Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622

Deskripsi judul
Teks sambungan
 1. Bôngsantaka: lampah 17 P 4-6-7 SM. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi
 2. Kanigara, lampah 23, pêdhotanipun 8-8-7 ping 4 slendro manyura. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi
 3. Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622. Kategori: Arsip dan Sejarah > Galeri
 4. Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622. Kategori: Bahasa dan Budaya > Karawitan
 5. Nagabônda lampah 18 pêdhotanipun 5-6-7 pelog. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi
 6. Sêkar Kawitana lampah 17, pêdhotanipun 6-5. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi
 7. Sêkar Kulanthe lampah 12, pêdhotanipun 8-8-4-8 pelog barang. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi
 8. Sêkar Lindur lampah 20, pêdhotanipun 8-8-6-8-6-6-8. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi
 9. Sêkar Nagakusuma lampah 18, pêdhotanipun 6-6-6 kaping lima. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi
 10. Sêkar Patmawicitra, lampah 12, pedhotanipun 4-4 ping 4 P. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi
 11. Sêkar Rarabentrok, lampah 16, pêdhotanipun 8-8 kaping 6, salendro 9. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi
 12. Sêkar Sardulawikridita lampah 19, 6-6-7. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi
 13. Sêkar Sastrakusuma, lampah 12, pêdhotanipun 5-8-5-7 12 laras barang. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi
 14. Sudirawarna, lampah 12 pêdhotanipun 5-6-5, laras pelok pathêt nêm. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi
 15. Têpikawuri, lampah 17, pêdhotanipun 6-6-5 salendro pathêt manyura. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi
Citra

Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: Citra 1 dari 32
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: Citra 2 dari 32
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: Citra 3 dari 32
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: Citra 4 dari 32
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: Citra 5 dari 32
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: Citra 6 dari 32
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: Citra 7 dari 32
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: Citra 8 dari 32
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: Citra 9 dari 32
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: Citra 10 dari 32
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: Citra 11 dari 32
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: Citra 12 dari 32
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: Citra 13 dari 32
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: Citra 14 dari 32
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: Citra 15 dari 32
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: Citra 16 dari 32
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: Citra 17 dari 32
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: Citra 18 dari 32
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: Citra 19 dari 32
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: Citra 20 dari 32
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: Citra 21 dari 32
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: Citra 22 dari 32
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: Citra 23 dari 32
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: Citra 24 dari 32
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: Citra 25 dari 32
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: Citra 26 dari 32
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: Citra 27 dari 32
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: Citra 28 dari 32
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: Citra 29 dari 32
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: Citra 30 dari 32
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: Citra 31 dari 32
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: Citra 32 dari 32
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622
No.BerkasSumber
1.
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: KG10080X1.jpg
2.
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: KG10080X2.jpg
3.
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: KG10081X1.jpg
4.
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: KG10081X2.jpg
5.
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: KG10082X1.jpg
6.
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: KG10082X2.jpg
7.
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: KG10083X1.jpg
8.
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: KG10083X2.jpg
9.
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: KG10084X1.jpg
10.
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: KG10084X2.jpg
11.
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: KG10085X1.jpg
12.
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: KG10085X2.jpg
13.
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: KG10086X1.jpg
14.
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: KG10086X2.jpg
15.
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: KG10087X1.jpg
16.
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: KG10087X2.jpg
17.
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: KG10088X1.jpg
18.
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: KG10088X2.jpg
19.
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: KG10089X1.jpg
20.
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: KG10089X2.jpg
21.
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: KG10090X1.jpg
22.
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: KG10090X2.jpg
23.
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: KG10091X1.jpg
24.
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: KG10091X2.jpg
25.
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: KG10092X1.jpg
26.
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: KG10092X2.jpg
27.
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: KG10093X1.jpg
28.
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: KG10093X2.jpg
29.
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: KG10094X1.jpg
30.
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: KG10094X2.jpg
31.
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: KG10095X1.jpg
32.
Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622: KG10095X2.jpg