Almanak, Van Dorp, 1895, #1587

Pencarian Teks:

Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil serta diakritik diabaikan; mengakomodasi variasi ejaan, termasuk [dj : j, tj : c, j : y, oe : u].

JAVAANSCHE ALMANAK

VOOR 1895 [Twee-en-veertigste Jaargang] Uitgave van G.C.T. VAN DORP & Co te Samarang

Sêrat Pananggalan ingkang kaping 42 kangge ing taun Wêlandi 1895

Kaêcap ing gêdhong pangêcapanipun Tuwan-tuwan G.C.T. Phan Dhorêp Èn ko ing nagari Sêmarang

--- 148 ---

Upsir Memuri

Mayor,

Kangjêng Pangeran Arya Prabuningrat, mayor ajidan dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan ing Surakarta. Wêlandi 22/3 81. Jawi 21/6 8 10.

Radèn Tumênggung Sindurêja, komandhan prajurit dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Sultan ing Ngayogyakarta,…--

Kaptin

Kangjêng Pangeran Arya Jaya Adinagara, kaptin ajidan dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Sultan ing Ngayogyakarta. --

Bab Kadhaton ing Surakarta Adiningrat

Ingkang jumênêng nata ing nagari Surakarta ing sapunika, Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan Pakubuwana Senapati ing Ngalaga Ngadurrahman Sayidin Panatagama ingkang kaping 10. general mayoring wadyabala dalêm Kangjêng Sri Maharaja Nèdêrlan, putra dalêm swargi Ingkang Sinuhun Kangjêng [Kang...]

--- 149 ---

[...jêng] Susuhunan Pakubuwana ingkang kaping 9, miyos saking garwa swargi Kangjêng Ratu Pakubuwana. Wiyosan dalêm kala ing dintên Kêmis Lêgi tanggal kaping 21 wulan Rêjêb taun Aliph ăngka 1795, utawi kaping 29 Nophèmbêr, taun 1866. Lajêng jinunjung nama Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Anom Amangkunagara Sudibya Rajaputra Narendra Mataram, kala ing dintên Sênèn Lêgi tanggal kaping 27 wulan Jumadil Akhir, taun Je ăngka 1798, utawi kaping 4 Oktobêr taun 1869. Sasurud dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan Pakubuwana kaping 9, lajêng anggêntosi jumênêng nata, kala ing dintên Kêmis Wage tanggal kaping 12 wulan Siyam taun Je, ăngka 1822, utawi kaping 30 Marêt taun 1893.

Ing ngandhap punika pratelanipun para ratu garwa dalêm ing Surakarta

Ratu garwa dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan ingkang jumênêng sapunika namung satunggal, inggih punika Kangjêng Ratu Pakubuwana, ingkang kala rumiyin nama Kangjêng Ratu Adipati Anom, nalika kaangkat jumênêng Kangjêng Ratu Pakubuwana, kala ing tanggal kaping 12 wulan Siyam, taun Je ăngka 1822, utawi kaping 30 Marêt taun 1893.

Kangjêng Ratu Madurêtna, garwa dalêm swargi Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan Pakubuwana kaping 9, kala rumiyin anama Kangjêng Ratu Pakubuwana.

--- 150 ---

Ing ngandhap punika pratelanipun para putra-putri dalêm sapanunggilanipun para pangeran putra sadaya.

1. Putra dalêm swargi Ingkang Sinuhun kaping 6, Gusti Kangjêng Ratu Timur, kagarwa swargi Kangjêng Pangeran Arya Natabrata kaping 2 ing Surakarta.

2. Putri dalêm Ingkang Sinuhun kaping 7, Gusti Kangjêng Radèn Ayu Sêkar Kêdhaton, ing sapunika nama Kangjêng Ratu Pambayun.

3. Putra-putri dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan Pakubuwana kaping 9,

Kakung ingkang miyos saking pramèswari dalêm

Namung satunggal, inggih punika Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan Pakubuwana kaping 10, ingkang jumênêng sapunika.

Kakung ingkang saking garwa dalêm paminggir

1. Kangjêng Gusti Pangeran Ariya Prabu Wijaya, litnan kolnèl ajidanipun Kangjêng Tuwan Ingkang Wicaksana Guphêrnur Jendral ingkang sampun kasêbut ing ngajêng, …Jawi 23/9 6 16. Wêlandi 17/9 87.

--- 151 ---

2. Kangjêng Gusti Pangeran Arya Mataram, litnan kolonèl phan sêtaph, ... Jawi 29/10 7 93. Wêlandi 15/6 65.

3. Kangjêng Pangeran Arya Natakusuma, ... Jawi 25/4 1 95. Wêlandi 6/9 66.

4. Kangjêng Pangeran Arya Adikusuma, mayor pan sêtap. Jawi 19/1 2 96. Wêlandi 23/5 67.

5. Kangjêng Pangeran Arya Prabuningrat, mayor ajidan dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan. Jawi 28/6 6 15. Wêlandi 24/2 87.

Kakung ingkang saking garwa dalêm paminggir

6. Kangjêng Pangeran Arya Kusumadiningrat, kaptin pan sêtap.

7. Kangjêng Pangeran Arya Purbadiningrat, kaptin pan sêtap.

8. Kangjêng Pangeran Arya Cakraningrat.

9. Kangjêng Pangeran Arya Kusumadilaga.

10. Kangjêng Pangeran Arya Mangkudiningrat.

11. Kangjêng Pangeran Arya Adiningrat.

12. Kangjêng Pangeran Arya Mlayakusuma.

13. Kangjêng Pangeran Arya Săntakusuma.

14. Kangjêng Pangeran Arya Prabu Mijaya.

--- 152 ---

Putri dalêm

1. Kangjêng Radèn Ayu Adinagara.

2. Kangjêng Radèn Ayu Sasradiningrat.

3. Kangjêng Radèn Ayu Purwadiningrat.

4. Kangjêng Radèn Ayu Puspanagara.

5. Kangjêng Radèn Ayu Jayaningrat.

6. Kangjêng Radèn Ayu Purbawinata.

7. Kangjêng Radèn Ayu Padmanagara.

8. Kangjêng Radèn Ayu Danuningrat.

9. Kangjêng Radèn Ayu Bratajaya.

10. Kangjêng Radèn Ayu Padmawinata.

11. Kangjêng Radèn Ayu Suryaputra.

Ing ngandhap punika pratelanipun para pangeran santana dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan.

1. Wayah dalêm swargi Ingkang Sinuhun kaping 4.

Putranipun swargi Kangjêng Pangeran Adipati Arya Kusumayuda, Kangjêng Pangeran Arya Kusumayuda.

Putranipun swargi Kangjêng Pangeran Panji Priyabada,

--- 153 ---

Kangjêng Pangeran Panji Priyabada kaping 2.

Putranipun swargi Kangjêng Pangeran Panji Anom, Kangjêng Pangeran Arya Dipakusuma

2. Wayah dalêm swargi Ingkang Sinuhun kaping 5

Putranipun swargi Kangjêng Pangeran Arya Kusumabrata kapisan,

1. Kangjêng Pangeran Arya Kusumabrata kaping 2

Putranipun swargi Kangjêng Pangeran Arya Suryaningrat, mantu dalêm swargi Ingkang Sinuhun kaping 7, Kangjêng Pangeran Arya Cakranagara, Litnan kolonèl ing Ostindhisê kaphalêriJawi 8/4 1 87. Wêlandi 21/12 85.

Putranipun swargi Radèn Ayu Adiwinata, Kangjêng Pangeran Arya Adinagara, kaptin 2, mantu dalêm swargi Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan Pakubuwana kaping 9, …Jawi 21/7 2 88. Wêlandi 13/2 60

Putranipun swargi Kangjêng Pangeran Arya Suryakusuma, Kangjêng Pangeran Panji Puspakusuma

3. Wayah dalêm swargi Ingkang Sinuhun kaping 8

Putranipun swargi Kangjêng Ratu Bêndara, patutan saking swargi Kangjêng Pangeran Arya Adiwijaya kaping 2, Kangjêng Pangeran Arya Adisurya, ... Jawi 8/4 1 87. Wêlandi 15/11 58.

--- 154 ---

4. Buyut dalêm swargi Ingkang Sinuhun kaping 3

Wayahipun swargi Kangjêng Pangeran Arya Pamot, inggih Panêmbahan Jurumartani.

Kangjêng Pangeran Arya Pamot kaping 3, putranipun swargi Kangjêng Pangeran Arya Pamot kaping 2. Jawi 8/4 1 87. Wêlandi 15/11 58.

Wayahipun swargi Kangjêng Pangeran Arya Adinagara kapisan, Kangjêng Pangeran Arya Adinagara kaping 2, sampun kasêbut ing ngajêng

Para abdi dalêm ing karaton Surakarta Adiningrat

Pêpatih dalêm

Kangjêng Radèn Adipati Sasradiningrat, pangagênging pangadilan dalêm pradata agêng, mantu dalêm swargi Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan Pakubuwana kaping 9, …Wêlandi 23/8 90. Jawi 9/1 2 20.

--- 155 ---

Kawadanan ing Kapatihan

Kaliwon wadana pêpatih ing Kapatihan, …lowong.

Panèwu jaksa, 1. Radèn Ngabèi Jaksapradata, kapêthil anindakên bab rukun damêl wontên ing kantor Kapatihan.

2. Mas Ngabèi Nitipradata, anggarap karampungan prakawis parapabên wontên ing kantor Kapatihan.

Pangulu, Kiyai Ngabèi Ngabdul Salam, ngrangkêp pangulu residhèn sirat.

Panèwu gripiring pangadilan dalêm pradata agêng, Ngabèi Sêcapradata.

Kabupatèn Kaparak Kiwa

Bupati, Radèn Mas Arya Jayadiningrat, nayaka bêkêl lêbêt saha liding pangadilan dalêm pradata agêng

Kaliwon, Radèn Mas Ngabèi Bratadipura.

Kaliwon anggandhèk, Radèn Ngabèi Jayadarsana.

Panèwu jaksa, 1. Mas Ngabèi Pringgapradata.

2. Mas Ngabèi Jayapradata, sami anggarap prakawis parapabên wontên ing pangadilan dalêm pradata agêng.

Panèwu pulisi, Mas Ngabèi Jayapranata.

--- 156 ---

Kabupatèn Kaparak Têngên

Bupati, Radèn Mas Arya Purwadiningrat, nayaka lêbêt, dados liding pangadilan dalêm kadipatèn anom, mantu dalêm swargi Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan Pakubuwana kaping 9.

Kaliwon bêkêl lêbêt,…lowong.

Kaliwon anggandhèk, Radèn Ngabèi Purwadarsana.

Panèwu jaksa, …lowong.

Mantri pulisi, …lowong.

Kabupatèn Gêdhong Kiwa.

Bupati, Radèn Mas Ariya Jayaningrat, nayaka lêbêt saha liding pangadilan dalêm pradata agêng, mantu dalêm swargi ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan Pakubuwana kaping 9.

Kaliwon, Radèn Ngabèi Martadipura.

Panèwu jaksa, 1. Radèn Ngabèi Darsapradata.

2. Mas Ngabèi Kartipradata.

Mantri pulisi, Radèn Ngabèi Martapradata.

Kabupatèn Gêdhong Têngên

Bupati, Radèn Tumênggung Arjadipura, nayaka lêbêt saha liding pangadilan dalêm pradata agêng.

--- 157 ---

Kaliwon Radèn Ngabèi Suradipura.

Panèwu Jaksa, Mas Ngabèi Arjapradata.

Mantri Pulisi, Mas Ngabèi Arjapranata.

Kabupatèn Agêng

Bupati, Radèn Tumênggung Suryawinata, nayaka bêkêl jawi saha liding pangadilan dalêm pradata agêng.

Kaliwon, Radèn Ngabèi Purwakusuma.

Panèwu Jaksa, 1. Mas Ngabèi Surapradata, 2. Mas Ngabèi Prabapradata, sami anggarap prakawis parapabên wontên ing pangadilan dalêm pradata agêng.

Mantri Pulisi, …. lowong.

Kabupatèn Sèwu

Bupati, Radèn Tumênggung Jayanagara,

Kaliwon, Radèn Mas Ngabèi Jayasudirja,

Panèwu Jaksa, 1. Radèn Ngabèi Wăngsapradata, 2. Mas Ngabèi Kramapradata, sami anggarap karampungan prakawis parapabên, wontên ing kantor kapatihan.

Mantri Pulisi, ... lowong.

--- 158 ---

Kabupatèn Panumping

Bupati, Radèn Mas Arya Prawiranagara, nayaka jawi, saha liding pangadilan pradata agêng.

Kaliwon, …. lowong,

Panèwu Jaksa, 1. Mas Ngabèi Wirapradata, 2. Radèn Ngabèi Atmapradata, anggarap prakawis parapabên ing pangadilan dalêm pradata agêng.

Panèwu Pulisi, Mas Ngabèi Mangunpranata.

Kabupatèn Bumi

Bupati, Radèn Tumênggung Tăndhanagara, nayaka jawi saha liding pangadilan dalêm pradata agêng.

Kaliwon, Radèn Ngabèi Nitipraja.

Panèwu Jaksa, 1. …..lowong, 2. Mas Ngabèi Yudapradata.

Mantri Pulisi, ….. lowong.

Kabupatèn Kalang

Bupati, Radèn Tumênggung Wrêksanagara, anon-anon golongan têngên saha amajibi ing yêyasan tuwin têtambal sulam kadhaton.

Kaliwon, Radèn Ngabèi Rajamênggala.

--- 159 ---

Panèwu Jaksa, 1. Mas Ngabèi Rajapradata, anggarap karampungan prakawis parapabên wontên ing kantor kapatihan. 2. Mas Ngabèi Wrêksapradata, anggarap prakawis parapabên wontên ing pangadilan dalêm pradata agêng.

Panèwu Pulisi, Radèn Ngabèi Dirjapranata.

Kabupatèn Pangrêmbe

Bupati Ondêr Mayor, Radèn Tumênggung Wiryadiningrat, anon-anon golongan lêbêt saha ingkang nguwasani pangrèhing padamêlan salêbêting kadhaton.

Kaliwon, Radèn Mas Ngabèi Atmasaputra.

Panèwu Jaksa, 1. Radèn Ngabèi Wiryapradata, 2. Mas Ngabèi Kartapradata,

Mantri Pulisi, Mas Ngabèi Jagapranata.

Kabupatèn Kadipatèn Anom

Bupati, Radèn Mas Ariya Sujanapura, anon-anon golongan lêbêt saha liding pangadilan dalêm kadipatèn tuwin pêpatih kadipatèn anom.

Kaliwon, Radèn Ngabèi Săntadipura.

--- 160 ---

Kaliwon, Radèn Ngabèi Arjawitana.

Panèwu jaksa, 1. Mas Ngabèi Agnyapradata, 2. Mas Ngabèi Sêtyapradata.

Pangulu, Mas Ngabèi Imam Pura.

Panèwu pulisi jawining pagêr siti kadhaton, Mas Ngabèi Wirapranata.

Mantri pulisi salêbêting pagêr siti kadhaton, Radèn Ngabèi Yasapranata.

Kabupatèn Galadhag

Bupati, Radèn Mas Arya Puspanagara, mantu dalêm swargi Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan Pakubuwana kaping 9.

Kaliwon, Radèn Ngabèi Bujanagara, kapêthil amangagêngi gêdhong arta ing Kapatihan.

Panèwu jaksa, 1. Mas Ngabèi Brajapradata, anggarap prakawis kadurjanan ingkang kapriksa wontên ing pasamuwan pangadilan dalêm pradata agêng, 2. Mas Ngabèi Bujapradata, anggarap prakawis parapabên.

Kabupatèn Pangulon

Wadana, Radèn Pangulu Tapsir Anom, khakim miwah landrad saha pangagênging pangadilan dalêm surambi.

--- 161 ---

Bêkêl khatib apangkat kaliwon, Mas Khatib Winong.

Panèwu jaksa, 1. Mas Ngabèi Dipapradata, 2. Mas Ngabèi Căndrapradata.

Mantri carik minăngka griphir, Mas Răngga Sastraprajaka.

Mantri pulisi, Radèn Răngga Martapranata.

Kabupatèn Prajurit

Pangagêng, litnan kolonèl Radèn Mas Arya Sumawinata, litnan kolonèl Radèn Mas Arya Padmawinata.

Panèwu jaksa, 1. Mas Ngabèi Ardipradata anindakakên padamêlan wontên ing kabupatèn. 2. Radèn Ngabèi Prajapradata, juru anyiwêr barang sapanunggilanipun ingkang prakawisipun gumantung wontên ing pangadilan.

Mantri pulisi, Radèn Ngabèi Wimbapranata.

Para kaliwon wadana anon-anon golongan lêbêt

1. Radèn Ngabèi Nitipura, kaliwon wadananing abdi dalêm gadhing Mataram.

--- 162 ---

2. Radèn Ngabèi Purbadipura, kaliwon wadananing abdi dalêm karaton.

3. Radèn Ngabèi Bujadipura, kaliwon wadananing abdi dalêm panandhon.

4. Radèn Ngabèi Sastraukara, kaliwon wadananing abdi dalêm carik.

5. Radèn Ngabèi Rêksaniti, kaliwon wadananing abdi dalêm juru suranata.

6. Radèn Ngabèi Arjagêrjita, kaliwon wadananing abdi dalêm gêrji.

7. Radèn Ngabèi Samahita, kaliwon wadananing abdi dalêm kêmasan.

8. Radèn Ngabèi Săntaturangga, kaliwon wadananing abdi dalêm panêgar gamêl.

Para kaliwon wadana anon-anon golongan jawi.

1. Radèn Ngabèi Yasapradata, kaliwon wadananing abdi dalêm jaksa, ingkang anggadhahi tanggêlan sawarnining prakawis ingkang minggah ing pangadilan dalêm pradata agêng.

2. Radèn Mas Ngabèi Sasraatmaja, kaliwon wadananing abdi dalêm mantri anom, rèh lêbêt.

3. Radèn Ngabèi Sumadirêja, kaliwon wadananing abdi dalêm mantri anom, rèh jawi.

--- 163 ---

Para bupati pulisi

Kabupatèn Salêbêting nagari

Bupati, Radèn Tumênggung Kartanagara.

Kaliwon, Radèn Ngabèi Kartawadana.

Panèwu jaksa, Mas Ngabèi Karyaprawita.

Panèwu dhistrik kitha karaton Surakarta, Radèn Ngabèi Citrapranata.

Mantri jaksa, Radèn Răngga Prabapranata.

Mantri kabupatèn, Radèn Ngabèi Darpapranata.

Pangulu, Mas Abdul Rajak.

Mantri dhistrik pangkat I, Mas Ngabèi Purwapranata, ondêr dhistrik lèr kadhaton.

Mantri dhistrik pangkat I, Radèn Ngabèi Gitapranata, ondêr dhistrik kilèn kadhaton.

Mantri dhistrik pangkat I, Radèn Ngabèi Surapranata, ondêr dhistrik kidul kadhaton.

Mantri dhistrik pangkat I, Radèn Ngabèi Tandyapranata, ondêr dhistrik wetan kadhaton.

Panèwu dhistrik Grogol, Radèn Ngabèi Puspapranata.

Mantri dhistrik pangkat I, Radèn Ngabèi Citraprawira, Bakonang.

Mantri dhistrik pangkat II, Radèn Ngabèi Indrapranata ing Maja.

Mantri dhistrik pangkat II, Mas Răngga Karnapranata ing Baki.

--- 164 ---

Panèwu dhistrik Kaliyasa, Mas Ngabèi Jayasuwignya.

Mantri dhistrik pangkat II, Mas Răngga Jayasuyasa ing Nagasari.

Panèwu dhistrik ing Kartasura, Mas Ngabèi Karyasuwirya.

Mantri dhistrik pangkat I, Radèn Ngabèi Wăngsapranata ing Waru.

Mantri dhistrik pangkat I, Mas Ngabèi Wiryapranata, ing Ngêmplak.

Mantri dhistrik pangkat II, Radèn Răngga Ranasuwirya, ing Gathak.

Mantri dhistrik pangkat II, Mas Răngga Dipasuwirya, ing Kleca.

Mantri dhistrik pangkat II, Mas Răngga Sastradiwirya, ing Bolon.

Kabupatèn ing Sukaharja

Ondêr rêgèn, Radèn Ngabèi Darmapranata pangagênging pangadilan dalêm pradata kabupatèn.

Panèwu kabupatèn, Mas Ngabèi Sutasanjaya.

Panèwu lid, Mas Ngabèi Sutadikarya.

Panèwu jaksa, Radèn Ngabèi Sutasurama.

Pangulu lid, Khaji Edris Muhyi.

Panèwu dhistrik kitha, Mas Ngabèi Sutasudarsa.

Mantri dhistrik pangkat I ing Bulakrêja, Mas Ngabèi Sutakartika.

Mantri dhistrik pangkat II ing Sugihan, Mas Răngga Sutawardaya.

--- 165 ---

Mantri dhistrik pangkat II ing Kêdhunggudèl, Mas Răngga Sutataruna.

Panèwu dhistrik ing Tawangsari, Mas Ngabèi Sutasangaja.

Mantri dhistrik pangkat I ing Ngutêr (Ngambil-ambil), Mas Ngabèi Sutarêksaka.

Mantri dhistrik pangkat I ing Grogol, Mas Ngabèi Sutasudarma.

Mantri dhistrik pangkat II ing Watukêlir Banyubiru, Mas Răngga Sutamaruta.

Mantri dhistrik pangkat II ing Kasihan, Mas Răngga Jayadiharja.

Kabupatèn ing Klathèn.

Bupati, Radèn Tumênggung Martawadana, pangagênging pangadilan dalêm pradata kabupatèn.

Kaliwon, Radèn Ngabèi Citrawadana.

Panèwu lid, Radèn Ngabèi Mangunsubrata.

Panèwu jaksa, Radèn Ngabèi Mangundisastra.

Mantri jaksa, Radèn Ngabèi Mangunjaksana.

Mantri griphir, Radèn Ngabèi Mangunyodaka.

--- 166 ---

Pangulu lid, Ngabdul Kadir.

Panèwu dhistrik kitha, Radèn Ngabèi Mangunsumitra.

Mantri dhistrik pangkat I ing Bayat, Radèn Ngabèi Dipakardaya.

Mantri dhistrik pangkat II Banyu Aèng, Mas Ngabèi Mangunkastawa.

Panèwu dhistrik Prambanan, Mas Ngabèi Mangun Ardaya.

Mantri dhistrik pangkat I Pandhan Simping, Radèn Ngabèi Mangun Widagda.

Mantri dhistrik pangkat II ing Manisrêngga, Mas Ngabèi Mangun Karyata.

Mantri dhistrik pangkat II ing Kapurun, Mas Ngabèi Mangun Sênjaya.

Panèwu dhistrik ing gunung, Radèn Ngabèi Mangun Sarjana.

Mantri dhistrik pangkat I ing Satriyan, Radèn Ngabèi Mangun Bisana.

Mantri dhistrik pangkat II ing Kêmalang, Mas Răngga Mangun Sasama.

Panèwu dhistrik ing Ponggok, Jatinom, Radèn Ngabèi Surapruwita.

Mantri dhistrik pangkat I ing Karanganom, Mas Ngabèi Surapaminta.

Mantri dhistrik pangkat II ing Polan, Mas Răngga Surasastra.

Panèwu dhistrik ing Bèji, Radèn Ngabèi Mangun Rêksaka.

Mantri dhistrik pangkat I ing Cèpèr, Radèn Ngabèi Marga Suwirya.

--- 167 ---

Mantri dhistrik pangkat II ing Cawas, Mas Răngga Jayasuharda.

Mantri dhistrik pangkat II ing Daha, Mas Răngga Yasasuwirya.

Mantri dhistrik pangkat II ing Kalisoga, Radèn Răngga Mangunsangkaya.

Panèwu dhistrik ing Ngrêdên, Mas Ngabèi Jayaprabăngsa.

Mantri dhistrik pangkat I ing Wanasari, Mas Ngabèi Arjasuwirya.

Mantri dhistrik pangkat II ing Kêbon Gêdhè, Radèn Răngga Mangun Sumarta.

Kabupatèn ing Bayalali

Bupati, Radèn Tumênggung Dirjakusuma, pangagênging pangadilan dalêm pradata kabupatèn.

Kaliwon, Radèn Ngabèi Mangundirja.

Panèwu lid, Mas Ngabèi Surawirana.

Panèwu jaksa, Mas Ngabèi Suramardawa.

Mantri jaksa, Mas Răngga Surasuparta.

Mantri griphir, Radèn Răngga Jayawilapa.

Pangulu, Mas Kasan Dimêja.

Panèwu dhistrik kitha, Mas Ngabèi Surasumarta.

Mantri dhistrik pangkat I ing Banyudana, Mas Ngabèi Surasastra.

--- 168 ---

Mantri dhistrik pangkat II ing Kumusuk,…lowong.

Mantri dhistrik pangkat II ing Têras, Mas Răngga Jayaukara.

Mantri dhistrik pangkat II ing Sawit, Mas Răngga Surasadana.

Kabupatèn ing Ngampèl

Bupati, Rawèn Tumênggung Ranadirja, pangagênging pangadilan dalêm pradata agêng kabupatèn.

Kaliwon, Radèn Ngabèi Purwasudira.

Panèwu lid, Mas Ngabèi Agnyapranata.

Panèwu jaksa, Mas Ngabèi Jayadêgsana.

Mantri jaksa, Radèn Răngga Jayasutana.

Mantri griphir, Radèn Răngga Suradirêksa.

Pangulu lid, Mas Khaji Ngali.

Panèwu dhistrik kitha, Radèn Ngabèi Jayasugita.

Mantri dhistrik pangkat II ing Gêtas, Mas Ngabèi Jayaharsaya.

Mantri dhistrik pangkat II ing Capaga, Mas Răngga Jayamandrawa.

Mantri dhistrik pangkat II ing Mlambong, Radèn Răngga Jayasumana.

Panèwu dhistrik Sima, Radèn Ngabèi Jayawardaya.

Mantri dhistrik pangkat II ing Tari, Radèn Răngga Jayatênaya.

--- 169 ---

Kabupatèn ing Ngampèl

Panèwu dhistrik ing Karang Gêdhe, Radèn Ngabèi Surasuwarsa.

Mantri dhistrik pangkat I ing Ngandong, Radèn Ngabèi Citrawahana.

Panèwu dhistrik ing Grogol, Mas Ngabèi Jayasuharja.

Mantri dhistrik pangkat II ing Juwangi, Radèn Răngga Citrasumbaga.

Mantri dhistrik pangkat II ing Bandhung, Radèn Răngga Citrakartika.

Kabupatèn ing Sragèn

Bupati, Radèn Tumênggung Wiryadipraja, pangagênging pangadilan dalêm pradata kabupatèn.

Kaliwon, Radèn Ngabèi Wiryawidagda.

Panèwu jaksa, Mas Ngabèi Citrasidaya.

Panèwu lid, Radèn Ngabèi Citrarêja.

Mantri jaksa, Radèn Răngga Citrajaksana.

Mantri griphir, Mas Ngabèi Citrawilapa.

Pangulu lid, Mas Kasan Jenal Mustapa.

Panèwu dhistrik kitha, Radèn Ngabèi Citrasoma.

Mantri dhistrik pangkat I ing Ngrampal, Mas Ngabèi Citrasukirna.

Panèwu dhistrik Masaran, Radèn Ngabèi Sumawicitra.

--- 170 ---

Kabupatèn ing Sragèn

Mantri dhistrik pangkat I, ing Tămpa, Mas Ngabèi Jayasukarsa.

Mantri dhistrik pangkat II, ing Grompolan, Radèn Răngga Partawijaya.

Panèwu dhistrik Jagamasan, Mas Ngabèi Citrasancaka.

Mantri dhistrik pangkat I ing Kutukan, Mas Ngabèi Citrasuwirya.

Mantri dhistrik pangkat II ing Wanakrêsa, Mas Ngabèi Citrapustaka.

Panèwu dhistrik ing Gêmolong Radèn Ngabèi Jayamardawa.

Mantri dhistrik pangkat II ing Nglawang, Mas Ngabèi Jayadirêksa.

Mantri dhistrik pangkat II ing Wanasari, Mas Ngabèi Jayaanduta.

Panèwu dhistrik ing Gêsi, Mas Ngabèi Citrasuraksa.

Mantri dhistrik pangkat I ing Jênalas, Radèn Ngabèi Citrawantuwa.

Mantri dhistrik pangkat II ing Pojok, Mas Răngga Citrawalgita.

Panèwu dhistrik ing Blimbing Radèn Ngabèi Citrawijaksa.

Mantri dhistrik pangkat I ing Batu, Radèn Ngabèi Citrarêksaka.

Mantri dhistrik pangkat II ing Gondhang, Mas Răngga Surasarana.

--- 171 ---

Para bupati kaliwon pamaosan saha juru kunci.

Pamaosan ing Gagatan

Bupati, …lowong.

Kaliwon, Radèn Ngabèi Jayawadana.

Pamaosan saha Gladhag ing Bayalali

Bupati, …lowong.

Wadana, Radèn Ngabèi Jayaminarda.

Kaliwon, 1. Radèn Ngabèi Singasêtika, 2. Radèn Ngabèi Puspaudyana.

Pamaosan saha Gladhag ing Klathèn

Bupati, Radèn Tumênggung Martanagara.

Wadana, Radèn Man Ngabèi Martawijaya.

Kaliwon, Radèn Angabèi Mangunwadana.

Kaliwon pamaosan ing Walèn, Radèn Ngabèi Singaprana.

Kaliwon bonong ing Karanganom, Radèn Ngabèi Rêsadipura.

Kaliwon galadhag ing Sokawinangun, Radèn Mas Ngabèi Sasraandaga.

--- 172 ---

Kabupatèn ing Imagiri, Ngayogyakarta bawah Surakarta

Bupati, Radèn Mas Arya Prawirakusuma, pangagênging abdi dalêm pradikan jurukunci ingkang rumêksa lêluhur dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan ingkang sumare ing Imagiri.

Kaliwon, Radèn Ngabèi Sumaprawira.

Panèwu pulisi, Radèn Ngabèi Rêksaastana.

Kaliwon wadana ing Sela, Radèn Mas Ngabèi Purwawijaya, pangagênging abdi dalêm pamaosan sarta pradikan juru kunci ingkang rumêksa lêluhur dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan ingkang sumare ing Sela.

Panèwu dhistrik, Radèn Ngabèi Săntasumarta.

Jimat ing Kitha Agêng Ngayogyakarta, bawah dalêm Surakarta, 1. Mas Amat Dalêm Rêsadipa, pangagênging abdi dalêm pradikan jurukunci ingkang rumêksa lêluhur dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan ingkang sumare ing Kitha Agêng, 2. Mas Jimat Amat Dalêm Anom Tapsir.

Panèwu pulisi, Mas Ngabèi Arjaastana.

--- 173 ---

Ing Ngandhap Punika Kawontênanipun ing Mangkunagaran.

Ingkang jumênêng sapunika Kangjêng Gusti ingkang kaping 5, ajêjuluk Kangjêng Pangeran Adipati Arya Mangkunagara, ridêring ordhê Nèdêrlansê Leyo, saha kolonèl komandhaning lesiyun ing Mangkunagaran, putranipun swargi Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara ingkang kaping 4, patutan saking garwa Radèn Ayu Mangkunagara. Wiyosanipun kala ing dintên Sênèn Lêgi tanggal kaping 29 wulan Rêjêb taun Dal ăngka 1783, utawi kaping 16 wulan April taun 1855. Jumênêngipun kala ing dintên Akad Pon tanggal kaping 26 wulan Ruwah taun Dal ăngka 1823, utawi tanggal kaping 4 wulan Marêt taun 1894, krama angsal Radèn Ajêng Kusmadinah, putranipun swargi Kangjêng Pangeran Arya Adiwijaya ingkang kaping 3, kala tanggal kaping 3 wulan Ruwah taun Je, ăngka 1806, utawi kaping 13 wulan Ogustus taun 1877. Sarêng nalika tanggal kaping 13 Bêsar taun Wawu ăngka 1817 ingkang garwa wau seda dumugi yuswa 32 taun.

Ing ngandhap punika pratelanipun pangeran santana ing Mangkunagaran,

1. Putranipun swargi Kangjêng Gusti ingkang kaping 3.

--- 174 ---

1. Radèn Mas Arya Suryaputra, 2. Radèn Mas Arya Suryaudaya, kaptin inphantêri. 3. Radèn Mas Arya Suryaudara, kaptin inphantêri. 4. Radèn Mas Arya Suryaasmara. 5. Radèn Mas Arya Suryakumara. 6. Radèn Mas Arya Suryadarmaja. 7. Radèn Mas Arya Suryaatmaka. 8. Radèn Mas Arya Suryadarsana.

2. Putranipun swargi Kangjêng Gusti ingkang kaping 4, patutan saking garwa swargi Radèn Ayu Găndakusuma.

1. Kangjêng Pangeran Arya Găndasuputra, litnan kolonèl twedhê komandhaning lesiyun ing Kamangkunagaran.

2. Kangjêng Pangeran Arya Găndasiwaya, mayor intêndhan titulèr, ridêring ordhê godhên leyo phan naso, ridêring ordhê phran yosèp ing Ostênrik.

3. Kangjêng Pangeran Arya Găndawijaya, mayor kaphalêri honorèr.

4 Kangjêng Pangeran Arya Găndasiswara, mayor inphantêri, M.W.4.

5. Kangjêng Pangeran Arya Găndaatmaja, mayor kaphalêri honorèr.

--- 175 ---

Putra patutan saking garwa Kangjêng Bêndara Radèn Ayu Mangkunagara kaping 4:

1. Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara, kolonèl komandhaning legiyun Mangkunagaran ridêring ordhê Nèdêrlansê leyo.

2. Kangjêng Pangeran Arya Andayaningrat, mayor ajidan.

3. Kangjêng Pangeran Arya Andayanata, ridmistêr kaphalêri.

4. Radèn Mas Arya Subyakta, kaparingan nama Kangjêng Pangeran Arya Andayasuputra, kaptin artilêri honorèr.

5. Radèn Mas Arya Suprapta, kaparingan nama Kangjêng Pangeran Andayakiswara.

(Ritmistêr kaphalêri)

Putra patutan saking ampeyan.

Radèn Mas Arya Sugănda, bupati ing Pasuruan.

Kawontênanipun para uph ophisir ophiphisirên ing legiyun Mangkunagaran

Tănda makatên * punika, têgêsipun mêdhali Acih.

Sêtaph

Komandhan, Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara, Kolonèl N.L. 3. (XV). Jawi 11/10 8 10. Wlandi 5/9 81.

Twedhê komandhan, Kangjêng Pangeran Arya Arya Gă- Jawi 3/8 4 14. Wêlandi 18/5 85.

--- 176 ---

ndasuputra, Litnan kolonèl (XXV).

Ondêr intêndhan, Kangjêng Pangeran Arya Dayaningrat, mayur (XV). Jawi 16/5 8 18. Wêlandi 30/1 88.

Ajidan, Kangjêng Pangeran Arya Andayanata, mayur (XV). Jawi 16/5 8 18. Wêlandi 30/1 88.

Bêtal mèstêr, Radèn Panji Wirasuwănda, irste litnan. Jawi 3/4 4 14. Wêlandi 19/12 87.

Inphantêri

Komandhan inphantêri, Kangjêng Pangeran Arya Găndasiswara, mayor, M.W.4.e* (XXV). Jawi 6/6 8 10. Wêlandi 3/7 81.

Ajidan, Radèn Mas Panji Parjagawinata, irstê litnan. Jawi 7/8 3 21. Wêlandi 7/3 92.

Kaptin, Radèn Mas Panji Prawirakusuma. Jawi 11/10 7 17. Wêlandi 21/6 88.

Kaptin, Radèn Mas Panji Găndasurasma. Jawi 18/1 8 18. Wêlandi 24/9 88.

Kaptin, Radèn Mas Panji Prawiraatmaja*. Jawi 18/1 8 18. Wêlandi 24/9 88.

Kaptin, Radèn Mas Panji Siswawinata. Jawi 18/1 8 18. Wêlandi 24/9 88.

Kaptin, Radèn Mas Panji Atmakusuma. Jawi 7/8 3 21. Wêlandi 7/3 92.

Kaptin, Radèn Mas Panji Partaudaya --

Irstê litnan, Mas Jagasumarta. Jawi 23/4 7 09. Wêlandi 4/4 80.

Irstê litnan, Mas Prawiradikara. Jawi 6/8 5 15. Wêlandi 10/5 86.

--- 177 ---

Irstê litnan, Radèn Mas Panji Sumamijaya. Jawi 18/1 7 17. Wêlandi 24/9 88.

Irstê litnan, Radèn Mas Panji Atmawijaya. Jawi 18/1 7 17. Wêlandi 24/9 88.

Irstê litnan, Radèn Mas Panji Aryasuputra. Jawi 7/8 3 21. Wêlandi 7/3 92.

Irstê litnan, Radèn Mas Arya Suryakusuma - -

Twedhê litnan, Mas Kalayagsa. Jawi 11/3 3 13. Wêlandi 18/4 83.

Twedhê litnan, Radèn Mas Panji Marmawinata. Jawi 15/5 5 15. Wêlandi 22/2 86.

Twedhê litnan, Radèn Panji Sukasrana. Jawi 26/2 5 15. Wêlandi 25/10 86.

Twedhê litnan, Radèn Mas Panji Atmaudaya. Jawi 24/4 6 16. Wêlandi 28/ 4 87.

Twedhê litnan, Radèn Mas Panji Atmasuputra. Jawi 18/1 8 18. Wêlandi 24/9 88.

Twedhê litnan, Radèn Mas Panji Sumaudaya. Jawi 18/1 8 18. Wêlandi 24/9 88.

Twedhê litnan, Radèn Mas Panji Aryakusuma. Jawi 18/1 8 18. Wêlandi 24/9 88.

Twedhê litnan, Radèn Mas Panji Padmaudara. Jawi 18/1 8 18. Wêlandi 24/9 88.

Twedhê litnan, Mas Aryakerata. Jawi 12/8 7 20. Wêlandi 23/3 91.

Twedhê litnan, Radèn Mas Panji Sumaasmara. Jawi 24/5 3 21. Wêlandi 28/12 91.

Twedhê litnan, Radèn Mas Panji Sumasugănda. Jawi 26/5 3 21. Wêlandi 28/12 91.

Twedhê litnan, Radèn Mas Panji Sumaudara. Jawi 7/8 3 21. Wêlandi 7/3 92.

Kaphalêri

Ritmistêr, Radèn Mas Panji Partaningrat XV, korêp komandhan. Jawi 17/1 8 10. Wêlandi 20/3 81.

Irstê litnan, Radèn Mas Panji Brataatmaja. Jawi 18/1 8 18. Wêlandi 14/10 98.

--- 178 ---

Kaphalêri

Twedhè litnan, Mas Samaprawira. Jawi 18/1 8 18. Wêlandi 24/9 88.

Twedhê litnan, Radèn Mas Panji Sumadarmaka. Jawi 18/2 1 19. Wêlandi 14/10 89.

Artilêri

Kaptin, Radèn Mas Panji Nitikusuma, (XV), korêp komandhan. Jawi 5/7 1 11. Wêlandi 24/7 72.

Irsêtê litnan, Radèn Mas Panji Sumawardaya. Jawi 21/12 5 15. Wêlandi 20/9 86.

Twedhê litnan, Mas Nitigunarsa. Jawi 21/1 3 13. Wêlandi 25/4 84.

Twedhê litnan, Radèn Mas Panji Wirawardaya. Jawi 21/12 5 15. Wêlandi 20/9 86.

Prajurit Wirapraja Panumbak ing Mangkunagaran

Kaptin, Radèn Mas Panji Darmasugănda, korêp komandhan. Jawi 6/12 8 10. Wêlandi 29/10 81.

Ajidan, Radèn Mas Panji Găndakusuma, Irsêtê litnan. Jawi 18/1 8 18Wêlandi 24/9 88.

Kaptin, Radèn Mas Panji Wirasuputra. Jawi 18/1 8 18Wêlandi 24/9 88.

Irsêtê litnan, Mas Wirayuda. Jawi 7/12 8 18Wêlandi 29/10 89.

Twedhê litnan, Mas Wiradikara. Jawi 18/5 5 15Wêlandi 22/2 86.

--- 179 ---

Uph Ophisir honorèr, utawi titulèr, ingkang kaparingan pangkat wau saking Kangjêng Guphêrmèn, mawi kaparingan sêrat kêkancingan.

1. Kangjêng Pangeran Arya Găndasiwaya, mayor intêndhan honorèr, G.L.N.F.J. (XXX).

2. Kangjêng Pangeran Arya Găndawijaya, mayor kaphalêri honorèr (XXX).

3. Kangjêng Pangeran Arya Găndaatmaja, mayor kaphalêri titulèr.

4. Radèn Mas Arya Găndawardaya, mayor artilêri titulèr (XXXX).

Opisirên honorèr, ingkang kaparingan pangkat wau saking Kangjêng Gusti Pangeran Adipati piyambak.

1. Kangjêng Pangeran Arya Dayasuputra, kaptin artilêri honorèr.

2. Kangjêng Pangeran Arya Dayakiswara, ritmistêr kaphalêri honorèr.

3. Radèn Mas Arya Suryaudaya, kaptin inphantêri honorèr (XXX).

4. Radèn Mas Arya Suryaudara, kaptin inphantêri honorèr (XXX).

5. Radèn Mas Arya Suryaasmara, kaptin inphantêri honorèr (XXV).

6. Radèn Mas Arya Tăndhakusuma, kaptin inphantêri honorèr (XXV).

--- 180 ---

Para priyantun bawah Mangkunagaran

Bupati pêpatih ing Mangkunagaran, Radèn Tumênggung Jayapranata, pangagênging pangadilan salêbêting nagari.

Wadana liding pangadilan pradata

Pangulu khakim, Kiyai Ngabdul Khèr.

Pangulu pradata, Khaji Mukhammad Kusasi.

Wadana jaksa, Radèn Ngabèi Jayadirja.

Mantri ghriphir kasatriyan, Radèn Mas Ngabèi Găndaatmaka.

Panèwu jaksa, Radèn Mas Ngabèi Arjasêbrata.

Mantri griphir pradata, Radèn Ngabèi Wirapradata.

Para wadana salêbêting nagari

Wadana martapraja, Mas Ngabèi Jayalukita.

Wadana gunung, Radèn Ngabèi Mangkurêja, amajibi sawarnining prakawis ingkang karampungan ing pulisi rol, ngrangkêp dados liding pangadilan pradata dalêm Mangkunagaran.

Panèwu gunung kawadanan, Radèn Ngabèi Jayapuspita.

Panèwu gunung kampung kidul, Radèn Mas Ngabèi Prawiraningrat.

Panèwu gunung kampung lèr, Radèn Ngabèi Arjaasmara.

--- 181 ---

Surakarta bawah Mangkunagaran

Para wadana salêbêting nagari

Mantri gunung ing Singasari, Mas Ngabèi Arjakutama.

Mantri gunung ing Pedan, Mas Ngabèi Jayasambaya.

Mantri gunung ing Ngaribaya, Radèn Ngabèi Păncaasmara.

Mantri gunung ing Calamadu, Mas Ngabèi Arjaprayoga.

Kawadanan ing Karanganyar

Wadana gunung, Radèn Mas Ngabèi Mangunkusuma.

Panèwu gunung Kawadanan, Radèn Ngabèi Arjasarănta.

Panèwu gunung ing Karangpandhan, Radèn Ngabèi Tirtapradata.

Mantri gunung ing Tawangmangu, Mas Ngabèi Arjagêrjita.

Mantri gunung ing Krêja, Mas Ngabèi Arjawirana.

Mantri gunung ing Matesih, Radèn Ngabèi Arjarêksaka.

Mantri gunung ing kamantrèn Karanganyar, Mas Ngabèi Arjamardeya.

Mantri gunung ing Tasikmadu, Mas Ngabèi Arjawarsana.

Kawadanan ing Wanagiri

Wadana gunung, Radèn Ngabèi Citradipura, pangagênging pangadilan.

Panèwu, Radèn Ngabèi Sastrarêja, liding pangadilan.

Pangulu, Khaji Ngumar.

Panèwu jaksa, Radèn Ngabèi Arjapradana.

Mantri ghriphir, Radèn Ngabèi Arjapranata.

--- 182 ---

Panèwu gunung ing Wanagiri, Radèn Ngabèi Arjasarosa, ngrangkêp liding pangadilan..

Panèwu gunung ing Ngadiraja, Radèn Ngabèi Arjaprasănta.

Panèwu gunung ing Jatisrana, Radèn Ngabèi Tirtadarma.

Panèwu gunung ing Baturêtna, Mas Ngabèi Arjajêmpina.

Panèwu gunung ing Ngeramaka, Mas Ngabèi Sastradikara.

Panèwu gunung ing Jumapala, Mas Ngabèi Păncamartana.

Mantri gunung ing Girimarta, Mas Ngabèi Arjawasana.

Mantri gunung ing Sidaharja, Radèn Ngabèi Arjapuraya.

Mantri gunung ing Slagahima, Radèn Ngabèi Arjasuwarsa.

Mantri gunung ing Bulukrêta, Mas Ngabèi Arjasudarsa.

Mantri gunung ing Purwantara, Mas Ngabèi Arjakrêtarta.

Mantri gunung ing Nguntaranadi, Mas Ngabèi Arjaandaya.

Mantri gunung ing Tirtamaya, Mas Ngabèi Arjasandika.

Mantri gunung ing Girităntra, Mas Ngabèi Arjanimpuna.

Mantri gunung ing Pracimantara, Radèn Ngabèi Samasudirja.

Mantri gunung ing Wuryantara, Radèn Mas Ngabèi Arjawiyata.

Mantri gunung ing Jatipura, Radèn Ngabèi Arjamartana.

--- 183 ---

Bab Kadhaton ing Ngayogyakarta Adiningrat

Ingkang jumênêng nata ing nagari Ngayogyakarta ing sapunika, Ingkang Sinuhun Kangjêng Sultan Amêngkubuwana Senapati ing Ngalaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Khalipatullah ingkang kaping 7, komandhuring bintang Nèdêrlanse leyo, jendral mayoring wadyabala dalêm kangjêng sri maharaja ing nagari Nèdêrlan. Putra dalêm pambajêng swargi Ingkang Sinuhun Kangjêng Sultan kaping 6, miyos saking garwa Kangjêng Ratu Sultan, sapunika nama Kangjêng Ratu Agêng, wiyosan dalêm nalika dintên Sênèn Lêgi tanggal kaping 20 wulan Dulkangidah ing taun Je ăngka 1766 utawi kaping 4 wulan Phèbruwari taun 1839. Jumênêng dalêm narendra amarêngi ing dintên Sênèn Lêgi tanggal kaping 3 wulan Ruwah ing taun Je ăngka 1806, utawi kaping 13 wulan Ogustus taun 1877.