkat Kaptin sarta Lurah Prentah Prajurit

Radèn Tumênggung Mangunkusuma, wadana prajurit jagakariya.

Radèn Panji Partapuspita, lurah prentah prajurit jagakariya.

Radèn Tumênggung Purwakusuma, wadana prajurit patang puluh.

Radèn Panji Imadipura, lurah prentah, prajurit patang puluh.

Radèn Tumênggung Wijil, wadana prajurit prawiratama.

Radèn Panji Brataprawira, lurah prentah prawiratama.

Radèn Tumênggung Sindurêja, wadana prajurit kêtanggung.

Radèn Panji Jayapêrmadi, lurah prentah prajurit kêtanggung.

Radèn Riya Purbasêputra, wadana prajurit nyutra.

--- 348 ---

Dèn Panji Prawirajênaka, lurah prentah prajurit nyutra.

Radèn Panji Yudadipura, lurah prentah prajurit mantri jêro.

Mas Panji Sumawijaya, lurah prentah prajurit miji sumaatmaja.

Radèn Panji Nitidiwirya, lurah prentah prajurit dhaèng.

Mas Panji Brajadipura, lurah prentah prajurit wirabraja.

Dèn Panji Wiryawilaga, lurah prentah prajurit miji jagêr.

Mas Ngabèi Bausuwara, lurah prentah prajurit ungêl-ungêlan.

Bupati Anèm tuwin Panèwu Sêpuh Ingkang Amadanani Paprentahan

Bupati Anèm

1. Radèn Tumênggung Jaganagara, wadana gladhag 2. Radèn Tumênggung Suradiningrat, patih kapatihan 3. Radèn Tumênggung Mangkuwilaya, wadana taman 4. Radèn Tumênggung Jayèngsastra, wadana carik, lêbêt gêdhong kiwa. 5. Radèn Tumênggung Puspanagara, miji lêbêt, kaliwon pamaosan dalêm, kasêbut ngajêng. 6. Radèn Tumênggung Mangundipura, kumisi siti pamaosanipun tuwan-tuwan lanhir.

Panèwu Sêpuh ing Kapatihan

1. Radèn Wadana Yudadirja, wadana prajurit Bugis.

--- 349 ---

2. Radèn Riya Kartadilaga, panèwu sêpuh miji. 3. Radèn Riya Kartaatmaja, panèwu sêpuh miji. 4. Radèn Ngabèi Kartasudira, panèwu sêpuh miji. 5. Radèn Ngabèi Kartamêrta, panèwu sêpuh miji. 6. Mas Ngabèi Kartawacana, panèwu sêpuh miji 7. Mas Ngabèi Sastrarêja, panèwu lurah carik. 8. Mas Ngabèi Mangunrana, panèwu sêpuh pasêratan. 9. Mas Ngabèi Brajawacana, panèwu sêpuh mêrgôngsa.

Panèwu Ênèm

1. Radèn Ngabèi Sôntarêja, panèwu gêbayan. 2. Radèn Ngabèi Kramadirja, panèwu kumêtir. 3. Radèn Ngabèi Wôngsadirja, panèwu kêpala kampung. 4. Mas Ngabèi Karyadimêja, panèwu gêndhing. 5. Radèn Ngabèi Singaprawira, panèwu macanan. 6. Mas Ngabèi Citradiwirya, panèwu cacar. 7. Mas Ngabèi Ôndhamoi, panèwu gowong.

Carik

1. Panèwu Ênèm, Mas Ngabèi Sastradipura, kapiji wontên kantor karesidhenan. 2. Bêkêl, Mas Ngabèi Sastrawarsita.

--- 350 ---

3. Mantri, Radèn Ngabèi Sastrapangarsa, kapiji dados carik patuh pamaosan dalêm Gunungkidul, sarta paos Cina ing kampung Tugu. 4. Mantri, Mas Ngabèi Sastrasêmita. 5. Mantri, Radèn Ngabèi Sastrajumêna, kapiji nindakakên pangadilan dalêm balemangu. 6. Mantri, Radèn Ngabèi Sastrataruna. 7. Mantri, Mas Ngabèi Sastraukara, kapiji nindakakên pangadilan dalêm kapatihan. 8. Jajar pênajungan, Mas Ngabèi Sastrapramuja, kapiji nindakakên pangadilan dalêm balemangu. 9. Jajar, Mas Ngabèi Sastraatmaja, nindakakên kagungan dalêm kajêng jati. 10. Jajar, Mas Ngabèi Mas Ngabèi[18] Sastrapurwata. 11. Jajar, Mas Ngabèi Mas Ngabèi Sastrawiyata. 12. Jajar, Mas Ngabèi Mas Ngabèi Sastraprawignya. 13. Jajar, Mas Ngabèi Mas Ngabèi Sastrajêmika. 14. Jajar, Mas Ngabèi Radèn Ngabèi Sastradiwirya. 15. Jajar bayaran, Radèn Sastralêsana, kapiji nindakakên pangadilan dalêm balemangu 16. Jajar bayaran, Radèn Sastrapratama, kapiji nindakakên pandamêlan kumisi siti pamaosanipun tuwan-tuwan lanhir. 17. Jajar Bayaran, Mas Sastrasêntana.

--- 351 ---

Pangadilan Balemangu

Pangagêng, Radèn Tumênggung Prawiradirja.

Para lid.

1. Radèn Tumênggung Suryakusuma, bupati anèm miji rèh kapatihan. 2. Radèn Tumênggung Mangunkusuma, bupati anèm miji kasêbut ngajêng. 3. Radèn Tumênggung Mangkuwilaya, bupati anèm miji kasêbut ngajêng. 4. Radèn Tumênggung Pringgakusuma, bupati anèm kaliwon gêdhong têngên. 5. Radèn Tumênggung Yudadiningrat, bupati anèm kaliwon kori. 6. Radèn Tumênggung Suradirja, bupati anèm miji rèh kapatihan. 7. Radèn Tumênggung Padmadipura, bupati anèm kêparak têngên. 8. Radèn Tumênggung Ranadirja, bupati anèm rèh kapatihan. 9. Radèn Tumênggung Sasramadura, bupati ênèm jawi kiwa siti sèwu. 10. Radèn Tumênggung Suryanagara, bupati ênèm miji rèh kapatihan. 11. Radèn Riya Purwadiningrat, riya bupati anèm rèh kapatihan. 12. Radèn Riya Purbasêputra, riya bupati anèm wadana prajurit nyutra.

Pradata Dalêm

Mas Tumênggung Nitipraja, bupati anèm wadana jaksa.

--- 352 ---

Radèn Riya Nitidipura, panèwu sêpuh, ajung jaksa.

Kori Ingkang Nampèni Prakawis Saking Salêbêting Nagari

Mantri jaksa, 1. Radèn Ngabèi Wrêksapura, 2. Radèn Ngabèi Cakrapura, 3. Dèn Ngabèi Yudapura, 4. Carik jaksa panajungan, Mas Ngabèi Pôncapura.

Kori Ingkang Nampèni Prakawisipun Bôngsa Sabrang

Panèwu jaksa, Mas Ngabèi Singadipura.

Mantri jaksa, 1. Mas Ngabèi Prakosapura, 2. Dèn Ngabèi Kartapura, 3. Carik jaksa panajungan, Mas Ngabèi Jayapura.

Kori Ingkang Nampèni Prakawis Saking Kadipatèn Pakualaman Sabawahipun, tuwin Kabupatèn Bantul Kadirêja

Panèwu jaksa, Mas Ngabèi Citrapura, kapiji wontên kapatihan.

Mantri jaksa, 1. Mas Ngabèi Sêcadipura, 2. Mas Ngabèi Padmapura, 3. Mas Ngabèi Danupura, 4. Carik jaksa bayaran, 1. Mas Drêmapura, 2. Mas Danapura.

--- 353 ---

Kori Ingkang Nampèni Prakawis Saking Kabupatèn Kalasan, Wanasari sarta ing Kitha Agêng

Panèwu jaksa, Radèn Ngabèi Arjapura.

Mantri jaksa, 1. Mas Ngabèi Kadaripura, 2. Mas Ngabèi Kramapura.

Kori Ingkang Nampèni Prakawis Saking Kabupatèn Suleman, sarta ing Kilènpraga

Panèwu jaksa, Mas Ngabèi Martapura.

Mantri jaksa, 1. Mas Ngabèi Ranapura, 2. Mas Ngabèi Prawirapura kapiji dados gêbayan sêpuh.

Gêbayan jaksa, 1. Mas Sarayuda, 2. Mas Saripura.

Kawontênanipun Abdi Dalêm Rèh Pangulon, Ingkang Sami Gadhah Rèh sarta Ingkang kawajiban Padamêlan

Kyai pangulu landrad Sayid Ngali bin Ngabdullah Al Jupri, pangulu landrad kapatihan darah dalêm, sarta wadana bar Jumungah ing Karangkajèn.

Radèn Riya Prawirayuda, riya bupati ênèm wadana juru kunci ing Ngimagiri.

--- 354 ---

Kêtib sarta Lid Kukum Dalêm

1. Dèn Kêtib Anom Khaji Mukhammad, lurah sarta parentah. 2. Mas Kêtib Kulon, bêkêl sarta mujaki. 3. Mas Kêtib Barum Khaji Mukhammad Amin, jajar sêpuh sarta mujaki. 4. Mas Kêtib Bitan Khaji Mukhammad Jalil, jajar sêpuh kapala kampung. 5. Radèn Kêtib Cêndhana Khaji Ahmad, jajar sêpuh. 6. Mas Kêtib Têngah Khaji Mukhammad Makrup, jajar sêpuh. 7. Mas Kêtib Iman Khaji Yahya, jajar ênèm. 8. Mas Kêtib Bamin Khaji Ahmad Dahlan, jajar ênèm. 9. Mas Kêtib Kamari Khaji Asrar, jajar ênèm. 10. Mas Kêtib Samêmi, jajar ênèm.

Pangadilan Rad Agami ing Surambi Dalêm

Pangagêng, Kyai Pangulu Khaji Mukhammad Kalil Kamaludiningrat, pangulu khakim agêng sarta up pangulu landrad.

Para lid:

1. Dèn Khaji Mukhammad, lurah kêtib, sarta wakil pangulu landrad kraton darah dalêm.

--- 355 ---

2. Mas Palil, pathok nagari Mulangi. 3. Mas Kanapi, pathok nagari Plasakuning. 4. Mas Khaji Imam, pathok nagari Dhongkelan. 5. Mas Khaji Mukhammad Amin, kêtib jajar sêpuh. 6. Radèn Khaji Ahmad, kêtib jajar sêpuh. 7. Mas Khaji Ngabdulah Siraz, pangulu khakim Pakualaman. 8. Mas Khaji Mukhammad Muhtar, kêtib ing Pakualaman.

Pulisi Salêbêting Kitha

Bupati, Radèn Tumênggung Wiryadirja.

Panèwu, Radèn Ngabèi Kartawirana

Mantri jaksa, Dèn Ngabèi Wiryapura

Mantri carik, Radèn Ngabèi Sastradikarya.

Mantri palang nagari, Radèn Ngabèi Kartadimêja.

Mantri panêkar Tugu, Mas Ngabèi Sarpapura.

Mantri panêkar Lêmpuyangan, Radèn Ngabèi Kartapraja.

Mantri panêkar Code, Mas Ngabèi Wirapura.

Mantri panêkar Gadhing, Mas Ngabèi Kêrtipura.

Mantri panêkar residhenan, Mas Ngabèi Tarunapura.

Ondir dhistrik lêbêt bètèng kori, Mas Ngabèi Mangunsudirja, panèwu sêpuh.

Ondir dhistrik lêbêt kadipatèn, Radèn Ngabèi Pôncawirana.

--- 356 ---

Pulisi Sajawining Nagari

1. Kabupatèn ing Kalasan

Radèn Tumênggung Purbakusuma, bupati wadana dhistrik.

Panèwu, Radèn Ngabèi Mangundimêja

Jaksa, Mas Ngabèi Mangundiguna

Carik, Mas Ngabèi Mangunsastra.

Lurah naib, Khaji Ngabdullah Pêkih.

Kapala dhistrik ing Brêbah, Mas Panji Mangunmênggala, ngêrèhakên mantri pulisi Tanjungtirta, Ngabèi Mangunpêrmadi, Grogol, Ngabèi Mangunmêndura, Têgalsari, Ngabèi Mangunpratama.

Kapala dhistrik ing Krapyak, Radèn Panji Mangunpraja, ngêrèhakên mantri pulisi, kliwon, Ngabèi Mangunsudarma, Dhepok, Ngabèi Mangunsuwarna, Gorongan, Ngabèi Mangundigda.

Kapala dhistrik ing Kitha Agêng, Dèn Panji Mangunudaya, ngêrèhakên mantri pulisi, Wotgalèh, Ngabèi Mangunsutama, Bathikan, Ngabèi Mangunmartana, Ngipik, Ngabèi Mangunpranata.

Kapala dhistrik ing Kêjambon, Mas Panji Mangunpramuja, ngêrèhakên mantri pulisi, Cangkringan, Ngabèi Mangunutama, Ngêmplak, Ngabèi Mangundigdaya.

--- 357 ---

Kapala dhistrik ing Prambanan, (Krajan Pakêm) Radèn Panji Mangunwinata, ngêrèhakên mantri pulisi, Kênaran, Ngabèi Mangunpuspita, Piyungan, Ngabèi Mangunpramana, Blambangan, Ngabèi Mangunprawata.

Lurah juru kunci astana dalêm Kitha Agêng Ngayugyakarta, 1. Radèn Amad Dalêm Mustahal, 2. Radèn Amad Dalêm Sapingi.

2. Kabupatèn ing Bantul Kadirêja

Radèn Tumênggung Mangunyuda, bupati wadana dhistrik.

Panèwu, Mas Ngabèi Jayadiwirya.

Jaksa, Mas Ngabèi Jayadipa.

Carik, Mas Ngabèi Jayasastra.

Lurah naib, Mukhammad Amin.

Kapala dhistrik ing Panggang, Dèn Panji Jayaarja, ngêrèhakên mantri pulisi, Wuluh Adêg, Ngabèi Jayadiwirya, Tambang, Ngabèi Jayaatmaja, Jagadhayoh, Ngabèi Jayapêrdata.

Kapala dhistrik ing Krètèg, Dèn Panji Jayapangarsa, ngêrèhakên mantri pulisi, Grogol, Ngabèi Jayalana, Sribit, Ngabèi Jayangulama, Candhèn, Ngabèi Jayautama, Sawahan, Ngabèi Jayawilaga, Tulung, Ngabèi Jayadigdaya.

--- 358 ---

Kapala dhistrik ing Cêpit, Dèn Panji Jayasêmantri, ngêrèhakên mantri pulisi, Pajangan, Ngabèi Jayanalika, Jarakan, Ngabèi Jayasêtama.

Kapala dhistrik ing Srandakan, Radèn Panji Jayadirêja, ngêrèhakên mantri pulisi, Gumulan, Ngabèi Jayawiruna, Bayuran, Ngabèi Jayaprawira, Sandèn, Ngabèi Jayawêcana, Pêkaja, Ngabèi Jayasêntika, Pandhak, Ngabèi Jayapuspita.

Kapala dhistrik ing Ngimagiri, Radèn Panji Jayapanular, ngêrèhakên mantri pulisi, Singasarèn, Ngabèi Jayasêkarta, Tunggalan, Ngabèi Jayakariya.

Kapala dhistrik Jêjêran, Radèn Panji Jayadimêja, ngêrèhakên mantri pulisi, Bakulan, Ngabèi Jayasapônca, Sewon, Ngabèi Jayadigdaya, Gandhok, Ngabèi Jayadiarja, Gôndawulung, Ngabèi Jayadêgsana, Jêthis, Ngabèi Jayapidêgsa.

Riya bupati anèm wadana juru kunci Ngimagiri, Radèn Riya Prawirayuda.

Lurah juru kunci Ngimagiri, Kyai Balad.

3. Kabupatèn ing Suleman

Radèn Tumênggung Mangunjaya, bupati wadana dhistrik.

Panèwu, Radèn Ngabèi Natawirya.

Jaksa, Mas Ngabèi Natataruna.

Carik, Mas Ngabèi Natasastra.

--- 359 ---

Lurah naib, Khaji Mukhammad Ali.

Kapala dhistrik ing Jumênêng, Radèn Panji Natadigdaya, ngêrèhakên mantri pulisi, Warak Gabahan, Ngabèi Natasumarma, Watukarung, Ngabèi Natagupa, Seyegan, Ngabèi Natarata.

Kapala dhistrik ing Klegung, Mas Panji Nata Anala, ngêrèhakên mantri pulisi, Glagah Ômba, Ngabèi Natawikrama, Kêmbangarum, Ngabèi Nataatmaja, Ngablak, Ngabèi Natadimulya.

Kapala dhistrik ing Ngijon, Mas Panji Natawêrdaya, ngêrèhakên mantri pulisa,[19] Ngapak, Ngabèi Natamarta, Mayudan, Ngabèi Nataprawira, Minggir, Ngabèi Natadêgsana.

Kapala dhistrik ing Mlathi, Mas Panji Nataarja, ngêrèhakên mantri pulisi, Nyaèn, Ngabèi Natapinata, Kuwarasan, Ngabèi Natasêmitra.

Kapala dhistrik ing Godheyan, Dèn Panji Natadirja, ngêrèhakên mantri pulisi, Sangonan, Ngabèi Natasêntolo, Krapyak, Ngabèi Natadiprana, Pundhong, Ngabèi Natawisraya.

Kapala dhistrik ing Gamping, Mas Panji Nataamipraja, ngêrèhakên mantri pulisi, Kadipira, Ngabèi Natabêrminta, Kasihan, Ngabèi Natarêja, Pêdhês, Ngabèi Natasêparta.

Kapala dhistrik ing Balong, Dèn Panji Natadimêja, ngêrèhakên mantri pulisi, Srowolan, Ngabèi Natasura, Pakêm, Ngabèi Natapuspita, Ngaglik, Ngabèi Natasêmita.

--- 360 ---

4. Kabupatèn Gunungkidul

Radèn Tumênggung Wiryadiningrat, bupati wadana dhistrik.

Rôngga, Mas Rôngga Mangunwinata.

Rôngga kolèktur, Dèn Rôngga Mangunpangarsa.

Jaksa, ...

Carik, ...

Lurah naib, Mas Mukhammad Tayib.

Dhistrik Wanasari (Gunungkidul)

Radèn Panji Mangundipura, kapala dhistrik.

Mas Ngabèi Mangunprawira, mantri pulisi Nglipar.

Dèn Ngabèi Mangunatmaja, mantri pulisi Karangmaja.

Radèn Ngabèi Mangunpranata, mantri pulisi Mula.

Dèn Ngabèi Mangunpuspita, mantri pulisi Têpus.

Dêmang Pamajêgan

Radèn Dêmang Mangunwijaya, Wanasari.

Mas Dêmang Mangundilaga, Karangja.[20]

Mas Dêmang Mangunwêdana, Nglipar.

Mas Dêmang Mangunwirana, Têpus.

Mas Ngabèi Mangunkarya, Mula.

--- 361 ---

Dêmang Pangalasan

Dèn Dêmang Wrêksapuspita, Wringin.

Dhistrik Playên (Gunungkidul)

Dèn Panji Wiryadipura, kêpala dhistrik.

Mas Ngabèi Wiryasastra, mantri pulisi Pathuk.

Dèn Ngabèi Wiryapangarsa, mantri pulisi Palihan.

Dèn Ngabèi Wiryautama, mantri pulisi Panggang.

Mas Dêmang Wiryagati, Dêmang Panggang.

Naib, Khaji Mukhammad Samsodin.

Dêmang Pamajêgan

Mas Dêmang Wiryadikrama, dêmang pamajêgan Playên.

Mas Dêmang Wiryadimêja, dêmang pamajêgan Sumbêr.

Mas Dêmang Wiryaatmaja, dêmang pamajêgan, Bundêr.

Mas Dêmang Wiryawijaya, dêmang pamajêgan Pampang.

Radèn Dêmang Wiryataruna, dêmang pamajêgan Trawana.

Dêmang Pangalasan

Mas Dêmang Wrêksapangarsa, Wanalagi.

Dèn Dêmang Wrêksaarja, Mênggora.

Mas Dêmang Wrêksamêrjaya, Dhung Wanglu.

Mas Dêmang Wrêksawijaya, Mulusan.

--- 362 ---

Para Abdi Dalêm Ingkang Padamêlanipun Kaêrèhakên Tuwan Opsindêr Bièt Boswèssên ing Wanasari

1. Mas Ngabèi Wiryaprawigya, mantri carik. 2. Mas Ngabèi Sastrasêkarna, mantri carik. 3. Dèn Ngabèi Wanamênggala, mantri carik kumêtir. 4. Mas Ngabèi Wanasêtika, mantri carik kumêtir. 5. Mas Ngabèi Wanadikrama, mantri carik kumêtir.

Dhistrik Sêmanu (Gunungkidul)

Radèn Panji Arjadipura, kapala dhistrik.

Radèn Ngabèi Arjasastra, mantri pulisi Sêmin.

Radèn Ngabèi Arjaatmaja, mantri pulisi Ponjong.

Dèn Ngabèi Arjapradata, mantri pulisi Bêdhoyo.

Dèn Ngabèi Arjadarsa, mantri pulisi Rongkop.

Dêmang, ... Sêmanu.

Naib, Ki Ngabdul Latib.

Dêmang Pamajêgan

Dêmang ... Ponjong.

Mas Dêmang Arjasura, Bêdhoyo.

Dèn Dêmang Arjadinama, Rongkop.

Dêmang, ... Sêmin

--- 363 ---

Dêmang Pangalasan

Mas Dêmang Wrêksataruna, Panggul.

Dhistrik Prêngguk (Gunungkidul)

Mas Panji Pôncapêrwata, kapala dhistrik.

Dêmang Pamajêgan

Radèn Dêmang Pôncaarja, Watugajah.

Dèn Dêmang Pôncasuwita, Candhi.

5. Kabupatèn Kilènpraga

Radèn Tumênggung Purbawinata, bupati wadana dhistrik.

Panèwu, Radèn Ngabèi Pôncapranata.

Jaksa, Mas Ngabèi Pôncadiwirya.

Carik sêpuh, Dèn Ngabèi Pôncasastra.

Lurah naib, Mas Mukhammad Marjuki.

Dhistrik Pangasih

Mas Panji Pôncadilaga, kapala dhistrik.

Mas Ngabèi Pôncawiyana, mantri pulisi Janturan.

Radèn Ngabèi Selasêbrôngta, mantri pulisi Cêrma.

Mas Ngabèi Seladirana, mantri pulisi Kokap.

Naib, Mas Jenal Muhtaram.

--- 364 ---

Dêmang Pamajêgan

Mas Dêmang Pôncadigda, Sêrut.

Dèn Dêmang Pôncadirana, Wanarêja.

Dèn Dêmang Pôncadikrama, Maesan Kilèn.

Dhistrik Sêntolo

Radèn Panji Sumadirja, kapala dhistrik.

Radèn Ngabèi Sumapradana, mantri pulisi Lêndhah.

Dèn Ngabèi Sumasuwita, mantri pulisi Butuh.

Naib, Khaji Burham.

Dêmang Pamajêgan

Mas Dêmang Sumaprasaja, Tubin.

Mas Dêmang Sumaprakosa, Mêntabayan.

Dèn Dêmang Sumaprawara, Worawari.

Dhistrik Nanggulan

Radèn Panji Seladipraja, kapala dhistrik.

Radèn Ngabèi Seladiarja, mantri pulisi Watumurah.

Mas Sela Sêmantri, mantri pulisi Jonggrangan.

Naib, Mas Mukhammad Muhtaram.

--- 365 ---

Dêmang Pamajêgan

Dêmang Cebongan, ...

Radèn Dêmang Selawijaya, Kênthèng.

Dèn Dêmang Selaatmaja, Têmanggal.

Mas Dêmang Selapêrnata, Pèrèng.

Mas Dêmang Selapêrmadi, Pripih.

Dhistik Kalibawang

Radèn Panji Sutamanggala, kapala dhistrik.

Mas Ngabèi Sutawêrdaya, mantri pulisi Dêksa.

Dèn Ngabèi Sutadiwôngsa, mantri pulisi Samigaluh.

Naib, Kaji Ngabdulrahman.

Dêmang Pamajêgan

Radèn Dêmang Sutadiarja, Kalibawang.

Mas Dêmang Sutayuda, Kalibawang.

Mas Dêmang Sutarêjasa, Klangon.

Mas Dêmang Sutaprawira, Kêdhungrong.

--- 366 ---

Kawontênanipun ing Pakualaman

Ingkang jumênêng sapunika, Kangjêng Gusti ingkang kaping VII ajêjuluk Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Arya Prabu Suryadilaga, litnan kolonèl phanstaph, putranipun swargi Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Pakualam ingkang kaping VI, patutan saking garwa Radèn Ayu Adipati Pakualam. Wiyosanipun ing dintên Saptu Kliwon tanggal kaping 18 wulan Sura taun Ehe ôngka 1812, utawi tanggal kaping 9 wulan Dhesèmbêr taun Walandi 1882.

Jumênêngipun nalika dintên Sênèn Paing tanggal kaping 1 wulan Dulkangidah taun Ehe ôngka 1836, utawi tanggal kaping 17 wulan Dhesèmbêr taun Walandi 1906.

Nalika dintên Slasa Pon, tanggal kaping 12 wulan Bêsar taun Je ôngka 1838, utawi tanggal kaping 5 wulan Januari taun Walandi 1909, krama dhaup kalihan putri dalêm Sampeyan Dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan ing Surakarta Adiningrat, asma Bandara Radèn Ajêng Rêtnapuwasa, ing sapunika asma Gusti Bandara Radèn Ayu Adipati Arya Prabu Suryadilaga.

--- 367 ---

Para Pangeran Putra Santana ing Pakualaman, Saha Para Putra Kakung Putri

Putranipun swargi Kangjêng Gusti ingkang kaping III.

1. Kangjêng Pangeran Arya Suryaningrat, saking garwa padmi. 2. Bandara Radèn Mas Arya Suryakusuma, saking garwa ampeyan. 3. Gusti Radèn Ayu Adipati Pakualam VI, saking garwa padmi. 4. Bandara Radèn Ayu Natataruna, saking garwa ampeyan. 5. Bandara Radèn Ayu Natadiraja, saking garwa ampeyan.

Putranipun Swargi Kangjêng Gusti Ingkang Kaping IV.

1. Bandara Radèn Ayu Jayasudirja.

Putranipun Swargi Kangjêng Gusti Ingkang Kaping V.

1. Kangjêng Pangeran Arya Natadiraja, saking garwa padmi. 2. Bandara Radèn Mas Arya Nataatmaja, saking garwa ampeyan. 3. Bandara Radèn Mas Arya Kusumayuda, saking garwa ampeyan. 4. Kangjêng Bandara Radèn Ayu Jayèngarja. 5. Bandara Radèn Ayu Suryakusuma. 6. Bandara Radèn Ayu Natawinata. 7. Bandara Radèn Ajêng Sumiyati. 8. Bandara Radèn Ajêng Murkatinah.

--- 368 ---

9. Bandara Radèn Mas Arya Suryaputra. 10. Bandara Radèn Mas Arya Natawiraya. 11. Bandara Radèn Mas Arya Suryaatmaja. 12. Bandara Radèn Ajêng Suti. 13. Bandara Radèn Ajêng Mursih. 14. Bandara Radèn Mas Akatmiral. 15. Bandara Radèn Mas Natasmara.

Putranipun Swargi Kangjêng Gusti ingkang kaping VI.

1. Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Arya Prabu Suryadilaga, ingkang jumênêng sapunika. 2. Gusti Radèn Ayu Bratadiningrat. 3. Bandara Radèn Ayu Mangkudiningrat. 4. Bandara Radèn Ajêng Amirati. 5. Bandara Radèn Mas Arya Suryaningprang. 6. Bandara Radèn Ajêng Siti Amirin. 7. Bandara Radèn Mas Susena. 8. Bandara Radèn Ajêng Sunarti.

Putranipun Kangjêng Gusti ingkang kaping VII ingkang jumênêng sapunika, sangking garwa padmi.

1. Gusti Bandara Radèn Mas Arya Kuntasuratna.

Kawontênanipun Para Putra Santana ing Pakualaman, Ingkang Taksih Mawi Ngagêm Montèring Militèr

--- 369 ---

1. Mayur, Radèn Mas Riya Jayaningprang.

2. Mayur, Kangjêng Pangeran Arya Natadiraja.

3. Kaptin, Bandara Radèn Mas Arya Nataatmaja.

4. Kaptin, Radèn Mas Riya Jayèngprawira.

Kawontênanipun Para Putra Santa,[21] Tilas Opisir, Ingkang Taksih Angsal Ondêrsêtan Saking Kangjêng Guprêmèn

1. Radèn Mas Panji Kusumaatmaja, 1e Luitenant. 2. Bandara Radèn Mas Arya Suryakusuma, 1e Luitenant. 3. Radèn Mas Tumênggung Jayèngminarsa, 1e Luitenant. 4. Radèn Mas Tumênggung Jayèng Irawan, 1e Luitenant. 5. Radèn Mas Panji Natasugônda, 1e Luitenant. 6. Radèn Mas Panji Jayèngkusuma, 1e Luitenant. 7. Radèn Mas Panji Sasraatmaja, 1e Luitenant. 8. Radèn Mas Panji Gôndaatmaja, 1e Luitenant. 9. Radèn Mas Panji Brataatmaja, 1e Luitenant. 10. Radèn Mas Panji Natawinata, 1e Luitenant.

--- 370 ---

Para Priyayi Pakualaman Ingkang Nyêpêng Paprentahan

Bupati pêpatih, Radèn Mas Tumênggung Jayèng Irawan, pangagênging pangadilan ing Pakualaman, ngrangkêp dados liding pangadilan landrad.

Kaliwon, Radèn Mas Panji Brataatmaja, ngrangkêp dados liding pangadilan landrad.

Pangulu, Khaji Ngabdullah Sirat.

Jaksa, Radèn Ngabèi Nitipradata.

Carik ôngka 1, Radèn Ngabèi Jayèngpranata.

Carik ôngka 2, Radèn Mas Jayèngsudirja.

Carik rad kabupatèn, Mas Ngabèi Wirapustaka.

Mantri pulisi kitha, Mas Ngabèi Jayèngsudarma.

Carik, Sumapuspita.

Panêkar kampung Jagalan, Mas Lurah Ranapuspita.

Panêkar kampung Kapatihan, Radèn Lurah Yudasêntana.

Panêkar kampung Gunungkêtur, Radèn Mas Atmasudirja.

Pulisi Sajawining Nagari

Kabupatèn Adikarta

Bupati wadana dhistrik, Radèn Mas Tumênggung Jayèngminarsa, pangagênging pangadilan kabupatèn, ngrangkêp dados liding pangadilan landrad.

--- 371 ---

Jaksa, Mas Ngabèi Jayadigda.

Lurah naib, Khaji Tuhphaturasit.

Carik ôngka 1, Radèn Pusparêja.

Carik ôngka 2, Sastrakartika.

Carik jaksa ôngka 1, Pôncadigda.

Carik jaksa ôngka 2, Radèn Atmawardaya.

Dhistrik ing Galur

Panèwu kapala dhistrik, Radèn Mas Ngabèi Prawiraatmaja.

Carik ôngka 1, Jayèngwêrdaya.

Carik ôngka 2, Tamaarjana.

Mantri pulisi ing Panjatan, Mas Ngabèi Wiryasukarta.

Carik, Sastradijaya.

Mantri pulisi ing Wanadadi, Mas Ngabèi Wiryawêrdaya.

Carik, Cakrawardaya.

Dhistrik ing Sogan

Panèwu kapala dhistrik, Radèn Ngabèi Atmaprawira.

Carik ôngka 1, Sastramutada.

Carik ôngka 2, Radèn Atmaminarsa.

Mantri pulisi ing Watês, Radèn Mas Ngabèi Padmasumarta.

Carik, Sastrawiryana.

Mantri pulisi ing Têmon, Radèn Mas Ngabèi Sumawinata.

Carik, Atmawardaya.

Mantri cacar, Mas Ngabèi Cakrasuwarna.

Bantu, Sastrawardaya.

--- 372 ---

Pamaosan ing Tambakagung

Wadana pamaosan 1, Radèn Mas Panji Natasugônda.

Wadana pamaosan 2, Radèn Mas Panji Sasraatmaja.

Bantu wadana pamaosan, Radèn Mas Panji Sasrasugônda.

Carik 1, Citrarêja.

Carik 2, Radèn Mas Cakraatmaja.

Tèlèr, Kartawijaya.

Mantri pamaosan ing Plumbon, Mas Ngabèi Jayèngwijaya.

Mantri pamaosan ing Karangwuluh, Mas Ngabèi Wôngsadiwirya.

Dêmang pamaosan ing Plumbon, Dêmang Martadiwirya.

Dêmang pamaosan ing Ngênthak, Dêmang Martawêrdaya.

Dêmang pamaosan ing Karangwuni, 1. Dêmang Puspadiwirya, 2. Dêmang Padmadiwirya.

Dêmang pamaosan ing Krètèg, Dêmang Wanarêja.

Dêmang pamaosan ing Têmon, 1. Dêmang Padmakartika, 2. Dêmang Sumadimêja.

Dêmang pamaosan ing Kêboan, Dêmang Jayayuda.

Dêmang pamaosan ing Candhi, Dêmang Dipawikrama.

Dêmang pamaosan ing Kaligintung, Dêmang Ranawijaya.

Dêmang pamaosan ing Gêlaran, Dêmang Sumapawira.

--- 373 ---

Dêmang pamaosan ing Kragan, Radèn Dêmang Jayèngdipura.

Juru Kunci

1. Ing Astana Kitha Agêng, 1. Kasandimêja, 2. Muhamad Masut, 3. Muhammad Abrar.

2. Ing Astana Girigônda, 1. Muhamad Irsat, 2. Muhamad Tahir.

3. Ing Astana Trayu, 1. Mas Ngabèi Wiradipura, 2. Muhamad Sayadi.


Teks yang ditunjukkan oleh daftar isi pada halaman ini semuanya tidak dialihaksara. (kembali)
Teks yang ditunjukkan oleh daftar isi pada halaman ini semuanya tidak dialihaksara.
Teks yang ditunjukkan oleh daftar isi pada halaman ini semuanya tidak dialihaksara. (kembali)
Teks yang ditunjukkan oleh daftar isi pada halaman ini semuanya tidak dialihaksara.
Teks yang ditunjukkan oleh daftar isi pada paragraf ini semuanya tidak dialihaksara. (kembali)
Teks yang ditunjukkan oleh daftar isi pada paragraf ini semuanya tidak dialihaksara.
Teks yang ditunjukkan oleh daftar isi pada paragraf ini semuanya dialihaksara. (kembali)
Teks yang ditunjukkan oleh daftar isi pada paragraf ini semuanya dialihaksara.
Teks yang ditunjukkan oleh daftar isi pada paragraf ini semuanya tidak dialihaksara. (kembali)
Teks yang ditunjukkan oleh daftar isi pada paragraf ini semuanya tidak dialihaksara.
Yosèp. (kembali)
Yosèp.
Halaman 283-284 tidak ada. (kembali)
Halaman 283-284 tidak ada.
pangkat. (kembali)
pangkat.
Mas. (kembali)
Mas.
10 Pojok. (kembali)
Pojok.
11 Bangsri. (kembali)
Bangsri.
12 Ngijo. (kembali)
Ngijo.
13 Ngabèi. (kembali)
Ngabèi.
14 lami. (kembali)
lami.
15 ingkang. (kembali)
ingkang.
16 Radèn (dan di tempat lain). (kembali)
Radèn (dan di tempat lain).
17 Ngabèi. (kembali)
Ngabèi.
18 Mas Ngabèi (rangkap) dibaca 1 kali (dan di tempat lain). (kembali)
Mas Ngabèi (rangkap) dibaca 1 kali (dan di tempat lain).
19 pulisi. (kembali)
pulisi.
20 Karangmaja. (kembali)
Karangmaja.
21 Santana. (kembali)
Santana.